Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2007

Numar înregistrari gasite: 914
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl-x 1/25.01.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004 Lege 262/2007
19.07.2007
2. PL-x 2/05.02.2007 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferință a Părților, la Gaborone la 30 aprilie 1983 Lege 105/2007
19.04.2007
3. PL-x 3/05.02.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Comunitățile Europene privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale, semnat la București la 27 octombrie 2006, la Acordul European instituind o Asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 respins
definitiv
21.03.2007
4. PL-x 4/05.02.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Lege 270/2007
01.10.2007
5. PL-x 5/05.02.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat Lege 137/2007
17.05.2007
6. PL-x 6/05.02.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru Afaceri Europene Lege 102/2007
19.04.2007
7. PL-x 7/05.02.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Lege 16/2020
19.02.2020
8. PL-x 8/05.02.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la București la 24 iulie 2006 Lege 124/2007
05.05.2007
9. PL-x 9/05.02.2007 Proiect de Lege privind acceptarea Convenției asupra protecției patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001 Lege 99/2007
16.04.2007
10. Pl-x 10/05.02.2007 Propunere legislativă privind suspendarea aplicării OUG nr.131/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.508 din 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de investigare a infracționalității de criminalitate organizată și terorism respinsa
definitiv
10.09.2007
11. PL-x 11/05.02.2007 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul pentru implementarea prevederilor Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea și gestionarea stocurilor de pește aflate în zonele economice exclusive ale mai multor state riverane sau atât în zona economică exclusivă, cât și într-un sector adiacent zonei, și a stocurilor de pești mari migratori adoptat la New York în 4 august 1995 Lege 98/2007
16.04.2007
12. PL-x 12/05.02.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeași dată Lege 214/2007
02.07.2007
13. PL-x 13/05.02.2007 Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Anexa la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de Facilitare al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 și Rezoluția FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002 Lege 86/2007
03.04.2007
14. Pl-x 14/05.02.2007 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare și dezvoltare a spiritului antreprenorial în rândul tinerilor respinsa
definitiv
07.09.2009
15. Pl-x 15/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
definitiv
16.03.2009
16. Pl-x 16/05.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea creșelor Lege 263/2007
19.07.2007
17. Pl-x 17/05.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată prin Legea nr.365/2005 respinsa
definitiv
03.05.2007
18. PL-x 18/05.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, nr.244/2002 Lege 83/2007
02.04.2007
19. PL-x 19/05.02.2007 Proiect de Lege pentru abrogarea punctului 1 al anexei la Legea tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
08.03.2007
20. PL-x 20/05.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 76/2007
26.03.2007
21. Pl-x 21/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125 din 18 martie 2002 respinsa
definitiv
08.03.2007
22. Pl-x 22/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 din Legea nr.114/1996, Legea locuinței respinsa
definitiv
08.05.2007
23. Pl-x 23/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respinsa
definitiv
08.03.2007
24. Pl-x 24/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2004, legea gazelor respinsa
definitiv
21.03.2007
25. Pl-x 25/05.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.318/2003, legea energiei electrice respinsa
definitiv
22.05.2007
26. Pl-x 26/05.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.318/2003 privind energia electrică respinsa
definitiv
21.03.2007
27. PL-x 27/07.02.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, echipamente și materiale în procesul de construire și dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006 Lege 199/2007
02.07.2007
28. PL-x 28/07.02.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 19 octombrie 2006 Lege 216/2007
02.07.2007
29. Pl-x 29/07.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.104 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
03.05.2007
30. PL-x 30/12.02.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 75/2007
26.03.2007
31. PL-x 31/12.02.2007 Proiect de Lege privind voucherele de vacanță respins
definitiv
12.05.2009
32. PL-x 32/12.02.2007 Proiect de Lege privind sprijinirea localitaților aflate pe traseul drumurilor naționale pentru iluminat public respins
definitiv
21.03.2007
33. Pl-x 33/12.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
08.03.2007
34. Pl-x 34/12.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată respinsa
definitiv
13.03.2007
35. Pl-x 35/12.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15/07/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și a Legii nr.543 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003 respinsa
definitiv
08.03.2007
36. Pl-x 36/12.02.2007 Propunere legislativă privind înființarea adăposturilor și a centrelor de urgență respinsa
definitiv
08.03.2007
37. Pl-x 37/12.02.2007 Propunere legislativă privind regimul juridic al locuințelor de serviciu respinsa
definitiv
08.03.2007
38. Pl-x 38/12.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8, alin.(1) și art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
08.03.2007
39. Pl-x 39/12.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată Lege 74/2007
26.03.2007
40. Pl-x 40/12.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.529/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic respinsa
definitiv
21.03.2007
41. Pl-x 41/14.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2006 respinsa
definitiv
13.06.2007
42. Pl-x 42/14.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 160/2007
06.06.2007
43. PL-x 43/14.02.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență Lege 254/2007
19.07.2007
44. PL-x 44/14.02.2007 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(5) al art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată respins
definitiv
28.06.2007
45. PL-x 45/14.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instrucțiunilor publice, stabilite prin titluri executorii Lege 110/2007
25.04.2007
46. Pl-x 46/14.02.2007 Propunere legislativă privind introducerea unei taxe de folosire a rețelelor de distribuție pentru gazul metan și energie electrică plătită autorităților publice locale respinsa
definitiv
21.03.2007
47. Pl-x 47/14.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 și modificată prin Legea nr.313/2004 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.9/2005 respinsa
definitiv
13.03.2007
48. Pl-x 48/14.02.2007 Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța" - S.A. către județul Constanța și reglementarea situației juridice a unor bunuri, proprietatea publică a statului din județul Constanța Lege 322/2007
22.11.2007
49. Pl-x 49/14.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Decretul - Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică) respinsa
definitiv
11.04.2007
50. Pl-x 50/14.02.2007 Propunere legislativă pentru modificare și completare a Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
13.03.2007
51. Pl-x 51/14.02.2007 Propunere legislativă privind statutul majorității cetățenilor de naționalitate română respinsa
definitiv
03.03.2009
52. Pl-x 52/14.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1996, legea fondului cinegetic și protecția vânatului respinsa
definitiv
13.03.2007
53. Pl-x 53/14.02.2007 Propunere legislativă privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni respinsa
definitiv
08.05.2007
54. Pl-x 54/19.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea Art.II din Legea nr.249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
24.09.2007
55. Pl-x 55/19.02.2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor respinsa
definitiv
21.09.2015
56. Pl-x 56/19.02.2007 Propunere legislativă "Legea securității naționale a României" respinsa
definitiv
21.09.2015
57. Pl-x 57/19.02.2007 Propunere legislativă privind activitatea de informații, contrainformații și de protecție respinsa
definitiv
21.09.2015
58. Pl-x 58/19.02.2007 Propunere legislativă privind statutul profesional și de carieră al ofițerilor de informații procedura legislativa încetata
07.03.2007
59. Pl-x 59/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații respinsa
definitiv
21.09.2015
60. Pl-x 60/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe respinsa
definitiv
21.09.2015
61. Pl-x 61/19.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic procedura legislativa încetata
07.03.2007
62. Pl-x 62/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului respinsa
definitiv
28.06.2007
63. Pl-x 63/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
18.09.2007
64. Pl-x 64/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsa
definitiv
21.06.2012
65. Pl-x 65/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare respinsa
definitiv
19.05.2008
66. Pl-x 66/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române respinsa
definitiv
18.09.2007
67. PL-x 67/19.02.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal Lege 120/2007
04.05.2007
68. PL-x 68/19.02.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat și asigurările sociale de sănătate Lege 97/2007
16.04.2007
69. PL-x 69/19.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respins
definitiv
28.06.2007
70. Pl-x 70/19.02.2007 Propunere legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole respinsa
definitiv
11.04.2007
71. Pl-x 71/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară respinsa
definitiv
24.06.2009
72. PL-x 72/19.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 195/2007
28.06.2007
73. PL-x 73/19.02.2007 Proiect de Lege pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate de către pensionari respins
definitiv
28.06.2007
74. PL-x 74/19.02.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată Lege 90/2007
03.04.2007
75. Pl-x 75/19.02.2007 Propunere legislativă privind organizarea unei societăți de profil pentru distribuția apei potabile și canalizare în regiunile rurale respinsa
definitiv
21.03.2007
76. Pl-x 76/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respinsa
definitiv
27.03.2007
77. Pl-x 77/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respinsa
definitiv
08.05.2007
78. Pl-x 78/19.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
28.06.2007
79. Pl-x 79/19.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
definitiv
11.04.2007
80. Pl-x 80/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
27.03.2007
81. Pl-x 81/19.02.2007 Propunere legislativă privind instituirea Premiului național "Sofia Nădejde" respinsa
definitiv
08.05.2007
82. Pl-x 82/19.02.2007 Propunere legislativă privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar respinsa
definitiv
28.06.2007
83. Pl-x 83/19.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respinsa
definitiv
28.06.2007
84. Pl-x 84/19.02.2007 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aparținând Memorialului Ipotești Centrului Național de studii "Mihai Eminescu", județul Botoșani, instituție publică de interes național, din domeniul public al județului Botoșani și din administrarea Consiliului Județean Botoșani, în domeniul public al statului și atribuirea acestuia în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, pe o perioadă de 49 de ani respinsa
definitiv
08.03.2007
85. PL-x 85/28.02.2007 Proiect de Lege privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum și cu tehnică, produse și materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență Lege 257/2007
19.07.2007
86. PL-x 86/28.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. Lege 127/2007
05.05.2007
87. Pl-x 87/28.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.34² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
definitiv
27.03.2007
88. Pl-x 88/28.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 adoptată prin Legea 337/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 128/2007
05.05.2007
89. Pl-x 89/28.02.2007 Propunere legislativă pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr.71/2004, aprobată prin Legea nr.565/2004 respinsa
definitiv
11.04.2007
90. Pl-x 90/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.174 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
27.03.2007
91. Pl-x 91/28.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea art.161 (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat respinsa
definitiv
11.04.2007
92. Pl-x 92/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
11.04.2007
93. PL-x 93/28.02.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp Lege 112/2007
27.04.2007
94. PL-x 94/28.02.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.53 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată Lege 173/2007
12.06.2007
95. Pl-x 95/28.02.2007 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița respinsa
definitiv
28.06.2007
96. Pl-x 96/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
06.11.2007
97. Pl-x 97/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.49/2006 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
11.04.2007
98. Pl-x 98/28.02.2007 Propunere legislativă privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie respinsa
definitiv
28.06.2007
99. Pl-x 99/28.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
11.04.2007
100. Pl-x 100/28.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
22.05.2007
101. Pl-x 101/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsa
definitiv
03.03.2009
102. Pl-x 102/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsa
definitiv
27.03.2007
103. Pl-x 103/28.02.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
27.03.2007
104. Pl-x 104/28.02.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 privind acordarea de despăguiri sau compensații cetățenilor români, pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la 10 februarie 1947 respinsa
definitiv
29.05.2007
105. PL-x 105/28.02.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea unor Convenții și Acorduri privind impunerea veniturilor din economii și schimbul automat de informații referitoare la astfel de venituri Lege 134/2007
11.05.2007
106. PL-x 106/05.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare Lege 103/2007
19.04.2007
107. PL-x 107/05.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local Lege 95/2007
16.04.2007
108. PL-x 108/05.03.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 Lege 67/2008
21.03.2008
109. PL-x 109/05.03.2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
09.02.2010
110. PL-x 110/05.03.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.41 din Legea nr.703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare Lege 115/2007
27.04.2007
111. PL-x 111/05.03.2007 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.581/2004 privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar Lege 107/2007
19.04.2007
112. PL-x 112/05.03.2007 Proiect de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor din nordul Olteniei ca obiectiv de interes național respins
definitiv
08.05.2007
113. Pl-x 113/05.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind Registrul comerțului, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, precum și a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitățlor la înregistrarea în Registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice respinsa
definitiv
11.04.2007
114. Pl-x 114/05.03.2007 Propunere legislativă privind republicarea Codului de procedură penală respinsa
definitiv
11.04.2007
115. Pl-x 115/07.03.2007 Propunere legislativă privind înființarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României Lege 246/2007
12.07.2007
116. Pl-x 116/07.03.2007 Propunere legislativă pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare privind instituirea Bursa Școlară "Guvernul României" Lege 32/2008
11.03.2008
117. Pl-x 117/07.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată respinsa
definitiv
24.09.2007
118. PL-x 118/07.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 145/2007
21.05.2007
119. PL-x 119/07.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia Lege 122/2007
05.05.2007
120. PL-x 120/12.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2007 pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la data de 24 octombrie 2006 și la București la data de 28 noiembrie 2006 Lege 183/2007
12.06.2007
121. PL-x 121/12.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. Lege 121/2007
05.05.2007
122. PL-x 122/12.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului Lege 125/2007
05.05.2007
123. PL-x 123/12.03.2007 Proiect de Lege pentru susținerea financiară de către statul român a Schitului românesc Prodromu - de la Muntele Athos Lege 114/2007
27.04.2007
124. PL-x 124/12.03.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată Lege 130/2007
08.05.2007
125. Pl-x 125/12.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
08.05.2007
126. Pl-x 126/12.03.2007 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
11.04.2007
127. Pl-x 127/12.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respinsa
definitiv
11.04.2007
128. PL-x 128/19.03.2007 Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale respins
definitiv
18.09.2007
129. PL-x 129/19.03.2007 Proiect de Lege privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenții internaționale Lege 189/2007
19.06.2007
130. PL-x 130/19.03.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006 Lege 201/2007
02.07.2007
131. Pl-x 131/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și institutori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special respinsa
definitiv
19.05.2008
132. Pl-x 132/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
definitiv
05.05.2008
133. Pl-x 133/19.03.2007 Propunere legislativă privind obligația Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte în fața Parlamentului privind îndeplinirea Programului de guvernare respinsa
definitiv
18.09.2007
134. PL-x 134/19.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica"-S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG - TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 138/2007
17.05.2007
135. PL-x 135/19.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale Lege 143/2007
21.05.2007
136. PL-x 136/19.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar Lege 152/2007
01.06.2007
137. PL-x 137/19.03.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 284/2007
24.10.2007
138. PL-x 138/19.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare Lege 126/2007
05.05.2007
139. PL-x 139/19.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent Lege 113/2007
27.04.2007
140. PL-x 140/19.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenillor români în străinătate Lege 132/2007
08.05.2007
141. PL-x 141/19.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 227/2007
04.07.2007
142. PL-x 142/19.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea și completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 163/2007
11.06.2007
143. PL-x 143/19.03.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată Lege 117/2007
02.05.2007
144. Pl-x 144/19.03.2007 Propunere legislativă de reglementare a Camerelor de Comerț și Industrie din România respinsa
definitiv
11.04.2007
145. Pl-x 145/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
definitiv
08.05.2007
146. Pl-x 146/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (republicată) respinsa
definitiv
11.12.2007
147. PL-x 147/19.03.2007 Proiect de Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale Ministerului Apărării Lege 157/2007
06.06.2007
148. PL-x 148/19.03.2007 Proiect de Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică Lege 135/2007
15.05.2007
149. PL-x 149/19.03.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.4/1953 - Codul familiei, republicată Lege 288/2007
29.10.2007
150. PL-x 150/19.03.2007 Proiectul Legii meșteșugurilor respins
definitiv
16.03.2021
151. PL-x 151/19.03.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 174/2007
12.06.2007
152. PL-x 152/19.03.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 193/2007
19.06.2007
153. Pl-x 153/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice respinsa
definitiv
11.04.2007
154. Pl-x 154/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal respinsa
definitiv
11.04.2007
155. Pl-x 155/19.03.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 respinsa
definitiv
08.05.2013
156. Pl-x 156/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism respinsa
definitiv
08.05.2007
157. Pl-x 157/19.03.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție respinsa
definitiv
22.05.2007
158. Pl-x 158/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
28.06.2007
159. Pl-x 159/19.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respinsa
definitiv
08.05.2007
160. PL-x 160/19.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 246/2008
31.10.2008
161. PL-x 161/19.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 Lege 249/2008
31.10.2008
162. Pl-x 162/21.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.158 alin.(2) din Legea învățământului nr.84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 253/2007
19.07.2007
163. PL-x 163/21.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2006 privind Inspecția Socială Lege 211/2007
02.07.2007
164. PL-x 164/21.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Lege 308/2008
30.12.2008
165. PL-x 165/21.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 116/2007
02.05.2007
166. PL-x 166/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energia Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin.1 și alin.4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/Euratom), încheiat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare și la Protocolul adițional la Acordul între Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea articolului III, alin.1 și 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie 1998 Lege 185/2007
12.06.2007
167. PL-x 167/26.03.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Estonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 30 august 2006 Lege 202/2007
02.07.2007
168. PL-x 168/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare Lege 229/2007
04.07.2007
169. PL-x 169/26.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 139/2007
21.05.2007
170. PL-x 170/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare Lege 136/2007
17.05.2007
171. PL-x 171/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2006 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea în Comunicații și Tehnologia Informației Lege 2/2009
17.02.2009
172. PL-x 172/26.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 372/2007
28.12.2007
173. PL-x 173/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare Lege 186/2008
21.10.2008
174. PL-x 174/26.03.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăților compensatorii efectuate către angajații locali ai Delegației Comisiei Europene în România Lege 147/2007
01.06.2007
175. PL-x 175/26.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare Lege 155/2007
06.06.2007
176. PL-x 176/26.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură Lege 140/2007
21.05.2007
177. PL-x 177/26.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2006 pentru prorogarea și modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004 Lege 131/2007
08.05.2007
178. PL-x 178/26.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. Lege 153/2007
06.06.2007
179. PL-x 179/28.03.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992 Lege 282/2007
24.10.2007
180. Pl-x 180/28.03.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
06.06.2007
181. PL-x 181/28.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 171/2007
12.06.2007
182. PL-x 182/28.03.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 172/2007
12.06.2007
183. PL-x 183/28.03.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 Lege 219/2007
04.07.2007
184. Pl-x 184/28.03.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
28.06.2007
185. Pl-x 185/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 217/2008
24.10.2008
186. PL-x 186/02.04.2007 Proiect de Lege privind aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, prin Secția de contencios administrativ și fiscal, la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană Lege 182/2007
12.06.2007
187. Pl-x 187/02.04.2007 Propunere legislativă pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar procedura legislativa încetata
23.04.2007
188. Pl-x 188/02.04.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Bucovăț prin reorganizarea comunei Remetea Mare, județul Timiș Lege 374/2007
28.12.2007
189. Pl-x 189/02.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii Audiovizualului nr. 504/2002 Lege 364/2007
21.12.2007
190. Pl-x 190/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84(r2) din 24/07/1995, Legea învățământului, Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 respinsa
definitiv
06.06.2007
191. PL-x 191/02.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 158/2007
06.06.2007
192. PL-x 192/02.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană Lege 191/2007
19.06.2007
193. PL-x 193/02.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri Lege 186/2007
13.06.2007
194. PL-x 194/02.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare Lege 90/2010
21.05.2010
195. PL-x 195/02.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2006 pentru completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății Lege 165/2007
12.06.2007
196. PL-x 196/02.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea și/sau privatizarea unor societăți din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului Lege 142/2007
21.05.2007
197. PL-x 197/02.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2007 pentru completarea art.3 din Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă Lege 154/2007
06.06.2007
198. PL-x 198/02.04.2007 Proiect de Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole deținute în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică și pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol Lege 217/2007
02.07.2007
199. Pl-x 199/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 244/2007
12.07.2007
200. Pl-x 200/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura respinsa
definitiv
22.05.2007
201. Pl-x 201/02.04.2007 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății respinsa
definitiv
06.11.2007
202. Pl-x 202/02.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
28.06.2007
203. PL-x 203/02.04.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice Lege 159/2007
06.06.2007
204. Pl-x 204/02.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin Legea nr.189/2000 respinsa
definitiv
28.06.2007
205. Pl-x 205/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
28.06.2007
206. Pl-x 206/02.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005 respinsa
definitiv
28.06.2007
207. Pl-x 207/02.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006 respinsa
definitiv
17.12.2007
208. PL-x 208/10.04.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la București la 27 noiembrie 2006 Lege 184/2007
12.06.2007
209. PL-x 209/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961 Lege 192/2007
19.06.2007
210. PL-x 210/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena cu privire la relațiile consulare, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963 Lege 190/2007
19.06.2007
211. Pl-x 211/10.04.2007 Propunere legislativă privind susținerea învățământului preșcolar Lege 223/2008
28.10.2008
212. PL-x 212/10.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului Lege 161/2007
06.06.2007
213. PL-x 213/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național Lege 156/2007
06.06.2007
214. PL-x 214/10.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2007 pentru modificarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 Lege 43/2008
19.03.2008
215. PL-x 215/10.04.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2007 pentru modificarea și completarea anexei nr.4 la Legea nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 175/2007
12.06.2007
216. PL-x 216/10.04.2007 Proiect de Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România Lege 223/2007
04.07.2007
217. Pl-x 217/10.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
26.02.2008
218. Pl-x 218/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.56 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
06.11.2007
219. Pl-x 219/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
22.05.2007
220. Pl-x 220/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28.06.2007
221. Pl-x 221/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28.06.2007
222. PL-x 222/10.04.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere respins
definitiv
06.11.2007
223. PL-x 223/10.04.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.216/2004 privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie Lege 151/2007
01.06.2007
224. PL-x 224/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Lege 25/2008
29.02.2008
225. PL-x 225/10.04.2007 Proiect de Lege pentru abrogarea dispozițiilor Capitolului III¹ din Legea nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România Lege 180/2007
12.06.2007
226. PL-x 226/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar -fiscale din domeniul protecției sociale Lege 164/2007
12.06.2007
227. PL-x 227/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 212/2007
02.07.2007
228. PL-x 228/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 218/2007
02.07.2007
229. PL-x 229/10.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare Lege 187/2007
19.06.2007
230. PL-x 230/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției Lege 247/2007
12.07.2007
231. PL-x 231/10.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 203/2007
02.07.2007
232. PL-x 232/10.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiillor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 231/2007
06.07.2007
233. Pl-x 233/10.04.2007 Propunere legislativă privind modalitatea de semnare a documentelor oficiale respinsa
definitiv
22.05.2007
234. Pl-x 234/10.04.2007 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă respinsa
definitiv
22.05.2007
235. Pl-x 235/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ respinsa
definitiv
22.05.2007
236. Pl-x 236/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (publicată în M. Of. nr.650/27 iul. 2006) respinsa
definitiv
23.10.2007
237. Pl-x 237/10.04.2007 Propunere legislativă pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua României Europene" respinsa
definitiv
22.05.2007
238. Pl-x 238/10.04.2007 Propunere legislativă privind pensia minimă garantată respinsa
definitiv
28.06.2007
239. Pl-x 239/10.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 respinsa
definitiv
06.11.2007
240. Pl-x 240/10.04.2007 Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist respinsa
definitiv
22.05.2007
241. Pl-x 241/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
17.12.2007
242. Pl-x 242/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
17.12.2007
243. Pl-x 243/10.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru respinsa
definitiv
22.05.2007
244. Pl-x 244/10.04.2007 Propunere legislativă privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
28.06.2007
245. PL-x 245/16.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 98/2008
29.04.2008
246. Pl-x 246/16.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 respinsa
definitiv
18.09.2007
247. PL-x 247/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora Lege 177/2007
12.06.2007
248. PL-x 248/16.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Lege 251/2009
30.06.2009
249. PL-x 249/16.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic Lege 353/2007
03.12.2007
250. PL-x 250/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 166/2007
12.06.2007
251. PL-x 251/16.04.2007 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național, a Legii nr.491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne și a Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate Lege 234/2007
06.07.2007
252. PL-x 252/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale Lege 176/2007
12.06.2007
253. PL-x 253/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2007 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României Lege 167/2007
12.06.2007
254. PL-x 254/16.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007 Lege 162/2007
07.06.2007
255. PL-x 255/16.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007 Lege 232/2007
06.07.2007
256. PL-x 256/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 169/2007
12.06.2007
257. PL-x 257/16.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar Lege 207/2008
24.10.2008
258. PL-x 258/16.04.2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 298/2007
07.11.2007
259. PL-x 259/16.04.2007 Proiect de Lege privind obligația statului de a asigura locuință pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naționalizat care se retrocedează foștilor proprietari respins
definitiv
09.10.2007
260. PL-x 260/23.04.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 și la București la 28 decembrie 2006 Lege 213/2007
02.07.2007
261. PL-x 261/23.04.2007 Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului V privind resturile explozive de război, adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adițional la Convenția privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare Lege 307/2007
13.11.2007
262. PL-x 262/23.04.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat al București la 21 decembrie 2006 Lege 200/2007
02.07.2007
263. Pl-x 263/23.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
01.10.2007
264. Pl-x 264/23.04.2007 Propunere legislativă privind personalul Curții Constituționale respinsa
definitiv
16.10.2013
265. Pl-x 265/23.04.2007 Propunere legislativă privind "Codul silvic" respinsa
definitiv
26.02.2008
266. Pl-x 266/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
28.06.2007
267. Pl-x 267/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
28.06.2007
268. Pl-x 268/23.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii locuinței nr.114/1996 respinsa
definitiv
09.10.2007
269. PL-x 269/23.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice Lege 207/2007
02.07.2007
270. PL-x 270/23.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Lege 205/2007
02.07.2007
271. PL-x 271/23.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2007 pentru modificarea alin.(3) al art.51 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 168/2007
12.06.2007
272. PL-x 272/23.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social și al locuințelor de serviciu Lege 206/2007
02.07.2007
273. PL-x 273/23.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 249/2007
12.07.2007
274. PL-x 274/23.04.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți și lubrifianți, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Lege 170/2007
12.06.2007
275. PL-x 275/23.04.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/2007 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național Lege 208/2007
02.07.2007
276. PL-x 276/23.04.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați Lege 269/2007
01.10.2007
277. PL-x 277/23.04.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se stabilesc și se sancționează contravenții Lege 210/2007
02.07.2007
278. PL-x 278/23.04.2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respins
definitiv
28.06.2007
279. PL-x 279/23.04.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public Lege 188/2007
19.06.2007
280. PL-x 280/23.04.2007 Proiect de Lege privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr veteran de război, erou al Armatei Române, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist respins
definitiv
18.06.2008
281. Pl-x 281/23.04.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
13.11.2007
282. Pl-x 282/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.325 din 14 iulie 2006 privind serviciului public de alimentare cu energie termică respinsa
definitiv
28.06.2007
283. Pl-x 283/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351 din 14/07/2004, Legea gazelor respinsa
definitiv
28.06.2007
284. Pl-x 284/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor respinsa
definitiv
09.10.2007
285. Pl-x 285/23.04.2007 Propunere legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acționat pentru separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial respinsa
definitiv
28.06.2007
286. Pl-x 286/23.04.2007 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006 respinsa
definitiv
22.05.2007
287. Pl-x 287/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
28.06.2007
288. Pl-x 288/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
22.05.2007
289. PL-x 289/23.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 220/2007
04.07.2007
290. PL-x 290/23.04.2007 Proiect de Lege privind controlul și conduita personalului cu atribuții de control respins
definitiv
03.03.2009
291. PL-x 291/23.04.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 204/2007
02.07.2007
292. Pl-x 292/23.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici respinsa
definitiv
28.06.2007
293. Pl-x 293/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
28.06.2007
294. Pl-x 294/23.04.2007 Propunere legislativă privind Legea camerelor de comerț și industrie din România respinsa
definitiv
26.02.2008
295. Pl-x 295/23.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării interprinderilor mici și mijlocii respinsa
definitiv
28.06.2007
296. Pl-x 296/23.04.2007 Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu respinsa
definitiv
09.10.2007
297. Pl-x 297/23.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
28.06.2007
298. Pl-x 298/23.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.376 din 28/09/2004 cu privire la bursele private respinsa
definitiv
22.05.2007
299. PL-x 299/23.04.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.3 convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg, la 11 septembrie 2006 și la București la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de Finanțare între România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000 Lege 215/2007
02.07.2007
300. PL-x 300/25.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Lege 99/2008
29.04.2008
301. Pl-x 301/25.04.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
05.05.2008
302. PL-x 302/25.04.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2007 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și a art.9² alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European Lege 290/2009
28.09.2009
303. PL-x 303/25.04.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare și desfășurare a alegerilor Lege 297/2007
07.11.2007
304. PL-x 304/25.04.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
04.11.2008
305. Pl-x 305/25.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
22.05.2007
306. Pl-x 306/25.04.2007 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.331/2004 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.21/2003 pentru completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local retrasa
de catre initiator
09.05.2007
307. Pl-x 307/25.04.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
22.05.2007
308. Pl-x 308/02.05.2007 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Pesac din Județul Timiș Lege 369/2007
21.12.2007
309. Pl-x 309/02.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21/04/2003 respinsa
definitiv
24.09.2007
310. Pl-x 310/02.05.2007 Propunere legislativă privind participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene și îndeplinirea obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană respinsa
definitiv
25.03.2009
311. PL-x 311/02.05.2007 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
17.03.2009
312. PL-x 312/02.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 238/2007
12.07.2007
313. Pl-x 313/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.140/1.04.2000, Partea I respinsa
definitiv
28.06.2007
314. Pl-x 314/02.05.2007 Propunere legislativă privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
28.06.2007
315. Pl-x 315/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare Lege 334/2007
03.12.2007
316. Pl-x 316/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
17.12.2007
317. Pl-x 317/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată respinsa
definitiv
28.06.2007
318. PL-x 318/02.05.2007 Proiect de Lege pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele C.N. "ROMARM" S.A. aferente perioadei 1991-2003 Lege 245/2007
12.07.2007
319. PL-x 319/02.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Lege 194/2007
28.06.2007
320. PL-x 320/02.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 274/2007
03.10.2007
321. PL-x 321/02.05.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat Lege 229/2008
31.10.2008
322. PL-x 322/02.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații Lege 233/2007
06.07.2007
323. PL-x 323/02.05.2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței respins
definitiv
12.05.2009
324. PL-x 324/02.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeș Lege 196/2007
28.06.2007
325. PL-x 325/02.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor Lege 255/2007
19.07.2007
326. Pl-x 326/02.05.2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice de pază de interes județean respinsa
definitiv
29.05.2007
327. Pl-x 327/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
28.06.2007
328. Pl-x 328/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
09.10.2007
329. Pl-x 329/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.466 - 2004 privind Statutul asistentului social respinsa
definitiv
28.06.2007
330. Pl-x 330/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48² alin (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
28.06.2007
331. Pl-x 331/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 250/2007
19.07.2007
332. Pl-x 332/02.05.2007 Propunere legislativă privind completarea și modificarea alineatului 1 al articolului 269 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii Lege 237/2007
12.07.2007
333. Pl-x 333/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice respinsa
definitiv
28.06.2007
334. Pl-x 334/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România respinsa
definitiv
09.10.2007
335. Pl-x 335/02.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru respinsa
definitiv
09.10.2007
336. Pl-x 336/02.05.2007 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
28.06.2007
337. Pl-x 337/02.05.2007 Legea lustrației fiscale respinsa
definitiv
17.03.2009
338. Pl-x 338/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
29.05.2007
339. Pl-x 339/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28.06.2007
340. Pl-x 340/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
definitiv
29.05.2007
341. Pl-x 341/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
28.06.2007
342. Pl-x 342/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane respinsa
definitiv
09.10.2007
343. Pl-x 343/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989 respinsa
definitiv
28.06.2007
344. Pl-x 344/02.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
28.06.2007
345. Pl-x 345/02.05.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28.06.2007
346. Pl-x 346/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
28.06.2007
347. Pl-x 347/02.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
definitiv
28.06.2007
348. Pl-x 348/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
29.05.2007
349. Pl-x 349/02.05.2007 Propunere legislativă privind Conducerea auto cu însoțitor începând cu 17 ani respinsa
definitiv
28.06.2007
350. Pl-x 350/02.05.2007 Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Lege 26/2008
29.02.2008
351. Pl-x 351/02.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.25, alin.(3) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
28.06.2007
352. PL-x 352/02.05.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007 Lege 248/2008
31.10.2008
353. PL-x 353/07.05.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respins
definitiv
09.10.2007
354. PL-x 354/07.05.2007 Proiect de Lege privind soluționarea asigurării locuinței unor categorii de chiriași evacuați din imobilele retrocedate foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora respins
definitiv
09.10.2007
355. Pl-x 355/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.347/2006 privind modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004 respinsa
definitiv
29.05.2007
356. Pl-x 356/07.05.2007 Propunere legislativă privind îmbunătățirea procedurii legislative respinsa
definitiv
28.06.2007
357. Pl-x 357/07.05.2007 Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și neconvenționale respinsa
definitiv
28.06.2007
358. Pl-x 358/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial 632/21.07.2006 respinsa
definitiv
12.05.2009
359. Pl-x 359/07.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale respinsa
definitiv
06.11.2007
360. Pl-x 360/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
28.06.2007
361. Pl-x 361/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
28.06.2007
362. Pl-x 362/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
28.06.2007
363. Pl-x 363/07.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 introdusă la Titlul I - Modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989, al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
28.06.2007
364. Pl-x 364/07.05.2007 Propunere legislativă privind Autoritatea Electorală respinsa
definitiv
24.06.2009
365. Pl-x 365/07.05.2007 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
definitiv
24.06.2009
366. Pl-x 366/07.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
29.05.2007
367. Pl-x 367/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respinsa
definitiv
26.06.2007
368. Pl-x 368/07.05.2007 Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România respinsa
definitiv
16.04.2013
369. Pl-x 369/07.05.2007 Propunere legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic respinsa
definitiv
18.06.2008
370. Pl-x 370/07.05.2007 Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult Lege 239/2007
12.07.2007
371. Pl-x 371/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
28.06.2007
372. Pl-x 372/07.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
definitiv
28.06.2007
373. PL-x 373/09.05.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia Lege 222/2007
04.07.2007
374. PL-x 374/09.05.2007 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit Lege 256/2007
19.07.2007
375. PL-x 375/09.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 197/2007
02.07.2007
376. Pl-x 376/09.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
06.11.2007
377. Pl-x 377/09.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
28.06.2007
378. PL-x 378/09.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare respins
definitiv
17.12.2007
379. PL-x 379/09.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
28.06.2007
380. PL-x 380/09.05.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, modificată prin Legea nr.564/2004 Lege 251/2007
19.07.2007
381. Pl-x 381/09.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
06.11.2007
382. PL-x 382/09.05.2007 Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești" respins
definitiv
23.09.2008
383. Pl-x 383/09.05.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.238 din 07.06.2004 - Legea petrolului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 15.06.2004 respinsa
definitiv
28.06.2007
384. Pl-x 384/09.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului 'Petrom' - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.1148 din 06.12.2004 respinsa
definitiv
28.06.2007
385. PL-x 385/14.05.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative Lege 15/2008
14.02.2008
386. PL-x 386/14.05.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situației juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului Lege 198/2007
02.07.2007
387. PL-x 387/14.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea și completarea art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 60/2008
19.03.2008
388. PL-x 388/14.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 275/2007
10.10.2007
389. PL-x 389/14.05.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene Lege 236/2007
12.07.2007
390. PL-x 390/14.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 273/2007
03.10.2007
391. PL-x 391/14.05.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului local al municipiului Brașov, județul Brașov Lege 267/2007
21.09.2007
392. PL-x 392/14.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.63 din Legea nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă Lege 261/2007
19.07.2007
393. Pl-x 393/14.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 286¹ și 286² din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital respinsa
definitiv
09.10.2007
394. PL-x 394/21.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2007 pentru modificarea Legii învățământului, nr. 84/1995 Lege 286/2007
29.10.2007
395. PL-x 395/21.05.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 Lege 323/2007
22.11.2007
396. Pl-x 396/23.05.2007 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în "Murfatlar" Lege 370/2007
21.12.2007
397. Pl-x 397/23.05.2007 Propunere legislativă pentru înființarea Comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor Lege 375/2007
28.12.2007
398. Pl-x 398/23.05.2007 Propunere legislativă privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului" respinsa
definitiv
06.11.2007
399. Pl-x 399/23.05.2007 Propunere legislativă privind sprijinul financiar pentru înălțarea de biserici respinsa
definitiv
28.06.2007
400. PL-x 400/23.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 Lege 243/2008
31.10.2008
401. PL-x 401/23.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006 Lege 244/2008
31.10.2008
402. PL-x 402/23.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 Lege 245/2008
31.10.2008
403. Pl-x 403/28.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 respinsa
definitiv
28.06.2007
404. Pl-x 404/28.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Lege 221/2007
04.07.2007
405. PL-x 405/28.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată Lege 248/2007
12.07.2007
406. PL-x 406/28.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 598/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților cultului mozaic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.802 din 05/11/2002 respins
definitiv
03.03.2009
407. PL-x 407/28.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor Lege 252/2007
19.07.2007
408. PL-x 408/28.05.2007 Proiect de Lege privind auditul de siguranță rutieră Lege 265/2008
07.11.2008
409. PL-x 409/28.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
09.10.2007
410. Pl-x 410/28.05.2007 Propunere legislativă privind acordarea permiselor de conducere cu caracter temporar respinsa
definitiv
09.10.2007
411. Pl-x 411/28.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
12.06.2007
412. Pl-x 412/28.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
12.06.2007
413. Pl-x 413/28.05.2007 Propunere legislativă privind dotarea primăriilor din comune cu autoturisme respinsa
definitiv
09.10.2007
414. Pl-x 414/28.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
09.10.2007
415. Pl-x 415/28.05.2007 Propunere legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe și greco-catolice pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României respinsa
definitiv
11.12.2007
416. Pl-x 416/28.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
04.12.2007
417. Pl-x 417/28.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 235/2007
06.07.2007
418. Pl-x 418/28.05.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
definitiv
06.11.2007
419. Pl-x 419/28.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare privind codul fiscal respinsa
definitiv
04.12.2007
420. PL-x 420/30.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului Lege 130/2008
24.06.2008
421. Pl-x 421/30.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.84 din 1995, republicată - legea învătământului - prin introducerea unor măsuri active de protecție a minorilor a căror părinți nu se află alături de ei pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate respinsa
definitiv
03.12.2007
422. PL-x 422/30.05.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerul Economiei și Finanțelor Lege 59/2008
19.03.2008
423. PL-x 423/30.05.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România Lege 243/2007
12.07.2007
424. PL-x 424/04.06.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate Lege 94/2008
14.04.2008
425. PL-x 425/04.06.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională Lege 271/2007
01.10.2007
426. PL-x 426/04.06.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României Lege 65/2008
21.03.2008
427. PL-x 427/04.06.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 73/2011
06.06.2011
428. Pl-x 428/04.06.2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 80/2008
08.04.2008
429. Pl-x 429/04.06.2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003 retrimis
la comisii
03.12.2015
430. PL-x 430/04.06.2007 Proiect de Lege privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă Lege 242/2007
12.07.2007
431. PL-x 431/04.06.2007 Proiect de Lege privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale Rețelei rutiere transeuropene Lege 277/2007
10.10.2007
432. PL-x 432/04.06.2007 Proiect de Lege privind înregistrarea operațiunilor comerciale dintre agenții economici prin mijloace electronice Lege 260/2007
19.07.2007
433. PL-x 433/04.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 Lege 259/2007
19.07.2007
434. PL-x 434/04.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale Lege 280/2007
17.10.2007
435. Pl-x 435/04.06.2007 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Plantațiilor respinsa
definitiv
06.11.2007
436. Pl-x 436/04.06.2007 Propunere legislativă privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor respinsa
definitiv
04.12.2007
437. Pl-x 437/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.71/2004 aprobată prin Legea 565 din 2004 publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr.897 din 1/10/2004 respinsa
definitiv
09.10.2007
438. Pl-x 438/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 respinsa
definitiv
11.12.2007
439. Pl-x 439/04.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
09.10.2007
440. Pl-x 440/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
06.11.2007
441. Pl-x 441/04.06.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice respinsa
definitiv
11.12.2007
442. Pl-x 442/04.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Anexei 4.1 la Titlul VII " Accize și alte taxe speciale" din Ordonanța de Urgență nr. 110/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
09.10.2007
443. Pl-x 443/04.06.2007 Propunere legislativă pentru extinderea piețelor de gros respinsa
definitiv
11.12.2007
444. Pl-x 444/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a art.58 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
09.10.2007
445. Pl-x 445/04.06.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.101 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic respinsa
definitiv
25.09.2007
446. Pl-x 446/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din legea nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate partidelor politice respinsa
definitiv
04.12.2007
447. Pl-x 447/04.06.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
04.12.2007
448. Pl-x 448/04.06.2007 Propunere legislativă privind Statutul personalului aeronautic tehnic din aviația civilă din România Lege 95/2008
14.04.2008
449. Pl-x 449/04.06.2007 Propunere legislativă privind înstrăinarea terenurilor și clădirilor aparținând Ministerului Apărării Naționale respinsa
definitiv
04.12.2007
450. Pl-x 450/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
definitiv
06.11.2007
451. Pl-x 451/04.06.2007 Propunere legislativă privind creșterea accelerată a pensiilor minime garantate respinsa
definitiv
13.11.2007
452. Pl-x 452/04.06.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
definitiv
25.09.2012
453. Pl-x 453/04.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
09.10.2007
454. Pl-x 454/04.06.2007 Propunere legislativă privind constituirea Fondului special pentru locuințe sociale respinsa
definitiv
30.10.2007
455. Pl-x 455/06.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea lit.d) a art.4 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior de Apărare a Țării respinsa
definitiv
18.02.2008
456. Pl-x 456/11.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.90 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
03.12.2007
457. Pl-x 457/11.06.2007 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
30.03.2009
458. PL-x 458/11.06.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind modificarea și completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 și Legii gazelor nr. 351/2004 Lege 160/2012
02.10.2012
459. PL-x 459/11.06.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Lege 278/2007
15.10.2007
460. PL-x 460/11.06.2007 Proiect de Lege privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României Lege 291/2007
02.11.2007
461. PL-x 461/11.06.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 281/2007
17.10.2007
462. PL-x 462/11.06.2007 Proiect de Lege privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale Lege 339/2007
03.12.2007
463. PL-x 463/11.06.2007 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respins
definitiv
09.10.2007
464. PL-x 464/11.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (1) și (5) ale art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 respins
definitiv
25.09.2007
465. Pl-x 465/11.06.2007 Propunere legislativă pentru completarea articolelor 1,2,3 și 5 din Legea nr.8/2006, modificată prin Legea nr.4/2007, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respinsa
definitiv
09.10.2007
466. Pl-x 466/11.06.2007 Propunere legislativă privind maximizarea ratei de absorbție a Fondurilor Externe destinate României respinsa
definitiv
06.11.2007
467. Pl-x 467/11.06.2007 Propunere legislativă o BIBLIE pentru fiecare familie de români respinsa
definitiv
06.11.2007
468. Pl-x 468/11.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
06.11.2007
469. Pl-x 469/11.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local respinsa
definitiv
06.11.2007
470. Pl-x 470/11.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
17.12.2007
471. Pl-x 471/11.06.2007 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
09.10.2007
472. PL-x 472/13.06.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reailitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori" Lege 224/2007
04.07.2007
473. PL-x 473/13.06.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional, semnat la București la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001 Lege 317/2007
13.11.2007
474. PL-x 474/18.06.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliul Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud - vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007 Lege 225/2007
04.07.2007
475. PL-x 475/18.06.2007 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 266/2007
20.07.2007
476. Pl-x 476/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea respinsa
definitiv
30.10.2007
477. PL-x 477/18.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 279/2007
17.10.2007
478. PL-x 478/18.06.2007 Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 292/2007
02.11.2007
479. PL-x 479/18.06.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respins
definitiv
09.10.2007
480. PL-x 480/18.06.2007 Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studențești respins
definitiv
15.10.2008
481. Pl-x 481/18.06.2007 Propunere legislativă privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală Lege 351/2007
03.12.2007
482. Pl-x 482/18.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
09.10.2007
483. Pl-x 483/18.06.2007 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
484. Pl-x 484/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 respinsa
definitiv
06.11.2007
485. Pl-x 485/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
06.11.2007
486. Pl-x 486/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
06.11.2007
487. Pl-x 487/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 293/2007
02.11.2007
488. Pl-x 488/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
06.11.2007
489. Pl-x 489/18.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
06.11.2007
490. Pl-x 490/18.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar Lege 340/2007
03.12.2007
491. Pl-x 491/18.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
06.11.2007
492. PL-x 492/20.06.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004 Lege 283/2007
24.10.2007
493. PL-x 493/20.06.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului națiunii gazdă pentru executarea de operațiuni și exerciții NATO, semnat la Atena, la 10 octombrie 2006 și la București la 14 decembrie 2006 Lege 331/2007
22.11.2007
494. Pl-x 494/20.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
19.05.2008
495. Pl-x 495/20.06.2007 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri celor care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC - SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia înainte de 1 noiembrie 1990 respinsa
definitiv
09.10.2007
496. Pl-x 496/20.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea O.G. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome - "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" respinsa
definitiv
06.11.2007
497. PL-x 497/19.06.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 Lege 254/2008
31.10.2008
498. PL-x 498/27.06.2007 Proiect de Lege privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană Lege 316/2007
13.11.2007
499. PL-x 499/27.06.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 6 martie 2007 Lege 325/2007
22.11.2007
500. Pl-x 500/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 privind învățământul Lege 365/2007
21.12.2007
501. Pl-x 501/27.06.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare respinsa
definitiv
27.02.2008
502. PL-x 502/27.06.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 Lege 61/2008
21.03.2008
503. PL-x 503/27.06.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 276/2007
10.10.2007
504. PL-x 504/27.06.2007 Proiect de Lege privind medicina școlară respins
definitiv
04.12.2007
505. PL-x 505/27.06.2007 Proiect de Lege privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate Lege 294/2007
02.11.2007
506. Pl-x 506/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 264/2007
19.07.2007
507. PL-x 507/27.06.2007 Proiect de Lege privind instituirea Zilei Școlii Lege 289/2007
29.10.2007
508. Pl-x 508/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
06.11.2007
509. Pl-x 509/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personanlului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București respinsa
definitiv
06.11.2007
510. Pl-x 510/27.06.2007 Propunere legislativă pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane respinsa
definitiv
06.11.2007
511. Pl-x 511/27.06.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
09.10.2007
512. Pl-x 512/27.06.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
09.10.2007
513. Pl-x 513/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 89/2008
08.04.2008
514. Pl-x 514/27.06.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii 10 din 8.01.2001 și a legii 112 din 25.11.1995 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.11.2007
515. Pl-x 515/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată Lege 303/2007
13.11.2007
516. Pl-x 516/27.06.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
17.12.2007
517. Pl-x 517/27.06.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
06.11.2007
518. Pl-x 518/27.06.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006 respinsa
definitiv
13.11.2007
519. PL-x 519/03.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin Aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană Lege 320/2007
13.11.2007
520. PL-x 520/03.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenției privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția EUROPOL) Lege 329/2007
22.11.2007
521. PL-x 521/03.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2007 pentru completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 Lege 315/2007
13.11.2007
522. PL-x 522/03.09.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Contractului de Finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., semnat la București, la data de 22 decembrie 2006 pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor naționale etapa a VI-a Lege 330/2007
22.11.2007
523. PL-x 523/03.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral între Comunitatea Europeană și Statele Sale Membre, Republica Albania, Bosnia și Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia și Misiunea Administrației Interimare a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006 Lege 328/2007
22.11.2007
524. PL-x 524/03.09.2007 Proiect de Lege privind aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (Convenția SOLAS), adoptat la Londra, la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988 Lege 308/2007
13.11.2007
525. PL-x 525/03.09.2007 Proiect de Lege privind declararea neaplicării "Regulilor uniforme privind Contractul de Utilizare a Infrastructurii în Traficul Internațional Feroviar (CUI)", a "Regulilor uniforme privind Validarea Normelor Tehnice și Adoptarea Prescripțiilor Tehnice Uniforme aplicabile Materialului Feroviar destinat utilizării în Trafic Internațional (APTU)" și a "Regulilor uniforme privind Admiterea Tehnică a Materialului Feroviar utilizat în Trafic Internațional (ATMF)", cuprinse în Apendicele E, F și respectiv G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) Lege 309/2007
13.11.2007
526. PL-x 526/03.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 24 noiembrie 1994 Lege 310/2007
13.11.2007
527. PL-x 527/03.09.2007 Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Acordul Internațional al Cafelei 2001, adoptat la 27 septembrie 2000, la Londra, prin Rezoluția nr.393 a Consiliului Internațional al Cafelei Lege 332/2007
22.11.2007
528. PL-x 528/03.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la Baku, la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002 Lege 311/2007
13.11.2007
529. PL-x 529/03.09.2007 Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 decembrie 1946 și la Protocolul la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956 Lege 314/2007
13.11.2007
530. PL-x 530/03.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la București, la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iulie 1994 Lege 312/2007
13.11.2007
531. PL-x 531/03.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori ai acestora, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007 Lege 318/2007
13.11.2007
532. Pl-x 532/03.09.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Lompirt, prin reorganizarea comunei Șărmășag, județul Sălaj respinsa
definitiv
26.02.2008
533. Pl-x 533/03.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
definitiv
04.03.2009
534. Pl-x 534/03.09.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.36, alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 12/2008
15.01.2008
535. PL-x 535/03.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanța Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare Lege 295/2007
02.11.2007
536. PL-x 536/03.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art.63 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 34/2008
11.03.2008
537. PL-x 537/03.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav Lege 197/2009
29.05.2009
538. Pl-x 538/03.09.2007 Propunere legislativă privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu respinsa
definitiv
06.11.2007
539. PL-x 539/03.09.2007 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive Lege 4/2008
09.01.2008
540. PL-x 540/03.09.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată respins
definitiv
13.11.2007
541. Pl-x 541/03.09.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate respinsa
definitiv
06.11.2007
542. Pl-x 542/03.09.2007 Propunere legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
06.11.2007
543. Pl-x 543/03.09.2007 Propunere legislativă privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase respinsa
definitiv
13.11.2007
544. Pl-x 544/03.09.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 bis din 21/07/2004, privind instituția prefectului respinsa
definitiv
06.11.2007
545. Pl-x 545/03.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare respinsa
definitiv
06.11.2007
546. Pl-x 546/05.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
10.03.2008
547. Pl-x 547/05.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
10.03.2008
548. PL-x 548/05.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la București la 27 februarie 2006 Lege 326/2007
22.11.2007
549. PL-x 549/05.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la București, la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 7 august 1990 Lege 313/2007
13.11.2007
550. Pl-x 550/05.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului Lege 116/2008
19.05.2008
551. Pl-x 551/05.09.2007 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului pentru Protecția Drepturilor Pacientului (CPDP) respinsa
definitiv
18.09.2012
552. Pl-x 552/05.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 385/2007
31.12.2007
553. PL-x 553/05.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 Lege 253/2008
31.10.2008
554. PL-x 554/05.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 Lege 247/2008
31.10.2008
555. PL-x 555/05.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum și a contului anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2006 Lege 282/2008
07.11.2008
556. PL-x 556/05.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2006 retras
de catre initiator
17.03.2008
557. PL-x 557/10.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 și la București la 20 iunie 2007, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnat la București la 26 mai 2004 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004 Lege 341/2007
03.12.2007
558. Pl-x 558/10.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 33/2008
11.03.2008
559. PL-x 559/10.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/ 2007 pentru completarea art.23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 211/2009
02.06.2009
560. PL-x 560/10.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 Lege 342/2007
03.12.2007
561. PL-x 561/10.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului respins
definitiv
18.06.2008
562. PL-x 562/10.09.2007 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Avram Iancu" din municipiul Cluj Napoca Lege 195/2008
21.10.2008
563. PL-x 563/10.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului Lege 376/2007
28.12.2007
564. PL-x 564/10.09.2007 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul București Lege 194/2008
21.10.2008
565. PL-x 565/10.09.2007 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Bancar Român din municipiul București Lege 274/2009
07.07.2009
566. PL-x 566/10.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social respins
definitiv
13.11.2007
567. Pl-x 567/10.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
definitiv
17.12.2007
568. Pl-x 568/10.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.114/1996-legea locuinței respinsa
definitiv
06.11.2007
569. Pl-x 569/10.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respinsa
definitiv
06.11.2007
570. Pl-x 570/10.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular respinsa
definitiv
04.12.2007
571. Pl-x 571/10.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 8 al Articolului unic din Legea nr. 9 din 09.01.2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 17.01.2007 respinsa
definitiv
06.11.2007
572. Pl-x 572/10.09.2007 Propunere legislativă privind valorificarea declarațiilor politice respinsa
definitiv
17.12.2007
573. Pl-x 573/10.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea Codului Fiscal respinsa
definitiv
04.12.2007
574. Pl-x 574/10.09.2007 Propunere legislativă privind reprezentarea României în "Parcul Lumii" de la Beijing respinsa
definitiv
06.11.2007
575. Pl-x 575/10.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 respinsa
definitiv
06.11.2007
576. PL-x 576/10.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri din Bosnia și Herțegovina privind cooperarea în combaterea terorismului și a crimei organizate, semnat la București la 4 iunie 2007 Lege 138/2008
04.07.2008
577. PL-x 577/12.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative respins
definitiv
12.12.2007
578. PL-x 578/12.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2007 privind modificarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 212/2009
02.06.2009
579. PL-x 579/12.09.2007 Proiect de Lege privind modificarea anexei la Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism Lege 306/2007
13.11.2007
580. PL-x 580/12.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art. 77 din Legea nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar Lege 287/2007
29.10.2007
581. PL-x 581/12.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei Lege 301/2007
13.11.2007
582. Pl-x 582/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi Lege 337/2007
03.12.2007
583. Pl-x 583/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
13.11.2007
584. Pl-x 584/12.09.2007 Propunere legislativă privind regimurile matrimoniale respinsa
definitiv
26.05.2009
585. Pl-x 585/12.09.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
26.02.2008
586. Pl-x 586/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.10.2008
587. Pl-x 587/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
04.12.2007
588. Pl-x 588/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici respinsa
definitiv
09.04.2013
589. Pl-x 589/12.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea articolului 80, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
13.11.2007
590. Pl-x 590/12.09.2007 Propunere legislativă privind completarea alineatului (1) al art.78 din Legea 19/2000 referitor la calcularea punctajului anual al asiguratului pentru anii incomplet lucrați respinsa
definitiv
13.11.2007
591. Pl-x 591/12.09.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
definitiv
13.11.2007
592. Pl-x 592/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsa
definitiv
13.11.2007
593. Pl-x 593/12.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale respinsa
definitiv
13.11.2007
594. PL-x 594/18.09.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957 Lege 333/2007
22.11.2007
595. Pl-x 595/18.09.2007 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Suhurlui prin reorganizarea comunei Rediu, județul Galați Lege 110/2008
09.05.2008
596. PL-x 596/18.09.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în administrația publică centrală Lege 300/2007
13.11.2007
597. Pl-x 597/18.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
04.12.2007
598. Pl-x 598/18.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
04.12.2007
599. PL-x 599/18.09.2007 Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată respins
definitiv
06.11.2007
600. PL-x 600/18.09.2007 Proiect de Lege pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar Lege 123/2008
27.05.2008
601. Pl-x 601/18.09.2007 Propunere legislativă privind repunerea în termen a înlesnirilor la plată a obligațiilor fiscale respinsa
definitiv
11.12.2007
602. Pl-x 602/18.09.2007 Propunere legislativă privind asigurarea numărului minim de bilete pentru tratament și odihnă respinsa
definitiv
06.11.2007
603. Pl-x 603/18.09.2007 Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne respinsa
definitiv
18.06.2008
604. PL-x 604/18.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Portugheză în domeniul securității sociale, semnat la București la 1 august 2006 Lege 327/2007
22.11.2007
605. PL-x 605/18.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006, în cadrul Conferinței diplomatice pentru adoptarea unui Tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13 - 31 martie 2006) Lege 360/2007
04.12.2007
606. Pl-x 606/24.09.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală respinsa
definitiv
09.04.2008
607. Pl-x 607/24.09.2007 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Osoi, județul Iași, prin reorganizarea comunei Comarna respinsa
definitiv
26.02.2008
608. Pl-x 608/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
17.03.2009
609. PL-x 609/24.09.2007 Proiect de Lege privind statutul ofițerilor de informații respins
definitiv
15.06.2021
610. PL-x 610/24.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respins
definitiv
26.05.2009
611. Pl-x 611/24.09.2007 Propunere legislativă privind acordarea unor tichete de masă familiilor sau persoanelor singure care au un venit mediu lunar pe membru de familie sub 500 lei respinsa
definitiv
17.12.2007
612. Pl-x 612/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect respinsa
definitiv
17.12.2007
613. Pl-x 613/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
04.12.2007
614. Pl-x 614/24.09.2007 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
13.11.2007
615. Pl-x 615/24.09.2007 Propunere legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 63/2008
21.03.2008
616. Pl-x 616/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante respinsa
definitiv
11.12.2007
617. Pl-x 617/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 72, alin.(4) din Legea nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor respinsa
definitiv
13.11.2007
618. Pl-x 618/24.09.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.44(r1) din 01.07.1994 respinsa
definitiv
04.12.2007
619. Pl-x 619/24.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
26.05.2009
620. Pl-x 620/26.09.2007 Legea nr.84 din 24/07/1995, legea învățământului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.606 din 10/12/1999 respinsa
definitiv
04.06.2008
621. PL-x 621/26.09.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea, executarea și cooperarea cu privire la răspunderea părintească și măsurile privind protecția copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996 Lege 361/2007
11.12.2007
622. PL-x 622/26.09.2007 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994 și intrată în vigoare la 1 octombrie 2002 Lege 356/2007
03.12.2007
623. Pl-x 623/26.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului respinsa
definitiv
17.06.2008
624. Pl-x 624/26.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
10.11.2008
625. Pl-x 625/26.09.2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
25.02.2008
626. Pl-x 626/26.09.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Sâmpetru German, jud. Arad respinsa
definitiv
20.02.2008
627. Pl-x 627/26.09.2007 Propunere legislativă privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
04.03.2009
628. Pl-x 628/26.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.214/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.568/2001 cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
04.12.2007
629. PL-x 629/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor Lege 355/2007
03.12.2007
630. PL-x 630/02.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 347/2007
03.12.2007
631. PL-x 631/02.10.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Lege 305/2007
13.11.2007
632. PL-x 632/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală Lege 352/2007
03.12.2007
633. PL-x 633/02.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2007 privind trecerea obiectivului de investiții "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorității de Sănătate Publică a Județului Bacău, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău și continuarea investiției la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău" Lege 338/2007
03.12.2007
634. PL-x 634/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002 Lege 345/2007
03.12.2007
635. PL-x 635/02.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar Lege 302/2007
13.11.2007
636. PL-x 636/02.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 336/2007
03.12.2007
637. PL-x 637/02.10.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România Lege 296/2007
02.11.2007
638. Pl-x 638/02.10.2007 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 respinsa
definitiv
04.12.2007
639. PL-x 639/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundații și de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul național PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe și agenții comunitare și sprijin pentru beneficiarii finali și la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina Lege 358/2007
03.12.2007
640. PL-x 640/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova și Ucraina Lege 359/2007
03.12.2007
641. PL-x 641/02.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului Lege 354/2007
03.12.2007
642. PL-x 642/02.10.2007 Proiect de Lege privind modelele de utilitate Lege 350/2007
03.12.2007
643. PL-x 643/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea plății cotizației anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998 Lege 319/2007
13.11.2007
644. PL-x 644/02.10.2007 Proiect de Lege privind emiterea, acordarea și utilizarea de vouchere pentru stimularea utilizării tehnologiei informației respins
definitiv
17.12.2007
645. PL-x 645/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 344/2007
03.12.2007
646. PL-x 646/02.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 28/2009
05.03.2009
647. Pl-x 647/02.10.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004 respinsa
definitiv
25.09.2012
648. Pl-x 648/02.10.2007 Propunere legislativă privind retrocedarea lăcașurilor de cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, confiscate de Statul Român prin efectul Decretului-Lege 358 din 1948 respinsa
definitiv
11.12.2007
649. Pl-x 649/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
13.11.2007
650. Pl-x 650/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.49/2006 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
13.11.2007
651. Pl-x 651/02.10.2007 Propunere legislativă priivnd modificarea și completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor respinsa
definitiv
25.09.2012
652. Pl-x 652/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale respinsa
definitiv
06.11.2007
653. Pl-x 653/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
06.11.2007
654. Pl-x 654/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
definitiv
06.11.2007
655. Pl-x 655/02.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 79 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000, Legea educației fizice și sportului respinsa
definitiv
17.12.2007
656. PL-x 656/02.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România Lege 304/2007
13.11.2007
657. PL-x 657/02.10.2007 Proiect de Lege privind înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul București Lege 252/2009
30.06.2009
658. PL-x 658/02.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 Lege 252/2008
31.10.2008
659. Pl-x 659/02.10.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.44 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
definitiv
14.10.2008
660. PL-x 660/08.10.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind Implementarea în Comun și Comercializarea Internațională a Emisiilor în baza Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2006 Lege 377/2007
28.12.2007
661. Pl-x 661/08.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsa
definitiv
01.07.2008
662. PL-x 662/08.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale Lege 357/2007
03.12.2007
663. PL-x 663/08.10.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56, și 58 din Legea nr. 26/1996- Codul silvic și ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic Lege 35/2009
13.03.2009
664. PL-x 664/08.10.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 109/2008
09.05.2008
665. Pl-x 665/08.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
11.12.2007
666. PL-x 666/08.10.2007 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 45/2009
20.03.2009
667. Pl-x 667/08.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
18.06.2008
668. Pl-x 668/08.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 213 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
26.05.2009
669. PL-x 669/08.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol Adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția între Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a Cursului Superior Internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003, precum și a celui de-al doilea Protocol Adițional, semnat la București la 23 iulie 2007, la Convenția de finanțare între Ministerul Administarției și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul superior internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri ,,Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 Lege 362/2007
11.12.2007
670. PL-x 670/08.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției Lege 97/2008
14.04.2008
671. PL-x 671/08.10.2007 Proiect de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial Lege 6/2008
09.01.2008
672. Pl-x 672/10.10.2007 Propunere legislativă privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș Lege 108/2008
09.05.2008
673. PL-x 673/10.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală și de plată a contribuțiilor sociale Lege 348/2007
03.12.2007
674. PL-x 674/10.10.2007 Proiect de Lege privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor Lege 363/2007
21.12.2007
675. PL-x 675/10.10.2007 Proiect de Lege privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice Lege 349/2007
03.12.2007
676. PL-x 676/10.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane respins
definitiv
17.03.2009
677. PL-x 677/10.10.2007 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență respins
definitiv
04.12.2007
678. PL-x 678/10.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice respins
definitiv
17.12.2007
679. PL-x 679/10.10.2007 Proiect de Lege privind înființarea Universității Creștine Partium din municipiul Oradea, județul Bihor Lege 196/2008
21.10.2008
680. PL-x 680/10.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 367/2009
20.11.2009
681. Pl-x 681/10.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice respinsa
definitiv
26.02.2008
682. Pl-x 682/10.10.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.164/2001, lege privind pensiile militare de stat respinsa
definitiv
26.02.2008
683. Pl-x 683/10.10.2007 Propunere legislativă privind interzicerea mercenarilor respinsa
definitiv
26.02.2008
684. Pl-x 684/10.10.2007 Propunere legislativă privind instituirea Premiului Național "Mehmet Niyazi", pentru creațiile literare în limba tătară Lege 366/2007
21.12.2007
685. PL-x 685/15.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale Lege 235/2008
31.10.2008
686. PL-x 686/15.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități Lege 343/2007
03.12.2007
687. PL-x 687/15.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană Lege 367/2007
21.12.2007
688. PL-x 688/15.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2007 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 62/2008
21.03.2008
689. PL-x 689/15.10.2007 Proiect de Lege privind măsuri de garantare a siguranței aprovizionării cu gaze naturale respins
definitiv
13.11.2007
690. PL-x 690/15.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 136/2008
04.07.2008
691. PL-x 691/15.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD Lege 324/2007
22.11.2007
692. PL-x 692/15.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale precum și a autorităților publice centrale Lege 378/2007
28.12.2007
693. PL-x 693/15.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" Lege 379/2007
28.12.2007
694. PL-x 694/15.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respins
definitiv
04.12.2007
695. PL-x 695/15.10.2007 Legea bugetului de stat pe anul 2008 Lege 388/2007
31.12.2007
696. PL-x 696/15.10.2007 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 Lege 387/2007
31.12.2007
697. PL-x 697/15.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006 Lege 251/2008
31.10.2008
698. PL-x 698/17.10.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2007 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială Lege 44/2008
19.03.2008
699. PL-x 699/17.10.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei părți dintr-un imobil în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București Lege 368/2007
21.12.2007
700. PL-x 700/17.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României Lege 134/2008
04.07.2008
701. PL-x 701/17.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respins
definitiv
04.12.2007
702. Pl-x 702/22.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 2/2008
09.01.2008
703. PL-x 703/22.10.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 31 mai 2007 Lege 386/2007
31.12.2007
704. PL-x 704/22.10.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino, la 23 mai 2007 Lege 384/2007
31.12.2007
705. PL-x 705/24.10.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului ilicit de stupefiante și a terorismului internațional, semnat la București la 5 iulie 2007 Lege 17/2008
21.02.2008
706. Pl-x 706/24.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului Lege 383/2007
28.12.2007
707. Pl-x 707/24.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
25.02.2008
708. PL-x 708/24.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari Lege 84/2008
08.04.2008
709. PL-x 709/24.10.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
12.05.2009
710. PL-x 710/24.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării Lege 178/2008
13.10.2008
711. PL-x 711/24.10.2007 Proiect de Lege privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România", care își încetează activitatea Lege 230/2008
31.10.2008
712. Pl-x 712/24.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
12.03.2013
713. PL-x 713/24.10.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
14.10.2008
714. PL-x 714/29.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale Lege 125/2008
27.05.2008
715. PL-x 715/29.10.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea înțelegerii realizate prin schimbul de note efectuat între Ambasada României la Atena și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 și 2 iulie 2007, pentru modificarea și completarea Convenției consulare dintre Republica Socialistă România și Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972 Lege 380/2007
28.12.2007
716. PL-x 716/29.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 49/2011
07.04.2011
717. PL-x 717/29.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului Lege 19/2008
29.02.2008
718. PL-x 718/29.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
24.02.2014
719. PL-x 719/29.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic Lege 247/2009
30.06.2009
720. PL-x 720/29.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic Lege 3/2008
09.01.2008
721. PL-x 721/29.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 14/2008
14.02.2008
722. PL-x 722/29.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora Lege 371/2007
21.12.2007
723. Pl-x 723/31.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsa
definitiv
01.07.2008
724. Pl-x 724/31.10.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în Anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.673/2002 procedura legislativa încetata
14.11.2007
725. PL-x 725/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2007 pentru modificarea art.13 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale Lege 381/2007
28.12.2007
726. PL-x 726/31.10.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 84/2009
01.04.2009
727. PL-x 727/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular Lege 135/2008
04.07.2008
728. PL-x 728/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv Lege 142/2010
12.07.2010
729. PL-x 729/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente Lege 88/2009
08.04.2009
730. PL-x 730/31.10.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 Lege 339/2009
11.11.2009
731. Pl-x 731/05.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaților și gradaților voluntari Lege 51/2010
19.03.2010
732. Pl-x 732/05.11.2007 Propunere legislativă privind statutul Specialistului de înaltă calificare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție respinsa
definitiv
21.05.2012
733. Pl-x 733/05.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată respinsa
definitiv
08.04.2008
734. PL-x 734/05.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări în domeniul cheltuielilor de personal Lege 88/2008
08.04.2008
735. PL-x 735/05.11.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă Lege 93/2008
08.04.2008
736. PL-x 736/05.11.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 Lege 224/2008
28.10.2008
737. PL-x 737/05.11.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor Lege 1/2008
08.01.2008
738. Pl-x 738/05.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare respinsa
definitiv
17.12.2007
739. Pl-x 739/05.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
17.12.2007
740. PL-x 740/05.11.2007 Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor Lege 124/2008
27.05.2008
741. PL-x 741/05.11.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respins
definitiv
12.03.2013
742. PL-x 742/05.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România în anul 2011 Lege 5/2008
09.01.2008
743. PL-x 743/05.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2007 privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe Lege 22/2008
29.02.2008
744. Pl-x 744/05.11.2007 Propunere legislativă privind achiziționarea unor bărci în localitățile care au avut de suferit în urma inundațiilor și cele care sunt expuse la inundații respinsa
definitiv
17.12.2007
745. Pl-x 745/05.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
definitiv
18.06.2008
746. Pl-x 746/05.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
17.12.2007
747. Pl-x 747/05.11.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr. 396/2006 privind acordarea de sprijin financiar la constituirea familiei respinsa
definitiv
26.02.2008
748. Pl-x 748/05.11.2007 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți respinsa
definitiv
26.02.2008
749. Pl-x 749/05.11.2007 Propunere legislativă privind constituirea unor sedii pentru Primării respinsa
definitiv
17.12.2007
750. Pl-x 750/05.11.2007 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator sanitar în comunitățile de romi respinsa
definitiv
26.02.2008
751. PL-x 751/05.11.2007 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 Lege 16/2008
21.02.2008
752. PL-x 752/05.11.2007 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 Lege 24/2008
29.02.2008
753. PL-x 753/05.11.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 Lege 23/2008
29.02.2008
754. PL-x 754/05.11.2007 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004 Lege 18/2008
21.02.2008
755. Pl-x 755/07.11.2007 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani respinsa
definitiv
01.07.2008
756. Pl-x 756/07.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea articolului 67 din Legea învățământului preuniversitar respinsa
definitiv
10.03.2008
757. Pl-x 757/07.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.4, lit.a) pct.1 din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării Lege 141/2008
10.07.2008
758. Pl-x 758/12.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respinsa
definitiv
26.11.2019
759. Pl-x 759/12.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea limitelor teritoriale ale orașelor Bragadiru și Măgurele, județul Ilfov respinsa
definitiv
08.03.2010
760. Pl-x 760/12.11.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.187/1999 modificată și consolidată din 27.02.2006 respinsa
definitiv
29.10.2008
761. PL-x 761/12.11.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 70/2008
08.04.2008
762. PL-x 762/12.11.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale Lege 200/2008
21.10.2008
763. PL-x 763/12.11.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile Lege 108/2010
03.06.2010
764. Pl-x 764/12.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
23.11.2010
765. PL-x 765/12.11.2007 Proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor Lege 260/2008
04.11.2008
766. PL-x 766/12.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea arendării nr.16/1994 Lege 20/2008
29.02.2008
767. PL-x 767/12.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003 respins
definitiv
04.12.2007
768. PL-x 768/12.11.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respins
definitiv
12.03.2013
769. PL-x 769/12.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente retras
de catre Senat
14.11.2007
770. Pl-x 770/12.11.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.19 din 17/03/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
26.02.2008
771. Pl-x 771/12.11.2007 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor, precum și a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă respinsa
definitiv
26.02.2008
772. Pl-x 772/12.11.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
18.06.2008
773. Pl-x 773/12.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
26.02.2008
774. Pl-x 774/12.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat Lege 51/2008
19.03.2008
775. Pl-x 775/14.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 al Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
10.03.2008
776. PL-x 776/14.11.2007 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit Lege 239/2008
31.10.2008
777. PL-x 777/14.11.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.34/2007 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Lege 382/2007
28.12.2007
778. PL-x 778/14.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 52/2009
01.04.2009
779. PL-x 779/14.11.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere Lege 42/2008
19.03.2008
780. PL-x 780/14.11.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare Lege 8/2008
10.01.2008
781. PL-x 781/14.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere Lege 157/2009
08.05.2009
782. PL-x 782/14.11.2007 Proiect de Lege pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare Lege 10/2008
11.01.2008
783. PL-x 783/14.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată Lege 71/2008
08.04.2008
784. Pl-x 784/14.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber - profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România respinsa
definitiv
26.02.2008
785. Pl-x 785/14.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului României nr. 10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2000, privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
26.02.2008
786. Pl-x 786/14.11.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor respinsa
definitiv
26.02.2008
787. Pl-x 787/14.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 234/23 aprilie 2002 pentru aprobarea O.G. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
26.02.2008
788. PL-x 788/28.11.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2007 pentru modificarea Legii învățământului, nr.84/1995 Lege 107/2008
09.05.2008
789. PL-x 789/28.11.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Transportul Aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Statele Unite ale Americii pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 și Washington la 30 aprilie 2007 Lege 30/2008
05.03.2008
790. PL-x 790/28.11.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului , Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului între România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie 2007 Lege 29/2008
05.03.2008
791. PL-x 791/28.11.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind Dezvoltarea Autostrăzilor Maritime în zona Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), semnat la Belgrad, la 19 aprilie 2007 Lege 28/2008
05.03.2008
792. PL-x 792/28.11.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei Inelare a Mării Negre adoptat la Belgrad, la 19 aprilie 2007 Lege 27/2008
05.03.2008
793. PL-x 793/28.11.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentelor adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992 Lege 53/2008
19.03.2008
794. Pl-x 794/28.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea unor dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și pentru completarea art. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554 din 07 decembrie 2004 respinsa
definitiv
19.05.2008
795. Pl-x 795/28.11.2007 Propunere legislativă privind informarea Parlamentului României de către Președintele țării și primul-ministru în legătură cu vizitele efectuate în străinătate respinsa
definitiv
21.04.2008
796. Pl-x 796/28.11.2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 504 din 11/07/2002 Legea audiovizualului, versiune consolidată în 28/05/2006 respinsa
definitiv
15.04.2008
797. Pl-x 797/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
15.04.2008
798. PL-x 798/28.11.2007 Proiect de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit Lege 106/2008
09.05.2008
799. PL-x 799/28.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind sistemul electoral respins
definitiv
19.05.2009
800. PL-x 800/28.11.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale Lege 184/2008
21.10.2008
801. PL-x 801/28.11.2007 Proiect de Lege pentru completarea art.258 din Codul penal Lege 58/2008
19.03.2008
802. PL-x 802/28.11.2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
19.03.2008
803. Pl-x 803/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și alte măsuri adiacente respinsa
definitiv
26.02.2008
804. Pl-x 804/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art.73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsa
definitiv
26.02.2008
805. Pl-x 805/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 11/2008
15.01.2008
806. Pl-x 806/28.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
03.03.2009
807. Pl-x 807/28.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
18.06.2008
808. Pl-x 808/28.11.2007 Propunere legislativă privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră respinsa
definitiv
18.06.2008
809. Pl-x 809/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 77/2008
08.04.2008
810. Pl-x 810/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
811. Pl-x 811/28.11.2007 Propunere legislativă privind sprijinirea achiziționării sau construcției de locuințe de către cadrele Ministerului Internelor și Reformei Administrative și Ministerului Apărării care au doi sau mai mulți copii minori respinsa
definitiv
26.02.2008
812. Pl-x 812/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
15.10.2008
813. Pl-x 813/28.11.2007 Propunere legislativă privind autorizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru finanțarea cheltuielilor cu asigurarea pazei societăților comerciale cu capital majoritar de stat aflate în proces de lichidare voluntară Lege 48/2008
19.03.2008
814. Pl-x 814/28.11.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.55 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar și modificarea pct.I din ANEXA la aceeași lege respinsa
definitiv
26.02.2008
815. PL-x 815/28.11.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 Lege 250/2008
31.10.2008
816. Pl-x 816/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Alin. Art.40 din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
24.06.2008
817. Pl-x 817/28.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.2 al articolului 40 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
24.06.2008
818. PL-x 818/03.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală respins
definitiv
04.05.2009
819. PL-x 819/03.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 61/2010
31.03.2010
820. PL-x 820/03.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 117/2008
27.05.2008
821. PL-x 821/03.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 344/2013
18.12.2013
822. PL-x 822/03.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 105/2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare Lege 91/2008
08.04.2008
823. PL-x 823/03.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizarii unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 7/2008
09.01.2008
824. Pl-x 824/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
03.03.2009
825. Pl-x 825/03.12.2007 Propunere legislativă privind sistemul public de pensii pentru agricultori Lege 263/2008
07.11.2008
826. Pl-x 826/03.12.2007 Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
26.02.2008
827. Pl-x 827/03.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe respinsa
definitiv
18.06.2008
828. PL-x 828/03.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite respins
definitiv
17.12.2007
829. PL-x 829/03.12.2007 Proiect de Lege privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 64/2008
21.03.2008
830. PL-x 830/03.12.2007 Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea industriei de apărare respins
definitiv
26.09.2018
831. Pl-x 831/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
definitiv
18.06.2008
832. Pl-x 832/03.12.2007 Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 5.476.537 acțiuni deținute de stat la CN APM SA Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local Constanța Lege 216/2008
24.10.2008
833. Pl-x 833/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
26.02.2008
834. Pl-x 834/03.12.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.249/2006 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
26.02.2008
835. Pl-x 835/03.12.2007 Propunere legislativă privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre respinsa
definitiv
24.05.2011
836. Pl-x 836/03.12.2007 Propunere legislativă pentru accesul funcționarilor publici la funcția de consilier local sau consilier județean respinsa
definitiv
18.06.2008
837. Pl-x 837/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsa
definitiv
17.03.2009
838. Pl-x 838/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 75/2008
08.04.2008
839. Pl-x 839/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al articolului 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
18.06.2008
840. Pl-x 840/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
16.04.2013
841. Pl-x 841/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.53 din 24/01/2003 Codul Muncii Lege 202/2008
21.10.2008
842. Pl-x 842/03.12.2007 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ respinsa
definitiv
18.06.2008
843. Pl-x 843/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma sanitară, art. 218, alin (2) Lege 157/2008
18.07.2008
844. Pl-x 844/03.12.2007 Propunere legislativă privind Statutul Controlorului Civil de Trafic Aerian din România respinsa
definitiv
30.03.2021
845. Pl-x 845/03.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții respinsa
definitiv
03.03.2009
846. Pl-x 846/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
03.03.2009
847. Pl-x 847/03.12.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
26.05.2009
848. Pl-x 848/03.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 2 din Legea 403 /2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor respinsa
definitiv
18.06.2008
849. Pl-x 849/03.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
26.02.2008
850. Pl-x 850/03.12.2007 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
26.02.2008
851. Pl-x 851/03.12.2007 Propunere legislativă privind reglementarea profesiei de psihoterapeut respinsa
definitiv
18.06.2008
852. PL-x 852/05.12.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului prin schimb de Note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 și, respectiv la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la București la 1 septembrie 1994 Lege 31/2008
05.03.2008
853. PL-x 853/10.12.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 și a Legii petrolului nr.238/2004 Lege 262/2009
07.07.2009
854. PL-x 854/10.12.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007 Lege 21/2008
29.02.2008
855. PL-x 855/10.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice Lege 79/2008
08.04.2008
856. PL-x 856/10.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 108/2007 pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități Lege 49/2008
19.03.2008
857. PL-x 857/10.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat Lege 54/2008
19.03.2008
858. PL-x 858/10.12.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.93/2007 pentru modificarea și completarea Titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 40/2008
19.03.2008
859. PL-x 859/10.12.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii Lege 174/2008
10.10.2008
860. PL-x 860/10.12.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 Lege 86/2008
08.04.2008
861. PL-x 861/10.12.2007 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 104/2007 privind înființarea Fondului pentru dezvoltarea satului românesc Lege 92/2008
08.04.2008
862. PL-x 862/10.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară și a Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice Lege 37/2009
13.03.2009
863. PL-x 863/10.12.2007 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru creșterea calității producției obținute pe pajiști respins
definitiv
15.04.2008
864. PL-x 864/10.12.2007 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru culturile ecologice respins
definitiv
15.04.2008
865. PL-x 865/10.12.2007 Proiect de Lege privind completarea anexei nr.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului Lege 83/2008
08.04.2008
866. Pl-x 866/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de Procedură Penală Lege 57/2008
19.03.2008
867. Pl-x 867/10.12.2007 Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare destinate finanțării agriculturii și dezvoltării rurale respinsa
definitiv
26.02.2008
868. Pl-x 868/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București la comisii
31.03.2021
869. Pl-x 869/10.12.2007 Propunere legislativă "Legea comasării" respinsa
definitiv
17.03.2009
870. PL-x 870/10.12.2007 Proiect de Lege pentru abrogarea lit.b) a art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate Lege 50/2008
19.03.2008
871. PL-x 871/10.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respins
definitiv
08.10.2008
872. PL-x 872/10.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor Lege 9/2008
11.01.2008
873. Pl-x 873/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată respinsa
definitiv
15.10.2008
874. Pl-x 874/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
26.02.2008
875. Pl-x 875/10.12.2007 Propunere legislativă privind votul electronic respinsa
definitiv
15.04.2008
876. Pl-x 876/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) din articolul unic din Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
18.06.2008
877. Pl-x 877/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 respinsa
definitiv
26.02.2008
878. Pl-x 878/10.12.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
26.02.2008
879. Pl-x 879/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
17.03.2009
880. Pl-x 880/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
19.10.2010
881. Pl-x 881/10.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
17.03.2009
882. Pl-x 882/10.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică respinsa
definitiv
15.04.2008
883. PL-x 883/12.12.2007 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 373/2007
28.12.2007
884. PL-x 884/12.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate Lege 105/2008
09.05.2008
885. PL-x 885/12.12.2007 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris, la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oțelului din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică(OCDE) Lege 82/2008
08.04.2008
886. Pl-x 886/12.12.2007 Propunere legislativă pentru protecția educațională specială a minorilor a căror părinți se află la muncă în străinătate respinsa
definitiv
19.05.2008
887. PL-x 887/12.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative Lege 201/2008
21.10.2008
888. PL-x 888/12.12.2007 Proiect de Lege pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora respins
definitiv
26.05.2009
889. PL-x 889/17.12.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
12.05.2009
890. PL-x 890/17.12.2007 Proiect de Lege privind declararea lui Ilie Ilașcu, a lui Andrei Ivanțoc și a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri respins
definitiv
18.06.2008
891. Pl-x 891/17.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 1/2009
30.01.2009
892. Pl-x 892/17.12.2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor respinsa
definitiv
26.02.2008
893. PL-x 893/17.12.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
12.05.2009
894. PL-x 894/17.12.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
12.05.2009
895. PL-x 895/17.12.2007 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.555 din 02.12.2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București și rezilierea contractului de privatizare referitor la achiziționarea de acțiuni ale Societății Naționale a Petrolului Petrom S.A. nr. 5/2004 încheiat de Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de Vânzător, și OMV Aktiengesellschaft Austria, în calitate de Cumpărător respins
definitiv
12.11.2013
896. Pl-x 896/17.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România Lege 74/2008
08.04.2008
897. Pl-x 897/17.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 69/2008
08.04.2008
898. Pl-x 898/17.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 17/11/1990, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17.11.2004, privind Societățile Comerciale respinsa
definitiv
15.04.2008
899. Pl-x 899/17.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
09.02.2009
900. Pl-x 900/19.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
05.05.2008
901. PL-x 901/19.12.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Prestații Sociale Lege 90/2008
08.04.2008
902. PL-x 902/19.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 110/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Lege 55/2008
19.03.2008
903. PL-x 903/19.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 118/2007 pentru completarea titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 151/2009
05.05.2009
904. PL-x 904/19.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilitați populației pentru plata energiei termice Lege 87/2008
08.04.2008
905. PL-x 905/19.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și al Agenției pentru strategii Guvernamentale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Lege 56/2008
19.03.2008
906. PL-x 906/19.12.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială Lege 52/2008
19.03.2008
907. PL-x 907/19.12.2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială Lege 78/2008
08.04.2008
908. PL-x 908/19.12.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007 Lege 338/2009
11.11.2009
909. PL-x 909/19.12.2007 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Lege 70/2013
28.03.2013
910. PL-x 910/19.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată respins
definitiv
24.05.2011
911. PL-x 911/19.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 305/2008
15.12.2008
912. PL-x 912/19.12.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de ugență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stapân Lege 258/2013
26.09.2013
913. PL-x 913/19.12.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date respins
definitiv
18.06.2008
914. PL-x 914/19.12.2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
15.10.2008

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 9:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro