Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2003

Numar înregistrari gasite: 752
  Numar Titlu Stadiu
1. PL 1/07.01.2003 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciile consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora și a art.13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 267/2003
13.06.2003
2. PL 2/08.01.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental în perioada 1949 - 1989, semnat la Beijing, la 27 iunie 2002 Lege 112/2003
02.04.2003
3. PL 3/08.01.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea articolului 1 din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind protecția reciprocă a schimbului de informații militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997 Lege 113/2003
02.04.2003
4. PL 4/08.01.2003 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. Lege 169/2003
05.05.2003
5. Pl 5/14.01.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Lege 556/2003
18.12.2003
6. Pl 6/14.01.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local respinsa
definitiv
09.09.2003
7. Pl 7/16.01.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Ibănești, județul Vaslui Lege 546/2003
18.12.2003
8. Pl 8/24.01.2003 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
29.06.2004
9. Pl 9/24.01.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Holbav, județul Brașov Lege 18/2004
24.02.2004
10. PL 10/24.01.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de către regia Națională a Pădurilor Lege 242/2003
06.06.2003
11. Pl 11/27.01.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.198 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
23.09.2003
12. PL 12/28.01.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a colectării unor venituri bugetare Lege 247/2003
10.06.2003
13. Pl 13/29.01.2003 Propunere legislativă pentru modificarea aliniatului 2, art.39 din Legea nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii Fondului Funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991 republicată respinsa
definitiv
04.11.2003
14. PL 14/29.01.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2003 privind finanțarea unui obiectiv de investiții situat în municipiul Pașcani, județul Iași Lege 118/2003
08.04.2003
15. PL 15/31.01.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2003 pentru aprobarea amendării Protocolului referitor la definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Lege 110/2003
02.04.2003
16. PL 16/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2003 pentru modificarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 229/2003
23.05.2003
17. PL 17/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2003 privind acordarea unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 244/2003
10.06.2003
18. PL 18/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Lege 266/2003
13.06.2003
19. PL 19/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap Lege 239/2003
06.06.2003
20. PL 20/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2003 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 183/2004
17.05.2004
21. PL 21/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice Lege 202/2003
16.05.2003
22. PL 22/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2003 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor Lege 238/2003
02.06.2003
23. PL 23/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice Lege 246/2003
10.06.2003
24. PL 24/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2003 pentru perfecționarea cadrului legislativ privind regimul metalelor prețioase în România Lege 362/2003
19.09.2003
25. PL 25/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 227/2003
23.05.2003
26. PL 26/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.151/1998 privind dezvoltarea regională în România Lege 256/2003
10.06.2003
27. PL 27/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate Lege 119/2003
08.04.2003
28. PL 28/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2003 privind completarea art.VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative Lege 115/2003
08.04.2003
29. PL 29/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2003 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să încheie acte adiționale la contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni pentru înstrăinarea acțiunii nominative de control după transformarea acesteia în acțiune comună Lege 114/2003
08.04.2003
30. PL 30/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă Lege 274/2003
23.06.2003
31. PL 31/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2003 privind înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Lege 502/2003
26.11.2003
32. PL 32/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici Lege 237/2003
02.06.2003
33. PL 33/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală Lege 232/2003
31.05.2003
34. PL 34/01.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 213/2005
05.07.2005
35. PL 35/01.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice Lege 323/2003
08.07.2003
36. Pl 36/03.02.2003 Propunere legislativă privind Ordinul Mihai Viteazul Lege 327/2003
08.07.2003
37. Pl 37/03.02.2003 Propunere legislativă privind Codul de conduită a aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
38. Pl 38/04.02.2003 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Tomești, județul Harghita Lege 384/2003
30.09.2003
39. Pl 39/04.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România respinsa
definitiv
16.12.2003
40. Pl 40/04.02.2003 Propunere legislativă privind Semnul onorific Vulturul României retrasa
de catre initiator
05.02.2003
41. Pl 41/04.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea legii nr.356 din 6 iunie 2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzilor legale pentru obligații bănești respinsa
definitiv
09.09.2003
42. Pl 42/04.02.2003 Propunere legislativă privind modificarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale respinsa
definitiv
09.09.2003
43. Pl 43/05.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive Lege 478/2003
13.11.2003
44. Pl 44/05.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.65/1995 (republicată) privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului retrasa
de catre initiator
01.09.2003
45. Pl 45/05.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești respinsa
definitiv
17.02.2004
46. Pl 46/06.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 și art.42 din Legea Audiovizualului Nr.504/2002 respinsa
definitiv
06.05.2003
47. Pl 47/10.02.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/16 noiembrie 1990, privind societățile comerciale, republicată și publicată în Monitorul Oficial nr.33/9. ian. 1998 respinsa
definitiv
25.11.2003
48. Pl 48/10.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.20 din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
49. Pl 49/10.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.27 din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
50. Pl 50/10.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.13, alin.(2) și alin.(3) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
51. Pl 51/10.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.186, alin.(2) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
52. Pl 52/10.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.41 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
53. Pl 53/10.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.31 din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
54. Pl 54/10.02.2003 Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.182 din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
55. Pl 55/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.17 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
56. Pl 56/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.22, alin.(2) din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
57. Pl 57/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.39, alin.(1) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
58. Pl 58/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.40, alin.(2) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
59. Pl 59/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.48, din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
60. Pl 60/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.119 și 120 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
61. Pl 61/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 123 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
62. Pl 62/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 137 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
63. Pl 63/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 216 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
64. Pl 64/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 235, alin.(2) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
65. Pl 65/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 264 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
66. Pl 66/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 276 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
67. Pl 67/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 287 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
68. Pl 68/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 296 din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
69. Pl 69/11.02.2003 Propunere legislativă privind codul de conduită al funcționarilor publici respinsa
definitiv
09.12.2003
70. Pl 70/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.16, alin.(1) și (2) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
71. Pl 71/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.28 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
72. Pl 72/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea articolului 21, alin.(2) și (4) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
73. Pl 73/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea articolelor 68, 70 alin, (1), 71, alin.(1) 73 alin (1) și 79 alin. (4) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
74. Pl 74/11.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
29.06.2004
75. Pl 75/11.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.189/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate pe motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945 respinsa
definitiv
29.06.2004
76. PL 76/12.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2002 pentru modificarea și completarea art.25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001 Lege 255/2003
10.06.2003
77. PL 77/12.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați pentru finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la București la 8 martie 2002 Lege 120/2003
11.04.2003
78. PL 78/12.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanțarea Proiectului de eficiență energetică, semnat la București la 18 octombrie 2002 Lege 121/2003
11.04.2003
79. PL 79/12.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare Lege 131/2003
11.04.2003
80. PL 80/12.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2002 pentru completarea Legii nr.4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor Lege 87/2003
18.03.2003
81. PL 81/12.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomați Lege 166/2003
22.04.2003
82. PL 82/12.02.2003 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România și a art.39 din Legea nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate Lege 134/2003
11.04.2003
83. PL 83/12.02.2003 Proiect de Lege privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială Lege 189/2003
13.05.2003
84. PL 84/12.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu-Severin-Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 13 decembrie 2001 Lege 154/2003
16.04.2003
85. PL 85/12.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granița ungară până la Simeria și studiile adiacente, România", semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 20 decembrie 2001 Lege 226/2003
23.05.2003
86. PL 86/12.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea măsurilor ISPA-Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 17 iunie 2002 Lege 152/2003
14.04.2003
87. PL 87/12.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1, convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 22 februarie 2002 și la Bruxelles la 29 noiembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului național DN 6 și studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la București la 1 iunie 2001 și la Bruxelles la 7 martie 2001 Lege 153/2003
16.04.2003
88. PL 88/12.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu, România, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 Lege 160/2003
16.04.2003
89. PL 89/12.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 între Guvernul României și Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 14 august 2001 și la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă, România, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 Lege 155/2003
16.04.2003
90. PL 90/12.02.2003 Proiect de Lege privind competența de jurisdicție, recunoașterea și executarea în România a hotărârilor în materie civilă și comercială pronunțate în statele membre ale Uniunii Europene Lege 187/2003
09.05.2003
91. PL 91/12.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002 Lege 128/2003
11.04.2003
92. Pl 92/12.02.2003 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Berbești, județul Vâlcea Lege 410/2003
17.10.2003
93. Pl 93/12.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.65/1995 (republicată) privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului retrasa
de catre initiator
01.09.2003
94. Pl 94/12.02.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici retrasa
de catre initiator
22.09.2003
95. Pl 95/12.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole Lege 137/2004
26.04.2004
96. Pl 96/13.02.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Ghindăoani, prin reorganizarea comunei Bălțătești, județul Neamț Lege 407/2003
17.10.2003
97. PL 97/13.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitățile Europene privind asocierea României la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare și Inovare (2002-2006) și la cel de-al șaselea Program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și instruire cu scopul de a contribui la crearea Spațiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles, la 29 octombrie 2002 Lege 122/2003
11.04.2003
98. PL 98/13.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Sistem integrat de management al deșeurilor în orașul Râmnicu Vâlcea, România", semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002 Lege 126/2003
11.04.2003
99. PL 99/13.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor între Guvernul României și Comisia Europeană la Memorandumurile de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2001, convenite prin schimb de scrisori, semnate la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 14 mai 2002 Lege 157/2003
16.04.2003
100. PL 100/13.02.2003 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenției-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980 Lege 129/2003
11.04.2003
101. PL 101/13.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Tratarea apei potabile și a apei uzate din orașul Brașov și localitățile învecinate situate în județul Brașov, România, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 7 iunie 2002 Lege 127/2003
11.04.2003
102. PL 102/13.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Modernizarea sistemului de apă potabilă și cel al apelor uzate în orașul Pașcani, România, semnat la București la 17 aprilie 2002 și la Bruxelles la 18 decembrie 2001 Lege 147/2003
14.04.2003
103. Pl 103/13.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.48, din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
104. Pl 104/13.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.27, alin (6) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
105. Pl 105/13.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.46, alin (2) din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
106. Pl 106/13.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/15.05.2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată respinsa
definitiv
09.12.2003
107. Pl 107/17.02.2003 Propunere legislativă privind modificarea unor prevederi din ordonanța Guvernului Nr.42/1997 privind navigația civilă și aprobată prin Legea 412/2002 respinsa
definitiv
09.12.2003
108. Pl 108/17.02.2003 Propunere legislativă în legătură cu modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
24.02.2004
109. Pl 109/18.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea articolului 1 din Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
16.03.2004
110. Pl 110/18.02.2003 Propunere legislativă de modificare a prevederilor art.15 din Legea privind finanțele publice nr.500/2002 Lege 314/2003
08.07.2003
111. Pl 111/18.02.2003 Propunere legislativă "LEGE A CĂRȚII" retrasa
de catre initiator
30.06.2004
112. PL 112/19.02.2003 Proiectul Legii pomiculturii clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
15.04.2003
113. PL 113/19.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere Lege 280/2003
24.06.2003
114. PL 114/19.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 controlilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000 Lege 195/2003
13.05.2003
115. PL 115/19.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2002 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România, precum și ale personalului acestora Lege 184/2003
09.05.2003
116. PL 116/19.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenției complementare dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanțării lucrărilor de reparații, amenajări și dotări cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 9 iulie 2002 Lege 174/2003
09.05.2003
117. PL 117/19.02.2003 Proiect de Lege privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare Lege 477/2003
12.11.2003
118. Pl 118/19.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.81 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
28.09.2004
119. Pl 119/19.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
16.03.2004
120. Pl 120/20.02.2003 Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar respinsa
definitiv
04.11.2003
121. Pl 121/20.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1.07.1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
definitiv
04.11.2003
122. Pl 122/20.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
123. Pl 123/20.02.2003 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de informatician respinsa
definitiv
04.11.2003
124. PL 124/20.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a lua în considerare rezultatele negocierilor dintre părți pentru noi concesii reciproce în domeniul comerțului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 Lege 73/2003
11.03.2003
125. PL 125/24.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea participării Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asociația Forțelor de Poliție și Jandarmerie Europene și Mediteraneene cu Statut Militar Lege 218/2003
22.05.2003
126. PL 126/24.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului Lege 299/2003
01.07.2003
127. Pl 127/24.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.72(2) din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
128. Pl 128/24.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.56 lit.d din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
129. Pl 129/24.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.59 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
130. Pl 130/24.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.69 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
131. Pl 131/24.02.2003 Propunere legislativă privind completarea art.69 din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
132. Pl 132/24.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.70 lit.h din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
133. Pl 133/24.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.71(1) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
134. Pl 134/24.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.71(3) din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
135. Pl 135/24.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.74(1) cu lit.e din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
136. Pl 136/24.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.79(8) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
137. Pl 137/24.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.80(3) din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
138. Pl 138/24.02.2003 Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.217 (1) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
139. Pl 139/24.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.205(1) lit.a din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
140. Pl 140/24.02.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.72, alin.(3) din Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
141. Pl 141/24.02.2003 Propunere legislativă privind reglementarea datoriilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, inclusiv a penalităților cumulate de unitățile și instituțiile de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică respinsa
definitiv
27.04.2004
142. Pl 142/24.02.2003 Propunere legislativă "Legea Pomiculturii" Lege 348/2003
10.07.2003
143. Pl 143/25.02.2003 Propunere legislativă privind producerea și valorificarea legumelor de câmp clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
17.06.2003
144. Pl 144/25.02.2003 Propunere legislativă privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale de seră clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
17.06.2003
145. Pl 145/25.02.2003 Propunere legislativă privind înființarea orașului Sântana, județul Arad Lege 583/2003
22.12.2003
146. Pl 146/25.02.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
04.11.2003
147. Pl 147/25.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
148. Pl 148/25.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
149. Pl 149/25.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
150. Pl 150/25.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
151. Pl 151/25.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
152. Pl 152/25.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
153. Pl 153/25.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
154. Pl 154/25.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
155. PL 155/25.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional semnat la Kiev la 15 martie 2002, la Acordul de cooperare între guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre privind combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra la 2 octombrie 1998 Lege 164/2003
22.04.2003
156. PL 156/25.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 2 august 2002 și la Bruxelles la 11 aprilie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București - Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000 Lege 159/2003
16.04.2003
157. PL 157/25.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv pașnice a energiei nucleare Lege 321/2003
08.07.2003
158. PL 158/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a țărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la București la 23 octombrie 2002 Lege 146/2003
14.04.2003
159. PL 159/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2003 pentru ratificarea Acordului privind Programul de cooperare pentru dezvoltare pentru o perioadă de cinci ani dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene, semnat la București la 20 iulie 2002 Lege 163/2003
22.04.2003
160. PL 160/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2003 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul național PHARE 2000, Programul ACCESS 2000 și Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 Lege 145/2003
14.04.2003
161. PL 161/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 199/2003
15.05.2003
162. PL 162/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2003 pentru modificarea art.8 lit.e) din Legea nr.148/2000 privind publicitatea Lege 219/2003
22.05.2003
163. PL 163/25.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deține și folosi sigilii cu stema României și timbru sec instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul național de învățământ Lege 231/2003
23.05.2003
164. PL 164/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea alin.(3) al art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 197/2003
13.05.2003
165. PL 165/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2003 pentru modificarea art.36 din Legea nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate Lege 183/2003
09.05.2003
166. PL 166/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2003 pentru modificarea și completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare și serviciile publice de salubrizare a localităților Lege 194/2003
13.05.2003
167. PL 167/25.02.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Croația la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 și a Protocolului adițional nr.12 la Acordul central european de comerț liber (CEFTA), semnat la Zagreb la 5 decembrie 2002 Lege 123/2003
11.04.2003
168. PL 168/25.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice Lege 245/2003
10.06.2003
169. PL 169/26.02.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind Programul FEU+6, semnat la București la 17 mai 2002 Lege 162/2003
22.04.2003
170. PL 170/26.02.2003 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965 Lege 124/2003
11.04.2003
171. PL 171/26.02.2003 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 18 martie 1970 Lege 175/2003
09.05.2003
172. PL 172/26.02.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea finală Lege 320/2003
08.07.2003
173. Pl 173/26.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.345 din 1 iunie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr.371 din 1 iunie 2002 privind Taxa pe valoarea adăugată respinsa
definitiv
09.09.2003
174. Pl 174/26.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.4, alin.1, al Legii nr.9/1998, privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 sept.1940 respinsa
definitiv
27.04.2004
175. Pl 175/27.02.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 468/2003
12.11.2003
176. Pl 176/28.02.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al Legii 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat respinsa
definitiv
09.09.2003
177. Pl 177/03.03.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.189 din 8 decembrie 1999 Lege 76/2004
26.03.2004
178. Pl 178/03.03.2003 Propunere legislativă privind constituirea dreptului de proprietate a unor suprafețe de pădure pentru Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților respinsa
definitiv
21.10.2003
179. PL 179/03.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002 Lege 148/2003
14.04.2003
180. PL 180/03.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002 Lege 142/2003
14.04.2003
181. Pl 181/03.03.2003 Propunere legislativă privind susținerea sporului demografic natural prin protejarea mamelor care au născut și au păstrat în îngrijire trei sau mai mulți copii respinsa
definitiv
16.03.2004
182. Pl 182/04.03.2003 Propunere legislativă privind constituirea zonelor metropolitane respinsa
definitiv
17.02.2004
183. Pl 183/04.03.2003 Propunere legislativă privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior-S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
184. Pl 184/04.03.2003 Propunere legislativă pentru completarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.16/1999 privind aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România Lege 451/2003
12.11.2003
185. Pl 185/04.03.2003 Propunere legislativă privind modificarea art.19(1) lit.(a) din Legea nr.519/2002 prin care s-a aprobat OUG nr.102/1999, modificată și completată cu OUG nr.40/2000 pentru protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
17.02.2004
186. Pl 186/04.03.2003 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor respinsa
definitiv
17.02.2004
187. PL 187/05.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului Lege 278/2003
23.06.2003
188. PL 188/05.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2003 pentru modificarea art.31 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale Lege 192/2003
13.05.2003
189. PL 189/05.03.2003 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 249/2003
10.06.2003
190. PL 190/05.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2003 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 275/2003
23.06.2003
191. PL 191/05.03.2003 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.40/2002 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 182/2003
09.05.2003
192. PL 192/05.03.2003 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 181/2003
09.05.2003
193. PL 193/05.03.2003 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.25/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 180/2003
09.05.2003
194. PL 194/05.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale Lege 198/2003
13.05.2003
195. Pl 195/05.03.2003 Propunere legislativă privind susținerea agriculturii prin cupoane atribuite gratuit și prin suspendarea impozitului pe terenul agricol respinsa
definitiv
23.09.2003
196. PL 196/05.03.2003 Proiectul Legii siguranței naționale a României retras
de catre initiator
02.02.2005
197. Pl 197/06.03.2003 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare Lege 433/2003
27.10.2003
198. Pl 198/06.03.2003 Propunere legislativă privind protecția proprietarilor și cumpărătorilor, persoane fizice, în cadrul tranzacțiilor imobiliare retrasa
de catre initiator
17.11.2003
199. Pl 199/06.03.2003 Propunere legislativă privind modificarea legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
200. Pl 200/10.03.2003 Propunere legislativă pentru declararea zonei Roșia Montană-Bucium-Zlatna arie protejată și monument al naturii respinsa
definitiv
09.09.2003
201. Pl 201/10.03.2003 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Săliște, județul Sibiu Lege 336/2003
08.07.2003
202. PL 202/11.03.2003 Proiect de Lege privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României Lege 269/2003
17.06.2003
203. Pl 203/11.03.2003 Propunere legislativă privind finanțarea și cofinanțarea instituțiilor de cultură respinsa
definitiv
17.02.2004
204. Pl 204/11.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 respinsa
definitiv
17.06.2003
205. Pl 205/12.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.31(4) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
206. Pl 206/12.03.2003 Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.57(5) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
207. Pl 207/12.03.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
208. Pl 208/12.03.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.4(3) lit.b din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
209. Pl 209/12.03.2003 Propunere legislativă pentru eliminarea art.16(2)din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
210. Pl 210/12.03.2003 Propunere legislativă pentru eliminarea art.70(2),lit.(h) din Codul Muncii respinsa
definitiv
17.06.2003
211. Pl 211/12.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale respinsa
definitiv
17.02.2004
212. Pl 212/12.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215, Legea administrației publice locale respinsa
definitiv
17.06.2003
213. Pl 213/12.03.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate respinsa
definitiv
17.06.2003
214. Pl 214/12.03.2003 Propunere legislativă privind reinserția socială a cetățenilor români de etnie romă retrasa
de catre initiator
25.10.2004
215. Pl 215/13.03.2003 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura Lege 481/2003
13.11.2003
216. PL 216/13.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 577/2003
22.12.2003
217. Pl 217/13.03.2003 Propunere legislativă privind consilierea obligatorie în cazul întreruperii de sarcină respinsa
de Senat
09.02.2006
218. Pl 218/13.03.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.50 lit.e din Codul Muncii Lege 480/2003
13.11.2003
219. PL 219/14.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art.22 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Lege 289/2003
27.06.2003
220. PL 220/17.03.2003 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 161/2003
19.04.2003
221. PL 221/17.03.2003 Proiectul Legii Corpului Agronomic din România Lege 459/2003
12.11.2003
222. PL 222/17.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2003 pentru modificarea Legii nr.36/1993 privind finanțarea unor acțiuni de integrare economică și culturală între România și Republica Moldova Lege 234/2003
02.06.2003
223. PL 223/17.03.2003 Proiect de Lege privind organizarea pieței plantelor ornamentale și produselor din floricultură pe principiile comunitare de piață Lege 305/2003
08.07.2003
224. Pl 224/17.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-Codul Muncii nr.53/2002 respinsa
definitiv
09.09.2003
225. Pl 225/17.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern Lege 30/2004
05.03.2004
226. Pl 226/17.03.2003 Propunere legislativă privind vânzarea unor terenuri, proprietate privată a statului sau al unităților administrativ teritoriale, aferente construcțiilor cu destinația de locuințe, din intravilanul localităților rurale și urbane respinsa
definitiv
09.09.2003
227. Pl 227/17.03.2003 Propunere legislativă de revizuire a Constituției României Lege 429/2003
23.10.2003
228. PL 228/18.03.2003 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea accesului internațional la justiție, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980 Lege 215/2003
22.05.2003
229. PL 229/18.03.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului General între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în domeniile economic, comercial, investițional, tehnico-științific, cultural, sportiv și de tineret, semnat la Riad la 3 iunie 2002 Lege 176/2003
09.05.2003
230. PL 230/18.03.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 221/2003
22.05.2003
231. PL 231/18.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 353/2003
10.07.2003
232. PL 232/18.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public Lege 475/2003
12.11.2003
233. PL 233/18.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale Lege 358/2003
11.07.2003
234. PL 234/19.03.2003 Proiect de Lege privind aderarea României la Convenția Europeană asupra recunoașterii și executării hotărârilor în materie de încredințare a copiilor și de restabilire a încredințării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980 Lege 216/2003
22.05.2003
235. PL 235/19.03.2003 Proiect de Lege privind cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecției mediului înconjurător Lege 179/2003
09.05.2003
236. PL 236/19.03.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra promovării serviciului de voluntariat transnațional pe termen lung pentru tineret, încheiată la Strasbourg la 11 mai 2000 Lege 213/2003
22.05.2003
237. PL 237/19.03.2003 Proiect de Lege pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD-Măsura 2.1-Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale Lege 177/2003
09.05.2003
238. Pl 238/19.03.2003 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr.150/31.10.2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
239. Pl 239/19.03.2003 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu al orașului Gheorgheni, județul Harghita Lege 584/2003
22.12.2003
240. PL 240/20.03.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 569/2003
22.12.2003
241. PL 241/20.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (BIE) Lege 235/2003
02.06.2003
242. Pl 242/24.03.2003 Propunere legislativă privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale în activitățile de realizare a securității, apărării și siguranței naționale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
243. PL 243/25.03.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Cehă în domeniul securității sociale, semnat la București la 24 septembrie 2002 Lege 223/2003
23.05.2003
244. PL 244/25.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 233/2003
31.05.2003
245. Pl 245/25.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.2 și art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată în M.Of., Partea 1, nr.387/18 august 2000 Lege 265/2004
16.06.2004
246. PL 246/26.03.2003 Proiect de Lege privind trecerea cu titlu gratuit a unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 225/2003
23.05.2003
247. PL 247/26.03.2003 Proiect de Lege privind infracțiunile la regimul transportului naval Lege 191/2003
13.05.2003
248. PL 248/26.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 95/2004
07.04.2004
249. Pl 249/27.03.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.25 alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
04.11.2003
250. Pl 250/27.03.2003 Propunere legislativă privind modificarea art.180 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
09.12.2003
251. Pl 251/27.03.2003 Propunere legislativă privind alocația de stat pentru naștere și alocația de stat pentru creșterea copilului respinsa
definitiv
16.03.2004
252. Pl 252/27.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
06.05.2003
253. Pl 253/27.03.2003 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 268/2003
13.06.2003
254. PL 254/28.03.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat Lege 293/2003
27.06.2003
255. Pl 255/31.03.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2001 aprobată prin Legea nr.338/2002 respinsa
definitiv
11.11.2003
256. Pl 256/01.04.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 351/2003
10.07.2003
257. Pl 257/02.04.2003 Propunere legislativă privind organizațiile pensionarilor respinsa
definitiv
09.11.2004
258. Pl 258/02.04.2003 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 Lege 428/2003
20.10.2003
259. PL 259/03.04.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO"-S.A.Câmpulung Lege 322/2003
08.07.2003
260. PL 260/03.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2003 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.543/2002 privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni Lege 258/2003
13.06.2003
261. Pl 261/03.04.2003 Propunere legislativă privind instituțiile publice de spectacole și concerte Lege 504/2004
17.11.2004
262. PL 262/03.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil Lege 314/2004
28.06.2004
263. PL 263/03.04.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la Asociația Mondială a Serviciilor Publice de Ocupare (A.M.S.P.O.) Lege 308/2003
08.07.2003
264. PL 264/03.04.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind transportul maritim, semnat la Cairo la 15 octombrie 2002 Lege 257/2003
13.06.2003
265. Pl 265/08.04.2003 Propunere legislativă privind modificarea Codului Muncii respinsa
definitiv
09.09.2003
266. Pl 266/08.04.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.70/26.11.1991 privind alegerile locale retrasa
de catre initiator
17.09.2003
267. Pl 267/08.04.2003 Propunere legislativă privind înființarea, în Municipiul Cluj-Napoca, a "MUZEULUI DURERII" secție a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei respinsa
definitiv
04.11.2003
268. Pl 268/08.04.2003 Propunere legislativă privind sărbătorirea Zilei Independenței de Stat a României la 10 Mai respinsa
definitiv
21.10.2003
269. Pl 269/08.04.2003 Propunere legislativă privind completarea art.135 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
17.06.2003
270. Pl 270/08.04.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 alin.(2) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată respinsa
definitiv
16.12.2003
271. Pl 271/08.04.2003 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
definitiv
04.11.2003
272. PL 272/09.04.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Lege 316/2003
08.07.2003
273. PL 273/09.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2003 pentru modificarea art.31 alin.(5) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Lege 268/2004
16.06.2004
274. PL 274/09.04.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităților Lege 273/2003
23.06.2003
275. PL 275/09.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2003 pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la București și la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr.489/2001 privind ratificarea acestui contract Lege 224/2003
23.05.2003
276. PL 276/09.04.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 357/2003
11.07.2003
277. PL 277/09.04.2003 Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor de câmp Lege 312/2003
08.07.2003
278. PL 278/09.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea plafonului de îndatorare publică internă a României pentru anul 2003 Lege 251/2003
10.06.2003
279. PL 279/09.04.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al patrulea Protocol adițional, semnat la Roma la 11 decembrie 2002, la Acordul cu privire la Forța multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Scopje la 26 septembrie 1998 Lege 214/2003
22.05.2003
280. PL 280/09.04.2003 Proiect de Lege privind registrul unic de control Lege 252/2003
10.06.2003
281. PL 281/09.04.2003 Proiect de Lege privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști Lege 326/2003
08.07.2003
282. Pl 282/10.04.2003 Propunere legislativă privind accelerarea fluxurilor monetare în economia națională respinsa
definitiv
09.09.2003
283. PL 283/14.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 565/2003
22.12.2003
284. PL 284/14.04.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică SUPER-SCHI ÎN CARPAȚI Lege 526/2003
11.12.2003
285. PL 285/14.04.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată Lege 120/2004
19.04.2004
286. PL 286/15.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru modificarea art.II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2003 Lege 553/2003
18.12.2003
287. Pl 287/15.04.2003 Propunere legislativă privind conferirea decorațiilor cu însemne de război Lege 517/2003
28.11.2003
288. Pl 288/15.04.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu respinsa
definitiv
11.05.2004
289. Pl 289/15.04.2003 Propunere legislativă privind declararea Complexului muzeal "Casa memorială Octavian Goga" de la Ciucea, jud. Cluj drept obiectiv de patrimoniu de importanță națională respinsa
definitiv
23.09.2003
290. Pl 290/15.04.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.20 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
09.11.2004
291. PL 291/15.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe și Serviciului de Telecomunicații Speciale Lege 317/2003
08.07.2003
292. Pl 292/16.04.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei RAFAILA, județul VASLUI, prin reorganizarea comunei Todirești Lege 20/2004
24.02.2004
293. Pl 293/16.04.2003 Propunere legislativă pentru soluționarea spațiilor de locuit ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar respinsa
definitiv
25.11.2003
294. Pl 294/16.04.2003 Propunere legislativă privind amendamentul la art.9 alin.(4) din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea , organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, republicată, pentru menținerea în activitate a medicilor de familie stabiliți în mediul rural de cel puțin 5 ani și după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere respinsa
definitiv
18.05.2004
295. Pl 295/16.04.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsa
definitiv
17.06.2003
296. Pl 296/16.04.2003 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi sociale respinsa
definitiv
29.06.2004
297. Pl 297/16.04.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Titlul III, Art.215 ÎNȘELĂCIUNEA din Codul Penal retrasa
de catre initiator
17.03.2004
298. PL 298/16.04.2003 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român Lege 356/2003
11.07.2003
299. Pl 299/16.04.2003 Propunere legislativă pentru modificare Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
16.03.2004
300. PL 300/21.04.2003 Proiect de Lege privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora Lege 449/2003
12.11.2003
301. PL 301/21.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2003 pentru modificarea și completarea art.20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate Lege 325/2003
08.07.2003
302. Pl 302/23.04.2003 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 87 din Legea 92/1992 pentru organizare judecătorească respinsa
definitiv
17.02.2004
303. Pl 303/23.04.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
17.06.2003
304. PL 304/24.04.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2003 privind vânzarea unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române S.A. Lege 291/2003
27.06.2003
305. PL 305/24.04.2003 Proiect de Lege privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități Lege 554/2003
18.12.2003
306. PL 306/24.04.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală Lege 240/2003
06.06.2003
307. PL 307/05.05.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale Lege 531/2003
11.12.2003
308. PL 308/05.05.2003 Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră Lege 469/2003
12.11.2003
309. Pl 309/05.05.2003 Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea comunităților urbane respinsa
definitiv
17.02.2004
310. Pl 310/07.05.2003 Propunere legislativă privind regimul mormintelor, cimitirelor și operelor comemorative de război și înființarea Societății Naționale pentru Cinstirea Eroilor respinsa
definitiv
25.11.2003
311. PL 311/07.05.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național Lege 462/2003
12.11.2003
312. PL 312/07.05.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului consilierilor de integrare Lege 272/2003
23.06.2003
313. PL 313/07.05.2003 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta -Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001 Lege 243/2003
06.06.2003
314. PL 314/07.05.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților Lege 253/2003
10.06.2003
315. PL 315/07.05.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1 decembrie 1999 Lege 271/2003
23.06.2003
316. Pl 316/08.05.2003 Propunere legislativă de modificare a Legii 111/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor respinsa
definitiv
16.12.2003
317. PL 317/12.05.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei pentru Implementarea în comun (JI) și a Acordului asupra proiectului ''Dezvoltarea utilităților municipale - sistemul de încălzire din Făgăraș - faza a doua - CT5, CT6, CT7,CT8, județul Brașov '', semnate la Oslo la 21 decembrie 2001 Lege 302/2003
04.07.2003
318. Pl 318/12.05.2003 Propunere legislativă privind Amendament la Legea 586/2002 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 323/2004
06.07.2004
319. Pl 319/12.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
320. Pl 320/13.05.2003 Propunere legislativă de modificare și completare a Cărții a IV-a "Despre arbitraj" din Codul de procedură civilă clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
321. Pl 321/14.05.2003 Propunere legislativă privind atribuirea, pe toată durata vieții, a unui apartament de 2 (doua) camere scriitorului Ion Miloș, Cetățean de onoare al României respinsa
definitiv
09.09.2003
322. PL 322/19.05.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri Lege 149/2004
11.05.2004
323. PL 323/19.05.2003 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate retras
de catre initiator
02.02.2005
324. Pl 324/20.05.2003 Propunere legislativă privind modificarea art.27 din Legea nr.215/23 aprilie 2001 publicată în Monitorul Oficial al României nr.204/23 aprilie 2001 respinsa
definitiv
09.09.2003
325. Pl 325/20.05.2003 Propunere legislativă cu privire la localurile de alimentație publică respinsa
definitiv
09.09.2003
326. Pl 326/20.05.2003 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
definitiv
16.03.2004
327. Pl 327/20.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.165/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate respinsa
definitiv
04.05.2004
328. PL 328/20.05.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 43/2004
17.03.2004
329. Pl 329/20.05.2003 Propunere legislativă privind clasificarea societăților naționale și a regiilor și pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducătorilor acestora respinsa
definitiv
09.12.2003
330. Pl 330/20.05.2003 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor respinsa
definitiv
09.09.2003
331. Pl 331/20.05.2003 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
17.02.2004
332. Pl 332/20.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69 din 29 august 2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate respinsa
definitiv
09.09.2003
333. Pl 333/20.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice retrasa
de catre initiator
31.08.2004
334. Pl 334/20.05.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
09.12.2003
335. Pl 335/21.05.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Porumbenii, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Mugeni respinsa
definitiv
24.02.2004
336. Pl 336/22.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu respinsa
definitiv
17.02.2004
337. Pl 337/26.05.2003 Propunere legislativă privind statutul medicului de medicina muncii și organizarea serviciilor de medicina muncii Lege 418/2004
18.10.2004
338. Pl 338/26.05.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, modificată prin Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
28.09.2004
339. Pl 339/27.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.III din Cartea II Titlul I "Asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor publice, prevenirea și combaterea corupției" din Legea nr.161/19.04.2003 publicată în Monitorul Oficial nr.279/21.04.2003 respinsa
definitiv
17.02.2004
340. PL 340/27.05.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Baku, la 29 octombrie 2002 Lege 368/2003
19.09.2003
341. PL 341/27.05.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002 Lege 284/2003
26.06.2003
342. PL 342/27.05.2003 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Coșna, prin reorganizarea comunei Dorna Candrenilor, județul Suceava Lege 378/2003
30.09.2003
343. PL 343/27.05.2003 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila Lege 376/2003
30.09.2003
344. PL 344/27.05.2003 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Malu, prin reorganizarea comunei Vedea, județul Giurgiu Lege 377/2003
30.09.2003
345. PL 345/27.05.2003 Proiect de Lege privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național Lege 355/2003
10.07.2003
346. PL 346/27.05.2003 Proiect de Lege privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase Lege 360/2003
02.09.2003
347. PL 347/27.05.2003 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local Lege 306/2003
08.07.2003
348. Pl 348/27.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.02.2004
349. Pl 349/28.05.2003 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.491 din 11 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare respinsa
definitiv
16.12.2003
350. Pl 350/28.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim acordat respinsa
definitiv
17.02.2004
351. Pl 351/28.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Ordonanța Guvernului nr.36/2003 privind taxele și impozitele locale respinsa
definitiv
04.11.2003
352. Pl 352/28.05.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoare adăugată respinsa
definitiv
04.11.2003
353. PL 353/28.05.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2002 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, semnat la București și la Bruxelles la 1 aprilie 2003 Lege 303/2003
04.07.2003
354. PL 354/28.05.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha Lege 295/2003
30.06.2003
355. PL 355/28.05.2003 Proiect de Lege pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înființarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterană din octombrie 1997 și aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) din 4-6 noiembrie 1997 Lege 288/2003
27.06.2003
356. PL 356/28.05.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii San Marino privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București la 26 noiembrie 2002 Lege 300/2003
04.07.2003
357. PL 357/28.05.2003 Proiect de Lege pentru completarea art.325 din Codul penal respins
definitiv
26.05.2004
358. PL 358/30.05.2003 Proiectul Legii Codului Penal Lege 301/2004
28.06.2004
359. PL 359/30.05.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular Lege 595/2003
22.12.2003
360. PL 360/30.05.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington, prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003 Lege 370/2003
19.09.2003
361. PL 361/02.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol și scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiții "Deponeu Ecologic Zonal" - județul Timiș Lege 361/2003
19.09.2003
362. PL 362/02.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 114/2004
07.04.2004
363. PL 363/03.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art.37 alin.2 din Legea nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare Lege 328/2003
08.07.2003
364. PL 364/03.06.2003 Proiect de Lege privind afilierea Direcției Generale de Informații a Apărării la Agenția Sisteme de Culegere și Exploatare pentru Câmpul de Luptă și autorizarea plății cotizației anuale Lege 332/2003
08.07.2003
365. PL 365/03.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind înființarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanța (România) la Omisalj (Croația) dintre România, Republica Federală Iugoslavia și Republica Croația, semnat la București la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999 Lege 345/2003
10.07.2003
366. PL 366/03.06.2003 Proiect de Lege pentru aderarea României la articolul 1, în forma modificată, adoptat la Geneva la 21 decembrie 2001, la Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcană și altor dispozitive, în forma modificată, adoptat la Geneva la 3 mai 1996 (Protocolul II modificat la 3 mai 1996) și la Protocolul adițional privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV), adoptat la Viena la 13 octombrie 1995, ale Convenției privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva la 10 octombrie 1980 Lege 287/2003
27.06.2003
367. PL 367/03.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind statutul forțelor României în statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 și 11 martie 2003 Lege 301/2003
04.07.2003
368. Pl 368/03.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului XIII din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
05.04.2004
369. Pl 369/03.06.2003 Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de medic dentist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România respinsa
definitiv
24.06.2004
370. PL 370/03.06.2003 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației Lege 1/2005
21.02.2005
371. PL 371/03.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului opțional la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 Lege 283/2003
26.06.2003
372. Pl 372/04.06.2003 Propunere legislativă privind asigurările private de sănătate clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
17.02.2004
373. Pl 373/05.06.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată respinsa
definitiv
04.11.2003
374. Pl 374/05.06.2003 Propunere legislativă pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a medicamentelor de uz uman provenite din import precum și a unor bunuri provenite din import destinate industriei farmaceutice din România respinsa
definitiv
16.12.2003
375. PL 375/05.06.2003 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 279/2003
24.06.2003
376. PL 376/06.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor, semnat la București, la 20 februarie 2003 Lege 369/2003
19.09.2003
377. PL 377/06.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Internațională pentru Migrație privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat la București, la 28 iunie 2002 Lege 374/2003
22.09.2003
378. PL 378/06.06.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea lor Lege 448/2003
12.11.2003
379. Pl 379/09.06.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Văleni, județul Neamț, prin reorganizarea comunei Botești Lege 19/2004
24.02.2004
380. Pl 380/09.06.2003 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui Lege 582/2003
22.12.2003
381. Pl 381/09.06.2003 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Orlat, județul Sibiu respinsa
definitiv
17.02.2004
382. Pl 382/09.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor Naționale respinsa
definitiv
16.04.2013
383. PL 383/10.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.390/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine Lege 406/2003
13.10.2003
384. Pl 384/10.06.2003 Propunere legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț respinsa
definitiv
16.12.2003
385. Pl 385/11.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1996 modificată și completată prin legea privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și în mediul de afaceri și prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
16.03.2004
386. PL 386/12.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale Lege 108/2004
07.04.2004
387. PL 387/13.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare (ISPA) pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și a stației de epurare din Piatra Neamț", Județul Neamț-România, semnat la Bruxelles, la 10 decembrie 2002, și la București, la 31 martie 2003 Lege 418/2003
20.10.2003
388. PL 388/13.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 566/2003
22.12.2003
389. Pl 389/13.06.2003 Propunere legislativă pentru abrogarea Titlului III al Cărții II din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției retrasa
de catre initiator
14.04.2004
390. Pl 390/13.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Cartea II, Titlul II din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
30.03.2004
391. PL 391/16.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, Județul Buzău, România", semnat la Bruxelles, la 13 decembrie 2002 și la București, la 31 martie 2003 Lege 417/2003
20.10.2003
392. PL 392/16.06.2003 Proiectul Legii asigurărilor private de sănătate Lege 212/2004
27.05.2004
393. Pl 393/16.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi din Cartea II, Titlul I din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
28.09.2004
394. Pl 394/16.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
28.09.2004
395. Pl 395/16.06.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei FRUNTIȘENI, prin reorganizarea comunei Grivița, județul Vaslui Lege 17/2004
24.02.2004
396. Pl 396/16.06.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei POGONEȘTI, județul VASLUI, prin reorganizarea comunei Ivești Lege 21/2004
24.02.2004
397. Pl 397/16.06.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Unguriu, prin reorganizarea comunei Măgura, județul Buzău Lege 13/2004
24.02.2004
398. Pl 398/16.06.2003 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Miercurea Sibiului, județul Sibiu respinsa
definitiv
17.02.2004
399. Pl 399/17.06.2003 Propunere legislativă privind modificarea legii pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
17.02.2004
400. PL 400/17.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date Lege 476/2003
12.11.2003
401. PL 401/18.06.2003 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Beștepe, prin reorganizarea comunei Mahmudia, județul Tulcea Lege 37/2004
11.03.2004
402. PL 402/18.06.2003 Proiect de Lege pentru înființare comunei Văcăreni, prin reorganizarea comunei Luncavița, județul Tulcea Lege 471/2003
12.11.2003
403. PL 403/18.06.2003 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Capu-Câmpului, prin reorganizarea comunei Valea-Moldovei, județul Suceava Lege 472/2003
12.11.2003
404. PL 404/18.06.2003 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Hănțești, prin reorganizarea comunei Adâncata, județul Suceava Lege 473/2003
12.11.2003
405. PL 405/18.06.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice Lege 386/2003
30.09.2003
406. PL 406/19.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative Lege 382/2006
05.10.2006
407. Pl 407/24.06.2003 Propunere legislativă privind stimularea constituirii și sprijinirea activității formelor asociative de exploatare și gospodărire agricole, zootehnice și silvice respinsa
definitiv
05.10.2004
408. PL 408/25.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națonală a Rezervelor de Stat în anul 2001 Lege 388/2003
30.09.2003
409. PL 409/25.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A., Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 389/2003
30.09.2003
410. PL 410/25.06.2003 Proiect de Lege pentru stabilirea parității între dolarul cliring și dolarul S.U.A. cu scopul stingerii obligațiilor ce derivă din scrisorile de contragaranție, exprimate în dolari cliring, pe relația Republica Islamică Iran Lege 392/2003
30.09.2003
411. PL 411/25.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de pre-aderare pentru măsura Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și al apei uzate în municipiul Sibiu, județul Sibiu, România, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003 Lege 373/2003
19.09.2003
412. PL 412/25.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența sub formă de grant din Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orașele Baia Mare, Botoșani, Drobeta Turnu-Severin, Galați, Deva și Hunedoara în România", semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002, și la București la 11 martie 2003 Lege 365/2003
19.09.2003
413. PL 413/25.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate și a stației de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003 Lege 371/2003
19.09.2003
414. PL 414/25.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Actului adițional nr.1, convenit prin scrisoarea semnată la București la 5 mai 2003 și la Paris la 12 mai 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999 Lege 298/2003
30.06.2003
415. Pl 415/25.06.2003 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit respinsa
definitiv
16.12.2003
416. Pl 416/25.06.2003 Propunere legislativă privind stabilirea destinației cotei de 1% din impozitul pe venitul anual global aflată la dispoziția contribuabililor persoane fizice respinsa
definitiv
16.12.2003
417. Pl 417/25.06.2003 Propunere legislativă privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar Lege 539/2003
15.12.2003
418. Pl 418/25.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
definitiv
16.03.2004
419. Pl 419/25.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 472/2004
04.11.2004
420. Pl 420/25.06.2003 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.64/1999 respinsa
definitiv
04.11.2003
421. Pl 421/25.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002 respinsa
definitiv
24.02.2004
422. PL 422/26.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învățământ, salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică Lege 315/2003
08.07.2003
423. Pl 423/26.06.2003 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Săcuieni, județul Bihor Lege 12/2004
24.02.2004
424. Pl 424/26.06.2003 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991, aprobată cu modificări prin Legea nr.310/2002 respinsa
definitiv
16.12.2003
425. Pl 425/26.06.2003 Propunere legislativă pentru reorganizarea administrativ-teritorială a unor județe din centrul României respinsa
definitiv
25.11.2003
426. Pl 426/26.06.2003 Propunere legislativă privind declararea satului Boița în comună prin reorganizarea orașului Tălmaciu din Sibiu, județul Sibiu respinsa
definitiv
16.03.2004
427. Pl 427/26.06.2003 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea centrelor de permanență pentru asigurarea asistenței medicale în regim de continuitate Lege 263/2004
16.06.2004
428. PL 428/26.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.52/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații Lege 432/2003
27.10.2003
429. PL 429/26.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2002 pentru modificarea art.138 și art.139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate Lege 266/2004
16.06.2004
430. PL 430/26.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România Lege 66/2004
24.03.2004
431. PL 431/26.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Lege 405/2003
13.10.2003
432. PL 432/26.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite Lege 486/2003
18.11.2003
433. PL 433/26.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri funciare" - S.A. Lege 381/2003
30.09.2003
434. PL 434/26.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2003 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 600 miliarde lei a despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale Lege 390/2003
30.09.2003
435. PL 435/26.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România Lege 458/2003
12.11.2003
436. PL 436/26.06.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 285/2004
23.06.2004
437. PL 437/26.06.2003 Proiect de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare Lege 387/2003
30.09.2003
438. PL 438/26.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002 Lege 366/2003
19.09.2003
439. PL 439/26.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 18 martie 2002, și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 18 martie 2002 Lege 367/2003
19.09.2003
440. PL 440/26.06.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre în România" semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003 Lege 372/2003
19.09.2003
441. PL 441/26.06.2003 Proiect de Lege privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război Lege 379/2003
30.09.2003
442. PL 442/26.06.2003 Proiect de Lege privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Lege 206/2004
27.05.2004
443. Pl 443/26.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.39 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și ale Legii nr.169/1997, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
17.02.2004
444. PL 444/27.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate Lege 403/2003
07.10.2003
445. PL 445/27.06.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii Lege 38/2004
11.03.2004
446. PL 446/30.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor, precum și a unor alte acte normative Lege 558/2003
18.12.2003
447. PL 447/30.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2003 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung Lege 423/2003
20.10.2003
448. PL 448/30.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile Lege 431/2003
27.10.2003
449. PL 449/30.06.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003 Lege 422/2003
20.10.2003
450. PL 450/30.06.2003 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1997 cu privire la regimul juridic al adopției Lege 385/2003
30.09.2003
451. Pl 451/30.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii concurenței nr.21/1996 respinsa
definitiv
01.06.2004
452. Pl 452/30.06.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea literei a) a alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 171/2004
14.05.2004
453. Pl 453/01.07.2003 Propunere legislativă privind reînființarea Comunei Frăsinet, județul Teleorman respinsa
definitiv
24.02.2004
454. Pl 454/03.07.2003 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2 ) al art.30 din Legea sanitar-veterinară nr.60/1974 cu modificările și completările ulterioare Lege 580/2003
22.12.2003
455. Pl 455/09.07.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei CIOCANI, prin reorganizarea comunei PERIENI, județul Vaslui respinsa
definitiv
24.02.2004
456. PL 456/11.07.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001 Lege 411/2003
20.10.2003
457. PL 457/11.07.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 09 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Reabilitarea sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001 Lege 412/2003
20.10.2003
458. PL 458/11.07.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001 Lege 414/2003
20.10.2003
459. PL 459/11.07.2003 Proiect de Lege privind asocierea Guvernului României la Institutul European din Washington și plata cotizației de membru Lege 413/2003
20.10.2003
460. PL 460/14.07.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor Lege 383/2003
30.09.2003
461. PL 461/15.07.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului Mureș, în România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001 Lege 416/2003
20.10.2003
462. PL 462/23.07.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2002 Lege 409/2004
18.10.2004
463. PL 463/23.07.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 precum și a contului de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2002 Lege 417/2004
18.10.2004
464. PL 464/28.07.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2003 pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 562/2003
22.12.2003
465. Pl 465/04.08.2003 Propunere legislativă privind Medalia Bărbăție și Credință Lege 528/2003
11.12.2003
466. Pl 466/08.08.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului retrasa
de catre initiator
10.09.2003
467. PL 467/20.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul naval Lege 601/2003
22.12.2003
468. PL 468/20.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice " Termoelectrica " - S.A., Societatea Comercială " Electrocentrale " Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 427/2003
20.10.2003
469. PL 469/20.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale " Tractorul UTB " - S.A. Brașov Lege 498/2004
12.11.2004
470. PL 470/20.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2003 privind acordarea de către Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului către Societatea Comercială ARO S.A. Câmpulung a unor sume de bani necesare finalizării unor contracte comerciale Lege 424/2003
20.10.2003
471. PL 471/25.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordrea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat Lege 426/2003
20.10.2003
472. PL 472/25.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2003 privind modificarea unor dispoziții din Codul de procedură penală Lege 359/2003
02.09.2003
473. PL 473/26.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2003 pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 533/2003
11.12.2003
474. PL 474/27.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv Lege 596/2003
22.12.2003
475. Pl 475/27.08.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 38 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
15.06.2004
476. Pl 476/28.08.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural Lege 591/2003
22.12.2003
477. Pl 477/28.08.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Frăsinet prin reorganizarea comunei Băbăița, județul Teleorman respinsa
definitiv
24.02.2004
478. Pl 478/28.08.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Dracea prin reorganizarea comunei Crângu, județul Teleorman respinsa
definitiv
24.02.2004
479. Pl 479/28.08.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei BECIU prin reorganizarea comunei Plopii Slăvitești respinsa
definitiv
24.02.2004
480. Pl 480/28.08.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Beuca, prin reorganizarea comunei Drăcșenei, județul Teleorman respinsa
definitiv
24.02.2004
481. PL 481/28.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2002(2002/000-586.01-2002/000-586.06), semnat la București, la 11 decembrie 2002 Lege 434/2003
27.10.2003
482. PL 482/28.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul Phare 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, semnat la București la 11 decembrie 2002 Lege 435/2003
27.10.2003
483. PL 483/28.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană, referitor la Programul Phare 2002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 11 decembrie 2002 Lege 436/2003
27.10.2003
484. PL 484/28.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și pentru modificarea și completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societățile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului Lege 538/2003
15.12.2003
485. PL 485/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale Lege 545/2003
18.12.2003
486. PL 486/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european Lege 456/2003
12.11.2003
487. PL 487/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 504/2003
26.11.2003
488. PL 488/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2003 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 563/2003
22.12.2003
489. PL 489/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale Lege 515/2003
28.11.2003
490. PL 490/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2003 pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 564/2003
22.12.2003
491. PL 491/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor Lege 503/2003
26.11.2003
492. PL 492/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 123/2004
19.04.2004
493. PL 493/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice Lege 535/2003
15.12.2003
494. PL 494/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație Lege 575/2003
22.12.2003
495. PL 495/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 27/2004
05.03.2004
496. PL 496/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvenului nr.78/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 Lege 425/2003
20.10.2003
497. PL 497/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene precum și ale primarilor și viceprimarilor Lege 578/2003
22.12.2003
498. PL 498/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiilor de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe Lege 524/2003
11.12.2003
499. PL 499/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală Lege 609/2003
22.12.2003
500. PL 500/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, terifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță Lege 8/2004
18.02.2004
501. PL 501/30.08.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2003 privind înființarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor Lege 600/2003
22.12.2003
502. PL 502/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 Lege 500/2003
26.11.2003
503. PL 503/30.08.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2003 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 Lege 501/2003
26.11.2003
504. Pl 504/01.09.2003 Propunere legislativă privind declararea comunei VICOVU DE SUS, județul Suceava, oraș respinsa
definitiv
16.03.2004
505. PL 505/02.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2003 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul Comunitar de Acțiune în domeniul Sănătății Publice (2003-2008), semnat la București, la 11 februarie 2003, și la Bruxelles, la 3 aprilie 2003 Lege 443/2003
12.11.2003
506. Pl 506/02.09.2003 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice retrasa
de catre initiator
03.03.2004
507. Pl 507/02.09.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215, Legea administrației publice locale respinsa
definitiv
25.11.2003
508. Pl 508/02.09.2003 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de detectiv particular respinsa
definitiv
16.12.2003
509. Pl 509/02.09.2003 Propunere legislativă privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii respinsa
definitiv
17.02.2004
510. Pl 510/02.09.2003 Propunere legislativă pentru scutirea de taxe notariale și de întăbulare a persoanelor care redobândesc proprietăți mobiliare și imobiliare de la Statul Român respinsa
definitiv
17.02.2004
511. Pl 511/02.09.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea O.G. nr.1/1992 cu privire la registrele agricole aprobată prin legea nr.68/1991 privind registrele agricole clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
512. Pl 512/02.09.2003 Propunere legislativă cu privire la adoptarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească retrasa
de catre initiator
15.12.2003
513. Pl 513/02.09.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoare adăugată respinsa
definitiv
16.12.2003
514. Pl 514/02.09.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.493/2002 respinsa
definitiv
17.02.2004
515. Pl 515/02.09.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii datoriei publice respinsa
definitiv
16.12.2003
516. Pl 516/02.09.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.121 din Codul penal retrasa
de catre initiator
15.12.2003
517. Pl 517/02.09.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
16.03.2004
518. Pl 518/03.09.2003 Propunere legislativă pentru completarea alineatului 3 al articolului 86 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
24.02.2004
519. Pl 519/03.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Leliceni, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Sîncrăieni, județul Harghita respinsa
definitiv
24.02.2004
520. Pl 520/03.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Sîntimbru, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Sîncrăieni, județul Harghita respinsa
definitiv
24.02.2004
521. Pl 521/03.09.2003 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Racu, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Siculeni, județul Harghita respinsa
definitiv
24.02.2004
522. Pl 522/03.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Ciceu, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Siculeni, județul Harghita respinsa
definitiv
24.02.2004
523. PL 523/04.09.2003 Proiect de Lege pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției Lege 375/2003
22.09.2003
524. PL 524/04.09.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat Lege 603/2003
22.12.2003
525. PL 525/05.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2003 pentru modificarea art.15 alin.(8) din Ordonanța Guvernului nr.102 din 31 august 2000 privind statutul și regimul refugiaților în România Lege 467/2003
12.11.2003
526. PL 526/08.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2003 privind completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 280/2004
23.06.2004
527. Pl 527/08.09.2003 Propunere legislativă privind declararea municipiului Lugoj " Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989 " Lege 572/2003
22.12.2003
528. Pl 528/08.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei BURLA, Județul Suceava Lege 78/2004
26.03.2004
529. Pl 529/08.09.2003 Propunere legislativă privind declararea comunei MILIȘĂUȚI, Județul Suceava, oraș respinsa
definitiv
16.03.2004
530. Pl 530/08.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei VOITINEL, județul Suceava respinsa
definitiv
24.02.2004
531. PL 531/09.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Bosnia și Herțegovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003 Lege 398/2003
07.10.2003
532. PL 532/09.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. Lege 452/2003
12.11.2003
533. PL 533/09.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei , semnat la București la 14 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003 Lege 393/2003
07.10.2003
534. PL 534/09.09.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001 Lege 399/2003
07.10.2003
535. PL 535/09.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2003 privind aprobarea achiziționării de către Ministerul Administrației și Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum și a plății serviciului de transport al acesteia până în portul Constanța Lege 464/2003
12.11.2003
536. PL 536/09.09.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 516/2003
28.11.2003
537. PL 537/09.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 537/2003
15.12.2003
538. PL 538/09.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2003 pentru suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne Lege 465/2003
12.11.2003
539. PL 539/09.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003 Lege 394/2003
07.10.2003
540. PL 540/09.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe Lege 447/2003
12.11.2003
541. PL 541/09.09.2003 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 31 ianuarie 2003, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră Lege 400/2003
07.10.2003
542. PL 542/09.09.2003 Proiect de Lege pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București Lege 455/2003
12.11.2003
543. PL 543/09.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 și la București la 28 martie 2003, între Guvernul României și Comisia Europeană, la memorandumurile de finanțare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeană în anii 2000, 2001, 2002 și încă nefinalizate Lege 395/2003
07.10.2003
544. PL 544/09.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2003 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex- S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului Lege 450/2003
12.11.2003
545. PL 545/09.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003 Lege 397/2003
07.10.2003
546. PL 546/09.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Macedonia, semnat la Skopje la 7 februarie 2003 Lege 396/2003
07.10.2003
547. PL 547/09.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare a Urgențelor Civil-Militare pentru Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001 Lege 421/2003
20.10.2003
548. PL 548/11.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecției minorităților naționale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002 Lege 419/2003
20.10.2003
549. PL 549/11.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Teheran la 26 ianuarie 2003 Lege 442/2003
27.10.2003
550. PL 550/11.09.2003 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, așa cum a fost modificat la 1 iulie 2002 Lege 430/2003
27.10.2003
551. PL 551/11.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 20 martie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP) Lege 437/2003
27.10.2003
552. PL 552/11.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe anul 2003 Lege 492/2003
18.11.2003
553. PL 553/11.09.2003 Proiectul Legii plantelor medicinale și aromatice Lege 491/2003
18.11.2003
554. PL 554/11.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2003 pentru modificarea art.10 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 567/2003
22.12.2003
555. PL 555/12.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești " Lege 147/2004
11.05.2004
556. PL 556/16.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la București la 7 august 2002 și la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000 Lege 415/2003
20.10.2003
557. PL 557/16.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Convenției privind înființarea Biroului European de Radiocomunicații (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993 Lege 482/2003
18.11.2003
558. PL 558/16.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile Lege 461/2003
12.11.2003
559. PL 559/16.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 Lege 444/2003
12.11.2003
560. PL 560/16.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicării legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 5 august 2003 Lege 445/2003
12.11.2003
561. PL 561/16.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare ai soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române Lege 488/2003
18.11.2003
562. Pl 562/17.09.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură retrasa
de catre initiator
24.03.2004
563. Pl 563/17.09.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Creditului Agricol pentru producție nr.150/2003 Lege 605/2003
22.12.2003
564. Pl 564/18.09.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Gârdani, județul Maramureș, prin reorganizarea comunei Sălsig respinsa
definitiv
24.02.2004
565. Pl 565/18.09.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Oncești, județul Maramureș, prin reorganizarea comunei Bârsana respinsa
definitiv
24.02.2004
566. Pl 566/18.09.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunelor Coaș și Coltău, județul Maramureș, prin reorganizarea comunei Săcălășeni respinsa
definitiv
24.02.2004
567. Pl 567/18.09.2003 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Ulmeni, județul Maramureș respinsa
definitiv
16.03.2004
568. Pl 568/18.09.2003 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Șomcuta Mare, județul Maramureș respinsa
definitiv
16.03.2004
569. Pl 569/18.09.2003 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Tăuții - Măgherăuș, județul Maramureș respinsa
definitiv
16.03.2004
570. Pl 570/18.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Poiana, județul Galați respinsa
definitiv
24.02.2004
571. Pl 571/18.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Negrilești, județul Galați respinsa
definitiv
24.02.2004
572. Pl 572/18.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Rădești, județul Galați Lege 16/2004
24.02.2004
573. PL 573/18.09.2003 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind învățământul rural, semnat la București la 23 mai 2003 Lege 441/2003
27.10.2003
574. PL 574/18.09.2003 Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003 Lege 440/2003
27.10.2003
575. PL 575/18.09.2003 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare din România, semnat la București la 11 iulie 2003 Lege 439/2003
27.10.2003
576. PL 576/19.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2003 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării societăților comerciale la care Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sunt acționari majoritari Lege 453/2003
12.11.2003
577. PL 577/19.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2003 privind modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit Lege 457/2003
12.11.2003
578. PL 578/19.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 470/2003
12.11.2003
579. PL 579/19.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței Lege 536/2003
15.12.2003
580. PL 580/19.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale Lege 463/2003
12.11.2003
581. PL 581/19.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România și ale personalului acestora Lege 474/2003
12.11.2003
582. PL 582/19.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Uniunea Europeană cu privire la participarea României la Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herțegovina(BiH), semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2002, și a Înțelegerii financiare între Ministerul de Interne din România și Șeful Misiunii/Comisarul Misiunii de Poliție a Uniunii Europene (EUPM) în Bosnia-Herțegovina, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2002 Lege 446/2003
12.11.2003
583. PL 583/19.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la București la 23 ianuarie 2003 Lege 438/2003
27.10.2003
584. PL 584/19.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2003 pentru acceptarea de către România a Amendamentelor la Anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare,1974, amendată și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002 Lege 484/2003
18.11.2003
585. Pl 585/23.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Mitrofani Județul Vâlcea Lege 82/2004
31.03.2004
586. Pl 586/24.09.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Drăguș prin reorganizarea comunei Viștea, județul Brașov respinsa
definitiv
24.02.2004
587. Pl 587/24.09.2003 Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de kinetoterapeut, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Kinetoterapeuților din România respinsa
definitiv
12.11.2013
588. Pl 588/25.09.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare Lege 50/2004
23.03.2004
589. PL 589/26.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de pâna la 5 ha inclusiv Lege 597/2003
22.12.2003
590. PL 590/26.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 543/2003
18.12.2003
591. Pl 591/29.09.2003 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare respinsa
definitiv
09.11.2004
592. PL 592/30.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2003 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 31 iulie 2003 Lege 496/2003
20.11.2003
593. PL 593/30.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Poștală Universală privind organizarea celui de al 23-lea Congres Poștal Universal la București, semnat la București la 20 iunie 2003 Lege 495/2003
20.11.2003
594. PL 594/30.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001 Lege 506/2003
26.11.2003
595. PL 595/30.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului Lege 96/2004
07.04.2004
596. PL 596/30.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale Lege 534/2003
11.12.2003
597. PL 597/30.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător Lege 529/2003
11.12.2003
598. PL 598/30.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice Lege 493/2003
18.11.2003
599. PL 599/30.09.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 490/2003
18.11.2003
600. PL 600/30.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România Lege 225/2004
27.05.2004
601. PL 601/30.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 154/2004
14.05.2004
602. PL 602/30.09.2003 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale Lege 264/2004
16.06.2004
603. PL 603/30.09.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 523/2003
11.12.2003
604. PL 604/30.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 47/2004
17.03.2004
605. Pl 605/30.09.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate, cu modificările și completările ulterioare Lege 335/2004
08.07.2004
606. PL 606/30.09.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI), adoptată la Conferința diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin, Comisia Dunării și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.), care s-a desfășurat la Budapesta în perioada 25 septembrie - 3 octombrie 2000 Lege 494/2003
18.11.2003
607. Pl 607/01.10.2003 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, din 1 aprilie 2000, cu modificările ulterioare retrasa
de catre initiator
22.03.2004
608. Pl 608/01.10.2003 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
27.04.2004
609. Pl 609/02.10.2003 Propunere legislativă privind constituirea Centrului cultural creștin-ortodox al Mănăstirii Cernica respinsa
definitiv
11.05.2004
610. Pl 610/02.10.2003 Propunere legislativă privind modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.68 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului, publicată în Monitorul Oficial nr.164 din 16 iulie 1992 retrasa
de catre initiator
15.12.2003
611. Pl 611/02.10.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48/2003 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri respinsa
definitiv
16.03.2004
612. Pl 612/02.10.2003 Propunere legislativă privind completarea prevederilor art.4 din Legea nr.70 din 26 noiembrie 1991 publicată în Monitorul Oficial nr.239 din 28 noiembrie 1991 și republicată în temeiul prevederilor Legii nr.25 din 12 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr.77 din 13 aprilie 1996 retrasa
de catre initiator
15.12.2003
613. Pl 613/02.10.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
16.03.2004
614. Pl 614/02.10.2003 Propunere legislativă pentru modificarea art.141, al.2 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
17.02.2004
615. PL 615/02.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu Lege 333/2004
08.07.2004
616. PL 616/07.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București - Otopeni" S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație Lege 487/2003
18.11.2003
617. Pl 617/07.10.2003 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.233 din 28 septembrie 1993 cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.523 din 31 decembrie 1998 respinsa
definitiv
16.03.2004
618. PL 618/07.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecție și Pază Lege 489/2003
18.11.2003
619. Pl 619/07.10.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2003 privind regimul metalelor prețioase în România respinsa
definitiv
27.04.2004
620. Pl 620/08.10.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată respinsa
definitiv
17.02.2004
621. Pl 621/09.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Ferești, județul Vaslui prin reorganizarea comunei Văleni respinsa
definitiv
24.02.2004
622. Pl 622/09.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Pușcași, județul Vaslui prin reorganizarea comunei Laza respinsa
definitiv
24.02.2004
623. Pl 623/09.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Dodești, județul VASLUI, prin reorganizarea comunei Viișoara respinsa
definitiv
24.02.2004
624. Pl 624/09.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei MUNTENI DE SUS, județul Vaslui respinsa
definitiv
24.02.2004
625. Pl 625/09.10.2003 Propunere legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură și gaz metan din clădiri colective respinsa
definitiv
03.02.2005
626. PL 626/09.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 568/2003
22.12.2003
627. Pl 627/09.10.2003 Propunere legislativă de completare a Legii nr.84/1995 - Legea învățământului respinsa
definitiv
17.02.2004
628. Pl 628/09.10.2003 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic retrasa
de catre initiator
25.02.2004
629. PL 629/10.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana"- S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și administrarea Consiliului Județean Cluj Lege 532/2003
11.12.2003
630. PL 630/10.10.2003 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr.63/1997, semnat la București la 30 iunie 2003 Lege 497/2003
20.11.2003
631. PL 631/10.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog-Ucraina Lege 576/2003
22.12.2003
632. PL 632/10.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 101/2004
07.04.2004
633. PL 633/10.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea , reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 39/2004
11.03.2004
634. PL 634/10.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului Lege 550/2003
18.12.2003
635. PL 635/13.10.2003 Proiect de Lege privind Codul de conduită a funcționarilor publici Lege 7/2004
18.02.2004
636. PL 636/13.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național pentru revizuirea Constituției Lege 542/2003
18.12.2003
637. PL 637/14.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2003 pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european Lege 589/2003
22.12.2003
638. PL 638/15.10.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii bancare nr.58/1998 Lege 485/2003
18.11.2003
639. PL 639/15.10.2003 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004 Lege 507/2003
28.11.2003
640. PL 640/15.10.2003 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 Lege 519/2003
03.12.2003
641. Pl 641/20.10.2003 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (3) al articolului 3 din Legea nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare Lege 557/2004
07.12.2004
642. Pl 642/20.10.2003 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Popești-Leordeni, județul Ilfov Lege 86/2004
05.04.2004
643. Pl 643/20.10.2003 Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" raport
depus
14.05.2020
644. PL 644/21.10.2003 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 513/2003
28.11.2003
645. PL 645/21.10.2003 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2002 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 512/2003
28.11.2003
646. PL 646/21.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 33/2004
11.03.2004
647. Pl 647/22.10.2003 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea fondului funciar nr.18/1991 retrasa
de catre initiator
03.03.2004
648. Pl 648/22.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Lăcusteni, Județul Vâlcea respinsa
definitiv
24.02.2004
649. Pl 649/22.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Diculești Județul Vâlcea respinsa
definitiv
24.02.2004
650. Pl 650/22.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Vinerea, județul Alba respinsa
definitiv
24.02.2004
651. Pl 651/22.10.2003 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii localității Dumbrava, comuna Ciugud, în localitatea Limba, comuna Ciugud, județul Alba Lege 115/2004
15.04.2004
652. Pl 652/22.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei CUT, județul Alba respinsa
definitiv
24.02.2004
653. Pl 653/22.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei ȘARD, județul Alba respinsa
definitiv
24.02.2004
654. Pl 654/22.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Bucerdea Grânoasă, județul Alba respinsa
definitiv
24.02.2004
655. Pl 655/22.10.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei Războieni Cetate, județul Alba respinsa
definitiv
24.02.2004
656. Pl 656/22.10.2003 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Benic, județul Alba respinsa
definitiv
24.02.2004
657. Pl 657/23.10.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local Lege 558/2004
07.12.2004
658. Pl 658/23.10.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei FÂNTÂNELE prin reorganizarea comunei Suhaia respinsa
definitiv
24.02.2004
659. Pl 659/23.10.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei PURANI prin reorganizarea comunei Siliștea respinsa
definitiv
24.02.2004
660. Pl 660/23.10.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei SAELELE prin reorganizarea comunei Lunca respinsa
definitiv
24.02.2004
661. Pl 661/23.10.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei UDA CLOCOCIOV prin reorganizarea comunei Slobozia Mândra respinsa
definitiv
24.02.2004
662. PL 662/24.10.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei privind protecția informațiilor militare clasificate schimbate, semnat la București la 22 iulie 2003 Lege 499/2003
26.11.2003
663. PL 663/24.10.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Actului Adițional nr.1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001, precum și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guverului nr.110/2001 privind ratificarea acestui Acord Lege 483/2003
18.11.2003
664. PL 664/24.10.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Pretoria la 7 mai 2003 Lege 498/2003
26.11.2003
665. PL 665/24.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București METROREX -S.A și Societatea Comercială ALSTOM Transport - S.A Lege 602/2003
22.12.2003
666. PL 666/24.10.2003 Proiect de Lege privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier național și/sau din afara fondului forestier național, pentru o perioadă de trei ani, în județele Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Tulcea și Teleorman Lege 570/2003
22.12.2003
667. PL 667/25.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Lege 552/2003
18.12.2003
668. PL 668/25.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 560/2003
19.12.2003
669. PL 669/25.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție Lege 26/2004
05.03.2004
670. PL 670/25.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială " ANTIBIOTICE " - S.A. Iași, în scopul retehnologizării acesteia Lege 593/2003
22.12.2003
671. PL 671/25.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Sucursala ROMAG - TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 579/2003
22.12.2003
672. PL 672/25.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere penru familia monoparentală Lege 41/2004
11.03.2004
673. PL 673/25.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2003 pentru completarea art.41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice Lege 35/2004
11.03.2004
674. PL 674/26.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 598/2003
22.12.2003
675. PL 675/26.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2003 pentru completarea art.166 din Legea învațământului nr.84/1995 Lege 607/2003
22.12.2003
676. PL 676/26.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2003 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar în cadrul procesului de restructurare și reorganizare Lege 103/2004
07.04.2004
677. PL 677/27.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești Lege 49/2004
23.03.2004
678. Pl 678/28.10.2003 Propunere legislativă privind impunerea taxelor vamale de export la unele materii prime respinsa
definitiv
24.02.2004
679. PL 679/28.10.2003 Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale Lege 249/2004
09.06.2004
680. PL 680/28.10.2003 Proiect de Lege privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor Lege 179/2004
17.05.2004
681. Pl 681/28.10.2003 Propunere legislativă pentru organizarea și exercitarea profesiei de tehnician din medicina modernă și complementară respinsa
definitiv
30.03.2004
682. Pl 682/29.10.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.378 din 2 iunie 2003 respinsa
definitiv
30.03.2004
683. PL 683/29.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita Lege 518/2003
28.11.2003
684. PL 684/29.10.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor Lege 604/2003
22.12.2003
685. PL 685/29.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 34/2004
11.03.2004
686. PL 686/29.10.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora Lege 186/2004
17.05.2004
687. PL 687/29.10.2003 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat Lege 511/2003
28.11.2003
688. Pl 688/29.10.2003 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 48/2003 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri respinsa
definitiv
17.02.2004
689. Pl-x 689/03.11.2003 Propunere legislativă privind instituirea voluntariatului în armată procedura legislativa încetata
06.01.2004
690. PL 690/04.11.2003 Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 530/2003
11.12.2003
691. PL 691/04.11.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind relațiile prietenești și de cooperare între România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003 Lege 24/2004
03.03.2004
692. PL 692/04.11.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind amendarea Acordului Central European de Comerț Liber, (C.E.F.T.A.), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bled la 4 iulie 2003 Lege 509/2003
28.11.2003
693. PL 693/04.11.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional nr.13 și a Protocolului adițional nr.14, semnate la Bled la 4 iulie 2003, la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992 Lege 508/2003
28.11.2003
694. PL 694/04.11.2003 Proiect de Lege privind aprobarea plății unor contribuții voluntare ale României la bugetul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și la bugetul Organizației Națiunilor Unite pentru finanțarea programelor de asistență umanitară internațională Lege 510/2003
28.11.2003
695. PL 695/04.11.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare Lege 525/2003
11.12.2003
696. PL-x 696/05.11.2003 Proiect de Lege pentru modificarea art.58 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 520/2003
09.12.2003
697. Pl-x 697/05.11.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populației pentru apărare respinsa
definitiv
19.02.2004
698. Pl-x 698/05.11.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei ALMA, județul Sibiu Lege 14/2004
24.02.2004
699. Pl-x 699/10.11.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Arcuș prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna Lege 15/2004
24.02.2004
700. Pl-x 700/10.11.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, județul Covasna Lege 10/2004
20.02.2004
701. Pl-x 701/10.11.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacșa, județul Covasna Lege 85/2004
05.04.2004
702. Pl-x 702/10.11.2003 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice respinsa
definitiv
18.03.2004
703. PL 703/12.11.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului între România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003 Lege 549/2003
18.12.2003
704. PL-x 704/17.11.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind piața de electricitate, semnat la București, la 15 iulie 2003 Lege 521/2003
11.12.2003
705. PL-x 705/17.11.2003 Proiect de Lege pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei Convenții, a autorităților competente Lege 11/2004
24.02.2004
706. PL-x 706/17.11.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional semnat la București, la 30 august 2002, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București, la 21 februarie 1997 Lege 587/2003
22.12.2003
707. PL 707/18.11.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanțe bugetare în vederea încasării și virării lor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate Lege 557/2003
18.12.2003
708. PL 708/18.11.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale Lege 28/2004
05.03.2004
709. PL 709/18.11.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare Lege 561/2003
19.12.2003
710. PL 710/18.11.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală Lege 271/2004
16.06.2004
711. Pl-x 711/19.11.2003 Propunere legislativă privind înființarea comunei BĂLTENI prin reorganizarea comunei PERIEȚI, județul OLT Lege 46/2004
17.03.2004
712. PL-x 712/24.11.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2002, semnat la București, la 12 mai 2003 Lege 574/2003
22.12.2003
713. PL-x 713/24.11.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la București, la 12 mai 2003 Lege 573/2003
22.12.2003
714. PL-x 714/25.11.2003 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat Lege 555/2003
18.12.2003
715. Pl-x 715/26.11.2003 Propunere legislativă privind declararea comunei POTCOAVA, județul OLT, oraș respinsa
definitiv
11.03.2004
716. Pl-x 716/26.11.2003 Propunere legislativă privind declararea comunei Ungheni, județul Mureș, oraș Lege 45/2004
17.03.2004
717. PL-x 717/27.11.2003 Proiect de Lege pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat Lege 544/2003
18.12.2003
718. PL-x 718/27.11.2003 Proiect de Lege privind modificarea unor dispoziții ale Legii nr.53/2003 - Codul muncii Lege 541/2003
18.12.2003
719. PL-x 719/27.11.2003 Proiect de Lege privind tratatele Lege 590/2003
22.12.2003
720. PL 720/27.11.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr.15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor Lege 2/2004
16.02.2004
721. PL 721/27.11.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă Lege 25/2004
05.03.2004
722. PL 722/29.11.2003 Proiect de Lege privind Codul Fiscal Lege 571/2003
22.12.2003
723. Pl-x 723/02.12.2003 Propunere legislativă pentru abrogarea și modificarea unor dispoziții din Legea 92/1992 pentru organizarea judecătorească respinsa
definitiv
24.02.2004
724. PL-x 724/02.12.2003 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 559/2003
18.12.2003
725. PL-x 725/08.12.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la "Mecanismul Comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervențiile de asistență în domeniul protecției civile", semnat la Bruxelles, la 28 noiembrie 2002 Lege 3/2004
18.02.2004
726. PL-x 726/08.12.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin schimb de scrisori între București și Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și a Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice și financiare și prin Memorandumul tehnic de înțelegere suplimentar, convenit la București și la Washington, prin Scrisoarea Părții române din 3 octombrie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 15 octombrie 2003 Lege 6/2004
18.02.2004
727. PL 727/09.12.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală Lege 159/2004
14.05.2004
728. PL-x 728/09.12.2003 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală Lege 1/2004
16.02.2004
729. PL-x 729/09.12.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.17 alin.(1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice Lege 29/2004
05.03.2004
730. Pl-x 730/10.12.2003 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.116/1998 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române retrasa
de catre initiator
25.02.2004
731. Pl-x 731/10.12.2003 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Voluntari, județul Ilfov Lege 87/2004
05.04.2004
732. Pl-x 732/10.12.2003 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Micfalău prin reorganizarea comunei Malnaș, județul Covasna respinsa
definitiv
08.04.2004
733. Pl-x 733/10.12.2003 Propunere legislativă privind declararea satului Alma în comună prin reorganizarea Comunei Ațel din județul Sibiu respinsa
definitiv
18.03.2004
734. PL-x 734/10.12.2003 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 2 iulie 2003 Lege 5/2004
18.02.2004
735. PL-x 735/10.12.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 4 aprilie 2003, aferent împrumutului acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Companiei Naționale de Căi Ferate"C.F.R."S.A. Lege 588/2003
22.12.2003
736. PL-x 736/10.12.2003 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York, la 31 mai 2001, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York, la 15 noiembrie 2000 Lege 9/2004
20.02.2004
737. PL 737/10.12.2003 Proiect de Lege privind organizarea judiciară Lege 304/2004
28.06.2004
738. PL-x 738/11.12.2003 Proiect de Lege pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora Lege 608/2003
22.12.2003
739. PL 739/12.12.2003 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare Lege 90/2004
05.04.2004
740. PL-x 740/15.12.2003 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații Lege 4/2004
18.02.2004
741. PL 741/17.12.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare Lege 132/2004
21.04.2004
742. PL-x 742/17.12.2003 Proiect de Lege privind declararea ca orașe a unor comune Lege 83/2004
05.04.2004
743. Pl-x 743/17.12.2003 Propunere legislativă privind modificarea art.3 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ retrasa
de catre initiator
26.03.2004
744. PL-x 744/18.12.2003 Proiectul Legii îmbunătățirilor funciare Lege 138/2004
27.04.2004
745. PL 745/18.12.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 194/2004
25.05.2004
746. PL 746/18.12.2003 Proiect de Lege privind statutul magistraților Lege 303/2004
28.06.2004
747. PL 747/18.12.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 195/2004
25.05.2004
748. PL-x 748/18.12.2003 Proiect de Lege privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român Lege 42/2004
15.03.2004
749. PL-x 749/18.12.2003 Proiect de Lege pentru aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice și biologice Lege 92/2004
05.04.2004
750. PL-x 750/18.12.2003 Proiect de Lege privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii George Enescu din București Lege 102/2004
07.04.2004
751. PL-x 751/18.12.2003 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 98/2004
07.04.2004
752. PL-x 752/18.12.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel Internațional Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire și finanțare a autostrăzii Brașov - Cluj - Borș Lege 32/2004
05.03.2004

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro