Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2015

Numar înregistrari gasite: 492
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 109/10.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
11.02.2015
2. Pl-x 224/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane respinsa
definitiv
11.02.2015
3. Pl-x 226/28.04.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești "- stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți, județul Botoșani, în domeniul public al Județului Botoșani și în administrarea Consilului Județean Botoșani respinsa
definitiv
11.02.2015
4. Pl-x 227/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
definitiv
11.02.2015
5. Pl-x 228/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
definitiv
11.02.2015
6. Pl-x 321/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
11.02.2015
7. Pl-x 401/08.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001 respinsa
definitiv
11.02.2015
8. PL-x 459/30.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate respins
definitiv
11.02.2015
9. Pl-x 204/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
definitiv
25.02.2015
10. Pl-x 361/02.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
25.02.2015
11. Pl-x 418/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
25.02.2015
12. Pl-x 877/21.12.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
definitiv
04.03.2015
13. Pl-x 127/21.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
04.03.2015
14. PL-x 573/31.10.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic respins
definitiv
04.03.2015
15. PL-x 589/07.11.2011 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale respins
definitiv
04.03.2015
16. Pl-x 232/29.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea art.40 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice respinsa
definitiv
04.03.2015
17. Pl-x 278/26.06.2012 Propunere legislativă privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea ) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică respinsa
definitiv
04.03.2015
18. Pl-x 336/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic respinsa
definitiv
04.03.2015
19. Pl-x 193/05.06.2013 Propunere legislativă privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comerțului respinsa
definitiv
04.03.2015
20. Pl-x 271/02.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
04.03.2015
21. Pl-x 586/16.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsa
definitiv
04.03.2015
22. Pl-x 649/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
04.03.2015
23. Pl-x 664/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
definitiv
04.03.2015
24. Pl-x 19/10.02.2014 Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoșterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
definitiv
04.03.2015
25. Pl-x 42/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
04.03.2015
26. Pl-x 53/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului respinsa
definitiv
04.03.2015
27. Pl-x 54/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului respinsa
definitiv
04.03.2015
28. Pl-x 147/31.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998, înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
04.03.2015
29. Pl-x 153/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respinsa
definitiv
04.03.2015
30. Pl-x 174/07.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 respinsa
definitiv
04.03.2015
31. PL-x 277/03.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice respins
definitiv
04.03.2015
32. Pl-x 114/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale respinsa
definitiv
18.03.2015
33. Pl-x 115/17.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României, nr.51 din 29 iulie 1991 respinsa
definitiv
18.03.2015
34. Pl-x 353/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
30.03.2015
35. Pl-x 455/29.09.2014 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative respinsa
definitiv
30.03.2015
36. Pl-x 329/31.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor respinsa
definitiv
07.04.2015
37. Pl-x 317/30.03.2015 Propunere legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice de inters local sau județean procedura legislativa încetata
14.04.2015
38. Pl-x 11/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative respinsa
definitiv
15.04.2015
39. Pl-x 35/11.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
15.04.2015
40. Pl-x 12/03.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale respinsa
definitiv
15.04.2015
41. Pl-x 70/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curtii de Conturi respinsa
definitiv
15.04.2015
42. BP437/20.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții procedura legislativa încetata
20.04.2015
43. PL-x 469/14.09.2010 Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței respins
definitiv
22.04.2015
44. Pl-x 298/17.09.2013 Propunere legislativă privind desființarea societăților comerciale, ONG-urilor și fundațiilor sub acoperire respinsa
definitiv
22.04.2015
45. Pl-x 358/07.10.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.04.2015
46. Pl-x 360/07.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 respinsa
definitiv
22.04.2015
47. Pl-x 377/14.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
definitiv
22.04.2015
48. Pl-x 410/28.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificat de Legea 40/2011 respinsa
definitiv
22.04.2015
49. Pl-x 436/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.04.2015
50. Pl-x 440/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților respinsa
definitiv
22.04.2015
51. Pl-x 465/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.04.2015
52. Pl-x 467/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată respinsa
definitiv
22.04.2015
53. Pl-x 474/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
22.04.2015
54. Pl-x 511/18.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.04.2015
55. PL-x 599/16.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local respins
definitiv
22.04.2015
56. Pl-x 604/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților respinsa
definitiv
22.04.2015
57. Pl-x 620/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată respinsa
definitiv
22.04.2015
58. Pl-x 622/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor respinsa
definitiv
22.04.2015
59. Pl-x 636/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate respinsa
definitiv
22.04.2015
60. Pl-x 651/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 respinsa
definitiv
22.04.2015
61. Pl-x 680/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
22.04.2015
62. Pl-x 22/10.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
22.04.2015
63. Pl-x 55/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.04.2015
64. Pl-x 81/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.04.2015
65. Pl-x 103/03.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
22.04.2015
66. Pl-x 136/25.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului respinsa
definitiv
22.04.2015
67. Pl-x 137/25.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învațamânt respinsa
definitiv
22.04.2015
68. Pl-x 173/07.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.04.2015
69. Pl-x 177/07.04.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului respinsa
definitiv
22.04.2015
70. Pl-x 199/14.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române respinsa
definitiv
22.04.2015
71. Pl-x 213/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010 respinsa
definitiv
22.04.2015
72. Pl-x 230/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.04.2015
73. Pl-x 235/28.04.2014 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli respinsa
definitiv
22.04.2015
74. Pl-x 237/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului respinsa
definitiv
22.04.2015
75. Pl-x 247/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
22.04.2015
76. Pl-x 255/05.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013 respinsa
definitiv
22.04.2015
77. Pl-x 257/05.05.2014 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respinsa
definitiv
22.04.2015
78. Pl-x 261/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 respinsa
definitiv
22.04.2015
79. Pl-x 408/08.09.2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular Românesc respinsa
definitiv
22.04.2015
80. Pl-x 423/04.11.2013 Propunere legislativă privind înființarea Consiliului National pentru Prevenirea și Combaterea Torturii respinsa
definitiv
27.04.2015
81. Pl-x 578/10.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
definitiv
27.04.2015
82. Pl-x 654/17.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
definitiv
27.04.2015
83. Pl-x 15/10.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale respinsa
definitiv
27.04.2015
84. Pl-x 34/11.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învațământului respinsa
definitiv
27.04.2015
85. Pl-x 331/23.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
27.04.2015
86. Pl-x 360/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.67 alin.(4) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
27.04.2015
87. Pl-x 439/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
27.04.2015
88. Pl-x 454/29.09.2014 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
definitiv
27.04.2015
89. Pl-x 181/05.06.2013 Propunere legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale către autoritățile administrației publice locale respinsa
definitiv
28.04.2015
90. Pl-x 208/17.06.2013 Propunere legislativă privind definirea spațiului rural național respinsa
definitiv
28.04.2015
91. Pl-x 159/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
28.04.2015
92. Pl-x 182/14.04.2014 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari respinsa
definitiv
28.04.2015
93. PL-x 263/27.05.2014 Proiect de Lege privind securitatea cibernetică respins
definitiv
28.04.2015
94. Pl-x 300/17.09.2013 Propunere legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie respinsa
definitiv
29.04.2015
95. Pl-x 329/30.09.2013 Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri respinsa
definitiv
29.04.2015
96. Pl-x 432/04.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
29.04.2015
97. Pl-x 505/18.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
29.04.2015
98. Pl-x 506/18.11.2013 Propunere legislativă privind adopția în România respinsa
definitiv
29.04.2015
99. Pl-x 591/16.12.2013 Propunere legislativă privind prorogarea termenelor prevazute la art.IV alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative respinsa
definitiv
29.04.2015
100. Pl-x 593/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD respinsa
definitiv
29.04.2015
101. Pl-x 623/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanța Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
29.04.2015
102. Pl-x 652/16.12.2013 Propunere legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
29.04.2015
103. Pl-x 667/23.12.2013 Propunere legislativă privind completarea art.8 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată respinsa
definitiv
29.04.2015
104. PL-x 674/23.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.184 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
29.04.2015
105. Pl-x 677/23.12.2013 Propunere legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora respinsa
definitiv
29.04.2015
106. Pl-x 78/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției respinsa
definitiv
29.04.2015
107. PL-x 111/10.03.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respins
definitiv
29.04.2015
108. Pl-x 129/25.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
29.04.2015
109. Pl-x 168/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semnințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit respinsa
definitiv
29.04.2015
110. Pl-x 175/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
29.04.2015
111. Pl-x 176/07.04.2014 Propunere legislativă privind funcționarea și desfășurarea activității științifice și tehnologice a I.N.C.D.M.I Cantacuzino respinsa
definitiv
29.04.2015
112. Pl-x 201/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
29.04.2015
113. Pl-x 217/22.04.2014 Propunere legislativă privind acordarea de asistență tehnică și socială persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire respinsa
definitiv
29.04.2015
114. Pl-x 220/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
definitiv
29.04.2015
115. Pl-x 274/02.06.2014 Propunere legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi respinsa
definitiv
29.04.2015
116. Pl-x 200/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
04.05.2015
117. Pl-x 207/17.06.2013 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
04.05.2015
118. Pl-x 262/02.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
04.05.2015
119. Pl-x 283/17.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.264 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul oficial nr.18 din 18 ianuarie 2011 respinsa
definitiv
04.05.2015
120. Pl-x 304/23.09.2013 Propunere legislativă de modificare și completare a articolului 77 din Legea Educației Naționale , nr.1/2011 respinsa
definitiv
04.05.2015
121. Pl-x 311/24.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
04.05.2015
122. Pl-x 313/30.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
04.05.2015
123. Pl-x 364/14.10.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.9 și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
04.05.2015
124. Pl-x 422/04.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
definitiv
04.05.2015
125. Pl-x 538/02.12.2013 Propunere legislativă privind practica elevilor și studenților respinsa
definitiv
04.05.2015
126. Pl-x 566/09.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
04.05.2015
127. Pl-x 568/09.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind Legea Educației Naționale respinsa
definitiv
04.05.2015
128. Pl-x 569/09.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
definitiv
04.05.2015
129. Pl-x 570/09.12.2013 Propunere legislativă privind sprijinirea și orientarea elevilor în carieră respinsa
definitiv
04.05.2015
130. Pl-x 571/09.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
04.05.2015
131. Pl-x 653/17.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 respinsa
definitiv
04.05.2015
132. Pl-x 14/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
definitiv
04.05.2015
133. Pl-x 38/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
04.05.2015
134. Pl-x 160/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
04.05.2015
135. Pl-x 267/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
04.05.2015
136. Pl-x 327/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
04.05.2015
137. Pl-x 328/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată respinsa
definitiv
04.05.2015
138. Pl-x 6/02.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ respinsa
definitiv
04.05.2015
139. Pl-x 11/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
04.05.2015
140. Pl-x 13/03.02.2015 Propunere legislativă pentru stimularea elitelor cercetării științifice respinsa
definitiv
04.05.2015
141. Pl-x 481/11.11.2013 Propunere legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii respinsa
definitiv
06.05.2015
142. Pl-x 486/11.11.2013 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale respinsa
definitiv
06.05.2015
143. Pl-x 648/16.12.2013 Propunere legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice respinsa
definitiv
06.05.2015
144. PL-x 662/23.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
06.05.2015
145. Pl-x 675/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 prvind Codul Fiscal respinsa
definitiv
06.05.2015
146. Pl-x 679/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal cu modificările și competările ulterioare respinsa
definitiv
06.05.2015
147. Pl-x 688/23.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Art.244 al Legii 286/2009 privind Codul Penal respinsa
definitiv
06.05.2015
148. Pl-x 29/10.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
06.05.2015
149. Pl-x 49/17.02.2014 Propunere legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților respinsa
definitiv
06.05.2015
150. Pl-x 63/17.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare respinsa
definitiv
06.05.2015
151. Pl-x 104/03.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
06.05.2015
152. Pl-x 128/24.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic respinsa
definitiv
06.05.2015
153. Pl-x 134/25.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte normative respinsa
definitiv
06.05.2015
154. Pl-x 138/25.03.2014 Propunere legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare respinsa
definitiv
06.05.2015
155. Pl-x 146/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea TITLULUI XV-"Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
06.05.2015
156. Pl-x 148/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
06.05.2015
157. Pl-x 149/31.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
06.05.2015
158. Pl-x 150/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
06.05.2015
159. Pl-x 151/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.05.2015
160. Pl-x 198/14.04.2014 Propunere legislativă privind facilitățile acordate elevilor -cazuri sociale pentru transportul public în comun respinsa
definitiv
06.05.2015
161. Pl-x 200/14.04.2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului -Ziua Eroilor, sărbătoare naționale legală, zi nelucrătoare respinsa
definitiv
06.05.2015
162. Pl-x 206/14.04.2014 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată respinsa
definitiv
06.05.2015
163. Pl-x 211/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
definitiv
06.05.2015
164. Pl-x 214/22.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii respinsa
definitiv
06.05.2015
165. Pl-x 216/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată respinsa
definitiv
06.05.2015
166. Pl-x 221/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii respinsa
definitiv
06.05.2015
167. Pl-x 231/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.14/2003 a partidelor politice respinsa
definitiv
06.05.2015
168. Pl-x 234/28.04.2014 Propunere legislativă privind intoducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării respinsa
definitiv
06.05.2015
169. Pl-x 262/05.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
06.05.2015
170. Pl-x 275/02.06.2014 Propunere legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe respinsa
definitiv
06.05.2015
171. Pl-x 311/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
06.05.2015
172. Pl-x 398/08.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.05.2015
173. Pl-x 446/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Art.19, alin.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 respinsa
definitiv
06.05.2015
174. Pl-x 526/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 și art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice respinsa
definitiv
06.05.2015
175. Pl-x 332/01.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre initiator
06.05.2015
176. PL-x 378/29.04.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004, privind alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
06.05.2015
177. PL-x 381/29.04.2015 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
06.05.2015
178. Pl-x 136/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității respinsa
definitiv
11.05.2015
179. Pl-x 209/17.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
definitiv
11.05.2015
180. Pl-x 272/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011, Legea Educației Naționale respinsa
definitiv
11.05.2015
181. Pl-x 332/07.10.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale respinsa
definitiv
11.05.2015
182. Pl-x 366/14.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind practica elevilor și studenților nr.258/2007 respinsa
definitiv
11.05.2015
183. Pl-x 367/14.10.2013 Propunere legislativă privind instituirea unor facilități pentru studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, relații internationale și studii europene sub forma unor strategii de practică retribuite respinsa
definitiv
11.05.2015
184. Pl-x 379/21.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 76 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
11.05.2015
185. Pl-x 380/21.10.2013 Propunere legislativă privind completarea art.142 alin.(6) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
11.05.2015
186. Pl-x 447/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
11.05.2015
187. Pl-x 499/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
11.05.2015
188. PL-x 656/23.12.2013 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative respins
definitiv
11.05.2015
189. PL-x 33/11.02.2014 Proiect de Lege privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea respins
definitiv
11.05.2015
190. Pl-x 781/29.11.2010 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină și medicină dentară respinsa
definitiv
13.05.2015
191. PL-x 268/09.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respins
definitiv
13.05.2015
192. PL-x 14/01.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
13.05.2015
193. Pl-x 22/01.02.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
13.05.2015
194. PL-x 109/04.05.2012 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respins
definitiv
13.05.2015
195. PL-x 149/29.05.2012 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole respins
definitiv
13.05.2015
196. PL-x 175/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei respins
definitiv
13.05.2015
197. Pl-x 334/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
definitiv
13.05.2015
198. Pl-x 285/17.09.2013 Propunere legislativă privind pajiștile permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu respinsa
definitiv
13.05.2015
199. Pl-x 402/28.10.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de organizare și funcționare a activității Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" București respinsa
definitiv
13.05.2015
200. Pl-x 435/04.11.2013 Propunere legislativă privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil" respinsa
definitiv
13.05.2015
201. PL-x 521/27.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011 respins
definitiv
13.05.2015
202. Pl-x 545/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Codului penal respinsa
definitiv
13.05.2015
203. Pl-x 564/02.12.2013 Propunere legislativă privind clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și al Pieței Valorilor Mobiliare Necotate respinsa
definitiv
13.05.2015
204. Pl-x 619/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007 respinsa
definitiv
13.05.2015
205. Pl-x 626/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.331 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
13.05.2015
206. Pl-x 646/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
13.05.2015
207. Pl-x 650/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.05.2015
208. Pl-x 669/23.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.05.2015
209. Pl-x 26/10.02.2014 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite școlare respinsa
definitiv
13.05.2015
210. Pl-x 45/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.05.2015
211. Pl-x 60/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii respinsa
definitiv
13.05.2015
212. Pl-x 77/24.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată respinsa
definitiv
13.05.2015
213. PL-x 133/25.03.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.241 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respins
definitiv
13.05.2015
214. Pl-x 135/25.03.2014 Propunere legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internationale ale României respinsa
definitiv
13.05.2015
215. Pl-x 152/31.03.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice respinsa
definitiv
13.05.2015
216. Pl-x 167/07.04.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina respinsa
definitiv
13.05.2015
217. PL-x 171/07.04.2014 Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni respins
definitiv
13.05.2015
218. Pl-x 178/07.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009-Codul Penal respinsa
definitiv
13.05.2015
219. Pl-x 196/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010- Legea Poliției Locale respinsa
definitiv
13.05.2015
220. Pl-x 205/14.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
13.05.2015
221. Pl-x 215/22.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară respinsa
definitiv
13.05.2015
222. Pl-x 232/28.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici respinsa
definitiv
13.05.2015
223. Pl-x 252/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13.05.2015
224. Pl-x 253/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modficarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
definitiv
13.05.2015
225. Pl-x 258/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
13.05.2015
226. Pl-x 259/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
definitiv
13.05.2015
227. Pl-x 268/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsa
definitiv
13.05.2015
228. Pl-x 284/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
13.05.2015
229. Pl-x 286/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii respinsa
definitiv
13.05.2015
230. PL-x 295/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.05.2015
231. Pl-x 298/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
13.05.2015
232. Pl-x 299/10.06.2014 Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice respinsa
definitiv
13.05.2015
233. Pl-x 301/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
13.05.2015
234. Pl-x 304/10.06.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal respinsa
definitiv
13.05.2015
235. Pl-x 305/10.06.2014 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă respinsa
definitiv
13.05.2015
236. Pl-x 309/10.06.2014 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea respinsa
definitiv
13.05.2015
237. Pl-x 313/10.06.2014 Propunere legislativă pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidență într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României respinsa
definitiv
13.05.2015
238. Pl-x 316/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare respinsa
definitiv
13.05.2015
239. Pl-x 317/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională decizională în administrația publică respinsa
definitiv
13.05.2015
240. Pl-x 324/16.06.2014 Propunere legislativă privind localitatea Pungesti respinsa
definitiv
13.05.2015
241. Pl-x 332/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică respinsa
definitiv
13.05.2015
242. Pl-x 339/23.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
13.05.2015
243. Pl-x 373/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
13.05.2015
244. Pl-x 374/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
13.05.2015
245. Pl-x 385/02.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
definitiv
13.05.2015
246. Pl-x 387/02.09.2014 Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentară bugetului Ministerului Finațelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014 respinsa
definitiv
13.05.2015
247. Pl-x 388/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.05.2015
248. Pl-x 400/08.09.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Egalitate Salarială respinsa
definitiv
13.05.2015
249. Pl-x 432/16.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.05.2015
250. Pl-x 433/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare, republicată respinsa
definitiv
13.05.2015
251. PL-x 447/22.09.2014 Proiect de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor respins
definitiv
13.05.2015
252. Pl-x 450/22.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
13.05.2015
253. Pl-x 452/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respinsa
definitiv
13.05.2015
254. Pl-x 490/08.10.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului respinsa
definitiv
13.05.2015
255. Pl-x 502/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.05.2015
256. Pl-x 506/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
13.05.2015
257. Pl-x 511/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.05.2015
258. Pl-x 519/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13.05.2015
259. Pl-x 522/02.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale respinsa
definitiv
13.05.2015
260. Pl-x 524/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
13.05.2015
261. Pl-x 528/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13.05.2015
262. Pl-x 543/08.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001 respinsa
definitiv
13.05.2015
263. Pl-x 589/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
13.05.2015
264. Pl-x 597/19.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
definitiv
13.05.2015
265. Pl-x 72/20.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților respinsa
definitiv
18.05.2015
266. Pl-x 359/02.09.2014 Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
18.05.2015
267. Pl-x 362/02.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată cu modificările și completarile ulterioare respinsa
definitiv
18.05.2015
268. Pl-x 7/02.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
18.05.2015
269. Pl-x 9/02.02.2015 Propunere legislativă privind modificarea proiectului de lege privind normativele de personal pentru unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice respinsa
definitiv
18.05.2015
270. Pl-x 65/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 18 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
18.05.2015
271. Pl-x 68/23.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea articolului 68 al Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
18.05.2015
272. Pl-x 633/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
27.05.2015
273. PL-x 122/17.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului respins
definitiv
27.05.2015
274. Pl-x 609/07.11.2011 Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular respinsa
definitiv
03.06.2015
275. Pl-x 279/09.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
03.06.2015
276. Pl-x 490/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
03.06.2015
277. Pl-x 25/10.02.2014 Propunere legislativă privind economia socială respinsa
definitiv
03.06.2015
278. Pl-x 82/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
03.06.2015
279. Pl-x 503/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2007 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.06.2015
280. PL-x 512/02.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
03.06.2015
281. Pl-x 562/08.12.2014 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență respinsa
definitiv
03.06.2015
282. Pl-x 598/19.12.2014 Propunere legislativă pentru eliminiarea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor din activitățile agricole, silvice și din piscicultură respinsa
definitiv
03.06.2015
283. Pl-x 386/04.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 retrasa
de catre initiator
05.06.2015
284. PL-x 42/09.02.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
10.06.2015
285. Pl-x 358/20.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturile persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
10.06.2015
286. Pl-x 499/05.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul securității naționale respinsa
definitiv
15.06.2015
287. Pl-x 8/02.02.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate respinsa
definitiv
15.06.2015
288. Pl-x 67/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
definitiv
15.06.2015
289. Pl-x 82/25.02.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsa
definitiv
15.06.2015
290. Pl-x 190/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului respinsa
definitiv
15.06.2015
291. Pl-x 234/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 respinsa
definitiv
15.06.2015
292. Pl-x 509/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România respinsa
definitiv
17.06.2015
293. Pl-x 405/08.09.2014 Propunere legislativă privind statutul artistului respinsa
definitiv
17.06.2015
294. Pl-x 445/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
17.06.2015
295. Pl-x 451/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
17.06.2015
296. Pl-x 489/08.10.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
17.06.2015
297. Pl-x 523/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
17.06.2015
298. Pl-x 560/08.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
definitiv
17.06.2015
299. Pl-x 566/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
17.06.2015
300. Pl-x 603/19.12.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 27 martie Ziua Reunirii respinsa
definitiv
17.06.2015
301. Pl-x 81/25.02.2015 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului Adițional la plângerile colective încheiat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995 la Carta Socială Europeană deschisă spre semnare laTorino la 18 octombrie 1961 respinsa
definitiv
24.06.2015
302. Pl-x 10/02.02.2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și furnizarea de servicii mass-media audiovizuale respinsa
definitiv
29.06.2015
303. Pl-x 69/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
29.06.2015
304. Pl-x 91/02.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educației Naționale 1/2011 respinsa
definitiv
29.06.2015
305. Pl-x 264/18.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1 a alin.(2) de la art.9 din Legea privind Statutul aleșilor locali nr.393/2004 introdusă prin art. I pct.3 din Legea nr.249/2006 respinsa
definitiv
29.06.2015
306. Pl-x 316/30.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
29.06.2015
307. Pl-x 32/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
30.06.2015
308. PL-x 172/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
30.06.2015
309. PL-x 196/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
30.06.2015
310. PL-x 541/01.09.2015 Proiect de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar procedura legislativa încetata
07.09.2015
311. Pl-x 266/27.06.2005 Propunere legislativă privind comunitatea de informații pentru securitatea națională a României respinsa
definitiv
21.09.2015
312. Pl-x 284/30.06.2005 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații respinsa
definitiv
21.09.2015
313. Pl-x 55/19.02.2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor respinsa
definitiv
21.09.2015
314. Pl-x 56/19.02.2007 Propunere legislativă "Legea securității naționale a României" respinsa
definitiv
21.09.2015
315. Pl-x 57/19.02.2007 Propunere legislativă privind activitatea de informații, contrainformații și de protecție respinsa
definitiv
21.09.2015
316. Pl-x 59/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații respinsa
definitiv
21.09.2015
317. Pl-x 60/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe respinsa
definitiv
21.09.2015
318. Pl-x 363/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale în vederea punerii de acord cu Deciziile Curții Constituționale nr.53/2011, 54/2011 și 738/2012 respinsa
definitiv
21.09.2015
319. Pl-x 66/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsa
definitiv
21.09.2015
320. Pl-x 353/14.04.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.13 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
21.09.2015
321. Pl-x 370/29.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.69 a Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
21.09.2015
322. Pl-x 544/01.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului retrasa
de catre initiator
23.09.2015
323. Pl-x 507/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
30.09.2015
324. PL-x 96/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
07.10.2015
325. PL-x 197/09.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
07.10.2015
326. PL-x 198/09.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
07.10.2015
327. PL-x 240/16.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
07.10.2015
328. BP816/30.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat retrasa
de catre initiator
07.10.2015
329. PL-x 344/25.04.2006 Proiect de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.10.2015
330. PL-x 714/05.12.2011 Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă respins
definitiv
13.10.2015
331. Pl-x 454/11.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
13.10.2015
332. Pl-x 236/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
13.10.2015
333. Pl-x 272/02.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 respinsa
definitiv
13.10.2015
334. Pl-x 325/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
13.10.2015
335. Pl-x 371/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 respinsa
definitiv
13.10.2015
336. Pl-x 378/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 -Codul Silvic respinsa
definitiv
13.10.2015
337. Pl-x 379/02.09.2014 Propunere legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale respinsa
definitiv
13.10.2015
338. Pl-x 499/02.12.2014 Propunere legislativă privind achiziționarea de la persoane fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase care provin din sectorul de îmbunătățiri funciare respinsa
definitiv
13.10.2015
339. Pl-x 525/02.12.2014 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei " Istoria Totalitarismului în România " în ciclul superior al liceului respinsa
definitiv
13.10.2015
340. Pl-x 542/08.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale respinsa
definitiv
13.10.2015
341. Pl-x 545/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.10.2015
342. Pl-x 585/15.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic respinsa
definitiv
13.10.2015
343. Pl-x 590/15.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
13.10.2015
344. Pl-x 591/15.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13.10.2015
345. Pl-x 33/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
13.10.2015
346. Pl-x 35/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.10.2015
347. Pl-x 44/09.02.2015 Propunere legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor respinsa
definitiv
13.10.2015
348. Pl-x 46/09.02.2015 Propunere legislativă privind combaterea faptelor, declarațiilor și acțiunilor de leznațiune respinsa
definitiv
13.10.2015
349. Pl-x 47/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
13.10.2015
350. Pl-x 62/16.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice respinsa
definitiv
13.10.2015
351. Pl-x 77/23.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar respinsa
definitiv
13.10.2015
352. Pl-x 111/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
13.10.2015
353. PL-x 130/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respins
definitiv
13.10.2015
354. PL-x 137/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
13.10.2015
355. Pl-x 163/02.03.2015 Propunere legislativă privind instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acțiuni militare în afara teritoriului statului român respinsa
definitiv
13.10.2015
356. PL-x 179/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respins
definitiv
13.10.2015
357. Pl-x 261/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
13.10.2015
358. Pl-x 322/30.03.2015 Propunere legislativă pentru stimularea formării profesionale pe lângă întreprinderile private respinsa
definitiv
13.10.2015
359. Pl-x 325/30.03.2015 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
13.10.2015
360. Pl-x 423/18.05.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
13.10.2015
361. Pl-x 467/15.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.10 din ordinul Ministerului Sănătății nr.386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 respinsa
definitiv
13.10.2015
362. Pl-x 520/29.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
definitiv
13.10.2015
363. Pl-x 575/09.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea contabilității nr.82/1991 respinsa
definitiv
13.10.2015
364. Pl-x 583/09.09.2015 Propunere legislativă pentru înființarea Colegiului Bijutierilor din România respinsa
definitiv
13.10.2015
365. Pl-x 51/18.02.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal respinsa
definitiv
21.10.2015
366. Pl-x 431/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
21.10.2015
367. PL-x 171/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013 respins
definitiv
21.10.2015
368. Pl-x 279/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea apiculturii nr.383/2014 respinsa
definitiv
21.10.2015
369. Pl-x 583/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28.10.2015
370. Pl-x 597/16.12.2013 Propunere legislativă privind trecerea canalului și barajului de pe pârâul Bușmei din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în domeniul public al Comunei Farcașa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcașa, județul Neamț respinsa
definitiv
28.10.2015
371. Pl-x 613/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
28.10.2015
372. Pl-x 212/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru respinsa
definitiv
28.10.2015
373. Pl-x 306/10.06.2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respinsa
definitiv
28.10.2015
374. Pl-x 508/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
28.10.2015
375. PL-x 382/29.04.2015 Proiect de Lege privind votul prin corespondență, exercitat de cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor țării respins
definitiv
28.10.2015
376. PL-x 399/06.05.2015 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot în afara teritoriului României respins
definitiv
28.10.2015
377. Pl-x 303/23.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011-Legea Educației Naționale respinsa
definitiv
02.11.2015
378. Pl-x 402/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
02.11.2015
379. Pl-x 432/02.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.11.2015
380. Pl-x 139/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
04.11.2015
381. Pl-x 340/07.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
04.11.2015
382. Pl-x 592/16.12.2013 Propunere legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României și nivelul taxelor aferente acestora respinsa
definitiv
04.11.2015
383. PL-x 165/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respins
definitiv
04.11.2015
384. Pl-x 203/14.04.2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 9 mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României respinsa
definitiv
04.11.2015
385. Pl-x 283/10.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
04.11.2015
386. Pl-x 326/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României respinsa
definitiv
04.11.2015
387. Pl-x 372/02.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea lit.b) a alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației respinsa
definitiv
04.11.2015
388. Pl-x 376/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre respinsa
definitiv
04.11.2015
389. Pl-x 407/08.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii respinsa
definitiv
04.11.2015
390. PL-x 448/22.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respins
definitiv
04.11.2015
391. Pl-x 449/22.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată respinsa
definitiv
04.11.2015
392. Pl-x 501/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece respinsa
definitiv
04.11.2015
393. Pl-x 518/02.12.2014 Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
04.11.2015
394. Pl-x 600/19.12.2014 Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități respinsa
definitiv
04.11.2015
395. Pl-x 34/09.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
04.11.2015
396. Pl-x 84/25.02.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
04.11.2015
397. Pl-x 113/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată respinsa
definitiv
04.11.2015
398. Pl-x 148/02.03.2015 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigații respinsa
definitiv
04.11.2015
399. Pl-x 155/02.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53 din 2003 privind Codul muncii respinsa
definitiv
04.11.2015
400. Pl-x 161/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
04.11.2015
401. Pl-x 166/02.03.2015 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
04.11.2015
402. PL-x 174/04.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii respins
definitiv
04.11.2015
403. PL-x 181/04.03.2015 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
04.11.2015
404. Pl-x 207/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a respinsa
definitiv
04.11.2015
405. Pl-x 221/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilității respinsa
definitiv
04.11.2015
406. Pl-x 226/09.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea art. 9 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil respinsa
definitiv
04.11.2015
407. Pl-x 274/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România " respinsa
definitiv
04.11.2015
408. Pl-x 277/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală respinsa
definitiv
04.11.2015
409. Pl-x 293/23.03.2015 Propunere legislativă privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
04.11.2015
410. Pl-x 351/07.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
04.11.2015
411. Pl-x 637/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
definitiv
11.11.2015
412. Pl-x 23/10.02.2014 Propunere legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor respinsa
definitiv
11.11.2015
413. PL-x 397/08.09.2014 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România respins
definitiv
11.11.2015
414. Pl-x 565/08.12.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sculeni " respinsa
definitiv
11.11.2015
415. PL-x 95/02.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respins
definitiv
11.11.2015
416. Pl-x 116/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
definitiv
11.11.2015
417. Pl-x 118/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.25 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsa
definitiv
11.11.2015
418. Pl-x 203/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul asistenței sociale respinsa
definitiv
11.11.2015
419. Pl-x 206/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea anexei la Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
definitiv
11.11.2015
420. Pl-x 224/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Ordinul nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A respinsa
definitiv
11.11.2015
421. Pl-x 225/09.03.2015 Propunere legislativă privind acordarea unui sprijin material pentru nou-nascuti și încurajarea prezentării la consultațiile prenatale respinsa
definitiv
11.11.2015
422. Pl-x 262/16.03.2015 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Iei Românești respinsa
definitiv
11.11.2015
423. Pl-x 295/23.03.2015 Propunere legislativă pentru stimularea natalității respinsa
definitiv
11.11.2015
424. Pl-x 299/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
11.11.2015
425. Pl-x 324/30.03.2015 Propunere legislativă privind acordarea de periuțe de dinți preșcolarilor și elevilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat respinsa
definitiv
11.11.2015
426. PL-x 669/19.10.2015 Proiect de Lege privind Fondul de garantare a depozitelor bancare respins
definitiv
11.11.2015
427. Pl-x 487/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
definitiv
18.11.2015
428. PL-x 112/10.03.2014 Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat respins
definitiv
18.11.2015
429. Pl-x 88/25.02.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea lit.b) a art.3 din Ordonanța de urgența nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
definitiv
18.11.2015
430. Pl-x 105/02.03.2015 Propunere legislativă privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere respinsa
definitiv
18.11.2015
431. Pl-x 232/11.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
definitiv
18.11.2015
432. Pl-x 254/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea respinsa
definitiv
18.11.2015
433. Pl-x 403/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/ 2011 respinsa
definitiv
18.11.2015
434. Pl-x 426/25.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
18.11.2015
435. Pl-x 429/27.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.11.2015
436. Pl-x 431/02.06.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
18.11.2015
437. Pl-x 455/15.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
18.11.2015
438. Pl-x 505/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011 respinsa
definitiv
18.11.2015
439. Pl-x 508/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
18.11.2015
440. Pl-x 602/23.09.2015 Propunere legislativă referitoare la completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării respinsa
definitiv
18.11.2015
441. Pl-x 634/05.10.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ respinsa
definitiv
18.11.2015
442. Pl-x 447/10.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
definitiv
23.11.2015
443. Pl-x 296/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respinsa
definitiv
25.11.2015
444. Pl-x 488/08.10.2014 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc respinsa
definitiv
25.11.2015
445. Pl-x 504/02.12.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
25.11.2015
446. Pl-x 102/02.03.2015 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România respinsa
definitiv
25.11.2015
447. Pl-x 114/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români respinsa
definitiv
25.11.2015
448. Pl-x 139/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții respinsa
definitiv
25.11.2015
449. Pl-x 204/09.03.2015 Propunere legislativă privind solicitarea, constituirea și administrarea garanțiilor aferente măsurilor derulate în cadrul Politicii Agricole Comune precum și pentru modificarea, respectiv abrogarea unor acte normative respinsa
definitiv
25.11.2015
450. Pl-x 216/09.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.3, alin.1, lit.b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
25.11.2015
451. Pl-x 223/09.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România respinsa
definitiv
25.11.2015
452. Pl-x 245/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.41 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare respinsa
definitiv
25.11.2015
453. Pl-x 256/16.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României respinsa
definitiv
25.11.2015
454. Pl-x 275/23.03.2015 Legea Tăcerii respinsa
definitiv
25.11.2015
455. Pl-x 294/23.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3, alin. 1, lit. b din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
25.11.2015
456. Pl-x 341/07.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor natural nr.123/2012 respinsa
definitiv
25.11.2015
457. Pl-x 344/07.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol respinsa
definitiv
25.11.2015
458. Pl-x 345/07.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.7 din Legea nr.60 din 1991(republicată) respinsa
definitiv
25.11.2015
459. Pl-x 507/24.06.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.395 din 16 decembrie 2005, privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat respinsa
definitiv
07.12.2015
460. Pl-x 599/23.09.2015 Propunere legislativă pentru completarea art.63 din Legea nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
07.12.2015
461. Pl-x 437/20.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică respinsa
definitiv
09.12.2015
462. Pl-x 643/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă respinsa
definitiv
09.12.2015
463. Pl-x 62/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
09.12.2015
464. Pl-x 422/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
09.12.2015
465. PL-x 429/16.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
09.12.2015
466. Pl-x 520/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
09.12.2015
467. Pl-x 559/08.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
09.12.2015
468. Pl-x 567/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
09.12.2015
469. PL-x 52/16.02.2015 Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici și mijlocii respins
definitiv
09.12.2015
470. Pl-x 106/02.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu respinsa
definitiv
09.12.2015
471. PL-x 124/02.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea societăților nr.31/1990 respins
definitiv
09.12.2015
472. Pl-x 141/02.03.2015 Propunere legislativă privind decuplarea consumului de energie de creșterea economică a țării respinsa
definitiv
09.12.2015
473. Pl-x 145/02.03.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea art. 95 alin. (6), lit. k) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
09.12.2015
474. PL-x 169/04.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 respins
definitiv
09.12.2015
475. PL-x 183/04.03.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
09.12.2015
476. Pl-x 244/16.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură respinsa
definitiv
09.12.2015
477. Pl-x 260/16.03.2015 Propunere legislativă privind intabularea patrimonială aparținând unităților administrative-teritoriale, autorităților și instituțiilor publice respinsa
definitiv
09.12.2015
478. Pl-x 273/23.03.2015 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric respinsa
definitiv
09.12.2015
479. Pl-x 290/23.03.2015 Propunere legislativă legislativă pentru impozitarea veniturilor rezultate din cesiunea creanțelor bancare respinsa
definitiv
09.12.2015
480. Pl-x 304/23.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
09.12.2015
481. Pl-x 312/25.03.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 republicată privind Codul civil respinsa
definitiv
09.12.2015
482. Pl-x 313/25.03.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă și a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
09.12.2015
483. PL-x 314/25.03.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
09.12.2015
484. Pl-x 339/07.04.2015 Propunere legislativă pentru completarea Art.39, Art.293 și Art.294 din OUG 34/2006, actualizată în 2014, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
09.12.2015
485. Pl-x 340/07.04.2015 Propunere legislativă privind reglementarea parteneriatului civil respinsa
definitiv
09.12.2015
486. Pl-x 343/07.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
09.12.2015
487. PL-x 407/13.05.2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale respins
definitiv
09.12.2015
488. Pl-x 443/08.06.2015 Propunere legislativă pentru crearea și desfășurarea unui mecanism de donații benevole private, care să colecteze fonduri utilizabile exclusiv în dotarea logistică a MApN respinsa
definitiv
14.12.2015
489. Pl-x 545/01.09.2015 Propunere legislativă pentru abrogarea LEGII nr.134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița respinsa
definitiv
14.12.2015
490. BP1095/03.12.2015 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România retrasa
de catre initiator
14.12.2015
491. PL-x 557/01.09.2015 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respins
definitiv
22.12.2015
492. Pl-x 793/04.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.243/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României respinsa
definitiv
22.12.2015

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 7:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro