Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2006

Numar înregistrari gasite: 62
  Numar Titlu Stadiu
1. BP768/23.11.2005 Propunere legislativă privind înțelegerea și susținerea Programului de guvernare 2005 - 2008 retrasa
de catre initiator
08.02.2006
2. BP64/07.02.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 115/2003 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
08.02.2006
3. L116/02.02.2006 Propunere legislativă privind scutirea persoanelor fizice de la plata impozitului datorat bugetului de stat asupra bunurilor imobile afectate de fenomenele meteorologice deosebite produse în anul 2005 retrasa
de catre initiator
20.02.2006
4. BP791/28.11.2005 Propunere legislativă privind acordarea de facilități temporare agenților economici care desfășoară activități de turism în județul Tulcea, ca urmare a izbucnirii epidemiei de gripă aviară retrasa
de catre initiator
21.02.2006
5. L235/22.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea L.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii retrasa
de catre initiator
27.02.2006
6. L764/21.12.2005 Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societățile comerciale din industria berii retrasa
de catre initiator
01.03.2006
7. L651/16.11.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.308/2004 privind exercitarea profesiunii de medic dentist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România retrasa
de catre initiator
13.03.2006
8. L155/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale retrasa
de catre initiator
13.03.2006
9. L121/02.02.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică retrasa
de catre initiator
16.03.2006
10. BP171/16.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune retrasa
de catre initiator
21.03.2006
11. L761/21.12.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap retrasa
de catre initiator
22.03.2006
12. BP89/21.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.465/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile retrasa
de catre initiator
28.03.2006
13. L102/02.02.2006 Propunere legislativă pentru îmbunătățirea condițiilor privind buna funcționare a intreprinderilor retrasa
de catre initiator
05.04.2006
14. L160/02.02.2006 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Universitatea Transilvania, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere - Brașov retrasa
de catre initiator
05.04.2006
15. L117/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991(cu modificările și completările ulterioare) retrasa
de catre initiator
12.04.2006
16. L141/02.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României retrasa
de catre initiator
12.04.2006
17. BP800/30.11.2005 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică retrasa
de catre initiator
12.04.2006
18. L198/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
19.04.2006
19. L355/11.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 978 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune retrasa
de catre initiator
19.04.2006
20. BP173/20.03.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune retrasa
de catre initiator
25.04.2006
21. L329/04.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre initiator
08.05.2006
22. L322/04.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale retrasa
de catre initiator
11.05.2006
23. BP212/06.04.2006 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism retrasa
de catre initiator
16.05.2006
24. BP290/16.05.2006 Propunere legislativă pentru stabilirea unor normative privind obligativitatea întreținerii și reparației fațadelor imobilelor retrasa
de catre initiator
23.05.2006
25. BP234/19.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent retrasa
de catre initiator
25.05.2006
26. L359/21.07.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2004 clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
30.05.2006
27. L706/06.12.2005 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2004 clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
30.05.2006
28. L308/28.03.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
01.06.2006
29. L531/19.11.2002 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate retras
de catre Senat
20.06.2006
30. L439/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Legea apiculturii nr.89/1998 retrasa
de catre initiator
20.06.2006
31. L323/04.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
22.06.2006
32. L325/04.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Codului Vamal al României retrasa
de catre initiator
22.06.2006
33. L353/11.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Codului de Procedură Fiscală al României retrasa
de catre initiator
22.06.2006
34. L354/11.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.132/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare retrasa
de catre initiator
28.06.2006
35. L426/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal retrasa
de catre initiator
28.06.2006
36. BP421/14.07.2006 Proiect de Lege privind înființarea Agenției Naționale de Integritate retras
de catre initiator
21.07.2006
37. L511/06.06.2006 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Băncii Comerciale Române - S.A.. retras
de catre initiator
14.08.2006
38. L393/25.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
04.09.2006
39. L395/25.04.2006 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (3) al articolului 8 din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice retrasa
de catre initiator
04.09.2006
40. L565/20.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie retrasa
de catre initiator
04.09.2006
41. L446/09.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
06.09.2006
42. L554/19.12.2001 Propunere legislativă privind asigurările sociale de sănătate respinsa
definitiv
07.09.2006
43. L499/30.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar retrasa
de catre initiator
13.09.2006
44. L564/20.06.2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
14.09.2006
45. L592/27.06.2006 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii 424/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România retrasa
de catre initiator
21.09.2006
46. L537/13.06.2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România retrasa
de catre initiator
10.10.2006
47. L656/05.09.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
08.11.2006
48. L783/21.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2006 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi retras
de catre Senat
08.11.2006
49. L47/1995 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești respinsa
definitiv
09.11.2006
50. L899/14.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală retrasa
de catre Senat
15.11.2006
51. L724/12.09.2006 Proiect de Lege pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European retras
de catre Senat
22.11.2006
52. L797/03.10.2006 Propunere legislativă privind îmbunătățirea accesului societăților comerciale din România la informații privind achizițiile publice și creșterea transparenței acestora retrasa
de catre initiator
22.11.2006
53. BP547/11.10.2006 Propunere legislativă pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European retrasa
de catre Senat
22.11.2006
54. BP46/01.02.2006 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European retrasa
de catre Senat
22.11.2006
55. BP716/01.11.2005 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European retrasa
de catre Senat
22.11.2006
56. BP388/28.06.2006 Propunere legislativă pentru alegerea reprezentaților României în Parlamentul European retrasa
de catre Senat
22.11.2006
57. BP669/17.11.2006 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea gazelor nr.351/2004 retrasa
de catre initiator
28.11.2006
58. BP548/11.10.2006 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii retrasa
de catre initiator
05.12.2006
59. L821/17.10.2006 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal retrasa
de catre initiator
06.12.2006
60. L938/28.11.2006 Proiect de Lege pentru supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar retras
de catre initiator
15.12.2006
61. L939/28.11.2006 Proiect de Lege privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului retras
de catre initiator
15.12.2006
62. L851/31.10.2006 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.232/9 iunie/2006, care a modificat Decretul -lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat retrasa
de catre initiator
19.12.2006

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 8:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro