Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rapoarte depuse Versiunea pentru printare

Rapoarte depuse de comisii

  P.L. Titlu Depunere raport Document raport
Data Comisia Data Comisia Fisier
1. 165/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăților 12.01.2022 Economică
Juridică
12.01.2022 Economică
Juridică
PDF format
2. 647/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 01.02.2022 Juridică 01.02.2022 Juridică PDF format
3. 244/2011 Proiect de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist 01.02.2022 Juridică 01.02.2022 Juridică PDF format
4. 196/2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 01.02.2022 Juridică 01.02.2022 Juridică PDF format
5. 16/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 01.02.2022 Juridică 01.02.2022 Juridică PDF format
6. 435/2018 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente 02.02.2022 Buget
Administrație
02.02.2022 Buget
Administrație
PDF format
7. 464/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 03.02.2022 Buget
Sănătate
03.02.2022 Buget
Sănătate
PDF format
8. 372/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 03.02.2022 Agricultură
Mediu
Constitutionalitate
     
9. 538/2021 Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 08.02.2022 Învățământ 08.02.2022 Învățământ PDF format
10. 543/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare 08.02.2022 Buget
Politică externă
08.02.2022 Economică
Buget
PDF format
11. 567/2021 Proiect de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate 08.02.2022 Învățământ
Apărare
08.02.2022 Învățământ
Apărare
PDF format
12. 579/2021 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF) 08.02.2022 Administrație
Juridică
08.02.2022 Administrație
Juridică
PDF format
13. 172/2020 Proiect de Lege pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările și completările ulterioare 09.02.2022 Industrii 09.02.2022 Industrii PDF format
14. 407/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative 09.02.2022 Sănătate 09.02.2022 Sănătate PDF format
15. 431/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 09.02.2022 Buget
Juridică
09.02.2022 Industrii
Administrație
PDF format
16. 572/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(71) și (72) ale art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 09.02.2022 Învățământ 09.02.2022 Învățământ PDF format
17. / Propunere legislativă privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților 09.02.2022 Regulament      
18. 550/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 10.02.2022 Buget 10.02.2022 Buget PDF format
19. 1/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021 10.02.2022 Economică
Buget
10.02.2022 Economică
Buget
PDF format
20. 15/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare ( Spitalul Regional de Urgență Cluj) dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021 10.02.2022 Buget 10.02.2022 Buget PDF format
21. 16/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021, la Amman 10.02.2022 Buget 10.02.2022 Buget PDF format
22. 432/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 14.02.2022 Constitutionalitate
Sport
     
23. 47/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 14.02.2022 Industrii 14.02.2022 Industrii PDF format
24. 379/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative 15.02.2022 Juridică
Transport
15.02.2022 Juridică
Transport
PDF format
25. 727/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate 15.02.2022 Muncă
Sănătate
15.02.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
26. 292/2019 Propunere legislativă privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale 15.02.2022 Muncă
Constitutionalitate
     
27. 366/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 15.02.2022 Administrație
Sănătate
15.02.2022 Administrație
Sănătate
PDF format
28. 46/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 15.02.2022 Industrii
Agricultură
15.02.2022 Industrii
Agricultură
PDF format
29. 396/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate 15.02.2022 Muncă
Sănătate
15.02.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
30. 406/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2021 pentru modificarea art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență 15.02.2022 Administrație
Juridică
Apărare
15.02.2022 Administrație
Juridică
Apărare
PDF format
31. 438/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 15.02.2022 Sănătate 15.02.2022 Sănătate PDF format
32. 508/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni 15.02.2022 Buget
Juridică
Apărare
15.02.2022 Buget
Juridică
Apărare
PDF format
33. 544/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale 15.02.2022 Administrație
Mediu
15.02.2022 Administrație
Mediu
PDF format
34. 286/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.29 alin.(11) și (12) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 16.02.2022 Muncă 16.02.2022 Muncă PDF format
35. 419/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2021 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 16.02.2022 Muncă 16.02.2022 Muncă PDF format
36. 554/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități 16.02.2022 Muncă
Sănătate
16.02.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
37. 366/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 17.02.2022 Administrație
Juridică
17.02.2022 Administrație
Juridică
PDF format
38. 499/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă" 17.02.2022 Buget 17.02.2022 Buget PDF format
39. 447/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 17.02.2022 Buget 17.02.2022 Buget PDF format
" " " 17.02.2022 Buget PDF format
40. 562/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul administrației publice 17.02.2022 Administrație
Muncă
17.02.2022 Administrație
Muncă
PDF format
41. 476/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale 21.02.2022 Cultură 21.02.2022 Cultură PDF format
42. 553/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene 21.02.2022 Buget
Industrii
21.02.2022 Buget
Industrii
PDF format
43. 356/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora 21.02.2022 Administrație
Muncă
Învățământ
22.02.2022 Administrație
Muncă
Învățământ
PDF format
44. 600/2021 Proiect de Lege privind căutarea persoanelor dispărute 21.02.2022 Juridică
Apărare
21.02.2022 Juridică
Apărare
PDF format
45. 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 21.02.2022 Juridică 21.02.2022 Juridică PDF format
" " " 21.02.2022 Juridică PDF format
46. 199/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale 22.02.2022 Buget
Industrii
22.02.2022 Buget
Industrii
PDF format
47. 357/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 22.02.2022 Juridică
Egalitatea de șanse
22.02.2022 Juridică
Egalitatea de șanse
PDF format
48. 260/2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România" 22.02.2022 Buget
Sănătate
22.02.2022 Buget
Sănătate
PDF format
49. 389/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar 22.02.2022 Agricultură
Juridică
22.02.2022 Agricultură
Juridică
PDF format
50. 423/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare 22.02.2022 Industrii
Administrație
Transport
22.02.2022 Industrii
Administrație
Transport
PDF format
51. 614/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 22.02.2022 Drepturile omului
Învățământ
22.02.2022 Drepturile omului
Învățământ
PDF format
52. 668/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 23.02.2022 Juridică
Constitutionalitate
     
53. 194/2021 Proiect de Lege privind declararea municipiului Calafat "Oraș al Independenței" 23.02.2022 Administrație
Cultură
23.02.2022 Administrație
Cultură
PDF format
54. 395/2021 Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu- Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 23.02.2022 Agricultură
Învățământ
Stiinta
23.02.2022 Agricultură
Învățământ
PDF format
55. 610/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 23.02.2022 Muncă
Sănătate
23.02.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
56. 100/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 174/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind protecția consumatorului 24.02.2022 Industrii 24.02.2022 Industrii PDF format
57. 522/2021 Proiect de Lege privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România 28.02.2022 Învățământ 28.02.2022 Învățământ PDF format
58. 20/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat 28.02.2022 Apărare 28.02.2022 Apărare PDF format
59. 70/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor 28.02.2022 Statut 28.02.2022 Statut PDF format
60. 519/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 01.03.2022 Industrii
Juridică
01.03.2022 Industrii
Juridică
PDF format
61. 594/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice 01.03.2022 Administrație
Juridică
01.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
" " " 01.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
62. 409/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 01.03.2022 Învățământ
Apărare
01.03.2022 Învățământ
Apărare
PDF format
63. 459/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalității prin deduceri personale din venituri salariale 01.03.2022 Buget 01.03.2022 Buget PDF format
64. 551/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 01.03.2022 Buget
Muncă
01.03.2022 Buget
Muncă
PDF format
65. 583/2021 Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative 01.03.2022 Buget
Muncă
01.03.2022 Buget
Muncă
PDF format
66. 7/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 01.03.2022 Muncă 01.03.2022 Muncă PDF format
67. 32/2022 Proiect de Lege pentru completarea art 5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 01.03.2022 Muncă 01.03.2022 Muncă PDF format
68. 215/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 02.03.2022 Juridică 02.03.2022 Juridică PDF format
69. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările și completările ulterioare 02.03.2022 Juridică 02.03.2022 Juridică PDF format
70. 25/2019 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale 02.03.2022 Juridică 02.03.2022 Juridică PDF format
71. 357/2020 Proiect de Lege privind achiziția de echipamente de protecție și aparatură medicală și de construcție de infrastructură spitalicească 02.03.2022 Administrație 02.03.2022 Administrație PDF format
72. 536/2020 Proiect de Lege privind obligația autorităților și a instituțiilor publice de a furniza informațiile pe care le dețin în legătură cu persoana fizică care le solicită 02.03.2022 Administrație 02.03.2022 Administrație PDF format
73. 370/2021 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.133/2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare 02.03.2022 Agricultură 02.03.2022 Agricultură PDF format
74. 466/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope 02.03.2022 Sănătate 02.03.2022 Sănătate PDF format
75. 486/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății 02.03.2022 Buget
Muncă
Sănătate
02.03.2022 Buget
Muncă
Sănătate
PDF format
76. 492/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare 02.03.2022 Muncă 02.03.2022 Muncă PDF format
" " " 02.03.2022 Muncă PDF format
77. 530/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 02.03.2022 Juridică 02.03.2022 Juridică PDF format
78. 560/2021 Lege pentru modificarea art.5 alin. (8)- (9²) din Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 02.03.2022 Administrație 02.03.2022 Administrație PDF format
79. 565/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 02.03.2022 Cultură
Juridică
Tehnologia informației
02.03.2022 Cultură
Juridică
Tehnologia informației
PDF format
" " " 02.03.2022 Cultură
Juridică
Tehnologia informației
PDF format
80. 45/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, semnat la București, la 23 noiembrie 2021 02.03.2022 Muncă
Învățământ
02.03.2022 Muncă
Învățământ
PDF format
81. 59/2022 Lege privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 03.03.2022 Administrație
Muncă
Sănătate
03.03.2022 Administrație
Muncă
Sănătate
PDF format
82. 455/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.106 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 07.03.2022 Muncă 07.03.2022 Muncă PDF format
83. 614/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 07.03.2022 Drepturile omului
Învățământ
07.03.2022 Drepturile omului
Învățământ
PDF format
84. 30/2022 Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr.I, II și III la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri 07.03.2022 Sănătate
Apărare
07.03.2022 Sănătate
Apărare
PDF format
85. 38/2022 Lege pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.i) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfasurate de zilieri 07.03.2022 Muncă 07.03.2022 Muncă PDF format
86. 281/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale 08.03.2022 Buget
Constitutionalitate
     
87. 562/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 08.03.2022 Cultură 08.03.2022 Cultură PDF format
88. / Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului 08.03.2022 Statut      
89. 445/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România 09.03.2022 Industrii
Juridică
09.03.2022 Industrii
Juridică
PDF format
90. 57/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 09.03.2022 Sănătate 09.03.2022 Sănătate PDF format
91. 266/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 09.03.2022 Sănătate 09.03.2022 Sănătate PDF format
92. 267/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 09.03.2022 Sănătate 09.03.2022 Sănătate PDF format
93. 639/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 09.03.2022 Juridică 09.03.2022 Juridică PDF format
94. 134/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 09.03.2022 Juridică
Constitutionalitate
     
95. 442/2019 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie 10.03.2022 Buget 10.03.2022 Buget PDF format
96. 424/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale 10.03.2022 Buget 10.03.2022 Buget PDF format
97. 375/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.29 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației pubice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 14.03.2022 Administrație
Juridică
14.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
98. 237/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 14.03.2022 Administrație
Juridică
14.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
99. 288/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 14.03.2022 Administrație
Juridică
14.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
100. 329/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 14.03.2022 Administrație
Juridică
14.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
101. 318/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 14.03.2022 Juridică 14.03.2022 Juridică PDF format
102. 424/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 14.03.2022 Buget
Industrii
Administrație
14.03.2022 Buget
Industrii
Administrație
PDF format
103. 95/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011 14.03.2022 Muncă
Învățământ
14.03.2022 Muncă
Învățământ
PDF format
104. 178/2021 Proiect de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar 14.03.2022 Economică
Industrii
Agricultură
14.03.2022 Economică
Industrii
Agricultură
PDF format
105. 258/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local 14.03.2022 Industrii
Administrație
Juridică
Transport
14.03.2022 Industrii
Administrație
Juridică
Transport
PDF format
106. 338/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 14.03.2022 Administrație
Juridică
14.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
107. 363/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale 14.03.2022 Industrii
Juridică
14.03.2022 Industrii
Juridică
PDF format
108. 425/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare 14.03.2022 Buget
Administrație
14.03.2022 Buget
Administrație
PDF format
109. 483/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 14.03.2022 Muncă
Sănătate
14.03.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
110. 484/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative 14.03.2022 Muncă
Sănătate
14.03.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
111. 512/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 14.03.2022 Industrii
Administrație
Muncă
14.03.2022 Industrii
Administrație
Muncă
PDF format
112. 556/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2021 privind modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 14.03.2022 Muncă
Sănătate
14.03.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
113. 561/2021 Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României 14.03.2022 Juridică
Apărare
14.03.2022 Juridică
Apărare
PDF format
114. 589/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 14.03.2022 Juridică 14.03.2022 Juridică PDF format
115. 85/2015 Propunere legislativă pentru constituirea, organizarea și funcționarea Corpului experților și evaluatorilor tehnici auto din România 15.03.2022 Juridică
Transport
15.03.2022 Juridică
Transport
PDF format
116. 547/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 15.03.2022 Economică
Sănătate
Juridică
15.03.2022 Buget
Administrație
PDF format
" " " 15.03.2022 Buget
Administrație
PDF format
" " " 15.03.2022 Buget
Administrație
PDF format
" " " 15.03.2022 Buget
Administrație
PDF format
" " " 15.03.2022 Buget
Administrație
PDF format
117. 29/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de către autoritățile administrației publice locale 15.03.2022 Administrație
Juridică
15.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
118. 47/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 din 5 noiembrie 2015 de stabilirre a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019 15.03.2022 Apărare
Transport
15.03.2022 Apărare
Transport
PDF format
119. 302/2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 16.03.2022 Administrație
Juridică
Tehnologia informației
16.03.2022 Administrație
Juridică
Tehnologia informației
PDF format
120. 537/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență 16.03.2022 Administrație
Juridică
15.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
121. 575/2021 Propunere legislativă privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix 16.03.2022 Administrație
Juridică
Tehnologia informației
16.03.2022 Administrație
Juridică
Tehnologia informației
PDF format
122. 54/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc 17.03.2022 Buget 17.03.2022 Buget PDF format
123. 447/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată 17.03.2022 Buget 21.03.2022 Buget PDF format
124. 170/2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 21.03.2022 Muncă 21.03.2022 Muncă PDF format
125. 3/2022 Propunere legislativă privind introducerea disciplinei „Istoria Revoluției din 1989 și a schimbării de regim din România” 21.03.2022 Învățământ 21.03.2022 Învățământ PDF format
126. 4/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 21.03.2022 Învățământ 21.03.2022 Învățământ PDF format
127. 196/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 22.03.2022 Juridică 22.03.2022 Juridică PDF format
128. 408/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic 22.03.2022 Industrii
Transport
Mediu
22.03.2022 Industrii
Transport
Mediu
PDF format
129. 87/2022 Lege pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca „Ziua educației financiare” 22.03.2022 Buget
Învățământ
22.03.2022 Buget
Învățământ
PDF format
130. 132/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 22.03.2022 Buget
Industrii
23.03.2022 Economică
Industrii
PDF format
" " " 22.03.2022 Economică
Industrii
PDF format
131. 232/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății 23.03.2022 Sănătate 23.03.2022 Sănătate PDF format
132. 317/2019 Lege pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educației naționale nr.1/2011 23.03.2022 Învățământ 23.03.2022 Învățământ PDF format
133. 389/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri financiare în domeniul sanitar în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Covid-19 23.03.2022 Buget
Sănătate
23.03.2022 Buget
Sănătate
PDF format
134. 524/2020 Proiect de Lege privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 23.03.2022 Sănătate 23.03.2022 Sănătate PDF format
135. 13/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.173/2020 privind reglementarea condițiilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" 23.03.2022 Administrație
Juridică
23.03.2022 Administrație
Juridică
PDF format
136. 334/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române 23.03.2022 Apărare 23.03.2022 Apărare PDF format
137. 126/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene 23.03.2022 Buget
Turism
23.03.2022 Buget PDF format
138. 132/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice 23.03.2022 Economică
Industrii
22.03.2022 Economică
Industrii
PDF format
" " " 23.03.2022 Economică
Industrii
PDF format
139. / Proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților 23.03.2022 Regulament      
140. 469/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 24.03.2022 Sport 24.03.2022 PDF format
141. 117/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 28.03.2022 Buget
Sănătate
28.03.2022 Buget
Sănătate
PDF format
142. 122/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 28.03.2022 Buget
Sănătate
28.03.2022 Buget
Sănătate
PDF format
143. 218/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 28.03.2022 Buget
Sănătate
28.03.2022 Buget
Sănătate
PDF format
144. 614/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 28.03.2022 Drepturile omului
Învățământ
28.03.2022 Drepturile omului
Învățământ
PDF format
145. 17/2022 Proiect de Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public 28.03.2022 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
28.03.2022 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
PDF format
146. 71/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.137/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 28.03.2022 Buget
Sănătate
28.03.2022 Buget
Sănătate
PDF format
147. 422/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 29.03.2022 Juridică      
148. 193/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată 29.03.2022 Juridică 29.03.2022 Juridică PDF format
149. 449/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale 29.03.2022 Industrii
Muncă
29.03.2022 Economică
Industrii
Muncă
PDF format
150. 534/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal 29.03.2022 Juridică 29.03.2022 Juridică PDF format
151. 580/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri 29.03.2022 Muncă 29.03.2022 Muncă PDF format
152. 33/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul Revoluției - Decembrie 1989” din municipiul Timișoara ansamblu de interes național 29.03.2022 Buget
Administrație
29.03.2022 Buget
Administrație
PDF format
153. 124/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen 29.03.2022 Buget 29.03.2022 Buget PDF format
154. 130/2022 Proiect de Lege privind reglementarea activității prestatorului casnic 29.03.2022 Muncă
Juridică
29.03.2022 Muncă
Juridică
PDF format
155. 617/2020 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal 30.03.2022 Buget 30.03.2022 Buget PDF format
156. 443/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2021 privind completarea Ordonanței Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor 30.03.2022 Buget
Mediu
30.03.2022 Buget
Mediu
PDF format
157. 46/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.44 alin.(9) din Legea educației naționale nr.1/2011 30.03.2022 Muncă
Învățământ
30.03.2022 Muncă
Învățământ
PDF format
158. 577/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. și Societății Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19 31.03.2022 Buget
Transport
31.03.2022 Buget
Transport
PDF format
159. 247/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba 04.04.2022 Administrație
Transport
04.04.2022 Administrație
Transport
PDF format
160. 413/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene 04.04.2022 Muncă 04.04.2022 Muncă PDF format
161. 542/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 04.04.2022 Buget
Muncă
Învățământ
04.04.2022 Buget
Muncă
Învățământ
PDF format
162. 151/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău, la 11 februarie 2022 04.04.2022 Buget 04.04.2022 Buget PDF format
163. 18/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare 05.04.2022 Buget
Agricultură
Constitutionalitate
     
164. 387/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor 05.04.2022 Juridică
Apărare
05.04.2022 Juridică
Apărare
PDF format
165. 465/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 05.04.2022 Agricultură
Mediu
05.04.2022 Agricultură
Mediu
PDF format
166. 632/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 06.04.2022 Muncă
Juridică
06.04.2022 Muncă
Juridică
PDF format
167. 267/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile 06.04.2022 Sănătate 06.04.2022 Sănătate PDF format
168. 354/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022 06.04.2022 Sănătate 06.04.2022 Sănătate PDF format
169. 321/2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice 07.04.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
07.04.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
170. 25/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 07.04.2022 Buget 07.04.2022 Buget PDF format
171. 596/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați 08.04.2022 Buget 08.04.2022 Buget PDF format
172. 105/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare 08.04.2022 Administrație
Juridică
08.04.2022 Administrație
Juridică
PDF format
" " " 08.04.2022 Administrație
Juridică
PDF format
173. 513/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor 11.04.2022 Agricultură
Juridică
11.04.2022 Agricultură
Juridică
PDF format
174. 204/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 11.04.2022 Administrație
Sănătate
11.04.2022 Administrație
Sănătate
PDF format
175. 96/2019 Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 12.04.2022 Agricultură
Juridică
12.04.2022 Agricultură
Juridică
PDF format
176. 443/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor 12.04.2022 Juridică
Apărare
12.04.2022 Juridică
Apărare
PDF format
177. 483/2020 Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții 12.04.2022 Administrație
Juridică
12.04.2022 Administrație
Juridică
PDF format
178. 643/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităților de asistență sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară 12.04.2022 Agricultură
Administrație
Juridică
12.04.2022 Agricultură
Administrație
Juridică
PDF format
179. 473/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1, alin.(1) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora 12.04.2022 Industrii
Juridică
12.04.2022 Industrii
Juridică
PDF format
180. 48/2022 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 12.04.2022 Învățământ
Sport
12.04.2022 Învățământ PDF format
181. 111/2022 Proiect de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 12.04.2022 Muncă 12.04.2022 Muncă PDF format
182. 512/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 13.04.2022 Juridică 13.04.2022 Juridică PDF format
183. 334/2020 Lege pentru modificarea și completarea art.129 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență socială 13.04.2022 Muncă
Juridică
13.04.2022 Muncă
Juridică
PDF format
184. 517/2020 Proiect de Lege privind măsuri economice și fiscal-bugetare 13.04.2022 Buget
Industrii
13.04.2022 Buget
Industrii
PDF format
185. 618/2020 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat 13.04.2022 Apărare 13.04.2022 Apărare PDF format
186. 76/2021 Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru modificarea art.III alin.(1), (1¹) și (3) din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare 13.04.2022 Agricultură
Juridică
13.04.2022 Agricultură
Juridică
PDF format
187. 330/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene 13.04.2022 Buget 13.04.2022 Buget PDF format
188. 34/2022 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice 13.04.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
13.04.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
189. 35/2022 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative 13.04.2022 Buget
Agricultură
Muncă
13.04.2022 Buget
Agricultură
Muncă
PDF format
190. 62/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată 13.04.2022 Sănătate 13.04.2022 Sănătate PDF format
191. 101/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 13.04.2022 Muncă
Juridică
13.04.2022 Muncă
Juridică
PDF format
192. 113/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 14.04.2022 Juridică 14.04.2022 Juridică PDF format
193. 35/2020 Proiect de Lege privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală 14.04.2022 Industrii
Administrație
14.04.2022 Industrii
Administrație
PDF format
194. 418/2021 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative 14.04.2022 Buget
Administrație
14.04.2022 Buget
Administrație
PDF format
195. 484/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare 19.04.2022 Buget
Muncă
Sănătate
19.04.2022 Buget
Muncă
Sănătate
PDF format
196. 110/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.224 din Legea educației naționale nr.1/2011 19.04.2022 Buget
Învățământ
Diaspora
19.04.2022 Buget
Învățământ
Diaspora
PDF format
" " " 19.04.2022 Buget
Învățământ
Diaspora
PDF format
197. 131/2022 Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale 19.04.2022 Juridică 19.04.2022 Juridică PDF format
198. 237/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 20.04.2022 Învățământ
Constitutionalitate
     
199. 250/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale 20.04.2022 Industrii
Juridică
20.04.2022 Industrii
Juridică
PDF format
200. 296/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 20.04.2022 Juridică 20.04.2022 Juridică PDF format
201. 517/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției 20.04.2022 Muncă
Juridică
20.04.2022 Muncă
Juridică
PDF format
202. 458/2021 Lege pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 20.04.2022 Muncă 20.04.2022 Muncă PDF format
203. 558/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii în dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea 20.04.2022 Buget
Industrii
Juridică
Tehnologia informației
20.04.2022 Buget
Industrii
Juridică
Tehnologia informației
PDF format
204. 42/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 20.04.2022 Buget 20.04.2022 Buget PDF format
205. 72/2022 Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 20.04.2022 Administrație
Muncă
20.04.2022 Administrație
Muncă
PDF format
206. 426/2021 Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei” 26.04.2022 Cultură 26.04.2022 Cultură PDF format
207. 77/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. 26.04.2022 Economică
Industrii
Administrație
26.04.2022 Economică
Industrii
Administrație
PDF format
208. 340/2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.04.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
27.04.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
" " " 27.04.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
209. 114/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 27.04.2022 Sport 27.04.2022 PDF format
210. 118/2022 Propunere legislativă pentru acordarea de zile libere plătite persoanelor care votează 28.04.2022 Muncă 28.04.2022 Muncă PDF format
211. 148/2022 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 28.04.2022 Muncă 28.04.2022 Muncă PDF format
212. 231/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 02.05.2022 Buget
Sănătate
03.05.2022 Buget
Sănătate
PDF format
213. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" 03.05.2022 Juridică
Mediu
Constitutionalitate
     
214. 390/2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic 03.05.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
03.05.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
215. 667/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 03.05.2022 Buget
Transport
03.05.2022 Buget
Transport
PDF format
216. 511/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative 03.05.2022 Economică
Buget
03.05.2022 Economică
Buget
PDF format
217. 79/2022 Propunere legislativă "Legea suveranității - Legea pentru protejarea interesului superior și suveran al poporului și al cetățeanului român" 04.05.2022 Juridică 04.05.2022 Juridică PDF format
218. 121/2022 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49 din 25 iunia 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto 05.05.2022 Tehnologia informației
Transport
05.05.2022 Tehnologia informației
Transport
PDF format
219. 121/2020 Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 09.05.2022 Juridică 09.05.2022 PDF format
220. 555/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic 09.05.2022 Buget
Sănătate
09.05.2022 Buget
Sănătate
PDF format
221. 533/2018 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 10.05.2022 Juridică      
222. 156/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 10.05.2022 Muncă
Turism
10.05.2022 Muncă PDF format
223. 553/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2021 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. 10.05.2022 Economică
Buget
Transport
10.05.2022 Economică
Buget
Transport
PDF format
224. 68/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 10.05.2022 Administrație
Muncă
10.05.2022 Administrație
Muncă
PDF format
225. 83/2022 Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și pentru completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială 10.05.2022 Muncă 10.05.2022 Muncă PDF format
226. 134/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin 10.05.2022 Buget 10.05.2022 Buget PDF format
227. 135/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului 10.05.2022 Buget 10.05.2022 Buget PDF format
228. 184/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la București, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea Batalionului multinațional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 10.05.2022 Apărare 10.05.2022 Apărare PDF format
229. 190/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 10.05.2022 Muncă 10.05.2022 Muncă PDF format
230. 557/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE 11.05.2022 Sănătate 11.05.2022 Sănătate PDF format
231. 558/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE 11.05.2022 Sănătate 11.05.2022 Sănătate PDF format
232. 217/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind Organizația Internațională de Asistență Maritimă pentru Navigație, deschisă spre semnare în perioada 27 ianuarie 2021-26 ianuarie 2022, semnată de România, la Paris, la 23 septembrie 2021 11.05.2022 Transport 11.05.2022 Transport PDF format
233. 418/2021 Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative 12.05.2022 Buget
Administrație
12.05.2022 Buget
Administrație
PDF format
234. 139/2022 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant 12.05.2022 Mediu 12.05.2022 Mediu
" " " 12.05.2022 Mediu PDF format
235. 145/2022 Lege pentru completarea art.25 din Legea contabilității nr.82/1991 12.05.2022 Buget 12.05.2022 Buget PDF format
236. 215/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 13.05.2022 Cultură 13.05.2022 Cultură PDF format
237. 499/2017 Lege privind completarea art.28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României 16.05.2022 Juridică 16.05.2022 Juridică PDF format
" " " 16.05.2022 Juridică PDF format
238. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public 16.05.2022 Cultură 16.05.2022 Cultură PDF format
239. 485/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 16.05.2022 Sănătate 16.05.2022 Sănătate PDF format
240. 14/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.215 alin.(1) și completarea art.522 alin.(2) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 16.05.2022 Juridică 16.05.2022 Juridică PDF format
241. 92/2022 Propunere legislativă pentru completarea art.201 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 16.05.2022 Administrație
Juridică
16.05.2022 Administrație
Juridică
PDF format
242. 149/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 17.05.2022 Agricultură
Juridică
17.05.2022 Agricultură
Juridică
PDF format
243. 504/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor 17.05.2022 Muncă 17.05.2022 Muncă PDF format
244. 385/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 17.05.2022 Buget
Turism
17.05.2022 Buget PDF format
245. 426/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții 17.05.2022 Muncă 17.05.2022 Muncă PDF format
246. 37/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 17.05.2022 Muncă 17.05.2022 Muncă PDF format
247. 590/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.1332 din 31 decembrie 2020 17.05.2022 Buget
Muncă
17.05.2022 Buget
Muncă
PDF format
248. 149/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 17.05.2022 Învățământ 17.05.2022 Învățământ PDF format
249. 173/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”-S.A. 17.05.2022 Economică
Buget
Industrii
17.05.2022 Economică
Buget
Industrii
PDF format
250. 220/2022 Proiect de Lege privind modificarea anexei nr.11 la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București 17.05.2022 Transport 17.05.2022 Transport PDF format
251. 262/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore 17.05.2022 Buget
Industrii
17.05.2022 Buget
Industrii
PDF format
252. 510/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 18.05.2022 Muncă
Sănătate
18.05.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
253. 479/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate 18.05.2022 Sănătate 18.05.2022 Sănătate PDF format
254. 42/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 18.05.2022 Buget 18.05.2022 Buget PDF format
255. 89/2022 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.ș) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 18.05.2022 Juridică 18.05.2022 Juridică PDF format
256. 196/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare 18.05.2022 Buget 18.05.2022 Buget PDF format
257. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 24.05.2022 Muncă 24.05.2022 Muncă PDF format
258. 204/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 24.05.2022 Muncă 24.05.2022 Muncă PDF format
259. 514/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 24.05.2022 Muncă 24.05.2022 Muncă PDF format
260. 664/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 24.05.2022 Muncă 24.05.2022 Muncă PDF format
261. 390/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 24.05.2022 Muncă 24.05.2022 Muncă PDF format
262. 414/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2021 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative 24.05.2022 Muncă 24.05.2022 Muncă PDF format
263. 37/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit 24.05.2022 Buget
Muncă
24.05.2022 Buget
Muncă
PDF format
264. 185/2022 Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a Sistemului de intrare/ieșire și a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile 24.05.2022 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
24.05.2022 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
PDF format
265. 110/2015 Propunere legislativă "Legea meșteșugarilor artizani" 25.05.2022 Industrii
Muncă
25.05.2022 Industrii
Muncă
PDF format
" " " 25.05.2022 Industrii
Muncă
PDF format
266. 552/2017 Proiect de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) litera f) din Legea nr.135 / 2010 privind Codul de procedură penală 25.05.2022 Juridică 25.05.2022 Juridică PDF format
267. 564/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 25.05.2022 Juridică 25.05.2022 Juridică PDF format
268. 511/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 25.05.2022 Juridică 25.05.2022 Juridică PDF format
269. 742/2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului 25.05.2022 Juridică 25.05.2022 Juridică PDF format
270. 8/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 25.05.2022 Administrație
Muncă
Juridică
25.05.2022 Administrație
Muncă
Juridică
PDF format
271. 115/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 25.05.2022 Buget
Muncă
25.05.2022 Buget
Muncă
PDF format
272. 369/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 25.05.2022 Agricultură
Mediu
     
273. 434/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” 25.05.2022 Buget
Administrație
25.05.2022 Buget
Administrație
PDF format
274. 41/2022 Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor agro-zootehnice 25.05.2022 Agricultură
Administrație
Juridică
Mediu
25.05.2022 Agricultură
Administrație
Juridică
Mediu
PDF format
275. 60/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar 25.05.2022 Muncă 25.05.2022 Muncă PDF format
276. 138/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 25.05.2022 Învățământ 25.05.2022 Învățământ PDF format
277. 152/2022 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 25.05.2022 Administrație
Muncă
Juridică
25.05.2022 Administrație
Muncă
Juridică
PDF format
278. 187/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 25.05.2022 Drepturile omului
Juridică
25.05.2022 Drepturile omului
Juridică
PDF format
279. 218/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății 25.05.2022 Sănătate 25.05.2022 Sănătate PDF format
280. 244/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 25.05.2022 Juridică 25.05.2022 Juridică
" " " 25.05.2022 Juridică
" " " 25.05.2022 Juridică PDF format
281. 98/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere 26.05.2022 Tehnologia informației
Transport
26.05.2022 Tehnologia informației
Transport
PDF format
282. 212/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 26.05.2022 Buget
Învățământ
26.05.2022 Buget
Învățământ
PDF format
283. 449/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 30.05.2022 Muncă 30.05.2022 Muncă PDF format
284. 480/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății 30.05.2022 Buget
Sănătate
30.05.2022 Buget
Sănătate
PDF format
285. 21/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 30.05.2022 Muncă 30.05.2022 Muncă PDF format
286. 291/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 30.05.2022 Agricultură
Administrație
31.05.2022 Agricultură
Administrație
PDF format
287. 606/2020 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială 31.05.2022 Muncă      
288. 264/2021 Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 31.05.2022 Industrii
Juridică
31.05.2022 Industrii
Muncă
PDF format
289. 70/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006, republicată, privind Statutul deputaților și al senatorilor 31.05.2022 Statut 31.05.2022 Statut PDF format
290. 167/2022 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 31.05.2022 Învățământ
Apărare
31.05.2022 Învățământ
Apărare
PDF format
" " " 31.05.2022 Învățământ
Apărare
PDF format
291. / Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului 31.05.2022 Statut      
292. 184/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul Silvic 02.06.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
02.06.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
293. 569/2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 Codul Silvic 02.06.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
02.06.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
294. 581/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala 02.06.2022 Buget 02.06.2022 Buget PDF format
295. 290/2022 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 02.06.2022 Juridică 02.06.2022 Juridică PDF format
296. 119/2020 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale 06.06.2022 Administrație 06.06.2022 Administrație PDF format
297. 197/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 06.06.2022 Buget
Administrație
06.06.2022 Buget
Administrație
PDF format
298. 247/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022 06.06.2022 Apărare 06.06.2022 Apărare PDF format
299. 153/2022 Propunere legislativă privind deconspirarea urmașilor lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 07.06.2022 Juridică 07.06.2022 Juridică PDF format
300. 157/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 07.06.2022 Juridică 07.06.2022 Juridică PDF format
301. 227/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților de dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului 07.06.2022 Agricultură
Juridică
07.06.2022 Agricultură
Juridică
PDF format
302. 457/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 08.06.2022 Muncă
Juridică
     
303. 515/2019 Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare 08.06.2022 Muncă 08.06.2022 Muncă PDF format
304. 392/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri administrative și fiscale 08.06.2022 Juridică 08.06.2022 Juridică PDF format
305. 333/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 08.06.2022 Agricultură
Administrație
Apărare
Mediu
     
306. 74/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 08.06.2022 Buget
Muncă
08.06.2022 Buget
Muncă
PDF format
307. 206/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 08.06.2022 Sănătate 08.06.2022 Sănătate PDF format
308. 83/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață 09.06.2022 Industrii 09.06.2022 Industrii PDF format
309. 350/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2021 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 09.06.2022 Administrație 09.06.2022 Administrație PDF format
310. 128/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 09.06.2022 Turism 09.06.2022 PDF format
311. 170/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian 09.06.2022 Apărare
Transport
09.06.2022 Apărare
Transport
PDF format
312. 221/2022 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii și funcționării băncilor de dezvoltare din România 09.06.2022 Economică
Buget
09.06.2022 Economică
Buget
PDF format
313. 233/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări 09.06.2022 Economică
Buget
09.06.2022 Economică
Buget
PDF format
314. 282/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 09.06.2022 Drepturile omului
Sănătate
09.06.2022 Drepturile omului
Sănătate
PDF format
315. 397/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești" 15.06.2022 Juridică 15.06.2022 Juridică PDF format
316. 460/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și Legii nr.286/2009 privind Codul penal 15.06.2022 Juridică 15.06.2022 Juridică PDF format
317. 207/2019 Legea pentru modificarea art.1 alin.(2) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, și pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 15.06.2022 Muncă 15.06.2022 Muncă PDF format
" " " 15.06.2022 Muncă
318. 581/2019 Proiect de Lege pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare 15.06.2022 Sănătate 15.06.2022 Sănătate PDF format
319. 392/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2021 pentru abrogarea art.72 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 15.06.2022 Industrii 15.06.2022 Industrii PDF format
320. 29/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 15.06.2022 Industrii
Administrație
15.06.2022 Industrii
Administrație
PDF format
321. 95/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 15.06.2022 Sănătate
Apărare
Tehnologia informației
15.06.2022 Sănătate
Apărare
Tehnologia informației
PDF format
322. 150/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației naționale 1/2011 15.06.2022 Învățământ 15.06.2022 Învățământ PDF format
" " " 15.06.2022 Învățământ PDF format
323. 385/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2021 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene 16.06.2022 Economică
Industrii
Muncă
16.06.2022 Economică
Industrii
Muncă
PDF format
324. 389/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2021 privind unele măsuri pentru valorificarea concentratelor tehnice de uraniu din stocul de siguranță și consum, constituit în perioada 2009-2011, aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naționale a României referitoare la menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 16.06.2022 Economică
Industrii
16.06.2022 Economică
Industrii
PDF format
325. 97/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri 16.06.2022 Economică
Industrii
16.06.2022 Economică
Industrii
PDF format
326. 75/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” 20.06.2022 Economică
Industrii
Muncă
20.06.2022 Economică
Industrii
Muncă
PDF format
327. 370/2022 Proiect de Lege pentru realizarea capabilității operaționale aeriene de tranziție prevăzută în Concepția de realizare graduală a capablității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene " 20.06.2022 Apărare 20.06.2022 Apărare PDF format
328. 233/2016 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război 21.06.2022 Juridică 21.06.2022 Juridică PDF format
329. 480/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 21.06.2022 Administrație
Juridică
20.06.2022 Administrație
Juridică
PDF format
330. 149/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 21.06.2022 Agricultură
Juridică
21.06.2022 Agricultură
Juridică
PDF format
331. 151/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 21.06.2022 Buget
Muncă
21.06.2022 Buget
Muncă
PDF format
332. 428/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice 21.06.2022 Industrii
Administrație
Juridică
Tehnologia informației
Constitutionalitate
     
333. 499/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii precum și pentru modificarea art.25 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 21.06.2022 Industrii
Juridică
21.06.2022 Industrii
Juridică
PDF format
" " " 21.06.2022 Industrii
Juridică
PDF format
334. 531/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 21.06.2022 Agricultură
Juridică
21.06.2022 Agricultură
Juridică
PDF format
335. 22/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a altor acte normative 21.06.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
21.06.2022 Agricultură
Juridică
Mediu
PDF format
336. 109/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 21.06.2022 Administrație
Juridică
21.06.2022 Administrație
Juridică
PDF format
337. 193/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei 21.06.2022 Economică
Buget
Industrii
Muncă
21.06.2022 Economică
Buget
Industrii
Muncă
PDF format
338. 195/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.183 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal 21.06.2022 Juridică 21.06.2022 Juridică PDF format
339. 294/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 21.06.2022 Juridică 21.06.2022 Juridică PDF format
340. 301/2022 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor 21.06.2022 Buget
Administrație
21.06.2022 Buget
Administrație
PDF format
341. 339/2022 Proiect de Lege privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 21.06.2022 Administrație
Juridică
21.06.2022 Administrație
Juridică
PDF format
342. 342/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționrea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 21.06.2022 Industrii
Juridică
21.06.2022 Industrii
Juridică
PDF format
343. / Proiect de Hotărâre privind încetarea dreptului de folosință acordat Clubului Parlamentarilor Români "Ion Rațiu " asupra terenului aflat în administrarea Camerei Deputaților, precum și preluarea bazei sportive aferente Clubului Parlamentarilor de către Camera Deputaților 21.06.2022 Juridică      
344. 457/2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice 22.06.2022 Sănătate 22.06.2022 Sănătate PDF format
345. 730/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală 22.06.2022 Buget
Juridică
22.06.2022 Buget
Juridică
PDF format
346. 390/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale 22.06.2022 Muncă
Sănătate
22.06.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
347. 490/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 22.06.2022 Învățământ 22.06.2022 Învățământ PDF format
348. 99/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2022 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave 22.06.2022 Industrii
Mediu
22.06.2022 Industrii
Mediu
PDF format
349. 172/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale 22.06.2022 Industrii
Juridică
22.06.2022 Industrii
Juridică
PDF format
350. 174/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne 22.06.2022 Administrație
Apărare
22.06.2022 Administrație
Apărare
PDF format
351. 194/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor acte normative 22.06.2022 Economică
Juridică
22.06.2022 Economică
Juridică
PDF format
352. 198/2022 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 22.06.2022 Buget
Juridică
22.06.2022 Buget
Juridică
PDF format
353. 225/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative 22.06.2022 Buget
Administrație
Apărare
22.06.2022 Buget
Administrație
Apărare
PDF format
354. 257/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare 22.06.2022 Industrii
Apărare
Politică externă
22.06.2022 Industrii
Apărare
Politică externă
PDF format
355. 261/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene 22.06.2022 Buget 20.06.2022 Buget PDF format
356. 280/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora 22.06.2022 Industrii
Apărare
22.06.2022 Industrii
Apărare
PDF format
357. 315/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și prorogarea unor termene 22.06.2022 Învățământ 22.06.2022 Învățământ PDF format
" " " 22.06.2022 Învățământ PDF format
358. 326/2022 Proiect de Lege privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la Centrul de Excelență pentru Managementul Crizelor și Răspuns la Dezastre 22.06.2022 Administrație
Apărare
22.06.2022 Administrație
Apărare
PDF format
359. 350/2022 Proiect de Lege privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 22.06.2022 Economică
Buget
22.06.2022 Economică
Buget
PDF format
360. 351/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, a Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 22.06.2022 Economică
Buget
22.06.2022 Economică
Buget
PDF format
361. 445/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A. 23.06.2022 Industrii
Administrație
Mediu
23.06.2022 Industrii
Administrație
Mediu
PDF format
362. 279/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor 23.06.2022 Administrație
Juridică
Apărare
23.06.2022 Administrație
Juridică
Apărare
PDF format
363. 163/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 27.06.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
27.06.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
364. 175/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 27.06.2022 Administrație
Juridică
27.06.2022 Administrație
Juridică
PDF format
365. 546/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate 28.06.2022 Sănătate 28.06.2022 Sănătate PDF format
366. 165/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie 28.06.2022 Buget
Industrii
Juridică
Transport
29.06.2022 Buget
Industrii
Juridică
Transport
PDF format
367. 232/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă 28.06.2022 Juridică
Constitutionalitate
     
368. 400/2021 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative 28.06.2022 Buget
Juridică
28.06.2022 Buget
Juridică
PDF format
369. 402/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 28.06.2022 Muncă 28.06.2022 Muncă PDF format
370. 413/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene 28.06.2022 Muncă 28.06.2022 Muncă PDF format
371. 491/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 28.06.2022 Administrație
Juridică
28.06.2022 Administrație
Juridică
PDF format
372. 606/2021 Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de creșterile de prețuri la energie electrică și gaze naturale 28.06.2022 Economică
Buget
Industrii
Turism
28.06.2022 Economică
Buget
Industrii
PDF format
373. 19/2022 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România " 28.06.2022 Agricultură
Turism
28.06.2022 Agricultură PDF format
374. 73/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative 28.06.2022 Economică
Industrii
28.06.2022 Economică
Industrii
PDF format
375. 78/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.219/2015 privind economia socială 28.06.2022 Economică
Industrii
Muncă
28.06.2022 Economică
Industrii
Muncă
PDF format
376. 190/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2022 pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat 28.06.2022 Muncă 28.06.2022 Muncă PDF format
377. 218/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății 28.06.2022 Sănătate 28.06.2022 Sănătate PDF format
378. 230/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială 28.06.2022 Economică
Industrii
Muncă
28.06.2022 Economică
Industrii
Muncă
PDF format
379. 259/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 28.06.2022 Economică
Industrii
Apărare
28.06.2022 Economică
Industrii
Apărare
PDF format
380. 271/2022 Propunere legislativă privind asistența spiritual-religioasă în spitale și statutul clerului spitalicesc 28.06.2022 Drepturile omului
Sănătate
28.06.2022 Drepturile omului
Sănătate
PDF format
381. 341/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021 28.06.2022 Juridică 28.06.2022 Juridică PDF format
382. 374/2022 Proiect de Lege privind obligațiunile garantate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar 28.06.2022 Economică
Buget
28.06.2022 Economică
Buget
PDF format
383. 406/2022 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 28.06.2022 Buget 28.06.2022 Buget PDF format
384. 407/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital 28.06.2022 Buget 28.06.2022 Buget PDF format
385. 408/2022 Proiect de Lege privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană", în perioada 2021-2027 28.06.2022 Buget 28.06.2022 Buget PDF format
386. 415/2022 Proiect de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate 28.06.2022 Tehnologia informației 28.06.2022 Tehnologia informației PDF format
387. 716/2018 Proiectul Legii "Legea tineretului" 29.06.2022 Învățământ 29.06.2022 PDF format
" " " 29.06.2022 PDF format
388. 169/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 29.06.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
29.06.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
389. 240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor 29.06.2022 Industrii
Mediu
29.06.2022 Industrii
Mediu
PDF format
390. 474/2021 Proiectul Legii acvaculturii 29.06.2022 Economică
Agricultură
Mediu
29.06.2022 Economică
Agricultură
Mediu
PDF format
391. 604/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 și a Legii nr.53/2003 Codul Muncii 29.06.2022 Muncă
Cultură
29.06.2022 Muncă
Cultură
PDF format
392. 115/2022 Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 29.06.2022 Cultură 29.06.2022 Cultură PDF format
393. 133/2022 Proiect de Lege privind registrul comerțului și pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului 29.06.2022 Muncă
Juridică
29.06.2022 Muncă
Juridică
PDF format
394. 142/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 29.06.2022 Industrii
Administrație
Mediu
29.06.2022 Industrii
Administrație
Mediu
PDF format
395. 199/2022 Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale 29.06.2022 Buget
Muncă
29.06.2022 Buget
Muncă
PDF format
396. 205/2022 Proiect de Lege privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989 29.06.2022 Cultură 29.06.2022 Cultură PDF format
397. 219/2022 Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public 29.06.2022 Juridică 29.06.2022 Juridică PDF format
398. 224/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice 29.06.2022 Industrii
Juridică
Transport
29.06.2022 Industrii
Juridică
Transport
PDF format
399. 234/2022 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România 29.06.2022 Industrii
Transport
29.06.2022 Industrii
Transport
PDF format
400. 333/2022 Proiect de Lege privind instituirea Zilei naționale a sportului cu balonul oval 29.06.2022 Sport 29.06.2022 PDF format
401. 349/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 29.06.2022 Economică
Buget
Industrii
Administrație
29.06.2022 Economică
Buget
Industrii
Administrație
PDF format
402. 352/2022 Proiect de Lege privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor 29.06.2022 Industrii
Sport
29.06.2022 Industrii PDF format
403. 353/2022 Proiect de Lege privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituțiile din domeniul justiției instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 29.06.2022 Juridică 29.06.2022 Juridică PDF format
404. 356/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 29.06.2022 Agricultură
Mediu
29.06.2022 Agricultură
Mediu
PDF format
405. 409/2022 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 29.06.2022 Juridică 29.06.2022 Juridică PDF format
406. 437/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949. 19.07.2022 Politică externă 19.07.2022 Politică externă PDF format
" " " 19.07.2022 Politică externă PDF format
407. 303/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii 01.09.2022 Muncă 01.09.2022 Muncă PDF format
408. 390/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative 06.09.2022 Muncă
Sănătate
06.09.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
409. 168/2022 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 07.09.2022 Învățământ
Sport
07.09.2022 Învățământ PDF format
410. 250/2022 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 07.09.2022 Învățământ 07.09.2022 Învățământ PDF format
411. 319/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale 07.09.2022 Învățământ 07.09.2022 Învățământ PDF format
412. 583/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia 13.09.2022 Buget
Industrii
13.09.2022 Buget PDF format
413. 276/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării și desfășurării celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie -14 octombrie 2022 13.09.2022 Buget
Tehnologia informației
13.09.2022 Buget
Tehnologia informației
PDF format
414. 393/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferință necesare pentru organizarea și desfășurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 13.09.2022 Buget
Tehnologia informației
13.09.2022 Buget
Tehnologia informației
PDF format
415. 423/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2022 pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat 13.09.2022 Economică 13.09.2022 Economică PDF format
416. 439/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Spitalul Regional de Urgență Craiova - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 6 aprilie 2022 și la Luxemburg la 11 aprilie 2022 13.09.2022 Buget 13.09.2022 Buget PDF format
417. 447/2022 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 13.09.2022 Stiinta 13.09.2022 PDF format
418. 330/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 14.09.2022 Sănătate 14.09.2022 Sănătate PDF format
419. 21/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene 14.09.2022 Buget 14.09.2022 Buget PDF format
420. 495/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 14.09.2022 Sănătate 14.09.2022 Sănătate PDF format
" " " 20.09.2022 Sănătate PDF format
421. 229/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” - S.A. 14.09.2022 Economică
Buget
Transport
14.09.2022 Economică
Buget
Transport
" " " 14.09.2022 Economică
Buget
Transport
PDF format
422. 443/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Prima finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 19 iulie 2022, și a Acordului privind asistența financiară nerambursabilă (Prima finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru Soluții Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la București la 19 iulie 2022 14.09.2022 Buget 14.09.2022 Buget PDF format
423. 444/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Kiev, la 12 octombrie 2021. 14.09.2022 Transport 14.09.2022 Transport PDF format
424. 445/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg, la 18 octombrie 2021 14.09.2022 Transport 14.09.2022 Transport PDF format
425. 446/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 15 noiembrie 2021 14.09.2022 Transport      
426. 270/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative 15.09.2022 Administrație
Învățământ
15.09.2022 Administrație
Învățământ
PDF format
427. 123/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 19.09.2022 Juridică 19.09.2022 Juridică PDF format
428. 298/2020 Proiectul Legii laptelui și a produselor lactate 19.09.2022 Agricultură 19.09.2022 Agricultură PDF format
429. 415/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice 19.09.2022 Muncă 19.09.2022 Muncă PDF format
430. 442/2022 Proiect de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii 19.09.2022 19.09.2022 PDF format
431. 449/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021 19.09.2022 Muncă 19.09.2022 Muncă PDF format
432. 461/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 19.09.2022 Juridică 26.09.2022 Juridică PDF format
" " " 19.09.2022 Juridică PDF format
433. 194/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului 20.09.2022 Industrii 20.09.2022 Industrii PDF format
434. 495/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20.09.2022 Sănătate 20.09.2022 Sănătate PDF format
" " " 14.09.2022 Sănătate PDF format
435. 378/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 20.09.2022 Apărare
Politică externă
20.09.2022 Apărare
Politică externă
PDF format
436. 451/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 19 mai 2022 20.09.2022 Apărare 20.09.2022 Apărare PDF format
437. 454/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 20.09.2022 Administrație
Muncă
20.09.2022 Administrație
Muncă
PDF format
438. / Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților 20.09.2022 Regulament      
439. 298/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 21.09.2022 Juridică 21.09.2022 Juridică PDF format
440. 364/2019 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist 21.09.2022 Juridică 21.09.2022 Juridică PDF format
441. 511/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative 21.09.2022 Economică
Buget
22.09.2022 Economică
Buget
PDF format
442. 156/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ 21.09.2022 Juridică 21.09.2022 Juridică PDF format
443. 219/2022 Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public 21.09.2022 Juridică      
444. 340/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Guvernul Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021 21.09.2022 Juridică 21.09.2022 Juridică PDF format
445. 368/2022 Lege pentru denunțarea Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, și a protocoalelor sale de modificare și completare 21.09.2022 Buget 21.09.2022 Buget PDF format
446. 369/2022 Legea pentru denunțarea Acordului interguvernamental privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, și a protocolului său de modificare și completare 21.09.2022 Buget 21.09.2022 Buget PDF format
447. 477/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală- dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022 21.09.2022 Buget 21.09.2022 Buget PDF format
448. 441/2022 Proiect de Lege privind organizarea judiciară 26.09.2022 Legi justitie 26.09.2022 PDF format
449. 461/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 26.09.2022 Juridică 26.09.2022 Juridică PDF format
" " " 19.09.2022 Juridică PDF format
450. 355/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat 27.09.2022 Muncă
Sănătate
27.09.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
451. 54/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2021 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor din sistemul public de pensii în anul 2022, precum și pentru modificarea alin.(10) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență 27.09.2022 Buget
Muncă
27.09.2022 Buget
Muncă
PDF format
452. 316/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 27.09.2022 Drepturile omului
Învățământ
27.09.2022 Drepturile omului
Învățământ
PDF format
453. 427/2022 Proiect de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României 27.09.2022 Agricultură
Administrație
27.09.2022 Agricultură
Administrație
PDF format
454. 525/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 27.09.2022 Buget
Muncă
27.09.2022 Buget
Muncă
PDF format
455. 513/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.09.2022 Sănătate 28.09.2022 Sănătate PDF format
456. 114/2020 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România 28.09.2022 Buget 28.09.2022 Buget PDF format
457. 62/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 28.09.2022 Sănătate 28.09.2022 Sănătate PDF format
458. 570/2021 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrelor de nașteri pe teritoriul României 28.09.2022 Sănătate 28.09.2022 Sănătate PDF format
459. 252/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei În România" finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” 28.09.2022 Sănătate 28.09.2022 Buget
Sănătate
PDF format
460. 438/2022 Proiect de Lege privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaționalizării la nivel național a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar 28.09.2022 Juridică 28.09.2022 Juridică PDF format
461. 31/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 29.09.2022 Buget
Administrație
29.09.2022 Buget
Administrație
PDF format
462. 108/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.181 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 29.09.2022 Buget
Sport
29.09.2022 Buget PDF format
463. 440/2022 Proiect de Lege privind statutul judecătorilor și procurorilor 03.10.2022 Legi justitie 03.10.2022 PDF format
464. 539/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.102/2015 privind instituirea Zilei Naționale a Costumului Tradițional din România 04.10.2022 Cultură 04.10.2022 Cultură PDF format
465. 297/2021 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 04.10.2022 Buget
Industrii
04.10.2022 Buget
Industrii
PDF format
466. 319/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999 04.10.2022 Muncă 04.10.2022 Muncă PDF format
467. 382/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății 04.10.2022 Sănătate
Juridică
04.10.2022 Sănătate
Juridică
PDF format
468. 466/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar 04.10.2022 Administrație
Muncă
04.10.2022 Administrație
Muncă
PDF format
469. 482/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023" 04.10.2022 Buget
Cultură
04.10.2022 Buget
Cultură
PDF format
" " " 04.10.2022 Buget
Cultură
PDF format
470. 233/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 05.10.2022 Sănătate 05.10.2022 Sănătate PDF format
471. 249/2022 Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.29 din Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate 05.10.2022 Muncă
Juridică
05.10.2022 Muncă
Juridică
PDF format
472. 484/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 05.10.2022 Juridică 05.10.2022 Juridică PDF format
473. 480/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente 11.10.2022 Administrație
Juridică
12.10.2022 Administrație
Juridică
PDF format
474. 468/2021 Proiect de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 11.10.2022 Sport 11.10.2022 PDF format
" " " 11.10.2022 PDF format
475. 507/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice 11.10.2022 Industrii
Juridică
11.10.2022 Industrii
Juridică
PDF format
476. 535/2021 Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali 11.10.2022 Administrație
Juridică
11.10.2022 Administrație
Juridică
PDF format
477. 535/2021 Legea privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali 11.10.2022 Administrație
Juridică
11.10.2022 Administrație
Juridică
PDF format
478. 146/2022 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 11.10.2022 Administrație 11.10.2022 Administrație PDF format
479. 355/2022 Proiect de Lege privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole 11.10.2022 Agricultură 11.10.2022 Agricultură PDF format
480. 400/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 11.10.2022 Buget
Muncă
11.10.2022 Buget
Muncă
PDF format
" " " 11.10.2022 Buget PDF format
481. 450/2022 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extra-atmosferic, adoptată la New York, la 12 noiembrie 1974 și deschisă spre semnare la New York, la 14 ianuarie 1975 11.10.2022 Stiinta 11.10.2022 PDF format
482. 462/2022 Propunere legislativă privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 11.10.2022 Administrație
Juridică
11.10.2022 Administrație
Juridică
PDF format
483. 387/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative 12.10.2022 Turism 12.10.2022 PDF format
484. 258/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare 12.10.2022 Buget
Apărare
12.10.2022 Buget
Apărare
PDF format
485. 343/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 12.10.2022 Învățământ 12.10.2022 Învățământ PDF format
486. 417/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 12.10.2022 Învățământ 12.10.2022 Învățământ PDF format
487. 448/2022 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la căutarea automatizată în sistemul automatizat pentru identificarea datelor dactiloscopice 12.10.2022 Juridică
Apărare
12.10.2022 Juridică
Apărare
PDF format
488. 479/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale 12.10.2022 Apărare 12.10.2022 Apărare PDF format
489. 493/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, precum și a Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 12.10.2022 Juridică 12.10.2022 Juridică PDF format
490. 228/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe 13.10.2022 Industrii
Administrație
Mediu
13.10.2022 Industrii
Administrație
Mediu
PDF format
491. 546/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 13.10.2022 Învățământ 13.10.2022 Învățământ PDF format
492. 386/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe 17.10.2022 Administrație 17.10.2022 Administrație PDF format
" " " 17.10.2022 Administrație PDF format
493. 530/2022 Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea cancerului 17.10.2022 Sănătate 17.10.2022 Sănătate PDF format
494. 557/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 17.10.2022 Sănătate 17.10.2022 Sănătate PDF format
495. 368/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță 18.10.2022 Muncă
Turism
18.10.2022 Muncă PDF format
496. 562/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 18.10.2022 Cultură      
497. 388/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020 18.10.2022 Economică
Buget
Turism
18.10.2022 Economică
Buget
PDF format
498. 53/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene 18.10.2022 Muncă
Turism
18.10.2022 Muncă PDF format
499. 213/2022 Propunere legislativă privind anularea unor creanțe bugetare, precum și pentru modificarea art.3 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 18.10.2022 Buget
Juridică
18.10.2022 Buget
Juridică
PDF format
500. 424/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate 18.10.2022 Industrii
Sănătate
18.10.2022 Industrii
Sănătate
PDF format
501. 485/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală 18.10.2022 Juridică 18.10.2022 Juridică PDF format
502. 512/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 18.10.2022 Buget 18.10.2022 Buget PDF format
503. 428/2018 Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 19.10.2022 Muncă
Constitutionalitate
     
504. 255/2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 19.10.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
19.10.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
505. 301/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative 19.10.2022 Economică
Industrii
19.10.2022 Economică
Industrii
PDF format
506. 145/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonnaței de urgență nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia 19.10.2022 Economică
Buget
Turism
19.10.2022 Economică
Buget
PDF format
507. 187/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 19.10.2022 Buget
Sănătate
19.10.2022 Buget
Sănătate
PDF format
508. 320/2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 19.10.2022 Economică
Industrii
Mediu
19.10.2022 Economică
Industrii
Mediu
PDF format
509. 482/2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim 19.10.2022 Administrație
Mediu
19.10.2022 Administrație
Mediu
PDF format
510. 191/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească 19.10.2022 Economică
Buget
Turism
19.10.2022 Economică
Buget
PDF format
511. 192/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene 19.10.2022 Buget 19.10.2022 Buget PDF format
512. 362/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 19.10.2022 Muncă
Sănătate
19.10.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
513. 366/2022 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetățenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina 21.10.2022 Buget
Administrație
21.10.2022 Buget
Administrație
PDF format
514. 453/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 21.10.2022 Învățământ 21.10.2022 Învățământ PDF format
515. 497/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 21.10.2022 Învățământ 21.10.2022 Învățământ PDF format
516. 187/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 prind Codul penal 24.10.2022 Juridică 24.10.2022 Juridică PDF format
517. 216/2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 24.10.2022 Juridică 24.10.2022 Juridică PDF format
518. 162/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal 24.10.2022 Juridică 24.10.2022 Juridică PDF format
519. 296/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 24.10.2022 Juridică 24.10.2022 Juridică PDF format
520. 435/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic 25.10.2022 Agricultură
Administrație
Mediu
25.10.2022 Agricultură
Administrație
Mediu
PDF format
521. 537/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor altor măsuri în domeniul sănătății 25.10.2022 Buget
Sănătate
25.10.2022 Buget
Sănătate
PDF format
522. 558/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență 25.10.2022 Sănătate 25.10.2022 Sănătate PDF format
523. 563/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 25.10.2022 Sănătate 25.10.2022 Sănătate PDF format
524. 197/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale 26.10.2022 Industrii 26.10.2022 Industrii PDF format
525. 199/2019 Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină 26.10.2022 Industrii 26.10.2022 Industrii PDF format
526. 302/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 26.10.2022 Buget
Agricultură
Muncă
26.10.2022 Buget
Agricultură
Muncă
PDF format
527. 236/2021 Propunere legislativă privind anularea unor obligații accesorii 26.10.2022 Buget 26.10.2022 Buget PDF format
528. 82/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020, precum și pentru modificarea art.164 alin.(21) și (22) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii 26.10.2022 Economică
Buget
Turism
26.10.2022 Economică
Buget
PDF format
529. 127/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii 26.10.2022 Buget
Turism
26.10.2022 Buget PDF format
" " " 26.10.2022 Buget PDF format
530. 286/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă 26.10.2022 Juridică 26.10.2022 Juridică PDF format
531. 332/2022 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie 26.10.2022 Sport 26.10.2022 PDF format
532. 458/2022 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Abrămuț, județul Bihor, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României 26.10.2022 Administrație 26.10.2022 Administrație PDF format
533. 552/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere 26.10.2022 Industrii 26.10.2022 Industrii PDF format
534. 560/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.651 din Codul de Procedură Civilă, aprobat prin Legea nr.134/2010 26.10.2022 Juridică 26.10.2022 Juridică PDF format
535. 571/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2022 pentru aprobarea Acordului privind Garanția Reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene, semnat la București la 2 iunie 2022 și la Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuție între România și Uniunea Europeană în ceea ce privește compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, semnat la București la 18 mai 2002 și la Bruxelles la 24 mai 2022 26.10.2022 Buget 26.10.2022 Buget PDF format
536. 605/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 26.10.2022 Juridică 26.10.2022 Juridică PDF format
537. 416/2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 27.10.2022 Administrație
Juridică
27.10.2022 Administrație
Juridică
PDF format
538. 504/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operațional Competitivitate, apelul 2, acțiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile și pentru asigurarea sustenabilității acestora 27.10.2022 Buget
Învățământ
27.10.2022 Buget
Învățământ
PDF format
539. 545/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 27.10.2022 Administrație
Juridică
27.10.2022 Administrație
Juridică
PDF format
540. 620/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concurenței nr.21/1996 31.10.2022 Transport 31.10.2022 Transport PDF format
541. 371/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A. 31.10.2022 Economică
Buget
Transport
31.10.2022 Economică
Buget
Transport
PDF format
542. 287/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului 02.11.2022 Apărare 02.11.2022 Apărare PDF format
543. 236/2022 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București 02.11.2022 Industrii 02.11.2022 Industrii PDF format
544. 612/2022 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia, la 3 martie 2022 02.11.2022 Economică
Apărare
03.11.2022 Economică
Apărare
PDF format
" " " 02.11.2022 Economică
Apărare
PDF format
545. 627/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2022 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică 02.11.2022 Economică 03.11.2022 Economică PDF format
546. 647/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2022 privind prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 02.11.2022 Industrii 02.11.2022 Industrii PDF format
547. 286/2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice 07.11.2022 Juridică 07.11.2022 Juridică PDF format
548. 517/2021 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale 07.11.2022 Juridică 07.11.2022 Juridică PDF format
549. 602/2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 07.11.2022 Juridică 07.11.2022 Juridică PDF format
550. 63/2022 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 07.11.2022 Juridică 07.11.2022 Juridică PDF format
551. 539/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice 07.11.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
07.11.2022 Industrii
Juridică
Apărare
Transport
PDF format
552. 264/2017 Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate 08.11.2022 Politică externă
Diaspora
08.11.2022 Politică externă
Diaspora
PDF format
553. 376/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 08.11.2022 Sănătate 08.11.2022 Sănătate PDF format
554. 524/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" 08.11.2022 Agricultură
Turism
08.11.2022 Agricultură PDF format
555. 299/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027 08.11.2022 Buget 08.11.2022 Buget PDF format
556. 300/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activității turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre 08.11.2022 Administrație
Mediu
Turism
08.11.2022 Administrație
Mediu
PDF format
557. 548/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic 08.11.2022 Economică
Industrii
Muncă
08.11.2022 Economică
Industrii
Muncă
PDF format
558. 51/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 09.11.2022 Sănătate
Juridică
Apărare
Tehnologia informației
09.11.2022 Sănătate
Juridică
Apărare
Tehnologia informației
PDF format
559. 94/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România 09.11.2022 Sănătate
Juridică
Apărare
Tehnologia informației
09.11.2022 Sănătate
Juridică
Apărare
Tehnologia informației
PDF format
560. 324/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 09.11.2022 Economică
Buget
Agricultură
Turism
09.11.2022 Economică
Buget
Agricultură
PDF format
561. 344/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.213 din Legea educației naționale nr.1/2011 09.11.2022 Învățământ 09.11.2022 Învățământ PDF format
562. 360/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției 09.11.2022 Muncă
Juridică
09.11.2022 Muncă
Juridică
PDF format
563. 463/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(5) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat 09.11.2022 Juridică 09.11.2022 Juridică PDF format
564. 549/2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 14.11.2022 Sănătate
Juridică
Apărare
     
565. 553/2022 Proiect de Lege privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei 14.11.2022 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
14.11.2022 Juridică
Apărare
Tehnologia informației
PDF format
566. 139/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 15.11.2022 Sănătate 15.11.2022 Sănătate PDF format
567. 260/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19 15.11.2022 Agricultură 15.11.2022 Agricultură PDF format
568. 679/2022 Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 15.11.2022 Muncă 15.11.2022 Muncă PDF format
569. 476/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 16.11.2022 Buget
Industrii
16.11.2022 Buget
Industrii
PDF format
" " " 09.11.2022 Buget PDF format
570. 590/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 16.11.2022 Muncă
Sănătate
16.11.2022 Muncă
Sănătate
PDF format
571. 415/2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice 16.11.2022 Muncă 16.11.2022 Muncă PDF format
572. 488/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor 16.11.2022 Mediu 16.11.2022 Mediu PDF format
573. 84/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2022 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice 16.11.2022 Buget
Cultură
16.11.2022 Buget
Cultură
PDF format
574. 112/2022 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 16.11.2022 Muncă 16.11.2022 Muncă PDF format
575. 299/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027 16.11.2022 Buget 16.11.2022 Buget PDF format
576. 426/2022 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetățeniei române nr.21/1991 16.11.2022 Juridică 16.11.2022 Juridică PDF format
577. 526/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 16.11.2022 Muncă 23.11.2022 Muncă PDF format
" " " 23.11.2022 Muncă
" " " 16.11.2022 Muncă PDF format
578. 605/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.1 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative 16.11.2022 Juridică 16.11.2022 Juridică PDF format
579. 628/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale 16.11.2022 Buget
Muncă
16.11.2022 Buget
Muncă
PDF format
580. 682/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.131/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 16.11.2022 Buget
Industrii
16.11.2022 Buget
Industrii
PDF format
581. 277/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 17.11.2022 Buget
Juridică
17.11.2022 Buget
Juridică
PDF format
582. 346/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor 17.11.2022 Muncă
Juridică
Apărare
17.11.2022 Muncă
Juridică
Apărare
PDF format
583. 573/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.120/2022 privind modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană 17.11.2022 Agricultură
Turism
17.11.2022 Agricultură PDF format
584. 536/2021 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de Jos, Vălișoara și Băița 21.11.2022 Administrație
Transport
Constitutionalitate
     
585. 263/2022 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore 21.11.2022 Industrii
Mediu
21.11.2022 Industrii
Mediu
PDF format
586. 495/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 21.11.2022 Administrație
Juridică
21.11.2022 Administrație
Juridică
PDF format
587. 602/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență nr.97/ 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români 21.11.2022 Administrație
Juridică
21.11.2022 Administrație
Juridică
PDF format
588. 529/2022 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, precum și pentru completarea Anexei nr.VIII la Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 22.11.2022 Administrație
Muncă
Tehnologia informației
22.11.2022 Administrație
Muncă
Tehnologia informației
PDF format
" " " 22.11.2022 Administrație
Muncă
Tehnologia informației
PDF format
" " " 22.11.2022 Administrație
Muncă
Tehnologia informației
PDF format
589. 715/2018 Propunere legislativă privind dialogul social 23.11.2022 Muncă 23.11.2022 Muncă PDF format
590. 48/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol 23.11.2022 Buget
Agricultură
23.11.2022 Buget
Agricultură
PDF format
591. 49/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție 23.11.2022 Buget
Agricultură
23.11.2022 Buget
Agricultură
PDF format
592. 587/2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 23.11.2022 Sport 23.11.2022 PDF format
593. 159/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea Legii nr.146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale 23.11.2022 Juridică
Apărare
23.11.2022 Juridică
Apărare
PDF format
594. 170/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian 23.11.2022 Apărare
Transport
24.11.2022 Apărare
Transport
PDF format
595. 304/2022 Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecția statului român 23.11.2022 23.11.2022 Muncă
Juridică
Apărare
PDF format
596. 472/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive 23.11.2022 Apărare 23.11.2022 Apărare PDF format
597. 526/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 23.11.2022 Muncă 16.11.2022 Muncă PDF format
" " " 23.11.2022 Muncă
" " " 23.11.2022 Muncă PDF format
598. 551/2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei 23.11.2022 Economică
Industrii
23.11.2022 Economică
Industrii
PDF format
599. 564/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 23.11.2022 Învățământ
Sport
23.11.2022 Învățământ PDF format
600. 661/2022 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 23.11.2022 Sport 23.11.2022 PDF format
601. / Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților 23.11.2022 Regulament      
602. 147/2022 Propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea și întreținerea traseelor turistice din România 24.11.2022 Administrație
Turism
24.11.2022 Administrație PDF format
603. 509/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 24.11.2022 Buget
Administrație
24.11.2022 Buget
Administrație
PDF format
604. 595/2022 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2022 privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale și bugetare 24.11.2022 Buget
Transport
24.11.2022 Buget
Transport
PDF format
605. 704/2022 Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției referitoare la înființarea Centrului internațional de informare științifică și tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova 24.11.2022 24.11.2022 Tehnologia informației PDF format
606. 713/2022 Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar 29.11.2022 Juridică 29.11.2022 Juridică PDF format

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 4 decembrie 2022, 20:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro