Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Procedura legislativa:cf. Constitutiei revizuite
Stadiu: înaintate la Senat

Numar înregistrari gasite: 135
  Numar Titlu înaintate la Senat din data
1. Pl-x 378/19.09.2005 Propunere legislativă "Legea Curții de Conturi" 08.11.2005
2. PL-x 553/19.06.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2006 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 20.09.2006
3. PL-x 17/02.02.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării 08.09.2009
4. Pl-x 429/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare și completare a Hotărârii nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune și a Hotărârii nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune 21.10.2009
5. PL-x 332/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului 25.07.2012
6. PL-x 9/05.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 05.03.2013
7. Pl-x 273/09.09.2013 Propunere legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiția al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007 29.10.2013
8. PL-x 1/03.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului 25.02.2014
9. PL-x 352/02.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative 19.11.2014
10. PL-x 1/02.02.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației 25.02.2015
11. Pl-x 48/11.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolelor (3), (97), (98), (103) și (104) din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare 29.04.2015
12. Pl-x 49/11.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare 29.04.2015
13. Pl-x 187/04.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 76 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale 29.04.2015
14. Pl-x 188/09.03.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate 29.04.2015
15. Pl-x 189/09.03.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic 29.04.2015
16. Pl-x 328/30.03.2015 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului prin corespondență al cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate 29.04.2015
17. Pl-x 369/29.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 10.06.2015
18. Pl-x 472/17.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 28.10.2015
19. Pl-x 886/21.12.2015 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar 06.04.2016
20. Pl-x 4/01.02.2016 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate 06.04.2016
21. Pl-x 176/18.04.2016 Propunere legislativă privind Statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor 28.06.2016
22. Pl-x 221/03.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată 13.09.2016
23. Pl-x 300/28.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 01.11.2016
24. PL-x 242/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 28.02.2017
25. Pl-x 364/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 28.02.2017
26. Pl-x 106/08.02.2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență 11.04.2017
27. Pl-x 131/20.02.2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea corpului pompierilor militari și a protecției civile 24.04.2017
28. Pl-x 155/13.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 23.05.2017
29. Pl-x 210/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale 04.10.2017
30. Pl-x 237/26.06.2017 Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informații 11.12.2017
31. Pl-x 258/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații 05.02.2018
32. Pl-x 182/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații 02.10.2018
33. Pl-x 183/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Extene 02.10.2018
34. Pl-x 184/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază 02.10.2018
35. Pl-x 185/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale 02.10.2018
36. PL-x 449/11.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 22.10.2018
37. PL-x 51/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 25.03.2019
38. Pl-x 732/05.12.2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 27.03.2019
39. PL-x 108/11.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției 08.04.2019
40. Pl-x 232/16.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale 12.06.2019
41. Pl-x 213/08.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice 04.09.2019
42. Pl-x 236/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională 11.09.2019
43. Pl-x 279/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale 24.09.2019
44. Pl-x 278/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011 22.10.2019
45. Pl-x 296/26.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.11.2019
46. Pl-x 298/01.07.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 27.11.2019
47. Pl-x 334/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.11.2019
48. Pl-x 336/02.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 27.11.2019
49. Pl-x 368/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.11.2019
50. Pl-x 370/18.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare 27.11.2019
51. Pl-x 391/23.09.2019 Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educației naționale nr.1/2011 27.11.2019
52. Pl-x 468/21.10.2019 Propunere legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil" 11.02.2020
53. Pl-x 469/21.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 11.02.2020
54. PL-x 4/03.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2020 privind stablirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative 25.02.2020
55. PL-x 13/11.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 23.04.2020
56. Pl-x 17/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011 23.04.2020
57. Pl-x 71/24.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare 29.04.2020
58. Pl-x 75/02.03.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului 06.05.2020
59. Pl-x 90/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat 06.05.2020
60. Pl-x 124/01.04.2020 Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educației naționale 13.05.2020
61. Pl-x 140/14.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art. 931 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 27.05.2020
62. Pl-x 30/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 17.06.2020
63. PL-x 271/20.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca integrator de servicii de comunicații critice destinate autorităților publice cu atribuții în managementul situațiilor de urgență 17.06.2020
64. Pl-x 237/07.05.2019 Propunere legislativă privind inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României 14.07.2020
65. Pl-x 253/13.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției 27.07.2020
66. Pl-x 272/20.05.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 27.07.2020
67. Pl-x 254/13.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 28.07.2020
68. Pl-x 255/13.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educației naționale 28.07.2020
69. Pl-x 275/20.05.2020 Propunere legislativă privind Digitalizarea învățământului românesc 28.07.2020
70. Pl-x 323/03.06.2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea părinților și a operatorilor economici privați pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor 28.07.2020
71. Pl-x 377/24.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 28.07.2020
72. Pl-x 398/29.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 25.08.2020
73. Pl-x 399/29.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 25.08.2020
74. Pl-x 400/29.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 25.08.2020
75. Pl-x 376/17.06.2020 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională 02.09.2020
76. Pl-x 420/07.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități 02.09.2020
77. Pl-x 434/27.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare 06.10.2020
78. PL-x 143/14.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori 13.10.2020
79. Pl-x 397/24.06.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002 27.10.2020
80. Pl-x 422/07.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată 27.10.2020
81. Pl-x 493/08.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, precum și pentru modificarea unor acte normative 27.10.2020
82. Pl-x 494/08.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 27.10.2020
83. Pl-x 437/27.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 03.11.2020
84. PL-x 177/29.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu” 12.11.2020
85. Pl-x 460/17.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea națională a României 17.11.2020
86. PL-x 629/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2020 privind modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 17.11.2020
87. PL-x 354/09.06.2020 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene 10.12.2020
88. Pl-x 568/30.09.2020 Propunere legislativă privind comasarea prin absorbție a Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 15.12.2020
89. Pl-x 569/30.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.356 din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român 15.12.2020
90. Pl-x 630/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 15.12.2020
91. PL-x 396/23.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 18.12.2020
92. PL-x 453/27.07.2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 28.12.2020
93. PL-x 122/02.03.2015 Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative 02.03.2021
94. PL-x 78/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative 08.03.2021
95. PL-x 108/22.02.2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție 24.03.2021
96. PL-x 452/27.07.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 01.04.2021
97. PL-x 132/20.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 19.04.2021
98. Pl-x 5/01.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale 25.05.2021
99. PL-x 131/24.03.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 26.05.2021
100. PL-x 132/24.03.2021 Proiect de Lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950 26.05.2021
101. Pl-x 73/28.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011 03.06.2021
102. Pl-x 119/10.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.65, alin.(62) și articolul 68 alin e) din Legea educației naționale nr.1/2011 09.06.2021
103. Pl-x 464/20.11.2017 Propunere legislativă pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș 15.06.2021
104. Pl-x 720/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației 15.06.2021
105. Pl-x 262/05.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr.1/2011 15.06.2021
106. PL-x 243/02.06.2021 Proiect de Lege pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 16.06.2021
107. PL-x 276/20.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății 17.06.2021
108. Pl-x 124/17.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea Art.138 și a Art.178 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 23.06.2021
109. PL-x 226/02.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 29.06.2021
110. Pl-x 172/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.202 alin. (1) lit.b) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 07.09.2021
111. PL-x 174/05.05.2021 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 și la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 07.09.2021
112. PL-x 175/05.05.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 07.09.2021
113. PL-x 280/22.06.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 20.09.2021
114. Pl-x 158/19.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 21.09.2021
115. Pl-x 159/19.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.94 la Legea educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 21.09.2021
116. Pl-x 157/19.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 04.10.2021
117. Pl-x 160/19.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 04.10.2021
118. PL-x 306/18.08.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2021 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (București, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), semnat la Geneva, la 30 iunie 2021 04.10.2021
119. PL-x 307/23.08.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2021 pentru completarea art.46 al Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 04.10.2021
120. PL-x 308/01.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști 04.10.2021
121. PL-x 268/16.06.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Hașemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 05.10.2021
122. Pl-x 262/14.06.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare 11.10.2021
123. Pl-x 228/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1), alin.(2) al art.9 și a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali 13.10.2021
124. Pl-x 177/05.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 13.10.2021
125. Pl-x 228/02.06.2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională 13.10.2021
126. Pl-x 229/02.06.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale 13.10.2021
127. PL-x 310/01.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 13.10.2021
128. PL-x 311/01.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997 13.10.2021
129. PL-x 313/01.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiții dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020 13.10.2021
130. PL-x 327/14.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 13.10.2021
131. PL-x 339/20.09.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale 18.10.2021
132. PL-x 340/20.09.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Iași - COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg, la 20 aprilie 2021 18.10.2021
133. PL-x 341/20.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021 18.10.2021
134. PL-x 342/20.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021 18.10.2021
135. PL-x 343/20.09.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017 18.10.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 9:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro