Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2010

Numar înregistrari gasite: 317
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 773/23.10.2006 Propunere legislativă privind Programul Național "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ȘI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA" respinsa
definitiv
09.02.2010
2. PL-x 109/05.03.2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
09.02.2010
3. Pl-x 414/15.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/16.04.2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale respinsa
definitiv
09.02.2010
4. PL-x 456/28.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respins
definitiv
09.02.2010
5. Pl-x 458/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
09.02.2010
6. Pl-x 503/19.10.2009 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD- Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA respinsa
definitiv
09.02.2010
7. Pl-x 532/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.68 alin.1 din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii respinsa
definitiv
09.02.2010
8. Pl-x 597/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsa
definitiv
09.02.2010
9. Pl-x 605/16.11.2009 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsa
definitiv
09.02.2010
10. Pl-x 641/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 al Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.125/2002 respinsa
definitiv
09.02.2010
11. Pl-x 643/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.52 din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale respinsa
definitiv
09.02.2010
12. Pl-x 644/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale respinsa
definitiv
09.02.2010
13. Pl-x 658/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 respinsa
definitiv
09.02.2010
14. PL-x 692/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
09.02.2010
15. Pl-x 637/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural retrasa
de catre initiator
15.02.2010
16. Pl-x 340/25.04.2006 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
16.02.2010
17. PL-x 85/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată respins
definitiv
16.02.2010
18. Pl-x 391/07.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 și 3 și art.3 alin.1 și 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate respinsa
definitiv
16.02.2010
19. Pl-x 427/15.09.2009 Propunere legislativă pentru acordarea de tichete cadou pentru pensionari respinsa
definitiv
16.02.2010
20. Pl-x 441/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
16.02.2010
21. PL-x 514/21.10.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
16.02.2010
22. Pl-x 552/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
16.02.2010
23. Pl-x 553/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea și funcționarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
16.02.2010
24. Pl-x 554/02.11.2009 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor speciale respinsa
definitiv
16.02.2010
25. Pl-x 556/02.11.2009 Propunere legislativă privind Codul Deontologic al Judecătorilor și Procurorilor respinsa
definitiv
16.02.2010
26. Pl-x 580/04.11.2009 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor ale căror locuințe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și au devenit chiriași în imobilele retrocedate ulterior foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora respinsa
definitiv
16.02.2010
27. Pl-x 596/16.11.2009 Propunere legislativă pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea nr.193/2007 de modificare și completare a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
16.02.2010
28. Pl-x 607/16.11.2009 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
16.02.2010
29. Pl-x 608/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române respinsa
definitiv
16.02.2010
30. PL-x 622/14.12.2009 Proiect de Lege privind Codul de etică al polițistului respins
definitiv
16.02.2010
31. PL-x 631/14.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală respins
definitiv
16.02.2010
32. Pl-x 639/14.12.2009 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naționale a portului popular respinsa
definitiv
16.02.2010
33. Pl-x 650/14.12.2009 Propunere legislativă pentru înființarea Obștilor Agricole respinsa
definitiv
16.02.2010
34. Pl-x 651/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 48 din Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect respinsa
definitiv
16.02.2010
35. Pl-x 656/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
16.02.2010
36. Pl-x 659/14.12.2009 Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuți și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuți respinsa
definitiv
16.02.2010
37. Pl-x 668/14.12.2009 Propunere legislativă pentru reactivarea Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina - persoană juridică de drept public respinsa
definitiv
16.02.2010
38. Pl-x 669/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificare și completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
16.02.2010
39. PL-x 684/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României respins
definitiv
16.02.2010
40. PL-x 693/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
16.02.2010
41. PL-x 695/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală respins
definitiv
16.02.2010
42. PL-x 696/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respins
definitiv
16.02.2010
43. PL-x 697/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici respins
definitiv
16.02.2010
44. PL-x 698/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respins
definitiv
16.02.2010
45. PL-x 699/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României respins
definitiv
16.02.2010
46. Pl-x 706/16.12.2009 Propunere legislativă privind declararea domnilor Alexandru Leșco, Andrei Ivanțoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptători pentru democrație, drepturile omului și apărători ai valorilor spirituale și culturale românești respinsa
definitiv
16.02.2010
47. Pl-x 311/17.06.2009 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(11) al art III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
23.02.2010
48. Pl-x 512/21.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
definitiv
23.02.2010
49. Pl-x 609/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în M.Of.nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.02.2010
50. PL-x 551/02.11.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respins
definitiv
02.03.2010
51. Pl-x 588/11.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(21) al art.6 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
02.03.2010
52. Pl-x 612/14.12.2009 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
02.03.2010
53. Pl-x 613/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanța Guvernului nr.28/2009 privind registrul agricol respinsa
definitiv
02.03.2010
54. Pl-x 615/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.7/2007 respinsa
definitiv
02.03.2010
55. Pl-x 636/14.12.2009 Propunere legislativă pentru înființarea Direcției pentru medicină sportivă în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și pentru adoptarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Medicină Sportivă, a policlinicilor teritoriale și a cabinetelor de Medicină Sportivă respinsa
definitiv
02.03.2010
56. Pl-x 638/14.12.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respinsa
definitiv
02.03.2010
57. Pl-x 642/14.12.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.5 al Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
02.03.2010
58. Pl-x 646/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
02.03.2010
59. Pl-x 647/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
02.03.2010
60. Pl-x 657/14.12.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale respinsa
definitiv
02.03.2010
61. Pl-x 661/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) și c) ale art.19 din Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate respinsa
definitiv
02.03.2010
62. Pl-x 662/14.12.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 335 a camerelor de comerț din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr.836 din 6 decembrie 2007 respinsa
definitiv
02.03.2010
63. Pl-x 665/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsa
definitiv
02.03.2010
64. Pl-x 673/14.12.2009 Propunere legislativă de modificare a art.47 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
02.03.2010
65. Pl-x 711/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României respinsa
definitiv
02.03.2010
66. Pl-x 716/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent respinsa
definitiv
02.03.2010
67. Pl-x 717/21.12.2009 Propunere legislativă privind întărirea disciplinei contractuale între comercianți și furnizori respinsa
definitiv
02.03.2010
68. Pl-x 19/08.02.2010 Propunere legislativă pentru acordarea unor tichete cadou de Paști și de Crăciun pensionarilor respinsa
definitiv
02.03.2010
69. Pl-x 759/12.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov respinsa
definitiv
08.03.2010
70. Pl-x 21/06.02.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid respinsa
definitiv
08.03.2010
71. Pl-x 288/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
08.03.2010
72. Pl-x 206/23.03.2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEȘTI, județul Dâmbovița respinsa
definitiv
08.03.2010
73. Pl-x 232/27.04.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
08.03.2010
74. Pl-x 251/06.05.2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Serdanu, prin reorganizarea comunei Lungulețu, jud.Dâmbovița respinsa
definitiv
08.03.2010
75. Pl-x 277/25.05.2009 Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar respinsa
definitiv
08.03.2010
76. Pl-x 278/25.05.2009 Propunere legislativă privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
08.03.2010
77. Pl-x 288/09.06.2009 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Cintei, județul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand respinsa
definitiv
08.03.2010
78. Pl-x 306/17.06.2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmbovița respinsa
definitiv
08.03.2010
79. Pl-x 333/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
08.03.2010
80. PL-x 355/01.09.2009 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local respins
definitiv
08.03.2010
81. Pl-x 370/01.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84 din 24/07/1995 respinsa
definitiv
08.03.2010
82. Pl-x 371/01.09.2009 Propunere legislativă pentru completarea Articolului 170 din Legea învățământului nr.84/1995 respinsa
definitiv
08.03.2010
83. Pl-x 466/30.09.2009 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești respinsa
definitiv
08.03.2010
84. Pl-x 491/14.10.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsa
definitiv
08.03.2010
85. PL-x 279/05.05.2008 Proiect de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale respins
definitiv
17.03.2010
86. Pl-x 316/17.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.03.2010
87. PL-x 621/14.12.2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași" respins
definitiv
17.03.2010
88. Pl-x 640/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe respinsa
definitiv
17.03.2010
89. Pl-x 678/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente - Titlul VI - Modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
17.03.2010
90. Pl-x 34/15.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 respinsa
definitiv
17.03.2010
91. BP160/16.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
17.03.2010
92. PL-x 396/07.09.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2008 retras
de catre initiator
29.03.2010
93. Pl-x 94/24.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației procedura legislativa încetata
12.04.2010
94. Pl-x 292/09.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) al art.4 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor respinsa
definitiv
13.04.2010
95. Pl-x 356/01.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsa
definitiv
13.04.2010
96. Pl-x 490/14.10.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsa
definitiv
13.04.2010
97. PL-x 501/19.10.2009 Proiect de Lege privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ respins
definitiv
13.04.2010
98. Pl-x 583/09.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 250, al.(1), pct.19 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
13.04.2010
99. Pl-x 618/14.12.2009 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3)-(9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
13.04.2010
100. PL-x 625/14.12.2009 Proiect de Lege privind medicina școlară respins
definitiv
13.04.2010
101. Pl-x 648/14.12.2009 Propunere legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare respinsa
definitiv
13.04.2010
102. Pl-x 649/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat respinsa
definitiv
13.04.2010
103. Pl-x 663/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante psihotrope respinsa
definitiv
13.04.2010
104. Pl-x 688/16.12.2009 Propunere legislativă privind exceptarea de la compensare și plata taxelor prevăzute la art.37 și 41 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfășurării activității de interes startegic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija S.A. respinsa
definitiv
13.04.2010
105. PL-x 700/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.147 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.04.2010
106. PL-x 701/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.04.2010
107. PL-x 704/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 Codul fiscal respins
definitiv
13.04.2010
108. PL-x 705/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.04.2010
109. Pl-x 18/08.02.2010 Propunere legislativă privind statutul chiriașilor respinsa
definitiv
13.04.2010
110. Pl-x 25/15.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 și abrogarea art.II din Legea nr.261/2008 respinsa
definitiv
13.04.2010
111. Pl-x 28/15.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350 din 06/07/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respinsa
definitiv
13.04.2010
112. Pl-x 40/22.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent respinsa
definitiv
13.04.2010
113. Pl-x 55/01.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind codul fiscal respinsa
definitiv
13.04.2010
114. Pl-x 56/01.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571, din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
13.04.2010
115. Pl-x 58/01.03.2010 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare respinsa
definitiv
13.04.2010
116. Pl-x 73/08.03.2010 Propunere legislativă "Legea responsabilității fiscal-bugetare" respinsa
definitiv
13.04.2010
117. Pl-x 74/08.03.2010 Propunere legislativă "Legea responsabilității fiscal-bugetare" respinsa
definitiv
13.04.2010
118. PL-x 545/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2007 respins
definitiv
20.04.2010
119. Pl-x 452/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României respinsa
definitiv
21.04.2010
120. Pl-x 462/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
21.04.2010
121. Pl-x 533/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
definitiv
21.04.2010
122. PL-x 578/04.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
21.04.2010
123. Pl-x 671/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
21.04.2010
124. Pl-x 674/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
21.04.2010
125. Pl-x 676/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, modificată și completată prin Legea nr.303/2007 respinsa
definitiv
21.04.2010
126. Pl-x 677/14.12.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
21.04.2010
127. Pl-x 212/16.04.2008 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului respinsa
definitiv
05.05.2010
128. Pl-x 79/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții respinsa
definitiv
05.05.2010
129. Pl-x 606/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 prvind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
05.05.2010
130. PL-x 702/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respins
definitiv
05.05.2010
131. Pl-x 715/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte act normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
05.05.2010
132. Pl-x 20/08.02.2010 Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne respinsa
definitiv
05.05.2010
133. Pl-x 59/01.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 respinsa
definitiv
05.05.2010
134. Pl-x 85/16.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - republicată respinsa
definitiv
05.05.2010
135. Pl-x 91/16.03.2010 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale respinsa
definitiv
05.05.2010
136. PL-x 107/29.03.2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor respins
definitiv
05.05.2010
137. Pl-x 120/07.04.2010 Propunere legislativă privind stingerea creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor respinsa
definitiv
05.05.2010
138. Pl-x 122/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
05.05.2010
139. Pl-x 124/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
definitiv
05.05.2010
140. PL-x 130/07.04.2010 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respins
definitiv
05.05.2010
141. Pl-x 143/07.04.2010 Propunere legislativă privind utilizarea monedei naționale respinsa
definitiv
05.05.2010
142. Pl-x 175/13.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului 2 al articolului 1 din Legea nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat respinsa
definitiv
05.05.2010
143. Pl-x 625/12.12.2005 Propunere legislativă pentru modificarea OG nr.22/1999 respinsa
definitiv
12.05.2010
144. Pl-x 675/14.12.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respinsa
definitiv
12.05.2010
145. PL-x 691/16.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
12.05.2010
146. Pl-x 23/15.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
12.05.2010
147. Pl-x 33/15.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12.05.2010
148. Pl-x 100/24.03.2010 Propunere legislativă pentru completarea articolului 27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
12.05.2010
149. PL-x 173/13.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată respins
definitiv
12.05.2010
150. Pl-x 176/13.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.189/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești respinsa
definitiv
12.05.2010
151. Pl-x 177/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei 1, poziția 13, din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, nr.407/2006 respinsa
definitiv
12.05.2010
152. PL-x 22/15.02.2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.8 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată respins
definitiv
26.05.2010
153. Pl-x 209/03.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 3 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la data efectivă a instrumentelor de ratificare, acceptare sau participare la Convenție, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
154. Pl-x 210/03.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenției și în cazul lucrărilor persoanelor apatride și a refugiaților, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
155. Pl-x 211/03.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor referitor la aplicarea Convenției referitor la lucrările anumitor organizații internaționale, adoptat la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
156. Pl-x 212/03.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Convenției universale a drepturilor de autor, cu declarație supliment legată de articolul XVII și rezoluție referitoare la articolul XI, adoptată la Geneva, Elveția, în 6 septembrie 1952, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
157. Pl-x 213/03.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Convenției universale privind drepturile de autor, cu Declarație supliment referitoare la articolul XVII și Rezoluție cu privire la articolul XI, revizuită la Paris, Franța, 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
158. Pl-x 214/03.05.2010 Propunere legislativă legislativă pentru ratificarea Protocolului instituind o Comisie de conciliere și de bune oficii, responsabilă cu căutarea rezolvării oricăror dispute care pot apărea între statele părți la Convenția asupra discriminării în educație, adoptat la Paris, Franța, 10 decembrie 1962, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
159. Pl-x 215/03.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 1 anexă la Convenția Universală a Drepturilor de Autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenției în cazul lucrărilor persoanelor apatride și a refugiaților, adoptat la Paris, Franța, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
160. Pl-x 216/03.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului 2 anexă la Convenția universală a drepturilor de autor revizuită la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Convenției în cazul anumitor organizații internaționale, adoptat la Paris, Franța, în 24 iulie 1971, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
161. Pl-x 217/03.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Convenției referitoare la distribuția programelor de semnale transmise prin satelit, adoptată la Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
162. Pl-x 218/03.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Convenției pentru Educație Tehnică și Vocațională, adoptată la Paris, Franța, 16 noiembrie 1989, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
163. Pl-x 219/03.05.2010 Propunere legislativă pentru acceptarea Acordului pentru facilitarea circulației internaționale a materialelor vizuale și auditive cu caracter educațional, științific și cultural, cu protocol de semnătură și formă model de certificat puse la dispoziție în articolul IV a sus menționatului acord, adoptat la Beirut, Liban, în 10 octombrie 1948, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
164. Pl-x 322/17.05.2010 Propunere legislativă pentru ratificarea Convenției multilaterale asupra evitării dublei taxări în privința drepturilor de autor, cu model de acord bilateral și protocolul adițional, adoptată la Madrid, Spania, 13 decembrie 1979, de către Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
02.06.2010
165. Pl-x 351/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, nr.19/2009 respinsa
definitiv
07.06.2010
166. PL-x 714/21.12.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor respins
definitiv
09.06.2010
167. Pl-x 234/27.04.2009 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
16.06.2010
168. Pl-x 545/23.11.2005 Propunere legislativă privind interzicerea accesului la demnități și funcții publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut parte din nomenclatura comunistă "LEGEA ANTINOMENCLATURĂ" respinsa
definitiv
23.06.2010
169. Pl-x 303/15.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, modificată prin Legea nr.32/2007 respinsa
definitiv
23.06.2010
170. Pl-x 337/29.06.2009 Propunere legislativă privind Camerele pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală respinsa
definitiv
23.06.2010
171. Pl-x 416/15.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură respinsa
definitiv
23.06.2010
172. Pl-x 423/15.09.2009 Propunere legislativă "Legea înființării unităților medicale ambulatorii mobile" respinsa
definitiv
23.06.2010
173. PL-x 457/28.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
23.06.2010
174. Pl-x 483/07.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art. III din Legea nr.83/2007 respinsa
definitiv
23.06.2010
175. PL-x 546/02.11.2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respins
definitiv
23.06.2010
176. Pl-x 555/02.11.2009 Propunere legislativă privind Poliția Locală respinsa
definitiv
23.06.2010
177. PL-x 579/04.11.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respins
definitiv
23.06.2010
178. Pl-x 587/11.11.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
23.06.2010
179. Pl-x 666/14.12.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
23.06.2010
180. Pl-x 672/14.12.2009 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii respinsa
definitiv
23.06.2010
181. Pl-x 718/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.06.2010
182. Pl-x 719/21.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.06.2010
183. Pl-x 29/15.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
23.06.2010
184. Pl-x 32/15.02.2010 Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și pentru încurajarea economisirii resurselor energetice respinsa
definitiv
23.06.2010
185. Pl-x 57/01.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 27 octombrie 2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
23.06.2010
186. PL-x 71/08.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale respins
definitiv
23.06.2010
187. Pl-x 87/16.03.2010 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului respinsa
definitiv
23.06.2010
188. PL-x 97/24.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
23.06.2010
189. PL-x 106/29.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respins
definitiv
23.06.2010
190. Pl-x 108/29.03.2010 Propunere legislativă pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare, publicată în M.Of. nr.94/31.01.2004 (aprobată prin Legea 215/2004), cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.06.2010
191. PL-x 137/07.04.2010 Proiect de Lege privind stimularea construcției de locuințe sociale respins
definitiv
23.06.2010
192. PL-x 138/07.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
23.06.2010
193. Pl-x 142/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" respinsa
definitiv
23.06.2010
194. Pl-x 145/07.04.2010 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de terapie centrate pe tulburări din spectrul autist respinsa
definitiv
23.06.2010
195. Pl-x 146/07.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
definitiv
23.06.2010
196. Pl-x 148/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.06.2010
197. Pl-x 150/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
definitiv
23.06.2010
198. Pl-x 152/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.06.2010
199. Pl-x 162/13.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică respinsa
definitiv
23.06.2010
200. Pl-x 190/19.04.2010 Propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist respinsa
definitiv
23.06.2010
201. Pl-x 197/19.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată, privind Fondul Funciar respinsa
definitiv
23.06.2010
202. Pl-x 204/26.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003, privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională respinsa
definitiv
23.06.2010
203. Pl-x 230/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri privind realizarea locuințelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.06.2010
204. Pl-x 235/03.05.2010 Propunere legislativă privind "Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național" respinsa
definitiv
23.06.2010
205. Pl-x 236/03.05.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru colectarea, sortarea, etichetarea, depozitarea și valorificarea în stare proaspătă sau pentru procesare a legumelor și fructelor respinsa
definitiv
23.06.2010
206. Pl-x 237/03.05.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru transferul Pieței de Gros SA București și a centrelor de colectare a legumelor și fructelor către formele asociative ale producătorilor respinsa
definitiv
23.06.2010
207. Pl-x 238/03.05.2010 Propunere legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013 respinsa
definitiv
23.06.2010
208. Pl-x 239/03.05.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat pentru producerea de legume proaspete în spații protejate respinsa
definitiv
23.06.2010
209. Pl-x 240/03.05.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor pentru colectarea, procesarea, stocarea și valorificarea laptelui sub forma produselor procesate respinsa
definitiv
23.06.2010
210. Pl-x 241/03.05.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 și 88 din Tratatul ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001 respinsa
definitiv
23.06.2010
211. Pl-x 242/03.05.2010 Propunere legislativă privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 și 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinerile mici și mijlocii din domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001 respinsa
definitiv
23.06.2010
212. Pl-x 244/03.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.06.2010
213. Pl-x 246/03.05.2010 Propunere legislativă pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Piatra Neamț a unui teren aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" respinsa
definitiv
23.06.2010
214. PL-x 254/03.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respins
definitiv
23.06.2010
215. Pl-x 260/03.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respinsa
definitiv
23.06.2010
216. Pl-x 261/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.IV din Legea nr.242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea O.G. nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respinsa
definitiv
23.06.2010
217. Pl-x 262/03.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.06.2010
218. Pl-x 263/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 privind Codul Silvic respinsa
definitiv
23.06.2010
219. Pl-x 267/03.05.2010 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele germane în cel de-al doilea război mondial respinsa
definitiv
23.06.2010
220. Pl-x 268/03.05.2010 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicări silite de bunuri făcute de trupele ruse în cel de-al doilea război mondial respinsa
definitiv
23.06.2010
221. Pl-x 270/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing respinsa
definitiv
23.06.2010
222. Pl-x 273/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată respinsa
definitiv
23.06.2010
223. Pl-x 278/03.05.2010 Propunere legislativă pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor agricoli, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013 respinsa
definitiv
23.06.2010
224. Pl-x 286/03.05.2010 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Zalău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj respinsa
definitiv
23.06.2010
225. Pl-x 294/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respinsa
definitiv
23.06.2010
226. PL-x 314/10.05.2010 Proiect de Lege privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 respins
definitiv
23.06.2010
227. PL-x 315/10.05.2010 Proiect de Lege pentru asigurarea bugetului minim necesar realizării politicii externe a statului român respins
definitiv
23.06.2010
228. PL-x 337/19.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea suplimentării surselor pentru finanțarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate respins
definitiv
23.06.2010
229. Pl-x 344/19.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, a articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., precum și modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
23.06.2010
230. Pl-x 348/19.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular respinsa
definitiv
23.06.2010
231. Pl-x 349/19.05.2010 Propunere legislativă privind completarea articolului 8 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
23.06.2010
232. Pl-x 231/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 13¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
definitiv
28.06.2010
233. Pl-x 405/01.09.2010 Propunere legislativă privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar procedura legislativa încetata
20.09.2010
234. PL-x 227/03.05.2010 Proiect de Lege privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli respins
definitiv
05.10.2010
235. Pl-x 671/13.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară respinsa
definitiv
19.10.2010
236. Pl-x 880/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
19.10.2010
237. PL-x 672/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
19.10.2010
238. Pl-x 707/04.11.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respinsa
definitiv
19.10.2010
239. PL-x 453/28.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respins
definitiv
19.10.2010
240. PL-x 524/28.10.2009 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, județul Suceava respins
definitiv
19.10.2010
241. PL-x 548/02.11.2009 Proiect de Lege privind modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, și pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
19.10.2010
242. Pl-x 610/16.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, modificată și completată respinsa
definitiv
19.10.2010
243. Pl-x 614/14.12.2009 Propunere legislativă privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracție a lignitului prin lucrări miniere la zi respinsa
definitiv
19.10.2010
244. Pl-x 652/14.12.2009 Propunere legislativă legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.29/15 ianuarie 2008, precum și pentru modificarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu modificări de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, și modificată Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006 respinsa
definitiv
19.10.2010
245. PL-x 690/16.12.2009 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical respins
definitiv
19.10.2010
246. Pl-x 30/15.02.2010 Propunere legislativă pentu modificarea și completarea OUG nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
19.10.2010
247. PL-x 81/16.03.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respins
definitiv
19.10.2010
248. Pl-x 86/16.03.2010 Propunere legislativă privind instituirea unui cadru unic cu privire la declarațiile privind evidența nominală a salariaților și a sumelor datorate către Bugetul General Consolidat (Legea Ghișeului Unic) respinsa
definitiv
19.10.2010
249. Pl-x 89/16.03.2010 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
19.10.2010
250. Pl-x 90/16.03.2010 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Legea nr.155/2009 respinsa
definitiv
19.10.2010
251. PL-x 131/07.04.2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți respins
definitiv
19.10.2010
252. Pl-x 198/19.04.2010 Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse respinsa
definitiv
19.10.2010
253. PL-x 226/03.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.64 lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respins
definitiv
19.10.2010
254. Pl-x 249/03.05.2010 Propunere legislativă privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
19.10.2010
255. Pl-x 250/03.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
19.10.2010
256. Pl-x 259/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind instituția prefectului, republicată respinsa
definitiv
19.10.2010
257. Pl-x 266/03.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea dreptului copilului respinsa
definitiv
19.10.2010
258. Pl-x 274/03.05.2010 Propunere legislativă privind Programul național de realizare a cadastrului general în mediul rural respinsa
definitiv
19.10.2010
259. Pl-x 277/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
19.10.2010
260. Pl-x 279/03.05.2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru combaterea întârzierii la plată a sumelor datorate de instituțiile publice în baza unor înțelegeri de altă natură decât cea comercială și a sumelor reprezentând creanțe fiscale ale contribuabililor respinsa
definitiv
19.10.2010
261. Pl-x 282/03.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
19.10.2010
262. Pl-x 283/03.05.2010 Propunere legislativă privind "Programul național pentru construirea caselor noi în locul caselor cu risc crescut de prăbușire în cazul unor inundații" respinsa
definitiv
19.10.2010
263. Pl-x 287/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea art.22¹ din legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
19.10.2010
264. PL-x 313/10.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.252/2003 privind registrul unic de control respins
definitiv
19.10.2010
265. Pl-x 335/19.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
19.10.2010
266. PL-x 338/19.05.2010 Proiect de Lege privind modificarea unor acte normative respins
definitiv
19.10.2010
267. Pl-x 343/19.05.2010 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
19.10.2010
268. Pl-x 350/19.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, Titlul VI respinsa
definitiv
19.10.2010
269. Pl-x 394/28.06.2010 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii respinsa
definitiv
19.10.2010
270. Pl-x 416/01.09.2010 Propunere legislativă pentru prelungirea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris, la 10 februarie 1947 respinsa
definitiv
19.10.2010
271. Pl-x 437/01.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008 respinsa
definitiv
19.10.2010
272. BP651/16.08.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.142 din 27 iulie 1999, privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului retrasa
de catre initiator
09.11.2010
273. Pl-x 382/23.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 respinsa
definitiv
15.11.2010
274. Pl-x 459/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
16.11.2010
275. PL-x 170/13.04.2010 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respins
definitiv
16.11.2010
276. Pl-x 195/19.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
16.11.2010
277. Pl-x 276/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.422/2002 respinsa
definitiv
16.11.2010
278. Pl-x 347/19.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
16.11.2010
279. PL-x 425/01.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
16.11.2010
280. Pl-x 764/12.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
23.11.2010
281. PL-x 268/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
23.11.2010
282. Pl-x 706/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
23.11.2010
283. Pl-x 425/15.09.2009 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social respinsa
definitiv
23.11.2010
284. Pl-x 435/21.09.2009 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
23.11.2010
285. Pl-x 473/05.10.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă respinsa
definitiv
23.11.2010
286. Pl-x 616/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
23.11.2010
287. Pl-x 633/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
23.11.2010
288. Pl-x 635/14.12.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
23.11.2010
289. PL-x 685/16.12.2009 Proiect de Lege pentru completarea și modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
23.11.2010
290. Pl-x 24/15.02.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
definitiv
23.11.2010
291. Pl-x 66/08.03.2010 Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producției și a valorificării legumelor și fructelor în România respinsa
definitiv
23.11.2010
292. Pl-x 82/16.03.2010 Propunere legislativă privind combaterea plăților întirziate de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
23.11.2010
293. Pl-x 144/07.04.2010 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice respinsa
definitiv
23.11.2010
294. Pl-x 154/07.04.2010 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2, aliniatul 2 al Legii 213 din 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România respinsa
definitiv
23.11.2010
295. Pl-x 196/19.04.2010 Propunere legislativă privind modificarea art.59 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
23.11.2010
296. Pl-x 233/03.05.2010 Propunere legislativă privind aprobarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ respinsa
definitiv
23.11.2010
297. Pl-x 247/03.05.2010 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru desfășurarea în condiții de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale, precum și a referendumului respinsa
definitiv
23.11.2010
298. Pl-x 265/03.05.2010 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii zootehniei nr.72/2002 respinsa
definitiv
23.11.2010
299. Pl-x 269/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare respinsa
definitiv
23.11.2010
300. Pl-x 275/03.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată respinsa
definitiv
23.11.2010
301. Pl-x 293/03.05.2010 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
23.11.2010
302. PL-x 306/10.05.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
23.11.2010
303. PL-x 307/10.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție respins
definitiv
23.11.2010
304. Pl-x 366/31.05.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/1997 republicată, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" respinsa
definitiv
23.11.2010
305. Pl-x 391/28.06.2010 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3¹) ți (3²) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
23.11.2010
306. PL-x 427/01.09.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
23.11.2010
307. Pl-x 439/01.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
23.11.2010
308. Pl-x 462/14.09.2010 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în zone publice respinsa
definitiv
23.11.2010
309. Pl-x 478/14.09.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
definitiv
23.11.2010
310. Pl-x 480/14.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 34 din Codul Fiscal respinsa
definitiv
23.11.2010
311. Pl-x 481/14.09.2010 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilității respinsa
definitiv
23.11.2010
312. PL-x 507/21.09.2010 Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice respins
definitiv
23.11.2010
313. Pl-x 526/02.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(5) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
24.11.2010
314. Pl-x 503/21.09.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
20.12.2010
315. Pl-x 739/29.11.2010 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
20.12.2010
316. BP935/20.10.2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei nr.21/1991, republicată retrasa
de catre initiator
20.12.2010
317. Pl-x 204/25.05.2005 Propunere legislativă instituirea registrului de interese ale deputaților și senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.12.2010

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro