Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2019

Numar înregistrari gasite: 629
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 254/2019
23.12.2019
2. L2/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice Lege 231/2019
27.11.2019
3. L3/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 257/2019
24.12.2019
4. L4/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și a animalelor vii Lege 228/2019
25.11.2019
5. L5/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Lege 115/2019
19.06.2019
6. L6/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol Lege 141/2019
18.07.2019
7. L7/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional Lege 68/2021
09.04.2021
8. L8/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 215/2020
26.10.2020
9. L9/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public Lege 90/2019
06.05.2019
10. L10/05.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2018 pentru modificarea și completarea art.38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 202/2019
07.11.2019
11. L11/05.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene la comisii
05.02.2019
12. L12/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
de Senat
25.02.2019
13. L13/05.02.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative respinsa
11.05.2021
14. L14/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 193/2019
28.10.2019
15. L15/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
16.03.2021
16. L16/05.02.2019 Propunere legislativă privind instituirea Zilei "Sveti Sava", sărbătoare a minorității sârbe din România Lege 94/2019
07.05.2019
17. L17/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și a altor acte normative Lege 105/2019
17.05.2019
18. L18/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
de Senat
18.03.2019
19. L19/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
09.03.2021
20. L20/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
de Senat
20.03.2019
21. L21/05.02.2019 Propunere legislativă "Legea manualului școlar" adoptata
de Senat
06.03.2019
22. L22/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal respinsa
18.05.2021
23. L23/05.02.2019 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Națională a Radioului Lege 255/2019
24.12.2019
24. L24/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adoptata
de Senat
11.03.2019
25. L25/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995 adoptata
de Senat
25.03.2019
26. L26/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic respinsa
27.04.2021
27. L27/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
18.05.2021
28. L28/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
18.05.2021
29. L29/05.02.2019 Propunere legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale respinsa
de Senat
11.03.2019
30. L30/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului adoptata
de Senat
25.03.2019
31. L31/05.02.2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România Lege 53/2019
20.03.2019
32. L32/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptata
de Senat
18.03.2019
33. L33/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 6 indice 1 și 6 indice 2 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat respinsa
de Senat
11.03.2019
34. L34/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative Lege 236/2019
11.12.2019
35. L35/05.02.2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil respinsa
de Senat
18.03.2019
36. L36/05.02.2019 Propunere legislativă privind combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul a autorităților și instituțiilor publice centrale și locale adoptata
de Senat
25.03.2019
37. L37/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români adoptata
de Senat
25.03.2019
38. L38/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
18.05.2021
39. L39/05.02.2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil respinsa
de Senat
18.03.2019
40. L40/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării si securității adoptata
de Senat
20.03.2019
41. L41/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 153/2019
24.07.2019
42. L42/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
20.04.2021
43. L43/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
18.05.2021
44. L44/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice respinsa
18.05.2021
45. L45/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
20.03.2019
46. L46/05.02.2019 Propunere legislativă privind finanțarea și implementarea Programului "Tineri în Parlament" respinsa
27.04.2021
47. L47/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
11.03.2019
48. L48/05.02.2019 Propunere legislativă privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România respinsa
de Senat
18.03.2019
49. L49/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.17 și alin.(2) al art.24 din Ordonanța de urgență nr.44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale adoptata
de Senat
25.03.2019
50. L50/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 159/2019
25.07.2019
51. L51/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor Lege 89/2019
02.05.2019
52. L52/05.02.2019 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții Autostrada București - Brașov adoptata
de Senat
20.03.2019
53. L53/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România respinsa
18.05.2021
54. L54/05.02.2019 Propunere legislativă privind statutul polițistului local adoptata
de Senat
08.04.2019
55. L55/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece respinsa
09.03.2021
56. L56/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
20.03.2019
57. L57/05.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
13.04.2021
58. L58/05.02.2019 Propunere legislativă pentru înființarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură și dezvoltare rurală în cadrul administrației publice locale în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă adoptata
de Senat
18.03.2019
59. L59/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
16.03.2021
60. L60/05.02.2019 Propunere legislativă privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu șofer ?VTS? respinsa
11.05.2021
61. L61/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare Lege 126/2019
05.07.2019
62. L62/05.02.2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău adoptata
de Senat
20.03.2019
63. L63/05.02.2019 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităților și instituțiilor publice respinsa
de Senat
11.03.2019
64. L64/05.02.2019 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
18.03.2019
65. L65/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" respinsa
27.04.2021
66. L66/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 239/2020
06.11.2020
67. L67/05.02.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale respinsa
20.04.2021
68. L68/05.02.2019 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului" Lege 264/2020
20.11.2020
69. L69/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
20.03.2019
70. L70/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată adoptata
de Senat
18.03.2019
71. L71/05.02.2019 Propunere legislativă pentru Programul Național Prima Lumină adoptata
de Senat
25.03.2019
72. L72/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 116/2019
20.06.2019
73. L73/05.02.2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen Lege 124/2020
10.07.2020
74. L74/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente adoptata
de Senat
08.04.2019
75. L75/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
16.03.2021
76. L76/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 87/2020
25.06.2020
77. L77/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 45/2020
03.04.2020
78. L78/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
13.04.2021
79. L79/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
11.03.2019
80. L80/05.02.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Maramureș și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare retrasa
de catre initiator
04.03.2019
81. L81/05.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România adoptata
de Senat
25.03.2019
82. L82/05.02.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele Lege 64/2019
18.04.2019
83. L83/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
05.05.2021
84. L84/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
20.03.2019
85. L85/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului Lege 150/2019
24.07.2019
86. L86/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 97/2019
07.05.2019
87. L87/05.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău respinsa
de Senat
26.11.2019
88. L88/09.02.2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 Lege 50/2019
15.03.2019
89. L89/09.02.2019 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 Lege 47/2019
12.03.2019
90. L90/11.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 respins
30.03.2021
91. L91/11.02.2019 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născuți respinsa
de Senat
25.03.2019
92. L92/11.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 65/2020
21.05.2020
93. L93/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat retrasa
de catre initiator
25.02.2019
94. L94/11.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviația civilă din România adoptata
de Senat
25.03.2019
95. L95/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
de Senat
25.03.2019
96. L96/18.02.2019 Proiect de Lege privind cerin?ele minime de cre?tere a mobilită?ii salaria?ilor între statele membre prin îmbunătă?irea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară Lege 124/2019
03.07.2019
97. L97/18.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2019 privind eșalonarea plății drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiției Lege 224/2019
22.11.2019
98. L98/18.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice respinsa
13.04.2021
99. L99/18.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
30.03.2021
100. L100/18.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare respinsa
20.04.2021
101. L101/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 145/2020
22.07.2020
102. L102/18.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
18.05.2021
103. L103/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată respinsa
de Senat
25.03.2019
104. L104/18.02.2019 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
de Senat
25.03.2019
105. L105/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea Anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
09.03.2021
106. L106/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 108/2019
24.05.2019
107. L107/18.02.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice respinsa
de Senat
25.03.2019
108. L108/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice Lege 149/2019
24.07.2019
109. L109/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 117/2019
20.06.2019
110. L110/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică Lege 252/2020
13.11.2020
111. L111/18.02.2019 Propunere legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor Lege 109/2019
24.05.2019
112. L112/18.02.2019 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă, de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de stabilire a modalităților de accesare a serviciilor publice on-line respinsa
de Senat
25.03.2019
113. L113/18.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști Lege 73/2020
05.06.2020
114. L114/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiții ?Canal magistral Siret-Bărăgan? din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională ?Apele Române?, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Lege 123/2019
03.07.2019
115. L115/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți Lege 223/2019
20.11.2019
116. L116/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 adoptat
de Senat
11.03.2019
117. L117/25.02.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) adoptat
de Senat
25.03.2019
118. L118/25.02.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art.58 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 14/2020
14.01.2020
119. L119/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni respinsa
de Senat
01.04.2019
120. L120/25.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 223 din Legea nr.1/2011 Legea Educației Naționale Lege 104/2019
17.05.2019
121. L121/04.03.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019 Lege 51/2019
18.03.2019
122. L122/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative Lege 183/2019
15.10.2019
123. L123/04.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România - Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la București la 17 septembrie 2018 Lege 72/2019
22.04.2019
124. L124/04.03.2019 Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română respinsa
de Senat
25.03.2019
125. L125/04.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției respinsa
de Senat
11.03.2019
126. L126/11.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul Lege 79/2021
12.04.2021
127. L127/11.03.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
de Senat
01.04.2019
128. L128/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul adoptata
de Senat
06.05.2019
129. L129/11.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război respinsa
05.05.2021
130. L130/11.03.2019 Propunere legislativă privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor respinsa
27.04.2021
131. L131/18.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 Lege 73/2021
09.04.2021
132. L132/18.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene Lege 227/2019
25.11.2019
133. L133/18.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii adoptat
de Senat
08.04.2019
134. L134/25.03.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi Lege 2/2020
06.01.2020
135. L135/25.03.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea și completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 226/2019
22.11.2019
136. L136/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Lege 184/2019
17.10.2019
137. L137/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Lege 26/2020
23.03.2020
138. L138/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 și a Hotărârii de Guvern nr.884/2001 adoptata
de Senat
01.04.2019
139. L139/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României respinsa
27.04.2021
140. L140/25.03.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 215/2019
14.11.2019
141. L141/01.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
06.05.2019
142. L142/01.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române" Lege 246/2019
20.12.2019
143. L143/01.04.2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2018/994, adoptată la Bruxelles, la 13 iulie 2018, de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, anexat la Decizia 76/787/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 20 septembrie 1976 Lege 113/2019
07.06.2019
144. L144/01.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) Lege 233/2019
27.11.2019
145. L145/01.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea și func?ionarea Poli?iei Române respinsa
de Senat
23.09.2019
146. L146/01.04.2019 Propunere legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației publice locale Lege 78/2020
11.06.2020
147. L147/01.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
de Senat
16.09.2019
148. L148/01.04.2019 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 la comisii
01.04.2019
149. L149/01.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Na?ional al Magistraturii, formarea profesională ini?ială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Na?ional al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii retrimis
la comisii
03.07.2019
150. L150/01.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat respinsa
06.05.2020
151. L151/01.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice Lege 192/2019
25.10.2019
152. L152/15.04.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 Lege 147/2019
22.07.2019
153. L153/15.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.159/1999 privind înfiin?area Companiei Na?ionale ?Loteria Română? - S.A., precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investi?ii adoptat
de Senat
06.05.2019
154. L154/15.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative Lege 208/2019
08.11.2019
155. L155/15.04.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere Lege 247/2019
20.12.2019
156. L156/15.04.2019 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităților aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate acestuia Lege 191/2019
25.10.2019
157. L157/15.04.2019 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C Lege 158/2019
25.07.2019
158. L158/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
02.12.2019
159. L159/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației sesizare de
neconstitutionalitate
02.03.2020
160. L160/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
de Senat
26.11.2019
161. L161/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
08.03.2021
162. L162/15.04.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018 Lege 137/2019
12.07.2019
163. L163/15.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative Lege 17/2020
02.03.2020
164. L164/15.04.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției la comisii
15.04.2019
165. L165/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare respinsa
de Senat
11.06.2019
166. L166/15.04.2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
20.04.2021
167. L167/15.04.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012 respinsa
20.04.2021
168. L168/15.04.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015 respinsa
20.04.2021
169. L169/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații respinsa
26.06.2019
170. L170/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile adoptata
de Senat
03.06.2019
171. L171/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile adoptata
de Senat
03.06.2019
172. L172/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
29.05.2019
173. L173/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Republicată respinsa
de Senat
11.06.2019
174. L174/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
20.04.2021
175. L175/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
de Senat
11.06.2019
176. L176/15.04.2019 Propunere legislativă pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat Lege 168/2020
07.08.2020
177. L177/15.04.2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivelor de investiții "Autostrada Unirii Principatelor Române" și "Autostrada Basarabia" adoptata
de Senat
03.06.2019
178. L178/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilității fiscal-bugetare respinsa
05.05.2021
179. L179/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
29.05.2019
180. L180/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
26.06.2019
181. L181/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alineatelor (2) și (3) ale art.17 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare respinsa
18.05.2021
182. L182/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 alin.(1) lit.g) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
29.05.2019
183. L183/15.04.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România respinsa
20.04.2021
184. L184/15.04.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
23.06.2020
185. L185/15.04.2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții "Spitale pentru România" respinsa
de Senat
29.05.2019
186. L186/15.04.2019 Propunere legislativă - Lege de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 240/2019
19.12.2019
187. L187/06.05.2019 Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative Lege 209/2019
08.11.2019
188. L188/06.05.2019 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică Lege 210/2019
08.11.2019
189. L189/06.05.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice Lege 112/2020
08.07.2020
190. L190/06.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2019 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgarii ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
28.05.2019
191. L191/06.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
28.05.2019
192. L192/06.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 250/2019
23.12.2019
193. L193/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
26.11.2019
194. L194/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 adoptata
de Senat
26.06.2019
195. L195/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
16.03.2021
196. L196/06.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic Lege 234/2019
09.12.2019
197. L197/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor adoptata
de Senat
26.06.2019
198. L198/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear adoptata
de Senat
26.06.2019
199. L199/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii respinsa
de Senat
03.07.2019
200. L200/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare Lege 216/2019
14.11.2019
201. L201/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale adoptata
de Senat
26.06.2019
202. L202/06.05.2019 Propunere legislativă privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial adoptata
de Senat
26.06.2019
203. L203/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(30) și (34) indice 5 ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 251/2019
23.12.2019
204. L204/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii respinsa
13.04.2021
205. L205/06.05.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române"- Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Bratovoești, județul Dolj și în administrarea Consiliului local Bratovoești adoptata
de Senat
26.06.2019
206. L206/06.05.2019 Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statut special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România la comisii
09.06.2020
207. L207/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare respinsa
27.04.2021
208. L208/06.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
27.04.2021
209. L209/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
16.03.2021
210. L210/06.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice Lege 212/2019
11.11.2019
211. L211/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților adoptata
de Senat
26.06.2019
212. L212/06.05.2019 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar respinsa
05.05.2021
213. L213/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.05.2021
214. L214/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.69 din 16 aprilie 2010 a responsabilității fiscal-bugetare respinsa
05.05.2021
215. L215/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII-CADRU Nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptata
de Senat
26.06.2019
216. L216/06.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate adoptata
de Senat
26.06.2019
217. L217/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019 adoptata
de Senat
26.06.2019
218. L218/06.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 144/2019
18.07.2019
219. L219/06.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
26.06.2019
220. L220/28.05.2019 Proiectul Legii - LEGEA TURISMULUI adoptat
de Senat
23.09.2019
221. L221/28.05.2019 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 128/2019
09.07.2019
222. L222/28.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2019 pentru modificarea art.3 indice 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 34/2021
16.03.2021
223. L223/28.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019 adoptat
de Senat
11.06.2019
224. L224/28.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative adoptat
de Senat
26.06.2019
225. L225/28.05.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptat
de Senat
26.06.2019
226. L226/28.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecție și Pază să înregistreze în evidențele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfășurate pe teritoriul României Lege 3/2020
06.01.2020
227. L227/28.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989 adoptat
de Senat
01.07.2019
228. L228/28.05.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.88 indice1 - art.88 indice 8 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I și a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 și a punctelor 3 și 4 ale Art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92/2018 respinsa
de Senat
11.12.2019
229. L229/28.05.2019 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private respinsa
de Senat
02.12.2019
230. L230/28.05.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsa
de Senat
21.10.2019
231. L231/28.05.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene Lege 230/2019
25.11.2019
232. L232/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată adoptata
de Senat
03.07.2019
233. L233/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
09.03.2021
234. L234/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea nr.53/2003, Codul muncii Lege 138/2021
13.05.2021
235. L235/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora respinsa
de Senat
04.09.2019
236. L236/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier respinsa
11.05.2021
237. L237/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 46/2020
03.04.2020
238. L238/28.05.2019 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
23.09.2019
239. L239/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
13.04.2021
240. L240/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respinsa
de Senat
04.09.2019
241. L241/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.915 din 14 noiembrie 2016 respinsa
05.05.2021
242. L242/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii statutului asistentului social în România Nr.466/2004 respinsa
13.05.2020
243. L243/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral adoptata
de Senat
16.09.2019
244. L244/28.05.2019 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic la distanță adoptata
de Senat
16.09.2019
245. L245/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 237/2020
06.11.2020
246. L246/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
05.05.2021
247. L247/28.05.2019 Propunere legislativă privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ Lege 19/2020
14.03.2020
248. L248/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat Lege 69/2020
29.05.2020
249. L249/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare respinsa
16.03.2021
250. L250/28.05.2019 Propunere legislativă privind suspendarea permisului auto respinsa
20.04.2021
251. L251/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
de Senat
04.09.2019
252. L252/28.05.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptata
de Senat
23.09.2019
253. L253/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
20.04.2021
254. L254/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar adoptata
de Senat
16.09.2019
255. L255/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare respinsa
20.04.2021
256. L256/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență Lege 36/2020
31.03.2020
257. L257/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
13.04.2021
258. L258/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor respinsa
de Senat
03.07.2019
259. L259/28.05.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 adoptata
de Senat
16.09.2019
260. L260/28.05.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale respinsa
09.03.2021
261. L261/28.05.2019 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist respinsa
de Senat
04.09.2019
262. L262/03.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar Lege 245/2019
20.12.2019
263. L263/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 22/2021
12.03.2021
264. L264/03.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale Lege 69/2021
09.04.2021
265. L265/03.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat adoptat
de Senat
04.09.2019
266. L266/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
21.10.2019
267. L267/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 Lege 260/2019
24.12.2019
268. L268/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației respinsa
de Senat
21.10.2019
269. L269/03.06.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Ungaria privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 3 octombrie 2018 Lege 140/2019
18.07.2019
270. L270/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
02.12.2019
271. L271/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor adoptata
de Senat
16.09.2019
272. L272/03.06.2019 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România adoptata
de Senat
02.10.2019
273. L273/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptata
de Senat
16.09.2019
274. L274/03.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar adoptata
de Senat
16.09.2019
275. L275/03.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respinsa
30.03.2021
276. L276/03.06.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic adoptata
de Senat
16.09.2019
277. L277/11.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 240/2020
06.11.2020
278. L278/11.06.2019 Proiect de Lege privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 243/2019
20.12.2019
279. L279/11.06.2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal Lege 283/2020
08.12.2020
280. L280/11.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Lege 10/2020
09.01.2020
281. L281/11.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorită?ilor administra?iei publice locale, pentru modificarea Legii administra?iei publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul ale?ilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administra?iei publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul ale?ilor locali adoptat
de Senat
04.09.2019
282. L282/11.06.2019 Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
02.12.2019
283. L283/11.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității Lege 161/2019
26.07.2019
284. L284/11.06.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 142/2019
18.07.2019
285. L285/18.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice adoptat
de Senat
02.10.2019
286. L286/18.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide Lege 285/2020
08.12.2020
287. L287/18.06.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" Lege 198/2019
07.11.2019
288. L288/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ respinsa
de Senat
08.03.2021
289. L289/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
26.06.2019
290. L290/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României adoptata
de Senat
02.10.2019
291. L291/18.06.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă respinsa
de Senat
25.09.2019
292. L292/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului Lege 257/2020
19.11.2020
293. L293/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 adoptata
de Senat
25.09.2019
294. L294/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 13/2020
09.01.2020
295. L295/18.06.2019 Propunere legislativă pentru constituirea și utilizarea Fondului special al autostrăzilor adoptata
de Senat
02.10.2019
296. L296/18.06.2019 Propunere legislativă Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului adoptata
de Senat
02.10.2019
297. L297/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată adoptata
de Senat
02.10.2019
298. L298/18.06.2019 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie adoptata
de Senat
02.10.2019
299. L299/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare Lege 24/2020
20.03.2020
300. L300/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor adoptata
de Senat
02.10.2019
301. L301/18.06.2019 Propunere legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă adoptata
de Senat
02.10.2019
302. L302/18.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
02.10.2019
303. L303/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice adoptata
de Senat
02.10.2019
304. L304/18.06.2019 Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse agricole primare Lege 236/2020
05.11.2020
305. L305/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
11.05.2021
306. L306/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României adoptata
de Senat
02.10.2019
307. L307/18.06.2019 Propunere legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetățenilor români decedați pe teritoriul Uniunii Europene adoptata
de Senat
02.10.2019
308. L308/18.06.2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist" Lege 125/2020
10.07.2020
309. L309/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.101 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
02.10.2019
310. L310/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții Lege 204/2020
18.09.2020
311. L311/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(5) din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare adoptata
de Senat
18.09.2019
312. L312/18.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
02.10.2019
313. L313/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare Lege 213/2020
30.09.2020
314. L314/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război respinsa
20.04.2021
315. L315/18.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013 adoptata
de Senat
02.10.2019
316. L316/18.06.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
16.03.2021
317. L317/24.06.2019 Proiect de Lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 4/2020
06.01.2020
318. L318/24.06.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului retrimis
la comisii
03.02.2021
319. L319/24.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor adoptat
de Senat
16.09.2019
320. L320/24.06.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice adoptat
de Senat
16.09.2019
321. L321/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale raport
depus
02.04.2020
322. L322/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România respinsa
20.04.2021
323. L323/24.06.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului Lege 220/2019
15.11.2019
324. L324/24.06.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Lege 219/2019
15.11.2019
325. L325/01.07.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală Lege 148/2019
24.07.2019
326. L326/01.07.2019 Proiectul Legii "LEGEA RESURSELOR HIDROMINERALE" respins
de Senat
07.10.2019
327. L327/01.07.2019 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 284/2020
08.12.2020
328. L328/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare adoptat
de Senat
18.09.2019
329. L329/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT" Lege 24/2021
15.03.2021
330. L330/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 105/2021
28.04.2021
331. L331/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfă?urării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 74/2021
12.04.2021
332. L332/01.07.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto Lege 204/2019
07.11.2019
333. L333/01.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transporturilor de persoane Lege 34/2020
31.03.2020
334. L334/03.07.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a de?eurilor de ambalaje adoptat
de Senat
25.09.2019
335. L335/04.09.2019 Proiect de Lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice Lege 199/2020
08.09.2020
336. L336/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european Lege 106/2021
28.04.2021
337. L337/04.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finan?are a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înfiin?area sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localită?ilor și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilită?i publice nr.51/2006 adoptat
de Senat
02.10.2019
338. L338/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2019 pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 144/2021
17.05.2021
339. L339/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2019 pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri Lege 72/2021
09.04.2021
340. L340/04.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice adoptat
de Senat
02.10.2019
341. L341/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 91/2021
19.04.2021
342. L342/04.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ adoptat
de Senat
02.10.2019
343. L343/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului dipomatic și consular al României adoptat
de Senat
02.10.2019
344. L344/04.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la institu?ii de credit și subîmprumutate operatorilor economici Lege 222/2019
19.11.2019
345. L345/04.09.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor Lege 199/2019
07.11.2019
346. L346/04.09.2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și func?ionarea Poli?iei de Frontieră Române adoptat
de Senat
07.10.2019
347. L347/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național Lege 135/2021
13.05.2021
348. L348/04.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale adoptat
de Senat
21.10.2019
349. L349/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice adoptat
de Senat
21.10.2019
350. L350/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia adoptat
de Senat
21.10.2019
351. L351/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătă?ii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare adoptat
de Senat
14.10.2019
352. L352/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plății anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar Lege 72/2020
05.06.2020
353. L353/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 43/2020
03.04.2020
354. L354/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinan?ării publice naționale, pentru obiectivul ?Cooperare teritorială europeană?, în perioada 2014-2020 Lege 134/2021
13.05.2021
355. L355/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare adoptat
de Senat
21.10.2019
356. L356/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 118/2021
04.05.2021
357. L357/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2019 pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr.196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja și presta servicii Lege 132/2021
13.05.2021
358. L358/04.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții adoptat
de Senat
21.10.2019
359. L359/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 127/2021
06.05.2021
360. L360/04.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalită?ii-EUCPN, de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 263/2020
20.11.2020
361. L361/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 137/2021
13.05.2021
362. L362/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea asocia?iilor de proprietari și administrarea condominiilor Lege 294/2020
18.12.2020
363. L363/04.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013 adoptat
de Senat
21.10.2019
364. L364/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunica?iile electronice la promulgare
01.05.2021
365. L365/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și eviden?a pa?apoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor adoptat
de Senat
21.10.2019
366. L366/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calită?ii în sistemul de sănătate adoptat
de Senat
21.10.2019
367. L367/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiin?area Agen?iei Na?ionale pentru Locuin?e și pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului na?ional de dezvoltare locală adoptat
de Senat
21.10.2019
368. L368/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protec?ia infrastructurilor critice Lege 71/2021
09.04.2021
369. L369/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile po?tale Lege 136/2021
13.05.2021
370. L370/04.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și func?ionarea Sistemului na?ional unic pentru apeluri de urgen?ă și pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.111/2011 privind comunica?iile electronice adoptat
de Senat
02.10.2019
371. L371/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 259/2019
24.12.2019
372. L372/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare retrimis
la comisii
03.02.2021
373. L373/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia Lege 41/2020
03.04.2020
374. L374/04.09.2019 Propunere legislativă pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
14.07.2020
375. L375/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 indice 1 din Legea 566/2004 a cooperației agricole Lege 265/2020
20.11.2020
376. L376/04.09.2019 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice adoptata
de Senat
21.10.2019
377. L377/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 Lege 288/2020
09.12.2020
378. L378/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
21.10.2019
379. L379/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
20.04.2021
380. L380/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață adoptata
de Senat
21.10.2019
381. L381/04.09.2019 Propunere legislativă privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar adoptata
de Senat
21.10.2019
382. L382/04.09.2019 Propunere legislativă privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor adoptata
de Senat
21.10.2019
383. L383/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996 respinsa
09.03.2021
384. L384/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor adoptata
de Senat
21.10.2019
385. L385/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului adoptata
de Senat
26.11.2019
386. L386/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019 Lege 293/2020
17.12.2020
387. L387/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal adoptata
de Senat
21.10.2019
388. L388/04.09.2019 Propunere legislativă privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava respinsa
11.05.2021
389. L389/04.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate respinsa
20.04.2021
390. L390/04.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate" respinsa
20.04.2021
391. L391/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptata
de Senat
21.10.2019
392. L392/04.09.2019 Propunere legislativă privind regimul articolelor pirotehnice respinsa
11.05.2021
393. L393/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
de Senat
16.10.2019
394. L394/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 261/2020
20.11.2020
395. L395/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE adoptata
de Senat
21.10.2019
396. L396/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE adoptata
de Senat
21.10.2019
397. L397/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc adoptata
de Senat
21.10.2019
398. L398/04.09.2019 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România adoptata
de Senat
21.10.2019
399. L399/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal adoptata
de Senat
21.10.2019
400. L400/04.09.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al Statului și în administrarea Regiei Naționale a pădurilor - Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina respinsa
de Senat
15.02.2021
401. L401/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat Lege 96/2020
26.06.2020
402. L402/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții respinsa
20.04.2021
403. L403/04.09.2019 Propunere legislativă privind sancționarea dublului standard de calitate a produselor și serviciilor pentru consumatori adoptata
de Senat
09.10.2019
404. L404/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor adoptata
de Senat
21.10.2019
405. L405/04.09.2019 Propunere legislativă privind anularea unor contribuții și obligații fiscale adoptata
de Senat
21.10.2019
406. L406/04.09.2019 Propunere legislativă privind protecția consumatorilor împotriva cametei și a altor forme de abuz de putere economică retrasa
de catre initiator
18.09.2019
407. L407/04.09.2019 Propunere legislativă privind regimul juridic al ansamblurilor și siturilor istorice și arheologice care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, și unele măsuri privind protejarea Cetăților dacice din munții Orăștie Lege 23/2020
20.03.2020
408. L408/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 adoptata
de Senat
21.10.2019
409. L409/04.09.2019 Propunere legislativă privind gestionarea durabilă a pădurilor Lege 57/2020
15.05.2020
410. L410/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor adoptata
de Senat
21.10.2019
411. L411/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
20.04.2021
412. L412/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor respinsa
20.04.2021
413. L413/04.09.2019 Propunere legislativă privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100%" pentru produsele de origine animală din România Lege 190/2020
21.08.2020
414. L414/04.09.2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României respinsa
09.03.2021
415. L415/04.09.2019 Propunere legislativă pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului - Județul Vrancea, în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Consiliului județean Vrancea respinsa
de Senat
22.03.2021
416. L416/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adoptata
de Senat
21.10.2019
417. L417/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor adoptata
de Senat
21.10.2019
418. L418/04.09.2019 Propunere legislativă pentru recunoașterea orașului lași drept inițiator al Revoluției Române din decembrie 1989 adoptata
de Senat
21.10.2019
419. L419/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice adoptata
de Senat
02.10.2019
420. L420/04.09.2019 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic adoptata
de Senat
21.10.2019
421. L421/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
21.10.2019
422. L422/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 263/2019
30.12.2019
423. L423/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România respinsa
30.03.2021
424. L424/04.09.2019 Propunere legislativă privind statutul Limbii Semnelor Române Lege 27/2020
27.03.2020
425. L425/04.09.2019 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea votului electronic adoptata
de Senat
21.10.2019
426. L426/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea unor legi electorale adoptata
de Senat
21.10.2019
427. L427/04.09.2019 Propunere legislativă privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți" adoptata
de Senat
21.10.2019
428. L428/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
21.10.2019
429. L429/04.09.2019 Propunere legislativă privind acordarea unor vouchere destinate părinților care au nevoie de servicii de asistență și îngrijire pentru copii adoptata
de Senat
21.10.2019
430. L430/04.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal adoptata
de Senat
21.10.2019
431. L431/04.09.2019 Propunere legislativă pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern respinsa
11.05.2021
432. L432/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
21.10.2019
433. L433/04.09.2019 Propunere legislativă pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare adoptata
de Senat
21.10.2019
434. L434/04.09.2019 Propunere legislativă pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă respinsa
11.05.2021
435. L435/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative Lege 155/2020
24.07.2020
436. L436/04.09.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca Lege 29/2020
27.03.2020
437. L437/04.09.2019 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională respinsa
16.03.2021
438. L438/04.09.2019 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu" Lege 15/2020
15.01.2020
439. L439/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 7/2020
06.01.2020
440. L440/04.09.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum și pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 adoptata
de Senat
26.11.2019
441. L441/04.09.2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum și pentru modificarea pct.5 din Anexa nr.3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
de Senat
09.10.2019
442. L442/04.09.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos adoptata
de Senat
21.10.2019
443. L443/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun respinsa
30.06.2020
444. L444/04.09.2019 Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România Lege 174/2019
09.10.2019
445. L445/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare adoptata
de Senat
21.10.2019
446. L446/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă adoptata
de Senat
21.10.2019
447. L447/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției adoptata
de Senat
21.10.2019
448. L448/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției adoptata
de Senat
21.10.2019
449. L449/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
21.10.2019
450. L450/04.09.2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene Lege 181/2019
10.10.2019
451. L451/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 64/2020
21.05.2020
452. L452/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil adoptata
de Senat
21.10.2019
453. L453/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate adoptata
de Senat
21.10.2019
454. L454/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
21.10.2019
455. L455/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii adoptata
de Senat
21.10.2019
456. L456/04.09.2019 Propunere legislativă privind protejarea vieții de familie și reglementarea unor situații juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală adoptata
de Senat
21.10.2019
457. L457/04.09.2019 Propunere legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate respinsa
13.04.2021
458. L458/04.09.2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua națională a antreprenorului român" adoptata
de Senat
21.10.2019
459. L459/04.09.2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon Lege 256/2020
18.11.2020
460. L460/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 50/2020
27.04.2020
461. L461/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat Lege 234/2020
05.11.2020
462. L462/04.09.2019 Propunere legislativă privind programul de alimentație sănătoasă pentru elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat adoptata
de Senat
21.10.2019
463. L463/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 42/2020
03.04.2020
464. L464/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
21.10.2019
465. L465/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.145 alin.(3) și completarea art.152 din Codul Muncii respinsa
13.04.2021
466. L466/04.09.2019 Propunere legislativă pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională respinsa
de Senat
22.03.2021
467. L467/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 22/2020
18.03.2020
468. L468/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
21.10.2019
469. L469/04.09.2019 Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea respinsa
de Senat
22.03.2021
470. L470/04.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România adoptata
de Senat
21.10.2019
471. L471/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptata
de Senat
21.10.2019
472. L472/04.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române Lege 12/2020
09.01.2020
473. L473/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 51/2020
27.04.2020
474. L474/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române respinsa
11.12.2019
475. L475/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor adoptata
de Senat
21.10.2019
476. L476/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptata
de Senat
21.10.2019
477. L477/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 197/2019
31.10.2019
478. L478/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
21.10.2019
479. L479/04.09.2019 Propunere legislativă privind activitatea artiștilor interpreți-cascadori profesioniști și liber-profesioniști din România adoptata
de Senat
21.10.2019
480. L480/04.09.2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor Lege 134/2020
16.07.2020
481. L481/04.09.2019 Propunere legislativă privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice adoptata
de Senat
16.10.2019
482. L482/04.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare Lege 196/2020
07.09.2020
483. L483/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice la comisii
10.09.2019
484. L484/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.28/1999 privind obliga?ia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale adoptata
de Senat
16.10.2019
485. L485/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 295/2020
18.12.2020
486. L486/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 296/2020
18.12.2020
487. L487/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ?Prima casă?, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare acestuia Lege 40/2020
02.04.2020
488. L488/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA respinsa
13.04.2021
489. L489/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
28.12.2020
490. L490/10.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unită?ile administrativ-teritoriale sunt ac?ionari unici ori majoritari sau de?in direct ori indirect o participa?ie majoritară adoptata
de Senat
16.10.2019
491. L491/10.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condi?iilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului adoptata
de Senat
16.10.2019
492. L492/10.09.2019 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competen?ei de control a Ministerului Finan?elor Publice și modificarea și completarea unor acte normative adoptata
de Senat
16.10.2019
493. L493/10.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii societă?ilor nr.31/1990 și a Legii contabilită?ii nr.82/1991, pentru instituirea unor măsuri privind societă?ile decapitalizate adoptata
de Senat
16.10.2019
494. L494/16.09.2019 Proiect de Lege privind pensiile ocupa?ionale Lege 1/2020
06.01.2020
495. L495/16.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la promulgare
19.05.2021
496. L496/16.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Pre?edintelui României și modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor, precum și pentru organizarea și func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfă?urare a alegerilor pentru Pre?edintele României din anul 2019 adoptat
de Senat
14.10.2019
497. L497/16.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institu?ional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României Lege 70/2021
09.04.2021
498. L498/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională pe ordinea de zi
19.02.2020
499. L499/16.09.2019 Proiect de Lege pentru acceptarea Protocolului, deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000, precum și pentru modificarea art.11(indice5) alin.(1) lit.k) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 258/2019
24.12.2019
500. L500/16.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
21.10.2019
501. L501/16.09.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo Lege 218/2019
14.11.2019
502. L502/16.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 192/2020
21.08.2020
503. L503/16.09.2019 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului - Județul Bacău în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău respinsa
de Senat
21.10.2019
504. L504/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare respinsa
16.03.2021
505. L505/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată respinsa
de Senat
21.10.2019
506. L506/16.09.2019 Propunere legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate în scop medical adoptata
de Senat
26.11.2019
507. L507/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 130/2020
15.07.2020
508. L508/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România Lege 260/2020
20.11.2020
509. L509/16.09.2019 Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România respinsa
13.04.2021
510. L510/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
de Senat
21.10.2019
511. L511/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.51/I997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing Lege 83/2021
15.04.2021
512. L512/16.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
21.10.2019
513. L513/16.09.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului adoptata
de Senat
26.11.2019
514. L514/16.09.2019 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente adoptata
de Senat
26.11.2019
515. L515/16.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 248/2019
23.12.2019
516. L516/23.09.2019 Proiect de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri adoptat
de Senat
26.11.2019
517. L517/23.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului adoptat
de Senat
07.10.2020
518. L518/23.09.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018 Lege 232/2019
27.11.2019
519. L519/23.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală precum și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
26.11.2019
520. L520/23.09.2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 august ca "Ziua Unității Civice" respinsa
30.03.2021
521. L521/23.09.2019 Propunere legislativă pentru înfiin?area Autorită?ii Vamale Române adoptata
de Senat
09.10.2019
522. L522/23.09.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale adoptata
de Senat
26.11.2019
523. L523/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2018 la comisii
24.09.2019
524. L524/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018 la comisii
24.09.2019
525. L525/24.09.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
526. L526/24.09.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 raport
depus
29.10.2019
527. L527/02.10.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și func?ionarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilită?i fiscale Lege 32/2020
31.03.2020
528. L528/02.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale raport
depus
11.11.2020
529. L529/02.10.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
02.12.2019
530. L530/02.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sus?inere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproduc?ie Lege 58/2020
15.05.2020
531. L531/07.10.2019 Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului respinsa
de Senat
26.11.2019
532. L532/07.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse ter?ilor prin accidente de vehicule și tramvaie adoptata
de Senat
26.11.2019
533. L533/07.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Protec?iei Mediului nr.137/1995 adoptata
de Senat
26.11.2019
534. L534/07.10.2019 Propunere legislativă pentru asigurarea condi?iilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată înafara spa?iului comunitar Lege 150/2020
23.07.2020
535. L535/07.10.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală adoptata
de Senat
26.11.2019
536. L536/07.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
26.11.2019
537. L537/07.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Lege 49/2020
16.04.2020
538. L538/14.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 sesizare de
neconstitutionalitate
12.05.2020
539. L539/14.10.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău Lege 235/2019
09.12.2019
540. L540/14.10.2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea anti?igănismului Lege 2/2021
04.01.2021
541. L541/14.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente adoptata
de Senat
02.12.2019
542. L542/14.10.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
de Senat
26.11.2019
543. L543/21.10.2019 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spa?ii publice Lege 250/2020
13.11.2020
544. L544/21.10.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 287/2020
09.12.2020
545. L545/21.10.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.33 din Legea 502/2004 privind asocia?iile de pensionari Lege 147/2020
23.07.2020
546. L546/21.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 153/2020
24.07.2020
547. L547/21.10.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 104/2020
03.07.2020
548. L548/21.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdic?iei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corup?ie la comisii
06.07.2020
549. L549/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011 retrimis
la comisii
12.04.2021
550. L550/28.10.2019 Proiect de Lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părtilor, la data de 14 octombrie 2016 Lege 30/2020
27.03.2020
551. L551/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României respinsa
de Senat
02.12.2019
552. L552/28.10.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Scrisorii de întelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie ", dintre România și Banca Interna?ională pentru Reconstruc?ie și Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019 Lege 261/2019
30.12.2019
553. L553/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 163/2020
03.08.2020
554. L554/28.10.2019 Propunere legislativă privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protec?ia datelor) adoptata
de Senat
11.12.2019
555. L555/28.10.2019 Propunere legislativă privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă Lege 35/2020
31.03.2020
556. L556/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare și pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
11.12.2019
557. L557/28.10.2019 Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a cerin?elor specificate a fi implementate la nivel na?ional de Regulamentul UE nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE adoptata
de Senat
11.12.2019
558. L558/28.10.2019 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de sus?inere a crescătorilor de suine din rasele Bazna ?i/sau Mangali?a pentru activitatea de reproduc?ie Lege 118/2020
09.07.2020
559. L559/28.10.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice adoptata
de Senat
11.12.2019
560. L560/28.10.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educa?iei na?ionale nr.1/2011 adoptata
de Senat
11.12.2019
561. L561/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputa?ilor, precum și pentru organizarea și func?ionarea Autorită?ii Electorale Permanente respinsa
de Senat
11.12.2019
562. L562/28.10.2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Românită?ii Balcanice la Secretarul
general
17.05.2021
563. L563/28.10.2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Măr?i?orului ca zi de sărbătoare na?ională respinsa
de Senat
02.12.2019
564. L564/28.10.2019 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construc?ii edificate pe acestea și anumitor activită?i economice autorizate respinsa
de Senat
06.04.2021
565. L565/28.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România respinsa
de Senat
06.04.2021
566. L566/12.11.2019 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.663/2018 privind "Majorarea generală de capital 2018" și Rezoluția nr.664/2018 privind "Majorarea selectivă de capital 2018", adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la 1 octombrie 2018 Lege 159/2020
28.07.2020
567. L567/2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor adoptata
de Senat
26.12.2019
568. L568/12.11.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Ordonanța Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol respinsa
23.03.2021
569. L569/12.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor adoptata
de Senat
26.12.2019
570. L570/12.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia respinsa
16.03.2021
571. L571/12.11.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii 448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 193/2020
21.08.2020
572. L572/12.11.2019 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetă?enilor români fo?ti reziden?i pe teritoriul României, care se întorc în ?ară adoptata
de Senat
26.12.2019
573. L573/12.11.2019 Propunere legislativă modificarea și completarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 47/2020
03.04.2020
574. L574/12.11.2019 Propunere legislativă privind completarea art.7 alin.(1) din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Na?ional de Dezvoltare Locală adoptata
de Senat
26.12.2019
575. L575/12.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea asocia?iilor de proprietari și administrarea condominiilor adoptata
de Senat
26.12.2019
576. L576/12.11.2019 Propunere legislativă pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal adoptata
de Senat
26.12.2019
577. L577/12.11.2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și func?ionarea Sistemului na?ional unic pentru apeluri de urgen?ă respinsa
23.03.2021
578. L578/12.11.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 57 din Legea nr.487 din 2002 a sănătă?ii mintale și a protec?iei persoanelor cu tulburări psihice adoptata
de Senat
26.12.2019
579. L579/12.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public Lege 191/2020
21.08.2020
580. L580/12.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.116, alin.(1), lit.c din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe adoptata
de Senat
26.12.2019
581. L581/12.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protec?iei fondului cinegetic și completarea Ordonanței de urgen?ă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 74/2020
05.06.2020
582. L582/12.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protec?iei fondului cinegetic nr.407/2006 adoptata
de Senat
26.12.2019
583. L583/12.11.2019 Propunere legislativă privind protec?ia consumatorilor contra cesiunilor speculative de crean?e adoptata
de Senat
11.12.2019
584. L584/12.11.2019 Propunere legislativă privind protec?ia consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit adoptata
de Senat
11.12.2019
585. L585/12.11.2019 Propunere legislativă privind protec?ia consumatorilor fa?ă de executările silite abuzive sau intempestive adoptata
de Senat
11.12.2019
586. L586/12.11.2019 Propunere legislativă privind protec?ia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive la comisii
17.05.2021
587. L587/26.11.2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024 adoptat
de Senat
13.12.2019
588. L588/26.11.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord adoptat
de Senat
18.12.2019
589. L589/26.11.2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul adoptata
de Senat
27.01.2020
590. L590/26.11.2019 Propunere legislativă privind protec?ia persoanelor cu boli și afec?iuni alergice în România Lege 4/2021
08.01.2021
591. L591/26.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de sus?inere pentru activitatea de reproduc?ie, incuba?ie și de cre?tere în sectorul avicol Lege 95/2020
26.06.2020
592. L592/26.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018 adoptata
de Senat
27.01.2020
593. L593/26.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
16.03.2021
594. L594/26.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura adoptata
de Senat
27.01.2020
595. L595/26.11.2019 Propunere legislativă privind gestionarea de?eurilor nepericuloase compostabile Lege 181/2020
19.08.2020
596. L596/26.11.2019 Propunere legislativă privind completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă adoptata
de Senat
27.01.2020
597. L597/26.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
27.01.2020
598. L598/26.11.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice Lege 106/2020
03.07.2020
599. L599/26.11.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea func?iilor și demnită?ilor publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei Na?ionale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 105/2020
03.07.2020
600. L600/02.12.2019 Proiect de Lege pentru continuarea dezvoltării capabilității operaționale aeriene cuprinse în Etapa de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" Lege 237/2019
18.12.2019
601. L601/02.12.2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secțiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administrației Publice Locale respinsa
de Senat
15.02.2021
602. L602/02.12.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare pe ordinea de zi
19.02.2020
603. L603/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului sesizare de
neconstitutionalitate
04.06.2020
604. L604/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011 raport
depus
02.04.2020
605. L605/02.12.2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaței naționale nr.1/2011 pe ordinea de zi
02.03.2020
606. L606/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
22.02.2021
607. L607/02.12.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Sinagapore, la 31 mai 2018 Lege 25/2020
20.03.2020
608. L608/02.12.2019 Propunere legislativă privind completarea art.95 din Legea educației naționale nr.1/2011 pe ordinea de zi
19.02.2020
609. L609/02.12.2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare pe ordinea de zi
19.02.2020
610. L610/02.12.2019 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Organizația Internațională a Francofoniei referitor la stabilirea la București a Biroului Regional pentru Europa Centrală si de Est si privilegiile si imunitățile sale pe teritoriul român, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018 Lege 18/2020
05.03.2020
611. L611/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respinsa
de Senat
12.05.2020
612. L612/02.12.2019 Propunere legislativă pentru desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinsa
de Senat
11.12.2019
613. L613/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 186/2020
20.08.2020
614. L614/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educației naționale nr.1/2011 pe ordinea de zi
19.02.2020
615. L615/02.12.2019 Propunere legislativă legislativă pentru completarea art.76 din Legea educației naționale nr.1/2011 pe ordinea de zi
26.02.2020
616. L616/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea asocia?iilor de proprietari și administrarea condominiilor adoptata
de Senat
04.02.2020
617. L617/02.12.2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente adoptata
de Senat
04.02.2020
618. L618/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicită?ii imobiliare adoptata
de Senat
19.02.2020
619. L619/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucure?ti Lege 221/2020
30.10.2020
620. L620/02.12.2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
04.02.2020
621. L621/02.12.2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii adoptata
de Senat
04.02.2020
622. L622/02.12.2019 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Satului Românesc Lege 44/2020
03.04.2020
623. L623/09.12.2019 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 262/2019
30.12.2019
624. L624/11.12.2019 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 Lege 238/2019
18.12.2019
625. L625/11.12.2019 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane la comisii
23.04.2020
626. L626/11.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea în anul 2020 la comisii
23.04.2020
627. L627/18.12.2019 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020 Lege 5/2020
06.01.2020
628. L628/18.12.2019 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 Lege 6/2020
06.01.2020
629. L629/18.12.2019 Proiect de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative la comisii
16.02.2021

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 9:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro