Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2016

Numar înregistrari gasite: 201
  Numar Titlu Stadiu
1. BP42/10.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului retrasa
de catre initiator
22.02.2016
2. BP114/09.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România retrasa
de catre initiator
21.03.2016
3. L189/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic retrasa
de catre initiator
03.05.2016
4. L191/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România", cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
03.05.2016
5. L335/07.06.2016 Propunere legislativă privind completarea art.3 din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun retrasa
de catre initiator
05.09.2016
6. BP264/10.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII retrasa
de catre initiator
05.09.2016
7. L536/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social retrasa
de catre initiator
13.09.2016
8. BP444/06.09.2016 Propunere legislativă privind ocuparea unor funcții de conducere pe baza încrederii personale retrasa
de catre initiator
13.09.2016
9. L393/21.06.2016 Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar retrasa
de catre initiator
07.11.2016
10. L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasa
de catre Senat
27.12.2016
11. L387/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
12. L401/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
13. L410/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România retrasa
de catre Senat
27.12.2016
14. L415/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
15. L419/27.06.2016 Propunere legislativă privind numirea sau alegerea de către Camera Deputaților, Senatul sau Parlamentul României a unor persoane în funcții de membri sau în funcții de conducere ale unor autorități sau instituții publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
16. L481/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.291 și a art.292 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
17. L482/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.289 și a art.290 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
18. L490/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
19. L510/05.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în administrarea Universității Politehnica din București retrasa
de catre Senat
27.12.2016
20. L511/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.158 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
21. L512/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea nr.135 din 1 iulie 2010 privind Noul Cod de Procedură Penală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
22. L519/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială retrasa
de catre Senat
27.12.2016
23. L529/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea și contrafacerea) retrasa
de catre Senat
27.12.2016
24. L538/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
27.12.2016
25. L571/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României retras
de catre Senat
27.12.2016
26. L572/17.10.2016 Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină retras
de catre Senat
27.12.2016
27. L578/24.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF retras
de catre Senat
27.12.2016
28. L586/07.11.2016 Legea asistenței medicale comunitare retras
de catre Senat
27.12.2016
29. L596/07.11.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
30. L597/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România retrasa
de catre Senat
27.12.2016
31. L598/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor (2) și (7) din Ordonanța de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
32. L599/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.50 din Ordonanța Guvernului nr.21 din 21 august 1992, republicată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
33. L600/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
34. L601/07.11.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
35. L602/07.11.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
36. L603/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
37. L604/07.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Legii nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ retrasa
de catre Senat
27.12.2016
38. L605/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
39. L606/07.11.2016 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
40. L607/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, republicată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
41. L608/07.11.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României retrasa
de catre Senat
27.12.2016
42. L609/07.11.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu și de regim juridic special retrasa
de catre Senat
27.12.2016
43. L610/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate retrasa
de catre Senat
27.12.2016
44. L611/07.11.2016 Propunere legislativă privind acordarea unui drept de folosință gratuită pe terenurile aferente poligoanelor militare, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale retrasa
de catre Senat
27.12.2016
45. L612/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea a reglementărilor privind Legea nr.210/1999 privind concediul paternal și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate retrasa
de catre Senat
27.12.2016
46. L613/07.11.2016 Propunere legislativă pentru înființarea Fondului pentru Accelerarea Accesării Fondurilor Europene Nerambursabile retrasa
de catre Senat
27.12.2016
47. L614/07.11.2016 Propunere legislativă privind acordarea unei protecții beneficiarilor Programului Prima Casă în cazul cărora s-a demarat procedura valorificării locuinței ce face obiectul garanției Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii retrasa
de catre Senat
27.12.2016
48. L615/07.11.2016 Propunere legislativă privind abrogarea alineatelor (3) și (4) ale art. 25 din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României retrasa
de catre Senat
27.12.2016
49. L616/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente retrasa
de catre Senat
27.12.2016
50. L617/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. retrasa
de catre Senat
27.12.2016
51. L618/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanent retrasa
de catre Senat
27.12.2016
52. L619/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului republicată în 2008 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
53. L620/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate retrasa
de catre Senat
27.12.2016
54. L621/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorităti contractante retrasa
de catre Senat
27.12.2016
55. L622/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
56. L623/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
57. L624/07.11.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României", din Timișoara, județul Timiș retrasa
de catre Senat
27.12.2016
58. L625/07.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/20016 privind reforma în domeniul sănătății retrasa
de catre Senat
27.12.2016
59. L626/07.11.2016 Propunere legislativă privind ajutorul bănesc acordat de stat mamelor care au născut și au păstrat în îngrijire trei sau mai mulți copii retrasa
de catre Senat
27.12.2016
60. L627/07.11.2016 Propunere legislativă privind forma electronică a înscrisurilor școlare și utilizarea programelor și sistemelor informatice în învățământul preuniversitar retrasa
de catre Senat
27.12.2016
61. BP593/02.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția șii promovarea drepturilor copilului și a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie retrasa
de catre Senat
27.12.2016
62. BP594/02.11.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari retrasa
de catre Senat
27.12.2016
63. BP595/02.11.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
64. BP596/02.11.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari retrasa
de catre Senat
27.12.2016
65. BP597/02.11.2016 Propunere legislativă privind înființarea Agenției Resurselor Statului pentru administrarea Fondului Suveran de Investiții retrasa
de catre Senat
27.12.2016
66. BP598/03.11.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 65,1 ha, reprezentând trupul de pădure "Șipote", aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Direcția Silvică Suceava, ca pădure-parc în domeniul public al Municipiului Suceava pentru amenajarea unei zone de agrement ce va constitui obiectul unui Proiect European realizat în parteneriat cu Zona Metropolitană Suceava retrasa
de catre Senat
27.12.2016
67. BP599/03.11.2016 Propunere legislativă pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției retrasa
de catre Senat
27.12.2016
68. BP600/07.11.2016 Propunere legislativă privind reglementarea activității de recuperarea debitelor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
69. BP601/07.11.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri tranzitorii referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
70. BP603/08.11.2016 Propunere legislativă pentru modificatrea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
71. BP604/08.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
72. BP605/08.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii retrasa
de catre Senat
27.12.2016
73. BP606/08.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii retrasa
de catre Senat
27.12.2016
74. BP607/08.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea Codului Penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
75. BP608/08.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 din 1 martie 1991 a cetățeniei române retrasa
de catre Senat
27.12.2016
76. BP609/08.11.2016 Propunere legislativă privind înființarea Panteonului României retrasa
de catre Senat
27.12.2016
77. BP610/09.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
78. BP615/11.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură retrasa
de catre Senat
27.12.2016
79. BP618/21.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
80. BP624/28.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
81. BP627/29.11.2016 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor retras
de catre Senat
27.12.2016
82. BP628/29.11.2016 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene retras
de catre Senat
27.12.2016
83. BP630/05.12.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
84. BP633/07.12.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale retras
de catre Senat
27.12.2016
85. BP634/07.12.2016 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii retras
de catre Senat
27.12.2016
86. BP636/09.12.2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal retras
de catre Senat
27.12.2016
87. BP637/09.12.2016 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții retras
de catre Senat
27.12.2016
88. BP638/09.12.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si funcționarea Autoritatii Electorale Permanente retrasa
de catre Senat
27.12.2016
89. BP639/12.12.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil retras
de catre Senat
27.12.2016
90. BP642/12.12.2016 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social și desemnarea reprezentanților României în Comitetul Economic și Social European retras
de catre Senat
27.12.2016
91. BP643/13.12.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
92. BP648/19.12.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii tinerilor nr.350/2006 și abrogarea unor acte normative în domeniul tineretului retras
de catre Senat
27.12.2016
93. BP649/19.12.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni retrasa
de catre Senat
27.12.2016
94. BP398/17.08.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
95. BP439/06.09.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea art. 87 (1), litera f, din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției retrasa
de catre Senat
27.12.2016
96. BP440/06.09.2016 Propunere legislativă privind reciclarea ambalajelor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
97. BP441/06.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 3 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
27.12.2016
98. BP442/06.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
99. BP443/06.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Stadionul "Farul" din Constanța, în domeniul public al Municipiului Constanța retrasa
de catre Senat
27.12.2016
100. BP447/07.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.3, al art.169 indice 1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată in Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
101. BP449/14.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților retrasa
de catre Senat
27.12.2016
102. BP450/14.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
103. BP451/14.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
104. BP452/14.09.2016 Propunere legislativă privind combaterea răspândirii plantei puternic alergene, pericol pentru sănătatea publică, Ambrosia artemisiifolia retrasa
de catre Senat
27.12.2016
105. BP453/14.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
106. BP454/14.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun retrasa
de catre Senat
27.12.2016
107. BP455/14.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 510/24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
108. BP456/14.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
109. BP457/14.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România retrasa
de catre Senat
27.12.2016
110. BP458/14.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea dreptului de administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în portul Tulcea, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în administrarea Consiliului Județean Tulcea retrasa
de catre Senat
27.12.2016
111. BP459/19.09.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule retrasa
de catre Senat
27.12.2016
112. BP460/19.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
113. BP461/19.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
114. BP466/20.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
115. BP467/20.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complex sportiv "Badea Cârțan" din Constanța, în domeniul public al Municipiului Constanța retrasa
de catre Senat
27.12.2016
116. BP468/20.09.2016 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești retrasa
de catre Senat
27.12.2016
117. BP469/20.09.2016 Propunere legislativă privind consolidarea statului prin susținerea creșterii demografice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
118. BP470/20.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Regulamentului din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
119. BP471/20.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 163/ 2015 privind standardizarea națională retrasa
de catre Senat
27.12.2016
120. BP475/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea retrasa
de catre Senat
27.12.2016
121. BP476/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
122. BP477/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România retrasa
de catre Senat
27.12.2016
123. BP478/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
27.12.2016
124. BP479/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 376/ 2004 privind bursele private retrasa
de catre Senat
27.12.2016
125. BP480/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 312/ 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine și pentru modificarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
126. BP481/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat retrasa
de catre Senat
27.12.2016
127. BP482/21.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
128. BP483/21.09.2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului de Memorie Culturală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
129. BP484/21.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea OUG 195/2002 republicata privind circulația pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
130. BP488/26.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
131. BP489/26.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 (republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015) retrasa
de catre Senat
27.12.2016
132. BP490/27.09.2016 Propunere legislativă privind colectarea și comercializarea produselor tradiționale retrasa
de catre Senat
27.12.2016
133. BP491/27.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal inititulată "Legea Conștiinței Naționale" retrasa
de catre Senat
27.12.2016
134. BP492/27.09.2016 Propunere legislativă pentru sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri retrasa
de catre Senat
27.12.2016
135. BP493/27.09.2016 Propunere legislativă privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A retrasa
de catre Senat
27.12.2016
136. BP494/27.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 553/24.07.2015 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
137. BP498/28.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere retrasa
de catre Senat
27.12.2016
138. BP499/29.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 privind Codul silvic retrasa
de catre Senat
27.12.2016
139. BP500/29.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale retrasa
de catre Senat
27.12.2016
140. BP502/03.10.2016 Propunere legislativă privind asigurarea locuințelor pentru medicii care lucrează în sistemul public de sănătate retrasa
de catre Senat
27.12.2016
141. BP505/04.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
142. BP506/04.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară retrasa
de catre Senat
27.12.2016
143. BP507/04.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
144. BP508/04.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici retrasa
de catre Senat
27.12.2016
145. BP509/04.10.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară retrasa
de catre Senat
27.12.2016
146. BP510/04.10.2016 Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate retrasa
de catre Senat
27.12.2016
147. BP511/04.10.2016 Propunere legislativă privind stimularea achiziției de programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar retrasa
de catre Senat
27.12.2016
148. BP512/04.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
149. BP513/04.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
150. BP514/04.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art. 134 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii retrasa
de catre Senat
27.12.2016
151. BP515/04.10.2016 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
152. BP516/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative teritoriale retrasa
de catre Senat
27.12.2016
153. BP517/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol retrasa
de catre Senat
27.12.2016
154. BP518/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență retrasa
de catre Senat
27.12.2016
155. BP519/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
156. BP520/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local retrasa
de catre Senat
27.12.2016
157. BP521/05.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților retrasa
de catre Senat
27.12.2016
158. BP522/05.10.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru stimularea modernizării drumurilor comunale retrasa
de catre Senat
27.12.2016
159. BP523/06.10.2016 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Interceptarea Comunicațiilor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
160. BP524/06.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
161. BP537/11.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
162. BP538/11.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
163. BP539/11.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, al Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală respectiv al Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
164. BP540/11.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
165. BP541/11.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile comerciale retrasa
de catre Senat
27.12.2016
166. BP542/11.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 republicată, privind circulația pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
167. BP543/11.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
168. BP544/12.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 167 alineatul (4) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
169. BP545/12.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 81 alineatul (4) din Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii nr.100/2016 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
170. BP546/12.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative retrasa
de catre Senat
27.12.2016
171. BP547/12.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
172. BP548/12.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 199 "Violența în familie" din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
173. BP549/12.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
174. BP552/13.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
175. BP553/13.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.199 din Codul Penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
176. BP555/18.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.50 din Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari retrasa
de catre Senat
27.12.2016
177. BP556/18.10.2016 Propunere legislativă privind modificarea art. 25 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
178. BP557/18.10.2016 Propunere legislativă privind donația de alimente retrasa
de catre Senat
27.12.2016
179. BP558/18.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale retrasa
de catre Senat
27.12.2016
180. BP559/18.10.2016 Propunere legislativă de completare a art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
181. BP561/19.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.1 lit. (q) și Art.3 din Legea vânătorii și a fondului cinegetic nr. 407/2006 în sensul de a nu mai permite vânătoarea ca activitate recreativ-sportivă retrasa
de catre Senat
27.12.2016
182. BP562/19.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică retrasa
de catre Senat
27.12.2016
183. BP563/19.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea alin.(10) al art. 10 din Legea nr. 152/1998 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe retrasa
de catre Senat
27.12.2016
184. BP564/19.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente retrasa
de catre Senat
27.12.2016
185. BP565/19.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art. 54, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, actualizată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
186. BP566/19.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea Art. 54, alin. (7) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, actualizată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
187. BP569/25.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea punctului B al Anexei nr. 3 din Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
188. BP570/25.10.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea Lgii nr. 140 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
189. BP571/25.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea șl modificarea alin (5) al art 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
190. BP572/25.10.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr 95/2006 privind reforma în sănătate retrasa
de catre Senat
27.12.2016
191. BP573/25.10.2016 Propunere legislativă privind prevenirea și combaterea "bullying"-ului/?mobbing?-ului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
192. BP577/31.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
193. BP578/31.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
194. BP581/01.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii retrasa
de catre Senat
27.12.2016
195. BP582/01.11.2016 Propunere legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193/1, din data de 19 iulie 2016 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
196. BP583/01.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat retrasa
de catre Senat
27.12.2016
197. BP584/01.11.2016 Propunere legislativă privind reglementarea comercializării băuturilor carbogazoase retrasa
de catre Senat
27.12.2016
198. BP585/01.11.2016 Propunere legislativă privind Parcurile Tehnologice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
199. BP586/01.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 17 din 9 martie 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
200. BP587/01.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.8 indice 3 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișeti" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
201. BP588/01.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.259/2013 de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare retrasa
de catre Senat
27.12.2016

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 10:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro