Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: cu rapoarte depuse urmând a fi incluse pe ordinea de zi

Numar înregistrari gasite: 50
  Numar Titlu Stadiu
1. L143/1995 Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat raport
depus
14.03.1996
2. L158/1996 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1996 privind regularizarea influențelor financiare înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. , ca urmare a reorganizării și restructurării Regiei Autonome ROMCEREAL - R.A. raport
depus
10.09.1996
3. L544/22.09.1997 Proiect de Lege privind remunerarea persoanelor alese sau numite precum și a unor categorii de personal din cadrul autorității publice. raport
depus
17.05.1999
4. L652/18.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice raport
depus
23.04.2015
5. L350/01.09.2015 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014 raport
depus
29.06.2016
6. L204/11.04.2016 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate raport
depus
14.10.2020
7. L251/04.05.2016 Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
21.06.2017
8. L79/18.04.2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență raport
depus
02.11.2020
9. L87/02.05.2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea corpului pompierilor militari și a protecției civile raport
depus
02.11.2020
10. L226/16.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice raport
depus
20.05.2021
11. L674/12.11.2018 Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, pentru abrogarea alin.(2) și (3) ale art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor, precum și pentru modificarea art.8 indice 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat raport
depus
18.12.2018
12. L321/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale raport
depus
02.04.2020
13. L525/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
14. L526/24.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
15. L528/02.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale raport
depus
11.11.2020
16. L604/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011 raport
depus
02.04.2020
17. L83/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
15.10.2020
18. L250/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 raport
depus
24.06.2020
19. L252/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011 raport
depus
27.05.2020
20. L267/04.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare raport
depus
03.06.2020
21. L287/11.05.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului raport
depus
19.05.2020
22. L288/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat raport
depus
19.05.2020
23. L312/18.05.2020 Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educației naționale raport
depus
27.05.2020
24. L352/02.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.93 indice 1 din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
16.07.2020
25. L469/31.07.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educa?iei Na?ionale nr.1/2011 raport
depus
09.09.2020
26. L470/31.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
23.09.2020
27. L472/31.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educa?iei na?ionale raport
depus
23.09.2020
28. L474/31.07.2020 Propunere legislativă privind Digitalizarea învă?ământului românesc raport
depus
23.09.2020
29. L475/31.07.2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea părin?ilor și a operatorilor economici priva?i pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor raport
depus
15.10.2020
30. L476/31.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale 1/2011 raport
depus
23.09.2020
31. L558/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea a unor acte normative în domeniul educației raport
depus
02.11.2020
32. L559/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 raport
depus
02.11.2020
33. L560/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 raport
depus
02.11.2020
34. L588/07.09.2020 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională raport
depus
27.10.2020
35. L589/07.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități raport
depus
14.10.2020
36. L673/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002 raport
depus
26.01.2021
37. L688/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 raport
depus
27.01.2021
38. L30/16.02.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles raport
depus
01.03.2021
39. L92/06.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România raport
depus
18.05.2021
40. L93/06.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor raport
depus
15.04.2021
41. L100/12.04.2021 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.211/2011 privind regimul de?eurilor, republicată în 2014 raport
depus
20.05.2021
42. L102/19.04.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă raport
depus
20.05.2021
43. L109/19.04.2021 Propunere legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioada determinată post-pandemie raport
depus
18.05.2021
44. L110/19.04.2021 Propunere legislativă privind anularea unor obliga?ii accesorii raport
depus
19.05.2021
45. L112/19.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convie?uire socială raport
depus
20.05.2021
46. L113/26.04.2021 Proiect de Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri raport
depus
20.05.2021
47. L121/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacan?ă raport
depus
20.05.2021
48. L132/04.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protec?ia cetă?enilor români care lucrează în străinătate raport
depus
20.05.2021
49. L133/04.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii raport
depus
19.05.2021
50. L138/04.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
20.05.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 9:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro