Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > PL-x 695/2007 Versiunea pentru printare

PL-x nr. 695/2007
Legea bugetului de stat pe anul 2008

Nr. înregistrare:
- B.P.I.:940/12-10-2007
- Camera Deputatilor:695/15.10.2007
- Senat:L712/15.10.2007
- Guvern:E255/10.10.2007
Procedura legislativa:cf. Constitutiei revizuita în 2003
Camera decizionala:Camera Deputatilor + Senatul
Tip initiativa:Proiect de Lege
Caracter: ordinar
Procedura de urgenta:nu
Stadiu: Lege 388/2007
LEGEA bugetului de stat pe anul 2008
Initiator:Guvern
Consultati:
Format PDF - 1843 kb RAPORT privind situația macroeconomică pentru anul 2008 și proiecția acesteia în perioada 2009-2011
Format PDF - 151 kb Forma inițiatorului
Format PDF - 62 kb Avizul Consiliului Legislativ
Format PDF - 119 kb Anexa nr.1-BUGETUL DE STAT pe anii 2006-2008-SINTEZA-
Format PDF - 624 kb Anexa nr.2-SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz pe anii 2006-2008
Format PDF - 167 kb Anexa nr.3/01-ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ
Format PDF - 151 kb Anexa nr.3/02-SENATUL ROMÂNIEI
Format PDF - 147 kb Anexa nr.3/03-CAMERA DEPUTAȚILOR
Format PDF - 107 kb Anexa nr.3/04-ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Format PDF - 82 kb Anexa nr.3/05-CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
Format PDF - 75 kb Anexa nr.3/06-CONSILIUL LEGISLATIV
Format PDF - 140 kb Anexa nr.3/07-CURTEA DE CONTURI
Format PDF - 196 kb Anexa nr.3/08-CONSILIUL CONCURENȚEI
Format PDF - 75 kb Anexa nr.3/09-AVOCATUL POPORULUI
Format PDF - 113 kb Anexa nr.3/10-CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII
Format PDF - 160 kb Anexa nr.3/11-CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Format PDF - 1229 kb Anexa nr.3/12-CANCELARIA PRIMULUI-MINISTRU
Format PDF - 1126 kb Anexa nr.3/13-SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Format PDF - 355 kb Anexa nr.3/14-MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Format PDF - 1126 kb Anexa nr.3/15-MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI LOCUINȚELOR
Format PDF - 926 kb Anexa nr.3/16-MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR vol.1
Format PDF - 201 kb Anexa nr.3/16-MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR vol.2
Format PDF - 615 kb Anexa nr.3/17-MINISTERUL JUSTIȚIEI
Format PDF - 1331 kb Anexa nr.3/18-MINISTERUL APĂRĂRII
Format PDF - 934 kb Anexa nr.3/19-MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Format PDF - 712 kb Anexa nr.3/20-MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
Format PDF - 367 kb Anexa nr.3/21-MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALE
Format PDF - 847 kb Anexa nr.3/22-MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Format PDF - 605 kb Anexa nr.3/23-MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE vol.1
Format PDF - 234 kb Anexa nr.3/23-MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE vol.2
Format PDF - 1126 kb Anexa nr.3/24-MINISTERUL TRANSPORTURILOR vol.1
Format PDF - 464 kb Anexa nr.3/24-MINISTERUL TRANSPORTURILOR vol.2
Format PDF - 2150 kb Anexa nr.3/25-MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI vol.1
Format PDF - 745 kb Anexa nr.3/25-MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI vol.2
Format PDF - 1024 kb Anexa nr.3/26-MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
Format PDF - 535 kb Anexa nr.3/27-MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
Format PDF - 277 kb Anexa nr.3/28-MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI
Format PDF - 539 kb Anexa nr.3/29-MINISTERUL PUBLIC
Format PDF - 175 kb Anexa nr.3/31-SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
Format PDF - 126 kb Anexa nr.3/32-SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
Format PDF - 168 kb Anexa nr.3/33-SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
Format PDF - 337 kb Anexa nr.3/34-SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
Format PDF - 458 kb Anexa nr.3/37-ACADEMIA ROMÂNĂ
Format PDF - 245 kb Anexa nr.3/38-AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Format PDF - 105 kb Anexa nr.3/39-SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUȚIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989
Format PDF - 122 kb Anexa nr.3/40-OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
Format PDF - 87 kb Anexa nr.3/41-OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT
Format PDF - 104 kb Anexa nr.3/42-CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Format PDF - 114 kb Anexa nr.3/43-AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ ROMPRES
Format PDF - 208 kb Anexa nr.3/44-INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN
Format PDF - 71 kb Anexa nr.3/45-SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
Format PDF - 72 kb Anexa nr.3/46-SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE
Format PDF - 253 kb Anexa nr.3/47-CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Format PDF - 89 kb Anexa nr.3/48-AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
Format PDF - 174 kb Anexa nr.3/49-AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
Format PDF - 79 kb Anexa nr.3/50-AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Format PDF - 109 kb Anexa nr.3/51-CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL
Format PDF - 93 kb Anexa nr.3/52-AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Format PDF - 73 kb Anexa nr.3/65-MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR-ACȚIUNI GENERALE
Format PDF - 54 kb Anexa nr.4-SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2008
Format PDF - 54 kb Anexa nr.5-SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2008
Format PDF - 52 kb Anexa nr.6-SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2008
Format PDF - 56 kb Anexa nr.7-SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008
Format PDF - 83 kb Anexa nr.8-NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI finanțat pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, pe anul 2008
Format PDF - 105 kb Anexa nr.9-CATEGORIILE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI care se prevăd în bugetele locale pe anul 2008
Format PDF - 194 kb Anexa nr.10-BUGETUL FONDULUI DE SANATATE
mai multe documente la caseta electronica a deputatului

Derularea procedurii legislative
Data       Actiunea
 
CD
15.10.2007     înregistrat la Camera Deputatilor pentru dezbatere
PA
15.10.2007     prezentare în Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului
Format PDF - 34 kb Adresa Guvernului
      trimis pentru raport la:
Comisia pentru buget, finanțe și bănci
raport comun cu Senatul
termen depunere amendamente: 01.11.2007
termen depunere raport: 22.11.2007
      trimis pentru aviz la:
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Comisia pentru muncă și protecție socială
Comisia pentru sănătate și familie
Comisia pentru învățământ
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
Comisia juridică, de disciplină și imunități
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Comisia pentru politică externă
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI
Comisia parlamentară a revoluționarilor din Decembrie 1989
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați
Comisia parlamentară specială pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe
termen: 05-11-2007
CD
31.10.2007     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
01.11.2007     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru industrii și servicii
      primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
Comisia pentru industrii și servicii
02.11.2007     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
      primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
05.11.2007     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
      primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru sănătate și familie
06.11.2007     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru învățământ
09.11.2007     primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
PA
13.12.2007     primire raport (nr.1423,593) favorabil de la:
PDF format Comisia pentru buget, finanțe și bănci
raport comun cu Senatul
face parte din categoria legilor ordinare
Format PDF - 108 kb Anexa 3/25/22 la raport - Unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru care se pot finanta din bugetul Ministerului educatiei, cercetarii si tineretului pe anul 2008, obiective de investitii, consolidari, reabilitari, reparatii capitale, achizitii de imobile, dotari independente si laboratoare
Format PDF - 171 kb Anexa 3/27/02b la raport - Unități de cult care beneficiază de prevederile Ordonanței Guvernului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, nr.82/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.125/2002
Format PDF - 16 kb Anexa 3/27/02c la raport - Asezaminte culturale care se finanteaza din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor de la alineatul 51.02.18 "Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale. pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale"
Format PDF - 54 kb Anexa nr.4 la raport - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor
Format PDF - 54 kb Anexa nr.5 la raport - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București
Format PDF - 53 kb Anexa nr.6 la raport - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale
Format PDF - 57 kb Anexa nr.7 la raport - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
Format PDF - 83 kb Anexa nr.8 la raport - Numarul maxim de posturi finanțat pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult
Format PDF - 164 kb Anexa la raport - Erori materiale la Anexa nr.1 Amendamente admise
Format PDF - 107 kb Anexa la raport - Erori materiale la Anexa nr.2 Amendamente respinse
18.12.2007     dezbatere în plen reunit (dezbateri generale, art.1-anexa 3/24)
consultati stenograma sedintei
19.12.2007     dezbatere în plen reunit (votul final se va da în ședința de joi, 20 decembrie a.c.)
consultati stenograma sedintei
20.12.2007     adoptat în sedinta comuna a celor doua Camere
consultati stenograma sedintei
      depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii
Format PDF - 212 kb Forma pentru promulgare
22.12.2007     trimitere la Presedintele României pentru promulgare
31.12.2007     promulgata prin Decret nr. 1165/2007
      devine Legea nr. 388/2007
Format PDF - 200 kb Forma promulgată
      publicare lege în Monitorul Oficial nr.902/2007

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 28 noiembrie 2022, 21:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro