Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2012

Numar înregistrari gasite: 474
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/01.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice Lege 140/2012
18.07.2012
2. PL-x 2/01.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional Lege 172/2012
09.10.2012
3. PL-x 3/01.02.2012 Proiect de Lege privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene Lege 373/2013
18.12.2013
4. PL-x 4/01.02.2012 Proiect de Lege privind aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 119/2012
04.07.2012
5. Pl-x 5/01.02.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională procedura legislativa încetata
20.02.2012
6. Pl-x 6/01.02.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională procedura legislativa încetata
20.02.2012
7. PL-x 7/01.02.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional Lege 110/2012
04.07.2012
8. PL-x 8/01.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici Lege 107/2012
04.07.2012
9. PL-x 9/01.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 Lege 111/2012
04.07.2012
10. Pl-x 10/01.02.2012 Propunere legislativă privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului Lege 82/2012
13.06.2012
11. Pl-x 11/01.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
definitiv
19.06.2012
12. Pl-x 12/01.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
19.06.2012
13. Pl-x 13/01.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a) respinsa
definitiv
19.06.2012
14. PL-x 14/01.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
13.05.2015
15. Pl-x 15/01.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată Lege 44/2013
14.03.2013
16. Pl-x 16/01.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.361 din 28/04/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților respinsa
definitiv
19.06.2012
17. Pl-x 17/01.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2001 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
19.06.2012
18. Pl-x 18/01.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment respinsa
definitiv
19.06.2012
19. Pl-x 19/01.02.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
definitiv
12.03.2013
20. Pl-x 20/01.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local respinsa
definitiv
05.03.2013
21. Pl-x 21/01.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 respinsa
definitiv
19.06.2012
22. Pl-x 22/01.02.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
13.05.2015
23. PL-x 23/08.02.2012 Proiect de Lege privind aderarea Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 120/2012
04.07.2012
24. Pl-x 24/08.02.2012 Propunere legislativă privind declararea studiilor retrasa
de catre initiator
08.05.2012
25. Pl-x 25/08.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
18.06.2012
26. Pl-x 26/08.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.31 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrasa
de catre initiator
20.02.2012
27. PL-x 27/13.02.2012 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Statul Israel în domeniul securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011 Lege 150/2012
23.07.2012
28. PL-x 28/13.02.2012 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția nr.66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv Lege 152/2012
23.07.2012
29. Pl-x 29/14.02.2012 Propunere legislativă de modificare a Legii Educației Naționale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respinsa
definitiv
18.06.2012
30. PL-x 30/12.03.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiunile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București la 12 octombrie 2011 Lege 97/2012
04.07.2012
31. PL-x 31/12.03.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative Lege 122/2013
26.04.2013
32. PL-x 32/12.03.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. Lege 210/2012
13.11.2012
33. PL-x 33/12.03.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat Lege 108/2012
04.07.2012
34. PL-x 34/12.03.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei în România, implementate de fundația Romanian Angel Appeal Lege 8/2013
04.03.2013
35. PL-x 35/12.03.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 212/2012
13.11.2012
36. PL-x 36/12.03.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului respins
definitiv
19.06.2012
37. PL-x 37/20.03.2012 Proiect de Lege privind aderarea României la acordul parțial extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți) Lege 59/2013
21.03.2013
38. PL-x 38/20.03.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluția Nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994 Lege 151/2012
23.07.2012
39. PL-x 39/02.04.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 Lege 83/2012
14.06.2012
40. PL-x 40/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2011 privind darea în adminstrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor -Administrația Națională "Apele Române" Lege 188/2013
25.06.2013
41. PL-x 41/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ",a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 382/2013
24.12.2013
42. PL-x 42/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.102/2011 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 156/2012
28.09.2012
43. PL-x 43/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății Lege 138/2012
18.07.2012
44. PL-x 44/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD Lege 96/2012
04.07.2012
45. PL-x 45/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 23/2013
04.03.2013
46. PL-x 46/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI " Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011 Lege 168/2012
09.10.2012
47. PL-x 47/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Lege 111/2016
27.05.2016
48. PL-x 48/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale Lege 110/2014
11.07.2014
49. PL-x 49/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială Lege 198/2012
01.11.2012
50. PL-x 50/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității Lege 195/2012
01.11.2012
51. PL-x 51/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 163/2012
04.10.2012
52. PL-x 52/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica"-S.A.și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" -S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord"- S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice Lege 91/2012
04.07.2012
53. PL-x 53/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea "Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului" Lege 139/2012
18.07.2012
54. PL-x 54/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă Lege 77/2013
05.04.2013
55. PL-x 55/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale Lege 143/2012
23.07.2012
56. PL-x 56/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2011 privind prorogarea unor termene Lege 54/2013
14.03.2013
57. PL-x 57/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 127/2013
25.04.2013
58. PL-x 58/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici Lege 137/2012
18.07.2012
59. PL-x 59/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială Lege 166/2012
09.10.2012
60. PL-x 60/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 106/2012
04.07.2012
61. PL-x 61/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile Lege 90/2012
04.07.2012
62. PL-x 62/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din lege Lege 185/2012
24.10.2012
63. PL-x 63/10.04.2012 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator respins
definitiv
16.03.2016
64. PL-x 64/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.239/2002 privind înființarea Universității "„Titu Maiorescu"” din București respins
definitiv
12.03.2013
65. PL-x 65/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Lege 135/2014
15.10.2014
66. PL-x 66/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
05.03.2013
67. PL-x 67/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
05.03.2013
68. PL-x 68/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
16.03.2016
69. PL-x 69/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
16.04.2013
70. PL-x 70/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respins
definitiv
16.04.2013
71. PL-x 71/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respins
definitiv
19.06.2012
72. PL-x 72/10.04.2012 Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite respins
definitiv
07.11.2018
73. PL-x 73/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 143/2014
21.10.2014
74. PL-x 74/10.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respins
definitiv
16.04.2013
75. PL-x 75/10.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respins
definitiv
12.03.2013
76. PL-x 76/10.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea Codului Fiscal respins
definitiv
12.03.2013
77. PL-x 77/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
25.09.2012
78. PL-x 78/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind înființarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respins
definitiv
11.09.2012
79. PL-x 79/10.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat respins
definitiv
09.03.2016
80. PL-x 80/10.04.2012 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Naționale a Multipleților respins
definitiv
12.03.2013
81. PL-x 81/10.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respins
definitiv
25.09.2012
82. PL-x 82/17.04.2012 Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 76/2012
25.05.2012
83. PL-x 83/17.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 77/2012
01.06.2012
84. Pl-x 84/17.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale respinsa
definitiv
19.06.2012
85. Pl-x 85/17.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
definitiv
19.06.2012
86. PL-x 86/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respins
definitiv
25.09.2012
87. PL-x 87/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică respins
definitiv
05.03.2013
88. PL-x 88/23.04.2012 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
11.09.2012
89. PL-x 89/23.04.2012 Proiect de Lege privind ridicarea și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar respins
definitiv
19.06.2012
90. PL-x 90/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
25.09.2012
91. PL-x 91/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România respins
definitiv
12.03.2013
92. PL-x 92/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respins
definitiv
05.03.2013
93. PL-x 93/23.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
11.09.2012
94. Pl-x 94/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată respinsa
definitiv
17.04.2013
95. PL-x 95/23.04.2012 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice Lege 84/2012
14.06.2012
96. PL-x 96/04.05.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 22 noiembrie 2011 Lege 173/2012
09.10.2012
97. PL-x 97/04.05.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobîndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011 Lege 174/2012
09.10.2012
98. PL-x 98/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 167/2012
09.10.2012
99. PL-x 99/04.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
25.09.2012
100. PL-x 100/04.05.2012 Proiect de Lege privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate respins
definitiv
16.04.2013
101. PL-x 101/04.05.2012 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, județul Călărași respins
definitiv
12.11.2013
102. PL-x 102/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 112/2012
04.07.2012
103. PL-x 103/04.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.IV din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
12.03.2013
104. PL-x 104/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției respins
definitiv
11.09.2012
105. PL-x 105/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical respins
definitiv
19.03.2013
106. PL-x 106/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială respins
definitiv
25.09.2012
107. PL-x 107/04.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
11.09.2012
108. PL-x 108/04.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului respins
definitiv
12.03.2013
109. PL-x 109/04.05.2012 Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respins
definitiv
13.05.2015
110. PL-x 110/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respins
definitiv
12.03.2013
111. PL-x 111/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român respins
definitiv
11.09.2012
112. PL-x 112/04.05.2012 Proiect de Lege pentru consacrarea zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenței domestice în România respins
definitiv
12.03.2013
113. PL-x 113/04.05.2012 Proiect de Lege pentru accesul gratuit în muzee al preșcolarilor și școlarilor din învățământul primar respins
definitiv
12.03.2013
114. PL-x 114/04.05.2012 Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor respins
definitiv
19.06.2012
115. PL-x 115/04.05.2012 Proiect de Lege privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999 respins
definitiv
19.06.2012
116. PL-x 116/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată respins
definitiv
11.09.2012
117. PL-x 117/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 176/2013
06.06.2013
118. PL-x 118/04.05.2012 Proiect de Lege privind administrarea fondului de sănătate de către patronate și sindicate respins
definitiv
12.03.2013
119. PL-x 119/04.05.2012 Proiect de Lege privind administrarea fondului de pensii de către patronate și sindicate respins
definitiv
25.09.2012
120. PL-x 120/04.05.2012 Proiect de Lege privind administrarea fondului de șomaj de către patronate și sindicate respins
definitiv
25.09.2012
121. PL-x 121/04.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii respins
definitiv
19.06.2012
122. PL-x 122/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respins
definitiv
05.03.2013
123. PL-x 123/04.05.2012 Proiect de Lege privind completarea OUG nr.58/2010 - modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respins
definitiv
12.03.2013
124. PL-x 124/04.05.2012 Proiect de Lege privind declararea comunei Sepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste Lege 87/2014
01.07.2014
125. PL-x 125/04.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.334/17.07.2006 - privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale respins
definitiv
11.09.2012
126. PL-x 126/14.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 132/2012
18.07.2012
127. Pl-x 127/14.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsa
definitiv
19.02.2013
128. Pl-x 128/14.05.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respinsa
definitiv
12.02.2013
129. Pl-x 129/14.05.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respinsa
definitiv
12.02.2013
130. Pl-x 130/14.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 171/2013
31.05.2013
131. PL-x 131/14.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
definitiv
08.05.2013
132. PL-x 132/21.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministrului Administrației și Internelor Lege 118/2012
04.07.2012
133. Pl-x 133/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614/7 iulie 2004 Lege 49/2013
14.03.2013
134. Pl-x 134/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
18.07.2012
135. PL-x 135/21.05.2012 Proiect de Lege privind energia electrică și organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei procedura legislativa încetata
22.05.2012
136. Pl-x 136/29.05.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
definitiv
19.02.2013
137. PL-x 137/29.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 Lege 161/2012
02.10.2012
138. PL-x 138/29.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv " al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 117/2012
04.07.2012
139. PL-x 139/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiect dezvoltarea regională Lege 169/2012
09.10.2012
140. PL-x 140/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societățiilor de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a sociatăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar Lege 183/2012
24.10.2012
141. PL-x 141/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare Lege 139/2013
30.04.2013
142. PL-x 142/29.05.2012 Proiect de Lege privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinație curți-construcții, aferente activelor (construcții) din patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăților respins
definitiv
12.11.2013
143. PL-x 143/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respins
definitiv
16.04.2013
144. PL-x 144/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Lege 178/2012
18.10.2012
145. PL-x 145/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
12.03.2013
146. PL-x 146/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
12.03.2013
147. PL-x 147/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare Lege 144/2012
23.07.2012
148. PL-x 148/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației agricole Lege 95/2013
12.04.2013
149. PL-x 149/29.05.2012 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole respins
definitiv
13.05.2015
150. PL-x 150/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 180/2012
18.10.2012
151. Pl-x 151/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996 respinsa
definitiv
05.03.2013
152. PL-x 152/29.05.2012 Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private respins
definitiv
12.03.2013
153. PL-x 153/29.05.2012 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița respins
definitiv
12.11.2013
154. PL-x 154/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
16.04.2013
155. PL-x 155/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.48 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război respins
definitiv
11.09.2012
156. Pl-x 156/29.05.2012 Propunere legislativă privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular respinsa
definitiv
16.04.2013
157. Pl-x 157/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare respinsa
definitiv
12.03.2013
158. Pl-x 158/29.05.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.84 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului respinsa
definitiv
11.09.2012
159. PL-x 159/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit Lege 288/2013
07.11.2013
160. PL-x 160/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 162/2012
04.10.2012
161. PL-x 161/29.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2012 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul Lege 158/2012
28.09.2012
162. PL-x 162/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 Lege 41/2013
08.03.2013
163. PL-x 163/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflată pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării Lege 216/2012
13.11.2012
164. PL-x 164/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 232/2013
15.07.2013
165. PL-x 165/29.05.2012 Proiectul Legii penru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport Lege 221/2012
21.11.2012
166. PL-x 166/29.05.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor Lege 55/2015
24.03.2015
167. PL-x 167/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor Lege 146/2012
23.07.2012
168. PL-x 168/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice respins
definitiv
11.09.2012
169. PL-x 169/29.05.2012 Proiect de Lege privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare respins
definitiv
16.04.2013
170. PL-x 170/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor respins
definitiv
12.11.2013
171. PL-x 171/29.05.2012 Proiect de Lege privind contractele de investiții de interes public respins
definitiv
11.09.2012
172. PL-x 172/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respins
definitiv
11.09.2012
173. PL-x 173/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
04.07.2012
174. PL-x 174/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respins
definitiv
12.03.2013
175. PL-x 175/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei respins
definitiv
13.05.2015
176. PL-x 176/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respins
definitiv
25.09.2012
177. PL-x 177/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
12.03.2013
178. PL-x 178/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare respins
definitiv
19.06.2012
179. PL-x 179/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respins
definitiv
25.09.2012
180. PL-x 180/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor retrimis
la comisii
05.03.2013
181. PL-x 181/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respins
definitiv
12.03.2013
182. PL-x 182/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia respins
definitiv
12.03.2013
183. PL-x 183/29.05.2012 Proiect de Lege privind acordarea unor facilități fiscale pentru tinerii casătoriți precum și pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreținere doi sau mai mulți copii minori respins
definitiv
25.09.2012
184. PL-x 184/29.05.2012 Proiect de Lege privind scutirea de la plata impozitului pe locuință, autoturisme/autovehicule și terenuri a salariaților bugetari respins
definitiv
25.09.2012
185. PL-x 185/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
25.09.2012
186. PL-x 186/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.304 din 04/07/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice respins
definitiv
12.03.2013
187. PL-x 187/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizarea și a tarifului de trecere pe rețeaua drumuri naționale din România respins
definitiv
12.03.2013
188. PL-x 188/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat respins
definitiv
19.06.2012
189. PL-x 189/29.05.2012 Proiect de Lege privind înființarea posturilor de poliție în comunele cu peste 5000 de locuitori respins
definitiv
11.09.2012
190. PL-x 190/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respins
definitiv
05.03.2013
191. PL-x 191/29.05.2012 Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 respins
definitiv
19.06.2012
192. PL-x 192/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respins
definitiv
19.06.2012
193. PL-x 193/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
16.04.2013
194. PL-x 194/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
11.09.2012
195. PL-x 195/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
16.04.2013
196. PL-x 196/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respins
definitiv
11.09.2012
197. PL-x 197/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului respins
definitiv
11.09.2012
198. PL-x 198/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități respins
definitiv
09.03.2016
199. PL-x 199/29.05.2012 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități respins
definitiv
25.09.2012
200. PL-x 200/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respins
definitiv
11.09.2012
201. PL-x 201/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
05.03.2013
202. PL-x 202/29.05.2012 Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creștinării Poporului Român respins
definitiv
26.06.2012
203. PL-x 203/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
05.03.2013
204. PL-x 204/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată respins
definitiv
26.06.2012
205. PL-x 205/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
05.03.2013
206. PL-x 206/29.05.2012 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respins
definitiv
25.09.2012
207. PL-x 207/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respins
definitiv
12.03.2013
208. PL-x 208/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respins
definitiv
05.03.2013
209. PL-x 209/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa respins
definitiv
12.03.2013
210. PL-x 210/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată respins
definitiv
11.09.2012
211. PL-x 211/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
05.03.2013
212. PL-x 212/29.05.2012 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
12.03.2013
213. PL-x 213/29.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate Lege 200/2013
27.06.2013
214. PL-x 214/29.05.2012 Proiect de Lege privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România Lege 160/2013
15.05.2013
215. Pl-x 215/29.05.2012 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private și abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
05.03.2013
216. Pl-x 216/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață respinsa
definitiv
25.09.2012
217. Pl-x 217/29.05.2012 Propunere legislativă privind colectarea și stocarea datelor necesare identificării clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite respinsa
definitiv
16.04.2013
218. Pl-x 218/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
11.09.2012
219. Pl-x 219/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
definitiv
12.03.2013
220. Pl-x 220/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor respinsa
definitiv
19.06.2012
221. Pl-x 221/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
19.06.2012
222. Pl-x 222/29.05.2012 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educației Fizice și Sportului respinsa
definitiv
16.04.2013
223. Pl-x 223/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului respinsa
definitiv
24.09.2013
224. Pl-x 224/29.05.2012 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive respinsa
definitiv
14.05.2013
225. Pl-x 225/29.05.2012 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale respinsa
definitiv
19.06.2012
226. Pl-x 226/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
12.03.2013
227. Pl-x 227/29.05.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsa
definitiv
12.03.2013
228. Pl-x 228/29.05.2012 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
definitiv
05.03.2013
229. Pl-x 229/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului respinsa
definitiv
12.03.2013
230. Pl-x 230/29.05.2012 Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanței nr.189 din 2000 retrimis
la comisii
06.04.2021
231. Pl-x 231/29.05.2012 Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Artiștilor din România respinsa
definitiv
24.09.2013
232. Pl-x 232/29.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea art.40 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice respinsa
definitiv
04.03.2015
233. Pl-x 233/29.05.2012 Propunere legislativă privind protecția minorilor împotriva presei cu conținut indecent respinsa
definitiv
16.04.2013
234. Pl-x 234/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice respinsa
definitiv
24.09.2013
235. PL-x 235/29.05.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles, la 9 decembrie 2011 Lege 86/2012
29.06.2012
236. Pl-x 236/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
17.04.2013
237. PL-x 237/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 la comisii
08.02.2021
238. Pl-x 238/12.06.2012 Propunere legislativă privind comunicațiile electronice procedura legislativa încetata
03.09.2012
239. Pl-x 239/12.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și Legii nr.155/2010, Legea poliției locale respinsa
definitiv
12.02.2013
240. PL-x 240/12.06.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 56/2013
14.03.2013
241. PL-x 241/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2012 privind modificarea și completarea anexei la Ordonnța de urgență a guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut , a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici Lege 141/2012
18.07.2012
242. PL-x 242/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime Lege 97/2013
12.04.2013
243. PL-x 243/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate statului de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 31/2013
04.03.2013
244. PL-x 244/12.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 179/2012
18.10.2012
245. PL-x 245/12.06.2012 Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafețe suprafețe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Sișești "- Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas-Constanța, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiții " Varianta de ocolire a municipiului Constanța" Lege 164/2012
04.10.2012
246. PL-x 246/12.06.2012 Proiectul Legii energiei electrice și a gazelor naturale Lege 123/2012
10.07.2012
247. PL-x 247/12.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare Lege 177/2012
18.10.2012
248. PL-x 248/12.06.2012 Proiect de Lege pentru completarea articolului 284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
25.09.2012
249. PL-x 249/12.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment respins
definitiv
11.06.2013
250. PL-x 250/12.06.2012 Proiect de Lege privind înființarea "Muzeului Comunismului" respins
definitiv
23.04.2013
251. PL-x 251/18.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural Lege 55/2013
14.03.2013
252. PL-x 252/18.06.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcțional de spațiu aerian" DANUBE-FAB" , semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011 Lege 192/2012
30.10.2012
253. PL-x 253/18.06.2012 Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011, pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni" Lege 121/2012
05.07.2012
254. PL-x 254/18.06.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenției dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 și a Protocolului adițional la acesta, semnate la Luxembug, la 4 octombrie 2011 Lege 181/2012
18.10.2012
255. PL-x 255/18.06.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare Lege 157/2012
28.09.2012
256. PL-x 256/18.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvență radio 830-862 MHz, 1747,5-1785MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz Lege 165/2012
04.10.2012
257. PL-x 257/18.06.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare Lege 35/2013
08.03.2013
258. PL-x 258/18.06.2012 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 127/2012
12.07.2012
259. PL-x 259/25.06.2012 Proiect de Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian Lege 190/2012
30.10.2012
260. PL-x 260/25.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Lege 159/2013
15.05.2013
261. Pl-x 261/25.06.2012 Propunere legislativă privind declararea municipiului Iași "Oraș inițiator al Revoluției din decembrie 1989 " respinsa
definitiv
12.03.2013
262. Pl-x 262/25.06.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești "- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al Orașului Fundulea, județul Călărași și în administrarea Consiliului Local al Orașului Fundulea, Județul Călărași, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Orașului Fundulea respinsa
definitiv
05.03.2013
263. PL-x 263/25.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului Lege 47/2013
14.03.2013
264. PL-x 264/25.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 131/2012
17.07.2012
265. Pl-x 265/25.06.2012 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 la Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respinsa
definitiv
12.03.2013
266. Pl-x 266/25.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 respinsa
definitiv
16.04.2013
267. Pl-x 267/25.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată respinsa
definitiv
12.03.2013
268. Pl-x 268/25.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare respinsa
definitiv
05.03.2013
269. Pl-x 269/25.06.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor respinsa
definitiv
25.09.2012
270. Pl-x 270/25.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
12.03.2013
271. Pl-x 271/25.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
definitiv
25.09.2012
272. PL-x 272/26.06.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul național de dezvoltare a infrastructurii Lege 21/2013
04.03.2013
273. Pl-x 273/26.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12.03.2013
274. Pl-x 274/26.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență respinsa
definitiv
12.03.2013
275. Pl-x 275/26.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.c) din Legea nr.178/1997, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
11.09.2012
276. Pl-x 276/26.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
25.09.2012
277. Pl-x 277/26.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
05.03.2013
278. Pl-x 278/26.06.2012 Propunere legislativă privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea ) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică respinsa
definitiv
04.03.2015
279. Pl-x 279/26.06.2012 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule respinsa
definitiv
12.03.2013
280. Pl-x 280/26.06.2012 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață respinsa
definitiv
25.09.2012
281. Pl-x 281/26.06.2012 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
12.03.2013
282. Pl-x 282/26.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
12.03.2013
283. PL-x 283/05.07.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Lege 183/2013
19.06.2013
284. PL-x 284/06.07.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea și prelungirea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, semnat la București la 5 iulie 2012 Lege 201/2012
01.11.2012
285. PL-x 285/18.07.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 153/2012
24.07.2012
286. PL-x 286/03.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 137/2013
26.04.2013
287. PL-x 287/03.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune Lege 68/2013
28.03.2013
288. PL-x 288/03.09.2012 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de intenție semată de autoritățile române la București, la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar internațional din 21 martie 2012 și a Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București , la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012 Lege 205/2012
09.11.2012
289. PL-x 289/03.09.2012 Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la București, la 16 decembrie 2011 Lege 33/2013
08.03.2013
290. PL-x 290/03.09.2012 Proiect de Lege pentru retragerea declarației prevazută prin Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internațional (APTU) și a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului destinat a fi utilizat în traficul internațional (ATMF), cuprinse în apendicele E,F și, respectiv, G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009) Lege 184/2012
24.10.2012
291. PL-x 291/03.09.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București, la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecție a informațiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C., la 21 iunie 1995 Lege 200/2012
01.11.2012
292. Pl-x 292/03.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
12.02.2013
293. PL-x 293/03.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice Lege 196/2012
01.11.2012
294. PL-x 294/03.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate Lege 87/2013
05.04.2013
295. PL-x 295/03.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale Lege 182/2012
24.10.2012
296. PL-x 296/03.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 202/2012
01.11.2012
297. PL-x 297/03.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2012 privind acordrea unui împrumut Companiei Naționale de Căi Ferate"C.F.R." - S.A. în scopul achitării obligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică Lege 194/2012
30.10.2012
298. Pl-x 298/03.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
12.03.2013
299. Pl-x 299/03.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.30/2011, care modifică și completează Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
12.03.2013
300. Pl-x 300/03.09.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Stiințe Agronomice și Medicină Veterinară București - Filiala Călărași respinsa
definitiv
05.03.2013
301. Pl-x 301/03.09.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial respinsa
definitiv
05.03.2013
302. Pl-x 302/03.09.2012 Propunere legislativă privind administrarea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Oltenița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial respinsa
definitiv
05.03.2013
303. PL-x 303/03.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar Lege 4/2013
13.02.2013
304. PL-x 304/03.09.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a cladirilor Lege 146/2013
30.04.2013
305. Pl-x 305/03.09.2012 Propunere legislativă privind interzicerea activității de cerșetorie respinsa
definitiv
05.03.2013
306. Pl-x 306/03.09.2012 Propunere legislativă pentru reglementarea pentru reglementarea unor măsuri privind cerșetoria respinsa
definitiv
05.03.2013
307. PL-x 307/03.09.2012 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 29618al LEGII nr.571, din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal respins
definitiv
12.03.2013
308. Pl-x 308/03.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12.03.2013
309. Pl-x 309/03.09.2012 Propunere legislativă privind organizarea activității fiscale a marilor contribuabili respinsa
definitiv
12.03.2013
310. Pl-x 310/03.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte respinsa
definitiv
12.03.2013
311. Pl-x 311/03.09.2012 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
definitiv
19.03.2013
312. Pl-x 312/03.09.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
definitiv
12.03.2013
313. Pl-x 313/03.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar respinsa
definitiv
12.03.2013
314. Pl-x 314/03.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contribuabililor autorizați respinsa
definitiv
16.04.2013
315. Pl-x 315/03.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
12.03.2013
316. Pl-x 316/03.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
definitiv
12.03.2013
317. Pl-x 317/03.09.2012 Propunere legislativă pentru înființarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu" respinsa
definitiv
12.03.2013
318. Pl-x 318/03.09.2012 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea respinsa
definitiv
12.03.2013
319. PL-x 319/10.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea și completarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Lege 189/2012
30.10.2012
320. PL-x 320/10.09.2012 Proiect de Lege privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 197/2012
01.11.2012
321. PL-x 321/11.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale Lege 193/2012
30.10.2012
322. Pl-x 322/18.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsa
definitiv
19.03.2013
323. PL-x 323/24.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare Lege 197/2013
26.05.2013
324. PL-x 324/24.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative Lege 16/2013
04.03.2013
325. PL-x 325/24.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2012 pentru suspendarea dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr.41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 29/2013
04.03.2013
326. PL-x 326/24.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2012 pentru modificarea art.24028 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 271/2013
21.10.2013
327. PL-x 327/24.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 44/2012 pentru modificarea art.81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 206/2012
09.11.2012
328. PL-x 328/24.09.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 203/2012
09.11.2012
329. PL-x 329/24.09.2012 Proiect de Lege privind modificarea alin.(1) al art.25 din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor respins
definitiv
24.09.2013
330. Pl-x 330/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 retrimis
la comisii
05.11.2013
331. Pl-x 331/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală respinsa
definitiv
12.03.2013
332. Pl-x 332/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 al Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
19.03.2013
333. Pl-x 333/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
05.03.2013
334. Pl-x 334/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
definitiv
13.05.2015
335. Pl-x 335/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
12.03.2013
336. Pl-x 336/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic respinsa
definitiv
04.03.2015
337. Pl-x 337/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
definitiv
16.04.2013
338. Pl-x 338/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
16.04.2013
339. Pl-x 339/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
16.04.2013
340. Pl-x 340/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă respinsa
definitiv
12.03.2013
341. Pl-x 341/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz Lege 51/2013
14.03.2013
342. Pl-x 342/24.09.2012 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Instructorilor Auto din România respinsa
definitiv
14.02.2017
343. Pl-x 343/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
16.04.2013
344. Pl-x 344/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă respinsa
definitiv
12.03.2013
345. Pl-x 345/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă respinsa
definitiv
12.03.2013
346. Pl-x 346/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
05.03.2013
347. Pl-x 347/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății respinsa
definitiv
16.04.2013
348. Pl-x 348/24.09.2012 Propunere legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină respinsa
definitiv
12.03.2013
349. Pl-x 349/24.09.2012 Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea respinsa
definitiv
12.03.2013
350. Pl-x 350/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Lege 281/2013
31.10.2013
351. Pl-x 351/24.09.2012 Propunere legislativă privind instalarea de camere video în secțiile de votare respinsa
definitiv
12.03.2013
352. Pl-x 352/24.09.2012 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale respinsa
definitiv
16.04.2013
353. Pl-x 353/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea poliției locale respinsa
definitiv
12.03.2013
354. Pl-x 354/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării cărților de alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de vot respinsa
definitiv
05.03.2013
355. Pl-x 355/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
05.03.2013
356. PL-x 356/24.09.2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
05.03.2013
357. Pl-x 357/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
05.03.2013
358. Pl-x 358/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
05.03.2013
359. Pl-x 359/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
05.03.2013
360. Pl-x 360/24.09.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respinsa
definitiv
12.03.2013
361. Pl-x 361/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului respinsa
definitiv
05.03.2013
362. Pl-x 362/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
definitiv
05.03.2013
363. Pl-x 363/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
05.03.2013
364. Pl-x 364/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 privind asistența socială, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.905 din 20 decembrie 2011 respinsa
definitiv
05.03.2013
365. Pl-x 365/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 privind asistența socială respinsa
definitiv
05.03.2013
366. Pl-x 366/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare respinsa
definitiv
12.03.2013
367. Pl-x 367/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale nr.241/2005 Lege 50/2013
14.03.2013
368. Pl-x 368/24.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.29618 din Codul Fiscal al României respinsa
definitiv
05.03.2013
369. Pl-x 369/24.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea art.2964 și art.2965 din Codul Fiscal respinsa
definitiv
12.03.2013
370. Pl-x 370/24.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 actualizată privind Codul fiscal respinsa
definitiv
16.04.2013
371. Pl-x 371/24.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.253 și 267 din Codul Fiscal al României respinsa
definitiv
12.03.2013
372. Pl-x 372/24.09.2012 Propunere legislativă pentru interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile respinsa
definitiv
05.03.2013
373. Pl-x 373/24.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
02.02.2021
374. PL-x 374/25.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opțiune de amânare a tragerii) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București , la 11 septembrie 2012 Lege 11/2013
04.03.2013
375. Pl-x 375/01.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 privind Legea educației naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completările și modificările ulterioare respinsa
definitiv
19.03.2013
376. PL-x 376/01.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2012 privind prorogarea teremenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 164/2013
15.05.2013
377. PL-x 377/01.10.2012 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată Lege 12/2013
04.03.2013
378. PL-x 378/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 213/2012
13.11.2012
379. PL-x 379/01.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS-S.A.Iași Lege 32/2013
04.03.2013
380. PL-x 380/01.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Lege 7/2013
04.03.2013
381. Pl-x 381/01.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 69/2000, legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 respinsa
definitiv
16.04.2013
382. Pl-x 382/01.10.2012 Propunere legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii Lege 186/2016
20.10.2016
383. PL-x 383/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative Lege 83/2013
05.04.2013
384. PL-x 384/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit Lege 15/2013
04.03.2013
385. PL-x 385/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice Lege 30/2013
04.03.2013
386. PL-x 386/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 100/2013
12.04.2013
387. PL-x 387/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 208/2012
13.11.2012
388. PL-x 388/01.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană Lege 89/2013
05.04.2013
389. PL-x 389/01.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare Lege 103/2013
12.04.2013
390. PL-x 390/01.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii Lege 210/2013
27.06.2013
391. PL-x 391/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă Lege 202/2013
27.06.2013
392. PL-x 392/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 18/2013
04.03.2013
393. PL-x 393/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 48/2013
14.03.2013
394. PL-x 394/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 retrimis
la comisii
13.02.2018
395. PL-x 395/01.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe la comisii
01.10.2012
396. Pl-x 396/01.10.2012 Propunere legislativă privind completarea articolului 2, alineatul (1) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N., aprobată prin Legea nr.20/2011, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12.03.2013
397. Pl-x 397/01.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
16.04.2013
398. Pl-x 398/01.10.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsa
definitiv
16.04.2013
399. Pl-x 399/01.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
16.04.2013
400. Pl-x 400/01.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială respinsa
definitiv
12.03.2013
401. Pl-x 401/01.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
definitiv
05.03.2013
402. Pl-x 402/01.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, în vederea introducerii sistemului de TVA la încasare respinsa
definitiv
12.03.2013
403. Pl-x 403/01.10.2012 Propunere legislativă privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
12.03.2013
404. Pl-x 404/01.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
12.11.2013
405. Pl-x 405/01.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
12.11.2013
406. PL-x 406/08.10.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011 Lege 28/2013
04.03.2013
407. PL-x 407/08.10.2012 Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de-al doilea memorandum suplimentar de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012 Lege 27/2013
04.03.2013
408. Pl-x 408/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011-Legea Educației Naționale respinsa
definitiv
19.03.2013
409. Pl-x 409/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
410. PL-x 410/08.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale Lege 36/2013
08.03.2013
411. PL-x 411/08.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor Lege 191/2015
02.07.2015
412. PL-x 412/08.10.2012 Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 136,655mp, aflate în domeniul public al statului , din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A.a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara-Lugoj" Lege 230/2013
15.07.2013
413. PL-x 413/08.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 102/2013
12.04.2013
414. PL-x 414/08.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii activităților de laborator referitoare la datele dactiloscopice Lege 22/2013
04.03.2013
415. PL-x 415/08.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 170/2013
31.05.2013
416. PL-x 416/08.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD Lege 220/2012
19.11.2012
417. PL-x 417/08.10.2012 Proiect de Lege privind trecerea colecției de timbre a României de la Compania Națională Poșta Română în Patrimoniul Băncii Naționale a României Lege 298/2013
14.11.2013
418. PL-x 418/08.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respins
definitiv
12.03.2013
419. Pl-x 419/08.10.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 respinsa
definitiv
24.09.2013
420. Pl-x 420/08.10.2012 Propunere legislativă privind amnistia fiscală pentru pensionari respinsa
definitiv
16.04.2013
421. Pl-x 421/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
12.03.2013
422. Pl-x 422/08.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsa
definitiv
12.03.2013
423. Pl-x 423/08.10.2012 Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum și a majorărilor de întîrziere aferente respinsa
definitiv
12.03.2013
424. Pl-x 424/09.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011, republicată în Monitorul Oficial nr.18 din data de 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
425. Pl-x 425/09.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.258/2007 privind practica universitară a studenților clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
426. Pl-x 426/09.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
427. PL-x 427/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 raport
depus
04.04.2016
428. PL-x 428/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 raport
depus
23.10.2013
429. PL-x 429/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 Lege 147/2013
30.04.2013
430. PL-x 430/09.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 Lege 143/2013
30.04.2013
431. Pl-x 431/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
432. Pl-x 432/15.10.2012 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea zonei metropolitane clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
433. Pl-x 433/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
definitiv
16.04.2013
434. Pl-x 434/15.10.2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara. respinsa
definitiv
30.05.2017
435. Pl-x 435/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei pe ordinea de zi
10.04.2018
436. Pl-x 436/16.10.2012 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 2/2013
01.02.2013
437. Pl-x 437/22.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
438. PL-x 438/22.10.2012 Proiect de Lege privind completarea legii nr.95/1997 privind declararea complexului"Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței -Sighet" ca ansamblu de interes național Lege 150/2013
30.04.2013
439. PL-x 439/22.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respins
definitiv
16.04.2013
440. PL-x 440/22.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respins
definitiv
16.04.2013
441. PL-x 441/22.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 213/2013
27.06.2013
442. PL-x 442/30.10.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011 Lege 69/2013
28.03.2013
443. PL-x 443/30.10.2012 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice Lege 73/2013
29.03.2013
444. PL-x 444/30.10.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011 Lege 58/2013
21.03.2013
445. PL-x 445/30.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 Lege 123/2013
26.04.2013
446. PL-x 446/30.10.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 Lege 154/2013
30.04.2013
447. Pl-x 447/30.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.12.2012
448. Pl-x 448/12.11.2012 Propunere legislativă privind înființarea comunelor Grabaț și Bulgăruș prin reorganizarea comunei Lenauheim din județul Timiș clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
449. PL-x 449/12.11.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Iași la 3 martie 2012 Lege 65/2013
28.03.2013
450. PL-x 450/12.11.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Statele Membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecția informațiilor schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011 Lege 64/2013
21.03.2013
451. PL-x 451/12.11.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la 27 mai 2011, la Convenția cadru privind dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 76/2013
05.04.2013
452. Pl-x 452/12.11.2012 Propunere legislativă privind înființarea tribunalelor specializate pentru conflicte de muncă și asigurări sociale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
453. Pl-x 453/12.11.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
454. Pl-x 454/12.11.2012 Propunere legislativă pentru înființarea Corpului de Asistență Juridică Militară clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
455. Pl-x 455/12.11.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.277 al Legii nr.1/2011 a educației naționale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
456. PL-x 456/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat Lege 82/2013
05.04.2013
457. PL-x 457/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului Lege 107/2013
18.04.2013
458. PL-x 458/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 10/2015
08.01.2015
459. PL-x 459/12.11.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României Lege 63/2013
21.03.2013
460. PL-x 460/12.11.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar Lege 113/2014
11.07.2014
461. PL-x 461/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 74/2013
28.03.2013
462. PL-x 462/12.11.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2012 pentru completarea art.1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Lege 39/2013
08.03.2013
463. PL-x 463/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2012 privind modificarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Sentului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 Lege 88/2013
05.04.2013
464. PL-x 464/12.11.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 98/2013
12.04.2013
465. PL-x 465/12.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli Lege 174/2013
06.06.2013
466. PL-x 466/12.11.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural Lege 60/2013
21.03.2013
467. Pl-x 467/12.11.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
08.06.2016
468. PL-x 468/12.11.2012 Proiect de Lege privind suplimentele alimentare Lege 56/2021
31.03.2021
469. PL-x 469/20.11.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul militar, semnat la Chișinău, la 20 aprilie 2012 Lege 75/2013
28.03.2013
470. PL-x 470/20.11.2012 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009 Lege 94/2013
12.04.2013
471. PL-x 471/26.11.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribuții suplimentare a României la nivelul Organizației Internaționale de Poliție Criminală - INTERPOL prin detașarea ofițerilor de poliție Lege 66/2013
28.03.2013
472. PL-x 472/26.11.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război românești situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iași la 3 martie 2012 Lege 57/2013
21.03.2013
473. Pl-x 473/28.11.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
21.01.2013
474. PL-x 474/20.12.2012 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 1/2013
04.01.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 7:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro