Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2005

Numar înregistrari gasite: 109
  Numar Titlu Stadiu
1. PL 465/15.11.1999 Proiect de Lege privind contenciosul administrativ. retras
de catre initiator
02.02.2005
2. PL 196/05.03.2003 Proiectul Legii siguranței naționale a României retras
de catre initiator
02.02.2005
3. PL 323/19.05.2003 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate retras
de catre initiator
02.02.2005
4. Pl 625/09.10.2003 Propunere legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură și gaz metan din clădiri colective respinsa
definitiv
03.02.2005
5. Pl-x 308/13.05.2004 Propunere legislativă pentru facilitarea schimburilor de terenuri în vederea constituirii de ferme agricole respinsa
definitiv
03.02.2005
6. Pl-x 325/25.05.2004 Propunere legislativă privind măsuri reparatorii pentru proprietarii deposedați de inventarul agricol și de terenuri agricole și forestiere, în perioada 1945-1989 respinsa
definitiv
03.02.2005
7. Pl-x 563/20.09.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 215/2001, Legea administrației publice locale respinsa
definitiv
03.02.2005
8. Pl-x 592/01.10.2004 Propunere legislativă pentru restituirea sumei depuse prin unitățile CEC pentru achiziționarea de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
03.02.2005
9. Pl-x 614/12.10.2004 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor respinsa
definitiv
03.02.2005
10. Pl-x 640/26.10.2004 Propunere legislativă pentru definirea corespondenței și asigurarea confidențialității respinsa
definitiv
03.02.2005
11. Pl-x 658/02.11.2004 Propunere legislativă privind înființarea În Municipiul Cluj-Napoca a "MUZEULUI DURERII" secție a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei respinsa
definitiv
03.02.2005
12. Pl-x 659/02.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.02.2005
13. PL-x 688/10.11.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Ministerului Apărării Naționale de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are in administrare respins
definitiv
03.02.2005
14. PL-x 689/10.11.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are in administrare respins
definitiv
03.02.2005
15. PL-x 690/10.11.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Serviciului Român de Informații de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are in administrare respins
definitiv
03.02.2005
16. PL-x 691/10.11.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Serviciului de Telecomunicații Speciale de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care le are în administrare respins
definitiv
03.02.2005
17. PL-x 692/10.11.2004 Proiect de Lege privind autorizarea Serviciului de Protecție și Pază de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare respins
definitiv
03.02.2005
18. Pl-x 695/10.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.02.2005
19. PL-x 708/15.11.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free respins
definitiv
03.02.2005
20. Pl-x 744/07.12.2004 Propunere legislativă pentru prorogarea termenului prevăzut la art.7 din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea acestora sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 respinsa
definitiv
03.02.2005
21. Pl-x 564/21.09.2004 Propunere legislativă pentru completarea articolului 67 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale respinsa
definitiv
07.02.2005
22. Pl-x 638/26.10.2004 Propunere legislativă privind regimul activităților de lobby respinsa
definitiv
07.02.2005
23. Pl-x 639/26.10.2004 Propunere legislativă privind protecția persoanei private respinsa
definitiv
07.02.2005
24. Pl-x 655/02.11.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 306 din 2004, privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România respinsa
definitiv
07.02.2005
25. PL-x 682/10.11.2004 Proiect de Lege privind asigurarea locuințelor pentru personalul pensionat din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și pentru urmașii celor decedați în timpul și din cauza serviciului respins
definitiv
07.02.2005
26. Pl-x 696/10.11.2004 Propunere legislativă privind preluarea de către stat a blocurilor de locuințe aflate în proprietatea agenților economici cu datorii la bugetul consolidat respinsa
definitiv
07.02.2005
27. Pl-x 697/10.11.2004 Propunere legislativă privind protecția vieții private a persoanei, a numelui, imaginii, domiciliului și corespondenței acesteia respinsa
definitiv
07.02.2005
28. Pl-x 714/15.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României respinsa
definitiv
07.02.2005
29. Pl-x 693/10.11.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre initiator
09.02.2005
30. Pl-x 636/26.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrațieie publice locale respinsa
definitiv
15.02.2005
31. Pl-x 637/26.10.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
15.02.2005
32. Pl-x 657/02.11.2004 Propunere legislativă pentru completarea legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
15.02.2005
33. PL-x 284/04.05.2004 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru combaterea migrației politice clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
22.02.2005
34. PL-x 457/30.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2003 clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
22.02.2005
35. PL-x 458/30.08.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003 clasat
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
22.02.2005
36. Pl-x 698/10.11.2004 Propunere legislativă privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap în România respinsa
definitiv
03.03.2005
37. Pl-x 702/10.11.2004 Propunere legislativă privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile publice ale sectorului sanitar respinsa
definitiv
03.03.2005
38. Pl-x 21/04.02.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală respinsa
definitiv
03.03.2005
39. Pl 334/21.10.1998 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate. respinsa
definitiv
21.03.2005
40. Pl-x 212/08.04.2004 Propunere legislativă privind tichetele de vacanță respinsa
definitiv
21.03.2005
41. Pl-x 694/10.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
21.03.2005
42. Pl-x 713/15.11.2004 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
21.03.2005
43. BP54/09.03.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de Radiodifuziune și a Hotărârii Guvernului nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de Televiziune retrasa
de catre initiator
22.03.2005
44. BP71/15.03.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.340 din 12 iulie 2004 privind instituția prefectului retrasa
de catre initiator
31.03.2005
45. Pl-x 273/28.04.2004 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
05.04.2005
46. Pl-x 565/21.09.2004 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr.105 din 7 februarie 2002 respinsa
definitiv
05.04.2005
47. Pl-x 76/07.03.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, republicată respinsa
definitiv
07.04.2005
48. PL 703/10.11.2004 Proiect de Lege privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-1958 respins
definitiv
11.04.2005
49. BP12/16.02.2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale retrasa
de catre initiator
13.04.2005
50. PL-x 711/15.11.2004 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(2) din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român respins
definitiv
14.04.2005
51. PL 712/15.11.2004 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.238/1998 privind conferirea Semnului onorific pensionarilor militari, veterani de război respins
definitiv
05.05.2005
52. Pl-x 143/25.04.2005 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Achiziții Publice procedura legislativa încetata
11.05.2005
53. Pl-x 53/23.02.2005 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.441/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă respinsa
definitiv
19.05.2005
54. Pl-x 124/11.04.2005 Propunere legislativă pentu modificarea Legii nr.508/2004 privind direcția de Investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, modificată prin OUG nr.7/2005 retrasa
de catre initiator
23.05.2005
55. Pl-x 312/13.05.2004 Propunere legislativă privind cercetarea sociologică, demo-economică și politică a opiniei publice respinsa
definitiv
31.05.2005
56. PL-x 675/08.11.2004 Proiect de Lege pentru declararea ca orașe a unor comune respins
definitiv
06.06.2005
57. Pl-x 152/27.04.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind Statutul magistraților retrasa
de catre initiator
06.06.2005
58. PL-x 179/11.05.2005 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
07.06.2005
59. Pl-x 619/20.10.2004 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Potlogi, județul Dâmbovița respinsa
definitiv
09.06.2005
60. Pl-x 160/09.05.2005 Propunere legislativă pentru înființarea Oficiului Român pentru Supravegherea Achizițiilor Publice retrasa
de catre initiator
15.06.2005
61. Pl-x 95/21.03.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.104, alin.3 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
16.06.2005
62. Pl-x 105/30.03.2005 Propunere legislativă pentru încheierea unui Memorandum între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, privind înfrățirea unităților administrativ-teritoriale dintre cele două state respinsa
definitiv
16.06.2005
63. Pl-x 142/25.04.2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
16.06.2005
64. Pl-x 136/20.04.2005 Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar 18/1991 respinsa
definitiv
29.06.2005
65. Pl-x 180/11.05.2005 Propunere legislativă pentru completarea art.122 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
29.06.2005
66. Pl-x 181/11.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
29.06.2005
67. Pl-x 182/11.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură respinsa
definitiv
29.06.2005
68. Pl-x 190/23.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
29.06.2005
69. Pl-x 191/23.05.2005 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsa
definitiv
29.06.2005
70. Pl-x 192/23.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată prin Legea nr. 424/2002 respinsa
definitiv
29.06.2005
71. Pl-x 193/23.05.2005 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.424/2002, a Legii nr.424/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, a Ordonanței Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, aprobată prin Legea nr.415/2004 și a Legii nr. 415/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
29.06.2005
72. Pl-x 194/23.05.2005 Propunere legislativă privind libertatea religioasă în România respinsa
definitiv
29.06.2005
73. Pl-x 203/25.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare respinsa
definitiv
29.06.2005
74. PL-x 223/08.06.2005 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
29.06.2005
75. Pl-x 77/07.03.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
30.06.2005
76. Pl-x 307/25.07.2005 Propunere legislativă privind autorizarea interceptării comunicațiilor în activitățile de realizare a securității naționale procedura legislativa încetata
15.09.2005
77. PL 110/17.06.1996 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1995 - Legea notarilor publici și a activităților notariale respins
definitiv
23.09.2005
78. PL-x 461/30.08.2004 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor militare respins
definitiv
23.09.2005
79. Pl-x 262/22.06.2005 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrasa
de catre initiator
28.09.2005
80. Pl-x 283/30.06.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrasa
de catre initiator
28.09.2005
81. PL-x 294/19.07.2005 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital respins
definitiv
03.10.2005
82. Pl-x 264/22.06.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi cu modificările ulterioare, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial Partea I nr.116 din 16/03/2000 retrasa
de catre initiator
05.10.2005
83. BP117/30.03.2005 Propunere legislativă "Legea creditului agricol pentru investiții în ferme agricole" retrasa
de catre initiator
05.10.2005
84. Pl-x 141/25.04.2005 Propunere legislativă privind înființarea satului Seuca în componența comunei Gănești, județul Mureș respinsa
definitiv
06.10.2005
85. Pl-x 161/09.05.2005 Propunere legislativă privind înființarea satelor Nicolești, Foi și Ciba prin reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș respinsa
definitiv
06.10.2005
86. Pl-x 381/21.09.2005 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Române pentru Mediul de Afaceri procedura legislativa încetata
10.10.2005
87. BP586/30.09.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr.1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul retrasa
de catre initiator
19.10.2005
88. Pl-x 393/28.09.2005 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrasa
de catre initiator
26.10.2005
89. Pl-x 474/12.10.2005 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune retrasa
de catre initiator
26.10.2005
90. PL-x 470/12.10.2005 Proiect de Lege privind medierea și organizarea profesiei de mediator procedura legislativa încetata
07.11.2005
91. PL-x 231/15.06.2005 Proiect de Lege pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului respins
definitiv
17.11.2005
92. Pl-x 91/16.03.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
24.11.2005
93. Pl-x 159/09.05.2005 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție respinsa
definitiv
24.11.2005
94. PL-x 243/20.06.2005 Proiect de Lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respins
definitiv
24.11.2005
95. Pl-x 265/27.06.2005 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Monitorizarea Achizițiilor Publice respinsa
definitiv
28.11.2005
96. Pl-x 134/18.04.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și a Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române respinsa
definitiv
12.12.2005
97. Pl-x 155/04.05.2005 Propunere legislativă privind înființarea comunei BEREGSĂU MARE respinsa
definitiv
12.12.2005
98. Pl-x 197/23.05.2005 Propunere legislativă privind înlăturarea denumirilor de localități din timpul ocupației străine respinsa
definitiv
12.12.2005
99. Pl-x 213/06.06.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a Administrației publice locale respinsa
definitiv
12.12.2005
100. Pl-x 238/15.06.2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.481/2004 privind protecția civilă respinsa
definitiv
12.12.2005
101. Pl-x 297/19.07.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997, privind Statutul Personalului Didactic respinsa
definitiv
12.12.2005
102. Pl-x 299/19.07.2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii învățământului nr.84/1995, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12.12.2005
103. Pl-x 427/03.10.2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (3) la art.141 respinsa
definitiv
12.12.2005
104. Pl-x 428/03.10.2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr.128/1997 cu un nou alineat (2) la art.128 respinsa
definitiv
12.12.2005
105. BP842/29.11.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică retrasa
de catre initiator
14.12.2005
106. Pl-x 392/26.09.2005 Propunere legislativă privind modificarea art.10, alin.(1) literele a) și b) din Legea nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
15.12.2005
107. PL-x 540/23.11.2005 Proiect de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București respins
definitiv
19.12.2005
108. Pl-x 431/03.10.2005 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Bragadiru, județul Ilfov respinsa
definitiv
21.12.2005
109. Pl-x 432/03.10.2005 Propunere legislativă pentru încheierea unui Memorandum între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, privind înfrățirea unităților administrativ-teritoriale dintre cele două state respinsa
definitiv
21.12.2005

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro