Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2009

Numar înregistrari gasite: 434
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 899/17.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
09.02.2009
2. Pl-x 713/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
09.02.2009
3. Pl-x 176/14.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
16.02.2009
4. Pl-x 200/16.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
16.02.2009
5. Pl-x 246/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
definitiv
16.02.2009
6. Pl-x 287/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215(r1)/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
16.02.2009
7. Pl-x 349/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
16.02.2009
8. Pl-x 483/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.45 din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare respinsa
definitiv
16.02.2009
9. PL-x 143/17.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială respins
definitiv
24.02.2009
10. PL-x 407/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
24.02.2009
11. Pl-x 583/24.09.2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului respinsa
definitiv
24.02.2009
12. PL-x 608/05.12.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor respins
definitiv
03.03.2009
13. Pl-x 51/14.02.2007 Propunere legislativă privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română respinsa
definitiv
03.03.2009
14. Pl-x 101/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsa
definitiv
03.03.2009
15. PL-x 290/23.04.2007 Proiect de Lege privind controlul și conduita personalului cu atribuții de control respins
definitiv
03.03.2009
16. PL-x 406/28.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 598/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.802 din 05/11/2002 respins
definitiv
03.03.2009
17. Pl-x 806/28.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
03.03.2009
18. Pl-x 810/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
19. Pl-x 824/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
20. Pl-x 845/03.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
03.03.2009
21. Pl-x 846/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
22. PL-x 39/13.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
03.03.2009
23. PL-x 40/13.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
03.03.2009
24. Pl-x 66/25.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.176 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
25. Pl-x 76/25.02.2008 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru popularizarea drepturilor cetățenilor Uniunii Europene respinsa
definitiv
03.03.2009
26. Pl-x 87/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 respinsa
definitiv
03.03.2009
27. Pl-x 89/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
28. Pl-x 91/03.03.2008 Propunere legislativă privind stimularea elevilor olimpici respinsa
definitiv
03.03.2009
29. Pl-x 92/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
30. Pl-x 98/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
31. PL-x 123/12.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
03.03.2009
32. PL-x 144/17.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 respins
definitiv
03.03.2009
33. Pl-x 148/17.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
34. Pl-x 149/17.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
35. Pl-x 161/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 respinsa
definitiv
03.03.2009
36. Pl-x 167/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1968 Codul Penal al României, republicat respinsa
definitiv
03.03.2009
37. PL-x 185/14.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
definitiv
03.03.2009
38. Pl-x 192/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
03.03.2009
39. Pl-x 194/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
03.03.2009
40. Pl-x 198/14.04.2008 Propunere legislativă privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată respinsa
definitiv
03.03.2009
41. PL-x 209/16.04.2008 Proiect de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi respins
definitiv
03.03.2009
42. Pl-x 211/16.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopției respinsa
definitiv
03.03.2009
43. PL-x 217/16.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respins
definitiv
03.03.2009
44. Pl-x 219/16.04.2008 Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc sa-și stabilească domiciliul în aceste județe respinsa
definitiv
03.03.2009
45. Pl-x 221/16.04.2008 Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole respinsa
definitiv
03.03.2009
46. PL-x 235/22.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respins
definitiv
03.03.2009
47. Pl-x 238/22.04.2008 Propunere legislativă privind gestionarea populației canine respinsa
definitiv
03.03.2009
48. Pl-x 256/05.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
03.03.2009
49. PL-x 269/05.05.2008 Proiect de Lege privind conservarea patrimoniului sonor al Societății Române de Radiodifuziune respins
definitiv
03.03.2009
50. Pl-x 283/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
03.03.2009
51. Pl-x 284/05.05.2008 Propunere legislativă privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local respinsa
definitiv
03.03.2009
52. Pl-x 291/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
03.03.2009
53. Pl-x 292/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată respinsa
definitiv
03.03.2009
54. Pl-x 293/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea nr.54/2003 sindicatelor respinsa
definitiv
03.03.2009
55. Pl-x 296/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
03.03.2009
56. Pl-x 297/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
03.03.2009
57. Pl-x 298/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României respinsa
definitiv
03.03.2009
58. Pl-x 299/12.05.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
03.03.2009
59. Pl-x 315/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
60. Pl-x 322/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a Ordonanței nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
03.03.2009
61. PL-x 323/12.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
definitiv
03.03.2009
62. Pl-x 331/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
03.03.2009
63. Pl-x 335/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
definitiv
03.03.2009
64. Pl-x 336/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanța de Urgență nr.214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respinsa
definitiv
03.03.2009
65. Pl-x 338/12.05.2008 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie;Cetățuia Înaltă;Ciocuța;Costești-Blidaru;Faieragu;Vârful lui Hulpe; Fețele Albe;Grădiștea Muncelului;Piatra Roșie - județul Hunedoara respinsa
definitiv
03.03.2009
66. PL-x 381/17.06.2008 Proiect de Lege privind atribuirea unei locuințe doamnei Valeria Oancea respins
definitiv
03.03.2009
67. PL-x 382/17.06.2008 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
03.03.2009
68. PL-x 385/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.43 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată respins
definitiv
03.03.2009
69. Pl-x 389/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală respinsa
definitiv
03.03.2009
70. Pl-x 391/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 al Ordonanței de urgență nr.195 din 22/12/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, Legea protecției mediului cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
71. Pl-x 392/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 și completarea art.13 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
03.03.2009
72. Pl-x 393/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
73. Pl-x 394/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare respinsa
definitiv
03.03.2009
74. Pl-x 396/17.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) respinsa
definitiv
03.03.2009
75. Pl-x 397/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată respinsa
definitiv
03.03.2009
76. PL-x 408/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
03.03.2009
77. Pl-x 412/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân respinsa
definitiv
03.03.2009
78. Pl-x 415/17.06.2008 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare respinsa
definitiv
03.03.2009
79. Pl-x 417/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți respinsa
definitiv
03.03.2009
80. Pl-x 419/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22/02/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007 respinsa
definitiv
03.03.2009
81. Pl-x 421/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
03.03.2009
82. Pl-x 422/17.06.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice respinsa
definitiv
03.03.2009
83. Pl-x 423/17.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
03.03.2009
84. Pl-x 427/17.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
03.03.2009
85. Pl-x 441/23.06.2008 Propunere legislativă privind completarea anexei 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
86. Pl-x 449/23.06.2008 Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
87. Pl-x 450/23.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
88. Pl-x 502/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
03.03.2009
89. Pl-x 514/03.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea Reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României respinsa
definitiv
03.03.2009
90. Pl-x 516/03.09.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
03.03.2009
91. Pl-x 517/03.09.2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
03.03.2009
92. Pl-x 518/03.09.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
03.03.2009
93. Pl-x 522/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273 din 21/06/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
94. Pl-x 523/03.09.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale respinsa
definitiv
03.03.2009
95. Pl-x 525/03.09.2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România respinsa
definitiv
03.03.2009
96. Pl-x 562/24.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
03.03.2009
97. Pl-x 564/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
definitiv
03.03.2009
98. Pl-x 570/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comerț din România respinsa
definitiv
03.03.2009
99. Pl-x 571/24.09.2008 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri respinsa
definitiv
03.03.2009
100. Pl-x 573/24.09.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
03.03.2009
101. Pl-x 574/24.09.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
03.03.2009
102. Pl-x 575/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
03.03.2009
103. Pl-x 577/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
03.03.2009
104. Pl-x 579/24.09.2008 Propunere legislativă privind parcările pe domeniul public respinsa
definitiv
03.03.2009
105. Pl-x 580/24.09.2008 Propunere legislativă pentru construirea de creșe și grădinițe respinsa
definitiv
03.03.2009
106. Pl-x 581/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312 din 28/06/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 30/06/2004 respinsa
definitiv
03.03.2009
107. Pl-x 582/24.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului respinsa
definitiv
03.03.2009
108. Pl-x 584/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
definitiv
03.03.2009
109. Pl-x 585/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată respinsa
definitiv
03.03.2009
110. Pl-x 607/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar respinsa
definitiv
03.03.2009
111. Pl-x 611/08.10.2008 Propunere legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor aflate pe așa numitele liste de chiaburi respinsa
definitiv
03.03.2009
112. Pl-x 612/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română respinsa
definitiv
03.03.2009
113. Pl-x 613/08.10.2008 Propunere legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor respinsa
definitiv
03.03.2009
114. Pl-x 614/08.10.2008 Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh respinsa
definitiv
03.03.2009
115. Pl-x 615/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
03.03.2009
116. Pl-x 616/08.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
03.03.2009
117. PL-x 671/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respins
definitiv
03.03.2009
118. Pl-x 676/04.11.2008 Propunere legislativă privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de utilitate publică, precum și transformarea acestuia în piață, numită "Piața Pensionarilor", piața agroalimentară socială și în parc numit "Parcul Pensionarilor" respinsa
definitiv
03.03.2009
119. Pl-x 677/04.11.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a Pieței Obor și a Parcului PĂSĂRARI situate în București sectorul 2 (conform anexei) respinsa
definitiv
03.03.2009
120. Pl-x 678/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.373 din 10.07.2001, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
121. Pl-x 679/04.11.2008 Propunere legislativă privind abrogarea Art.32 din Legea nr.350 din 6 iulie 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările aduse de legea nr.289 din 7 iulie 2006;precum și modificarea legii prin adăugarea Art.32 indice(1) respinsa
definitiv
03.03.2009
122. Pl-x 680/04.11.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
03.03.2009
123. Pl-x 682/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
124. Pl-x 684/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112 din 25/11/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
03.03.2009
125. Pl-x 685/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10 (r2) din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005 respinsa
definitiv
03.03.2009
126. PL-x 690/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respins
definitiv
03.03.2009
127. Pl-x 695/04.11.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.60 (r1)/23.09.1991, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
definitiv
03.03.2009
128. Pl-x 696/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.851 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
03.03.2009
129. Pl-x 697/04.11.2008 Propunere legislativă privind modernizarea drumurilor județene și comunale din credite externe respinsa
definitiv
03.03.2009
130. Pl-x 699/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România respinsa
definitiv
03.03.2009
131. Pl-x 705/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.24(r1)/2000 respinsa
definitiv
03.03.2009
132. Pl-x 708/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
definitiv
03.03.2009
133. Pl-x 31/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii respinsa
definitiv
03.03.2009
134. Pl-x 32/02.02.2009 Propunere legislativă privind raportul anual de activitate al Președintelui României respinsa
definitiv
03.03.2009
135. Pl-x 37/02.02.2009 Propunere legislativă privind completarea articolului 214¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.573/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
136. Pl-x 92/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate respinsa
definitiv
03.03.2009
137. Pl-x 94/11.02.2009 Propunere legislativă privind gratuități la asistența medicală, medicamente și proteze respinsa
definitiv
03.03.2009
138. Pl-x 533/03.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
definitiv
04.03.2009
139. Pl-x 627/26.09.2007 Propunere legislativă privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
04.03.2009
140. Pl-x 23/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.304 (r1) din 28/06/2004 privind organizarea judiciară respinsa
definitiv
04.03.2009
141. Pl-x 78/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
04.03.2009
142. Pl-x 225/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
04.03.2009
143. Pl-x 245/05.05.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.47(r1) din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
04.03.2009
144. Pl-x 348/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
04.03.2009
145. Pl-x 45/18.02.2008 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 respinsa
definitiv
09.03.2009
146. Pl-x 111/18.02.2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine procedura legislativa încetata
09.03.2009
147. Pl-x 314/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
11.03.2009
148. Pl-x 15/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
16.03.2009
149. Pl-x 116/12.03.2008 Propunere legislativă de completare a Legii nr.47(r1) din 18/05/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
16.03.2009
150. PL-x 610/03.07.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001 respins
definitiv
17.03.2009
151. PL-x 311/02.05.2007 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
17.03.2009
152. Pl-x 337/02.05.2007 Legea lustrației fiscale respinsa
definitiv
17.03.2009
153. Pl-x 608/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
17.03.2009
154. PL-x 676/10.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane respins
definitiv
17.03.2009
155. Pl-x 837/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsa
definitiv
17.03.2009
156. Pl-x 869/10.12.2007 Propunere legislativă "Legea comasării" respinsa
definitiv
17.03.2009
157. Pl-x 879/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
17.03.2009
158. Pl-x 881/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
17.03.2009
159. PL-x 42/13.02.2008 Proiect de Lege privind constituirea Rezervației arheologice Dacia (Grădiștea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna) respins
definitiv
17.03.2009
160. Pl-x 73/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsa
definitiv
17.03.2009
161. Pl-x 74/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsa
definitiv
17.03.2009
162. Pl-x 88/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsa
definitiv
17.03.2009
163. Pl-x 90/03.03.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.03.2009
164. Pl-x 99/03.03.2008 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri privind diminuarea mortalității și morbidității infantile respinsa
definitiv
17.03.2009
165. Pl-x 127/12.03.2008 Propunere legislativă privind subvenționarea salariilor preoților respinsa
definitiv
17.03.2009
166. Pl-x 132/12.03.2008 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila respinsa
definitiv
17.03.2009
167. PL-x 164/08.04.2008 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice din învățământul preuniversitar acreditat, de stat și privat, în vederea achiziționării de haine respins
definitiv
17.03.2009
168. Pl-x 255/05.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
17.03.2009
169. Pl-x 280/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
17.03.2009
170. Pl-x 311/12.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice respinsa
definitiv
17.03.2009
171. Pl-x 319/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsa
definitiv
17.03.2009
172. Pl-x 326/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
17.03.2009
173. Pl-x 345/12.05.2008 Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România respinsa
definitiv
17.03.2009
174. PL-x 379/17.06.2008 Proiect de Lege privind finanțarea de la bugetul de stat a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respins
definitiv
17.03.2009
175. PL-x 405/17.06.2008 Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române respins
definitiv
17.03.2009
176. Pl-x 428/17.06.2008 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale ale României în concordanță cu interesul național respinsa
definitiv
17.03.2009
177. Pl-x 443/23.06.2008 Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
17.03.2009
178. Pl-x 444/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor respinsa
definitiv
17.03.2009
179. Pl-x 451/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
17.03.2009
180. Pl-x 453/23.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
definitiv
17.03.2009
181. Pl-x 454/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
17.03.2009
182. Pl-x 455/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
17.03.2009
183. Pl-x 456/23.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani respinsa
definitiv
17.03.2009
184. Pl-x 457/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
17.03.2009
185. Pl-x 459/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
17.03.2009
186. PL-x 493/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respins
definitiv
17.03.2009
187. PL-x 494/03.09.2008 Proiect de Lege privind creșterea producției de cereale prin subvenționarea seminței certificate de grâu și porumb respins
definitiv
17.03.2009
188. PL-x 497/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată respins
definitiv
17.03.2009
189. Pl-x 499/03.09.2008 Propunere legislativă privind emiterea, acordarea și utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informației respinsa
definitiv
17.03.2009
190. Pl-x 500/03.09.2008 Propunere legislativă privind stimularea investițiilor respinsa
definitiv
17.03.2009
191. Pl-x 503/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
17.03.2009
192. Pl-x 505/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
17.03.2009
193. Pl-x 506/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.03.2009
194. Pl-x 515/03.09.2008 Propunere legislativă privind instituirea "Programului de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România" respinsa
definitiv
17.03.2009
195. Pl-x 519/03.09.2008 Propunere legislativă privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului respinsa
definitiv
17.03.2009
196. Pl-x 520/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/1993 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
17.03.2009
197. Pl-x 521/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
17.03.2009
198. Pl-x 526/03.09.2008 Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu construite din fondurile statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară foștilor sau actualilor chiriași respinsa
definitiv
17.03.2009
199. Pl-x 529/03.09.2008 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor de Familie din România respinsa
definitiv
17.03.2009
200. Pl-x 530/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
17.03.2009
201. PL-x 568/24.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural respins
definitiv
17.03.2009
202. Pl-x 572/24.09.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe respinsa
definitiv
17.03.2009
203. Pl-x 610/08.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respinsa
definitiv
17.03.2009
204. Pl-x 617/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
17.03.2009
205. Pl-x 618/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei IV (2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci respinsa
definitiv
17.03.2009
206. Pl-x 683/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994 respinsa
definitiv
17.03.2009
207. Pl-x 700/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
17.03.2009
208. Pl-x 701/04.11.2008 Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
definitiv
17.03.2009
209. Pl-x 702/04.11.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
definitiv
17.03.2009
210. Pl-x 23/02.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.03.2009
211. Pl-x 24/02.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13.03.2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
17.03.2009
212. Pl-x 25/02.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.03.2009
213. PL-x 30/02.02.2009 Proiect de Lege privind măsurile de protecție pentru personalul disponibilizat prin aplicarea Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" respins
definitiv
17.03.2009
214. Pl-x 36/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
17.03.2009
215. Pl-x 38/02.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142 din 27/07/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului respinsa
definitiv
17.03.2009
216. Pl-x 40/02.02.2009 Propunere legislativă privind creșterea capacității administrative și a performanțelor autorităților și instituțiilor publice respinsa
definitiv
17.03.2009
217. Pl-x 41/02.02.2009 Propunere legislativă privind Programul național vizând construirea unor dispensare medicale și locuințe pentru medici în mediul rural respinsa
definitiv
17.03.2009
218. Pl-x 43/09.02.2009 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsa
definitiv
17.03.2009
219. Pl-x 63/11.02.2009 Propunere legislativă privind obligativitatea Consiliului General al Municipiului București cât și a consiliilor locale de a înființa piețe agroalimentare sociale la un număr de cel mult 20 000 de locuitori respinsa
definitiv
17.03.2009
220. Pl-x 64/11.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2* la Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale respinsa
definitiv
17.03.2009
221. Pl-x 65/11.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
17.03.2009
222. Pl-x 70/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal din 22/12/2003 respinsa
definitiv
17.03.2009
223. Pl-x 72/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.03.2009
224. Pl-x 73/11.02.2009 Propunere legislativă privind valorificarea rezervei valutare a Băncii Naționale a României pentru dezvoltarea și modernizarea turismului respinsa
definitiv
17.03.2009
225. Pl-x 74/11.02.2009 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.114/2007, modificată prin Legea nr.69/2008 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia respinsa
definitiv
17.03.2009
226. Pl-x 75/11.02.2009 Propunere legislativă privind înălțarea de biserici pentru comunitățile românești din străinătate respinsa
definitiv
17.03.2009
227. Pl-x 76/11.02.2009 Propunere legislativă privind acordarea unor fonduri pentru înălțarea de biserici respinsa
definitiv
17.03.2009
228. Pl-x 77/11.02.2009 Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru mânăstiri respinsa
definitiv
17.03.2009
229. Pl-x 93/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
17.03.2009
230. Pl-x 96/11.02.2009 Propunere legislativă privind introducerea șahului în școli respinsa
definitiv
17.03.2009
231. Pl-x 97/11.02.2009 Propunere legislativă privind BIBLIA în versuri pentru elevi respinsa
definitiv
17.03.2009
232. Pl-x 165/04.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului procedura legislativa încetata
23.03.2009
233. Pl-x 310/02.05.2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană respinsa
definitiv
25.03.2009
234. Pl-x 457/11.06.2007 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
30.03.2009
235. Pl-x 24/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție respinsa
definitiv
30.03.2009
236. Pl-x 243/05.05.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei Tîrgșoru Nou, județul Prahova, prin reorganizarea comunei Ariceștii Rahtivani respinsa
definitiv
30.03.2009
237. PL-x 629/04.09.2006 Proiect de Lege privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară respins
definitiv
15.04.2009
238. PL-x 61/25.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
15.04.2009
239. Pl-x 121/12.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 respinsa
definitiv
15.04.2009
240. Pl-x 170/08.04.2008 Propunere legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice respinsa
definitiv
15.04.2009
241. Pl-x 187/14.04.2008 Propunere legislativă privind reglementarea activității agenților imobiliari și a societăților de intermediere imobiliară din care fac parte aceștia respinsa
definitiv
15.04.2009
242. PL-x 380/17.06.2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
15.04.2009
243. PL-x 386/17.06.2008 Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
15.04.2009
244. Pl-x 442/23.06.2008 Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
15.04.2009
245. Pl-x 447/23.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
15.04.2009
246. Pl-x 448/23.06.2008 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.110 din 21/12/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
15.04.2009
247. Pl-x 452/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
definitiv
15.04.2009
248. Pl-x 504/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
15.04.2009
249. Pl-x 508/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
15.04.2009
250. Pl-x 509/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
15.04.2009
251. Pl-x 527/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
15.04.2009
252. Pl-x 681/04.11.2008 Propunere legislativă privind protecția spațiilor verzi respinsa
definitiv
15.04.2009
253. Pl-x 78/11.02.2009 Propunere legislativă privind construirea unor case parohiale respinsa
definitiv
15.04.2009
254. Pl-x 81/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.187 din 20 decembrie 2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar respinsa
definitiv
15.04.2009
255. Pl-x 82/11.02.2009 Propunere legislativă privind gratuitatea la transportul în comun pentru pensionari respinsa
definitiv
15.04.2009
256. Pl-x 83/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.14/2007 al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și a ghidului metodologic de implantare a acestor standarde respinsa
definitiv
15.04.2009
257. Pl-x 84/11.02.2009 Propunere legislativă privind instituirea celei de-a 13-a pensii respinsa
definitiv
15.04.2009
258. Pl-x 86/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
definitiv
15.04.2009
259. Pl-x 87/11.02.2009 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
definitiv
15.04.2009
260. Pl-x 88/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.04.2009
261. Pl-x 95/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
15.04.2009
262. Pl-x 208/25.03.2009 Propunere legislativă privind asigurarea stagiului de practică universitară retrasa
de catre initiator
29.04.2009
263. Pl-x 239/27.04.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 retrasa
de catre initiator
29.04.2009
264. PL-x 818/03.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală respins
definitiv
04.05.2009
265. Pl-x 240/27.04.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 retrasa
de catre initiator
04.05.2009
266. Pl 160/28.03.2002 Propunere legislativă privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor respinsa
definitiv
12.05.2009
267. Pl-x 338/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
12.05.2009
268. Pl-x 339/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
12.05.2009
269. Pl-x 341/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43 din 21 ianuarie 2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
definitiv
12.05.2009
270. Pl-x 373/25.04.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
12.05.2009
271. Pl-x 374/25.04.2006 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
definitiv
12.05.2009
272. Pl-x 375/25.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea art.28 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
12.05.2009
273. Pl-x 376/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
12.05.2009
274. Pl-x 378/25.04.2006 Propunere legislativă privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
definitiv
12.05.2009
275. Pl-x 379/25.04.2006 Propunere legislativă "Codul electoral" respinsa
definitiv
12.05.2009
276. Pl-x 381/25.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.1 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români cu drept de vot respinsa
definitiv
12.05.2009
277. Pl-x 382/25.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.1 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români ce drept de vot respinsa
definitiv
12.05.2009
278. Pl-x 383/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
12.05.2009
279. Pl-x 403/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
12.05.2009
280. PL-x 31/12.02.2007 Proiect de Lege privind voucherele de vacanță respins
definitiv
12.05.2009
281. PL-x 323/02.05.2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței respins
definitiv
12.05.2009
282. Pl-x 358/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial 632/21.07.2006 respinsa
definitiv
12.05.2009
283. PL-x 709/24.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
12.05.2009
284. PL-x 889/17.12.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
12.05.2009
285. PL-x 893/17.12.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
12.05.2009
286. PL-x 894/17.12.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
12.05.2009
287. Pl-x 134/12.03.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură respinsa
definitiv
12.05.2009
288. PL-x 142/17.03.2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
12.05.2009
289. PL-x 146/17.03.2008 Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
12.05.2009
290. Pl-x 191/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
12.05.2009
291. PL-x 272/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
12.05.2009
292. PL-x 274/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.373 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
12.05.2009
293. Pl-x 316/12.05.2008 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de carte de specialitate și a participării la congrese, necesare îmbunătățirii calității didactice și a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-medici, și a medicilor înscriși la programe de formare continuă, în beneficiul sănătății populației respinsa
definitiv
12.05.2009
294. Pl-x 317/12.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
12.05.2009
295. Pl-x 395/17.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
12.05.2009
296. Pl-x 420/17.06.2008 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsa
definitiv
12.05.2009
297. Pl-x 430/17.06.2008 Propunere legislativă privind alocația de școlarizare respinsa
definitiv
12.05.2009
298. Pl-x 510/03.09.2008 Propunere legislativă privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
definitiv
12.05.2009
299. Pl-x 511/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
definitiv
12.05.2009
300. Pl-x 512/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
12.05.2009
301. Pl-x 513/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
12.05.2009
302. PL-x 560/24.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A. respins
definitiv
12.05.2009
303. Pl-x 578/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
12.05.2009
304. Pl-x 619/08.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12.05.2009
305. Pl-x 620/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
12.05.2009
306. Pl-x 622/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 respinsa
definitiv
12.05.2009
307. Pl-x 33/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice respinsa
definitiv
12.05.2009
308. Pl-x 34/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.190/1999 privind Creditul ipotecar respinsa
definitiv
12.05.2009
309. Pl-x 66/11.02.2009 Propunere legislativă privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic respinsa
definitiv
12.05.2009
310. PL-x 69/11.02.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respins
definitiv
12.05.2009
311. Pl-x 71/11.02.2009 Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferențiale pentru studenți respinsa
definitiv
12.05.2009
312. Pl-x 80/11.02.2009 Propunere legislativă privind salarizarea bugetarilor respinsa
definitiv
12.05.2009
313. Pl-x 85/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale respinsa
definitiv
12.05.2009
314. Pl-x 233/27.04.2009 Propunere legislativă privind Zona Metropolitană București retrasa
de catre initiator
13.05.2009
315. PL-x 799/28.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind sistemul electoral respins
definitiv
19.05.2009
316. Pl-x 135/02.03.2009 Propunere legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații ca autoritate publică autonomă sub control parlamentar respinsa
definitiv
25.05.2009
317. Pl-x 372/25.04.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României respinsa
definitiv
26.05.2009
318. PL-x 669/13.09.2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respins
definitiv
26.05.2009
319. Pl-x 584/12.09.2007 Propunere legislativă privind regimurile matrimoniale respinsa
definitiv
26.05.2009
320. PL-x 610/24.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
26.05.2009
321. Pl-x 619/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
26.05.2009
322. Pl-x 668/08.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
26.05.2009
323. Pl-x 847/03.12.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
26.05.2009
324. PL-x 888/12.12.2007 Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora respins
definitiv
26.05.2009
325. Pl-x 101/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
26.05.2009
326. PL-x 215/16.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate respins
definitiv
26.05.2009
327. PL-x 278/05.05.2008 Proiect de Lege privind participarea europarlamentarilor români la Parlamentul European respins
definitiv
26.05.2009
328. Pl-x 307/12.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
26.05.2009
329. Pl-x 330/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
26.05.2009
330. PL-x 388/17.06.2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respins
definitiv
26.05.2009
331. Pl-x 528/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
26.05.2009
332. Pl-x 621/08.10.2008 Propunere legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008 respinsa
definitiv
26.05.2009
333. Pl-x 674/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății respinsa
definitiv
26.05.2009
334. Pl-x 675/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
26.05.2009
335. PL-x 694/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale respins
definitiv
26.05.2009
336. Pl-x 698/04.11.2008 Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
26.05.2009
337. Pl-x 704/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
26.05.2009
338. Pl-x 35/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
26.05.2009
339. Pl-x 89/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
26.05.2009
340. Pl-x 90/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
26.05.2009
341. Pl-x 132/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
15.06.2009
342. Pl-x 133/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 14 al art.7 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare respinsa
definitiv
15.06.2009
343. Pl-x 624/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 respinsa
definitiv
23.06.2009
344. Pl-x 71/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară respinsa
definitiv
24.06.2009
345. Pl-x 364/07.05.2007 Propunere legislativă privind Autoritatea Electorală respinsa
definitiv
24.06.2009
346. Pl-x 365/07.05.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
definitiv
24.06.2009
347. Pl-x 71/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea 385, alin (1) și (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
24.06.2009
348. Pl-x 100/03.03.2008 Propunere legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență respinsa
definitiv
24.06.2009
349. PL-x 145/17.03.2008 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea penru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita respins
definitiv
24.06.2009
350. Pl-x 458/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
24.06.2009
351. Pl-x 501/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
24.06.2009
352. PL-x 670/04.11.2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 respins
definitiv
24.06.2009
353. Pl-x 703/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
24.06.2009
354. Pl-x 710/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
24.06.2009
355. Pl-x 237/27.04.2009 Propunere legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de Crăciun în ghiveci respinsa
definitiv
24.06.2009
356. Pl-x 259/06.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
24.06.2009
357. Pl-x 260/06.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.298/2008 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații, precum și pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice respinsa
definitiv
24.06.2009
358. Pl-x 266/13.05.2009 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
24.06.2009
359. PL-x 267/13.05.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respins
definitiv
24.06.2009
360. Pl-x 322/22.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României procedura legislativa încetata
01.09.2009
361. Pl-x 14/05.02.2007 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor respinsa
definitiv
07.09.2009
362. PL-x 537/14.09.2004 Proiect de Lege privind Codul Civil respins
definitiv
08.09.2009
363. Pl-x 169/08.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea art.6 și art.123 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
08.09.2009
364. Pl-x 342/12.05.2008 Propunere legislativă privind completarea Codului Civil respinsa
definitiv
08.09.2009
365. PL-x 187/11.03.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respins
definitiv
08.09.2009
366. Pl-x 268/13.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
08.09.2009
367. Pl-x 310/17.06.2009 Propunere legislativă pentru abrogarea art.II din Legea nr.305/208 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
definitiv
08.09.2009
368. PL-x 314/17.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respins
definitiv
08.09.2009
369. Pl-x 315/17.06.2009 Propunere legislativă privind stimularea elevilor care au primit distincții la olimpiadele școlare naționale respinsa
definitiv
08.09.2009
370. Pl-x 319/17.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.5 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
08.09.2009
371. Pl-x 325/22.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
definitiv
08.09.2009
372. PL-x 378/17.06.2008 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană respins
definitiv
16.09.2009
373. PL-x 384/17.06.2008 Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari respins
definitiv
16.09.2009
374. PL-x 301/15.06.2009 Proiect de Lege privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României respins
definitiv
16.09.2009
375. Pl-x 327/22.06.2009 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă, câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri respinsa
definitiv
16.09.2009
376. Pl-x 328/22.06.2009 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești respinsa
definitiv
16.09.2009
377. Pl-x 380/25.04.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, în sensul introducerii unui punct suplimentar la art.3 din lege, prin care se va institui obligativitatea prezenței la urne a cetățenilor români cu drept de vot respinsa
definitiv
22.09.2009
378. Pl-x 404/02.05.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
22.09.2009
379. PL-x 111/10.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea președintelui consiliului județean respins
definitiv
22.09.2009
380. Pl-x 398/17.06.2008 Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
22.09.2009
381. PL-x 67/11.02.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap respins
definitiv
22.09.2009
382. Pl-x 91/11.02.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
22.09.2009
383. Pl-x 317/17.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respinsa
definitiv
22.09.2009
384. Pl-x 320/17.06.2009 Propunere legislativă privind retrocedarea patrimoniului sindical respinsa
definitiv
22.09.2009
385. Pl-x 343/29.06.2009 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
22.09.2009
386. Pl-x 330/29.06.2009 Propunere legislativă "Legea învățământului preuniversitar" retrasa
de catre initiator
23.09.2009
387. Pl-x 331/29.06.2009 Propunere legislativă "Legea educației permanente" retrasa
de catre initiator
23.09.2009
388. Pl-x 332/29.06.2009 Propunere legislativă "Legea învățământului superior" retrasa
de catre initiator
23.09.2009
389. PL-x 273/20.05.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață respins
definitiv
29.09.2009
390. Pl-x 345/29.06.2009 Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
29.09.2009
391. Pl-x 347/29.06.2009 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare respinsa
definitiv
29.09.2009
392. Pl-x 348/29.06.2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine respinsa
definitiv
29.09.2009
393. Pl-x 389/07.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Anexa la OUG nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală respinsa
definitiv
29.09.2009
394. Pl-x 390/07.09.2009 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ respinsa
definitiv
29.09.2009
395. Pl-x 392/07.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.120 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
29.09.2009
396. PL-x 403/09.09.2009 Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic respins
definitiv
29.09.2009
397. Pl-x 377/25.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
20.10.2009
398. Pl-x 405/02.05.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
20.10.2009
399. Pl-x 39/02.02.2009 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
definitiv
20.10.2009
400. Pl-x 318/17.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.239 din Codul penal respinsa
definitiv
20.10.2009
401. PL-x 340/29.06.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respins
definitiv
20.10.2009
402. Pl-x 341/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
20.10.2009
403. Pl-x 344/29.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
20.10.2009
404. Pl-x 349/29.06.2009 Propunere legislativă privind protecția infrastructurilor critice și înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Infrastructurilor Critice respinsa
definitiv
20.10.2009
405. PL-x 387/07.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Legea nr.142/1998 acordarea tichetelor de masă respins
definitiv
20.10.2009
406. Pl-x 404/09.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
20.10.2009
407. Pl-x 405/09.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
definitiv
20.10.2009
408. Pl-x 410/09.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
definitiv
20.10.2009
409. Pl-x 415/15.09.2009 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsa
definitiv
20.10.2009
410. PL-x 419/15.09.2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respins
definitiv
20.10.2009
411. Pl-x 426/15.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
20.10.2009
412. Pl-x 409/09.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
27.10.2009
413. Pl-x 420/15.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987" la Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
definitiv
27.10.2009
414. Pl-x 421/15.09.2009 Propunere legislativă privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din munții Orăștiei respinsa
definitiv
27.10.2009
415. Pl-x 437/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
27.10.2009
416. Pl-x 460/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
27.10.2009
417. Pl-x 461/28.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
27.10.2009
418. Pl-x 448/23.09.2009 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru soluționarea litigiilor de muncă și asigurări sociale retrasa
de catre initiator
02.11.2009
419. PL-x 432/21.09.2009 Proiect de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale respins
definitiv
03.11.2009
420. PL-x 273/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 67 / 2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
10.11.2009
421. PL-x 275/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
10.11.2009
422. Pl-x 424/15.09.2009 Propunere legislativă privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional și local respinsa
definitiv
10.11.2009
423. Pl-x 438/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
10.11.2009
424. Pl-x 439/21.09.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată respinsa
definitiv
10.11.2009
425. Pl-x 476/05.10.2009 Propunere legislativă privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal respinsa
definitiv
10.11.2009
426. Pl-x 481/07.10.2009 Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare respinsa
definitiv
10.11.2009
427. Pl-x 134/02.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României respinsa
definitiv
11.11.2009
428. PL-x 276/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
15.12.2009
429. Pl-x 581/04.11.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respinsa
definitiv
15.12.2009
430. Pl-x 582/04.11.2009 Propunere legislativă "Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini" respinsa
definitiv
15.12.2009
431. Pl-x 195/18.03.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și a Legii nr.364 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare respinsa
definitiv
16.12.2009
432. Pl-x 216/01.04.2009 Propunere legislativă modificarea și completarea art.15, litera g) din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești respinsa
definitiv
16.12.2009
433. Pl-x 284/09.06.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73 din 3 noiembrie 1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată respinsa
definitiv
16.12.2009
434. BP956/15.12.2009 Propunere legislativă privind stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri, debutanți în afaceri retrasa
de catre initiator
21.12.2009

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro