Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare:*/1997

Numar înregistrari gasite: 415
  Numar Titlu Stadiu
1. Pl 1/09.01.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
2. Pl 2/09.01.1997 Propunere legislativă privind acordarea de burse pentru elevi și studenți, precum și a sistemului de premii pentru elevii și studenții ce obțin rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
3. Pl 3/13.01.1997 Propunere legislativă privind organizarea Secretariatului de Stat pentru Culte ca Minister al Cultelor. respinsa
definitiv
15.09.1997
4. PL 4/17.01.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Lege 65/1997
21.04.1997
5. PL 5/17.01.1997 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 330(1) din Codul de procedură civilă. Lege 17/1997
17.02.1997
6. PL 6/17.01.1997 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat. Lege 79/1997
09.05.1997
7. PL 7/17.01.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 iunie 1996. Lege 25/1997
12.03.1997
8. PL 8/17.01.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996. Lege 26/1997
12.03.1997
9. Pl 9/20.01.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
10. Pl 10/20.01.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 republicată, privind impozitul pe salarii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
11. Pl 11/20.01.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. respinsa
definitiv
19.05.1997
12. Pl 12/20.01.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.280/1994 republicată, pentru aprobarea normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă. retrasa
de catre initiator
10.03.1997
13. Pl 13/20.01.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. respinsa
definitiv
19.06.1997
14. Pl 14/20.01.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice aprobată și modificată prin Legea nr.125/1995. respinsa
definitiv
19.06.1997
15. Pl 15/22.01.1997 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.134/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/5 august 1994 privind îmbunătățirea coeficienților de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
16. Pl 16/22.01.1997 Propunere legislativă privind Legea Casei Autonome a Pensiilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
17. PL 17/22.01.1997 Proiect de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior, promoțiile 1996 și 1997, de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământul de stat. Lege 64/1997
21.04.1997
18. Pl 18/23.01.1997 Propunere legislativă privind modificarea Legii contractului colectiv de muncă nr.130/1996. retrasa
de catre initiator
03.03.1997
19. Pl 19/23.01.1997 Propunere legislativă privind modificarea Legii conflictelor de muncă nr.15/1991. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
18.06.1999
20. Pl 20/23.01.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii salarizării nr.14/1991. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
21. PL 21/30.01.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și comunitățile europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Lege 51/1997
09.04.1997
22. PL 22/31.01.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr.102/1996. Lege 44/1997
01.04.1997
23. PL 23/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1996 referitoare la prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute la art.25 alin.(1) și la art.27 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996. Lege 82/1997
15.05.1997
24. PL 24/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1997 privind stabilirea plafonului de îndatorare externă a României pe anul 1997. Lege 61/1997
16.04.1997
25. PL 25/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1997 pentru amânarea plății ultimei tranșe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporația Financiară Internațională - C.F.I. - prevăzută de Legea nr.11/1992. Lege 37/1997
31.03.1997
26. PL 26/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare. Lege 98/1997
20.06.1997
27. PL 27/03.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării și inovării. Lege 95/1998
13.05.1998
28. Pl 28/06.02.1997 Propunere legislativă privitoare la impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile. Lege 181/1997
12.11.1997
29. Pl 29/08.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. retrasa
de catre initiator
03.03.2004
30. Pl 30/10.02.1997 Propunere legislativă pentru declararea satului Valea Mare comună. Lege 80/1999
11.05.1999
31. Pl 31/10.02.1997 Propunere legislativă privind reînființarea școlii Române din Franța. respinsa
definitiv
05.02.1998
32. Pl 32/11.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.118 din 25 octombrie privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. respinsa
definitiv
15.09.1997
33. Pl 33/12.02.1997 Propunere legislativă privind exercitarea profesiunii de ziarist. respinsa
definitiv
19.06.1997
34. PL 34/12.02.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1991 privind regimul investițiilor străine. Lege 68/1997
25.04.1997
35. PL 35/14.02.1997 Proiect de Lege pentru modificarea art.126 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.69/1991. Lege 50/1997
09.04.1997
36. PL 36/15.02.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială. Lege 86/1997
28.05.1997
37. Pl 37/17.02.1997 Propunere legislativă privind Legea Minelor. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
06.10.1997
38. Pl 38/18.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar. respinsa
definitiv
18.03.1997
39. Pl 39/19.02.1997 Propunere legislativă privind accesul la dosarele întocmite - până la 24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
08.04.1999
40. PL 40/21.02.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena, la 23 februarie 1996. Lege 63/1997
21.04.1997
41. PL 41/24.02.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare în valoare de 50 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 2 octombrie 1996. Lege 52/1997
09.04.1997
42. PL 42/24.02.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administrației Naționale a Drumurilor și reabilitarea drumurilor) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1995 și a Acordului de împrumut (proiectul de reabilitare a drumurilor II) dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996. Lege 74/1997
09.05.1997
43. PL 43/24.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1997 privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Rezoluției nr.59/15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat și a subscripției la capitalul autorizat. Lege 53/1997
09.04.1997
44. PL 44/24.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional. Lege 97/1997
10.06.1997
45. PL 45/26.02.1997 Proiect de Lege privind declararea "Memorialului victimelor comunismului și al rezisteței-Sighet" situat în municipiul Sighetul Marmației, jud. Maramureș, ca bun de utilitate publică, de interes național. Lege 95/1997
10.06.1997
46. Pl 46/26.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului de Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
07.11.1997
47. Pl 47/27.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind finanțele publice nr.72/1996. respinsa
definitiv
07.09.1998
48. Pl 48/27.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului 23 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. Lege 104/1997
23.06.1997
49. PL 49/27.02.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.3/1997 privind produsele și serviciile regiilor autonome, ale activităților cu caracter de monopol natural, precum și ale activităților economice supuse unui regim special pentru care prețurile și tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurenței. Lege 69/1997
29.04.1997
50. Pl 50/03.03.1997 Propunere legislativă privind tichetele gratuite de masă. respinsa
definitiv
18.11.1997
51. Pl 51/03.03.1997 Propunere legislativă privind salarizarea angajaților cultelor religioase recunoscute în România de la Bugetul de stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
52. PL 52/04.03.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta prin Ministerul Finanțelor, în numele și contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligațiuni în valută de pe piețele externe de capital. Lege 84/1997
21.05.1997
53. PL 53/04.03.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.5/1997 privind unele măsuri pentru evidența acționarilor, organizarea și desfășurarea primei adunări generale a acționarilor la societățile comerciale care au făcut obiectul procedural de privatizare instituite prin Legea nr.55/1995. Lege 87/1997
28.05.1997
54. PL 54/04.03.1997 Proiect de Lege privind acordarea unei compensații bănești pentru acoperirea creșterii prețului pâinii, în perioada martie - august 1997. Lege 73/1997
09.05.1997
55. Pl 55/05.03.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr.18/1991. Lege 169/1997
27.10.1997
56. Pl 56/06.03.1997 Propunere legislativă de modificare a Legii partidelor politice. respinsa
definitiv
30.09.1997
57. Pl 57/07.03.1997 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii investițiilor străine nr.35/1991. respinsa
definitiv
15.09.1997
58. Pl 58/10.03.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44 din 7 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a văduvelor veteranilor de război. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
59. PL 59/12.03.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă. Lege 143/1997
24.07.1997
60. PL 60/13.03.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare vărsată în monedă națională și existența în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent. Lege 91/1997
03.06.1997
61. PL 61/13.03.1997 Proiect de Lege pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.214/1997 privind pensiile militare de stat. Lege 130/1997
15.07.1997
62. Pl 62/14.03.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri necesare pentru desfășurarea campaniei agricole din primăvara anului 1997. respinsa
definitiv
24.03.1997
63. Pl 63/17.03.1997 Propunere legislativă privind majorările de întârziere și dobânzile datorate până la 31 decembrie 1996. respinsa
definitiv
19.06.1997
64. PL 64/17.03.1997 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1997. Lege 72/1997
29.04.1997
65. PL 65/17.03.1997 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Lege 71/1997
29.04.1997
66. Pl 66/18.03.1997 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului. respinsa
definitiv
19.06.1997
67. Pl 67/19.03.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată și modificată prin Legea nr.85/1996 și republicată. Lege 17/1998
08.01.1998
68. PL 68/20.03.1997 Proiect de Lege privind acceptarea de către România a Codului Internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul Internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993. Lege 85/1997
28.05.1997
69. PL 69/20.03.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole. Lege 62/1997
21.04.1997
70. Pl 70/25.03.1997 Propunere legislativă privind reînființarea comunelor Costinești și Horia din județul Constanța. Lege 72/1999
03.05.1999
71. Pl 71/26.03.1997 Propunere legislativă privitoare la reglementarea situației imobilelor cu destinație comercială. retrasa
de catre initiator
10.04.1997
72. Pl 72/27.03.1997 Propunere legislativă vizând modificarea și completarea Legii nr.73/1996 pentru aprobarea Ordonanței guvernamentale nr.70/1994 privind impozitul pe profit. respinsa
definitiv
22.05.1997
73. Pl 73/27.03.1997 Propunere legislativă vizând modificarea și completarea Legii nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere. respinsa
definitiv
15.09.1997
74. Pl 74/27.03.1997 Propunere legislativă pentru protecția animalelor vertebrate în domeniul experimentării și al altor proceduri efectuate în scopuri științifice. retrasa
de catre initiator
08.09.1997
75. Pl 75/01.04.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare nr.133/1996. respinsa
definitiv
08.04.1997
76. PL 76/02.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București la data de 18 septembrie 1996. Lege 99/1997
20.06.1997
77. PL 77/04.04.1997 Proiect de Lege pentru adoptarea Codului Vamal al României. Lege 141/1997
24.07.1997
78. PL 78/08.04.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/1997 de completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.6/05.03.1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole. Lege 159/1997
22.10.1997
79. Pl 79/08.04.1997 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază. Lege 191/1998
19.10.1998
80. Pl 80/08.04.1997 Propunere legislativă privind protecția fondului piscicol, a pescuitului și pisciculturii. respinsa
definitiv
28.12.1999
81. Pl 81/08.04.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, completată prin norme metodologice și aprobată prin Legea nr.114/1992. respinsa
definitiv
07.09.1998
82. Pl 82/08.04.1997 Propunere legislativă privitoare la reglementarea situației imobilelor cu destinație comercială. respinsa
definitiv
08.06.1998
83. Pl 83/09.04.1997 Propunere legislativă privind Legea Agenției Naționale pentru Muncă. respinsa
definitiv
07.09.1998
84. Pl 84/10.04.1997 Propunere legislativă pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. Lege 160/1998
30.07.1998
85. Pl 85/10.04.1997 Propunere legislativă privind monumentele istorice. retrasa
de catre initiator
03.03.1998
86. Pl 86/14.04.1997 Propunere legislativă privind contribuția R.A.Loteria Națională la finanțarea ocrotirii sănătății. respinsa
definitiv
15.09.1997
87. Pl 87/14.04.1997 Propunere legislativă privind sponsorizarea și mecenatul. respinsa
definitiv
07.09.1998
88. PL 88/14.04.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare. Lege 108/1997
24.06.1997
89. PL 89/14.04.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole. Lege 131/1997
15.07.1997
90. PL 90/14.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, comercială și tehnică între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar, semnat la București la 6 iunie 1996. Lege 100/1997
20.06.1997
91. PL 91/14.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la București la 11 iunie 1996. Lege 101/1997
20.06.1997
92. PL 92/14.04.1997 Proiect de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar. Lege 83/1997
21.05.1997
93. Pl 93/15.04.1997 Propunere legislativă privind îmbunătățirea sistemului de premiere în activitatea sportivă. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
94. Pl 94/15.04.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștei publice. respinsa
definitiv
15.09.1997
95. Pl 95/15.04.1997 Propunere legislativă pentru modificarea art.19 aliniatul b. din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor și valorilor. Lege 190/1998
14.10.1998
96. Pl 96/15.04.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar, completată prin norme metodologice, aprobată și modificată prin Legea nr.106/1995. respinsa
definitiv
02.10.1997
97. Pl 97/17.04.1997 Propunere legislativă pentru anularea măsurilor represive dispuse de regimul comunist împotriva adversarilor politici. respinsa
definitiv
08.06.1998
98. Pl 98/18.04.1997 Propunere legislativă privind asigurarea protecției sociale a personalului din activitatea de construcții și alte activități asimilate acesteia. respinsa
definitiv
09.12.1997
99. PL 99/22.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germane privind transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la Bonn, la 25 iunie 1996. Lege 106/1997
24.06.1997
100. Pl 100/22.04.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41 din 17 iunie 1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune. Lege 124/1998
22.06.1998
101. Pl 101/23.04.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. Lege 194/1998
21.10.1998
102. PL 102/25.04.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București la 18 septembrie 1996. Lege 124/1997
09.07.1997
103. Pl 103/25.04.1997 Propunere legislativă privind declararea comunei Baia de Arieș oraș. Lege 18/1998
08.01.1998
104. Pl 104/30.04.1997 Propunere legislativă privind statutul special al femeii care muncește, exclusiv în gospodăria personală. respinsa
definitiv
08.06.1998
105. Pl 105/30.04.1997 Propunere legislativă privind modificarea articolului 1 alin.(2) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii. respinsa
definitiv
08.06.1998
106. Pl 106/05.05.1997 Propunere legislativă pentru anularea Legii 112/1995 și restituirea unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea Statului. respinsa
definitiv
08.06.1998
107. PL 107/05.05.1997 Proiect de Lege privind circulația juridică a terenurilor. Lege 54/1998
02.03.1998
108. PL 108/05.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994. Lege 65/1998
25.03.1998
109. PL 109/05.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind, cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București la 21 februarie 1997. Lege 147/1997
24.07.1997
110. PL 110/06.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997. Lege 92/1997
03.06.1997
111. PL 111/07.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de al Cincilea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1974. Lege 113/1997
03.07.1997
112. PL 112/07.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la măsurile de întărire a încrederii și securității suplimentare față de Documentul O.S.C.E. de la Viena 1994 și la dezvoltarea relațiilor militare între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungaria, semnat la Arad la 6 septembrie 1996. Lege 107/1997
24.06.1997
113. PL 113/07.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea ordonanței de urgență nr.15/1997 pentru modificarea și completarea Legii privatizării societăților comerciale nr.58/1991. Lege 359/2001
10.07.2001
114. Pl 114/08.05.1997 Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.33 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni. Lege 144/1997
24.07.1997
115. PL 115/13.05.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995, privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice. Lege 133/1997
15.07.1997
116. PL 116/13.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.69/1991. retras
de catre initiator
14.06.1997
117. Pl 117/14.05.1997 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului ultim al art.10 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. respinsa
definitiv
15.09.1997
118. PL 118/14.05.1997 Proiect de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani. Lege 120/1997
09.07.1997
119. PL 119/14.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului. Lege 12/1998
08.01.1998
120. Pl 120/15.05.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. Lege 127/1997
09.07.1997
121. PL 121/15.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Federală Germania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor de capital și a Protocolului anexă, semnate la Bonn la 25 iunie 1996. Lege 125/1997
09.07.1997
122. PL 122/15.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor internaționale rutiere de persoane și mărfuri, semnat la București la 16 noiembrie 1994. Lege 112/1997
03.07.1997
123. PL 123/15.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil între și dincolo de teritoriile lor, semnat la Seul 10 martie 1994. Lege 114/1997
03.07.1997
124. PL 124/15.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei în domeniul transporturilor rutiere și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene, semnate la Ismail la 29 martie 1996. Lege 118/1997
03.07.1997
125. PL 125/15.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungaria privind serviciile aeriene, semnat la București la 12 septembrie 1995. Lege 115/1997
03.07.1997
126. PL 126/15.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanțurilor contabile ale agenților economici, pe anul 1996. Lege 94/1997
03.06.1997
127. PL 127/16.05.1997 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum și pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern date în aplicarea acestei legi. Lege 193/1997
17.11.1997
128. PL 128/16.05.1997 Proiect de Lege privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii. Lege 119/1997
09.07.1997
129. PL 129/19.05.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.19/1997 privind aprobarea Anexei-A-Document convenit între Statele Părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 noiembrie 1990- din Documentul Final adoptat cu ocazia primei Conferințe de evaluare a aplicării"Tratatului privind forțele armate conveționale în Europa", Viena 15-31 mai 1996. Lege 152/1997
24.07.1997
130. Pl 130/19.05.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
131. PL 131/20.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.),Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la București la 12 aprilie 1997. Lege 90/1997
29.05.1997
132. PL 132/22.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978. Lege 116/1997
03.07.1997
133. PL 133/22.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene cu privire la efectele internaționale ale interzicerii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. Lege 126/1997
09.07.1997
134. PL 134/22.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 lit.A, i) pct.6 din Ordonanță Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 110/1997
03.07.1997
135. PL 135/22.05.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind protecția reciprocă a schimbului de informații militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997. Lege 117/1997
03.07.1997
136. PL 136/23.05.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar. Lege 123/1997
09.07.1997
137. PL 137/27.05.1997 Proiect de Lege privind plata cu prioritate a obligațiunilor bugetare. respins
definitiv
12.11.1998
138. Pl 138/03.06.1997 Propunere legislativă pentru instituirea zilei naționale a solidarității împotriva dictaturii. Lege 230/1998
09.12.1998
139. PL 139/03.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Lege 135/1997
24.07.1997
140. Pl 140/04.06.1997 Propunere legislativă privind organizarea unor comune. respinsa
definitiv
09.12.1997
141. PL 141/05.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Belgrad la 16 mai 1996. Lege 122/1997
09.07.1997
142. PL 142/05.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Erevan la 25 martie 1996. Lege 121/1997
09.07.1997
143. PL 143/06.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, referitor la reținerea și confiscarea bunurilor provenite și a instrumentelor folosite la comiterea infracțiunilor, semnat la București la 14 noiembrie 1995. Lege 136/1997
24.07.1997
144. PL 144/06.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate și traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, semnat la București la 14 noiembrie 1995. Lege 148/1997
24.07.1997
145. PL 145/06.06.1997 Proiect de Lege privind cooperarea autorităților române cu Tribunalul Internațional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave violări ale dreptului internațional umanitar, comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu 1991. Lege 159/1998
28.07.1998
146. PL 146/06.06.1997 Proiect de Lege pentru denunțarea Convenției privind soluționarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică și tehnico-științifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972. Lege 202/1997
04.12.1997
147. PL 147/06.06.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. respins
definitiv
23.04.2001
148. PL 148/06.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.14/1997 pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române. Lege 111/1997
03.07.1997
149. Pl 149/06.06.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. respinsa
definitiv
02.10.1997
150. PL 150/09.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.25/1997 cu privire la adopție. Lege 87/1998
28.04.1998
151. PL 151/09.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate. Lege 108/1998
02.06.1998
152. PL 152/10.06.1997 Proiect de Lege privind Statutul Băncii Naționale a României. Lege 101/1998
26.05.1998
153. PL 153/10.06.1997 Proiect de Lege privind Legea activității bancare. Lege 58/1998
05.03.1998
154. PL 154/10.06.1997 Proiect de Lege privind procedura lichidării judiciare a băncilor. Lege 83/1998
15.04.1998
155. PL 155/11.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între România și Ucraina. Lege 129/1997
14.07.1997
156. PL 156/11.06.1997 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 134/1997
23.07.1997
157. PL 157/12.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenta nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie. Lege 151/1997
24.07.1997
158. PL 158/16.06.1997 Proiect de Lege privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma-Greco-Catolică. respins
definitiv
10.12.2001
159. PL 159/17.06.1997 Proiectul Legii Minelor. Lege 61/1998
05.03.1998
160. Pl 160/17.06.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului de Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
07.11.1997
161. Pl 161/18.06.1997 Propunere legislativă pentru combaterea crimei organizate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
162. Pl 162/18.06.1997 Propunere legislativă pentru completarea Codului de procedură penală. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
163. PL 163/18.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transferul, cu titlul gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. Lege 139/1997
24.07.1997
164. PL 164/18.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995. Lege 149/1997
24.07.1997
165. PL 165/18.06.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992. Lege 150/1997
24.07.1997
166. PL 166/18.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România. Lege 140/1997
24.07.1997
167. PL 167/18.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/1997 privind regimul investițiilor străine în România. Lege 523/2001
09.10.2001
168. PL 168/19.06.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. Lege 16/1998
08.01.1998
169. PL 169/19.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societațile comerciale. Lege 195/1997
17.11.1997
170. PL 170/20.06.1997 Proiect de Lege privind modificarea unor dispoziții ale Legii nr.140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal. Lege 168/1997
23.10.1997
171. PL 171/20.06.1997 Proiect de Lege privind grațierea unor pedepse. Lege 137/1997
24.07.1997
172. Pl 172/24.06.1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.32/1995 privind încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ. respinsa
definitiv
04.05.1998
173. Pl 173/26.06.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru valorificarea producției agricole de grâu și orz din anul 1997. respinsa
definitiv
18.11.1997
174. PL 174/26.06.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/1997 privind competența stabilirii de către autoritățile administrației publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți. Lege 161/1997
22.10.1997
175. Pl 175/30.06.1997 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu al orașului Târnăveni din județul Mureș. Lege 205/1998
11.11.1998
176. PL 176/02.07.1997 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. Lege 142/1997
24.07.1997
177. PL 177/02.07.1997 Proiect de Lege privind taxele judiciare de timbru. Lege 146/1997
24.07.1997
178. PL 178/07.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligațiuni în mărci germane. Lege 153/1997
08.09.1997
179. PL 179/07.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.24/1997 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețetelor GSM și stabilirea taxei de licență. Lege 163/1997
22.10.1997
180. PL 180/09.07.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. Lege 199/1997
17.11.1997
181. PL 181/09.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/1997 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar. Lege 154/1997
16.09.1997
182. PL 182/09.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale naționale. Lege 206/1997
04.12.1997
183. PL 183/09.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară. Lege 155/1997
07.10.1997
184. Pl 184/09.07.1997 Propunere legislativă pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
10.07.1998
185. PL 185/10.07.1997 Proiect de Lege pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici și de Ministerul Justiției. Lege 178/1997
04.11.1997
186. PL 186/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. Lege 207/1997
12.12.1997
187. PL 187/10.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 164/1997
22.10.1997
188. Pl 188/10.07.1997 Propunere legislativă pentru declararea comunei Geoagiu oraș. respinsa
definitiv
20.10.1998
189. Pl 189/10.07.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48 din 21 mai 1992 a audiovizualului. Lege 19/1999
14.01.1999
190. PL 190/11.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ. Lege 162/1997
22.10.1997
191. PL 191/11.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997. Lege 190/1997
17.11.1997
192. PL 192/11.07.1997 Proiect de Lege privind asigurarea surselor financiare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas- Republica Cuba. respins
definitiv
27.11.1997
193. PL 193/11.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.39/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1993 privind contractul de management. Lege 217/1998
17.11.1998
194. PL 194/11.07.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996. Lege 196/1997
17.11.1997
195. PL 195/11.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. Lege 158/1997
22.10.1997
196. PL 196/11.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/1997 privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta 1997 proprietatea producătorilor agricoli și arendașilor. Lege 191/1997
17.11.1997
197. PL 197/11.07.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.46/1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului pentru preluarea grâului pentru panificație din recolta anului 1997. Lege 192/1997
17.11.1997
198. Pl 198/31.07.1997 Propunere legislativă privind acordarea unor compensații bănești persoanelor cu venituri mici, în vederea acoperirii cheltuielilor suplimentare la energie electrică și combustibili pentru încălzire. respinsa
definitiv
18.11.1997
199. PL 199/01.08.1997 Proiect de Lege pentru prevenirea și sancționarea folosirii sistemului financiar-bancar în scopul spălării banilor. Lege 21/1999
18.01.1999
200. PL 200/07.08.1997 Proiectul Legii Datoriei Publice a României. Lege 81/1999
11.05.1999
201. PL 201/07.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997. Lege 166/1997
22.10.1997
202. PL 202/07.08.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația, privind serviciile aeriene, semnat la București la data de 29 septembrie 1994. Lege 25/1998
19.01.1998
203. PL 203/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele judecătorești. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
15.09.1997
204. PL 204/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997. Lege 91/1998
28.04.1998
205. PL 205/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1997 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral. Lege 179/1998
09.10.1998
206. PL 206/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Lege 29/1998
20.01.1998
207. PL 207/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare. Lege 219/1997
24.12.1997
208. PL 208/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăților compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 220/1997
24.12.1997
209. PL 209/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori. Lege 200/1997
26.11.1997
210. PL 210/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice. Lege 216/1997
22.12.1997
211. PL 211/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997. Lege 184/1997
12.11.1997
212. PL 212/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68/1994 aprobată prin Legea 41/1995. Lege 56/1998
04.03.1998
213. PL 213/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România. Lege 48/1998
02.03.1998
214. PL 214/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 25 de milioane dolari SUA, destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994. Lege 185/1997
12.11.1997
215. PL 215/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Lege 49/1998
02.03.1998
216. PL 216/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1997 privind completarea și modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată. Lege 81/1998
13.04.1998
217. PL 217/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997. Lege 186/1997
12.11.1997
218. PL 218/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Lege 35/1998
20.01.1998
219. PL 219/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente. Lege 180/1997
04.11.1997
220. PL 220/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1997 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 214/1997
16.12.1997
221. PL 221/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing. Lege 90/1998
28.04.1998
222. PL 222/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/1997 privind regimul juridic al francizei. Lege 79/1998
09.04.1998
223. PL 223/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996. Lege 258/1998
30.12.1998
224. PL 224/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/1997 privind modificarea și completarea Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului mobilizat în active corporale și necorporale. Lege 227/1998
04.12.1998
225. PL 225/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, Curții Supreme de Justitie, ale magistraților asistenți și ale celorlalte categorii de personal. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
15.09.1997
226. PL 226/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare. Lege 194/1997
17.11.1997
227. PL 227/29.08.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitele pe salarii, republicată. Lege 75/1998
08.04.1998
228. PL 228/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural. Lege 187/1998
14.10.1998
229. PL 229/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru reabilitarea Spitalului comunal Băltești, județul Prahova, în valoare de 219.765 USD, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997. Lege 213/1997
16.12.1997
230. PL 230/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor. Lege 216/1998
17.11.1998
231. PL 231/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent. Lege 72/1998
07.04.1998
232. PL 232/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de depozite și taxe. Lege 73/1998
07.04.1998
233. PL 233/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1997 privind bursele de mărfuri. Lege 129/2000
21.07.2000
234. PL 234/29.08.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal. Lege 64/1999
15.04.1999
235. PL 235/04.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Lege 126/1998
22.06.1998
236. PL 236/05.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României pentru perioada 1998-2000 la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE/ONU) și guvernele participante la proiectul "Calea FeratăTrans-Europeană TER" privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992. Lege 10/1998
08.01.1998
237. PL 237/05.09.1997 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.26/1994 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Lege 179/1997
04.11.1997
238. PL 238/05.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele române de război din Republica Federală Germania și mormintele germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996. Lege 170/1997
04.11.1997
239. PL 239/05.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnat la Chișinău la 6 iulie 1996. Lege 177/1997
04.11.1997
240. PL 240/05.09.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Statutul Conferinței Miniștrilor Educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN, adoptat prin Rezoluția 94-46-01, Yaoude-iulie 1994. Lege 176/1997
04.11.1997
241. PL 241/05.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției privind securitatea personalului Națiunilor Unite și a celui asociat, adoptată la New York la 9 decembrie 1994. Lege 174/1997
04.11.1997
242. PL 242/05.09.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985. Lege 157/1997
08.10.1997
243. PL 243/05.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor și tehnologiei destinate apărării, semnat la București la 27 martie 1997. Lege 175/1997
04.11.1997
244. PL 244/05.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Seul (1994). Lege 182/1997
12.11.1997
245. PL 245/09.09.1997 Proiect de Lege privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. Lege 9/1998
08.01.1998
246. PL 246/09.09.1997 Proiect de Lege privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat. Lege 203/1997
04.12.1997
247. PL 247/09.09.1997 Proiect de Lege privind acordarea unor subvenții unităților de asistență socială înființate și administrate de asociații și fundații române cu personalitate juridică. Lege 34/1998
20.01.1998
248. Pl 248/09.09.1997 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au fost persecutate politic ca urmare participării la Revolta anticomunistă de la 15 noiembrie 1987. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
20.11.1997
249. Pl 249/09.09.1997 Propunere legislativă privind reglementarea adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază. respinsa
definitiv
07.09.1998
250. PL 250/10.09.1997 Proiect de Lege privind cantinele de ajutor social. Lege 208/1997
15.12.1997
251. PL 251/10.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătațirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989. Lege 209/1997
15.12.1997
252. PL 252/10.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989. Lege 5/1998
08.01.1998
253. PL 253/10.09.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994. Lege 4/1998
08.01.1998
254. PL 254/10.09.1997 Proiect de Lege privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale. Lege 3/1998
08.01.1998
255. PL 255/11.09.1997 Proiect de Lege privind mărcile și indicațiile geografice. Lege 84/1998
15.04.1998
256. PL 256/12.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat internațional și a acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind desfășurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997. Lege 60/1998
05.03.1998
257. PL 257/12.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind pregătirea forțelor armate britanice în România, semnat la București la 29 iulie 1996. Lege 172/1997
04.11.1997
258. PL 258/12.09.1997 Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a asistenței medicale de urgență prespitalicească. respins
definitiv
03.10.2002
259. Pl 259/16.09.1997 Propunere legislativă pentru acordarea, în 1997, până la 31 decembrie, a drepturilor prevăzute de art.6 al Legii nr.78/1995 privind protecția personalului care lucrează în sectorul producției de apărare, modificat prin Legea nr.22/1996. respinsa
definitiv
04.05.1998
260. PL 260/17.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Ajustarea Sectorului de Protecție Socială, în sumă de 50 milioane de dolari SUA. Lege 187/1997
17.11.1997
261. PL 261/18.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1996. Lege 41/2000
12.04.2000
262. PL 262/18.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/1997 privind unele măsuri de conservare și închidere a minelor. Lege 40/1998
17.02.1998
263. PL 263/18.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României. Lege 211/1997
16.12.1997
264. PL 264/18.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă. Lege 412/2002
26.06.2002
265. PL 265/19.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. Lege 82/1998
15.04.1998
266. PL 266/19.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere. Lege 105/2000
27.06.2000
267. PL 267/19.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. Lege 212/1997
16.12.1997
268. Pl 268/19.09.1997 Propunere legislativă privind regimul concesiunilor. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
02.07.1998
269. PL 269/19.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1997 cu privire la pensionarea pentru muncă depusă cu reducerea de vârstă a femeilor care lucrează în industria minieră. Lege 57/1998
05.03.1998
270. PL 270/19.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în cazul transferului dreptului de proprietate asupra societăților comerciale. Lege 51/1998
02.03.1998
271. PL 271/19.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la București la 4 martie 1997. Lege 173/1997
04.11.1997
272. PL 272/22.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru achiziționarea de hardware, software, elemente de comunicație și asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanțelor publice. Lege 47/1998
02.03.1998
273. PL 273/22.09.1997 Proiect de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorității publice. clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
05.02.1998
274. PL 274/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de Export Import a Japoniei, în sumă de 50 mil.dolari SUA semnat la Tokyo, la data de 14 iulie 1997. Lege 188/1997
17.11.1997
275. PL 275/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.I.R.D. privind Ajustarea Sectorului Agricol, în sumă de350 mil.dolari SUA echivalent, semnat la Washington la 1 iulie 1997. Lege 28/1998
20.01.1998
276. PL 276/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. Lege 197/1998
04.11.1998
277. PL 277/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere-Program de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la București la 25 februarie 1997. Lege 204/1997
04.12.1997
278. PL 278/22.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul Aerian. Lege 130/2000
21.07.2000
279. PL 279/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1997 pentru ratificarea Acordului-Cadru de cooperare dintre România și B.E.I., semnat la Luxembourg și București la data de 4 și și respectiv la 5 iunie 1997. Lege 189/1997
17.11.1997
280. PL 280/22.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române. Lege 124/1999
14.07.1999
281. PL 281/22.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România. Lege 201/2005
23.06.2005
282. Pl 282/23.09.1997 Propunere legislativă privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului special pentru achiziționarea strugurilor pentru vinificație din producția anului 1997. respinsa
definitiv
09.12.1997
283. Pl 283/23.09.1997 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități producătorilor de vin. respinsa
definitiv
11.12.1997
284. Pl 284/23.09.1997 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Bălănești județul Olt. respinsa
definitiv
08.06.1998
285. PL 285/24.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1997 privind înființarea Societății comerciale "Compania națională de transporturi aeriene române-Tarom S.A." Lege 136/1998
29.06.1998
286. PL 286/24.09.1997 Proiect de Lege privind impozitul pe spectacole. Lege 147/1998
13.07.1998
287. Pl 287/24.09.1997 Propunere legislativă pentru sprijinirea tinerelor familii. respinsa
definitiv
04.05.1998
288. PL 288/26.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea infracțiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964 Lege 183/1997
12.11.1997
289. PL 289/26.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la procedurile în fața Comisiei și Curții Europene ale drepturilor omului, adoptat la Londra la 6 mai 1969. Lege 6/1998
08.01.1998
290. PL 290/26.09.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate cercetării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau corectării unor deficiențe fizice. Lege 52/1998
02.03.1998
291. PL 291/26.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997. Lege 218/1997
22.12.1997
292. PL 292/26.09.1997 Proiect de Lege cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor. Lege 15/1998
08.01.1998
293. PL 293/26.09.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul protecției civile, în timp de pace, semnat la București la 18 ianuarie 1996. Lege 11/1998
08.01.1998
294. PL 294/29.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea unor prevederi din proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.47/1997 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară. Lege 127/1998
22.06.1998
295. PL 295/29.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.56/1997 pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 180/1998
09.10.1998
296. Pl 296/30.09.1997 Propunere legislativă privind acordarea de credite cu dobândă parțial subvenționată de la bugetul de stat familiilor pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea sau repararea capitală a locuințelor proprietate personală. respinsa
definitiv
27.10.1997
297. PL 297/30.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/1997 pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr.118/1990 pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Lege 55/1998
02.03.1998
298. PL 298/30.09.1997 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979. Lege 13/1998
08.01.1998
299. PL 299/30.09.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, semnat la Luxembourg și București la 18 și, respectiv, la 20 decembrie 1996 și a Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, semnat la Luxembourg și București la 25 martie și, respectiv, la 27 martie 1997. Lege 201/1997
28.11.1997
300. Pl 300/01.10.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.39/1990 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare. respinsa
definitiv
22.02.2001
301. PL 301/01.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare. Lege 88/1998
28.04.1998
302. PL 302/01.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România B.N.R. și Comunitatea Europeană, precum și Memorandumului de Înțelegere Suplimentar dintre România și Comunitatea Europeană, semnate la 10 iunie 1997 la București și la 24 iulie 1997 la Bruxelles. Lege 27/1998
19.01.1998
303. PL 303/01.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.E.R.D. pentru finanțarea "Proiectului privind conservarea energiei termice" semnat la Londra, la 13 aprilie 1997. Lege 205/1997
04.12.1997
304. PL 304/01.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.50/1997 privind aprobarea scutirii de plată a taxei pe valoarea adăugată, pe anul 1997 pentru produsele de tehnică militară, materiale, piese de schimb, componente, echipamente și aparatură importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 19/1998
08.01.1998
305. PL 305/03.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consulare între România și Republica Croația, semnată la Zagred la 19 mai 1997. Lege 14/1998
08.01.1998
306. PL 306/03.10.1997 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin material pentru soțul supravețuitor și pentru urmașii membrilor Academiei României. Lege 86/1998
23.04.1998
307. Pl 307/06.10.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.133/1996, pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare: retrasa
de catre initiator
23.10.1997
308. PL 308/08.10.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Jakarta, la 3 iulie 1996. Lege 50/1998
02.03.1998
309. PL 309/09.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.16/1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996. Lege 33/1998
20.01.1998
310. PL 310/09.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1997 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991. Lege 26/1998
19.01.1998
311. PL 311/09.10.1997 Proiect de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative . Lege 7/1998
08.01.1998
312. PL 312/09.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației. Lege 217/1997
22.12.1997
313. PL 313/09.10.1997 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București la 26 iunie 1996. Lege 8/1998
08.01.1998
314. PL 314/10.10.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor - martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, rănitilor, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
315. PL 315/10.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice. Lege 158/2001
07.04.2001
316. PL 316/10.10.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice. Lege 41/1998
17.02.1998
317. PL 317/14.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor la societățile pentru care F.P.S. a dispus dizolvarea. Lege 210/1997
16.12.1997
318. PL 318/15.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.62/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Lege 30/1998
20.01.1998
319. PL 319/15.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.57/1997 privind modificarea Ordonanței de Urgenta nr.6/1997 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea lucrarilor agricole. Lege 32/1998
20.01.1998
320. Pl 320/16.10.1997 Propunere legislativă privind finanțarea armatei în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2002. respinsa
definitiv
08.06.1998
321. Pl 321/16.10.1997 Propunere legislativă privind instituirea Taxei N.A.T.O. în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 2002. respinsa
definitiv
08.06.1998
322. Pl 322/16.10.1997 Propunere legislativă privind compensarea cheltuielilor la energia termică pentru familiile cu venituri mici în sezonul rece 1997-1998. respinsa
definitiv
04.05.1998
323. PL 323/17.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985. Lege 53/1998
02.03.1998
324. PL 324/17.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.54/1997 privind modificarea art.63 alin.(4) din Legea telecomunicațiilor nr.74/1996. Lege 31/1998
20.01.1998
325. Pl 325/17.10.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. retrasa
de catre initiator
30.10.1997
326. PL 326/20.10.1997 Proiect de Lege privind finanțele publice locale. Lege 189/1998
14.10.1998
327. Pl 327/21.10.1997 Propunere legislativă privind constituirea și utilizarea fondurilor financiare pentru susținerea instituției și unităților de cult recunoscute în România. respinsa
definitiv
07.09.1998
328. Pl 328/21.10.1997 Propunere legislativă privind responsabilitatea ministerială. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
09.11.1998
329. Pl 329/22.10.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
04.05.1999
330. Pl 330/23.10.1997 Propunere legislativă pentru organizarea și desfășurarea Referendumului. Lege 3/2000
22.02.2000
331. PL 331/24.10.1997 Proiect de Lege privind reorganizare Casei de Economii și Consemnațiuni. Lege 250/1998
30.12.1998
332. PL 332/24.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare și Implementarea Programelor de Reconstrucției a Zonelor Miniere. Lege 43/1998
17.02.1998
333. Pl 333/28.10.1997 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Sebeș. respinsa
definitiv
17.10.2000
334. Pl 334/28.10.1997 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.73 din 12 iulie 1996. respinsa
definitiv
21.06.1999
335. PL 335/28.10.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.67/1997 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Cinematografiei și constituirea Fondului Cinematografic Național. Lege 22/1999
18.01.1999
336. Pl 336/29.10.1997 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi compensatorii cetățenilor români persecutați sau deportați în perioada septembrie 1940-6 martie 1945 pe considerente etnice. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
337. Pl 337/30.10.1997 Propunere legislativă privind susținerea financiară a producătorilor agricoli și societăților comerciale de stat și private pentru însilozarea produselor agricole de importanță deosebită. respinsa
definitiv
04.05.1998
338. Pl 338/30.10.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, devenită Legea nr.130/1992, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.21/1996. respinsa
definitiv
08.06.1998
339. PL 339/30.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la recunoașterea academică a titlurilor universitare, adoptată la Paris la 14 decembrie 1959. Lege 24/1998
14.01.1998
340. PL 340/30.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptată la Paris la 15 decembrie 1956. Lege 20/1998
14.01.1998
341. PL 341/30.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990. Lege 21/1998
14.01.1998
342. PL 342/30.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional la Convenția Europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituțiile universitare, adoptată la Strasbourg la 3 iunie 1964 Lege 23/1998
14.01.1998
343. PL 343/30.10.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituțiile universitare, adoptată la Paris la 11 decembrie 1953. Lege 22/1998
14.01.1998
344. PL 344/03.11.1997 Proiect de Lege privind Casa Socială a Constructorilor. Lege 215/1997
22.12.1997
345. PL 345/03.11.1997 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă. Lege 142/1998
09.07.1998
346. PL 346/03.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare determinate de creșterea consumului de energie termică în lunile sezonului rece și de majorarea prețului acestuia, pentru unele categorii ale populației, precum și modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.3/1997. Lege 128/1998
25.06.1998
347. Pl 347/04.11.1997 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Răducăneni, județul Iași. respinsa
definitiv
18.12.2001
348. Pl 348/04.11.1997 Propunere legislativă privind posibilitatea înmatriculării unui autoturism de mică sau medie capacitate cilindrică de către deponenții la CEC, până în 1990 a unei sume în vederea achiziționării unui autoturism. respinsa
definitiv
21.06.1999
349. PL 349/05.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997. Lege 104/1999
11.06.1999
350. PL 350/05.11.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.56/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor Curții Supreme de Justitie, ale magistraților asistenți și ale celorlalte categorii de personal. Lege 126/2000
17.07.2000
351. Pl 351/06.11.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. respinsa
definitiv
07.09.1998
352. Pl 352/06.11.1997 Propunere legislativă privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici și mijlocii. respinsa
definitiv
12.06.2001
353. PL 353/07.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol. Lege 32/1999
26.01.1999
354. PL 354/10.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării. Lege 80/1998
13.04.1998
355. PL 355/10.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/1997 privind asigurarea stocurilor de păcură și combustibil lichid ușor pentru iarna 1997-1998. Lege 42/1998
17.02.1998
356. Pl 356/12.11.1997 Propunere legislativă privind declararea în municipiu a orașului Săcele. respinsa
definitiv
06.06.2000
357. PL 357/13.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.49/1997 privind înființarea Societății Naționale a Petrolului-PETROM S.A. București. Lege 70/1998
02.04.1998
358. Pl 358/13.11.1997 Propunere legislativă privind dezvoltarea turismului rural. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
05.03.1998
359. Pl 359/18.11.1997 Propunere legislativă privind acordarea de compensații sau despăgubiri cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea U.R.S.S., în urma aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
360. Pl 360/18.11.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. respinsa
definitiv
07.09.1998
361. Pl 361/18.11.1997 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.2/1995 privind pensionarea anticipată. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
362. Pl 362/18.11.1997 Propunere legislativă privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. retrasa
de catre initiator
02.11.1998
363. PL 363/19.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.3/1996 privind modificarea Legii partidelor politice nr.27/1996. Lege 46/1998
24.02.1998
364. PL 364/19.11.1997 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. Lege 45/1998
24.02.1998
365. PL 365/19.11.1997 Proiect de Lege privind afilierea Academiei Române la unele organizații internaționale. Lege 94/1998
13.05.1998
366. PL 366/11.11.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română. Lege 192/1999
10.12.1999
367. PL 367/11.11.1997 Proiect de Lege privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în sistemul asigurărilor sociale de stat. Lege 167/1998
30.09.1998
368. PL 368/11.11.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Columbia, semnat la București la data de 31 iulie 1997. Lege 104/1998
26.05.1998
369. Pl 369/11.11.1997 Propunere legislativă privind stimularea și sprijinirea căsătoriilor. respinsa
definitiv
07.09.1998
370. Pl 370/11.11.1997 Propunere legislativă privind declararea ca municipiu a orașului Câmpia Turzii. Lege 204/1998
11.11.1998
371. Pl 371/11.11.1997 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.21 din 1 martie 1991. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
19.03.1998
372. PL 372/24.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de personal din învățământ. Lege 85/1998
23.04.1998
373. PL 373/25.11.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997. Lege 66/1998
02.04.1998
374. Pl 374/25.11.1997 Propunere legislativă pentru modificarea art.28 din Legea nr.14/1992, privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații. Lege 181/1998
09.10.1998
375. Pl 375/27.11.1997 Propunere legislativă privind formarea și utilizarea Fondului Național de Dezvoltare. respinsa
definitiv
20.02.2001
376. Pl 376/27.11.1997 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
23.06.1998
377. PL 377/28.11.1997 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României. Lege 129/1999
19.07.1999
378. PL 378/28.11.1997 Proiect de Lege privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție Lege 93/1998
13.05.1998
379. Pl 379/03.12.1997 Propunere legislativă privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului, pentru acționarii din cadrul societăților comerciale agricole foste IAS și similare acestora. respinsa
definitiv
03.02.1998
380. Pl 380/03.12.1997 Propunere legislativă privind instituirea și atribuirea demnității de "senator de drept". respinsa
definitiv
08.06.1998
381. Pl 381/03.12.1997 Propunere legislativă privind Legea publicității respinsa
definitiv
04.05.1998
382. Pl 382/04.12.1997 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
383. Pl 383/04.12.1997 Propunere legislativă privind siguranța națională a României. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
384. Pl 384/08.12.1997 Propunere legislativă privind accesul la documentele fostului Departament pentru Securitatea Statului. clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
08.04.1999
385. Pl 385/09.12.1997 Propunere legislativă pentru modificarea unui articol din Legea nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. respinsa
definitiv
07.09.1998
386. Pl 386/09.12.1997 Propunere legislativă pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, pe timpul sezonului rece , a mijloacelor de producție din chimie-petrochimie. respinsa
definitiv
07.09.1998
387. Pl 387/10.12.1997 Propunere legislativă privind Legea Bibliotecilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
388. Pl 388/10.12.1997 Propunere legislativă cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor condamnate victime ale represiunii politice comuniste. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
389. Pl 389/11.12.1997 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.2 din 16 ian.1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
390. PL 390/11.12.1997 Proiect de Lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 221/1997
31.12.1997
391. Pl 391/15.12.1997 Propunere legislativă privind Legea întreprinderilor Mici și Mijlocii. retrasa
de catre initiator
02.11.1998
392. PL 392/16.12.1997 Proiect de Lege pentru modificarea art.42 din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președenției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
393. PL 393/16.12.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului comercial și de Cooperare Economică între Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, semnat la București la 4 iulie 1996. Lege 114/1998
05.06.1998
394. PL 394/16.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.80/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Lege 67/1998
01.04.1998
395. PL 395/17.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/1997 pentru ratificarea Acordului-Cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997 Lege 64/1998
20.03.1998
396. PL 396/17.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea școlilor- semnat la Washington la 2 octombrie 1997. Lege 63/1998
20.03.1998
397. Pl 397/17.12.1997 Propunere legislativă privind trecerea Institutelor Academiei în rețeaua Ministerului Cercetării și Tehnologiei. respinsa
definitiv
27.09.1999
398. PL 398/19.12.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Bahrain privind serviciile aeriene, semnat la București la 19 iunie 1997. Lege 37/1998
14.02.1998
399. PL 399/19.12.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Belarus cu privire la transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la București la 31 mai 1995. Lege 38/1998
14.02.1998
400. PL 400/19.12.1997 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997. Lege 39/1998
14.02.1998
401. PL 401/19.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/1997 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare. Lege 62/1998
20.03.1998
402. Pl 402/22.12.1997 Propunere legislativă privind sprijinirea investițiilor sectorului privat de întreprinderi mici și mijlocii. retrasa
de catre initiator
02.11.1998
403. Pl 403/23.12.1997 Propunere legislativă privind urgentarea urmăririi penale și a judecății pentru faptele de reprimare a participanților la demonstrațiile din decembrie 1989. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
01.02.2001
404. PL 404/23.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și a altor taxe indirecte. Lege 196/1998
27.10.1998
405. PL 405/23.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.83/1997 pentru modificarea și completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 106/1998
26.05.1998
406. PL 406/23.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.84/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale. Lege 105/1998
26.05.1998
407. PL 407/23.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. Lege 246/1998
21.12.1998
408. PL 408/23.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.87/1997 pentru modificarea art.8 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale. Lege 176/1998
09.10.1998
409. PL 409/23.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Lege 44/1998
20.02.1998
410. PL 410/29.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995. Lege 151/1999
30.07.1999
411. PL 411/29.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996. Lege 121/1998
17.06.1998
412. PL 412/30.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investițiilor directe. Lege 241/1998
14.12.1998
413. PL 413/30.12.1997 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.93/1997 privind utilizarea disponibilităților existente în urma execuției bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.21/1997. Lege 115/1998
05.06.1998
414. Pl 414/30.12.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/1996 a Arhivelor Naționale. respinsa
definitiv
15.02.2000
415. PL 415/30.12.1997 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.65/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaților, Senatului, Curții Constituționale, Curții de Conturi și Consiliului Legislativ. Lege 71/1998
02.04.1998

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro