Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Devenite legi cu numar/an:*/2004

Numar înregistrari gasite: 602

1) - textul legii
2) - expunerea de motive la lege
  Numar Titlu Stadiu 1) 2)
1. PL-x 728/09.12.2003 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală Lege 1/2004
16.02.2004
2. PL 720/27.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2003 pentru modificarea Legii nr.15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor Lege 2/2004
16.02.2004
3. PL-x 725/08.12.2003 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la "Mecanismul Comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervențiile de asistență în domeniul protecției civile", semnat la Bruxelles, la 28 noiembrie 2002 Lege 3/2004
18.02.2004
-
4. PL-x 740/15.12.2003 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații Lege 4/2004
18.02.2004
-
5. PL-x 734/10.12.2003 LEGE privind ratificarea Convenției între România și Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 2 iulie 2003 Lege 5/2004
18.02.2004
-
6. PL-x 726/08.12.2003 LEGE pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin schimb de scrisori între București și Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanțelor Publice și a Băncii Naționale a României și răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice și financiare și prin Memorandumul tehnic de înțelegere suplimentar, convenit la București și la Washington, prin Scrisoarea Părții române din 3 octombrie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 15 octombrie 2003 Lege 6/2004
18.02.2004
-
7. PL 635/13.10.2003 LEGE privind Codul de conduită a funcționarilor publici Lege 7/2004
18.02.2004
-
8. PL 500/30.08.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2003 privind alocarea capacităților de infrastructură feroviară, terifarea utilizării infrastructurii feroviare și certificarea în materie de siguranță Lege 8/2004
18.02.2004
-
9. PL-x 736/10.12.2003 LEGE pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adoptat la New York, la 31 mai 2001, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la New York, la 15 noiembrie 2000 Lege 9/2004
20.02.2004
-
10. Pl-x 700/10.11.2003 LEGE pentru înființarea comunei Mereni prin reorganizarea comunei Lemnia, județul Covasna Lege 10/2004
20.02.2004
-
11. PL-x 705/17.11.2003 LEGE pentru formularea unei rezerve la Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, și pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei Convenții, a autorităților competente Lege 11/2004
24.02.2004
-
12. Pl 423/26.06.2003 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Săcuieni, județul Bihor Lege 12/2004
24.02.2004
-
13. Pl 397/16.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Unguriu, prin reorganizarea comunei Măgura, județul Buzău Lege 13/2004
24.02.2004
-
14. Pl-x 698/05.11.2003 LEGE privind înființarea comunei ALMA, județul Sibiu Lege 14/2004
24.02.2004
-
15. Pl-x 699/10.11.2003 LEGE pentru înființarea comunei Arcuș prin reorganizarea comunei Valea Crișului, județul Covasna Lege 15/2004
24.02.2004
-
16. Pl 572/18.09.2003 LEGE pentru înființarea comunei Rădești, prin reorganizarea comunei Bălăbănești, județul Galați Lege 16/2004
24.02.2004
-
17. Pl 395/16.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Fruntișeni prin reorganizarea comunei Grivița, județul Vaslui Lege 17/2004
24.02.2004
-
18. Pl 9/24.01.2003 LEGE pentru înființarea comunei Holbav, județul Brașov, prin reorganizarea comunei Vulcan Lege 18/2004
24.02.2004
-
19. Pl 379/09.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Văleni, județul Neamț, prin reorganizarea comunei Botești Lege 19/2004
24.02.2004
-
20. Pl 292/16.04.2003 LEGE pentru înființarea comunei Rafaila, județul Vaslui, prin reorganizarea comunei Todirești Lege 20/2004
24.02.2004
-
21. Pl 396/16.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Pogonești, județul Vaslui, prin reorganizarea comunei Ivești Lege 21/2004
24.02.2004
-
22. PL-x 41/10.02.2004 LEGE pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la 4 aprilie 1949 Lege 22/2004
01.03.2004
23. PL-x 49/16.02.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor Lege 23/2004
03.03.2004
-
24. PL 691/04.11.2003 LEGE pentru ratificarea Tratatului privind relațiile prietenești și de cooperare între România și Federația Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003 Lege 24/2004
03.03.2004
25. PL 721/27.11.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă Lege 25/2004
05.03.2004
26. PL 669/25.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție Lege 26/2004
05.03.2004
-
27. PL 495/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 27/2004
05.03.2004
-
28. PL 708/18.11.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2003 pentru desființarea închisorii contravenționale Lege 28/2004
05.03.2004
29. PL-x 729/09.12.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.17 alin.(1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice Lege 29/2004
05.03.2004
30. Pl 225/17.03.2003 LEGE pentru modificarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern Lege 30/2004
05.03.2004
-
31. PL 719/23.12.2002 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Lege 31/2004
05.03.2004
32. PL-x 752/18.12.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel Internațional Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire și finanțare a autostrăzii Brașov - Cluj - Borș Lege 32/2004
05.03.2004
33. PL 646/21.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 33/2004
11.03.2004
-
34. PL 685/29.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 34/2004
11.03.2004
35. PL 673/25.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2003 pentru completarea art.41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice Lege 35/2004
11.03.2004
-
36. PL-x 38/05.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructuare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 36/2004
11.03.2004
37. PL 401/18.06.2003 LEGE pentru înființarea comunei Beștepe, prin reorganizarea comunei Mahmudia, județul Tulcea Lege 37/2004
11.03.2004
38. PL 445/27.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectate de incendii Lege 38/2004
11.03.2004
-
39. PL 633/10.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea , reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 39/2004
11.03.2004
-
40. PL-x 42/10.02.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordată cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș Lege 40/2004
11.03.2004
41. PL 672/25.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere penru familia monoparentală Lege 41/2004
11.03.2004
-
42. PL-x 748/18.12.2003 LEGE privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român Lege 42/2004
15.03.2004
43. PL 328/20.05.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 43/2004
17.03.2004
44. PL-x 11/02.02.2004 LEGE pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de Agenție de Implementare a Facilității Globale de Mediu (FGM), privind asistența financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 și la București la 15 octombrie 2003 Lege 44/2004
17.03.2004
-
45. Pl-x 716/26.11.2003 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Ungheni, județul Mureș Lege 45/2004
17.03.2004
-
46. Pl-x 711/19.11.2003 LEGE pentru înființarea comunei Bălteni prin reorganizarea comunei Perieți, județul Olt Lege 46/2004
17.03.2004
-
47. PL 604/30.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" Lege 47/2004
17.03.2004
-
48. PL 679/17.12.2002 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002 Lege 48/2004
23.03.2004
-
49. PL 677/27.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2003 privind preluarea activității jurisdicționale și a personalului instanțelor Curții de Conturi de către instanțele judecătorești Lege 49/2004
23.03.2004
-
50. Pl 588/25.09.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României Lege 50/2004
23.03.2004
-
51. PL-x 29/02.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România și Ungaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000 Lege 51/2004
24.03.2004
-
52. PL-x 28/02.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2001 RO0104 - RO0109, semnat la București la 4 decembrie 2001 Lege 52/2004
24.03.2004
-
53. PL-x 26/02.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2000 RO0004 - RO0007, semnat la București la 6 noiembrie 2000 Lege 53/2004
24.03.2004
-
54. PL-x 25/02.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul RO9904 pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), semnat la București la 30 decembrie 1999 Lege 54/2004
24.03.2004
-
55. PL-x 24/02.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2004 pentru ratificarea Addendumurilor dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 19 decembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru sprijinul Comunității în domeniul siguranței nucleare în 2001 pentru România - RO 01.10, semnat la București la 19 decembrie 2001 Lege 55/2004
24.03.2004
-
56. PL-x 23/02.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0002 dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000 Lege 56/2004
24.03.2004
-
57. PL-x 10/02.02.2004 LEGE pentru ratificarea "Acordului-cadru între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon " (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la București la 12 mai 2003 și la Washington la 11 iunie 2003 Lege 57/2004
24.03.2004
-
58. PL-x 4/02.02.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Budapesta, la 9 aprilie 2003 Lege 58/2004
24.03.2004
-
59. PL-x 6/02.02.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungaria, Republica Polonia, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), semnat la Zagreb, la 9 martie 2003 Lege 59/2004
24.03.2004
-
60. PL-x 5/02.02.2004 LEGE privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, semnată la Strasbourg, la 23 iunie 2003 Lege 60/2004
24.03.2004
-
61. PL-x 36/06.02.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003 Lege 61/2004
24.03.2004
-
62. PL-x 8/02.02.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transportul pe căile navigabile interioare, semnat la Zagreb, la 26 mai 2003 Lege 62/2004
24.03.2004
-
63. PL-x 7/02.02.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace privind navigația pe căile navigabile interioare, semnat la Bratislava, la 5 martie 2003 Lege 63/2004
24.03.2004
-
64. PL-x 2/02.02.2004 LEGE pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, la 23 noiembrie 2001 Lege 64/2004
24.03.2004
-
65. PL-x 9/02.02.2004 LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunității Europene la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației europene "EUROCONTROL" din 13 decembrie 1960, așa cum a fost amendată de mai multe ori și armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, semnat la Bruxelles, la 8 octombrie 2002 Lege 65/2004
24.03.2004
-
66. PL 430/26.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România Lege 66/2004
24.03.2004
67. PL-x 65/23.02.2004 LEGE pentru alegerea autorităților administrației publice locale Lege 67/2004
25.03.2004
68. PL-x 3/02.02.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului, semnat la București, la 16 iulie 2003 și la Paris, la 25 august 2003 Lege 68/2004
26.03.2004
-
69. PL-x 43/11.02.2004 LEGE pentru ratificarea Contractului de Finanțare între România și Banca Europeană de Investiții și Municipiul București, pentru finanțarea Proiectului privind "Reabilitarea infrastructurii educaționale în București", semnat la București la 1 octombrie 2003 și la Luxemburg la 7 octombrie 2003 Lege 69/2004
26.03.2004
-
70. PL-x 21/02.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2004 pentru modificarea și completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanțare ISPA aprobate de Comisia Europeană în perioada 2000-2002 Lege 70/2004
26.03.2004
-
71. PL-x 30/02.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național 1998 RO9803 - RO9807, semnat la București la 30 septembrie 1998 Lege 71/2004
26.03.2004
-
72. PL 174/13.05.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.60/1999 pentru modificarea alin.4 al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice. Lege 72/2004
26.03.2004
-
73. PL 232/31.08.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente Lege 73/2004
26.03.2004
-
74. PL 235/31.08.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.86/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice. Lege 74/2004
26.03.2004
-
75. PL 215/08.05.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.47/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995 privind insituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice. Lege 75/2004
26.03.2004
-
76. Pl 177/03.03.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni Lege 76/2004
26.03.2004
-
77. PL-x 35/02.02.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2004 privind acordarea de facilități fiscale pentru implementarea proiectelor privind extensia sistemelor de comunicații și informatică ale NATO în România Lege 77/2004
26.03.2004
-
78. Pl 528/08.09.2003 LEGE pentru înființarea comunei Burla, prin reorganizarea comunei Volovăț, județul Suceava Lege 78/2004
26.03.2004
-
79. Pl-x 62/18.02.2004 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Ștefănești, județul Botoșani Lege 79/2004
26.03.2004
-
80. Pl-x 63/18.02.2004 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Flămânzi, județul Botoșani Lege 80/2004
26.03.2004
-
81. Pl-x 64/18.02.2004 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Bucecea, județul Botoșani Lege 81/2004
26.03.2004
-
82. Pl 585/23.09.2003 LEGE privind înființarea comunei Mitrofani prin reorganizarea comunei Sutești, județul Vâlcea Lege 82/2004
31.03.2004
-
83. PL-x 742/17.12.2003 LEGE pentru declararea ca orașe a unor comune Lege 83/2004
05.04.2004
-
84. PL-x 1/02.02.2004 LEGE pentru înființarea unor comune Lege 84/2004
05.04.2004
-
85. Pl-x 701/10.11.2003 LEGE pentru înființarea comunei Dalnic prin reorganizarea comunei Moacșa, județul Covasna Lege 85/2004
05.04.2004
-
86. Pl 642/20.10.2003 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Popești-Leordeni, județul Ilfov Lege 86/2004
05.04.2004
-
87. Pl-x 731/10.12.2003 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Voluntari, județul Ilfov Lege 87/2004
05.04.2004
-
88. PL-x 56/16.02.2004 LEGE pentru modificarea art.3 din Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R. Lege 88/2004
05.04.2004
89. PL-x 54/16.02.2004 LEGE privind unele măsuri de protecție socială acordate, ca urmare a restructurării Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A., personanlului aeronautic civil Lege 89/2004
05.04.2004
90. PL 739/12.12.2003 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare Lege 90/2004
05.04.2004
91. PL-x 55/16.02.2004 LEGE pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român Lege 91/2004
05.04.2004
92. PL-x 749/18.12.2003 LEGE pentru aprobarea participării României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor chimice și biologice Lege 92/2004
05.04.2004
93. PL 60/17.02.2004 LEGE pentru ratificarea Tratatului dintre România și Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea și asistența mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuți la 17 iunie 2003 Lege 93/2004
05.04.2004
94. PL-x 39/06.02.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 94/2004
05.04.2004
95. PL 248/26.03.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 95/2004
07.04.2004
- -
96. PL 595/30.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului Lege 96/2004
07.04.2004
97. PL-x 70/25.02.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.1/2004 privind măsuri financiare în sistemul sanitar Lege 97/2004
07.04.2004
98. PL-x 751/18.12.2003 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie Lege 98/2004
07.04.2004
99. PL 411/31.08.2002 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local. Lege 99/2004
07.04.2004
- -
100. PL-x 72/25.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare în sistemul sanitar Lege 100/2004
07.04.2004
101. PL 632/10.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 101/2004
07.04.2004
-
102. PL-x 750/18.12.2003 LEGE privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii George Enescu din București Lege 102/2004
07.04.2004
103. PL 676/26.10.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2003 privind protecția socială a salariaților disponibilizați prin concedieri colective din sectorul sanitar în cadrul procesului de restructurare și reorganizare Lege 103/2004
07.04.2004
-
104. PL-x 68/24.02.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2004 privind transferul pachetului de acțiuni și al terenurilor deținute de stat la Societatea Comercială "SERPLO"-S.A. în proprietatea privată a județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova Lege 104/2004
07.04.2004
105. PL-x 53/16.02.2004 LEGE pentru modificarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil Lege 105/2004
07.04.2004
106. PL-x 105/02.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind auditul intern Lege 106/2004
07.04.2004
107. PL-x 52/16.02.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 107/2004
07.04.2004
108. PL 386/12.06.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale Lege 108/2004
07.04.2004
-
109. PL-x 104/02.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2004 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2004 Lege 109/2004
07.04.2004
110. PL 48/12.02.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanții străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut. Lege 110/2004
07.04.2004
111. PL-x 103/01.03.2004 LEGE pentru modificarea Legii nr.326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști Lege 111/2004
07.04.2004
112. PL-x 77/25.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.59 alin.(1) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 112/2004
07.04.2004
113. PL-x 95/01.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială Lege 113/2004
07.04.2004
114. PL 362/02.06.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 114/2004
07.04.2004
-
115. Pl 651/22.10.2003 LEGE privind schimbarea denumirii satului Dumbrava, comuna Ciugud, județul Alba, în Limba Lege 115/2004
15.04.2004
-
116. PL-x 96/01.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare Lege 116/2004
19.04.2004
117. PL-x 113/08.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare Lege 117/2004
19.04.2004
118. PL-x 114/08.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2003 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor Lege 118/2004
19.04.2004
119. PL-x 34/02.02.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2004 privind transferurile transfrontaliere Lege 119/2004
19.04.2004
-
120. PL 285/14.04.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată Lege 120/2004
19.04.2004
121. PL-x 74/25.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale Lege 121/2004
19.04.2004
122. PL-x 153/16.03.2004 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit Lege 122/2004
19.04.2004
123. PL 492/30.08.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman Lege 123/2004
19.04.2004
-
124. PL-x 125/08.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2004 pentru modificarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură Lege 124/2004
19.04.2004
125. PL-x 75/25.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române Lege 125/2004
19.04.2004
126. PL-x 93/01.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate Lege 126/2004
19.04.2004
127. PL-x 124/08.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2004 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 127/2004
19.04.2004
128. PL-x 121/08.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2003 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 128/2004
19.04.2004
129. PL-x 90/01.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor Lege 129/2004
21.04.2004
130. PL-x 122/08.03.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă Lege 130/2004
21.04.2004
131. PL-x 98/01.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții legale privind serviciile publice de gospodărie comunală Lege 131/2004
21.04.2004
132. PL 741/17.12.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare Lege 132/2004
21.04.2004
133. PL-x 61/18.02.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București, la 19 noiembrie 2003 Lege 133/2004
26.04.2004
-
134. Pl-x 14/02.02.2004 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița Lege 134/2004
26.04.2004
-
135. Pl-x 44/11.02.2004 LEGE privind înființarea comunei Bereni, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Măgherani Lege 135/2004
26.04.2004
-
136. Pl-x 37/05.02.2004 LEGE privind înființarea satului Sînvăsii, prin reorganizarea comunei Gălești, județul Mureș Lege 136/2004
26.04.2004
-
137. Pl 95/12.02.2003 LEGE pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole Lege 137/2004
26.04.2004
-
138. PL-x 744/18.12.2003 LEGEA îmbunătățirilor funciare Lege 138/2004
27.04.2004
139. Pl-x 67/23.02.2004 LEGE privind trecerea satelor Dobricel și Dumbrăvița din componența comunei Căianu Mic în componența comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud Lege 139/2004
27.04.2004
-
140. Pl-x 47/11.02.2004 LEGE privind înființarea comunei Mădăraș, județul Mureș, prin reorganizarea comunei Band Lege 140/2004
27.04.2004
-
141. Pl-x 48/11.02.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 Lege 141/2004
30.04.2004
-
142. PL-x 107/03.03.2004 LEGE privind modificarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 142/2004
04.05.2004
-
143. PL-x 111/08.03.2004 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional între România și Comunitatea Europeană privind regulile aplicabile comerțului cu anumite specii de pești și produse din pește, semnat la Bruxelles la 15 ianuarie 2004, la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 Lege 143/2004
04.05.2004
-
144. PL-x 89/01.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap Lege 144/2004
04.05.2004
145. PL-x 161/22.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2004 pentru ratificarea Acordului - cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului "Săli de sport", semnat la București la 23 ianuarie 2004 și la Paris la 28 ianuarie 2004 Lege 145/2004
05.05.2004
-
146. PL-x 155/16.03.2004 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 146/2004
05.05.2004
147. PL 555/12.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești " Lege 147/2004
11.05.2004
-
148. PL-x 126/08.03.2004 LEGE pentru abrogarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2002 privind comasarea prin absorbție a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 148/2004
11.05.2004
149. PL 322/19.05.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri Lege 149/2004
11.05.2004
-
150. PL-x 115/08.03.2004 LEGE privind siguranța alimentelor Lege 150/2004
14.05.2004
151. PL-x 76/25.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 151/2004
14.05.2004
152. PL-x 141/12.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere Lege 152/2004
14.05.2004
153. PL-x 120/08.03.2004 LEGE pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale Lege 153/2004
14.05.2004
154. PL 601/30.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Lege 154/2004
14.05.2004
155. PL-x 127/08.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2004 privind abrogarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopțiile internaționale Lege 155/2004
14.05.2004
156. PL-x 94/01.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2004 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 156/2004
14.05.2004
157. PL-x 152/16.03.2004 LEGE privind instituirea bursei speciale Guvernul României pentru formarea managerilor din sectorul public Lege 157/2004
14.05.2004
158. PL-x 159/18.03.2004 LEGE privind declararea ca abrogate a unor acte normative Lege 158/2004
14.05.2004
159. PL 727/09.12.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală Lege 159/2004
14.05.2004
160. PL-x 154/16.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A. Lege 160/2004
14.05.2004
161. PL-x 171/24.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizarea materialelor forestiere de reproducere Lege 161/2004
14.05.2004
162. PL-x 167/24.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2004 privind finalizarea investiției Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă pe platforma Sidermet Călan Lege 162/2004
14.05.2004
163. PL-x 137/12.03.2004 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din județele Dolj și Mehedinți, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001- iulie 2002 Lege 163/2004
14.05.2004
164. PL-x 138/12.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar Lege 164/2004
14.05.2004
165. PL-x 168/24.03.2004 LEGE pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală Lege 165/2004
14.05.2004
166. PL-x 99/01.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2004 privind unele măsuri de unificare a activității de transport al țițeiului și produselor petroliere, precum și instituirea drepturilor cuvenite acționarilor societăților comerciale deținute public cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului Lege 166/2004
14.05.2004
167. PL-x 91/01.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2004 privind autorizarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societății Comerciale "MELANA IV" - S.A. Săvinești Lege 167/2004
14.05.2004
168. PL-x 78/25.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 168/2004
14.05.2004
169. PL-x 97/01.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud "-S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord "-S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice Lege 169/2004
14.05.2004
170. PL-x 71/25.02.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2004 pentru completarea art.41 din Legea nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sanatate publică Lege 170/2004
14.05.2004
171. Pl 452/30.06.2003 LEGE pentru completarea articolului 94 din Legea nr.161/2003 priivnd unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 171/2004
14.05.2004
-
172. PL-x 151/16.03.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România Lege 172/2004
14.05.2004
173. PL-x 142/12.03.2004 LEGE pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar Lege 173/2004
14.05.2004
174. PL-x 150/16.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 174/2004
17.05.2004
175. PL-x 118/08.03.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 175/2004
17.05.2004
176. PL-x 160/18.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România Lege 176/2004
17.05.2004
177. PL-x 182/01.04.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2004 pentru completarea anexei nr. V/1b la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică Lege 177/2004
17.05.2004
178. PL 117/08.03.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Lege 178/2004
17.05.2004
179. PL 680/28.10.2003 LEGE privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor Lege 179/2004
17.05.2004
-
180. PL-x 102/01.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie Lege 180/2004
17.05.2004
181. PL-x 123/08.03.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României Lege 181/2004
17.05.2004
182. PL-x 143/15.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2004 pentru modificarea Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare Lege 182/2004
17.05.2004
-
183. PL 20/01.02.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2003 pentru completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 183/2004
17.05.2004
-
184. PL-x 106/03.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 Lege 184/2004
17.05.2004
-
185. PL-x 174/29.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România Lege 185/2004
17.05.2004
186. PL 686/29.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora Lege 186/2004
17.05.2004
187. PL-x 92/01.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași Lege 187/2004
17.05.2004
188. PL-x 173/24.03.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului de comerț liber între România și Serbia și Muntenegru, semnat la București la 23 decembrie 2003 Lege 188/2004
19.05.2004
- -
189. PL-x 175/29.03.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Lege 189/2004
20.05.2004
190. PL-x 170/24.03.2004 LEGE privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii Lege 190/2004
24.05.2004
191. PL-x 100/01.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Lege 191/2004
24.05.2004
192. PL-x 144/15.03.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze cu privire la schimburile de stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003 Lege 192/2004
25.05.2004
-
193. PL-x 225/19.04.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetățeni și a străinilor, semnat la București la 12 noiembrie 2003 Lege 193/2004
25.05.2004
-
194. PL 745/18.12.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 194/2004
25.05.2004
195. PL 747/18.12.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 195/2004
25.05.2004
196. PL-x 145/15.03.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române Lege 196/2004
25.05.2004
-
197. PL-x 227/19.04.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003 Lege 197/2004
25.05.2004
-
198. PL-x 201/06.04.2004 LEGE privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale Lege 198/2004
25.05.2004
199. PL-x 205/08.04.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 199/2004
25.05.2004
200. PL-x 156/16.03.2004 LEGE privind recunoaștelor diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România Lege 200/2004
25.05.2004
- -
201. PL-x 202/06.04.2004 LEGE privind completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 201/2004
25.05.2004
202. PL-x 181/31.03.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea în combaterea criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, a terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 16 octombrie 2003 Lege 202/2004
25.05.2004
- -
203. Pl-x 88/01.03.2004 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Pătârlagele, județul Buzău Lege 203/2004
25.05.2004
- -
204. Pl-x 251/21.04.2004 LEGE privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 204/2004
26.05.2004
- -
205. PL-x 139/12.03.2004 LEGE privind protecția animalelor Lege 205/2004
26.05.2004
- -
206. PL 442/26.06.2003 LEGE privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Lege 206/2004
27.05.2004
207. PL-x 265/28.04.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2004 privind aprobarea actului adițional la contractul de vînzare-cumpărare de acțiuni nr.1.479/1997 și pentru soluționarea amiabilă a litigiului arbitral inițiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în fața Curții Permanente de Arbitraj de la Haga Lege 207/2004
27.05.2004
- -
208. PL-x 238/20.04.2004 LEGE pentru completarea art.1 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice Lege 208/2004
27.05.2004
209. PL-x 187/05.04.2004 LEGE pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluții de către Organizația Maritimă Internațională la Londra la 24 mai 2002 și, respectiv, la 12 decembrie 2002 la anexa la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, amendată Lege 209/2004
27.05.2004
- -
210. PL-x 241/20.04.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2004 pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 210/2004
27.05.2004
211. PL-x 246/21.04.2004 LEGE privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor Lege 211/2004
27.05.2004
212. PL 392/16.06.2003 LEGEA asigurărilor private de sănătate Lege 212/2004
27.05.2004
- -
213. PL 249/16.05.2002 LEGE privind exercitarea profesiei de psiholog, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România. Lege 213/2004
27.05.2004
214. PL-x 256/23.04.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activității finanțate integral din venituri proprii Lege 214/2004
27.05.2004
- -
215. PL-x 165/24.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare Lege 215/2004
27.05.2004
- -
216. PL-x 166/24.03.2004 LEGE privind înființarea Administrației Naționale de Meteorologie Lege 216/2004
27.05.2004
- -
217. Pl-x 108/03.03.2004 LEGE pentru înființarea comunei Florica, prin reorganizarea comunei Mihăilești, județul Buzău Lege 217/2004
27.05.2004
- -
218. PL-x 214/14.04.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2004 pentru completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă Lege 218/2004
27.05.2004
219. PL-x 239/20.04.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere Lege 219/2004
27.05.2004
- -
220. PL-x 200/06.04.2004 LEGE privind Ordinul Meritul pentru Învățământ și Medalia Meritul pentru Învațământ Lege 220/2004
27.05.2004
- -
221. PL-x 169/24.03.2004 LEGE privind Semnul onorific Vulturul României Lege 221/2004
27.05.2004
222. PL-x 183/01.04.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară Lege 222/2004
27.05.2004
223. PL-x 180/31.03.2004 LEGE pentru acceptarea amendamentului la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.124(75) a Comitetului Securității Maritime la Londra la 24 mai 2002 Lege 223/2004
27.05.2004
- -
224. PL-x 264/28.04.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi Lege 224/2004
27.05.2004
225. PL 600/30.09.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România Lege 225/2004
27.05.2004
- -
226. PL-x 255/23.04.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă Lege 226/2004
27.05.2004
- -
227. PL-x 266/28.04.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. Lege 227/2004
28.05.2004
228. PL-x 179/29.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 228/2004
01.06.2004
-
229. PL-x 267/28.04.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2004 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.) Lege 229/2004
01.06.2004
-
230. PL-x 101/01.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 230/2004
01.06.2004
231. PL 443/29.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional. Lege 231/2004
01.06.2004
-
232. Pl-x 133/10.03.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Lege 232/2004
03.06.2004
-
233. Pl-x 134/10.03.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului Lege 233/2004
07.06.2004
-
234. Pl-x 146/15.03.2004 LEGE pentru înființarea satului Dămileni, prin reorganizarea comunei Cristinești, județul Botoșani Lege 234/2004
07.06.2004
-
235. Pl-x 147/15.03.2004 LEGE pentru înființarea satului Slobozia, prin reorganizarea comunei Cordăreni, județul Botoșani Lege 235/2004
07.06.2004
-
236. Pl-x 148/15.03.2004 LEGE pentru înființarea satelor Bașeu și Vatra, prin reorganizarea comunei Hudești, județul Botoșani Lege 236/2004
07.06.2004
-
237. PL-x 119/08.03.2004 LEGE pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 Lege 237/2004
07.06.2004
238. PL-x 172/24.03.2004 LEGE privind "Legea petrolului" Lege 238/2004
07.06.2004
-
239. PL-x 290/06.05.2004 LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate Lege 239/2004
07.06.2004
240. PL-x 289/06.05.2004 LEGE privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte Lege 240/2004
07.06.2004
241. PL-x 277/03.05.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 241/2004
07.06.2004
242. PL-x 218/14.04.2004 LEGE privind modificarea art.4 din Legea nr.157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul pentru Cooperare Economică Internațională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Consatnța - Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998 Lege 242/2004
09.06.2004
- -
243. PL-x 240/20.04.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2004 privind Statutul personalului vamal Lege 243/2004
09.06.2004
-
244. PL-x 279/03.05.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere Lege 244/2004
09.06.2004
245. PL-x 278/03.05.2004 LEGE privind securitatea generală a produselor Lege 245/2004
09.06.2004
-
246. PL-x 140/12.03.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/1998 privind activitatea de acreditare a laboratoarelor și organismelor pentru evaluarea conformității Lege 246/2004
09.06.2004
247. PL-x 231/19.04.2004 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar în domeniul schimburilor electronice de date între administrații (IDA), semnat la Geneva la 10 decembrie 2003, și pentru aprobarea plății contribuției financiare aferente participării la acest Program în anul 2004 Lege 247/2004
09.06.2004
- -
248. PL-x 226/19.04.2004 LEGE pentru acceptarea amendamentelor la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția Adunării A.910(22), la Londra la 29 noiembrie 2001 Lege 248/2004
09.06.2004
- -
249. PL 679/28.10.2003 LEGE privind pensiile ocupaționale Lege 249/2004
09.06.2004
- -
250. PL-x 261/26.04.2004 LEGE pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., pentru finanțarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, etapa I, semnat la București la 24 decembrie 2003 Lege 250/2004
09.06.2004
- -
251. PL 116/08.03.2004 LEGE privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției Lege 251/2004
16.06.2004
252. PL-x 73/25.02.2004 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 252/2004
16.06.2004
253. PL-x 330/26.05.2004 LEGE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare Lege 253/2004
16.06.2004
-
254. PL-x 288/06.05.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare Lege 254/2004
16.06.2004
255. PL 40/10.02.2004 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată Lege 255/2004
16.06.2004
-
256. PL-x 293/10.05.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 13 octombrie 1999 Lege 256/2004
16.06.2004
- -
257. PL-x 275/03.05.2004 LEGE pentru ratificarea Convenției internaționale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997 Lege 257/2004
16.06.2004
- -
258. PL-x 295/12.05.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 12 noiembrie 2003 Lege 258/2004
16.06.2004
- -
259. PL-x 276/03.05.2004 LEGE pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003 Lege 259/2004
16.06.2004
- -
260. PL-x 292/10.05.2004 LEGE pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția penală a Consiliului Europei privind corupția, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003 Lege 260/2004
16.06.2004
- -
261. PL-x 260/26.04.2004 LEGE pentru ratificarea Convenției privind poluanții organici persistenți adoptată la Stockholm la 22 mai 2001 Lege 261/2004
16.06.2004
- -
262. PL-x 298/12.05.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalitații, semnat la București la 3 decembrie 2003 Lege 262/2004
16.06.2004
- -
263. Pl 427/26.06.2003 LEGE privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 263/2004
16.06.2004
- -
264. PL 602/30.09.2003 LEGE privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale Lege 264/2004
16.06.2004
- -
265. Pl 245/25.03.2003 LEGE privind modificarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețiuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 265/2004
16.06.2004
- -
266. PL 429/26.06.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2002 pentru modificarea art.138 și art.139 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate Lege 266/2004
16.06.2004
267. PL-x 300/13.05.2004 LEGE privind Ordinul Meritul Agricol și Medalia Meritul Agricol Lege 267/2004
16.06.2004
268. PL 273/09.04.2003 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2003 pentru modificarea art.31 alin.(5) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Lege 268/2004
16.06.2004
-
269. PL-x 287/06.05.2004 LEGE privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare Lege 269/2004
16.06.2004
-
270. PL 249/21.04.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale Siderurgica - S.A. Hunedoara Lege 270/2004
16.06.2004
-
271. PL 710/18.11.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală Lege 271/2004
16.06.2004
272. PL-x 224/16.04.2004 LEGE privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 272/2004
21.06.2004
-
273. PL-x 223/16.04.2004 LEGE privind regimul juridic al adopției Lege 273/2004
21.06.2004
-
274. PL-x 203/08.04.2004 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții Lege 274/2004
21.06.2004
-
275. PL-x 204/08.04.2004 LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție Lege 275/2004
21.06.2004
-
276. PL-x 334/26.05.2004 LEGE pentru completarea art.169 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 276/2004
23.06.2004
-
277. PL-x 319/25.05.2004 LEGE privind constituirea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, silvice și piscicole Lege 277/2004
23.06.2004
-
278. PL-x 237/20.04.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit Lege 278/2004
23.06.2004
-
279. PL-x 318/25.05.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art.1 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local Lege 279/2004
23.06.2004
-
280. PL 526/08.09.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2003 privind completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 280/2004
23.06.2004
-
281. PL-x 344/31.05.2004 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției Lege 281/2004
23.06.2004
-
282. PL-x 333/26.05.2004 LEGE privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare Lege 282/2004
23.06.2004
-
283. PL-x 297/12.05.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 19 februarie 2004 Lege 283/2004
23.06.2004
-
284. PL-x 296/12.05.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind readmisia cetățenilor statelor lor și a străinilor aflați în situație ilegală pe teritoriile acestor state, semnat la București la 19 ianuarie 2004 Lege 284/2004
23.06.2004
-
285. PL 436/26.06.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 285/2004
23.06.2004
-
286. PL-x 291/10.05.2004 LEGE pentru modificarea articolului 4 litera a) alineatul 2 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 286/2004
24.06.2004
- -
287. PL-x 216/14.04.2004 LEGE privind înființarea consorțiilor universitare Lege 287/2004
24.06.2004
- -
288. PL-x 228/19.04.2004 LEGE privind organizarea studiilor universitare Lege 288/2004
24.06.2004
- -
289. PL-x 332/26.05.2004 LEGE privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice Lege 289/2004
24.06.2004
-
290. PL-x 347/02.06.2004 LEGE privind cazierul judiciar Lege 290/2004
24.06.2004
-
291. PL-x 354/08.06.2004 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 291/2004
24.06.2004
-
292. PL-x 345/31.05.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2004 pentru completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții Lege 292/2004
28.06.2004
-
293. PL-x 247/21.04.2004 LEGE privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor Lege 293/2004
28.06.2004
-
294. PL-x 400/23.06.2004 LEGE privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 294/2004
28.06.2004
-
295. PL-x 322/25.05.2004 LEGE privind regimul armelor și munițiilor Lege 295/2004
28.06.2004
-
296. PL-x 346/02.06.2004 LEGE privind Codul consumului Lege 296/2004
28.06.2004
-
297. PL-x 370/11.06.2004 LEGE privind piața de capital Lege 297/2004
28.06.2004
-
298. PL-x 356/08.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura Lege 298/2004
28.06.2004
-
299. PL-x 359/08.06.2004 LEGE privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori Lege 299/2004
28.06.2004
-
300. PL-x 388/15.06.2004 LEGE privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent Lege 300/2004
28.06.2004
-
301. PL 358/30.05.2003 LEGEA Codului Penal Lege 301/2004
28.06.2004
- -
302. PL-x 377/15.06.2004 LEGE privind cooperarea judiciară internațională în materie penală Lege 302/2004
28.06.2004
-
303. PL 746/18.12.2003 LEGE privind statutul magistraților Lege 303/2004
28.06.2004
-
304. PL 737/10.12.2003 LEGE privind organizarea judiciară Lege 304/2004
28.06.2004
-
305. PL-x 262/26.04.2004 LEGE privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România Lege 305/2004
28.06.2004
-
306. PL-x 248/21.04.2004 LEGE privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România Lege 306/2004
28.06.2004
-
307. PL-x 263/26.04.2004 LEGE privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România Lege 307/2004
28.06.2004
-
308. PL-x 360/08.06.2004 LEGE privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România Lege 308/2004
28.06.2004
-
309. PL-x 348/02.06.2004 LEGE privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 309/2004
28.06.2004
-
310. PL-x 365/08.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 310/2004
28.06.2004
-
311. PL-x 363/08.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 311/2004
28.06.2004
-
312. PL-x 364/08.06.2004 LEGE privind Statutul Băncii Naționale a României Lege 312/2004
28.06.2004
-
313. PL-x 349/02.06.2004 LEGEA datoriei publice Lege 313/2004
28.06.2004
-
314. PL 262/03.04.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil Lege 314/2004
28.06.2004
- -
315. PL-x 304/13.05.2004 LEGE privind dezvoltarea regională în România Lege 315/2004
28.06.2004
-
316. PL-x 366/08.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică Lege 316/2004
28.06.2004
-
317. PL-x 285/05.05.2004 LEGE privind Consiliul Superior al Magistraturii Lege 317/2004
01.07.2004
- -
318. PL-x 375/15.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat Lege 318/2004
06.07.2004
-
319. PL-x 376/15.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2004 privind desființarea Autorității Guvernamentale pentru Valea Jiului Lege 319/2004
06.07.2004
-
320. PL-x 385/15.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat Lege 320/2004
06.07.2004
-
321. PL-x 384/15.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare-Sucursala" ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale Lege 321/2004
06.07.2004
-
322. PL-x 383/15.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localități, în perioada mai 2004-noiembrie 2005 Lege 322/2004
06.07.2004
-
323. Pl 318/12.05.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu incepere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 323/2004
06.07.2004
- -
324. PL-x 406/23.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2004 privind abilitarea polițiștilor din Ministerul Administrației și Internelor să îndeplinească funcții în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României Lege 324/2004
06.07.2004
-
325. PL-x 355/08.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România" Lege 325/2004
08.07.2004
-
326. PL-x 362/08.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2004 privind repartizarea sumelor reținute în proporție de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 Lege 326/2004
08.07.2004
-
327. PL-x 294/10.05.2004 LEGEA aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componeneța comunei Coșbuc în componența comunei Telciu, județul Bistrița-Năsăud Lege 327/2004
08.07.2004
-
328. PL-x 302/13.05.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii și Consemnațiuni CEC - S.A. Lege 328/2004
08.07.2004
-
329. PL-x 343/31.05.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență Lege 329/2004
08.07.2004
-
330. PL 348/29.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2000 pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut Comunităților evreiești din România, respectiv a anexei Ordonanței de urgență nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. Lege 330/2004
08.07.2004
-
331. PL 317/25.05.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2003 pentru completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local Lege 331/2004
08.07.2004
-
332. Pl-x 254/21.04.2004 LEGE pentru declararea ca oraș a comunei Dragomirești, județul Maramureș Lege 332/2004
08.07.2004
-
333. PL 615/02.10.2003 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.86/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu Lege 333/2004
08.07.2004
-
334. PL-x 358/08.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 334/2004
08.07.2004
-
335. Pl 605/30.09.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 335/2004
08.07.2004
-
336. PL-x 305/13.05.2004 LEGE privind mandatarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "să exercite atribuțiile instituției publice implicate, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Lege 336/2004
08.07.2004
-
337. PL-x 20/02.02.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române de Intervenții și Salvare Navală - ARISN Lege 337/2004
08.07.2004
-
338. PL-x 380/15.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 alin.(72) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin.(1) din Legea nr 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 338/2004
08.07.2004
-
339. PL-x 316/19.05.2004 LEGE privind descentralizarea Lege 339/2004
12.07.2004
-
340. PL-x 418/25.06.2004 LEGE privind instituția prefectului Lege 340/2004
12.07.2004
-
341. PL 299/13.05.2004 LEGE privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 Lege 341/2004
12.07.2004
-
342. PL-x 386/15.06.2004 LEGE privind trecerea Regiei Autonome "Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Lege 342/2004
12.07.2004
-
343. PL-x 378/15.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap Lege 343/2004
12.07.2004
-
344. PL-x 397/23.06.2004 LEGE pentru modificarea articolului 27 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 344/2004
12.07.2004
-
345. PL-x 314/17.05.2004 LEGE pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art.5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950 Lege 345/2004
12.07.2004
- -
346. PL-x 396/23.06.2004 LEGE privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 346/2004
14.07.2004
-
347. PL-x 389/15.06.2004 LEGEA muntelui Lege 347/2004
14.07.2004
-
348. PL-x 381/15.06.2004 LEGE privind denominarea monedei naționale Lege 348/2004
14.07.2004
-
349. PL-x 230/19.04.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 349/2004
14.07.2004
-
350. PL-x 379/15.06.2004 LEGE pentru modificarea art.2 din Legea nr.29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 Lege 350/2004
14.07.2004
-
351. PL-x 387/15.06.2004 LEGEA gazelor Lege 351/2004
14.07.2004
-
352. PL-x 361/08.06.2004 LEGE pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 352/2004
15.07.2004
-
353. PL-x 391/15.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Lege 353/2004
15.07.2004
-
354. PL-x 229/19.04.2004 LEGE pentru modiifcarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 354/2004
15.07.2004
-
355. PL-x 321/25.05.2004 LEGE pentru completarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice Lege 355/2004
15.07.2004
-
356. PL-x 394/21.06.2004 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Macedonia privind asistența juridică în materie civilă, semnată la București la 12 noiembrie 2003 Lege 356/2004
08.09.2004
-
357. PL-x 351/08.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003 Lege 357/2004
08.09.2004
-
358. PL-x 382/15.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie Lege 358/2004
08.09.2004
-
359. PL-x 425/30.06.2004 LEGE privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice Lege 359/2004
08.09.2004
-
360. PL-x 331/26.05.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului Lege 360/2004
08.09.2004
-
361. PL-x 245/21.04.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, aflate în dificultate Lege 361/2004
08.09.2004
-
362. PL-x 395/21.06.2004 LEGE pentru aderarea României la Acordul între statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952 Lege 362/2004
08.09.2004
-
363. PL-x 352/08.06.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei privind protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, semnat la București la 3 martie 2004 Lege 363/2004
15.09.2004
- -
364. PL-x 371/14.06.2004 LEGE privind organizarea și funcționarea poliției judiciare Lege 364/2004
15.09.2004
- -
365. PL-x 445/30.06.2004 LEGE pentru ratificarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003 Lege 365/2004
15.09.2004
- -
366. PL-x 450/24.08.2004 LEGE pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003 Lege 366/2004
15.09.2004
- -
367. PL-x 453/24.08.2004 LEGE pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind acordarea unui Avans, în valoare de 2 milioane dolari SUA, pentru pregătirea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere", care urmează să fie finanțat printr-un împrumut în valoare de 80 milioane dolari SUA, semnată la București la 30 iunie 2004 Lege 367/2004
15.09.2004
- -
368. PL-x 451/24.08.2004 LEGE pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001 Lege 368/2004
15.09.2004
- -
369. PL-x 449/24.08.2004 LEGE privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga, la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 Lege 369/2004
15.09.2004
- -
370. PL-x 110/08.03.2004 LEGE pentru alegerea Președintelui României Lege 370/2004
20.09.2004
-
371. PL-x 412/25.06.2004 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare Lege 371/2004
20.09.2004
-
372. PL-x 369/09.06.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Comisia Pregătitoare a Organizației Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare privind desfășurarea activităților referitoare la instalațiile de monitorizare internațională în aplicarea Tratatului de interzicere totală a experiențelor nucleare, inclusiv a activităților ulterioare certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003 Lege 372/2004
20.09.2004
-
373. PL-x 420/28.06.2004 LEGE pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 373/2004
24.09.2004
-
374. PL-x 446/30.06.2004 LEGE pentru acceptarea amendamentelor la articolele 19 și 25 și la anexa II și abrogarea anexelor XII și XIII privind ajutorul de stat, în cadrul Acordului de Comerț Liber dintre România și Statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt România - AELS nr.3/2004, prin procedura scrisă, la 1 aprilie 2004 Lege 374/2004
28.09.2004
- -
375. PL-x 452/24.08.2004 LEGE pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 28 mai 1992 Lege 375/2004
28.09.2004
- -
376. PL-x 269/28.04.2004 LEGE privind bursele private Lege 376/2004
28.09.2004
-
377. PL-x 481/31.08.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2004 privind acordarea de facilități fiscale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord pentru pregătirea și desfășurarea în România a Reuniunii Informale a miniștrilor apărării din țările membre NATO Lege 377/2004
28.09.2004
-
378. PL-x 512/07.09.2004 LEGE privind darea unui teren în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București Lege 378/2004
28.09.2004
-
379. PL-x 487/02.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice Lege 379/2004
28.09.2004
-
380. PL-x 478/31.08.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2004 privind prelungirea termenelor de preschimbare a certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală de către comercianți precum și a autorizației de funcționare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale Lege 380/2004
28.09.2004
-
381. PL-x 482/31.08.2004 LEGE privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri Lege 381/2004
28.09.2004
-
382. PL-x 414/25.06.2004 LEGE privind instituirea Zilei Aviației Române și a Zilei Marinei Române Lege 382/2004
28.09.2004
-
383. PL-x 329/26.05.2004 LEGE pentru ratificarea Convenției Consulare între România și Federația Rusă semnată la Moscova la 4 iulie 2003 Lege 383/2004
28.09.2004
- -
384. PL-x 448/30.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2004 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM) privind Proiectul de finalizare a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearelectrică Cernavodă 5 x 700 MWe", semnat la Luxembourg la 18 iunie 2004 Lege 384/2004
28.09.2004
- -
385. PL-x 430/30.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2004 pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 385/2004
28.09.2004
-
386. PL-x 441/30.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001 Lege 386/2004
28.09.2004
-
387. PL-x 357/08.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița Lege 387/2004
28.09.2004
-
388. PL-x 399/23.06.2004 LEGE privind trecerea unor construcții și a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA și vânzarea acestora de către Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA Lege 388/2004
28.09.2004
-
389. PL-x 463/30.08.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București, la 26 mai 2004 Lege 389/2004
28.09.2004
- -
390. Pl 620/27.11.2002 LEGE pentru instituirea "Ziua NATO " în România Lege 390/2004
28.09.2004
- -
391. PL-x 416/25.06.2004 LEGE privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public Lege 391/2004
28.09.2004
-
392. PL-x 415/25.06.2004 LEGE privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial Lege 392/2004
28.09.2004
-
393. PL 333/07.06.2001 LEGE privind Statutul aleșilor locali. Lege 393/2004
28.09.2004
-
394. PL-x 483/31.08.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 394/2004
28.09.2004
-
395. PL-x 497/02.09.2004 LEGE privind activitatea hidrografică maritimă Lege 395/2004
11.10.2004
-
396. PL-x 422/29.06.2004 LEGE pentru completarea art.4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 396/2004
11.10.2004
- -
397. PL-x 488/02.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere Lege 397/2004
11.10.2004
-
398. PL-x 514/07.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice Lege 398/2004
11.10.2004
-
399. PL-x 525/13.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare Lege 399/2004
11.10.2004
-
400. PL-x 442/30.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2004 pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar Lege 400/2004
11.10.2004
-
401. PL-x 492/02.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2004 pentru modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate Lege 401/2004
11.10.2004
-
402. PL-x 496/02.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreținerea, repararea și exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. - S.A. Lege 402/2004
11.10.2004
-
403. PL-x 500/02.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 403/2004
11.10.2004
-
404. PL-x 479/31.08.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței Lege 404/2004
11.10.2004
-
405. PL-x 431/30.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice Lege 405/2004
11.10.2004
-
406. PL-x 490/02.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor Lege 406/2004
11.10.2004
-
407. PL 293/01.10.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc. Lege 407/2004
11.10.2004
-
408. PL-x 495/02.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER Lege 408/2004
11.10.2004
-
409. PL 462/23.07.2003 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2002 Lege 409/2004
18.10.2004
- -
410. PL-x 439/30.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public Lege 410/2004
18.10.2004
-
411. PL-x 424/29.06.2004 LEGE privind fondurile de pensii administrate privat Lege 411/2004
18.10.2004
-
412. PL-x 513/07.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.150/2004 privind siguranța alimentelor Lege 412/2004
18.10.2004
-
413. PL-x 491/02.09.2004 LEGE privind Ordinul Bărbăție și Credință Lege 413/2004
18.10.2004
-
414. PL-x 517/07.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome Lege 414/2004
18.10.2004
-
415. PL-x 493/02.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România Lege 415/2004
18.10.2004
-
416. PL-x 480/31.08.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2004 pentru reglementarea unor măsuri cu privire la finalizarea privatizării unor societăți comerciale aflate în dificultate Lege 416/2004
18.10.2004
-
417. PL 463/23.07.2003 LEGE pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 precum și a contului de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2002 Lege 417/2004
18.10.2004
- -
418. Pl 337/26.05.2003 LEGE privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii Lege 418/2004
18.10.2004
- -
419. PL-x 547/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat Lege 419/2004
25.10.2004
-
420. PL-x 551/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2004 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 Lege 420/2004
25.10.2004
- -
421. PL-x 528/13.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul privat al statului și în administrarea Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. Mediaș Lege 421/2004
25.10.2004
-
422. Pl-x 244/20.04.2004 LEGE pentru completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpați" Lege 422/2004
25.10.2004
-
423. PL-x 462/30.08.2004 LEGE privind aderarea României la Acordul între Părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informațiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997 Lege 423/2004
25.10.2004
-
424. PL-x 465/30.08.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație pentru aplicarea mutatis mutandis a Acordului între Guvernul României și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la București la 23 ianuarie 1991, activităților și personalului Fondului Națiunilor Unite pentru Populație din România, convenit prin schimb de scrisori semnate la New York la 5 mai 2003 și la București la 13 noiembrie 2003 Lege 424/2004
25.10.2004
-
425. Pl-x 199/06.04.2004 LEGE privind instituirea Zilei naționale a tineretului Lege 425/2004
25.10.2004
-
426. PL-x 545/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2004 pentru modificarea alin.(1) al art.1 din Ordonanața de urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania Lege 426/2004
25.10.2004
-
427. PL-x 469/30.08.2004 LEGE pentru acceptarea amendamentului la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptat prin Rezoluția nr.90 a Consiliului Guvernatorilor al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 30 ianuarie 2004 Lege 427/2004
25.10.2004
-
428. PL-x 476/31.08.2004 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului medicilor din România, din Legea nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr.308/2004 privind exercitarea profesieie de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România Lege 428/2004
25.10.2004
-
429. PL-x 485/01.09.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migrației și în probleme de azil, semnat la București la 24 iunie 2004 Lege 429/2004
25.10.2004
-
430. PL-x 489/02.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populației, pentru încălzirea locuinței și prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică Lege 430/2004
25.10.2004
- -
431. PL-x 515/07.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șisești Lege 431/2004
25.10.2004
-
432. PL-x 527/13.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2004 pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea Lege 432/2004
25.10.2004
-
433. PL-x 526/13.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanaței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale Lege 433/2004
25.10.2004
-
434. PL-x 560/17.09.2004 LEGE pentru modificarea Legii nr.176/2000 privind dispozitivele medicale Lege 434/2004
25.10.2004
-
435. PL-x 553/17.09.2004 LEGE pentru completarea Legii nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural Lege 435/2004
25.10.2004
-
436. PL-x 268/28.04.2004 LEGE privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă - parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza Programului CCC - Legea publică nr.480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote-parți Lege 436/2004
25.10.2004
-
437. PL-x 544/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanaței Guvernului nr.80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 437/2004
25.10.2004
-
438. Pl-x 328/26.05.2004 LEGE privind reînființarea comunei Grădina, județul Constanța Lege 438/2004
25.10.2004
-
439. PL-x 568/21.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe bancare neperformante asupra Societății Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călărași Lege 439/2004
25.10.2004
-
440. PL-x 286/06.05.2004 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior Lege 440/2004
25.10.2004
-
441. PL-x 611/12.10.2004 LEGE privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului Lege 441/2004
26.10.2004
-
442. PL-x 398/23.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări Lege 442/2004
28.10.2004
-
443. PL-x 542/17.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.58/1998 privind activitatea bancară Lege 443/2004
01.11.2004
-
444. PL-x 499/02.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 Lege 444/2004
01.11.2004
-
445. PL-x 455/30.08.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 Lege 445/2004
01.11.2004
- -
446. PL-x 468/30.08.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003 Lege 446/2004
01.11.2004
-
447. PL-x 443/30.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București la 6 mai 2004 și la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001 Lege 447/2004
01.11.2004
-
448. PL-x 522/13.09.2004 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Federală Democrată Etiopia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 noiembrie 2003 Lege 448/2004
01.11.2004
-
449. PL-x 523/13.09.2004 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Republica Estonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 23 octombrie 2003 Lege 449/2004
01.11.2004
-
450. PL-x 521/13.09.2004 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Canada pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004 Lege 450/2004
01.11.2004
-
451. PL-x 411/25.06.2004 LEGE privind marca temporală Lege 451/2004
01.11.2004
-
452. PL-x 516/07.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public Lege 452/2004
01.11.2004
-
453. PL 7/22.01.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. Lege 453/2004
01.11.2004
-
454. PL-x 558/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților Lege 454/2004
01.11.2004
-
455. PL-x 470/30.08.2004 LEGE pentru acceptarea amendamentelor la Acordul european asupra marilor drumuri de circulație internațională (AGR) încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975 Lege 455/2004
01.11.2004
-
456. PL-x 466/30.08.2004 LEGEA Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Comunitatea Europeană și România privind contribuția României la programul Comunității "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la București la 5 martie 2003 și la Bruxelles la 18 martie 2003 Lege 456/2004
01.11.2004
-
457. PL-x 477/31.08.2004 LEGE privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun Lege 457/2004
01.11.2004
-
458. PL-x 467/30.08.2004 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004 Lege 458/2004
01.11.2004
-
459. PL-x 472/30.08.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr 63/2004 pentru modificarea art.2 din Legea nr.296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte Lege 459/2004
01.11.2004
-
460. PL-x 459/30.08.2004 LEGEA Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II, alin. 1din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004 Lege 460/2004
01.11.2004
-
461. PL-x 464/30.08.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României Lege 461/2004
02.11.2004
-
462. PL-x 524/13.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2004 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcțiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacități de producție oprite ale agenților economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului Lege 462/2004
04.11.2004
-
463. PL-x 585/28.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanaței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar Lege 463/2004
04.11.2004
-
464. PL-x 554/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2004 pentru completarea art.38 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 464/2004
04.11.2004
-
465. PL-x 546/17.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole Lege 465/2004
04.11.2004
-
466. PL-x 593/01.10.2004 LEGE privind statutul asistentului social Lege 466/2004
04.11.2004
-
467. PL-x 432/30.06.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap Lege 467/2004
04.11.2004
-
468. PL-x 519/08.09.2004 LEGE pentru ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit la București și la Washington, prin Scrisoarea Primului Ministru al României și a Băncii Naționale a României din 22 iunie 2004 și Decizia Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional din 7 iulie 2004, a Memorandumului de politici economice și financiare pentru perioada 2004-2006 precum și a Memorandumului tehnic de înțelegere Lege 468/2004
04.11.2004
- -
469. Pl-x 373/14.06.2004 LEGE pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 469/2004
04.11.2004
- -
470. PL-x 530/13.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare Lege 470/2004
04.11.2004
-
471. PL-x 562/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local Lege 471/2004
04.11.2004
-
472. Pl 419/25.06.2003 LEGE pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 472/2004
04.11.2004
- -
473. PL-x 471/30.08.2004 LEGE privind planificarea apărării Lege 473/2004
04.11.2004
- -
474. PL-x 529/13.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2004 pentru abrogarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România Lege 474/2004
04.11.2004
-
475. PL-x 561/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar Lege 475/2004
04.11.2004
-
476. PL-x 498/02.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 Lege 476/2004
04.11.2004
- -
477. PL-x 548/17.09.2004 LEGE privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice Lege 477/2004
08.11.2004
-
478. PL-x 454/30.08.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 Lege 478/2004
08.11.2004
- -
479. PL-x 579/27.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv Lege 479/2004
08.11.2004
-
480. PL-x 535/14.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală Lege 480/2004
08.11.2004
-
481. PL-x 510/06.09.2004 LEGE privind protecția civilă Lege 481/2004
08.11.2004
- -
482. PL-x 584/27.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 482/2004
10.11.2004
-
483. PL-x 456/30.08.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Lege 483/2004
10.11.2004
- -
484. PL-x 494/02.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2004 pentru completarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capiatal majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 484/2004
10.11.2004
-
485. PL-x 586/28.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică și lup, care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 Lege 485/2004
10.11.2004
-
486. PL-x 556/17.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare Lege 486/2004
10.11.2004
-
487. PL-x 606/11.10.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companieie naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM "- S.A. Lege 487/2004
10.11.2004
-
488. PL-x 559/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale Lege 488/2004
10.11.2004
-
489. PL-x 602/11.10.2004 LEGE pentru modificarea Legii nr.539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar Lege 489/2004
10.11.2004
-
490. PL-x 577/27.09.2004 LEGE privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 490/2004
10.11.2004
-
491. PL-x 578/27.09.2004 LEGE privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne Lege 491/2004
10.11.2004
-
492. PL-x 552/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice Lege 492/2004
10.11.2004
-
493. PL-x 597/01.10.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă Lege 493/2004
10.11.2004
-
494. PL-x 550/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal Lege 494/2004
12.11.2004
-
495. PL-x 588/28.09.2004 LEGE privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate Lege 495/2004
12.11.2004
-
496. PL-x 475/31.08.2004 LEGE pentru modificarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei Lege 496/2004
12.11.2004
-
497. PL-x 596/01.10.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova Lege 497/2004
12.11.2004
-
498. PL 469/20.08.2003 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale " Tractorul UTB " - S.A. Brașov Lege 498/2004
12.11.2004
-
499. PL-x 421/29.06.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 499/2004
12.11.2004
-
500. PL 585/18.10.2001 LEGE pentru folosirea limbii române în locuri, relații și instituții publice. Lege 500/2004
12.11.2004
-
501. PL-x 533/14.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2004 pentru modiifcarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Lege 501/2004
17.11.2004
-
502. PL-x 594/01.10.2004 LEGE privind asociațiile pensionarilor Lege 502/2004
17.11.2004
-
503. PL-x 572/22.09.2004 LEGE privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare Lege 503/2004
17.11.2004
-
504. Pl 261/03.04.2003 LEGE privind instituțiile publice de spectacole și concerte Lege 504/2004
17.11.2004
-
505. PL-x 549/17.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiți la fabricarea ilicită a drogurilor Lege 505/2004
17.11.2004
-
506. PL-x 536/14.09.2004 LEGE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Lege 506/2004
17.11.2004
-
507. PL-x 567/21.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 507/2004
17.11.2004
-
508. PL-x 501/06.09.2004 LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Lege 508/2004
17.11.2004
-
509. Pl-x 599/06.10.2004 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ Lege 509/2004
17.11.2004
-
510. PL-x 613/12.10.2004 LEGE privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației Lege 510/2004
17.11.2004
-
511. PL-x 629/25.10.2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005 Lege 511/2004
22.11.2004
-
512. PL-x 630/25.10.2004 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 Lege 512/2004
22.11.2004
-
513. PL-x 557/17.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată Lege 513/2004
23.11.2004
- -
514. PL-x 582/27.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere Lege 514/2004
23.11.2004
-
515. PL-x 543/17.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private, în scopul gospodăririi durabile a acestora Lege 515/2004
23.11.2004
-
516. PL-x 612/12.10.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Lege 516/2004
23.11.2004
-
517. PL 176/29.03.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale ARO - S.A. Câmpulung Muscel Lege 517/2004
23.11.2004
-
518. PL-x 587/28.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăți aflate în dificultate Lege 518/2004
23.11.2004
-
519. PL-x 570/21.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 519/2004
23.11.2004
-
520. PL-x 581/27.09.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2004 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric și funcțional corespunzător desfășurării activităților de eliberare și evidență a cărților de identitate, actelor de stare civilă, pașapoartelor simple, permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare a vehiculelor Lege 520/2004
23.11.2004
-
521. PL-x 534/14.09.2004 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție Lege 521/2004
24.11.2004
-
522. PL-x 555/17.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 522/2004
24.11.2004
-
523. PL-x 603/11.10.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003 Lege 523/2004
24.11.2004
-
524. PL-x 569/21.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România, nr.139/1995 Lege 524/2004
24.11.2004
-
525. PL-x 608/11.10.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole Gheorghe Ionescu-Șișești Lege 525/2004
25.11.2004
-
526. PL-x 604/11.10.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor Lege 526/2004
25.11.2004
-
527. PL-x 633/26.10.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2004 privind instituirea subvențiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenții care locuiesc în alte spații decât căminele instituțiilor de învățământ superior de stat Lege 527/2004
25.11.2004
-
528. PL-x 518/07.09.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum și a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor Lege 528/2004
25.11.2004
-
529. PL-x 583/27.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic Lege 529/2004
25.11.2004
-
530. PL-x 631/26.10.2004 LEGE pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală Lege 530/2004
25.11.2004
-
531. PL-x 600/11.10.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2004 pentru ratificarea Protocolului Adițional la Scrisoarea de Înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 17 septembrie 2004 Lege 531/2004
25.11.2004
- -
532. PL-x 598/04.10.2004 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind cooperarea pentru implementarea Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC), semnat la Copenhaga la 28 ianuarie 2003 și a Acordului între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Mediului din Regatul Danemarcei privind proiectul de tip Implementare în comun "Rumeguș 2000", semnat la București la 7 martie 2003 Lege 532/2004
25.11.2004
- -
533. PL-x 320/25.05.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing Lege 533/2004
25.11.2004
-
534. PL-x 595/01.10.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Lege 534/2004
25.11.2004
-
535. PL-x 486/02.09.2004 LEGE privind prevenirea și combaterea terorismului Lege 535/2004
25.11.2004
-
536. PL-x 580/27.09.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice Lege 536/2004
25.11.2004
-
537. PL-x 571/22.09.2004 LEGE pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor adoptat la Geneva la 1 iunie 2000 Lege 537/2004
25.11.2004
-
538. PL-x 460/30.08.2004 LEGE privind modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 Lege 538/2004
25.11.2004
- -
539. PL 260/31.08.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.129/1998 privind declararea ca zonă de interes național a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului București, incluzând Noul Centru Civic și Centrul Istoric și stabilirea condițiilor de realizare a investițiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zonă. Lege 539/2004
25.11.2004
- -
540. PL-x 615/13.10.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951, și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles la 14 septembrie 1994 Lege 540/2004
25.11.2004
- -
541. Pl-x 503/06.09.2004 LEGE pentru înființarea comunei Pietrari prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița Lege 541/2004
25.11.2004
- -
542. PL-x 505/06.09.2004 LEGE privind înființarea comunei Râu Alb prin reorganizarea comunei Bărbulețu, județul Dâmbovița Lege 542/2004
25.11.2004
- -
543. Pl-x 447/30.06.2004 LEGE privind declararea ca oraș a comunei Răcari, județul Dâmbovița Lege 543/2004
25.11.2004
-
544. Pl-x 504/06.09.2004 LEGE pentru înființarea comunei Răscăeți prin reorganizarea comunei Vișina, județul Dâmbovița Lege 544/2004
25.11.2004
- -
545. Pl-x 508/06.09.2004 LEGE pentru înființarea comunei Ciohorărăni prin reorganizarea comunei Miroslovești, județul Iași Lege 545/2004
25.11.2004
-
546. Pl-x 506/06.09.2004 LEGE privind înființarea comunei Raciu, prin reorganizarea comunei Lucieni, județul Dâmbovița Lege 546/2004
25.11.2004
- -
547. Pl-x 520/13.09.2004 LEGE privind reînființarea comunei ȘOPÂRLIȚA prin reorganizarea comunei PÂRȘCOVENI, județul OLT Lege 547/2004
25.11.2004
-
548. PL-x 625/21.10.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală Lege 548/2004
29.11.2004
-
549. PL-x 601/11.10.2004 LEGE pentru modificarea art.41 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare Lege 549/2004
29.11.2004
-
550. PL-x 509/06.09.2004 LEGE privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române Lege 550/2004
29.11.2004
-
551. PL-x 426/30.06.2004 LEGE privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Disciplină Sportivă Lege 551/2004
30.11.2004
- -
552. PL-x 413/25.06.2004 LEGE privind prevenirea și combaterea dopajului în sport Lege 552/2004
30.11.2004
- -
553. PL-x 632/26.10.2004 LEGE pentru modificarea art.III din Legea nr.90/2004 privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 553/2004
30.11.2004
-
554. Pl-x 444/30.06.2004 LEGEA contenciosului administrativ Lege 554/2004
02.12.2004
- -
555. PL-x 672/03.11.2004 LEGE privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" S.A. București Lege 555/2004
02.12.2004
-
556. PL-x 605/11.10.2004 LEGE privind înființarea Institutului Revoluției române din decembrie 1989 Lege 556/2004
07.12.2004
-
557. Pl 641/20.10.2003 LEGE pentru modificarea alin.(5) al art.3 din Legea nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare Lege 557/2004
07.12.2004
-
558. Pl 657/23.10.2003 LEGE pentru modificarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local Lege 558/2004
07.12.2004
- -
559. PL-x 616/18.10.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților Lege 559/2004
07.12.2004
- -
560. PL 669/03.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A. Lege 560/2004
07.12.2004
-
561. Pl-x 507/06.09.2004 LEGE privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița Lege 561/2004
07.12.2004
- -
562. PL-x 417/25.06.2004 LEGE privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare Lege 562/2004
07.12.2004
-
563. PL-x 700/10.11.2004 LEGE privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" S.A. București Lege 563/2004
09.12.2004
-
564. PL-x 685/10.11.2004 LEGE pentru completarea articolului 4 din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române Lege 564/2004
09.12.2004
-
565. PL-x 666/03.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari Lege 565/2004
09.12.2004
-
566. Pl 329/05.06.2001 LEGEA cooperației agricole Lege 566/2004
09.12.2004
- -
567. PL-x 662/03.11.2004 LEGE privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea Lege 567/2004
09.12.2004
-
568. PL-x 390/15.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 568/2004
09.12.2004
-
569. PL-x 652/02.11.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice Lege 569/2004
09.12.2004
-
570. PL-x 701/10.11.2004 LEGE privind unele măsuri pentru privatizarea societăților comerciale filiale de distribuție și durnizare a energiei electrice Electrica Dobrogea - S.A. și Electrica Banat- S.A., precum și unele măsuri pentru reglementarea activității societăților comerciale din domeniul distribuției de energie electrică Lege 570/2004
10.12.2004
-
571. PL-x 651/02.11.2004 LEGE privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii Lege 571/2004
14.12.2004
-
572. PL-x 710/15.11.2004 LEGE privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic Lege 572/2004
14.12.2004
-
573. PL-x 680/10.11.2004 LEGE privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri Lege 573/2004
14.12.2004
-
574. PL-x 681/10.11.2004 LEGE privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri Lege 574/2004
14.12.2004
-
575. PL-x 667/03.11.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2004 pentru completarea art.209 din Codul de procedură penală Lege 575/2004
14.12.2004
-
576. PL-x 257/23.04.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală Lege 576/2004
14.12.2004
-
577. PL-x 715/15.11.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.630/2002 privind cinematografia Lege 577/2004
14.12.2004
-
578. PL-x 684/10.11.2004 LEGE privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor Lege 578/2004
14.12.2004
-
579. PL-x 634/26.10.2004 LEGE privind autorizarea Ministerului Justiției de a vinde locuințele de serviciu pe care le are în administrare Lege 579/2004
14.12.2004
-
580. PL-x 663/03.11.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 580/2004
14.12.2004
-
581. PL-x 705/15.11.2004 LEGE privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar Lege 581/2004
14.12.2004
-
582. PL-x 646/02.11.2004 LEGE pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Legea nr.342/2004 privind trecerea Regiei Autonome "Administrației Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi" la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța Lege 582/2004
14.12.2004
-
583. PL-x 649/02.11.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate Lege 583/2004
15.12.2004
-
584. PL-x 623/20.10.2004 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Apelor și Protecției Mediului din România și Ministerul Federal pentru Agricultură, Păduri, Mediu și Gospodărirea Apelor din Austria privind cooperarea bilaterală pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, semnat la Viena la 23 octombrie 2002 Lege 584/2004
15.12.2004
- -
585. PL-x 620/20.10.2004 LEGE pentru aderarea la Convenția internațională din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 5 octombrie 2001 Lege 585/2004
15.12.2004
- -
586. PL-x 628/25.10.2004 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalității organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, precum și a altor infracțiuni grave, semnat la București la 14 mai 2004 Lege 586/2004
15.12.2004
- -
587. PL-x 624/20.10.2004 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind schimbările climatice, semnat la București la 9 aprilie 2003 Lege 587/2004
15.12.2004
- -
588. PL-x 673/04.11.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant Lege 588/2004
15.12.2004
-
589. PL-x 607/11.10.2004 LEGE privind regimul juridic al activității electronice notariale Lege 589/2004
15.12.2004
-
590. PL-x 661/02.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2004 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului Lege 590/2004
15.12.2004
-
591. PL-x 648/02.11.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, aprobată prin Legea nr.261/2002, republicată în Monitorul Oficial al României nr.77 din 29 ianuarie 2004 Lege 591/2004
15.12.2004
-
592. PL-x 660/02.11.2004 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României Lege 592/2004
15.12.2004
-
593. PL-x 687/10.11.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002 Lege 593/2004
15.12.2004
-
594. PL-x 686/10.11.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii 111/1995 privind constituirea, organizarea și funcționarea Depozitului legal de tipărituri și alte documente grafice și audiovizuale Lege 594/2004
15.12.2004
-
595. PL 420/20.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice. Lege 595/2004
15.12.2004
- -
596. PL-x 679/10.11.2004 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 596/2004
15.12.2004
-
597. PL-x 647/02.11.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiare-economice în sistemul sanitar Lege 597/2004
15.12.2004
-
598. PL-x 668/03.11.2004 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar Lege 598/2004
15.12.2004
-
599. PL 712/27.12.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societății Comerciale "Rafo" - S.A.Onești Lege 599/2004
15.12.2004
- -
600. PL-x 664/03.11.2004 LEGE pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, nr.487/2002 Lege 600/2004
15.12.2004
-
601. PL-x 401/23.06.2004 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției Lege 601/2004
16.12.2004
- -
602. PL-x 745/27.12.2004 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 602/2004
30.12.2004
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 9:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro