Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare BP:*/2012

Numar înregistrari gasite: 74
  Numar Titlu Stadiu
1. BP168/08.05.2012 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Juridice din România la Senat
08.05.2012
2. BP187/22.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative la Senat
29.05.2012
3. BP312/19.06.2012 Propunere legislativă pentru stabilirea unei contravenții privind circulația pe drumurile publice la Senat
25.06.2012
4. BP337/25.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Senat
26.06.2012
5. BP338/26.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30 respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de științe agricole și silvice Gheorghe Ionescu Sișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, slviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare la Senat
03.09.2012
6. BP339/26.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare la Senat
03.09.2012
7. BP340/26.06.2012 Propunere legislativă pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Senat
03.09.2012
8. BP385/03.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la Senat
04.09.2012
9. BP385/03.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor la Senat
04.09.2012
10. BP386/04.09.2012 Propunere legislativă privind conservarea arborilor excepționali din România la Senat
10.09.2012
11. BP387/05.09.2012 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității la Senat
10.09.2012
12. BP391/11.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
18.09.2012
13. BP392/11.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgenșă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc la Senat
18.09.2012
14. BP393/11.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale la Senat
18.09.2012
15. BP394/11.09.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la Senat
18.09.2012
16. BP395/11.09.2012 Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor române și limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat la Senat
18.09.2012
17. BP396/11.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială la Senat
18.09.2012
18. BP397/11.09.2012 Propunere legislativă privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe la Senat
18.09.2012
19. BP398/11.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore la Senat
18.09.2012
20. BP399/11.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132 pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.522 din data de 10 iulie 2008 cu modificările și completările ulterioare la Senat
18.09.2012
21. BP401/11.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.20, alin.(4) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice la Senat
18.09.2012
22. BP402/14.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
18.09.2012
23. BP404/19.09.2012 Propunere legislativă privind educația prin sport la Senat
24.09.2012
24. BP405/19.09.2012 Propunere legislativă privind ororganizarea și exerciatrea profesiei de consilier juridic la Senat
24.09.2012
25. BP406/19.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
24.09.2012
26. BP407/19.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 42, 681, 70 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare la Senat
24.09.2012
27. BP460/25.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
25.09.2012
28. BP460/25.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
25.09.2012
29. BP481/26.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la Senat
01.10.2012
30. BP482/27.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.337 din 17 iulie pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii la Senat
01.10.2012
31. BP483/27.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.531 din 14 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare la Senat
01.10.2012
32. BP484/27.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 134 din Legea nr.53/2011 privind Codul muncii la Senat
01.10.2012
33. BP486/27.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 la Senat
01.10.2012
34. BP487/27.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.1 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor , republicată la Senat
01.10.2012
35. BP488/27.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.64 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la Senat
01.10.2012
36. BP489/27.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2011 privind Codul muncii la Senat
01.10.2012
37. BP490/27.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.42 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare la Senat
01.10.2012
38. BP491/27.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare publice, publicată în Monitoru Oficial , Partea I nr.254 din data de 21 martie 2006 cu modificările și completările ulterioare la Senat
01.10.2012
39. BP502/28.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.339 din 18 mai 2012 , cu modificările și completările ulterioare la Senat
01.10.2012
40. BP504/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
08.10.2012
41. BP505/02.10.2012 Propunere legislativă pentru amnistia unor infracțiuni și grațierea unor pedepse la Senat
08.10.2012
42. BP506/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea unor articole din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la Senat
08.10.2012
43. BP526/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române la Senat
09.10.2012
44. BP527/08.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă la Senat
09.10.2012
45. BP528/08.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale la Senat
09.10.2012
46. BP529/08.10.2012 Propunere legislativă privind ridicarea și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar la Senat
09.10.2012
47. BP531/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă republicată în Monitorul oficial nr.294 din 06.05.2005, cu modificările și completările ulterioare la Senat
09.10.2012
48. BP532/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2011 privind Codul muncii la Senat
09.10.2012
49. BP533/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare la Senat
09.10.2012
50. BP534/08.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.43 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal, actualizată la Senat
09.10.2012
51. BP535/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
09.10.2012
52. BP536/08.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare la Senat
09.10.2012
53. BP538/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998, din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare la Senat
09.10.2012
54. BP539/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare la Senat
09.10.2012
55. BP541/08.10.2012 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.g) a art.1 al Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite la Senat
09.10.2012
56. BP542/08.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii voluntariatului nr.195/2001 la Senat
09.10.2012
57. BP546/09.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96 don 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panficație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, cu modificările și completările ulterioare la Senat
15.10.2012
58. BP550/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
15.10.2012
59. BP552/10.10.2012 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate la Senat
15.10.2012
60. BP554/15.10.2012 Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiunile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău la Senat
16.10.2012
61. BP555/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.17 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat
16.10.2012
62. BP557/16.10.2012 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România la Senat
22.10.2012
63. BP562/17.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.6000 din 08/12/1999 la Senat
22.10.2012
64. BP563/17.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
22.10.2012
65. BP565/19.10.2012 Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 2.122.145 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 31% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța; transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.026.844 acțiuni deținute de stat la Compania Națională"Administrația Porturilor Maritime" - S.A Constanța, reprezentând 15% din capitalul social, către Consiliul Județean Constanța;transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 136,913 acțiuni deținute de stat la Compania Națională"Administrația Porturilor Maritime"S.A. Constanța, reprezentând 2% din capitalul social, către Consiliul Local al orașului Mangalia;transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 205.369 acțiuni deținute de stat la Compania Națională" Administrația Porturilor Maritime"- S.A, Constanța, reprezentând 3% din capitalul social , către Consiliul Local al orașului Năvodari;transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 273.825 acțiuni deținute de stat la Companai Națională " Administrația Porturilor Maritime"- S.A. Constanța, reprezentând 4% din capitalul social, către Consiliul Local al comunei Agigea la Senat
22.10.2012
66. BP566/23.10.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia la Senat
23.10.2012
67. BP567/26.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic la Senat
30.10.2012
68. BP568/23.10.2012 Propunere legislativă privind angajarea șefilor de promoție din instituțiile de învățământ superior de stat sau particulare acreditate la Senat
30.10.2012
69. BP569/23.10.2012 Propunere legislativă privind acordarea de rechizite școlare pentru elevii din învățământul obligatoriu de stat la Senat
30.10.2012
70. BP571/25.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003, Codul muncii la Senat
30.10.2012
71. BP572/25.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral la Senat
30.10.2012
72. BP595/01.11.2012 Propunere legislativă privind "Reglementarea sistemului de burse pentru elevi și studenți, precum și a sistemului de acordare a premiilor pentru elevi și studenți care obțin rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale" la Senat
12.11.2012
73. BP597/05.11.2012 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților la Senat
12.11.2012
74. BP603/21.11.2012 Propunere legislativă privind reiserția socio-profesională a românilor reveniți în țara de origine la Senat
26.11.2012

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 9:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro