Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2020

Numar înregistrari gasite: 706
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/13.01.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
10.02.2020
2. L2/20.01.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art.I pct.1 din Legea nr.14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind aloca?ia de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 160/2020
30.07.2020
3. L3/20.01.2020 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
05.02.2020
4. L4/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru adoptat
de Senat
04.02.2020
5. L5/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art.24 alin.(5) indice 1 și (6) indice 1 din Legea nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, precum și a termenului prevăzut la art.II din Ordonanța Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor si sistemelor informatice Lege 94/2021
19.04.2021
6. L6/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane adoptat
de Senat
06.02.2020
7. L7/04.02.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie adoptat
de Senat
03.04.2020
8. L8/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
19.03.2020
9. L9/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 66/2020
21.05.2020
10. L10/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor adoptat
de Senat
09.03.2020
11. L11/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotiza?iei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelen?ă pentru Combaterea Amenin?ărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 45/2021
18.03.2021
12. L12/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 123/2021
06.05.2021
13. L13/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare adoptat
de Senat
09.03.2020
14. L14/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2020 privind modificarea și completarea Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003 Lege 117/2021
04.05.2021
15. L15/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic Lege 88/2020
25.06.2020
16. L16/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile na?ionale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concuren?ei nr.21/1996, și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concuren?ei nr.21/1996 Lege 254/2020
17.11.2020
17. L17/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare adoptat
de Senat
06.04.2021
18. L18/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene Lege 18/2021
12.03.2021
19. L19/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice adoptat
de Senat
17.02.2020
20. L20/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier adoptat
de Senat
10.02.2020
21. L21/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2019 privind completarea art.6 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" adoptat
de Senat
10.02.2020
22. L22/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 93/2021
19.04.2021
23. L23/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 53/2020
14.05.2020
24. L24/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor și a resurselor financiare necesare returnării donațiilor colectate pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 95/2021
19.04.2021
25. L25/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanța Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 107/2021
28.04.2021
26. L26/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea gărzilor forestiere Lege 63/2020
20.05.2020
27. L27/04.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 indice 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
18.02.2020
28. L28/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri Ia nivelul administrației publice centrale adoptat
de Senat
18.02.2020
29. L29/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale Lege 86/2020
19.06.2020
30. L30/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.94 din Legea nr.1/2011 a educa?iei na?ionale Lege 37/2020
02.04.2020
31. L31/04.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administra?iei publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 77/2020
10.06.2020
32. L32/04.02.2020 Propunere legislativă pentru înfiin?area Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Ia?i respinsa
30.03.2021
33. L33/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asocia?ii și funda?ii adoptata
de Senat
19.03.2020
34. L34/04.02.2020 Propunere legislativă pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România - 2020 adoptata
de Senat
19.03.2020
35. L35/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
19.03.2020
36. L36/04.02.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către fo?tii proprietari adoptata
de Senat
06.04.2021
37. L37/04.02.2020 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer adoptata
de Senat
19.03.2020
38. L38/04.02.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat adoptata
de Senat
19.03.2020
39. L39/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 206/2020
18.09.2020
40. L40/04.02.2020 Propunere legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protec?ie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibizare adoptata
de Senat
19.03.2020
41. L41/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse ter?ilor prin accidente de vehicule și tramvaie respinsa
de Senat
09.03.2020
42. L42/04.02.2020 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor na?ionale de dezvoltare din România adoptata
de Senat
09.03.2020
43. L43/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale respinsa
de Senat
09.03.2020
44. L44/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respinsa
23.03.2021
45. L45/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.36 indice 1 lit.c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul la comisii
28.12.2020
46. L46/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată adoptata
de Senat
19.03.2020
47. L47/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protec?ia și promovarea drepturilor copiilor respinsa
03.06.2020
48. L48/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
19.03.2020
49. L49/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială respinsa
23.03.2021
50. L50/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice respinsa
30.03.2021
51. L51/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.286/2009 privind Codul penal și a legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 217/2020
29.10.2020
52. L52/04.02.2020 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Ia?i ?Ora? - martir al Revolu?iei din Decembrie 1989? adoptata
de Senat
19.03.2020
53. L53/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război respinsa
23.03.2021
54. L54/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor, precum și pentru organizarea și func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente adoptata
de Senat
19.03.2020
55. L55/04.02.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân adoptata
de Senat
02.03.2020
56. L56/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii și pentru completarea art.47 indice 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul adoptata
de Senat
19.03.2020
57. L57/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
13.10.2020
58. L58/04.02.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii asisten?ei sociale nr.292/2011 Lege 231/2020
05.11.2020
59. L59/04.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice adoptata
de Senat
19.03.2020
60. L60/10.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă nr.39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investi?iile publice adoptat
de Senat
02.03.2020
61. L61/10.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poli?i?tilor de penitenciare adoptat
de Senat
06.03.2020
62. L62/10.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 26/2021
15.03.2021
63. L63/10.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 29/2021
15.03.2021
64. L64/10.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 63 din Legea nr.36/1995 notarilor publici și a activității notariale Lege 38/2020
02.04.2020
65. L65/10.02.2020 Propunere legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România Lege 39/2020
02.04.2020
66. L66/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2020 pentru completarea art.284 din Legea educației naționale nr.1/2011 adoptat
de Senat
02.03.2020
67. L67/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind Stocurile de urgen?ă medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 20/2020
17.03.2020
68. L68/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare Lege 108/2021
28.04.2021
69. L69/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptat
de Senat
10.03.2020
70. L70/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale în vederea participării Institutului Na?ional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernan?ă în Statistică al OCDE adoptat
de Senat
02.03.2020
71. L71/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor adoptat
de Senat
09.03.2020
72. L72/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale Lege 120/2021
05.05.2021
73. L73/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2020 pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval Lege 139/2020
21.07.2020
74. L74/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021 Lege 178/2020
18.08.2020
75. L75/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare adoptat
de Senat
10.03.2020
76. L76/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ?Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat? adoptat
de Senat
02.03.2020
77. L77/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020 Lege 177/2020
18.08.2020
78. L78/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice adoptat
de Senat
09.03.2020
79. L79/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2020 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
10.03.2020
80. L80/17.02.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate adoptat
de Senat
26.02.2020
81. L81/17.02.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputa?ilor, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfă?urare a alegerilor parlamentare anticipate adoptat
de Senat
19.02.2020
82. L82/17.02.2020 Propunere legislativă privind instituirea sistemului ?Alertă Copil? la comisii
17.02.2020
83. L83/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
15.10.2020
84. L84/17.02.2020 Propunere legislativă pentru abrogarea dispozi?iilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar respinsa
de Senat
22.03.2021
85. L85/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justi?iei Lege 86/2021
16.04.2021
86. L86/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și func?ionarea Cur?ii de Conturi sesizare de
neconstitutionalitate
10.07.2020
87. L87/17.02.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 sesizare de
neconstitutionalitate
10.07.2020
88. L88/24.02.2020 Propunere legislativă privind Codul administrativ respinsa
06.05.2020
89. L89/02.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 Lege 61/2021
06.04.2021
90. L90/02.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii respinsa
de Senat
06.04.2021
91. L91/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative la comisii
02.03.2020
92. L92/02.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene sesizare de
neconstitutionalitate
21.05.2020
93. L93/02.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptata
de Senat
31.03.2020
94. L94/09.03.2020 Propunere legislativă privind declararea orașului Dragomirești din județul Maramureș, "ORAȘ MARTIR" în lupta anticomunistă Lege 251/2020
13.11.2020
95. L95/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
22.04.2020
96. L96/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
20.05.2020
97. L97/09.03.2020 Propunere legislativă privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 146/2021
17.05.2021
98. L98/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
22.04.2020
99. L99/09.03.2020 Propunere legislativă privind me?te?ugarii tradi?ionali din România respinsa
de Senat
03.02.2021
100. L100/09.03.2020 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog respinsa
11.05.2021
101. L101/09.03.2020 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investi?ii Spitalul Militar Regional ?Mihail Kogălniceanu? retrimis
la comisii
03.02.2021
102. L102/09.03.2020 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca ?Ziua na?ională a copilului prematur din România? Lege 189/2020
21.08.2020
103. L103/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptata
de Senat
22.04.2020
104. L104/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiin?ării de noi întreprinderi mici și mijlocii Lege 218/2020
29.10.2020
105. L105/09.03.2020 Propunere legislativă privind comasarea terenurilor agricole de?inute de asocia?iile agricole constituite de unită?ile de cult respinsa
de Senat
22.02.2021
106. L106/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calită?ii, comercializarea semin?elor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante adoptata
de Senat
22.04.2020
107. L107/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români adoptata
de Senat
22.04.2020
108. L108/09.03.2020 Propunere legislativă privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare adoptata
de Senat
22.04.2020
109. L109/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată adoptata
de Senat
22.04.2020
110. L110/09.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
22.04.2020
111. L111/09.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
22.04.2020
112. L112/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
22.04.2020
113. L113/09.03.2020 Propunere legislativă privind măsurile de siguranță cu caracter medical și statutul spitalelor de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță respinsa
de Senat
03.02.2021
114. L114/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal adoptata
de Senat
22.04.2020
115. L115/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal Lege 262/2020
20.11.2020
116. L116/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice adoptata
de Senat
22.04.2020
117. L117/09.03.2020 Propunere legislativă privind regimul ariilor naturale protejate urbane și conservarea biodiversită?ii urbane adoptata
de Senat
22.04.2020
118. L118/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind sus?inerea și promovarea culturii scrise adoptata
de Senat
22.04.2020
119. L119/09.03.2020 Propunere legislativă privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală respinsa
de Senat
22.02.2021
120. L120/09.03.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
22.04.2020
121. L121/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar?inut cultelor religioase din România respinsa
23.03.2021
122. L122/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului adoptata
de Senat
22.04.2020
123. L123/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea și serviciilor de pia?ă adoptata
de Senat
22.04.2020
124. L124/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finan?area reziden?iatului adoptata
de Senat
22.04.2020
125. L125/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor adoptata
de Senat
22.04.2020
126. L126/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale Lege 97/2020
26.06.2020
127. L127/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosin?a unită?ilor de cult Lege 194/2020
28.08.2020
128. L128/09.03.2020 Propunere legislativă privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătorii colindului românesc adoptata
de Senat
22.04.2020
129. L129/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar?inut cultelor religioase din România adoptata
de Senat
22.04.2020
130. L130/09.03.2020 Propunere legislativă - Decret-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 117/2020
09.07.2020
131. L131/09.03.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României respinsa
09.03.2021
132. L132/09.03.2020 Propunere legislativă privind Programul "UN AUTOTURISM PENTRU FIECARE FAMILIE" adoptata
de Senat
22.04.2020
133. L133/09.03.2020 Propunere legislativă - Legea nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare adoptata
de Senat
22.04.2020
134. L134/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor adoptata
de Senat
22.04.2020
135. L135/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului adoptata
de Senat
22.04.2020
136. L136/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
22.04.2020
137. L137/09.03.2020 Propunere legislativă pentru adoptarea statutului personalului din Transport Public Regulat Urban și Metropolitan adoptata
de Senat
22.04.2020
138. L138/09.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii Lege 149/2020
23.07.2020
139. L139/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptata
de Senat
22.04.2020
140. L140/09.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 156/2020
24.07.2020
141. L141/09.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor, precum și pentru organizarea și func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente adoptata
de Senat
22.04.2020
142. L142/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptat
de Senat
18.04.2020
143. L143/24.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare adoptat
de Senat
15.04.2020
144. L144/24.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protec?iei sociale în contextul situa?iei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 59/2020
19.05.2020
145. L145/24.03.2020 Propunere legislativă privind organizarea activității agenților imobiliari respinsa
de Senat
28.04.2020
146. L146/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 și 6 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, a pct.6 din anexa la Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, precum și pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 131/2020
15.07.2020
147. L147/24.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
05.05.2020
148. L148/24.03.2020 Propunere legislativă privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii retrimis
la comisii
03.02.2021
149. L149/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală respinsa
de Senat
05.05.2020
150. L150/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
28.04.2020
151. L151/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
11.05.2021
152. L152/24.03.2020 Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protecția solului Lege 246/2020
10.11.2020
153. L153/24.03.2020 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 octombrie ca "Ziua națională a comerțului electronic" Lege 144/2020
22.07.2020
154. L154/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institu?iilor publice de cultură, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finan?ele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare adoptata
de Senat
19.05.2020
155. L155/24.03.2020 Propunere legislativă pentru abrogarea unor dispozi?ii legale în domeniul subven?ionării partidelor politice din Legea nr.334/2006 privind finan?area activită?ii partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
de Senat
05.05.2020
156. L156/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Lege 101/2020
01.07.2020
157. L157/24.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
de Senat
05.05.2020
158. L158/24.03.2020 Propunere legislativă pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria) respinsa
de Senat
22.03.2021
159. L159/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.231 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal Lege 274/2020
26.11.2020
160. L160/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat la Secretarul
general
17.05.2021
161. L161/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
28.04.2020
162. L162/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 188/2020
21.08.2020
163. L163/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice respinsa
19.08.2020
164. L164/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 122/2020
10.07.2020
165. L165/24.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive și pentru completarea Legii poliției locale nr.155/2010 respinsa
30.03.2021
166. L166/24.03.2020 Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului respinsa
10.06.2020
167. L167/30.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2020 pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribu?ii pentru finan?area unor cheltuieli în domeniul sănătă?ii sesizare de
neconstitutionalitate
09.07.2020
168. L168/30.03.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială Lege 60/2020
19.05.2020
169. L169/30.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative Lege 54/2020
14.05.2020
170. L170/30.03.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2020 privind acordarea unor facilită?i pentru creditele acordate de institu?ii de credit și institu?ii financiare nebancare anumitor categorii de debitori retras
de catre initiator
07.04.2020
171. L171/30.03.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.16/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convie?uire socială, a ordinii și lini?tii publice adoptata
de Senat
12.05.2020
172. L172/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
23.03.2021
173. L173/30.03.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Na?ionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, și în administrarea Consiliului Local Sector 5 respinsa
de Senat
03.02.2021
174. L174/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind deta?area salaria?ilor în cadrul prestării de servicii transna?ionale Lege 172/2020
13.08.2020
175. L175/30.03.2020 Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim Lege 270/2020
25.11.2020
176. L176/30.03.2020 Propunere legislativă pentru promovarea identită?ii culturale a regiunilor istorice din România respinsa
de Senat
12.05.2020
177. L177/30.03.2020 Propunere legislativă pentru modificarea pct.21 al Anexei nr.1 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic adoptata
de Senat
05.05.2020
178. L178/30.03.2020 Propunere legislativă privind preven?ia și depistarea precoce a diabetului Lege 249/2020
13.11.2020
179. L179/30.03.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități pe teritoriul României respinsa
27.04.2021
180. L180/30.03.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială Lege 298/2020
24.12.2020
181. L181/30.03.2020 Propunere legislativă pentru suspendarea rambursării creditelor respinsa
20.04.2021
182. L182/30.03.2020 Propunere legislativă pentru plafonarea prețului medicamentelor și a alimentelor de strictă necesitate adoptata
de Senat
31.03.2020
183. L183/30.03.2020 Propunere legislativă privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgen?ă Lege 62/2020
20.05.2020
184. L184/06.04.2020 Propunere legislativă pentru recunoa?terea meritelor personalului medical participant la ac?iuni medicale împotriva Covid - 19 Lege 56/2020
15.05.2020
185. L185/06.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilită?ii voucherelor de vacan?ă, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea COVID - 19 adoptat
de Senat
23.04.2020
186. L186/06.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilită?i pentru creditele acordate de institu?ii de credit și institu?ii financiare nebancare anumitor categorii de debitori pe ordinea de zi
06.04.2021
187. L187/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgen?ă Lege 100/2021
26.04.2021
188. L188/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgen?ă instituite prin Decretul Pre?edintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României Lege 30/2021
15.03.2021
189. L189/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică Lege 127/2020
14.07.2020
190. L190/06.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacită?ii administrative a sistemului sanitar Lege 76/2020
10.06.2020
191. L191/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părin?ilor pentru supravegherea copiilor, în situa?ia închiderii temporare a unită?ilor de învă?ământ Lege 61/2020
19.05.2020
192. L192/06.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 75/2020
10.06.2020
193. L193/06.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii adoptata
de Senat
12.05.2020
194. L194/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poli?istului, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
12.05.2020
195. L195/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă nr.33/2007 privind organizarea și func?ionarea Autorită?ii Na?ionale de Reglementare în Domeniul Energiei respinsa
de Senat
21.10.2020
196. L196/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător adoptata
de Senat
12.05.2020
197. L197/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.195/2005 privind protec?ia mediului Lege 140/2020
21.07.2020
198. L198/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetă?enilor români în străinătate Lege 161/2020
03.08.2020
199. L199/06.04.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare respinsa
de Senat
19.05.2020
200. L200/06.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum și a Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contraven?iilor silvice respinsa
de Senat
19.05.2020
201. L201/06.04.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătă?irea și reorganizarea activită?ii Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptata
de Senat
19.05.2020
202. L202/06.04.2020 Propunere legislativă privind consolidarea monedei na?ionale ca monedă unică de plată pe teritoriul României adoptata
de Senat
28.04.2020
203. L203/06.04.2020 Propunere legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară CIuj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj Lege 119/2020
09.07.2020
204. L204/09.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorită?ilor și institu?iilor publice adoptat
de Senat
05.05.2020
205. L205/09.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgen?ă Lege 82/2020
17.06.2020
206. L206/09.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2020 privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum și modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptat
de Senat
04.05.2021
207. L207/09.04.2020 Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale respinsa
de Senat
22.03.2021
208. L208/14.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare adoptat
de Senat
12.05.2020
209. L209/14.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei Lege 25/2021
15.03.2021
210. L210/14.04.2020 Propunere legislativă privind declararea lui Mihai Viteazul, Domn al ?ării Române?ti, Domn al Moldovei și Principe al Transilvaniei, drept martir și erou al na?iunii române Lege 137/2020
21.07.2020
211. L211/14.04.2020 Propunere legislativă privind declararea personajelor istorice Horea, Clo?ca și Cri?an, drept martiri și eroi ai na?iunii române Lege 138/2020
21.07.2020
212. L212/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(2) din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc respinsa
de Senat
27.05.2020
213. L213/14.04.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federa?iei Române de Rugby respinsa
09.03.2021
214. L214/14.04.2020 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finan?ării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asocia?ii și funda?ii Lege 108/2020
03.07.2020
215. L215/14.04.2020 Propunere legislativă privind organizarea activită?ii și func?ionarea institu?iilor de medicină legală adoptata
de Senat
27.05.2020
216. L216/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii, republicată respinsa
27.04.2021
217. L217/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
27.05.2020
218. L218/14.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea asocia?iilor de proprietari și administrarea condominiilor respinsa
de Senat
27.05.2020
219. L219/14.04.2020 Propunere legislativă privind organizarea și finan?area serviciilor de promovare a sănătă?ii și prevenire a îmbolnăvirilor Lege 152/2020
24.07.2020
220. L220/14.04.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene la comisii
28.12.2020
221. L221/14.04.2020 Propunere legislativă - "Legea laptelui și a produselor lactate" adoptata
de Senat
12.05.2020
222. L222/14.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea articolului 9 din Legea apelor nr.107/1996 Lege 67/2020
26.05.2020
223. L223/22.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgen?ă instituită prin Decretul Pre?edintelui României nr.195/2020, a condi?iilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 adoptat
de Senat
12.05.2020
224. L224/22.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale adoptat
de Senat
15.02.2021
225. L225/22.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemniza?iile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protec?ie socială adoptat
de Senat
12.05.2020
226. L226/22.04.2020 Propunere legislativă privind interdicția cu caracter temporar a scoaterii din țară a unor produse provenite din activități agricole și de exploatare forestieră din România adoptata
de Senat
27.05.2020
227. L227/22.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educa?iei fizice și sportului nr.69/2000 Lege 103/2021
28.04.2021
228. L228/22.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.29 (indice 3) alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 Lege 180/2020
18.08.2020
229. L229/22.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 adoptat
de Senat
12.05.2020
230. L230/23.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 la comisii
23.04.2020
231. L231/23.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 la comisii
23.04.2020
232. L232/23.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 Lege 115/2020
08.07.2020
233. L233/23.04.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Lege 116/2020
08.07.2020
234. L234/27.04.2020 Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc respinsa
de Senat
29.04.2020
235. L235/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 Lege 89/2020
25.06.2020
236. L236/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al șaselea Protocol adițional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998 Lege 99/2020
29.06.2020
237. L237/27.04.2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru Lege 132/2020
15.07.2020
238. L238/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.1 al art.286 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 Lege 80/2020
12.06.2020
239. L239/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.131 și art.287 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.05.2020
240. L240/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011 Lege 70/2020
29.05.2020
241. L241/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară respinsa
de Senat
19.05.2020
242. L242/27.04.2020 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Interguvernamentale privind transporturile internaționale feroviare (OTIF), desfășurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) și anexele D (CUV), F (APTU) și G (ATMF), semnată la Berna, la 9 mai 1980 Lege 98/2020
29.06.2020
243. L243/27.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.83 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 133/2020
15.07.2020
244. L244/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 184/2020
20.08.2020
245. L245/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind Modernizarea infrastructurii judiciare în România), semnat la București la 13 august 2019 și la Paris la 2 septembrie 2019 Lege 90/2020
25.06.2020
246. L246/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la comisii
27.04.2020
247. L247/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, semnat la Kasane, la 10 iunie 2016 Lege 110/2020
06.07.2020
248. L248/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, semnat la Hanoi, la 30 iunie 2019 Lege 81/2020
12.06.2020
249. L249/27.04.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind protecția investițiilor între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 19 octombrie 2018 Lege 111/2020
06.07.2020
250. L250/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2020 pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 raport
depus
24.06.2020
251. L251/27.04.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 sesizare de
neconstitutionalitate
18.02.2021
252. L252/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale 1/2011 raport
depus
27.05.2020
253. L253/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al articolului 129 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului adoptata
de Senat
27.05.2020
254. L254/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 121/2020
10.07.2020
255. L255/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia Lege 129/2020
14.07.2020
256. L256/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic adoptata
de Senat
12.05.2020
257. L257/27.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic adoptata
de Senat
12.05.2020
258. L258/27.04.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal precum și alte acte normative adoptata
de Senat
03.06.2020
259. L259/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
03.06.2020
260. L260/27.04.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
03.06.2020
261. L261/27.04.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA adoptata
de Senat
19.05.2020
262. L262/04.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr.1060/2009 și (UE) nr.648/2012 Lege 158/2020
27.07.2020
263. L263/04.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protec?ie socială în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 110/2021
28.04.2021
264. L264/04.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2020 pentru modifcarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și func?ionarea Comisiei Na?ionale de Strategie și Prognoză adoptat
de Senat
27.05.2020
265. L265/04.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 27/2021
15.03.2021
266. L266/04.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului la comisii
19.04.2021
267. L267/04.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (13) al articolului 109 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare raport
depus
03.06.2020
268. L268/04.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 197/2020
07.09.2020
269. L269/04.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.155/2010 privind Poliția Locală respinsa
16.03.2021
270. L270/04.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49 din 25 iunie 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto Lege 154/2020
24.07.2020
271. L271/04.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap" adoptata
de Senat
03.06.2020
272. L272/04.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
17.05.2021
273. L273/04.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 la comisii
19.04.2021
274. L274/04.05.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilită?i în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activită?ilor pe perioada Stării de Urgență adoptata
de Senat
27.05.2020
275. L275/04.05.2020 Propunere legislativă privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectați de fenomene meteorologice nefavorabile respinsa
de Senat
22.03.2021
276. L276/04.05.2020 Propunere legislativă privind acordarea de mă?ti pentru protec?ia cetă?enilor români de virusul Covid-19 Lege 146/2020
23.07.2020
277. L277/04.05.2020 Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 respinsa
de Senat
03.06.2020
278. L278/04.05.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 100/2020
01.07.2020
279. L279/11.05.2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Lege 55/2020
15.05.2020
280. L280/11.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al muni?iilor pe ordinea de zi
19.05.2021
281. L281/11.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protec?iei sociale în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 52/2021
29.03.2021
282. L282/11.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finan?ate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 Lege 176/2020
18.08.2020
283. L283/11.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societă?ilor, în vederea desfă?urării reuniunilor organelor statutare adoptat
de Senat
27.05.2020
284. L284/11.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfă?urarea unor campanii de informare publică în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 Lege 164/2020
04.08.2020
285. L285/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ respinsa
de Senat
22.02.2021
286. L286/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002 respinsa
de Senat
30.06.2020
287. L287/11.05.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului raport
depus
19.05.2020
288. L288/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat raport
depus
19.05.2020
289. L289/11.05.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor na?ionale în activitatea economică Lege 173/2020
13.08.2020
290. L290/11.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii camerelor de comer? din România nr.335/2007 adoptata
de Senat
10.06.2020
291. L291/11.05.2020 Propunere legislativă privind transferul drepturilor de pensie ale func?ionarilor și agen?ilor Uniunii Europene respinsa
16.03.2021
292. L292/11.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.1.052 din 12 noiembrie 2004 respinsa
16.03.2021
293. L293/11.05.2020 Propunere legislativă pentru digitalizarea administrației publice prin eliminarea hârtiei din fluxul intern și inter-instituțional, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptata
de Senat
23.06.2020
294. L294/11.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 229/2020
04.11.2020
295. L295/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar respinsa
de Senat
06.04.2021
296. L296/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
de Senat
23.06.2020
297. L297/11.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență adoptata
de Senat
10.06.2020
298. L298/11.05.2020 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor speciale și restabilirea echilibrului economic prin completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
de Senat
10.06.2020
299. L299/11.05.2020 Propunere legislativă pentru achiziția de echipamente de protecție și aparatură medicală și de construcție de infrastructură spitalicească adoptata
de Senat
03.06.2020
300. L300/11.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protec?iei fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
de Senat
08.03.2021
301. L301/18.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 267/2020
25.11.2020
302. L302/18.05.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor opera?iuni cu produse militare Lege 80/2021
12.04.2021
303. L303/18.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicită?ii imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptat
de Senat
03.06.2020
304. L304/18.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgen?ă adoptat
de Senat
06.04.2021
305. L305/18.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investi?ii pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 128/2020
14.07.2020
306. L306/18.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2020 privind modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgen?ă instituite prin Decretul nr.195/2020, a condi?iilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2 adoptat
de Senat
03.06.2020
307. L307/18.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2020 privind modificarea unor acte normative și prelungirea unor termene Lege 141/2020
21.07.2020
308. L308/18.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu inciden?ă în domeniul managementului situa?iilor de urgen?ă și al protec?iei civile Lege 253/2020
17.11.2020
309. L309/18.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale adoptat
de Senat
15.02.2021
310. L310/18.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011, precum și a altor acte normative Lege 179/2020
18.08.2020
311. L311/18.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
30.06.2020
312. L312/18.05.2020 Propunere legislativă privind completarea art.119 din Legea nr.1/2011 a educației naționale raport
depus
27.05.2020
313. L313/18.05.2020 Propunere legislativă pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative sesizare de
neconstitutionalitate
10.07.2020
314. L314/18.05.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 10 iulie 2019 Lege 92/2020
25.06.2020
315. L315/18.05.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situațiilor de urgență, semnat la 29 martie 2019, la București Lege 93/2020
25.06.2020
316. L316/18.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 83/2020
17.06.2020
317. L317/18.05.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura durabilă și dezvoltarea rurală, încheiat la Lillafured, la 12 octombrie 2017 și semnat de România la aceeași data, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 94/2020
25.06.2020
318. L318/18.05.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri financiare în domeniul sanitar în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Covid 19 adoptata
de Senat
16.06.2020
319. L319/18.05.2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 91/2020
25.06.2020
320. L320/26.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2020 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii la comisii
20.10.2020
321. L321/26.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 adoptat
de Senat
10.06.2020
322. L322/26.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investi?iilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare Lege 280/2020
08.12.2020
323. L323/26.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2020 pentru abrogarea Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern Lege 111/2021
28.04.2021
324. L324/26.05.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică Lege 35/2021
16.03.2021
325. L325/26.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătă?ii, prin direc?iile de sănătate publică jude?ene și a municipiului Bucuresti, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unită?ilor administrativ teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătă?ii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 adoptat
de Senat
10.06.2020
326. L326/26.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 Lege 187/2020
20.08.2020
327. L327/26.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 109/2020
03.07.2020
328. L328/26.05.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ Lege 103/2020
02.07.2020
329. L329/26.05.2020 Propunere legislativă privind comercializarea masei lemnoase respinsa
de Senat
23.06.2020
330. L330/26.05.2020 Propunere legislativă privind exploatarea masei lemnoase respinsa
de Senat
23.06.2020
331. L331/26.05.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj și stimularea ocupării for?ei de muncă adoptata
de Senat
16.06.2020
332. L332/26.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Silvic din 2008 respinsa
de Senat
23.06.2020
333. L333/26.05.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi urma?ilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID-19 respinsa
16.03.2021
334. L334/26.05.2020 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de masă salariaților aflați în șomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență adoptata
de Senat
16.06.2020
335. L335/26.05.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020 respinsa
09.03.2021
336. L336/26.05.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
de Senat
23.06.2020
337. L337/26.05.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unor facilități în domeniile transportului de mărfuri și construcțiilor adoptata
de Senat
23.06.2020
338. L338/26.05.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020 respinsa
09.03.2021
339. L339/26.05.2020 Propunere legislativă privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social Lege 107/2020
03.07.2020
340. L340/02.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
16.06.2020
341. L341/02.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plă?i care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societă?ile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 41/2021
17.03.2021
342. L342/02.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2020 pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor reziden?iale de îngrijire și asisten?ă a persoanelor vârstnice, centrelor reziden?iale pentru copii și adul?i cu și fără dizabilită?i, precum și pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada stării de urgen?ă Lege 166/2020
04.08.2020
343. L343/02.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulației pe drumurile publice în contextul pandemiei de COVID-19 adoptat
de Senat
23.06.2020
344. L344/02.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului opera?ional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD Lege 28/2021
15.03.2021
345. L345/02.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institu?ional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan?elor Publice, de a scoate la licita?ie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în pre?ul energiei electrice Lege 292/2020
15.12.2020
346. L346/02.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfă?urarea unor campanii de informare publică în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 Lege 165/2020
04.08.2020
347. L347/02.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al Prim-Ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia adoptat
de Senat
23.06.2020
348. L348/02.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finan?ării prin Programul Opera?ional Asisten?ă Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, și Programul Opera?ional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM Lege 198/2020
08.09.2020
349. L349/02.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 adoptat
de Senat
16.06.2020
350. L350/02.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilită?i fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative Lege 114/2020
08.07.2020
351. L351/02.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angaja?ilor și angajatorilor în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 211/2020
29.09.2020
352. L352/02.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.93 indice 1 din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
16.07.2020
353. L353/02.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorită?ii Na?ionale de Reglementare în domeniul Energiei Lege 142/2020
21.07.2020
354. L354/02.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activită?i cu caracter ocazional desfă?urate de zilieri Lege 242/2020
06.11.2020
355. L355/02.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgen?a a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
20.04.2021
356. L356/02.06.2020 Propunere legislativă privind planul special de gestiune a resurselor umane adoptata
de Senat
16.07.2020
357. L357/02.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violen?ei domestice Lege 183/2020
19.08.2020
358. L358/02.06.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale adoptata
de Senat
16.06.2020
359. L359/09.06.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunica?iilor în perimetrele unită?ilor din subordinea Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor adoptat
de Senat
16.06.2020
360. L360/09.06.2020 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe respins
23.03.2021
361. L361/09.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2020 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.5/2015 privind de?eurile de echipamente electrice și electronice adoptat
de Senat
23.06.2020
362. L362/09.06.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 120/2020
09.07.2020
363. L363/09.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 Lege 185/2020
20.08.2020
364. L364/09.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale Lege 143/2020
21.07.2020
365. L365/09.06.2020 Propunere legislativă pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici adoptata
de Senat
23.07.2020
366. L366/09.06.2020 Propunere legislativă privind acordarea unei alocații de sprijin în vederea achitării chiriei în cazul persoanelor și familiilor cu risc de vulnerabilitate socială ridicat adoptata
de Senat
23.07.2020
367. L367/11.06.2020 Propunere legislativă privind prelungirea mandatelor autorită?ilor administra?iei publice locale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ Lege 84/2020
17.06.2020
368. L368/15.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2020 privind unele măsuri pentru finan?area din fonduri europene a unor Programe Na?ionale adoptat
de Senat
30.06.2020
369. L369/15.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înfiin?area Companiei Na?ionale de Investi?ii ?C.N.I.? - S.A. Lege 12/2021
08.03.2021
370. L370/15.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2020 pentru modificarea Legii nr.86/2006 privind Codul vamal al României adoptat
de Senat
30.06.2020
371. L371/15.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții adoptat
de Senat
30.06.2020
372. L372/15.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 adoptat
de Senat
30.06.2020
373. L373/15.06.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii Cadru nr.69/2000 respinsa
de Senat
06.04.2021
374. L374/15.06.2020 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua na?ională a medierii și mediatorilor respinsa
03.03.2021
375. L375/15.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă în reexaminare
28.12.2020
376. L376/15.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 privind legea asisten?ei sociale adoptata
de Senat
21.07.2020
377. L377/15.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin. (2) al art.39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă adoptata
de Senat
21.07.2020
378. L378/15.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare respinsa
16.03.2021
379. L379/15.06.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol respinsa
09.03.2021
380. L380/15.06.2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România respinsa
de Senat
30.06.2020
381. L381/15.06.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.66 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 Lege 125/2021
06.05.2021
382. L382/15.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62 din 15 aprilie 2019 privind activitatea consulară Lege 46/2021
18.03.2021
383. L383/22.06.2020 Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finan?ării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 102/2021
26.04.2021
384. L384/22.06.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz Lege 272/2020
25.11.2020
385. L385/22.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunica?ii Speciale ca integrator de servicii de comunica?ii critice destinate autorită?ilor publice cu atribu?ii în managementul situa?iilor de urgen?ă la comisii
22.06.2020
386. L386/22.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 sesizare de
neconstitutionalitate
17.11.2020
387. L387/22.06.2020 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situa?iile de pandemie adoptata
de Senat
05.08.2020
388. L388/22.06.2020 Propunere legislativă privind măsuri economice și fiscal-bugetare adoptata
de Senat
05.08.2020
389. L389/22.06.2020 Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protec?iei sociale adoptata
de Senat
05.08.2020
390. L390/22.06.2020 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial" adoptata
de Senat
27.07.2020
391. L391/22.06.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020 adoptata
de Senat
05.08.2020
392. L392/22.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare adoptata
de Senat
05.08.2020
393. L393/22.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare adoptata
de Senat
05.08.2020
394. L394/22.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale Lege 17/2021
12.03.2021
395. L395/22.06.2020 Propunere legislativă privind înființarea Programului "Inovare și Producție pentru Criza Coronavirus" adoptata
de Senat
05.08.2020
396. L396/22.06.2020 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism adoptata
de Senat
05.08.2020
397. L397/29.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene adoptat
de Senat
21.07.2020
398. L398/29.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 281/2020
08.12.2020
399. L399/29.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finan?are din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 adoptat
de Senat
21.07.2020
400. L400/29.06.2020 Propunere legislativă privind alinierea la standardele europene a procesului de prevenire și combatere a poleiului și înzăpezirii pe drumurile și căile publice din România adoptata
de Senat
12.08.2020
401. L401/29.06.2020 Propunere legislativă privind obliga?ia autorită?ilor și a institu?iilor publice de a furniza informa?iile pe care le de?in în legătură cu persoana fizică care le solicită adoptata
de Senat
12.08.2020
402. L402/29.06.2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale respinsa
de Senat
11.08.2020
403. L403/29.06.2020 Propunere legislativă privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România Lege 3/2021
08.01.2021
404. L404/29.06.2020 Propunere legislativă privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 adoptata
de Senat
12.08.2020
405. L405/29.06.2020 Propunere legislativă privind achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă adoptata
de Senat
12.08.2020
406. L406/29.06.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.102/2015 privind instituirea Zilei Naționale a Costumului Tradițional din România adoptata
de Senat
12.08.2020
407. L407/29.06.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 208/2020
23.09.2020
408. L408/29.06.2020 Propunere legislativă privind stabilirea datei alegerilor pentru autorită?ile administra?iei publice locale din anul 2020 Lege 135/2020
16.07.2020
409. L409/30.06.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ?Delta Dunării? în administrarea Administrației Naționale ?Apele Române?, instituții aflate în subordinea și respectiv în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor adoptat
de Senat
27.07.2020
410. L410/30.06.2020 Proiect de Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorită?ile administra?iei publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfă?urare a acestora respins
08.07.2020
411. L411/30.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a măsurilor prevăzute de Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguran?a alimentării cu energie electrică Lege 244/2020
09.11.2020
412. L412/30.06.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2020 pentru modificarea art.36 alin.(6) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic adoptat
de Senat
21.07.2020
413. L413/06.07.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătă?irea sistemului de finan?are a programelor, proiectelor și ac?iunilor culturale adoptat
de Senat
11.08.2020
414. L414/06.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului de investi?ii Autostrada Ia?i-Târgu Mure?, Autostrada Unirii adoptat
de Senat
21.07.2020
415. L415/06.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 290/2020
15.12.2020
416. L416/06.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2020 privind modificarea art.II din Ordonanța Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru prorogarea unor termene Lege 36/2021
16.03.2021
417. L417/06.07.2020 Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinsa
de Senat
21.07.2020
418. L418/06.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poli?istului respinsa
16.03.2021
419. L419/06.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și func?ionarea Poli?iei Române respinsa
16.03.2021
420. L420/06.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 adoptata
de Senat
11.08.2020
421. L421/06.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind cre?terea siguran?ei în unită?ile de învă?ământ respinsa
31.03.2021
422. L422/06.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 248/2020
13.11.2020
423. L423/06.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului Lege 258/2020
19.11.2020
424. L424/06.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(2indice1) și lit.b) a alin.(2indice2) ale art.5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii respinsa
de Senat
11.08.2020
425. L425/06.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală respinsa
13.10.2020
426. L426/06.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru Lege 32/2021
16.03.2021
427. L427/06.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice respinsa
23.03.2021
428. L428/06.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea lit.f) a art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 205/2020
18.09.2020
429. L429/06.07.2020 Propunere legislativă privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională ?Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia?- S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Județean Timiș și, respectiv, în proprietatea privată și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara respinsa
de Senat
22.03.2021
430. L430/08.07.2020 Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii Lege 245/2020
09.11.2020
431. L431/08.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 289/2020
15.12.2020
432. L432/08.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.109/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Interna?ional al Transporturilor al Organiza?iei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE Lege 38/2021
16.03.2021
433. L433/10.07.2020 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic Lege 136/2020
18.07.2020
434. L434/13.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei păr?i dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Na?ională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investi?ii ?Drum expres Craiova-Pite?ti și legăturile la drumurile existente?, tronsonul 1 adoptat
de Senat
06.08.2020
435. L435/13.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" Lege 42/2021
17.03.2021
436. L436/13.07.2020 Propunere legislativă privind dizolvarea funda?iilor pentru tineret și abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 și art.13 și 14 din Legea nr.350/2006 adoptata
de Senat
27.08.2020
437. L437/13.07.2020 Propunere legislativă privind prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia adoptata
de Senat
27.08.2020
438. L438/13.07.2020 Propunere legislativă privind procedura de autorizare, modalitatea de recoltare și valorificare a trufelor adoptata
de Senat
27.08.2020
439. L439/13.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(2) lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și pentru completarea art.51 din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European adoptata
de Senat
27.08.2020
440. L440/13.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România adoptata
de Senat
27.08.2020
441. L441/13.07.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reglementarea publicită?ii în perioada de epidemie declarată și pentru modificarea unor acte normative adoptata
de Senat
27.08.2020
442. L442/13.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și pentru completarea art.28 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii adoptata
de Senat
27.08.2020
443. L443/13.07.2020 Propunere legislativă privind declararea zilei de 12 august - Ziua Banatului adoptata
de Senat
27.07.2020
444. L444/15.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finan?ării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.99/2006 privind institu?iile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activită?ii de asigurare și reasigurare Lege 101/2021
26.04.2021
445. L445/15.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2020 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 39/2021
16.03.2021
446. L446/15.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizi?iilor publice adoptat
de Senat
11.08.2020
447. L447/15.07.2020 Propunere legislativă de revizuire a Constituției României la comisii
15.07.2020
448. L448/21.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora Lege 112/2021
28.04.2021
449. L449/21.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 10 alin.(12) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezerva?iei Biosferei ?Delta Dunării? adoptata
de Senat
04.09.2020
450. L450/21.07.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri Lege 209/2020
25.09.2020
451. L451/21.07.2020 Propunere legislativă privind transportul ecologic adoptata
de Senat
04.09.2020
452. L452/21.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii adoptata
de Senat
04.09.2020
453. L453/21.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice adoptata
de Senat
02.09.2020
454. L454/21.07.2020 Propunere legislativă privind acordarea indemnizației de scurtă durată adoptata
de Senat
04.09.2020
455. L455/21.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptata
de Senat
04.09.2020
456. L456/21.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare respinsa
16.03.2021
457. L457/24.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Funda?iei Europene pentru Tineret Lege 43/2021
17.03.2021
458. L458/24.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activită?ii sanitar-veterinare și pentru siguran?a alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activită?ii sanitar-veterinare și pentru siguran?a alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 291/2020
15.12.2020
459. L459/24.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programul de sus?inere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE adoptat
de Senat
21.08.2020
460. L460/24.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a re?elelor și sistemelor informatice Lege 40/2021
16.03.2021
461. L461/24.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institu?iilor publice, aprobată prin Legea nr.493/2003 Lege 116/2021
04.05.2021
462. L462/24.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea de facilită?i conducătorilor auto care si desfasoara activitatea in domeniile transport de calatori si transport de marfa adoptata
de Senat
02.09.2020
463. L463/24.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
02.09.2020
464. L464/24.07.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor parlamentare respinsa
de Senat
12.04.2021
465. L465/31.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România adoptat
de Senat
30.08.2020
466. L466/31.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 23/2021
12.03.2021
467. L467/31.07.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor în unită?ile de învă?ământ preuniversitar Lege 53/2021
29.03.2021
468. L468/31.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justi?iei la comisii
31.07.2020
469. L469/31.07.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educa?iei Na?ionale nr.1/2011 raport
depus
09.09.2020
470. L470/31.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.111 din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 raport
depus
23.09.2020
471. L471/31.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011 Lege 226/2020
30.10.2020
472. L472/31.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 1/2011 a educa?iei na?ionale raport
depus
23.09.2020
473. L473/31.07.2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind înfiin?area, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată și Terorism respinsa
de Senat
15.02.2021
474. L474/31.07.2020 Propunere legislativă privind Digitalizarea învă?ământului românesc raport
depus
23.09.2020
475. L475/31.07.2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea părin?ilor și a operatorilor economici priva?i pe perioada stării de alertă și a suspendării cursurilor raport
depus
15.10.2020
476. L476/31.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educa?iei na?ionale 1/2011 raport
depus
23.09.2020
477. L477/31.07.2020 Propunere legislativă privind protec?ia civilă respinsa
de Senat
22.03.2021
478. L478/31.07.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administra?iei Na?ionale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative Lege 31/2021
16.03.2021
479. L479/31.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
08.09.2020
480. L480/31.07.2020 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 August drept Ziua Națională a Martiriului Românesc respinsa
de Senat
08.09.2020
481. L481/31.07.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ?C.F.R.? ? S.A., în domeniul public al județului Mureș adoptata
de Senat
08.09.2020
482. L482/31.07.2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea producției interne de autovehicule și echipamente electrice și electronice de uz casnic adoptata
de Senat
08.09.2020
483. L483/31.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în strainătate Lege 227/2020
02.11.2020
484. L484/31.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic adoptata
de Senat
14.09.2020
485. L485/31.07.2020 Propunere legislativă privind reintegrarea pe piața muncii a pensionarilor care își doresc să își continue activitatea în domeniile în care au activat anterior pensionării respinsa
de Senat
08.09.2020
486. L486/31.07.2020 Propunere legislativă privind protec?ia și promovarea drepturilor familiilor numeroase adoptata
de Senat
14.09.2020
487. L487/31.07.2020 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea func?iilor și demnită?ilor publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei Na?ionale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative respinsa
09.03.2021
488. L488/31.07.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorită?ile administra?iei publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfă?urare a acestora respinsa
09.03.2021
489. L489/10.08.2020 Proiect de Lege privind desființarea Universității Române de Științe și Arte ?Gheorghe Cristea? din București adoptat
de Senat
21.09.2020
490. L490/10.08.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice adoptat
de Senat
21.09.2020
491. L491/10.08.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind aloca?ia de stat pentru copii la comisii
30.12.2020
492. L492/10.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat adoptat
de Senat
02.09.2020
493. L493/10.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației adoptat
de Senat
02.09.2020
494. L494/10.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate adoptat
de Senat
02.09.2020
495. L495/10.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank- S.A. adoptat
de Senat
02.09.2020
496. L496/10.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Național de racordare a populației și clienților noncasnici Ia sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale Lege 214/2020
26.10.2020
497. L497/10.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "O familie, o casă" adoptat
de Senat
02.09.2020
498. L498/10.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene Lege 220/2020
29.10.2020
499. L499/10.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii respinsa
16.03.2021
500. L500/10.08.2020 Propunere legislativă privind măsurile necesare pentru realizarea de opera?iuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore adoptata
de Senat
09.10.2020
501. L501/10.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol și pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.28/2009 privind registrul agricol respinsa
23.03.2021
502. L502/10.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere adoptata
de Senat
21.09.2020
503. L503/10.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public adoptata
de Senat
08.09.2020
504. L504/10.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.(4 indice 3) din Ordonanța de urgen?a nr.21/2004 privind Sistemul Na?ional de Management al Situa?iilor de Urgență și a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 respinsa
de Senat
21.09.2020
505. L505/10.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176 din 17 iulie 2018 privind internshipul retrasa
de catre initiator
21.08.2020
506. L506/10.08.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București adoptata
de Senat
21.09.2020
507. L507/20.08.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România și a Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind omologarea și cerficarea produselor și a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum și condițiile de introducere pe piață și de comercializare a acestora Lege 78/2021
12.04.2021
508. L508/20.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri adoptat
de Senat
08.09.2020
509. L509/20.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de spijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă Lege 282/2020
08.12.2020
510. L510/20.08.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavoriza?i care beneficiază de sprijin educa?ional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educa?ional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora adoptat
de Senat
10.09.2020
511. L511/20.08.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certifícatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene adoptat
de Senat
08.09.2020
512. L512/20.08.2020 Propunere legislativă pentru acordarea de servicii medicale la distan?ă adoptata
de Senat
30.09.2020
513. L513/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
de Senat
30.09.2020
514. L514/20.08.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 adoptata
de Senat
03.10.2020
515. L515/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență adoptata
de Senat
30.09.2020
516. L516/20.08.2020 Propunere legislativă privind abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei adoptata
de Senat
03.10.2020
517. L517/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
30.09.2020
518. L518/20.08.2020 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua națională a bicicletei Lege 277/2020
27.11.2020
519. L519/20.08.2020 Propunere legislativă privind înființarea și utilizarea Fondului de Solidaritate "Locuințe pentru tinerii români" adoptata
de Senat
30.09.2020
520. L520/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal respinsa
de Senat
30.09.2020
521. L521/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat respinsa
de Senat
30.09.2020
522. L522/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991 adoptata
de Senat
14.10.2020
523. L523/20.08.2020 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor adoptata
de Senat
03.10.2020
524. L524/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 113/2021
28.04.2021
525. L525/20.08.2020 Propunere legislativă pentru darea în administrarea consiliilor locale a bunurilor imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară adoptata
de Senat
14.10.2020
526. L526/20.08.2020 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Sudului A6 adoptata
de Senat
03.10.2020
527. L527/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafe?e de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice ?Gheorghe Ionescu-?i?e?ti? Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Bra?ov, jude?ul Bra?ov, în domeniul public al municipiului Bra?ov, pentru realizarea obiectivului de investi?ie ?Construire Spital Clinic Regional de Urgență Bra?ov? adoptata
de Senat
14.10.2020
528. L528/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafe?e de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de ?tiin?e Agricole și Silvice ?Gheorghe Ionescu-?i?e?ti" - Institutul Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Bra?ov, jude?ul Bra?ov, în domeniul public al municipiului Bra?ov, pentru realizarea obiectivului de investi?ie ?Construire Spital Clinic Regional de Urgență Bra?ov" respinsa
de Senat
14.10.2020
529. L529/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptata
de Senat
08.09.2020
530. L530/20.08.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al Orașului Odobești, județul Vrancea respinsa
de Senat
06.04.2021
531. L531/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială retrimis
la comisii
03.02.2021
532. L532/20.08.2020 Propunere legislativă pentru transparentizarea informațiilor de interes public și ușurarea accesului cetățenilor prin modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public adoptata
de Senat
02.09.2020
533. L533/20.08.2020 Propunere legislativă pentru simplificarea înregistrării asociațiilor și fundațiilor, și simplificarea declarației privind beneficiarul real prin modificarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații Lege 276/2020
27.11.2020
534. L534/20.08.2020 Propunere legislativă pentru publicarea Monitorului Oficial în format electronic liber și deschis prin modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 57/2021
31.03.2021
535. L535/20.08.2020 Propunere legislativă pentru debirocratizarea activității economice a microîntreprinderilor prin modificarea Legii nr.82/1991 a contabilității Lege 238/2020
06.11.2020
536. L536/20.08.2020 Propunere legislativă pentru eliminarea birocrației privind adaosul comercial prin modificarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite Lege 222/2020
30.10.2020
537. L537/20.08.2020 Propunere legislativă pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile Lege 223/2020
30.10.2020
538. L538/20.08.2020 Propunere legislativă pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 241/2020
06.11.2020
539. L539/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile și pentru modificarea și completarea Legii Apelor nr.107/1996 adoptata
de Senat
30.09.2020
540. L540/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor adoptata
de Senat
30.09.2020
541. L541/20.08.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 219/2020
29.10.2020
542. L542/20.08.2020 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România Ia Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.271/2020 privind ?Majorarea selectivă de capital 2018? și Rezoluția nr.272/2020 privind ?Majorarea generală de capital 2018?, adoptate de Consiliul Guvernatorilor Corporației Financiare Internaționale Lege 66/2021
08.04.2021
543. L543/01.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Lege 203/2020
16.09.2020
544. L544/01.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar respins
de Senat
07.10.2020
545. L545/01.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2020 privind acumularea în vederea constituirii ca stoc rezervă de stat a unei cantită?i de grâu pentru panifica?ie Lege 44/2021
17.03.2021
546. L546/01.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de sus?inere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ?I UTILAJE" adoptat
de Senat
18.09.2020
547. L547/01.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societă?ii "Compania na?ională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A. și Societă?ii Blue Air Aviation S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei COVID-19 adoptat
de Senat
18.09.2020
548. L548/01.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile constructii, arhitectură și urbanism Lege 255/2020
17.11.2020
549. L549/01.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asocia?iilor și funda?iilor Lege 62/2021
06.04.2021
550. L550/01.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de sus?inere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de pia?ă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin art.II din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.42/2020 adoptat
de Senat
21.09.2020
551. L551/01.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfă?urării în condi?ii de preven?ie a activită?ilor didactice aferente anului ?colar 2020/2021 în contextul riscului de infec?ie cu coronavirus SARS­Cov-2 Lege 269/2020
25.11.2020
552. L552/01.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii, a Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemniza?iile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii adoptat
de Senat
21.09.2020
553. L553/01.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia adoptat
de Senat
21.09.2020
554. L554/01.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părin?i în vederea supravegherii copiilor, în situa?ia limitării sau suspendării activită?ilor didactice care presupun prezen?a efectivă a copiilor în unită?ile de învă?ământ și în unită?ile de educa?ie timpurie antepre?colară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2 Lege 278/2020
27.11.2020
555. L555/01.09.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017 Lege 224/2020
30.10.2020
556. L556/01.09.2020 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului la articolul 8 din Conven?ia interna?ională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea Generală a Organiza?iei Na?iunilor Unite la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr.345/1970, adoptat la New York la 15 ianuarie 1992, la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor păr?i la Conven?ie Lege 225/2020
30.10.2020
557. L557/01.09.2020 Propunere legislativă pentru completarea anexelor nr.1 și 2 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și func?ionarea Serviciului de Telecomunica?ii Speciale Lege 266/2020
20.11.2020
558. L558/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea a unor acte normative în domeniul educației raport
depus
02.11.2020
559. L559/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 raport
depus
02.11.2020
560. L560/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 raport
depus
02.11.2020
561. L561/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic Lege 210/2020
25.09.2020
562. L562/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Na?ionale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații sesizare de
neconstitutionalitate
02.10.2020
563. L563/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
09.03.2021
564. L564/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(6) și (7) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 232/2020
05.11.2020
565. L565/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice adoptata
de Senat
15.10.2020
566. L566/01.09.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de președinte al României adoptata
de Senat
30.10.2020
567. L567/01.09.2020 Propunere legislativă privind identificarea distinctă și promovarea produselor agricole și alimentare de natură a indica originea geografică, locală, națională sau regională, istorică sau tradițională, pe teritoriul României adoptata
de Senat
15.10.2020
568. L568/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă adoptata
de Senat
30.10.2020
569. L569/01.09.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice adoptata
de Senat
14.10.2020
570. L570/01.09.2020 Propunere legislativă privind aprobarea Programului pilot de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a legumelor și fructelor în județul Teleorman respinsa
09.03.2021
571. L571/01.09.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate respinsa
de Senat
14.10.2020
572. L572/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 286/2020
08.12.2020
573. L573/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale Lege 273/2020
25.11.2020
574. L574/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsa
de Senat
07.10.2020
575. L575/01.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic adoptata
de Senat
15.10.2020
576. L576/01.09.2020 Propunere legislativă privind instituirea Programului național de prevenire și gestionare a înmulțirii populației de câini fără stăpân respinsa
23.03.2021
577. L577/01.09.2020 Propunere legislativă privind amânarea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 respinsa
09.03.2021
578. L578/02.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare la comisii
16.02.2021
579. L579/02.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 la comisii
16.02.2021
580. L580/07.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară interna?ională în materie penală Lege 51/2021
26.03.2021
581. L581/07.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiin?at culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică Lege 247/2020
10.11.2020
582. L582/07.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19 Lege 19/2021
12.03.2021
583. L583/07.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2020 privind instituirea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 20/2021
12.03.2021
584. L584/07.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 21/2021
12.03.2021
585. L585/07.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/2020 pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plă?i care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului na?ional electronic de plată online Lege 271/2020
25.11.2020
586. L586/07.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a men?inerii/cre?terii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative adoptat
de Senat
30.09.2020
587. L587/07.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2020 privind instituirea unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri adoptat
de Senat
03.10.2020
588. L588/07.09.2020 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională raport
depus
27.10.2020
589. L589/07.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități raport
depus
14.10.2020
590. L590/08.09.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor legi în materie electorală Lege 202/2020
16.09.2020
591. L591/14.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apar?inând domeniului public, precum și desfă?urarea activită?ilor de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, precum și pentru completarea art.25 alin.(1) din Legea concuren?ei nr.21/1996 adoptat
de Senat
07.10.2020
592. L592/14.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Na?ional de Relansare și Rezilien?ă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Rezilien?ă adoptat
de Senat
06.10.2020
593. L593/14.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru sus?inerea dezvoltării teritoriale a localită?ilor urbane și rurale din România cu finan?are din fonduri externe nerambursabile adoptat
de Senat
06.10.2020
594. L594/14.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performan?ă la promulgare
19.05.2021
595. L595/14.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finan?are ?Fondul de ac?iune în domeniul managementului energiei durabile? adoptat
de Senat
07.10.2020
596. L596/14.09.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.159/2020 privind finan?area întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp - 100kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Na?ional, precum și a sta?iilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finan?are "ELECTRIC UP" adoptat
de Senat
07.10.2020
597. L597/14.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes na?ional, jude?ean și local adoptata
de Senat
14.10.2020
598. L598/14.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 230/2020
04.11.2020
599. L599/14.09.2020 Propunere legislativă pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învă?ământ pe întreaga durată a stării de alertă și urgen?ă, ca urmare a riscului răspândirii coronavirusului COVID-19 respinsa
de Senat
06.04.2021
600. L600/14.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative respinsa
09.03.2021
601. L601/21.09.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat Lege 54/2021
29.03.2021
602. L602/21.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.107/1996 - Legea apelor adoptata
de Senat
14.11.2020
603. L603/21.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului adoptata
de Senat
04.11.2020
604. L604/21.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
04.11.2020
605. L605/21.09.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz adoptata
de Senat
04.11.2020
606. L606/21.09.2020 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1 indice 1) al art.(67 indice 1) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului respinsa
13.04.2021
607. L607/21.09.2020 Propunere legislativă privind impozitarea zero a industriei HoReCa adoptata
de Senat
04.11.2020
608. L608/29.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011, precum și a altor acte normative Lege 60/2021
06.04.2021
609. L609/29.09.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii adoptat
de Senat
21.10.2020
610. L610/29.09.2020 Propunere legislativă pentru abrogarea articolului I din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative adoptata
de Senat
21.10.2020
611. L611/29.09.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
14.10.2020
612. L612/29.09.2020 Propunere legislativă privind transmiterea unei păr?i din imobilul ?Palatul Parlamentului?, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administra?iei în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptata
de Senat
12.11.2020
613. L613/05.10.2020 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
de Senat
14.10.2020
614. L614/05.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptat
de Senat
31.10.2020
615. L615/05.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2020 privind mandatul acordat ministerelor pentru identificarea, selectarea și rezervarea imobilelor destinate ca sedii ale unor agen?ii sau centre europene nou înfiin?ate adoptat
de Senat
31.10.2020
616. L616/05.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică adoptat
de Senat
06.04.2021
617. L617/05.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2020 privind unele măsuri pentru sus?inerea activității unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române ? TAROM" - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19 adoptat
de Senat
21.10.2020
618. L618/05.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa?iei na?ionale nr.1/2011, precum și a altor acte normative adoptat
de Senat
19.04.2021
619. L619/05.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pie?ei vitivinicole nr.164/2015 adoptata
de Senat
18.11.2020
620. L620/05.10.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 adoptata
de Senat
18.11.2020
621. L621/05.10.2020 Propunere legislativă pentru instituirea anului 2021 - ?Anul Tudor Vladimirescu? și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai na?iunii române Lege 65/2021
08.04.2021
622. L622/05.10.2020 Propunere legislativă pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor din familiile active adoptata
de Senat
18.11.2020
623. L623/05.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor, precum și pentru organizarea și func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente adoptata
de Senat
18.11.2020
624. L624/12.10.2020 Proiect de Lege pentru participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investi?ii în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investi?ii respins
30.03.2021
625. L625/12.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea și desfă?urarea unor campanii de informare publică în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 adoptat
de Senat
07.11.2020
626. L626/12.10.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Program pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019, amendat și actualizat prin Scrisoarea de amendament semnată între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la București, la 31 iulie 2020 și la 26 august 2020 Lege 1/2021
04.01.2021
627. L627/12.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare la comisii
12.10.2020
628. L628/12.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 87/2021
16.04.2021
629. L629/12.10.2020 Propunere legislativă privind modificarea și completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri adoptata
de Senat
25.11.2020
630. L630/12.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol adoptata
de Senat
25.11.2020
631. L631/12.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție adoptata
de Senat
25.11.2020
632. L632/12.10.2020 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua națională a demnității cetățenilor români, a luptei împotriva corupției, abuzurilor și injustiției adoptata
de Senat
25.11.2020
633. L633/20.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea plă?ii cotiza?iei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelen?ă dedicat gestionării civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 48/2021
19.03.2021
634. L634/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozi?iilor legisla?iei în materie de concuren?ă, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 adoptat
de Senat
13.11.2020
635. L635/20.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finan?are din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane Lege 121/2021
05.05.2021
636. L636/20.10.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2020 privind reglementarea condi?iilor pentru atribuirea și închirierea unor imobile, proprietate publică și privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat" adoptat
de Senat
13.11.2020
637. L637/20.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 Lege 131/2021
12.05.2021
638. L638/20.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu inciden?ă în protec?ia animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice adoptat
de Senat
14.11.2020
639. L639/20.10.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performan?ă adoptat
19.05.2021
640. L640/20.10.2020 Proiect de Lege pentru acceptarea Amendamentului adoptat la cea de-a cincea Conferință a Părților, la Lillafüred, la 12 octombrie 2017, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev, la 22 mai 2003 Lege 8/2021
04.03.2021
641. L641/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară la promulgare
01.05.2021
642. L642/20.10.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Legea nr.95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviația civilă din România adoptata
de Senat
03.12.2020
643. L643/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente adoptata
de Senat
03.12.2020
644. L644/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local adoptata
de Senat
03.12.2020
645. L645/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic la Secretarul
general
17.05.2021
646. L646/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114/1996 (republicată) privind locuințele adoptata
de Senat
03.12.2020
647. L647/20.10.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc adoptata
de Senat
03.12.2020
648. L648/20.10.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din bugetul de stat adoptata
de Senat
03.12.2020
649. L649/20.10.2020 Propunere legislativă privind participarea salariaților la profit, precum și pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
03.12.2020
650. L650/20.10.2020 Propunere legislativă privind unele măsuri de îmbunătățire a implicării angajaților în procesele decizionale la nivelul angajatorilor adoptata
de Senat
03.12.2020
651. L651/20.10.2020 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 Ianuarie ? Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii Lege 82/2021
15.04.2021
652. L652/20.10.2020 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.30 și pentru modificarea art.56 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
03.12.2020
653. L653/20.10.2020 Propunere legislativă privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputa?ilor, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora adoptata
de Senat
03.12.2020
654. L654/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.34 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 adoptata
de Senat
03.12.2020
655. L655/20.10.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.154,182, 210, 211 și 213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal adoptata
de Senat
03.12.2020
656. L656/09.11.2020 Proiect de Lege privind înfiin?area Institutului Teologic Cre?tin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucure?ti Lege 67/2021
08.04.2021
657. L657/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficien?a energetică adoptat
de Senat
28.11.2020
658. L658/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere adoptat
de Senat
21.11.2020
659. L659/09.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare institu?iilor din cadrul sistemului na?ional de apărare, ordine publică și securitate na?ională, Ministerului Sănătă?ii și unită?ilor subordonate, unită?ilor sanitare și serviciilor de asisten?ă socială în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Lege 139/2021
14.05.2021
660. L660/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale Lege 126/2021
06.05.2021
661. L661/09.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru prorogarea unor termene adoptat
de Senat
25.11.2020
662. L662/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă Lege 59/2021
06.04.2021
663. L663/09.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind desfă?urarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor institu?ii din sistemul justi?iei, precum și din cadrul Cur?ii de Conturi Lege 33/2021
16.03.2021
664. L664/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2020 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți adoptat
de Senat
28.11.2020
665. L665/09.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2020 privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 și pentru modificarea art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 adoptat
de Senat
28.11.2020
666. L666/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului ?colar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infec?ie cu coronavirus SARS-CoV-2 adoptat
de Senat
28.11.2020
667. L667/09.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea func?iei de conducător al compartimentului financiar contabil din administra?ia publică centrală adoptat
de Senat
28.11.2020
668. L668/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justi?iei - Administra?ia Na?ională a Penitenciarelor și unită?ile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului adoptat
de Senat
28.11.2020
669. L669/09.11.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condi?iilor de constituire și de depunere a jurământului de către autorită?ile administra?iei publice locale adoptat
de Senat
28.11.2020
670. L670/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului adoptat
de Senat
28.11.2020
671. L671/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agen?iei Na?ionale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, precum și pentru modificarea unor acte normative la comisii
09.11.2020
672. L672/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii la comisii
09.11.2020
673. L673/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002 raport
depus
26.01.2021
674. L674/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finan?ele publice și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și func?ionarea Cur?ii de Conturi, republicată la comisii
09.11.2020
675. L675/09.11.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020 Lege 9/2021
05.03.2021
676. L676/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și instituirea unor măsuri fiscal-bugetare retrasa
de catre Senat
30.12.2020
677. L677/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre Senat
30.12.2020
678. L678/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
679. L679/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe retrasa
de catre Senat
30.12.2020
680. L680/09.11.2020 Propunere legislativă pentru sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere prin tehnologii asistive și de acces retrasa
de catre Senat
30.12.2020
681. L681/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea art.542 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ retrasa
de catre Senat
30.12.2020
682. L682/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor, precum și pentru organizarea și func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente retrasa
de catre Senat
30.12.2020
683. L683/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice retrasa
de catre Senat
30.12.2020
684. L684/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea cotiza?iei anuale a României la Comitetul de asisten?ă pentru dezvoltare (DAC) al Organiza?iei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 47/2021
19.03.2021
685. L685/09.11.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activită?ii de telemuncă adoptat
de Senat
05.12.2020
686. L686/09.11.2020 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
22.02.2021
687. L687/09.11.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.17/2007 privind educația tinerilor capabili de performanță înaltă la comisii
09.11.2020
688. L688/09.11.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 raport
depus
27.01.2021
689. L689/28.12.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.205/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru sus?inerea activită?ii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 Lege 122/2021
05.05.2021
690. L690/28.12.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul na?ional automatizat cu privire la persoanele care au comis infrac?iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și func?ionarea Sistemului Na?ional de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia adoptat
de Senat
08.01.2021
691. L691/28.12.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar adoptat
de Senat
08.01.2021
692. L692/28.12.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protec?ie socială în perioada sezonului rece adoptat
de Senat
08.01.2021
693. L693/28.12.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătă?ii publice în situa?ii de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemniza?iile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătă?ii cauzate de evolu?ia răspândirii infec?iilor determinate de virusul SARS-CoV-2 Lege 128/2021
06.05.2021
694. L694/28.12.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protec?ie socială adoptate în conextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salaria?ilor și angajatorilor în contextul situa?iei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea cre?terii ocupării for?ei de muncă Lege 58/2021
02.04.2021
695. L695/28.12.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de pia?ă adoptat
de Senat
01.02.2021
696. L696/28.12.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinței suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 și a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curții Constitu?ionale respinsa
de Senat
06.04.2021
697. L697/28.12.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea națională a României la comisii
28.12.2020
698. L698/28.12.2020 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ respinsa
de Senat
22.02.2021
699. L699/28.12.2020 Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură sesizare de
neconstitutionalitate
16.02.2021
700. L700/28.12.2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2020 privind modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 la comisii
28.12.2020
701. L701/28.12.2020 Propunere legislativă privind comasarea prin absorbție a Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la comisii
28.12.2020
702. L702/28.12.2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsa
de Senat
06.04.2021
703. L703/28.12.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.356 din 11 iulie 2003 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Institutului Cultural Român la comisii
28.12.2020
704. L704/28.12.2020 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011 la comisii
28.12.2020
705. L705/28.12.2020 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016 Lege 10/2021
04.03.2021
706. L706/28.12.2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie 2020 Lege 13/2021
08.03.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 4 decembrie 2022, 20:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro