Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2002

Numar înregistrari gasite: 726
  Numar Titlu Stadiu
1. PL 1/09.01.2002 Proiect de Lege privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Lege 319/2003
08.07.2003
2. PL 2/09.01.2002 Proiectul Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. respins
definitiv
17.06.2003
3. PL 3/09.01.2002 Proiect de Lege privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare. Lege 292/2002
15.05.2002
4. PL 4/17.01.2002 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat". Lege 545/2002
01.10.2002
5. PL 5/17.01.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional nr.10, semnat la București la 16 noiembrie 2001, la Acordul Centrul European de Comerț Liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992. Lege 115/2002
14.03.2002
6. PL 6/21.01.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor categorii de infracțiuni, semnat la Varșovia la 11 iulie 2001. Lege 188/2002
16.04.2002
7. PL 7/21.01.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Lege 215/2002
23.04.2002
8. Pl 8/21.01.2002 Propunere legislativă privind declararea comunei Băbeni, județul Vâlcea, oraș. Lege 429/2002
27.06.2002
9. PL 9/22.01.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare. Lege 190/2002
16.04.2002
10. Pl 10/22.01.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
28.05.2002
11. PL 11/22.01.2002 Proiect de Lege privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile N.A.T.O. Lege 192/2002
16.04.2002
12. PL 12/23.01.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, nr.69/2000. respins
definitiv
18.04.2002
13. Pl 13/29.01.2002 Propunere legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora. respinsa
definitiv
27.04.2004
14. Pl 14/29.01.2002 Propunere legislativă privind sistemul național de pensii. respinsa
definitiv
25.06.2002
15. Pl 15/29.01.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. respinsa
definitiv
17.02.2004
16. Pl 16/29.01.2002 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor partidelor politice. Lege 90/2003
18.03.2003
17. PL 17/30.01.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 decembrie 1990, adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995. Lege 183/2002
16.04.2002
18. Pl 18/30.01.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(3) al art.5 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. respinsa
definitiv
28.05.2002
19. Pl 19/30.01.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. respinsa
definitiv
06.05.2003
20. Pl 20/30.01.2002 Propunere legislativă pentru abrogarea O.U. nr.85 din 14.06.2001 și O.U. nr. 166 din 17.12.2001 și menținerea prevederilor art.48, 79 și 80 din Legea nr. 164/2001, așa cum au fost adoptate de Parlamentul României. respinsa
definitiv
18.06.2002
21. Pl 21/01.02.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului penal în domeniul infracțiunilor în ciberspațiu. respinsa
definitiv
27.04.2004
22. PL 22/01.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României. Lege 407/2002
20.06.2002
23. PL 23/01.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecția mediului. Lege 112/2002
14.03.2002
24. PL 24/01.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2001 pentru modificarea alin.(2) al art.4 din Legea nr.35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și la București la 30 iunie 1998. Lege 128/2002
18.03.2002
25. PL 25/01.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat. Lege 107/2002
08.03.2002
26. PL 26/01.02.2002 Proiect de Lege privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 345/2002
01.06.2002
27. PL 27/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă pentru anul 2002. Lege 221/2002
23.04.2002
28. PL 28/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării. Lege 425/2002
27.06.2002
29. PL 29/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2002 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Lege 455/2002
08.07.2002
30. PL 30/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora. Lege 231/2002
23.04.2002
31. PL 31/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 184/2002
16.04.2002
32. PL 32/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 185/2002
16.04.2002
33. PL 33/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice. Lege 50/2003
21.01.2003
34. PL 34/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier. Lege 424/2002
27.06.2002
35. PL 35/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat. Lege 470/2002
09.07.2002
36. PL 36/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale. Lege 466/2003
12.11.2003
37. PL 37/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2002 privind funcționarea sistemului național unic pentru apeluri de urgență. Lege 398/2002
14.06.2002
38. PL 38/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice. Lege 468/2002
09.07.2002
39. PL 39/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind buna gospodărire a localităților urbane și rurale. Lege 515/2002
12.07.2002
40. PL 40/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale. Lege 291/2002
15.05.2002
41. PL 41/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale. Lege 506/2002
12.07.2002
42. PL 42/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Lege 233/2002
23.04.2002
43. PL 43/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituțiile civile de învățământ și a stagiului efectuat în funcții militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcțiilor civile. Lege 420/2003
20.10.2003
44. PL 44/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice. Lege 324/2002
27.05.2002
45. PL 45/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2002 privind serviciile poștale. Lege 642/2002
07.12.2002
46. PL 46/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale. Lege 223/2002
23.04.2002
47. PL 47/02.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Lege 527/2002
17.07.2002
48. PL 48/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. Lege 673/2002
19.12.2002
49. PL 49/02.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale. Lege 471/2002
09.07.2002
50. Pl 50/04.02.2002 Propunere legislativă privind interdicția pentru managerii, salariații cu funcții decizionale și soții acestora, precum și rudele lor până la gradul III din instituțiile de stat, regii și societăți comerciale unde statul român este acționar unic sau majoritar de a avea firme proprii cu obiect de activitate concurent sau complementar activităților desfășurate ca angajat la stat. respinsa
definitiv
09.09.2003
51. Pl 51/05.02.2002 Propunere legislativă privind despăgubirea deponenților la Casa de Economii și Consemnațiuni care au depus diverse sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA. respinsa
definitiv
06.11.2002
52. Pl 52/05.02.2002 Propunere legislativă pentru completarea articolului 29 litera e) din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare. Lege 478/2002
09.07.2002
53. Pl 53/06.02.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj. Lege 492/2002
11.07.2002
54. Pl 54/06.02.2002 Propunere legislativă privind Legea partidelor politice. Lege 14/2003
09.01.2003
55. PL 55/11.02.2002 Proiect de Lege privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. retras
de catre initiator
03.02.2003
56. PL 56/11.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Lege 401/2003
07.10.2003
57. PL 57/11.02.2002 Proiectul Legii sindicatelor. Lege 54/2003
24.01.2003
58. PL 58/11.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Lege 197/2002
16.04.2002
59. PL 59/12.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2001 pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import a României, precum și a taxelor vamale de bază aferente acestora. Lege 142/2002
01.04.2002
60. PL 60/12.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum și a Protocolului pentru aplicarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001. Lege 134/2002
21.03.2002
61. PL 61/12.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ROMLINE S.A., precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii. Lege 304/2002
17.05.2002
62. PL 62/12.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestări de servicii efectuate de persoane juridice române către această firmă pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou. Lege 250/2002
29.04.2002
63. Pl 63/12.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1, lit "c" din Legea nr.189/2000. Lege 586/2002
29.10.2002
64. Pl 64/12.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe Căile Ferate Române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române. retrasa
de catre initiator
10.06.2002
65. Pl 65/12.02.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor. respinsa
definitiv
10.12.2002
66. Pl 66/12.02.2002 Propunere legislativă privind modificarea articolelor 169 și 298 din Codul Penal. respinsa
definitiv
27.04.2004
67. PL 67/13.02.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington, la 30 octombrie 2001. Lege 260/2002
29.04.2002
68. Pl 68/13.02.2002 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Pecica, județul Arad respinsa
definitiv
25.06.2002
69. Pl 69/13.02.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind vânzarea spațiilor comerciale, proprietatea privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene, sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. respinsa
definitiv
28.05.2002
70. Pl 70/18.02.2002 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de psiholog. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
19.04.2004
71. PL 71/18.02.2002 Proiect de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG). Lege 317/2002
27.05.2002
72. Pl 72/19.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. respinsa
definitiv
25.06.2002
73. Pl 73/19.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. respinsa
definitiv
28.05.2002
74. PL 74/20.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare. Lege 339/2002
31.05.2002
75. Pl 75/20.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.54 din Legea administrației publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001. respinsa
definitiv
13.06.2002
76. Pl 76/21.02.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală. respinsa
definitiv
13.06.2002
77. Pl 77/21.02.2002 Propunere legislativă privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Lege 540/2002
30.09.2002
78. Pl 78/21.02.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 108/2001 privind exploatațiile agricole. respinsa
definitiv
23.09.2002
79. PL 79/25.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale. Lege 335/2002
31.05.2002
80. Pl 80/26.02.2002 Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu personalului militar și civil din cadrul ministerelor și instituțiilor publice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. respinsa
definitiv
23.09.2002
81. PL 81/26.02.2002 Proiect de Lege privind regimul juridic al precursorilor care pot fi folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor. Lege 300/2002
17.05.2002
82. PL 82/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr.58/1998. Lege 357/2002
06.06.2002
83. PL 83/26.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art.35 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată. Lege 225/2002
23.04.2002
84. PL 84/26.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare. Lege 380/2002
13.06.2002
85. PL 85/26.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Lege 151/2002
08.04.2002
86. PL 86/26.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2002 privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe. Lege 259/2002
29.04.2002
87. PL 87/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 154/2002
08.04.2002
88. PL 88/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001. Lege 230/2002
23.04.2002
89. PL 89/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România. Lege 264/2002
15.05.2002
90. PL 90/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Constituirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standardele de autostradă, pe Coridorul de transport european nr.IV, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 155/2002
08.04.2002
91. PL 91/26.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2002 pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București, la 17 octombrie 2001, și la Brucelles, la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles, la 22 decembrie 2000, și la București, la 13 mai 2001. Lege 153/2002
08.04.2002
92. PL 92/26.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.17/2002 privind recapitalizarea băncii de export-import a României EXIMBANK - S.A. Lege 446/2002
08.07.2002
93. PL 93/26.02.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte. Lege 442/2002
27.06.2002
94. PL 94/27.02.2002 Proiect de Lege pentru retragerea rezervelor formulate de România la cele patru Convenții de la Geneva din 12 august 1949 pentru protecția victimilor de război. Lege 277/2002
15.05.2002
95. PL 95/27.02.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990. Lege 263/2002
15.05.2002
96. PL 96/27.02.2002 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Lege 352/2002
06.06.2002
97. Pl 97/28.02.2002 Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională în unele situații speciale. respinsa
definitiv
23.09.2002
98. Pl 98/28.02.2002 Propunere legislativă privind reînființarea Comunei Cămin, județul Satu Mare. Lege 532/2002
23.09.2002
99. PL 99/28.02.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul Asistență în vederea organizării Comitetelor de Monitorizare ISPA în România, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 și la București la 10 octombrie 2001. Lege 152/2002
08.04.2002
100. PL 100/28.02.2002 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin.(2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar. Lege 337/2002
31.05.2002
101. PL 101/28.02.2002 Proiect de Lege privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. Lege 421/2002
27.06.2002
102. PL 102/28.02.2002 Proiect de Lege privind finanțele publice. Lege 500/2002
11.07.2002
103. PL 103/01.03.2002 Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
17.10.2002
104. Pl 104/04.03.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei ȘIMIȘNA, județul Sălaj. Lege 531/2002
23.09.2002
105. Pl 105/04.03.2002 Propunere legislativă privind încasarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor bugetare de la agenții economici. respinsa
definitiv
25.06.2002
106. Pl 106/05.03.2002 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer. retrasa
de catre initiator
08.10.2003
107. PL 107/05.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2002 privind trecerea Spitalului Elias și a Complexului Olănești din subordinea și administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Române. Lege 251/2002
29.04.2002
108. Pl 108/05.03.2002 Propunere legislativă privind Ordinul Virtutea Maritimă și Medalia Virtutea Maritimă Lege 461/2002
09.07.2002
109. Pl 109/05.03.2002 Propunere legislativă privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară Lege 459/2002
09.07.2002
110. Pl 110/05.03.2002 Propunere legislativă privind Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică Lege 460/2002
09.07.2002
111. PL 111/06.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Comerț Liber între România și Republica Lituania, semnat la Vilnius, la 26 noiembrie 2001. Lege 276/2002
15.05.2002
112. Pl 112/07.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții. respinsa
definitiv
06.05.2003
113. PL 113/07.03.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996. Lege 358/2002
06.06.2002
114. PL 114/07.03.2002 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării, funcționării și a activității legate de privatizare derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie. Lege 399/2002
14.06.2002
115. Pl 115/07.03.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.505/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății. Lege 533/2002
23.09.2002
116. Pl 116/07.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.14 alin.1 din Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului nr.3 din 22 februarie 2000. Lege 551/2003
18.12.2003
117. PL 117/07.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington DC, la 30 aprilie 2001, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a piețelor financiare rurale. Lege 307/2002
17.05.2002
118. Pl 118/08.03.2002 Propunere legislativă privind protecția victimelor violenței în familie. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
11.03.2003
119. Pl 119/08.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.64/2002 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale. respinsa
definitiv
18.02.2003
120. PL 120/08.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2002 pentru modificarea anexei nr.IV/1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001. Lege 392/2002
14.06.2002
121. Pl 121/11.03.2002 Propunere legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură, și gaz metan din clădirile colective. respinsa
definitiv
23.09.2002
122. PL 122/12.03.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venituri și pe capital, semnat la București, la 3 octombrie 2001. Lege 279/2002
15.05.2002
123. PL 123/12.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizației Internaționale a Viei și Vinului, adoptat la Paris, la 3 aprilie 2001. Lege 297/2002
15.05.2002
124. PL 124/12.03.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la Convenția de la Basel (1989) privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora. Lege 265/2002
15.05.2002
125. PL 125/12.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexă, semnate la Vilnius, la 26 noiembrie 2001. Lege 278/2002
15.05.2002
126. Pl 126/12.03.2002 Propunere legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț. respinsa
definitiv
23.09.2002
127. Pl 127/12.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea alin (1) al art.22 din Legea nr.84/1995 - Legea învățământului. respinsa
definitiv
25.06.2002
128. PL 128/14.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. Lege 294/2002
15.05.2002
129. PL 129/14.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Lege 288/2002
15.05.2002
130. PL 130/14.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001. Lege 320/2002
27.05.2002
131. PL 131/14.03.2002 Proiectul Legii Minelor. Lege 85/2003
18.03.2003
132. PL 132/18.03.2002 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Lege 137/2002
28.03.2002
133. PL 133/20.03.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988. Lege 394/2002
14.06.2002
134. PL 134/20.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță. Lege 51/2003
21.01.2003
135. PL 135/20.03.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava. Lege 432/2002
27.06.2002
136. PL 136/20.03.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Ciocănești, județul Suceava. Lege 430/2002
27.06.2002
137. PL 137/20.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Lege 426/2002
27.06.2002
138. PL 138/20.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței. Lege 447/2002
08.07.2002
139. PL 139/20.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2001 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege 419/2002
27.06.2002
140. PL 140/20.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii. Lege 405/2002
20.06.2002
141. PL 141/20.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2002 privind instituirea unor interdicții pentru aleșii locali și funcționarii publici. Lege 378/2002
13.06.2002
142. PL 142/20.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale. Lege 332/2002
31.05.2002
143. PL 143/20.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2002 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Lege 354/2002
06.06.2002
144. PL 144/20.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Lege 514/2002
12.07.2002
145. PL 145/20.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare. Lege 513/2002
12.07.2002
146. PL 146/20.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate. Lege 512/2002
12.07.2002
147. PL 147/20.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Lege 525/2002
17.07.2002
148. PL 148/20.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi. Lege 453/2002
08.07.2002
149. PL 149/20.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001, precum și a unor alte acte normative. Lege 315/2002
22.05.2002
150. PL 150/20.03.2002 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. Lege 469/2002
09.07.2002
151. Pl 151/20.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2001, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000, pentru completarea Legii nr.133/1999, privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
152. Pl 152/21.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical și al artelor. respinsa
definitiv
23.09.2002
153. PL 153/25.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2002 privind valorificarea creanței deținută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societății Comerciale Artrom S.A. Slatina. Lege 333/2002
31.05.2002
154. PL 154/25.03.2002 Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. Lege 217/2003
22.05.2003
155. Pl 155/25.03.2002 Propunere legislativă privind Statutul general al ofițerilor de informații. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
156. Pl 156/25.03.2002 Propunere legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni. Lege 141/2003
14.04.2003
157. Pl 157/26.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.70-1991 privind alegerile locale. retrasa
de catre initiator
09.06.2003
158. Pl 158/26.03.2002 Propunere legislativă privind recunoașterea concubinajului ca formă de conviețuire. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
159. Pl 159/27.03.2002 Propunere legislativă privind sprijinul acordat tinerilor care au împlinit 18 ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Lege 15/2003
09.01.2003
160. Pl 160/28.03.2002 Propunere legislativă privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor respinsa
definitiv
12.05.2009
161. Pl 161/28.03.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România. respinsa
definitiv
23.09.2002
162. PL 162/29.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2002 privind modificarea Cap.1 din Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 417/2002
27.06.2002
163. PL 163/29.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2002 pentru modificarea art.3 alin.(2) lit.(b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar. Lege 402/2002
20.06.2002
164. PL 164/29.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură. Lege 444/2002
08.07.2002
165. PL 165/29.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la unitatea specială de poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York, la 11 februarie 2002. Lege 350/2002
06.06.2002
166. PL 166/29.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2002 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu, pentru finanțarea Proiectului "Controlul Poluării în Agricultură", semnat la București la 16 ianuarie 2002. Lege 285/2002
15.05.2002
167. PL 167/29.03.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2002 privind acordarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice, pesticide, semințe și material săditor certificate. Lege 308/2002
22.05.2002
168. PL 168/29.03.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la București la 22 decembrie 2000. Lege 286/2002
15.05.2002
169. PL 169/29.03.2002 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. respins
definitiv
23.09.2002
170. PL 170/29.03.2002 Proiect de Lege privind calitatea apei potabile. Lege 458/2002
08.07.2002
171. Pl 171/29.03.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov. Lege 605/2002
06.11.2002
172. PL 172/01.04.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990. Lege 395/2002
14.06.2002
173. PL 173/01.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene asupra cetățeniei, adoptată la Strasbourg, la 6 noiembrie 1997. Lege 396/2002
14.06.2002
174. PL 174/01.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Statele Participante la Brigada Multinațională în Așteptare cu Capacitate de Luptă Ridicată pentru Operațiuni ONU privind Statutul Forțelor lor, semnat la Copenhaga, la 13 decembrie 2001. Lege 397/2002
14.06.2002
175. PL 175/03.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare. Lege 403/2002
20.06.2002
176. PL 176/03.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2002 pentru modificarea Legii nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală. Lege 371/2002
11.06.2002
177. PL 177/03.04.2002 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producției de apărare. Lege 404/2002
20.06.2002
178. PL 178/03.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Lege 634/2002
07.12.2002
179. PL 179/03.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul român și Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 12 iunie 2000. Lege 306/2002
17.05.2002
180. PL 180/03.04.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Lege 549/2002
14.10.2002
181. Pl 181/03.04.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română. respinsa
definitiv
09.09.2003
182. Pl 182/03.04.2002 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea serviciilor de pază, transporturi speciale și investigații clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
17.10.2002
183. PL 183/04.04.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România. Lege 498/2002
11.07.2002
184. PL 184/04.04.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România. Lege 495/2002
11.07.2002
185. Pl 185/08.04.2002 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. respinsa
definitiv
23.09.2002
186. Pl 186/09.04.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Negrilești, județul Bistrița-Năsăud. Lege 530/2002
23.09.2002
187. Pl 187/09.04.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud Lege 537/2002
24.09.2002
188. Pl 188/11.04.2002 Propunere legislativă privind ortografierea numelor și prenumelor persoanelor ale căror acte de stare civilă au fost traduse în altă limbă decât cea maternă respinsa
definitiv
18.02.2003
189. PL 189/11.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS) semnat de România la Bruxelles, la 2 octombrie 2000 Lege 439/2002
27.06.2002
190. PL 190/11.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție Lege 503/2002
11.07.2002
191. Pl 191/11.04.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat respinsa
definitiv
09.12.2003
192. PL 192/12.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2002 privind completarea articolului 7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar Lege 420/2002
27.06.2002
193. PL 193/12.04.2002 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 489/2002
11.07.2002
194. PL 194/16.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001 Lege 367/2002
11.06.2002
195. PL 195/16.04.2002 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice Lege 507/2002
12.07.2002
196. PL 196/16.04.2002 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2001 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2001 privind suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 348/2002
06.06.2002
197. PL 197/16.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale Lege 428/2002
27.06.2002
198. Pl 198/16.04.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. respinsa
definitiv
17.06.2003
199. Pl 199/16.04.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.7/2001 privind impozitul pe venit. Lege 662/2002
16.12.2002
200. Pl 200/16.04.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului. respinsa
definitiv
17.02.2004
201. Pl 201/16.04.2002 Propunere legislativă privind constituirea unor drepturi de superficie asupra terenurilor construite și de folosință asupra celorlalte categorii de terenuri cetățenilor străini și apatrizilor. retrasa
de catre initiator
14.10.2002
202. Pl 202/16.04.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit respinsa
definitiv
06.11.2002
203. Pl 203/16.04.2002 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară respinsa
definitiv
09.11.2004
204. PL 204/16.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001. Lege 438/2002
27.06.2002
205. Pl 205/16.04.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România. Lege 496/2002
11.07.2002
206. Pl 206/17.04.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
207. Pl 207/17.04.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/1991 privind siguranța națională a României. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
208. PL 208/18.04.2002 Proiect de Lege privind impozitul pe profit. Lege 414/2002
26.06.2002
209. PL 209/18.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Lege 418/2002
27.06.2002
210. Pl 210/18.04.2002 Propunere legislativă privind înființarea orașului Felix, județul Bihor. respinsa
definitiv
26.11.2002
211. PL 211/23.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București, la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București, la 26 noiembrie 1992. Lege 369/2002
11.06.2002
212. PL 212/23.04.2002 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea pornografiei. Lege 196/2003
13.05.2003
213. PL 213/23.04.2002 Proiect de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor. Lege 521/2002
17.07.2002
214. PL 214/23.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 377/2002
11.06.2002
215. PL 215/23.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor. Lege 524/2002
17.07.2002
216. Pl 216/23.04.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.105/1996 privind evidența populației. respinsa
definitiv
25.06.2002
217. PL 217/23.04.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența, la 20 octombrie 2000. Lege 451/2002
08.07.2002
218. PL 218/23.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare - Elemente inițiale - adoptat la 11/12 iulie 1996 și amendat la 6-7 decembrie 2001. Lege 499/2002
11.07.2002
219. PL 219/23.04.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei pentru reglementarea și organizarea circulației forței de muncă între cele două state, semnat la Madrid la 23 ianuarie 2002. Lege 464/2002
09.07.2002
220. Pl 220/23.04.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.74/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind statutul personalului vamal. Lege 65/2003
11.03.2003
221. Pl 221/23.04.2002 Propunere legislativă privind siguranța națională a României. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
222. Pl 222/25.04.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale. respinsa
definitiv
18.02.2003
223. PL 223/25.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării. Lege 645/2002
07.12.2002
224. PL 224/25.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.(3) al art.21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii. Lege 434/2002
27.06.2002
225. PL 225/25.04.2002 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine. Lege 390/2002
13.06.2002
226. PL 226/25.04.2002 Proiect de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederii Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și ale Legii nr.169/1997. Lege 389/2002
13.06.2002
227. PL 227/25.04.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea finanțării repartierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de navigație maritimă "ROMLINE" - S.A. Constanța. Lege 373/2002
11.06.2002
228. Pl 228/25.04.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România. respinsa
definitiv
22.05.2003
229. PL 229/26.04.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 511/2002
12.07.2002
230. Pl 230/30.04.2002 Propunere legislativă privind vânzarea unor terenuri, domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale, afectate de construcții cu destinația de locuințe, din intravilanul localităților rurale și urbane. respinsa
definitiv
26.11.2002
231. PL 231/07.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor. Lege 604/2002
06.11.2002
232. PL 232/07.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2002 privind modificarea și completarea articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999. Lege 435/2002
27.06.2002
233. PL 233/07.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor. Lege 597/2002
29.10.2002
234. PL 234/07.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România și Olanda, semnat la Haga, la 23 noiembrie 1999. Lege 368/2002
11.06.2002
235. PL 235/07.05.2002 Proiect de Lege privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României. Lege 422/2002
27.06.2002
236. PL 236/07.05.2002 Proiect de Lege privind protecția martorilor retras
de catre initiator
03.06.2002
237. PL 237/07.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declarațiilor de venit pe anul 2001. Lege 463/2002
09.07.2002
238. PL 238/08.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.183/2000 privind revizuirea Convenției (revizuită) asupra protecției maternității, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000. Lege 452/2002
08.07.2002
239. Pl 239/09.05.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
240. PL 240/09.05.2002 Proiectul Legii audiovizualului. Lege 504/2002
11.07.2002
241. PL 241/10.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Cehă privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și altor infracțiuni grave, semnat la Praga la 13 noiembrie 2001. Lege 465/2002
09.07.2002
242. Pl 242/13.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 3 al articolului 49 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. respinsa
definitiv
06.11.2002
243. Pl 243/13.05.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.144/2000 cu privire la acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localitățile rurale aflate în zonele montane. respinsa
definitiv
18.02.2003
244. PL 244/14.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2002 privind încetarea aplicabilității unor facilități. Lege 406/2002
20.06.2002
245. PL 245/14.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială LETEA - S.A.Bacău. Lege 450/2002
08.07.2002
246. PL 246/14.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România. Lege 557/2002
15.10.2002
247. PL 247/14.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale. Lege 522/2002
17.07.2002
248. PL 248/16.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare. Lege 491/2002
11.07.2002
249. PL 249/16.05.2002 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Lege 213/2004
27.05.2004
250. PL 250/16.05.2002 Proiect de Lege privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA. Lege 584/2002
29.10.2002
251. Pl 251/20.05.2002 Propunere legislativă privind controlul psihologic și psihiatic asupra candidaților la funcțiile de demnitari publici. respinsa
definitiv
09.09.2003
252. Pl 252/20.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială. respinsa
definitiv
23.09.2002
253. Pl 253/20.05.2002 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la mișcarea antifascistă din România. respinsa
definitiv
14.03.2006
254. PL 254/21.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr.61/1998 și a Legii petrolului nr.134/1995. Lege 606/2003
22.12.2003
255. PL 255/21.05.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Comănești, județul Suceava. Lege 497/2002
11.07.2002
256. Pl 256/21.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere. respinsa
definitiv
27.04.2004
257. Pl 257/21.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat. respinsa
definitiv
26.11.2002
258. Pl 258/22.05.2002 Propunere legislativă pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței. respinsa
definitiv
19.12.2002
259. PL 259/23.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la Acord, semnate la Singapore, la 21 februarie 2002. Lege 475/2002
09.07.2002
260. Pl 260/23.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
definitiv
26.11.2002
261. Pl 261/23.05.2002 Propunere legislativă privind înființarea Institutului pentru Problemele Românității. respinsa
definitiv
17.06.2003
262. Pl 262/23.05.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. respinsa
definitiv
09.09.2003
263. Pl 263/23.05.2002 Propunere legislativă privind acordarea ori schimbarea denumirilor străzilor și localităților. respinsa
definitiv
26.11.2002
264. PL 264/23.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului european asupra instruirii și formării asistenților medicali, încheiat la Strasbourg, la 25 octombrie 1967. Lege 529/2002
23.09.2002
265. Pl 265/23.05.2002 Propunere legislativă privind deținerea câinilor de rasă în România respinsa
definitiv
18.02.2003
266. PL 266/23.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Lege 449/2002
08.07.2002
267. PL 267/23.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători - S.A., precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri și/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare și reparație generală a 100 vagoane de călători de către firma Alstom - De Dietrich Feroviare din Franța, finanțat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Paribas - Franța, contractat cu garanția statului. Lege 441/2002
27.06.2002
268. PL 268/23.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2001 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002. Lege 416/2002
27.06.2002
269. PL 269/23.05.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Riga la 27 noiembrie 2001. Lege 433/2002
27.06.2002
270. PL 270/28.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală Lege 160/2005
30.05.2005
271. Pl 271/28.05.2002 Propunere legislativă privind înlocuirea sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcțiune cu motoare Euro2 sau Euro3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante și autotractoare aflate în circulație. respinsa
definitiv
28.09.2004
272. Pl 272/29.05.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe respinsa
definitiv
26.11.2002
273. PL 273/30.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2002 pentru completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Lege 534/2002
23.09.2002
274. PL 274/30.05.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere. Lege 677/2002
19.12.2002
275. PL 275/30.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1997, Programul național PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), Programul național PHARE 1999 - partea a II-a. Lege 436/2002
27.06.2002
276. PL 276/30.05.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 508/2002
12.07.2002
277. PL 277/30.05.2002 Proiect de Lege privind agenții comerciali permanenți. Lege 509/2002
12.07.2002
278. PL 278/31.05.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2002 pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. Lege 535/2002
23.09.2002
279. PL 279/31.05.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între România și Regatul Țărilor de Jos pentru exportul prestațiilor de securitate socială, semnat la București, la 13 noiembrie 2001. Lege 477/2002
09.07.2002
280. PL 280/03.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2002 pentru modificarea art.2 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni. Lege 589/2002
29.10.2002
281. Pl 281/03.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.177/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state. Lege 580/2002
23.10.2002
282. PL 282/04.06.2002 Proiect de Lege pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor. Lege 656/2002
07.12.2002
283. PL 283/04.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției României la Fondul de Cooperare al Inițiativei Central Europene. Lege 476/2002
09.07.2002
284. Pl 284/04.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală. respinsa
definitiv
26.11.2002
285. Pl 285/04.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare. respinsa
definitiv
06.11.2002
286. Pl 286/04.06.2002 Propunere legislativă privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940-22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate. respinsa
definitiv
06.11.2002
287. Pl 287/04.06.2002 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. respinsa
definitiv
03.12.2002
288. PL 288/05.06.2002 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.8/2001 pentru modificarea Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol. Lege 454/2002
08.07.2002
289. PL 289/05.06.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, colectarea și tratarea apei uzate în orașul Târgu Mureș, România", semnat la Bruxelles la 20 noiembrie 2001 și la București la 22 februarie 2002. Lege 473/2002
09.07.2002
290. PL 290/05.06.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate și modernizarea rețelei de canalizare în orașul Timișoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 și la București la 22 februarie 2002. Lege 474/2002
09.07.2002
291. Pl 291/06.06.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
292. PL 292/06.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2002 pentru modificarea art.3 din Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R. Lege 579/2002
23.10.2002
293. Pl 293/06.06.2002 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Sânnicolau Român, județul Bihor. Lege 102/2003
27.03.2003
294. Pl 294/06.06.2002 Propunere legislativă privind regimul juridic al așezămintelor private de tip familial pentru copii aflați în dificultate. respinsa
definitiv
09.11.2004
295. PL 295/06.06.2002 Proiect de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Lege 333/2003
08.07.2003
296. PL 296/06.06.2002 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 411/2002
26.06.2002
297. PL 297/10.06.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Turcia, în domeniul securității sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999. Lege 551/2002
14.10.2002
298. PL 298/11.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat". Lege 640/2002
07.12.2002
299. Pl 299/11.06.2002 Propunere legislativă pentru completarea alin. 1 al art.11 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. respinsa
definitiv
06.11.2002
300. Pl 300/11.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.568/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive Lege 212/2003
21.05.2003
301. Pl 301/11.06.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.121 din Codul Penal. respinsa
definitiv
18.02.2003
302. Pl 302/11.06.2002 Propunere legislativă privind administrarea și exploatarea căilor ferate române. respinsa
definitiv
04.11.2003
303. Pl 303/11.06.2002 Propunere legislativă privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. retrasa
de catre initiator
02.09.2002
304. PL 304/11.06.2002 Proiect de Lege privind transparența decizională în administrația publică. Lege 52/2003
21.01.2003
305. Pl 305/12.06.2002 Propunere legislativă privind ajutorarea familiilor aflate în situația de sărăcie extremă, precum și a celor cu mai mult de patru copii minori ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie, prin reducerea costurilor către regiile autonome și societățile comerciale prestatoare de servicii comunitare. respinsa
definitiv
06.11.2002
306. Pl 306/13.06.2002 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, destinate sediilor și desfășurării activității asociaților și fundațiilor. respinsa
definitiv
26.11.2002
307. PL 307/13.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieței RASDAQ și acordarea unei finanțări rambursabile de către Ministerul Finanțelor Publice. Lege 526/2002
17.07.2002
308. PL 308/13.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenților economici din sectorul agricol. Lege 510/2002
12.07.2002
309. PL 309/14.06.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Agenția universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa centrală și orientală al Agenției universitare a Francofoniei, semnat la București, la 15 noiembrie 2001. Lege 613/2002
13.11.2002
310. Pl 310/17.06.2002 Propunere legislativă privind asigurarea încadrării în muncă a persoanelor cu handicap. respinsa
definitiv
06.11.2002
311. Pl 311/17.06.2002 Propunere legislativă privind stimularea deplasării persoanelor cu handicap în locurile publice. respinsa
definitiv
26.11.2002
312. Pl 312/17.06.2002 Propunere legislativă privind înființarea Centrului intercultural romano-ebraic respinsa
definitiv
17.06.2003
313. Pl 313/17.06.2002 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea consiliilor mass-media. retrasa
de catre initiator
19.06.2002
314. Pl 314/17.06.2002 Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România. Lege 460/2003
12.11.2003
315. Pl 315/17.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 23 și 25 ale Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
316. Pl 316/17.06.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Titești, județul Vâlcea. Lege 676/2002
19.12.2002
317. Pl 317/17.06.2002 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Toplița, județul Harghita. Lege 494/2002
11.07.2002
318. PL 318/18.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă. Lege 639/2002
07.12.2002
319. PL 319/18.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federației Comunităților Evreiești din România asupra lăcașurilor de cult, cimitirelor și altor bunuri destinate activităților Cultului Mozaic. Lege 598/2002
04.11.2002
320. PL 320/18.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi. Lege 60/2003
11.03.2003
321. PL 321/18.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului. Lege 82/2003
13.03.2003
322. PL 322/18.06.2002 Proiect de Lege privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării. Lege 679/2002
19.12.2002
323. PL 323/18.06.2002 Proiect de Lege pentru modificarea art.40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții. Lege 587/2002
29.10.2002
324. Pl 324/18.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție cu modificările ulterioare. respinsa
definitiv
18.02.2003
325. PL 325/18.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2002 pentru modificarea art.45 lit.a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. la Senat
17.09.2002
326. Pl 326/19.06.2002 Propunere legislativă privind răspunderea vânzătorului pentru bunurile de consum comercializate și garanțiile comerciale asociate acestora. respinsa
definitiv
17.02.2004
327. Pl 327/20.06.2002 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii civile și a patrulelor cetățenești. respinsa
definitiv
26.11.2002
328. PL 328/20.06.2002 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților Lege 554/2002
14.10.2002
329. PL 329/20.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar. Lege 648/2002
07.12.2002
330. PL 330/20.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu - Șișești. Lege 633/2002
07.12.2002
331. PL 331/20.06.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind Protecția Mediului la Tratatul asupra Antarticii, adoptat la Madrid la 4 octombrie 1991. Lege 553/2002
14.10.2002
332. PL 332/20.06.2002 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor. Lege 522/2003
11.12.2003
333. PL 333/21.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura. Lege 42/2003
21.01.2003
334. PL 334/21.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2002 pentru ratificarea Amendamentului nr.1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administrației Naționale a Drumurilor și reabilitarea drumurilor) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1996. Lege 568/2002
16.10.2002
335. PL 335/21.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2002 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind restructurarea sectorului de drumuri și construcția variantei de ocolire a localității Pitești, semnat la București la 31 decembrie 2001. Lege 567/2002
16.10.2002
336. PL 336/21.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la București la 8 martie 2002. Lege 566/2002
16.10.2002
337. PL 337/24.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial". Lege 576/2002
23.10.2002
338. PL 338/24.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor. Lege 37/2003
13.01.2003
339. PL 339/25.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2002 privind revenirea în proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a imobilului Corp A1-S- Pavilion administrativ, situat în municipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.4, județul Dolj, din patrimoniul Societății Comerciale "Editura Scrisul Românesc" - S.A. Lege 659/2002
16.12.2002
340. PL 340/25.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României. Lege 599/2002
06.11.2002
341. PL 341/25.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Societatea Comercială "Compania Națională Aeroportul Internațional București - Otopeni" S.A. pentru anul 2001. Lege 577/2002
23.10.2002
342. Pl 342/25.06.2002 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) și (2) ale art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte. respinsa
definitiv
19.12.2002
343. Pl 343/25.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind acordarea tichetelor de masă, nr.142/1998. respinsa
definitiv
19.12.2002
344. PL 344/26.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2002 pentru modificarea și completarea Codului penal al României. Lege 574/2002
23.10.2002
345. PL 345/26.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. Lege 653/2002
07.12.2002
346. Pl 346/26.06.2002 Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor social mamelor care nasc și cresc trei sau mai mulți copii. respinsa
definitiv
19.12.2002
347. Pl 347/26.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii arendării nr.16/1994 clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
11.03.2003
348. PL 348/26.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială LUKoil Black Sea România S.R.L. București și Societatea Comercială Petrotel LUKoil S.A. Ploiești. Lege 13/2003
09.01.2003
349. Pl 349/27.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001 privind voluntariatul. retrasa
de catre initiator
06.11.2002
350. Pl 350/27.06.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Valea Drăganului, județul Cluj. respinsa
definitiv
06.05.2003
351. Pl 351/27.06.2002 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Gilău, județul Cluj. respinsa
definitiv
06.05.2003
352. PL 352/27.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare. Lege 44/2003
21.01.2003
353. PL 353/27.06.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român. Lege 665/2002
16.12.2002
354. PL 354/27.06.2002 Proiect de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței. Lege 637/2002
07.12.2002
355. Pl 355/27.06.2002 Propunere legislativă privind asistența judiciară gratuită. respinsa
definitiv
27.04.2004
356. Pl 356/28.06.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 alin.(1) al Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, în vederea punerii acestuia în concordanță cu celelalte prevederi legale în vigoare. respinsa
definitiv
19.12.2002
357. Pl 357/02.07.2002 Propunere legislativă privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului. Lege 104/2003
27.03.2003
358. Pl 358/02.07.2002 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Constanța - ORAȘ MARTIR. respinsa
definitiv
26.11.2002
359. Pl 359/03.07.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Bărăganu, județul Constanța. Lege 675/2002
19.12.2002
360. Pl 360/03.07.2002 Propunere legislativă pentru prevenirea și sancționarea pornografiei pedofile săvârșită prin intermediul rețelelor informatice. respinsa
definitiv
26.11.2002
361. Pl 361/03.07.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1992 privind organizarea judecătorească cu modificările și completările ulterioare. retrasa
de catre initiator
15.12.2003
362. Pl 362/04.07.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. respinsa
definitiv
17.06.2003
363. PL 363/04.07.2002 Proiect de Lege privind protecția martorilor. Lege 682/2002
19.12.2002
364. PL 364/04.07.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind activitatea comercială respins
definitiv
27.10.2003
365. PL 365/04.07.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ. Lege 547/2002
14.10.2002
366. PL 366/04.07.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991. Lege 542/2002
01.10.2002
367. PL 367/04.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România. Lege 558/2002
15.10.2002
368. PL 368/04.07.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă. Lege 654/2002
07.12.2002
369. PL 369/04.07.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații. Lege 555/2002
15.10.2002
370. PL 370/04.07.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale. Lege 552/2002
14.10.2002
371. PL 371/04.07.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României nr.45/1994. Lege 556/2002
15.10.2002
372. PL 372/04.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor. Lege 548/2002
14.10.2002
373. PL 373/04.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale. Lege 643/2002
07.12.2002
374. PL 374/04.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor. Lege 591/2002
29.10.2002
375. PL 375/04.07.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2002 privind cumpărarea unui imobil pentru sediul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Lege 593/2002
29.10.2002
376. PL 376/04.07.2002 Proiect de Lege privind producerea și comercializarea hameiului. Lege 627/2002
19.11.2002
377. PL 377/04.07.2002 Proiect de Lege privind circulația pe drumurile publice. respins
definitiv
17.12.2003
378. PL 378/04.07.2002 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț, în Alexandru cel Bun. Lege 544/2002
01.10.2002
379. PL 379/04.07.2002 Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Beiuș, județul Bihor. Lege 391/2003
30.09.2003
380. PL 380/05.07.2002 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale. Lege 281/2003
24.06.2003
381. PL 381/09.07.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 25 martie 2002. Lege 606/2002
06.11.2002
382. Pl 382/10.07.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală. respinsa
definitiv
26.11.2002
383. PL 383/15.07.2002 Proiect de Lege privind aderarea României la Convenția privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum și la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000. Lege 611/2002
13.11.2002
384. PL 384/18.07.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, precum și a Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptate la New York, la 15 noiembrie 2000. Lege 565/2002
16.10.2002
385. PL 385/18.07.2002 Proiect de Lege privind conflictele de interese în exercitarea unor funcții publice. retras
de catre initiator
19.05.2003
386. PL 386/18.07.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.95(46) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001. Lege 573/2002
23.10.2002
387. PL 387/18.07.2002 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea criminalității organizate. Lege 39/2003
21.01.2003
388. Pl 388/18.07.2002 Propunere legislativă privind conflictul de interese în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și de interes public respinsa
definitiv
09.09.2003
389. PL 389/01.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2001. Lege 346/2003
10.07.2003
390. PL 390/01.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și a contului de execuție a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 2001. Lege 313/2003
08.07.2003
391. PL 391/01.08.2002 Proiect de Lege privind auditul public intern. Lege 672/2002
19.12.2002
392. PL 392/01.08.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Europei privind înființarea și funcționarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la București, semnat la Strasbourg, la 23 aprilie 2002. Lege 635/2002
07.12.2002
393. PL 393/05.08.2002 Proiect de Lege pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art.14 din Convenția Internațională pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare Rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, la New York, la 21 decembrie 1965. Lege 612/2002
13.11.2002
394. PL 394/09.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002. Lege 97/2003
21.03.2003
395. PL 395/15.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001. Lege 578/2002
23.10.2002
396. PL 396/22.08.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureștii, la 7 iunie 2002. Lege 607/2002
06.11.2002
397. PL 397/22.08.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 7 iunie 2002. Lege 610/2002
06.11.2002
398. PL 398/26.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art.6.din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat. Lege 18/2003
09.01.2003
399. PL 399/26.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi. Lege 600/2002
06.11.2002
400. PL 400/29.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic. Lege 614/2002
13.11.2002
401. PL 401/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale. Lege 641/2002
07.12.2002
402. PL 402/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri. Lege 47/2003
21.01.2003
403. PL 403/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2002 pentru modificarea Legii nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Lege 664/2002
16.12.2002
404. PL 404/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002. Lege 609/2002
06.11.2002
405. PL 405/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal. Lege 49/2003
21.01.2003
406. PL 406/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România. Lege 670/2002
16.12.2002
407. PL 407/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2002 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Lege 265/2003
13.06.2003
408. PL 408/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați. Lege 123/2005
11.05.2005
409. PL 409/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege 12/2003
09.01.2003
410. PL 410/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate. Lege 285/2003
26.06.2003
411. PL 411/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local. Lege 99/2004
07.04.2004
412. PL 412/31.08.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța. Lege 33/2003
13.01.2003
413. PL 413/31.08.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor. Lege 602/2002
06.11.2002
414. Pl 414/03.09.2002 Propunere legislativă privind Ordinul "Meritul Cultural" și Medalia "Meritul Cultural" Lege 8/2003
09.01.2003
415. Pl 415/03.09.2002 Propunere legislativă privind Ordinul "Meritul Sportiv" și Medalia "Meritul Sportiv" Lege 9/2003
09.01.2003
416. Pl 416/05.09.2002 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Sâmbata de Sus, județul Brașov Lege 103/2003
27.03.2003
417. Pl 417/05.09.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.37 al Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată. respinsa
definitiv
12.12.2002
418. PL 418/10.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România. Lege 590/2002
29.10.2002
419. PL 419/10.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerț exterior și promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum și a aparatului de lucru al Guvernului. Lege 564/2002
16.10.2002
420. PL 420/10.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice. Lege 644/2002
07.12.2002
421. PL 421/10.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 3 aprilie 2002, pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare rurală. Lege 563/2002
16.10.2002
422. PL 422/10.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr.137/1995. Lege 294/2003
27.06.2003
423. PL 423/10.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2002 pentru prorogarea termenelor prevăzute la Legea nr.146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret. Lege 562/2002
16.10.2002
424. PL 424/10.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare. Lege 595/2002
29.10.2002
425. PL 425/10.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de Pregătire a Proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 569/2002
23.10.2002
426. PL 426/10.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate. Lege 636/2002
07.12.2002
427. PL 427/10.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002. Lege 572/2002
23.10.2002
428. PL 428/10.09.2002 Proiect de Lege privind participarea României la grupul de cooperare înființat prin acordul parțial deschis pentru prevenirea, protecția și organizarea ajutorului împotriva riscurilor naturale și tehnologice majore (Acordul EUR-OPA Riscuri Majore), instituit prin Rezoluția (87)2, adoptată la 20 martie 1987 de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei. Lege 575/2002
23.10.2002
429. PL 429/10.09.2002 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Lege 601/2002
06.11.2002
430. Pl 430/10.09.2002 Propunere legislativă privind reînființarea Comunei Rădești, județul Galați. respinsa
definitiv
16.03.2004
431. Pl 431/11.09.2002 Propunere legislativă privind intedicția de circulație a autovehiculelor grele în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
432. Pl 432/12.09.2002 Propunere legislativă privind interpretarea autentică a art.17 lit.B.a) din Ordonanța de urgență nr.17 din 14 martie 2000, privind taxa pe valoarea adăugată publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr.113/15 martie 2000, aprobată prin Legea nr.546 din 17.10.2001, publicată în Monitorul Oficial nr.676/25.10.2001, Partea I-a. respinsa
definitiv
18.02.2003
433. PL 433/12.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistență în domeniul securității nucleare - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001. Lege 571/2002
23.10.2002
434. PL 434/12.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO 0103, semnat la București la 4 decembrie 2001. Lege 561/2002
16.10.2002
435. PL 435/12.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001. Lege 560/2002
16.10.2002
436. PL 436/12.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001. Lege 608/2002
06.11.2002
437. PL 437/12.09.2002 Proiect de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural. Lege 646/2002
07.12.2002
438. PL 438/12.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Guvernul Republicii Ungare privind înființarea batalionului multinațional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002. Lege 583/2002
24.10.2002
439. PL 439/12.09.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind protecția informațiilor secrete din domeniul apărării, semnat la București la 9 aprilie 2002. Lege 582/2002
24.10.2002
440. PL 440/12.09.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 prin Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974. Lege 622/2002
19.11.2002
441. PL 441/12.09.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 și, respectiv la 6 iunie 2001, la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, precum și a Codului internațional pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.98 (73) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 5 decembrie 2000. Lege 624/2002
19.11.2002
442. PL 442/16.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001 - iulie 2002. Lege 666/2002
16.12.2002
443. PL 443/17.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2002 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială HORTICOLA - S.A. București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Lege 588/2002
29.10.2002
444. PL 444/17.09.2002 Proiect de Lege privind stimularea industriei de tehnologia informației. respins
definitiv
29.03.2007
445. PL 445/17.09.2002 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România. Lege 683/2002
19.12.2002
446. Pl 446/17.09.2002 Propunere legislativă pentru prevenirea și sancționarea utilizării abuzive a termenilor cu conotație națională sau statală, a însemnelor României, a oricăror semne și embleme ale instituțiilor statului, precum și a denumirilor autorităților centrale, locale și a instituțiilor publice. respinsa
definitiv
09.12.2003
447. Pl 447/17.09.2002 Propunere legislativă privind exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe. respinsa
definitiv
03.12.2002
448. Pl 448/17.09.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Șerbăuți, județul Suceava. Lege 171/2003
05.05.2003
449. Pl 449/17.09.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Horodnic de Sus, județul Suceava. Lege 209/2003
16.05.2003
450. Pl 450/17.09.2002 Propunere legislativă privind reglementarea relațiilor de familie - Codul Familiei. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
451. Pl 451/18.09.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
15.04.2003
452. Pl 452/18.09.2002 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de carte. respinsa
definitiv
17.06.2003
453. Pl 453/18.09.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art.180 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. respinsa
definitiv
18.02.2003
454. Pl 454/19.09.2002 Propunere legislativă privind creșterea cuantumului pensiei tuturor pensionarilor agricoli la nivelul venitului minim garantat, stabilit prin Legea 416/2001. respinsa
definitiv
18.02.2003
455. Pl 455/19.09.2002 Propunere legislativă privind efectuarea inspecției tehnico-periodice a remorcilor pavilion apicol. respinsa
definitiv
19.12.2002
456. Pl 456/19.09.2002 Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor disponibilizate care înființează și dezvoltă pe cont propriu sau în asociere afaceri în domeniul agricol. respinsa
definitiv
25.02.2003
457. PL 457/19.09.2002 Proiect de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993. Lege 681/2002
19.12.2002
458. PL 458/19.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la București la 4 decembrie 2001. Lege 581/2002
23.10.2002
459. PL 459/19.09.2002 Proiect de Lege privind promovarea culturii scrise. Lege 186/2003
09.05.2003
460. PL 460/19.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001. Lege 629/2002
19.11.2002
461. PL 461/19.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Lege 592/2002
29.10.2002
462. PL 462/19.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2002 pentru ratificarea Addendemului, semnat la București la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000. Lege 559/2002
16.10.2002
463. PL 463/19.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2002 privind achiziționarea dintr-o singură sursă a produselor și serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor și documentelor de legitimare ale polițiștilor. Lege 655/2002
07.12.2002
464. Pl 464/19.09.2002 Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului și al oficiilor pentru protecția consumatorilor județene, respectiv al municipiului București. respinsa
definitiv
09.09.2003
465. PL 465/20.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România". Lege 660/2002
16.12.2002
466. PL 466/20.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate pe șantierele de construcții. Lege 31/2003
13.01.2003
467. Pl 467/23.09.2002 Propunere legislativă privind declararea și controlul averii demnitarilor, funcționarilor publici și a altor categorii prevăzute în prezentul act normativ. respinsa
definitiv
09.09.2003
468. Pl 468/24.09.2002 Propunere legislativă pentru instituirea zilei "NATO" retrasa
de catre initiator
04.12.2002
469. PL 469/26.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2002 pentru modificarea alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. Lege 647/2002
07.12.2002
470. PL 470/26.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România. Lege 25/2003
13.01.2003
471. PL 471/26.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut de ajustare structurală a sectorului privat) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 13 septembrie 2002. Lege 667/2002
16.12.2002
472. PL 472/26.09.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2002 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea Părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere, convenite prin Scrisoarea Părții române din 12 august 2002 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 28 august 2002. Lege 668/2002
16.12.2002
473. PL 473/26.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2002 privind modificarea Legii nr.373/2002 pentru aprobarea finanțării repartierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor din patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă "Romline" - S.A. Constanța. Lege 669/2002
16.12.2002
474. Pl 474/26.09.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. respinsa
definitiv
29.06.2004
475. Pl 475/30.09.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Vlădeni, județul Dâmbovița Lege 170/2003
05.05.2003
476. Pl 476/30.09.2002 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Moreni, județul Dâmbovița Lege 259/2003
13.06.2003
477. PL 477/01.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat. Lege 16/2003
09.01.2003
478. PL 478/01.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Lege 32/2003
13.01.2003
479. PL 479/01.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobile ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate. Lege 78/2003
12.03.2003
480. PL 480/01.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale Lege 96/2003
18.03.2003
481. PL 481/01.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. Lege 48/2003
21.01.2003
482. PL 482/01.10.2002 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) lit.b) al art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. Lege 678/2002
19.12.2002
483. PL 483/01.10.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Paleu, județul Bihor. Lege 28/2003
13.01.2003
484. PL 484/01.10.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor. Lege 27/2003
13.01.2003
485. Pl 485/02.10.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Negrilești, județul Vrancea. Lege 205/2003
16.05.2003
486. Pl 486/02.10.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Ploscuțeni, județul Vrancea. Lege 206/2003
16.05.2003
487. Pl 487/02.10.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Popești, județul Vrancea. Lege 207/2003
16.05.2003
488. Pl 488/02.10.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Păulești, județul Vrancea. Lege 208/2003
16.05.2003
489. Pl 489/02.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea, publicată în Monitorul Oficial Partea I-a, nr.359/2 august 2000. respinsa
definitiv
06.05.2003
490. PL 490/03.10.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi cu privire la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984. Lege 652/2002
07.12.2002
491. PL 491/03.10.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale privind reprimarea finanțării terorismului, adoptată la New York la 9 decembrie 1999. Lege 623/2002
19.11.2002
492. PL 492/03.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2002 privind ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 8 mai 2002 și la București la 27 mai 2002 pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public. Lege 625/2002
19.11.2002
493. PL 493/03.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat. Lege 663/2002
16.12.2002
494. PL 494/03.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2002 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Lege 2/2003
09.01.2003
495. Pl 495/03.10.2002 Propunere legislativă privind instituirea registrului de interese ale deputaților și senatorilor. respinsa
definitiv
03.06.2003
496. Pl 496/03.10.2002 Propunere legislativă de modificare și completare a art.11, alin.1, lit.a din Legea nr.51/1991 privind siguranța națională a României publicată în Monitorul Oficial nr.163 din 7 august 1991. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
497. PL 497/04.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 privind suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale. Lege 661/2002
16.12.2002
498. Pl 498/07.10.2002 Propunere legislativă privind reînființarea satului HEMIENI, comuna Pârjol, jud.Bacău. Lege 260/2003
13.06.2003
499. Pl 499/07.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. retrasa
de catre initiator
10.09.2003
500. Pl 500/07.10.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. respinsa
definitiv
06.05.2003
501. Pl 501/07.10.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.523/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2001 privind regimul accizelor. respinsa
definitiv
18.02.2003
502. Pl 502/07.10.2002 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.555/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. respinsa
definitiv
18.02.2003
503. Pl 503/07.10.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. respinsa
definitiv
17.06.2003
504. Pl 504/07.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. respinsa
definitiv
18.02.2003
505. Pl 505/08.10.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.3 din Legea 61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii. respinsa
definitiv
06.05.2003
506. PL 506/08.10.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000. Lege 626/2002
19.11.2002
507. PL 507/08.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. Lege 3/2003
09.01.2003
508. PL 508/08.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat. Lege 119/2007
02.05.2007
509. Pl 509/08.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. respinsa
definitiv
06.05.2003
510. PL 510/09.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Lege 4/2003
09.01.2003
511. PL 511/09.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2002 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 24 septembrie 2002. Lege 658/2002
16.12.2002
512. PL 512/09.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române". Lege 404/2003
07.10.2003
513. Pl 513/09.10.2002 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru finalizarea și darea în folosință a construcțiilor neterminate. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
27.05.2003
514. Pl 514/09.10.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.68 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. respinsa
definitiv
09.09.2003
515. Pl 515/10.10.2002 Propunere legislativă privind reevaluarea drepturilor salariale ale cadrelor didactice din învățământul superior și din institutele de cercetare. respinsa
definitiv
06.05.2003
516. Pl 516/10.10.2002 Propunere legislativă privind dublarea producției de energie electrică produsă în centrale hidroelectrice de până la 25 MW. respinsa
definitiv
03.06.2003
517. Pl 517/10.10.2002 Propunere legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural. respinsa
definitiv
24.06.2004
518. Pl 518/10.10.2002 Propunere legislativă privind recalcularea valorii polițelor de asigurări de viață de către societățile de asigurări. respinsa
definitiv
06.05.2003
519. Pl 519/10.10.2002 Propunere legislativă privind recalcularea valorii Carnetelor de economii cu câștiguri în autoturisme și bani emise de Casa de economii și Consemnațiuni (C.E.C.). respinsa
definitiv
06.05.2003
520. Pl 520/10.10.2002 Propunere legislativă pentru soluționarea spațiilor de locuit ale cadrelor didactice din învățământul superior. respinsa
definitiv
06.05.2003
521. Pl 521/10.10.2002 Propunere legislativă pentru menținerea în activitate a medicilor de familie stabiliți în mediul rural și după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere. respinsa
definitiv
06.05.2003
522. Pl 522/10.10.2002 Propunere legislativă privind colectarea, depozitarea și prelucrarea cauciucurilor uzate de autovehicule în vederea obținerii de granule pentru autostrăzi. respinsa
definitiv
03.06.2003
523. Pl 523/10.10.2002 Propunere legislativă privind amenajarea și introducerea în circuitul turistic a Peșterii Sfântului Apostol Andrei. respinsa
definitiv
09.09.2003
524. PL 524/10.10.2002 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003. Lege 631/2002
27.11.2002
525. PL 525/10.10.2002 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003. Lege 632/2002
27.11.2002
526. PL 526/11.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2002 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților. Lege 505/2003
26.11.2003
527. Pl 527/15.10.2002 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea cooperației. respinsa
definitiv
27.04.2004
528. Pl 528/16.10.2002 Propunere legislativă privind acordarea burselor de solidaritate "Egalitatea șanselor". respinsa
definitiv
17.06.2003
529. Pl 529/16.10.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Dochia, județul Neamț. Lege 261/2003
13.06.2003
530. Pl 530/16.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.95 din Legea audiovizualului Nr.504 din 2002, publicată în Monitorul Oficial al României Nr.534 din 22 iulie 2002. Lege 402/2003
07.10.2003
531. PL 531/17.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază. Lege 67/2003
11.03.2003
532. PL 532/17.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2002 privind completarea alin.(1) al art.XIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare. Lege 649/2002
07.12.2002
533. PL 533/17.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate Lege 77/2003
12.03.2003
534. PL 534/17.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2002 pentru modificarea alin.(6) și (7) ale art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice. Lege 188/2003
09.05.2003
535. PL 535/17.10.2002 Proiect de Lege privind organizarea pieței tutunului brut în România. Lege 236/2003
02.06.2003
536. PL 536/17.10.2002 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Lege 241/2003
06.06.2003
537. Pl 537/17.10.2002 Propunere legislativă privind plata dividendelor la societățile comerciale cu răspundere limitată. respinsa
definitiv
06.05.2003
538. Pl 538/17.10.2002 Propunere legislativă privind compensarea taxei pe valoarea adăugată la unii agenți economici. respinsa
definitiv
17.06.2003
539. PL 539/18.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2002 pentru modificarea numărului de posturi pe anul 2002 la Ministerul Justiției, Ministerul de Interne și Ministerul Public. Lege 1/2003
09.01.2003
540. Pl 540/21.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2002 privind taxele și impozitele locale, cu modificările și completările ulterioare. respinsa
definitiv
09.09.2003
541. Pl 541/21.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2001 privind regimul accizelor. respinsa
definitiv
17.06.2003
542. Pl 542/21.10.2002 Propunere legislativă privind instituirea și utilizarea taxei pentru folosirea drumurilor publice. respinsa
definitiv
09.09.2003
543. Pl 543/21.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.47/2002 privind modificarea și completarea Legii minelor nr.61/1998 și a Legii petrolului nr.134/1995. respinsa
definitiv
09.12.2003
544. Pl 544/21.10.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.38/2000, aprobată prin Legea 315/2001. respinsa
definitiv
06.05.2003
545. Pl 545/22.10.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.293/2002 privind Fondul pentru mediu. respinsa
definitiv
06.05.2003
546. PL 546/24.10.2002 Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi bănești personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaționale de Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul României. Lege 35/2003
13.01.2003
547. Pl 547/24.10.2002 Propunere legislativă privind controlul provenienței averilor dobândite ilicit. respinsa
definitiv
09.09.2003
548. Pl 548/24.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991. Lege 248/2003
10.06.2003
549. PL 549/24.10.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. Lege 193/2003
13.05.2003
550. PL 550/24.10.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Stockholm la 29 mai 2002. Lege 651/2002
07.12.2002
551. PL 551/24.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2002. Lege 657/2002
07.12.2002
552. PL 552/24.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare. Lege 79/2003
12.03.2003
553. PL 553/24.10.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România. respins
definitiv
08.06.2004
554. PL 554/25.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2002 pentru modificarea articolului 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a societății comerciale C.S.R. - S.A. Reșița. Lege 297/2003
30.06.2003
555. PL 555/25.10.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanța Guvernului nr.36/2002 privind taxele și impozitele locale. Lege 95/2003
18.03.2003
556. PL 556/25.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății Naționale "Cai de rasă" S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor. Lege 24/2003
13.01.2003
557. Pl 557/28.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2002 privind publicitatea. respinsa
definitiv
06.05.2003
558. Pl 558/28.10.2002 Propunere legislativă privind regimul acordării burselor private. respinsa
definitiv
16.12.2003
559. Pl 559/28.10.2002 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Gepiu din județul Bihor. Lege 586/2003
22.12.2003
560. PL 560/29.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2002 privind transmiterea fără plată a unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, în proprietatea Agenției Naționale pentru Locuințe, respectiv în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului de Interne. Lege 30/2003
13.01.2003
561. PL 561/29.10.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. Lege 149/2003
14.04.2003
562. PL 562/29.10.2002 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Lege 10/2003
09.01.2003
563. Pl 563/29.10.2002 Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 decembrie - ziua Iertării, a Împăcării și a Ajutorării Aproapelui. respinsa
definitiv
23.09.2003
564. Pl 564/29.10.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. respinsa
definitiv
09.09.2003
565. Pl 565/29.10.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Nenciulești, județul Teleorman. Lege 335/2003
08.07.2003
566. Pl 566/29.10.2002 Propunere legislativă privind aducerea amplasamentelor și a zonelor afectate, aferente încetării definitive a unor activități, într-o stare care să permită reutilizarea acestora. respinsa
definitiv
06.05.2003
567. PL 567/30.10.2002 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere respins
definitiv
19.05.2004
568. Pl 568/30.10.2002 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publică de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmizegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților clasice din Munții Orăștiei-Costești-Cetățuie; Cetățuia Înaltă; Ciocuța; Costești-Blidaru; Foieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Albe; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - județul Hunedoara. respinsa
definitiv
09.09.2003
569. Pl 569/30.10.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit. respinsa
definitiv
06.05.2003
570. Pl 570/30.10.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii codului familiei nr.4/1953 clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
571. Pl 571/01.11.2002 Propunere legislativă privind înființarea orașului ROZNOV, județul Neamț. Lege 408/2003
17.10.2003
572. PL 572/01.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2002 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale. Lege 45/2003
21.01.2003
573. PL 573/01.11.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social. Lege 58/2003
28.02.2003
574. Pl 574/05.11.2002 Propunere legislativă privind declararea ca oraș al comunei Miercurea Nirajului, județul Mureș. Lege 263/2003
13.06.2003
575. PL 575/05.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002. Lege 98/2003
21.03.2003
576. PL 576/05.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2002 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002. Lege 99/2003
21.03.2003
577. Pl 577/05.11.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale respinsa
definitiv
17.02.2004
578. Pl 578/06.11.2002 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de detectiv particular. respinsa
definitiv
06.05.2003
579. Pl 579/07.11.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. respinsa
definitiv
09.09.2003
580. Pl 580/08.11.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit. respinsa
definitiv
09.09.2003
581. PL 581/11.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 201/2003
16.05.2003
582. PL 582/11.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative. Lege 41/2003
21.01.2003
583. PL 583/11.11.2002 Proiect de Lege privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice. Lege 304/2003
04.07.2003
584. PL 584/11.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și desfășurării activităților legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Lege 57/2003
28.02.2003
585. Pl 585/12.11.2002 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Poiana Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, prin reorganizarea comunei Măgura Ilvei. Lege 262/2003
13.06.2003
586. Pl 586/12.11.2002 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Chibed din județul Mureș Lege 338/2003
08.07.2003
587. Pl 587/12.11.2002 Propunere legislativă privind declararea ca oraș al Comunei Sărmașu, Județul Mureș. Lege 382/2003
30.09.2003
588. Pl 588/13.11.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar nr.160/1998. Lege 592/2003
22.12.2003
589. Pl 589/13.11.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Groșii Țibleșului, județul Maramureș. Lege 334/2003
08.07.2003
590. Pl 590/13.11.2002 Propunere legislativă privind înființarea Comunei Fîntîna Mare, județul Suceava. Lege 339/2003
08.07.2003
591. Pl 591/13.11.2002 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru minori. respinsa
definitiv
27.04.2004
592. Pl 592/14.11.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Ruginoasa, județul Neamț. Lege 340/2003
08.07.2003
593. PL 593/14.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare. Lege 143/2003
14.04.2003
594. PL 594/14.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanțelor Publice. Lege 40/2003
21.01.2003
595. Pl 595/19.11.2002 Propunere legislativă pentru prevenirea și sancționarea profanării valorilor religioase. respinsa
definitiv
06.05.2003
596. Pl 596/19.11.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 11 din Legea care aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. respinsa
definitiv
09.09.2003
597. Pl 597/19.11.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocațiile de stat pentru copii. respinsa
definitiv
09.09.2003
598. Pl 598/19.11.2002 Propunere legislativă privind finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Vârstnicilor prin alocarea de fonduri de la bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Lege 363/2003
19.09.2003
599. Pl 599/21.11.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Traian, județul Ialomița. respinsa
definitiv
06.05.2003
600. PL 600/21.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994. Lege 350/2003
10.07.2003
601. PL 601/21.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha. Lege 133/2003
11.04.2003
602. PL 602/22.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea necesităților de infrastructură de transport de interes național și european Lege 203/2003
16.05.2003
603. PL 603/22.11.2002 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea privatizării Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. Lege 21/2003
13.01.2003
604. PL 604/22.11.2002 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. respins
definitiv
24.06.2003
605. PL 605/22.11.2002 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 680/2002
19.12.2002
606. Pl 606/26.11.2002 Propunere legislativă privind declararea comunei SÎNGEORGIU DE PĂDURE, județul Mureș, oraș. Lege 409/2003
17.10.2003
607. PL 607/26.11.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului nr.13 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002. Lege 7/2003
09.01.2003
608. PL 608/26.11.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967. Lege 23/2003
13.01.2003
609. PL 609/26.11.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la București la 28 mai 2002. Lege 20/2003
13.01.2003
610. PL 610/26.11.2002 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 8 iulie 2002. Lege 55/2003
24.01.2003
611. PL 611/26.11.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002. Lege 26/2003
13.01.2003
612. PL 612/26.11.2002 Proiect de Lege pentru înființarea comunei Traian, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Grivița. Lege 144/2003
14.04.2003
613. PL 613/26.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2002 pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România. Lege 29/2003
13.01.2003
614. PL 614/26.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2002 pentru modificarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite. Lege 22/2003
13.01.2003
615. PL 615/26.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare. Lege 74/2003
12.03.2003
616. PL 616/26.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat și public, semnat la București la 13 septembrie 2002 între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Lege 11/2003
09.01.2003
617. PL 617/26.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2002 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 36/2003
13.01.2003
618. PL 618/26.11.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 264/2003
13.06.2003
619. Pl 619/27.11.2002 Propunere legislativă privind constituirea unor burse excepționale destinate elevilor performanți din mediul rural. respinsa
definitiv
16.12.2003
620. Pl 620/27.11.2002 Propunere legislativă pentru instituirea "Ziua NATO în România" Lege 390/2004
28.09.2004
621. Pl 621/27.11.2002 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului LUPENI județul Hunedoara. Lege 547/2003
18.12.2003
622. Pl 622/27.11.2002 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului VULCAN, județul Hunedoara. Lege 548/2003
18.12.2003
623. PL 623/28.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2002 pentru modificarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului. Lege 62/2003
11.03.2003
624. Pl 624/28.11.2002 Propunere legislativă legislativă privind înființarea comunei Vulturești, județul Argeș. Lege 341/2003
08.07.2003
625. PL 625/28.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2002 privind plata obligațiilor bugetare scadente la data de 25 decembrie 2002. Lege 75/2003
12.03.2003
626. Pl 626/28.11.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990, republicată. respinsa
definitiv
05.10.2004
627. PL 627/29.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2002 privind unele măsuri de accelerare a acțiunii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere. Lege 6/2003
09.01.2003
628. PL 628/29.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din municipiul București. Lege 130/2003
11.04.2003
629. PL 629/29.11.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/2001 privind procedura somației de plată. Lege 5/2003
09.01.2003
630. PL 630/29.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale. Lege 17/2003
09.01.2003
631. PL 631/29.11.2002 Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947. Lege 290/2003
27.06.2003
632. PL 632/29.11.2002 Proiect de Lege privind înființarea și funcționarea agențiilor cu capital privat pentru construcția de locuințe. respins
definitiv
24.03.2003
633. Pl 633/02.12.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. respinsa
definitiv
17.02.2004
634. Pl 634/02.12.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată. respinsa
definitiv
17.02.2004
635. Pl 635/02.12.2002 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar valutare, cu modificările și completările ulterioare. respinsa
definitiv
06.05.2003
636. Pl 636/03.12.2002 Propunere legislativă privind protejarea minorilor care desfășoară activități producătoare de venituri pe care nu au dreptul legal de a le gestiona. respinsa
definitiv
09.09.2003
637. Pl 637/03.12.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 alin.(1) și art.21 alin.(3) lit.a) din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local. respinsa
definitiv
26.06.2003
638. PL 638/04.12.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Rîca, județul Argeș. Lege 185/2003
09.05.2003
639. PL 639/04.12.2002 Proiect de Lege privind înființarea comunei Roșiori, județul Bihor. Lege 140/2003
14.04.2003
640. Pl 640/04.12.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.139/2000 privind activitatea de meteorologie. Lege 307/2003
08.07.2003
641. Pl 641/05.12.2002 Propunere legislativă privind completarea Codului Penal - partea specială - titlul II - cap. III, traficarea de persoane în scopul practicării prostituției. retrasa
de catre initiator
15.12.2003
642. PL 642/05.12.2002 Proiect de Lege privind Codul Muncii. Lege 53/2003
24.01.2003
643. Pl 643/05.12.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat. Lege 479/2003
13.11.2003
644. PL 644/07.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2002 pentru modificarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere. Lege 106/2003
02.04.2003
645. PL 645/07.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2002 privind înființarea Societății Comerciale Melana IV - S.A. sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor. Lege 190/2003
13.05.2003
646. PL 646/07.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "PETROM" - S.A.. Lege 107/2003
02.04.2003
647. Pl 647/09.12.2002 Propunere legislativă privind repartizarea costurilor pentru energia termică și apă caldă. clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28.12.2004
648. Pl 648/09.12.2002 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.189/2 nov. 2000 privind aprobarea O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicată, și publicată în Monitorul Oficial nr.553/8 nov. 2000. respinsa
definitiv
09.09.2003
649. Pl 649/09.12.2002 Propunere legislativă pentru modificarea art.30 și a art.35 din Legea nr.414/ 2002 privind impozitul pe profit. respinsa
definitiv
17.06.2003
650. Pl 650/09.12.2002 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Egalitatea de Șanse. respinsa
definitiv
23.09.2003
651. PL 651/11.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2002 pentru modificarea art.138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Lege 139/2003
14.04.2003
652. PL 652/11.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Lege 156/2003
16.04.2003
653. PL 653/11.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcțiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 și neterminate până la data de 1 iulie 2002. Lege 254/2003
10.06.2003
654. PL 654/11.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Lege 76/2003
12.03.2003
655. PL 655/11.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică. Lege 324/2003
08.07.2003
656. PL 656/11.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1996-Codul silvic și a Legii nr.31/2000 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. respins
definitiv
10.04.2003
657. PL 657/11.12.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea Codului pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizația Maritimă Internațională pentru Rezoluția MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra, la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 și 2000 referitoare la acesta. Lege 68/2003
11.03.2003
658. PL 658/11.12.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.4(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra, la 17 iunie 1983 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra, la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 și 2000 referitoare la acesta. Lege 72/2003
11.03.2003
659. PL 659/11.12.2002 Proiect de Lege pentru acceptarea Codului internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.5(48) a Comitetului Securității Maritime la Londra, la 17 iunie 1983, astfel cum a fost modificat prin amendamentele din 1992, precum și pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1994, 1996 și 2000 referitoare la acesta. Lege 71/2003
11.03.2003
660. Pl 660/11.12.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.400/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997, precum și modificarea și completarea Legii nr.18/1991, republicată, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2001. respinsa
definitiv
09.09.2003
661. PL 661/11.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare. Lege 105/2003
02.04.2003
662. Pl 662/11.12.2002 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. Lege 364/2003
19.09.2003
663. Pl 663/11.12.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Cândești, județul Botoșani. Lege 344/2003
08.07.2003
664. Pl 664/11.12.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Coșula, județul Botoșani. Lege 337/2003
08.07.2003
665. Pl 665/11.12.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Lozna, județul Botoșani. Lege 342/2003
08.07.2003
666. Pl 666/11.12.2002 Propunere legislativă privind înființarea comunei Dimăcheni, județul Botoșani. Lege 343/2003
08.07.2003
667. Pl 667/11.12.2002 Propunere legislativă privind simplificarea procedurii împărțirii terenurilor agricole între coproprietari. respinsa
definitiv
03.06.2003
668. Pl 668/11.12.2002 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. respinsa
definitiv
06.05.2003
669. Pl 669/12.12.2002 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. respinsa
definitiv
09.09.2003
670. Pl 670/12.12.2002 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat. respinsa
definitiv
09.09.2003
671. PL 671/12.12.2002 Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea criminalității informatice. retras
de catre initiator
19.05.2003
672. PL 672/12.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2002 pentru modificarea art.10 din Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni. Lege 204/2003
16.05.2003
673. Pl 673/12.12.2002 Propunere legislativă privind completarea art.15 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice. respinsa
definitiv
09.09.2003
674. PL 674/13.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților. Lege 347/2003
10.07.2003
675. PL 675/16.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Ministerului de Interne și a structurilor subordonate acestuia. Lege 108/2003
02.04.2003
676. Pl 676/16.12.2002 Propunere legislativă privind modificarea art.185 alin.(21) din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate respinsa
definitiv
06.05.2003
677. Pl 677/16.12.2002 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor. respinsa
definitiv
17.06.2003
678. PL 678/16.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Național Anticorupție și Instanțelor judecătorești care își desfășoară activitatea în Palatul de Justiție din Municipiul București Lege 173/2003
05.05.2003
679. PL 679/17.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2002. Lege 48/2004
23.03.2004
680. PL 680/17.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2002 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Lege 109/2003
02.04.2003
681. Pl 681/17.12.2002 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii privind Codul muncii. respinsa
definitiv
17.06.2003
682. PL 682/17.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului Lege 151/2003
14.04.2003
683. PL 683/17.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. Lege 101/2003
24.03.2003
684. PL 684/17.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002 încheiat cu Societatea Comercială ARO-S.A. Câmpulung. Lege 63/2003
11.03.2003
685. PL 685/17.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut suplimentar între România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002. Lege 64/2003
11.03.2003
686. PL 686/17.12.2002 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.43/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului. Lege 61/2003
11.03.2003
687. PL 687/17.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv. Lege 84/2003
18.03.2003
688. PL 688/17.12.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 17 iulie 2002. Lege 69/2003
11.03.2003
689. PL 689/17.12.2002 Proiect de Lege privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură. Lege 454/2003
12.11.2003
690. PL 690/17.12.2002 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea instituțiilor de cultură care desfășoară activități în domeniul educației permanente. Lege 292/2003
27.06.2003
691. PL 691/17.12.2002 Proiect de Lege privind energia electrică și termică. Lege 318/2003
08.07.2003
692. PL 692/17.12.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000. Lege 59/2003
11.03.2003
693. PL 693/17.12.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002. Lege 70/2003
11.03.2003
694. Pl 694/17.12.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2001 privind regimul accizelor. respinsa
definitiv
17.06.2003
695. PL 695/17.12.2002 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. Lege 286/2003
27.06.2003
696. PL 696/19.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Lege 354/2003
10.07.2003
697. Pl 697/19.12.2002 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Marghita, județul Bihor. Lege 585/2003
22.12.2003
698. PL 698/19.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanța Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 220/2003
22.05.2003
699. PL 699/19.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Lege 250/2003
10.06.2003
700. Pl 700/19.12.2002 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.493/2002. respinsa
definitiv
09.09.2003
701. PL 701/19.12.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind Procedura de Consimțământ Prealabil în Cunoștință de Cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide, care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam, la 10 septembrie 1998. Lege 91/2003
18.03.2003
702. PL 702/19.12.2002 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki, la 17 martie 1992. Lege 92/2003
18.03.2003
703. PL 703/19.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la București, la 8 martie 2002. Lege 86/2003
18.03.2003
704. PL 704/19.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziții din Legea cetățeniei române nr.21/1991 Lege 165/2003
22.04.2003
705. PL 705/19.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2002 pentru ratificarea Addendumurilor la Memorandumurile de finanțare referitoare la Programul Operațional de Țară PHARE 1996, Programul național PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de Cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecției sociale și de implementare a acquis-ului în domeniul social - Consensus III. Lege 88/2003
18.03.2003
706. PL 706/20.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici. Lege 228/2003
23.05.2003
707. PL 707/20.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 49/2006
08.03.2006
708. PL 708/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2002 privind societățile de credit ipotecar Lege 330/2003
08.07.2003
709. PL 709/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2002 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare Lege 172/2003
05.05.2003
710. PL 710/23.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2002 pentru aprobarea modificării denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import a României, precum și a taxelor vamale de bază aferente acestora. Lege 168/2003
05.05.2003
711. PL 711/23.12.2002 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1998 privind energia electrică și termică. Lege 380/2003
30.09.2003
712. PL 712/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free. Lege 132/2003
11.04.2003
713. PL 713/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comercială "Electrocentrale" Deva - SA și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale. Lege 137/2003
14.04.2003
714. PL 714/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2003. Lege 94/2003
18.03.2003
715. PL 715/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea articolului 58 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege 66/2003
11.03.2003
716. PL 716/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate. Lege 211/2003
16.05.2003
717. PL 717/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naționale care a participat la activitățile desfășurate în cadrul procesului de aderare a României la N.A.T.O. Lege 93/2003
18.03.2003
718. PL 718/23.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Lege 89/2003
18.03.2003
719. PL 719/23.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Lege 31/2004
05.03.2004
720. PL 720/23.12.2002 Proiectul Legii muzeelor și a colecțiilor publice. Lege 311/2003
08.07.2003
721. PL 721/23.12.2002 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Bosnia și Herțegovina privind comerțul și colaborarea economică, semnat la București, la 14 mai 2002 Lege 125/2003
11.04.2003
722. PL 722/23.12.2002 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților. Lege 135/2003
11.04.2003
723. PL 723/24.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acțiuni deținute de S.C. Electrica S.A. Lege 117/2003
08.04.2003
724. PL 724/24.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2002 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație. Lege 116/2003
08.04.2003
725. PL 725/24.12.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Lege 540/2003
15.12.2003
726. PL 726/24.12.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului Lege 331/2003
08.07.2003

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 7:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro