Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2014

Numar înregistrari gasite: 162
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 567/09.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat procedura legislativa încetata
03.02.2014
2. Pl-x 106/08.04.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
definitiv
25.02.2014
3. Pl-x 65/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 17 alin.(2) din Legea nr.218/2002, privind organizarea și funcționarea poliției Române retrasa
de catre initiator
03.03.2014
4. Pl-x 36/17.02.2014 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei " Istoria Totalitarismului în România " în ciclul superior al liceului procedura legislativa încetata
04.03.2014
5. BP1039/18.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule retrasa
de catre initiator
18.03.2014
6. PL-x 40/17.02.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic respins
definitiv
25.03.2014
7. PL-x 152/20.05.2013 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere respins
definitiv
08.04.2014
8. BP1072/19.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea servciului de alimentare cu apă și de canalizare retrasa
de catre initiator
24.04.2014
9. BP1070/19.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari retrasa
de catre initiator
24.04.2014
10. Pl-x 561/13.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 248/2005 privind libera circulație a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.06.2014
11. PL-x 619/25.10.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice respins
definitiv
03.06.2014
12. PL-x 205/26.04.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respins
definitiv
03.06.2014
13. PL-x 426/20.06.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal respins
definitiv
03.06.2014
14. Pl-x 124/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
definitiv
03.06.2014
15. Pl-x 176/03.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea lit.l) a alin.(3) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică respinsa
definitiv
03.06.2014
16. Pl-x 211/17.06.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
03.06.2014
17. Pl-x 239/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
03.06.2014
18. Pl-x 289/17.09.2013 Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
03.06.2014
19. Pl-x 293/17.09.2013 Propunere legislativă privind încurajarea absolvenților sistemului de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone respinsa
definitiv
03.06.2014
20. Pl-x 310/23.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsa
definitiv
03.06.2014
21. PL-x 318/30.09.2013 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
03.06.2014
22. Pl-x 328/30.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.06.2014
23. Pl-x 339/07.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.06.2014
24. Pl-x 356/07.10.2013 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România respinsa
definitiv
03.06.2014
25. Pl-x 357/07.10.2013 Propunere legislativă privind abrogarea legii 220/2011 și modificarea legii 95/2006 respinsa
definitiv
03.06.2014
26. Pl-x 359/07.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.06.2014
27. Pl-x 361/07.10.2013 Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay respinsa
definitiv
03.06.2014
28. Pl-x 400/28.10.2013 Propunere legislativă privind înființarea Registrului Industriilor Alimentare respinsa
definitiv
03.06.2014
29. Pl-x 411/28.10.2013 Propunere legislativă de completare și modificare a articolului 56, alineatul 5 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.06.2014
30. Pl-x 433/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
03.06.2014
31. Pl-x 439/04.11.2013 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității respinsa
definitiv
03.06.2014
32. Pl-x 446/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
03.06.2014
33. Pl-x 455/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
definitiv
03.06.2014
34. Pl-x 466/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată respinsa
definitiv
03.06.2014
35. Pl-x 468/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.125/2011 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.06.2014
36. Pl-x 470/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată respinsa
definitiv
03.06.2014
37. Pl-x 472/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată respinsa
definitiv
03.06.2014
38. Pl-x 473/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.06.2014
39. Pl-x 476/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
03.06.2014
40. Pl-x 480/11.11.2013 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului respinsa
definitiv
03.06.2014
41. Pl-x 482/11.11.2013 Propunere legislativă privind Programul Național O Sansă prin Sport pentru copiii instituționalizați respinsa
definitiv
03.06.2014
42. Pl-x 485/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
definitiv
03.06.2014
43. Pl-x 488/11.11.2013 Propunere legislativă privind completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
03.06.2014
44. Pl-x 489/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ respinsa
definitiv
03.06.2014
45. Pl-x 492/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii respinsa
definitiv
03.06.2014
46. Pl-x 493/11.11.2013 Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat respinsa
definitiv
03.06.2014
47. Pl-x 494/11.11.2013 Propunere legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual respinsa
definitiv
03.06.2014
48. Pl-x 510/18.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
03.06.2014
49. Pl-x 512/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
03.06.2014
50. Pl-x 513/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii respinsa
definitiv
03.06.2014
51. PL-x 520/27.11.2013 Proiect de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România respins
definitiv
03.06.2014
52. PL-x 522/27.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respins
definitiv
03.06.2014
53. PL-x 540/02.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare respins
definitiv
03.06.2014
54. Pl-x 544/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
03.06.2014
55. Pl-x 546/02.12.2013 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare respinsa
definitiv
03.06.2014
56. Pl-x 547/02.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
03.06.2014
57. Pl-x 552/02.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
definitiv
03.06.2014
58. Pl-x 553/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
03.06.2014
59. Pl-x 554/02.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.06.2014
60. Pl-x 555/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.06.2014
61. Pl-x 556/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.06.2014
62. Pl-x 558/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății respinsa
definitiv
03.06.2014
63. Pl-x 584/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
definitiv
03.06.2014
64. Pl-x 585/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
03.06.2014
65. Pl-x 588/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.06.2014
66. Pl-x 589/16.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
definitiv
03.06.2014
67. Pl-x 590/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului respinsa
definitiv
03.06.2014
68. Pl-x 595/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor respinsa
definitiv
03.06.2014
69. Pl-x 601/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
03.06.2014
70. Pl-x 610/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
03.06.2014
71. Pl-x 617/16.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
definitiv
03.06.2014
72. Pl-x 618/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea 53/2003, codul muncii respinsa
definitiv
03.06.2014
73. Pl-x 624/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.06.2014
74. Pl-x 628/16.12.2013 Propunere legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele de majorări de preț la facturile de utilități pentru agenții economici respinsa
definitiv
03.06.2014
75. Pl-x 630/16.12.2013 Propunere legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate respinsa
definitiv
03.06.2014
76. Pl-x 631/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
definitiv
03.06.2014
77. Pl-x 634/16.12.2013 Propunere legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște drept sărbătoare legală în care nu se lucrează respinsa
definitiv
03.06.2014
78. Pl-x 638/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modficarea și completarea unor acte normative respinsa
definitiv
03.06.2014
79. Pl-x 639/16.12.2013 Propunere legislativă privind facilitățile acordate șomerilor pentru transportul intern respinsa
definitiv
03.06.2014
80. Pl-x 640/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii respinsa
definitiv
03.06.2014
81. Pl-x 647/16.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.06.2014
82. Pl-x 681/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată 2010 respinsa
definitiv
03.06.2014
83. Pl-x 682/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1991-Legea contabilității respinsa
definitiv
03.06.2014
84. Pl-x 683/23.12.2013 Propunere legislativă pentru interzicerea manifestărilor și organizațiilor de tip extremist respinsa
definitiv
03.06.2014
85. Pl-x 686/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat respinsa
definitiv
03.06.2014
86. Pl-x 687/23.12.2013 Propunere legislativă pentru reintrarea în administrația Statului a clădirii "Casa radio " din Calea Plevnei, București, în vederea construirii unui complex muzeal și de săli de conferințe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste respinsa
definitiv
03.06.2014
87. Pl-x 24/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
03.06.2014
88. Pl-x 31/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă respinsa
definitiv
03.06.2014
89. Pl-x 37/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) și (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
03.06.2014
90. Pl-x 58/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006 privind activitatea de Voluntariat din România respinsa
definitiv
03.06.2014
91. Pl-x 94/03.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea respinsa
definitiv
03.06.2014
92. Pl-x 245/05.05.2014 Propunere legislativă privind carnetul de sănătate al copilului respinsa
definitiv
03.06.2014
93. Pl-x 453/11.11.2013 Propunere legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
11.06.2014
94. PL-x 458/11.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 respins
definitiv
11.06.2014
95. Pl-x 532/27.11.2013 Propunere legislativă privind utilizarea monedei naționale respinsa
definitiv
11.06.2014
96. Pl-x 627/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 respinsa
definitiv
11.06.2014
97. Pl-x 632/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
11.06.2014
98. Pl-x 670/23.12.2013 Propunere legislativă privind parteneriatul civil respinsa
definitiv
11.06.2014
99. Pl-x 27/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală respinsa
definitiv
11.06.2014
100. Pl-x 665/23.12.2013 Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului respinsa
definitiv
17.06.2014
101. Pl-x 660/23.12.2013 Propunere legislativă privind completarea art.22 din Legea nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsa
definitiv
18.06.2014
102. PL-x 580/16.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic respins
definitiv
24.06.2014
103. PL-x 163/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respins
definitiv
24.06.2014
104. Pl-x 125/24.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.09.2014
105. Pl-x 222/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3) , din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.09.2014
106. Pl-x 329/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
09.09.2014
107. Pl-x 162/27.05.2013 Propunere legislativă pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse respinsa
definitiv
18.11.2014
108. Pl-x 187/14.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
19.11.2014
109. Pl-x 244/05.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice respinsa
definitiv
19.11.2014
110. Pl-x 246/05.05.2014 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii respinsa
definitiv
19.11.2014
111. Pl-x 174/03.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole respinsa
definitiv
25.11.2014
112. Pl-x 412/28.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
25.11.2014
113. PL-x 549/02.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 respins
definitiv
09.12.2014
114. PL-x 643/02.11.2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme respins
definitiv
09.12.2014
115. PL-x 721/05.12.2011 Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională respins
definitiv
09.12.2014
116. Pl-x 299/17.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct.2011 respinsa
definitiv
09.12.2014
117. Pl-x 338/07.10.2013 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli respinsa
definitiv
09.12.2014
118. Pl-x 437/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
09.12.2014
119. Pl-x 438/04.11.2013 Propunere legislativă privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat, a unui supliment alimentar sub formă de pachete alimentare sau o masă caldă respinsa
definitiv
09.12.2014
120. PL-x 451/11.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respins
definitiv
09.12.2014
121. Pl-x 464/11.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 respinsa
definitiv
09.12.2014
122. Pl-x 477/11.11.2013 Propunere legislativă privind butonul de panică respinsa
definitiv
09.12.2014
123. Pl-x 478/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
09.12.2014
124. Pl-x 479/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 respinsa
definitiv
09.12.2014
125. Pl-x 483/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
definitiv
09.12.2014
126. Pl-x 484/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală respinsa
definitiv
09.12.2014
127. Pl-x 559/02.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
09.12.2014
128. Pl-x 560/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006 cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoanelor care aduc daune sănătății altor persoane respinsa
definitiv
09.12.2014
129. Pl-x 562/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral respinsa
definitiv
09.12.2014
130. Pl-x 563/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
09.12.2014
131. PL-x 581/16.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respins
definitiv
09.12.2014
132. Pl-x 596/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996-Legea apelor respinsa
definitiv
09.12.2014
133. Pl-x 602/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/18 august 1997 respinsa
definitiv
09.12.2014
134. Pl-x 608/16.12.2013 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respinsa
definitiv
09.12.2014
135. Pl-x 611/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
09.12.2014
136. Pl-x 621/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
09.12.2014
137. Pl-x 642/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificarile și completările ulterioare respinsa
definitiv
09.12.2014
138. Pl-x 644/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
09.12.2014
139. Pl-x 668/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive respinsa
definitiv
09.12.2014
140. Pl-x 676/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
09.12.2014
141. Pl-x 678/23.12.2013 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești respinsa
definitiv
09.12.2014
142. Pl-x 685/23.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
09.12.2014
143. Pl-x 28/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
definitiv
09.12.2014
144. Pl-x 30/10.02.2014 Propunere legislativă privind educația prin sport respinsa
definitiv
09.12.2014
145. Pl-x 41/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli respinsa
definitiv
09.12.2014
146. Pl-x 43/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri financiare respinsa
definitiv
09.12.2014
147. Pl-x 44/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală respinsa
definitiv
09.12.2014
148. Pl-x 46/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsa
definitiv
09.12.2014
149. Pl-x 50/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate respinsa
definitiv
09.12.2014
150. Pl-x 51/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
09.12.2014
151. Pl-x 52/17.02.2014 Propunere legislativă privind cartela de acces în instituțiile de învățământ și sanitare respinsa
definitiv
09.12.2014
152. Pl-x 57/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
09.12.2014
153. Pl-x 61/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
09.12.2014
154. Pl-x 79/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
09.12.2014
155. Pl-x 80/24.02.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili respinsa
definitiv
09.12.2014
156. PL-x 101/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al art.37 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respins
definitiv
09.12.2014
157. Pl-x 102/03.03.2014 Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului respinsa
definitiv
09.12.2014
158. Pl-x 106/03.03.2014 Propunere legislativă privind egalitatea în drepturi a cetățenilor români aparținând majorității cu cetățenii români aparținând minorităților etnice respinsa
definitiv
09.12.2014
159. Pl-x 107/03.03.2014 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate respinsa
definitiv
09.12.2014
160. Pl-x 108/03.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice respinsa
definitiv
09.12.2014
161. BP476/17.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre initiator
09.12.2014
162. Pl-x 322/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
19.12.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 7:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro