Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Devenite legi cu numar/an:*/2001

Numar înregistrari gasite: 796
  Numar Titlu Stadiu
1. PL 384/29.08.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/2000 pentru Ratificarea Acordului-Cadru asupra cadrului instituțional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol și gaze, semnat la Kiev, la 22 iulie 1999. Lege 1/2001
29.01.2001
2. PL 339/29.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.92/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult. Lege 2/2001
29.01.2001
3. PL 554/25.10.2000 LEGE pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto privind Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, adoptat la 11 decembrie 1997. Lege 3/2001
02.02.2001
4. PL 431/08.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2000 pentru reluarea activității României, în calitate de membru, la Institutul Internațional al Frigului, cu sediul la Paris, Franța și autorizarea plății cotizației anuale. Lege 4/2001
02.02.2001
5. PL 467/16.11.1999 LEGE privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești. Lege 5/2001
02.02.2001
6. PL 172/06.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naționale. Lege 6/2001
02.02.2001
7. PL 331/20.10.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naționale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internațional al Sportului Militar și plata cotizației anuale. Lege 7/2001
02.02.2001
8. PL 298/15.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/1999 privind acordarea unor facilități pentru plata consumului de energie electrică, motorină și gaze naturale în vederea stimulării producției agricole aferente anului 1999. Lege 8/2001
02.02.2001
9. PL 574/01.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992. Lege 9/2001
02.02.2001
10. PL 265/30.06.1999 LEGE privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945. Lege 10/2001
08.02.2001
11. PL 611/15.11.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar-veterinar, semnată la București la 30 iunie 1999. Lege 11/2001
20.02.2001
12. PL 481/27.09.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 23 ianuarie 1998. Lege 12/2001
20.02.2001
13. PL 612/15.11.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul protecției plantelor și carantinei, semnată la București la 30 iunie 1999. Lege 13/2001
20.02.2001
14. PL 587/02.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999. Lege 14/2001
22.02.2001
15. PL 596/07.11.2000 LEGE pentru ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a desenelor și modelelor industriale, adoptat la 2 iulie 1999. Lege 15/2001
22.02.2001
16. PL 582/02.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2000 pentru acceptarea Rezoluției A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de către Adunarea Organizației Maritime Internaționale. Lege 16/2001
22.02.2001
17. PL 224/16.05.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției europene privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la data de 4 aprilie 1997 și a Protocolului adițional la Convenția europeană privind protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998. Lege 17/2001
22.02.2001
18. PL 590/02.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974. Lege 18/2001
22.02.2001
19. PL 64/16.02.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1999 pentru ratificarea Convenției nr.147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale și a Protocolului din 1996 la această convenție. Lege 19/2001
22.02.2001
20. PL 589/02.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la Anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție, la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității al Organizației Maritime Internaționale. Lege 20/2001
22.02.2001
21. PL 450/13.09.2000 LEGE pentru acceptarea unor amendamente la Statutul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), adoptate la a 43-a sesiune a Conferinței Generale a acesteia la 1 octombrie 1999. Lege 21/2001
22.02.2001
22. PL 428/07.09.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 Lege 22/2001
22.02.2001
23. PL 89/24.02.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978. Lege 23/2001
22.02.2001
24. PL 487/27.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2000 privind modificarea și completarea Legii viei și vinului nr.67/1997. Lege 24/2001
05.03.2001
25. PL 530/30.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghita. Lege 25/2001
05.03.2001
26. PL 96/29.02.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii contractate în anul 1999 destinate înzestrării Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații. Lege 26/2001
05.03.2001
27. PL 470/26.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informații Externe. Lege 27/2001
05.03.2001
28. PL 170/06.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 28/2001
05.03.2001
29. PL 432/08.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/1999 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare. Lege 29/2001
05.03.2001
30. PL 502/10.12.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/1999 pentru completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Lege 30/2001
05.03.2001
31. PL 43/18.01.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.289/2000 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Lege 31/2001
05.03.2001
32. PL 44/18.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.290/2000 privind modificarea articolului IX din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă Lege 32/2001
05.03.2001
33. PL 33/17.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.267/2000 privind ratificarea Protocolului adițional nr.9, semnat la Varșovia la 15 noiembrie 2000 la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la Cracovia, 21 decembrie 1992. Lege 33/2001
07.03.2001
34. PL 34/17.01.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.275/2000 pentru aprobarea amendării Protocolului nr.4 referitor la definirea noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România pe de o parte și Comunitățile Europene și Statele Membre ale acestora pe de altă parte. Lege 34/2001
07.03.2001
35. PL 180/11.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/1999 pentru modificarea Anexei nr.VII/2 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 35/2001
07.03.2001
36. PL 365/06.11.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1998 pentru completarea Legii nr.26/1990, privind Registrul Comerțului. Lege 36/2001
07.03.2001
37. PL 503/10.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale. Lege 37/2001
07.03.2001
38. PL 489/29.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. Lege 38/2001
07.03.2001
39. PL 492/29.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit. Lege 39/2001
07.03.2001
40. PL 454/10.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.178/1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat. Lege 40/2001
07.03.2001
41. PL 491/29.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2000 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare. Lege 41/2001
07.03.2001
42. PL 534/17.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte. Lege 42/2001
07.03.2001
43. PL 250/18.06.1999 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției-Direcția Generală a Penitenciarelor. Lege 43/2001
07.03.2001
44. PL 432/24.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice și pentru unele prestări de servicii în porturi și aeroporturi. Lege 44/2001
07.03.2001
45. PL 438/08.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.98/1999 privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline. Lege 45/2001
07.03.2001
46. PL 437/08.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit. Lege 46/2001
07.03.2001
47. PL 515/11.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2000 privind finanțarea drepturilor de personal cuvenite medicilor și farmaciștilor stagiari sau rezidenți și personalului de cercetare din unitățile sanitare. Lege 47/2001
07.03.2001
48. PL 27/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului de Sediu dintre România și Centrul Regional al Inițiativei de Cooperarare în sud-estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere, semnat la București la 2 octombrie 2000. Lege 48/2001
12.03.2001
49. PL 59/07.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2000 privind transmiterea, cu plată, a unui imobil din proprietatea Societății Comerciale Fast Service Electronica S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei și Harghitei. Lege 49/2001
12.03.2001
50. PL 20/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea polițienească, semnată la București la 14 aprilie 1999. Lege 50/2001
14.03.2001
51. PL 10/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000 Lege 51/2001
14.03.2001
52. PL 444/08.09.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și exploatării geologice. Lege 52/2001
14.03.2001
53. PL 14/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Macedonean privind transporturile rutiere, semnat la București la 12 iunie 2000 . Lege 53/2001
14.03.2001
54. PL 24/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace, privind transportul rutier internațional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000. Lege 54/2001
14.03.2001
55. PL 32/17.01.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare și a Memorandumului de Înțelegere pentru Implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalieră 1996 România - Ungaria, semnate la București la 7 mai 1997. Lege 55/2001
15.03.2001
56. PL 576/01.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO9912, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 56/2001
14.03.2001
57. PL 593/07.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 1999-partea II (RO9905-9908),semnat la București, la 30 decembrie 1999. Lege 57/2001
14.03.2001
58. PL 575/01.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO9911, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 58/2001
14.03.2001
59. PL 18/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la New-Delhi, la 2 noiembrie 1995. Lege 59/2001
14.03.2001
60. PL 17/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Finlandei privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki, la 5 noiembrie 1999. Lege 60/2001
14.03.2001
61. PL 11/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor, semnat la București la 23 iunie 2000. Lege 61/2001
14.03.2001
62. PL 22/17.01.2001 LEGE pentru acceptarea de către România a unor amendamente la Constituția Organizației Internaționale pentru Migrări, adoptată la Veneția, la 19 octombrie 1953. Lege 62/2001
14.03.2001
63. PL 443/08.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale pentru Știință, Tehnologie și Inovare, precum și Ministerului Tineretului și Sportului, pentru Comitetul Olimpic Român. Lege 63/2001
14.03.2001
64. PL 12/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii și traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, a folosirii inadecvate și a farmacodependenței, semnat la București , la 20 octombrie 1999. Lege 64/2001
16.03.2001
65. PL 257/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul 1991 în cadrul Programului Guvernamental de Importuri Critice și a diferențelor de pret și de curs aferente importului de ulei brut realizat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.274/1992. Lege 65/2001
16.03.2001
66. PL 366/06.11.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1998 pentru modificarea art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. Lege 66/2001
16.03.2001
67. PL 16/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, a terorismului, precum și a altor activități ilegale, semnat la București la 17 septembrie 1999. Lege 67/2001
16.03.2001
68. PL 58/07.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de Înțelegere dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui Avans de 100.000 dolari SUA din viitorul împrumut pentru finanțarea Proiectului Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei, în valoare de 17,1 milioane dolari SUA. Lege 68/2001
16.03.2001
69. PL 23/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Acordul cu privire la Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud - Est, semnat la Atena la 21 iunie 2000. Lege 69/2001
16.03.2001
70. PL 21/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în combaterea criminalității, semnat la Kiev la 6 iulie 1999. Lege 70/2001
16.03.2001
71. PL 306/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune. Lege 71/2001
16.03.2001
72. PL 578/02.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.2/1999 privind modificarea și completarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contribuția de asigurări sociale de stat, modificat și completat de Legea nr.49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale. Lege 72/2001
16.03.2001
73. PL 15/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovace, privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000. Lege 73/2001
16.03.2001
74. PL 308/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Lege 74/2001
16.03.2001
75. PL 19/19.01.2001 LEGE privind ratificarea Acordului european pentru suprimarea vizelor pentru refugiați (STE -31), încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și semnat de România la 5 noiembrie 1999. Lege 75/2001
16.03.2001
76. PL 405/15.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern. Lege 76/2001
16.03.2001
77. PL 60/07.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2000 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanțelor și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999. Lege 77/2001
16.03.2001
78. PL 435/08.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/1999 pentru amânarea de la plată a obligațiilor vamale (taxe vamale, suprataxă de import și TVA în vamă) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naționale de electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000. Lege 78/2001
20.03.2001
79. PL 506/06.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială TERMOELECTRICA-S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat. Lege 79/2001
20.03.2001
80. PL 13/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Irlandei privind readmisia proprilor cetățeni și a cetățenilor unor state terțe care se află ilegal pe teritoriul statelor lor, semnat la București , la 12 mai 2000. Lege 80/2001
20.03.2001
81. PL 417/11.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților. Lege 81/2001
20.03.2001
82. PL 209/02.05.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.42/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional. Lege 82/2001
20.03.2001
83. PL 30/17.01.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2000 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul de Interne din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanțarea lucrărilor de reparații, amenajării și a dotării cu mobilier și material didactic a localului Școlii de Aplicație a Jandarmeriei Române, semnată la București la 25 iulie 2000. Lege 83/2001
20.03.2001
84. PL 553/25.10.2000 LEGE pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Doha la 24 octombrie 1999. Lege 84/2001
20.03.2001
85. PL 26/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre România și Australia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului anexat, semnate la Canberra, la 2 februarie 2000. Lege 85/2001
20.03.2001
86. PL 600/08.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.125/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților. Lege 86/2001
20.03.2001
87. PL 310/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă. Lege 87/2001
20.03.2001
88. PL 57/07.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2000 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori din 10 martie 2000, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituțională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari SUA, semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999, și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.40/1999 pentru ratificarea acestui Acord. Lege 88/2001
20.03.2001
89. PL 25/17.01.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind recunoașterea și echivalarea reciprocă a actelor de studii, semnat la Moscova la 25 noiembrie 1999. Lege 89/2001
26.03.2001
90. PL 369/10.11.1998 LEGE privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor. Lege 90/2001
26.03.2001
91. PL 28/17.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construire unui pod mixt(rutier și feroviar) de frontieră între cele două țări peste fluviu Dunărea, semnat la București la 5 iunie 2000. Lege 91/2001
26.03.2001
92. PL 285/09.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire. Lege 92/2001
26.03.2001
93. PL 380/05.10.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. Lege 93/2001
26.03.2001
94. PL 505/06.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/1999 pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată. Lege 94/2001
26.03.2001
95. PL 294/15.06.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Polonă, România, Republica Slovacă și Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria), la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS), pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004. Lege 95/2001
26.03.2001
96. PL 310/22.06.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Republica Portugheză privind cooperarea în domeniile învățământului, științei, culturii, sportului, tineretului, turismului și comunicării sociale, semnat la București la 16 septembrie 1997. Lege 96/2001
26.03.2001
97. PL 490/29.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/1999 pentru completarea alin.1 al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic. Lege 97/2001
26.03.2001
98. PL 360/30.06.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2000 privind modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 republicată. Lege 98/2001
26.03.2001
99. PL 504/06.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deșeurilor și subprodusele plumboase, rezultate din obținerea plumbului decuprat. Lege 99/2001
26.03.2001
100. PL 42/18.01.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.293/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului. Lege 100/2001
26.03.2001
101. PL 329/20.10.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar și a salariilor de bază pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională. Lege 101/2001
26.03.2001
102. PL 501/05.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători. Lege 102/2001
26.03.2001
103. PL 584/02.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2000 pentru abrogarea art.2 alin.(3) pct.B lit.d) din Decretul nr.247/1997 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă. Lege 103/2001
26.03.2001
104. PL 70/14.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje și echipamente pentru realizarea proiectului Instalația de anhidridă ftalică și plastifianți la Societatea Comercială OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea. Lege 104/2001
26.03.2001
105. PL 7/15.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea temporară de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import. Lege 105/2001
26.03.2001
106. PL 595/07.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/2000 pentru ratificarea contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții în vederea finanțării Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor, semnat la Luxemburg, la 4 august 2000, și la București, la 9 august 2000. Lege 106/2001
26.03.2001
107. PL 29/17.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2000 privind ratificarea Acordului de cooperare privind serviciile de căutare și salvare pe mare între statele riverane Mării Negre, semnat la Ankara, la 27 noiembrie 1998. Lege 107/2001
26.03.2001
108. PL 618/17.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2000 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 108/2001
26.03.2001
109. PL 690/30.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogării unor ordonanțe și ordonanțe de urgență. Lege 109/2001
26.03.2001
110. PL 284/09.06.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare din România și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură privind înființarea Centrului Internațional de Biodinamică, semnat la Paris la 30 octombrie 1999. Lege 110/2001
26.03.2001
111. PL 35/17.01.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.278/2000 pentru ratificarea Înțelegerii dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare și Cooperare, semnat la București la 11 octombrie 2000 Lege 111/2001
26.03.2001
112. PL 537/17.10.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniile culturii și educației dintre România și Republica Argentina, semnat la București la 24 noiembrie 1999. Lege 112/2001
26.03.2001
113. PL 674/14.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.264/2000 pentru aprobarea participării României la Fondul internațional pentru deblocarea șenalului Dunării. Lege 113/2001
29.03.2001
114. PL 410/08.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.49/1998 pentru modificarea prevederilor art.2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar. Lege 114/2001
29.03.2001
115. PL 347/29.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. Lege 115/2001
29.03.2001
116. PL 31/17.01.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2000 pentru aprobarea participării Consiliului Național al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în domeniul Audiovizualului - E.P.R.A. Lege 116/2001
29.03.2001
117. PL 50/22.01.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. Lege 117/2001
29.03.2001
118. PL 55/22.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.92/1999 pentru organizarea judecătorească Lege 118/2001
29.03.2001
119. PL 71/14.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2000 privind exceptarea de la plata accizelor a cantităților de 1000 tone de benzină și 300 tone de ulei mineral, acordate ca ajutor umanitar Republicii Moldova. Lege 119/2001
29.03.2001
120. PL 639/21.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființării culturilor de cereale păioase și efectuării arăturilor din toamna anului 2000. Lege 120/2001
29.03.2001
121. PL 646/27.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000. Lege 121/2001
29.03.2001
122. PL 638/21.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole în vederea privatizării. Lege 122/2001
29.03.2001
123. PL 53/15.03.1995 LEGE privind regimul străinilor în România. Lege 123/2001
02.04.2001
124. PL 110/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1994 privind organizarea și funcționarea Președenției României. Lege 124/2001
03.04.2001
125. PL 557/25.10.2000 LEGE pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. Lege 125/2001
03.04.2001
126. PL 40/18.01.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. Lege 126/2001
03.04.2001
127. PL 684/21.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.282/2000 pentru modificarea și completarea articolului 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Lege 127/2001
03.04.2001
128. PL 54/22.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societății Comerciale Parc - Turism S.A., a unui imobil monument istoric. Lege 128/2001
03.04.2001
129. PL 519/12.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniu privat al statului și darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român Lege 129/2001
03.04.2001
130. PL 465/22.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și ajutoarelor care se acordă personalului militar. Lege 130/2001
03.04.2001
131. PL 321/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural. Lege 131/2001
03.04.2001
132. PL 424/20.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/1999 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 1999-2000. Lege 132/2001
03.04.2001
133. PL 551/25.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.162/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie. Lege 133/2001
03.04.2001
134. PL 73/14.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2000 pentru scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Naționale. Lege 134/2001
03.04.2001
135. PL 67/14.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.110/2000 pentru aderarea României la Convenția internațională privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989. Lege 135/2001
03.04.2001
136. PL 495/29.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.146/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000. Lege 136/2001
03.04.2001
137. PL 522/12.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000. Lege 137/2001
03.04.2001
138. PL 671/13.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.261/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000. Lege 138/2001
03.04.2001
139. PL 494/29.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. Lege 139/2001
03.04.2001
140. PL 521/12.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.155/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. Lege 140/2001
03.04.2001
141. PL 670/13.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 Lege 141/2001
03.04.2001
142. PL 682/20.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.280/2000 pentru modificarea anexei nr.3/11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000. Lege 142/2001
03.04.2001
143. PL 486/27.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar. Lege 143/2001
03.04.2001
144. PL 594/07.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor Phare 2000/2001-RO9915, semnat la București, la 30 decembrie 1999. Lege 144/2001
03.04.2001
145. PL 442/08.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariații din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 145/2001
03.04.2001
146. PL 552/25.10.2000 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Român și Guvernul Macedonean privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 12 iunie 2000. Lege 146/2001
03.04.2001
147. PL 555/25.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 și la București la 14 august 2000. Lege 147/2001
03.04.2001
148. PL 424/07.09.2000 LEGE pentru aderarea României la Convenția privind elaborarea unei Farmacopee Europene, adoptată la Strasbourg la 22 iulie 1964. Lege 148/2001
03.04.2001
149. PL 171/06.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantități de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naționale. Lege 149/2001
06.04.2001
150. PL 113/21.02.2001 LEGE pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a noua Reuniune a Părților, la Montreal din 15-17 septembrie 1997. Lege 150/2001
06.04.2001
151. PL 447/09.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială SIDEX S.A. Galați. Lege 151/2001
06.04.2001
152. PL 536/17.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la București la 27 martie 2000. Lege 152/2001
06.04.2001
153. PL 109/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizații sportive internaționale și a plății cotizațiilor anuale. Lege 153/2001
06.04.2001
154. PL 108/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.234/2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) și guvernele participante la proiectul Calea Ferată Trans-Europeană (TER), privind fondul de cooperare și creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992. Lege 154/2001
06.04.2001
155. PL 90/21.02.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism. Lege 155/2001
06.04.2001
156. PL 94/21.02.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2000 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/1998 privind privatizarea societăților comerciale din turism. Lege 156/2001
06.04.2001
157. PL 410/15.10.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1999 pentru completarea prevederilor alin.l al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 157/2001
07.04.2001
158. PL 315/10.10.1997 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice. Lege 158/2001
07.04.2001
159. PL 425/20.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/1999 privind organizarea și desfășurarea celei de a doua sesiuni a examenului național de capacitate în anul 1999. Lege 159/2001
07.04.2001
160. PL 409/15.10.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1999 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe garantate de stat în lucrările de infrastructură. Lege 160/2001
07.04.2001
161. PL 450/09.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligațiuni de stat în valută de pe piața internă. Lege 161/2001
07.04.2001
162. PL 598/08.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a-5-a, semnat la București, la 30 decembrie 1999. Lege 162/2001
07.04.2001
163. PL 75/14.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului județean Iași a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Județeană Apă Canal Iași, cu garanția statului, de la banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanțarea obiectivului de investiții Retehnologizarea, modernizarea, completarea și dezvoltarea Stației de epurare a municipiului Iași. Lege 163/2001
07.04.2001
164. PL 46/18.01.2001 LEGE privind pensiile militare de stat. Lege 164/2001
07.04.2001
165. PL 583/02.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.77/2000 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) pentru finanțarea Proiectului Facilitarea Comerțului și Transportului în Sud-Estul Europei, semnat la București, la 7 iulie 2000. Lege 165/2001
09.04.2001
166. PL 453/10.11.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.177/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.142/1999 privind instituirea sistemului de plata pentru motorină, pe bază de bonuri valorice, în vederea înființarea culturilor de cereale păioase și efectuarea arăturilor din toamna anului 1999. Lege 166/2001
09.04.2001
167. PL 597/08.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare Phare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (PRE-INS FACILITY), semnat la București, 30 decembrie 1999. Lege 167/2001
09.04.2001
168. PL 296/30.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1999 privind actualizarea, în funcție de rata inflației, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice. Lege 168/2001
09.04.2001
169. PL 383/05.10.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. Lege 169/2001
09.04.2001
170. PL 556/25.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2000 pentru ratificarea Memorandum-ului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 170/2001
09.04.2001
171. Pl 262/08.09.1998 LEGE pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.31/1996 privind regimul monopolului de stat. Lege 171/2001
09.04.2001
172. PL 388/06.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect. Lege 172/2001
10.04.2001
173. PL 531/17.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.158/2000 privind aprobarea compensației de 500 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație livrat din recolta anului 2000, destinat consumului intern. Lege 173/2001
11.04.2001
174. PL 239/22.05.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2000 pentru abrogarea unor dispoziții legale cu privire la contribuția agenților economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori. Lege 174/2001
11.04.2001
175. PL 501/10.12.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.197/1999 privind unele facilități care se acordă Companiei Naționale Poșta Română - S.A. pentru plata drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflați în evidența Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații la domiciliul beneficiarilor. Lege 175/2001
11.04.2001
176. PL 323/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114/1999 pentru modificarea Anexei nr.11 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive, republicată. Lege 176/2001
11.04.2001
177. PL 361/30.06.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2000 pentru reglementarea situației patrimoniale a Băncii Comerciale Române S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfășurată de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului. Lege 177/2001
11.04.2001
178. PL 207/28.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import. Lege 178/2001
11.04.2001
179. PL 546/20.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2000 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare. Lege 179/2001
11.04.2001
180. PL 32/05.02.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.4/1999 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de organizarea Regiei Naționale a Pădurilor. Lege 180/2001
11.04.2001
181. PL 27/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 pentru constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000. Lege 181/2001
11.04.2001
182. PL 349/17.09.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/1999 pentru modificarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor în perioada 1998-2000. Lege 182/2001
11.04.2001
183. PL 26/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării. Lege 183/2001
11.04.2001
184. PL 269/30.05.2000 LEGE privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Lege 184/2001
12.04.2001
185. PL 17/30.01.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1999 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 1999. Lege 185/2001
17.04.2001
186. PL 8/16.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2001 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2001. Lege 186/2001
17.04.2001
187. PL 114/08.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate RENEL, Regiei Autonome a Gazelor Naturale ROMGAZ Mediaș și Regiei Autonome a Petrolului PETROM București. Lege 187/2001
17.04.2001
188. PL 433/24.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române. Lege 188/2001
17.04.2001
189. PL 451/19.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 189/2001
17.04.2001
190. PL 8/28.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2000 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2000. Lege 190/2001
17.04.2001
191. PL 209/23.03.2001 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001. Lege 191/2001
18.04.2001
192. Pl 2/11.01.2000 LEGE privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura. Lege 192/2001
19.04.2001
193. PL 448/09.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială Roman S.A. Brașov. Lege 193/2001
20.04.2001
194. PL 222/07.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/1999 privind unele măsuri pentru susținerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societății Comerciale "Tractorul" UTB S.A. Brașov. Lege 194/2001
20.04.2001
195. PL 404/07.12.1998 LEGEA voluntariatului. Lege 195/2001
20.04.2001
196. PL 436/08.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. Lege 196/2001
20.04.2001
197. PL 581/02.11.2000 LEGE pentru ratificarea Addendumului la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la un împrumut pe termen lung pentru suma de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993. Lege 197/2001
20.04.2001
198. PL 106/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.203/2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acțiune comunitară Tineret și plata contribuției financiare la acest program. Lege 198/2001
20.04.2001
199. PL 62/07.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit și Promovare - BANKOOP S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de Dezvoltare Industrială, în valoare de 120 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 21 martie 1995. Lege 199/2001
20.04.2001
200. PL 220/28.08.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. Lege 200/2001
20.04.2001
201. PL 171/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea AIJ/JI dintre Guvernul României și Guvernul Elveției și a Înțelegerii asupra proiectului - Proiect elvețian privind energia termică (Buzău, Pașcani), semnate la București la 8 ianuarie 1999. Lege 201/2001
20.04.2001
202. PL 172/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul pentru reforma protecției sociale și implementarea acquis-ului comunitar în sectorul social (Consensus III), semnat la București la 30 decembrie 1999. Lege 202/2001
20.04.2001
203. PL 13/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1999 privind declararea municipiului Sibiu și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național. Lege 203/2001
20.04.2001
204. PL 121/12.05.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. Lege 204/2001
20.04.2001
205. PL 233/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1998 privind constituirea Fondului de susținere a bibliotecilor din învățământ. Lege 205/2001
20.04.2001
206. PL 190/24.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecția plantelor și carantină fitosanitară. Lege 206/2001
20.04.2001
207. PL 61/07.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.271/2000 privind regimul activităților de transport, comercializare și recuperare a țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid. Lege 207/2001
20.04.2001
208. PL 381/05.10.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare unor agenți economici din minerit. Lege 208/2001
20.04.2001
209. PL 52/22.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2000 privind stingerea unei părți din datoria Companiei Naționale de Electricitate S.A. către stat cu contravaloarea energiei livrate în Republica Moldova. Lege 209/2001
20.04.2001
210. PL 439/08.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a taxei pe valoarea adăugată a unor cantități de gaze naturale provenite din import. Lege 210/2001
20.04.2001
211. PL 478/19.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată. Lege 211/2001
20.04.2001
212. PL 401/30.11.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1998 privind constituirea și utilizarea Fondului special al aviației civile. Lege 212/2001
20.04.2001
213. PL 68/14.02.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/2000 pentru modificarea art.9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 213/2001
20.04.2001
214. PL 416/02.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România. Lege 214/2001
20.04.2001
215. PL 210/01.06.1999 LEGE privind regimul general al autonomiei locale, organizarea și funcționarea administrației publice locale. Lege 215/2001
23.04.2001
216. PL 208/23.03.2001 LEGEA bugetului de stat pe anul 2001. Lege 216/2001
26.04.2001
217. PL 274/05.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2000 privind exceptarea de la plata taxei vamale, a suprataxei și a T.V.A. pentru obiectivul de investiții Incinerator - sistem de ardere și neutralizare a deșeurilor din municipiul Oradea. Lege 217/2001
30.04.2001
218. PL 234/31.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/1998 privind plata colaboratorilor externi folosiți de ministere pentru elaborarea proiectelor de coduri și a altor acte normative. Lege 218/2001
30.04.2001
219. PL 298/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiției. Lege 219/2001
30.04.2001
220. PL 15/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. Lege 220/2001
30.04.2001
221. PL 305/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea și completarea Decretului nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă. Lege 221/2001
30.04.2001
222. PL 38/18.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia. Lege 222/2001
30.04.2001
223. PL 567/30.10.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995. Lege 223/2001
30.04.2001
224. PL 439/03.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.168/1999 privind unele măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Lege 224/2001
30.04.2001
225. PL 691/30.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.296/2000 privind înființarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului. Lege 225/2001
30.04.2001
226. PL 676/14.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.268/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1998 privind dezvoltarea regională în România. Lege 226/2001
30.04.2001
227. PL 675/14.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.265/2000 privind desființarea unilaterală a regimului de vize pentru cetățenii aparținând statelor membre ale Uniunii Europene. Lege 227/2001
30.04.2001
228. PL 386/02.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar, nr.18/1999 și ale Legii nr.169/1997. Lege 228/2001
30.04.2001
229. PL 43/02.02.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României. Lege 229/2001
03.05.2001
230. PL 660/04.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.246/2000 pentru completarea art.1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 230/2001
03.05.2001
231. PL 464/22.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2000 pentru completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și a formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne. Lege 231/2001
03.05.2001
232. PL 634/21.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.202/2000 privind finanțarea continuării și finalizării lucrărilor pentru Centrul Regional pentru Prevenirea și Combaterea Infracționalității Transfrontaliere (SECI). Lege 232/2001
03.05.2001
233. PL 111/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice. Lege 233/2001
16.05.2001
234. PL 174/07.03.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1999 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 234/2001
16.05.2001
235. PL 158/07.03.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2000 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 235/2001
16.05.2001
236. PL 336/13.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Lege 236/2001
16.05.2001
237. PL 487/25.11.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.187/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare. Lege 237/2001
16.05.2001
238. PL 313/30.08.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare. Lege 238/2001
16.05.2001
239. PL 606/14.11.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare realizării de construcții cu destinația de locuințe pe un teren, proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, județul Ilfov. Lege 239/2001
16.05.2001
240. PL 163/03.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2000 privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor constituite la banca Renașterea Creditului Românesc S.A. Credit Bank. Lege 240/2001
16.05.2001
241. PL 116/08.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe. Lege 241/2001
16.05.2001
242. PL 566/30.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/2000 pentru modificarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România. Lege 242/2001
16.05.2001
243. PL 394/12.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuințe prin Agenția Națională pentru Locuințe. Lege 243/2001
16.05.2001
244. PL 388/02.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2000 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România. Lege 244/2001
16.05.2001
245. PL 213/27.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunatățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale. Lege 245/2001
16.05.2001
246. PL 403/02.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale. Lege 246/2001
16.05.2001
247. PL 225/29.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1998 privind organizarea și funcționarea Fondului Cultural Național. Lege 247/2001
16.05.2001
248. PL 212/01.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/1999 privind exceptarea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru importul de substanțe active necesare fabricării de îngrășăminte chimice și produse fitosanitare. Lege 248/2001
16.05.2001
249. PL 357/30.06.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.124/2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană. Lege 249/2001
16.05.2001
250. PL 151/24.03.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2000 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996. Lege 250/2001
16.05.2001
251. PL 661/06.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparația capitală cu modernizare pentru creșterea siguranței și capacității Centralei Hidroelectrice Porțile de Fier I. Lege 251/2001
16.05.2001
252. PL 139/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție. Lege 252/2001
16.05.2001
253. PL 270/30.06.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/1999 pentru modificarea și completarea articolului 43 din legea administrației publice locale nr.69/1991. Lege 253/2001
16.05.2001
254. PL 41/18.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.216/2000 privind reglementarea situației juridice a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condesatului și etanului. Lege 254/2001
16.05.2001
255. PL 45/18.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului. Lege 255/2001
16.05.2001
256. PL 642/23.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.213/2000 privind suspendarea la plată a taxei pe valoarea adăugată și a scutirii de la plata taxei vamale și a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei, Guvernului României. Lege 256/2001
17.05.2001
257. PL 93/29.02.2000 LEGE privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României. Lege 257/2001
22.05.2001
258. PL 316/23.06.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.80/2000 privind admiterea cu taxă în învățământul preuniversitar de stat, în licee, școli profesionale și școli de ucenici, peste cifra de școlarizare pentru care se asigură finanțare de la bugetul de stat. Lege 258/2001
22.05.2001
259. PL 93/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2000 privind acordarea unui credit Companiei Naționale de Electricitate - S.A. de către Fondul Proprietății de Stat prin Banca de Import-Export a României (EXIMBANK) S.A. pentru asigurarea finanțării parțiale a importurilor de păcură, gaze naturale și cărbune energetic, necesare realizării Programului energetic 1999-2000. Lege 259/2001
22.05.2001
260. PL 414/02.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe baza de legi speciale. Lege 260/2001
22.05.2001
261. PL 500/05.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R. exprimată în valută în titluri de stat exprimate în lei în condițiile Ordonanței nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale. Lege 261/2001
22.05.2001
262. PL 223/07.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea alineatului 3 al articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar - valutare. Lege 262/2001
22.05.2001
263. PL 239/11.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2001 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997. Lege 263/2001
22.05.2001
264. PL 189/14.03.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 264/2001
22.05.2001
265. PL 693/30.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.298/2000 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Lege 265/2001
22.05.2001
266. PL 358/30.06.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.126/2000 privind finanțarea organizării și desfășurării concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2000-2001. Lege 266/2001
23.05.2001
267. PL 264/30.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/1999 privind unele măsuri de protecție socială a cadrelor militare și a salariaților civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă,inspectoratelor generale, marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului de Interne. Lege 267/2001
23.05.2001
268. PL 137/21.04.1999 LEGE privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică sau privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului" Lege 268/2001
28.05.2001
269. PL 338/29.06.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.91/2000 privind organizarea sistemului național de formare a personalului din învățământul preuniversitar. Lege 269/2001
28.05.2001
270. PL 405/02.09.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.115/2000 privind parteneriatul social în educație și formare profesională inițială. Lege 270/2001
28.05.2001
271. PL 261/27.04.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la București la 30 ianuarie 2001. Lege 271/2001
29.05.2001
272. PL 532/17.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Națională a Pădurilor. Lege 272/2001
04.06.2001
273. PL 301/15.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/1999 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unui pian de concert marca Steinway & Sons. Lege 273/2001
04.06.2001
274. PL 680/18.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.276/2000 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. Lege 274/2001
04.06.2001
275. PL 182/13.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2000 privind finanțarea Centrului editorial și a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale. Lege 275/2001
04.06.2001
276. PL 112/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism. Lege 276/2001
04.06.2001
277. PL 132/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2000. Lege 277/2001
04.06.2001
278. PL 197/21.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit acordat Societății Comerciale Tractorul UTB - S.A. Brașov. Lege 278/2001
04.06.2001
279. PL 558/26.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2000 privind înființarea Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială General doctor aviator Victor Anastasiu. Lege 279/2001
04.06.2001
280. PL 211/03.05.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.44/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglementarea activităților din sectorul gazelor naturale. Lege 280/2001
04.06.2001
281. PL 480/19.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Lege 281/2001
04.06.2001
282. PL 89/21.02.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.77/1994 privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează. Lege 282/2001
05.06.2001
283. PL 92/21.02.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/1999 privind exceptarea unor societăți comerciale de la aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome. Lege 283/2001
05.06.2001
284. PL 354/21.09.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producția proprie a investițiilor străine. Lege 284/2001
05.06.2001
285. PL 616/17.11.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/1999 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată. Lege 285/2001
05.06.2001
286. PL 175/07.03.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.106/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar. Lege 286/2001
05.06.2001
287. PL 88/21.02.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare. Lege 287/2001
05.06.2001
288. PL 428/22.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale Loteria Română S.A. Lege 288/2001
05.06.2001
289. PL 289/15.06.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare. Lege 289/2001
05.06.2001
290. PL 104/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2000 privind unele măsuri pentru derularea creditului extern care face obiectul Hotărârii Guvernului nr.961/2000 privind aprobarea contractării de către Serviciul de Informații Externe a unui credit extern, garantat de Ministerul Finanțelor în numele statului. Lege 290/2001
05.06.2001
291. PL 91/21.02.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităților economice. Lege 291/2001
05.06.2001
292. PL 69/14.02.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizoneri. Lege 292/2001
05.06.2001
293. PL 27/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii. Lege 293/2001
05.06.2001
294. PL 452/19.09.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 294/2001
05.06.2001
295. PL 183/13.03.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale. Lege 295/2001
05.06.2001
296. PL 48/22.01.2001 LEGE privind extrădarea. Lege 296/2001
07.06.2001
297. PL 473/26.09.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/1999 privind stimularea plății obligațiilor față de bugetul de stat. Lege 297/2001
07.06.2001
298. PL 49/22.01.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale. Lege 298/2001
07.06.2001
299. PL 187/12.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/1999 privind completarea art.7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar. Lege 299/2001
07.06.2001
300. PL 101/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2000 pentru modificarea art.45 alin.(3) și (4) din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, precum și pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii. Lege 300/2001
07.06.2001
301. PL 299/15.06.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Lege 301/2001
07.06.2001
302. PL 95/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activității economice. Lege 302/2001
07.06.2001
303. PL 126/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată și modificată prin Legea nr.88/1997, și ulterior modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/1999. Lege 303/2001
07.06.2001
304. PL 107/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2000 pentru modificarea Anexei nr.2 la Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții. Lege 304/2001
07.06.2001
305. PL 191/14.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/1999 privind Programul național pentru țărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit. Lege 305/2001
07.06.2001
306. PL 672/13.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante și produse vegetale. Lege 306/2001
07.06.2001
307. PL 238/11.04.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar. Lege 307/2001
07.06.2001
308. PL 689/30.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere. Lege 308/2001
07.06.2001
309. PL 479/27.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Lege 309/2001
07.06.2001
310. PL 304/19.06.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.77/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 310/2001
18.06.2001
311. PL 481/19.11.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.185/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 311/2001
18.06.2001
312. PL 261/25.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/1999 privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 312/2001
18.06.2001
313. PL 291/16.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat. Lege 313/2001
18.06.2001
314. PL 185/13.03.2001 LEGE pentru reglementarea situației unor societăți comerciale. Lege 314/2001
18.06.2001
315. PL 205/21.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne. Lege 315/2001
18.06.2001
316. PL 221/02.04.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului Multianual de Finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001. Lege 316/2001
18.06.2001
317. PL 222/02.04.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în România, semnat la Bruxelles, la 27 februarie 2001. Lege 317/2001
18.06.2001
318. PL 248/18.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat. Lege 318/2001
18.06.2001
319. PL 500/10.12.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.195/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior -Bancorex- S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. Lege 319/2001
18.06.2001
320. PL 182/11.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii. Lege 320/2001
26.06.2001
321. PL 310/29.05.2001 LEGE privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni. Lege 321/2001
26.06.2001
322. PL 181/11.04.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă. Lege 322/2001
26.06.2001
323. PL 53/22.01.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România. Lege 323/2001
27.06.2001
324. PL 307/28.05.2001 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 324/2001
27.06.2001
325. PL 230/05.04.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. privind finanțarea Proiectului pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 și la București la 8 decembrie 2000. Lege 325/2001
28.06.2001
326. PL 269/16.09.1998 LEGEA serviciilor publice de gospodărie comunală. Lege 326/2001
28.06.2001
327. PL 203/22.03.2001 LEGE pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare înzestrării serviciului de Telecomunicații Speciale. Lege 327/2001
28.06.2001
328. PL 470/17.11.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/1999 pentru modificarea anexei nr.II/2 la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 328/2001
28.06.2001
329. PL 591/07.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.185/2000 pentru modificarea anexei nr.IV/2 din Ordonanța de urgență nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Lege 329/2001
28.06.2001
330. PL 345/29.06.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.98/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație constituite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, precum și a Legii locuinței nr.114/1996. Lege 330/2001
28.06.2001
331. PL 248/18.04.2001 LEGE pentru ratificarea Convenției între România și Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ciudad de Mexico, la 20 iulie 2000. Lege 331/2001
28.06.2001
332. PL 356/16.06.2001 LEGE privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie. Lege 332/2001
29.06.2001
333. PL 363/25.06.2001 LEGE privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții. Lege 333/2001
04.07.2001
334. PL 123/28.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești. Lege 334/2001
06.07.2001
335. PL 410/02.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.126/2000 privind continuarea realizării Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții Centrala Nuclearoelectrica Cernavodă - 5 x 700 MWe. Lege 335/2001
06.07.2001
336. PL 530/17.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat. Lege 336/2001
06.07.2001
337. PL 166/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale. Lege 337/2001
06.07.2001
338. PL 243/11.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2001 privind constituirea Comisiei de Privatizare la Societatea Comercială SIDEX - S.A. Galați. Lege 338/2001
06.07.2001
339. PL 130/13.03.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2000 pentru completarea art.5 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate. Lege 339/2001
06.07.2001
340. PL 39/18.01.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.294/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea și Formarea Profesională, precum și a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale. Lege 340/2001
06.07.2001
341. PL 130/28.02.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.273/2000 pentru modificarea Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României. Lege 341/2001
06.07.2001
342. PL 247/12.04.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, semnat la București, la 8 decembrie 2000. Lege 342/2001
06.07.2001
343. PL 365/04.07.2000 LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Băilești, județul Dolj. Lege 343/2001
06.07.2001
344. PL 340/29.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național. Lege 344/2001
06.07.2001
345. PL 409/02.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina - județul Tulcea și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național. Lege 345/2001
06.07.2001
346. PL 216/27.08.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.66/1998 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale. Lege 346/2001
06.07.2001
347. PL 163/07.03.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1998 pentru constituirea fondurilor de restructurare. Lege 347/2001
06.07.2001
348. PL 108/01.04.1999 LEGE pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului. Lege 348/2001
06.07.2001
349. PL 157/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activității Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării. Lege 349/2001
06.07.2001
350. PL 5/18.01.2000 LEGE privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Lege 350/2001
06.07.2001
351. PL 8/28.01.1999 LEGE privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități. Lege 351/2001
06.07.2001
352. PL 381/22.08.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoțiile anterioare anului 1999. Lege 352/2001
10.07.2001
353. PL 136/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum și a suprataxelor vamale pentru instalații, echipamente, utilaje și părți ale acestora, know-how, precum și combustibili energetici care sunt importați prin credite externe contractate cu garanția statului de companii și societăți naționale, instituții publice și societăți comerciale. Lege 353/2001
10.07.2001
354. PL 154/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/1999 pentru completarea art.5 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Lege 354/2001
10.07.2001
355. PL 142/28.02.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2000 privind modificarea alin.1 al art.103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr.92/1992. Lege 355/2001
10.07.2001
356. Pl 91/01.04.1998 LEGEA Patronatelor. Lege 356/2001
10.07.2001
357. PL 633/21.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.201/2000 pentru crearea cadrului instituțional necesar funcționării Centrului Regional al Inițiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere. Lege 357/2001
10.07.2001
358. PL 114/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor produse ale tehnologiei informației. Lege 358/2001
10.07.2001
359. PL 113/07.05.1997 LEGE pentru respingerea ordonanței de urgență nr.15/1997 pentru modificarea și completarea Legii privatizării societăților comerciale nr.58/1991. Lege 359/2001
10.07.2001
360. PL 272/04.05.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2001 pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești. Lege 360/2001
10.07.2001
361. PL 400/02.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale Aeroportul Internațional București-Otopeni- S.A. destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație. Lege 361/2001
10.07.2001
362. PL 463/21.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2000 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor. Lege 362/2001
10.07.2001
363. PL 75/18.02.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.5/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate. Lege 363/2001
10.07.2001
364. PL 28/31.01.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.37/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România de persoanele fizice și juridice nerezidente. Lege 364/2001
10.07.2001
365. PL 445/08.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.176/1999 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale ROMAN S.A.Brașov și TRACTORUL UTB S.A. Brașov Lege 365/2001
10.07.2001
366. PL 274/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate. Lege 366/2001
10.07.2001
367. PL 657/30.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice. Lege 367/2001
10.07.2001
368. PL 138/28.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2001 pentru modificarea Legii nr.95/1993 privind continuarea participării României la constituirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina și asigurarea resurselor de finanțare necesare. Lege 368/2001
10.07.2001
369. PL 694/30.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.299/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăților comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Lege 369/2001
10.07.2001
370. PL 292/30.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Lege 370/2001
10.07.2001
371. PL 237/11.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2000 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar și abrogarea Ordonanței Guvernului nr.130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, aprobată prin Legea nr.41/1999. Lege 371/2001
10.07.2001
372. PL 240/11.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare pe anul 2001, prin garantarea unui credit pentru S.C. Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. Lege 372/2001
10.07.2001
373. PL 258/27.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice. Lege 373/2001
10.07.2001
374. PL 259/27.04.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare. Lege 374/2001
10.07.2001
375. PL 302/25.05.2001 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Construcția și reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale autostrăzii București-Cernavodă", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000. Lege 375/2001
10.07.2001
376. PL 20/30.01.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din industrie. Lege 376/2001
10.07.2001
377. PL 230/10.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral. Lege 377/2001
10.07.2001
378. PL 28/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național. Lege 378/2001
10.07.2001
379. PL 112/01.04.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/1999 pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Lege 379/2001
10.07.2001
380. PL 19/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării creditelor garantate de Guvern în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, cu modificările și completările ulterioare. Lege 380/2001
10.07.2001
381. PL 21/30.01.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 aprobată prin Legea nr.136/1994 privind constituirea și utilizarea fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu modificările ulterioare. Lege 381/2001
10.07.2001
382. PL 304/25.05.2001 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului național DN 5 București-Giurgiu", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000. Lege 382/2001
10.07.2001
383. PL 161/31.03.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Lege 383/2001
10.07.2001
384. PL 72/14.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.204/2000 pentru modificarea art.8 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare. Lege 384/2001
10.07.2001
385. PL 134/28.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte. Lege 385/2001
10.07.2001
386. PL 146/02.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2001 privind privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești. Lege 386/2001
10.07.2001
387. PL 205/23.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2001 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar. Lege 387/2001
10.07.2001
388. PL 242/11.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2001 privind acordarea, în anul 2001, a unui sprijin direct de un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat. Lege 388/2001
10.07.2001
389. PL 170/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale. Lege 389/2001
10.07.2001
390. PL 245/11.04.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2001 pentru completarea art.31 din Legea nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții. Lege 390/2001
10.07.2001
391. PL 173/07.03.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.41/1996 privind unele măsuri pentru conversia capacităților de producție militară în producție civilă. Lege 391/2001
10.07.2001
392. PL 152/30.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1999 privind soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control și de impunere având ca obiect constatarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, a majorărilor și întârzierilor, a penalităților precum și a altor sume și măsuri. Lege 392/2001
10.07.2001
393. PL 287/10.05.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață. Lege 393/2001
10.07.2001
394. PL 96/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/1997 privind înființarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere. Lege 394/2001
10.07.2001
395. PL 242/22.05.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității precum și indemnizațiile și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului. Lege 395/2001
10.07.2001
396. PL 599/08.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/2000 privind înființarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Lege 396/2001
10.07.2001
397. PL 244/11.04.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale. Lege 397/2001
10.07.2001
398. PL 155/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2000 pentru modificarea art.5 din Legea apărării naționale a României nr.45/1994. Lege 398/2001
10.07.2001
399. PL 529/17.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activității titularilor de acorduri petroliere și subcontractanților, care desfășoară operațiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri. Lege 399/2001
10.07.2001
400. PL 162/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național. Lege 400/2001
10.07.2001
401. PL 241/11.04.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992. Lege 401/2001
10.07.2001
402. PL 137/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2000 privind înființarea Companiei Naționale Imprimeria Națională - S.A. Lege 402/2001
10.07.2001
403. PL 153/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea și transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate și a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea și respectiv, în custodia Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat. Lege 403/2001
10.07.2001
404. PL 135/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2000 privind restituirea sumelor reținute cu titlu de penalizări de 2%, pentru nerealizarea parametrilor garantați pentru blocul energetic nr.2 la Centrala termoelectrică de 2 x 330 MW - Pucheng - Republica Populară Chineză. Lege 404/2001
10.07.2001
405. PL 196/21.03.2001 LEGE pentru abrogarea art.2 din Legea nr.2/1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române. Lege 405/2001
10.07.2001
406. PL 280/09.07.1999 LEGE privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român. Lege 406/2001
10.07.2001
407. PL 340/22.10.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/1998 privind măsuri pentru oprirea subcapitalizării, prin rectificarea bilanțului contabil pe anul 1997 la Banca Română de Comerț Exterior-S.A,(Bancorex). Lege 407/2001
10.07.2001
408. PL 303/25.05.2001 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunilor Băneasa-Fetești de pe linia de cale ferată București-Constanța", semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000. Lege 408/2001
10.07.2001
409. PL 427/17.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Lege 409/2001
17.07.2001
410. PL 664/08.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.250/2000 pentru modificarea salariilor de bază pentru unele funcții prevăzute în anexele nr. I, II ,IV, și V la Ordonanța de urgență nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază, pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Lege 410/2001
18.07.2001
411. PL 260/27.04.2001 LEGE pentru abrogarea Legii nr.157/2000 privind Planul național pentru agricultură și dezvoltare rurală aferent programului SAPARD pentru cofinanțarea acestuia de la bugetul de stat. Lege 411/2001
18.07.2001
412. PL 314/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate,aparținând agenților economici din construcții. Lege 412/2001
18.07.2001
413. PL 651/27.11.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.231/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Lege 413/2001
18.07.2001
414. PL 140/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.27/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori. Lege 414/2001
18.07.2001
415. PL 692/30.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.297/2000 pentru completarea Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Lege 415/2001
18.07.2001
416. PL 270/03.05.2001 LEGE privind venitul minim garantat. Lege 416/2001
18.07.2001
417. PL 285/10.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile, situate în municipiul București, din patrimoniul Direcției Generale a Vămilor și din patrimoniul Ministerului Finanțelor Publice în proprietatea publică a statului și respectiv, în proprietatea privată a Agenției Naționale pentru Locuințe. Lege 417/2001
18.07.2001
418. PL 407/15.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.151/1999 privind stingerea unor obligații bugetare. Lege 418/2001
18.07.2001
419. PL 453/30.12.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997. Lege 419/2001
18.07.2001
420. PL 352/30.06.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.118/2000 pentru autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda o linie de credit Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Lege 420/2001
18.07.2001
421. PL 94/29.02.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.9/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de la plata impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanți străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut. Lege 421/2001
18.07.2001
422. PL 285/27.07.1999 LEGEA protejării monumentelor istorice. Lege 422/2001
18.07.2001
423. PL 192/14.03.2001 LEGE pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră. Lege 423/2001
18.07.2001
424. PL 237/22.05.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2000 privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulanțe de reanimare tip Volkswagen LT 35 TD model 1998. Lege 424/2001
18.07.2001
425. PL 319/26.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2000 privind garantarea unui plasament interbancar. Lege 425/2001
18.07.2001
426. PL 305/19.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.78/2000 privind regimul deșeurilor. Lege 426/2001
18.07.2001
427. PL 266/29.05.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic. Lege 427/2001
18.07.2001
428. PL 283/09.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/1999 privind completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat. Lege 428/2001
18.07.2001
429. PL 220/07.06.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/1999 pentru modificarea literei c) a articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestații vamale. Lege 429/2001
18.07.2001
430. PL 131/20.04.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1999 pentru completarea articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit. Lege 430/2001
18.07.2001
431. PL 568/30.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2000 privind trecerea unităților militare de protecție civilă de la Ministerul Apărării Naționale la Ministerul de Interne, precum și modificarea și completarea Legii protecției civile nr.106/1996, Ordonanței Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor și a Ordonanței de urgență nr.14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre. Lege 431/2001
18.07.2001
432. PL 100/26.03.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/1999 pentru modificarea art.17 litera B s) din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 432/2001
18.07.2001
433. PL 120/26.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a Societății Naționale de Telecomunicații Romtelecom - S.A. Lege 433/2001
18.07.2001
434. PL 655/30.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.240/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.94 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000. Lege 434/2001
18.07.2001
435. PL 382/28.08.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/2000 pentru aprobarea majorării de către România a capitalului sau autorizat deținut la Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor. Lege 435/2001
18.07.2001
436. PL 346/29.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Lege 436/2001
18.07.2001
437. PL 241/22.05.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2000 pentru completarea art.41 din Legea bancară nr.58/1998. Lege 437/2001
18.07.2001
438. PL 250/20.04.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiții și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului București, etapa a II-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 438/2001
18.07.2001
439. PL 273/04.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, precum și pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996. Lege 439/2001
18.07.2001
440. PL 156/28.03.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale Îmbunătățiri Funciare- S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare. Lege 440/2001
18.07.2001
441. PL 457/20.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă. Lege 441/2001
18.07.2001
442. PL 216/08.05.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.48/2000 privind comasarea Agenției Române de Dezvoltare și Agenției Naționale pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii cu Agenția Națională pentru Dezvoltare Regională. Lege 442/2001
18.07.2001
443. PL 161/07.03.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994, privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte. Lege 443/2001
18.07.2001
444. PL 665/08.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Lege 444/2001
18.07.2001
445. PL 240/22.05.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol. Lege 445/2001
18.07.2001
446. PL 683/21.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.281/2000 pentru prelungirea termenului prevăzut la art.25 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare. Lege 446/2001
18.07.2001
447. PL 188/14.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului a unui credit fără dobândă acordat Societății Comerciale I.C.P.P.A.M. S.A. Balotești. Lege 447/2001
18.07.2001
448. PL 129/13.03.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.14/2000 privind înființarea Formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre. Lege 448/2001
18.07.2001
449. PL 164/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia - Deva. Lege 449/2001
18.07.2001
450. PL 357/23.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea Serviciului public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare. Lege 450/2001
18.07.2001
451. PL 56/22.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase. Lege 451/2001
18.07.2001
452. PL 167/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Lege 452/2001
18.07.2001
453. PL 270/16.09.1998 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Lege 453/2001
18.07.2001
454. PL 160/07.03.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării. Lege 454/2001
18.07.2001
455. PL 204/22.03.2001 LEGE privind semnătura electronică. Lege 455/2001
18.07.2001
456. PL 636/21.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală. Lege 456/2001
18.07.2001
457. PL 105/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice. Lege 457/2001
18.07.2001
458. PL 459/21.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. Lege 458/2001
18.07.2001
459. PL 523/12.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală. Lege 459/2001
18.07.2001
460. PL 349/15.06.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. Lege 460/2001
18.07.2001
461. PL 300/06.10.1998 LEGE privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Asistenților Medicali din România. Lege 461/2001
18.07.2001
462. PL 168/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Lege 462/2001
18.07.2001
463. PL 40/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2000 privind reglemenentarea activităților din sectorul gazelor naturale. Lege 463/2001
18.07.2001
464. PL 74/15.03.1999 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive. Lege 464/2001
18.07.2001
465. PL 184/13.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile. Lege 465/2001
18.07.2001
466. PL 129/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.244/2000 privind siguranța barajelor. Lege 466/2001
18.07.2001
467. PL 193/16.03.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2001 pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2000 și a Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă. Lege 467/2001
18.07.2001
468. PL 348/17.09.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Lege 468/2001
25.07.2001
469. PL 427/27.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie - 22 decembrie 1989. Lege 469/2001
01.09.2001
470. PL 361/21.06.2001 LEGE pentru ratificarea Protocolului facultativ la Convenția cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie 2000. Lege 470/2001
20.09.2001
471. PL 356/30.06.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.122/2000 pentru completarea și modificarea Ordonanței nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 471/2001
20.09.2001
472. PL 219/30.03.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 472/2001
20.09.2001
473. PL 326/30.08.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 473/2001
20.09.2001
474. PL 355/30.06.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 474/2001
24.09.2001
475. PL 141/17.03.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și 112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 475/2001
24.09.2001
476. PL 478/26.09.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2000 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.111 și art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 476/2001
24.09.2001
477. PL 592/07.11.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.186/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.111 si art.112 din Ordonanța Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 477/2001
24.09.2001
478. PL 649/27.11.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori. Lege 478/2001
24.09.2001
479. PL 504/10.12.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.193/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Lege 479/2001
24.09.2001
480. PL 291/30.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Lege 480/2001
24.09.2001
481. PL 181/19.05.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.64/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor. Lege 481/2001
24.09.2001
482. PL 273/02.06.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori. Lege 482/2001
25.09.2001
483. PL 16/31.01.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în țară a specialiștilor tineri. Lege 483/2001
25.09.2001
484. PL 218/29.03.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit. Lege 484/2001
25.09.2001
485. PL 480/27.09.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România. Lege 485/2001
25.09.2001
486. PL 648/27.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv. Lege 486/2001
25.09.2001
487. PL 389/02.09.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/2000 privind organizarea în universități a unor formațiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulație internațională. Lege 487/2001
25.09.2001
488. PL 39/31.01.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.59/2000 privind managementul calității în învățământul superior. Lege 488/2001
25.09.2001
489. PL 342/12.06.2001 LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București, semnat la Luxemburg, la 18 decembrie 2000, și la București, la 19 decembrie 2000, pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București. Lege 489/2001
01.10.2001
490. PL 297/22.05.2001 LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Transport București, semnat la București la 6 noiembrie 2000, pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București-B. Lege 490/2001
01.10.2001
491. PL 255/24.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2001 pentru completarea art.1 din Legea nr.59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice. Lege 491/2001
01.10.2001
492. PL 232/09.04.2001 LEGE pentru completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social. Lege 492/2001
01.10.2001
493. PL 287/12.06.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2000 pentru modificarea articolului 2 litera a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale. Lege 493/2001
01.10.2001
494. PL 349/29.06.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2000 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale. Lege 494/2001
01.10.2001
495. PL 274/22.09.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.25/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție Lege 495/2001
04.10.2001
496. PL 436/30.08.2001 LEGE pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la București la 27 februarie 2001. Lege 496/2001
04.10.2001
497. PL 376/28.06.2001 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 16 noiembrie 2000. Lege 497/2001
04.10.2001
498. PL 673/14.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.263/2000 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale C.U.G. S.A. Cluj-Napoca Lege 498/2001
04.10.2001
499. PL 605/14.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.189/2000 privind stingerea unor obligații bugetare. Lege 499/2001
04.10.2001
500. PL 316/30.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente precum și plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe. Lege 500/2001
04.10.2001
501. PL 240/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.97/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 501/2001
04.10.2001
502. PL 328/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 502/2001
04.10.2001
503. PL 21/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 503/2001
04.10.2001
504. PL 298/02.10.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.25/1998 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței. Lege 504/2001
04.10.2001
505. PL 319/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății. Lege 505/2001
04.10.2001
506. PL 312/30.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2001 privind soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice. Lege 506/2001
04.10.2001
507. PL 355/15.06.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Lege 507/2001
04.10.2001
508. PL 579/02.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale, a unei drage absorbant/refulante autopropulsată, cu magazie proprie cu capacitate de 2500 m3. Lege 508/2001
04.10.2001
509. PL 314/30.05.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2001 pentru modificarea art.44 din Legea nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor. Lege 509/2001
04.10.2001
510. PL 78/18.03.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.22/1997 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.69/1991, republicată. Lege 510/2001
04.10.2001
511. PL 573/01.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/1999 pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997. Lege 511/2001
04.10.2001
512. PL 377/28.06.2001 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Program pentru managementul deșeurilor în Piatra-Neamț, semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la 23 octombrie 2000. Lege 512/2001
04.10.2001
513. PL 365/26.06.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind readmisia persoanelor care au intrat ilegal și/sau stau în mod ilegal pe teritoriile statelor lor respective, semnat la București la 4 octombrie 2000. Lege 513/2001
04.10.2001
514. PL 162/03.04.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă. Lege 514/2001
09.10.2001
515. PL 210/27.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților comerciale bancare la care statul este acționar majoritar. Lege 515/2001
09.10.2001
516. PL 407/24.07.2001 LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A. pentru finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, etapa a II-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 516/2001
09.10.2001
517. PL 404/24.07.2001 LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța - S.A. pentru finanțarea Proiectului privind mediul și infrastructura în Portul Constanța, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 517/2001
09.10.2001
518. PL 653/28.11.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privați pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, cu plata în produse agricole. Lege 518/2001
09.10.2001
519. PL 295/30.08.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante. Lege 519/2001
09.10.2001
520. PL 499/09.12.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.192/1999 privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului. Lege 520/2001
09.10.2001
521. PL 186/12.04.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/1999 privind modificarea Legii nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar. Lege 521/2001
09.10.2001
522. PL 300/30.08.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte. Lege 522/2001
09.10.2001
523. PL 167/18.06.1997 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/1997 privind regimul investițiilor străine în România. Lege 523/2001
09.10.2001
524. PL 493/29.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.189/1999 privind alocarea în anul 1999 a sumei de 50 miliarde lei Serviciului de Informații Externe. Lege 524/2001
09.10.2001
525. PL 548/23.10.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activității regiilor autonome prin vânzarea de active aflate în patrimoniul acestora. Lege 525/2001
09.10.2001
526. PL 202/22.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului. Lege 526/2001
09.10.2001
527. PL 405/24.07.2001 LEGE privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 527/2001
09.10.2001
528. PL 406/24.07.2001 LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Japoneză pentru cooperare Internațională privind Proiectul de reabilitare a căii ferate București - Constanța, semnat la București la 30 martie 2001. Lege 528/2001
09.10.2001
529. PL 687/28.12.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.285/2000 privind structurile multiculturale ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Lege 529/2001
09.10.2001
530. PL 274/04.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor cantități de gaze naturale provenite din import. Lege 530/2001
09.10.2001
531. PL 258/24.06.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/1999 privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare împrospătării acesteia. Lege 531/2001
09.10.2001
532. PL 415/02.09.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.135/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, aprobată prin Legea nr.114/1992 cu modificările și completările ulterioare. Lege 532/2001
09.10.2001
533. PL 34/31.01.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.51/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992, privind finanțarea ocrotirii sănătății. Lege 533/2001
09.10.2001
534. PL 318/30.05.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.266/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Lege 534/2001
09.10.2001
535. PL 319/30.05.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Lege 535/2001
09.10.2001
536. PL 580/02.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundației Atletismului Românesc (Fundației Române de Atletism). Lege 536/2001
09.10.2001
537. PL 102/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2000 pentru completarea anexelor nr.1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit și a anexelor nr.1 și 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2000 privind reinstituirea Ordinului Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios. Lege 537/2001
11.10.2001
538. PL 269/03.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2001 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. Lege 538/2001
11.10.2001
539. PL 343/12.06.2001 LEGE pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare. Lege 539/2001
11.10.2001
540. PL 341/12.06.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești. Lege 540/2001
11.10.2001
541. PL 317/26.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate și servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare înzestrării Serviciului de Telecomunicații Speciale. Lege 541/2001
11.10.2001
542. PL 99/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale PENTRU MERIT. Lege 542/2001
11.10.2001
543. PL 100/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2000 privind reinstituirea Ordinului Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios. Lege 543/2001
11.10.2001
544. PL 212/26.03.2001 LEGE privind accesul la informațiile de interes public. Lege 544/2001
12.10.2001
545. PL 144/28.02.2001 LEGE pentru completarea art.36 din Legea fondului funciar nr.18/1991. Lege 545/2001
17.10.2001
546. PL 190/14.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1999 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară. Lege 546/2001
17.10.2001
547. PL 156/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 547/2001
17.10.2001
548. PL 406/15.10.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.150/1999 pentru modificarea articolului 14 din Ordonanța de urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale. Lege 548/2001
17.10.2001
549. PL 620/17.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe. Lege 549/2001
17.10.2001
550. PL 133/28.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2000 pentru completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă. Lege 550/2001
17.10.2001
551. PL 12/31.01.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea și implementarea Programului Special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate și a altor zone cu dezechilibre economice și sociale. Lege 551/2001
17.10.2001
552. PL 438/30.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2001 privind înființarea Oficiilor Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie. Lege 552/2001
17.10.2001
553. PL 35/31.01.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.52/2000 pentru completarea unor dispoziții privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 553/2001
17.10.2001
554. PL 165/07.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar. Lege 554/2001
17.10.2001
555. PL 354/15.06.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere. Lege 555/2001
17.10.2001
556. PL 395/02.07.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2001 privind mandatarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului să vândă acțiunile Oficiului pentru Recuperarea Creanțelor Bancare, deținute de acesta la Societatea Comercială Șantierul Naval - S.A. Constanța, inclusă în proiectul componenta Privatizarea a 50 de societăți comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete, din cadrul PSAL. Lege 556/2001
17.10.2001
557. PL 12/31.01.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.6/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1991 privind impozitul pe salarii. Lege 557/2001
17.10.2001
558. PL 71/16.02.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/1999 privind modificarea Ordonanței de urgență nr.93/1999 pentru finanțarea repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigație maritime NAVROM-S.A. Constanța și ROMLINE-S.A. Constanța. Lege 558/2001
17.10.2001
559. PL 70/16.02.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/1999 privind aprobarea finanțării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante și pentru menținerea în siguranță a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigației maritimă NAVROM-S.A. Constanța și ROMLINE-S.A. Constanța. Lege 559/2001
17.10.2001
560. PL 238/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1998 pentru modificarea anexelor nr.1 si 2 la Legea Telecomunicațiilor nr.74/1996. Lege 560/2001
17.10.2001
561. PL 206/23.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare. Lege 561/2001
17.10.2001
562. PL 322/30.05.2001 LEGE privind completarea articolului 2 din Decretul nr.343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947. Lege 562/2001
17.10.2001
563. PL 103/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2000 pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Lege 563/2001
19.10.2001
564. PL 31/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial. Lege 564/2001
19.10.2001
565. PL 168/06.04.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare. Lege 565/2001
19.10.2001
566. PL 508/10.12.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă. Lege 566/2001
19.10.2001
567. PL 493/12.09.2001 LEGE pentru ratificarea Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate, la Convenția privind drepturile copilului, semnat la 6 septembrie 2000. Lege 567/2001
17.10.2001
568. PL 352/15.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive. Lege 568/2001
19.10.2001
569. PL 353/15.06.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.274/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive. Lege 569/2001
17.10.2001
570. PL 403/17.07.2001 LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate, semnat la București la 24 iunie 2001. Lege 570/2001
19.10.2001
571. PL 223/02.04.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2001 privind prelungirea valabilității Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import. Lege 571/2001
19.10.2001
572. PL 358/23.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1999 privind trecerea Biroului Român de Metrologie Legală din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului Lege 572/2001
19.10.2001
573. PL 390/08.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații. Lege 573/2001
19.10.2001
574. PL 47/18.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor. Lege 574/2001
19.10.2001
575. PL 5/04.01.2001 LEGE privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a Zone de risc natural. Lege 575/2001
19.10.2001
576. PL 335/13.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter fiscal și îmbunătățirea realizării și colectării veniturilor statului. Lege 576/2001
22.10.2001
577. PL 668/08.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor financiare față de Banca Națională a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe. Lege 577/2001
22.10.2001
578. PL 390/29.06.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2001 pentru pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole S.A. Lege 578/2001
24.10.2001
579. PL 137/16.03.2000 LEGE privind declararea municipiului Hunedoara Oraș martir al Revoluției din decembrie 1989. Lege 579/2001
31.10.2001
580. PL 366/04.07.2000 LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Moinești, județul Bacău. Lege 580/2001
31.10.2001
581. PL 364/04.07.2000 LEGE privind declararea ca municipiu a orașului Salonta, județul Bihor. Lege 581/2001
31.10.2001
582. PL 497/12.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001. Lege 582/2001
31.10.2001
583. PL 498/12.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și furnizarea de facilități pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecția fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001. Lege 583/2001
31.10.2001
584. PL 496/12.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001. Lege 584/2001
31.10.2001
585. PL 495/12.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001. Lege 585/2001
31.10.2001
586. PL 437/30.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2001 pentru aprobarea plății contribuției României la Centrul Regional pentru Combaterea Criminalității Transfrontaliere (SECI). Lege 586/2001
31.10.2001
587. PL 490/10.09.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului de amendament dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Londra, la 6 iulie 2001, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea "Proiectului privind conservarea energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997. Lege 587/2001
31.10.2001
588. PL 128/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea Publică nr.480 din 1992, precum și achitarea dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote părți. Lege 588/2001
31.10.2001
589. PL 486/07.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/1999 pentru modificarea art.47 alin.(1) și (2) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996. Lege 589/2001
31.10.2001
590. PL 449/30.12.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.66/1998 pentru regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr.20/1996 și dobânzilor aferente acestor credite. Lege 590/2001
31.10.2001
591. PL 483/07.09.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2000 privind prelungirea termenului pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, potrivit Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996. Lege 591/2001
31.10.2001
592. PL 487/07.09.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/1998 pentru modificarea art.47 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996. Lege 592/2001
31.10.2001
593. PL 227/16.05.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate. Lege 593/2001
31.10.2001
594. PL 613/17.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol. Lege 594/2001
31.10.2001
595. PL 313/30.05.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale. Lege 595/2001
31.10.2001
596. PL 131/28.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române. Lege 596/2001
31.10.2001
597. PL 397/02.07.2001 LEGE privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre. Lege 597/2001
31.10.2001
598. PL 507/09.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical Lege 598/2001
31.10.2001
599. PL 396/02.07.2001 LEGE privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier național și transmiterea acestora în proprietatea publică a orașului Bușteni și în administrarea Consiliului local Bușteni. Lege 599/2001
31.10.2001
600. PL 169/07.03.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru achiziționarea metalelor neferoase, aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile. Lege 600/2001
31.10.2001
601. PL 335/29.06.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN). Lege 601/2001
31.10.2001
602. PL 484/07.09.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996. Lege 602/2001
31.10.2001
603. PL 127/28.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.237/2000 pentru modificarea Legii nr.21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor. Lege 603/2001
31.10.2001
604. PL 191/24.05.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/1999 pentru completarea articolului 25 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar. Lege 604/2001
31.10.2001
605. PL 392/02.07.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.259/2000 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar. Lege 605/2001
31.10.2001
606. PL 317/30.05.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2000 privind protejarea monumentelor istorice. Lege 606/2001
31.10.2001
607. PL 366/26.06.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2001 pentru modificarea alineatului 2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege 607/2001
31.10.2001
608. PL 293/16.05.2001 LEGE privind evaluarea conformității produselor. Lege 608/2001
31.10.2001
609. PL 485/07.09.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996. Lege 609/2001
31.10.2001
610. PL 251/20.04.2001 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2001 privind modificarea și completarea art.43 din Legea educației fizice și sportului, nr.69/2000. Lege 610/2001
31.10.2001
611. PL 267/29.05.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.60/2000 pentru modificarea alineatului 2 al art.74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege 611/2001
31.10.2001
612. PL 97/21.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Legii nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Lege 612/2001
31.10.2001
613. PL 353/30.06.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2000 pentru completarea aliniatului 2 al articolului 74 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2000. Lege 613/2001
31.10.2001
614. PL 334/07.06.2001 LEGE privind schimbarea denumirii comunei UNIREA, județul Hunedoara. Lege 614/2001
31.10.2001
615. PL 522/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind participarea României la programele comunitare LEONARDO DA VINCI II, SOCRATES II, Youth for Europe și la Al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice - RO 0001, semnat la București la 27 iulie 2000. Lege 615/2001
07.11.2001
616. PL 524/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: Întreprinderi mici și mijlocii, Egalitatea șanselor între femei și bărbați, SAVE II, Prevenirea SIDA și a altor câteva boli contagioase - RO 0009, semnat la București la 29 decembrie 2000. Lege 616/2001
07.11.2001
617. PL 526/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 (RO 004-RO 007), semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 617/2001
07.11.2001
618. PL 521/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0003, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 618/2001
07.11.2001
619. PL 513/20.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 619/2001
07.11.2001
620. PL 360/21.06.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Bosnia și Herțegovina privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Sarajevo, la 20 februarie 2001. Lege 620/2001
07.11.2001
621. PL 303/19.06.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.75/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată. Lege 621/2001
07.11.2001
622. PL 500/12.09.2001 LEGE pentru ratificarea Actului Final al negocierilor de adoptare a Acordului între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua Europeană de Informare și Observare a Mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles, la 9 octombrie 2000, și a Acordului între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenția Europeană de Mediu și la Rețeaua Europeană pentru Informare și Observare a Mediului. Lege 622/2001
07.11.2001
623. PL 518/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare și constituirea unei stații de epurare a apelor uzate în Municipiul Brăila, România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 623/2001
07.11.2001
624. PL 29/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii și comercializării neautorizate a fonogramelor. Lege 624/2001
07.11.2001
625. PL 445/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2001 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare din fondurile Facilității globale de mediu (FGM) pentru finanțarea Proiectului Managementul Conservării Biodiversității, în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.47/1999. Lege 625/2001
07.11.2001
626. PL 525/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2000-RO 0002 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria, semnat la București la 6 noiembrie 2000. Lege 626/2001
07.11.2001
627. PL 418/20.10.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.154/1999 pentru modificarea articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A. Lege 627/2001
07.11.2001
628. PL 406/02.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială. Lege 628/2001
13.11.2001
629. PL 320/30.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Lege 629/2001
13.11.2001
630. PL 74/14.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/2000 pentru completarea punctului V al articolului 17 din Legea nr.40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne. Lege 630/2001
16.11.2001
631. PL 543/20.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Lege 631/2001
16.11.2001
632. PL 29/30.01.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole și instalații pentru irigat din producția internă. Lege 632/2001
16.11.2001
633. PL 306/25.05.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import. Lege 633/2001
16.11.2001
634. PL 339/22.10.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/1998 privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior-S.A., potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 decembrie 1989. Lege 634/2001
16.11.2001
635. PL 379/29.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2001 privind constituirea și utilizarea Fondului România. Lege 635/2001
16.11.2001
636. PL 387/29.06.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2001 pentru completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/2001 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import. Lege 636/2001
16.11.2001
637. PL 402/12.07.2001 LEGE pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind rezolvarea definitivă a drepturilor financiare reciproce între România și Republica Bulgaria. Lege 637/2001
16.11.2001
638. PL 408/24.07.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori între România și Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri și băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles, la 22 martie 2001. Lege 638/2001
16.11.2001
639. PL 449/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/2001 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere privind controlul statului portului în regiunea Mării Negre, semnat la Istanbul la 7 aprilie 2000. Lege 639/2001
16.11.2001
640. PL 462/21.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free. Lege 640/2001
16.11.2001
641. PL 511/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2001 pentru ratificarea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind înființarea, funcționarea și exploatarea în România a unei stații de monitorizare a seismelor, semnat la Baza Aeriană Patrick, Florida - SUA la 28 septembrie 2000. Lege 641/2001
16.11.2001
642. PL 514/20.09.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la București la 2 aprilie 2001. Lege 642/2001
16.11.2001
643. PL 545/20.10.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă. Lege 643/2001
16.11.2001
644. PL 559/26.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă LOCATO. Lege 644/2001
16.11.2001
645. PL 602/09.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2000 pentru modificarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României. Lege 645/2001
16.11.2001
646. PL 681/19.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.277/2000 privind compensarea unor obligații ale unor agenți economici din domeniul transporturilor feroviare. Lege 646/2001
16.11.2001
647. PL 514/11.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.66/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Lege 647/2001
16.11.2001
648. PL 494/12.09.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deșeurilor în Piatra Neamț, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000. Lege 648/2001
19.11.2001
649. PL 36/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor. Lege 649/2001
20.11.2001
650. PL 115/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofițeri Lege 650/2001
20.11.2001
651. PL 116/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiștri militari și subofițeri. Lege 651/2001
20.11.2001
652. PL 371/27.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege 652/2001
20.11.2001
653. PL 299/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier, prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010. Lege 653/2001
20.11.2001
654. Pl 252/20.04.2001 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.103/1996 a fondului cinegetic și a protecției vânatului. Lege 654/2001
20.11.2001
655. PL 658/30.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.243/2000 privind protecția atmosferei. Lege 655/2001
20.11.2001
656. PL 382/29.06.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri și servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naționale. Lege 656/2001
20.11.2001
657. PL 159/07.03.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.56/2000 privind reglementarea depozitării cerealelor și semințelor oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru acestea, precum și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. Lege 657/2001
20.11.2001
658. PL 337/08.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2001 privind aprobarea achiziției unui imobil de către Regia Autonomă Monitorul Oficial. Lege 658/2001
20.11.2001
659. PL 502/05.10.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.150/2000 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței. Lege 659/2001
20.11.2001
660. PL 378/29.06.2001 LEGE pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Macedonia, semnat la București, la 30 aprilie 2001. Lege 660/2001
20.11.2001
661. PL 686/27.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Lege 661/2001
20.11.2001
662. PL 82/23.02.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 662/2001
20.11.2001
663. PL 531/25.09.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993. Lege 663/2001
20.11.2001
664. PL 512/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2001 pentru aprobarea Scrisorii de Înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001. Lege 664/2001
20.11.2001
665. PL 425/24.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului "Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 665/2001
20.11.2001
666. PL 424/24.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului Mureș, localizare în județul Arad, România" semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 666/2001
20.11.2001
667. PL 426/24.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru proiectul tehnic și documentația de licitație pentru secțiunea Drobeta Turnu Severin-Lugoj a drumului național nr.6 și studiile aferente, (a doua fază a proiectului Craiova-Lugoj)", semnat la Bruxelles la 7 martie 2001 și la București la 1 iunie 2001. Lege 667/2001
20.11.2001
668. PL 124/28.02.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.70/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Lege 668/2001
20.11.2001
669. PL 669/08.12.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.257/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr.125/2000. Lege 669/2001
20.11.2001
670. PL 541/25.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999). Lege 670/2001
20.11.2001
671. PL 539/25.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2001 pentru ratificarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la București la 8 iunie 2001 și la Washington la 19 iunie 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul dintre Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în numele Agenției de Implementare a Facilității Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 și la București la 23 februarie 2000. Lege 671/2001
20.11.2001
672. PL 475/26.09.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/1999 pentru aprobarea aranjamentului Stand-by dintre Guvernul României și Fondul Monetar Internațional și al Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internațional. Lege 672/2001
20.11.2001
673. PL 515/20.09.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București la 19 octombrie 2000. Lege 673/2001
20.11.2001
674. PL 532/25.09.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Indonezia privind serviciile aeriene, semnat la Jakarta la 7 septembrie 1993. Lege 674/2001
20.11.2001
675. PL 527/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2001 pentru ratificarea anexei nr.4 la Memorandumul de înțelegere privind Programul de cooperare economică, Programul PSO pentru aderare și Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României și Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la București la 23 martie 2001. Lege 675/2001
20.11.2001
676. PL 286/10.05.2001 LEGE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor. Lege 676/2001
20.11.2001
677. PL 292/16.05.2001 LEGE pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Lege 677/2001
20.11.2001
678. PL 478/05.09.2001 LEGE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane. Lege 678/2001
20.11.2001
679. PL 520/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanțare PHARE RO 9916 dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, semnat la București la 27 iulie 2000. Lege 679/2001
20.11.2001
680. PL 566/11.10.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 27 octombrie 1997. Lege 680/2001
20.11.2001
681. PL 431/29.08.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 8 iulie 1994. Lege 681/2001
20.11.2001
682. PL 429/28.08.2001 LEGE pentru ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981. Lege 682/2001
28.11.2001
683. PL 364/26.06.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind readmisia cetățenilor proprii și a străinilor semnat la Zagreb, la 30 septembrie 2000. Lege 683/2001
28.11.2001
684. PL 95/29.02.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.10/2000 privind selectarea și plata specialiștilor care prestează servicii de consultanță necesare realizării programelor PSAL și PIBL finanțate de Banca Mondială, a programului RICOP finanțat de Uniunea Europeană precum și a programelor pentru continuarea acestora. Lege 684/2001
28.11.2001
685. PL 350/17.09.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații pentru irigat din producția internă. Lege 685/2001
28.11.2001
686. PL 381/29.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri din import. Lege 686/2001
28.11.2001
687. PL 529/30.12.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.202/1999 pentru modificarea Ordonanței nr.118/1999 privind achizițiile publice. Lege 687/2001
28.11.2001
688. PL 242/31.08.1998 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/1998 privind majorarea capitalului social al societăților bancare la care statul este acționar majoritar. Lege 688/2001
28.11.2001
689. PL 226/29.08.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței NMT și stabilirea taxei aferente. Lege 689/2001
28.11.2001
690. Pl 407/08.12.1998 LEGE privind acordarea titlului de Oraș Martir, municipiului Reșița. Lege 690/2001
28.11.2001
691. PL 453/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2001 pentru modificarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic. Lege 691/2001
28.11.2001
692. PL 336/29.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind majorarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale Tractorul-UTB-S.A. Brașov, MAT-S.A. Miercurea - Ciuc și ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea de 2000 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a Imbunătățirilor Funciare. Lege 692/2001
28.11.2001
693. PL 286/29.09.1998 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum și unele măsuri privind acreditarea organismelor de certificare și a laboratoarelor. Lege 693/2001
28.11.2001
694. PL 150/24.03.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2000 privind aprobarea participației statului la capitalul social de la societățile comerciale TRACTORUL - UTB S.A. Brașov, MAT - S.A. Craiova, HART - S.A. Miercurea Ciuc și ARO - S.A. Câmpulung Muscel, precum și alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat, Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare. Lege 694/2001
28.11.2001
695. PL 428/28.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2001 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris, la 17 august 2001 și la București, la 20 august 2001. Lege 695/2001
28.11.2001
696. PL 448/31.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția internațională pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972. Lege 696/2001
03.12.2001
697. PL 447/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația europeană de telecomunicații prin satelit EUTELSAT, adoptate la cea de-a 26-a Sesiune a Adunării Părților (Cardiff, mai 1999). Lege 697/2001
03.12.2001
698. PL 451/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2001 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) și a Instrumentului de amendare a Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998. Lege 698/2001
03.12.2001
699. PL 439/31.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenția referitoare la Regulamentul internațional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra la 20 octombrie 1972. Lege 699/2001
03.12.2001
700. PL 452/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenția privind Organizația internațională de telecomunicații maritime prin sateliți INMARSAT, adoptate la cea de-a 12-a Sesiune a Adunării Părților (Londra, aprilie 1998). Lege 700/2001
03.12.2001
701. PL 446/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizația internațională de telecomunicații prin sateliți INTELSAT, adoptate la cea de-a 25-a Sesiune a Adunării Părților (Washington, noiembrie 2000) Lege 701/2001
03.12.2001
702. PL 287/10.08.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A. Lege 702/2001
03.12.2001
703. PL 526/30.12.1999 LEGE privind răspunderea civilă pentru daune nucleare. Lege 703/2001
03.12.2001
704. PL 327/04.06.2001 LEGE privind asistența judiciară internațională în materie penală. Lege 704/2001
03.12.2001
705. PL 268/03.05.2001 LEGE privind sistemul național de asistență socială. Lege 705/2001
03.12.2001
706. PL 420/16.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe. Lege 706/2001
03.12.2001
707. PL 456/31.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții. Lege 707/2001
03.12.2001
708. PL 343/29.06.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2000 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidență informatizată a persoanei. Lege 708/2001
03.12.2001
709. PL 656/30.11.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.241/2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcții în afara Ministerului de Interne în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României. Lege 709/2001
03.12.2001
710. PL 678/14.12.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligațiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populației către asociațiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000 - martie 2001. Lege 710/2001
03.12.2001
711. PL 533/17.10.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi. Lege 711/2001
03.12.2001
712. PL 647/27.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.224/2000 pentru modificarea alin.1-3 ale art.37 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993. Lege 712/2001
03.12.2001
713. PL 635/21.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995. Lege 713/2001
03.12.2001
714. PL 351/17.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești. Lege 714/2001
03.12.2001
715. PL 441/31.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenția internațională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.784(19), la Londra, la 23 noiembrie 1995. Lege 715/2001
03.12.2001
716. PL 339/11.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului Geothermie Călimănești. Lege 716/2001
04.12.2001
717. PL 336/08.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare personalului ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice. Lege 717/2001
04.12.2001
718. PL 121/14.04.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea Băncii Române de Comerț Exterior-BANCOREX S.A. în vederea privatizării. Lege 718/2001
04.12.2001
719. PL 417/02.09.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind măsuri de susținere a învățământului privat. Lege 719/2001
04.12.2001
720. PL 539/19.10.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat. Lege 720/2001
04.12.2001
721. PL 346/12.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome Locato în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. Lege 721/2001
04.12.2001
722. PL 360/24.09.1999 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență nr.138/1999 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat. Lege 722/2001
04.12.2001
723. PL 450/30.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior-BANCOREX S.A. în vederea privatizării. Lege 723/2001
04.12.2001
724. PL 440/31.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2001 pentru acceptarea Codului internațional pentru transportul în siguranță al cerealelor în vrac (Codul internațional pentru cereale), adoptat prin Rezoluția M.S.C.23(59) a Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale, la Londra la 23 mai 1991. Lege 724/2001
04.12.2001
725. PL 659/04.12.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici Lege 725/2001
04.12.2001
726. PL 297/30.08.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Româna S.A. Lege 726/2001
04.12.2001
727. PL 338/13.09.1999 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț-Exterior Bancorex S.A. modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.63/1999. Lege 727/2001
04.12.2001
728. PL 97/29.02.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior-Bancorex - S.A., și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română S.A. Lege 728/2001
04.12.2001
729. PL 275/01.07.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole S.A. Lege 729/2001
04.12.2001
730. PL 41/31.01.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. Lege 730/2001
04.12.2001
731. PL 182/19.05.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.65/1999 privind salarizarea personalului Agenției de valorificare a Activelor Bancare. Lege 731/2001
04.12.2001
732. PL 386/29.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001. Lege 732/2001
04.12.2001
733. PL 685/21.12.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al societății de Strategie pentru Piața de Gros S.R.L. București. Lege 733/2001
04.12.2001
734. PL 460/31.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe. Lege 734/2001
04.12.2001
735. PL 296/18.05.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2001 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/2000 privind statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică. Lege 735/2001
04.12.2001
736. PL 436/28.10.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.163/1999 privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare restructurare financiară și operațională a Băncii Agricole S.A. în vederea privatizării. Lege 736/2001
04.12.2001
737. PL 362/22.06.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2001 pentru modificarea art.14 alin (1) lit.e) din Ordonanța Guvernului nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor în România. Lege 737/2001
04.12.2001
738. PL 305/25.05.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2001 pentru completarea articolului 152 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001. Lege 738/2001
04.12.2001
739. PL 413/08.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2001 privind organizarea celei de-a XI-a ediții a cursurilor de vară destinate tinerilor diplomați români și străini, sub egida Fundației Europene Titulescu. Lege 739/2001
06.12.2001
740. PL 411/01.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2001 privind aprobarea și implementarea programului special de dezvoltare turistică a zonei Sighișoara. Lege 740/2001
06.12.2001
741. PL 538/25.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2001 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor importuri necesare Sucursalei ROMAG-PROD din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare. Lege 741/2001
06.12.2001
742. PL 534/25.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Lege 742/2001
06.12.2001
743. PL 563/10.10.2001 LEGEA bugetului de stat pe anul 2002. Lege 743/2001
06.12.2001
744. PL 564/10.10.2001 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002. Lege 744/2001
06.12.2001
745. PL 475/05.09.2001 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind crearea unei linii directe de ferry-boat între Samsun și Constanța, semnat la Ankara la 15 iulie 1996. Lege 745/2001
07.12.2001
746. PL 505/14.09.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului privind privilegiile și imunitățile acordate Comisiei pentru protecția mediului marin al Mării Negre, semnat la Istanbul, la 28 aprilie 2000. Lege 746/2001
07.12.2001
747. PL 476/05.09.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul României și Guvernul Republicii Namibia, semnat la București la 3 iulie 1996. Lege 747/2001
07.12.2001
748. PL 477/05.09.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Maroc privind transporturile rutiere internaționale și a Protocolului la acesta, semnate la București, la 25 aprilie 1996. Lege 748/2001
07.12.2001
749. PL 422/24.08.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaționale și știițifice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la București la 26 octombrie 2000. Lege 749/2001
13.12.2001
750. PL 444/31.08.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2001 privind acceptarea Anexei III, amendată, și a unor amendamente la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78). Lege 750/2001
13.12.2001
751. PL 675/04.12.2001 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 751/2001
27.12.2001
752. PL 624/01.11.2001 LEGE privind organizarea și funcționarea Academiei Române. Lege 752/2001
27.12.2001
753. PL 322/30.08.1999 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.113/1999 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor. Lege 753/2001
27.12.2001
754. PL 617/17.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici. Lege 754/2001
27.12.2001
755. PL 474/19.11.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România. Lege 755/2001
27.12.2001
756. PL 328/04.06.2001 LEGE asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate. Lege 756/2001
27.12.2001
757. PL 473/04.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2001 pentru modificarea alineatului 1 al articolului 7 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993. Lege 757/2001
27.12.2001
758. PL 455/28.08.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. Lege 758/2001
27.12.2001
759. PL 423/24.08.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000. Lege 759/2001
28.12.2001
760. PL 321/30.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală. Lege 760/2001
29.12.2001
761. PL 594/19.10.2001 LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.131/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat. Lege 761/2001
29.12.2001
762. PL 542/25.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1998 privind regimul de confecționare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere. Lege 762/2001
29.12.2001
763. PL 601/23.10.2001 LEGE pentru modificarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deținute de Președenția României, Camera Deputaților, Senat, Guvern, ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecție și Pază, Curtea Supremă de Justiție și celelalte instanțe judecătorești, parchetele de pe lângă aceste instanțe, precum și de alte unități din sistemul justiției. Lege 763/2001
29.12.2001
764. PL 504/14.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2001 pentru pentru scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare modernizării Complexului Sportiv Dinamo București. Lege 764/2001
29.12.2001
765. PL 614/17.11.2000 LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență nr.197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. Lege 765/2001
29.12.2001
766. PL 281/09.06.2000 LEGE pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989. Lege 766/2001
29.12.2001
767. PL 98/21.02.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2000 privind decorația Crucea Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste. Lege 767/2001
29.12.2001
768. PL 545/26.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii. Lege 768/2001
29.12.2001
769. PL 569/11.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome. Lege 769/2001
29.12.2001
770. PL 643/27.11.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.215/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război. Lege 770/2001
29.12.2001
771. PL 466/22.09.2000 LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii, de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere. Lege 771/2001
29.12.2001
772. PL 536/25.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva, la 8 octombrie 1987. Lege 772/2001
29.12.2001
773. PL 290/16.05.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/1998 privind organizarea activității de asistență medicală și psihologică a personalului din transporturi cu atribuții în siguranța circulației și a navigației și înființarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor. Lege 773/2001
29.12.2001
774. PL 141/28.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/1999 pentru modificarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale. Lege 774/2001
29.12.2001
775. PL 471/04.09.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.117/1999 privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire. Lege 775/2001
29.12.2001
776. PL 276/24.09.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1998 pentru abrogarea art.27 din Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare - dezvoltare. Lege 776/2001
29.12.2001
777. PL 600/23.10.2001 LEGE pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de Cooperare Navală în Marea Neagră, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001. Lege 777/2001
29.12.2001
778. PL 399/03.07.2001 LEGE privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare. Lege 778/2001
29.12.2001
779. PL 523/20.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.46/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare PHARE dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la participarea României în anul 2001 la programele comunitare: LIFE III, Al cincilea program cadru în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, Fiscalis Leonardo Da Vinci II, Socrates II, Youth și Cultura 2000 - RO 0011, semnat la București la 21 decembrie 2000. Lege 779/2001
29.12.2001
780. PL 605/23.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2001 privind reglementarea situației creanțelor Băncii Naționale a României și Casei de Economii și Consemnațiuni față de Banca Dacia Felix - S.A. Lege 780/2001
29.12.2001
781. PL 16/30.01.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1999 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar. Lege 781/2001
29.12.2001
782. PL 373/11.11.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.55/1998 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.12/1993 privind achizițiile publice. Lege 782/2001
29.12.2001
783. PL 228/16.05.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale. Lege 783/2001
29.12.2001
784. PL 537/25.09.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/2001 pentru modificarea art.4 alin.(6) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit și a art.15 și 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 784/2001
29.12.2001
785. PL 51/22.01.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2000 privind aprobarea efectuării unei donații către Muzeul Memorial pour la Paix din Caen, Franța. Lege 785/2001
29.12.2001
786. PL 434/24.12.1998 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 786/2001
29.12.2001
787. PL 18/31.01.1998 LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă. Lege 787/2001
29.12.2001
788. PL 221/10.05.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată. Lege 788/2001
29.12.2001
789. PL 695/30.12.2000 LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.300/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobată prin Legea nr.99/2000. Lege 789/2001
29.12.2001
790. PL 363/24.09.1999 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităților prin bănci comerciale. Lege 790/2001
29.12.2001
791. PL 26/31.01.2000 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) Lege 791/2001
29.12.2001
792. PL 593/19.10.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/1997 privind regimul investițiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat. Lege 792/2001
29.12.2001
793. PL 616/25.10.2001 LEGE privind retragerea României din Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului din nord-vestul Oceanului Atlantic, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1978. Lege 793/2001
29.12.2001
794. PL 125/28.02.2001 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă. Lege 794/2001
29.12.2001
795. PL 186/13.03.2001 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2000 privind desfășurarea activității de realizare și de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei de către persoanele fizice și juridice autorizate pe teritoriul României. Lege 795/2001
29.12.2001
796. PL 376/04.07.2000 LEGE privind schimbarea denumirii satului Schela, comuna Trivalea-Moșteni, județul Teleorman, în Deparați și declararea acestuia comună. Lege 796/2001
29.12.2001

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro