Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/1999

Numar înregistrari gasite: 530
  Numar Titlu Stadiu
1. PL 1/05.01.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Cooperare între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, semnat la Washington la 15 iulie 1998. Lege 111/1999
23.06.1999
2. PL 2/05.01.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la București la 31 mai 1996. Lege 95/1999
26.05.1999
3. PL 3/11.01.1999 Proiectul Legii Educației fizice și Sportului. Lege 69/2000
28.04.2000
4. Pl 4/12.01.1999 Propunere legislativă pentru completarea art.156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale. Lege 127/2000
21.07.2000
5. Pl 5/13.01.1999 Propunere legislativă privind anularea unor majorări de întârziere calculate la debitele la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru unii agenți economici care au înregistrat pierderi care au fost asanate prin H.G. nr.1157/1990 și H.G. nr.256/1991. respinsa
definitiv
20.02.2001
6. PL 6/14.01.1999 Proiect de Lege privind protecția patrimoniului cultural național mobil. Lege 182/2000
25.10.2000
7. PL 7/22.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. Lege 453/2004
01.11.2004
8. PL 8/28.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități. Lege 351/2001
06.07.2001
9. PL 9/28.01.1999 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea fondurilor universale de pensii. retras
de catre initiator
31.01.2001
10. PL 10/29.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor taxe indirecte. Lege 81/2000
09.05.2000
11. PL 11/29.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1999 pentru aprobarea Rezoluției nr.53/2 din 30 ianuarie1998 adoptată la Washington de Consiliul Fondului Monetar Internațional privind majorarea cotelor membrilor Fondului-cea de a 11-a revizuire generală. Lege 73/1999
03.05.1999
12. PL 12/29.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare semnat la Washington la 30 martie 1998. Lege 100/1999
02.06.1999
13. PL 13/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național. Lege 203/2001
20.04.2001
14. PL 14/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Europeană de Investiții și Societatea Națională a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg și București, la 30 iunie 1998. Lege 83/1999
25.05.1999
15. PL 15/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1999 pentru ratificarea Acordului de Imprumut între România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III-a, semnat la Luxemburg, la 21 iulie 1998 și la București, la 24 iulie 1998. Lege 84/1999
25.05.1999
16. PL 16/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar. Lege 781/2001
29.12.2001
17. PL 17/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999. Lege 185/2001
17.04.2001
18. PL 18/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1999 pentru modificarea aliniatului 1 al articolului 3 din Legea nr.105/1997 pentru soluționarea obiecțiunilor, contestațiilor și a plângerilor asupra sumelor constatate și aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanțelor. Lege 145/2002
01.04.2002
19. PL 19/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1999 pentru ratificarea Memorandumului financiar privind Programul Național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998. Lege 113/1999
23.06.1999
20. PL 20/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie. Lege 376/2001
10.07.2001
21. PL 21/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 aprobată prin Legea nr.136/1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare. Lege 381/2001
10.07.2001
22. PL 22/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1999 de ratificare a Acordului cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundațiile din ultima perioadă, semnat la Paris, la 19 ianuarie 1999. Lege 69/1999
03.05.1999
23. PL 23/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 ianuarie 1999. Lege 70/1999
03.05.1999
24. PL 24/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1999 privind aprobarea primei de export la grâu și porumb boabe. Lege 79/2000
09.05.2000
25. PL 25/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1999 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1999. Lege 27/2000
27.03.2000
26. PL 26/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării. Lege 183/2001
11.04.2001
27. PL 27/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 pentru constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000. Lege 181/2001
11.04.2001
28. PL 28/30.01.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg. la cumpărarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificație, destinat consumului intern, societăților comerciale de morărit și/sau panificație, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.20/1998 și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.28/1999. Lege 85/2000
09.05.2000
29. PL 29/30.01.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă. Lege 632/2001
16.11.2001
30. PL 30/04.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat a conturilor anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996. Lege 36/2000
12.04.2000
31. PL 31/04.02.1999 Proiect de Lege pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii. Lege 108/1999
16.06.1999
32. PL 32/05.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.4/1999 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de organizarea Regiei Naționale a Pădurilor. Lege 180/2001
11.04.2001
33. Pl 33/10.02.1999 Propunere legislativă cu privire la contribuția de asigurări sociale pentru persoanele care desfășoară activități exclusiv pe bază de convenție civilă. respinsa
definitiv
22.02.2001
34. PL 34/13.02.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.5/1999 pentru modificarea art.1 al Legii nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. Lege 232/2000
04.12.2000
35. Pl 35/13.02.1999 Propunere legislativă pentru declararea comunei Geoagiu oraș. Lege 221/2000
28.11.2000
36. PL 36/15.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare. Lege 139/1999
20.07.1999
37. Pl 37/15.02.1999 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
38. Pl 38/15.02.1999 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi victimelor mineriadelor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
39. Pl 39/16.02.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România. retrasa
de catre initiator
28.06.2000
40. Pl 40/16.02.1999 Propunere legislativă privind reactualizarea permanentă în anii electorali a listelor cu membrii ai partidelor politice. respinsa
definitiv
22.02.2001
41. PL 41/19.02.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru privind prevenirea, controlul, investigarea și combaterea consumului neregulamentar și traficul ilicit de substanțe psihotrope și a delictelor conexe, semnat la București la 9 septembrie 1998. Lege 101/1999
02.06.1999
42. PL 42/23.02.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.10/1999 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.II alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.1/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și a altor impozite indirecte. Lege 82/2000
09.05.2000
43. Pl 43/23.02.1999 Propunere legislativă privind regimul juridic aplicabil societăților comerciale de tip holding. retrasa
de catre initiator
26.03.2004
44. PL 44/24.02.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției consulare între România și Georgia, semnată la Tbilisi la 1 iulie 1998. Lege 56/1999
15.04.1999
45. PL 45/24.02.1999 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998. Lege 59/1999
15.04.1999
46. PL 46/24.02.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici. Lege 134/1999
20.07.1999
47. Pl 47/25.02.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale anexei II/1 la Legea 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în secorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
48. PL 48/26.02.1999 Proiect de Lege privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare Lege 190/1999
09.12.1999
49. Pl 49/01.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
50. Pl 50/01.03.1999 Propunere legislativă privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, I.O.V.R. și ale agricultorilor în anul 1999. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
51. PL 51/01.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.14/1999 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și a altor impozite indirecte. Lege 84/2000
09.05.2000
52. Pl 52/01.03.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
53. PL 53/02.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.15/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare. Lege 122/1999
14.07.1999
54. PL 54/02.03.1999 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul de la Budapesta privind recunoașterea internațională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 și modificat la 26 septembrie 1980. Lege 75/1999
03.05.1999
55. PL 55/02.03.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la București la 16 septembrie 1997. Lege 63/1999
15.04.1999
56. PL 56/02.03.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției consulare dintre România și Republica Kazahstan, semnată la București la 21 septembrie 1998. Lege 57/1999
15.04.1999
57. PL 57/02.03.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Windhoek la 25 februarie 1998. Lege 61/1999
15.04.1999
58. PL 58/02.03.1999 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor aduse la articolele 24 și 25 din Constituția Organizației Mondiale a Sănătății, prin Rezoluția 51.23, adoptată la Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătății, în cadrul celei de-a 51-a sesiuni a acesteia. Lege 79/1999
11.05.1999
59. PL 59/02.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului European dintre România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și Statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei la Uniunea Europeană și de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătățirile regimului preferențial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998. Lege 62/1999
15.04.1999
60. PL 60/02.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/1998 privind ratificarea Protocolului adițional nr.7 la Acordul central european de comerț liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol. Lege 65/1999
15.04.1999
61. PL 61/02.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/1998 privind aprobarea amendării Protocolului nr.4 la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum și pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol. Lege 58/1999
15.04.1999
62. Pl 62/02.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17 din 8 aprilie 1994 pentru prelungirea contractelor de închiriere privind unele suprafețe locative. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
23.09.1999
63. PL 63/03.03.1999 Proiect de Lege privind înființarea și organizarea Agenției Naționale a Fermelor Agricole. respins
definitiv
08.03.2001
64. Pl 64/04.03.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
65. PL 65/08.03.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii protecției muncii nr.90/1996. Lege 177/2000
18.10.2000
66. PL 66/08.03.1999 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților. Lege 132/1999
20.07.1999
67. Pl 67/08.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerilor locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
68. PL 68/08.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.17/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Lege 112/2000
28.06.2000
69. Pl 69/10.03.1999 Propunere legislativă cu privire la societățile de depozitare publică. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
70. Pl 70/11.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
71. Pl 71/11.03.1999 Propunere legislativă privind alocația de stat pentru familiile cu copii, aflate în dificultate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
72. Pl 72/11.03.1999 Propunere legislativă privimd fondul de reinstalare a persoanelor disponibilizate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
73. Pl 73/11.03.1999 Propunere legislativă privind, organizarea și funcționarea fondului de solidaritate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
74. PL 74/15.03.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive. Lege 464/2001
18.07.2001
75. PL 75/15.03.1999 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României. respins
definitiv
06.09.2001
76. Pl 76/16.03.1999 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea localurilor intime. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
77. Pl 77/16.03.1999 Propunere legislativă pentru acordarea facilităților prevăzute de Ordonanța de urgență nr.92/1997 a Guvernului României aprobată prin Legea 241/1998, investitorilor ce au contractat utilaje înainte de data promulgării Legii Bugetului de Stat pe anul 1999. respinsa
definitiv
04.09.2001
78. Pl 78/17.03.1999 Propunere legislativă privind reînființarea comunei CHERELUȘ, județul Arad. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
79. Pl 79/17.03.1999 Propunere legislativă privind înfiiințarea instanțelor specializate pentru soluționarea litigiilor de muncă. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
80. Pl 80/17.03.1999 Propunere legislativă pentru completarea articolului 19 din Legea administrației locale nr.69/1991. respinsa
definitiv
22.02.2001
81. PL 81/17.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/1999 privind aprobarea primei de export la carnea de porc și de pasăre. Lege 165/1999
09.11.1999
82. PL 82/23.03.1999 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă. Lege 130/1999
20.07.1999
83. PL 83/23.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. Lege 163/1999
03.11.1999
84. PL 84/23.03.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea prevederilor art.25 din Ordonanța Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, modificată și aprobată prin Legea nr.90/1998. respins
definitiv
04.09.2001
85. PL 85/23.03.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997. Lege 105/1999
16.06.1999
86. PL 86/23.03.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan, în domeniul transporturilor rutiere de tranzit și a Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Uzbekistan privind colaborarea în activitatea de transport pe calea ferată, semnate la București la 6 iunie 1996. Lege 96/1999
26.05.1999
87. PL 87/23.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperare Economică a Mării Negre (CEMN), de colaborare în intervenția și rćspunsul de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998. Lege 153/1999
11.10.1999
88. PL 88/23.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, și a Protocolului adițional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV (Dispoziții privind sistemul comun de tarife de rută) la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997. Lege 97/1999
26.05.1999
89. PL 89/23.03.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenire evaziuni fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Haga la 5 martie 1998. Lege 85/1999
25.05.1999
90. PL 90/24.03.1999 Proiect de Lege privind salarizarea clerului. Lege 142/1999
27.07.1999
91. Pl 91/24.03.1999 Propunere legislativă privind mecanismele de stimulare a comerțului exterior românesc și organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României S.A. Eximbank. Lege 96/2000
02.06.2000
92. Pl 92/24.03.1999 Propunere legislativă privind obligativitatea debitorilor de a-și achita creditele contractate cu băncile din România. respinsa
definitiv
20.02.2001
93. Pl 93/25.03.1999 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, adoptată prin Legea nr.44/1998. respinsa
definitiv
22.02.2001
94. Pl 94/25.03.1999 Propunere legislativă privind combaterea marginalizării sociale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
95. PL 95/26.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/1999 pentru abrogarea Legii 31/1996 privind regimul monopolului de stat. Lege 628/2002
19.11.2002
96. PL 96/26.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.25/1999 pentru modificarea art.15 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Lege 114/1999
23.06.1999
97. PL 97/26.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.27/1999 pentru modificarea art.27 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. Lege 123/1999
14.07.1999
98. PL 98/26.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Lege 64/2002
16.01.2002
99. PL 99/26.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind tariful vamal de import al României. Lege 128/2000
21.07.2000
100. PL 100/26.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/1999 pentru modificarea art.17 litera B s) din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 432/2001
18.07.2001
101. PL 101/29.03.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1999 privind aplicarea prevederilor art.6 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999. Lege 135/1999
20.07.1999
102. PL 102/29.03.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale. Lege 86/1999
25.05.1999
103. Pl 103/29.03.1999 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea instituției Mediatorului Public. respinsa
definitiv
22.02.2001
104. Pl 104/30.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 alineatul 3 din Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
105. Pl 105/30.03.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
106. PL 106/31.03.1999 Proiect de Lege pentru completarea Legii 121/1996 privind organizarea și funcționarea corpului Pompierilor Militari. respins
definitiv
07.02.2002
107. PL 107/01.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998. Lege 87/1999
25.05.1999
108. PL 108/01.04.1999 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului. Lege 348/2001
06.07.2001
109. Pl 109/01.04.1999 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
01.02.2001
110. PL 110/01.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.33/1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării băncii Banc Post S.A. Lege 200/2000
13.11.2000
111. PL 111/01.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar. Lege 137/1999
20.07.1999
112. PL 112/01.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1999 pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Lege 379/2001
10.07.2001
113. Pl 113/07.04.1999 Propunere legislativă pentru modificarea art.42-(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, aprobată prin Legea nr.108/1998. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
114. PL 114/08.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate RENEL, Regiei Autonome a Gazelor Naturale ROMGAZ Mediaș și Regiei Autonome a Petrolului PETROM București. Lege 187/2001
17.04.2001
115. Pl 115/08.04.1999 Propunere legislativă privind repartizarea în muncă a tinerilor absolvenți ai învățământului superior profesional, liceal, tehnic și asigurarea de facilități pentru aceștia și angajatori. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
116. PL 116/08.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. Lege 241/2001
16.05.2001
117. PL 117/08.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. Lege 62/2000
24.04.2000
118. PL 118/08.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.43/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a contra-garanta o scrioare de garanție ce se va elibera de Banca Agricolă S.A. pentru garantarea împrumutului de 100 mii tone cereale acordat Societății Comerciale COMTIM S.A. Timișoara de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat. Lege 165/2002
10.04.2002
119. Pl 119/13.04.1999 Propunere legislativă privind regimul juridic aplicabil muncii în timp parțial. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
120. Pl 120/13.04.1999 Propunere legislativă pentru completarea articolului 170 din legea învățământului nr.84/1995. respinsa
definitiv
22.02.2001
121. PL 121/14.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea Băncii Române de Comerț Exterior-BANCOREX S.A. în vederea privatizării. Lege 718/2001
04.12.2001
122. PL 122/14.04.1999 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice. Lege 16/2000
06.03.2000
123. PL 123/15.04.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind asistența judiciară reciprocă în materie penală dintre România și Canada, semnat la Ottawa la 25 mai 1998. Lege 106/1999
16.06.1999
124. PL 124/15.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat. Lege 90/1999
25.05.1999
125. PL 125/15.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru emisiunile de obligațiuni pe piețele financiare externe. Lege 91/1999
25.05.1999
126. PL 126/15.04.1999 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/1998 privind acordarea de către stat prin intermediul Ministerului Finanțelor, de garanții pentru emisiunile de obligațiuni pe piețele financiare externe. Lege 92/1999
25.05.1999
127. PL 127/15.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Lege 18/2000
09.03.2000
128. PL 128/15.04.1999 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuții ale comitetului de conducere și ale președintelui Curții de Conturi. Lege 93/1999
25.05.1999
129. Pl 129/15.04.1999 Propunere legislativă pentru completarea art.19 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
130. PL 130/16.04.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Organizației Cooperării Economice a Mării Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998. Lege 68/1999
28.04.1999
131. PL 131/20.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1999 pentru completarea articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 430/2001
18.07.2001
132. PL 132/20.04.1999 Proiect de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Lege 156/2000
26.07.2000
133. PL 133/20.04.1999 Proiect de Lege pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Lege 78/2000
08.05.2000
134. Pl 134/20.04.1999 Propunere legislativă privind publicarea componenței adunărilor generale ale acționarilor și consiliilor de administrație ale agenților economici cu capital majoritar de stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
135. Pl 135/21.04.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.69/1991 a administrației publice locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
136. PL 136/21.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992. Lege 145/2000
26.07.2000
137. PL 137/21.04.1999 Proiect de Lege privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă. Lege 268/2001
28.05.2001
138. Pl 138/21.04.1999 Propunere legislativă pentru modificarea art.49 alineatul 2 din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic. respinsa
definitiv
22.02.2001
139. Pl 139/22.04.1999 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
140. PL 140/26.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse, echipamente și servicii aferente, importate pentru înzestrarea Servicului Român de Informații. Lege 10/2000
06.03.2000
141. Pl 141/27.04.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. respinsa
definitiv
22.02.2001
142. Pl 142/28.04.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
143. Pl 143/28.04.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
144. Pl 144/28.04.1999 Propunere legislativă privind subvenționarea alegerilor prezidențiale. respinsa
definitiv
20.02.2001
145. PL 145/28.04.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind transporturile aeriene, semnat la Washington la 15 iulie 1998. Lege 136/1999
20.07.1999
146. Pl 146/28.04.1999 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii partidelor politice. respinsa
definitiv
23.09.2002
147. PL 147/29.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României și acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federală Iugoslavia. Lege 179/1999
02.12.1999
148. PL 148/29.04.1999 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.199/1998 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, profesional, și postliceal de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat. Lege 58/2000
24.04.2000
149. PL 149/30.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrașăminte chimice și de uz fitosanitar. Lege 97/2000
02.06.2000
150. PL 150/30.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale societăților comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998. Lege 114/2002
14.03.2002
151. PL 151/30.04.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale. Lege 65/2000
24.04.2000
152. PL 152/30.04.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor și întârzierilor, a penalităților precum și a altor sume și măsuri. Lege 392/2001
10.07.2001
153. Pl 153/03.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
154. Pl 154/04.05.1999 Propunere legislativă de modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
155. PL 155/04.05.1999 Proiect de Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale Lege 346/2002
05.06.2002
156. Pl 156/04.05.1999 Propunere legislativă de modificare și completare a art.50 din Legea nr.58/1998 Legea bancară. respinsa
definitiv
18.04.2002
157. Pl 157/05.05.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.15/1991 pentru soluționarea conflictelor de muncă. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
158. Pl 158/05.05.1999 Propunere legislativă privind modificarea Constituției României. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
159. PL 159/05.05.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 18 decembrie 1998. Lege 116/1999
30.06.1999
160. PL 160/05.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1998 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Servicului Român de Informatii, Servicului de Informații Externe și industriei de apărare. Lege 180/1999
02.12.1999
161. PL 161/05.05.1999 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.123/1998 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Servicului Român de Informatii, Servicului de Informații Externe și industriei de apărare. Lege 181/1999
02.12.1999
162. Pl 162/05.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor. respinsa
definitiv
20.02.2001
163. PL 163/07.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 184/2000
27.10.2000
164. PL 164/10.05.1999 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. Lege 99/1999
26.05.1999
165. PL 165/10.05.1999 Proiect de Lege privind despăgubirile victimelor mineriadelor din mai 1990 și 1991. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
166. Pl 166/10.05.1999 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Târgu Mureș oraș martir al Revoluției din decembrie 1989. Lege 4/2000
22.02.2000
167. Pl 167/11.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 108/1998 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
168. Pl 168/11.05.1999 Propunere legislativă privind reorganizarea managementului privatizării. respinsa
definitiv
20.02.2001
169. Pl 169/11.05.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială, cu modificările ulterioare. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
170. Pl 170/12.05.1999 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.26/1995 privind impozitul de dividente. respinsa
definitiv
20.02.2001
171. PL 171/12.05.1999 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial,1941-1945. Lege 194/1999
20.12.1999
172. Pl 172/12.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999. respinsa
definitiv
27.06.2000
173. Pl 173/12.05.1999 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic. Lege 514/2003
28.11.2003
174. PL 174/13.05.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.60/1999 pentru modificarea alin.4 al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice. Lege 72/2004
26.03.2004
175. PL 175/13.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar Lege 185/1999
02.12.1999
176. PL 176/13.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior- Bancorex S.A. Lege 49/2002
16.01.2002
177. PL 177/14.05.1999 Proiect de Lege privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate. retras
de catre initiator
28.06.1999
178. PL 178/14.05.1999 Proiect de Lege privind soluționarea conflictelor de muncă. Lege 168/1999
12.11.1999
179. Pl 179/17.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 Legea privind taxele judiciare de timbru. respinsa
definitiv
20.02.2001
180. Pl 180/17.05.1999 Propunere legislativă privind scutirea de la plata taxelor vamale și taxei pe valoarea adăugată a dispozitivelor medicale de performanță și înaltă performanță precum și a altor dispozitive medicale. respinsa
definitiv
20.02.2001
181. PL 181/19.05.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Lege 481/2001
24.09.2001
182. PL 182/19.05.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.65/1999 privind salarizarea personalului Agenției de valorificare a Activelor Bancare. Lege 731/2001
04.12.2001
183. Pl 183/19.05.1999 Propunere legislativă privind creșterea eficienței energetice. Lege 199/2000
13.11.2000
184. Pl 184/19.05.1999 Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. respinsa
definitiv
07.09.2000
185. Pl 185/20.05.1999 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
186. PL 186/20.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.66/1999 privind autorizarea Fondului Proprietății de Stat de a acorda un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 50 miliarde lei Societății Comerciale "COMTIM"S.A. Timișoara. Lege 47/2002
16.01.2002
187. Pl 187/20.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României. Lege 156/1999
12.10.1999
188. PL 188/21.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului anual de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997. Lege 39/2000
12.04.2000
189. PL 189/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.70/1999 privind achiziționarea de la producătorii agricoli individuali de grâu de panificație. Lege 171/2000
06.10.2000
190. PL 190/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecția plantelor și carantină fitosanitară. Lege 206/2001
20.04.2001
191. PL 191/24.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. Lege 604/2001
31.10.2001
192. Pl 192/24.05.1999 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent de farmacie și de organizare și funcționare a Ligii asistenților de farmacie din România. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
193. Pl 193/25.05.1999 Propunere legislativă privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern. Lege 147/2000
26.07.2000
194. PL 194/26.05.1999 Proiect de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Codlea, județul Brașov. Lege 179/2000
18.10.2000
195. PL 195/26.05.1999 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1998 privind stabilirea ca și nelucrătoare a zilei de 30 noiembrie 1998. Lege 209/1999
31.12.1999
196. Pl 196/26.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1, articolul 9 din Legea nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România. Lege 192/2000
06.11.2000
197. Pl 197/26.05.1999 Propunere legislativă privind înființarea Consiliului de Supraveghere Bancară. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
198. Pl 198/26.05.1999 Propunere legislativă pentru arborarea permanentă a Drapelului României pe clădirea Palatului Parlamentului. respinsa
definitiv
12.06.2001
199. Pl 199/26.05.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Zalnoc. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
200. Pl 200/26.05.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Uileacul-Șimleului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
201. Pl 201/26.05.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Stârciu și desființarea comunei Horoatul Crasnei. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
202. Pl 202/26.05.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Boianul-Crasnei. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
203. Pl 203/27.05.1999 Propunere legislativă pentru sprijinirea exercitării unor profesii liberale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
204. Pl 204/27.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții ale Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
205. Pl 205/27.05.1999 Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist, Legea George Șerban. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
206. Pl 206/27.05.1999 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe. Lege 138/2000
24.07.2000
207. PL 207/28.05.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import. Lege 178/2001
11.04.2001
208. Pl 208/31.05.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990, cu modificările și completările din Legea nr.12/1998 și Ordonanța Guvernului nr.53/1998 privind Registrul Comerțului. respinsa
definitiv
20.02.2001
209. Pl 209/01.06.1999 Propunere legislativă privind suplimentarea bugetului de stat pe anul 1999, pentru învățământ și cercetare științifică universitare. respinsa
definitiv
27.06.2000
210. PL 210/01.06.1999 Proiect de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale. Lege 215/2001
23.04.2001
211. PL 211/01.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege 133/2002
19.03.2002
212. PL 212/01.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare fabricării de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare. Lege 248/2001
16.05.2001
213. PL 213/02.06.1999 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare. Lege 116/2000
07.07.2000
214. PL 214/02.06.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor de studii eliberate de instituții de învățământ și a titlurilor științifice din cele două state, semnată la București la 22 ianuarie 1999. Lege 160/1999
03.11.1999
215. PL 215/02.06.1999 Proiect de Lege pentru modificarea articolul 11 alineatul 2 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Lege 132/2000
21.07.2000
216. PL 216/02.06.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare încheiat între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substante stupefiante și psihotrope, spălării banilor, traficului de arme și persoane și alte infracțiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998. Lege 154/1999
11.10.1999
217. PL 217/02.06.1999 Proiect de Lege privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenții învățământului superior particular. Lege 171/1999
25.11.1999
218. PL 218/02.06.1999 Proiect de Lege privind constituirea și organizarea clerului militar. Lege 195/2000
06.11.2000
219. PL 219/03.06.1999 Proiect de Lege cu privire la salarizarea și alte drepturi al personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții. Lege 138/1999
20.07.1999
220. PL 220/07.06.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/1999 pentru modificarea literei c) a articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale. Lege 429/2001
18.07.2001
221. PL 221/07.06.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.80/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1992 privind frontiera de stat a României. Lege 98/2000
02.06.2000
222. PL 222/07.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății Comerciale "Tractorul" UTB S.A. Brașov. Lege 194/2001
20.04.2001
223. PL 223/07.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea alineatului 3 al articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar - valutare. Lege 262/2001
22.05.2001
224. PL 224/07.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - A.N.R.E. Lege 99/2000
06.06.2000
225. PL 225/08.06.1999 Proiect de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative. Lege 120/2000
07.07.2000
226. PL 226/08.06.1999 Proiect de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate. Lege 121/2000
07.07.2000
227. Pl 227/08.06.1999 Propunere legislativă privind completarea art.17 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. respinsa
definitiv
20.02.2001
228. PL 228/10.06.1999 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Lege 202/2000
13.11.2000
229. PL 229/10.06.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de construcție a autostrăzilor din România. Lege 1/2002
10.01.2002
230. PL 230/10.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral. Lege 377/2001
10.07.2001
231. PL 231/10.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciilor în porturi. Lege 528/2002
17.07.2002
232. PL 232/11.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/1999 privind transmiterea cu titlu gratuit, a unui imobil, care a aparținut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelică C.A. - Sibiu. Lege 256/2002
29.04.2002
233. PL 233/11.06.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1999 pentru modificarea anexei 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999. Lege 183/1999
02.12.1999
234. PL 234/11.06.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea art.37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999. Lege 182/1999
02.12.1999
235. PL 235/11.06.1999 Proiect de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Lege 31/2000
03.04.2000
236. PL 236/11.06.1999 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. retras
de catre initiator
10.11.1999
237. PL 237/14.06.1999 Proiect de Lege privind restituirea sumelor cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantați și de 5% garanție de bună execuție pentru blocul energetic nr.1 la centrala termoelectrică de 2x330 MW Pucheng-R.P.Chineză. Lege 20/2000
21.03.2000
238. PL 238/14.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii instituției Avocatul Poporului la Asociația Ombudsmanilor și Mediatorilor Francofoni. Lege 170/1999
25.11.1999
239. PL 239/14.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior-Bancorex-S.A. Lege 44/2002
14.01.2002
240. Pl 240/15.06.1999 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Ocna Șugatag, județul Maramureș. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
241. Pl 241/16.06.1999 Propunere legislativă pentru înființarea comunei Bârsa din județul Brașov. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
242. Pl 242/16.06.1999 Propunere legislativă privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a lucrărilor de investiții, de reparații capitale și reparații curente în sistemul învățământului de stat și în cel particular acreditat. respinsa
definitiv
04.12.2001
243. Pl 243/16.06.1999 Propunere legislativă privind Programul energetic nuclear. respinsa
definitiv
12.06.2001
244. PL 244/16.06.1999 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 140/1999
22.07.1999
245. Pl 245/16.06.1999 Propunere legislativă pentru completarea articolului 6 din Legea nr.53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
246. Pl 246/16.06.1999 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 266 din 16 iulie 1998. Lege 167/1999
10.11.1999
247. Pl 247/17.06.1999 Propunere legislativă privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
248. PL 248/18.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat. Lege 318/2001
18.06.2001
249. PL 249/18.06.1999 Proiect de Lege privind publicitatea. Lege 148/2000
26.07.2000
250. PL 250/18.06.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției-Direcția Generală a Penitenciarelor. Lege 43/2001
07.03.2001
251. PL 251/18.06.1999 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Lege 2/2000
17.01.2000
252. PL 252/18.06.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Uzbekistan, semnat la București la 6 iunie 1996. Lege 155/1999
12.10.1999
253. Pl 253/21.06.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000. respinsa
definitiv
20.02.2001
254. Pl 254/21.06.1999 Propunere legislativă privind pensionarea cu reducere de vârstă și diminuarea proporțională a cuantumului pensiei a unor persoane. în mediere
06.06.2000
255. Pl 255/22.06.1999 Propunere legislativă privind abrogarea Hotărârii de Guvern nr.391/1995. respinsa
definitiv
20.02.2001
256. PL 256/22.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului. Lege 594/2002
29.10.2002
257. Pl 257/23.06.1999 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea fondurilor speciale ale drumurilor publice. respinsa
definitiv
20.02.2001
258. PL 258/24.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/1999 privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării acesteia. Lege 531/2001
09.10.2001
259. PL 259/25.06.1999 Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiilor liberale. retras
de catre initiator
03.02.2003
260. PL 260/25.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/1999 pentru modificarea Legii nr.8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale. Lege 92/2000
10.05.2000
261. PL 261/25.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 312/2001
18.06.2001
262. Pl 262/25.06.1999 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei SĂRATA din județul Bacău. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
263. Pl 263/30.06.1999 Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Berchisești jud. Suceava. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
264. PL 264/30.06.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă,inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne. Lege 267/2001
23.05.2001
265. PL 265/30.06.1999 Proiect de Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945. Lege 10/2001
08.02.2001
266. Pl 266/30.06.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.158/1997 și a Legii nr.34/1994 privind impozitul pe venitul agricol. respinsa
definitiv
20.02.2001
267. Pl 267/30.06.1999 Propunere legislativă privind sprijinirea și întrajutorarea sinistraților din zonele calamitate. respinsa
definitiv
20.02.2001
268. Pl 268/30.06.1999 Propunere legislativă privind modificarea valorii unor coeficienți de multiplicare din O.U.G. nr.28/1998. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
269. PL 269/30.06.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/1999 pentru completarea art.14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999. Lege 178/1999
02.12.1999
270. PL 270/30.06.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/1999 pentru modificarea și completarea articolului 43 din legea administrației publice locale nr.69/1991. Lege 253/2001
16.05.2001
271. PL 271/30.06.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.121/1999 pentru modificarea anexei nr.9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999. Lege 172/1999
25.11.1999
272. PL 272/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/1999 privind suspendarea aplicării dispozițiilor art.59 din Legea nr.109/1996 privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit. Lege 267/2002
15.05.2002
273. PL 273/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. Lege 201/2002
16.04.2002
274. PL 274/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate. Lege 366/2001
10.07.2001
275. PL 275/01.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole S.A. Lege 729/2001
04.12.2001
276. PL 276/02.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe. Lege 384/2002
13.06.2002
277. PL 277/02.07.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior(BANCOREX) -S.A. Lege 359/2002
06.06.2002
278. Pl 278/05.07.1999 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. respinsa
definitiv
14.09.1999
279. PL 279/09.07.1999 Proiect de Lege pentru schimbarea denumirii satului Schela, component al comunei Trivalea-Moșteni, județul Teleorman în Deparați. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
02.10.2001
280. PL 280/09.07.1999 Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român. Lege 406/2001
10.07.2001
281. PL 281/09.07.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 21 septembrie 1998. Lege 11/2000
06.03.2000
282. Pl 282/09.07.1999 Propunere legislativă pentru organizarea cooperației agricole. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
283. Pl 283/13.07.1999 Propunere legislativă privind completarea art.123 din Legea învățământului nr.84/1995, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
284. Pl 284/19.07.1999 Propunere legislativă privind obligativitatea Guvernului României de a stabili periodic indicatorii sociali minimali pentru determinarea costului vieții și a unui nivel de trai decent. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
285. PL 285/27.07.1999 Proiectul Legii protejării monumentelor istorice. Lege 422/2001
18.07.2001
286. PL 286/10.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.67/1998, a Ordonanței de urgență nr.89/1999 și a Ordonanței de urgență nr.115/1999. Lege 67/2002
16.01.2002
287. PL 287/10.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A. Lege 702/2001
03.12.2001
288. Pl 288/23.08.1999 Propunere legislativă privind protecția acționarului minoritar la unele societăți comerciale cu capital de stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
289. Pl 289/24.08.1999 Propunere legislativă privind Confiscarea averilor conducătorilor de întreprinderi, bănci, instituții de stat și organizații obștești care au adus prejudicii bugetelor naționale în perioada 1990-1998 și au datorii la acestea. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
290. Pl 290/25.08.1999 Propunere legislativă privind regimul parcurilor industriale. Lege 134/2000
21.07.2000
291. PL 291/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Lege 480/2001
24.09.2001
292. PL 292/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Lege 370/2001
10.07.2001
293. PL 293/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Centrului de Management pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Știinifice Universitare. Lege 150/2000
26.07.2000
294. PL 294/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori. Lege 187/2002
16.04.2002
295. PL 295/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante. Lege 519/2001
09.10.2001
296. PL 296/30.08.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1999 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice. Lege 168/2001
09.04.2001
297. PL 297/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Româna S.A. Lege 726/2001
04.12.2001
298. PL 298/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției. Lege 219/2001
30.04.2001
299. PL 299/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier, prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010. Lege 653/2001
20.11.2001
300. PL 300/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte. Lege 522/2001
09.10.2001
301. PL 301/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit Lege 206/2002
19.04.2002
302. PL 302/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/1999 privind constituirea fondului special de susținere a învățământului de stat. Lege 193/2002
16.04.2002
303. PL 303/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română. Lege 93/2000
10.05.2000
304. PL 304/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1999 privind constituirea Fondului special pentru Palatul de Justiție din București. Lege 302/2002
17.05.2002
305. PL 305/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea și completarea Decretului nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă. Lege 221/2001
30.04.2001
306. PL 306/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune. Lege 71/2001
16.03.2001
307. PL 307/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare. Lege 505/2002
11.07.2002
308. PL 308/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Lege 74/2001
16.03.2001
309. PL 309/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1999 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale. Lege 85/2002
26.02.2002
310. PL 310/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă. Lege 87/2001
20.03.2001
311. PL 311/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice. Lege 150/2002
01.04.2002
312. PL 312/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon. Lege 159/2000
03.10.2000
313. PL 313/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare. Lege 238/2001
16.05.2001
314. PL 314/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate,aparținând agenților economici din construcții. Lege 412/2001
18.07.2001
315. PL 315/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor de materiale, echipament și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român. Lege 86/2002
26.02.2002
316. PL 316/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale. Lege 440/2002
27.06.2002
317. PL 317/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari SUA destinat finanțării proiectului Piața de Gros București, semnat la București la 9 iunie 1994. Lege 26/2000
27.03.2000
318. PL 318/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică. Lege 344/2002
31.05.2002
319. PL 319/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății. Lege 505/2001
04.10.2001
320. PL 320/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare. Lege 189/2000
02.11.2000
321. PL 321/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural. Lege 131/2001
03.04.2001
322. PL 322/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/1999 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor. Lege 753/2001
27.12.2001
323. PL 323/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1999 pentru modificarea Anexei nr.11 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată. Lege 176/2001
11.04.2001
324. PL 324/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115/1999 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999. Lege 25/2000
27.03.2000
325. PL 325/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1999 pentru completarea Legii serviciilor poștale nr. 83/1996. Lege 162/2002
10.04.2002
326. PL 326/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 473/2001
20.09.2001
327. PL 327/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Lege 301/2002
17.05.2002
328. PL 328/30.08.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 502/2001
04.10.2001
329. Pl 329/01.09.1999 Propunere legislativă privind pensiile persoanelor care au prestat munca cu caii proprietate personală în cadrul fostelor Intreprinderi Forestiere și care nu au avut contracte de asigurare. respinsa
definitiv
09.10.2001
330. Pl 330/01.09.1999 Propunere legislativă privind prelungirea pe toată durata anului 1999, a drepturilor prevăzute de art.6 al Legii nr.78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare, modificat prin Legea nr.22/1996. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
331. Pl 331/02.09.1999 Propunere legislativă pentru delimitarea suprafețelor cu pădure și vegetație forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.169/1998 și de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste terenuri. respinsa
definitiv
20.02.2001
332. Pl 332/07.09.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, modificată și completată prin Legea nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice. Lege 204/1999
28.12.1999
333. Pl 333/08.09.1999 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 în vederea reducerii impozitului pe profit. respinsa
definitiv
20.02.2001
334. PL 334/09.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
07.03.2001
335. PL 335/13.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului. Lege 576/2001
22.10.2001
336. PL 336/13.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Lege 236/2001
16.05.2001
337. PL 337/13.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999. Lege 43/2000
12.04.2000
338. PL 338/13.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț-Exterior Bancorex S.A. modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.63/1999. Lege 727/2001
04.12.2001
339. Pl 339/13.09.1999 Propunere legislativă privind Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice. Lege 191/2002
16.04.2002
340. Pl 340/13.09.1999 Propunere legislativă privind Legea conservării zonelor carstice. respinsa
definitiv
27.11.2001
341. PL 341/14.09.1999 Proiect de Lege privind regimul general al cultelor religioase. retras
de catre initiator
16.02.2000
342. Pl 342/14.09.1999 Propunere legislativă privind reglementarea încadrării caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor din România în regimul fiscal al unităților de protecție socială. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
343. PL 343/15.09.1999 Proiect de Lege privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Lege 17/2000
06.03.2000
344. PL 344/15.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de Interzicere Totală a Experiențelor Nucleare adoptat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 10 septembrie 1998. Lege 152/1999
04.10.1999
345. PL 345/15.09.1999 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul Internațional al Zahărului adoptat la 20 martie 1992, și autorizarea plății cotizației naționale la Organizația Internațională a Zahărului. Lege 162/1999
03.11.1999
346. Pl 346/15.09.1999 Propunere legislativă privind reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din unitățile administrativ-teritoriale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
347. Pl 347/16.09.1999 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului Special al drumurilor publice. respinsa
definitiv
20.02.2001
348. PL 348/17.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Lege 468/2001
25.07.2001
349. PL 349/17.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000. Lege 182/2001
11.04.2001
350. PL 350/17.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă. Lege 685/2001
28.11.2001
351. PL 351/17.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești. Lege 714/2001
03.12.2001
352. Pl 352/20.09.1999 Propunere legislativă privind declararea pe proprie răspundere a activității publice a demnitarilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
353. PL 353/21.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. Lege 47/2000
12.04.2000
354. PL 354/21.09.1999 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investițiilor străine. Lege 284/2001
05.06.2001
355. PL 355/23.09.1999 Proiect de Lege privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori. Lege 193/2000
06.11.2000
356. PL 356/23.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Lege 12/2000
06.03.2000
357. PL 357/23.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea Serviciului public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare. Lege 450/2001
18.07.2001
358. PL 358/23.09.1999 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului. Lege 572/2001
19.10.2001
359. PL 359/23.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale Poșta Română - S.A. pentru plata drepturilor de protecție socială la domiciliul beneficiarilor. Lege 516/2002
12.07.2002
360. PL 360/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.138/1999 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat. Lege 722/2001
04.12.2001
361. PL 361/24.09.1999 Proiect de Lege privind dispozitivele medicale. Lege 176/2000
18.10.2000
362. PL 362/24.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare. Lege 207/1999
31.12.1999
363. PL 363/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale. Lege 790/2001
29.12.2001
364. PL 364/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare. Lege 361/2002
07.06.2002
365. PL 365/24.09.1999 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/1999 privind scutirea la plata taxei de reclamă și publicitate, precum și a majorăriilor de întârziere aferente Lege 66/2014
12.05.2014
366. PL 366/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. Lege 44/2000
12.04.2000
367. PL 367/24.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999. Lege 45/2000
12.04.2000
368. PL 368/28.09.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.92/1999 pentru modificarea Anexei nr.3/25 privind veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999, la Legea bugetului de stat nr.36/1999. Lege 184/1999
02.12.1999
369. PL 369/29.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de Ințelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System(SAS) semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998. Lege 173/1999
25.11.1999
370. PL 370/29.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene și a Memorandului de Ințelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System(SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998. Lege 175/1999
25.11.1999
371. PL 371/29.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System(SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998. Lege 174/1999
25.11.1999
372. PL 372/29.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane semnat la Ciudad de Mexico,la 3 septembrie 1998. Lege 176/1999
25.11.1999
373. PL 373/29.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki, la 27 octombrie 1997. Lege 201/1999
24.12.1999
374. PL 374/29.09.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la Bucuresti,la 15 septembrie 1997. Lege 169/1999
25.11.1999
375. Pl 375/29.09.1999 Propunere legislativă privind despăgubirea în natură sau în echivalent a țăranilor pentru inventarul agricol preluat în mod abuziv de către stat, la înscrierea în CAP, în perioada 1949-1962. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
376. Pl 376/30.09.1999 Propunere legislativă privind valorificarea în condiții de eficiență a fierului vechi. respinsa
definitiv
12.06.2001
377. PL 377/01.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființarea culturilor de cereale păioase și efectuarea arăturilor din toamna anului 1999. Lege 28/2000
27.03.2000
378. PL 378/01.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.143/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte. Lege 215/2000
28.11.2000
379. PL 379/05.10.1999 Proiect de Lege privind produsele cosmetice. Lege 178/2000
18.10.2000
380. PL 380/05.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. Lege 93/2001
26.03.2001
381. PL 381/05.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare unor agenți economici din minerit. Lege 208/2001
20.04.2001
382. PL 382/05.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice și a sistemelor electronice microprogramate. Lege 170/2000
06.10.2000
383. PL 383/05.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. Lege 169/2001
09.04.2001
384. PL 384/05.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea unor acțiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internațional al vârstnicilor. Lege 118/2000
07.07.2000
385. PL 385/05.10.1999 Proiect de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul Penal și Codul de procedură penală cu Rezoluția 1123(1997) a Consiliului Europei. respins
definitiv
18.02.2003
386. PL 386/05.10.1999 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Serviciilor de Probațiune. respins
definitiv
25.09.2001
387. Pl 387/06.10.1999 Propunere legislativă pentru aprobarea taxei privind drumurile forestiere și reducerea TVA la unele produse din lemn. respinsa
definitiv
20.02.2001
388. PL 388/06.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect. Lege 172/2001
10.04.2001
389. Pl 389/06.10.1999 Propunere legislativă privind acordarea titlului de Ambasador onorific al României. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
390. PL 390/08.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații. Lege 573/2001
19.10.2001
391. Pl 391/11.10.1999 Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea 84/1995 așa cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997. respinsa
definitiv
22.02.2001
392. PL 392/11.10.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal. retras
de catre initiator
01.02.2001
393. PL 393/11.10.1999 Proiectul Legii executării pedepselor și a măsurilor preventive cu privare de libertate. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
394. PL 394/12.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe. Lege 243/2001
16.05.2001
395. Pl 395/12.10.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, modificată și completată prin OGU nr.62/1998. respinsa
definitiv
07.09.2000
396. PL 396/12.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Înțelegerii între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în lupta împotriva criminalității internaționale, semnată la București la 7 iunie 1995. Lege 13/2000
06.03.2000
397. PL 397/12.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare. Lege 106/2000
27.06.2000
398. PL 398/12.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1999 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 24 octombrie 1998. Lege 14/2000
06.03.2000
399. Pl 399/13.10.1999 Propunere legislativă privind trecerea Institutului de Cercetări Biologice Iași și a Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca din structura Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice București, subordonat Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, în structura Academiei Române. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
400. PL 400/13.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
12.03.2001
401. PL 401/13.10.1999 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală, a Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, a Legii nr.56/1993 a Curții Supreme de Justiție și a Legii nr.54/1993 pentru organizarea instanțelor și parchetelor militare. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
402. Pl 402/14.10.1999 Propunere legislativă pentru completarea Alineatului 1 al Articolului 13 din Legea nr.53 din 31 iulie 1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
403. Pl 403/14.10.1999 Propunere legislativă pentru sprijinirea agenților economici care desfășoară activități de transport pe căile navigabile interioare, precum și pentru revitalizarea industriei navale aferente. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
404. Pl 404/14.10.1999 Propunere legislativă privind înființarea Departamentului Urmărire Performanțe Postprivatizare al Guvernului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
405. PL 405/15.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern. Lege 76/2001
16.03.2001
406. PL 406/15.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanța de urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Lege 548/2001
17.10.2001
407. PL 407/15.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare. Lege 418/2001
18.07.2001
408. PL 408/15.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond. Lege 136/2002
21.03.2002
409. PL 409/15.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură. Lege 160/2001
07.04.2001
410. PL 410/15.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1999 pentru completarea prevederilor alin.l al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 157/2001
07.04.2001
411. PL 411/15.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistență tehnică în valoare de 25 milioane USD destinat dezvoltării instituționale a sectorului privat, semnat la 26 ianuarie 1999, la București. Lege 198/1999
24.12.1999
412. PL 412/15.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/1999 privind aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului de investiții Dezvoltarea și modernizarea aeroportului internațional București-Otopeni și pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naționale Aeroportul Internațional București-Otopeni S.A. Lege 21/2000
27.03.2000
413. PL 413/15.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, privind acordarea unui avans din împrumutul de asistență tehnică destinat Dezvoltării Instituționale a sectorului privat, semnată la București, la 26 ianuarie 1999. Lege 199/1999
24.12.1999
414. Pl 414/19.10.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. respinsa
definitiv
20.02.2001
415. Pl 415/19.10.1999 Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru ajutorarea teatrelor naționale. respinsa
definitiv
25.09.2001
416. Pl 416/20.10.1999 Propunere legislativă privind gestionarea și dirijarea fondurilor bănești destinate donatorilor de sânge. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
417. Pl 417/20.10.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
418. PL 418/20.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.154/1999 pentru modificarea articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A. Lege 627/2001
07.11.2001
419. PL 419/20.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.155/1999 pentru modificarea articolului 101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. Lege 106/2005
03.05.2005
420. PL 420/20.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice. Lege 595/2004
15.12.2004
421. PL 421/20.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre în domeniul combaterii criminalității, în special a formelor ei organizate, semnat la Kerkyra, la 2 octombrie 1998. Lege 6/2000
06.03.2000
422. PL 422/20.10.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii și titlurilor științifice eliberate de România și Ucraina, semnată la București, la 19 februarie 1999. Lege 200/1999
24.12.1999
423. PL 423/20.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/1999 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul școlar, semnat la București la 15 martie 1996. Lege 205/1999
28.12.1999
424. PL 424/20.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000. Lege 132/2001
03.04.2001
425. PL 425/20.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999. Lege 159/2001
07.04.2001
426. Pl 426/21.10.1999 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 14 din Legea nr.146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
427. Pl 427/21.10.1999 Propunere legislativă pentru completarea art.171 din Legea nr.84/1995 privind Legea învățământului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
428. PL 428/22.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română S.A. Lege 288/2001
05.06.2001
429. Pl 429/25.10.1999 Propunere legislativă privind conferirea titlului de Cetățean de onoare. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
430. PL 430/27.10.1999 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. Lege 135/2000
21.07.2000
431. PL 431/27.10.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandum-urile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiată la București la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României. Lege 197/1999
20.12.1999
432. Pl 432/27.10.1999 Propunere legislativă privind declararea municipiului Lugoj, Oraș-Martir. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
433. Pl 433/27.10.1999 Propunere legislativă pentru prevenirea cruzimii față de animale și protecția acestora. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
434. PL 434/28.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. Lege 46/2000
12.04.2000
435. PL 435/28.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației. Lege 328/2002
27.05.2002
436. PL 436/28.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.163/1999 privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare restructurare financiară și operațională a Băncii Agricole S.A. în vederea privatizării. Lege 736/2001
04.12.2001
437. PL 437/28.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.164/1999 privind înființarea Agenției Domeniilor Statului și a Fondului de dezvoltare a agriculturii. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
438. PL 438/29.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.166/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte. Lege 217/2000
28.11.2000
439. PL 439/03.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.168/1999 privind unele măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Lege 224/2001
30.04.2001
440. PL 440/03.11.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1994 privind funcționarea Poliției Române. retras
de catre initiator
15.11.2001
441. PL 441/03.11.1999 Proiect de Lege privind statutul polițistului. retras
de catre initiator
15.11.2001
442. Pl 442/03.11.1999 Propunere legislativă privind protecția animalelor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
443. Pl 443/04.11.1999 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea birourilor de carte funciară. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
444. PL 444/05.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.175/1999 privind înființarea Agenției pentru amenajarea sediului Centrului SECI la București. Lege 94/2000
10.05.2000
445. PL 445/08.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale ROMAN S.A.Brașov și TRACTORUL UTB S.A. Brașov. Lege 365/2001
10.07.2001
446. Pl 446/08.11.1999 Propunere legislativă privind acordarea de ajutoare bănești pentru compensarea cheltuielilor cu încălzirea locuințelor și instituirea cupoanelor pentru combustibili. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
447. PL 447/09.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială SIDEX S.A. Galați. Lege 151/2001
06.04.2001
448. PL 448/09.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială Roman S.A. Brașov. Lege 193/2001
20.04.2001
449. PL 449/09.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1999, pentru modificarea Legii bancare nr.58/1998. Lege 246/2002
29.04.2002
450. PL 450/09.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută de pe piața internă. Lege 161/2001
07.04.2001
451. PL 451/09.11.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, a Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României și a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
452. Pl 452/09.11.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative care reglementează drepturile salariale și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
453. PL 453/10.11.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.177/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plata pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființarea culturilor de cereale păioase și efectuarea arăturilor din toamna anului 1999. Lege 166/2001
09.04.2001
454. PL 454/10.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat. Lege 40/2001
07.03.2001
455. Pl 455/10.11.1999 Propunere legislativă privind majorarea alocației de stat pentru copii și a alocației suplimentare pentru familiile cu copii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
456. Pl 456/10.11.1999 Propunere legislativă privind administrarea societăților comerciale deschise. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
457. PL 457/11.11.1999 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea și combaterea infractionalității transfrontaliere, semnat la București la 26 mai 1999. Lege 208/1999
31.12.1999
458. PL 458/11.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului Managementul conservării biodiversității, în valoare de 5,5 milioane dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999. Lege 7/2000
06.03.2000
459. PL 459/11.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor, și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999. Lege 8/2000
06.03.2000
460. PL 460/11.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București - METROREX S.A. (fosta Regie Autonomă de Exploatare a Metroulului București - METROREX) privind finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București, semnat la Luxembourg și București la 8, și respectiv, 9 iunie 1999. Lege 15/2000
06.03.2000
461. Pl 461/11.11.1999 Propunere legislativă privind acordarea de burse pentru elevi și studenți precum și a sistemului de premii pentru elevii ce obțin rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
462. PL 462/11.11.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. Lege 151/2000
26.07.2000
463. PL 463/12.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999. Lege 48/2000
12.04.2000
464. Pl 464/13.11.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
465. PL 465/15.11.1999 Proiect de Lege privind contenciosul administrativ. retras
de catre initiator
02.02.2005
466. Pl 466/15.11.1999 Propunere legislativă privind reorganizarea comunelor Berești Tazlău și Scorțeni și înființarea comunei TESCANI județul Bacău. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
467. PL 467/16.11.1999 Proiect de Lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești. Lege 5/2001
02.02.2001
468. Pl 468/16.11.1999 Propunere legislativă privind pensia de văduvie a soțului supraviețuitor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
469. Pl 469/16.11.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103 din 1996. respinsa
definitiv
11.09.2001
470. PL 470/17.11.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 328/2001
28.06.2001
471. PL 471/18.11.1999 Proiect de Lege privind egalitatea șanselor la accesul în învățământul superior. Lege 219/2000
28.11.2000
472. Pl 472/18.11.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 al Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
473. PL 473/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de turism și la Asociația de Promovare Turistică Internațională - Die Donau Lege 111/2000
27.06.2000
474. PL 474/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România. Lege 755/2001
27.12.2001
475. PL 475/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1999 privind schimbul terenului în suprafață de 5000 mp, situat în Șoseaua Kiseleff, zona Piața Presei Libere, sector 1, București-România, cu construcția și terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin-Republica Federală Germania. Lege 202/1999
28.12.1999
476. PL 476/19.11.1999 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome. Lege 136/2000
21.07.2000
477. PL 477/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora. Lege 22/2000
27.03.2000
478. PL 478/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată. Lege 211/2001
20.04.2001
479. PL 479/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid, de către persoanele juridice. Lege 119/2000
07.07.2000
480. PL 480/19.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Lege 281/2001
04.06.2001
481. PL 481/19.11.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.185/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 311/2001
18.06.2001
482. Pl 482/22.11.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
483. PL 483/22.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.186/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor. Lege 596/2002
29.10.2002
484. Pl 484/23.11.1999 Propunere legislativă privind acordarea ajutorului de stat fermierilor care aplică metode și tehnologii agricole ce au un impact redus asupra mediului respinsa
definitiv
20.02.2001
485. Pl 485/24.11.1999 Propunere legislativă privind dreptul la informare. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
486. Pl 486/25.11.1999 Propunere legislativă privind declarațiile de avere și controlul veridicității acestora clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
487. PL 487/25.11.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.187/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare. Lege 237/2001
16.05.2001
488. Pl 488/25.11.1999 Propunere legislativă privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru construcția de locuințe. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
489. Pl 489/25.11.1999 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș din județul Alba. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
490. PL 490/26.11.1999 Proiect de Lege privind Statutul funcționarilor publici. Lege 188/1999
08.12.1999
491. PL 491/29.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați(CEFIDEC) la Asociația "Euromontana" precum și a plății cotizației anuale. Lege 142/2000
24.07.2000
492. PL 492/29.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.188/1999 privind transferul imobilului situat în București, Bulevardul Unirii nr. 37 -Magazinul Junior- din patrimoniul S.C. București S.A. în domeniul privat al statului. Lege 183/2000
27.10.2000
493. PL 493/29.11.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informații Externe. Lege 524/2001
09.10.2001
494. PL 494/30.11.1999 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea profesiei de registrator de proprietate și a birourilor de carte funciară. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
495. PL 495/30.11.1999 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. Lege 67/2000
27.04.2000
496. PL 496/06.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. Lege 49/2000
12.04.2000
497. Pl 497/07.12.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
498. PL 498/08.12.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Comisia Europeană și Guvernul României privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, semnat la București la 24 decembrie 1998. Lege 9/2000
06.03.2000
499. PL 499/09.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.192/1999 privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului. Lege 520/2001
09.10.2001
500. PL 500/10.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.195/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior -Bancorex- S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. Lege 319/2001
18.06.2001
501. PL 501/10.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.197/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale Poșta Română - S.A. pentru plata drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflați în evidența Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații la domiciliul beneficiarilor. Lege 175/2001
11.04.2001
502. PL 502/10.12.1999 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Lege 30/2001
05.03.2001
503. PL 503/10.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale. Lege 37/2001
07.03.2001
504. PL 504/10.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Lege 479/2001
24.09.2001
505. PL 505/10.12.1999 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 206/1999
31.12.1999
506. Pl 506/10.12.1999 Propunere legislativă privind împroprietărirea cu teren agricol a familiilor tinere, a familiilor fără pământ, a specialiștilor, a veteranilor de război și a revoluționarilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
507. Pl 507/10.12.1999 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea durabilă a satului românesc. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
508. PL 508/10.12.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă. Lege 566/2001
19.10.2001
509. Pl 509/13.12.1999 Propunere legislativă privind protecția și încadrarea în muncă a unor cadre militare și salariați civili care își încetează activitatea în condiții deosebite. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
510. Pl 510/14.12.1999 Propunere legislativă privind scutirea de taxe de timbru și cheltuieli de judecată pentru persoane defavorizate, care fac obiectul legilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
511. Pl 511/14.12.1999 Propunere legislativă privind declararea zonei de amplasare a mănăstirilor din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes național. Lege 235/2005
13.07.2005
512. PL 512/15.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive. retras
de catre initiator
15.12.1999
513. Pl 513/16.12.1999 Propunere legislativă privind declararea municipiului Ploiești oraș martir. respinsa
definitiv
10.04.2000
514. Pl 514/16.12.1999 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Sisești. Lege 290/2002
15.05.2002
515. Pl 515/16.12.1999 Propunere legislativă privind prelungirea termenului prevăzut de art.6 din Legea nr.193/1998 privind restituirea sumelor reținute cu titlu de garanție de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog-Ucraina și compensarea cu aceste sume a obligațiilor de plată ale societăților comerciale furnizoare către bugetul de stat. respinsa
definitiv
20.02.2001
516. Pl 516/20.12.1999 Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
517. Pl 517/21.12.1999 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.118/1996(republicată) privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
518. Pl 518/22.12.1999 Propunere legislativă privind acordarea asistenței medicale, medicamentelor și protezelor, medicilor și personalului medical angajat în unitățile acreditate de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
519. Pl 519/23.12.1999 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și altor impozite indirecte, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1998. respinsa
definitiv
20.02.2001
520. PL 520/27.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. Lege 50/2000
12.04.2000
521. PL 521/27.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999. Lege 51/2000
12.04.2000
522. Pl 522/28.12.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.14 din Legea nr.216/1998 privind regimul pașapoartelor în România. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
523. Pl 523/28.12.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
524. Pl 524/29.12.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea privind accesul la propriul dosar și desconspirarea securității ca poliție politică. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
525. PL 525/30.12.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal. Lege 197/2000
13.11.2000
526. PL 526/30.12.1999 Proiect de Lege privind răspunderea civilă pentru daune nucleare. Lege 703/2001
03.12.2001
527. PL 527/30.12.1999 Proiect de Lege pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonă privind transporturile aeriene civile, semnat la Varșovia, la 19 mai 1999. Lege 141/2000
24.07.2000
528. PL 528/30.12.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.201/1999 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanții străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut. Lege 194/2000
06.11.2000
529. PL 529/30.12.1999 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.202/1999 pentru modificarea Ordonanței nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 687/2001
28.11.2001
530. PL 530/30.12.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghita. Lege 25/2001
05.03.2001

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 9:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro