Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/2000

Numar înregistrari gasite: 696
  Numar Titlu Stadiu
1. PL 1/04.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Planului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și cofinanțarea acestuia din surse alocate de la bugetul de stat Lege 157/2000
22.09.2000
2. Pl 2/11.01.2000 Propunere legislativă privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura. Lege 192/2001
19.04.2001
3. Pl 3/12.01.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31, (astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 195/1997) privind societățile comerciale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
4. Pl 4/12.01.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Codului Penal și ale Codului de procedură Penală. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
5. PL 5/18.01.2000 Proiect de Lege privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Lege 350/2001
06.07.2001
6. Pl 6/24.01.2000 Propunere legislativă pentru completarea Legii privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații nr.14/1992. respinsa
definitiv
22.02.2001
7. Pl 7/25.01.2000 Propunere legislativă privind creșterea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare acordate familiilor cu mulți copii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
8. PL 8/28.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2000 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000. Lege 190/2001
17.04.2001
9. PL 9/31.01.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
10. PL 10/31.01.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale. Lege 585/2002
29.10.2002
11. PL 11/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2000, privind organizarea activității agenților imobiliari. Lege 581/2003
22.12.2003
12. PL 12/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului Special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale. Lege 551/2001
17.10.2001
13. PL 13/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii. Lege 164/2002
10.04.2002
14. PL 14/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului. Lege 5/2002
10.01.2002
15. PL 15/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. Lege 220/2001
30.04.2001
16. PL 16/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în țară a specialiștilor tineri. Lege 483/2001
25.09.2001
17. PL 17/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. Lege 246/2005
18.07.2005
18. PL 18/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Lege 618/2002
13.11.2002
19. PL 19/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare. Lege 380/2001
10.07.2001
20. PL 20/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice. Lege 325/2002
27.05.2002
21. PL 21/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 503/2001
04.10.2001
22. PL 22/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.69/1998 privind regimul de autorizare a activităților din domeniul jocurilor de noroc. Lege 391/2002
14.06.2002
23. PL 23/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2000 privind completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Lege 318/2002
27.05.2002
24. PL 24/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul. Lege 200/2003
16.05.2003
25. PL 25/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2000 privind acreditarea agențiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite. Lege 376/2002
11.06.2002
26. PL 26/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) Lege 791/2001
29.12.2001
27. PL 27/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii. Lege 293/2001
05.06.2001
28. PL 28/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național. Lege 378/2001
10.07.2001
29. PL 29/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor. Lege 624/2001
07.11.2001
30. PL 30/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2000 privind declararea Complexului Memorialului revoluției - Decembrie 1989 din municipiul Timișoara ca ansamblu de interes național. Lege 152/2000
26.07.2000
31. PL 31/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial. Lege 564/2001
19.10.2001
32. PL 32/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2000 de modificare a art.40 al Ordonanței de urgență nr.158/1999 privind regimul importurilor și exporturilor de produse strategice. Lege 594/2003
22.12.2003
33. PL 33/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2000 privind măsurile de colaborare între Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătății publice. Lege 462/2002
09.07.2002
34. PL 34/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992, privind finanțarea ocrotirii sănătății. Lege 533/2001
09.10.2001
35. PL 35/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 553/2001
17.10.2001
36. PL 36/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor. Lege 649/2001
20.11.2001
37. PL 37/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2000 privind finanțarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate și din bugetele locale a unor activități și programe în domeniul sănătății publice, desfășurate de organizații neguvernamentale. Lege 423/2002
27.06.2002
38. PL 38/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2000 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare. Lege 615/2002
13.11.2002
39. PL 39/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2000 privind managementul calității în învățământul superior. Lege 488/2001
25.09.2001
40. PL 40/31.01.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglemenentarea activităților din sectorul gazelor naturale. Lege 463/2001
18.07.2001
41. PL 41/31.01.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. Lege 730/2001
04.12.2001
42. Pl 42/01.02.2000 Propunere legislativă privind reconsiderarea cuantumului indemnizației lunare brute și a cotei de participare la profitul net a administratorilor companiilor/societăților naționale, societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale, este acționar majoritar, precum și ai regiilor autonome. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
43. PL 43/02.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României. Lege 229/2001
03.05.2001
44. Pl 44/02.02.2000 Propunere legislativă privind protecția tineretului față de mișcarea satanistă. retrasa
de catre initiator
09.02.2000
45. Pl 45/03.02.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Șerbăuți, județul Suceava. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
46. Pl 46/02.02.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Clit, județul Suceava. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
47. Pl 47/07.02.2000 Propunere legislativă pentru purtarea titlului, exercitarea profesiunii și obținerea gradelor de calificare ale inginerilor, înființarea și organizarea Camerei inginerilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
48. Pl 48/08.02.2000 Propunere legislativă privind pierderea calității de parlamentar ca urmare a demisiei din partidul care l-a propus. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
49. Pl 49/08.02.2000 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul serviciului muncii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
50. Pl 50/08.02.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului Gardienilor Publici. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
51. Pl 51/08.02.2000 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.3/1974 privind Legea presei din Republica Socialistă România. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
52. PL 52/10.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE privind facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României. Lege 37/2000
12.04.2000
53. PL 53/10.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA. Lege 227/2000
30.11.2000
54. PL 54/10.02.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 25 februarie 1999. Lege 66/2000
24.04.2000
55. PL 55/10.02.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția din 18 august 1948 privind regimul navigației pe Dunăre, semnat la Budapesta la 26 martie 1998. Lege 75/2000
04.05.2000
56. PL 56/10.02.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Georgiei, privind transportul combinat internațional, semnat la București la 11 decembrie 1997. Lege 70/2000
04.05.2000
57. PL 57/10.02.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convențiilor și a altor înțelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava,la 16 aprilie 1999. Lege 30/2000
03.04.2000
58. Pl 58/10.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
59. Pl 59/10.02.2000 Propunere legislativă privind susținerea copiilor și tinerilor români cu performanțe remarcabile. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
60. PL 60/11.02.2000 Proiect de Lege privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Lege 24/2000
27.03.2000
61. Pl 61/14.02.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
62. Pl 62/14.02.2000 Propunere legislativă privind instanța de mediere. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
63. Pl 63/15.02.2000 Propunere legislativă privind modificarea indicatorului de prioritate intersectorială pentru învățământ. respinsa
definitiv
06.06.2000
64. PL 64/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție. Lege 19/2001
22.02.2001
65. PL 65/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 la Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986,1989,1991,1993 și 1994. Lege 80/2000
09.05.2000
66. PL 66/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Polona privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, încheiat la București, la 15 mai 1999. Lege 33/2000
12.04.2000
67. PL 67/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972. Lege 34/2000
12.04.2000
68. PL 68/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri. Lege 401/2002
20.06.2002
69. PL 69/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind valoarea internațională a hotarârilor respective adoptată la Haga, la 28 mai 1970. Lege 35/2000
12.04.2000
70. PL 70/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 privind aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigației maritimă NAVROM-S.A. Constanța și ROMLINE-S.A. Constanța. Lege 559/2001
17.10.2001
71. PL 71/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/1999 privind modificarea Ordonanței de urgență nr.93/1999 pentru finanțarea repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime NAVROM-S.A. Constanța și ROMLINE-S.A. Constanța. Lege 558/2001
17.10.2001
72. PL 72/16.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import. Lege 114/2000
07.07.2000
73. Pl 73/17.02.2000 Propunere legislativă privind Legea asistenței medico-chirurgicală de urgență și a transportului sanitar. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
74. Pl 74/17.02.2000 Propunere legislativă privind reducerea impozitului pe clădiri și teren datorat conform Legii 27/1994 privind impozitele și taxele locale modificată și completată prin OUG nr.62/1998, OUG 27/1999 și OUG 15/1999 pentru unele categorii de pensionari. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
75. PL 75/18.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.5/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate. Lege 363/2001
10.07.2001
76. PL 76/18.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.7/2000 privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă Monitorul Oficial. Lege 196/2000
06.11.2000
77. Pl 77/21.02.2000 Propunere legislativă privind înființarea Stațiunii de Cercetări Antarctice ROMÂNIA. respinsa
definitiv
18.04.2002
78. Pl 78/21.02.2000 Propunere legislativă pentru modificarea art.65, aliniatul 2 din Legea nr.84/1995 republicată în Monitorul Oficial al României nr.606 din 10 decembrie 1999. respinsa
definitiv
22.02.2001
79. Pl 79/23.02.2000 Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea Fondului național de protejare a producătorilor agricoli împotriva calamităților naturale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
80. Pl 80/23.02.2000 Propunere legislativă cu privire la despăgubirea membrilor asociației pentru protecția cumpărătorilor de autoturisme București. respinsa
definitiv
06.11.2002
81. Pl 81/23.02.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
82. PL 82/23.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 662/2001
20.11.2001
83. Pl 83/24.02.2000 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului de aplicare a unor dispoziții din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
84. PL 84/24.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupției (GRECO), instituit prin Rezoluția Consiliului Europei nr.(99)5 din 1 mai 1999. Lege 107/2000
27.06.2000
85. PL 85/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. Lege 52/2000
19.04.2000
86. PL 86/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1999 pentru facilitarea aplicării convențiilor internaționale în materie de transfer al persoanelor condamnate, la care România este parte, în privința predării-preluării condamnaților. Lege 113/2000
30.06.2000
87. PL 87/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1999 pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974. Lege 68/2000
28.04.2000
88. PL 88/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999. Lege 53/2000
19.04.2000
89. PL 89/24.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978. Lege 23/2001
22.02.2001
90. PL 90/24.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României(EXIMBANK)-S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii cu capital majoritar românesc. Lege 54/2000
19.04.2000
91. PL 91/24.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1999 pentru ratificarea Acordului privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 și a Protocolului Adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999. Lege 108/2000
27.06.2000
92. PL 92/24.02.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului dintre România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, adițional la Acordul dintre Republica Socialistă România și Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanțiilor în legătură cu Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999. Lege 100/2000
19.06.2000
93. PL 93/29.02.2000 Proiect de Lege privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României. Lege 257/2001
22.05.2001
94. PL 94/29.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de la plata impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut. Lege 421/2001
18.07.2001
95. PL 95/29.02.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare realizării programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană precum și a programelor pentru continuarea acestora. Lege 684/2001
28.11.2001
96. PL 96/29.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii contractate în anul 1999 destinate înzestrării Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații. Lege 26/2001
05.03.2001
97. PL 97/29.02.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior-Bancorex - S.A., și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A. Lege 728/2001
04.12.2001
98. Pl 98/29.02.2000 Propunere legislativă privind dreptul primăriilor de a vinde terenuri agricole din domeniul privat al statului. respinsa
definitiv
20.02.2001
99. Pl 99/01.03.2000 Propunere legislativă privind protecția socială a femeilor casnice. retrasa
de catre initiator
27.03.2000
100. PL 100/01.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1999 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999. Lege 55/2000
19.04.2000
101. PL 101/01.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare RO 9803.02 Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 iulie 1999 dintre Guvernul României și Comisia Europeană. Lege 56/2000
19.04.2000
102. PL 102/01.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9803.02 Sprijin pentru reforma din domeniul protecției copilului, semnat la București la 15 octombrie 1999. Lege 57/2000
19.04.2000
103. Pl 103/02.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
104. PL 104/06.03.2000 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000 Lege 76/2000
04.05.2000
105. PL 105/06.03.2000 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000. Lege 77/2000
04.05.2000
106. Pl 106/07.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
107. Pl 107/08.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 232 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
108. Pl 108/08.03.2000 Propunere legislativă privind prevenirea și completarea unor abuzuri în domeniul exploatării, prelucrării și comercializării materialului lemnos. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
109. Pl 109/08.03.2000 Propunere legislativă privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor persoane. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
110. Pl 110/08.03.2000 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Vulcan, județul Hunedoara clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
111. Pl 111/08.03.2000 Propunere legislativă privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României. Lege 137/2000
24.07.2000
112. Pl 112/09.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999 destinat consumului intern. respinsa
definitiv
20.02.2001
113. Pl 113/09.03.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
114. Pl 114/09.03.2000 Propunere legislativă privind regimul juridic al Companiilor și înființarea de zone economice speciale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
115. PL 115/13.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind transportul combinat internațional, semnat la Erevan la 3 iulie 1998. Lege 74/2000
04.05.2000
116. PL 116/13.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii României la Asociația Internațională pentru Științe și Tehnologii Cerealiere, precum și a plății cotizației anuale. Lege 72/2000
04.05.2000
117. PL 117/13.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată de România la Aarhus la 25 iunie 1998. Lege 86/2000
10.05.2000
118. PL 118/13.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziilor nr.5/1997 și nr.8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România și statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS). Lege 101/2000
19.06.2000
119. PL 119/13.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internațional, semnat la Baku la 30 iunie 1998. Lege 71/2000
04.05.2000
120. PL 120/13.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituționale ale Acordului European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține cont de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999. Lege 87/2000
10.05.2000
121. PL 121/13.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului European asupra transferului responsabilității cu privire la refugiați, adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980. Lege 88/2000
10.05.2000
122. PL 122/13.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informații Externe. Lege 115/2000
07.07.2000
123. PL 123/13.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre Guvernul României și Comunitatea Europeană, realizat la Bruxelles la 17 iunie 1999, pentru modificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, efectuat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993. Lege 102/2000
19.06.2000
124. PL 124/13.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 117/2000
07.07.2000
125. PL 125/13.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995. Lege 89/2000
10.05.2000
126. PL 126/13.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea anexei A Descrierea tehnică, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și la Bruxelles la 10 mai 1993. Lege 109/2000
27.06.2000
127. PL 127/13.03.2000 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991. Lege 90/2000
10.05.2000
128. PL 128/13.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996. Lege 91/2000
10.05.2000
129. PL 129/13.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.14/2000 privind înființarea Formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre. Lege 448/2001
18.07.2001
130. PL 130/13.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2000 pentru completarea art.5 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate. Lege 339/2001
06.07.2001
131. Pl 131/13.03.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Mădăraș din județul Mureș. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
132. PL 132/13.03.2000 Proiect de Lege pentru completarea articolului 8 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale. respins
definitiv
23.05.2002
133. Pl 133/13.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.5/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
134. Pl 134/14.03.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Chibed din județul Mureș. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
135. Pl 135/15.03.2000 Propunere legislativă privind modificarea unor dispoziții ale Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
136. Pl 136/15.03.2000 Propunere legislativă privind continuarea realizării obiectivului de investiții Centrala Nuclearo-electrică Cernavodă - 5 x 700 MWe. respinsa
definitiv
20.02.2001
137. PL 137/16.03.2000 Proiect de Lege privind declararea municipiului Hunedoara Oraș martir al Revoluției din decembrie 1989. Lege 579/2001
31.10.2001
138. PL 138/16.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998. Lege 95/2000
17.05.2000
139. PL 139/16.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/1999 privind ratificarea Memorandumului de înțelegere pentru facilitarea transportului rutier internațional de mărfuri în regiunea SECI, semnat la Atena la 28 aprilie 1999. Lege 83/2000
09.05.2000
140. Pl 140/17.03.2000 Propunere legislativă privind structura personalului Curții Constituționale. Lege 124/2000
13.07.2000
141. PL 141/17.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 475/2001
24.09.2001
142. Pl 142/21.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(a) al art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.39 din 10 iulie 1997 privind modificarea și completarea Legii contractului de management nr.66/1993. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
143. Pl 143/21.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
144. Pl 144/22.03.2000 Propunere legislativă privind interzicerea exportului unor materii prime lemnoase. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
145. Pl 145/22.03.2000 Propunere legislativă privind desființarea Fondului Proprietății de Stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
146. PL 146/22.03.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 ianuarie 1998. Lege 104/2000
19.06.2000
147. PL 147/22.03.2000 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982. Lege 103/2000
19.06.2000
148. PL 148/22.03.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară, semnat la București la 17 decembrie 1998. Lege 110/2000
27.06.2000
149. Pl 149/23.03.2000 Propunere legislativă privind protecția socială a persoanelor casnice. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
150. PL 150/24.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale TRACTORUL - UTB S.A. Brașov, MAT - S.A. Craiova, HART - S.A. Miercurea Ciuc și ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat, Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare. Lege 694/2001
28.11.2001
151. PL 151/24.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2000 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996. Lege 250/2001
16.05.2001
152. Pl 152/27.03.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Glăjărie din județul Mureș. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
153. Pl 153/28.03.2000 Propunere legislativă privind obligativitatea contrapartidei la achiziționarea de aeronave de pe piața externă. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
154. Pl 154/28.03.2000 Propunere legislativă privind înființarea comunei Negrilești - județul Vrancea. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
155. Pl 155/28.03.2000 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități medicilor care asigură servicii medicale în cabinetele medicale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
156. PL 156/28.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale Îmbunătățiri Funciare- S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare. Lege 440/2001
18.07.2001
157. Pl 157/29.03.2000 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a importurilor de produse siderurgice care sunt în gama de fabricație a agenților economici din România. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
158. Pl 158/29.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite ca prizionieri, republicat cu modificările ulterioare. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
159. Pl 159/29.03.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
160. Pl 160/29.03.2000 Propunere legislativă cu privire la obligativitatea executării în țară a lucrărilor de întreținere și reparații pentru aeronavele achiziționate din exterior. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
161. PL 161/31.03.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Lege 383/2001
10.07.2001
162. PL 162/03.04.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă. Lege 514/2001
09.10.2001
163. PL 163/03.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la banca Renașterea Creditului Românesc S.A. Credit Bank. Lege 240/2001
16.05.2001
164. Pl 164/04.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.103/1996 privind fondul cinegetic și protecția vânatului. respinsa
definitiv
20.02.2001
165. Pl 165/04.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
166. Pl 166/05.04.2000 Propunere legislativă privind alocația suplimentară pentru copiii din familiile monoparentale și majorarea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare pentru familiile cu copii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
167. Pl 167/06.04.2000 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.186/1999 referitoare la modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
168. PL 168/06.04.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare. Lege 565/2001
19.10.2001
169. PL 169/06.04.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare. respins
definitiv
29.11.2001
170. PL 170/06.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 28/2001
05.03.2001
171. PL 171/06.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naționale. Lege 149/2001
06.04.2001
172. PL 172/06.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naționale. Lege 6/2001
02.02.2001
173. Pl 173/06.04.2000 Propunere legislativă privind semnătura electronică. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
174. Pl 174/06.04.2000 Propunere legislativă pentru completarea articolului 5 din Legea partidelor politice, nr.27/1996. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
175. Pl 175/06.04.2000 Propunere legislativă privind înăsprirea sancțiunilor Codului Penal pentru infracțiunile referitoare la viața sexuală. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
176. Pl 176/06.04.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea Comunei Coșula din Județul Botoșani. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
177. Pl 177/07.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal privind săvârșirea infracțiunii de omor, ce constituie un pericol la adresa societății. respinsa
definitiv
22.02.2001
178. Pl 178/10.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea alin.2 al art.35 din Legea nr.56/1992 privind frontiera de stat a României. respinsa
definitiv
18.12.2001
179. PL 179/11.04.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Lege 379/2002
13.06.2002
180. PL 180/11.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/1999 pentru modificarea Anexei nr.VII/2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 35/2001
07.03.2001
181. PL 181/11.04.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă. Lege 322/2001
26.06.2001
182. PL 182/11.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii. Lege 320/2001
26.06.2001
183. Pl 183/12.04.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii sponsorizării nr.32/1994 clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
184. Pl 184/12.04.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea în țară a specialiștilor tineri. respinsa
definitiv
20.02.2001
185. PL 185/12.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/1999 privind instituirea medaliei comemorative 150 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Lege 146/2000
26.07.2000
186. PL 186/12.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/1999 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar. Lege 521/2001
09.10.2001
187. PL 187/12.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/1999 privind completarea art.7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar. Lege 299/2001
07.06.2001
188. PL 188/12.04.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.28/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. Lege 161/2002
10.04.2002
189. PL 189/14.04.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2000 pentru modificarea și completarea articolului 166 din Legea învățământului nr.84/1995. Lege 113/2002
14.03.2002
190. Pl 190/17.04.2000 Propunere legislativă pentru completarea Art.4 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
191. Pl 191/18.04.2000 Propunere legislativă privind stabilirea drepturilor persoanelor disponibilizate din cadrul instituțiilor și întreprinderilor cu capital de stat și/ori privat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
192. Pl 192/18.04.2000 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Decretul-Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 Martie 1945 precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu paragraful (5). clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
193. Pl 193/18.04.2000 Propunere legislativă privind stabilirea și asigurarea cuantumului minim pentru pensiile de Asigurări Sociale de Stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
194. Pl 194/18.04.2000 Propunere legislativă privind măsuri de limitarea accesului la demnități și funcții publice, anumitor persoane. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
195. Pl 195/18.04.2000 Propunere legislativă privind condamnarea Partidului Comunist Român și a regimului comunist. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
196. Pl 196/18.04.2000 Propunere legislativă privind obligațiile întreprinderilor furnizoare de utilități publice pentru populație. respinsa
definitiv
20.02.2001
197. Pl 197/18.04.2000 Propunere legislativă pentru încurajarea asociaților de locatari și a persoanelor fizice să execute lucrări de trecere de la termoficarea centralizată, la utilizarea soluțiilor alternative de încălzire și livrare a apei calde în locuințe. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
198. Pl 198/18.04.2000 Propunere legislativă privind interzicerea poluării fonice și asigurarea liniștei publice în cartierele de locuințe. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
199. Pl 199/18.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
200. Pl 200/19.04.2000 Propunere legislativă pentru stimularea colectării și reintroducerii în circuitul productiv intern a materialelor feroase pentru retopire. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
201. PL 201/19.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 63/2002
16.01.2002
202. Pl 202/19.04.2000 Propunere legislativă privind parcurile tehnologice de software. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
203. Pl 203/20.04.2000 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat. Lege 131/2000
21.07.2000
204. PL 204/21.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.36/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice. Lege 599/2003
22.12.2003
205. PL 205/21.04.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne. Lege 315/2001
18.06.2001
206. Pl 206/26.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
207. Pl 207/26.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
208. PL 208/02.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Lege 22/2002
10.01.2002
209. PL 209/02.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.42/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional. Lege 82/2001
20.03.2001
210. Pl 210/02.05.2000 Propunere legislativă cu privire la completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
211. PL 211/03.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale. Lege 280/2001
04.06.2001
212. PL 212/03.05.2000 Proiect de Lege privind creșterea și ameliorarea raselor de animale. respins
definitiv
18.12.2001
213. Pl 213/05.05.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
214. PL 214/08.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.46/2000 pentru modificarea literei a) din alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Lege 149/2002
01.04.2002
215. PL 215/08.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.47/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind insituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice. Lege 75/2004
26.03.2004
216. PL 216/08.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și Agenției Naționale pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională. Lege 442/2001
18.07.2001
217. Pl 217/08.05.2000 Propunere legislativă privind revizuirea art.41, alin.2, teza 1 din Constituția României. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
218. Pl 218/09.05.2000 Propunere legislativă privind desființarea Fondului Proprietății de Stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
219. Pl 219/10.05.2000 Propunere legislativă privind înființarea comunei Voetin - județul Vrancea. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
220. PL 220/10.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase. Lege 122/2002
18.03.2002
221. PL 221/10.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată. Lege 788/2001
29.12.2001
222. PL 222/11.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea prevederilor Legii nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. Lege 233/2000
04.12.2000
223. PL 223/16.05.2000 Proiect de Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Lege 143/2000
26.07.2000
224. PL 224/16.05.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului adițional la Convenția europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998. Lege 17/2001
22.02.2001
225. PL 225/16.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2000 pentru ratificarea Protocolului adițional suplimentar la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forțelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997. Lege 153/2000
26.07.2000
226. PL 226/16.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2000 pentru ratificarea celui de al doilea Protocol adițional la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la București la 30 noiembrie 1999. Lege 154/2000
26.07.2000
227. PL 227/16.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate. Lege 593/2001
31.10.2001
228. PL 228/16.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale. Lege 783/2001
29.12.2001
229. PL 229/16.05.2000 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv particular Lege 329/2003
08.07.2003
230. PL 230/17.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni. Lege 220/2002
23.04.2002
231. PL 231/17.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare. Lege 19/2002
10.01.2002
232. PL 232/17.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România. Lege 527/2003
11.12.2003
233. PL 233/17.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române. Lege 210/2003
16.05.2003
234. PL 234/17.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a căilor Ferate Române. Lege 235/2002
23.04.2002
235. PL 235/17.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. pentru finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, semnat la București la 24 decembrie 1999 și la Luxemburg la 27 decembrie 1999. Lege 140/2000
24.07.2000
236. PL 236/19.05.2000 Proiect de Lege privind regimul juridic al contravențiilor. retras
de catre initiator
15.11.2001
237. PL 237/22.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanțe de reanimare tip Volkswagen LT 35 TD model 1998. Lege 424/2001
18.07.2001
238. PL 238/22.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale. Lege 45/2002
16.01.2002
239. PL 239/22.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2000 pentru abrogarea unor dispoziții legale cu privire la contribuția agenților economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori. Lege 174/2001
11.04.2001
240. PL 240/22.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol. Lege 445/2001
18.07.2001
241. PL 241/22.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2000 pentru completarea art.41 din Legea bancară nr.58/1998. Lege 437/2001
18.07.2001
242. PL 242/22.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului. Lege 395/2001
10.07.2001
243. Pl 243/24.05.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea partidelor politice, numărul 27/1996. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
244. PL 244/25.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000. Lege 17/2002
10.01.2002
245. PL 245/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Petre Andrei din Iași. Lege 408/2002
20.06.2002
246. PL 246/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Apollonia din Iași. Lege 481/2002
11.07.2002
247. PL 247/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Româno-Americane din București. Lege 274/2002
15.05.2002
248. PL 248/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Constantin Brîncoveanu din Pitești. Lege 242/2002
23.04.2002
249. PL 249/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Nicolae Titulescu din București. Lege 241/2002
23.04.2002
250. PL 250/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Danubius din Galați. Lege 409/2002
20.06.2002
251. PL 251/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Spiru Haret din București. Lege 443/2002
05.07.2002
252. PL 252/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Române de Științe și Arte Gheorghe Cristea din București. Lege 482/2002
11.07.2002
253. PL 253/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Bioterra din București. Lege 480/2002
09.07.2002
254. PL 254/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Ecologice din București. Lege 282/2003
26.06.2003
255. PL 255/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Emanuel din Oradea. Lege 486/2002
11.07.2002
256. PL 256/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Europene Drăgan din Lugoj Lege 100/2003
21.03.2003
257. PL 257/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Lege 240/2002
23.04.2002
258. PL 258/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău. Lege 237/2002
23.04.2002
259. PL 259/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Tibiscus din Timișoara. Lege 484/2002
11.07.2002
260. PL 260/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București. Lege 238/2002
23.04.2002
261. PL 261/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Titu Maiorescu din București. Lege 239/2002
23.04.2002
262. PL 262/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității Hyperion din București. Lege 275/2002
15.05.2002
263. PL 263/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Universității George Barițiu din Brașov. Lege 483/2002
11.07.2002
264. PL 264/25.05.2000 Proiect de Lege privind înființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București. Lege 485/2002
11.07.2002
265. PL 265/25.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2000 pentru completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale. Lege 149/2000
26.07.2000
266. PL 266/29.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic. Lege 427/2001
18.07.2001
267. PL 267/29.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.60/2000 pentru modificarea alineatului 2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege 611/2001
31.10.2001
268. PL 268/30.05.2000 Proiect de Lege privind activitatea de meteorologie. Lege 139/2000
24.07.2000
269. PL 269/30.05.2000 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Lege 184/2001
12.04.2001
270. PL 270/30.05.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.62/2000 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 207/2000
28.11.2000
271. PL 271/30.05.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului;a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. Lege 158/2002
10.04.2002
272. Pl 272/01.06.2000 Propunere legislativă pentru limitarea importurilor de produse electronice și electrocasnice second hand precum și pentru protecția industriei de profil. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
273. PL 273/02.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori. Lege 482/2001
25.09.2001
274. PL 274/05.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei și a T.V.A. pentru obiectivul de investiții Incinerator - sistem de ardere și neutralizare a deșeurilor din municipiul Oradea. Lege 217/2001
30.04.2001
275. PL 275/05.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică. Lege 427/2002
27.06.2002
276. Pl 276/05.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1996 privind reorganizarea C.E.C. din România în societate bancară pe acțiuni, publicată în M.O. nr.140/5.07.1996. respinsa
definitiv
20.02.2001
277. Pl 277/07.06.2000 Propunere legislativă privind Legea comerțului electronic. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
278. Pl 278/07.06.2000 Propunere legislativă pentru reglementarea restituirii către investitorii Fondului Național de Investiții a capitalului inițial investit. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
279. Pl 279/08.06.2000 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru campania de recoltare a cerealelor păioase-grâu, orz, orzoaică, pentru anul 2000. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
280. Pl 280/08.06.2000 Propunere legislativă privind unele măsuri în agricultură pentru sprijinirea zonelor afectate de secetă și alți factori naturali în anul 2000. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
281. PL 281/09.06.2000 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989. Lege 766/2001
29.12.2001
282. PL 282/09.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale. Lege 60/2002
16.01.2002
283. PL 283/09.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/1999 privind completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat. Lege 428/2001
18.07.2001
284. PL 284/09.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare din România și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură privind înființarea Centrului Internațional de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999. Lege 110/2001
26.03.2001
285. PL 285/09.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire. Lege 92/2001
26.03.2001
286. PL 286/12.06.2000 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 125/2000
13.07.2000
287. PL 287/12.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2000 pentru modificarea articolului 2 litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale. Lege 493/2001
01.10.2001
288. PL 288/12.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România. Lege 229/2000
30.11.2000
289. PL 289/15.06.2000 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare. Lege 289/2001
05.06.2001
290. PL 290/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor din România pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999. Lege 169/2000
05.10.2000
291. PL 291/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990. Lege 160/2000
03.10.2000
292. PL 292/15.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992. Lege 158/2000
03.10.2000
293. PL 293/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2000 privind ratificarea unor convenții adoptate de Organizația Internațională a Muncii. Lege 155/2000
26.07.2000
294. PL 294/15.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria), la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS), pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004. Lege 95/2001
26.03.2001
295. PL 295/15.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea 4-Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la București la 2 septembrie 1999. Lege 167/2000
05.10.2000
296. PL 296/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, în valoare de 3,5 milioane EURO, destinat finanțării Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999. Lege 165/2000
05.10.2000
297. PL 297/15.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport Timișoara privind finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara, în valoare de 19.000.000 EURO, semnat la București la 20 august 1999 și la Luxemburg la 18 august 1999. Lege 163/2000
05.10.2000
298. PL 298/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999. Lege 8/2001
02.02.2001
299. PL 299/15.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Lege 301/2001
07.06.2001
300. PL 300/15.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/1999 pentru aprobarea continuării și finanțării activităților de cercetare-dezvoltare, aplicații și inginerie tehnologică aferente suportului tehnic național pentru domeniul de energetică nucleară din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, precum și pentru aprobarea finanțării activităților specifice cooperării internaționale în domeniul de energetică nucleară. Lege 198/2000
13.11.2000
301. PL 301/15.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca Steinway & Sons. Lege 273/2001
04.06.2001
302. PL 302/15.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Lege 162/2000
03.10.2000
303. PL 303/19.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată. Lege 621/2001
07.11.2001
304. PL 304/19.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.77/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 310/2001
18.06.2001
305. PL 305/19.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.78/2000 privind regimul deșeurilor. Lege 426/2001
18.07.2001
306. Pl 306/20.06.2000 Propunere legislativă privind conversia în acțiuni a unor sume acordate de Fondul Proprietății de Stat pentru restructurare, precum și a creanțelor acestuia la unele societăți comerciale. respinsa
definitiv
20.02.2001
307. Pl 307/20.06.2000 Propunere legislativă privind statutul funcționarului public parlamentar. Lege 7/2006
11.01.2006
308. PL 308/22.06.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Inaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație, semnat la București la 8 septembrie 1999. Lege 174/2000
18.10.2000
309. PL 309/22.06.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind protecția reciprocă a informațiilor, a materialelor și a documentelor secrete de stat, semnat la Bratislava la 3 septembrie 1999. Lege 173/2000
18.10.2000
310. PL 310/22.06.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învățământului, științei, culturii, sportului, tineretului, turismului și comunicării sociale, semnat la București la 16 septembrie 1997. Lege 96/2001
26.03.2001
311. PL 311/22.06.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind înființarea și funcționarea de Centre Culturale, semnat la Constanța la 18 aprilie 1996. Lege 175/2000
18.10.2000
312. PL 312/22.06.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999. Lege 161/2000
03.10.2000
313. PL 313/22.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2000 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București, semnat la Luxemburg la 16 noiembrie 1999 și la București la 19 noiembrie 1999. Lege 166/2000
05.10.2000
314. PL 314/22.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind reglementarea reciprocă a creanțelor financiare în ruble transferabile, rezultate din Acordul și Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de colaborare la construirea de obiective în industria gazelor a URSS în anii 1984-1988, din 19 iulie 1984 și din contul de lichidare nr.2 în ruble transferabile, semnat la Moscova la 18 august 1999. Lege 164/2000
05.10.2000
315. PL 315/22.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999. Lege 168/2000
05.10.2000
316. PL 316/23.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.80/2000 privind admiterea cu taxă în învățământul preuniversitar de stat, în licee, școli profesionale și școli de ucenici, peste cifra de școlarizare pentru care se asigură finanțare de la bugetul de stat. Lege 258/2001
22.05.2001
317. PL 317/26.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale. Lege 541/2001
11.10.2001
318. PL 318/26.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Lege 327/2002
27.05.2002
319. PL 319/26.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar. Lege 425/2001
18.07.2001
320. Pl 320/26.06.2000 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Valea Izvoarelor din Județul Mureș clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
321. Pl 321/27.06.2000 Propunere legislativă privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din intravilanul unor localități din Delta Dunării. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
322. Pl 322/27.06.2000 Propunere legislativă privind încheierea contractelor de administrare a companiilor sau societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, precum și a regiilor autonome. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
323. Pl 323/27.06.2000 Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
324. Pl 324/27.06.2000 Propunere legislativă privind reglementarea despăgubirii cetățenilor care au investit în Fondul Național de Investiții. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
325. PL 325/27.06.2000 Proiect de Lege privind instituirea medaliei comemorative 400 ANI DE LA UNIREA ȚĂRILOR ROMÂNE SUB SCEPTRUL LUI MIHAI VITEAZUL. respins
definitiv
04.02.2002
326. Pl 326/28.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
327. Pl 327/28.06.2000 Propunere legislativă pentru modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
328. Pl 328/29.06.2000 Propunere legislativă privind privatizarea societăților comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare și inginerie tehnologică. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
329. Pl 329/29.06.2000 Propunere legislativă pentru înființarea Comunei Viile, județul Galați. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
330. Pl 330/29.06.2000 Propunere legislativă privind reînființarea Comunei Șivița, județul Galați. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
331. Pl 331/29.06.2000 Propunere legislativă privind stabilirea impozitului pe profit datorat de întreprinderile foarte mici. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
332. Pl 332/29.06.2000 Propunere legislativă privind desfășurarea activității de comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
333. Pl 333/29.06.2000 Propunere legislativă privind Legea Zahărului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
334. PL 334/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit. Lege 208/2002
19.04.2002
335. PL 335/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN). Lege 601/2001
31.10.2001
336. PL 336/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale Tractorul-UTB-S.A. Brașov, MAT-S.A. Miercurea - Ciuc și ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea de 2000 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Imbunătățirilor Funciare. Lege 692/2001
28.11.2001
337. PL 337/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2000 pentru modificarea și completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. Lege 374/2002
11.06.2002
338. PL 338/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.91/2000 privind organizarea sistemului național de formare a personalului din învățământul preuniversitar. Lege 269/2001
28.05.2001
339. PL 339/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.92/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult. Lege 2/2001
29.01.2001
340. PL 340/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național. Lege 344/2001
06.07.2001
341. PL 341/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România. Lege 501/2002
11.07.2002
342. PL 342/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și servicii către instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Lege 388/2002
13.06.2002
343. PL 343/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei. Lege 708/2001
03.12.2001
344. PL 344/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit. Lege 200/2002
16.04.2002
345. PL 345/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.98/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație constituite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a Legii locuinței nr.114/1996. Lege 330/2001
28.06.2001
346. PL 346/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Lege 436/2001
18.07.2001
347. PL 347/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. Lege 115/2001
29.03.2001
348. PL 348/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2000 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut Comunităților evreiești din România, respectiv a anexei Ordonanței de urgență nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. Lege 330/2004
08.07.2004
349. PL 349/29.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2000 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale. Lege 494/2001
01.10.2001
350. PL 350/30.06.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.86/2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operațional deținute de societățile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL). Lege 58/2002
16.01.2002
351. PL 351/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.117/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000. Lege 6/2002
10.01.2002
352. PL 352/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.118/2000 pentru autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Lege 420/2001
18.07.2001
353. PL 353/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2000 pentru completarea aliniatului 2 al articolului 74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000. Lege 613/2001
31.10.2001
354. PL 354/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea și împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forțelor destinate apărării naționale. Lege 42/2002
16.01.2002
355. PL 355/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 474/2001
24.09.2001
356. PL 356/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.122/2000 pentru completarea și modificarea Ordonanței nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 471/2001
20.09.2001
357. PL 357/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană. Lege 249/2001
16.05.2001
358. PL 358/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.126/2000 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2000-2001. Lege 266/2001
23.05.2001
359. PL 359/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2000 privind modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României. Lege 159/2002
10.04.2002
360. PL 360/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 republicată. Lege 98/2001
26.03.2001
361. PL 361/30.06.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului. Lege 177/2001
11.04.2001
362. Pl 362/04.07.2000 Propunere legislativă privind reglementarea situației juridice și a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (modificarea și completarea Decretului-Lege nr.150/1990). Lege 146/2002
01.04.2002
363. PL 363/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș, județul Alba. Lege 201/2000
13.11.2000
364. PL 364/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Salonta, județul Bihor. Lege 581/2001
31.10.2001
365. PL 365/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Băilești, județul Dolj. Lege 343/2001
06.07.2001
366. PL 366/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Moinești, județul Bacău. Lege 580/2001
31.10.2001
367. PL 367/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Otopeni, județul Ilfov. Lege 220/2000
28.11.2000
368. PL 368/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui. respins
definitiv
20.12.2001
369. PL 369/04.07.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Tămășeu, județul Bihor. respins
definitiv
20.12.2001
370. PL 370/04.07.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Hosman, județul Sibiu. respins
definitiv
20.12.2001
371. PL 371/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea satului Filia, județul Covasna, comună. respins
definitiv
20.12.2001
372. PL 372/04.07.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Crivina, județul Mehedinți. respins
definitiv
20.12.2001
373. PL 373/04.07.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Roșcani, județul Hunedoara. respins
definitiv
14.06.2002
374. PL 374/04.07.2000 Proiect de Lege privind trecerea satului Mănerău de la comuna Pestișu Mic ca sat aparținător municipiului Hunedoara. respins
definitiv
13.03.2002
375. PL 375/04.07.2000 Proiect de Lege privind reînființarea comunei Fîntînele, județul Teleorman. respins
definitiv
20.12.2001
376. PL 376/04.07.2000 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Moșteni, județul Teleorman, în Deparați și declararea acestuia comună. Lege 796/2001
29.12.2001
377. PL 377/04.07.2000 Proiect de Lege privind declararea satului Mina Altîn-Tepe, județul Tulcea, comună. respins
definitiv
20.12.2001
378. PL 378/05.07.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție. Lege 203/2002
19.04.2002
379. Pl 379/07.07.2000 Propunere legislativă de modificarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. retrasa
de catre initiator
04.09.2000
380. Pl 380/18.07.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
381. PL 381/22.08.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoțiile anterioare anului 1999. Lege 352/2001
10.07.2001
382. PL 382/28.08.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului sau autorizat deținut la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor. Lege 435/2001
18.07.2001
383. PL 383/28.08.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială. Lege 437/2002
27.06.2002
384. PL 384/29.08.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2000 pentru Ratificarea Acordului-Cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999. Lege 1/2001
29.01.2001
385. PL 385/31.08.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Lege 56/2002
16.01.2002
386. PL 386/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar, nr.18/1999 și ale Legii nr.169/1997. Lege 228/2001
30.04.2001
387. PL 387/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2000 pentru aprobarea extinderii și completării Aranjamentului de credit stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum și a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice și a Suplimentului la acest Memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internațional. Lege 21/2002
10.01.2002
388. PL 388/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România. Lege 244/2001
16.05.2001
389. PL 389/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2000 privind organizarea în universități a unor formațiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulație internațională. Lege 487/2001
25.09.2001
390. PL 390/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști. Lege 488/2002
11.07.2002
391. PL 391/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România. Lege 230/2003
23.05.2003
392. PL 392/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigației pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari. Lege 55/2002
16.01.2002
393. PL 393/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere. Lege 671/2002
19.12.2002
394. PL 394/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică. Lege 167/2003
22.04.2003
395. PL 395/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparație, reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere. Lege 222/2003
22.05.2003
396. PL 396/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Lege 141/2002
01.04.2002
397. PL 397/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Lege 298/2002
15.05.2002
398. PL 398/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate. Lege 129/2002
18.03.2002
399. PL 399/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/2000 pentru modificarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică. Lege 148/2002
01.04.2002
400. PL 400/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale Aeroportul Internațional București-Otopeni- S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație. Lege 361/2001
10.07.2001
401. PL 401/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/2000 privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice și asistența medicală balneară și de recuperare. Lege 343/2002
31.05.2002
402. PL 402/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice. Lege 330/2002
27.05.2002
403. PL 403/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale. Lege 246/2001
16.05.2001
404. PL 404/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/2000 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Lege 321/2002
27.05.2002
405. PL 405/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/2000 privind parteneriatul social în educație și formare profesională inițială. Lege 270/2001
28.05.2001
406. PL 406/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială. Lege 628/2001
13.11.2001
407. PL 407/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.123/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice. Lege 121/2002
15.03.2002
408. PL 408/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio și video, precum și a programelor pentru calculator. Lege 213/2002
19.04.2002
409. PL 409/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina - județul Tulcea și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național. Lege 345/2001
06.07.2001
410. PL 410/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă - 5 x 700 MWe. Lege 335/2001
06.07.2001
411. PL 411/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgență către populație de Ministerul de Interne. Lege 570/2002
23.10.2002
412. PL 412/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor. Lege 99/2002
05.03.2002
413. PL 413/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor. Lege 189/2002
16.04.2002
414. PL 414/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe baza de legi speciale. Lege 260/2001
22.05.2001
415. PL 415/02.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.135/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr.114/1992 cu modificările și completările ulterioare. Lege 532/2001
09.10.2001
416. PL 416/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România. Lege 214/2001
20.04.2001
417. PL 417/02.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind măsuri de susținere a învățământului privat. Lege 719/2001
04.12.2001
418. Pl 418/04.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Zărnești. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
419. PL 419/05.09.2000 Proiectul Legii Bibliotecilor. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
420. Pl 420/05.09.2000 Propunere legislativă privind interzicerea distribuirii în timpul campaniilor electorale de diverse bunuri către populație de către competitori politici. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
421. Pl 421/05.09.2000 Propunere legislativă privind asigurarea învățământului primar din mediul rural cu personal calificat. respinsa
definitiv
18.12.2001
422. Pl 422/05.09.2000 Propunere legislativă privind asigurarea asistenței medicale în localitățile din mediul rural. respinsa
definitiv
23.09.2002
423. Pl 423/06.09.2000 Propunere legislativă privind Legea stimulării economice a tinerilor specialiști. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
424. PL 424/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind elaborarea unei Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964. Lege 148/2001
03.04.2001
425. PL 425/07.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine anti-personal și distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia la 18 septembrie 1997. Lege 204/2000
15.11.2000
426. PL 426/07.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe câștigurile de capital, semnată la București la 21 octombrie 1999. Lege 208/2000
28.11.2000
427. PL 427/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, 23 octombrie 1978 și 19 martie 1991. Lege 186/2000
27.10.2000
428. PL 428/07.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 Lege 22/2001
22.02.2001
429. PL 429/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1999. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
07.03.2001
430. PL 430/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
12.03.2001
431. PL 431/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Internațional al Frigului, cu sediul la Paris, Franța și autorizarea plății cotizației anuale. Lege 4/2001
02.02.2001
432. PL 432/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare. Lege 29/2001
05.03.2001
433. PL 433/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Lege 187/2000
27.10.2000
434. PL 434/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/1999 privind ratificarea Protocolului adițional nr.8 la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Budapesta la 20 octombrie 1999. Lege 185/2000
27.10.2000
435. PL 435/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/1999 pentru amânarea de la plată a obligațiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import și TVA în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naționale de electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000. Lege 78/2001
20.03.2001
436. PL 436/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. Lege 196/2001
20.04.2001
437. PL 437/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit. Lege 46/2001
07.03.2001
438. PL 438/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline. Lege 45/2001
07.03.2001
439. PL 439/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import. Lege 210/2001
20.04.2001
440. PL 440/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea Structurală a Sectorului Privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999. Lege 209/2000
28.11.2000
441. PL 441/08.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/1999 pentru modificarea art.4 din Legea nr.236/1998 pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, și a Protocolului adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978. Lege 211/2000
28.11.2000
442. PL 442/08.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariații din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 145/2001
03.04.2001
443. PL 443/08.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, precum și Ministerului Tineretului și Sportului, pentru Comitetul Olimpic Român. Lege 63/2001
14.03.2001
444. PL 444/08.09.2000 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și exploatării geologice. Lege 52/2001
14.03.2001
445. PL 445/08.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea reglementării obligațiilor reciproce dintre România și Republica Islamică Iran rezultate din stingerea soldului contului de cliring româno-iranian și din aplicarea clauzei valutare în baza acordului interguvernamental româno-iranian din 14 mai 1974 conform Minutei semnate la Teheran la data de 22 octombrie 1999. Lege 216/2000
28.11.2000
446. PL 446/08.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Imprumutului și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutator, semnat la Bruxelles la 27 ianuarie 2000. Lege 210/2000
28.11.2000
447. Pl 447/12.09.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 republicată în Monitorul Oficial al României nr.393 din 31 decembrie 1997, modificată prin Legea nr.145/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.439 din 9 septembrie 1999, precum și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 prevăzute în Hotărârea Guvernului României nr.446/1997 publicată în M.O. al României nr.203 din 21 august 1997. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
448. PL 448/13.09.2000 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc, semnat la București la 11 octombrie 1999. Lege 214/2000
28.11.2000
449. PL 449/13.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 20 ianuarie 2000. Lege 213/2000
28.11.2000
450. PL 450/13.09.2000 Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), adoptate la a 43-a sesiune a Conferinței Generale a acesteia la 1 octombrie 1999. Lege 21/2001
22.02.2001
451. PL 451/19.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 189/2001
17.04.2001
452. PL 452/19.09.2000 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 294/2001
05.06.2001
453. Pl 453/19.09.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
454. Pl 454/19.09.2000 Propunere legislativă pentru înființarea Companiei Naționale pentru Tehnologii de Apărare. respinsa
definitiv
06.09.2001
455. Pl 455/19.09.2000 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Cabinetelor de Servicii Sexuale în scopul controlului și combaterii fenomenului prostituției și proxenetismului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
456. Pl 456/19.09.2000 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 13 din Ordonanța Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
457. PL 457/20.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă. Lege 441/2001
18.07.2001
458. Pl 458/21.09.2000 Propunere legislativă privind abrogarea unor articole și modificarea decretului nr.244/10 iulie 1978 al Consiliului de stat al RSR, privind regimul metalelor prețioase și al pietrelor prețioase, publicat în B.Of.nr.63 din 15 iulie 1978. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
459. PL 459/21.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. Lege 458/2001
18.07.2001
460. PL 460/21.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. Lege 107/2005
03.05.2005
461. PL 461/21.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/1999 privind înființarea Ministerului Funcției Publice. Lege 218/2000
28.11.2000
462. PL 462/21.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free. Lege 640/2001
16.11.2001
463. PL 463/21.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor. Lege 362/2001
10.07.2001
464. PL 464/22.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2000 pentru completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și a formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne. Lege 231/2001
03.05.2001
465. PL 465/22.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și ajutoarelor care se acordă personalului militar. Lege 130/2001
03.04.2001
466. PL 466/22.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii, de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere. Lege 771/2001
29.12.2001
467. PL 467/22.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Lege 616/2002
13.11.2002
468. PL 468/26.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare. Lege 138/2003
14.04.2003
469. PL 469/26.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat. Lege 136/2003
14.04.2003
470. PL 470/26.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe. Lege 27/2001
05.03.2001
471. PL 471/26.09.2000 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/1999 pentru modificarea art.13, alin.3 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996. Lege 81/2003
12.03.2003
472. PL 472/26.09.2000 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare. Lege 83/2003
13.03.2003
473. PL 473/26.09.2000 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat. Lege 297/2001
07.06.2001
474. PL 474/26.09.2000 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare. Lege 80/2003
12.03.2003
475. PL 475/26.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/1999 pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre Guvernul României și Fondul Monetar Internațional și al Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internațional. Lege 672/2001
20.11.2001
476. PL 476/26.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 310/2003
08.07.2003
477. PL 477/26.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirii poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viața la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale. Lege 224/2002
23.04.2002
478. PL 478/26.09.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 476/2001
24.09.2001
479. PL 479/27.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Lege 309/2001
07.06.2001
480. PL 480/27.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România. Lege 485/2001
25.09.2001
481. PL 481/27.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998. Lege 12/2001
20.02.2001
482. PL 482/27.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 27 iulie 1989. Lege 212/2000
28.11.2000
483. PL 483/27.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul Hidroenergetic și de Navigație Porțile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999. Lege 190/2000
02.11.2000
484. PL 484/27.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. Lege 206/2000
21.11.2000
485. PL 485/27.09.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea de către România a Tratatului OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996. Lege 205/2000
21.11.2000
486. PL 486/27.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar. Lege 143/2001
03.04.2001
487. PL 487/27.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2000 privind modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.67/1997. Lege 24/2001
05.03.2001
488. Pl 488/28.09.2000 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Furceni, județul Galați. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
489. PL 489/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. Lege 38/2001
07.03.2001
490. PL 490/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/1999 pentru completarea alin.1 al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic. Lege 97/2001
26.03.2001
491. PL 491/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2000 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare. Lege 41/2001
07.03.2001
492. PL 492/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit. Lege 39/2001
07.03.2001
493. PL 493/29.09.2000 Proiect de Lege privind constituirea și gestionarea Fondului special pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile existente cu destinația de locuință încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic. retras
de catre initiator
20.09.2001
494. PL 494/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. Lege 139/2001
03.04.2001
495. PL 495/29.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000. Lege 136/2001
03.04.2001
496. Pl 496/02.10.2000 Propunere legislativă privind despăgubirea investitorilor FNI. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
497. Pl 497/05.10.2000 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool și tutun de către copii, în instituțiile de învățământ și educație clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
498. PL 498/05.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1997 privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by și a Memorandum-ului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internațional. Lege 224/2000
28.11.2000
499. PL 499/05.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2000 privind modificarea coeficienților de multiplicare pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.V - VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 13/2002
10.01.2002
500. PL 500/05.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R. exprimată în valută în titluri de stat exprimate în lei în condițiile Ordonanței nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale. Lege 261/2001
22.05.2001
501. PL 501/05.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători. Lege 102/2001
26.03.2001
502. PL 502/05.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.150/2000 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței. Lege 659/2001
20.11.2001
503. Pl 503/05.10.2000 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 - Lege privind Statutul funcționarilor publici. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
504. PL 504/06.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deșeurilor și subprodusele plumboase, rezultate din obținerea plumbului decuprat. Lege 99/2001
26.03.2001
505. PL 505/06.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/1999 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată. Lege 94/2001
26.03.2001
506. PL 506/06.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială TERMOELECTRICA-S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat. Lege 79/2001
20.03.2001
507. PL 507/09.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical Lege 598/2001
31.10.2001
508. PL 508/09.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 336/2002
31.05.2002
509. PL 509/09.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea Lege 214/2002
19.04.2002
510. PL 510/09.10.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. Lege 225/2000
30.11.2000
511. PL 511/09.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.152/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului cinematografic național. Lege 34/2003
13.01.2003
512. PL 512/09.10.2000 Proiectul Legii muzeelor și colecțiilor. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
513. Pl 513/09.10.2000 Propunere legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
514. PL 514/11.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Lege 647/2001
16.11.2001
515. PL 515/11.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2000 privind finanțarea drepturilor de personal cuvenite medicilor și farmaciștilor stagiari sau rezidenți și personalului de cercetare din unitățile sanitare. Lege 47/2001
07.03.2001
516. PL 516/11.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 7 iulie 2000. Lege 222/2000
28.11.2000
517. PL 517/11.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa și sănătatea, adoptat la Londra, la 17 iunie 1999, la Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontalieră și a lacurilor internaționale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992. Lege 228/2000
30.11.2000
518. Pl 518/11.10.2000 Propunere legislativă privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma necesară repatrierii și plății indemnizațiilor de străinătate ale marinarilor români ambarcați pe navele sub pavilion român, reținute sau abandonate în afara teritoriului național în perioada 1999 - 31 decembrie 2000. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
519. PL 519/12.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniu privat al statului și darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român Lege 129/2001
03.04.2001
520. PL 520/12.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.154/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României. Lege 175/2002
10.04.2002
521. PL 521/12.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.155/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. Lege 140/2001
03.04.2001
522. PL 522/12.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000. Lege 137/2001
03.04.2001
523. PL 523/12.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală. Lege 459/2001
18.07.2001
524. PL 524/12.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziția Mondială EXPO 2000 Om-Natură-Tehnologie,Hanovra 2000. Lege 230/2000
30.11.2000
525. PL 525/12.10.2000 Proiect de Lege privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950 - 1961. Lege 309/2002
22.05.2002
526. PL 526/13.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Lege 138/2002
01.04.2002
527. Pl 527/17.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei CODĂEȘTI, județul Vaslui. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
528. Pl 528/17.10.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei CUJMIR, județul Mehedinți. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
529. PL 529/17.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri. Lege 399/2001
10.07.2001
530. PL 530/17.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat. Lege 336/2001
06.07.2001
531. PL 531/17.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern. Lege 173/2001
11.04.2001
532. PL 532/17.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Națională a Pădurilor. Lege 272/2001
04.06.2001
533. PL 533/17.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi. Lege 711/2001
03.12.2001
534. PL 534/17.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte. Lege 42/2001
07.03.2001
535. PL 535/17.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000. Lege 226/2000
30.11.2000
536. PL 536/17.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000. Lege 152/2001
06.04.2001
537. PL 537/17.10.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii și educației dintre România și Republica Argentina, semnat la București la 24 noiembrie 1999. Lege 112/2001
26.03.2001
538. PL 538/17.10.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr.182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor, adoptată la cea de a 87-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 17 iunie 1999. Lege 203/2000
15.11.2000
539. PL 539/19.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat. Lege 720/2001
04.12.2001
540. PL 540/19.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenților economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase și băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile speciale. Lege 135/2002
21.03.2002
541. PL 541/19.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2000 pentru completarea art.5 din Legea nr.68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. Lege 171/2002
10.04.2002
542. PL 542/20.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/1999 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie. Lege 178/2003
09.05.2003
543. PL 543/20.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Lege 631/2001
16.11.2001
544. PL 544/20.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor. Lege 37/2002
16.01.2002
545. PL 545/20.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă. Lege 643/2001
16.11.2001
546. PL 546/20.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2000 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare. Lege 179/2001
11.04.2001
547. Pl 547/23.10.2000 Propunere legislativă privind ridicarea la rang de oraș a Comunei Dragalina, jud. Călărași. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
548. PL 548/23.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activității regiilor autonome prin vânzarea de active aflate în patrimoniul acestora. Lege 525/2001
09.10.2001
549. Pl 549/24.10.2000 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
550. Pl 550/25.10.2000 Propunere legislativă privind gospodărirea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear ars până la depozitarea finală, desfășurarea și finanțarea activităților aferente. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
551. PL 551/25.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.162/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie. Lege 133/2001
03.04.2001
552. PL 552/25.10.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000. Lege 146/2001
03.04.2001
553. PL 553/25.10.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Doha la 24 octombrie 1999. Lege 84/2001
20.03.2001
554. PL 554/25.10.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto privind Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997. Lege 3/2001
02.02.2001
555. PL 555/25.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 și la București la 14 august 2000. Lege 147/2001
03.04.2001
556. PL 556/25.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2000 pentru ratificarea Memorandum-ului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 170/2001
09.04.2001
557. PL 557/25.10.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. Lege 125/2001
03.04.2001
558. PL 558/26.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2000 privind înființarea Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială General doctor aviator Victor Anastasiu. Lege 279/2001
04.06.2001
559. PL 559/26.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă LOCATO. Lege 644/2001
16.11.2001
560. PL 560/26.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale, contractate în anii anteriori. Lege 93/2002
26.02.2002
561. PL 561/26.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești. Lege 356/2002
06.06.2002
562. PL 562/26.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman. Lege 340/2002
31.05.2002
563. Pl 563/26.10.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatului 4 al articolului 37 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din Parlamentul României. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
564. PL 564/26.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.170/2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, dobânzilor și altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. Lege 255/2002
29.04.2002
565. PL 565/26.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Lege 16/2002
10.01.2002
566. PL 566/30.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/2000 pentru modificarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România. Lege 242/2001
16.05.2001
567. PL 567/30.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995. Lege 223/2001
30.04.2001
568. PL 568/30.10.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr.106/1996, Ordonanței Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență nr.14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre. Lege 431/2001
18.07.2001
569. Pl 569/30.10.2000 Propunere legislativă privind suspendarea prevederilor legale care reglementează activitatea în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
570. Pl 570/30.10.2000 Propunere legislativă privind ridicarea la rang de oraș a comunei Mânăstirea, județul Călărași. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
571. Pl 571/30.10.2000 Propunere legislativă privind restituirea către comune și orașe a bălților și lacurilor aflate pe teritoriul lor de administrare. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
572. PL 572/30.10.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.180/2000 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. Lege 108/2005
03.05.2005
573. PL 573/01.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/1999 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997. Lege 511/2001
04.10.2001
574. PL 574/01.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992. Lege 9/2001
02.02.2001
575. PL 575/01.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO9911, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 58/2001
14.03.2001
576. PL 576/01.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO9912, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 56/2001
14.03.2001
577. Pl 577/01.11.2000 Propunere legislativă privind modificarea și completarea alineatului 1 al articolului 23 și alineatelor 2 și 3 ale articolului 29 din Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
578. PL 578/02.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.2/1999 privind modificarea și completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuția de asigurări sociale de stat, modificat și completat de Legea nr.49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale. Lege 72/2001
16.03.2001
579. PL 579/02.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale, a unei drage absorbant/refulante autopropulsată, cu magazie proprie cu capacitate de 2500 m3. Lege 508/2001
04.10.2001
580. PL 580/02.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației Atletismului Românesc (Fundației Române de Atletism). Lege 536/2001
09.10.2001
581. PL 581/02.11.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993. Lege 197/2001
20.04.2001
582. PL 582/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale. Lege 16/2001
22.02.2001
583. PL 583/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2000 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei, semnat la București, la 7 iulie 2000. Lege 165/2001
09.04.2001
584. PL 584/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2000 pentru abrogarea art.2 alin.(3) pct.B lit.d) din Decretul nr.247/1997 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă. Lege 103/2001
26.03.2001
585. PL 585/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. Lege 51/2002
16.01.2002
586. PL 586/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății Comerciale Compania națională de transporturi aeriene române - TAROM - S.A. Lege 316/2002
22.05.2002
587. PL 587/02.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999. Lege 14/2001
22.02.2001
588. PL 588/02.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.133/2000 privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară. Lege 127/2002
18.03.2002
589. PL 589/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție, la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității al Organizației Maritime Internaționale. Lege 20/2001
22.02.2001
590. PL 590/02.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974. Lege 18/2001
22.02.2001
591. PL 591/07.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.185/2000 pentru modificarea anexei nr.IV/2 din Ordonanța de urgență nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Lege 329/2001
28.06.2001
592. PL 592/07.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 si art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 477/2001
24.09.2001
593. PL 593/07.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 1999-partea II (RO9905-9908),semnat la București, la 30 decembrie 1999. Lege 57/2001
14.03.2001
594. PL 594/07.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor Phare 2000/2001-RO9915, semnat la București, la 30 decembrie 1999. Lege 144/2001
03.04.2001
595. PL 595/07.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg, la 4 august 2000, și la București, la 9 august 2000. Lege 106/2001
26.03.2001
596. PL 596/07.11.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999. Lege 15/2001
22.02.2001
597. PL 597/08.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (PRE-INS FACILITY), semnat la București, 30 decembrie 1999. Lege 167/2001
09.04.2001
598. PL 598/08.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a-5-a, semnat la București, la 30 decembrie 1999. Lege 162/2001
07.04.2001
599. PL 599/08.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Lege 396/2001
10.07.2001
600. PL 600/08.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.125/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților. Lege 86/2001
20.03.2001
601. PL 601/09.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Lege 621/2002
13.11.2002
602. PL 602/09.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României. Lege 645/2001
16.11.2001
603. PL 603/09.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului. Lege 89/2002
26.02.2002
604. Pl 604/14.11.2000 Propunere legislativă cu privire la promovarea și organizarea activităților în domeniul nuclear din România. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
605. PL 605/14.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.189/2000 privind stingerea unor obligații bugetare. Lege 499/2001
04.10.2001
606. PL 606/14.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare realizării de construcții cu destinația de locuințe pe un teren, proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, județul Ilfov. Lege 239/2001
16.05.2001
607. PL 607/15.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Boița, județul Sibiu. respins
definitiv
20.12.2001
608. PL 608/15.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Bistrița, județul Mehedinți. respins
definitiv
20.12.2001
609. PL 609/15.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Cerneți, județul Mehedinți. respins
definitiv
20.12.2001
610. PL 610/15.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Braniștea, județul Mehedinți. respins
definitiv
20.12.2001
611. PL 611/15.11.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la București la 30 iunie 1999. Lege 11/2001
20.02.2001
612. PL 612/15.11.2000 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999. Lege 13/2001
20.02.2001
613. PL 613/17.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol. Lege 594/2001
31.10.2001
614. PL 614/17.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Lege 765/2001
29.12.2001
615. PL 615/17.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998. Lege 158/2003
16.04.2003
616. PL 616/17.11.2000 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată. Lege 285/2001
05.06.2001
617. PL 617/17.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici. Lege 754/2001
27.12.2001
618. PL 618/17.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2000 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 108/2001
26.03.2001
619. PL 619/17.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2000 privind finanțarea centrelor de consultanță și informare a consumatorilor. Lege 88/2002
26.02.2002
620. PL 620/17.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. Lege 549/2001
17.10.2001
621. PL 621/17.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Țipar, județul Arad. respins
definitiv
20.12.2001
622. PL 622/17.11.2000 Proiect de Lege pentru schimbarea denumirii satului Cuciulata, județul Brașov, în Aron Pumnul și declararea acestuia comuna Aron Pumnul. respins
definitiv
20.12.2001
623. PL 623/17.11.2000 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Plenița, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
624. PL 624/17.11.2000 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Cetate, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
625. PL 625/17.11.2000 Proiect de Lege privind declararea ca oraș a comunei Poiana Mare, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
626. PL 626/17.11.2000 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Bechet, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
627. PL 627/17.11.2000 Proiect de Lege pentru declararea ca oraș a comunei Dăbuleni, județul Dolj. respins
definitiv
20.12.2001
628. PL 628/17.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita. Lege 104/2002
08.03.2002
629. PL 629/17.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita. Lege 103/2002
08.03.2002
630. PL 630/17.11.2000 Proiect de Lege privind înființarea comunei Iaslovăț, județul Suceava. respins
definitiv
20.12.2001
631. PL 631/20.11.2000 Proiectul Legii drepturilor pacientului. Lege 46/2003
21.01.2003
632. PL 632/20.11.2000 Proiectul Legii pâinii. respins
definitiv
20.12.2001
633. PL 633/21.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.201/2000 pentru crearea cadrului instituțional necesar funcționării Centrului Regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere. Lege 357/2001
10.07.2001
634. PL 634/21.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.202/2000 privind finanțarea continuării și finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI). Lege 232/2001
03.05.2001
635. PL 635/21.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995. Lege 713/2001
03.12.2001
636. PL 636/21.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală. Lege 456/2001
18.07.2001
637. PL 637/21.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Lege 620/2002
13.11.2002
638. PL 638/21.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole în vederea privatizării. Lege 122/2001
29.03.2001
639. PL 639/21.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 2000. Lege 120/2001
29.03.2001
640. PL 640/21.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.212/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. Lege 172/2002
10.04.2002
641. Pl 641/22.11.2000 Propunere legislativă privind reducerea și respectiv scutirea de taxa pe valoare adăugată a unor produse și servicii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
642. PL 642/23.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.213/2000 privind suspendarea la plată a taxei pe valoarea adăugată și a scutirii de la plata taxei vamale și a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei, Guvernului României. Lege 256/2001
17.05.2001
643. PL 643/27.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.215/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. Lege 770/2001
29.12.2001
644. PL 644/27.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.109 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman. Lege 386/2002
13.06.2002
645. PL 645/27.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2000 pentru modificarea art.82 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare. Lege 211/2002
19.04.2002
646. PL 646/27.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000. Lege 121/2001
29.03.2001
647. PL 647/27.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.224/2000 pentru modificarea alin.1-3 ale art.37 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993. Lege 712/2001
03.12.2001
648. PL 648/27.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Lege 486/2001
25.09.2001
649. PL 649/27.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori. Lege 478/2001
24.09.2001
650. PL 650/27.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.230/2000 privind organizarea și funcționarea fondurilor universale de pensii. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
30.12.2001
651. PL 651/27.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Lege 413/2001
18.07.2001
652. PL 652/28.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.232/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2000 privind stingerea unor obligații ale agenților economici care furnizează produse și prestează servicii, pentru instituțiile publice din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Lege 457/2002
08.07.2002
653. PL 653/28.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privați pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, cu plata în produse agricole. Lege 518/2001
09.10.2001
654. PL 654/28.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.235/2000 pentru completarea art.32 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit. Lege 210/2002
19.04.2002
655. PL 655/30.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.94 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000. Lege 434/2001
18.07.2001
656. PL 656/30.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.241/2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcții în afara Ministerului de Interne în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României. Lege 709/2001
03.12.2001
657. PL 657/30.11.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. Lege 367/2001
10.07.2001
658. PL 658/30.11.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.243/2000 privind protecția atmosferei. Lege 655/2001
20.11.2001
659. PL 659/04.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici Lege 725/2001
04.12.2001
660. PL 660/04.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.246/2000 pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 230/2001
03.05.2001
661. PL 661/06.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I. Lege 251/2001
16.05.2001
662. PL 662/08.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Lege 619/2002
13.11.2002
663. PL 663/08.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere Lege 382/2002
13.06.2002
664. PL 664/08.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexele nr. I, II ,IV, și V la Ordonanța de urgență nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază, pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Lege 410/2001
18.07.2001
665. PL 665/08.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Lege 444/2001
18.07.2001
666. PL 666/08.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import. Lege 393/2002
14.06.2002
667. PL 667/08.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietății de Stat pentru vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială GEROM S.A. Buzău. Lege 18/2002
10.01.2002
668. PL 668/08.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare față de Banca Națională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe. Lege 577/2001
22.10.2001
669. PL 669/08.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.257/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr.125/2000. Lege 669/2001
20.11.2001
670. PL 670/13.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 Lege 141/2001
03.04.2001
671. PL 671/13.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.261/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000. Lege 138/2001
03.04.2001
672. PL 672/13.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale. Lege 306/2001
07.06.2001
673. PL 673/14.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.263/2000 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale C.U.G. S.A. Cluj-Napoca Lege 498/2001
04.10.2001
674. PL 674/14.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.264/2000 pentru aprobarea participării României la Fondul internațional pentru deblocarea șenalului Dunării. Lege 113/2001
29.03.2001
675. PL 675/14.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.265/2000 privind desființarea unilaterală a regimului de vize pentru cetățenii aparținând statelor membre ale Uniunii Europene. Lege 227/2001
30.04.2001
676. PL 676/14.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.268/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1998 privind dezvoltarea regională în România. Lege 226/2001
30.04.2001
677. PL 677/14.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.269/2000 privind urmărirea și controlul post-privatizare a societăților comerciale. Lege 23/2002
10.01.2002
678. PL 678/14.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligațiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populației către asociațiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 - martie 2001. Lege 710/2001
03.12.2001
679. PL 679/15.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.272/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit. Lege 262/2002
15.05.2002
680. PL 680/18.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. Lege 274/2001
04.06.2001
681. PL 681/19.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare. Lege 646/2001
16.11.2001
682. PL 682/20.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.280/2000 pentru modificarea anexei nr.3/11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. Lege 142/2001
03.04.2001
683. PL 683/21.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare. Lege 446/2001
18.07.2001
684. PL 684/21.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.282/2000 pentru modificarea și completarea articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Lege 127/2001
03.04.2001
685. PL 685/21.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al societății de Strategie pentru Piața de Gros S.R.L. București. Lege 733/2001
04.12.2001
686. PL 686/27.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Lege 661/2001
20.11.2001
687. PL 687/28.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.285/2000 privind structurile multiculturale ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Lege 529/2001
09.10.2001
688. PL 688/28.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.287/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Transplant. retras
de catre initiator
31.01.2001
689. PL 689/30.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere. Lege 308/2001
07.06.2001
690. PL 690/30.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogării unor ordonanțe și ordonanțe de urgență. Lege 109/2001
26.03.2001
691. PL 691/30.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului. Lege 225/2001
30.04.2001
692. PL 692/30.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Lege 415/2001
18.07.2001
693. PL 693/30.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.298/2000 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Lege 265/2001
22.05.2001
694. PL 694/30.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Lege 369/2001
10.07.2001
695. PL 695/30.12.2000 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.300/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobată prin Legea nr.99/2000. Lege 789/2001
29.12.2001
696. PL 696/30.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.140/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României. Lege 160/2002
10.04.2002

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 9:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro