Voting calendar
You are here: Home page > Parliamentary voting > 07.12.2022 Printable version
Wednesday, 7 December 2022

Time Vote Description Presents No. of votes
YES NO Abstention No vote
10:50 30812 Prelungire program de lucru 153 151 2 0 -
11:01 30813 PL 734/2022 - Timp dezbatere 147 127 14 6 -
11:49 30814 PL 511/200 - Timp dezbatere 147 138 3 5 1
11:57 30815 PL 730/2022 - Timp dezbatere 153 144 3 5 1
12:19 30818 Prezență 220 - - - -
  PHC 83/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
12:19 30817 Vot final - Proiectul de Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.74/2020 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor (PH CD 83/2022). 246 238 4 3 1
  PHC 84/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.75/2021 privind înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României
12:20 30819 Vot final 250 245 5 0 -
  PHC 85/2022 privind înființarea Comisiei speciale a Camerei Deputaților pentru automatizarea și viitorul muncii
12:21 30820 Vot final 253 236 16 1 -
  PL 146/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:22 30821 Vot final adoptare - lege ordinară 254 241 0 13 -
  PL 612/2022 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia, la 3 martie 2022
12:23 30822 Vot final adoptare - lege ordinară 254 254 0 0 -
  PL 713/2022 pentru completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar
12:24 30823 Vot final adoptare - lege ordinară 254 250 2 2 -
  PL 734/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
12:30 30824 Vot final adoptare - lege ordinară 247 175 72 0 -
  PL 601/2021 Legea pentru modificarea art.13 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitecturalambientale a clădirilor
12:33 30825 Vot final adoptare - lege ordinară 254 242 0 12 -
  PL 564/2022 pentru modificarea și completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
12:34 30826 Vot final adoptare - lege ordinară 250 250 0 0 -
  PL 320/2021 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
12:39 30827 Vot final adoptare - lege ordinară 252 247 3 0 2
  PL 601/2014 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
12:42 30828 Vot final adoptare - lege ordinară 249 249 0 0 -
  PL 718/2022 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
12:46 30829 Vot final adoptare - lege organică 247 247 0 0 -
  PL 651/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii
12:52 30830 Vot final adoptare - lege organică 252 176 52 24 -
  PL 730/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2022 pentru modificarea art.17 din Ordonanța Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
12:53 30831 Vot final adoptare - lege organică 253 217 0 36 -
  PL 475/2022 pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12:53 30832 Vot final respingere - lege organică 252 249 0 1 2

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 1 april 2023, 22:45
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro