Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 14.11.2023 Versiunea pentru printare
Marți, 14 noiembrie 2023

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:40 32587 PL 256/203 - retrimitere la comisie 160 148 0 11 1
  PHC 64/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Piața unică la 30 de ani COM(2023)162
11:55 32589 Vot final - Proiectul de Hotarare privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Piata unica la 30 de ani COM(2023)162 (PH CD 64/2023) 242 238 0 2 2
  PL 172/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății
11:56 32590 Vot final adoptare - lege ordinară 260 203 1 55 1
  PL 611/2023 pentru completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României
11:56 32591 Vot final adoptare - lege ordinară 261 260 0 0 1
  PL 274/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgenți a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal­bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:57 32592 Vot final adoptare - lege ordinară 258 256 0 1 1
  PL 323/2022 entru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
11:58 32593 Vot final adoptare - lege ordinară 261 259 0 1 1
  PL 129/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
11:59 32594 Vot final adoptare - lege ordinară 263 261 0 0 2
  PL 480/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
11:59 32595 Vot final adoptare - lege ordinară 261 260 0 0 1
  PL 204/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2023 pentru modificarea art.42 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate
12:00 32596 adoptare PL-x 204/2023 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.2/2023 pentru modificarea art.4 indice 2 din Ordonanta Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala si ale persoanelor private de libertate (PL-x 204/2023) 260 259 0 0 1
  PL 579/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2023 privind unele măsuri bugetare
12:00 32597 Vot final adoptare - lege ordinară 259 175 82 1 1
  PL 673/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum și unele măsuri pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene
12:02 32598 Vot final adoptare - lege ordinară 254 171 73 8 2
  PL 627/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
12:03 32599 Vot final adoptare - lege ordinară 260 210 0 48 2
  PL 449/2023 Legea pentru modificarea și completarea Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România
12:03 32600 Vot final adoptare - lege ordinară 262 219 5 37 1
  PL 605/2023 Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea art. 319 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12:04 32601 Vot final adoptare - lege ordinară 263 225 30 7 1
  PL 56/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și a aplicațiilor informatice MySMIS2021 și SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 și pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
12:07 32602 Vot final adoptare - lege ordinară 261 250 3 7 1
  PL 8/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
12:08 32603 Vot final respingere - lege ordinară 259 178 78 2 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 26 mai 2024, 17:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro