Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2014

Numar înregistrari gasite: 603
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/03.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului la Senat
25.02.2014
2. PL-x 2/03.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalității informatice din București și statutul juridic al acestuia, semnat la București , la 15 octombrie 2013 Lege 33/2014
27.03.2014
3. PL-x 3/03.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și academice administrate de Comisia Fulbright româno-amaricană, semnat la Washington, la 22 octombrie 2013 Lege 50/2014
17.04.2014
4. PL-x 4/03.02.2014 Proiect de Lege privind acceptarea Codului de siguranță din 2008 pentru nave cu destinație specială, adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluția MSC.266(84) a Comitetului de siguranță maritimă, la Londra, la 13 mai 2008 Lege 42/2014
11.04.2014
5. PL-x 5/03.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, semnat la Tegucigalpa, la 29 iunie 2012 Lege 46/2014
11.04.2014
6. PL-x 6/03.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 24 iunie 2010 la Luxemburg, de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și la Washington la 30 aprilie 2007 Lege 39/2014
11.04.2014
7. PL-x 7/03.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2012 Lege 58/2014
30.04.2014
8. PL-x 8/03.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 11 mai 2012 Lege 57/2014
30.04.2014
9. PL-x 9/03.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Sale Membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, semnat la Phnom Penh, la 11 iulie 2012 Lege 59/2014
30.04.2014
10. PL-x 10/03.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, semnat la Ulan Bator, la 30 aprilie 2013 Lege 60/2014
30.04.2014
11. Pl-x 11/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor acte normative respinsa
definitiv
15.04.2015
12. PL-x 12/04.02.2014 Proiect de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 159/2014
04.12.2014
13. PL-x 13/10.02.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, și semnat de România la New York, la 3 iunie 2013 Lege 32/2014
27.03.2014
14. Pl-x 14/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
definitiv
04.05.2015
15. Pl-x 15/10.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea articolului 58 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a Educației Naționale respinsa
definitiv
27.04.2015
16. PL-x 16/10.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 11/2015
08.01.2015
17. PL-x 17/10.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara "-S.A. Lege 44/2014
11.04.2014
18. PL-x 18/10.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE Lege 41/2014
11.04.2014
19. Pl-x 19/10.02.2014 Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82 din 25.10.2006 pentru recunoșterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
definitiv
04.03.2015
20. PL-x 20/10.02.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață Lege 57/2015
25.03.2015
21. Pl-x 21/10.02.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii respinsa
definitiv
04.04.2017
22. Pl-x 22/10.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
22.04.2015
23. Pl-x 23/10.02.2014 Propunere legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor respinsa
definitiv
11.11.2015
24. Pl-x 24/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
03.06.2014
25. Pl-x 25/10.02.2014 Propunere legislativă privind economia socială respinsa
definitiv
03.06.2015
26. Pl-x 26/10.02.2014 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite școlare respinsa
definitiv
13.05.2015
27. Pl-x 27/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală respinsa
definitiv
11.06.2014
28. Pl-x 28/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
definitiv
09.12.2014
29. Pl-x 29/10.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
06.05.2015
30. Pl-x 30/10.02.2014 Propunere legislativă privind educația prin sport respinsa
definitiv
09.12.2014
31. Pl-x 31/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă respinsa
definitiv
03.06.2014
32. Pl-x 32/10.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
30.06.2015
33. PL-x 33/11.02.2014 Proiect de Lege privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea respins
definitiv
11.05.2015
34. Pl-x 34/11.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învațământului respinsa
definitiv
27.04.2015
35. Pl-x 35/11.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
15.04.2015
36. Pl-x 36/17.02.2014 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei " Istoria Totalitarismului în România " în ciclul superior al liceului procedura legislativa încetata
04.03.2014
37. Pl-x 37/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) și (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
03.06.2014
38. Pl-x 38/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
04.05.2015
39. PL-x 39/17.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 114/2014
11.07.2014
40. PL-x 40/17.02.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic respins
definitiv
25.03.2014
41. Pl-x 41/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli respinsa
definitiv
09.12.2014
42. Pl-x 42/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
04.03.2015
43. Pl-x 43/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri financiare respinsa
definitiv
09.12.2014
44. Pl-x 44/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală respinsa
definitiv
09.12.2014
45. Pl-x 45/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.05.2015
46. Pl-x 46/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsa
definitiv
09.12.2014
47. Pl-x 47/17.02.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sezonul zootehnic Lege 48/2014
17.04.2014
48. PL-x 48/17.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.5 din Legea nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ respins
definitiv
30.05.2018
49. Pl-x 49/17.02.2014 Propunere legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților respinsa
definitiv
06.05.2015
50. Pl-x 50/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate respinsa
definitiv
09.12.2014
51. Pl-x 51/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
09.12.2014
52. Pl-x 52/17.02.2014 Propunere legislativă privind cartela de acces în instituțiile de învățământ și sanitare respinsa
definitiv
09.12.2014
53. Pl-x 53/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului respinsa
definitiv
04.03.2015
54. Pl-x 54/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului respinsa
definitiv
04.03.2015
55. Pl-x 55/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.04.2015
56. Pl-x 56/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.04.2016
57. Pl-x 57/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
09.12.2014
58. Pl-x 58/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006 privind activitatea de Voluntariat din România respinsa
definitiv
03.06.2014
59. Pl-x 59/17.02.2014 Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău Lege 218/2015
23.07.2015
60. Pl-x 60/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii respinsa
definitiv
13.05.2015
61. Pl-x 61/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
09.12.2014
62. Pl-x 62/17.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
09.12.2015
63. Pl-x 63/17.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare respinsa
definitiv
06.05.2015
64. PL-x 64/24.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie , și a protocolului aditional la acesta, semnat la Chișinău la 23 septembrie 2010 și a celui de-al doilea Protocol aditional la Acord, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011 Lege 56/2014
30.04.2014
65. Pl-x 65/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 17 alin.(2) din Legea nr.218/2002, privind organizarea și funcționarea poliției Române retrasa
de catre initiator
03.03.2014
66. PL-x 66/24.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 28/2014
19.03.2014
67. PL-x 67/24.02.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative Lege 46/2015
17.03.2015
68. PL-x 68/24.02.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 29/2015
09.03.2015
69. PL-x 69/24.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor la comisii
03.03.2014
70. PL-x 70/24.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea șI completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizare fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 45/2014
11.04.2014
71. PL-x 71/24.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 67/2014
12.05.2014
72. Pl-x 72/24.02.2014 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor respinsa
definitiv
07.11.2018
73. PL-x 73/24.02.2014 Proiect de Lege privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă Lege 170/2014
16.12.2014
74. PL-x 74/24.02.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respins
definitiv
08.06.2016
75. PL-x 75/24.02.2014 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bonă Lege 167/2014
16.12.2014
76. PL-x 76/24.02.2014 Proiect de Lege privind reglementarea activității de voluntariat în România Lege 78/2014
24.06.2014
77. Pl-x 77/24.02.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată respinsa
definitiv
13.05.2015
78. Pl-x 78/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției respinsa
definitiv
29.04.2015
79. Pl-x 79/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
09.12.2014
80. Pl-x 80/24.02.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili respinsa
definitiv
09.12.2014
81. Pl-x 81/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.04.2015
82. Pl-x 82/24.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
03.06.2015
83. PL-x 83/25.02.2014 Proiect de Lege privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 43/2014
11.04.2014
84. PL-x 84/03.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale Lege 133/2014
10.10.2014
85. PL-x 85/03.03.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 72/2014
30.05.2014
86. PL-x 86/03.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 Lege 79/2014
24.06.2014
87. PL-x 87/03.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare Lege 70/2014
13.05.2014
88. PL-x 88/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 62/2014
30.04.2014
89. PL-x 89/03.03.2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 145/2014
21.10.2014
90. PL-x 90/03.03.2014 Proiect de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Lege 85/2014
25.06.2014
91. PL-x 91/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 302/2015
27.11.2015
92. PL-x 92/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 respins
definitiv
07.11.2018
93. PL-x 93/03.03.2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace respins
definitiv
10.02.2021
94. Pl-x 94/03.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea respinsa
definitiv
03.06.2014
95. Pl-x 95/03.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 113/2015
18.05.2015
96. PL-x 96/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 247/2016
05.12.2016
97. PL-x 97/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 64/2014
12.05.2014
98. PL-x 98/03.03.2014 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea private a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri Lege 65/2014
12.05.2014
99. PL-x 99/03.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare ce către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale Lege 84/2014
24.06.2014
100. PL-x 100/03.03.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 34/2015
11.03.2015
101. PL-x 101/03.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al art.37 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respins
definitiv
09.12.2014
102. Pl-x 102/03.03.2014 Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului respinsa
definitiv
09.12.2014
103. Pl-x 103/03.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
22.04.2015
104. Pl-x 104/03.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
06.05.2015
105. Pl-x 105/03.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală pe ordinea de zi
13.11.2017
106. Pl-x 106/03.03.2014 Propunere legislativă privind egalitatea în drepturi a cetățenilor români aparținând majorității cu cetățenii români aparținând minorităților etnice respinsa
definitiv
09.12.2014
107. Pl-x 107/03.03.2014 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate respinsa
definitiv
09.12.2014
108. Pl-x 108/03.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice respinsa
definitiv
09.12.2014
109. PL-x 109/10.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
11.02.2015
110. PL-x 110/10.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
14.02.2017
111. PL-x 111/10.03.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respins
definitiv
29.04.2015
112. PL-x 112/10.03.2014 Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat respins
definitiv
18.11.2015
113. PL-x 113/11.03.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 14 noiembrie 2013 Lege 74/2014
10.06.2014
114. Pl-x 114/17.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale respinsa
definitiv
18.03.2015
115. Pl-x 115/17.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranța națională a României, nr.51 din 29 iulie 1991 respinsa
definitiv
18.03.2015
116. PL-x 116/17.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 115/2014
11.07.2014
117. PL-x 117/17.03.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice" Electrica" -S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale" Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A.Târgu-Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice, precum și a termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" -S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 80/2014
24.06.2014
118. PL-x 118/17.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situația prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene Lege 65/2015
31.03.2015
119. PL-x 119/17.03.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 76/2014
24.06.2014
120. PL-x 120/17.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale Lege 52/2014
17.04.2014
121. PL-x 121/17.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială Lege 61/2015
31.03.2015
122. PL-x 122/17.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului respins
definitiv
27.05.2015
123. PL-x 123/18.03.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate , semnat la București, la 22 octombrie 2013 Lege 75/2014
10.06.2014
124. PL-x 124/24.03.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 145/2015
12.06.2015
125. Pl-x 125/24.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.09.2014
126. PL-x 126/24.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 247/2015
28.10.2015
127. PL-x 127/24.03.2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " respins
definitiv
19.12.2018
128. Pl-x 128/24.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic respinsa
definitiv
06.05.2015
129. Pl-x 129/25.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
29.04.2015
130. Pl-x 130/25.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsa
definitiv
13.02.2018
131. PL-x 131/25.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 150/2015
18.06.2015
132. PL-x 132/25.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 137/2014
15.10.2014
133. PL-x 133/25.03.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.241 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respins
definitiv
13.05.2015
134. Pl-x 134/25.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte normative respinsa
definitiv
06.05.2015
135. Pl-x 135/25.03.2014 Propunere legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internationale ale României respinsa
definitiv
13.05.2015
136. Pl-x 136/25.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului respinsa
definitiv
22.04.2015
137. Pl-x 137/25.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învațamânt respinsa
definitiv
22.04.2015
138. Pl-x 138/25.03.2014 Propunere legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare respinsa
definitiv
06.05.2015
139. PL-x 139/31.03.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență Lege 104/2014
08.07.2014
140. PL-x 140/31.03.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru implementarea altor acte normative Lege 58/2016
11.04.2016
141. PL-x 141/31.03.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor immobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative Lege 42/2015
17.03.2015
142. PL-x 142/31.03.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare preventive, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei functionari a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii Lege 120/2016
01.07.2016
143. Pl-x 143/31.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România respinsa
definitiv
06.09.2016
144. PL-x 144/31.03.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 154/2017
29.06.2017
145. PL-x 145/31.03.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.51 din Legea 29/2000 privind sistemul national de decorații al României respins
definitiv
20.09.2016
146. Pl-x 146/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea TITLULUI XV-"Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
06.05.2015
147. Pl-x 147/31.03.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998, înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
04.03.2015
148. Pl-x 148/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
06.05.2015
149. Pl-x 149/31.03.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
06.05.2015
150. Pl-x 150/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
06.05.2015
151. Pl-x 151/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.05.2015
152. Pl-x 152/31.03.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice respinsa
definitiv
13.05.2015
153. Pl-x 153/31.03.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respinsa
definitiv
04.03.2015
154. Pl-x 154/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.40 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
155. Pl-x 155/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
156. Pl-x 156/01.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
157. Pl-x 157/01.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea articolului 29 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
158. Pl-x 158/01.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
159. Pl-x 159/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
28.04.2015
160. Pl-x 160/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
04.05.2015
161. PL-x 161/07.04.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 132/2014
09.10.2014
162. PL-x 162/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 134/2017
13.06.2017
163. PL-x 163/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respins
definitiv
24.06.2014
164. PL-x 164/07.04.2014 Proiect de Lege privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea Lege 101/2014
08.07.2014
165. PL-x 165/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respins
definitiv
04.11.2015
166. Pl-x 166/07.04.2014 Propunere legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat Lege 120/2014
18.07.2014
167. Pl-x 167/07.04.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina respinsa
definitiv
13.05.2015
168. Pl-x 168/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semnințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit respinsa
definitiv
29.04.2015
169. PL-x 169/07.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 40/2015
11.03.2015
170. PL-x 170/07.04.2014 Proiect de Lege privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru părinți respins
definitiv
09.03.2016
171. PL-x 171/07.04.2014 Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni respins
definitiv
13.05.2015
172. Pl-x 172/07.04.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice pe ordinea de zi
10.12.2018
173. Pl-x 173/07.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
22.04.2015
174. Pl-x 174/07.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 respinsa
definitiv
04.03.2015
175. Pl-x 175/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
29.04.2015
176. Pl-x 176/07.04.2014 Propunere legislativă privind funcționarea și desfășurarea activității științifice și tehnologice a I.N.C.D.M.I Cantacuzino respinsa
definitiv
29.04.2015
177. Pl-x 177/07.04.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului respinsa
definitiv
22.04.2015
178. Pl-x 178/07.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009-Codul Penal respinsa
definitiv
13.05.2015
179. PL-x 179/14.04.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 112/2019
04.06.2019
180. Pl-x 180/14.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 6/2016
18.01.2016
181. Pl-x 181/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.12.2019
182. Pl-x 182/14.04.2014 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari respinsa
definitiv
28.04.2015
183. PL-x 183/14.04.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 la promulgare
20.10.2021
184. PL-x 184/14.04.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actioner al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" -S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative Lege 117/2014
11.07.2014
185. PL-x 185/14.04.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 Lege 112/2014
11.07.2014
186. PL-x 186/14.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrimis
la comisii
18.02.2015
187. Pl-x 187/14.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
19.11.2014
188. Pl-x 188/14.04.2014 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician Lege 256/2015
03.11.2015
189. Pl-x 189/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
20.01.2015
190. PL-x 190/14.04.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică situate în stațiuni turistice și balneoclimaterice, de interes național retrimis
la comisii
12.09.2018
191. PL-x 191/14.04.2014 Proiectul Legii -Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole Lege 164/2015
24.06.2015
192. PL-x 192/14.04.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere Lege 94/2016
11.05.2016
193. PL-x 193/14.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii Lege 217/2015
23.07.2015
194. PL-x 194/14.04.2014 Proiect de Lege pentru conferirea titlului onorific de "Martir și Erou al Națiunii Române" lui Avram Iancu, pentru viață închinată și jertfită spre propășirea neamului românesc Lege 230/2016
17.11.2016
195. Pl-x 195/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local retrimis
la comisii
12.04.2021
196. Pl-x 196/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010- Legea Poliției Locale respinsa
definitiv
13.05.2015
197. Pl-x 197/14.04.2014 Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor -cazuri sociale respinsa
definitiv
15.06.2016
198. Pl-x 198/14.04.2014 Propunere legislativă privind facilitățile acordate elevilor -cazuri sociale pentru transportul public în comun respinsa
definitiv
06.05.2015
199. Pl-x 199/14.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române respinsa
definitiv
22.04.2015
200. Pl-x 200/14.04.2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului -Ziua Eroilor, sărbătoare naționale legală, zi nelucrătoare respinsa
definitiv
06.05.2015
201. Pl-x 201/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
29.04.2015
202. Pl-x 202/14.04.2014 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de dietetician respinsa
definitiv
14.02.2017
203. Pl-x 203/14.04.2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 9 mai Ziua Independenței Naționale a României și Ziua Parlamentului României respinsa
definitiv
04.11.2015
204. Pl-x 204/14.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
definitiv
25.02.2015
205. Pl-x 205/14.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
13.05.2015
206. Pl-x 206/14.04.2014 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată respinsa
definitiv
06.05.2015
207. PL-x 207/22.04.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2014 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 3/2015
07.01.2015
208. PL-x 208/22.04.2014 Proiect de Lege pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României -1 Decembrie Lege 136/2014
15.10.2014
209. PL-x 209/22.04.2014 Proiect de Lege pentru modificare art.6 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.20 / 1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 84/2015
21.04.2015
210. Pl-x 210/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare Nr.7/1996 pe ordinea de zi
03.12.2018
211. Pl-x 211/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
definitiv
06.05.2015
212. Pl-x 212/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru respinsa
definitiv
28.10.2015
213. Pl-x 213/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010 respinsa
definitiv
22.04.2015
214. Pl-x 214/22.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii respinsa
definitiv
06.05.2015
215. Pl-x 215/22.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară respinsa
definitiv
13.05.2015
216. Pl-x 216/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată respinsa
definitiv
06.05.2015
217. Pl-x 217/22.04.2014 Propunere legislativă privind acordarea de asistență tehnică și socială persoanelor cu deficiențe de auz și vorbire respinsa
definitiv
29.04.2015
218. Pl-x 218/22.04.2014 Propunere legislativă privind unele măsuri urgente de reducere a riscului seismic asupra populației respinsa
definitiv
25.04.2017
219. Pl-x 219/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (5) al art.90 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
20.09.2016
220. Pl-x 220/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
definitiv
29.04.2015
221. Pl-x 221/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii respinsa
definitiv
06.05.2015
222. Pl-x 222/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3) , din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
02.09.2014
223. PL-x 223/28.04.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare Lege 197/2015
09.07.2015
224. Pl-x 224/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane respinsa
definitiv
11.02.2015
225. Pl-x 225/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
20.09.2016
226. Pl-x 226/28.04.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești "- stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți, județul Botoșani, în domeniul public al Județului Botoșani și în administrarea Consilului Județean Botoșani respinsa
definitiv
11.02.2015
227. Pl-x 227/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
definitiv
11.02.2015
228. Pl-x 228/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
definitiv
11.02.2015
229. Pl-x 229/28.04.2014 Propunere legislativă privind întreținerea terenurilor intravilane ce fac obiectul proprietății particularilor respinsa
definitiv
20.09.2016
230. Pl-x 230/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.04.2015
231. Pl-x 231/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.14/2003 a partidelor politice respinsa
definitiv
06.05.2015
232. Pl-x 232/28.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici respinsa
definitiv
13.05.2015
233. Pl-x 233/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.144/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere în rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
20.09.2016
234. Pl-x 234/28.04.2014 Propunere legislativă privind intoducerea unor cursuri de limba, literatura și istoria română via internet pentru copiii cetățenilor români din afara granițelor țării respinsa
definitiv
06.05.2015
235. Pl-x 235/28.04.2014 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea infracționalității în școli respinsa
definitiv
22.04.2015
236. Pl-x 236/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.230/2007- Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
13.10.2015
237. Pl-x 237/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69 din 28 aprilie 2000 a educației fizice și sportului respinsa
definitiv
22.04.2015
238. Pl-x 238/28.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate respinsa
definitiv
25.04.2017
239. PL-x 239/05.05.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Lege 138/2017
13.06.2017
240. PL-x 240/05.05.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2014 pentru completarea art.176 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 63/2015
31.03.2015
241. PL-x 241/05.05.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2014 pentru completarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 111/2014
11.07.2014
242. Pl-x 242/05.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
28.02.2017
243. Pl-x 243/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
09.03.2016
244. Pl-x 244/05.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice respinsa
definitiv
19.11.2014
245. Pl-x 245/05.05.2014 Propunere legislativă privind carnetul de sănătate al copilului respinsa
definitiv
03.06.2014
246. Pl-x 246/05.05.2014 Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii respinsa
definitiv
19.11.2014
247. Pl-x 247/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
22.04.2015
248. PL-x 248/05.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 154/2014
03.12.2014
249. PL-x 249/05.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 35/2019
16.01.2019
250. PL-x 250/05.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale retrimis
la comisii
09.09.2015
251. PL-x 251/05.05.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române respins
definitiv
15.06.2016
252. Pl-x 252/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13.05.2015
253. Pl-x 253/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modficarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
definitiv
13.05.2015
254. Pl-x 254/05.05.2014 Propunere legislativă privind medicina școlară respinsa
definitiv
14.02.2017
255. Pl-x 255/05.05.2014 Propunere legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013 respinsa
definitiv
22.04.2015
256. Pl-x 256/05.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.42 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
16.03.2016
257. Pl-x 257/05.05.2014 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respinsa
definitiv
22.04.2015
258. Pl-x 258/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
13.05.2015
259. Pl-x 259/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
definitiv
13.05.2015
260. Pl-x 260/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
15.06.2016
261. Pl-x 261/05.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007 respinsa
definitiv
22.04.2015
262. Pl-x 262/05.05.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
06.05.2015
263. PL-x 263/27.05.2014 Proiect de Lege privind securitatea cibernetică respins
definitiv
28.04.2015
264. PL-x 264/02.06.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 26 martie 2014 Lege 89/2014
01.07.2014
265. PL-x 265/02.06.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenția privind apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 și semnat de România la 24 iunie 2013 Lege 157/2014
03.12.2014
266. PL-x 266/02.06.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului privind protecția mediului marin al Mării Negre împotriva poluării provenite din surse și activități de pe uscat, semnat la Sofia, la 17 aprilie 2009 Lege 158/2014
03.12.2014
267. Pl-x 267/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
04.05.2015
268. Pl-x 268/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsa
definitiv
13.05.2015
269. PL-x 269/02.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 277/2015
12.11.2015
270. PL-x 270/02.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
15.06.2016
271. Pl-x 271/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
16.03.2016
272. Pl-x 272/02.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 respinsa
definitiv
13.10.2015
273. Pl-x 273/02.06.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 respinsa
definitiv
08.06.2016
274. Pl-x 274/02.06.2014 Propunere legislativă privind crearea unui cadru favorabil dezvoltării de microîntreprinderi respinsa
definitiv
29.04.2015
275. Pl-x 275/02.06.2014 Propunere legislativă privind constituirea Fondului Național pentru Studii Externe respinsa
definitiv
06.05.2015
276. Pl-x 276/02.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
277. PL-x 277/03.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice respins
definitiv
04.03.2015
278. PL-x 278/03.06.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Lege 97/2014
04.07.2014
279. PL-x 279/03.06.2014 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite Ordonanțe Lege 119/2014
14.07.2014
280. PL-x 280/03.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(1) și (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 131/2014
08.10.2014
281. PL-x 281/10.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților Lege 9/2015
07.01.2015
282. Pl-x 282/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 93/2016
11.05.2016
283. Pl-x 283/10.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
04.11.2015
284. Pl-x 284/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
13.05.2015
285. Pl-x 285/10.06.2014 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
07.03.2017
286. Pl-x 286/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii respinsa
definitiv
13.05.2015
287. Pl-x 287/10.06.2014 Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni pe ordinea de zi
05.12.2017
288. PL-x 288/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor Lege 33/2015
09.03.2015
289. PL-x 289/10.06.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 150/2014
22.10.2014
290. PL-x 290/10.06.2014 Proiect de Lege privind proclamarea Zilei naționale a martirilor români anticomuniști respins
definitiv
15.06.2016
291. PL-x 291/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române respins
definitiv
07.11.2018
292. PL-x 292/10.06.2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală Lege 171/2014
16.12.2014
293. PL-x 293/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respins
definitiv
21.02.2017
294. PL-x 294/10.06.2014 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de liberă practică, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Formatorilor Auto din România respins
definitiv
14.02.2017
295. PL-x 295/10.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei, precum și a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
13.05.2015
296. Pl-x 296/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respinsa
definitiv
25.11.2015
297. Pl-x 297/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente respinsa
definitiv
28.12.2016
298. Pl-x 298/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
13.05.2015
299. Pl-x 299/10.06.2014 Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice respinsa
definitiv
13.05.2015
300. Pl-x 300/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
16.03.2016
301. Pl-x 301/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
13.05.2015
302. Pl-x 302/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 respinsa
definitiv
21.02.2017
303. Pl-x 303/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
304. Pl-x 304/10.06.2014 Propunere legislativă de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal respinsa
definitiv
13.05.2015
305. Pl-x 305/10.06.2014 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă respinsa
definitiv
13.05.2015
306. Pl-x 306/10.06.2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respinsa
definitiv
28.10.2015
307. Pl-x 307/10.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
15.06.2016
308. Pl-x 308/10.06.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși" Lege 199/2015
16.07.2015
309. Pl-x 309/10.06.2014 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea respinsa
definitiv
13.05.2015
310. Pl-x 310/10.06.2014 Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea respinsa
definitiv
28.12.2016
311. Pl-x 311/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
06.05.2015
312. Pl-x 312/10.06.2014 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
19.04.2017
313. Pl-x 313/10.06.2014 Propunere legislativă pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidență într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României respinsa
definitiv
13.05.2015
314. Pl-x 314/10.06.2014 Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
20.09.2016
315. Pl-x 315/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Lege 224/2016
17.11.2016
316. Pl-x 316/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare respinsa
definitiv
13.05.2015
317. Pl-x 317/10.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională decizională în administrația publică respinsa
definitiv
13.05.2015
318. PL-x 318/16.06.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii Lege 197/2016
31.10.2016
319. PL-x 319/16.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală Lege 155/2014
03.12.2014
320. Pl-x 320/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
30.03.2016
321. Pl-x 321/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
11.02.2015
322. Pl-x 322/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
19.12.2014
323. PL-x 323/16.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Lege 17/2016
04.03.2016
324. Pl-x 324/16.06.2014 Propunere legislativă privind localitatea Pungesti respinsa
definitiv
13.05.2015
325. Pl-x 325/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
13.10.2015
326. Pl-x 326/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României respinsa
definitiv
04.11.2015
327. Pl-x 327/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
04.05.2015
328. Pl-x 328/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul Oficial nr.18, Partea I, din data de 10 ianuarie 2011, actualizată respinsa
definitiv
04.05.2015
329. Pl-x 329/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
09.09.2014
330. Pl-x 330/23.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 107/2015
14.05.2015
331. Pl-x 331/23.06.2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 91 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
27.04.2015
332. Pl-x 332/23.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică respinsa
definitiv
13.05.2015
333. Pl-x 333/23.06.2014 Propunere legislativă pentru recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane pe ordinea de zi
18.06.2018
334. Pl-x 334/23.06.2014 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor prestate de către furnizorii de energie către populație pe ordinea de zi
01.09.2017
335. PL-x 335/23.06.2014 Proiect de Lege privind economia socială Lege 219/2015
23.07.2015
336. PL-x 336/23.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respins
definitiv
08.06.2016
337. PL-x 337/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori pe ordinea de zi
05.12.2017
338. PL-x 338/23.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore respins
definitiv
28.06.2016
339. Pl-x 339/23.06.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
13.05.2015
340. PL-x 340/23.06.2014 Proiect de Lege pentru acceptarea jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție Lege 137/2015
08.06.2015
341. PL-x 341/23.06.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de costă a Mării Negre Lege 27/2015
09.03.2015
342. PL-x 342/23.06.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății Lege 140/2014
21.10.2014
343. PL-x 343/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 38/2015
11.03.2015
344. PL-x 344/23.06.2014 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Națională a Ambulanței din România Lege 22/2015
09.03.2015
345. PL-x 345/23.06.2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respins
definitiv
21.11.2018
346. PL-x 346/24.06.2014 Proiect de Lege privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din domeniul Cercetării și al Educației (Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-guvernamentale Lege 146/2014
21.10.2014
347. PL-x 347/24.06.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 123/2014
19.09.2014
348. PL-x 348/02.07.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014 Lege 105/2014
10.07.2014
349. PL-x 349/02.07.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 21 martie 2014 și 27 iunie 2014 Lege 106/2014
10.07.2014
350. PL-x 350/02.07.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014 Lege 107/2014
10.07.2014
351. PL-x 351/02.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 181/2014
29.12.2014
352. PL-x 352/02.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative la Senat
19.11.2014
353. Pl-x 353/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
30.03.2015
354. Pl-x 354/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.262 alineatul (3) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 11/2017
03.03.2017
355. PL-x 355/02.09.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013 Lege 5/2015
07.01.2015
356. PL-x 356/02.09.2014 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Țărilor de Jos și Republica Portugheză privind crearea Forței de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 Lege 148/2014
21.10.2014
357. PL-x 357/02.09.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014 Lege 147/2014
21.10.2014
358. PL-x 358/02.09.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013 Lege 176/2014
16.12.2014
359. Pl-x 359/02.09.2014 Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
18.05.2015
360. Pl-x 360/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.67 alin.(4) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
27.04.2015
361. Pl-x 361/02.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
25.02.2015
362. Pl-x 362/02.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată cu modificările și completarile ulterioare respinsa
definitiv
18.05.2015
363. Pl-x 363/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale în vederea punerii de acord cu Deciziile Curții Constituționale nr.53/2011, 54/2011 și 738/2012 respinsa
definitiv
21.09.2015
364. PL-x 364/02.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 160/2014
04.12.2014
365. PL-x 365/02.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare Lege 45/2015
17.03.2015
366. PL-x 366/02.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 152/2014
03.12.2014
367. PL-x 367/02.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele și tarifele nefiscale Lege 165/2014
11.12.2014
368. PL-x 368/02.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 141/2014
21.10.2014
369. PL-x 369/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaș și pentru modificarea unor acte normative Lege 127/2014
30.09.2014
370. PL-x 370/02.09.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respins
definitiv
14.11.2018
371. Pl-x 371/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 respinsa
definitiv
13.10.2015
372. Pl-x 372/02.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea lit.b) a alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației respinsa
definitiv
04.11.2015
373. Pl-x 373/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
13.05.2015
374. Pl-x 374/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
13.05.2015
375. Pl-x 375/02.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
16.03.2016
376. Pl-x 376/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre respinsa
definitiv
04.11.2015
377. Pl-x 377/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorului respinsa
definitiv
28.12.2016
378. Pl-x 378/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 -Codul Silvic respinsa
definitiv
13.10.2015
379. Pl-x 379/02.09.2014 Propunere legislativă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale respinsa
definitiv
13.10.2015
380. PL-x 380/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 231/2017
29.11.2017
381. PL-x 381/02.09.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență Lege 149/2014
22.10.2014
382. Pl-x 382/02.09.2014 Propunere legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro " respinsa
definitiv
16.05.2017
383. Pl-x 383/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor la comisii
02.09.2014
384. Pl-x 384/02.09.2014 Propunere legislativă privind promovarea investițiilor în exploatațiile agricole mici și mijlocii respinsa
definitiv
28.12.2016
385. Pl-x 385/02.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
definitiv
13.05.2015
386. Pl-x 386/02.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 Lege 143/2017
16.06.2017
387. Pl-x 387/02.09.2014 Propunere legislativă pentru desemnarea activului functional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate strategică de importanță națională și suplimentară bugetului Ministerului Finațelor publice din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2014 respinsa
definitiv
13.05.2015
388. Pl-x 388/02.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.05.2015
389. PL-x 389/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și complearea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prcum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului Lege 126/2014
23.09.2014
390. PL-x 390/02.09.2014 Proiect de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii Lege 125/2014
23.09.2014
391. PL-x 391/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal respins
definitiv
13.10.2021
392. PL-x 392/08.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală Lege 51/2017
10.04.2017
393. PL-x 393/08.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative retrimis
la comisii
21.02.2018
394. PL-x 394/08.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea unor măsuri financiare Lege 62/2015
31.03.2015
395. PL-x 395/08.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 161/2014
11.12.2014
396. PL-x 396/08.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2014 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din parte Uniunii Europene Lege 156/2014
03.12.2014
397. PL-x 397/08.09.2014 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România respins
definitiv
11.11.2015
398. Pl-x 398/08.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.05.2015
399. PL-x 399/08.09.2014 Proiect de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România Lege 136/2015
08.06.2015
400. Pl-x 400/08.09.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Egalitate Salarială respinsa
definitiv
13.05.2015
401. Pl-x 401/08.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001 respinsa
definitiv
11.02.2015
402. Pl-x 402/08.09.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional Lege 134/2014
15.10.2014
403. Pl-x 403/08.09.2014 Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României retrimis
la comisii
28.12.2016
404. Pl-x 404/08.09.2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din rândul aparatului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, din rândul personalului diplomatic și consular, din rândul funcționarilor publici parlamentari, din rândul deputaților și senatorilor, din rândul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă și din cadrul Curții de Conturi respinsa
definitiv
21.02.2017
405. Pl-x 405/08.09.2014 Propunere legislativă privind statutul artistului respinsa
definitiv
17.06.2015
406. Pl-x 406/08.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 respinsa
definitiv
08.06.2016
407. Pl-x 407/08.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii respinsa
definitiv
04.11.2015
408. Pl-x 408/08.09.2014 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Națională a Costumului Popular Românesc respinsa
definitiv
22.04.2015
409. Pl-x 409/08.09.2014 Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAȚIONALE respinsa
definitiv
03.04.2019
410. PL-x 410/09.09.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind măsuri de creștere a încrederii și securității, semnat la Kiev, la 10 martie 2014 Lege 173/2014
16.12.2014
411. PL-x 411/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2013 raport
depus
24.03.2015
412. PL-x 412/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2013 raport
depus
24.03.2015
413. PL-x 413/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 Lege 135/2016
07.07.2016
414. PL-x 414/16.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 136/2016
07.07.2016
415. Pl-x 415/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și a Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
416. PL-x 416/16.09.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014 Lege 180/2014
16.12.2014
417. PL-x 417/16.09.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale, semnat la Chișinău la 21 februarie 2014 Lege 166/2014
11.12.2014
418. Pl-x 418/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
25.02.2015
419. PL-x 419/16.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 15/2015
14.02.2015
420. PL-x 420/16.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantități de carburanți și acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații, precum și stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru aceste cantități Lege 169/2014
16.12.2014
421. PL-x 421/16.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale Lege 175/2014
16.12.2014
422. Pl-x 422/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
09.12.2015
423. Pl-x 423/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
21.09.2021
424. Pl-x 424/16.09.2014 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România respinsa
definitiv
13.10.2021
425. PL-x 425/16.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății respins
definitiv
16.03.2021
426. PL-x 426/16.09.2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalității de șanse între femei și bărbați Lege 23/2015
09.03.2015
427. PL-x 427/16.09.2014 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii slovace Lege 142/2014
21.10.2014
428. PL-x 428/16.09.2014 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii cehe Lege 130/2014
08.10.2014
429. PL-x 429/16.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
09.12.2015
430. PL-x 430/16.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor Lege 56/2015
25.03.2015
431. Pl-x 431/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
21.10.2015
432. Pl-x 432/16.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.05.2015
433. Pl-x 433/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare, republicată respinsa
definitiv
13.05.2015
434. PL-x 434/17.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc Lege 128/2014
08.10.2014
435. PL-x 435/17.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 162/2014
11.12.2014
436. PL-x 436/17.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 133/2015
08.06.2015
437. PL-x 437/17.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe Lege 138/2014
15.10.2014
438. PL-x 438/17.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Standardului Internațional Lista interzisă pentru anul 2014 Lege 129/2014
08.10.2014
439. Pl-x 439/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
27.04.2015
440. PL-x 440/22.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 26/2015
09.03.2015
441. PL-x 441/22.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Oronanței de urgență a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 14/2015
24.02.2015
442. PL-x 442/22.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 123/2015
29.05.2015
443. PL-x 443/22.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respins
definitiv
15.06.2016
444. PL-x 444/22.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 282/2015
18.11.2015
445. Pl-x 445/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
17.06.2015
446. Pl-x 446/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Art.19, alin.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003 respinsa
definitiv
06.05.2015
447. PL-x 447/22.09.2014 Proiect de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor respins
definitiv
13.05.2015
448. PL-x 448/22.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) lit.b) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respins
definitiv
04.11.2015
449. Pl-x 449/22.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată respinsa
definitiv
04.11.2015
450. Pl-x 450/22.09.2014 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
13.05.2015
451. Pl-x 451/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
17.06.2015
452. Pl-x 452/22.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respinsa
definitiv
13.05.2015
453. Pl-x 453/29.09.2014 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală respinsa
definitiv
10.10.2017
454. Pl-x 454/29.09.2014 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
definitiv
27.04.2015
455. Pl-x 455/29.09.2014 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative respinsa
definitiv
30.03.2015
456. PL-x 456/30.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.18/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 254/2015
02.11.2015
457. PL-x 457/30.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 2/2015
07.01.2015
458. PL-x 458/30.09.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 157/2015
22.05.2015
459. PL-x 459/30.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate respins
definitiv
11.02.2015
460. PL-x 460/30.09.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria , semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunuriel proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative Lege 164/2014
11.12.2014
461. PL-x 461/30.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2014 pentru reglementarea unor măsuri bugetare în legătură cu activitatea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului Lege 32/2015
09.03.2015
462. PL-x 462/08.10.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014 Lege 179/2014
16.12.2014
463. PL-x 463/08.10.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005 Lege 21/2015
09.03.2015
464. PL-x 464/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 183/2014
29.12.2014
465. PL-x 465/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 231/2016
22.11.2016
466. PL-x 466/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012 Lege 174/2014
16.12.2014
467. PL-x 467/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 61/2017
12.04.2017
468. PL-x 468/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă Lege 28/2015
09.03.2015
469. PL-x 469/08.10.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2014 privind modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 13/2015
24.02.2015
470. PL-x 470/08.10.2014 Proiect de Lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare și folosire a steagurilor unităților administrative-teritoriale Lege 141/2015
10.06.2015
471. PL-x 471/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
06.09.2016
472. PL-x 472/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respins
definitiv
30.03.2016
473. PL-x 473/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respins
definitiv
27.05.2020
474. PL-x 474/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 59/2015
26.03.2015
475. PL-x 475/08.10.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.55 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 129/2015
03.06.2015
476. PL-x 476/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Lege 68/2015
01.04.2015
477. PL-x 477/08.10.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte Lege 163/2014
11.12.2014
478. PL-x 478/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I "-S.A. Lege 39/2015
11.03.2015
479. PL-x 479/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2014 privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea și operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere instalată mai mare de 15 MW la comisii
08.10.2014
480. PL-x 480/08.10.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior Lege 4/2015
07.01.2015
481. PL-x 481/08.10.2014 Proiect de Lege privind transferul, cu titlu gratuit, pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia" -S.A.din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată a județului Timiș respins
definitiv
13.06.2017
482. PL-x 482/08.10.2014 Proiect de Lege pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 31/2015
09.03.2015
483. PL-x 483/08.10.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 85/2015
21.04.2015
484. PL-x 484/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2014 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 6/2015
07.01.2015
485. PL-x 485/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor Lege 35/2015
11.03.2015
486. PL-x 486/08.10.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2014 pentru modificarea art.6 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice Lege 30/2015
09.03.2015
487. PL-x 487/08.10.2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției raport
depus
10.03.2021
488. Pl-x 488/08.10.2014 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea caselor de ajutor reciproc respinsa
definitiv
25.11.2015
489. Pl-x 489/08.10.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
17.06.2015
490. Pl-x 490/08.10.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului respinsa
definitiv
13.05.2015
491. PL-x 491/20.10.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014 Lege 172/2014
16.12.2014
492. PL-x 492/20.10.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind schimbul și protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Tbilisi, la 14 martie 2014 Lege 177/2014
16.12.2014
493. PL-x 493/27.10.2014 Proiect de Lege privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin(Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 iunie 2013 Lege 17/2015
03.03.2015
494. PL-x 494/04.11.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 22 septembrie 2010 Lege 8/2015
07.01.2015
495. PL-x 495/04.11.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigație prin satelit, semnat la Bruxelles, la 18 decembrie 2013 Lege 7/2015
07.01.2015
496. PL-x 496/04.11.2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Euro-mediteranean în domeniul aviației între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013 Lege 19/2015
03.03.2015
497. PL-x 497/02.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2014 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov Lege 172/2015
29.06.2015
498. PL-x 498/02.12.2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respins
definitiv
21.02.2017
499. Pl-x 499/02.12.2014 Propunere legislativă privind achiziționarea de la persoane fizice a deșeurilor metalice feroase și neferoase care provin din sectorul de îmbunătățiri funciare respinsa
definitiv
13.10.2015
500. Pl-x 500/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.g) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
16.03.2016
501. Pl-x 501/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece respinsa
definitiv
04.11.2015
502. Pl-x 502/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.257 lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.05.2015
503. Pl-x 503/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2007 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.06.2015
504. Pl-x 504/02.12.2014 Propunere legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
25.11.2015
505. Pl-x 505/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
08.06.2016
506. Pl-x 506/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
13.05.2015
507. Pl-x 507/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
30.09.2015
508. Pl-x 508/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
28.10.2015
509. Pl-x 509/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității respinsa
definitiv
08.06.2016
510. Pl-x 510/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
definitiv
21.03.2017
511. Pl-x 511/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.05.2015
512. PL-x 512/02.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
03.06.2015
513. PL-x 513/02.12.2014 Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respins
definitiv
11.05.2021
514. PL-x 514/02.12.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Lege 18/2016
04.03.2016
515. Pl-x 515/02.12.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Istoriei Totalitarismului respinsa
definitiv
21.02.2017
516. Pl-x 516/02.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat respinsa
definitiv
13.04.2021
517. Pl-x 517/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor respinsa
definitiv
17.02.2016
518. Pl-x 518/02.12.2014 Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
04.11.2015
519. Pl-x 519/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13.05.2015
520. Pl-x 520/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
09.12.2015
521. Pl-x 521/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor retrimis
la comisii
14.03.2017
522. Pl-x 522/02.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.176 din 18 octombrie 2000 privind dispozitivele medicale respinsa
definitiv
13.05.2015
523. Pl-x 523/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.257, alin.(2), lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
17.06.2015
524. Pl-x 524/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.85 din Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
13.05.2015
525. Pl-x 525/02.12.2014 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei " Istoria Totalitarismului în România " în ciclul superior al liceului respinsa
definitiv
13.10.2015
526. Pl-x 526/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 și art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice respinsa
definitiv
06.05.2015
527. Pl-x 527/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție respinsa
definitiv
13.04.2021
528. Pl-x 528/02.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13.05.2015
529. PL-x 529/02.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la București , la 24 decembrie 2013 și a amendamentului convenit prin Contractul de finanțare amendat și reconfirmat semnat la București, la 16 mai 2014, la Contractul de finanțare dintre România și banca Europeană de Investiții, în vederea acoperirii contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) semnat la București, la 24 decembrie 2013 Lege 18/2015
03.03.2015
530. PL-x 530/02.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 Lege 129/2016
07.07.2016
531. PL-x 531/02.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 130/2016
07.07.2016
532. Pl-x 532/02.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
01.03.2017
533. Pl-x 533/08.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare Lege 82/2015
17.04.2015
534. PL-x 534/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe Lege 48/2015
19.03.2015
535. PL-x 535/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea și compleatrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 79/2015
17.04.2015
536. PL-x 536/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru interpretarea unor prevederi legale Lege 24/2015
09.03.2015
537. PL-x 537/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Lege 321/2015
11.12.2015
538. PL-x 538/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru" Societatea Complexul Energetic Hunedoara" -S.A. Lege 47/2015
19.03.2015
539. PL-x 539/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Lege 44/2015
17.03.2015
540. PL-x 540/08.12.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 295/2015
25.11.2015
541. PL-x 541/08.12.2014 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității instituțiilor și autorităților publice centrale și locale Lege 271/2015
10.11.2015
542. Pl-x 542/08.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale respinsa
definitiv
13.10.2015
543. Pl-x 543/08.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind venitul minim garantat nr.416/2001 respinsa
definitiv
13.05.2015
544. Pl-x 544/08.12.2014 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri fiscale pentru stimularea consumului și relansarea activităților economice respinsa
definitiv
16.03.2016
545. Pl-x 545/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.4 și 5 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
13.10.2015
546. Pl-x 546/08.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
15.06.2016
547. Pl-x 547/08.12.2014 Propunere legislativă "Legea antreprenorului social" retrimis
la comisii
13.09.2016
548. PL-x 548/08.12.2014 Proiect de Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 70/2015
02.04.2015
549. PL-x 549/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței Lege 117/2015
21.05.2015
550. PL-x 550/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 51/2015
19.03.2015
551. PL-x 551/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 221/2015
24.07.2015
552. PL-x 552/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță Lege 173/2015
29.06.2015
553. PL-x 553/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Lege 275/2015
11.11.2015
554. PL-x 554/08.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 66/2015
01.04.2015
555. PL-x 555/08.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Lege 14/2016
19.01.2016
556. PL-x 556/08.12.2014 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
28.12.2016
557. PL-x 557/08.12.2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 din Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare respins
definitiv
20.09.2016
558. PL-x 558/08.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
30.05.2018
559. Pl-x 559/08.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
09.12.2015
560. Pl-x 560/08.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
definitiv
17.06.2015
561. Pl-x 561/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
14.02.2017
562. Pl-x 562/08.12.2014 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență respinsa
definitiv
03.06.2015
563. Pl-x 563/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
definitiv
28.02.2017
564. Pl-x 564/08.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006 respinsa
definitiv
28.03.2017
565. Pl-x 565/08.12.2014 Propunere legislativă pentru înființarea Zonei Libere Sculeni și a Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Sculeni " respinsa
definitiv
11.11.2015
566. Pl-x 566/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
17.06.2015
567. Pl-x 567/08.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
09.12.2015
568. PL-x 568/09.12.2014 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 184/2014
29.12.2014
569. PL-x 569/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare Lege 131/2016
07.07.2016
570. PL-x 570/15.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 132/2016
07.07.2016
571. Pl-x 571/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea art.24 alineatul (4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificări ulterioare Lege 90/2015
23.04.2015
572. PL-x 572/13.12.2014 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 Lege 186/2014
29.12.2014
573. PL-x 573/13.12.2014 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Lege 187/2014
29.12.2014
574. Pl-x 574/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 95/2015
30.04.2015
575. PL-x 575/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Lege 43/2015
17.03.2015
576. PL-x 576/15.12.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 266/2015
06.11.2015
577. PL-x 577/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României la promulgare
20.10.2021
578. PL-x 578/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 Lege 228/2015
06.10.2015
579. PL-x 579/15.12.2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
18.06.2015
580. PL-x 580/15.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
06.09.2016
581. Pl-x 581/15.12.2014 LEGEA ZOOTEHNIEI Lege 32/2019
16.01.2019
582. Pl-x 582/15.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 168/2015
29.06.2015
583. PL-x 583/15.12.2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
15.12.2014
584. PL-x 584/15.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.88 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
06.09.2016
585. Pl-x 585/15.12.2014 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic respinsa
definitiv
13.10.2015
586. PL-x 586/15.12.2014 Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale respins
definitiv
16.05.2017
587. PL-x 587/15.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
13.11.2017
588. Pl-x 588/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia pe ordinea de zi
11.12.2017
589. Pl-x 589/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
13.05.2015
590. Pl-x 590/15.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
definitiv
13.10.2015
591. Pl-x 591/15.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.179 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
13.10.2015
592. Pl-x 592/15.12.2014 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopției respinsa
definitiv
28.12.2016
593. PL-x 593/15.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 Lege 182/2014
29.12.2014
594. PL-x 594/19.12.2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 174/2015
30.06.2015
595. PL-x 595/19.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 53/2015
24.03.2015
596. PL-x 596/19.12.2014 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 69/2015
02.04.2015
597. Pl-x 597/19.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
definitiv
13.05.2015
598. Pl-x 598/19.12.2014 Propunere legislativă pentru eliminiarea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor din activitățile agricole, silvice și din piscicultură respinsa
definitiv
03.06.2015
599. Pl-x 599/19.12.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional Lege 102/2015
07.05.2015
600. Pl-x 600/19.12.2014 Propunere legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilități respinsa
definitiv
04.11.2015
601. Pl-x 601/19.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice -
14.12.2020
602. Pl-x 602/19.12.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
21.02.2017
603. Pl-x 603/19.12.2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 27 martie Ziua Reunirii respinsa
definitiv
17.06.2015

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro