Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Devenite legi cu numar/an:*/1997

Numar înregistrari gasite: 144
  Numar Titlu Stadiu
1. PL 5/17.01.1997 LEGE pentru modificarea articolului 330(1) din Codul de procedură civilă. Lege 17/1997
17.02.1997
2. PL 7/17.01.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 iunie 1996. Lege 25/1997
12.03.1997
3. PL 8/17.01.1997 LEGE privind ratificarea Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996. Lege 26/1997
12.03.1997
4. PL 25/03.02.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/1997 pentru amânarea plății ultimei tranșe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporația Financiară Internațională - C.F.I. - prevăzută de Legea nr.11/1992. Lege 37/1997
31.03.1997
5. PL 22/31.01.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr.102/1996. Lege 44/1997
01.04.1997
6. PL 35/14.02.1997 LEGE pentru modificarea art.126 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.69/1991. Lege 50/1997
09.04.1997
7. PL 21/30.01.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea noțiunii de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte, și comunitățile europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Lege 51/1997
09.04.1997
8. PL 41/24.02.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare în valoare de 50 milioane dolari SUA, semnat la Washington la 2 octombrie 1996. Lege 52/1997
09.04.1997
9. PL 43/24.02.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/1997 privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Rezoluției nr.59/15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat și a subscripției la capitalul autorizat. Lege 53/1997
09.04.1997
10. PL 24/03.02.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1997 privind stabilirea plafonului de îndatorare externă a României pe anul 1997. Lege 61/1997
16.04.1997
11. PL 69/20.03.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.6/1997 privind constituirea, la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației, a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole. Lege 62/1997
21.04.1997
12. PL 40/21.02.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena, la 23 februarie 1996. Lege 63/1997
21.04.1997
13. PL 17/22.01.1997 LEGE privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior, promoțiile 1996 și 1997, de a susține examenul de finalizare a studiilor la unitățile și instituțiile din învățământul de stat. Lege 64/1997
21.04.1997
14. PL 4/17.01.1997 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Lege 65/1997
21.04.1997
15. PL 34/12.02.1997 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1991 privind regimul investițiilor străine. Lege 68/1997
25.04.1997
16. PL 49/27.02.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.3/1997 privind produsele și serviciile regiilor autonome, ale activităților cu caracter de monopol natural, precum și ale activităților economice supuse unui regim special pentru care prețurile și tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurenței. Lege 69/1997
29.04.1997
17. PL 65/17.03.1997 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Lege 71/1997
29.04.1997
18. PL 64/17.03.1997 LEGEA bugetului de stat pe anul 1997. Lege 72/1997
29.04.1997
19. PL 54/04.03.1997 LEGE privind acordarea unei compensații bănești pentru acoperirea creșterii prețului pâinii, în perioada martie - august 1997. Lege 73/1997
09.05.1997
20. PL 42/24.02.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administrației Naționale a Drumurilor și reabilitarea drumurilor) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 20 noiembrie 1995 și a Acordului de împrumut (proiectul de reabilitare a drumurilor II) dintre România și Banca Europeană de Investiții și Administrația Națională a Drumurilor, semnat la Luxemburg la 23 octombrie 1996. Lege 74/1997
09.05.1997
21. PL 267/19.12.1996 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996. Lege 77/1997
09.05.1997
22. PL 6/17.01.1997 LEGE pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat. Lege 79/1997
09.05.1997
23. PL 23/03.02.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1996 referitoare la prelungirea aplicării unor măsuri prevăzute la art.25 alin.(1) și la art.27 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.51/1996. Lege 82/1997
15.05.1997
24. PL 92/14.04.1997 LEGE pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar. Lege 83/1997
21.05.1997
25. PL 52/04.03.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta prin Ministerul Finanțelor, în numele și contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligațiuni în valută de pe piețele externe de capital. Lege 84/1997
21.05.1997
26. PL 68/20.03.1997 LEGE privind acceptarea de către România a Codului Internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul Internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993. Lege 85/1997
28.05.1997
27. PL 36/15.02.1997 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială. Lege 86/1997
28.05.1997
28. PL 53/04.03.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.5/1997 privind unele măsuri pentru evidența acționarilor, organizarea și desfășurarea primei adunări generale a acționarilor la societățile comerciale care au făcut obiectul procedural de privatizare instituite prin Legea nr.55/1995. Lege 87/1997
28.05.1997
29. PL 131/20.05.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului prin care s-a convenit aderarea României la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.),Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la București la 12 aprilie 1997. Lege 90/1997
29.05.1997
30. PL 60/13.03.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare vărsată în monedă națională și existența în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent. Lege 91/1997
03.06.1997
31. PL 110/06.05.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997. Lege 92/1997
03.06.1997
32. PL 126/15.05.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.12/1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanțurilor contabile ale agenților economici, pe anul 1996. Lege 94/1997
03.06.1997
33. PL 45/26.02.1997 LEGE privind declararea "Memorialului victimelor comunismului și al rezisteței - Sighet" ca ansamblu de interes național Lege 95/1997
10.06.1997
34. PL 44/24.02.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/1996 privind reglementarea participațiilor statului la Fondul Monetar Internațional și modul de regularizare a influențelor financiare rezultate din tranzacțiile cu Fondul Monetar Internațional. Lege 97/1997
10.06.1997
35. PL 26/03.02.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1997 privind reglementarea modului de plată a personalului angajat prin convenții civile pentru încasarea creanțelor bugetare. Lege 98/1997
20.06.1997
36. PL 76/02.04.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București la data de 18 septembrie 1996. Lege 99/1997
20.06.1997
37. PL 90/14.04.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, comercială și tehnică între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar, semnat la București la 6 iunie 1996. Lege 100/1997
20.06.1997
38. PL 91/14.04.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului Comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Zimbabwe, semnat la București la 11 iunie 1996. Lege 101/1997
20.06.1997
39. Pl 48/27.02.1997 LEGE pentru modificarea Articolului 23 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. Lege 104/1997
23.06.1997
40. PL 99/22.04.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germane privind transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la Bonn, la 25 iunie 1996. Lege 106/1997
24.06.1997
41. PL 112/07.05.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului cu privire la măsurile de întărire a încrederii și securității suplimentare față de Documentul O.S.C.E. de la Viena 1994 și la dezvoltarea relațiilor militare între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungaria, semnat la Arad la 6 septembrie 1996. Lege 107/1997
24.06.1997
42. PL 88/14.04.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare și lichidare. Lege 108/1997
24.06.1997
43. PL 134/22.05.1997 LEGE pentru modificarea art.6 lit.A, i) pct.6 din Ordonanță Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată. Lege 110/1997
03.07.1997
44. PL 148/06.06.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.14/1997 pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.129/1996 privind transportul pe căile ferate române. Lege 111/1997
03.07.1997
45. PL 122/15.05.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor internaționale rutiere de persoane și mărfuri, semnat la București la 16 noiembrie 1994. Lege 112/1997
03.07.1997
46. PL 111/07.05.1997 LEGE pentru ratificarea celui de al Cincilea Protocol adițional la Constituția Uniunii Poștale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1974. Lege 113/1997
03.07.1997
47. PL 123/15.05.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Coreea privind transportul aerian civil între și dincolo de teritoriile lor, semnat la Seul 10 martie 1994. Lege 114/1997
03.07.1997
48. PL 125/15.05.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungaria privind serviciile aeriene, semnat la București la 12 septembrie 1995. Lege 115/1997
03.07.1997
49. PL 132/22.05.1997 LEGE pentru ratificarea Convenției europene cu privire la controlul achiziționării și deținerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978. Lege 116/1997
03.07.1997
50. PL 135/22.05.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind protecția reciprocă a schimbului de informații militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997. Lege 117/1997
03.07.1997
51. PL 124/15.05.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei în domeniul transporturilor rutiere și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind serviciile aeriene, semnate la Ismail la 29 martie 1996. Lege 118/1997
03.07.1997
52. PL 128/16.05.1997 LEGE privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii. Lege 119/1997
09.07.1997
53. PL 118/14.05.1997 LEGE privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani. Lege 120/1997
09.07.1997
54. PL 142/05.06.1997 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului anexat, semnate la Erevan la 25 martie 1996. Lege 121/1997
09.07.1997
55. PL 141/05.06.1997 LEGE pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Belgrad la 16 mai 1996. Lege 122/1997
09.07.1997
56. PL 136/23.05.1997 LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar. Lege 123/1997
09.07.1997
57. PL 102/25.04.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare economică și tehnică între Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic, semnat la București la 18 septembrie 1996. Lege 124/1997
09.07.1997
58. PL 121/15.05.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Federală Germania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor de capital și a Protocolului anexă, semnate la Bonn la 25 iunie 1996. Lege 125/1997
09.07.1997
59. PL 133/22.05.1997 LEGE pentru ratificarea Convenției europene cu privire la efectele internaționale ale interzicerii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976. Lege 126/1997
09.07.1997
60. Pl 120/15.05.1997 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. Lege 127/1997
09.07.1997
61. PL 155/11.06.1997 LEGE pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între România și Ucraina semnat la Constanța la 2 iunie 1997 Lege 129/1997
14.07.1997
62. PL 61/13.03.1997 LEGE pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.214/1997 privind pensiile militare de stat. Lege 130/1997
15.07.1997
63. PL 89/14.04.1997 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1995 privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole. Lege 131/1997
15.07.1997
64. PL 115/13.05.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.17/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1995, privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice. Lege 133/1997
15.07.1997
65. PL 156/11.06.1997 LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 134/1997
23.07.1997
66. PL 139/03.06.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.23/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională. Lege 135/1997
24.07.1997
67. PL 143/06.06.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, referitor la reținerea și confiscarea bunurilor provenite și a instrumentelor folosite la comiterea infracțiunilor, semnat la București la 14 noiembrie 1995. Lege 136/1997
24.07.1997
68. PL 171/20.06.1997 LEGE privind grațierea unor pedepse. Lege 137/1997
24.07.1997
69. PL 163/18.06.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transferul, cu titlul gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania. Lege 139/1997
24.07.1997
70. PL 166/18.06.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România. Lege 140/1997
24.07.1997
71. PL 77/04.04.1997 LEGE pentru adoptarea Codului Vamal al României. Lege 141/1997
24.07.1997
72. PL 176/02.07.1997 LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească. Lege 142/1997
24.07.1997
73. PL 59/12.03.1997 LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă. Lege 143/1997
24.07.1997
74. Pl 114/08.05.1997 LEGEA de modificare și completarea Legii nr.33 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni. Lege 144/1997
24.07.1997
75. PL 177/02.07.1997 LEGE privind taxele judiciare de timbru. Lege 146/1997
24.07.1997
76. PL 109/05.05.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind, cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București la 21 februarie 1997. Lege 147/1997
24.07.1997
77. PL 144/06.06.1997 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu privire la colaborarea în lupta împotriva crimei organizate și traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, semnat la București la 14 noiembrie 1995. Lege 148/1997
24.07.1997
78. PL 164/18.06.1997 LEGE pentru ratificarea Convenției UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995. Lege 149/1997
24.07.1997
79. PL 165/18.06.1997 LEGE pentru ratificarea Convenției Europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992. Lege 150/1997
24.07.1997
80. PL 157/12.06.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgenta nr.10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie. Lege 151/1997
24.07.1997
81. PL 129/19.05.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.19/1997 privind aprobarea Anexei-A-Document convenit între Statele Părți la Tratatul cu privire la forțele armate convenționale din Europa din 19 noiembrie 1990- din Documentul Final adoptat cu ocazia primei Conferințe de evaluare a aplicării"Tratatului privind forțele armate conveționale în Europa", Viena 15-31 mai 1996. Lege 152/1997
24.07.1997
82. PL 178/07.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligațiuni în mărci germane. Lege 153/1997
08.09.1997
83. PL 181/09.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/1997 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar. Lege 154/1997
16.09.1997
84. PL 183/09.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.29/1997 privind autorizarea Băncii Naționale a României pentru efectuarea unor operațiuni pe piața monetară. Lege 155/1997
07.10.1997
85. PL 242/05.09.1997 LEGE privind ratificarea Convenției pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985. Lege 157/1997
08.10.1997
86. PL 195/11.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol. Lege 158/1997
22.10.1997
87. PL 78/08.04.1997 LEGE pentru respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/1997 de completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.6/05.03.1997 privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea lucrărilor agricole. Lege 159/1997
22.10.1997
88. PL 174/26.06.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/1997 privind competența stabilirii de către autoritățile administrației publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți. Lege 161/1997
22.10.1997
89. PL 190/11.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ. Lege 162/1997
22.10.1997
90. PL 179/07.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.4/1996 și a Ordonanței de urgență nr.24/1997 Lege 163/1997
22.10.1997
91. PL 187/10.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice. Lege 164/1997
22.10.1997
92. Pl 268/19.12.1996 LEGE privind declararea în municipiu a orașului Oltenița. Lege 165/1997
22.10.1997
93. PL 201/07.08.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997. Lege 166/1997
22.10.1997
94. PL 170/20.06.1997 LEGE privind modificarea unor dispoziții ale Legii nr.140/1996 pentru modificarea și completarea Codului penal. Lege 168/1997
23.10.1997
95. Pl 55/05.03.1997 LEGE privind modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr.18/1991. Lege 169/1997
27.10.1997
96. PL 238/05.09.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele române de război din Republica Federală Germania și mormintele germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996. Lege 170/1997
04.11.1997
97. PL 257/12.09.1997 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind pregătirea forțelor armate britanice în România, semnat la București la 29 iulie 1996. Lege 172/1997
04.11.1997
98. PL 271/19.09.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului între România și Republica Italiană privind readmisia persoanelor aflate în situație ilegală, semnat la București la 4 martie 1997. Lege 173/1997
04.11.1997
99. PL 241/05.09.1997 LEGE pentru ratificarea Convenției privind securitatea personalului Națiunilor Unite și a celui asociat, adoptată la New York la 9 decembrie 1994. Lege 174/1997
04.11.1997
100. PL 243/05.09.1997 LEGE pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniile armamentelor și tehnologiei destinate apărării, semnat la București la 27 martie 1997. Lege 175/1997
04.11.1997
101. PL 240/05.09.1997 LEGE pentru aderarea României la Statutul Conferinței Miniștrilor Educației din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN, adoptat prin Rezoluția 94-46-01, Yaoude-iulie 1994. Lege 176/1997
04.11.1997
102. PL 239/05.09.1997 LEGE pentru ratificarea Tratatului între România și Republica Moldova privind asistența juridică în materie civilă și penală, semnat la Chișinău la 6 iulie 1996. Lege 177/1997
04.11.1997
103. PL 185/10.07.1997 LEGE pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici și de Ministerul Justiției. Lege 178/1997
04.11.1997
104. PL 237/05.09.1997 LEGE pentru completarea Legii nr.26/1994 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Lege 179/1997
04.11.1997
105. PL 219/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice și juridice nerezidente. Lege 180/1997
04.11.1997
106. Pl 28/06.02.1997 LEGEA privitoare la impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile. Lege 181/1997
12.11.1997
107. PL 244/05.09.1997 LEGE pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Seul (1994). Lege 182/1997
12.11.1997
108. PL 288/26.09.1997 LEGE pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea infracțiunilor rutiere, adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964 Lege 183/1997
12.11.1997
109. PL 211/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997. Lege 184/1997
12.11.1997
110. PL 214/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 25 de milioane dolari SUA, destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994. Lege 185/1997
12.11.1997
111. PL 217/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997. Lege 186/1997
12.11.1997
112. PL 260/17.09.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Ajustarea Sectorului de Protecție Socială, în sumă de 50 milioane de dolari SUA. Lege 187/1997
17.11.1997
113. PL 274/22.09.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de Export Import a Japoniei, în sumă de 50 mil.dolari SUA semnat la Tokyo, la data de 14 iulie 1997. Lege 188/1997
17.11.1997
114. PL 279/22.09.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1997 pentru ratificarea Acordului-Cadru de cooperare dintre România și B.E.I., semnat la Luxembourg și București la data de 4 și și respectiv la 5 iunie 1997. Lege 189/1997
17.11.1997
115. PL 191/11.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997. Lege 190/1997
17.11.1997
116. PL 196/11.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/1997 privind asigurarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta 1997 proprietatea producătorilor agricoli și arendașilor. Lege 191/1997
17.11.1997
117. PL 197/11.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgența nr.46/1997 privind constituirea fondului pentru prekuarea grâului din recolta anului 1997, necesar consumului intern Lege 192/1997
17.11.1997
118. PL 127/16.05.1997 LEGE pentru abrogarea Legii nr.83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, precum și pentru abrogarea unor hotărâri de Guvern date în aplicarea acestei legi. Lege 193/1997
17.11.1997
119. PL 226/29.08.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare. Lege 194/1997
17.11.1997
120. PL 169/19.06.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societațile comerciale. Lege 195/1997
17.11.1997
121. PL 194/11.07.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996. Lege 196/1997
17.11.1997
122. PL 180/09.07.1997 LEGE pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985. Lege 199/1997
17.11.1997
123. PL 209/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/1997 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori. Lege 200/1997
26.11.1997
124. PL 299/30.09.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, semnat la Luxembourg și București la 18 și, respectiv, la 20 decembrie 1996 și a Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții și Regia Autonomă de Exploatare a Metroului București - Metrorex, semnat la Luxembourg și București la 25 martie și, respectiv, la 27 martie 1997. Lege 201/1997
28.11.1997
125. PL 146/06.06.1997 LEGE pentru denunțarea Convenției privind soluționarea pe cale arbitrală a litigiilor de drept civil decurgând din raporturile de colaborare economică și tehnico-științifică, adoptată la Moscova la 26 mai 1972. Lege 202/1997
04.12.1997
126. PL 246/09.09.1997 LEGE privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat. Lege 203/1997
04.12.1997
127. PL 277/22.09.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere-Program de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la București la 25 februarie 1997. Lege 204/1997
04.12.1997
128. PL 303/01.10.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și B.E.R.D. pentru finanțarea "Proiectului privind conservarea energiei termice" semnat la Londra, la 13 aprilie 1997. Lege 205/1997
04.12.1997
129. PL 182/09.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale naționale. Lege 206/1997
04.12.1997
130. PL 186/10.07.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome. Lege 207/1997
12.12.1997
131. PL 250/10.09.1997 LEGE privind cantinele de ajutor social. Lege 208/1997
15.12.1997
132. PL 251/10.09.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.42/1997 cu privire la îmbunătațirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și pentru urmașii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989. Lege 209/1997
15.12.1997
133. PL 317/14.10.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor la societățile pentru care F.P.S. a dispus dizolvarea. Lege 210/1997
16.12.1997
134. PL 263/18.09.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară și a orei oficiale de vară pe teritoriul României. Lege 211/1997
16.12.1997
135. PL 267/19.09.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor. Lege 212/1997
16.12.1997
136. PL 229/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la data de 27 iunie 1997. Lege 213/1997
16.12.1997
137. PL 220/29.08.1997 LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/1997 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege 214/1997
16.12.1997
138. PL 344/03.11.1997 LEGE privind Casa Socială a Constructorilor. Lege 215/1997
22.12.1997
139. PL 210/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice. Lege 216/1997
22.12.1997
140. PL 312/09.10.1997 LEGE privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației. Lege 217/1997
22.12.1997
141. PL 291/26.09.1997 LEGE pentru ratificarea Acordului de comerț liber între România și Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997. Lege 218/1997
22.12.1997
142. PL 207/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru unele persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare. Lege 219/1997
24.12.1997
143. PL 208/29.08.1997 LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăților compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. Lege 220/1997
24.12.1997
144. PL 390/11.12.1997 LEGE pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege 221/1997
31.12.1997

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro