Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2019

Numar înregistrari gasite: 673
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/04.02.2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 Lege 113/2019
07.06.2019
2. Pl-x 2/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
26.11.2019
3. Pl-x 3/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
08.03.2021
4. PL-x 4/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) Lege 233/2019
27.11.2019
5. Pl-x 5/04.02.2019 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar procedura legislativa încetata
20.02.2019
6. Pl-x 6/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.12.2019
7. PL-x 7/04.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitare de stat Lege 201/2019
07.11.2019
8. PL-x 8/04.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții retrimis
la comisii
15.10.2019
9. PL-x 9/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
05.05.2021
10. PL-x 10/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite Lege 52/2020
13.05.2020
11. PL-x 11/04.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 170/2019
07.10.2019
12. Pl-x 12/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 respinsa
definitiv
05.05.2021
13. Pl-x 13/04.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului la comisii
04.02.2019
14. Pl-x 14/04.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
05.05.2021
15. Pl-x 15/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Lege 26/2020
23.03.2020
16. PL-x 16/06.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități adminstrativ teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 65/2019
18.04.2019
17. Pl-x 17/06.02.2019 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii retrimis
la comisii
27.04.2021
18. Pl-x 18/06.02.2019 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, județul Tulcea, și în administrarea consiliului local al acesteia la comisii
06.02.2019
19. Pl-x 19/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
18.05.2021
20. Pl-x 20/06.02.2019 Propunere legislativă modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare respinsa
definitiv
08.06.2021
21. Pl-x 21/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
08.06.2021
22. Pl-x 22/06.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1), lit.a) și b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
15.10.2019
23. Pl-x 23/06.02.2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri Lege 100/2019
08.05.2019
24. Pl-x 24/06.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 214/2019
14.11.2019
25. Pl-x 25/06.02.2019 Propunere legislativă privind facilitarea încheierii contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale retrimis
la comisii
07.06.2021
26. PL-x 26/09.02.2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 Lege 50/2019
15.03.2019
27. PL-x 27/09.02.2019 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 Lege 47/2019
11.03.2019
28. Pl-x 28/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
26.11.2019
29. PL-x 29/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 93/2019
06.05.2019
30. PL-x 30/11.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2018 pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local retrimis
la comisii
03.04.2019
31. PL-x 31/11.02.2019 Proiectul Legii arhivelor la comisii
11.02.2019
32. PL-x 32/11.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie respins
definitiv
05.10.2021
33. PL-x 33/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România -
29.06.2021
34. PL-x 34/11.02.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare Lege 133/2019
11.07.2019
35. PL-x 35/11.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice respins
definitiv
08.06.2021
36. Pl-x 36/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
05.05.2021
37. PL-x 37/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art.7 pct.15 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 179/2019
10.10.2019
38. PL-x 38/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la comisii
11.02.2019
39. PL-x 39/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor -
22.06.2020
40. PL-x 40/11.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respins
definitiv
08.06.2021
41. PL-x 41/11.02.2019 Proiect de Lege privind obligativitatea instructajului post-natal respins
definitiv
27.04.2021
42. PL-x 42/11.02.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art 85 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiunile militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat la comisii
11.02.2019
43. Pl-x 43/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice -
09.03.2020
44. Pl-x 44/11.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală respinsa
definitiv
10.04.2019
45. PL-x 45/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 respins
definitiv
30.03.2021
46. PL-x 46/18.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia Lege 191/2019
25.10.2019
47. PL-x 47/18.02.2019 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. Lege 158/2019
25.07.2019
48. PL-x 48/18.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 163/2019
01.10.2019
49. PL-x 49/18.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" Lege 155/2019
24.07.2019
50. PL-x 50/20.02.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019 Lege 51/2019
18.03.2019
51. PL-x 51/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii la Senat
25.03.2019
52. Pl-x 52/25.02.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.881-art.888 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I și a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 și a punctelor 3 și 4 ale Art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2018 respinsa
definitiv
11.12.2019
53. PL-x 53/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile Lege 249/2019
23.12.2019
54. PL-x 54/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2018 privind prorogarea unor termene Lege 225/2019
22.11.2019
55. PL-x 55/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene Lege 91/2019
06.05.2019
56. PL-x 56/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii Lege 207/2019
08.11.2019
57. PL-x 57/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
25.02.2019
58. PL-x 58/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional Lege 68/2021
09.04.2021
59. PL-x 59/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 215/2020
26.10.2020
60. PL-x 60/25.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea la comisii
25.02.2019
61. PL-x 61/25.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 126/2020
14.07.2020
62. PL-x 62/25.02.2019 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile respins
definitiv
10.02.2021
63. PL-x 63/25.02.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele Lege 64/2019
18.04.2019
64. Pl-x 64/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 207/2020
18.09.2020
65. Pl-x 65/25.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006 respinsa
definitiv
08.06.2021
66. PL-x 66/25.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar la comisii
25.02.2019
67. PL-x 67/25.02.2019 Proiect de Lege pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Românești" Lege 96/2019
07.05.2019
68. PL-x 68/25.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 8/2020
09.01.2020
69. PL-x 69/25.02.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare Lege 68/2019
18.04.2019
70. PL-x 70/25.02.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România Lege 53/2019
20.03.2019
71. PL-x 71/25.02.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău respins
definitiv
05.10.2021
72. Pl-x 72/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996 respinsa
definitiv
08.06.2021
73. Pl-x 73/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
25.02.2019
74. Pl-x 74/25.02.2019 Propunere legislativă "Legea concediului pentru divorț" respinsa
definitiv
08.06.2021
75. Pl-x 75/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală retrimis
la comisii
07.06.2021
76. PL-x 76/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 17/2020
02.03.2020
77. Pl-x 77/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
21.10.2019
78. Pl-x 78/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației respinsa
definitiv
21.10.2019
79. Pl-x 79/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 Lege 260/2019
24.12.2019
80. PL-x 80/04.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Lege 115/2019
19.06.2019
81. PL-x 81/04.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol Lege 141/2019
18.07.2019
82. PL-x 82/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public Lege 90/2019
06.05.2019
83. PL-x 83/04.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 202/2019
07.11.2019
84. PL-x 84/04.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 151/2019
24.07.2019
85. Pl-x 85/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului la comisii
04.03.2019
86. Pl-x 86/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
definitiv
18.05.2021
87. Pl-x 87/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 respinsa
definitiv
10.02.2021
88. Pl-x 88/04.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
definitiv
20.04.2021
89. PL-x 89/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice Lege 231/2019
27.11.2019
90. PL-x 90/04.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
23.03.2021
91. Pl-x 91/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
definitiv
20.04.2021
92. Pl-x 92/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport Lege 106/2019
24.05.2019
93. PL-x 93/06.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene -
09.03.2020
94. PL-x 94/06.03.2019 Proiect de Lege privind Codul aerian Lege 21/2020
18.03.2020
95. PL-x 95/06.03.2019 Proiect de Lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant Lege 121/2019
03.07.2019
96. PL-x 96/06.03.2019 Proiect de Lege privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 la comisii
06.03.2019
97. PL-x 97/06.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" la comisii
05.05.2021
98. PL-x 98/06.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 135/2019
12.07.2019
99. Pl-x 99/06.03.2019 Propunere legislativă privind dialogul social la comisii
06.03.2019
100. Pl-x 100/06.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
06.03.2019
101. PL-x 101/06.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 254/2019
23.12.2019
102. PL-x 102/06.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice Lege 194/2019
29.10.2019
103. PL-x 103/06.03.2019 Proiect de Lege privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și modificarea unor acte normative Lege 134/2019
12.07.2019
104. PL-x 104/06.03.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate respins
definitiv
12.04.2021
105. PL-x 105/06.03.2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen Lege 124/2020
10.07.2020
106. Pl-x 106/06.03.2019 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea cadrului organizatoric și funcțional în vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor Lege 213/2019
11.11.2019
107. Pl-x 107/06.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 la comisii
06.03.2019
108. PL-x 108/11.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției la Senat
08.04.2019
109. Pl-x 109/11.03.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsa
definitiv
21.10.2019
110. PL-x 110/11.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției Lege 224/2019
22.11.2019
111. PL-x 111/11.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și ale animalelor vii Lege 228/2019
25.11.2019
112. PL-x 112/11.03.2019 Proiectul Legii manualului școlar la comisii
11.03.2019
113. PL-x 113/11.03.2019 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului Lege 255/2019
24.12.2019
114. Pl-x 114/11.03.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative respinsa
definitiv
11.05.2021
115. Pl-x 115/11.03.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale respinsa
definitiv
20.04.2021
116. Pl-x 116/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
definitiv
16.03.2021
117. PL-x 117/11.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 257/2019
24.12.2019
118. PL-x 118/11.03.2019 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România Lege 94/2019
07.05.2019
119. Pl-x 119/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 45/2020
03.04.2020
120. Pl-x 120/13.03.2019 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
02.12.2019
121. PL-x 121/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții “Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Lege 123/2019
03.07.2019
122. PL-x 122/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți Lege 223/2019
20.11.2019
123. PL-x 123/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 la comisii
13.03.2019
124. PL-x 124/13.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 14/2020
14.01.2020
125. PL-x 125/13.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii Lege 153/2019
24.07.2019
126. PL-x 126/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 126/2019
05.07.2019
127. Pl-x 127/13.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
18.05.2021
128. PL-x 128/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență Lege 164/2019
03.10.2019
129. PL-x 129/13.03.2019 Proiect de Lege privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor la comisii
13.03.2019
130. PL-x 130/13.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Estului la comisii
13.03.2019
131. PL-x 131/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
05.10.2021
132. PL-x 132/13.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor Lege 89/2019
02.05.2019
133. Pl-x 133/13.03.2019 Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale la comisii
13.03.2019
134. Pl-x 134/13.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 61 și 62 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat la comisii
13.03.2019
135. Pl-x 135/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
13.03.2019
136. Pl-x 136/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece respinsa
definitiv
09.03.2021
137. Pl-x 137/13.03.2019 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice la comisii
13.03.2019
138. Pl-x 138/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" respinsa
definitiv
27.04.2021
139. Pl-x 139/13.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății retrimis
la comisii
14.06.2021
140. Pl-x 140/13.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
16.09.2019
141. Pl-x 141/18.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.12.2019
142. PL-x 142/18.03.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 Lege 137/2019
12.07.2019
143. PL-x 143/20.03.2019 Proiect de Lege privind cerințele de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară Lege 124/2019
03.07.2019
144. PL-x 144/20.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști Lege 73/2020
05.06.2020
145. PL-x 145/20.03.2019 Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS” respins
definitiv
11.05.2021
146. Pl-x 146/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
147. Pl-x 147/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
definitiv
18.05.2021
148. Pl-x 148/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative Lege 236/2019
11.12.2019
149. PL-x 149/20.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
20.03.2019
150. PL-x 150/20.03.2019 Proiect de Lege pentru înființarea postului de specialist în domeniul consultanței agricole în cadrul fiecărei unități a administrației publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri retrimis
la comisii
04.09.2019
151. PL-x 151/20.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive retrimis
la comisii
10.03.2020
152. Pl-x 152/20.03.2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil la comisii
20.03.2019
153. Pl-x 153/20.03.2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil la comisii
20.03.2019
154. Pl-x 154/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.05.2021
155. Pl-x 155/20.03.2019 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România retrimis
la comisii
28.09.2021
156. Pl-x 156/20.03.2019 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
20.03.2019
157. Pl-x 157/20.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 87/2020
25.06.2020
158. PL-x 158/25.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
25.03.2019
159. PL-x 159/25.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Ordonanța de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respins
definitiv
16.03.2021
160. PL-x 160/25.03.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 116/2019
20.06.2019
161. PL-x 161/25.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 97/2019
07.05.2019
162. Pl-x 162/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice respinsa
definitiv
18.05.2021
163. Pl-x 163/25.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România respinsa
definitiv
18.05.2021
164. Pl-x 164/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului Lege 150/2019
24.07.2019
165. PL-x 165/25.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov la comisii
25.03.2019
166. PL-x 166/25.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău la comisii
25.03.2019
167. PL-x 167/25.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului" Lege 264/2020
20.11.2020
168. PL-x 168/25.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității la comisii
25.03.2019
169. PL-x 169/25.03.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
25.03.2019
170. Pl-x 170/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 193/2019
28.10.2019
171. Pl-x 171/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
09.03.2021
172. Pl-x 172/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români retrimis
la comisii
17.05.2021
173. Pl-x 173/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
18.05.2021
174. Pl-x 174/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
definitiv
18.05.2021
175. Pl-x 175/25.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
25.03.2019
176. Pl-x 176/25.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
13.04.2021
177. Pl-x 177/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
25.03.2019
178. Pl-x 178/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității Lege 161/2019
26.07.2019
179. PL-x 179/27.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative Lege 183/2019
15.10.2019
180. PL-x 180/27.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) la comisii
27.03.2019
181. Pl-x 181/27.03.2019 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor publice on-line la comisii
27.03.2019
182. PL-x 182/27.03.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 105/2019
17.05.2019
183. PL-x 183/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale respins
definitiv
09.03.2021
184. PL-x 184/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 149/2019
24.07.2019
185. PL-x 185/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respins
definitiv
18.05.2021
186. PL-x 186/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului la comisii
27.03.2019
187. PL-x 187/27.03.2019 Proiect de Lege privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" respins
definitiv
27.04.2021
188. PL-x 188/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
05.05.2021
189. Pl-x 189/27.03.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice respinsa
definitiv
13.04.2021
190. Pl-x 190/27.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
definitiv
30.03.2021
191. PL-x 191/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviația civilă din România la comisii
27.03.2019
192. PL-x 192/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 108/2019
24.05.2019
193. PL-x 193/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respins
definitiv
16.03.2021
194. PL-x 194/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 raport
depus
06.10.2021
195. PL-x 195/27.03.2019 Proiect de Lege privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale retrimis
la comisii
17.05.2021
196. PL-x 196/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români la comisii
17.05.2021
197. PL-x 197/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile inidividuale și întreprinderile familiale retrimis
la comisii
17.05.2021
198. PL-x 198/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 239/2020
06.11.2020
199. PL-x 199/27.03.2019 Proiect de Lege pentru Programul Național Prima Lumină retrimis
la comisii
29.03.2021
200. PL-x 200/27.03.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România retrimis
la comisii
01.04.2020
201. Pl-x 201/27.03.2019 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut la comisii
27.03.2019
202. Pl-x 202/27.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 65/2020
21.05.2020
203. Pl-x 203/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la comisii
08.02.2021
204. Pl-x 204/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 145/2020
22.07.2020
205. Pl-x 205/27.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
18.05.2021
206. Pl-x 206/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată la comisii
27.03.2019
207. Pl-x 207/27.03.2019 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la comisii
27.03.2019
208. Pl-x 208/27.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice la comisii
27.03.2019
209. Pl-x 209/27.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 117/2019
20.06.2019
210. Pl-x 210/01.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
02.12.2019
211. PL-x 211/03.04.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 3 octombrie 2018 Lege 140/2019
17.07.2019
212. PL-x 212/03.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României respins
definitiv
27.04.2021
213. Pl-x 213/08.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice la Senat
04.09.2019
214. PL-x 214/08.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul Lege 79/2021
12.04.2021
215. PL-x 215/08.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 Lege 73/2021
09.04.2021
216. PL-x 216/08.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene Lege 227/2019
25.11.2019
217. PL-x 217/08.04.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor Lege 109/2019
24.05.2019
218. PL-x 218/08.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 215/2019
14.11.2019
219. PL-x 219/08.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 retrimis
la comisii
15.06.2021
220. Pl-x 220/08.04.2019 Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic respinsa
definitiv
27.04.2021
221. Pl-x 221/08.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
definitiv
13.04.2021
222. PL-x 222/10.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii la comisii
10.04.2019
223. PL-x 223/10.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 226/2019
22.11.2019
224. PL-x 224/10.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 104/2019
17.05.2019
225. PL-x 225/10.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 159/2019
25.07.2019
226. PL-x 226/10.04.2019 Proiect de Lege privind statutul polițistului local -
28.07.2020
227. PL-x 227/10.04.2019 Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente la comisii
10.04.2019
228. Pl-x 228/10.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
05.05.2021
229. PL-x 229/15.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene Lege 230/2019
25.11.2019
230. Pl-x 230/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale retrasa
de catre initiator
12.06.2019
231. Pl-x 231/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ respinsa
definitiv
08.03.2021
232. Pl-x 232/16.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale la Senat
12.06.2019
233. Pl-x 233/23.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
26.06.2019
234. PL-x 234/23.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 2/2020
06.01.2020
235. Pl-x 235/23.04.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
20.04.2021
236. Pl-x 236/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională la Senat
11.09.2019
237. Pl-x 237/07.05.2019 Propunere legislativă privind inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României la Senat
14.07.2020
238. Pl-x 238/13.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
21.10.2019
239. PL-x 239/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative -
09.03.2020
240. PL-x 240/13.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" Lege 246/2019
20.12.2019
241. PL-x 241/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale ”Loteria Română” - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții la comisii
13.05.2019
242. PL-x 242/13.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 250/2019
23.12.2019
243. PL-x 243/13.05.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 Lege 147/2019
22.07.2019
244. PL-x 244/13.05.2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică Lege 252/2020
13.11.2020
245. PL-x 245/13.05.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul la comisii
13.05.2019
246. PL-x 246/13.05.2019 Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respins
definitiv
27.04.2021
247. PL-x 247/28.05.2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.115 alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 258/2019
24.12.2019
248. Pl-x 248/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.12.2019
249. PL-x 249/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative Lege 208/2019
08.11.2019
250. PL-x 250/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 247/2019
20.12.2019
251. PL-x 251/03.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative retrimis
la comisii
15.12.2020
252. PL-x 252/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
03.06.2019
253. PL-x 253/03.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat respins
definitiv
06.05.2020
254. PL-x 254/03.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice Lege 192/2019
25.10.2019
255. Pl-x 255/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
03.06.2019
256. Pl-x 256/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România respinsa
definitiv
20.04.2021
257. PL-x 257/03.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor retrimis
la comisii
09.03.2021
258. Pl-x 258/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
03.06.2019
259. Pl-x 259/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
18.05.2021
260. Pl-x 260/03.06.2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România" -
27.04.2020
261. PL-x 261/05.06.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelle, la 19 octombrie 2018 Lege 232/2019
27.11.2019
262. Pl-x 262/05.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr.1/2011 în reexaminare
la Senat
15.06.2021
263. PL-x 263/05.06.2019 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 128/2019
09.07.2019
264. PL-x 264/05.06.2019 Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și acțiuni militare sau la alte operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 168/2020
07.08.2020
265. PL-x 265/05.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat respins
definitiv
26.06.2019
266. PL-x 266/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
05.06.2019
267. PL-x 267/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile la comisii
05.06.2019
268. PL-x 268/05.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivelor de investiții "Autostrada Unirii Principatelor Române" și "Autostrada Basarabia" la comisii
05.06.2019
269. PL-x 269/05.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare respins
definitiv
05.05.2021
270. PL-x 270/05.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
29.06.2020
271. PL-x 271/11.06.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo Lege 218/2019
14.11.2019
272. PL-x 272/11.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 34/2021
16.03.2021
273. PL-x 273/11.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010 respins
definitiv
05.05.2021
274. Pl-x 274/11.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
definitiv
26.06.2019
275. Pl-x 275/11.06.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 respinsa
definitiv
20.04.2021
276. Pl-x 276/18.06.2019 Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului respinsa
definitiv
26.11.2019
277. Pl-x 277/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 259/2019
24.12.2019
278. Pl-x 278/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
22.10.2019
279. Pl-x 279/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale la Senat
24.09.2019
280. PL-x 280/18.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019 la comisii
08.02.2021
281. Pl-x 281/18.06.2019 Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 240/2019
19.12.2019
282. Pl-x 282/18.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare retrimis
la comisii
19.04.2021
283. Pl-x 283/18.06.2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
20.04.2021
284. Pl-x 284/18.06.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015 respinsa
definitiv
20.04.2021
285. Pl-x 285/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Republicată la comisii
08.02.2021
286. Pl-x 286/18.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
20.04.2021
287. Pl-x 287/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal retrimis
la comisii
19.04.2021
288. Pl-x 288/24.06.2019 Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinsa
definitiv
11.12.2019
289. PL-x 289/24.06.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 144/2019
18.07.2019
290. PL-x 290/24.06.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 142/2019
18.07.2019
291. Pl-x 291/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
definitiv
16.03.2021
292. Pl-x 292/24.06.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statul special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România la comisii
30.06.2021
293. Pl-x 293/24.06.2019 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice Lege 212/2019
11.11.2019
294. PL-x 294/26.06.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău Lege 235/2019
09.12.2019
295. Pl-x 295/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 186/2020
20.08.2020
296. Pl-x 296/26.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
27.11.2019
297. Pl-x 297/26.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență precum și modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2021
298. Pl-x 298/01.07.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare la Senat
27.11.2019
299. PL-x 299/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar Lege 245/2019
20.12.2019
300. PL-x 300/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 22/2021
12.03.2021
301. PL-x 301/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative la comisii
01.07.2019
302. PL-x 302/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice retrimis
la comisii
29.03.2021
303. PL-x 303/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României Lege 3/2020
06.01.2020
304. PL-x 304/01.07.2019 Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative Lege 209/2019
08.11.2019
305. PL-x 305/01.07.2019 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică Lege 210/2019
08.11.2019
306. PL-x 306/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice Lege 112/2020
08.07.2020
307. PL-x 307/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România respins
definitiv
20.04.2021
308. PL-x 308/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respins
definitiv
16.03.2021
309. PL-x 309/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear la comisii
01.07.2019
310. PL-x 310/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale respins
definitiv
15.06.2021
311. PL-x 311/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii respins
definitiv
13.04.2021
312. PL-x 312/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
01.07.2019
313. PL-x 313/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 respins
definitiv
15.06.2021
314. PL-x 314/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
01.07.2019
315. PL-x 315/01.07.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului Lege 220/2019
15.11.2019
316. PL-x 316/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Lege 219/2019
15.11.2019
317. PL-x 317/01.07.2019 Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la comisii
01.07.2019
318. PL-x 318/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor retrimis
la comisii
05.05.2021
319. PL-x 319/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare Lege 216/2019
14.11.2019
320. PL-x 320/01.07.2019 Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial la comisii
01.07.2019
321. PL-x 321/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 251/2019
23.12.2019
322. PL-x 322/01.07.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Română "- Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Bratovoești, județul Dolj și în administrarea Consiliului local Bratovoești la comisii
01.07.2019
323. PL-x 323/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare respins
definitiv
27.04.2021
324. PL-x 324/01.07.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respins
definitiv
27.04.2021
325. PL-x 325/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și adminstrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la comisii
01.07.2019
326. PL-x 326/01.07.2019 Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar respins
definitiv
05.05.2021
327. PL-x 327/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
05.05.2021
328. PL-x 328/01.07.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate retrimis
la comisii
21.04.2021
329. PL-x 329/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală Lege 148/2019
24.07.2019
330. PL-x 330/03.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 la comisii
03.07.2019
331. Pl-x 331/03.07.2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituției României clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2021
332. Pl-x 332/03.07.2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituției României clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2021
333. PL-x 333/02.09.2019 Proiect de Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părtilor, la data de 14 octombrie 2016. Lege 30/2020
27.03.2020
334. Pl-x 334/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
27.11.2019
335. Pl-x 335/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
12.05.2020
336. Pl-x 336/02.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 la Senat
27.11.2019
337. PL-x 337/02.09.2019 Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ Lege 19/2020
14.03.2020
338. PL-x 338/02.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 240/2020
06.11.2020
339. PL-x 339/02.09.2019 Proiectul Legii modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Lege 10/2020
09.01.2020
340. PL-x 340/02.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare la comisii
02.09.2019
341. PL-x 341/02.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență Lege 36/2020
31.03.2020
342. PL-x 342/02.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respins
definitiv
30.03.2021
343. Pl-x 343/02.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii retrimis
la comisii
20.04.2021
344. Pl-x 344/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor la comisii
02.09.2019
345. Pl-x 345/02.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României respinsa
definitiv
02.12.2019
346. PL-x 346/10.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide Lege 285/2020
08.12.2020
347. PL-x 347/10.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale Lege 69/2021
09.04.2021
348. PL-x 348/10.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat Lege 247/2021
11.10.2021
349. PL-x 349/10.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2019 privind modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
08.02.2021
350. Pl-x 350/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
10.09.2019
351. Pl-x 351/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 237/2020
06.11.2020
352. Pl-x 352/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare respinsa
definitiv
16.03.2021
353. Pl-x 353/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern la comisii
10.09.2019
354. PL-x 354/10.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 138/2021
13.05.2021
355. PL-x 355/10.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 46/2020
03.04.2020
356. PL-x 356/10.09.2019 Proiect de Lege privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România Lege 174/2019
09.10.2019
357. PL-x 357/10.09.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic Lege 234/2019
09.12.2019
358. Pl-x 358/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
09.03.2021
359. Pl-x 359/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora raport
depus
29.06.2021
360. Pl-x 360/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
05.05.2021
361. Pl-x 361/10.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
20.04.2021
362. Pl-x 362/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare respinsa
definitiv
20.04.2021
363. Pl-x 363/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale respinsa
definitiv
09.03.2021
364. Pl-x 364/10.09.2019 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist la comisii
10.09.2019
365. Pl-x 365/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.02.2021
366. PL-x 366/18.09.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Scrisorii de întelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie ", dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019 Lege 261/2019
30.12.2019
367. PL-x 367/18.09.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Est si privilegiile și imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 Lege 18/2020
05.03.2020
368. Pl-x 368/18.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
27.11.2019
369. Pl-x 369/18.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secțiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administrației Publice Locale respinsa
definitiv
15.02.2021
370. Pl-x 370/18.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare la Senat
27.11.2019
371. PL-x 371/18.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" Lege 198/2019
07.11.2019
372. PL-x 372/18.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor retrimis
la comisii
29.03.2021
373. PL-x 373/18.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice la comisii
18.09.2019
374. PL-x 374/18.09.2019 Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 243/2019
20.12.2019
375. PL-x 375/18.09.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor Lege 199/2019
07.11.2019
376. PL-x 376/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier respins
definitiv
11.05.2021
377. PL-x 377/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respins
definitiv
13.04.2021
378. PL-x 378/18.09.2019 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic la distanță la comisii
08.02.2021
379. PL-x 379/18.09.2019 Proiect de Lege privind suspendarea permisului auto respins
definitiv
20.04.2021
380. PL-x 380/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respins
definitiv
13.04.2021
381. PL-x 381/18.09.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 retrimis
la comisii
10.05.2021
382. PL-x 382/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
02.02.2021
383. PL-x 383/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale respins
definitiv
05.05.2021
384. PL-x 384/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004 respins
definitiv
13.05.2020
385. PL-x 385/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral la comisii
08.02.2021
386. PL-x 386/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat Lege 69/2020
29.05.2020
387. PL-x 387/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar la comisii
18.09.2019
388. PL-x 388/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor la comisii
18.09.2019
389. PL-x 389/18.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar la comisii
18.09.2019
390. PL-x 390/18.09.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic la comisii
18.09.2019
391. Pl-x 391/23.09.2019 Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educației naționale nr.1/2011 la Senat
27.11.2019
392. PL-x 392/23.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare Lege 167/2021
22.06.2021
393. PL-x 393/23.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 105/2021
28.04.2021
394. PL-x 394/23.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare la comisii
23.09.2019
395. PL-x 395/23.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia Lege 40/2020
02.04.2020
396. PL-x 396/23.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în reexaminare
la Senat
18.12.2020
397. PL-x 397/23.09.2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene Lege 181/2019
10.10.2019
398. PL-x 398/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2018 la comisii
24.09.2019
399. PL-x 399/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 la comisii
24.09.2019
400. PL-x 400/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
401. PL-x 401/24.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
402. PL-x 402/01.10.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, la 31 mai 2018 Lege 25/2020
20.03.2020
403. PL-x 403/01.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" Lege 24/2021
15.03.2021
404. PL-x 404/01.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal Lege 283/2020
08.12.2020
405. PL-x 405/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 74/2021
12.04.2021
406. PL-x 406/01.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto Lege 204/2019
07.11.2019
407. PL-x 407/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane Lege 34/2020
31.03.2020
408. PL-x 408/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje la comisii
01.10.2019
409. PL-x 409/01.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri Lege 72/2021
09.04.2021
410. PL-x 410/01.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici Lege 222/2019
19.11.2019
411. PL-x 411/01.10.2019 Proiectul Legii turismului la comisii
01.10.2019
412. PL-x 412/01.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
01.10.2019
413. PL-x 413/01.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 13/2020
09.01.2020
414. PL-x 414/01.10.2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina respins
definitiv
08.06.2021
415. PL-x 415/01.10.2019 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulerioare la comisii
01.10.2019
416. PL-x 416/01.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, la comisii
01.10.2019
417. PL-x 417/01.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare Lege 24/2020
20.03.2020
418. PL-x 418/01.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respins
definitiv
16.03.2021
419. Pl-x 419/01.10.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă la comisii
01.10.2019
420. PL-x 420/08.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 4/2020
06.01.2020
421. PL-x 421/08.10.2019 Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice Lege 199/2020
08.09.2020
422. PL-x 422/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice sesizare de
neconstitutionalitate
08.10.2019
423. PL-x 423/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european Lege 106/2021
28.04.2021
424. PL-x 424/08.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 la comisii
08.10.2019
425. PL-x 425/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 144/2021
17.05.2021
426. PL-x 426/08.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice la comisii
08.10.2019
427. PL-x 427/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 91/2021
19.04.2021
428. PL-x 428/08.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ -
29.06.2020
429. PL-x 429/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului dipomatic și consular al României retrimis
la comisii
11.02.2020
430. PL-x 430/08.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice Lege 71/2021
09.04.2021
431. PL-x 431/08.10.2019 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România -
09.03.2020
432. PL-x 432/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
11.05.2021
433. PL-x 433/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României la comisii
08.10.2019
434. PL-x 434/08.10.2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist" Lege 125/2020
10.07.2020
435. PL-x 435/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la comisii
08.10.2019
436. PL-x 436/08.10.2019 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii Lege 132/2021
13.05.2021
437. PL-x 437/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României la comisii
08.10.2019
438. PL-x 438/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului Lege 257/2020
19.11.2020
439. PL-x 439/08.10.2019 Proiect de Lege pentru constituirea și utilizarea Fondului special al autostrăzilor la comisii
08.10.2019
440. PL-x 440/08.10.2019 Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului retrimis
la comisii
10.05.2021
441. PL-x 441/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată la comisii
08.10.2019
442. PL-x 442/08.10.2019 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie retrimis
la comisii
13.04.2021
443. PL-x 443/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor la comisii
08.10.2019
444. PL-x 444/08.10.2019 Proiect de Lege privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă la comisii
08.10.2019
445. PL-x 445/08.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății retrimis
la comisii
14.06.2021
446. PL-x 446/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice la comisii
08.10.2019
447. PL-x 447/08.10.2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare Lege 236/2020
05.11.2020
448. PL-x 448/08.10.2019 Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene la comisii
13.04.2021
449. PL-x 449/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.101 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal -
17.06.2020
450. PL-x 450/08.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
08.10.2019
451. PL-x 451/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare Lege 213/2020
30.09.2020
452. PL-x 452/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război respins
definitiv
20.04.2021
453. PL-x 453/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013 la comisii
08.10.2019
454. PL-x 454/08.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la comisii
08.10.2019
455. Pl-x 455/14.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului la comisii
08.02.2021
456. PL-x 456/14.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României Lege 70/2021
09.04.2021
457. PL-x 457/14.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului -
13.10.2021
458. PL-x 458/14.10.2019 Proiectul Legii resurselor hidrominerale la comisii
14.10.2019
459. PL-x 459/14.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 Lege 265/2020
20.11.2020
460. PL-x 460/14.10.2019 Proiect de Lege privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori retrimis
la comisii
13.04.2021
461. PL-x 461/14.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Lege 196/2020
07.09.2020
462. PL-x 462/14.10.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la Secretarul
general
18.10.2021
463. Pl-x 463/14.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 Lege 293/2020
17.12.2020
464. PL-x 464/14.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Romăne Lege 218/2021
22.07.2021
465. PL-x 465/14.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing Lege 83/2021
15.04.2021
466. Pl-x 466/14.10.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum și pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
14.10.2019
467. Pl-x 467/21.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi raport
depus
07.07.2021
468. Pl-x 468/21.10.2019 Propunere legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil" la Senat
11.02.2020
469. Pl-x 469/21.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la Senat
11.02.2020
470. PL-x 470/21.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Lege 153/2021
04.06.2021
471. PL-x 471/21.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019 la comisii
08.02.2021
472. PL-x 472/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 284/2020
08.12.2020
473. PL-x 473/21.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului la comisii
08.02.2021
474. PL-x 474/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Lege 58/2020
15.05.2020
475. PL-x 475/21.10.2019 Proiect de Lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice la comisii
21.10.2019
476. PL-x 476/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la comisii
21.10.2019
477. PL-x 477/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 295/2020
18.12.2020
478. PL-x 478/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 296/2020
18.12.2020
479. PL-x 479/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA respins
definitiv
13.04.2021
480. PL-x 480/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară respins
definitiv
08.06.2021
481. PL-x 481/21.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului raport
depus
13.05.2021
482. PL-x 482/21.10.2019 Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative Lege 222/2021
26.07.2021
483. PL-x 483/21.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 și a Legii contabilității nr.82/1991 la comisii
21.10.2019
484. PL-x 484/21.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare la comisii
28.10.2019
485. PL-x 485/21.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 204/2020
18.09.2020
486. PL-x 486/21.10.2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora Lege 23/2020
20.03.2020
487. Pl-x 487/21.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale la comisii
08.02.2021
488. Pl-x 488/21.10.2019 Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România respinsa
definitiv
13.04.2021
489. PL-x 489/28.10.2019 Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale Lege 1/2020
06.01.2020
490. PL-x 490/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale Lege 32/2020
31.03.2020
491. PL-x 491/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 127/2021
06.05.2021
492. PL-x 492/28.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013 Lege 177/2021
28.06.2021
493. PL-x 493/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 41/2020
03.04.2020
494. PL-x 494/28.10.2019 Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respins
definitiv
14.07.2020
495. PL-x 495/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respins
definitiv
20.04.2021
496. PL-x 496/28.10.2019 Proiect de Lege privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar la comisii
28.10.2019
497. PL-x 497/28.10.2019 Proiect de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor la comisii
28.10.2019
498. PL-x 498/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
28.10.2019
499. PL-x 499/28.10.2019 Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava respins
definitiv
11.05.2021
500. PL-x 500/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate respins
definitiv
20.04.2021
501. PL-x 501/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate respins
definitiv
20.04.2021
502. PL-x 502/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
13.10.2021
503. PL-x 503/28.10.2019 Proiectul Legii entru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 261/2020
20.11.2020
504. PL-x 504/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la comisii
28.10.2019
505. PL-x 505/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 la comisii
11.11.2019
506. PL-x 506/28.10.2019 Proiect de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor Lege 57/2020
15.05.2020
507. PL-x 507/28.10.2019 Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România Lege 190/2020
21.08.2020
508. PL-x 508/28.10.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României respins
definitiv
09.03.2021
509. PL-x 509/28.10.2019 Proiect de Lege pentru recunoașterea orașului lași drept inițiator al Revoluției Române din decembrie 1989 la comisii
28.10.2019
510. PL-x 510/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
28.10.2019
511. PL-x 511/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România respins
definitiv
30.03.2021
512. PL-x 512/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
28.10.2019
513. PL-x 513/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative Lege 155/2020
24.07.2020
514. PL-x 514/28.10.2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca Lege 29/2020
27.03.2020
515. PL-x 515/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare la comisii
28.10.2019
516. PL-x 516/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă pe ordinea de zi
11.10.2021
517. PL-x 517/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției la comisii
28.10.2019
518. PL-x 518/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
28.10.2019
519. PL-x 519/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil la comisii
28.10.2019
520. PL-x 520/28.10.2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua națională a antreprenorului român" raport
depus
27.05.2020
521. PL-x 521/28.10.2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon Lege 256/2020
18.11.2020
522. PL-x 522/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat Lege 234/2020
05.11.2020
523. PL-x 523/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 42/2020
03.04.2020
524. PL-x 524/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii respins
definitiv
13.04.2021
525. PL-x 525/28.10.2019 Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională raport
depus
01.07.2021
526. PL-x 526/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice -
24.02.2020
527. PL-x 527/28.10.2019 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea respins
definitiv
13.10.2021
528. PL-x 528/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România la comisii
28.10.2019
529. PL-x 529/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
28.10.2019
530. PL-x 530/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
28.10.2019
531. PL-x 531/28.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 263/2020
20.11.2020
532. PL-x 532/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național Lege 135/2021
13.05.2021
533. PL-x 533/28.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale Lege 216/2021
22.07.2021
534. PL-x 534/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice pe ordinea de zi
13.10.2021
535. PL-x 535/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la comisii
28.10.2019
536. PL-x 536/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar Lege 72/2020
05.06.2020
537. PL-x 537/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 43/2020
03.04.2020
538. PL-x 538/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 Lege 134/2021
13.05.2021
539. PL-x 539/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare Lege 241/2021
08.10.2021
540. PL-x 540/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 118/2021
04.05.2021
541. PL-x 541/28.10.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 190/2021
08.07.2021
542. PL-x 542/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 137/2021
13.05.2021
543. PL-x 543/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor Lege 294/2020
18.12.2020
544. PL-x 544/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice Lege 149/2021
20.05.2021
545. PL-x 545/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor raport
depus
11.06.2020
546. PL-x 546/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate la comisii
28.10.2019
547. PL-x 547/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală retrimis
la comisii
25.02.2020
548. PL-x 548/28.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale Lege 136/2021
13.05.2021
549. PL-x 549/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare la comisii
28.06.2021
550. PL-x 550/28.10.2019 Proiect de Lege pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice la comisii
28.10.2019
551. PL-x 551/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 Lege 288/2020
09.12.2020
552. PL-x 552/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
28.10.2019
553. PL-x 553/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață la comisii
28.10.2019
554. PL-x 554/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 respins
definitiv
09.03.2021
555. PL-x 555/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor la comisii
28.10.2019
556. PL-x 556/28.10.2019 Proiect de Lege privind regimul articolelor pirotehnice respins
definitiv
11.05.2021
557. PL-x 557/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE la comisii
28.10.2019
558. PL-x 558/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE -
01.07.2020
559. PL-x 559/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc retrimis
la comisii
10.05.2021
560. PL-x 560/28.10.2019 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România la comisii
28.10.2019
561. PL-x 561/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal respins
definitiv
21.09.2021
562. PL-x 562/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat Lege 96/2020
26.06.2020
563. PL-x 563/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții respins
definitiv
20.04.2021
564. PL-x 564/28.10.2019 Proiect de Lege privind anularea unor contribuții și obligații fiscale la comisii
28.10.2019
565. PL-x 565/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor la comisii
28.10.2019
566. PL-x 566/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respins
definitiv
20.04.2021
567. PL-x 567/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor respins
definitiv
20.04.2021
568. PL-x 568/28.10.2019 Proiect de Lege pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea respins
definitiv
13.10.2021
569. PL-x 569/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
28.10.2019
570. PL-x 570/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor la comisii
28.10.2019
571. PL-x 571/28.10.2019 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic la comisii
28.10.2019
572. PL-x 572/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 263/2019
30.12.2019
573. PL-x 573/28.10.2019 Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române Lege 27/2020
27.03.2020
574. PL-x 574/28.10.2019 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic la comisii
28.10.2019
575. PL-x 575/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea unor legi electorale la comisii
08.02.2021
576. PL-x 576/28.10.2019 Proiect de Lege privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți" -
28.07.2020
577. PL-x 577/28.10.2019 Proiect de Lege privind acordarea unor vouchere destinate părinților care au nevoie de servicii de asistență și îngrijire pentru copii la comisii
28.10.2019
578. PL-x 578/28.10.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
28.10.2019
579. PL-x 579/28.10.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern respins
definitiv
11.05.2021
580. PL-x 580/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările și completările ulterioare la comisii
28.10.2019
581. PL-x 581/28.10.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare la comisii
28.10.2019
582. PL-x 582/28.10.2019 Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă respins
definitiv
11.05.2021
583. PL-x 583/28.10.2019 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională respins
definitiv
16.03.2021
584. PL-x 584/28.10.2019 Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu " Lege 15/2020
15.01.2020
585. PL-x 585/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 7/2020
06.01.2020
586. PL-x 586/28.10.2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos la comisii
28.10.2019
587. PL-x 587/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun respins
definitiv
30.06.2020
588. PL-x 588/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției la comisii
28.10.2019
589. PL-x 589/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 64/2020
21.05.2020
590. PL-x 590/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la comisii
28.10.2019
591. PL-x 591/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare la comisii
28.10.2019
592. PL-x 592/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii la comisii
28.10.2019
593. PL-x 593/28.10.2019 Proiect de Lege privind protejarea vieții de familie și reglementarea unor situații juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală la comisii
28.10.2019
594. PL-x 594/28.10.2019 Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate respins
definitiv
13.04.2021
595. PL-x 595/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 50/2020
27.04.2020
596. PL-x 596/28.10.2019 Proiect de Lege privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat la comisii
28.10.2019
597. PL-x 597/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal -
23.06.2021
598. PL-x 598/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 22/2020
18.03.2020
599. PL-x 599/28.10.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 12/2020
09.01.2020
600. PL-x 600/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 51/2020
27.04.2020
601. PL-x 601/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române respins
definitiv
11.12.2019
602. PL-x 602/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor raport
depus
13.10.2021
603. PL-x 603/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
28.10.2019
604. PL-x 604/28.10.2019 Proiect de Lege privind activitatea artiștilor interpreți-cascadori profesioniști și liber-profesioniști din România la comisii
28.10.2019
605. PL-x 605/28.10.2019 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor Lege 134/2020
16.07.2020
606. PL-x 606/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal raport
depus
16.02.2021
607. PL-x 607/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 248/2019
23.12.2019
608. PL-x 608/28.10.2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 august ca Ziua Unității Civice respins
definitiv
30.03.2021
609. PL-x 609/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 197/2019
31.10.2019
610. Pl-x 610/28.10.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Bacău în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău pe ordinea de zi
10.02.2020
611. Pl-x 611/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată la comisii
28.10.2019
612. Pl-x 612/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă la comisii
28.10.2019
613. PL-x 613/11.11.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 77/2020
10.06.2020
614. Pl-x 614/11.11.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările și completările ulterioare procedura legislativa încetata
26.11.2019
615. Pl-x 615/11.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției Lege 86/2021
16.04.2021
616. Pl-x 616/11.11.2019 Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar respinsa
definitiv
22.03.2021
617. Pl-x 617/11.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la comisii
01.02.2021
618. Pl-x 618/11.11.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 37/2020
02.04.2020
619. Pl-x 619/26.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutul Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii respinsa
definitiv
06.04.2021
620. PL-x 620/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului pe ordinea de zi
11.10.2021
621. PL-x 621/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
16.03.2021
622. PL-x 622/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România Lege 260/2020
20.11.2020
623. PL-x 623/02.12.2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului la comisii
02.12.2019
624. PL-x 624/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale la comisii
02.12.2019
625. PL-x 625/02.12.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală la comisii
08.02.2021
626. PL-x 626/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal retrimis
la comisii
09.03.2021
627. PL-x 627/02.12.2019 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 287/2020
09.12.2020
628. PL-x 628/02.12.2019 Proiect de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri la comisii
02.12.2019
629. PL-x 629/02.12.2019 Proiect de Lege pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 la comisii
02.12.2019
630. PL-x 630/02.12.2019 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 192/2020
21.08.2020
631. PL-x 631/02.12.2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate în scop medical la comisii
02.12.2019
632. PL-x 632/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 130/2020
15.07.2020
633. PL-x 633/02.12.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
634. PL-x 634/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală precum și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
02.12.2019
635. PL-x 635/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie la comisii
02.12.2019
636. PL-x 636/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995 respins
definitiv
21.09.2021
637. PL-x 637/02.12.2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar Lege 150/2020
23.07.2020
638. PL-x 638/02.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Lege 49/2020
16.04.2020
639. Pl-x 639/02.12.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la comisii
02.12.2019
640. PL-x 640/04.12.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție Lege 118/2020
09.07.2020
641. PL-x 641/04.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate la comisii
12.04.2021
642. PL-x 642/04.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanața de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 74/2020
05.06.2020
643. PL-x 643/04.12.2019 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" și Rezoluția nr.664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018 Lege 159/2020
28.07.2020
644. PL-x 644/04.12.2019 Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spații publice Lege 250/2020
13.11.2020
645. PL-x 645/04.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor Lege 147/2020
23.07.2020
646. PL-x 646/04.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 153/2020
24.07.2020
647. PL-x 647/04.12.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 104/2020
03.07.2020
648. PL-x 648/04.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului Lege 2/2021
04.01.2021
649. PL-x 649/04.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale la comisii
08.02.2021
650. Pl-x 650/04.12.2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională retrimis
la comisii
09.06.2021
651. Pl-x 651/09.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice procedura legislativa încetata
10.02.2020
652. PL-x 652/10.12.2019 Proiect de Lege pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene” Lege 237/2019
18.12.2019
653. Pl-x 653/11.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 Lege 80/2020
12.06.2020
654. PL-x 654/11.12.2019 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 262/2019
30.12.2019
655. PL-x 655/11.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020 la comisii
27.04.2020
656. PL-x 656/11.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane la comisii
27.04.2020
657. PL-x 657/11.12.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 Lege 238/2019
18.12.2019
658. PL-x 658/16.12.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 retras
de catre initiator
11.02.2020
659. Pl-x 659/16.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară respinsa
definitiv
19.05.2020
660. Pl-x 660/16.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 184/2020
20.08.2020
661. PL-x 661/16.12.2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție la comisii
14.06.2021
662. PL-x 662/16.12.2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit raport
depus
02.04.2020
663. PL-x 663/16.12.2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive -
14.12.2020
664. PL-x 664/16.12.2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive la comisii
30.06.2021
665. PL-x 665/16.12.2019 Proiect de Lege privind protecția consumatorilor față de cesiunile speculative de creanțe raport
depus
20.03.2020
666. Pl-x 666/16.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si funcționarea Autoritătii Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
667. PL-x 667/18.12.2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020 Lege 5/2020
06.01.2020
668. PL-x 668/18.12.2019 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Lege 6/2020
06.01.2020
669. PL-x 669/18.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
16.02.2021
670. Pl-x 670/23.12.2019 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc respinsa
definitiv
28.04.2020
671. Pl-x 671/23.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011 Lege 133/2020
15.07.2020
672. Pl-x 672/23.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.05.2020
673. PL-x 673/23.12.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene adoptat
15.09.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 7:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro