Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: cu rapoarte depuse urmând a fi incluse pe ordinea de zi

Numar înregistrari gasite: 92
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl 643/20.10.2003 Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" raport
depus
14.05.2020
2. Pl-x 382/21.09.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali raport
depus
21.10.2005
3. Pl-x 238/27.04.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor raport
depus
20.03.2013
4. PL-x 393/07.09.2009 Proiectul Legii educației naționale raport
depus
20.11.2013
5. Pl-x 433/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției raport
depus
03.03.2021
6. Pl-x 867/13.12.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu completările ulterioare raport
depus
20.03.2013
7. PL-x 524/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010 raport
depus
25.10.2012
8. PL-x 525/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și a contului general de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010 raport
depus
25.10.2012
9. Pl-x 660/22.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
20.03.2013
10. Pl-x 787/22.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (4) ale articolului 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor raport
depus
20.03.2013
11. PL-x 427/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 raport
depus
04.04.2016
12. PL-x 428/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 raport
depus
23.10.2013
13. PL-x 203/11.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 raport
depus
23.10.2013
14. PL-x 413/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012 raport
depus
25.06.2014
15. PL-x 414/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2012 raport
depus
25.06.2014
16. PL-x 497/15.11.2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică raport
depus
10.06.2021
17. PL-x 411/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2013 raport
depus
24.03.2015
18. PL-x 412/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2013 raport
depus
24.03.2015
19. PL-x 487/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției raport
depus
10.03.2021
20. Pl-x 4/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale raport
depus
06.10.2021
21. PL-x 282/23.03.2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 raport
depus
10.02.2021
22. PL-x 380/29.04.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 raport
depus
22.04.2021
23. Pl-x 400/06.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice, republicată raport
depus
22.04.2021
24. Pl-x 501/22.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare raport
depus
08.07.2020
25. PL-x 562/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014 raport
depus
28.06.2016
26. PL-x 120/30.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 raport
depus
15.10.2021
27. Pl-x 247/04.05.2016 Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
20.06.2017
28. PL-x 75/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice raport
depus
22.04.2021
29. PL-x 91/01.02.2017 Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Române pentru Siguranța Rutieră - ARSR raport
depus
13.10.2021
30. Pl-x 208/22.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură raport
depus
17.06.2020
31. Pl-x 430/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 raport
depus
10.03.2021
32. Pl-x 439/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 raport
depus
10.03.2021
33. Pl-x 479/20.11.2017 Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România raport
depus
15.10.2021
34. Pl-x 496/27.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap raport
depus
14.10.2021
35. PL-x 553/07.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal raport
depus
22.04.2021
36. PL-x 162/28.03.2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu raport
depus
15.10.2021
37. Pl-x 238/23.04.2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol raport
depus
14.10.2021
38. PL-x 305/09.05.2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Județean Tulcea raport
depus
08.03.2021
39. PL-x 716/21.11.2018 Proiectul Legii "Legea tineretului" raport
depus
19.10.2021
40. PL-x 194/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 raport
depus
06.10.2021
41. Pl-x 359/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora raport
depus
29.06.2021
42. PL-x 400/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
43. PL-x 401/24.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
44. Pl-x 467/21.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi raport
depus
07.07.2021
45. PL-x 481/21.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului raport
depus
13.05.2021
46. PL-x 520/28.10.2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua națională a antreprenorului român" raport
depus
27.05.2020
47. PL-x 525/28.10.2019 Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională raport
depus
01.07.2021
48. PL-x 545/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor raport
depus
11.06.2020
49. PL-x 602/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor raport
depus
13.10.2021
50. PL-x 606/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal raport
depus
16.02.2021
51. PL-x 662/16.12.2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit raport
depus
02.04.2020
52. PL-x 665/16.12.2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe raport
depus
20.03.2020
53. PL-x 20/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier raport
depus
25.02.2021
54. PL-x 57/17.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.116 alin.(1) lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe raport
depus
20.10.2021
55. PL-x 133/01.04.2020 Proiect de Lege pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate raport
depus
13.10.2021
56. PL-x 209/29.04.2020 Proiect de Lege privind meșteșugarii tradiționali din România raport
depus
26.02.2021
57. PL-x 246/06.05.2020 Proiect de Lege privind consolidarea monedei naționale ca monedă unică de plată pe teritoriul României raport
depus
30.06.2021
58. PL-x 319/27.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA raport
depus
14.10.2021
59. PL-x 327/03.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare raport
depus
03.03.2021
60. PL-x 332/03.06.2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităților pe perioada stării de urgență raport
depus
04.10.2021
61. PL-x 347/10.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență raport
depus
14.10.2021
62. Pl-x 433/07.07.2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România raport
depus
06.10.2021
63. PL-x 446/27.07.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar raport
depus
19.10.2021
64. Pl-x 481/17.08.2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale raport
depus
18.10.2021
65. PL-x 496/08.09.2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației raport
depus
10.02.2021
66. PL-x 534/08.09.2020 Proiect de Lege privind înființarea Programului „Inovare și Producție pentru Criza Coronavirus” raport
depus
13.10.2021
67. PL-x 588/30.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 raport
depus
22.02.2021
68. PL-x 9/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agenții sau centre europene nou înființate raport
depus
24.02.2021
69. PL-x 25/01.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 raport
depus
10.03.2021
70. PL-x 28/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului raport
depus
24.02.2021
71. PL-x 33/01.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.194/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei raport
depus
10.03.2021
72. PL-x 71/01.02.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din bugetul de stat raport
depus
19.10.2021
73. PL-x 85/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia raport
depus
04.03.2021
74. PL-x 91/10.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiții în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiții raport
depus
08.03.2021
75. PL-x 201/17.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor raport
depus
05.10.2021
76. PL-x 208/19.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale raport
depus
14.10.2021
77. PL-x 232/02.06.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă raport
depus
15.10.2021
78. Pl-x 328/14.09.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ raport
depus
20.10.2021
79. PL-x 332/14.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare raport
depus
14.10.2021
80. PL-x 348/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale raport
depus
19.10.2021
81. PL-x 351/20.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 raport
depus
18.10.2021
82. PL-x 365/20.09.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte raport
depus
14.10.2021
83. PL-x 404/04.10.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2021 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune raport
depus
18.10.2021
84. BP422/11.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
29.11.2017
85. BP674/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului raport
depus
18.04.2018
86. BP312/24.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.30 din 23 iunie 1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune pemanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații raport
depus
17.05.2018
87. BP640/18.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații raport
depus
30.10.2018
88. BP126/23.03.2021 Proiect de Hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
14.04.2021
89. BP133/25.03.2021 Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
19.05.2021
90. BP368/29.06.2021 Proiect de hotărâre privind modificarea art.199, alin(3) din Regulamentul Camerei Deputaților raport
depus
14.10.2021
91. BP369/29.06.2021 Proiect de hotărâre privind completarea art.199 din Regulamentul Camerei Deputaților raport
depus
14.10.2021
92. BP441/15.09.2021 Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților raport
depus
14.10.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 9:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro