Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2021

Numar înregistrari gasite: 165
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investi?ii în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investi?ii adoptat
de Senat
08.02.2021
2. L2/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.216/2020 privind prorogarea unui termen Lege 124/2021
06.05.2021
3. L3/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/2020 pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență Lege 129/2021
06.05.2021
4. L4/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.218/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative adoptat
de Senat
08.02.2021
5. L5/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 140/2021
14.05.2021
6. L6/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
08.02.2021
7. L7/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2020 privind modificarea și completarea art.10 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului na?ional de dezvoltare locală etapa I Lege 76/2021
12.04.2021
8. L8/08.01.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.221/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activită?ii acestora adoptat
de Senat
26.02.2021
9. L9/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Lege 141/2021
17.05.2021
10. L10/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obliga?iilor, inclusiv a obliga?iilor de plată a cotiza?iei anuale de membru al Organiza?iei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) Lege 145/2021
17.05.2021
11. L11/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimenta?ie și agen?ii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale adoptat
de Senat
26.02.2021
12. L12/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii adoptat
de Senat
08.02.2021
13. L13/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene adoptat
de Senat
26.02.2021
14. L14/08.01.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilită?i pentru creditele acordate de institu?ii de credit și institu?ii financiare nebancare anumitor categorii de debitori adoptat
de Senat
26.02.2021
15. L15/08.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2021 privind stabilirea cadrului institu?ional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înfiin?area Punctului Na?ional de Acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfe?ele cu alte moduri de transport Lege 142/2021
17.05.2021
16. L16/08.01.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 adoptat
de Senat
22.02.2021
17. L17/19.01.2021 Proiect de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plă?ii cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte la promulgare
01.05.2021
18. L18/19.01.2021 Proiect de Lege pentru realizarea ?Capabilită?ii de luptă împotriva navelor de suprafa?ă?, aferentă programului de înzestrare ?Sistem de instala?ii mobile de lansare rachetă antinavă? (SIML) Lege 37/2021
16.03.2021
19. L19/19.01.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
27.02.2021
20. L20/03.02.2021 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) Lege 6/2021
18.02.2021
21. L21/08.02.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020 Lege 64/2021
08.04.2021
22. L22/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptat
de Senat
04.03.2021
23. L23/08.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.(25 indice 2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011, precum și a altor acte normative adoptat
de Senat
05.03.2021
24. L24/15.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
08.03.2021
25. L25/15.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor na?ionale în activitatea economică adoptat
de Senat
22.03.2021
26. L26/16.02.2021 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor și al senatorilor la comisii
16.02.2021
27. L27/16.02.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 96/2006 privind Statutul deputa?ilor și senatorilor Lege 7/2021
24.02.2021
28. L28/16.02.2021 Propunere legislativă privind abrogarea dispozi?iilor capitolului XI din Legea nr.96 din 21 aprilie 2006 privind statutul deputa?ilor și senatorilor respinsa
17.02.2021
29. L29/16.02.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor și al senatorilor respinsa
17.02.2021
30. L30/16.02.2021 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles raport
depus
01.03.2021
31. L31/22.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
08.03.2021
32. L32/23.02.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean?elor salariale adoptat
de Senat
20.03.2021
33. L33/23.02.2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptat
de Senat
22.03.2021
34. L34/23.02.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 Lege 14/2021
08.03.2021
35. L35/23.02.2021 Proiectul Legii - Legea bugetului de stat pe anul 2021 Lege 15/2021
08.03.2021
36. L36/23.02.2021 Proiectul Legii - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 Lege 16/2021
08.03.2021
37. L37/01.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimenta?ie și agen?i de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale adoptat
de Senat
22.03.2021
38. L38/01.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 109/2021
28.04.2021
39. L39/01.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel Lege 85/2021
16.04.2021
40. L40/01.03.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari Lege 115/2021
04.05.2021
41. L41/01.03.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înfiin?area ?colii Superioare de Avia?ie Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
22.03.2021
42. L42/01.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plă?i și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022 adoptat
de Senat
22.03.2021
43. L43/01.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
22.03.2021
44. L44/01.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilită?ii nr.82/1991 adoptat
de Senat
24.03.2021
45. L45/01.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii adoptata
de Senat
12.04.2021
46. L46/08.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România adoptat
de Senat
22.03.2021
47. L47/08.03.2021 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunica?iilor și în concesiunea Companiei Na?ionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Câmpina adoptata
de Senat
21.04.2021
48. L48/08.03.2021 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investi?ii privind dezvoltarea infrastructurii rutiere ?Autostrada A7-Siret-Suceava-Dolhasca-Pa?cani-Bacău-Foc?ani-Buzău-Ploie?ti-Bucure?ti? adoptata
de Senat
21.04.2021
49. L49/08.03.2021 Propunere legislativă privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lan?ului de aprovizionare agricol și alimentar adoptata
de Senat
26.04.2021
50. L50/08.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
de Senat
06.04.2021
51. L51/08.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 adoptata
de Senat
04.05.2021
52. L52/09.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputa?ilor și al senatorilor la comisii
09.03.2021
53. L53/16.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR ? Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia adoptat
de Senat
06.04.2021
54. L54/16.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de pia?ă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.42/2020 adoptat
de Senat
06.04.2021
55. L55/16.03.2021 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19 Lege 114/2021
28.04.2021
56. L56/16.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
16.03.2021
57. L57/22.03.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS?CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011, precum și a altor acte normative adoptat
de Senat
19.04.2021
58. L58/22.03.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență adoptat
de Senat
12.04.2021
59. L59/22.03.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de proba?iune adoptata
de Senat
19.04.2021
60. L60/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea paji?tilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
de Senat
26.04.2021
61. L61/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic respinsa
de Senat
26.04.2021
62. L62/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unită?ile administrativ-teritoriale sunt ac?ionari unici ori majoritari sau de?in direct ori indirect o participa?ie majoritară respinsa
de Senat
12.04.2021
63. L63/22.03.2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 75 din Legea pentru înfiin?area, organizarea și func?ionarea asocia?iilor de proprietari și administrarea condominiilor nr.196/2018 adoptata
de Senat
12.04.2021
64. L64/22.03.2021 Propunere legislativă pentru asigurarea unei alimenta?ii sănătoase în unită?ile de învă?ământ antepre?colar și pre?colar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate adoptata
de Senat
05.05.2021
65. L65/22.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protec?ia și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice la comisii
22.03.2021
66. L66/22.03.2021 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice la Secretarul
general
17.05.2021
67. L67/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal adoptata
de Senat
12.04.2021
68. L68/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului na?ional și folosirea sigiliilor cu stema României de către autorită?ile și institu?iile publice adoptata
de Senat
04.05.2021
69. L69/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 republicată adoptata
de Senat
05.05.2021
70. L70/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
19.04.2021
71. L71/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispozi?ii privind eviden?a persoanelor și actelor de identitate ale cetă?enilor români retrasa
de catre initiator
12.04.2021
72. L72/22.03.2021 Propunere legislativă privind repatrierea Sfin?ilor Mărturisitori Ardeleni respinsa
de Senat
19.04.2021
73. L73/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
19.04.2021
74. L74/22.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și func?ionarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-?i?e?ti și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilită?i fiscale adoptata
de Senat
26.04.2021
75. L75/29.03.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului adoptat
de Senat
19.04.2021
76. L76/29.03.2021 Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției la comisii
29.03.2021
77. L77/29.03.2021 Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd respinsa
de Senat
04.05.2021
78. L78/29.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind Legea Societă?ilor respinsa
de Senat
19.04.2021
79. L79/29.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
de Senat
04.05.2021
80. L80/29.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Sta?iunii de Cercetare și Produc?ie pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, jude?ul Neam?, în domeniul public al jude?ului Neam? și în administrarea Consiliului Jude?ean Neam?, în vederea realizării unor sta?ii de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a de?eurilor în jude?ul Neam?" adoptata
de Senat
19.04.2021
81. L81/29.03.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri respinsa
de Senat
04.05.2021
82. L82/29.03.2021 Propunere legislativă privind declararea municipiului Calafat "Ora? al Independen?ei" adoptata
de Senat
04.05.2021
83. L83/06.04.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal adoptat
de Senat
04.05.2021
84. L84/06.04.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 adoptat
de Senat
04.05.2021
85. L85/06.04.2021 Proiect de Lege privind stabilirea măsurilor de protec?ie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie adoptat
de Senat
17.05.2021
86. L86/06.04.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echită?ii și a transparen?ei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum și pentru modificarea și completarea Legii concuren?ei nr. 21/1996 adoptat
de Senat
04.05.2021
87. L87/06.04.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societă?ii "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. adoptat
de Senat
04.05.2021
88. L88/06.04.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului na?ional de relansare și rezilien?ă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și rezilien?ă adoptat
de Senat
04.05.2021
89. L89/06.04.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizi?iilor publice adoptat
de Senat
04.05.2021
90. L90/06.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil la comisii
06.04.2021
91. L91/06.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală adoptata
de Senat
04.05.2021
92. L92/06.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România raport
depus
18.05.2021
93. L93/06.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor raport
depus
15.04.2021
94. L94/06.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finan?area activită?ii partidelor politice și a campaniilor electorale la comisii
06.04.2021
95. L95/12.04.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor adoptat
de Senat
07.05.2021
96. L96/12.04.2021 Propunere legislativă privind declararea zilei de 15 mai - ?Ziua pictorului na?ional Nicolae Grigorescu? adoptata
de Senat
17.05.2021
97. L97/12.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri la comisii
12.04.2021
98. L98/12.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor pe ordinea de zi
19.05.2021
99. L99/12.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activită?ii de telemuncă adoptata
de Senat
04.05.2021
100. L100/12.04.2021 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.211/2011 privind regimul de?eurilor, republicată în 2014 raport
depus
20.05.2021
101. L101/12.04.2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recuno?tin?ei pentru victoria Revolu?iei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Bra?ov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 adoptata
de Senat
26.04.2021
102. L102/19.04.2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă raport
depus
20.05.2021
103. L103/19.04.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2021 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societă?ii ?Complexul Energetic Oltenia? - S.A. adoptat
de Senat
10.05.2021
104. L104/19.04.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calită?ii în sistemul de sănătate precum și pentru adoptarea unor măsuri în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 adoptat
de Senat
15.05.2021
105. L105/19.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă pe ordinea de zi
19.05.2021
106. L106/19.04.2021 Propunere legislativă privind transmiterea unei păr?i dintr-un teren situat în ora?ul Teiu?, din proprietatea publică a ora?ului Teiu? și din administrarea Consiliului Local al Ora?ului Teiu?, jude?ul Alba în proprietatea privată a ora?ului Teiu? privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Na?ionale de Căi Ferate ?C.F.R.? - S.A., în domeniul public al ora?ului Teiu? și în administrarea Consiliului Local al Ora?ului Teiu?, jude?ul Alba la comisii
19.04.2021
107. L107/19.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societă?ilor ce de?in în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destina?ie agricolă și înfiin?area Agen?iei Domeniilor Statului la comisii
19.04.2021
108. L108/19.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 adoptata
de Senat
17.05.2021
109. L109/19.04.2021 Propunere legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioada determinată post-pandemie raport
depus
18.05.2021
110. L110/19.04.2021 Propunere legislativă privind anularea unor obliga?ii accesorii raport
depus
19.05.2021
111. L111/19.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune la comisii
19.04.2021
112. L112/19.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convie?uire socială raport
depus
20.05.2021
113. L113/26.04.2021 Proiect de Lege pentru completarea tabelului-anexă nr.I la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri raport
depus
20.05.2021
114. L114/26.04.2021 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la comisii
26.04.2021
115. L115/26.04.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
15.05.2021
116. L116/26.04.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale adoptat
de Senat
17.05.2021
117. L117/26.04.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice adoptat
de Senat
17.05.2021
118. L118/26.04.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Institutului Cultural Român la comisii
26.04.2021
119. L119/26.04.2021 Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 adoptat
de Senat
17.05.2021
120. L120/26.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
26.04.2021
121. L121/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacan?ă raport
depus
20.05.2021
122. L122/26.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
19.05.2021
123. L123/26.04.2021 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetă?enilor români în străinătate la comisii
26.04.2021
124. L124/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finan?area activită?ii partidelor politice și a campaniilor electorale la comisii
26.04.2021
125. L125/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 la comisii
26.04.2021
126. L126/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale la comisii
26.04.2021
127. L127/26.04.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poli?istului la comisii
26.04.2021
128. L128/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
26.04.2021
129. L129/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii pe ordinea de zi
19.05.2021
130. L130/26.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 adoptata
de Senat
17.05.2021
131. L131/28.04.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 130/2021
12.05.2021
132. L132/04.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protec?ia cetă?enilor români care lucrează în străinătate raport
depus
20.05.2021
133. L133/04.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii raport
depus
19.05.2021
134. L134/04.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
04.05.2021
135. L135/04.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor la comisii
04.05.2021
136. L136/04.05.2021 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 15 februarie ca Zi Na?ională a Lecturii la comisii
04.05.2021
137. L137/04.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) și f) a art.2 din Legea locuin?ei nr.114/1996 la comisii
04.05.2021
138. L138/04.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raport
depus
20.05.2021
139. L139/04.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare la comisii
17.05.2021
140. L140/04.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
04.05.2021
141. L141/10.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale la comisii
10.05.2021
142. L142/10.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate înso?ite de marca temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul rela?iilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative la comisii
10.05.2021
143. L143/10.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la comisii
10.05.2021
144. L144/10.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale, pentru modificarea Legii administra?iei publice nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul ale?ilor locali la comisii
10.05.2021
145. L145/10.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la comisii
10.05.2021
146. L146/10.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999 la comisii
10.05.2021
147. L147/10.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.(22 indice 1) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul la comisii
10.05.2021
148. L148/10.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securită?ii și sănătă?ii în muncă la comisii
10.05.2021
149. L149/10.05.2021 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Bra?ov din 1987 la comisii
10.05.2021
150. L150/10.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
10.05.2021
151. L151/10.05.2021 Propunere legislativă pentru declararea lui Ion. C. Brătianu ca ?Erou Na?ional? la comisii
10.05.2021
152. L152/10.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.114 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare la comisii
10.05.2021
153. L153/10.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgen?ă nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes na?ional, jude?ean și local la comisii
17.05.2021
154. L154/10.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 respinsa
de Senat
17.05.2021
155. L155/17.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.96 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare la comisii
17.05.2021
156. L156/17.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
17.05.2021
157. L157/17.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraven?ionale la comisii
17.05.2021
158. L158/17.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 la comisii
17.05.2021
159. L159/17.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii la comisii
17.05.2021
160. L160/17.05.2021 Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poli?iei locale nr.155/2010 la comisii
17.05.2021
161. L161/17.05.2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 la comisii
17.05.2021
162. L162/17.05.2021 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ?Ziua na?ională a familiilor numeroase? la comisii
17.05.2021
163. L163/17.05.2021 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2021 privind modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 și a Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calită?ii educa?iei la comisii
17.05.2021
164. L164/17.05.2021 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării crean?elor salariale la comisii
17.05.2021
165. L218/2021 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative înregistrata
18.05.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 8:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro