Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: care si-au încetat procedura legislativa fiind respinse, retrase, etc. în anul 2001

Numar înregistrari gasite: 101
  Numar Titlu Stadiu
1. L182/1992 Proiect de Lege privind contul anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
2. L288/14.04.1997 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele și taxele locale. clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
3. L388/11.12.1998 Proiect de Lege privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
4. L345/08.09.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1998 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
5. L401/13.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
6. L101/07.03.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
7. L204/26.06.2000 Proiect de Lege pentru completarea Decretului nr. 247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
8. L279/05.09.2000 Proiect de Lege privind asistența judiciară internațională în materie penală clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
9. L280/05.09.2000 Proiect de Lege asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
10. L282/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție ale bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 1999 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
11. L283/07.09.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
12. L351/06.11.2000 Proiect de Lege privind soluționarea conflictelor prin mediere clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
13. L363/14.11.2000 Proiect de Lege privind reînființarea comunei Șinca Nouă, județul Brașov clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
14. L394/07.12.2000 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului civil, a Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și a altor acte normative conexe clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
05.01.2001
15. L17/25.04.2001 Propunere legislativă privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor retrasa
de catre Senat
06.02.2001
16. L428/29.10.1999 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.164/1999 privind înființarea Agențiilor Domeniilor Statutului și a Fondului de dezvoltare a agriculturii clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
12.02.2001
17. L147/09.06.1998 Proiect de Lege privind egalitatea de șanse între femei și bărbați clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.02.2001
18. L298/21.09.2000 Propunere legislativă privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 218/1999 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol retrasa
de catre Senat
21.02.2001
19. L414/28.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 286/2000 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acțiuni a creanțelor cuvenite bugetului statului, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale și Fondului Proprietății de Stat la unele societăți comerciale clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21.02.2001
20. L11/28.01.1999 Propunere legislativă privind reeșalonarea datoriilor societăților comerciale și ale companiilor naționale către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, scadente la data de 31.12.1998 respinsa
definitiv
01.03.2001
21. L56/09.02.1999 Propunere legislativă privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural respinsa
definitiv
01.03.2001
22. L572/22.10.1997 Propunere legislativă privind înființarea și organizarea Agenției Naționale a Fermelor Agricole. respinsa
definitiv
08.03.2001
23. L155/27.02.1997 Propunere legislativă privind stabilirea tarifului vamal pentru importul de autoturisme. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
24. L169/04.03.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
25. L179/05.03.1997 Propunere legislativă pentru susținerea Programului de restructurare și modernizare a industriei metalurgice. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
26. L309/23.04.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
27. L523/1997 Propunere legislativă privind renta viageră acordată unor sportivi care au obținut titlul de campion olimpic, mondial și european. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
28. L573/22.10.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
29. L574/22.10.1997 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protecția capitalului autohton și sprijinirea dezvoltării lui în procesul de privatizare. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
30. L575/22.10.1997 Propunere legislativă pentru reducerea fiscalității și relansarea activității economice. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
31. L612/13.11.1997 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii. retrasa
de catre Senat
16.03.2001
32. L68/25.02.1998 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale retrasa
de catre Senat
16.03.2001
33. L69/26.02.1998 Propunere legislativă pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice retrasa
de catre Senat
16.03.2001
34. L100/17.04.1998 Propunere legislativă privind adaptarea sistemului asigurărilor, sociale de sănătate la rețelele aparținând domeniilor apărării ,ordinii publice ,siguranței naționale , autorității judecătorești și transporturi retrasa
de catre Senat
16.03.2001
35. L283/03.09.1998 Propunere legislativă privind înființarea unor noi județe retrasa
de catre Senat
16.03.2001
36. L367/26.11.1998 Propunere legislativă privind încurajarea și stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii retrasa
de catre Senat
16.03.2001
37. L393/23.12.1998 Propunere legislativă privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare retrasa
de catre Senat
16.03.2001
38. L394/23.12.1998 Propunere legislativă privind valorile mobiliare și piețele reglementate retrasa
de catre Senat
16.03.2001
39. L396/23.12.1998 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru diminuarea blocajului financiar retrasa
de catre Senat
16.03.2001
40. L12/28.01.1999 Propunere legislativă privind prelungirea prevederilor Legii nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafețe locative retrasa
de catre Senat
16.03.2001
41. L228/30.06.1999 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de ziarist, precum și Codul Deontologic al Ziariștilor retrasa
de catre Senat
16.03.2001
42. L422/27.10.1999 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1994- privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată de Ordonanța Guvernului nr. 54/1997 retrasa
de catre Senat
16.03.2001
43. L438/04.11.1999 Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 așa cum a fost modificată prin Legea nr. 131/1999 pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică retrasa
de catre Senat
16.03.2001
44. L140/14.04.2000 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 142 alin. (1) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale retrasa
de catre Senat
16.03.2001
45. L146/19.04.2000 Propunere legislativă pentru stabilirea cuantumului indemnizațiilor fixe ce se acordă împuterniciților statului, administratorilor și cenzorilor de la societățile comerciale cu capital integral de stat retrasa
de catre Senat
16.03.2001
46. L338/25.10.2000 Propunere legislativă privind suspendarea temporară a operațiunilor de privatizare retrasa
de catre Senat
16.03.2001
47. L415/28.12.2000 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 288/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase în România clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
26.03.2001
48. L156/28.02.1997 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/1991, republicată privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. respinsa
definitiv
23.04.2001
49. L125/15.04.1999 Propunere legislativă privind înființarea unităților și instituțiilor de învățământ superior respinsa
definitiv
07.05.2001
50. L164/15.05.2001 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
09.05.2001
51. L163/15.05.2001 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive clasat cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
24.05.2001
52. L548/25.09.1997 Propunere legislativă privind protecția chiriașilor. respinsa
definitiv
26.06.2001
53. L92/24.03.1998 Propunere legislativă privind funcționarea Societăților de Investiții Financiare rezultate din Fondurile Proprietății Private conform Legii nr.133/1996 respinsa
definitiv
26.06.2001
54. L169/02.07.1998 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii partidelor politice, nr. 27/1996 respinsa
definitiv
26.06.2001
55. L69/26.02.1999 Propunere legislativă privind amnistierea unor infracțiuni respinsa
definitiv
26.06.2001
56. L200/16.06.1999 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 92/1992 , republicată, pentru înființarea unei judecătorii în orașul Tășnad, județul Satu Mare respinsa
definitiv
26.06.2001
57. L257/04.08.1999 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de asistent de farmacie respinsa
definitiv
26.06.2001
58. L465/24.11.1999 Propunere legislativă privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate în Academia Română respinsa
definitiv
26.06.2001
59. L157/26.02.1997 Propunere legislativă privind stimularea producției pentru export în domeniul agriculturii și industriei alimentare. respinsa
definitiv
28.06.2001
60. L91/24.03.1998 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale respinsa
definitiv
28.06.2001
61. L104/09.03.2000 Propunere legislativă privind legea muntelui respinsa
definitiv
28.06.2001
62. L180/15.07.1998 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
29.08.2001
63. L247/22.06.2001 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
29.08.2001
64. L189/2000 Propunere legislativă privind abrogarea articolului 200 Cod Penal și modificarea art. 197 și 198 Cod Penal clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
31.08.2001
65. L174/1993 Propunere legislativă privind apărarea secretului de stat lege
declarata
neconstitutionala
04.09.2001
66. L40/15.02.2001 Propunere legislativă privind depunerea jurământului de către senatori și deputați clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
04.09.2001
67. L92/08.03.2001 Propunere legislativă privind depunerea jurământului de credință de către senatori și deputați clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
04.09.2001
68. L139/18.04.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 118/1999 privind achizițiile publice respinsa
definitiv
04.09.2001
69. L432/01.11.1999 Proiect de Lege privind constituirea și gestionarea Fondului special pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de intervenție la construcțiile existente cu destinația de locuință încadrate prin raportul de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic clasat
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
20.09.2001
70. L79/08.03.1999 Propunere legislativă privind privatizarea societăților comerciale retrasa
de catre initiator
04.10.2001
71. L111/07.05.1998 Propunere legislativă privind administrarea societăților comerciale deschise tranzacționate pe piețele de valori mobiliare organizate și raporturile dintre acționarii acestora retrasa
de catre initiator
11.10.2001
72. L395/23.12.1998 Propunere legislativă privind valorile mobiliare și piețele reglementate retrasa
de catre initiator
11.10.2001
73. L223/13.06.2001 Propunere legislativă privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare retrasa
de catre initiator
11.10.2001
74. L201/30.05.2001 Propunere legislativă privind recrutarea de personal din anii de studiu terminali din instituțiile de învățământ superior, școli profesionale, postliceale, complementare sau de ucenici retrasa
de catre initiator
15.10.2001
75. L216/06.06.2001 Propunere legislativă privind declararea Municipiului Târgoviște și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național respinsa
definitiv
06.11.2001
76. L229/20.06.2001 Propunere legislativă privind susținerea sporului demografic natural prin protejarea mamelor care au născut și au păstrat în îngrijire trei sau mai mulți copii respinsa
definitiv
06.11.2001
77. L400/26.09.2001 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat respinsa
definitiv
06.11.2001
78. L437/02.11.1999 Proiect de Lege privind statutul polițistului retras
de catre initiator
15.11.2001
79. L212/25.06.1999 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare respins
definitiv
29.11.2001
80. L312/24.04.1997 Propunere legislativă privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română unită cu Roma Greco-Catolică. respinsa
definitiv
10.12.2001
81. L164/24.03.1997 Propunere legislativă privind achizițiile publice de bunuri și activitățile cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern și de export-import efectuate în contul statului. procedura legislativa încetata
19.12.2001
82. L338/28.10.1998 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Murgeni, județul Vaslui respinsa
definitiv
20.12.2001
83. L151/12.05.1999 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a inițiativei private a persoanelor disponibilizate ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operativă, privatizare sau lichidare respinsa
definitiv
20.12.2001
84. L258/04.08.1999 Propunere legislativă privind declararea satului Tămășeu jud. Bihor - comună respinsa
definitiv
20.12.2001
85. L368/23.09.1999 Propunere legislativă privind declararea satului Hosman, județ Sibiu, comună, și modificarea componenței comunei Nocrich respinsa
definitiv
20.12.2001
86. L369/23.09.1999 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Crivina, județul Mehedinți respinsa
definitiv
20.12.2001
87. L378/30.09.1999 Legea pâinii respinsa
definitiv
20.12.2001
88. L439/04.11.1999 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Fântânele, județul Teleorman respinsa
definitiv
20.12.2001
89. L478/09.12.1999 Propunere legislativă privind trecerea localității Mina Altân-Tepe în rândul comunelor din județul Tulcea respinsa
definitiv
20.12.2001
90. L82/17.02.2000 Propunere legislativă privind declararea satului Filia, județul Covasna, comună respinsa
definitiv
20.12.2001
91. L83/17.02.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Braniștea, din județul Mehedinți respinsa
definitiv
20.12.2001
92. L84/17.02.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Bistrița, din județul Mehedinți respinsa
definitiv
20.12.2001
93. L85/17.02.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Cerneți, din județul Mehedinți respinsa
definitiv
20.12.2001
94. L102/09.03.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei BOIțA, județul Sibiu respinsa
definitiv
20.12.2001
95. L124/22.03.2000 Propunere legislativă privind reînființarea comunei Aron Pumnul, județul Brașov respinsa
definitiv
20.12.2001
96. L135/05.04.2000 Propunere legislativă privind declararea satului țipar, județul Arad, comună respinsa
definitiv
20.12.2001
97. L285/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Cetate din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001
98. L286/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Dăbuleni din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001
99. L287/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei BECHET din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001
100. L288/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei PLENIțA din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001
101. L289/07.09.2000 Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei POIANA MARE din județul Dolj respinsa
definitiv
20.12.2001