Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2018

Numar înregistrari gasite: 136
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 253/01.09.2017 Propunere legislativă privind Garda Civilă și realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat respinsa
definitiv
05.02.2018
2. BP706/06.12.2017 Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților respinsa
definitiv
06.02.2018
3. Pl-x 268/02.09.2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanțelor fiscale accesorii respinsa
definitiv
13.02.2018
4. Pl-x 557/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
13.02.2018
5. Pl-x 130/25.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsa
definitiv
13.02.2018
6. Pl-x 149/11.04.2016 Propunere legislativă privind obligativitatea și prioritizarea finanțării de fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile respinsa
definitiv
13.02.2018
7. Pl-x 291/21.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată respinsa
definitiv
13.02.2018
8. Pl-x 343/19.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
13.02.2018
9. PL-x 458/17.10.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
13.02.2018
10. PL-x 50/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respins
definitiv
13.02.2018
11. PL-x 64/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
13.02.2018
12. PL-x 102/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respins
definitiv
13.02.2018
13. Pl-x 783/22.12.2011 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.264 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.02.2018
14. Pl-x 178/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea, precum și a Legii nr.504/2002 a audiovizualului respinsa
definitiv
19.02.2018
15. Pl-x 182/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educația națională respinsa
definitiv
19.02.2018
16. Pl-x 197/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
19.02.2018
17. Pl-x 216/30.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
19.02.2018
18. Pl-x 247/27.06.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.02.2018
19. Pl-x 254/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.02.2018
20. Pl-x 581/18.12.2017 Propunere legislativă "LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE " procedura legislativa încetata
07.03.2018
21. Pl-x 491/27.11.2017 Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ respinsa
definitiv
14.03.2018
22. Pl-x 294/25.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
03.04.2018
23. Pl-x 256/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
16.04.2018
24. Pl-x 267/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
25.04.2018
25. Pl-x 177/18.04.2017 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului respinsa
definitiv
07.05.2018
26. Pl-x 255/01.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
07.05.2018
27. Pl-x 306/03.10.2017 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
07.05.2018
28. Pl-x 465/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
07.05.2018
29. Pl-x 570/11.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
07.05.2018
30. PL-x 190/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respins
definitiv
23.05.2018
31. Pl-x 577/12.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsa
definitiv
29.05.2018
32. Pl-x 5/01.02.2018 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc respinsa
definitiv
29.05.2018
33. PL-x 48/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ respins
definitiv
30.05.2018
34. PL-x 558/08.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
30.05.2018
35. Pl-x 32/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
30.05.2018
36. Pl-x 257/16.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului respinsa
definitiv
30.05.2018
37. Pl-x 280/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 respinsa
definitiv
30.05.2018
38. Pl-x 323/30.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ respinsa
definitiv
30.05.2018
39. Pl-x 722/26.10.2015 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar respinsa
definitiv
30.05.2018
40. Pl-x 143/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
definitiv
30.05.2018
41. Pl-x 199/20.04.2016 Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile respinsa
definitiv
30.05.2018
42. Pl-x 201/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
30.05.2018
43. PL-x 266/13.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
30.05.2018
44. PL-x 267/13.06.2016 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei respins
definitiv
30.05.2018
45. Pl-x 340/19.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
30.05.2018
46. Pl-x 386/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
30.05.2018
47. PL-x 35/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respins
definitiv
30.05.2018
48. PL-x 48/01.02.2017 Proiect de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice respins
definitiv
30.05.2018
49. PL-x 53/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respins
definitiv
30.05.2018
50. PL-x 57/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru respins
definitiv
30.05.2018
51. PL-x 89/01.02.2017 Proiect de Lege pentru "Inocența Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără acordul scris al părinților sau tutorelui respins
definitiv
30.05.2018
52. PL-x 101/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52 /2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
30.05.2018
53. PL-x 469/20.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respins
definitiv
06.06.2018
54. Pl-x 521/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
20.06.2018
55. Pl-x 532/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
20.06.2018
56. Pl-x 114/12.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
20.06.2018
57. PL-x 165/28.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
20.06.2018
58. Pl-x 446/13.11.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare respinsa
definitiv
10.07.2018
59. Pl-x 13/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
10.07.2018
60. PL-x 830/03.12.2007 Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare respins
definitiv
26.09.2018
61. PL-x 347/07.04.2015 Proiect de Lege privind medicina școlară respins
definitiv
26.09.2018
62. PL-x 698/19.10.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respins
definitiv
26.09.2018
63. Pl-x 699/19.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România respinsa
definitiv
26.09.2018
64. Pl-x 89/21.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
26.09.2018
65. Pl-x 91/21.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
26.09.2018
66. PL-x 313/01.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respins
definitiv
26.09.2018
67. Pl-x 378/26.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România respinsa
definitiv
26.09.2018
68. Pl-x 484/24.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
26.09.2018
69. Pl-x 522/07.11.2016 Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite respinsa
definitiv
26.09.2018
70. Pl-x 523/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respinsa
definitiv
26.09.2018
71. PL-x 63/01.02.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale respins
definitiv
26.09.2018
72. PL-x 74/01.02.2017 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respins
definitiv
26.09.2018
73. Pl-x 325/22.05.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
definitiv
26.09.2018
74. Pl-x 472/19.09.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative procedura legislativa încetata
15.10.2018
75. Pl-x 852/25.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare respinsa
definitiv
17.10.2018
76. Pl-x 441/13.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
29.10.2018
77. Pl-x 599/20.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant respinsa
definitiv
29.10.2018
78. Pl-x 187/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
29.10.2018
79. PL-x 72/10.04.2012 Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite respins
definitiv
07.11.2018
80. Pl-x 72/24.02.2014 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor respinsa
definitiv
07.11.2018
81. PL-x 92/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 respins
definitiv
07.11.2018
82. PL-x 291/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române respins
definitiv
07.11.2018
83. PL-x 40/09.02.2015 Proiect de Lege privind tichetul de servicii destinat prestațiilor casnice la domiciliu și prestațiilor cu caracter ocazional sau sezonier respins
definitiv
07.11.2018
84. PL-x 136/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
07.11.2018
85. PL-x 648/12.10.2015 Proiect de Lege privind primul loc de muncă respins
definitiv
07.11.2018
86. Pl-x 796/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și a articolului 29 al Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică respinsa
definitiv
07.11.2018
87. Pl-x 119/29.03.2016 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultațiile prenatale respinsa
definitiv
07.11.2018
88. PL-x 146/11.04.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale respins
definitiv
07.11.2018
89. PL-x 188/20.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respins
definitiv
07.11.2018
90. PL-x 275/15.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respins
definitiv
07.11.2018
91. Pl-x 287/21.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
07.11.2018
92. Pl-x 328/13.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
definitiv
07.11.2018
93. Pl-x 490/24.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
07.11.2018
94. PL-x 521/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respins
definitiv
07.11.2018
95. PL-x 529/07.11.2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița respins
definitiv
07.11.2018
96. Pl-x 539/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată respinsa
definitiv
07.11.2018
97. PL-x 46/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în mediul rural " respins
definitiv
07.11.2018
98. PL-x 62/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respins
definitiv
07.11.2018
99. PL-x 78/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respins
definitiv
07.11.2018
100. PL-x 82/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respins
definitiv
07.11.2018
101. PL-x 90/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respins
definitiv
07.11.2018
102. PL-x 97/01.02.2017 Proiect de Lege privind înființarea Festivalului Internațional "București-Pasărea Măiastră " respins
definitiv
07.11.2018
103. Pl-x 45/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare respinsa
definitiv
12.11.2018
104. Pl-x 170/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați respinsa
definitiv
12.11.2018
105. PL-x 370/02.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respins
definitiv
14.11.2018
106. PL-x 77/01.02.2017 Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii respins
definitiv
14.11.2018
107. Pl-x 127/13.02.2017 Propunere legislativă (inițiativă cetățenească) privind revizuirea Constituției României procedura legislativa încetata
14.11.2018
108. Pl-x 566/07.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.11.2018
109. PL-x 345/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respins
definitiv
21.11.2018
110. Pl-x 282/15.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
21.11.2018
111. Pl-x 359/20.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 respinsa
definitiv
21.11.2018
112. Pl-x 527/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
21.11.2018
113. Pl-x 528/04.12.2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
21.11.2018
114. PL-x 425/03.09.2018 Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene respins
definitiv
21.11.2018
115. Pl-x 320/22.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
03.12.2018
116. Pl-x 332/23.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
03.12.2018
117. Pl-x 333/29.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
03.12.2018
118. Pl-x 349/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
03.12.2018
119. Pl-x 313/16.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsa
definitiv
10.12.2018
120. Pl-x 314/16.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
10.12.2018
121. Pl-x 348/04.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
10.12.2018
122. Pl-x 368/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
10.12.2018
123. Pl-x 370/13.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
10.12.2018
124. Pl-x 685/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap procedura legislativa încetata
10.12.2018
125. PL-x 780/04.11.2015 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba respins
definitiv
12.12.2018
126. Pl-x 711/21.11.2018 Propunere legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor procedura legislativa încetata
17.12.2018
127. Pl-x 180/19.04.2010 Propunere legislativă privind învățământul superior respinsa
definitiv
19.12.2018
128. Pl-x 181/19.04.2010 Propunere legislativă privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
19.12.2018
129. Pl-x 182/19.04.2010 Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar respinsa
definitiv
19.12.2018
130. PL-x 127/24.03.2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " respins
definitiv
19.12.2018
131. Pl-x 615/28.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.12.2018
132. Pl-x 292/25.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.12.2018
133. Pl-x 157/28.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.12.2018
134. Pl-x 450/11.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală respinsa
definitiv
19.12.2018
135. Pl-x 481/26.09.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
19.12.2018
136. Pl-x 649/29.10.2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
19.12.2018

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 9:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro