Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2008

Numar înregistrari gasite: 715
  Numar Titlu Stadiu
1. PL-x 1/10.01.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007 Lege 13/2008
07.02.2008
2. PL-x 2/04.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 127/2008
27.05.2008
3. PL-x 3/04.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază Lege 137/2008
04.07.2008
4. Pl-x 4/04.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică respinsa
definitiv
29.10.2008
5. PL-x 5/04.02.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitățile la trecerea frontierei feroviare semnat la Ruse la 9 februarie 2007 Lege 166/2008
01.10.2008
6. PL-x 6/04.02.2008 Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994 Lege 230/2009
10.06.2009
7. Pl-x 7/04.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.116 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 Lege 131/2008
24.06.2008
8. PL-x 8/04.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor Lege 45/2008
19.03.2008
9. PL-x 9/04.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 Lege 176/2012
18.10.2012
10. PL-x 10/04.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2007 pentru modificarea alin.(19) al art.53 din Legea nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 162/2009
08.05.2009
11. PL-x 11/04.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2007 pentru stabilirea orei de începere și de închidere a votării la referendumul național din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României Lege 6/2009
17.02.2009
12. PL-x 12/04.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.., Societatea Comercială " Electrocentrale" București - S.A.., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG -TERMO" , Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari"- S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A..,Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 66/2008
21.03.2008
13. PL-x 13/04.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004 respins
definitiv
15.10.2008
14. PL-x 14/04.02.2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice Lege 37/2008
19.03.2008
15. PL-x 15/04.02.2008 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 35/2008
13.03.2008
16. Pl-x 16/04.02.2008 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007 respinsa
definitiv
18.06.2008
17. PL-x 17/04.02.2008 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe și/sau metode interzise Lege 104/2008
09.05.2008
18. PL-x 18/04.02.2008 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare Lege 76/2008
08.04.2008
19. Pl-x 19/04.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
definitiv
18.06.2008
20. Pl-x 20/06.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de formare Profesională a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
07.10.2008
21. Pl-x 21/06.02.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid respinsa
definitiv
08.03.2010
22. PL-x 22/11.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Oronanței de urgență a Guvernului nr.1/2008 pentru asigurarea continuității unor activități ale Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității Lege 294/2008
14.11.2008
23. Pl-x 23/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.304 (r1) din 28/06/2004 privind organizarea judiciară respinsa
definitiv
04.03.2009
24. Pl-x 24/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție respinsa
definitiv
30.03.2009
25. Pl-x 25/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 144/2008
10.07.2008
26. Pl-x 26/11.02.2008 Propunere legislativă pentru liniștea românilor și a României respinsa
definitiv
04.06.2008
27. Pl-x 27/11.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
25.06.2008
28. Pl-x 28/11.02.2008 Propunere legislativă privind înființarea Reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României procedura legislativa încetata
27.02.2008
29. Pl-x 29/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea literei i) a alineatului (2) al articolului 116 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale respinsa
definitiv
15.04.2008
30. Pl-x 30/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.116 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
18.06.2008
31. Pl-x 31/11.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.116, alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
18.06.2008
32. Pl-x 32/11.02.2008 Propunere legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale Grădiștea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna respinsa
definitiv
18.06.2008
33. Pl-x 33/13.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 retrasa
de catre initiator
17.03.2008
34. PL-x 34/13.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale Lege 118/2008
27.05.2008
35. PL-x 35/13.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgnță a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 198/2009
02.06.2009
36. PL-x 36/13.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie Lege 248/2009
30.06.2009
37. PL-x 37/13.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007 Lege 216/2009
02.06.2009
38. PL-x 38/13.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 132/2008
04.07.2008
39. PL-x 39/13.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.57 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
03.03.2009
40. PL-x 40/13.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
03.03.2009
41. PL-x 41/13.02.2008 Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC-Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți respins
definitiv
18.03.2008
42. PL-x 42/13.02.2008 Proiect de Lege privind constituirea Rezervației arheologice Dacia (Grădiștea Muncelului -Cioclovina-Căpâlna) respins
definitiv
17.03.2009
43. Pl-x 43/13.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
definitiv
15.10.2008
44. PL-x 44/18.02.2008 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005 Lege 146/2008
10.07.2008
45. Pl-x 45/18.02.2008 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 respinsa
definitiv
09.03.2009
46. PL-x 46/18.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene Lege 85/2008
08.04.2008
47. PL-x 47/18.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA Lege 187/2008
21.10.2008
48. PL-x 48/18.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2007 pentru completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 81/2008
08.04.2008
49. PL-x 49/18.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei respins
definitiv
12.03.2013
50. Pl-x 50/18.02.2008 Propunere legislativă privind reînființarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" respinsa
definitiv
18.06.2008
51. PL-x 51/18.02.2008 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Automobile Craiova - S.A. Lege 36/2008
17.03.2008
52. Pl-x 52/20.02.2008 Propunere legislativă privind înființarea satului Păcălești, în comuna Dragănești, județul Bihor Lege 181/2008
13.10.2008
53. PL-x 53/20.02.2008 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Oltchim - S.A. Râmnicu Vâlcea Lege 96/2008
14.04.2008
54. PL-x 54/25.02.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007 Lege 111/2008
15.05.2008
55. PL-x 55/25.02.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București la 10 septembie 2007 la Tratatul dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999 Lege 112/2008
15.05.2008
56. PL-x 56/25.02.2008 Proiect de Lege pentru aderarea României la Memorandumul de înțelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare Lege 113/2008
16.05.2008
57. Pl-x 57/25.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul Lege 143/2008
10.07.2008
58. PL-x 58/25.02.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 140/2007 pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Legea nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 103/2008
09.05.2008
59. PL-x 59/25.02.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov în scopul construirii unui campus universitar Lege 119/2008
27.05.2008
60. PL-x 60/25.02.2008 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene Lege 222/2008
28.10.2008
61. PL-x 61/25.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
15.04.2009
62. Pl-x 62/25.02.2008 Propunere legislativă privind acordarea de bonuri valorice pentru sănătate respinsa
definitiv
18.06.2008
63. Pl-x 63/25.02.2008 Propunere legislativă privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănești populației cu venituri reduse pentru instalarea de aparate de aer condiționat, în vederea creșterii siguranței și calității vieții respinsa
definitiv
18.06.2008
64. Pl-x 64/25.02.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
definitiv
15.10.2008
65. PL-x 65/25.02.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin (11) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 72/2008
08.04.2008
66. Pl-x 66/25.02.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.176 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
67. Pl-x 67/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului respinsa
definitiv
15.10.2008
68. Pl-x 68/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
definitiv
15.10.2008
69. Pl-x 69/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
15.10.2008
70. Pl-x 70/25.02.2008 Propunere legislativă privind protecția copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate respinsa
definitiv
18.06.2008
71. Pl-x 71/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea 385, alin (1) și (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
24.06.2009
72. Pl-x 72/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
15.10.2008
73. Pl-x 73/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsa
definitiv
17.03.2009
74. Pl-x 74/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respinsa
definitiv
17.03.2009
75. Pl-x 75/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
definitiv
18.06.2008
76. Pl-x 76/25.02.2008 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru popularizarea drepturilor cetățenilor Uniunii Europene respinsa
definitiv
03.03.2009
77. Pl-x 77/25.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
78. Pl-x 78/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
04.03.2009
79. PL-x 79/03.03.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue economice exclusive ale României Lege 102/2008
09.05.2008
80. PL-x 80/03.03.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea și completarea art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 9/2009
17.02.2009
81. PL-x 81/03.03.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 115/2008
16.05.2008
82. PL-x 82/03.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 68/2008
26.03.2008
83. PL-x 83/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar respins
definitiv
18.06.2008
84. PL-x 84/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, nr.69/2000 Lege 34/2009
13.03.2009
85. PL-x 85/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată respins
definitiv
16.02.2010
86. PL-x 86/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală Lege 236/2008
31.10.2008
87. Pl-x 87/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 respinsa
definitiv
03.03.2009
88. Pl-x 88/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsa
definitiv
17.03.2009
89. Pl-x 89/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
90. Pl-x 90/03.03.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.03.2009
91. Pl-x 91/03.03.2008 Propunere legislativă privind stimularea elevilor olimpici respinsa
definitiv
03.03.2009
92. Pl-x 92/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
93. Pl-x 93/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice respinsa
definitiv
15.10.2008
94. Pl-x 94/03.03.2008 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
18.06.2008
95. PL-x 95/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată Lege 101/2008
09.05.2008
96. PL-x 96/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea literei b) a alineatului (1) al articolului 48 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 215/2008
24.10.2008
97. PL-x 97/03.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
15.10.2008
98. Pl-x 98/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
99. Pl-x 99/03.03.2008 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri privind diminuarea mortalității și morbidității infantile respinsa
definitiv
17.03.2009
100. Pl-x 100/03.03.2008 Propunere legislativă privind modificarea art. 25 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență respinsa
definitiv
24.06.2009
101. Pl-x 101/03.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
26.05.2009
102. Pl-x 102/03.03.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
15.10.2008
103. Pl-x 103/03.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu respinsa
definitiv
18.06.2008
104. PL-x 104/05.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.150/1978 privind administrația muncii:rol, funcții și organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64 sesiuni a Conferinței generale a acesteia Lege 140/2008
04.07.2008
105. PL-x 105/05.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 septembrie 1994 Lege 128/2008
24.06.2008
106. PL-x 106/05.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm la 20 noiembrie 2007 Lege 164/2008
01.10.2008
107. PL-x 107/05.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la Bruxelles la 4 octombrie 2007 Lege 145/2008
10.07.2008
108. PL-x 108/05.03.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 143/2007 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" S.A. Lege 147/2008
10.07.2008
109. PL-x 109/05.03.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2007 pentru completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică Lege 120/2008
27.05.2008
110. Pl-x 110/10.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Satutul personalului didactic respinsa
definitiv
30.09.2008
111. PL-x 111/10.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea președintelui consiliului județean respins
definitiv
22.09.2009
112. PL-x 112/12.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității Lege 293/2008
14.11.2008
113. PL-x 113/12.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 și la București la 12 iulie 2007, la Contractul de Finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București la 8 martie 2002 Lege 129/2008
24.06.2008
114. PL-x 114/12.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Islanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 19 septembrie 2007 Lege 139/2008
04.07.2008
115. PL-x 115/12.03.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliție aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007 Lege 163/2008
01.10.2008
116. Pl-x 116/12.03.2008 Propunere legislativă de completare a Legii nr.47(r1) din 18/05/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
16.03.2009
117. PL-x 117/12.03.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România Lege 61/2009
01.04.2009
118. PL-x 118/12.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 156/2008
11.07.2008
119. PL-x 119/12.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură Lege 126/2008
27.05.2008
120. PL-x 120/12.03.2008 Proiect de Lege privind taxarea și încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Lege 198/2008
21.10.2008
121. Pl-x 121/12.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 respinsa
definitiv
15.04.2009
122. Pl-x 122/12.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002 respinsa
definitiv
15.10.2008
123. PL-x 123/12.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
03.03.2009
124. Pl-x 124/12.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
15.10.2008
125. Pl-x 125/12.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor respinsa
definitiv
15.10.2008
126. Pl-x 126/12.03.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate respinsa
definitiv
15.10.2008
127. Pl-x 127/12.03.2008 Propunere legislativă privind subvenționarea salariilor preoților respinsa
definitiv
17.03.2009
128. Pl-x 128/12.03.2008 Propunere legislativă privind achiziționarea unor motopompe în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații respinsa
definitiv
18.06.2008
129. Pl-x 129/12.03.2008 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă respinsa
definitiv
15.10.2008
130. Pl-x 130/12.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
15.10.2008
131. Pl-x 131/12.03.2008 Propunere legislativă privind concordatul preventiv Lege 381/2009
10.12.2009
132. Pl-x 132/12.03.2008 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila respinsa
definitiv
17.03.2009
133. Pl-x 133/12.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilități publice respinsa
definitiv
12.11.2013
134. Pl-x 134/12.03.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură respinsa
definitiv
12.05.2009
135. Pl-x 135/17.03.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
17.09.2008
136. Pl-x 136/17.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată respinsa
definitiv
06.10.2008
137. PL-x 137/17.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2007 pentru modificarea alin.(4) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv Lege 121/2008
27.05.2008
138. PL-x 138/17.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii Lege 122/2008
27.05.2008
139. PL-x 139/17.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice Lege 150/2008
11.07.2008
140. PL-x 140/17.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A., în vederea achiziționării de autoturisme Lege 232/2008
31.10.2008
141. PL-x 141/17.03.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2007 pentru modificarea alin.(4) și (5) ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 188/2010
14.10.2010
142. PL-x 142/17.03.2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
12.05.2009
143. PL-x 143/17.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială respins
definitiv
24.02.2009
144. PL-x 144/17.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005 respins
definitiv
03.03.2009
145. PL-x 145/17.03.2008 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea penru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita respins
definitiv
24.06.2009
146. PL-x 146/17.03.2008 Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
12.05.2009
147. Pl-x 147/17.03.2008 Propunere legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte culte religioase pentru desfășurarea unor acțiuni sociale și umanitare respinsa
definitiv
15.10.2008
148. Pl-x 148/17.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 163/2005 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
149. Pl-x 149/17.03.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
150. PL-x 150/17.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2005 Lege 280/2008
07.11.2008
151. PL-x 151/17.03.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2006 Lege 283/2008
07.11.2008
152. PL-x 152/17.03.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 277/2008
07.11.2008
153. Pl-x 153/17.03.2008 Propunere legislativă privind completarea articolului 44 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
04.11.2008
154. Pl-x 154/08.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități respinsa
definitiv
07.10.2008
155. PL-x 155/08.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 149/2008
11.07.2008
156. PL-x 156/08.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2007 privind indemnizația acordată membrilor din România în Parlamentul European Lege 114/2008
16.05.2008
157. PL-x 157/08.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2007 pentru aprobarea plății primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006 Lege 172/2008
10.10.2008
158. PL-x 158/08.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București Lege 7/2009
17.02.2009
159. PL-x 159/08.04.2008 Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 Lege 212/2008
24.10.2008
160. PL-x 160/08.04.2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată Lege 234/2008
31.10.2008
161. Pl-x 161/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 respinsa
definitiv
03.03.2009
162. Pl-x 162/08.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
15.10.2008
163. PL-x 163/08.04.2008 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială Lege 214/2008
24.10.2008
164. PL-x 164/08.04.2008 Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice din învățământul preuniversitar acreditat, de stat și privat, în vederea achiziționării de haine respins
definitiv
17.03.2009
165. PL-x 165/08.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată respins
definitiv
08.10.2008
166. PL-x 166/08.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 21/10/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 31.12.1997, privind Legea Locuinței respins
definitiv
15.10.2008
167. Pl-x 167/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1968 Codul Penal al României, republicat respinsa
definitiv
03.03.2009
168. Pl-x 168/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 301/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 575 din 29/06/2004, privind Codul Penal respinsa
definitiv
15.10.2008
169. Pl-x 169/08.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea art.6 și art.123 din Legea nr. 85/2006, privind procedura insolvenței respinsa
definitiv
08.09.2009
170. Pl-x 170/08.04.2008 Propunere legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice respinsa
definitiv
15.04.2009
171. Pl-x 171/08.04.2008 Propunere legislativă privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii României" respinsa
definitiv
15.10.2008
172. Pl-x 172/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 152/2008
11.07.2008
173. Pl-x 173/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
15.10.2008
174. Pl-x 174/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 24 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
15.10.2008
175. Pl-x 175/14.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 58/2009
01.04.2009
176. Pl-x 176/14.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
16.02.2009
177. PL-x 177/14.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2007 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecției sociale Lege 151/2008
11.07.2008
178. PL-x 178/14.04.2008 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia Lege 303/2008
03.12.2008
179. PL-x 179/14.04.2008 Proiect de Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie Lege 220/2008
27.10.2008
180. Pl-x 180/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare Lege 218/2008
27.10.2008
181. Pl-x 181/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
15.10.2008
182. PL-x 182/14.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale Lege 199/2008
21.10.2008
183. PL-x 183/14.04.2008 Proiect de Lege privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă Lege 158/2008
18.07.2008
184. PL-x 184/14.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată Lege 211/2008
24.10.2008
185. PL-x 185/14.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
definitiv
03.03.2009
186. Pl-x 186/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
15.10.2008
187. Pl-x 187/14.04.2008 Propunere legislativă privind reglementarea activității agenților imobiliari și a societăților de intermediere imobiliară din care fac parte aceștia respinsa
definitiv
15.04.2009
188. Pl-x 188/14.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată respinsa
definitiv
08.10.2008
189. Pl-x 189/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 28 iunie 1999 (republicată) privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 respinsa
definitiv
15.10.2008
190. Pl-x 190/14.04.2008 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară respinsa
definitiv
15.10.2008
191. Pl-x 191/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
12.05.2009
192. Pl-x 192/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
03.03.2009
193. Pl-x 193/14.04.2008 Propunere legislativă privind nivelul maxim al câștigurilor brute lunare pentru cei plătiți din bani publici respinsa
definitiv
15.10.2008
194. Pl-x 194/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
03.03.2009
195. Pl-x 195/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
196. Pl-x 196/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
15.10.2008
197. Pl-x 197/14.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 respinsa
definitiv
15.10.2008
198. Pl-x 198/14.04.2008 Propunere legislativă privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată respinsa
definitiv
03.03.2009
199. Pl-x 199/14.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
15.10.2008
200. Pl-x 200/16.04.2008 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
16.02.2009
201. PL-x 201/16.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar Lege 148/2008
11.07.2008
202. PL-x 202/16.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2008 pentru completarea art.5 alin.(1¹) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 188/2008
21.10.2008
203. PL-x 203/16.04.2008 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2007 pentru modificarea alin.(1) al art.37 din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătorești Lege 151/2011
05.07.2011
204. PL-x 204/16.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE Lege 154/2008
11.07.2008
205. PL-x 205/16.04.2008 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004 Lege 184/2009
26.05.2009
206. PL-x 206/16.04.2008 Proiect de Lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului Lege 267/2008
07.11.2008
207. PL-x 207/16.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 Lege 167/2008
02.10.2008
208. PL-x 208/16.04.2008 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Bordei" Lege 170/2008
10.10.2008
209. PL-x 209/16.04.2008 Proiect de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi respins
definitiv
03.03.2009
210. Pl-x 210/16.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 1 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 respinsa
definitiv
08.10.2008
211. Pl-x 211/16.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopției respinsa
definitiv
03.03.2009
212. Pl-x 212/16.04.2008 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului respinsa
definitiv
05.05.2010
213. PL-x 213/16.04.2008 Proiect de Lege privind efectuarea recensământului general agricol din România Lege 153/2008
11.07.2008
214. PL-x 214/16.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004 Lege 47/2009
20.03.2009
215. PL-x 215/16.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate respins
definitiv
26.05.2009
216. PL-x 216/16.04.2008 Proiect de Lege pentru completarea art.2 al Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru respins
definitiv
15.10.2008
217. PL-x 217/16.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă respins
definitiv
03.03.2009
218. Pl-x 218/16.04.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.459/2003 respinsa
definitiv
15.10.2008
219. Pl-x 219/16.04.2008 Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc sa-și stabilească domiciliul în aceste județe respinsa
definitiv
03.03.2009
220. Pl-x 220/16.04.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM"-S.A. București respinsa
definitiv
12.11.2013
221. Pl-x 221/16.04.2008 Propunere legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole respinsa
definitiv
03.03.2009
222. Pl-x 222/16.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
15.10.2008
223. Pl-x 223/16.04.2008 Propunere legislativă privind construirea unor teatre de vară respinsa
definitiv
15.10.2008
224. Pl-x 224/16.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.34/2006, consolidată în 04/10/2007 privind atribuirea contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
12.03.2013
225. Pl-x 225/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
04.03.2009
226. PL-x 226/22.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional Lege 210/2008
24.10.2008
227. PL-x 227/22.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 194/2009
27.05.2009
228. PL-x 228/22.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 175/2008
10.10.2008
229. Pl-x 229/22.04.2008 Propunere legislativă privind asigurarea transparenței sondajelor de opinie cu relevanță politică respinsa
definitiv
15.10.2008
230. Pl-x 230/22.04.2008 Propunere legislativă privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003 retrimis
la comisii
05.09.2017
231. PL-x 231/22.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 197/2008
21.10.2008
232. PL-x 232/22.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 179/2008
13.10.2008
233. PL-x 233/22.04.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun Lege 225/2008
28.10.2008
234. PL-x 234/22.04.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului Schi în România Lege 271/2009
07.07.2009
235. PL-x 235/22.04.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respins
definitiv
03.03.2009
236. PL-x 236/22.04.2008 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES Lege 155/2008
11.07.2008
237. Pl-x 237/22.04.2008 Propunere legislativă privind transparența câștigurilor obținute de angajații plătiți din bani publici respinsa
definitiv
15.10.2008
238. Pl-x 238/22.04.2008 Propunere legislativă privind gestionarea populației canine respinsa
definitiv
03.03.2009
239. Pl-x 239/22.04.2008 Propunere legislativă privind organizarea sărbătoririi zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României respinsa
definitiv
15.10.2008
240. Pl-x 240/22.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.97/04.10.2007 privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 referitoare la alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
15.10.2008
241. Pl-x 241/22.04.2008 Propunere legislativă privind sondajele de opinie respinsa
definitiv
15.10.2008
242. PL-x 242/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor în reexaminare
la Senat
28.02.2017
243. Pl-x 243/05.05.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei Tîrgșoru Nou, județul Prahova, prin reorganizarea comunei Ariceștii Rahtivani respinsa
definitiv
30.03.2009
244. PL-x 244/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aderearea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000 Lege 159/2008
26.09.2008
245. Pl-x 245/05.05.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.47(r1) din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
04.03.2009
246. Pl-x 246/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
definitiv
16.02.2009
247. PL-x 247/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr.347/2004 Lege 161/2008
01.10.2008
248. PL-x 248/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 Lege 204/2012
09.11.2012
249. PL-x 249/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor Lege 170/2009
08.05.2009
250. PL-x 250/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori și creditori ai fondului de risc Lege 185/2008
21.10.2008
251. PL-x 251/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic Lege 171/2008
10.10.2008
252. PL-x 252/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m² care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 183/2008
20.10.2008
253. PL-x 253/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 190/2008
21.10.2008
254. Pl-x 254/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 257/2008
31.10.2008
255. Pl-x 255/05.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
17.03.2009
256. Pl-x 256/05.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
03.03.2009
257. PL-x 257/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreților sau executanți din România Lege 123/2009
29.04.2009
258. PL-x 258/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008 Lege 209/2008
24.10.2008
259. PL-x 259/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 219/2008
27.10.2008
260. PL-x 260/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare Lege 49/2012
19.03.2012
261. PL-x 261/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008 Lege 238/2008
31.10.2008
262. PL-x 262/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi Lege 237/2008
31.10.2008
263. PL-x 263/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ Lege 221/2008
27.10.2008
264. PL-x 264/05.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar Lege 272/2008
07.11.2008
265. PL-x 265/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2008 pentru modifcarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 304/2008
03.12.2008
266. PL-x 266/05.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale Lege 177/2008
10.10.2008
267. PL-x 267/05.05.2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 133/2008
04.07.2008
268. PL-x 268/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
23.11.2010
269. PL-x 269/05.05.2008 Proiect de Lege privind conservarea patrimoniului sonor al Societății Române de Radiodifuziune respins
definitiv
03.03.2009
270. PL-x 270/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.8 din Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată Lege 156/2009
08.05.2009
271. PL-x 271/05.05.2008 Proiect de Lege privind construirea de cămine studențești respins
definitiv
15.10.2008
272. PL-x 272/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
12.05.2009
273. PL-x 273/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 67 / 2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
10.11.2009
274. PL-x 274/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.373 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
12.05.2009
275. PL-x 275/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
10.11.2009
276. PL-x 276/05.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
15.12.2009
277. PL-x 277/05.05.2008 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului retras
de catre initiator
24.09.2008
278. PL-x 278/05.05.2008 Proiect de Lege privind participarea europarlamentarilor români la Parlamentul European respins
definitiv
26.05.2009
279. PL-x 279/05.05.2008 Proiect de Lege privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale respins
definitiv
17.03.2010
280. Pl-x 280/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
17.03.2009
281. Pl-x 281/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 175/2009
13.05.2009
282. Pl-x 282/05.05.2008 Propunere legislativă privind construirea de parkinguri supraterane respinsa
definitiv
15.10.2008
283. Pl-x 283/05.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
03.03.2009
284. Pl-x 284/05.05.2008 Propunere legislativă privind perioada de desfășurare a alegerilor și referendumului local respinsa
definitiv
03.03.2009
285. Pl-x 285/05.05.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
15.10.2008
286. PL-x 286/12.05.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internațional de mărfuri, semnat la București la 22 noiembrie 2007 Lege 165/2008
01.10.2008
287. Pl-x 287/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215(r1)/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
16.02.2009
288. Pl-x 288/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
08.03.2010
289. PL-x 289/12.05.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile și pentru luarea unor măsuri de reglementare a situației juridice a acestora Lege 24/2014
19.03.2014
290. PL-x 290/12.05.2008 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței Lege 131/2009
29.04.2009
291. Pl-x 291/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
03.03.2009
292. Pl-x 292/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată respinsa
definitiv
03.03.2009
293. Pl-x 293/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea nr.54/2003 sindicatelor respinsa
definitiv
03.03.2009
294. Pl-x 294/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 respinsa
definitiv
12.03.2013
295. Pl-x 295/12.05.2008 Propunere legislativă privind interzicerea cesiunii drepturilor izvorâte din aplicarea legilor de restituire a proprietăților respinsa
definitiv
15.10.2008
296. Pl-x 296/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
03.03.2009
297. Pl-x 297/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
03.03.2009
298. Pl-x 298/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României respinsa
definitiv
03.03.2009
299. Pl-x 299/12.05.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
03.03.2009
300. PL-x 300/12.05.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 203/2008
21.10.2008
301. PL-x 301/12.05.2008 Proiect de Lege privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Roșia Montană" respins
definitiv
15.10.2008
302. PL-x 302/12.05.2008 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată respins
definitiv
28.12.2016
303. PL-x 303/12.05.2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.III alin.(1) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 208/2008
24.10.2008
304. PL-x 304/12.05.2008 Proiect de Lege privind declararea localității Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir Lege 240/2008
31.10.2008
305. PL-x 305/12.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice Lege 176/2008
10.10.2008
306. Pl-x 306/12.05.2008 Propunere legislativă privind loialitatea cetățenilor aparținând minorităților naționale față de România și statul național unitar român respinsa
definitiv
15.10.2008
307. Pl-x 307/12.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
26.05.2009
308. Pl-x 308/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare Lege 209/2009
02.06.2009
309. Pl-x 309/12.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii 19 din 17 martie 2000, privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
23.09.2008
310. Pl-x 310/12.05.2008 Propunere legislativă privind pensiile de supraviețuire respinsa
definitiv
15.10.2008
311. Pl-x 311/12.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice respinsa
definitiv
17.03.2009
312. Pl-x 312/12.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată și completată prin Ordonanța nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 264/2008
07.11.2008
313. Pl-x 313/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
12.03.2013
314. Pl-x 314/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România respinsa
definitiv
11.03.2009
315. Pl-x 315/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
316. Pl-x 316/12.05.2008 Propunere legislativă privind stimularea achiziționării de carte de specialitate și a participării la congrese, necesare îmbunătățirii calității didactice și a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-medici, și a medicilor înscriși la programe de formare continuă, în beneficiul sănătății populației respinsa
definitiv
12.05.2009
317. Pl-x 317/12.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
12.05.2009
318. Pl-x 318/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
15.10.2008
319. Pl-x 319/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respinsa
definitiv
17.03.2009
320. Pl-x 320/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
15.10.2008
321. Pl-x 321/12.05.2008 Propunere legislativă privind instituirea unei zile libere pentru părinți respinsa
definitiv
15.10.2008
322. Pl-x 322/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a Ordonanței nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
03.03.2009
323. PL-x 323/12.05.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
definitiv
03.03.2009
324. Pl-x 324/12.05.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
definitiv
04.11.2008
325. Pl-x 325/12.05.2008 Propunere legislativă privind acordarea unei indemnizații pentru pensionarii care dețin titlul de doctor în știință respinsa
definitiv
15.10.2008
326. Pl-x 326/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
17.03.2009
327. Pl-x 327/12.05.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
15.10.2008
328. Pl-x 328/12.05.2008 Propunere legislativă privind sprijinul financiar ce se acordă mamelor, de la data pensionării respinsa
definitiv
15.10.2008
329. Pl-x 329/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.103 din 06/02/2002 respinsa
definitiv
15.10.2008
330. Pl-x 330/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
26.05.2009
331. Pl-x 331/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
03.03.2009
332. Pl-x 332/12.05.2008 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
15.10.2008
333. Pl-x 333/12.05.2008 Propunere legislativă privind terminologia folosită pentru etnia țiganilor respinsa
definitiv
15.10.2008
334. Pl-x 334/12.05.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român respinsa
definitiv
15.10.2008
335. Pl-x 335/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
definitiv
03.03.2009
336. Pl-x 336/12.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanța de Urgență nr.214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respinsa
definitiv
03.03.2009
337. Pl-x 337/12.05.2008 Propunere legislativă de completare a Legii nr.24(r)/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
15.10.2008
338. Pl-x 338/12.05.2008 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie;Cetățuia Înaltă;Ciocuța;Costești-Blidaru;Faieragu;Vârful lui Hulpe; Fețele Albe;Grădiștea Muncelului;Piatra Roșie - județul Hunedoara respinsa
definitiv
03.03.2009
339. Pl-x 339/12.05.2008 Propunere legislativă pentru recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist respinsa
definitiv
15.10.2008
340. Pl-x 340/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997 respinsa
definitiv
19.06.2012
341. Pl-x 341/12.05.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a alineatului 1 al articolului 11 din Legea nr.10 din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, versiune consolidată în 01/04/2007 pe ordinea de zi
16.09.2008
342. Pl-x 342/12.05.2008 Propunere legislativă privind completarea Codului Civil respinsa
definitiv
08.09.2009
343. Pl-x 343/12.05.2008 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Studii Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie, Județul Sibiu Lege 366/2009
20.11.2009
344. Pl-x 344/12.05.2008 Propunere legislativă privind condamnările cu caracter politic din perioada 1956-1962 respinsa
definitiv
15.10.2008
345. Pl-x 345/12.05.2008 Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România respinsa
definitiv
17.03.2009
346. PL-x 346/04.06.2008 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 142/2008
10.07.2008
347. PL-x 347/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 50/2009
20.03.2009
348. Pl-x 348/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
04.03.2009
349. Pl-x 349/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
16.02.2009
350. Pl-x 350/17.06.2008 Propunere legislativă privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic procedura legislativa încetata
08.09.2008
351. PL-x 351/17.06.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind amendamentele la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 noiembrie 1993 Lege 17/2009
17.02.2009
352. PL-x 352/17.06.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la Rabat la 26 ianuarie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Rabat la 28 ianuarie 1994 Lege 11/2009
17.02.2009
353. PL-x 353/17.06.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007 Lege 228/2008
31.10.2008
354. PL-x 354/17.06.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Dușanbe la 6 decembrie 2007 Lege 16/2009
17.02.2009
355. PL-x 355/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz Lege 259/2008
04.11.2008
356. PL-x 356/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale Lege 5/2009
17.02.2009
357. PL-x 357/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 Lege 3/2009
17.02.2009
358. PL-x 358/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale Lege 86/2009
08.04.2009
359. PL-x 359/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2008 privind unele măsuri financiare Lege 130/2009
29.04.2009
360. PL-x 360/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 168/2008
10.10.2008
361. PL-x 361/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2008 privind modificarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 4/2009
17.02.2009
362. PL-x 362/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor Lege 268/2008
07.11.2008
363. PL-x 363/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 317/2009
13.10.2009
364. PL-x 364/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2008 privind modificarea art.482 din Codul de procedură penală Lege 8/2009
17.02.2009
365. PL-x 365/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 160/2008
26.09.2008
366. PL-x 366/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură Lege 279/2008
07.11.2008
367. PL-x 367/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m² care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” Lege 182/2008
20.10.2008
368. PL-x 368/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 206/2008
24.10.2008
369. PL-x 369/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2008 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Lege 231/2008
31.10.2008
370. PL-x 370/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului Lege 127/2009
29.04.2009
371. PL-x 371/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin Lege 163/2009
08.05.2009
372. PL-x 372/17.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2008 pentru modificarea art.40 din Legea nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez Lege 159/2012
28.09.2012
373. PL-x 373/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură Lege 169/2008
10.10.2008
374. PL-x 374/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național Lege 162/2008
01.10.2008
375. PL-x 375/17.06.2008 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 51/2009
01.04.2009
376. PL-x 376/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de membru al Uniunii Europene Lege 192/2008
21.10.2008
377. PL-x 377/17.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale Lege 182/2016
17.10.2016
378. PL-x 378/17.06.2008 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană respins
definitiv
16.09.2009
379. PL-x 379/17.06.2008 Proiect de Lege privind finanțarea de la bugetul de stat a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respins
definitiv
17.03.2009
380. PL-x 380/17.06.2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
15.04.2009
381. PL-x 381/17.06.2008 Proiect de Lege privind atribuirea unei locuințe doamnei Valeria Oancea respins
definitiv
03.03.2009
382. PL-x 382/17.06.2008 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
03.03.2009
383. PL-x 383/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României Lege 226/2008
28.10.2008
384. PL-x 384/17.06.2008 Proiect de Lege privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari respins
definitiv
16.09.2009
385. PL-x 385/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.43 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată respins
definitiv
03.03.2009
386. PL-x 386/17.06.2008 Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
15.04.2009
387. PL-x 387/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 180/2008
13.10.2008
388. PL-x 388/17.06.2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respins
definitiv
26.05.2009
389. Pl-x 389/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală respinsa
definitiv
03.03.2009
390. Pl-x 390/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 la comisii
17.06.2008
391. Pl-x 391/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 al Ordonanței de urgență nr.195 din 22/12/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, Legea protecției mediului cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
392. Pl-x 392/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 și completarea art.13 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
03.03.2009
393. Pl-x 393/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
394. Pl-x 394/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare respinsa
definitiv
03.03.2009
395. Pl-x 395/17.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
12.05.2009
396. Pl-x 396/17.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată) respinsa
definitiv
03.03.2009
397. Pl-x 397/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată respinsa
definitiv
03.03.2009
398. Pl-x 398/17.06.2008 Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
22.09.2009
399. Pl-x 399/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr.566/2004 respinsa
definitiv
15.10.2008
400. PL-x 400/17.06.2008 Proiect de Lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Lege 221/2009
02.06.2009
401. PL-x 401/17.06.2008 Proiect de Lege privind auditul de securitate în domeniul aviației civile Lege 94/2009
08.04.2009
402. PL-x 402/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice Lege 213/2008
24.10.2008
403. PL-x 403/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război Lege 205/2008
24.10.2008
404. PL-x 404/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
22.03.2011
405. PL-x 405/17.06.2008 Proiect de Lege privind instituirea pensiei de fidelitate pentru cercetătorii științifici din sistemul Academiei Române respins
definitiv
17.03.2009
406. PL-x 406/17.06.2008 Proiect de Lege privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună martir Lege 241/2008
31.10.2008
407. PL-x 407/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
24.02.2009
408. PL-x 408/17.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
03.03.2009
409. Pl-x 409/17.06.2008 Propunere legislativă privind stabilirea regimului juridic al contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
19.06.2012
410. Pl-x 410/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor respinsa
definitiv
15.10.2008
411. Pl-x 411/17.06.2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România respinsa
definitiv
15.10.2008
412. Pl-x 412/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân respinsa
definitiv
03.03.2009
413. Pl-x 413/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local respinsa
definitiv
15.10.2008
414. Pl-x 414/17.06.2008 Propunere legislativă privind constituirea Rezervației arheologice și naturale "Grădiștea Muncelului-Cioclovina-Căpâlna" respinsa
definitiv
15.10.2008
415. Pl-x 415/17.06.2008 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare respinsa
definitiv
03.03.2009
416. Pl-x 416/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
definitiv
15.10.2008
417. Pl-x 417/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți respinsa
definitiv
03.03.2009
418. Pl-x 418/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
419. Pl-x 419/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 22/02/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, versiune consolidată în data de 15.05.2007 respinsa
definitiv
03.03.2009
420. Pl-x 420/17.06.2008 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsa
definitiv
12.05.2009
421. Pl-x 421/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
03.03.2009
422. Pl-x 422/17.06.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice respinsa
definitiv
03.03.2009
423. Pl-x 423/17.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.393 din 28/09/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
03.03.2009
424. Pl-x 424/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice respinsa
definitiv
25.09.2012
425. Pl-x 425/17.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003 respinsa
definitiv
15.10.2008
426. Pl-x 426/17.06.2008 Propunere legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de crăciun în ghiveci clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
15.10.2008
427. Pl-x 427/17.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
03.03.2009
428. Pl-x 428/17.06.2008 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale ale României în concordanță cu interesul național respinsa
definitiv
17.03.2009
429. Pl-x 429/17.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea unor dispoziții din Codul penal respinsa
definitiv
15.10.2008
430. Pl-x 430/17.06.2008 Propunere legislativă privind alocația de școlarizare respinsa
definitiv
12.05.2009
431. PL-x 431/23.06.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 3 martie 2008 Lege 12/2009
17.02.2009
432. PL-x 432/23.06.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996 Lege 290/2008
14.11.2008
433. PL-x 433/23.06.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Skopje, la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 12 iunie 2000 Lege 289/2008
14.11.2008
434. PL-x 434/23.06.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea polițienească, semnat la Oslo la 14 martie 2008 Lege 23/2009
27.02.2009
435. PL-x 435/23.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome Lege 87/2009
08.04.2009
436. PL-x 436/23.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă Lege 191/2008
21.10.2008
437. PL-x 437/23.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996, și modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari Lege 233/2008
31.10.2008
438. PL-x 438/23.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 271/2008
07.11.2008
439. PL-x 439/23.06.2008 Proiect de Lege privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații Lege 298/2008
18.11.2008
440. PL-x 440/23.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată Lege 270/2008
07.11.2008
441. Pl-x 441/23.06.2008 Propunere legislativă privind completarea anexei 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
442. Pl-x 442/23.06.2008 Propunere legislativă pentru abrogarea Capitolului II1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
15.04.2009
443. Pl-x 443/23.06.2008 Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
17.03.2009
444. Pl-x 444/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor respinsa
definitiv
17.03.2009
445. PL-x 445/23.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Lege 269/2008
07.11.2008
446. PL-x 446/23.06.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 258/2008
04.11.2008
447. Pl-x 447/23.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII "Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
15.04.2009
448. Pl-x 448/23.06.2008 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.110 din 21/12/2006 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
15.04.2009
449. Pl-x 449/23.06.2008 Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
450. Pl-x 450/23.06.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
451. Pl-x 451/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
17.03.2009
452. Pl-x 452/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
definitiv
15.04.2009
453. Pl-x 453/23.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2007 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
definitiv
17.03.2009
454. Pl-x 454/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
17.03.2009
455. Pl-x 455/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
definitiv
17.03.2009
456. Pl-x 456/23.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani respinsa
definitiv
17.03.2009
457. Pl-x 457/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
17.03.2009
458. Pl-x 458/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
24.06.2009
459. Pl-x 459/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
17.03.2009
460. PL-x 460/23.06.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 275/2008
07.11.2008
461. PL-x 461/23.06.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Lege 276/2008
07.11.2008
462. Pl-x 462/23.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
04.11.2008
463. Pl-x 463/23.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legea nr.387 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 respinsa
definitiv
04.11.2008
464. PL-x 464/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2008 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizației Maritime Internaționale Lege 288/2008
14.11.2008
465. PL-x 465/03.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2008 pentru modificarea art.55 alin.(8) din Legea nr.128 privind Statutul personalului didactic Lege 33/2009
13.03.2009
466. PL-x 466/03.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii învățământului, nr.84/1995 Lege 250/2009
30.06.2009
467. PL-x 467/03.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007 Lege 274/2008
07.11.2008
468. PL-x 468/03.09.2008 Proiect de Lege pentru denunțarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998 Lege 273/2008
07.11.2008
469. Pl-x 469/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
470. PL-x 470/03.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria și al României, care au aderat la UE, la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007 Lege 292/2008
14.11.2008
471. PL-x 471/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Legea nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004 Lege 22/2009
27.02.2009
472. PL-x 472/03.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la București, la 2 iulie 2007, la Acordul de Garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de modernizare și introducere a taxării pe autostrada București - Pitești, semnat la București la 5 august 1996 Lege 15/2009
17.02.2009
473. PL-x 473/03.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului maritim între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia, semnat la București la 3 martie 2008 Lege 287/2008
14.11.2008
474. PL-x 474/03.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008 Lege 301/2008
18.11.2008
475. PL-x 475/03.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România și al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la București la 6 martie 2008 Lege 300/2008
18.11.2008
476. PL-x 476/03.09.2008 Proiect de Lege privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC) Lege 307/2008
30.12.2008
477. PL-x 477/03.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze în domeniul protecției și securității civile privind asistența și cooperarea în situații de urgență, semnat la Paris la 22 aprilie 2008 Lege 20/2009
27.02.2009
478. Pl-x 478/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
479. Pl-x 479/03.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea satului Țepu de Jos prin reorganizarea comunei Țepu, județul Galați clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
480. Pl-x 480/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.2/2008 privind modificarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
481. Pl-x 481/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 republicată, Legea administrației publice locale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
482. Pl-x 482/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
483. Pl-x 483/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.45 din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare respinsa
definitiv
16.02.2009
484. Pl-x 484/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii 41 din 17 iulie 1994, cu modificările și completările ulterioare Lege 302/2008
19.11.2008
485. Pl-x 485/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.39 din legea 215/2001 privind administrația publică locală clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
486. PL-x 486/03.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 284/2008
14.11.2008
487. PL-x 487/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă Lege 193/2008
21.10.2008
488. PL-x 488/03.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) Lege 227/2008
28.10.2008
489. PL-x 489/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii Lege 62/2009
01.04.2009
490. PL-x 490/03.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2008 pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 152/2009
05.05.2009
491. PL-x 491/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare Lege 24/2009
27.02.2009
492. PL-x 492/03.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești Lege 189/2008
21.10.2008
493. PL-x 493/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respins
definitiv
17.03.2009
494. PL-x 494/03.09.2008 Proiect de Lege privind creșterea producției de cereale prin subvenționarea seminței certificate de grâu și porumb respins
definitiv
17.03.2009
495. PL-x 495/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat Lege 262/2008
07.11.2008
496. Pl-x 496/03.09.2008 Propunere legislativă privind unitățile zootehnice construite înainte de 1 ianuarie 2007 Lege 204/2008
24.10.2008
497. PL-x 497/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată respins
definitiv
17.03.2009
498. PL-x 498/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
definitiv
22.03.2011
499. Pl-x 499/03.09.2008 Propunere legislativă privind emiterea, acordarea și utilizarea de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informației respinsa
definitiv
17.03.2009
500. Pl-x 500/03.09.2008 Propunere legislativă privind stimularea investițiilor respinsa
definitiv
17.03.2009
501. Pl-x 501/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
24.06.2009
502. Pl-x 502/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
03.03.2009
503. Pl-x 503/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
17.03.2009
504. Pl-x 504/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
15.04.2009
505. Pl-x 505/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
17.03.2009
506. Pl-x 506/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.03.2009
507. Pl-x 507/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 276 și 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare Lege 331/2009
11.11.2009
508. Pl-x 508/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
15.04.2009
509. Pl-x 509/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
15.04.2009
510. Pl-x 510/03.09.2008 Propunere legislativă privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
definitiv
12.05.2009
511. Pl-x 511/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
definitiv
12.05.2009
512. Pl-x 512/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
12.05.2009
513. Pl-x 513/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
12.05.2009
514. Pl-x 514/03.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea Reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României respinsa
definitiv
03.03.2009
515. Pl-x 515/03.09.2008 Propunere legislativă privind instituirea "Programului de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România" respinsa
definitiv
17.03.2009
516. Pl-x 516/03.09.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
03.03.2009
517. Pl-x 517/03.09.2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (8) al articolului 9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
03.03.2009
518. Pl-x 518/03.09.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
03.03.2009
519. Pl-x 519/03.09.2008 Propunere legislativă privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului respinsa
definitiv
17.03.2009
520. Pl-x 520/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/1993 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
17.03.2009
521. Pl-x 521/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
17.03.2009
522. Pl-x 522/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273 din 21/06/2004 privind regimul juridic al adopției cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
523. Pl-x 523/03.09.2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale respinsa
definitiv
03.03.2009
524. Pl-x 524/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
04.11.2008
525. Pl-x 525/03.09.2008 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România respinsa
definitiv
03.03.2009
526. Pl-x 526/03.09.2008 Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu construite din fondurile statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară foștilor sau actualilor chiriași respinsa
definitiv
17.03.2009
527. Pl-x 527/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
15.04.2009
528. Pl-x 528/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
26.05.2009
529. Pl-x 529/03.09.2008 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor de Familie din România respinsa
definitiv
17.03.2009
530. Pl-x 530/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
17.03.2009
531. PL-x 531/03.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecție internațională și relocarea ulterioară a acestora, semnat la București la 8 mai 2008 și pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestora Lege 291/2008
14.11.2008
532. Pl-x 532/10.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 296/2008
14.11.2008
533. Pl-x 533/10.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
534. PL-x 534/10.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la București la 25 octombrie 2007 Lege 21/2009
27.02.2009
535. Pl-x 535/10.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
536. PL-x 536/10.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule Lege 140/2011
05.07.2011
537. PL-x 537/10.09.2008 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare Lege 242/2008
31.10.2008
538. PL-x 538/16.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 decembrie 2007 Lege 14/2009
17.02.2009
539. PL-x 539/16.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentului convenit între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnată la București la 18 aprilie 2008 și la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 Lege 13/2009
17.02.2009
540. PL-x 540/16.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval Lege 42/2009
13.03.2009
541. PL-x 541/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism Lege 238/2011
05.12.2011
542. PL-x 542/16.09.2008 Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România Lege 226/2009
05.06.2009
543. PL-x 543/16.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2008 pentru modificarea art.23 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007 Lege 285/2008
14.11.2008
544. PL-x 544/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 299/2008
18.11.2008
545. PL-x 545/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2007 respins
definitiv
20.04.2010
546. PL-x 546/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2007 Lege 125/2010
30.06.2010
547. PL-x 547/16.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr.387/2007 Lege 297/2008
18.11.2008
548. PL-x 548/24.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 Lege 116/2009
24.04.2009
549. PL-x 549/24.09.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției nr.102/1952 a Organizației Internaționale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii Lege 115/2009
24.04.2009
550. Pl-x 550/24.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
551. Pl-x 551/24.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
552. Pl-x 552/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune procedura legislativa încetata
04.11.2008
553. Pl-x 553/24.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
554. Pl-x 554/24.09.2008 Propunere legislativă privind ședințele comune ale Guvernului României clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
555. Pl-x 555/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
556. PL-x 556/24.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor Lege 38/2009
13.03.2009
557. PL-x 557/24.09.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr.301/2004 - Codul penal și a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 10/2009
17.02.2009
558. PL-x 558/24.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 203/2009
02.06.2009
559. PL-x 559/24.09.2008 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat Lege 15/2010
02.03.2010
560. PL-x 560/24.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A. respins
definitiv
12.05.2009
561. PL-x 561/24.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free respins
definitiv
04.11.2008
562. Pl-x 562/24.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
03.03.2009
563. Pl-x 563/24.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat" respinsa
definitiv
11.06.2013
564. Pl-x 564/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
definitiv
03.03.2009
565. PL-x 565/24.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 201/2009
02.06.2009
566. PL-x 566/24.09.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie Lege 36/2015
11.03.2015
567. PL-x 567/24.09.2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 Lege 196/2021
12.07.2021
568. PL-x 568/24.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural respins
definitiv
17.03.2009
569. PL-x 569/24.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române respins
definitiv
23.04.2013
570. Pl-x 570/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comerț din România respinsa
definitiv
03.03.2009
571. Pl-x 571/24.09.2008 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri respinsa
definitiv
03.03.2009
572. Pl-x 572/24.09.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe respinsa
definitiv
17.03.2009
573. Pl-x 573/24.09.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
03.03.2009
574. Pl-x 574/24.09.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
03.03.2009
575. Pl-x 575/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
03.03.2009
576. Pl-x 576/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
16.04.2013
577. Pl-x 577/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
03.03.2009
578. Pl-x 578/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
12.05.2009
579. Pl-x 579/24.09.2008 Propunere legislativă privind parcările pe domeniul public respinsa
definitiv
03.03.2009
580. Pl-x 580/24.09.2008 Propunere legislativă pentru construirea de creșe și grădinițe respinsa
definitiv
03.03.2009
581. Pl-x 581/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312 din 28/06/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.582 din 30/06/2004 respinsa
definitiv
03.03.2009
582. Pl-x 582/24.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.340/2004 privind instituția prefectului respinsa
definitiv
03.03.2009
583. Pl-x 583/24.09.2008 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului respinsa
definitiv
24.02.2009
584. Pl-x 584/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
definitiv
03.03.2009
585. Pl-x 585/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată respinsa
definitiv
03.03.2009
586. Pl-x 586/29.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
587. PL-x 587/29.09.2008 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj Lege 53/2009
01.04.2009
588. PL-x 588/01.10.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Lege 120/2009
24.04.2009
589. PL-x 589/01.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului de reglementare a datoriei între Guvernul României și Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator, la 4 iunie 2008 Lege 95/2009
08.04.2009
590. PL-x 590/01.10.2008 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind înființarea Institutului Universitar European de la Florența, semnată în 1972 și revizuită în anul 1992 Lege 110/2009
14.04.2009
591. PL-x 591/01.10.2008 Proiect de Lege pentru încetarea valabilității Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito, la 21 martie 1996 Lege 72/2009
01.04.2009
592. PL-x 592/01.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Damasc, la 24 iunie 2008 Lege 73/2009
01.04.2009
593. Pl-x 593/01.10.2008 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
594. Pl-x 594/08.10.2008 Propunere legislativă privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
595. Pl-x 595/08.10.2008 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea creșei clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
596. Pl-x 596/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
597. PL-x 597/08.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate Lege 278/2008
07.11.2008
598. PL-x 598/08.10.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 90/2009
08.04.2009
599. PL-x 599/08.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare Lege 41/2009
13.03.2009
600. PL-x 600/08.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat Lege 92/2009
08.04.2009
601. PL-x 601/08.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de SocietateaComercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A. Lege 148/2009
05.05.2009
602. PL-x 602/08.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general Lege 68/2009
01.04.2009
603. PL-x 603/08.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor Lege 78/2009
01.04.2009
604. PL-x 604/08.10.2008 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 218/2009
02.06.2009
605. PL-x 605/08.10.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie Lege 249/2009
30.06.2009
606. PL-x 606/08.10.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore Lege 32/2009
13.03.2009
607. Pl-x 607/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar respinsa
definitiv
03.03.2009
608. PL-x 608/08.10.2008 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2009, ce decurge din calitatea României de stat-participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 30/2009
13.03.2009
609. PL-x 609/08.10.2008 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 296/2009
28.09.2009
610. Pl-x 610/08.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respinsa
definitiv
17.03.2009
611. Pl-x 611/08.10.2008 Propunere legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor aflate pe așa numitele liste de chiaburi respinsa
definitiv
03.03.2009
612. Pl-x 612/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română respinsa
definitiv
03.03.2009
613. Pl-x 613/08.10.2008 Propunere legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor respinsa
definitiv
03.03.2009
614. Pl-x 614/08.10.2008 Propunere legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh respinsa
definitiv
03.03.2009
615. Pl-x 615/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
03.03.2009
616. Pl-x 616/08.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
03.03.2009
617. Pl-x 617/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
17.03.2009
618. Pl-x 618/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei IV (2A/2008 ) la III salarii de bază pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci respinsa
definitiv
17.03.2009
619. Pl-x 619/08.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
12.05.2009
620. Pl-x 620/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
12.05.2009
621. Pl-x 621/08.10.2008 Propunere legislativă privind Programul național pentru asigurarea locurilor de muncă în localitățile în care acestea au fost desființate în perioada 1990-2008 respinsa
definitiv
26.05.2009
622. Pl-x 622/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii de Guvern nr.1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr.19/2000 respinsa
definitiv
12.05.2009
623. Pl-x 623/08.10.2008 Propunere legislativă pentru înființarea Salonului de Artă al Tinerilor Debutanți respinsa
definitiv
19.06.2012
624. Pl-x 624/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 respinsa
definitiv
23.06.2009
625. PL-x 625/13.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Albania la Tratatul Atlanticului de Nord semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 Lege 255/2008
31.10.2008
626. PL-x 626/13.10.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croația la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 9 iulie 2008 Lege 256/2008
31.10.2008
627. PL-x 627/13.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 181/2009
13.05.2009
628. PL-x 628/13.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2008 privind modificarea unor acte normative din domeniul social Lege 267/2009
07.07.2009
629. PL-x 629/15.10.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 74/2011
06.06.2011
630. PL-x 630/28.10.2008 Proiect de Lege pentru adoptarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr.2007/436/CE Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene Lege 286/2008
14.11.2008
631. PL-x 631/29.10.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea Lege 64/2009
01.04.2009
632. PL-x 632/29.10.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 113/2009
24.04.2009
633. Pl-x 633/31.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre initiator
04.11.2008
634. PL-x 634/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române precum și pentru abrogarea Cap.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 125/2009
29.04.2009
635. PL-x 635/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, Ministrul Apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministrul Apărării Naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite al Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg, la 14 februarie 2008 și a Scrisorii de confirmare între Participanții la SAC MoU cu privire la suspendarea și reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian și alocarea orelor de zbor neprevăzute în Program Lege 114/2009
24.04.2009
636. PL-x 636/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001 Lege 108/2009
14.04.2009
637. PL-x 637/04.11.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice, adoptat la Strasbourg la data de 28 ianuarie 2003 Lege 105/2009
14.04.2009
638. PL-x 638/04.11.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului, semnat la București la 16 iulie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 16 noiembrie 1994 Lege 74/2009
01.04.2009
639. PL-x 639/04.11.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la București la 4 septembrie 2007 Lege 124/2009
29.04.2009
640. PL-x 640/04.11.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Opțional la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptat la New York, la 18 decembrie 2002, semnat de România la 24 septembrie 2003 Lege 109/2009
14.04.2009
641. PL-x 641/04.11.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între României și Republica Arabă Siriană pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Damasc la 24 iunie 2008 Lege 106/2009
14.04.2009
642. PL-x 642/04.11.2008 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 16 iulie 2008 Lege 107/2009
14.04.2009
643. Pl-x 643/04.11.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii 84/1995-legea învățământului clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
644. Pl-x 644/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
645. Pl-x 645/04.11.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEȘTI, județul Dâmbovița clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
646. Pl-x 646/04.11.2008 Propunere legislativă privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud. Dâmbovița clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23.12.2008
647. PL-x 647/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvolării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008, în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole Lege 43/2009
13.03.2009
648. PL-x 648/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Lege 46/2009
20.03.2009
649. PL-x 649/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2008 privind desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Lege 36/2009
13.03.2009
650. PL-x 650/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2008 pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 39/2009
13.03.2009
651. PL-x 651/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene Lege 199/2009
02.06.2009
652. PL-x 652/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Lege 85/2013
05.04.2013
653. PL-x 653/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției Lege 76/2009
01.04.2009
654. PL-x 654/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar Lege 71/2009
01.04.2009
655. PL-x 655/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2008 privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare Lege 29/2009
05.03.2009
656. PL-x 656/04.11.2008 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice Lege 44/2009
13.03.2009
657. PL-x 657/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 191/2009
27.05.2009
658. PL-x 658/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art.103 alin.3 lit.c) din Codul penal Lege 75/2009
01.04.2009
659. PL-x 659/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Lege 192/2011
07.11.2011
660. PL-x 660/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România Lege 31/2009
13.03.2009
661. PL-x 661/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2008 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD Lege 27/2009
05.03.2009
662. PL-x 662/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 207/2009
02.06.2009
663. PL-x 663/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al comunei Crasna, județul Sălaj Lege 26/2009
27.02.2009
664. PL-x 664/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 323/2009
20.10.2009
665. PL-x 665/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 91/2009
08.04.2009
666. PL-x 666/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public Lege 135/2009
29.04.2009
667. PL-x 667/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 154/2009
08.05.2009
668. PL-x 668/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției Lege 49/2009
20.03.2009
669. PL-x 669/04.11.2008 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.2 din Legea nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare Lege 59/2009
01.04.2009
670. PL-x 670/04.11.2008 Proiect de Lege pentru completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 respins
definitiv
24.06.2009
671. PL-x 671/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respins
definitiv
03.03.2009
672. PL-x 672/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
19.10.2010
673. PL-x 673/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 241/2009
23.06.2009
674. Pl-x 674/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul proprietății respinsa
definitiv
26.05.2009
675. Pl-x 675/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
26.05.2009
676. Pl-x 676/04.11.2008 Propunere legislativă privind declararea depoului "Ilie Pintilie" ca fiind de utilitate publică, precum și transformarea acestuia în piață, numită "Piața Pensionarilor", piața agroalimentară socială și în parc numit "Parcul Pensionarilor" respinsa
definitiv
03.03.2009
677. Pl-x 677/04.11.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a Pieței Obor și a Parcului PĂSĂRARI situate în București sectorul 2 (conform anexei) respinsa
definitiv
03.03.2009
678. Pl-x 678/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.373 din 10.07.2001, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
679. Pl-x 679/04.11.2008 Propunere legislativă privind abrogarea Art.32 din Legea nr.350 din 6 iulie 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările aduse de legea nr.289 din 7 iulie 2006;precum și modificarea legii prin adăugarea Art.32 indice(1) respinsa
definitiv
03.03.2009
680. Pl-x 680/04.11.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
03.03.2009
681. Pl-x 681/04.11.2008 Propunere legislativă privind protecția spațiilor verzi respinsa
definitiv
15.04.2009
682. Pl-x 682/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
683. Pl-x 683/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994 respinsa
definitiv
17.03.2009
684. Pl-x 684/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112 din 25/11/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
03.03.2009
685. Pl-x 685/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10 (r2) din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.798 din 2 septembrie 2005 respinsa
definitiv
03.03.2009
686. PL-x 686/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 242/2009
23.06.2009
687. PL-x 687/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 179/2010
14.10.2010
688. PL-x 688/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol Lege 98/2009
08.04.2009
689. PL-x 689/04.11.2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 224/2009
05.06.2009
690. PL-x 690/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respins
definitiv
03.03.2009
691. PL-x 691/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 239/2009
10.06.2009
692. PL-x 692/04.11.2008 Proiect de Lege pentru completarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului Lege 240/2009
10.06.2009
693. PL-x 693/04.11.2008 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 60/2009
01.04.2009
694. PL-x 694/04.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale respins
definitiv
26.05.2009
695. Pl-x 695/04.11.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.60 (r1)/23.09.1991, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
definitiv
03.03.2009
696. Pl-x 696/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.851 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
03.03.2009
697. Pl-x 697/04.11.2008 Propunere legislativă privind modernizarea drumurilor județene și comunale din credite externe respinsa
definitiv
03.03.2009
698. Pl-x 698/04.11.2008 Propunere legislativă privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
26.05.2009
699. Pl-x 699/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România respinsa
definitiv
03.03.2009
700. Pl-x 700/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
17.03.2009
701. Pl-x 701/04.11.2008 Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
definitiv
17.03.2009
702. Pl-x 702/04.11.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
definitiv
17.03.2009
703. Pl-x 703/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
24.06.2009
704. Pl-x 704/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
26.05.2009
705. Pl-x 705/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.5 din Legea nr.24(r1)/2000 respinsa
definitiv
03.03.2009
706. Pl-x 706/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
23.11.2010
707. Pl-x 707/04.11.2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respinsa
definitiv
19.10.2010
708. Pl-x 708/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
definitiv
03.03.2009
709. Pl-x 709/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 273/2009
07.07.2009
710. Pl-x 710/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.163 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
24.06.2009
711. PL-x 711/04.11.2008 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 retras
de catre initiator
31.12.2008
712. PL-x 712/04.11.2008 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 retras
de catre initiator
31.12.2008
713. Pl-x 713/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
09.02.2009
714. PL-x 714/07.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România Lege 128/2009
29.04.2009
715. PL-x 715/22.12.2008 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 306/2008
24.12.2008

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 7:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro