Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare BP:*/2016

Numar înregistrari gasite: 97
  Numar Titlu Stadiu
1. BP209/06.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală la Senat
11.04.2016
2. BP251/13.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România la Senat
18.04.2016
3. BP258/14.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și private a statului cu destinația agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului la Senat
18.04.2016
4. BP286/19.04.2016 Propunere legislativă privind numirea sau alegerea de către Camera Deputaților, Senatul sau Parlamentul României a unor persoane în funcții de membri sau în funcții de conducere ale unor autorități sau instituții publice la Senat
20.04.2016
5. BP296/20.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.291 și a art.292 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal la Senat
26.04.2016
6. BP297/20.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.289 și a art.290 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal la Senat
26.04.2016
7. BP365/17.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.158 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal la Senat
08.06.2016
8. BP366/17.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea nr.135 din 1 iulie 2010 privind Noul Cod de Procedură Penală la Senat
08.06.2016
9. BP374/25.05.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială la Senat
08.06.2016
10. BP422/15.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social la Senat
21.06.2016
11. BP424/16.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Senat
21.06.2016
12. BP437/22.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România la Senat
27.06.2016
13. BP438/22.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor (2) și (7) din Ordonanța de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la Senat
27.06.2016
14. BP439/22.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.50 din Ordonanța Guvernului nr.21 din 21 august 1992, republicată la Senat
27.06.2016
15. BP446/28.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate la Senat
01.09.2016
16. BP447/28.06.2016 Propunere legislativă privind acordarea unui drept de folosință gratuită pe terenurile aferente poligoanelor militare, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale la Senat
01.09.2016
17. BP456/28.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea a reglementărilor privind Legea nr.210/1999 privind concediul paternal și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la Senat
01.09.2016
18. BP457/28.06.2016 Propunere legislativă pentru înființarea Fondului pentru Accelerarea Accesării Fondurilor Europene Nerambursabile la Senat
01.09.2016
19. BP458/29.06.2016 Propunere legislativă privind acordarea unei protecții beneficiarilor Programului Prima Casă în cazul cărora s-a demarat procedura valorificării locuinței ce face obiectul garanției Fondului Național de garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii la Senat
01.09.2016
20. BP459/29.06.2016 Propunere legislativă privind abrogarea alineatelor (3) și (4) ale art 25 din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României la Senat
01.09.2016
21. BP460/29.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la Senat
01.09.2016
22. BP461/29.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate la Senat
01.09.2016
23. BP462/29.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la Senat
01.09.2016
24. BP463/29.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată în 2008 la Senat
01.09.2016
25. BP464/29.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate la Senat
01.09.2016
26. BP466/29.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante la Senat
01.09.2016
27. BP467/30.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 la Senat
01.09.2016
28. BP468/04.07.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 la Senat
01.09.2016
29. BP470/11.07.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de șomaj pe anul 2015 -
30. BP471/11.07.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, Județul Timiș la Senat
01.09.2016
31. BP473/19.07.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătații la Senat
01.09.2016
32. BP478/17.08.2016 Propunere legislativă privind ajutorul bănesc acordat de stat mamelor care au născut și au păstrat în îngrijire trei sau mai mulți copii la Senat
01.09.2016
33. BP482/25.08.2016 Propunere legislativă privind forma electronică a înscrisurilor școlare și utilizarea programelor și sistemelor informatice în învățământul preuniversitar la Senat
01.09.2016
34. BP483/02.09.2016 Propunere legislativă privind reciclarea ambalajelor la Senat
05.09.2016
35. BP485/02.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.115 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Senat
05.09.2016
36. BP486/02.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului la Senat
05.09.2016
37. BP487/02.09.2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Stadionul "Farul" din Constanța, în domeniul public al Municipiului Constanța la Senat
05.09.2016
38. BP489/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.3 al art.169 1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010 la Senat
06.09.2016
39. BP490/06.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților la Senat
13.09.2016
40. BP491/06.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.333/20013 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor la Senat
13.09.2016
41. BP492/06.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
13.09.2016
42. BP493/06.09.2016 Propunere legislativă privind combaterea răspândirii plantei puternic alergene, pericol pentru sănătatea publică, Ambrosia artemisiifolia la Senat
13.09.2016
43. BP502/07.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 la Senat
13.09.2016
44. BP503/07.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun la Senat
13.09.2016
45. BP504/07.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.510/24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare la Senat
13.09.2016
46. BP520/14.09.2016 Propunere legislativă privind consolidarea statului prin susținerea creșterii demgrafice la Senat
19.09.2016
47. BP521/14.09.2016 Propunere legislativă privnd instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești la Senat
19.09.2016
48. BP528/15.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complex "Badea Cârțan" din Constanța, în domeniul public al Municipiului Constanța la Senat
19.09.2016
49. BP530/16.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor la Senat
19.09.2016
50. BP532/19.09.2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului de Memorie Culturală la Senat
20.09.2016
51. BP550/19.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la Senat
20.09.2016
52. BP551/19.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice la Senat
20.09.2016
53. BP552/20.09.2016 Propunere legislativă privind colectarea și comercializarea produselor tradiționale la Senat
26.09.2016
54. BP555/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal "Legea Conștiinței Naționale" la Senat
26.09.2016
55. BP579/27.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României nr.553/24.07.2015 la Senat
27.09.2016
56. BP580/27.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor la Senat
03.10.2016
57. BP581/27.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici la Senat
03.10.2016
58. BP582/27.09.2016 Proiect de Lege privind completarea Legii 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară la Senat
03.10.2016
59. BP584/27.09.2016 Propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate la Senat
03.10.2016
60. BP585/28.09.2016 Propunere legislativă privind stimularea achiziției de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității didactice, în învățământul preuniversitar la Senat
03.10.2016
61. BP586/28.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
03.10.2016
62. BP614/30.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată la Senat
03.10.2016
63. BP615/30.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.134 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii la Senat
03.10.2016
64. BP616/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor la Senat
04.10.2016
65. BP617/03.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local la Senat
04.10.2016
66. BP618/04.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților la Senat
04.10.2016
67. BP619/04.10.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru stimularea modernizării drumurilor comunale la Senat
04.10.2016
68. BP620/04.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.163/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
10.10.2016
69. BP621/04.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
10.10.2016
70. BP622/04.10.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, al Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală respective al Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organelle judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare la Senat
10.10.2016
71. BP623/05.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare la Senat
10.10.2016
72. BP646/06.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale la Senat
10.10.2016
73. BP660/10.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.199 -"Violența în familie" din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal la Senat
11.10.2016
74. BP662/11.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea art.25 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal la Senat
17.10.2016
75. BP663/11.10.2016 Propunere legislativă privind donația de alimente la Senat
17.10.2016
76. BP664/11.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale la Senat
17.10.2016
77. BP689/13.10.2016 Propunere legislativă de completarea a art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare la Senat
17.10.2016
78. BP691/17.10.2016 Propunere legislativă penreu completarea alin.(10) al art.10 din Legea nr.152/1998 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe la Senat
18.10.2016
79. BP693/17.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la Senat
18.10.2016
80. BP696/18.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea punctului B al Anexei nr.3 din Ordonanța nr.80/2001 privind sabilirea unor normative de cheltuieli pentru administrației publice și instituțiile publice la Senat
24.10.2016
81. BP714/20.10.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.140 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare la Senat
24.10.2016
82. BP715/20.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
24.10.2016
83. BP716/20.10.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în sănătate la Senat
24.10.2016
84. BP718/25.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat la Senat
31.10.2016
85. BP719/25.10.2016 Propunere legislativă privind reglementarea comercializării băuturilor carbogazoase la Senat
31.10.2016
86. BP720/25.10.2016 Propunere legislativă privind Parcurile Tehnologice la Senat
31.10.2016
87. BP721/25.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 9 martie 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice la Senat
31.10.2016
88. BP728/26.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.83 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare la Senat
31.10.2016
89. BP729/26.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.259/2013 de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protective socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare la Senat
31.10.2016
90. BP731/01.11.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari la Senat
01.11.2016
91. BP732/01.11.2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari la Senat
01.11.2016
92. BP733/01.11.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la Senat
01.11.2016
93. BP734/01.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice la Senat
07.11.2016
94. BP735/01.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii la Senat
07.11.2016
95. BP777/04.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii la Senat
07.11.2016
96. BP778/04.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea Codului Penal la Senat
07.11.2016
97. BP779/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 din 1 martie 1991 a cetățeniei române la Senat
07.11.2016

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 7:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro