Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 05.12.2023 Printable version
Tuesday, 5 December 2023

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:05 32850 PL-x 580/2023 - Amendament respins 6 138 38 1 99 -
10:22 32851 PL-x 269/2023 - Amendament respins 4 185 176 0 8 1
10:23 32852 PL-x 269/2023 - Amendament respins 6 183 181 0 1 1
11:32 32854 Prezență 213 - - - -
  PHC 72/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
11:38 32855 Vot final - privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 72/2023) 268 226 39 2 1
  PHC 71/2023 privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2024
11:38 32856 Vot final 271 189 81 1 -
  PL 693/2023 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023
11:39 32857 Vot final adoptare - lege ordinară 268 223 42 3 -
  PL 555/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare
11:39 32858 Vot final adoptare - lege ordinară 270 214 48 8 -
  PL 583/2023 privind instituirea Schemei de Certificare Voluntară „De Origine România - DOR”
11:47 32859 Vot final adoptare - lege ordinară 268 266 0 2 -
  PL 503/2023 Legea pentru instituirea Programului Național de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil și modificarea art.51 alin. (31 ) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
11:51 32860 Vot final adoptare - lege ordinară 271 271 0 0 -
  PL 269/2023 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor
11:59 32861 Vot final adoptare - lege ordinară 274 259 0 15 -
  PL 786/2022 Legea pentru completarea art.6 alin.(1) din Legea nr.102/2016 privind incubatoarele de afaceri
12:00 32862 Vot final adoptare - lege ordinară 277 275 0 2 -
  PL 539/2023 pentru completarea art.(364) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
12:00 32863 Vot final adoptare - lege ordinară 275 218 15 42 -
  PL 549/2023 Legea pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
12:01 32864 Vot final adoptare - lege organică 273 270 0 3 -
  PL 580/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
12:03 32865 Vot final adoptare - lege organică 276 192 74 10 -
  PL 437/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:03 32866 Vot final adoptare - lege organică 276 240 1 35 -
  PL 475/2023 privind desființarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
12:04 32867 Vot final respingere - lege organică 276 193 81 2 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 april 2024, 13:02
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro