Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2020

Numar înregistrari gasite: 114
  Numar Titlu Stadiu
1. L170/30.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2020 privind acordarea unor facilită?i pentru creditele acordate de institu?ii de credit și institu?ii financiare nebancare anumitor categorii de debitori retras
de catre initiator
07.04.2020
2. BP212/28.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poli?istului retrasa
de catre initiator
11.05.2020
3. BP145/02.04.2020 Propunere legislativă privind prelungirea valabilită?ii programelor de transport jude?ean retrasa
de catre initiator
11.05.2020
4. BP211/28.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și func?ionarea Poli?iei Române retrasa
de catre initiator
11.05.2020
5. L505/10.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176 din 17 iulie 2018 privind internshipul retrasa
de catre initiator
21.08.2020
6. BP481/19.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.64 din 21 mai 2020, pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre initiator
14.09.2020
7. BP557/22.09.2020 Propunere legislativă privind trecerea Muzeului Aurului Brad din administrarea Companiei Na?ionale a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST S.A. Deva, în administrarea unită?ii administrativ teritoriale - Consiliul Local al Municipiului Brad retrasa
de catre initiator
12.10.2020
8. BP584/14.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public retrasa
de catre initiator
20.10.2020
9. L676/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și instituirea unor măsuri fiscal-bugetare retrasa
de catre Senat
30.12.2020
10. L677/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
30.12.2020
11. L678/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
12. L679/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe retrasa
de catre Senat
30.12.2020
13. L680/09.11.2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere prin tehnologii asistive și de acces retrasa
de catre Senat
30.12.2020
14. L681/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.542 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ retrasa
de catre Senat
30.12.2020
15. L682/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor, precum și pentru organizarea și func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente retrasa
de catre Senat
30.12.2020
16. L683/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
17. BP680/24.11.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunica?iilor aflate în concesiunea Companiei Na?ionale ?Administra?ia Porturilor Dunării Maritime? - S.A. Gala?i în domeniul public al ora?elor Isaccea și Măcin și al comunelor Chilia Veche, Mahmudia și Turcoaia, jude?ul Tulcea retrasa
de catre Senat
30.12.2020
18. BP681/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 din 13 martie 1996, Republicată, Legea cadastrului și a publicită?ii imobiliare retrasa
de catre Senat
30.12.2020
19. BP682/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.17/2014 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societă?ilor comerciale ce de?in în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destina?ie agricolă și înfiin?area Agen?iei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial nr.178 din 12 martie 2014 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
20. BP683/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă nr.196/2005 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu publicată în Monitorul Oficial nr.1193 din 30 decembrie 2005, aprobată prin legea nr.105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu publicată în Monitorul Oficial nr.393 din 8 mai 2006 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
21. BP684/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă nr.20/2013 din 27 martie 2013 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Oficiului Na?ional pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată prin legea nr.227 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.20/2013 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Oficiului Na?ional pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc retrasa
de catre Senat
30.12.2020
22. BP685/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă nr.5 din 5 februarie 2010 pentru înfiin?area, organizarea și func?ionarea Autorită?ii Na?ionale pentru Cetă?enie, aprobată prin legea nr.112 din 16 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.5/2010 pentru înfiin?area, organizarea și func?ionarea Autorită?ii Na?ionale pentru Cetă?enie retrasa
de catre Senat
30.12.2020
23. BP686/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 din 18 ianuarie 2016 privind înfiin?area mecanismelor prevăzute de Conven?ia privind drepturile persoanelor cu dizabilită?i, publicată în Monitorul Oficial nr.48 din 21 ianuarie 2016 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
24. BP687/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.162/2017 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situa?iilor financiare anuale și al situa?iilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.548 din 12 iulie 2017 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
25. BP688/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2016 din 22 iulie 2016 privind siguran?a opera?iunilor petroliere offshore, publicată în Monitorul Oficial nr.572 din 28 iulie 2016 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
26. BP689/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
27. BP690/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă nr.13 din 20 mai 2015 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei Na?ionale pentru Achizi?ii Publice, publicată în Monitorul Oficial nr.362 din 26 mai 2015, aprobată prin legea nr.244/2015 din 26 octombrie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.797 din 27 octombrie 2015 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
28. BP691/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.210 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat în Construc?ii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial nr.767 din 14 noiembrie 2012 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
29. BP692/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă nr.59/2018 din 28 iunie 2018 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Autorită?ii Na?ionale pentru Formare Profesională Ini?ială în Sistem Dual din România, aprobată prin legea nr.338/2018 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.59/2018 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Autorită?ii Na?ionale pentru Formare Profesională Ini?ială în Sistem Dual din România retrasa
de catre Senat
30.12.2020
30. BP693/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.64 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2005 pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administra?iei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial nr.301 din 4 aprilie 2006 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
31. BP694/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202 din 22 mai 2006, Republicată privind organizarea și func?ionarea Agen?iei Na?ionale pentru Ocuparea For?ei de Muncă retrasa
de catre Senat
30.12.2020
32. BP695/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.70/2001 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicită?ii imobiliare nr.7/1996, publicată în Monitorul Oficial nr.154 din 4 martie 2002 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
33. BP696/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2006 din 7 iunie 2006, Republicată, privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial nr.156 din 1 martie 2016 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
34. BP559/25.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instan?elor judecătore?ti și al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
30.12.2020
35. BP570/06.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.21/1992 (republicată) privind protec?ia consumatorilor retrasa
de catre Senat
30.12.2020
36. BP574/07.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ retrasa
de catre Senat
30.12.2020
37. BP575/08.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii retrasa
de catre Senat
30.12.2020
38. BP576/08.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați retrasa
de catre Senat
30.12.2020
39. BP580/09.10.2020 Propunere legislativă privind Parteneriatul de via?ă retrasa
de catre Senat
30.12.2020
40. BP581/13.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.20 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
41. BP582/13.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României retrasa
de catre Senat
30.12.2020
42. BP583/13.10.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
30.12.2020
43. BP585/14.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, precum și pentru completarea art.241 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ retrasa
de catre Senat
30.12.2020
44. BP587/14.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială retrasa
de catre Senat
30.12.2020
45. BP588/14.10.2020 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 7 septembrie Ziua sindicatelor din România retrasa
de catre Senat
30.12.2020
46. BP697/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.102/2005 din 3 mai 2005 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Autorită?ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal retrasa
de catre Senat
30.12.2020
47. BP698/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activită?ii sanitar-veterinare și pentru siguran?a alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspec?ie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguran?a alimentelor, precum și condi?iile de aprobare a posturilor de inspec?ie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ?ări ter?e și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguran?a alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din ?ări ter?e, publicată în Monitorul Oficial nr.51 din 18 ianuarie 2018 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
48. BP699/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.144/2007 din 21 mai 2007, republicată privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei Na?ionale de Integritate publicată în Monitorul Oficial nr.535 din 3 august 2009 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
49. BP700/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finan?ării terorismului retrasa
de catre Senat
30.12.2020
50. BP701/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.192 din 26 iunie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorită?ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb?ie cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participa?iilor Statului, publicată în Monitorul Oficial nr.403 din 4 iulie 2013 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
51. BP702/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136 din 5 iulie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezerva?iei Biosferei ?Delta Dunării?, publicată în Monitorul Oficial nr.533 din 28 iulie 2011 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
52. BP703/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2016 din 11 mai 2016 privind înfiin?area Agen?iei Na?ionale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial nr.369 din 13 mai 2016 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
53. BP704/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 20 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorită?ii Na?ionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finan?elor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr.452 din 27 mai 2005 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
54. BP705/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de ?anse și de tratament între femei și bărba?i retrasa
de catre Senat
30.12.2020
55. BP706/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/2017 din 13 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.273 din 19 aprilie 2017 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
56. BP707/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.127 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.88/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activită?ii sanitar-veterinare și pentru siguran?a alimentelor, publicată în Monitorul Oficial nr.420 din 18 mai 2005 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
57. BP708/24.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă nr.63 din 30 august 2001 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat în Construc?ii - I.S.C., aprobată și modificată prin legea nr.707 din 3 decembrie 2001 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
58. BP589/14.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului retrasa
de catre Senat
30.12.2020
59. BP590/14.10.2020 Propunere legislativă privind repatrierea Sfinților Mărturisitori Ardeleni retrasa
de catre Senat
30.12.2020
60. BP591/14.10.2020 Propunere legislativă privind suportarea de la Bugetul de Stat prin Bugetul Ministerului Sănătății a testărilor pentru determinarea infectărilor cu noul Coronavirus SARS-COV2 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
61. BP599/19.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public retrasa
de catre Senat
30.12.2020
62. BP602/20.10.2020 Propunere legislativă de completare și modificare a Ordonanței Guvernului 137/2000 privind prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
30.12.2020
63. BP603/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
64. BP604/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, pentru modificarea Legii notarilor publici și a activită?ii notariale nr.36/1995, pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătore?ti retrasa
de catre Senat
30.12.2020
65. BP605/21.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protec?iei fondului cinegetic nr.407/2006 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
66. BP609/26.10.2020 Propunere legislativă privind reglementarea distribuției mărfurilor transportate sub regim ADR retrasa
de catre Senat
30.12.2020
67. BP713/25.11.2020 Propunere legislativă privind recunoa?terea meritelor personalului din asisten?ă socială participant la ac?iuni împotriva COVID-19 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
68. BP714/25.11.2020 Propunere legislativă pentru abrogarea art.5 alin.(2) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică retrasa
de catre Senat
30.12.2020
69. BP715/26.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
70. BP723/04.12.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.53/2003 Codul muncii retrasa
de catre Senat
30.12.2020
71. BP724/04.12.2020 Propunere legislativă privind instituirea "Zilei na?ionale a plasamentului familial" retrasa
de catre Senat
30.12.2020
72. BP726/07.12.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru stimularea dezvoltării fondului de locuin?e la dispozi?ia autorită?ilor publice locale și combaterea segregării locuirii pe criterii economice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
73. BP729/09.12.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuin?elor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inunda?iilor retrasa
de catre Senat
30.12.2020
74. BP730/15.12.2020 Propunere legislativă privind liberul acces public nemotorizat în natură retrasa
de catre Senat
30.12.2020
75. BP731/16.12.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Silvic din 2008 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
76. BP734/17.12.2020 Legea parcurilor na?ionale retrasa
de catre Senat
30.12.2020
77. BP610/26.10.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență retrasa
de catre Senat
30.12.2020
78. BP611/26.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 212 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
79. BP612/26.10.2020 Propunere legislativă pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate retrasa
de catre Senat
30.12.2020
80. BP613/26.10.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
81. BP614/26.10.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul retrasa
de catre Senat
30.12.2020
82. BP616/27.10.2020 Propunere legislativă privind organizarea și func?ionarea Comisiei Na?ionale a României pentru UNESCO retrasa
de catre Senat
30.12.2020
83. BP623/28.10.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
84. BP630/30.10.2020 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivelor de investiții Drum expres București - Oltenița și Drum expres Drajna Nouă - Călărași retrasa
de catre Senat
30.12.2020
85. BP633/03.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
86. BP634/03.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
30.12.2020
87. BP635/03.11.2020 Propunere legislativă privind acordarea Voucherelor de lectură retrasa
de catre Senat
30.12.2020
88. BP636/03.11.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.211/2011 privind regimul de?eurilor, republicată în 2014 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
89. BP638/03.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal retrasa
de catre Senat
30.12.2020
90. BP639/04.11.2020 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 octombrie - "Ziua na?ională a familiilor numeroase" retrasa
de catre Senat
30.12.2020
91. BP643/06.11.2020 Propunere legislativă pentru modificare și completarea art.114 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
92. BP647/10.11.2020 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România retrasa
de catre Senat
30.12.2020
93. BP648/10.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare retrasa
de catre Senat
30.12.2020
94. BP649/10.11.2020 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare în sectorul HoReCa retrasa
de catre Senat
30.12.2020
95. BP650/10.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
96. BP651/10.11.2020 Propunere legislativă privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar retrasa
de catre Senat
30.12.2020
97. BP652/10.11.2020 Propunere legislativă privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al na?iunii române retrasa
de catre Senat
30.12.2020
98. BP653/10.11.2020 Propunere legislativă privind organizarea profesiei de responsabil cu protec?ia datelor cu caracter personal retrasa
de catre Senat
30.12.2020
99. BP654/10.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.85 alin.(10) al Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor, precum și pentru organizarea și func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente retrasa
de catre Senat
30.12.2020
100. BP655/12.11.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adop?iei retrasa
de catre Senat
30.12.2020
101. BP656/12.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern retrasa
de catre Senat
30.12.2020
102. BP657/12.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protec?ie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
103. BP658/12.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.151 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii retrasa
de catre Senat
30.12.2020
104. BP659/12.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.204 din Legea nr.1/2011 a educa?iei na?ionale retrasa
de catre Senat
30.12.2020
105. BP660/12.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.43 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat retrasa
de catre Senat
30.12.2020
106. BP661/12.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(3) din Legea nr.43/2014 privind protec?ia animalelor utilizate în scopuri ?tiin?ifice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
107. BP663/13.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii retrasa
de catre Senat
30.12.2020
108. BP664/16.11.2020 Propunere legislativă pentru cre?terea venitului net al salaria?ilor retrasa
de catre Senat
30.12.2020
109. BP665/16.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii grădinilor zoologice și acvariilor publice nr.191/2002 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
110. BP666/17.11.2020 Propunere legislativă privind promovarea bugetării participative retrasa
de catre Senat
30.12.2020
111. BP667/17.11.2020 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Bra?ov din 1987 retrasa
de catre Senat
30.12.2020
112. BP673/19.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 al Legii nr.78/2014 privind reglementarea activită?ii de voluntariat în România retrasa
de catre Senat
30.12.2020
113. BP678/23.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă retrasa
de catre Senat
30.12.2020
114. BP679/23.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217 din 22 mai 2003 retrasa
de catre Senat
30.12.2020

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 17 octombrie 2021, 20:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro