Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 22.11.2023 Versiunea pentru printare
Miercuri, 22 noiembrie 2023

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:07 32650 Modificarea ordinii de zi 99 78 0 21 -
  PL 231/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01
10:21 32651 Stabilire timpi dezbatere 141 115 23 3 -
  PL 164/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
10:26 32652 Stabilire timpi dezbatere 140 134 4 2 -
  PL 267/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
10:45 32653 Stabilire timpi dezbatere 138 132 4 1 1
  PL 394/2021 pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
10:57 32654 Stabilire timpi dezbatere 145 138 4 3 -
11:31 32656 Prezență 215 - - - -
  PHC 65/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.69/2020 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat
11:33 32657 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.69/2020 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat (PH CD 65/2023) 236 233 0 2 1
  PHC 66/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind un cadru european pentru atragerea și păstrarea în Europa a talentelor din domeniul cercetării, inovării și antreprenoriatului COM(2023) 436
11:33 32658 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind un cadru european pentru atragerea si pastrarea in Europa a talentelor din domeniul cercetarii, inovarii si antreprenoriatului COM(2023) 436 (PH CD 66/2023) 246 244 0 1 1
  PHC 83/2021 privind modificarea alin.(3) al art.7 din Regulamentul Camerei Deputaților
11:34 32659 Vot final 247 246 0 0 1
  PHC 68/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
11:35 32660 Vot final - Proiectul de Hotarare privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor (PH CD 68/2021) 259 258 0 0 1
  PHC 88/2022 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
11:36 32661 Vot final 261 207 52 1 1
  PHC 89/2022 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
11:36 32662 Vot final 262 240 21 0 1
  PL 670/2023 pentru ratificarea Convenției între România și Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la convenție, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022
11:37 32663 Vot final adoptare - lege ordinară 263 262 0 0 1
  PL 714/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2023 pentru aprobarea participării României la Acordul de Contribuție în temeiul art.7 din Regulamentul (UE) nr.2022/2463 al Parlamentului European și al Consiliului
11:37 32664 Vot final adoptare - lege ordinară 263 228 34 0 1
  PL 600/2023 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii, semnat la București, la 18 august 2023
11:39 32665 Vot final adoptare - lege ordinară 261 229 31 0 1
  PL 624/2023 pentru ratificarea Acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii, semnat la București, la 23 martie 2023
11:40 32666 Vot final adoptare - lege ordinară 263 262 0 0 1
  PL 183/2023 Legea pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
11:40 32667 Vot final adoptare - lege ordinară 260 227 0 32 1
  PL 209/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT)
11:44 32668 Vot final adoptare - lege ordinară 266 259 2 4 1
  PL 387/2023 privind stimularea horticulturii în medii controlate și a horticulturii urbane
11:45 32669 Vot final adoptare - lege ordinară 260 257 1 0 2
  PL 206/2023 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2023 privind stabilirea destinației unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare și Investiții
11:47 32670 Vot final adoptare - lege ordinară 263 229 30 2 2
  PL 54/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027
11:48 32671 Vot final adoptare - lege ordinară 263 218 32 12 1
  PL 29/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare
11:48 32672 Vot final adoptare - lege ordinară 268 219 36 12 1
  PL 510/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea și implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:50 32673 Vot final adoptare - lege ordinară 262 228 0 33 1
  PL 425/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank -S.A.
11:50 32674 Vot final adoptare - lege ordinară 264 263 0 0 1
  PL 621/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis
11:52 32675 Vot final adoptare - lege ordinară 265 262 0 1 2
  PL 173/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
11:53 32676 Vot final adoptare - lege ordinară 268 216 0 51 1
  PL 590/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021
11:53 32677 Vot final adoptare - lege ordinară 263 261 1 0 1
  PL 280/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2023 pentru finanțarea activităților cuprinse în Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014 și în Acordul de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021
11:54 32678 Vot final adoptare - lege ordinară 261 249 11 0 1
  PL 524/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:55 32679 Vot final adoptare - lege ordinară 261 215 9 36 1
  PL 726/2023 pentru modificarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist
11:56 32680 Vot final adoptare - lege ordinară 265 264 0 0 1
  PL 231/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01
11:57 32681 Vot final adoptare - lege ordinară 266 264 1 0 1
  PL 164/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate
11:57 32682 Vot final adoptare - lege ordinară 261 260 0 0 1
  PL 104/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2022 pentru modificarea Legii nr.190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian
11:58 32683 Vot final adoptare - lege ordinară 265 264 0 0 1
  PL 779/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
11:58 32684 Vot final adoptare - lege ordinară 265 253 11 0 1
  PL 55/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:59 32685 Vot final adoptare - lege ordinară 264 263 0 0 1
  PL 267/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
12:00 32686 Vot final adoptare - lege ordinară 265 181 13 70 1
  PL 380/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
12:01 32687 Vot final adoptare - lege ordinară 260 259 0 0 1
  PL 394/2021 pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
12:03 32688 Vot final adoptare - lege ordinară 264 263 0 0 1
  PL 291/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
12:04 32689 Vot final adoptare - lege ordinară 261 260 0 0 1
  PL 42/2017 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
12:04 32690 Vot final respingere 266 265 0 0 1
  PL 551/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
12:05 32691 Vot final respingere 264 263 0 0 1
  PL 206/2011 pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
12:08 32692 Vot final respingere 266 265 0 0 1
  PL 339/2009 pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
12:09 32693 Vot final respingere 266 265 0 0 1
  PL 106/2016 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
12:09 32694 Vot final respingere 264 263 0 0 1
  PL 769/2015 pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
12:10 32695 Vot final respingere 268 203 60 4 1
  PL 201/2015 pentru modificarea art.14 și art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere
12:10 32696 Vot final respingere 265 261 2 1 1
  PL 277/2017 pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
12:14 32697 Vot final respingere 262 220 38 3 1
  PL 872/2015 privind reglementarea experienței profesionale
12:15 32698 Vot final respingere 268 267 0 0 1
  PL 430/2016 pentru instituirea taxei de poluare
12:15 32699 Vot final respingere 269 266 0 2 1
  PL 144/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
12:16 32700 Vot final respingere 262 249 1 10 2
  PL 68/2022 pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
12:16 32701 Vot final respingere 267 205 58 3 1
  PL 298/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
12:18 32702 Vot final respingere 265 260 0 3 2
  PL 378/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
12:18 32703 Vot final respingere 268 224 32 11 1
  PL 330/2018 pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
12:19 32704 respingere Pl-x 330/2018 - Propunerea legislativa pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (Pl-x 330/2018) 264 211 39 13 1
  PL 297/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
12:20 32705 Vot final respingere 267 236 29 1 1
  PL 104/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:21 32706 Vot final adoptare - lege organică 266 263 0 2 1
  PL 147/2023 pentru modificarea art.437 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
12:21 32707 Vot final adoptare - lege organică 265 174 33 57 1
  PL 386/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
12:25 32708 Vot final adoptare - lege organică 256 244 1 10 1
  PL 474/2023 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.373/2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
12:26 32709 Vot final respingere 263 219 42 1 1
  PL 68/2017 pentru completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
12:27 32710 Vot final respingere 259 257 0 1 1
  PL 521/2023 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:27 32711 Vot final respingere 252 192 48 11 1
  PL 487/2023 pentru completarea Legii învățământului preuniversitar nr.198/2023
12:31 32712 Vot final respingere 260 168 90 1 1
  PL 429/2016 pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
12:32 32713 Vot final respingere 260 259 0 0 1
  PL 290/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
12:33 32714 Vot final respingere 257 256 0 0 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 26 mai 2024, 17:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro