Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 08.11.2023 Versiunea pentru printare
Miercuri, 8 noiembrie 2023

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
10:04 32567 Modificarea ordinii de zi 97 57 14 21 5
10:31 32564 PL-x 465/2022 - Amendament respins 134 49 82 2 1
  PL 239/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
10:36 32565 Stabilire timpi dezbatere 136 130 2 3 1
  PL 747/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
10:56 32566 Stabilire timpi dezbatere 156 148 3 3 2
11:32 32568 Prezență 223 - - - -
  PHC 62/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind un cadru revizuit de monitorizare pentru economia circulară COM(2023)306
11:33 32569 Vot final 242 215 0 26 1
  PHC 63/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintală COM(2023)298
11:36 32570 Vot final 248 220 1 25 2
  PL 202/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
11:36 32571 Vot final adoptare - lege ordinară 249 247 0 0 2
  PL 62/2023 pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca "Ziua Prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii"
11:37 32572 Vot final adoptare - lege ordinară 250 246 0 3 1
  PL 115/2023 pentru completarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, precum și pentru modificarea art.28 alin.(21) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
11:41 32573 Vot final adoptare - lege ordinară 255 184 60 10 1
  PL 746/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
11:48 32574 Vot final adoptare - lege ordinară 261 260 0 0 1
  PL 163/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2023 pentru modificarea lit.c) a alin.(6) al art.41 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
11:50 32575 Vot final adoptare - lege ordinară 257 256 0 0 1
  PL 203/2023 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2023 pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere - ROADPOL, precum și pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
11:51 32576 Vot final adoptare - lege ordinară 261 260 0 0 1
  PL 465/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.79/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
11:52 32577 Vot final adoptare - lege ordinară 258 257 0 0 1
  PL 239/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
11:53 32578 Vot final adoptare - lege ordinară 258 255 0 1 2
  PL 690/2022 pentru modificarea art.31 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
11:54 32579 Vot final adoptare - lege ordinară 263 261 0 1 1
  PL 747/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
11:55 32580 Vot final adoptare - lege ordinară 262 260 1 0 1
  PL 436/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social și a Legii nr.53/2003 - Codul muncii
11:56 32581 Vot final adoptare - lege organică 258 216 28 13 1
  PL 558/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
11:59 32582 Vot final adoptare - lege organică 260 259 0 0 1

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 26 mai 2024, 17:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro