Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2008

Numar înregistrari gasite: 213
  Numar Titlu Stadiu
1. L875/27.11.2007 Propunere legislativă privind protecția agricultorilor și patrimoniului agricol împotriva sustragerilor și distrugerilor de bunuri retrasa
de catre initiator
05.02.2008
2. L935/11.12.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv retrasa
de catre initiator
05.02.2008
3. BP1/07.01.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2005 clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
07.02.2008
4. L791/06.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.426 din 18/07/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor retrasa
de catre initiator
13.02.2008
5. L792/06.11.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.24 din 15/01/2007, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
13.02.2008
6. L775/30.10.2007 Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe terenul agricol din extravilan, pentru anul 2007, a proprietarilor ale căror producții agricole au fost calamitate de secetă în proporție de peste 50% retrasa
de catre initiator
19.02.2008
7. L915/04.12.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României retrasa
de catre initiator
19.02.2008
8. L916/04.12.2007 Propunere legislativă privind organizarea serviciului extern al diplomației române retrasa
de catre initiator
19.02.2008
9. L647/05.09.2007 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2006 retras
de catre initiator
21.02.2008
10. L45/05.02.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.22, art.62, art.63 și abrogarea art.23 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat retrasa
de catre initiator
18.03.2008
11. L167/04.03.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri retras
de catre initiator
20.05.2008
12. L362/04.06.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.4/2007 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică retrasa
de catre initiator
24.06.2008
13. L170/23.04.2003 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor care au depus până la data de 1 noiembrie 1990 diferite sume de bani la Casa de Economii și Consemnațiuni în vederea achiziționării de autoturisme Dacia. respinsa
definitiv
17.09.2008
14. L409/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului retrasa
de catre initiator
23.09.2008
15. L411/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliului, reședințe și actele de identitate ale cetățenilor români retrasa
de catre initiator
23.09.2008
16. L412/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.23 din legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă retrasa
de catre initiator
23.09.2008
17. L529/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare retrasa
de catre initiator
23.09.2008
18. L540/09.09.2008 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale " Apele Române" în domeniul public al comunei Crasna și în administrarea Consiliului Local al comunei Crasna, județul Sălaj retras
de catre initiator
09.10.2008
19. L410/17.09.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2002 pentru modificarea art.45 lit.a) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 retras
de catre Senat
22.12.2008
20. L414/24.06.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
21. L428/24.06.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar retrasa
de catre Senat
22.12.2008
22. L448/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice retras
de catre Senat
22.12.2008
23. L449/03.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România retras
de catre Senat
22.12.2008
24. L469/03.09.2008 Propunere legislativă privind responsabilitatea prezidențială retrasa
de catre Senat
22.12.2008
25. L470/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
26. L474/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33 din 27/05/1994, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
27. L481/03.09.2008 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport energie electrică și gaze retrasa
de catre Senat
22.12.2008
28. L482/03.09.2008 Propunere legislativă privind completarea Codului civil retrasa
de catre Senat
22.12.2008
29. L484/03.09.2008 Propunere legislativă privind reglementarea activităților de lobby retrasa
de catre Senat
22.12.2008
30. L490/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
31. L495/2008 Propunere legislativă privind cimitirele și serviciile funerare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
32. L496/03.09.2008 Propunere legislativă privind asigurarea locuințelor pentru persoanele evacuate din casele restituite foștilor proprietari retrasa
de catre Senat
22.12.2008
33. L500/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/2006, republicată în Monitorul Oficial nr.742 din 16 August 2005 Partea I, nr.798 din 2 sptembrie 2005 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
34. L503/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevăzut în anexa la Ordonanța Guvernului nr.35/2002, aprobată cu completări și modificări prin legea nr.673 din 19.12.2002 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
35. L504/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție retrasa
de catre Senat
22.12.2008
36. L505/03.09.2008 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România retrasa
de catre Senat
22.12.2008
37. L507/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.303/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război retrasa
de catre Senat
22.12.2008
38. L508/03.09.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.50 (r2) din 29/07/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții retrasa
de catre Senat
22.12.2008
39. L515/03.09.2008 Propunere legislativă privind asigurarea învățământului de stat gratuit pentru copii cetățenilor români aflați în străinătate retrasa
de catre Senat
22.12.2008
40. L519/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat retrasa
de catre Senat
22.12.2008
41. L521/03.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.230 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari retrasa
de catre Senat
22.12.2008
42. L522/03.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Guvern nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2006 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
43. L525/03.09.2008 Propunere legislativă pentru recuperarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje retrasa
de catre Senat
22.12.2008
44. L527/03.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.238 din 07.06.2004 Legea petrolului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
45. L532/03.09.2008 Propunere legislativă privind grațierea unor pedepse și neexecutarea unor măsuri educative retrasa
de catre Senat
22.12.2008
46. L534/03.09.2008 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație retrasa
de catre Senat
22.12.2008
47. L541/09.09.2008 Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC - Legea Publică nr.480/1992, a dobânzii și a altor costuri externe aferente acestei cote părți, pe anul 2008 retras
de catre Senat
22.12.2008
48. L560/23.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
49. L572/30.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 3 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România retras
de catre Senat
22.12.2008
50. L573/30.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea și funcționarea "Serviciului Public de Radiocomunicații Navale de Apel, Pericol și Salvare" retras
de catre Senat
22.12.2008
51. L616/15.10.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor retras
de catre Senat
22.12.2008
52. L635/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
53. L636/04.11.2008 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport retrasa
de catre Senat
22.12.2008
54. L637/04.11.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul retrasa
de catre Senat
22.12.2008
55. L638/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind liberul acces la informațiile de interes public nr.544/2001 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
56. L639/04.11.2008 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Român pentru Studii Indo-Europene retrasa
de catre Senat
22.12.2008
57. L640/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar retrasa
de catre Senat
22.12.2008
58. L641/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
59. L642/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
60. L643/04.11.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a plajelor de pe litoralul Mării Negre retrasa
de catre Senat
22.12.2008
61. L644/04.11.2008 Propunere legislativă privind promovarea producerii de energie din surse regenerabile și pentru încurajarea economisirii resurselor energetice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
62. L645/04.11.2008 Propunere legislativă privind retrocedarea patrimoniului sindical retrasa
de catre Senat
22.12.2008
63. L646/04.11.2008 Propunere legislativă privind parteneriatul civil retrasa
de catre Senat
22.12.2008
64. L647/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
65. L648/04.11.2008 Propunere legislativă de modificare a Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
66. L649/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 06/12/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.1 din 03/01/2008, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
67. L650/04.11.2008 Propunere legislativă pentru înființarea Companiei Naționale Complexul Hipic Național "Felix Țopescu" S.A. retrasa
de catre Senat
22.12.2008
68. L651/04.11.2008 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 retras
de catre Senat
22.12.2008
69. L652/04.11.2008 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 retras
de catre Senat
22.12.2008
70. L653/10.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195 din 22/12/2005 privind protecția mediului, actualizat la data de 22.10.2007, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
71. L654/10.11.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.115 din 28/06/1999, republicată, privind responsabilitatea ministerială retrasa
de catre Senat
22.12.2008
72. L655/10.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
73. L656/10.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune retrasa
de catre Senat
22.12.2008
74. BP570/05.11.2008 Propunere legislativă privind medicina școlară retrasa
de catre Senat
22.12.2008
75. BP571/05.11.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.260/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate retrasa
de catre Senat
22.12.2008
76. BP572/06.11.2008 Propunere legislativă privind statutul personalului navigant român retrasa
de catre Senat
22.12.2008
77. BP573/05.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
78. BP574/05.11.2008 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a cercetării-dezvoltării și inovării retrasa
de catre Senat
22.12.2008
79. BP575/05.11.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor retrasa
de catre Senat
22.12.2008
80. BP576/05.11.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.226 din 7 iunie 2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
81. BP577/05.11.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și munițiilor retrasa
de catre Senat
22.12.2008
82. BP578/05.11.2008 Propunere legislativă privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate retrasa
de catre Senat
22.12.2008
83. BP579/05.11.2008 Propunere legislativă a recunoștinței față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
84. BP580/05.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES retrasa
de catre Senat
22.12.2008
85. BP582/05.11.2008 Propunere legislativă privind Statutul funcționarului public din structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ retrasa
de catre Senat
22.12.2008
86. BP586/10.11.2008 Proiect de Lege privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război retras
de catre Senat
22.12.2008
87. BP590/17.11.2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și certificarea produselor și materialelor de exploatare la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață a acestora retras
de catre Senat
22.12.2008
88. BP593/19.11.2008 Proiect de Lege privind stabilirea de măsuri speciale pentru reducerea riscului de prăbușire a unor clădiri de interes și utilitate publică și care prezintă pericol public retras
de catre Senat
22.12.2008
89. BP625/04.12.2008 Propunere legislativă - Legea jurnalistului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
90. BP626/04.12.2008 Proiectul Legii - Codul de procedură civilă retras
de catre Senat
22.12.2008
91. BP646/09.12.2008 Proiect de Lege privind Codul de procedură penală retras
de catre Senat
22.12.2008
92. BP647/09.12.2008 Proiectul Legii - Codul penal retras
de catre Senat
22.12.2008
93. BP648/09.12.2008 Proiect de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal retras
de catre Senat
22.12.2008
94. BP477/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 Codul silvic retrasa
de catre Senat
22.12.2008
95. BP478/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii arendării nr.16/1994 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
96. BP479/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 Codul fiscal retrasa
de catre Senat
22.12.2008
97. BP480/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
98. BP481/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing retrasa
de catre Senat
22.12.2008
99. BP482/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului Președintelui ANPC nr.205/2007 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar retrasa
de catre Senat
22.12.2008
100. BP483/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici retrasa
de catre Senat
22.12.2008
101. BP484/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341/2004 recunoștinței față de eroii-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
102. BP485/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap retrasa
de catre Senat
22.12.2008
103. BP486/26.09.2008 Propunere legislativă privind fondurile de pensii administrate privat retrasa
de catre Senat
22.12.2008
104. BP487/26.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
105. BP491/29.09.2008 Propunere legislativă privind acordarea unor tichete cadou de Paști și de Crăciun pensionarilor retrasa
de catre Senat
22.12.2008
106. BP492/29.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
22.12.2008
107. BP493/29.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
108. BP494/30.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari retrasa
de catre Senat
22.12.2008
109. BP495/30.09.2008 Propunere legislativă privind măsuri de stimulare a producției și a valorificării legumelor și fructelor în România retrasa
de catre Senat
22.12.2008
110. BP496/30.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste intituții, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
111. BP498/01.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/14.07.2004 Legea gazelor retrasa
de catre Senat
22.12.2008
112. BP499/01.10.2008 Propunere legislativă privind mesajele radiodifuzate ale Președintelui României retrasa
de catre Senat
22.12.2008
113. BP500/01.10.2008 Propunere legislativă privind salarizarea funcționarilor publici parlamentari și a personalului contractual din aparatul Parlamentului României retrasa
de catre Senat
22.12.2008
114. BP505/03.10.2008 Propunere legislativă privind instituirea medaliei comemortaive "120 de ani de la trecerea în eternitate a poetului național Mihai Eminescu" retrasa
de catre Senat
22.12.2008
115. BP509/07.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Ordonanța nr.39 din 28/08/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar retrasa
de catre Senat
22.12.2008
116. BP512/07.10.2008 Propunere legislativă privind pensiile de supraviețuire retrasa
de catre Senat
22.12.2008
117. BP513/08.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești retrasa
de catre Senat
22.12.2008
118. BP514/08.10.2008 Propunere legislativă privind utilizarea unei părți din rezerva valutară a României pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii în vederea asigurării siguranței alimentare a României și a reducerii deficitului comercial retrasa
de catre Senat
22.12.2008
119. BP515/08.10.2008 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru stingerea divergențelor patrimoniale dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Unită cu Roma (greco-catolică) retrasa
de catre Senat
22.12.2008
120. BP519/13.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.213 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății retrasa
de catre Senat
22.12.2008
121. BP520/13.10.2008 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților retrasa
de catre Senat
22.12.2008
122. BP521/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.16 din Legea nr.236/2003 privind organizarea pieței tutunului brut din România retrasa
de catre Senat
22.12.2008
123. BP522/13.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
124. BP523/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
125. BP524/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.69 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
22.12.2008
126. BP525/13.10.2008 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
127. BP526/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
128. BP527/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal retrasa
de catre Senat
22.12.2008
129. BP528/13.10.2008 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești retrasa
de catre Senat
22.12.2008
130. BP529/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitați familiilor de pensionari retrasa
de catre Senat
22.12.2008
131. BP530/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
132. BP531/13.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
22.12.2008
133. BP532/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15, alin(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii retrasa
de catre Senat
22.12.2008
134. BP533/13.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții retrasa
de catre Senat
22.12.2008
135. BP534/13.10.2008 Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă retrasa
de catre Senat
22.12.2008
136. BP535/13.10.2008 Propunere legislativă de modificare a legii 95/2006, privind reforma în sănătate retrasa
de catre Senat
22.12.2008
137. BP537/15.10.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a terenului și construcțiilor proprietate privată, situate în București, zona sectorului 1 - strada General Berthelot nr.11-15 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
138. BP538/15.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
22.12.2008
139. BP541/15.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
140. BP542/15.10.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar retrasa
de catre Senat
22.12.2008
141. BP543/16.10.2008 Propunere legislativă privind Zona Metropolitană Hunedoara-Deva-Orăștie-Hațeg retrasa
de catre Senat
22.12.2008
142. BP544/16.10.2008 Propunere legislativă de modificarea și completarea art.58 din Lege nr.448(r1) din 06/12/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap retrasa
de catre Senat
22.12.2008
143. BP545/16.10.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a legii nr.15 din 07/08/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
144. BP547/20.10.2008 Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc să-și stabilească domiciliul în aceste județe retrasa
de catre Senat
22.12.2008
145. BP548/21.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 50 (r2) din 29/07/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.933 din 13.10.2004, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
146. BP553/28.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar retrasa
de catre Senat
22.12.2008
147. BP554/28.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. retrasa
de catre Senat
22.12.2008
148. BP555/28.10.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
149. BP557/28.10.2008 Propunere legislativă privind interzicerea utilizării aditivilor alimentari cancerigeni în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
150. BP558/28.10.2008 Propunere legislativă privind despăgubirea cetățenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comună în proprietatea statului român retrasa
de catre Senat
22.12.2008
151. BP559/28.10.2008 Propunere legislativă pentru proclamarea Zilei Naționale a Limbii Române retrasa
de catre Senat
22.12.2008
152. BP560/29.10.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341din 20 iulie 2004 privind Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 publicată în Monitorul Oficial - Partea I nr.654 din 20 iulie 2004 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
153. BP564/03.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată retrasa
de catre Senat
22.12.2008
154. BP565/04.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat retrasa
de catre Senat
22.12.2008
155. BP567/05.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură retrasa
de catre Senat
22.12.2008
156. BP568/05.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.125/2002 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
157. BP569/05.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.195/2005 privind protecția mediului și Ordonanței de urgență nr.152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării retrasa
de catre Senat
22.12.2008
158. BP75/13.02.2007 Propunere legislativă pentru completarea art.113 din Legea nr.128 din 12/07/1997 privind Statutul personalului didactic retrasa
de catre Senat
22.12.2008
159. BP77/15.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
160. BP123/28.02.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
161. BP280/14.05.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților retrasa
de catre Senat
22.12.2008
162. BP375/10.07.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
163. BP414/08.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
22.12.2008
164. BP415/09.09.2008 Propunere legislativă privind credibilizarea sondajelor de opinie realizate de institute, centre, societăți și alte categorii de instituții de drept public și privat retrasa
de catre Senat
22.12.2008
165. BP416/09.09.2008 Propunere legislativă privind înființarea Programului național pentru modernizarea terenurilor de sport din cadrul unităților de învățământ retrasa
de catre Senat
22.12.2008
166. BP417/09.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.406/2006 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
167. BP418/09.09.2008 Propunere legislativă privind protejarea și susținerea apărătorilor drepturilor omului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
168. BP419/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez nr.16/2007 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
169. BP420/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri retrasa
de catre Senat
22.12.2008
170. BP421/09.09.2008 Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de studiu lunare studenților români ERASMUS retrasa
de catre Senat
22.12.2008
171. BP422/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar retrasa
de catre Senat
22.12.2008
172. BP423/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.278/2006 pentru modificarea și completarea Codului Penal, precum și pentru modificarea și completarea altor legi retrasa
de catre Senat
22.12.2008
173. BP424/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
22.12.2008
174. BP425/09.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății retrasa
de catre Senat
22.12.2008
175. BP427/11.09.2008 Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de 15 mai ca Ziua pentru promovarea valorilor Familiei - "Ziua Familiei" retrasa
de catre Senat
22.12.2008
176. BP428/11.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
177. BP429/11.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.17 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare, republicată, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
178. BP430/11.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.244/2002, modificată și republicată în temeiul art.III din Legea nr.83/2007 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
179. BP431/11.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă retrasa
de catre Senat
22.12.2008
180. BP432/11.09.2008 Propunere legislativă privind abrogarea alin.(3), (4), (7), (8) și (9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 retrasa
de catre Senat
22.12.2008
181. BP433/11.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.5 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European retrasa
de catre Senat
22.12.2008
182. BP434/11.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38 din 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere retrasa
de catre Senat
22.12.2008
183. BP435/11.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.514 din 2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic retrasa
de catre Senat
22.12.2008
184. BP436/11.09.2008 Propunere legislativă privind Asistența medicală de specialitate în ambulatoriu retrasa
de catre Senat
22.12.2008
185. BP438/12.09.2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 lit.a) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război retras
de catre Senat
22.12.2008
186. BP441/17.09.2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.148 din 3 noiembrie 2005, privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
187. BP442/17.09.2008 Propunere legislativă privind despăgubirea sau acordarea de facilități persoanelor exproprietate și strămutate de pe terenurile afectate de lucrările pentru realizarea lacului de acumulare și a complexului hidroenergetic "Porțile de Fier I" retrasa
de catre Senat
22.12.2008
188. BP444/18.09.2008 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate retrasa
de catre Senat
22.12.2008
189. BP445/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 273/2004, privind regimul juridic al adopțiilor cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
190. BP446/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului familiei din 1993, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
191. BP447/18.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
192. BP448/18.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
22.12.2008
193. BP449/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
194. BP450/18.09.2008 Propunere legislativă cu privire la activitățile de lansare și operare a obiectelor spațiale retrasa
de catre Senat
22.12.2008
195. BP451/18.09.2008 Propunere legislativă privind responsabilitatea ministerială retrasa
de catre Senat
22.12.2008
196. BP456/22.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
197. BP457/23.09.2008 Propunere legislativă privind declararea de utilitate publică a PĂDURII BĂNEASA situată în București, în zona administrativă a sectorului 1și județului Ilfov retrasa
de catre Senat
22.12.2008
198. BP461/24.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
199. BP463/24.09.2008 Propunere legislativă de modificare și completare a legii nr.24(r1) din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative retrasa
de catre Senat
22.12.2008
200. BP464/25.09.2008 Propunere legislativă de modificarea și completarea art.158 din Lege nr.53 din 24/01/2003 - Codul Muncii retrasa
de catre Senat
22.12.2008
201. BP465/26.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal retrasa
de catre Senat
22.12.2008
202. BP466/26.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.256/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român retrasa
de catre Senat
22.12.2008
203. BP467/26.09.2008 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România retrasa
de catre Senat
22.12.2008
204. BP468/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
205. BP469/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România retrasa
de catre Senat
22.12.2008
206. BP470/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.27 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice retrasa
de catre Senat
22.12.2008
207. BP471/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.110/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale înstituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii retrasa
de catre Senat
22.12.2008
208. BP472/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate retrasa
de catre Senat
22.12.2008
209. BP473/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat retrasa
de catre Senat
22.12.2008
210. BP474/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal retrasa
de catre Senat
22.12.2008
211. BP475/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici retrasa
de catre Senat
22.12.2008
212. BP476/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului retrasa
de catre Senat
22.12.2008
213. BP204/14.04.2008 Propunere legislativă pentru completarea art.39 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală retrasa
de catre Senat
23.12.2008

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 4 decembrie 2022, 19:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro