Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2018

Numar înregistrari gasite: 754
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 1/01.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) din Legea nr 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități respinsa
definitiv
22.02.2021
2. PL-x 2/01.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017 Lege 118/2018
25.05.2018
3. PL-x 3/01.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la București, la 12 septembrie 2017 Lege 94/2018
19.04.2018
4. Pl-x 4/01.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor Lege 201/2018
20.07.2018
5. Pl-x 5/01.02.2018 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc respinsa
definitiv
29.05.2018
6. PL-x 6/01.02.2018 Proiect de Lege privind internshipul Lege 176/2018
17.07.2018
7. Pl-x 7/01.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
10.02.2021
8. Pl-x 8/01.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal la comisii
01.02.2018
9. Pl-x 9/01.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
12.11.2018
10. Pl-x 10/01.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată pe ordinea de zi
12.03.2018
11. Pl-x 11/01.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local pe ordinea de zi
22.10.2018
12. PL-x 12/01.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 147/2018
20.06.2018
13. Pl-x 13/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
10.07.2018
14. PL-x 14/12.02.2018 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere Lege 187/2019
24.10.2019
15. PL-x 15/12.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere Lege 168/2019
07.10.2019
16. PL-x 16/12.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice la comisii
12.02.2018
17. Pl-x 17/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare pe ordinea de zi
23.04.2018
18. PL-x 18/12.02.2018 Proiect de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București Lege 319/2018
20.12.2018
19. PL-x 19/12.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 324/2018
21.12.2018
20. PL-x 20/12.02.2018 Proiect de Lege privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale" respins
definitiv
09.06.2021
21. Pl-x 21/12.02.2018 Propunere legislativă privind exploatarea și comercializarea masei lemnoase pe ordinea de zi
23.04.2018
22. Pl-x 22/12.02.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pe ordinea de zi
18.06.2018
23. Pl-x 23/12.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale pe ordinea de zi
29.05.2018
24. Pl-x 24/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice pe ordinea de zi
25.06.2018
25. Pl-x 25/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale pe ordinea de zi
10.04.2018
26. Pl-x 26/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 279/2020
07.12.2020
27. PL-x 27/19.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE cofinanțare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017 Lege 105/2018
08.05.2018
28. PL-x 28/19.02.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles Lege 119/2018
25.05.2018
29. Pl-x 29/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
18.02.2019
30. Pl-x 30/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități în reexaminare
la Senat
17.06.2020
31. Pl-x 31/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educației Naționale respinsa
definitiv
23.09.2019
32. PL-x 32/19.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 243/2018
30.10.2018
33. PL-x 33/19.02.2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore Lege 256/2018
12.11.2018
34. PL-x 34/19.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal Lege 346/2018
27.12.2018
35. PL-x 35/19.02.2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei finaciare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 344/2018
27.12.2018
36. PL-x 36/19.02.2018 Proiect de Lege privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții Lege 124/2018
07.06.2018
37. PL-x 37/19.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene Lege 322/2018
21.12.2018
38. Pl-x 38/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale pe ordinea de zi
25.06.2018
39. Pl-x 39/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii pe ordinea de zi
10.04.2018
40. Pl-x 40/19.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice pe ordinea de zi
10.04.2018
41. PL-x 41/20.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 79/2018
28.03.2018
42. PL-x 42/20.02.2018 Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilității de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare " Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare" Lege 46/2018
23.02.2018
43. Pl-x 43/21.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.82 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 38/2019
17.01.2019
44. Pl-x 44/26.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 305/2018
11.12.2018
45. Pl-x 45/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare respinsa
definitiv
12.11.2018
46. Pl-x 46/26.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare Lege 206/2018
20.07.2018
47. Pl-x 47/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
02.06.2021
48. PL-x 48/26.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje Lege 87/2018
04.04.2018
49. PL-x 49/26.02.2018 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor Lege 97/2018
27.04.2018
50. PL-x 50/26.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina Lege 122/2018
04.06.2018
51. PL-x 51/26.02.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării Lege 134/2018
18.06.2018
52. PL-x 52/26.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 80/2018
28.03.2018
53. PL-x 53/26.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 107/2018
11.05.2018
54. PL-x 54/26.02.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen Lege 106/2018
11.05.2018
55. PL-x 55/26.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 230/2018
02.08.2018
56. PL-x 56/26.02.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.29 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 respins
definitiv
13.10.2021
57. PL-x 57/26.02.2018 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A. respins
definitiv
05.10.2021
58. PL-x 58/26.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 Lege 131/2018
15.06.2018
59. Pl-x 59/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pe ordinea de zi
12.11.2018
60. Pl-x 60/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților la comisii
26.02.2018
61. Pl-x 61/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților la comisii
26.02.2018
62. Pl-x 62/26.02.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local respinsa
definitiv
10.02.2021
63. Pl-x 63/26.02.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994 pe ordinea de zi
15.10.2018
64. Pl-x 64/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
definitiv
16.03.2021
65. PL-x 65/26.02.2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timișoara, județul Timiș Lege 318/2018
20.12.2018
66. PL-x 66/26.02.2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''George Barițiu'' din Brașov Lege 317/2018
20.12.2018
67. PL-x 67/26.02.2018 Proiect de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București Lege 316/2018
20.12.2018
68. PL-x 68/26.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 64/2018
12.03.2018
69. Pl-x 69/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor Lege 188/2019
25.10.2019
70. Pl-x 70/26.02.2018 Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România pe ordinea de zi
07.05.2018
71. Pl-x 71/26.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
28.09.2021
72. Pl-x 72/26.02.2018 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989 pe ordinea de zi
26.03.2018
73. Pl-x 73/28.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011 în reexaminare
la Senat
03.06.2021
74. PL-x 74/28.02.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic Lege 112/2018
17.05.2018
75. Pl-x 75/05.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 289/2018
29.11.2018
76. Pl-x 76/05.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ Lege 212/2018
25.07.2018
77. PL-x 77/05.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare Lege 98/2018
27.04.2018
78. PL-x 78/05.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească, Brună și Sura de Stepă la comisii
05.03.2018
79. PL-x 79/05.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană Lege 296/2018
03.12.2018
80. PL-x 80/05.03.2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui Lege 197/2018
20.07.2018
81. PL-x 81/05.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național și pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil la comisii
05.03.2018
82. PL-x 82/05.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" la comisii
05.03.2018
83. Pl-x 83/05.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri pe ordinea de zi
02.10.2018
84. PL-x 84/05.03.2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar respins
definitiv
03.03.2021
85. PL-x 85/05.03.2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori la comisii
28.10.2019
86. PL-x 86/07.03.2018 Proiectul Legii manualului școlar respins
definitiv
15.10.2019
87. Pl-x 87/12.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României Lege 290/2018
29.11.2018
88. Pl-x 88/12.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
02.12.2019
89. Pl-x 89/12.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 246/2018
02.11.2018
90. PL-x 90/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local Lege 102/2018
08.05.2018
91. PL-x 91/12.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 18/2019
08.01.2019
92. PL-x 92/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate Lege 294/2018
03.12.2018
93. PL-x 93/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale Lege 140/2018
18.06.2018
94. PL-x 94/12.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii Lege 186/2018
18.07.2018
95. PL-x 95/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale Lege 144/2018
20.06.2018
96. PL-x 96/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 135/2018
18.06.2018
97. PL-x 97/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 104/2018
08.05.2018
98. PL-x 98/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate Lege 97/2021
19.04.2021
99. PL-x 99/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 304/2018
11.12.2018
100. PL-x 100/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea articolului 20 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Lege 138/2018
18.06.2018
101. PL-x 101/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.113/2017 pentru prorogarea unui termen Lege 181/2018
17.07.2018
102. PL-x 102/12.03.2018 Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați Lege 189/2018
18.07.2018
103. PL-x 103/12.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal Lege 233/2020
05.11.2020
104. PL-x 104/12.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 148/2018
21.06.2018
105. PL-x 105/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană Lege 330/2018
21.12.2018
106. PL-x 106/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană Lege 331/2018
21.12.2018
107. PL-x 107/12.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane Lege 332/2018
21.12.2018
108. Pl-x 108/12.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice Lege 148/2020
23.07.2020
109. Pl-x 109/12.03.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsa
definitiv
10.02.2021
110. PL-x 110/12.03.2018 Proiect de Lege privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu -
09.03.2020
111. PL-x 111/12.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului Lege 58/2019
08.04.2019
112. PL-x 112/12.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
08.02.2021
113. PL-x 113/12.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice la comisii
12.03.2018
114. Pl-x 114/12.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
20.06.2018
115. Pl-x 115/12.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice retrimis
la comisii
26.06.2018
116. Pl-x 116/12.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe ordinea de zi
07.05.2018
117. Pl-x 117/12.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
10.02.2021
118. PL-x 118/14.03.2018 Proiect de Lege privind precursorii de droguri Lege 142/2018
18.06.2018
119. PL-x 119/14.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 172/2018
13.07.2018
120. PL-x 120/14.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane Lege 173/2018
13.07.2018
121. PL-x 121/14.03.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale la comisii
14.03.2018
122. Pl-x 122/14.03.2018 Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu pe ordinea de zi
15.10.2018
123. Pl-x 123/14.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător la comisii
14.03.2018
124. PL-x 124/14.03.2018 Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă Lege 337/2018
21.12.2018
125. PL-x 125/14.03.2018 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale Lege 220/2018
27.07.2018
126. PL-x 126/19.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 84/2021
16.04.2021
127. PL-x 127/19.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.109/2017 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia la comisii
19.03.2018
128. PL-x 128/19.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA Lege 209/2018
25.07.2018
129. PL-x 129/19.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 Lege 152/2018
26.06.2018
130. PL-x 130/19.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei Lege 121/2018
04.06.2018
131. PL-x 131/19.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 180/2018
17.07.2018
132. PL-x 132/19.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 312/2018
17.12.2018
133. PL-x 133/19.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor pe ordinea de zi
24.02.2020
134. PL-x 134/19.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investițiilor din zona montană Lege 334/2018
21.12.2018
135. Pl-x 135/19.03.2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România Lege 348/2018
27.12.2018
136. Pl-x 136/19.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare Lege 217/2018
27.07.2018
137. PL-x 137/26.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat Lege 119/2021
05.05.2021
138. PL-x 138/26.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare Lege 179/2018
17.07.2018
139. PL-x 139/26.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare Lege 276/2018
26.11.2018
140. PL-x 140/26.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol - aer cu bătaie mare (HSAM)" Lege 139/2018
18.06.2018
141. PL-x 141/26.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2018 pentru completarea art.4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007 Lege 203/2019
07.11.2019
142. PL-x 142/26.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 137/2018
18.06.2018
143. PL-x 143/26.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 136/2018
18.06.2018
144. PL-x 144/26.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 211/2019
11.11.2019
145. PL-x 145/26.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii Lege 28/2019
10.01.2019
146. PL-x 146/26.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional Lege 325/2018
21.12.2018
147. PL-x 147/26.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure și plantelor medicinale în zona montană Lege 333/2018
21.12.2018
148. PL-x 148/26.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii respins
definitiv
08.06.2021
149. PL-x 149/26.03.2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere Lege 251/2018
07.11.2018
150. Pl-x 150/26.03.2018 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor la comisii
26.03.2018
151. Pl-x 151/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016 pe ordinea de zi
12.06.2018
152. Pl-x 152/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
26.03.2018
153. Pl-x 153/26.03.2018 Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava" respinsa
definitiv
11.05.2021
154. Pl-x 154/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
10.02.2021
155. Pl-x 155/26.03.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
09.03.2021
156. Pl-x 156/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
09.03.2021
157. Pl-x 157/28.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.25 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.12.2018
158. Pl-x 158/28.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității respinsa
definitiv
22.03.2021
159. PL-x 159/28.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale Lege 177/2018
17.07.2018
160. PL-x 160/28.03.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice Lege 5/2019
04.01.2019
161. PL-x 161/28.03.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2017 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 267/2018
19.11.2018
162. PL-x 162/28.03.2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu raport
depus
15.10.2021
163. PL-x 163/28.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și altor acte normative la comisii
28.03.2018
164. PL-x 164/28.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului respins
definitiv
03.03.2021
165. PL-x 165/28.03.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
20.06.2018
166. Pl-x 166/28.03.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale respinsa
definitiv
28.01.2020
167. Pl-x 167/03.04.2018 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) Lege 190/2018
18.07.2018
168. PL-x 168/03.04.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 Lege 151/2018
22.06.2018
169. Pl-x 169/03.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 48/2019
11.03.2019
170. Pl-x 170/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați respinsa
definitiv
12.11.2018
171. PL-x 171/04.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 178/2018
17.07.2018
172. PL-x 172/04.04.2018 Proiect de Lege privind modificarea și completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România " Lege 107/2019
24.05.2019
173. Pl-x 173/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
17.11.2020
174. Pl-x 174/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.181 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare pe ordinea de zi
29.05.2018
175. PL-x 175/04.04.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 128/2018
14.06.2018
176. PL-x 176/04.04.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice la comisii
04.04.2018
177. PL-x 177/04.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 101/2018
04.05.2018
178. Pl-x 178/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
10.02.2021
179. Pl-x 179/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pe ordinea de zi
15.10.2018
180. Pl-x 180/04.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public pe ordinea de zi
15.10.2018
181. PL-x 181/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Lege 129/2018
14.06.2018
182. Pl-x 182/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații la Senat
02.10.2018
183. Pl-x 183/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Extene la Senat
02.10.2018
184. Pl-x 184/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază la Senat
02.10.2018
185. Pl-x 185/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale la Senat
02.10.2018
186. Pl-x 186/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate respinsa
definitiv
22.03.2021
187. Pl-x 187/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
29.10.2018
188. PL-x 188/10.04.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 210/2018
25.07.2018
189. PL-x 189/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă Lege 198/2018
20.07.2018
190. PL-x 190/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respins
definitiv
23.05.2018
191. Pl-x 191/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale pe ordinea de zi
07.05.2018
192. PL-x 192/10.04.2018 Proiect de Lege pentru modficarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 192/2018
19.07.2018
193. Pl-x 193/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată la comisii
10.04.2018
194. Pl-x 194/10.04.2018 Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului și transmiterea acestora în proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale unde sunt situate pe ordinea de zi
22.10.2018
195. Pl-x 195/10.04.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sibiu respinsa
definitiv
08.06.2021
196. Pl-x 196/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European la comisii
08.02.2021
197. Pl-x 197/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României la comisii
08.02.2021
198. Pl-x 198/10.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
199. Pl-x 199/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 101/2019
08.05.2019
200. PL-x 200/16.04.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 146/2018
20.06.2018
201. PL-x 201/16.04.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 153/2018
26.06.2018
202. PL-x 202/16.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale respins
definitiv
30.03.2021
203. PL-x 203/16.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 252/2018
07.11.2018
204. Pl-x 204/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
08.06.2021
205. Pl-x 205/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici pe ordinea de zi
04.06.2018
206. Pl-x 206/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici pe ordinea de zi
04.06.2018
207. PL-x 207/16.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie pe ordinea de zi
29.05.2018
208. PL-x 208/16.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale pe ordinea de zi
11.10.2021
209. Pl-x 209/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
21.09.2021
210. Pl-x 210/16.04.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social pe ordinea de zi
03.09.2018
211. Pl-x 211/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
22.10.2018
212. Pl-x 212/16.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.7, alin.(1), din Cap.II al ANEXEI II la LEGEA-CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe ordinea de zi
03.09.2018
213. Pl-x 213/16.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 225/2021
26.07.2021
214. PL-x 214/18.04.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 187/2018
18.07.2018
215. PL-x 215/18.04.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate Lege 161/2018
09.07.2018
216. PL-x 216/18.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 133/2018
18.06.2018
217. PL-x 217/18.04.2018 Proiect de Lege pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
18.04.2018
218. PL-x 218/18.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman respins
definitiv
27.11.2019
219. PL-x 219/18.04.2018 Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău respins
definitiv
15.06.2021
220. Pl-x 220/18.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societățile Comerciale la comisii
18.04.2018
221. Pl-x 221/18.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice pe ordinea de zi
03.09.2018
222. Pl-x 222/18.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
08.02.2021
223. Pl-x 223/18.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea articolul 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice pe ordinea de zi
03.09.2018
224. Pl-x 224/18.04.2018 Propunere legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării pe ordinea de zi
17.12.2018
225. Pl-x 225/18.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor dispoziții din Codul Fiscal pe ordinea de zi
18.06.2018
226. Pl-x 226/18.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor art.97 din Codul Fiscal pe ordinea de zi
18.06.2018
227. Pl-x 227/18.04.2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
04.06.2018
228. Pl-x 228/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1), alin.(2) al art.9 și a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali în reexaminare
la Senat
13.10.2021
229. PL-x 229/23.04.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 27 noiembrie 2017 Lege 254/2018
08.11.2018
230. PL-x 230/23.04.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 5 octombrie 2016 Lege 264/2018
14.11.2018
231. PL-x 231/23.04.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017 Lege 262/2018
14.11.2018
232. PL-x 232/23.04.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății la comisii
23.04.2018
233. PL-x 233/23.04.2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 174/2018
13.07.2018
234. PL-x 234/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie Lege 130/2018
15.06.2018
235. PL-x 235/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 75/2019
25.04.2019
236. PL-x 236/23.04.2018 Proiect de Lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative respins
definitiv
30.03.2021
237. Pl-x 237/23.04.2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare retrimis
la comisii
26.06.2019
238. Pl-x 238/23.04.2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol raport
depus
14.10.2021
239. Pl-x 239/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă pe ordinea de zi
03.09.2018
240. Pl-x 240/23.04.2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative pe ordinea de zi
25.06.2018
241. PL-x 241/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 184/2021
01.07.2021
242. PL-x 242/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 59/2019
08.04.2019
243. PL-x 243/23.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 132/2019
11.07.2019
244. PL-x 244/23.04.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 Lege 215/2018
27.07.2018
245. Pl-x 245/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal respinsa
definitiv
13.04.2021
246. Pl-x 246/23.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri pe ordinea de zi
18.06.2018
247. Pl-x 247/23.04.2018 Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local respinsa
definitiv
10.02.2021
248. Pl-x 248/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune pe ordinea de zi
13.06.2018
249. Pl-x 249/25.04.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor parlamentare de anchetă clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
09.03.2021
250. Pl-x 250/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicare Lege 138/2019
12.07.2019
251. PL-x 251/25.04.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad, la 4 decembrie 2017 Lege 253/2018
08.11.2018
252. PL-x 252/25.04.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 266/2018
19.11.2018
253. PL-x 253/25.04.2018 Proiect de Lege privind piețele de instrumente financiare Lege 126/2018
11.06.2018
254. Pl-x 254/25.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri pe ordinea de zi
03.09.2018
255. Pl-x 255/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
08.06.2021
256. Pl-x 256/25.04.2018 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură pe ordinea de zi
12.06.2018
257. PL-x 257/25.04.2018 Proiect de Lege privind alăptarea în spații publice Lege 182/2021
30.06.2021
258. PL-x 258/25.04.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați Lege 232/2018
02.08.2018
259. Pl-x 259/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice retrimis
la comisii
02.02.2021
260. Pl-x 260/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97 din 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români republicată pe ordinea de zi
29.05.2018
261. Pl-x 261/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor la comisii
25.04.2018
262. Pl-x 262/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
263. Pl-x 263/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar Lege 174/2020
14.08.2020
264. Pl-x 264/25.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) și (2) din Legea cooperației agricole nr.566 din 2004 respinsa
definitiv
10.02.2021
265. Pl-x 265/25.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale pe ordinea de zi
18.06.2018
266. PL-x 266/02.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 39/2019
06.03.2019
267. PL-x 267/02.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 145/2018
30.06.2018
268. PL-x 268/02.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 Lege 182/2018
17.07.2018
269. PL-x 269/02.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.21/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație Lege 239/2018
12.10.2018
270. PL-x 270/02.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.22/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României Lege 238/2018
10.10.2018
271. PL-x 271/02.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro Lege 249/2018
05.11.2018
272. PL-x 272/02.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.453 lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 285/2018
29.11.2018
273. Pl-x 273/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" respinsa
definitiv
18.05.2021
274. PL-x 274/02.05.2018 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene Lege 213/2018
27.07.2018
275. Pl-x 275/02.05.2018 LEGE Anti-birocrație pe ordinea de zi
24.09.2018
276. Pl-x 276/02.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 165/2019
03.10.2019
277. Pl-x 277/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 la comisii
02.05.2018
278. Pl-x 278/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
13.04.2021
279. Pl-x 279/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 pe ordinea de zi
17.09.2018
280. PL-x 280/02.05.2018 Proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice Lege 362/2018
28.12.2018
281. PL-x 281/07.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului Lege 162/2018
09.07.2018
282. PL-x 282/07.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 268/2018
19.11.2018
283. PL-x 283/07.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranța alimentării cu energie electrică Lege 240/2018
12.10.2018
284. PL-x 284/07.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2018 pentru completarea art.II din Legea nr.70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 170/2018
13.07.2018
285. PL-x 285/07.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 30/2019
10.01.2019
286. PL-x 286/07.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respins
definitiv
11.05.2021
287. PL-x 287/07.05.2018 Proiect de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România Lege 229/2018
02.08.2018
288. PL-x 288/07.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor respins
definitiv
10.02.2021
289. PL-x 289/07.05.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
03.12.2018
290. Pl-x 290/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe ordinea de zi
17.09.2018
291. Pl-x 291/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare pe ordinea de zi
03.09.2018
292. Pl-x 292/07.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
17.09.2018
293. PL-x 293/07.05.2018 Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate Lege 351/2018
27.12.2018
294. PL-x 294/07.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.443/2002 privind înființarea Universității "Spiru Haret" din București Lege 320/2018
20.12.2018
295. PL-x 295/07.05.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice retrimis
la comisii
18.02.2019
296. PL-x 296/07.05.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
07.05.2018
297. Pl-x 297/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăților Lege 162/2019
01.08.2019
298. Pl-x 298/07.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 la comisii
07.05.2018
299. Pl-x 299/07.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
12.11.2018
300. PL-x 300/09.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 Lege 273/2018
23.11.2018
301. PL-x 301/09.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România la comisii
09.05.2018
302. PL-x 302/09.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București Lege 63/2021
06.04.2021
303. PL-x 303/09.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării Lege 259/2018
12.11.2018
304. PL-x 304/09.05.2018 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Direcția Apelor Argeș - Vedea Pitești în domeniul public al județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu la comisii
09.05.2018
305. PL-x 305/09.05.2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Județean Tulcea raport
depus
08.03.2021
306. Pl-x 306/09.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social pe ordinea de zi
13.06.2018
307. PL-x 307/09.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene Lege 327/2018
21.12.2018
308. PL-x 308/09.05.2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene Lege 214/2018
27.07.2018
309. Pl-x 309/09.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
28.09.2021
310. Pl-x 310/09.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 la comisii
09.05.2018
311. PL-x 311/14.05.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen, la 18 februarie 2017 Lege 274/2018
23.11.2018
312. PL-x 312/14.05.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017 Lege 263/2018
14.11.2018
313. Pl-x 313/16.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsa
definitiv
10.12.2018
314. Pl-x 314/16.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
10.12.2018
315. PL-x 315/16.05.2018 Proiect de Lege privind înființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale "Regele MIHAI I" la comisii
04.02.2019
316. Pl-x 316/16.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 221/2019
18.11.2019
317. PL-x 317/16.05.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 226/2018
01.08.2018
318. PL-x 318/16.05.2018 Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcționării unităților de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă Lege 193/2018
19.07.2018
319. PL-x 319/16.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor respins
definitiv
02.02.2021
320. Pl-x 320/22.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
03.12.2018
321. PL-x 321/22.05.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte normative Lege 260/2018
12.11.2018
322. PL-x 322/22.05.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție respins
definitiv
27.11.2019
323. Pl-x 323/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 287/2018
29.11.2018
324. Pl-x 324/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare Lege 200/2020
10.09.2020
325. Pl-x 325/22.05.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
definitiv
26.09.2018
326. Pl-x 326/22.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nt.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor pe ordinea de zi
22.10.2018
327. PL-x 327/22.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 352/2018
27.12.2018
328. PL-x 328/22.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 Lege 328/2018
21.12.2018
329. Pl-x 329/22.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public retrimis
la comisii
22.02.2021
330. Pl-x 330/22.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
13.10.2021
331. PL-x 331/22.05.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 24 noiembrie 2017 Lege 255/2018
08.11.2018
332. Pl-x 332/23.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
03.12.2018
333. Pl-x 333/29.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
03.12.2018
334. PL-x 334/29.05.2018 Proiect de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere Lege 188/2018
18.07.2018
335. PL-x 335/29.05.2018 Proiect de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.241 alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor Lege 211/2018
25.07.2018
336. PL-x 336/29.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 175/2020
14.08.2020
337. PL-x 337/29.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 231/2018
02.08.2018
338. PL-x 338/29.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 167/2018
10.07.2018
339. Pl-x 339/29.05.2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică respinsa
definitiv
05.10.2021
340. PL-x 340/29.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție Lege 160/2019
26.07.2019
341. PL-x 341/29.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 202/2018
20.07.2018
342. PL-x 342/29.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic Lege 216/2018
27.07.2018
343. Pl-x 343/29.05.2018 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Depozitului Electronic Național al Lucrărilor Științifice pe ordinea de zi
03.09.2018
344. Pl-x 344/29.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul pe ordinea de zi
25.06.2018
345. Pl-x 345/29.05.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată pe ordinea de zi
25.06.2018
346. PL-x 346/30.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 310/2018
17.12.2018
347. PL-x 347/30.05.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe Lege 166/2018
10.07.2018
348. Pl-x 348/04.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea articolelor 9 și 101 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
10.12.2018
349. Pl-x 349/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
03.12.2018
350. PL-x 350/04.06.2018 Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor imobile la comisii
31.03.2021
351. PL-x 351/04.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor la comisii
04.06.2018
352. Pl-x 352/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații pe ordinea de zi
26.11.2018
353. Pl-x 353/04.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
10.02.2021
354. PL-x 354/04.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Lege 55/2021
31.03.2021
355. PL-x 355/04.06.2018 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Limbii Elene Lege 204/2018
20.07.2018
356. Pl-x 356/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare și a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Lege 167/2020
07.08.2020
357. Pl-x 357/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie la comisii
04.06.2018
358. Pl-x 358/04.06.2018 Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri la comisii
04.06.2018
359. Pl-x 359/04.06.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României retrimis
la comisii
10.02.2021
360. PL-x 360/06.06.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 104/2021
28.04.2021
361. PL-x 361/06.06.2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 183/2018
18.07.2018
362. PL-x 362/06.06.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară Lege 119/2019
20.06.2019
363. PL-x 363/06.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.320 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 256/2019
24.12.2019
364. PL-x 364/06.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 175/2018
13.07.2018
365. Pl-x 365/06.06.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Lege 205/2018
20.07.2018
366. Pl-x 366/06.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
367. Pl-x 367/06.06.2018 Propunere legislativă privind autorizația sanitară de funcționare pentru cabinetele mobile de medicină dentară pe ordinea de zi
05.11.2018
368. Pl-x 368/11.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
10.12.2018
369. PL-x 369/12.06.2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României respins
definitiv
03.04.2019
370. Pl-x 370/13.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
10.12.2018
371. PL-x 371/13.06.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 55/2019
20.03.2019
372. PL-x 372/13.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării " respins
definitiv
18.05.2021
373. PL-x 373/13.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respins
definitiv
23.03.2021
374. Pl-x 374/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
18.02.2019
375. PL-x 375/18.06.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 185/2018
18.07.2018
376. PL-x 376/18.06.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.36/2018 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. Lege 272/2018
19.11.2018
377. PL-x 377/18.06.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 270/2018
19.11.2018
378. PL-x 378/18.06.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări la comisii
18.06.2018
379. PL-x 379/18.06.2018 Proiect de Lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați retrimis
la comisii
29.03.2021
380. Pl-x 380/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice pe ordinea de zi
21.11.2018
381. Pl-x 381/18.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice pe ordinea de zi
21.11.2018
382. Pl-x 382/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
17.09.2018
383. PL-x 383/18.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice Lege 84/2019
25.04.2019
384. PL-x 384/18.06.2018 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului Lege 157/2018
02.07.2018
385. Pl-x 385/18.06.2018 Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 de lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternativ/ecologice pe ordinea de zi
22.10.2018
386. PL-x 386/20.06.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați în unități de învățământ înființate în procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației la comisii
27.11.2019
387. Pl-x 387/20.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 190/2019
25.10.2019
388. PL-x 388/20.06.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2018 pentru completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 269/2018
19.11.2018
389. PL-x 389/20.06.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat la comisii
20.06.2018
390. PL-x 390/20.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice Lege 225/2018
01.08.2018
391. PL-x 391/20.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 199/2018
20.07.2018
392. PL-x 392/20.06.2018 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române pe ordinea de zi
11.10.2021
393. PL-x 393/25.06.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor și a Protocolului la Convenție, semnat la București, la 18 octombrie 2017 Lege 309/2018
12.12.2018
394. PL-x 394/25.06.2018 Proiect de Lege privind distribuția de asigurări Lege 236/2018
05.10.2018
395. PL-x 395/25.06.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 283/2018
26.11.2018
396. PL-x 396/25.06.2018 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență Lege 219/2018
27.07.2018
397. PL-x 397/25.06.2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca "Ziua Victoriei Revoluției de la 1848 și a Democrației Românești" retrimis
la comisii
12.12.2018
398. Pl-x 398/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
05.05.2021
399. Pl-x 399/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 85/2020
18.06.2020
400. Pl-x 400/25.06.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe ordinea de zi
24.09.2018
401. Pl-x 401/25.06.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare Lege 31/2020
31.03.2020
402. Pl-x 402/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996 respinsa
definitiv
13.04.2021
403. Pl-x 403/25.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 la comisii
25.06.2018
404. Pl-x 404/27.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare respinsa
definitiv
25.03.2019
405. PL-x 405/27.06.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice respins
definitiv
17.02.2021
406. PL-x 406/03.07.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție respins
definitiv
23.03.2021
407. PL-x 407/03.07.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului" Lege 228/2018
02.08.2018
408. PL-x 408/03.09.2018 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind manangementul riscurilor de dezastre, cu opțiune de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CAT-DDO) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 iulie 2018 Lege 306/2018
11.12.2018
409. PL-x 409/03.09.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre, pe de altă parte, semnat la Bridgetown, la 15 octombrie 2008 Lege 1/2019
03.01.2019
410. PL-x 410/03.09.2018 Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului de înființare a Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, încheiat la Beijing, la 29 iunie 2015 și a Rezoluției nr.40 privind admiterea României ca membru al Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură, adoptată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură, la 12 mai 2017 Lege 308/2018
12.12.2018
411. PL-x 411/03.09.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, semnat de România la 20 septembrie 2011 la New York, la Convenția privind diversitatea biologică, semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro Lege 36/2019
17.01.2019
412. PL-x 412/03.09.2018 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956 Lege 29/2019
10.01.2019
413. Pl-x 413/03.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 52/2019
20.03.2019
414. Pl-x 414/03.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 respinsa
definitiv
25.03.2019
415. Pl-x 415/03.09.2018 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului respinsa
definitiv
07.10.2019
416. PL-x 416/03.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 339/2018
21.12.2018
417. PL-x 417/03.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene Lege 278/2018
26.11.2018
418. PL-x 418/03.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziții și prelungirea unui termen prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 342/2018
21.12.2018
419. PL-x 419/03.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice -
09.03.2020
420. PL-x 420/03.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate la comisii
03.09.2018
421. PL-x 421/03.09.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 248/2018
05.11.2018
422. PL-x 422/03.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 61/2019
15.04.2019
423. PL-x 423/03.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Lege 247/2018
05.11.2018
424. PL-x 424/03.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Legii privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterea infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date Lege 363/2018
28.12.2018
425. PL-x 425/03.09.2018 Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene respins
definitiv
21.11.2018
426. PL-x 426/03.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari pe ordinea de zi
15.10.2018
427. PL-x 427/03.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală la comisii
03.03.2021
428. PL-x 428/03.09.2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
07.06.2021
429. PL-x 429/03.09.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 354/2018
27.12.2018
430. PL-x 430/03.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor Lege 99/2019
08.05.2019
431. Pl-x 431/03.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
definitiv
10.02.2021
432. PL-x 432/03.09.2018 Proiect de Lege privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor Lege 356/2018
27.12.2018
433. PL-x 433/03.09.2018 Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040" respins
definitiv
03.03.2021
434. PL-x 434/03.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale Lege 326/2018
21.12.2018
435. PL-x 435/03.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale retrimis
la comisii
25.02.2020
436. PL-x 436/03.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc Lege 219/2021
26.07.2021
437. PL-x 437/03.09.2018 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Bioinginerilor din România respins
definitiv
13.04.2021
438. PL-x 438/03.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 respins
definitiv
05.06.2019
439. PL-x 439/03.09.2018 Proiect de Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc Lege 79/2019
25.04.2019
440. Pl-x 440/03.09.2018 Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă pe ordinea de zi
15.10.2018
441. Pl-x 441/03.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
03.09.2018
442. Pl-x 442/03.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare pe ordinea de zi
15.10.2018
443. Pl-x 443/03.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
15.10.2018
444. Pl-x 444/03.09.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe ordinea de zi
30.09.2018
445. Pl-x 445/03.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare pe ordinea de zi
15.10.2018
446. Pl-x 446/03.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare pe ordinea de zi
15.10.2018
447. Pl-x 447/03.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate respinsa
definitiv
11.12.2019
448. PL-x 448/03.09.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza Rezoluției Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017 Lege 261/2018
14.11.2018
449. PL-x 449/11.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2018 pentru completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii la Senat
22.10.2018
450. Pl-x 450/11.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administrația publică locală respinsa
definitiv
19.12.2018
451. PL-x 451/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanță de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin Lege 279/2018
26.11.2018
452. PL-x 452/11.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 340/2018
21.12.2018
453. PL-x 453/11.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru prorogarea unor termene Lege 277/2018
26.11.2018
454. PL-x 454/11.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană Lege 125/2019
03.07.2019
455. PL-x 455/11.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor Lege 281/2018
26.11.2018
456. Pl-x 456/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" Lege 26/2019
09.01.2019
457. Pl-x 457/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice pe ordinea de zi
22.10.2018
458. PL-x 458/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) și (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 286/2018
29.11.2018
459. PL-x 459/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal respins
definitiv
05.10.2021
460. PL-x 460/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
01.10.2019
461. PL-x 461/11.09.2018 Proiect de Lege privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor respins
definitiv
09.03.2021
462. PL-x 462/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
463. PL-x 463/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal respins
definitiv
11.05.2021
464. PL-x 464/11.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România respins
definitiv
30.03.2021
465. Pl-x 465/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale pe ordinea de zi
15.10.2018
466. Pl-x 466/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
08.06.2021
467. Pl-x 467/11.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice Lege 240/2021
08.10.2021
468. PL-x 468/12.09.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varșovia, la 25 mai 2018 Lege 299/2018
07.12.2018
469. PL-x 469/12.09.2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 2/2019
03.01.2019
470. Pl-x 470/17.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
25.03.2019
471. PL-x 471/17.09.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respins
definitiv
08.06.2021
472. Pl-x 472/19.09.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative procedura legislativa încetata
15.10.2018
473. PL-x 473/19.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene Lege 9/2019
04.01.2019
474. PL-x 474/19.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE" Lege 70/2019
22.04.2019
475. PL-x 475/19.09.2018 Proiect de Lege pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative Lege 280/2018
26.11.2018
476. PL-x 476/19.09.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2018 privind prorogarea termenului reglementat la alin.(4) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 282/2018
26.11.2018
477. PL-x 477/19.09.2018 Proiect de Lege privind instituirea Zilei dăruirii Lege 355/2018
27.12.2018
478. PL-x 478/19.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.195/2005 privind protecția mediului Lege 123/2020
10.07.2020
479. Pl-x 479/19.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România pe ordinea de zi
04.12.2018
480. Pl-x 480/19.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului respinsa
definitiv
10.02.2021
481. Pl-x 481/26.09.2018 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
19.12.2018
482. PL-x 482/26.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2018 pentru completarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale Lege 195/2019
29.10.2019
483. PL-x 483/26.09.2018 Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 129/2019
11.07.2019
484. PL-x 484/26.09.2018 Proiect de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale Lege 284/2018
26.11.2018
485. PL-x 485/26.09.2018 Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului Lege 292/2018
03.12.2018
486. Pl-x 486/26.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 pe ordinea de zi
29.10.2018
487. Pl-x 487/26.08.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 131/2019
11.07.2019
488. PL-x 488/26.09.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici respins
definitiv
05.05.2021
489. Pl-x 489/26.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii adopției nr.273/2004 respinsa
definitiv
20.04.2021
490. Pl-x 490/26.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturior persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
04.02.2019
491. PL-x 491/02.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2018 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 19/2019
08.01.2019
492. Pl-x 492/02.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
01.04.2019
493. PL-x 493/03.10.2018 Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare în reexaminare
la Senat
09.07.2020
494. Pl-x 494/03.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România pe ordinea de zi
03.12.2018
495. PL-x 495/03.10.2018 Proiect de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România Lege 217/2019
14.11.2019
496. PL-x 496/03.10.2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor Lege 66/2019
18.04.2019
497. PL-x 497/03.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017 la comisii
03.10.2018
498. PL-x 498/03.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 la comisii
03.10.2018
499. PL-x 499/03.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 la comisii
03.10.2018
500. PL-x 500/03.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.Guvernului nr.79/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 la comisii
03.10.2018
501. Pl-x 501/03.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
09.03.2021
502. PL-x 502/08.10.2018 Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici Lege 293/2018
03.12.2018
503. PL-x 503/08.10.2018 Proiect de Lege privind societățile mutuale de asigurare Lege 71/2019
22.04.2019
504. PL-x 504/08.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 12/2019
08.01.2019
505. PL-x 505/08.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității retrimis
la comisii
06.02.2019
506. PL-x 506/08.10.2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice Lege 120/2019
20.06.2019
507. PL-x 507/08.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 49/2019
14.03.2019
508. PL-x 508/08.10.2018 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(3) și (4) ale art.25 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României la comisii
08.10.2018
509. Pl-x 509/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României la comisii
08.02.2021
510. PL-x 510/08.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 329/2018
21.12.2018
511. PL-x 511/08.10.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la comisii
08.10.2018
512. PL-x 512/08.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 111/2019
24.05.2019
513. Pl-x 513/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României la comisii
08.02.2021
514. Pl-x 514/08.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la comisii
08.10.2018
515. PL-x 515/10.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului la comisii
10.10.2018
516. PL-x 516/10.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 295/2018
03.12.2018
517. PL-x 517/10.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 Lege 41/2019
06.03.2019
518. PL-x 518/10.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă Lege 89/2021
19.04.2021
519. PL-x 519/10.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019 Lege 301/2018
10.12.2018
520. PL-x 520/10.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 22/2019
08.01.2019
521. PL-x 521/10.10.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 171/2020
12.08.2020
522. PL-x 522/10.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 la comisii
10.10.2018
523. PL-x 523/10.10.2018 Proiect de Lege pentru instituirea Anului cărții în România Lege 357/2018
27.12.2018
524. Pl-x 524/10.10.2018 Propunere legislativă de modificare și completarea punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 11/2020
09.01.2020
525. Pl-x 525/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal retrimis
la comisii
07.06.2021
526. Pl-x 526/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
05.05.2021
527. Pl-x 527/10.10.2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar pe ordinea de zi
04.02.2019
528. Pl-x 528/10.10.2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar pe ordinea de zi
04.02.2019
529. Pl-x 529/10.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu pe ordinea de zi
05.11.2018
530. Pl-x 530/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele respinsa
definitiv
28.09.2021
531. Pl-x 531/10.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 respinsa
definitiv
20.05.2020
532. Pl-x 532/10.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
20.04.2021
533. PL-x 533/15.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție la comisii
03.03.2021
534. PL-x 534/15.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 314/2018
17.12.2018
535. PL-x 535/15.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2018 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației Lege 341/2018
21.12.2018
536. PL-x 536/15.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ’’Sala Palatului” și pentru modificarea unor acte normative la comisii
15.10.2018
537. PL-x 537/15.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 7/2019
04.01.2019
538. PL-x 538/15.10.2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua națională a constructorului Lege 350/2018
27.12.2018
539. PL-x 539/15.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 Lege 21/2019
08.01.2019
540. PL-x 540/15.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 359/2018
27.12.2018
541. Pl-x 541/15.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsa
definitiv
15.06.2021
542. PL-x 542/17.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției Lege 239/2019
19.12.2019
543. PL-x 543/17.10.2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementulu riscului de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018 Lege 307/2018
11.12.2018
544. PL-x 544/17.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România Lege 338/2018
21.12.2018
545. PL-x 545/17.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen Lege 40/2019
06.03.2019
546. PL-x 546/17.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman Lege 242/2019
20.12.2019
547. PL-x 547/17.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 143/2019
18.07.2019
548. PL-x 548/17.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 303/2018
11.12.2018
549. PL-x 549/17.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență Lege 300/2018
10.12.2018
550. PL-x 550/17.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 92/2021
19.04.2021
551. PL-x 551/17.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 177/2019
10.10.2019
552. PL-x 552/17.10.2018 Proiect de Lege privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor Lege 118/2019
20.06.2019
553. PL-x 553/17.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 48/2020
03.04.2020
554. Pl-x 554/17.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
definitiv
21.09.2021
555. Pl-x 555/17.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe Lege 85/2019
25.04.2019
556. Pl-x 556/17.10.2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultații prenatale retrimis
la comisii
05.05.2021
557. Pl-x 557/22.10.2018 Propunere legislativă privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună Lege 37/2019
17.01.2019
558. PL-x 558/22.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018 Lege 10/2019
08.01.2019
559. PL-x 559/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la comisii
22.10.2018
560. PL-x 560/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 31/2019
10.01.2019
561. PL-x 561/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor Lege 151/2021
04.06.2021
562. PL-x 562/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 311/2018
17.12.2018
563. PL-x 563/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor Lege 313/2018
17.12.2018
564. PL-x 564/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2018 pentru completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. Lege 96/2021
19.04.2021
565. PL-x 565/22.10.2018 Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020 Lege 14/2019
08.01.2019
566. PL-x 566/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene Lege 315/2018
17.12.2018
567. PL-x 567/22.10.2018 Proiect de Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică Lege 69/2019
22.04.2019
568. PL-x 568/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România pe ordinea de zi
21.11.2018
569. PL-x 569/22.10.2018 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 166/2019
03.10.2019
570. PL-x 570/22.10.2018 Proiect de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 360/2018
27.12.2018
571. PL-x 571/22.10.2018 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iași "Capitala istorică" a României Lege 361/2018
27.12.2018
572. Pl-x 572/22.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor pe ordinea de zi
21.11.2018
573. Pl-x 573/22.10.2018 Propunere legislativă privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă " - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA respinsa
definitiv
05.10.2021
574. PL-x 574/22.10.2018 Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate Lege 74/2019
25.04.2019
575. PL-x 575/22.10.2018 Proiect de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la comisii
22.10.2018
576. PL-x 576/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 176/2019
10.10.2019
577. PL-x 577/22.10.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 77/2019
25.04.2019
578. PL-x 578/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 80/2019
25.04.2019
579. PL-x 579/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2018 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 243/2020
06.11.2020
580. PL-x 580/22.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a Lege 167/2019
03.10.2019
581. PL-x 581/22.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional pe ordinea de zi
13.10.2021
582. PL-x 582/22.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 175/2019
10.10.2019
583. PL-x 583/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 83/2019
25.04.2019
584. PL-x 584/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune Lege 25/2019
09.01.2019
585. PL-x 585/22.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne Lege 82/2019
25.04.2019
586. PL-x 586/22.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transport Rutier Lege 78/2019
25.04.2019
587. PL-x 587/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2018 pentru completarea din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 34/2019
16.01.2019
588. PL-x 588/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 81/2019
25.04.2019
589. PL-x 589/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 49/2021
22.03.2021
590. PL-x 590/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 67/2019
18.04.2019
591. PL-x 591/22.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă retrimis
la comisii
10.05.2021
592. PL-x 592/22.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative retrimis
la comisii
29.03.2021
593. PL-x 593/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 45/2019
08.03.2019
594. PL-x 594/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
22.10.2018
595. PL-x 595/22.10.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 63/2019
18.04.2019
596. PL-x 596/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați la comisii
22.10.2018
597. PL-x 597/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 respins
definitiv
08.06.2021
598. PL-x 598/22.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la comisii
22.10.2018
599. PL-x 599/22.10.2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani Lege 20/2019
08.01.2019
600. Pl-x 600/22.10.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA pe ordinea de zi
04.02.2019
601. Pl-x 601/22.10.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative respinsa
definitiv
28.09.2021
602. Pl-x 602/22.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei pe ordinea de zi
10.12.2018
603. Pl-x 603/22.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările și completările ulterioare la comisii
22.10.2018
604. Pl-x 604/22.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
03.12.2018
605. Pl-x 605/22.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 172/2019
07.10.2019
606. Pl-x 606/22.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății pe ordinea de zi
10.12.2018
607. Pl-x 607/22.10.2018 Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală pe ordinea de zi
26.11.2018
608. Pl-x 608/22.10.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
13.10.2021
609. Pl-x 609/22.10.2018 Propunere legislativă privind reglementarea activităților de sănătate premedicale desfășurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul național al României respinsa
definitiv
05.10.2021
610. Pl-x 610/22.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
22.10.2018
611. Pl-x 611/22.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
16.03.2021
612. PL-x 612/24.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane Lege 6/2019
04.01.2019
613. PL-x 613/24.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice Lege 11/2019
08.01.2019
614. PL-x 614/24.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției Lege 227/2021
16.09.2021
615. PL-x 615/24.10.2018 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene Lege 206/2019
08.11.2019
616. PL-x 616/24.10.2018 Proiect de Lege privind declasificarea unor documente respins
definitiv
23.03.2021
617. PL-x 617/24.10.2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt Lege 343/2018
27.12.2018
618. PL-x 618/24.10.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.27 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
24.10.2018
619. Pl-x 619/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
08.06.2021
620. Pl-x 620/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
621. Pl-x 621/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
21.09.2021
622. Pl-x 622/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996 respinsa
definitiv
08.06.2021
623. Pl-x 623/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996 pe ordinea de zi
10.12.2018
624. PL-x 624/24.10.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.114 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat Lege 23/2019
09.01.2019
625. PL-x 625/24.10.2018 Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale Lege 27/2019
10.01.2019
626. PL-x 626/24.10.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respins
definitiv
08.06.2021
627. Pl-x 627/24.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
08.06.2021
628. Pl-x 628/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
21.09.2021
629. Pl-x 629/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului pe ordinea de zi
04.02.2019
630. Pl-x 630/24.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii pe ordinea de zi
03.12.2018
631. Pl-x 631/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
08.06.2021
632. Pl-x 632/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată retrimis
la comisii
30.03.2021
633. Pl-x 633/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
05.10.2021
634. Pl-x 634/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România respinsa
definitiv
28.09.2021
635. Pl-x 635/24.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
05.10.2021
636. Pl-x 636/24.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
08.06.2021
637. Pl-x 637/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției respinsa
definitiv
11.03.2019
638. PL-x 638/29.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 86/2019
25.04.2019
639. PL-x 639/29.10.2018 Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligații Lege 171/2019
07.10.2019
640. Pl-x 640/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
27.11.2019
641. Pl-x 641/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată respinsa
definitiv
02.02.2021
642. Pl-x 642/29.10.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul expertizării în securitate și sănătate ocupațională respinsa
definitiv
10.02.2021
643. Pl-x 643/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
04.02.2019
644. PL-x 644/29.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019 Lege 3/2019
03.01.2019
645. PL-x 645/29.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 76/2019
25.04.2019
646. PL-x 646/29.10.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 173/2019
07.10.2019
647. Pl-x 647/29.10.2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare pe ordinea de zi
10.12.2018
648. Pl-x 648/29.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
03.12.2018
649. Pl-x 649/29.10.2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
19.12.2018
650. Pl-x 650/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 157/2020
24.07.2020
651. Pl-x 651/29.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.h), alin.(1), art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 68/2020
26.05.2020
652. Pl-x 652/31.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni respinsa
definitiv
01.04.2019
653. Pl-x 653/31.10.2018 Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română respinsa
definitiv
25.03.2019
654. PL-x 654/31.10.2018 Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor Lege 88/2021
19.04.2021
655. PL-x 655/31.10.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor Lege 17/2019
08.01.2019
656. PL-x 656/31.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018 Lege 24/2019
09.01.2019
657. PL-x 657/31.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 235/2020
05.11.2020
658. PL-x 658/31.10.2018 Proiect de Lege privind regimul juridic al gestionarilor la comisii
31.10.2018
659. Pl-x 659/31.10.2018 Propunere legislativă privind activitățile prestabilite de tip ridesharing respinsa
definitiv
11.05.2021
660. PL-x 660/31.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 Lege 186/2019
17.10.2019
661. PL-x 661/31.10.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice Lege 170/2020
12.08.2020
662. Pl-x 662/31.10.2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil respinsa
definitiv
28.09.2021
663. Pl-x 663/31.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
04.02.2019
664. Pl-x 664/31.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă la comisii
31.10.2018
665. Pl-x 665/31.10.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare Lege 185/2019
17.10.2019
666. Pl-x 666/31.10.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.05.2021
667. PL-x 667/05.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative la comisii
05.11.2018
668. PL-x 668/05.11.2018 Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la comisii
05.05.2021
669. Pl-x 669/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la comisii
05.11.2018
670. Pl-x 670/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006 pe ordinea de zi
04.12.2018
671. Pl-x 671/05.11.2018 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău respinsa
definitiv
05.05.2021
672. Pl-x 672/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 110/2019
24.05.2019
673. PL-x 673/05.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv Lege 133/2021
13.05.2021
674. Pl-x 674/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal pe ordinea de zi
04.02.2019
675. Pl-x 675/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
21.09.2021
676. Pl-x 676/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe ordinea de zi
10.12.2018
677. Pl-x 677/05.11.2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Națiunii Române" la comisii
05.11.2018
678. Pl-x 678/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților retrimis
la comisii
07.06.2021
679. Pl-x 679/05.11.2018 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic de Înmatriculare în cadrul RAR la comisii
05.11.2018
680. Pl-x 680/05.11.2018 Propunere legislativă privind abrogarea art.19 din Ordonanța de urgență nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.05.2021
681. Pl-x 681/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la comisii
05.11.2018
682. Pl-x 682/05.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
23.03.2021
683. Pl-x 683/05.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
04.02.2019
684. Pl-x 684/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea nr.1/2011 Legea Educației Naționale procedura legislativa încetata
06.02.2019
685. Pl-x 685/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap procedura legislativa încetata
10.12.2018
686. PL-x 686/12.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 15/2019
08.01.2019
687. PL-x 687/12.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri la comisii
31.03.2021
688. PL-x 688/12.11.2018 Proiect de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 46/2019
08.03.2019
689. PL-x 689/12.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art V din Ordonanței Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Lege 169/2019
07.10.2019
690. PL-x 690/12.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 73/2019
25.04.2019
691. Pl-x 691/12.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile Lege 95/2019
07.05.2019
692. Pl-x 692/12.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
definitiv
20.04.2021
693. Pl-x 693/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
25.02.2019
694. PL-x 694/14.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 42/2019
06.03.2019
695. PL-x 695/14.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni Lege 33/2019
16.01.2019
696. PL-x 696/14.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor și pentru modificarea art.342 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
14.11.2018
697. Pl-x 697/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
698. Pl-x 698/14.11.2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie respinsa
definitiv
15.06.2021
699. Pl-x 699/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la comisii
08.02.2021
700. PL-x 700/14.11.2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
01.10.2019
701. PL-x 701/14.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/ 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri la comisii
14.11.2018
702. Pl-x 702/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă respinsa
definitiv
11.05.2021
703. Pl-x 703/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pe ordinea de zi
10.12.2018
704. Pl-x 704/14.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.05.2021
705. Pl-x 705/14.11.2018 Propunere legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului respinsa
definitiv
18.05.2021
706. Pl-x 706/14.11.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului -
09.10.2020
707. Pl-x 707/19.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
01.04.2019
708. PL-x 708/19.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 13/2019
08.01.2019
709. PL-x 709/19.11.2018 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației pe ordinea de zi
02.09.2019
710. PL-x 710/19.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative respins
definitiv
30.03.2021
711. Pl-x 711/21.11.2018 Propunere legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor procedura legislativa încetata
17.12.2018
712. Pl-x 712/21.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Lege 184/2019
17.10.2019
713. Pl-x 713/21.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului retrimis
la comisii
17.05.2021
714. Pl-x 714/21.11.2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România respinsa
definitiv
11.05.2021
715. Pl-x 715/21.11.2018 Propunere legislativă privind dialogul social pe ordinea de zi
23.06.2021
716. PL-x 716/21.11.2018 Proiectul Legii "Legea tineretului" raport
depus
19.10.2021
717. Pl-x 717/21.11.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
13.04.2021
718. Pl-x 718/21.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii Lege 151/2020
23.07.2020
719. Pl-x 719/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române respinsa
definitiv
23.09.2019
720. Pl-x 720/26.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației în reexaminare
la Senat
15.06.2021
721. PL-x 721/28.11.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative Lege 113/2020
08.07.2020
722. PL-x 722/28.11.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 244/2019
20.12.2019
723. PL-x 723/28.11.2018 Proiect de Lege privind statutul polițiștilor de penitenciare și pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 145/2019
22.07.2019
724. PL-x 724/28.11.2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 33/2020
31.03.2020
725. PL-x 725/28.11.2018 Proiect de Lege privind sistemul public de pensii Lege 127/2019
08.07.2019
726. PL-x 726/28.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 189/2019
25.10.2019
727. PL-x 727/28.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate la comisii
28.11.2018
728. PL-x 728/28.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
16.04.2019
729. PL-x 729/28.11.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 130/2019
11.07.2019
730. Pl-x 730/28.11.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală retrimis
la comisii
17.05.2021
731. PL-x 731/03.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018 Lege 72/2019
22.04.2019
732. Pl-x 732/05.12.2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 la Senat
27.03.2019
733. Pl-x 733/05.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști procedura legislativa încetata
04.02.2019
734. PL-x 734/05.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor Lege 196/2019
31.10.2019
735. PL-x 735/05.12.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene Lege 43/2019
06.03.2019
736. PL-x 736/05.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 268/2020
25.11.2020
737. PL-x 737/05.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment la comisii
05.12.2018
738. Pl-x 738/12.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 procedura legislativa încetata
11.02.2019
739. PL-x 739/12.12.2018 Proiect de Lege privind activitatea consulară Lege 62/2019
15.04.2019
740. PL-x 740/12.12.2018 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul Lege 44/2019
06.03.2019
741. PL-x 741/12.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 60/2019
15.04.2019
742. Pl-x 742/12.12.2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antiromânismului la comisii
12.12.2018
743. PL-x 743/12.12.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 178/2019
10.10.2019
744. PL-x 744/12.12.2018 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(1), (2) și (4) ale art.40 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 136/2019
12.07.2019
745. PL-x 745/12.12.2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 98/2019
08.05.2019
746. Pl-x 746/12.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată respinsa
definitiv
08.06.2021
747. Pl-x 747/12.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
08.06.2021
748. PL-x 748/12.12.2018 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 4/2019
03.01.2019
749. PL-x 749/14.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 la comisii
14.12.2018
750. PL-x 750/14.12.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 la comisii
14.12.2018
751. Pl-x 751/19.12.2018 Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanțarea autorităților publice locale de pe raza județelor Arad, Hunedoara, Maramureș, Mureș și Sibiu Lege 78/2020
11.06.2020
752. PL-x 752/19.12.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2018 pentru completarea art.159 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 92/2019
06.05.2019
753. PL-x 753/19.12.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2018 privind modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999 Lege 200/2019
07.11.2019
754. PL-x 754/19.12.2018 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 30 octombrie ca "Ziua pacientului cu arsuri" Lege 180/2019
10.10.2019

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 7:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro