Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2008

Numar înregistrari gasite: 249
  Numar Titlu Stadiu
1. BP679/28.06.2007 Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe terenul agricol din extravilan, pentru anul 2007, a proprietarilor ale căror producții agricole au fost calamitate de secetă în proporție de peste 50% retrasa
de catre initiator
13.02.2008
2. Pl-x 455/06.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea lit.d) a art.4 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Apărare a Țării respinsa
definitiv
18.02.2008
3. Pl-x 741/18.10.2006 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel respinsa
definitiv
20.02.2008
4. Pl-x 626/26.09.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad respinsa
definitiv
20.02.2008
5. Pl-x 625/26.09.2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
25.02.2008
6. Pl-x 707/24.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
25.02.2008
7. Pl-x 593/28.11.2005 Propunere legislativă privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie Oradea respinsa
definitiv
26.02.2008
8. Pl-x 439/08.05.2006 Propunere legislativă privind înființarea Universității de Medicină și Farmacie Constanța respinsa
definitiv
26.02.2008
9. Pl-x 217/10.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
26.02.2008
10. Pl-x 265/23.04.2007 Propunere legislativă privind "Codul silvic" respinsa
definitiv
26.02.2008
11. Pl-x 294/23.04.2007 Propunere legislativă privind Legea camerelor de comerț și industrie din România respinsa
definitiv
26.02.2008
12. Pl-x 532/03.09.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Lompirt, prin reorganizarea comunei Șărmășag, județul Sălaj respinsa
definitiv
26.02.2008
13. Pl-x 585/12.09.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
26.02.2008
14. Pl-x 607/24.09.2007 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Osoi, județul Iași, prin reorganizarea comunei Comarna respinsa
definitiv
26.02.2008
15. Pl-x 681/10.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice respinsa
definitiv
26.02.2008
16. Pl-x 682/10.10.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare de stat respinsa
definitiv
26.02.2008
17. Pl-x 683/10.10.2007 Propunere legislativă privind interzicerea mercenarilor respinsa
definitiv
26.02.2008
18. Pl-x 747/05.11.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr. 396/2006 privind acordarea de sprijin financiar la constituirea familiei respinsa
definitiv
26.02.2008
19. Pl-x 748/05.11.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți respinsa
definitiv
26.02.2008
20. Pl-x 750/05.11.2007 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator sanitar în comunitățile de romi respinsa
definitiv
26.02.2008
21. Pl-x 770/12.11.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.19 din 17/03/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
26.02.2008
22. Pl-x 771/12.11.2007 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor, precum și a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă respinsa
definitiv
26.02.2008
23. Pl-x 773/12.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
26.02.2008
24. Pl-x 784/14.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber - profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
26.02.2008
25. Pl-x 785/14.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului României nr. 10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2000, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
26.02.2008
26. Pl-x 786/14.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
definitiv
26.02.2008
27. Pl-x 787/14.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 234/23 aprilie 2002 pentru aprobarea O.G. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
26.02.2008
28. Pl-x 803/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și alte măsuri adiacente respinsa
definitiv
26.02.2008
29. Pl-x 804/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art.73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsa
definitiv
26.02.2008
30. Pl-x 811/28.11.2007 Propunere legislativă privind sprijinirea achiziționării sau construcției de locuințe de către cadrele Ministerului Internelor și Reformei Administrative și Ministerului Apărării care au doi sau mai mulți copii minori respinsa
definitiv
26.02.2008
31. Pl-x 814/28.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.55 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar și modificarea pct.I din ANEXA la aceeași lege respinsa
definitiv
26.02.2008
32. Pl-x 826/03.12.2007 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
26.02.2008
33. Pl-x 833/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
26.02.2008
34. Pl-x 834/03.12.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.249/2006 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
26.02.2008
35. Pl-x 849/03.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
26.02.2008
36. Pl-x 850/03.12.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
26.02.2008
37. Pl-x 867/10.12.2007 Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate finanțării agriculturii și dezvoltării rurale respinsa
definitiv
26.02.2008
38. Pl-x 874/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
26.02.2008
39. Pl-x 877/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 respinsa
definitiv
26.02.2008
40. Pl-x 878/10.12.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
26.02.2008
41. Pl-x 892/17.12.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor respinsa
definitiv
26.02.2008
42. Pl-x 983/20.12.2006 Propunere legislativă privind înființarea comunei Lalești, județul Vaslui prin reorganizarea comunei Puiești respinsa
definitiv
27.02.2008
43. Pl-x 501/27.06.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare respinsa
definitiv
27.02.2008
44. Pl-x 28/11.02.2008 Propunere legislativă privind înființarea Reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României procedura legislativa încetata
27.02.2008
45. Pl-x 546/05.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
10.03.2008
46. Pl-x 547/05.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
10.03.2008
47. Pl-x 756/07.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea articolului 67 din Legea învățământului preuniversitar respinsa
definitiv
10.03.2008
48. Pl-x 775/14.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 al Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
10.03.2008
49. PL-x 556/05.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2006 retras
de catre initiator
17.03.2008
50. Pl-x 33/13.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 retrasa
de catre initiator
17.03.2008
51. PL-x 41/13.02.2008 Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC-Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți respins
definitiv
18.03.2008
52. Pl-x 733/05.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată respinsa
definitiv
08.04.2008
53. Pl-x 606/24.09.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală respinsa
definitiv
09.04.2008
54. Pl-x 796/28.11.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidată în 28/05/2006 respinsa
definitiv
15.04.2008
55. Pl-x 797/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
15.04.2008
56. PL-x 863/10.12.2007 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru creșterea calității producției obținute pe pajiști respins
definitiv
15.04.2008
57. PL-x 864/10.12.2007 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru culturile ecologice respins
definitiv
15.04.2008
58. Pl-x 875/10.12.2007 Propunere legislativă privind votul electronic respinsa
definitiv
15.04.2008
59. Pl-x 882/10.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică respinsa
definitiv
15.04.2008
60. Pl-x 898/17.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 17/11/1990, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17.11.2004, privind Societățile Comerciale respinsa
definitiv
15.04.2008
61. Pl-x 29/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale respinsa
definitiv
15.04.2008
62. Pl-x 795/28.11.2007 Propunere legislativă privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate respinsa
definitiv
21.04.2008
63. Pl-x 196/23.05.2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
05.05.2008
64. Pl-x 45/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată respinsa
definitiv
05.05.2008
65. Pl-x 132/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
05.05.2008
66. Pl-x 301/25.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
05.05.2008
67. Pl-x 900/19.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
05.05.2008
68. Pl-x 65/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare respinsa
definitiv
19.05.2008
69. Pl-x 131/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și institutori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special respinsa
definitiv
19.05.2008
70. Pl-x 494/20.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
19.05.2008
71. Pl-x 794/28.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și pentru completarea art. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554 din 07 decembrie 2004 respinsa
definitiv
19.05.2008
72. Pl-x 886/12.12.2007 Propunere legislativă pentru protecția educațională specială a minorilor a căror părinți se află la muncă în străinătate respinsa
definitiv
19.05.2008
73. Pl-x 620/26.09.2007 Legea nr.84 din 24/07/1995, legea învățământului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 respinsa
definitiv
04.06.2008
74. Pl-x 26/11.02.2008 Propunere legislativă pentru liniștea românilor și a României respinsa
definitiv
04.06.2008
75. Pl-x 623/26.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului respinsa
definitiv
17.06.2008
76. PL-x 280/23.04.2007 Proiect de Lege privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr veteran de război, erou al Armatei Române, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist respins
definitiv
18.06.2008
77. Pl-x 369/07.05.2007 Propunere legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic respinsa
definitiv
18.06.2008
78. PL-x 561/10.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului respins
definitiv
18.06.2008
79. Pl-x 603/18.09.2007 Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne respinsa
definitiv
18.06.2008
80. Pl-x 667/08.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
18.06.2008
81. Pl-x 745/05.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
18.06.2008
82. Pl-x 772/12.11.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
18.06.2008
83. Pl-x 807/28.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
18.06.2008
84. Pl-x 808/28.11.2007 Propunere legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră respinsa
definitiv
18.06.2008
85. Pl-x 827/03.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe respinsa
definitiv
18.06.2008
86. Pl-x 831/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
18.06.2008
87. Pl-x 836/03.12.2007 Propunere legislativă pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean respinsa
definitiv
18.06.2008
88. Pl-x 839/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
18.06.2008
89. Pl-x 842/03.12.2007 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ respinsa
definitiv
18.06.2008
90. Pl-x 848/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea 403 /2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor respinsa
definitiv
18.06.2008
91. Pl-x 851/03.12.2007 Propunere legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut respinsa
definitiv
18.06.2008
92. Pl-x 876/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
18.06.2008
93. PL-x 890/17.12.2007 Proiect de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri respins
definitiv
18.06.2008
94. PL-x 913/19.12.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date respins
definitiv
18.06.2008
95. Pl-x 16/04.02.2008 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007 respinsa
definitiv
18.06.2008
96. Pl-x 19/04.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
definitiv
18.06.2008
97. Pl-x 30/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.06.2008
98. Pl-x 31/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.116, alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
18.06.2008
99. Pl-x 32/11.02.2008 Propunere legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale Grădiștea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna respinsa
definitiv
18.06.2008
100. Pl-x 50/18.02.2008 Propunere legislativă privind reînființarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" respinsa
definitiv
18.06.2008
101. Pl-x 62/25.02.2008 Propunere legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate respinsa
definitiv
18.06.2008
102. Pl-x 63/25.02.2008 Propunere legislativă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer condiționat, în vederea creșterii siguranței și calității vieții respinsa
definitiv
18.06.2008
103. Pl-x 70/25.02.2008 Propunere legislativă privind protecția copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate respinsa
definitiv
18.06.2008
104. Pl-x 75/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
definitiv
18.06.2008
105. PL-x 83/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar respins
definitiv
18.06.2008
106. Pl-x 94/03.03.2008 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
18.06.2008
107. Pl-x 103/03.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu respinsa
definitiv
18.06.2008
108. Pl-x 128/12.03.2008 Propunere legislativă privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații respinsa
definitiv
18.06.2008
109. Pl-x 816/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Alin. Art.40 din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
24.06.2008
110. Pl-x 817/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.2 al articolului 40 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
24.06.2008
111. BP202/12.03.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.4/2007 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică retrasa
de catre initiator
24.06.2008
112. Pl-x 27/11.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
25.06.2008
113. Pl-x 661/08.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsa
definitiv
01.07.2008
114. Pl-x 723/31.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsa
definitiv
01.07.2008
115. Pl-x 755/07.11.2007 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani respinsa
definitiv
01.07.2008
116. Pl-x 350/17.06.2008 Propunere legislativă privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic procedura legislativa încetata
08.09.2008
117. Pl-x 449/10.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
16.09.2008
118. Pl-x 523/07.06.2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
16.09.2008
119. Pl-x 135/17.03.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
17.09.2008
120. PL-x 409/02.05.2006 Proiectul Legii parteneriatului public-privat pentru cercetarea științifică din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și din unitățile de învățământ agricol și silvic respins
definitiv
23.09.2008
121. PL-x 382/09.05.2007 Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești" respins
definitiv
23.09.2008
122. Pl-x 309/12.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii 19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.09.2008
123. PL-x 277/05.05.2008 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului retras
de catre initiator
24.09.2008
124. Pl-x 110/10.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Satutul personalului didactic respinsa
definitiv
30.09.2008
125. Pl-x 136/17.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată respinsa
definitiv
06.10.2008
126. Pl-x 20/06.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de formare Profesională a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
07.10.2008
127. Pl-x 154/08.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități respinsa
definitiv
07.10.2008
128. PL-x 871/10.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
08.10.2008
129. PL-x 165/08.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată respins
definitiv
08.10.2008
130. Pl-x 188/14.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată respinsa
definitiv
08.10.2008
131. Pl-x 210/16.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 1 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 respinsa
definitiv
08.10.2008
132. Pl-x 659/02.10.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.44 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
14.10.2008
133. PL-x 713/24.10.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
14.10.2008
134. PL-x 480/18.06.2007 Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești respins
definitiv
15.10.2008
135. Pl-x 483/18.06.2007 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
136. Pl-x 586/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
137. Pl-x 812/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
15.10.2008
138. Pl-x 873/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată respinsa
definitiv
15.10.2008
139. PL-x 914/19.12.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
15.10.2008
140. PL-x 13/04.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004 respins
definitiv
15.10.2008
141. Pl-x 43/13.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
definitiv
15.10.2008
142. Pl-x 64/25.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
definitiv
15.10.2008
143. Pl-x 67/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului respinsa
definitiv
15.10.2008
144. Pl-x 68/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
definitiv
15.10.2008
145. Pl-x 69/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
15.10.2008
146. Pl-x 72/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
15.10.2008
147. Pl-x 77/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
148. Pl-x 93/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice respinsa
definitiv
15.10.2008
149. PL-x 97/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
15.10.2008
150. Pl-x 102/03.03.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
15.10.2008
151. Pl-x 122/12.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002 respinsa
definitiv
15.10.2008
152. Pl-x 124/12.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
15.10.2008
153. Pl-x 125/12.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor respinsa
definitiv
15.10.2008
154. Pl-x 126/12.03.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate respinsa
definitiv
15.10.2008
155. Pl-x 129/12.03.2008 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă respinsa
definitiv
15.10.2008
156. Pl-x 130/12.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
15.10.2008
157. Pl-x 147/17.03.2008 Propunere legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte culte religioase pentru desfășurarea unor acțiuni sociale și umanitare respinsa
definitiv
15.10.2008
158. Pl-x 162/08.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
15.10.2008
159. PL-x 166/08.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 21/10/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 31.12.1997, privind Legea Locuinței respins
definitiv
15.10.2008
160. Pl-x 168/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29/06/2004, privind Codul Penal respinsa
definitiv
15.10.2008
161. Pl-x 171/08.04.2008 Propunere legislativă privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României" respinsa
definitiv
15.10.2008
162. Pl-x 173/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
15.10.2008
163. Pl-x 174/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 24 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
15.10.2008
164. Pl-x 181/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
15.10.2008
165. Pl-x 186/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
15.10.2008
166. Pl-x 189/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 28 iunie 1999 (republicată) privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 respinsa
definitiv
15.10.2008
167. Pl-x 190/14.04.2008 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară respinsa
definitiv
15.10.2008
168. Pl-x 193/14.04.2008 Propunere legislativă privind nivelul maxim al câștigurilor brute lunare pentru cei plătiți din bani publici respinsa
definitiv
15.10.2008
169. Pl-x 195/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
170. Pl-x 196/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
15.10.2008
171. Pl-x 197/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 respinsa
definitiv
15.10.2008
172. Pl-x 199/14.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
15.10.2008
173. PL-x 216/16.04.2008 Proiect de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru respins
definitiv
15.10.2008
174. Pl-x 218/16.04.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.459/2003 respinsa
definitiv
15.10.2008
175. Pl-x 222/16.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
15.10.2008
176. Pl-x 223/16.04.2008 Propunere legislativă privind construirea unor teatre de vară respinsa
definitiv
15.10.2008
177. Pl-x 229/22.04.2008 Propunere legislativă privind asigurarea transparenței sondajelor de opinie cu relevanță politică respinsa
definitiv
15.10.2008
178. Pl-x 237/22.04.2008 Propunere legislativă privind transparența câștigurilor obținute de angajații plătiți din bani publici respinsa
definitiv
15.10.2008
179. Pl-x 239/22.04.2008 Propunere legislativă privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României respinsa
definitiv
15.10.2008
180. Pl-x 240/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
15.10.2008
181. Pl-x 241/22.04.2008 Propunere legislativă privind sondajele de opinie respinsa
definitiv
15.10.2008
182. PL-x 271/05.05.2008 Proiect de Lege privind construirea de cămine studențești respins
definitiv
15.10.2008
183. Pl-x 282/05.05.2008 Propunere legislativă privind construirea de parkinguri supraterane respinsa
definitiv
15.10.2008
184. Pl-x 285/05.05.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
15.10.2008
185. Pl-x 295/12.05.2008 Propunere legislativă privind interzicerea cesiunii drepturilor izvorâte din aplicarea legilor de restituire a proprietăților respinsa
definitiv
15.10.2008
186. PL-x 301/12.05.2008 Proiect de Lege privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Roșia Montană" respins
definitiv
15.10.2008
187. Pl-x 306/12.05.2008 Propunere legislativă privind loialitatea cetățenilor aparținând minorităților naționale față de România și statul național unitar român respinsa
definitiv
15.10.2008
188. Pl-x 310/12.05.2008 Propunere legislativă privind pensiile de supraviețuire respinsa
definitiv
15.10.2008
189. Pl-x 318/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
15.10.2008
190. Pl-x 320/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
15.10.2008
191. Pl-x 321/12.05.2008 Propunere legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinți respinsa
definitiv
15.10.2008
192. Pl-x 325/12.05.2008 Propunere legislativă privind acordarea unei indemnizații pentru pensionarii care dețin titlul de doctor în știință respinsa
definitiv
15.10.2008
193. Pl-x 327/12.05.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
15.10.2008
194. Pl-x 328/12.05.2008 Propunere legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă mamelor, de la data pensionării respinsa
definitiv
15.10.2008
195. Pl-x 329/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 06/02/2002 respinsa
definitiv
15.10.2008
196. Pl-x 332/12.05.2008 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
15.10.2008
197. Pl-x 333/12.05.2008 Propunere legislativă privind terminologia folosită pentru etnia țiganilor respinsa
definitiv
15.10.2008
198. Pl-x 334/12.05.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român respinsa
definitiv
15.10.2008
199. Pl-x 337/12.05.2008 Propunere legislativă de completare a Legii nr.24(r)/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
15.10.2008
200. Pl-x 339/12.05.2008 Propunere legislativă pentru recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist respinsa
definitiv
15.10.2008
201. Pl-x 344/12.05.2008 Propunere legislativă privind condamnările cu caracter politic din perioada 1956-1962 respinsa
definitiv
15.10.2008
202. Pl-x 399/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr.566/2004 respinsa
definitiv
15.10.2008
203. Pl-x 410/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor respinsa
definitiv
15.10.2008
204. Pl-x 411/17.06.2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România respinsa
definitiv
15.10.2008
205. Pl-x 413/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local respinsa
definitiv
15.10.2008
206. Pl-x 414/17.06.2008 Propunere legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Grădiștea Muncelului-Cioclovina-Căpâlna" respinsa
definitiv
15.10.2008
207. Pl-x 416/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
definitiv
15.10.2008
208. Pl-x 418/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
209. Pl-x 425/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003 respinsa
definitiv
15.10.2008
210. Pl-x 426/17.06.2008 Propunere legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de crăciun în ghiveci clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
15.10.2008
211. Pl-x 429/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea unor dispoziții din Codul penal respinsa
definitiv
15.10.2008
212. Pl-x 643/11.09.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea LEGII nr.187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică respinsa
definitiv
29.10.2008
213. Pl-x 704/03.10.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică respinsa
definitiv
29.10.2008
214. Pl-x 760/12.11.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.187/1999 modificată și consolidată din 27.02.2006 respinsa
definitiv
29.10.2008
215. Pl-x 4/04.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică respinsa
definitiv
29.10.2008
216. PL-x 304/25.04.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
04.11.2008
217. Pl-x 153/17.03.2008 Propunere legislativă privind completarea articolului 44 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
04.11.2008
218. Pl-x 324/12.05.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
definitiv
04.11.2008
219. Pl-x 462/23.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
04.11.2008
220. Pl-x 463/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legea nr.387 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 respinsa
definitiv
04.11.2008
221. Pl-x 552/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune procedura legislativa încetata
04.11.2008
222. PL-x 561/24.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free respins
definitiv
04.11.2008
223. Pl-x 633/31.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre initiator
04.11.2008
224. Pl-x 624/26.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
10.11.2008
225. Pl-x 469/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
226. Pl-x 478/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
227. Pl-x 479/03.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea satului Țepu de Jos prin reorganizarea comunei Țepu, județul Galați clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
228. Pl-x 480/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/2008 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
229. Pl-x 481/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 republicată, Legea administrației publice locale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
230. Pl-x 482/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
231. Pl-x 485/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.39 din legea 215/2001 privind administrația publică locală clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
232. Pl-x 533/10.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
233. Pl-x 535/10.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
234. Pl-x 550/24.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
235. Pl-x 551/24.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
236. Pl-x 553/24.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
237. Pl-x 554/24.09.2008 Propunere legislativă privind ședințele comune ale Guvernului României clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
238. Pl-x 555/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
239. Pl-x 586/29.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
240. Pl-x 593/01.10.2008 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
241. Pl-x 594/08.10.2008 Propunere legislativă privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
242. Pl-x 595/08.10.2008 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea creșei clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
243. Pl-x 596/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
244. Pl-x 643/04.11.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii 84/1995-legea învățământului clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
245. Pl-x 644/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
246. Pl-x 645/04.11.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEȘTI, județul Dâmbovița clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
247. Pl-x 646/04.11.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud. Dâmbovița clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
248. PL-x 711/04.11.2008 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 retras
de catre initiator
31.12.2008
249. PL-x 712/04.11.2008 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 retras
de catre initiator
31.12.2008

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro