Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Stadiu: în control al constitutionalitatii legii

Numar înregistrari gasite: 160
  Numar Titlu Stadiu
1. L334/03.05.2004 Proiect de Lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical pe ordinea de zi
09.02.2006
2. L33/09.02.2005 Proiect de Lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I respins
07.11.2006
3. L189/24.05.2005 Propunere legislativă privind Legea Camerelor de Comerț și Industrie din România respinsa
13.03.2007
4. L494/28.09.2005 Propunere legislativă pentru protecția zonelor calamitate respinsa
26.06.2007
5. L642/16.11.2005 Propunere legislativă referitoare la Legea Lustrației, privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist și ale aparatului represiv al Partidului Comunist Român respinsa
19.03.2013
6. L405/27.04.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul magistraților respinsa
de Senat
18.05.2015
7. L429/02.05.2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
26.05.2009
8. L491/30.05.2006 Propunere legislativă privind înființarea Autorității Naționale pentru Turism, în subordinea Guvernului României respinsa
26.06.2007
9. L729/12.09.2006 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și modificarea altor legi adoptat
de Senat
09.03.2009
10. L113/06.02.2007 Propunere legislativă privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr erou al Armatei Române, celui mai tânăr veteran de război, decorat cu patru medalii de război și supraviețuitor al unui lagăr nazist respinsa
18.07.2008
11. L350/07.05.2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.43, lit.a), b) și f), art.44, art.45, alin.4 și art.49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, privind norma didactică la educatoare, învățători și instructori, precum și a unor categorii de personal didactic din învățământul special respins
de Senat
19.05.2008
12. L379/15.05.2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici respinsa
09.04.2013
13. L577/04.09.2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii tinerilor nr.350 din 21 iulie 2006 respinsa
12.05.2009
14. L659/18.09.2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială respins
27.05.2011
15. L751/24.10.2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
14.10.2008
16. L241/16.04.2008 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 respinsa
de Senat
09.03.2009
17. L32/24.02.2009 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru organizarea administrației publice respinsa
09.09.2009
18. L40/25.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art.5 alin(2) din Legea nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării adoptat
de Senat
29.05.2012
19. L186/19.05.2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
23.05.2017
20. L491/07.09.2009 Proiectul Legii - Legea educației naționale pe ordinea de zi
04.05.2016
21. L316/11.05.2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 - Legea învățământului respins
de Senat
12.02.2013
22. L71/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3 din 22 februarie 2000, privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sesizare de
neconstitutionalitate
20.07.2012
23. L537/06.09.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011, a educației naționale respins
de Senat
12.02.2013
24. L589/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative respins
de Senat
18.03.2014
25. L770/12.12.2011 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
17.04.2013
26. L213/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
08.05.2013
27. L296/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
08.06.2016
28. L307/21.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la comisii
18.07.2012
29. L317/25.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 sesizare de
neconstitutionalitate
28.05.2020
30. L623/11.11.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii respinsa
04.04.2017
31. L638/15.11.2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică la comisii
01.04.2014
32. L240/22.04.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice respins
04.03.2015
33. L269/28.04.2014 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori respinsa
21.11.2018
34. L580/22.09.2014 Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a României respins
de Senat
28.04.2015
35. L592/18.11.2014 Proiect de Lege privind unele măsuri vizând republicarea actelor normative la comisii
08.03.2021
36. L489/02.09.2015 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba respinsa
12.12.2018
37. L516/28.09.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
23.06.2016
38. L572/02.11.2015 Propunere legislativă privind procedura interpretării actelor normative respinsa
27.11.2019
39. L618/16.11.2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
04.05.2021
40. L621/16.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011 adoptata
de Senat
13.02.2017
41. L126/15.02.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 respinsa
27.11.2019
42. L199/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 respinsa
21.11.2018
43. L234/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
21.11.2018
44. L251/04.05.2016 Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
21.06.2017
45. L263/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în reexaminare
21.12.2017
46. L493/05.09.2016 Propunere legislativă privind achiziționarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu- Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, Județul Argeș de către Ministerul Culturii respinsa
15.11.2018
47. L497/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
30.03.2021
48. L592/07.11.2016 Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legatură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sesizare de
neconstitutionalitate
18.02.2020
49. L635/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura la comisii
26.04.2021
50. L643/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă adoptat
de Senat
12.04.2021
51. L68/10.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății sesizare de
neconstitutionalitate
14.12.2018
52. L94/02.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice adoptata
de Senat
27.06.2018
53. L104/08.05.2017 Propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate respinsa
27.05.2020
54. L123/15.05.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu și de regim juridic special respinsa
03.03.2021
55. L131/22.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților adoptata
de Senat
06.04.2021
56. L163/12.06.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 adoptat
de Senat
22.02.2021
57. L222/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal adoptat
de Senat
25.03.2019
58. L271/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
de Senat
22.02.2021
59. L336/04.09.2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare respinsa
21.11.2018
60. L406/23.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 și art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor la comisii
09.02.2019
61. L435/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si a Ordonanței de Urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului respinsa
03.03.2021
62. L436/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar respinsa
03.03.2021
63. L437/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
de Senat
22.10.2019
64. L488/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
23.06.2020
65. L506/27.11.2017 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative respinsa
30.03.2021
66. L546/14.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
25.03.2019
67. L555/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 pe ordinea de zi
19.05.2021
68. L1/05.02.2018 Legea manualului școlar respins
15.10.2019
69. L26/05.02.2018 Propunere legislativă pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc sesizare de
neconstitutionalitate
15.02.2018
70. L38/05.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
11.05.2021
71. L47/05.02.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu respinsa
de Senat
23.06.2020
72. L108/12.02.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
17.04.2018
73. L132/19.02.2018 Propunere legislativă privind Codul administrativ al României respinsa
03.04.2019
74. L137/19.02.2018 Propunere legislativă pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public județean și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Bacău, în domeniul public al Județului Bacău și administrarea Consiliului Județean Bacău respinsa
de Senat
18.02.2019
75. L142/26.02.2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice respins
17.02.2021
76. L172/26.03.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.11.2018
77. L226/16.04.2018 Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice raport
depus
20.05.2021
78. L238/18.04.2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană respinsa
23.03.2021
79. L239/18.04.2018 Propunere legislativă privind punerea în acord a prevederilor Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, cu deciziile Curții Constituționale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale, a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum și a Deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului respinsa
23.03.2021
80. L246/23.04.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației sesizare de
neconstitutionalitate
02.04.2019
81. L270/02.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsa
de Senat
04.05.2021
82. L302/14.05.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală respinsa
de Senat
26.11.2019
83. L317/29.05.2018 Proiect de Lege privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040" respins
03.03.2021
84. L337/04.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h indice 1, alin.(2) al art.9 și a literei g indice 1, alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali sesizare de
neconstitutionalitate
26.06.2018
85. L382/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art.16 alin.(3) și (4) din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități respinsa
de Senat
22.02.2021
86. L384/18.06.2018 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenței nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare în reexaminare
06.11.2020
87. L385/18.06.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe ordinea de zi
06.04.2021
88. L482/04.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor adoptat
18.05.2021
89. L506/04.09.2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
13.04.2021
90. L560/04.09.2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
30.03.2021
91. L568/04.09.2018 Propunere legislativă privind declasificarea unor documente respinsa
23.03.2021
92. L601/24.09.2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfă?urarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfă?urare a referendumului na?ional pentru revizuirea Constitu?iei adoptat
de Senat
21.10.2019
93. L680/19.11.2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție în reexaminare
22.04.2019
94. L710/03.12.2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" respinsa
de Senat
26.04.2021
95. L752/17.12.2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate respinsa
13.04.2021
96. L78/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
13.04.2021
97. L87/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău respinsa
de Senat
26.11.2019
98. L90/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 respins
30.03.2021
99. L139/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României respinsa
27.04.2021
100. L159/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației sesizare de
neconstitutionalitate
02.03.2020
101. L206/06.05.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statut special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România la comisii
09.06.2020
102. L318/24.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului retrimis
la comisii
03.02.2021
103. L400/04.09.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al Statului și în administrarea Regiei Naționale a pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina respinsa
de Senat
15.02.2021
104. L415/04.09.2019 Propunere legislativă pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea respinsa
de Senat
22.03.2021
105. L466/04.09.2019 Propunere legislativă pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională respinsa
de Senat
22.03.2021
106. L469/04.09.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea respinsa
de Senat
22.03.2021
107. L489/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
28.12.2020
108. L517/23.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului adoptat
de Senat
07.10.2020
109. L538/14.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 sesizare de
neconstitutionalitate
12.05.2020
110. L564/28.10.2019 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construc?ii edificate pe acestea și anumitor activită?i economice autorizate respinsa
de Senat
06.04.2021
111. L565/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România respinsa
de Senat
06.04.2021
112. L586/12.11.2019 Propunere legislativă privind protec?ia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive la comisii
17.05.2021
113. L603/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului sesizare de
neconstitutionalitate
04.06.2020
114. L625/11.12.2019 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane la comisii
23.04.2020
115. L626/11.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020 la comisii
23.04.2020
116. L629/18.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
16.02.2021
117. L17/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare adoptat
de Senat
06.04.2021
118. L36/04.02.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către fo?tii proprietari adoptata
de Senat
06.04.2021
119. L86/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și func?ionarea Cur?ii de Conturi sesizare de
neconstitutionalitate
10.07.2020
120. L87/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 sesizare de
neconstitutionalitate
10.07.2020
121. L92/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene sesizare de
neconstitutionalitate
21.05.2020
122. L99/09.03.2020 Propunere legislativă privind me?te?ugarii tradi?ionali din România respinsa
de Senat
03.02.2021
123. L101/09.03.2020 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investi?ii Spitalul Militar Regional ?Mihail Kogălniceanu? retrimis
la comisii
03.02.2021
124. L105/09.03.2020 Propunere legislativă privind comasarea terenurilor agricole de?inute de asocia?iile agricole constituite de unită?ile de cult respinsa
de Senat
22.02.2021
125. L113/09.03.2020 Propunere legislativă privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță respinsa
de Senat
03.02.2021
126. L119/09.03.2020 Propunere legislativă privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală respinsa
de Senat
22.02.2021
127. L158/24.03.2020 Propunere legislativă pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) respinsa
de Senat
22.03.2021
128. L167/30.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribu?ii pentru finan?area unor cheltuieli în domeniul sănătă?ii sesizare de
neconstitutionalitate
09.07.2020
129. L173/30.03.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Na?ionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5 respinsa
de Senat
03.02.2021
130. L179/30.03.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități pe teritoriul României respinsa
27.04.2021
131. L181/30.03.2020 Propunere legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor respinsa
20.04.2021
132. L186/06.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilită?i pentru creditele acordate de institu?ii de credit și institu?ii financiare nebancare anumitor categorii de debitori pe ordinea de zi
06.04.2021
133. L206/09.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptat
de Senat
04.05.2021
134. L207/09.04.2020 Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale respinsa
de Senat
22.03.2021
135. L220/14.04.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene la comisii
28.12.2020
136. L224/22.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale adoptat
de Senat
15.02.2021
137. L251/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 sesizare de
neconstitutionalitate
18.02.2021
138. L266/04.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului la comisii
19.04.2021
139. L272/04.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
17.05.2021
140. L273/04.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 la comisii
19.04.2021
141. L275/04.05.2020 Propunere legislativă privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile respinsa
de Senat
22.03.2021
142. L295/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar respinsa
de Senat
06.04.2021
143. L300/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protec?iei fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
de Senat
08.03.2021
144. L304/18.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgen?ă adoptat
de Senat
06.04.2021
145. L309/18.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale adoptat
de Senat
15.02.2021
146. L313/18.05.2020 Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative sesizare de
neconstitutionalitate
10.07.2020
147. L320/26.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii la comisii
20.10.2020
148. L373/15.06.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii Cadru nr.69/2000 respinsa
de Senat
06.04.2021
149. L386/22.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 sesizare de
neconstitutionalitate
17.11.2020
150. L429/06.07.2020 Propunere legislativă privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională ?Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia?- S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara respinsa
de Senat
22.03.2021
151. L464/24.07.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor parlamentare respinsa
de Senat
12.04.2021
152. L491/10.08.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind aloca?ia de stat pentru copii la comisii
30.12.2020
153. L530/20.08.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al Orașului Odobești, județul Vrancea respinsa
de Senat
06.04.2021
154. L562/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Na?ionale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații sesizare de
neconstitutionalitate
02.10.2020
155. L578/02.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare la comisii
16.02.2021
156. L579/02.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 la comisii
16.02.2021
157. L599/14.09.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învă?ământ pe întreaga durată a stării de alertă și urgen?ă, ca urmare a riscului răspândirii coronavirusului COVID-19 respinsa
de Senat
06.04.2021
158. L616/05.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică adoptat
de Senat
06.04.2021
159. L618/05.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011, precum și a altor acte normative adoptat
de Senat
19.04.2021
160. L699/28.12.2020 Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură sesizare de
neconstitutionalitate
16.02.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 3 martie 2024, 4:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro