Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2012

Numar înregistrari gasite: 103
  Numar Titlu Stadiu
1. L762/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului retrasa
de catre initiator
05.03.2012
2. L260/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre initiator
25.06.2012
3. L698/21.11.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
21.12.2012
4. L368/10.09.2012 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România retrasa
de catre Senat
21.12.2012
5. L375/10.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative retrasa
de catre Senat
21.12.2012
6. L404/22.10.2012 Proiect de Lege privind majorarea capitalului deținut de România la Banca Europeană de Investiții retras
de catre Senat
21.12.2012
7. L407/29.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală retras
de catre Senat
21.12.2012
8. L414/29.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
9. BP280/11.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.3 al Anexei la Ordonanța de urgență nr.63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
10. BP281/11.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
21.12.2012
11. BP285/17.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale retrasa
de catre Senat
21.12.2012
12. BP288/19.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
13. BP289/19.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc retrasa
de catre Senat
21.12.2012
14. BP290/19.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale retrasa
de catre Senat
21.12.2012
15. BP291/19.09.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea OUG nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale retrasa
de catre Senat
21.12.2012
16. BP292/19.09.2012 Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor române ti/limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat retrasa
de catre Senat
21.12.2012
17. BP293/19.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială retrasa
de catre Senat
21.12.2012
18. BP294/19.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe retrasa
de catre Senat
21.12.2012
19. BP295/19.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore retrasa
de catre Senat
21.12.2012
20. BP296/19.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132 pentru modificarea și completarea nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.522 din data de 10 iulie 2008 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
21. BP297/19.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.20, alin(4) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
22. BP298/19.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
21.12.2012
23. BP300/25.09.2012 Propunere legislativă privind educația prin sport retrasa
de catre Senat
21.12.2012
24. BP301/25.09.2012 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic retrasa
de catre Senat
21.12.2012
25. BP302/25.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
26. BP303/25.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Art.42, 68 indice 1 și a Art.70 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
27. BP311/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului retrasa
de catre Senat
21.12.2012
28. BP312/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii retrasa
de catre Senat
21.12.2012
29. BP313/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea șI completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr.531 din 14 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
30. BP314/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 134 din Legea nr.53/2011 privind Codului muncii retrasa
de catre Senat
21.12.2012
31. BP315/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 38,44 din Legea Locuinței nr.114/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
32. BP316/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 alin.1 din Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată retrasa
de catre Senat
21.12.2012
33. BP317/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea 64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale retrasa
de catre Senat
21.12.2012
34. BP318/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2011 privind Codului Muncii retrasa
de catre Senat
21.12.2012
35. BP319/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.42 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
36. BP320/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.254 din data de 21 martie 2006 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
37. BP321/02.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.339 din 18 mai 2012, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
38. BP322/03.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătiti din fonduri publice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
39. BP323/03.10.2012 Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanțelor fiscale accesorii retrasa
de catre Senat
21.12.2012
40. BP324/08.10.2012 Propunere legislativă privind serviciile poștale retrasa
de catre Senat
21.12.2012
41. BP325/09.10.2012 Propunere legislativă privind modificarea alineatului(4) al articolului 65 din Legea nr.263/210 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
42. BP326/09.10.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului retrasa
de catre Senat
21.12.2012
43. BP327/09.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
21.12.2012
44. BP328/09.10.2012 Propunere legislativă pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse retrasa
de catre Senat
21.12.2012
45. BP329/09.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea unor articole din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal retrasa
de catre Senat
21.12.2012
46. BP333/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/1991 a cetățeniei române retrasa
de catre Senat
21.12.2012
47. BP334/10.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă retrasa
de catre Senat
21.12.2012
48. BP335/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale retrasa
de catre Senat
21.12.2012
49. BP336/10.10.2012 Propunere legislativă privind ridicarea și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar retrasa
de catre Senat
21.12.2012
50. BP337/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată în Monitorul Oficial nr.294 din 06.05.2005, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
51. BP338/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2011 privind Codul muncii retrasa
de catre Senat
21.12.2012
52. BP339/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
53. BP340/10.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea art. 43 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal actualizată retrasa
de catre Senat
21.12.2012
54. BP341/10.10.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal retrasa
de catre Senat
21.12.2012
55. BP342/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
56. BP343/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 213/1998, din 17 noiembrie 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
57. BP344/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
58. BP345/10.10.2012 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.g) a art.1 al Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite retrasa
de catre Senat
21.12.2012
59. BP346/10.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii voluntariatului nr.195/2001 retrasa
de catre Senat
21.12.2012
60. BP351/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă retrasa
de catre Senat
21.12.2012
61. BP354/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
62. BP355/15.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții retrasa
de catre Senat
21.12.2012
63. BP356/15.10.2012 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate retrasa
de catre Senat
21.12.2012
64. BP357/18.10.2012 Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău retrasa
de catre Senat
21.12.2012
65. BP358/18.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.17 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia retrasa
de catre Senat
21.12.2012
66. BP360/22.10.2012 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România retrasa
de catre Senat
21.12.2012
67. BP361/22.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 08/12/1999 retrasa
de catre Senat
21.12.2012
68. BP362/22.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
69. BP363/22.10.2012 Propunere legislativă privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 2.122.145 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 31% din capitalul social, către Consiliul Local al municipiului Constanța; transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.026.844 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 15% din capitalul social, către Consiliul Județean Constanța; transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 136,913 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 2% din capitalul social, către Consiliul Local al orașului Mangalia; transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 205.369 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 3% din capitalul social, către Consiliul Local al orașului Năvodari; transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 273.825 acțiuni deținute de stat la Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, reprezentând 4% din capitalul social, către Consiliul Local al comunei Agigea retrasa
de catre Senat
21.12.2012
70. BP364/22.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului retrasa
de catre Senat
21.12.2012
71. BP365/23.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea lit.h) a alin.(1) al art.257 din legea nr.571/2003 - Codul Fiscal retrasa
de catre Senat
21.12.2012
72. BP366/23.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative retrasa
de catre Senat
21.12.2012
73. BP367/24.10.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manaisa retrasa
de catre Senat
21.12.2012
74. BP369/24.10.2012 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii județului Olt în Olt-Romanați retrasa
de catre Senat
21.12.2012
75. BP377/29.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România retras
de catre Senat
21.12.2012
76. BP378/29.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România retras
de catre Senat
21.12.2012
77. BP379/31.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic retrasa
de catre Senat
21.12.2012
78. BP380/31.10.2012 Propunere legislativă privind angajarea șefilor de promoție din instituțiile de învățământ superior de stat sau particulare acreditate retrasa
de catre Senat
21.12.2012
79. BP381/31.10.2012 Propunere legislativă privind acordarea de rechizite școlare pentru elevii din învățământul obligatoriu de stat retrasa
de catre Senat
21.12.2012
80. BP382/31.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003, Codul muncii retrasa
de catre Senat
21.12.2012
81. BP383/31.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral retrasa
de catre Senat
21.12.2012
82. BP384/31.10.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
21.12.2012
83. BP385/01.11.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
21.12.2012
84. BP390/12.11.2012 Propunere legislativă privind "Reglementarea sistemului de burse pentru elevi și studenți, precum și a sistemului de acordare a premiilor pentru elevi și studenți care obțin rezultate deosebite la olimpiadele școlare naționale și internaționale" retrasa
de catre Senat
21.12.2012
85. BP391/12.11.2012 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților retrasa
de catre Senat
21.12.2012
86. BP392/13.11.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
87. BP396/26.11.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 retrasa
de catre Senat
21.12.2012
88. BP398/26.11.2012 Propunere legislativă privind reinserția socio-profesională a românilor reveniți în țara de origine retrasa
de catre Senat
21.12.2012
89. BP408/11.12.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin retras
de catre Senat
21.12.2012
90. BP412/14.12.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului retras
de catre Senat
21.12.2012
91. BP223/26.06.2012 Propunere legislativă pentru stabilirea unei contravenții privind circulația pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
92. BP224/27.06.2012 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
21.12.2012
93. BP227/27.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 retrasa
de catre Senat
21.12.2012
94. BP228/29.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.107 din Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației retrasa
de catre Senat
21.12.2012
95. BP263/03.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială retrasa
de catre Senat
21.12.2012
96. BP265/04.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor 3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de științe agricole și silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
97. BP266/04.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
21.12.2012
98. BP267/04.09.2012 Propunere legislativă pentru Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
21.12.2012
99. BP268/04.09.2012 Propunere legislativă privind comunicațiile electronice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
100. BP270/04.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor retrasa
de catre Senat
21.12.2012
101. BP277/11.09.2012 Propunere legislativă privind conservarea arborilor excepționali din România retrasa
de catre Senat
21.12.2012
102. BP278/11.09.2012 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității retrasa
de catre Senat
21.12.2012
103. BP279/11.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 indice 1 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat retrasa
de catre Senat
21.12.2012

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 26 octombrie 2021, 20:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro