Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2016

Numar înregistrari gasite: 541
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 1/01.02.2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR procedura legislativa încetata
22.02.2016
2. Pl-x 2/01.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011(actualizată) respinsa
definitiv
13.06.2016
3. PL-x 3/01.02.2016 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 Lege 96/2016
16.05.2016
4. Pl-x 4/01.02.2016 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate la Senat
06.04.2016
5. PL-x 5/03.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2015 pentru modificarea art.51 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 41/2016
22.03.2016
6. PL-x 6/03.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 114/2016
27.05.2016
7. Pl-x 7/03.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
14.02.2017
8. Pl-x 8/03.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal pe ordinea de zi
13.11.2017
9. Pl-x 9/08.02.2016 Propunere legislativă privind Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 procedura legislativa încetata
29.02.2016
10. PL-x 10/10.02.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităților Competente pentru Schimb Automat de Informații privind Conturi Financiare semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014 Lege 70/2016
25.04.2016
11. Pl-x 11/10.02.2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate respinsa
definitiv
19.09.2016
12. Pl-x 12/10.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004 și Legii 554/2004, precum și pentru completarea Legii 340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ respinsa
definitiv
27.02.2017
13. Pl-x 13/10.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea lit.c) a alin.(1) al art.7 din Legea nr.344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale respinsa
definitiv
19.09.2017
14. Pl-x 14/10.02.2016 Propunere legislativă privind adoptarea zilei de 1 septembrie ca zi a comunităților defavorizate afectate de sărăcie respinsa
definitiv
21.02.2017
15. Pl-x 15/10.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate respinsa
definitiv
25.04.2017
16. Pl-x 16/10.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.33 alin.1, lit.g și a art.34, alin.2 din Legea nr.241/2006, republicată în 2013 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28.12.2016
17. PL-x 17/10.02.2016 Proiect de Lege privind achizițiile sectoriale Lege 99/2016
19.05.2016
18. PL-x 18/10.02.2016 Proiect de Lege privind achizițiile publice Lege 98/2016
19.05.2016
19. PL-x 19/10.02.2016 Proiect de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor Lege 101/2016
19.05.2016
20. PL-x 20/10.02.2016 Proiect de Lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii Lege 100/2016
19.05.2016
21. Pl-x 21/15.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară respinsa
definitiv
19.09.2016
22. PL-x 22/15.02.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respins
definitiv
06.04.2016
23. PL-x 23/15.02.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 81/2016
29.04.2016
24. Pl-x 24/15.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.54, alin.1, lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 198/2016
03.11.2016
25. Pl-x 25/17.02.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorilui national - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități respinsa
definitiv
19.09.2016
26. PL-x 26/17.02.2016 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activități Lege 170/2016
07.10.2016
27. Pl-x 27/17.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
14.02.2017
28. Pl-x 28/17.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(3) din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare respinsa
definitiv
14.02.2017
29. PL-x 29/17.02.2016 Proiect de Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
28.12.2016
30. PL-x 30/17.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului Lege 146/2016
12.07.2016
31. PL-x 31/17.02.2016 Proiect de Lege privind modificarea art. 192 alin. (1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
14.02.2017
32. Pl-x 32/17.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respinsa
definitiv
14.02.2017
33. Pl-x 33/17.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
definitiv
13.10.2021
34. Pl-x 34/17.02.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea OUG 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, republicată respinsa
definitiv
28.12.2016
35. Pl-x 35/17.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 respinsa
definitiv
16.06.2021
36. Pl-x 36/17.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
25.04.2017
37. Pl-x 37/17.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat respinsa
definitiv
21.02.2017
38. Pl-x 38/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrimis
la comisii
17.10.2018
39. PL-x 39/22.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 65/2016
12.04.2016
40. Pl-x 40/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.42 și 55 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28.12.2016
41. PL-x 41/24.02.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 Lege 97/2016
16.06.2016
42. Pl-x 42/29.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u și art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității respinsa
definitiv
01.02.2017
43. Pl-x 43/29.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
13.03.2017
44. Pl-x 44/29.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
13.03.2017
45. Pl-x 45/29.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
03.04.2017
46. Pl-x 46/29.02.2016 Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu respinsa
definitiv
21.10.2019
47. Pl-x 47/29.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsa
definitiv
19.09.2016
48. Pl-x 48/29.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
10.04.2017
49. PL-x 49/29.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene Lege 106/2016
26.05.2016
50. PL-x 50/29.02.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 67/2016
19.04.2016
51. Pl-x 51/29.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
14.02.2017
52. Pl-x 52/02.03.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
definitiv
08.06.2016
53. PL-x 53/02.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 78/2016
28.04.2016
54. PL-x 54/07.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale, precum și a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenția privind înființarea Uniunii Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 Lege 121/2016
01.07.2016
55. Pl-x 55/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsa
definitiv
13.02.2017
56. PL-x 56/07.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov Lege 107/2016
26.05.2016
57. Pl-x 57/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.38 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
22.06.2016
58. PL-x 58/09.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară Lege 154/2016
15.07.2016
59. PL-x 59/09.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Lege 156/2016
15.07.2016
60. PL-x 60/09.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 200/2016
04.11.2016
61. PL-x 61/09.03.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și pentru completarea art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pe ordinea de zi
19.03.2018
62. Pl-x 62/09.03.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 respinsa
definitiv
14.02.2017
63. Pl-x 63/09.03.2016 Propunere legislativă pentru proclamarea zilei de 1 septembrie ca Ziua comunităților defavorizate afectate de sărăcie respinsa
definitiv
21.02.2017
64. Pl-x 64/09.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
definitiv
19.09.2017
65. Pl-x 65/09.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice respinsa
definitiv
21.03.2017
66. PL-x 66/14.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 139/2019
17.07.2019
67. PL-x 67/14.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 117/2016
31.05.2016
68. PL-x 68/14.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 149/2017
27.06.2017
69. PL-x 69/14.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 242/2016
29.11.2016
70. PL-x 70/14.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 80/2016
29.04.2016
71. PL-x 71/14.03.2016 Proiect de Lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 151/2016
13.07.2016
72. PL-x 72/14.03.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române Lege 115/2016
27.05.2016
73. PL-x 73/14.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Lege 178/2016
07.10.2016
74. PL-x 74/14.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2016 pentru modificarea art.28 alin.(41) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România Lege 92/2016
11.05.2016
75. Pl-x 75/14.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 142/2016
12.07.2016
76. Pl-x 76/14.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13.04.2016
77. Pl-x 77/14.03.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare respinsa
definitiv
14.02.2017
78. Pl-x 78/16.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României respinsa
definitiv
13.02.2017
79. Pl-x 79/21.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.03.2017
80. PL-x 80/21.03.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 4 noiembrie 2015 Lege 161/2016
21.07.2016
81. Pl-x 81/21.03.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 291 din Legea audiovizualului nr.504/2002 Lege 66/2017
13.04.2017
82. PL-x 82/21.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare la comisii
29.03.2016
83. PL-x 83/21.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 108/2016
26.05.2016
84. PL-x 84/21.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor Lege 8/2018
04.01.2018
85. Pl-x 85/21.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
09.03.2021
86. PL-x 86/21.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 179/2016
07.10.2016
87. PL-x 87/21.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de inchiriere la comisii
22.03.2016
88. Pl-x 88/21.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
25.04.2017
89. Pl-x 89/21.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
26.09.2018
90. Pl-x 90/21.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
21.02.2017
91. Pl-x 91/21.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
26.09.2018
92. Pl-x 92/22.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
14.02.2017
93. PL-x 93/22.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 63/2017
13.04.2017
94. PL-x 94/22.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 127/2016
07.07.2016
95. PL-x 95/22.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 194/2016
31.10.2016
96. PL-x 96/22.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la comisii
29.03.2016
97. Pl-x 97/22.03.2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" respinsa
definitiv
03.04.2019
98. Pl-x 98/22.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
14.02.2017
99. Pl-x 99/29.03.2016 Propunere legislativă privind asigurarea calității în sistemul de sănătate procedura legislativa încetata
20.04.2016
100. PL-x 100/29.03.2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice Lege 235/2018
05.10.2018
101. PL-x 101/29.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 153/2016
13.07.2016
102. PL-x 102/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 152/2016
13.07.2016
103. PL-x 103/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 184/2017
24.07.2017
104. PL-x 104/29.03.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea recunoștinței pentru Victoria Revoluției române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 252/2016
23.12.2016
105. PL-x 105/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 respins
definitiv
03.04.2019
106. Pl-x 106/29.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 pe ordinea de zi
10.10.2017
107. PL-x 107/29.03.2016 Proiect de Lege privind instituirea Zilei funcționarului public Lege 145/2016
12.07.2016
108. PL-x 108/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România Lege 175/2016
07.10.2016
109. PL-x 109/29.03.2016 Proiect de Lege privind instituirea unor cerințe generale referitoare la lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice respins
definitiv
10.02.2021
110. PL-x 110/29.03.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.154 / 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice respins
definitiv
28.03.2017
111. PL-x 111/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 pe ordinea de zi
12.03.2018
112. Pl-x 112/29.03.2016 Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative respinsa
definitiv
27.11.2019
113. Pl-x 113/29.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public respinsa
definitiv
08.06.2016
114. Pl-x 114/29.03.2016 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Funcționarului Public respinsa
definitiv
08.06.2016
115. Pl-x 115/29.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
14.02.2017
116. Pl-x 116/29.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
28.03.2017
117. Pl-x 117/29.03.2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1 pe ordinea de zi
31.10.2017
118. Pl-x 118/29.03.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012 respinsa
definitiv
25.04.2017
119. Pl-x 119/29.03.2016 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultațiile prenatale respinsa
definitiv
07.11.2018
120. PL-x 120/30.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 raport
depus
15.10.2021
121. Pl-x 121/04.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană și a Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 procedura legislativa încetata
13.04.2016
122. Pl-x 122/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004, republicată respinsa
definitiv
26.11.2019
123. PL-x 123/04.04.2016 Proiect de Lege pentru interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist respins
definitiv
14.02.2017
124. Pl-x 124/04.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
14.02.2017
125. Pl-x 125/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500 din 2002 privind finanțele publice respinsa
definitiv
14.02.2017
126. Pl-x 126/04.04.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
14.02.2017
127. Pl-x 127/06.04.2016 Propunere legislativă pentru modficarea art.352 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare Lege 56/2017
10.04.2017
128. PL-x 128/06.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civiă, precum și a unor acte normative conexe Lege 17/2017
17.03.2017
129. PL-x 129/06.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală respins
definitiv
10.02.2021
130. Pl-x 130/06.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
25.04.2017
131. PL-x 131/06.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 163/2016
21.07.2016
132. PL-x 132/06.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 respins
definitiv
14.02.2017
133. Pl-x 133/06.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respinsa
definitiv
13.06.2017
134. Pl-x 134/06.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
14.02.2017
135. Pl-x 135/06.04.2016 Propunere legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii-cazuri sociale respinsa
definitiv
14.02.2017
136. Pl-x 136/06.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală pe ordinea de zi
13.11.2017
137. Pl-x 137/11.04.2016 Propunere legislativă privind reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în învățământul preuniversitar procedura legislativa încetata
10.05.2016
138. PL-x 138/11.04.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București, la 20 martie 2013 Lege 174/2016
07.10.2016
139. Pl-x 139/11.04.2016 Propunere legislativă privind înființarea instituției Avocatul Copilului respinsa
definitiv
13.02.2017
140. Pl-x 140/11.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare Lege 32/2017
27.03.2017
141. PL-x 141/11.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2016 pentru suspendarea art.96 alin.(1) lit.f) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la comisii
11.04.2016
142. PL-x 142/11.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Lege 164/2016
22.07.2016
143. Pl-x 143/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
definitiv
30.05.2018
144. PL-x 144/11.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 43/2017
31.03.2017
145. PL-x 145/11.04.2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj Lege 227/2016
17.11.2016
146. PL-x 146/11.04.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale respins
definitiv
07.11.2018
147. Pl-x 147/11.04.2016 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Registrului Electronic Național al Lucrărilor Științifice pe ordinea de zi
18.12.2017
148. Pl-x 148/11.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice respinsa
definitiv
14.02.2017
149. Pl-x 149/11.04.2016 Propunere legislativă privind obligativitatea și prioritizarea finanțării de fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile respinsa
definitiv
13.02.2018
150. Pl-x 150/11.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților respinsa
definitiv
14.02.2017
151. Pl-x 151/11.04.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
07.03.2017
152. Pl-x 152/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
21.02.2017
153. Pl-x 153/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
13.11.2017
154. Pl-x 154/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
13.11.2017
155. Pl-x 155/11.04.2016 Propunere legislativă privind completarea legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
14.02.2017
156. PL-x 156/13.04.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerțul cu arme, adoptat la Naw York, la 2 aprilie 2013, semnat de România la New York, la 3 iunie 2013, și ratificat de România prin Legea nr.32/2014 Lege 162/2016
21.07.2016
157. Pl-x 157/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență respinsa
definitiv
07.03.2017
158. PL-x 158/13.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 Lege 234/2016
24.11.2016
159. PL-x 159/13.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 22/2017
21.03.2017
160. PL-x 160/13.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Lege 147/2016
12.07.2016
161. PL-x 161/13.04.2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe în România Lege 177/2016
07.10.2016
162. PL-x 162/13.04.2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România Lege 223/2016
17.11.2016
163. Pl-x 163/13.04.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 respinsa
definitiv
14.02.2017
164. Pl-x 164/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 347/2018
27.12.2018
165. Pl-x 165/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale respinsa
definitiv
14.02.2017
166. Pl-x 166/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată respinsa
definitiv
21.02.2017
167. Pl-x 167/13.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale respinsa
definitiv
14.02.2017
168. Pl-x 168/13.04.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
14.02.2017
169. Pl-x 169/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
14.02.2017
170. Pl-x 170/13.04.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor respinsa
definitiv
21.03.2017
171. Pl-x 171/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 pe ordinea de zi
10.04.2018
172. Pl-x 172/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
14.02.2017
173. Pl-x 173/13.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale respinsa
definitiv
14.02.2017
174. Pl-x 174/13.04.2016 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat respinsa
definitiv
26.09.2017
175. Pl-x 175/13.04.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate respinsa
definitiv
26.09.2017
176. Pl-x 176/18.04.2016 Propunere legislativă privind Statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la Senat
28.06.2016
177. PL-x 177/18.04.2016 Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris, la 2 septembrie 1949 Lege 171/2016
07.10.2016
178. Pl-x 178/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea, precum și a Legii nr.504/2002 a audiovizualului respinsa
definitiv
19.02.2018
179. PL-x 179/20.04.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi aprobate de Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România, la 1 iulie 2015, la București Lege 128/2016
07.07.2016
180. Pl-x 180/20.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată Lege 66/2018
14.03.2018
181. PL-x 181/20.04.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 5 iunie 2015 și la Chișinău, la 21 iulie 2015 Lege 167/2016
22.07.2016
182. Pl-x 182/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educația națională respinsa
definitiv
19.02.2018
183. Pl-x 183/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației respinsa
definitiv
27.03.2017
184. PL-x 184/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică Lege 160/2016
19.07.2016
185. PL-x 185/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 169/2016
30.09.2016
186. PL-x 186/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
28.03.2017
187. PL-x 187/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respins
definitiv
25.04.2017
188. PL-x 188/20.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respins
definitiv
07.11.2018
189. Pl-x 189/20.04.2016 Propunere legislativă privind acordarea cetățeniei române membrilor comunităților românești de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice respinsa
definitiv
21.02.2017
190. Pl-x 190/20.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
21.02.2017
191. Pl-x 191/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului respinsa
definitiv
21.02.2017
192. Pl-x 192/20.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 172/2016
07.10.2016
193. Pl-x 193/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202 / 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 195/2016
31.10.2016
194. PL-x 194/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respins
definitiv
28.03.2017
195. PL-x 195/20.04.2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic Lege 37/2018
19.01.2018
196. Pl-x 196/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European la comisii
08.02.2021
197. Pl-x 197/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului respinsa
definitiv
07.03.2017
198. Pl-x 198/20.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
definitiv
14.02.2017
199. Pl-x 199/20.04.2016 Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile respinsa
definitiv
30.05.2018
200. Pl-x 200/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată respinsa
definitiv
21.02.2017
201. Pl-x 201/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
30.05.2018
202. Pl-x 202/20.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice respinsa
definitiv
14.02.2017
203. Pl-x 203/20.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 345/2018
27.12.2018
204. PL-x 204/26.04.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993 Lege 188/2016
20.10.2016
205. Pl-x 205/26.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale Lege 140/2017
16.06.2017
206. PL-x 206/26.04.2016 Proiect de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice Lege 159/2016
19.07.2016
207. PL-x 207/26.04.2016 Proiect de Lege privind siguranța operațiunilor petroliere offshore Lege 165/2016
22.07.2016
208. PL-x 208/26.04.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respins
definitiv
21.02.2017
209. Pl-x 209/26.04.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local Lege 233/2018
09.08.2018
210. Pl-x 210/26.04.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată pe ordinea de zi
02.10.2018
211. Pl-x 211/26.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
21.03.2017
212. Pl-x 212/26.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult respinsa
definitiv
21.02.2017
213. PL-x 213/26.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora Lege 353/2018
27.12.2018
214. PL-x 214/26.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 248/2016
05.12.2016
215. PL-x 215/26.04.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
26.04.2016
216. Pl-x 216/26.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
definitiv
14.02.2017
217. Pl-x 217/26.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
21.02.2017
218. Pl-x 218/26.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
14.02.2017
219. Pl-x 219/26.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice respinsa
definitiv
14.02.2017
220. Pl-x 220/26.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
09.03.2021
221. Pl-x 221/03.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată la Senat
13.09.2016
222. Pl-x 222/03.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 90/2017
28.04.2017
223. PL-x 223/03.05.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 192/2016
26.10.2016
224. PL-x 224/03.05.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului pe ordinea de zi
10.10.2017
225. PL-x 225/03.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
12.03.2018
226. PL-x 226/03.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 203/2016
07.11.2016
227. Pl-x 227/03.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 respinsa
definitiv
14.02.2017
228. Pl-x 228/03.05.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 respinsa
definitiv
27.11.2019
229. Pl-x 229/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
21.03.2017
230. PL-x 230/03.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011 Lege 79/2017
26.04.2017
231. PL-x 231/03.05.2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, ziua Partizanilor Anticomuniști respins
definitiv
19.09.2017
232. PL-x 232/03.05.2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului retrimis
la comisii
19.11.2018
233. Pl-x 233/03.05.2016 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război la comisii
03.05.2016
234. Pl-x 234/03.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
14.02.2017
235. Pl-x 235/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
28.02.2017
236. Pl-x 236/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
definitiv
28.02.2017
237. Pl-x 237/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
08.02.2021
238. Pl-x 238/03.05.2016 Propunere legislativă privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală respinsa
definitiv
14.02.2017
239. Pl-x 239/03.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal cu infracțiunea "Înșelăciunea privind date sau caracteristici ale vehiculelor" pe ordinea de zi
20.11.2017
240. Pl-x 240/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
21.02.2017
241. Pl-x 241/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă pe ordinea de zi
12.12.2017
242. Pl-x 242/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
definitiv
21.02.2017
243. Pl-x 243/03.05.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor natural, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 16.07/2012, cu modificările și completările ulterior respinsa
definitiv
14.02.2017
244. Pl-x 244/03.05.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii 1950-1961 respinsa
definitiv
07.11.2017
245. Pl-x 245/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
21.03.2017
246. Pl-x 246/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
21.03.2017
247. Pl-x 247/04.05.2016 Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
20.06.2017
248. PL-x 248/10.05.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2015 Lege 126/2016
07.07.2016
249. PL-x 249/10.05.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București, la 9 iulie 2015 Lege 189/2016
20.10.2016
250. PL-x 250/16.05.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal pe ordinea de zi
13.10.2021
251. PL-x 251/16.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate respins
definitiv
21.02.2017
252. PL-x 252/16.05.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor retrimis
la comisii
16.03.2021
253. PL-x 253/16.05.2016 Proiectul Legii sindicatelor respins
definitiv
25.04.2017
254. PL-x 254/16.05.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcții respins
definitiv
14.02.2017
255. PL-x 255/16.05.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor Lege 180/2016
07.10.2016
256. PL-x 256/08.06.2016 Proiect de Lege privind aderarea României la Centrul European pentru interdependență și solidaritate mondială creat prin Rezoluția (89)14, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluția (93)51 adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993 Lege 125/2016
07.07.2016
257. Pl-x 257/08.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și modificarea unor acte normative respinsa
definitiv
27.11.2017
258. PL-x 258/08.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România și Centrul sud-est European de Aplicare a Legii, semnat la București, la 22 iulie 2015 Lege 190/2016
20.10.2016
259. PL-x 259/08.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București, la 18 noiembrie 2015 Lege 204/2016
07.11.2016
260. Pl-x 260/08.06.2016 Propunere legislativă prevede că aleșii locali, primarii, președinții de consilii județene și consilierii comunali, orășenești, municipali și județeni nu vor putea ocupa aceste funcții mai mult de două mandate succesive respinsa
definitiv
27.02.2017
261. Pl-x 261/13.06.2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Control Financiar respinsa
definitiv
01.02.2017
262. PL-x 262/13.06.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 241/2016
29.11.2016
263. PL-x 263/13.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
21.03.2017
264. PL-x 264/13.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respins
definitiv
28.03.2017
265. PL-x 265/13.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.68 alin.(7) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
28.03.2017
266. PL-x 266/13.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
30.05.2018
267. PL-x 267/13.06.2016 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei respins
definitiv
30.05.2018
268. PL-x 268/15.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 Lege 205/2016
04.11.2016
269. PL-x 269/15.06.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 124/2016
07.07.2016
270. PL-x 270/15.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere Lege 159/2017
30.06.2017
271. PL-x 271/15.06.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale Lege 181/2016
17.10.2016
272. PL-x 272/15.06.2016 Proiect de Lege privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 201/2016
04.11.2016
273. PL-x 273/15.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative Lege 210/2016
09.11.2016
274. PL-x 274/15.06.2016 Proiect de Lege privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung respins
definitiv
13.06.2017
275. PL-x 275/15.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respins
definitiv
07.11.2018
276. Pl-x 276/15.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
13.11.2017
277. Pl-x 277/15.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului pe ordinea de zi
23.04.2018
278. Pl-x 278/15.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28.03.2017
279. Pl-x 279/15.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată respinsa
definitiv
10.02.2021
280. Pl-x 280/15.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
definitiv
21.02.2017
281. Pl-x 281/15.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
19.04.2017
282. Pl-x 282/15.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
21.11.2018
283. Pl-x 283/21.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.1122/2004 respinsa
definitiv
20.11.2017
284. Pl-x 284/21.06.2016 Propunere legislativă privind deconspirarea activității întregului personal al Securității (ofițeri, colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
10.04.2017
285. Pl-x 285/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
26.11.2019
286. PL-x 286/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.138 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
23.04.2018
287. Pl-x 287/21.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
07.11.2018
288. PL-x 288/21.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
08.02.2021
289. Pl-x 289/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog și chemist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România respinsa
definitiv
30.05.2017
290. Pl-x 290/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ pe ordinea de zi
12.03.2018
291. Pl-x 291/21.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată respinsa
definitiv
13.02.2018
292. PL-x 292/22.06.2016 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 123/2016
07.07.2016
293. PL-x 293/22.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 206/2016
07.11.2016
294. PL-x 294/27.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României " respins
definitiv
19.04.2017
295. PL-x 295/27.06.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 209/2017
03.11.2017
296. PL-x 296/27.06.2016 Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 173/2016
07.10.2016
297. PL-x 297/27.06.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
08.02.2021
298. Pl-x 298/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România respinsa
definitiv
02.02.2021
299. Pl-x 299/28.06.2016 Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu respinsa
definitiv
14.09.2021
300. Pl-x 300/28.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educației naționale la Senat
01.11.2016
301. Pl-x 301/28.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 114/2019
07.06.2019
302. Pl-x 302/28.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 145/2017
26.06.2017
303. PL-x 303/28.06.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural national mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 19/2017
17.03.2017
304. Pl-x 304/28.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și a Legii nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
07.11.2017
305. PL-x 305/01.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016 Lege 208/2016
08.11.2016
306. PL-x 306/01.09.2016 Proiect de Lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite Lege 33/2017
27.03.2017
307. PL-x 307/01.09.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016 Lege 191/2016
20.10.2016
308. PL-x 308/01.09.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Canadei, semnat la București la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind Cooperarea în Dezvoltarea și Folosirea Energiei Atomice în Scopuri Pașnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 Lege 236/2016
28.11.2016
309. PL-x 309/01.09.2016 Proiect de Lege pentru denunțarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terților pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 Lege 237/2016
28.11.2016
310. Pl-x 310/01.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
27.02.2017
311. PL-x 311/01.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr.1.107/70 ale Consiliului Lege 27/2017
24.03.2017
312. PL-x 312/01.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol Lege 212/2016
09.11.2016
313. PL-x 313/01.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respins
definitiv
26.09.2018
314. PL-x 314/01.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă Lege 218/2016
17.11.2016
315. Pl-x 315/01.09.2016 Propunere legislativă privind măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria Lege 185/2016
20.10.2016
316. PL-x 316/01.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive Lege 219/2016
17.11.2016
317. PL-x 317/01.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil Lege 123/2017
30.05.2017
318. Pl-x 318/01.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor pe ordinea de zi
05.12.2017
319. Pl-x 319/05.09.2016 Propunere legislativă privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri procedura legislativa încetata
26.09.2016
320. PL-x 320/06.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Lege 167/2017
12.07.2017
321. PL-x 321/13.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate Lege 60/2017
12.04.2017
322. PL-x 322/13.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene Lege 18/2017
17.03.2017
323. PL-x 323/13.09.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova Lege 244/2016
29.11.2016
324. PL-x 324/13.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri Lege 135/2017
13.06.2017
325. PL-x 325/13.09.2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Lege 72/2017
14.04.2017
326. PL-x 326/13.09.2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 131/2017
31.05.2017
327. PL-x 327/13.09.2016 Proiect de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 35/2017
27.03.2017
328. Pl-x 328/13.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
definitiv
07.11.2018
329. PL-x 329/13.09.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la comisii
08.02.2021
330. PL-x 330/13.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Lege 91/2017
28.04.2017
331. PL-x 331/19.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 214/2016
09.11.2016
332. PL-x 332/19.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 183/2016
17.10.2016
333. PL-x 333/19.09.2016 Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie Lege 132/2017
31.05.2017
334. PL-x 334/19.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respins
definitiv
10.02.2021
335. PL-x 335/19.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 2/2017
12.01.2017
336. Pl-x 336/19.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 respinsa
definitiv
19.09.2017
337. Pl-x 337/19.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.09.2017
338. PL-x 338/19.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respins
definitiv
03.04.2019
339. Pl-x 339/19.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
02.02.2021
340. Pl-x 340/19.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și complearea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
30.05.2018
341. Pl-x 341/19.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 108/2017
19.05.2017
342. Pl-x 342/19.09.2016 Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată respinsa
definitiv
21.02.2017
343. Pl-x 343/19.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
13.02.2018
344. Pl-x 344/19.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
19.09.2017
345. Pl-x 345/19.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
19.09.2017
346. Pl-x 346/19.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.09.2017
347. Pl-x 347/20.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale Lege 70/2017
14.04.2017
348. PL-x 348/20.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 67/2017
13.04.2017
349. PL-x 349/20.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 107/2017
18.05.2017
350. PL-x 350/20.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 220/2016
17.11.2016
351. Pl-x 351/20.09.2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR respinsa
definitiv
27.04.2021
352. Pl-x 352/20.09.2016 Propunere legislativă privind reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în învățământul preuniversitar respinsa
definitiv
21.02.2017
353. Pl-x 353/20.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 196/2017
29.09.2017
354. Pl-x 354/20.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.09.2017
355. PL-x 355/20.09.2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov Lege 5/2021
08.01.2021
356. PL-x 356/20.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 170/2017
14.07.2017
357. PL-x 357/20.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonața Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil Lege 358/2018
27.12.2018
358. Pl-x 358/20.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
11.05.2021
359. Pl-x 359/20.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 respinsa
definitiv
21.11.2018
360. Pl-x 360/20.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
28.03.2017
361. Pl-x 361/20.09.2016 Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România respinsa
definitiv
07.11.2017
362. Pl-x 362/20.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
26.09.2017
363. Pl-x 363/20.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general respinsa
definitiv
21.03.2017
364. Pl-x 364/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la Senat
28.02.2017
365. Pl-x 365/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
10.04.2017
366. Pl-x 366/26.09.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002 respinsa
definitiv
14.03.2017
367. Pl-x 367/26.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
15.05.2017
368. PL-x 368/26.09.2016 Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune Lege 196/2016
31.10.2016
369. PL-x 369/26.09.2016 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 240/2016
29.11.2016
370. PL-x 370/26.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respins
definitiv
02.02.2021
371. PL-x 371/26.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 68/2017
13.04.2017
372. PL-x 372/26.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 respins
definitiv
25.04.2017
373. PL-x 373/26.09.2016 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport international Brașov-Ghimbav" și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav" respins
definitiv
28.03.2017
374. PL-x 374/26.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 221/2016
17.11.2016
375. PL-x 375/26.09.2016 Proiect de Lege privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului Lege 117/2017
26.05.2017
376. PL-x 376/26.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor Lege 223/2018
31.07.2018
377. PL-x 377/26.09.2016 Proiect de Lege privind completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Lege 249/2016
05.12.2016
378. Pl-x 378/26.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România respinsa
definitiv
26.09.2018
379. Pl-x 379/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere respinsa
definitiv
03.04.2019
380. Pl-x 380/26.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare respinsa
definitiv
28.03.2017
381. Pl-x 381/26.09.2016 Propunere legislativă de completare a Ordonanței de urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
21.03.2017
382. Pl-x 382/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal respinsa
definitiv
13.09.2017
383. Pl-x 383/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal pe ordinea de zi
02.09.2019
384. Pl-x 384/26.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
25.04.2017
385. Pl-x 385/26.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal respinsa
definitiv
03.04.2019
386. Pl-x 386/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
30.05.2018
387. PL-x 387/27.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 128/2017
31.05.2017
388. Pl-x 388/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017
389. PL-x 389/03.10.2016 Proiect de Lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară Lege 213/2016
09.11.2016
390. PL-x 390/03.10.2016 Proiect de Lege privind ceremoniile oficiale Lege 215/2016
11.11.2016
391. PL-x 391/03.10.2016 Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european Lege 202/2016
04.11.2016
392. PL-x 392/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului pe ordinea de zi
22.10.2018
393. PL-x 393/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative pe ordinea de zi
10.02.2020
394. PL-x 394/03.10.2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională respins
definitiv
15.06.2021
395. PL-x 395/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor pe ordinea de zi
10.12.2018
396. PL-x 396/03.10.2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua națională a pădurilor Lege 23/2017
21.03.2017
397. PL-x 397/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal respins
definitiv
19.09.2017
398. Pl-x 398/03.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
26.09.2017
399. PL-x 399/03.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale Lege 238/2016
28.11.2016
400. PL-x 400/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 pe ordinea de zi
16.10.2017
401. PL-x 401/03.10.2016 Proiect de Lege privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate Lege 216/2016
14.11.2016
402. PL-x 402/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respins
definitiv
10.02.2021
403. PL-x 403/03.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 237/2018
10.10.2018
404. PL-x 404/03.10.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respins
definitiv
28.03.2017
405. PL-x 405/03.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică și economică pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice la comisii
03.10.2016
406. Pl-x 406/03.10.2016 Propunere legislativă pentru reglementarea și organizarea votului electronic respinsa
definitiv
16.05.2017
407. Pl-x 407/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
definitiv
16.05.2017
408. Pl-x 408/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
19.04.2017
409. Pl-x 409/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local respinsa
definitiv
03.04.2019
410. Pl-x 410/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 2010 respinsa
definitiv
13.10.2021
411. Pl-x 411/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 28/2020
27.03.2020
412. Pl-x 412/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor representative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate respinsa
definitiv
07.03.2017
413. Pl-x 413/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile Lege 235/2017
29.11.2017
414. PL-x 414/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art.31 alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară la comisii
10.10.2016
415. PL-x 415/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil Lege 20/2017
17.03.2017
416. PL-x 416/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie șoi de executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Lege 28/2017
24.03.2017
417. PL-x 417/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 75/2017
25.04.2017
418. PL-x 418/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 136/2017
13.06.2017
419. PL-x 419/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 243/2016
29.11.2016
420. PL-x 420/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 26/2017
24.03.2017
421. PL-x 421/10.10.2016 Proiect de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Lege 16/2017
17.03.2017
422. PL-x 422/10.10.2016 Proiect de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Lege 24/2017
21.03.2017
423. PL-x 423/10.10.2016 Proiect de Lege privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi Lege 34/2017
27.03.2017
424. PL-x 424/10.10.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respins
definitiv
02.02.2021
425. PL-x 425/10.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră pe ordinea de zi
11.12.2017
426. PL-x 426/10.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil retrimis
la comisii
21.11.2018
427. PL-x 427/10.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 164/2018
10.07.2018
428. Pl-x 428/10.10.2016 Propunere legislativă privind Codul Rutier la comisii
10.10.2016
429. Pl-x 429/10.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii pe ordinea de zi
23.10.2017
430. Pl-x 430/10.10.2016 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare pe ordinea de zi
31.10.2017
431. PL-x 431/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 146/2017
26.06.2017
432. PL-x 432/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație Lege 44/2017
31.03.2017
433. PL-x 433/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația "Stichting Europeană " - Olanda Lege 40/2017
29.03.2017
434. PL-x 434/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor Lege 245/2016
05.12.2016
435. PL-x 435/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național Lege 22/2018
15.01.2018
436. PL-x 436/10.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 244/2017
06.12.2017
437. PL-x 437/10.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 Lege 41/2017
29.03.2017
438. PL-x 438/10.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 60/2018
09.03.2018
439. PL-x 439/10.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 191/2017
24.07.2017
440. Pl-x 440/10.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
25.04.2017
441. Pl-x 441/10.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap retrimis
la comisii
09.03.2021
442. Pl-x 442/10.10.2016 Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse respinsa
definitiv
03.04.2019
443. Pl-x 443/10.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
25.04.2017
444. Pl-x 444/10.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) și (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
26.09.2017
445. Pl-x 445/10.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
10.02.2021
446. Pl-x 446/10.10.2016 Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet respinsa
definitiv
21.03.2017
447. PL-x 447/17.10.2016 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington , la 14 aprilie 2016 Lege 46/2017
03.04.2017
448. Pl-x 448/17.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017
449. PL-x 449/17.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 250/2016
17.12.2016
450. PL-x 450/17.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei Lege 74/2017
25.04.2017
451. PL-x 451/17.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români Lege 14/2018
11.01.2018
452. PL-x 452/17.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 48/2017
05.05.2017
453. PL-x 453/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Lege 51/2018
02.03.2018
454. PL-x 454/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii -
13.10.2021
455. PL-x 455/17.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 150/2017
27.06.2017
456. PL-x 456/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractive, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri Lege 239/2016
29.11.2016
457. PL-x 457/17.10.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
26.09.2017
458. PL-x 458/17.10.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
13.02.2018
459. Pl-x 459/17.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) respinsa
definitiv
03.04.2019
460. PL-x 460/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim Lege 88/2017
28.04.2017
461. PL-x 461/17.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 77/2017
26.04.2017
462. PL-x 462/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală Lege 55/2017
10.04.2017
463. PL-x 463/17.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
10.02.2021
464. PL-x 464/17.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la comisii
17.10.2016
465. PL-x 465/17.10.2016 Proiect de Lege privind asigurarea calității în sistemul de sănătate Lege 185/2017
24.07.2017
466. Pl-x 466/17.10.2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" Lege 91/2018
19.04.2018
467. Pl-x 467/17.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale respinsa
definitiv
08.06.2021
468. Pl-x 468/17.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 147/2017
26.06.2017
469. Pl-x 469/17.10.2016 Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară respinsa
definitiv
19.04.2017
470. Pl-x 470/17.10.2016 Propunere legislativă privind măsurile de prevenire și control a tuberculozei Lege 302/2018
10.12.2018
471. Pl-x 471/17.10.2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Manageriale din România respinsa
definitiv
26.09.2017
472. Pl-x 472/18.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017
473. PL-x 473/18.10.2016 Proiect de Lege privind eliminarea unor taxe, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 1/2017
06.01.2017
474. PL-x 474/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare procedura legislativa încetata
31.10.2016
475. Pl-x 475/24.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017
476. PL-x 476/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 118/2017
29.05.2017
477. PL-x 477/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră Lege 130/2017
31.05.2017
478. PL-x 478/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structural și de investiții europene Lege 93/2017
05.05.2017
479. PL-x 479/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 Lege 94/2017
05.05.2017
480. PL-x 480/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 98/2021
26.04.2021
481. PL-x 481/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Lege 19/2018
11.01.2018
482. PL-x 482/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje Lege 99/2021
26.04.2021
483. PL-x 483/24.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 154/2019
24.07.2019
484. Pl-x 484/24.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
26.09.2018
485. Pl-x 485/24.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
03.04.2019
486. PL-x 486/24.10.2016 Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizația viageră pentru mamele care au născut și crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii pe ordinea de zi
21.11.2018
487. Pl-x 487/24.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
16.05.2017
488. Pl-x 488/24.10.2016 Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de pulberi, gaze și vapori provenite de la fostele fabrici, uzine și întreprinderi din raza municipiului Turda respinsa
definitiv
28.09.2021
489. Pl-x 489/24.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003 Lege 69/2018
19.03.2018
490. Pl-x 490/24.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
07.11.2018
491. Pl-x 491/24.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
10.02.2021
492. Pl-x 492/25.10.2016 Propunere legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1, din data de 19 iulie 2016 procedura legislativa încetata
31.10.2016
493. PL-x 493/31.10.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York, la 22 aprilie 2016 Lege 57/2017
10.04.2017
494. Pl-x 494/31.10.2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii Naționale a României clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017
495. PL-x 495/31.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Lege 119/2017
29.05.2017
496. PL-x 496/31.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat Lege 120/2017
29.05.2017
497. PL-x 497/31.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respins
definitiv
21.02.2017
498. Pl-x 498/31.10.2016 Propunere legislativă privind parteneriatul civil la comisii
31.10.2016
499. PL-x 499/31.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Ordonanței de uregență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată Lege 155/2017
29.06.2017
500. PL-x 500/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la comisii
07.11.2016
501. PL-x 501/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil Lege 250/2021
14.10.2021
502. PL-x 502/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 235/2016
24.11.2016
503. PL-x 503/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 45/2017
03.04.2017
504. PL-x 504/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 21/2018
15.01.2018
505. PL-x 505/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 96/2018
24.04.2018
506. PL-x 506/07.11.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
07.11.2016
507. PL-x 507/07.11.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Lege 179/2017
18.07.2017
508. PL-x 508/07.11.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 49/2017
05.04.2017
509. PL-x 509/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale la comisii
07.11.2016
510. PL-x 510/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 3/2017
17.01.2017
511. PL-x 511/07.11.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori la comisii
07.11.2016
512. PL-x 512/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice Lege 174/2017
14.07.2017
513. PL-x 513/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor la comisii
07.11.2016
514. PL-x 514/07.11.2016 Proiect de Lege privind adopția în România respins
definitiv
19.04.2017
515. PL-x 515/07.11.2016 Proiectul Legii referitoare la procedura privind emiterea somației de plată pentru creanțele necontestate respins
definitiv
13.10.2021
516. PL-x 516/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respins
definitiv
30.05.2017
517. PL-x 517/07.11.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal la comisii
07.11.2016
518. PL-x 518/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 105/2017
18.05.2017
519. PL-x 519/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 50/2017
05.04.2017
520. PL-x 520/07.11.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
23.04.2018
521. PL-x 521/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respins
definitiv
07.11.2018
522. Pl-x 522/07.11.2016 Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite respinsa
definitiv
26.09.2018
523. Pl-x 523/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respinsa
definitiv
26.09.2018
524. Pl-x 524/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
19.06.2017
525. PL-x 525/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003 la comisii
07.11.2016
526. PL-x 526/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor Lege 116/2017
26.05.2017
527. PL-x 527/07.11.2016 Proiect de Lege privind modificarea articolului 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respins
definitiv
02.02.2021
528. PL-x 528/07.11.2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei Lege 65/2017
13.04.2017
529. PL-x 529/07.11.2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița respins
definitiv
07.11.2018
530. PL-x 530/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respins
definitiv
25.04.2017
531. PL-x 531/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului de tutun pe ordinea de zi
23.10.2017
532. PL-x 532/07.11.2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste Lege 127/2017
30.05.2017
533. PL-x 533/07.11.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
13.09.2017
534. PL-x 534/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare respins
definitiv
19.09.2017
535. PL-x 535/07.11.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri respins
definitiv
19.09.2017
536. PL-x 536/07.11.2016 Proiect de Lege privind creșterea salariilor medicilor din sistemul public din România respins
definitiv
03.04.2019
537. PL-x 537/07.11.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă pe ordinea de zi
13.11.2017
538. PL-x 538/07.11.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor respins
definitiv
02.02.2021
539. Pl-x 539/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată respinsa
definitiv
07.11.2018
540. Pl-x 540/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
27.04.2021
541. Pl-x 541/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.02.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 9:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro