Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Camera Deputatilor > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Camerei Deputatilor
Numar/an de înregistrare BP:*/2008

Numar înregistrari gasite: 97
  Numar Titlu Stadiu
1. BP225/18.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public la Senat
08.04.2008
2. BP260/08.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale la Senat
14.04.2008
3. BP316/15.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar la Senat
16.04.2008
4. BP326/16.04.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare la Senat
22.04.2008
5. BP376/23.04.2008 Propunere legislativă privind completarea Codului Civil la Senat
05.05.2008
6. BP456/08.05.2008 Propunere legislativă privind cimitirele și serviciile funerare la Senat
12.05.2008
7. BP461/12.05.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.230 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari la Senat
17.06.2008
8. BP462/13.05.2008 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Guvern nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2006 la Senat
17.06.2008
9. BP554/13.06.2008 Propunere legislativă pentru recuperarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje la Senat
17.06.2008
10. BP556/17.06.2008 Propunere legislativă privind grațierea unor pedepse și neexecutarea unor măsuri educative la Senat
24.06.2008
11. BP568/19.06.2008 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație la Senat
24.06.2008
12. BP593/23.06.2008 Propunere legislativă privind credibilizarea sondajelor de opinie realizate de institute, centre, societăți și alte categorii de instituții de drept public și privat la Senat
08.09.2008
13. BP608/24.06.2008 Propunere legislativă privind înființarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ la Senat
08.09.2008
14. BP609/25.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.406/2006 la Senat
08.09.2008
15. BP610/25.06.2008 Propunere legislativă privind protejarea și susținerea apărătorilor drepturilor omului la Senat
08.09.2008
16. BP611/25.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez nr.16/2007 la Senat
08.09.2008
17. BP612/25.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri la Senat
08.09.2008
18. BP613/25.06.2008 Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de studiu lunare studenților români ERASMUS la Senat
08.09.2008
19. BP645/01.07.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar la Senat
08.09.2008
20. BP663/03.07.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului Penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi la Senat
08.09.2008
21. BP672/13.08.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Senat
08.09.2008
22. BP674/13.08.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
08.09.2008
23. BP683/03.09.2008 Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de 15 mai ca Ziua pentru promovarea valorilor Familiei -"Ziua Familiei" la Senat
10.09.2008
24. BP686/08.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale la Senat
10.09.2008
25. BP687/08.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.17 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare, republicată, cu modificările și completările ulterioare la Senat
10.09.2008
26. BP689/08.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 la Senat
10.09.2008
27. BP690/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă la Senat
10.09.2008
28. BP690/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă la Senat
10.09.2008
29. BP691/09.09.2008 Propunere legislativă privind abrogarea alin.(3), (4), (7), (8) și (9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 la Senat
10.09.2008
30. BP692/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(7) al art.5 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European la Senat
10.09.2008
31. BP693/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.38 din 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere la Senat
10.09.2008
32. BP694/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.514 din 2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic la Senat
10.09.2008
33. BP698/09.09.2008 Propunere legislativă privind Asistența medicală de specialitate în ambulator la Senat
10.09.2008
34. BP700/09.09.2008 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate la Senat
16.09.2008
35. BP701/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 273/2004, privind regimul juridic al adopțiilor cu modificările și completările ulterioare la Senat
16.09.2008
36. BP702/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului familiei din 1993, cu modificările și completările ulterioare la Senat
16.09.2008
37. BP703/09.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare la Senat
16.09.2008
38. BP704/09.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare la Senat
16.09.2008
39. BP705/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului la Senat
16.09.2008
40. BP706/09.09.2008 Propunere legislativă cu privire la activitățile de lansare și operare a obiectelor spațiale la Senat
16.09.2008
41. BP711/10.03.2008 Propunere legislativă privind responsabilitatea ministerială la Senat
16.09.2008
42. BP713/16.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
24.09.2008
43. BP714/16.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român la Senat
24.09.2008
44. BP717/16.09.2008 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România la Senat
24.09.2008
45. BP718/16.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului la Senat
24.09.2008
46. BP721/16.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvîrșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România la Senat
24.09.2008
47. BP726/17.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.27 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice la Senat
24.09.2008
48. BP727/17.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.110/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii la Senat
24.09.2008
49. BP728/17.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români din străinătate la Senat
24.09.2008
50. BP729/17.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Senat
24.09.2008
51. BP730/17.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal la Senat
24.09.2008
52. BP731/17.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici la Senat
24.09.2008
53. BP732/17.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului la Senat
24.09.2008
54. BP743/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 Codul silvic la Senat
24.09.2008
55. BP745/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994 la Senat
24.09.2008
56. BP762/22.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
24.09.2008
57. BP763/22.03.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare la Senat
24.09.2008
58. BP765/22.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului Președintelui ANPC nr.205/2007 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar la Senat
24.09.2008
59. BP766/22.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici la Senat
24.09.2008
60. BP767/22.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 la Senat
24.09.2008
61. BP768/22.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la Senat
24.09.2008
62. BP770/23.09.2008 Propunere legislativă privind fondurile de pensii administrate privat la Senat
24.09.2008
63. BP776/23.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului la Senat
24.09.2008
64. BP777/24.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari la Senat
29.09.2008
65. BP779/24.09.2008 Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producției și a valorificării legumelor și fructelor în România la Senat
29.09.2008
66. BP780/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare la Senat
29.09.2008
67. BP788/30.09.2008 Propunere legislativă privind instituirea medaliei comemorative "120 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național Mihai Eminescu" la Senat
01.10.2008
68. BP807/30.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății la Senat
08.10.2008
69. BP808/01.10.2008 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților la Senat
08.10.2008
70. BP809/01.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea nr.236/2003 privind organizarea pieței tutunului brut din România la Senat
08.10.2008
71. BP821/03.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.272 din 21 iunie 2004 la Senat
08.10.2008
72. BP822/06.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului la Senat
08.10.2008
73. BP823/06.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal la Senat
08.10.2008
74. BP825/06.10.2008 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice la Senat
08.10.2008
75. BP826/06.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale la Senat
08.10.2008
76. BP827/06.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal la Senat
08.10.2008
77. BP828/06.10.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești la Senat
08.10.2008
78. BP829/06.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari la Senat
08.10.2008
79. BP830/06.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoaștrea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 la Senat
08.10.2008
80. BP831/06.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal la Senat
08.10.2008
81. BP832/06.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii la Senat
08.10.2008
82. BP833/06.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții la Senat
08.10.2008
83. BP835/06.10.2008 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă la Senat
08.10.2008
84. BP837/07.10.2008 Propunere legislativă de modificare a legii 95/2006, privind reforma în sănătate la Senat
08.10.2008
85. BP870/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura la Senat
04.11.2008
86. BP871/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.125/2002 la Senat
04.11.2008
87. BP872/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195/2005 privind protecția mediului și Ordonanței de urgență nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării la Senat
04.11.2008
88. BP873/08.10.2008 Propunere legislativă privind medicina școlară la Senat
04.11.2008
89. BP878/14.10.2008 Proiectul Legii de modificare și completare a Legii nr.260/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate la Senat
04.11.2008
90. BP879/14.10.2008 Propunere legislativă privind statutul personalului navigant român la Senat
04.11.2008
91. BP881/14.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și completările ulterioare la Senat
04.11.2008
92. BP888/14.10.2008 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a cercetării-dezvoltării și inovării la Senat
04.11.2008
93. BP889/15.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor la Senat
04.11.2008
94. BP890/15.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale la Senat
04.11.2008
95. BP891/15.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și munițiilor la Senat
04.11.2008
96. BP902/16.10.2008 Propunere legislativă privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate la Senat
04.11.2008
97. BP903/16.10.2008 Propunere legislativă a recunoștinței față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 la Senat
04.11.2008

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 8:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro