Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2017

Numar înregistrari gasite: 561
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/05.01.2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 4/2017
17.01.2017
2. L2/10.01.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 137/2017
13.06.2017
3. L3/10.01.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 177/2017
18.07.2017
4. L4/10.01.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
5. L5/10.01.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
6. L6/10.01.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
7. L7/10.01.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 la comisii
10.01.2017
8. L8/16.01.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea ?I completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea ?I sancționarea contraven?iilor silvice, precum ?I pentru stabilirea unor măsuri în acordarea unor beneficii de asisten?ă socială Lege 142/2017
16.06.2017
9. L9/16.01.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 86/2017
28.04.2017
10. L10/01.02.2017 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 Lege 6/2017
16.02.2017
11. L11/01.02.2017 Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 Lege 7/2017
16.02.2017
12. L12/01.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 - Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019 Lege 5/2017
15.02.2017
13. L13/01.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 8/2017
24.02.2017
14. L14/01.02.2017 Proiect de Lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate respins
28.08.2019
15. L15/01.02.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 169/2017
14.07.2017
16. L16/06.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilită?ii licen?elor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucure?ti și localită?ile jude?ului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilită?ii licen?elor de traseu și a programului de transport public jude?ean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instan?elor de judecată Lege 114/2017
24.05.2017
17. L17/06.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investi?iilor finan?ate din fonduri publice Lege 250/2017
11.12.2017
18. L18/06.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declara?iilor fiscale și de plata a crean?elor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017 Lege 76/2017
25.04.2017
19. L19/06.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer? și Antreprenoriat a Programului de sus?inere a interna?ionalizării operatorilor economici români, cu finan?are de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 Lege 83/2017
27.04.2017
20. L20/06.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 115/2017
24.05.2017
21. L21/06.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiin?ării de noi întreprinderi mici și mijlocii Lege 112/2017
19.05.2017
22. L22/06.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb Lege 248/2017
08.12.2017
23. L23/06.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 257/2017
19.12.2017
24. L24/06.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2017 pentru abrogarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală Lege 9/2017
24.02.2017
25. L25/13.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 95/2017
05.05.2017
26. L26/27.02.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură Lege 97/2017
05.05.2017
27. L27/27.02.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului Lege 198/2017
12.10.2017
28. L28/27.02.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
15.05.2017
29. L29/27.02.2017 Propunere legislativă pentru modificarea legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
10.04.2017
30. L30/27.02.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene Lege 106/2017
18.05.2017
31. L31/28.02.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 30/2017
27.03.2017
32. L32/06.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară Lege 180/2017
18.07.2017
33. L33/13.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor-inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică-OCDE, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 124/2017
30.05.2017
34. L34/13.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorb?iei fondurilor externe nerambursabile Lege 205/2017
31.10.2017
35. L35/13.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea articolului 44 din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea articolului 26 din Legea vânătorii și a protec?iei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 256/2017
19.12.2017
36. L36/13.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg, la 16 iunie 2016 Lege 85/2017
28.04.2017
37. L37/13.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții (România UE co-finanțare pentru creștere 2014-2020), semnat la București, la 15 iulie 2016 Lege 84/2017
28.04.2017
38. L38/13.03.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996 Lege 98/2017
09.05.2017
39. L39/13.03.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București, la 4 iulie 2016 Lege 99/2017
09.05.2017
40. L40/13.03.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015 Lege 100/2017
10.05.2017
41. L41/13.03.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București Lege 71/2017
14.04.2017
42. L42/13.03.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional la Convenția Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010, semnat de către România la Viena la 20 septembrie 2012 Lege 101/2017
10.05.2017
43. L43/13.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale retrimis
la comisii
22.03.2021
44. L44/13.03.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Lege 167/2017
12.07.2017
45. L45/13.03.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002 respinsa
de Senat
14.03.2017
46. L46/13.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 129/2017
31.05.2017
47. L47/13.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 82/2018
30.03.2018
48. L48/13.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe Lege 69/2017
14.04.2017
49. L49/20.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011 privind participarea for?elor armate la misiuni și opera?ii în afara teritoriului statului român Lege 103/2017
16.05.2017
50. L50/20.03.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne Lege 194/2017
24.07.2017
51. L51/20.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România respinsa
18.05.2021
52. L52/20.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 126/2017
30.05.2017
53. L53/27.03.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, republicată, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice Lege 133/2017
31.05.2017
54. L54/27.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013 și încheierea Convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Lege 165/2017
10.07.2017
55. L55/27.03.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 120/2018
04.06.2018
56. L56/27.03.2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 decembrie 2016 Lege 102/2017
16.05.2017
57. L57/27.03.2017 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești respinsa
13.04.2021
58. L58/03.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 și a art.11 alin.(2) lit c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și func?ionarea Consiliului Economic și Social Lege 223/2017
27.11.2017
59. L59/03.04.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative Lege 184/2018
18.07.2018
60. L60/03.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare ob?inute ca urmare a dereglementării pre?urilor din sectorul gazelor naturale adoptat
de Senat
08.05.2017
61. L61/03.04.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală respinsa
03.03.2021
62. L62/10.04.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolven?ii de învă?ământ superior Lege 164/2017
10.07.2017
63. L63/10.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgen?ă a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 199/2017
12.10.2017
64. L64/10.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 182/2017
18.07.2017
65. L65/10.04.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotiza?iilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organiza?iei pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 181/2017
18.07.2017
66. L66/10.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art.1 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Lege 178/2017
18.07.2017
67. L67/10.04.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
15.04.2019
68. L68/10.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății sesizare de
neconstitutionalitate
14.12.2018
69. L69/10.04.2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești Lege 168/2017
12.07.2017
70. L70/10.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România respinsa
16.03.2021
71. L71/10.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
08.05.2017
72. L72/10.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 144/2017
26.06.2017
73. L73/10.04.2017 Propunere legislativă pentru completarea unor acte normative din domeniul apărării Lege 157/2017
30.06.2017
74. L74/10.04.2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
13.04.2021
75. L75/18.04.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 151/2017
27.06.2017
76. L76/18.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Lege 168/2018
10.07.2018
77. L77/18.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 211/2017
08.11.2017
78. L78/18.04.2017 Propunere legislativă referitoare la modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
12.06.2017
79. L79/18.04.2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență raport
depus
02.11.2020
80. L80/18.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală respinsa
27.05.2020
81. L81/18.04.2017 Propunere legislativă privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1, din data de 19 iulie 2016 respinsa
15.10.2019
82. L82/24.04.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucure?ti, în perioada 6-9 octombrie 2017 Lege 148/2017
27.06.2017
83. L83/24.04.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
de Senat
15.05.2017
84. L84/02.05.2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale Lege 228/2017
28.11.2017
85. L85/02.05.2017 Proiect de Lege privind înființarea Universității Adventus din Cernica Lege 227/2017
28.11.2017
86. L86/02.05.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii Lege 238/2017
05.12.2017
87. L87/02.05.2017 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea corpului pompierilor militari și a protecției civile raport
depus
02.11.2020
88. L88/02.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014 respinsa
de Senat
26.06.2017
89. L89/02.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 190 indice 1 din legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
29.05.2017
90. L90/02.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr.383/2013 Lege 79/2020
12.06.2020
91. L91/02.05.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
27.04.2021
92. L92/02.05.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 70/2018
19.03.2018
93. L93/02.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 28/2018
15.01.2018
94. L94/02.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice adoptata
de Senat
27.06.2018
95. L95/02.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici *Republicată respinsa
de Senat
29.05.2017
96. L96/02.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 159/2018
06.07.2018
97. L97/02.05.2017 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în domeniul public al Județului Tulcea Lege 176/2017
18.07.2017
98. L98/02.05.2017 Propunere legislativă privind completarea articolului 9 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare Lege 195/2017
24.07.2017
99. L99/08.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 188/2017
24.07.2017
100. L100/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență adoptata
de Senat
30.10.2017
101. L101/08.05.2017 Propunere legislativă privind protejarea suprafețelor forestiere din România respinsa
de Senat
25.09.2017
102. L102/08.05.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
de Senat
30.10.2017
103. L103/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
de Senat
18.09.2017
104. L104/08.05.2017 Propunere legislativă privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate respinsa
27.05.2020
105. L105/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
de Senat
06.06.2017
106. L106/08.05.2017 Propunere legislativă privind restituirea diferențelor salariale personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reduceri salariale dispuse în temeiul art.1 din Legea nr.118/2010 respinsa
de Senat
05.09.2017
107. L107/08.05.2017 Propunere legislativă privind modificarea art.25 alin (1) din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
de Senat
20.06.2017
108. L108/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.3, al art.169 indice 1 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată in Monitorul Oficial nr.852, din 20 decembrie 2010 Lege 221/2018
27.07.2018
109. L109/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
18.09.2017
110. L110/08.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.209 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 191/2018
19.07.2018
111. L111/08.05.2017 LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 153/2017
28.06.2017
112. L112/09.05.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015 la comisii
09.05.2017
113. L113/09.05.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 la comisii
09.05.2017
114. L114/09.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.41 și art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
09.03.2021
115. L115/09.05.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor retrasa
de catre Senat
09.03.2021
116. L116/15.05.2017 Proiect de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază Lege 258/2017
19.12.2017
117. L117/15.05.2017 Proiect de Lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative Lege 162/2017
06.07.2017
118. L118/15.05.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 Lege 206/2017
31.10.2017
119. L119/15.05.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern Lege 50/2018
27.02.2018
120. L120/15.05.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corec?iilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legisla?ia din domeniul achizi?iilor publice pentru Programul opera?ional sectorial Mediu 2007-2013 Lege 224/2017
27.11.2017
121. L121/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general adoptata
de Senat
26.06.2017
122. L122/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
de Senat
04.09.2017
123. L123/15.05.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu și de regim juridic special respinsa
03.03.2021
124. L124/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea și contrafacerea) pe ordinea de zi
26.11.2019
125. L125/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 252/2019
23.12.2019
126. L126/15.05.2017 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov Lege 43/2018
19.01.2018
127. L127/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
06.06.2018
128. L128/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 201/2020
10.09.2020
129. L129/15.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
25.04.2018
130. L130/22.05.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construc?ii aflate în proprietatea publică a statului Lege 220/2017
20.11.2017
131. L131/22.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților adoptata
de Senat
06.04.2021
132. L132/22.05.2017 Propunere legislativă privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor respinsa
de Senat
27.06.2017
133. L133/22.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare Lege 175/2017
14.07.2017
134. L134/29.05.2017 Proiect de Lege privind stabilirea cerin?elor tehnice pentru limitarea emisiilor de compu?i organici volatili (COV) rezulta?i din depozitarea benzinei și din distribu?ia acesteia de la terminale la sta?iile de distribu?ie a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la sta?iile de benzină Lege 264/2017
20.12.2017
135. L135/29.05.2017 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017 Lege 173/2017
14.07.2017
136. L136/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 102/2019
08.05.2019
137. L137/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi la comisii
19.06.2017
138. L138/29.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru respinsa
10.02.2021
139. L139/29.05.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
20.11.2017
140. L140/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații adoptata
de Senat
27.11.2017
141. L141/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 respinsa
de Senat
12.09.2017
142. L142/29.05.2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 MARTIE ca sărbătoare a comunității maghiare din România respinsa
10.06.2020
143. L143/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 123/2018
07.06.2018
144. L144/29.05.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
18.05.2021
145. L145/29.05.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală respinsa
de Senat
19.09.2017
146. L146/29.05.2017 Propunere legislativă privind conținutul de Acizi grași trans-nesaturați (AGTN) în produsele alimentare destinate consumului uman Lege 182/2020
19.08.2020
147. L147/29.05.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul protecției apelor Lege 298/2018
07.12.2018
148. L148/06.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 260/2017
19.12.2017
149. L149/06.06.2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 161/2017
06.07.2017
150. L150/06.06.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 90/2018
16.04.2018
151. L151/06.06.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 și respectiv la București la 29 noiembrie 2016 Lege 190/2017
24.07.2017
152. L152/06.06.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. Lege 189/2017
24.07.2017
153. L153/06.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
de Senat
05.09.2017
154. L154/06.06.2017 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timișoara, județul Timiș Lege 132/2018
15.06.2018
155. L155/06.06.2017 Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale acestora adoptata
de Senat
20.06.2017
156. L156/06.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1991 a contabilității și modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației Lege 163/2018
10.07.2018
157. L157/06.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (4) al articolului 66 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă Lege 335/2018
21.12.2018
158. L158/12.06.2017 LEGEA prevenirii Lege 270/2017
22.12.2017
159. L159/12.06.2017 Proiect de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Lege 45/2018
19.01.2018
160. L160/12.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare române?ti în străinătate adoptat
de Senat
26.06.2017
161. L161/12.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe Lege 74/2018
22.03.2018
162. L162/12.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respins
21.11.2017
163. L163/12.06.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 adoptat
de Senat
22.02.2021
164. L164/12.06.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a institu?iilor/agen?iilor Uniunii Europene Lege 219/2017
20.11.2017
165. L165/12.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Lege 1/2018
03.01.2018
166. L166/12.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.28 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și alin.(3) al art.90 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative Lege 24/2018
15.01.2018
167. L167/12.06.2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc adoptata
de Senat
04.09.2017
168. L168/12.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 44/2018
19.01.2018
169. L169/12.06.2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
de Senat
30.10.2017
170. L170/12.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal Lege 111/2018
16.05.2018
171. L171/12.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
16.03.2021
172. L172/12.06.2017 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului respinsa
18.05.2021
173. L173/12.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență Nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 158/2018
06.07.2018
174. L174/19.06.2017 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții Lege 210/2017
03.11.2017
175. L175/19.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate Lege 117/2018
23.05.2018
176. L176/19.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală Lege 236/2017
05.12.2017
177. L177/19.06.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii Lege 273/2017
22.12.2017
178. L178/19.06.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 255/2017
19.12.2017
179. L179/19.06.2017 Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere Lege 85/2018
30.03.2018
180. L180/19.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 224/2018
31.07.2018
181. L181/19.06.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României adoptat
de Senat
06.12.2017
182. L182/19.06.2017 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii Lege 271/2017
22.12.2017
183. L183/19.06.2017 Propunere legislativă privind trecerea orașului Căzănești la rangul de comună și pentru abrogarea Legii nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița respinsa
de Senat
25.03.2019
184. L184/19.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 21 iulie 2006 Legea tinerilor Lege 266/2017
20.12.2017
185. L185/19.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
10.02.2021
186. L186/19.06.2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic respinsa
10.02.2021
187. L187/19.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
de Senat
26.09.2017
188. L188/19.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(10) din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
de Senat
04.10.2017
189. L189/19.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 262/2017
20.12.2017
190. L190/19.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 216/2017
17.11.2017
191. L191/19.06.2017 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
07.05.2018
192. L192/19.06.2017 Propunere legislativă privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare adoptata
de Senat
06.11.2017
193. L193/26.06.2017 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor Lege 196/2018
20.07.2018
194. L194/26.06.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii respinsa
de Senat
10.10.2017
195. L195/26.06.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
10.10.2017
196. L196/26.06.2017 Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România respinsa
de Senat
13.11.2017
197. L197/26.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2016 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
10.10.2017
198. L198/26.06.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
de Senat
24.10.2017
199. L199/26.06.2017 Propunere legislativă privind combaterea ambroziei Lege 62/2018
09.03.2018
200. L200/26.06.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată Lege 208/2018
20.07.2018
201. L201/26.06.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului respinsa
10.06.2020
202. L202/26.06.2017 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) a articolului 1 din Ordonanța de Urgență nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare respinsa
de Senat
26.09.2017
203. L203/08.08.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 258/2018
12.11.2018
204. L204/08.08.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii Lege 88/2018
04.04.2018
205. L205/08.08.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru cre?terea copiilor Lege 261/2017
19.12.2017
206. L206/08.08.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 207/2017
31.10.2017
207. L207/08.08.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2017 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de ?ef al statului român Lege 225/2017
27.11.2017
208. L208/08.08.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2017 pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 182/2019
15.10.2019
209. L209/08.08.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu adoptat
de Senat
25.09.2017
210. L210/08.08.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protec?ia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 81/2021
12.04.2021
211. L211/08.08.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic la unitățile administrației publice locale în vederea înființării și organizarii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat Lege 213/2017
10.11.2017
212. L212/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România Lege 109/2018
16.05.2018
213. L213/04.09.2017 Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român Lege 38/2018
19.01.2018
214. L214/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate Lege 276/2017
28.12.2017
215. L215/04.09.2017 Proiect de Lege privind reglementarea activității de tele-muncă Lege 81/2018
30.03.2018
216. L216/04.09.2017 Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România adoptat
de Senat
23.10.2017
217. L217/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene Lege 228/2020
02.11.2020
218. L218/04.09.2017 Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 49/2018
27.02.2018
219. L219/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 323/2018
21.12.2018
220. L220/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2017 pentru modificarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Lege 245/2017
06.12.2017
221. L221/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală Lege 36/2018
19.01.2018
222. L222/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal adoptat
de Senat
25.03.2019
223. L223/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României Lege 57/2018
06.03.2018
224. L224/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice Lege 234/2017
29.11.2017
225. L225/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătă?ii Lege 113/2018
17.05.2018
226. L226/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinan?ării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 Lege 10/2018
05.01.2018
227. L227/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 265/2017
20.12.2017
228. L228/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe Lege 23/2018
15.01.2018
229. L229/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore Lege 321/2018
21.12.2018
230. L230/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Lege 114/2018
17.05.2018
231. L231/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene Lege 55/2018
06.03.2018
232. L232/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 241/2019
20.12.2019
233. L233/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România Lege 275/2018
22.11.2018
234. L234/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
17.10.2017
235. L235/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore adoptat
de Senat
17.10.2017
236. L236/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administrației publice centrale Lege 58/2018
06.03.2018
237. L237/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern Lege 115/2018
17.05.2018
238. L238/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene Lege 110/2018
16.05.2018
239. L239/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză Lege 40/2018
19.01.2018
240. L240/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 272/2017
22.12.2017
241. L241/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA Lege 275/2017
27.12.2017
242. L242/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate Lege 41/2018
19.01.2018
243. L243/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 72/2018
22.03.2018
244. L244/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice Lege 277/2017
28.12.2017
245. L245/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 11/2018
05.01.2018
246. L246/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Lege 278/2017
28.12.2017
247. L247/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele Lege 26/2018
15.01.2018
248. L248/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 150/2018
22.06.2018
249. L249/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea agen?iilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investi?ii și promovare a exportului Lege 18/2018
12.01.2018
250. L250/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2017 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe re?eaua de drumuri na?ionale din România Lege 17/2018
12.01.2018
251. L251/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare Lege 239/2017
05.12.2017
252. L252/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacan?ă adoptat
de Senat
16.10.2017
253. L253/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria na?ională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 12/2018
09.01.2018
254. L254/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 143/2018
20.06.2018
255. L255/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes na?ional, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinan?ării publice na?ionale, pentru obiectivul ?Cooperare Teritorială Europeană?, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative Lege 240/2017
05.12.2017
256. L256/04.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative retras
de catre Senat
09.03.2021
257. L257/04.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil Lege 297/2018
03.12.2018
258. L258/04.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel național Lege 27/2018
15.01.2018
259. L259/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi respinsa
de Senat
10.10.2017
260. L260/04.09.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea protocolului de Amendare, semnat la București la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012 Lege 202/2017
16.10.2017
261. L261/04.09.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Macedonia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 4 august 2016 Lege 201/2017
16.10.2017
262. L262/04.09.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 14 decembrie 2016 Lege 200/2017
16.10.2017
263. L263/04.09.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române Lege 212/2017
10.11.2017
264. L264/04.09.2017 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomuniști) adoptata
de Senat
04.12.2017
265. L265/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
de Senat
30.10.2017
266. L266/04.09.2017 Propunere legislativă privind completarea art.281 alineatul 1 litera f din Legea nr.135 din 15 iulie 2010 privind Codul de procedură penală adoptata
de Senat
04.12.2017
267. L267/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990 Lege 102/2020
02.07.2020
268. L268/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată Lege 34/2018
17.01.2018
269. L269/04.09.2017 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale" adoptata
de Senat
05.02.2018
270. L270/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
10.02.2021
271. L271/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
de Senat
22.02.2021
272. L272/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.131 din Legea nr.31/1990 privind societătile comerciale adoptata
de Senat
04.12.2017
273. L273/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completare art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
de Senat
20.11.2017
274. L274/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
27.11.2017
275. L275/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman adoptata
de Senat
24.10.2017
276. L276/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
de Senat
20.11.2017
277. L277/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
de Senat
20.11.2017
278. L278/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României respinsa
de Senat
20.11.2017
279. L279/04.09.2017 Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ respinsa
14.03.2018
280. L280/04.09.2017 Propunere legislativă privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A adoptata
de Senat
07.11.2017
281. L281/04.09.2017 Propunere legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială Lege 78/2018
28.03.2018
282. L282/04.09.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea art.165 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală respinsa
de Senat
24.10.2017
283. L283/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 349/2018
27.12.2018
284. L284/04.09.2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 respinsa
de Senat
20.11.2017
285. L285/04.09.2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134 din 2010 privind Codul de procedura Civilă respinsa
18.05.2021
286. L286/04.09.2017 Propunere legislativă privind câinii salvamontiști Lege 253/2019
23.12.2019
287. L287/04.09.2017 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași - Târgu Mureș "AUTOSTRADA UNIRII" Lege 291/2018
29.11.2018
288. L288/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
27.04.2021
289. L289/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor Lege 31/2018
15.01.2018
290. L290/04.09.2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeței de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău respinsa
de Senat
27.11.2017
291. L291/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri adoptata
de Senat
04.12.2017
292. L292/04.09.2017 Propunere legislativă pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri adoptata
de Senat
04.12.2017
293. L293/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzarii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
de Senat
20.11.2017
294. L294/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completare art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic respinsa
23.03.2021
295. L295/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național Lege 218/2018
27.07.2018
296. L296/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe dreptului de autor respinsa
de Senat
27.11.2017
297. L297/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 respinsa
de Senat
30.10.2017
298. L298/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 respinsa
de Senat
27.11.2017
299. L299/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
27.11.2017
300. L300/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
de Senat
13.11.2017
301. L301/04.09.2017 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ?C.F.R."- S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba Lege 54/2018
06.03.2018
302. L302/04.09.2017 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale respinsa
de Senat
24.10.2017
303. L303/04.09.2017 Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe langă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie respinsa
13.04.2021
304. L304/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr.298/2002 și pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
21.11.2017
305. L305/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
20.06.2018
306. L306/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.39 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
27.05.2020
307. L307/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 respinsa
10.02.2021
308. L308/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României Lege 156/2019
25.07.2019
309. L309/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
27.11.2017
310. L310/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii adoptata
de Senat
27.11.2017
311. L311/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătății respinsa
de Senat
27.11.2017
312. L312/04.09.2017 Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale respinsa
de Senat
27.11.2017
313. L313/04.09.2017 Propunere legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice adoptata
de Senat
04.12.2017
314. L314/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată adoptata
de Senat
04.12.2017
315. L315/04.09.2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor respinsa
de Senat
27.11.2017
316. L316/04.09.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 45 din Legea minelor nr.85/2003 Lege 275/2020
27.11.2020
317. L317/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău Lege 216/2020
27.10.2020
318. L318/04.09.2017 Propunere legislativă pentru înființarea în cadrul Ministerului Transporturilor-Registrul Auto Român a Biroului unic de înmatriculare a autovehiculelor respinsa
de Senat
17.10.2017
319. L319/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului adoptata
de Senat
30.10.2017
320. L320/04.09.2017 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România Lege 247/2017
07.12.2017
321. L321/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
21.11.2018
322. L322/04.09.2017 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ?Construire Spital Clinic de Urgență? în Municipiul Brașov Lege 32/2018
17.01.2018
323. L323/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
24.10.2017
324. L324/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003 Lege 25/2018
15.01.2018
325. L325/04.09.2017 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în proprietatea asociațiilor angajaților din centrele de perfecționare profesională agricolă respinsa
de Senat
20.11.2017
326. L326/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
18.05.2021
327. L327/04.09.2017 Propunere legislativă privind externarea din unită?ile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate Lege 254/2017
13.12.2017
328. L328/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
de Senat
31.10.2017
329. L329/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
27.11.2017
330. L330/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES adoptata
de Senat
30.10.2017
331. L331/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică respinsa
de Senat
20.11.2017
332. L332/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 154/2018
26.06.2018
333. L333/04.09.2017 Propunere legislativă privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților Lege 165/2018
10.07.2018
334. L334/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr.564/2001 adoptata
de Senat
27.11.2017
335. L335/04.09.2017 Propunere legislativă privind anularea unor obligații fiscale Lege 29/2018
15.01.2018
336. L336/04.09.2017 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare respinsa
21.11.2018
337. L337/04.09.2017 Propunere legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată adoptata
de Senat
04.12.2017
338. L338/04.09.2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 30 mai - Ziua limbii și teatrului idiș Lege 253/2017
13.12.2017
339. L339/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 Lege 108/2018
16.05.2018
340. L340/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general respinsa
de Senat
24.10.2017
341. L341/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie ?Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății respinsa
de Senat
27.11.2017
342. L342/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
10.02.2021
343. L343/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit. c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
27.11.2017
344. L344/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
de Senat
27.11.2017
345. L345/04.09.2017 Propunere legislativă privind completarea art.287 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal adoptata
de Senat
04.12.2017
346. L346/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
20.06.2018
347. L347/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil adoptata
de Senat
04.12.2017
348. L348/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice adoptata
de Senat
04.12.2017
349. L349/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
27.11.2017
350. L350/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
27.11.2017
351. L351/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art 65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
27.11.2017
352. L352/04.09.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare Lege 52/2018
02.03.2018
353. L353/04.09.2017 Propunere legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea Lege 53/2018
06.03.2018
354. L354/04.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură respinsa
de Senat
27.11.2017
355. L355/04.09.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptata
de Senat
04.12.2017
356. L356/12.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 259/2017
19.12.2017
357. L357/12.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor respins
13.04.2021
358. L358/12.09.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 61/2018
09.03.2018
359. L359/12.09.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri Lege 42/2018
19.01.2018
360. L360/12.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 274/2017
22.12.2017
361. L361/12.09.2017 Propunere legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului respinsa
de Senat
07.05.2018
362. L362/12.09.2017 Proiect de Lege privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaționale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944 Lege 208/2017
03.11.2017
363. L363/12.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2016 la comisii
12.09.2017
364. L364/12.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 la comisii
12.09.2017
365. L365/12.09.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 și 50 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor și pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
09.03.2021
366. L366/13.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 38, articolului 41 și articolului 49 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor Lege 203/2017
27.10.2017
367. L367/18.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
19.02.2018
368. L368/18.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2017 privind modificarea art.VIII alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății Lege 100/2018
27.04.2018
369. L369/25.09.2017 Proiect de Lege privind internshipul Lege 176/2018
17.07.2018
370. L370/25.09.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 adoptat
de Senat
30.10.2017
371. L371/25.09.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate schimbate, semnat la București, la 8 februarie 2017 Lege 215/2017
14.11.2017
372. L372/25.09.2017 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădești, județul Dolj, în Răcari Lege 226/2017
28.11.2017
373. L373/25.09.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
de Senat
19.02.2018
374. L374/27.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 la comisii
27.09.2017
375. L375/27.09.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 la comisii
27.09.2017
376. L376/03.10.2017 Proiect de Lege privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) Lege 56/2018
06.03.2018
377. L377/03.10.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant Lege 127/2018
11.06.2018
378. L378/03.10.2017 Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate Lege 59/2018
06.03.2018
379. L379/03.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației Lege 13/2018
09.01.2018
380. L380/03.10.2017 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra, la 7 iulie 1995 Lege 229/2017
28.11.2017
381. L381/03.10.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art.50 (a) al Convenției privind Aviația Civilă Internațională și a Protocolului referitor la amendarea art.56 al Convenției privind Aviația Civilă Internațională, încheiate și semnate la Montreal la 6 octombrie 2016 Lege 230/2017
29.11.2017
382. L382/03.10.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la București la 21 aprilie 2016 Lege 241/2017
06.12.2017
383. L383/03.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2017 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 249/2017
11.12.2017
384. L384/10.10.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje Lege 87/2018
04.04.2018
385. L385/10.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia Lege 15/2018
12.01.2018
386. L386/10.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2017 pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 257/2018
12.11.2018
387. L387/10.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliției locale nr.155/2010 Lege 48/2018
27.02.2018
388. L388/10.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar Lege 155/2018
29.06.2018
389. L389/10.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe Lege 20/2018
15.01.2018
390. L390/10.10.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.307/2013 pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor și al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 Lege 218/2017
17.11.2017
391. L391/10.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale pe ordinea de zi
19.02.2020
392. L392/10.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea și completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Lege 245/2018
02.11.2018
393. L393/16.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a popula?iei în situa?ii de urgen?ă ?RO-ALERT? Lege 76/2018
26.03.2018
394. L394/16.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agen?iei Na?ionale pentru Ocuparea For?ei de Muncă precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adul?ilor Lege 89/2018
04.04.2018
395. L395/16.10.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2017 pentru modificarea Odonan?ei Guvernului nr.38/2015 privind solu?ionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercian?i Lege 16/2019
08.01.2019
396. L396/16.10.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 31 mai 2017 și la Paris la 30 mai 2017 Lege 214/2017
14.11.2017
397. L397/16.10.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenției privind decontările multilaterale în ruble transferabile și organizarea Băncii Internaționale de Cooperare Economică, precum și a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963 Lege 242/2017
06.12.2017
398. L398/16.10.2017 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnată de România la Montreal, la 5 iulie 2016, precum și a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing, la 10 septembrie 2010 și semnat de România la Montreal, la 5 iulie 2016, la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiată la Haga 16 septembrie 1970 Lege 251/2017
12.12.2017
399. L399/16.10.2017 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile și la Protocolul la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town, la 16 noiembrie 2001 Lege 252/2017
13.12.2017
400. L400/23.10.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 63/2018
09.03.2018
401. L401/23.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situa?ii de Urgență ca unitate de achizi?ii centralizată pentru achizi?ia centralizată de autospeciale/ambulan?e pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situa?ii de Urgență, pentru serviciile de ambulan?ă jude?ene și pentru Serviciul de Ambulan?ă Bucure?ti-Ilfov Lege 77/2018
26.03.2018
402. L402/23.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înfiin?area Societă?ii Editura Didactică și Pedagogică S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ?Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare Lege 169/2018
10.07.2018
403. L403/23.10.2017 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 și 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 30 aprilie - 4 mai 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării și nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, și pentru acceptarea amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 și 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci și una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva, la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998 Lege 263/2017
20.12.2017
404. L404/23.10.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016 Lege 4/2018
05.01.2018
405. L405/23.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 Lege 39/2018
19.01.2018
406. L406/23.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 și art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor la comisii
09.02.2019
407. L407/30.10.2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 86/2018
04.04.2018
408. L408/30.10.2017 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea opera?iunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore Lege 256/2018
12.11.2018
409. L409/30.10.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2017privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare Lege 99/2018
27.04.2018
410. L410/30.10.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București, la 24 mai 2017 Lege 5/2018
05.01.2018
411. L411/30.10.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.02.2018
412. L412/30.10.2017 Propunere legislativă privind Garda Civilă și realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat respinsa
de Senat
05.02.2018
413. L413/30.10.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale respinsa
de Senat
14.02.2018
414. L414/06.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispozi?ii privind eviden?a persoanelor și actele de identitate ale cetă?enilor români Lege 162/2020
03.08.2020
415. L415/06.11.2017 Proiect de Lege privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor Lege 97/2018
27.04.2018
416. L416/06.11.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranței, securității și serviciilor la partidele de fotbal și la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum și pentru aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției europene privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu acazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg la 19 august 1985 Lege 6/2018
05.01.2018
417. L417/06.11.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Zagreb la 12 iunie 2017 Lege 7/2018
05.01.2018
418. L418/06.11.2017 Propunere legislativă privind inseminarea artificială umană și sporirea natalității respinsa
16.03.2021
419. L419/06.11.2017 Propunere legislativă privind exploatarea si comercializarea masei lemnoase respinsa
de Senat
05.02.2018
420. L420/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii 227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
de Senat
18.12.2017
421. L421/06.11.2017 Propunere legislativă privind marcarea calității produselor respinsa
de Senat
11.12.2017
422. L422/06.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu completările și modificările ulterioare și a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu completările și modificările ulterioare adoptata
de Senat
26.02.2018
423. L423/06.11.2017 Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piață și stimularea creării de noi locuri de muncă respinsa
de Senat
13.12.2017
424. L424/06.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
21.12.2017
425. L425/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
05.02.2018
426. L426/06.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
de Senat
13.12.2017
427. L427/06.11.2017 Propunere legislativă - LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE adoptata
de Senat
18.06.2018
428. L428/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată respinsa
de Senat
21.12.2017
429. L429/06.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 116/2018
17.05.2018
430. L430/06.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune Lege 65/2018
12.03.2018
431. L431/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice adoptata
de Senat
05.02.2018
432. L432/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării adoptata
de Senat
26.02.2018
433. L433/06.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*) respinsa
de Senat
18.12.2017
434. L434/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
18.12.2017
435. L435/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si a Ordonanței de Urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului respinsa
03.03.2021
436. L436/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar respinsa
03.03.2021
437. L437/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
de Senat
22.10.2019
438. L438/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
19.02.2018
439. L439/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal adoptata
de Senat
06.12.2017
440. L440/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 Codul silvic Lege 230/2018
02.08.2018
441. L441/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Administrația Rezervației Biosferei ?Delta Dunării?, în administrarea Consiliului Județean Tulcea Lege 268/2017
22.12.2017
442. L442/06.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal Lege 233/2020
05.11.2020
443. L443/06.11.2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol Lege 227/2018
01.08.2018
444. L444/06.11.2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție Lege 195/2018
20.07.2018
445. L445/06.11.2017 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară Lege 336/2018
21.12.2018
446. L446/13.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 243/2018
30.10.2018
447. L447/13.11.2017 Proiect de Lege pentru realizarea "Capabilității de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esențial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)" Lege 222/2017
27.11.2017
448. L448/13.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal adoptat
de Senat
04.12.2017
449. L449/13.11.2017 Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluției Adunării Statelor Părți (ASP) la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 Lege 68/2018
19.03.2018
450. L450/13.11.2017 Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului Lege 95/2018
20.04.2018
451. L451/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 57/2019
01.04.2019
452. L452/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.02.2018
453. L453/13.11.2017 Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962 - 25 decembrie 1989 respinsa
de Senat
21.02.2018
454. L454/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor Lege 188/2019
25.10.2019
455. L455/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
20.06.2018
456. L456/13.11.2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
de Senat
05.02.2018
457. L457/13.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
10.02.2021
458. L458/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie adoptata
de Senat
10.04.2018
459. L459/13.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
05.03.2018
460. L460/13.11.2017 Propunere legislativă privind protejarea agriculturii și zootehniei în România respinsa
de Senat
19.02.2018
461. L461/13.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă adoptata
de Senat
18.12.2017
462. L462/13.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsa
de Senat
05.02.2018
463. L463/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 148/2018
22.06.2018
464. L464/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local respinsa
de Senat
21.12.2017
465. L465/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale adoptata
de Senat
10.04.2018
466. L466/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice respinsa
de Senat
05.02.2018
467. L467/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii respinsa
de Senat
14.02.2018
468. L468/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale respinsa
de Senat
05.02.2018
469. L469/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice respinsa
de Senat
14.02.2018
470. L470/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 279/2020
07.12.2020
471. L471/13.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
de Senat
28.02.2018
472. L472/20.11.2017 Proiect de Lege privind desființarea Institutului Teologic Romano-Catolic din București Lege 319/2018
20.12.2018
473. L473/20.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013, privind constituirea și men?inerea unui nivel minim de rezerve de ?i?ei și de produse petroliere Lege 187/2019
24.10.2019
474. L474/20.11.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale Lege 103/2018
08.05.2018
475. L475/20.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
13.12.2017
476. L476/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
05.03.2018
477. L477/20.11.2017 Propunere legislativă privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu adoptata
de Senat
05.03.2018
478. L478/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
19.02.2018
479. L479/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respinsa
de Senat
20.03.2018
480. L480/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 211/2019
11.11.2019
481. L481/20.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local respinsa
10.02.2021
482. L482/20.11.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea art.29 indice 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 adoptata
de Senat
19.02.2018
483. L483/20.11.2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăților comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea și al 14-lea salariu respinsa
de Senat
12.03.2018
484. L484/20.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
10.02.2021
485. L485/20.11.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice nr.75/1994 respinsa
de Senat
21.02.2018
486. L486/20.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice Lege 148/2020
23.07.2020
487. L487/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților respinsa
de Senat
19.02.2018
488. L488/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
23.06.2020
489. L489/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților respinsa
de Senat
19.02.2018
490. L490/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare Lege 200/2018
20.07.2018
491. L491/20.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului Lege 58/2019
08.04.2019
492. L492/20.11.2017 Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 35/2018
17.01.2018
493. L493/20.11.2017 Propunere legislativă pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României retrasa
de catre initiator
05.03.2018
494. L494/22.11.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 la comisii
22.11.2017
495. L495/22.11.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 la comisii
22.11.2017
496. L496/22.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 41 alineatul (1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Lege 33/2018
17.01.2018
497. L497/27.11.2017 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Lege 344/2018
27.12.2018
498. L498/27.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codului de procedură penală, precum și altor acte normative adoptat
de Senat
26.03.2018
499. L499/27.11.2017 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 267/2017
22.12.2017
500. L500/27.11.2017 Proiect de Lege privind participarea României Ia majorarea de capital a Băncii Internationale de Investitii Lege 124/2018
07.06.2018
501. L501/27.11.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului Lege 9/2018
05.01.2018
502. L502/27.11.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale adoptata
de Senat
12.03.2018
503. L503/27.11.2017 Propunere legislativă privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 220/2018
27.07.2018
504. L504/27.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
16.03.2021
505. L505/27.11.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice adoptata
de Senat
07.03.2018
506. L506/27.11.2017 Propunere legislativă privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. și pentru modificarea unor acte normative respinsa
30.03.2021
507. L507/27.11.2017 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A. adoptata
de Senat
21.02.2018
508. L508/04.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal Lege 346/2018
27.12.2018
509. L509/04.12.2017 Proiect de Lege privind precursorii de droguri Lege 142/2018
18.06.2018
510. L510/04.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina Lege 122/2018
04.06.2018
511. L511/04.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2017 pentru modificarea art.8 alin.(1) din Legea nr.360/2013, privind constituirea și men?inerea unui nivel minim de rezerve de ?i?ei și de produse petroliere Lege 168/2019
07.10.2019
512. L512/04.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
21.12.2017
513. L513/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător respinsa
de Senat
12.03.2018
514. L514/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.36 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 112/2018
17.05.2018
515. L515/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 30/2018
15.01.2018
516. L516/04.12.2017 Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava" respinsa
11.05.2021
517. L517/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare Lege 217/2018
27.07.2018
518. L518/04.12.2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului din România Lege 348/2018
27.12.2018
519. L519/04.12.2017 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii adoptata
de Senat
19.03.2018
520. L520/04.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 101/2018
04.05.2018
521. L521/07.12.2017 Proiectul Legii - Legea bugetului de stat pe anul 2018 Lege 2/2018
03.01.2018
522. L522/07.12.2017 Proiect de Lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 Lege 3/2018
03.01.2018
523. L523/11.12.2017 Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă Lege 337/2018
21.12.2018
524. L524/11.12.2017 Proiect de Lege pentru completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 324/2018
21.12.2018
525. L525/11.12.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica?i în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 Lege 269/2017
22.12.2017
526. L526/11.12.2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene Lege 322/2018
21.12.2018
527. L527/11.12.2017 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timișoara, județul Timiș Lege 318/2018
20.12.2018
528. L528/11.12.2017 Proiect de Lege privind desființarea Universității ''George Barițiu'' din Brașov Lege 317/2018
20.12.2018
529. L529/11.12.2017 Proiect de Lege privind desființarea Universității Financiar-Bancare din municipiul București Lege 316/2018
20.12.2018
530. L530/11.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local Lege 102/2018
08.05.2018
531. L531/11.12.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 18/2019
08.01.2019
532. L532/11.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării Lege 134/2018
18.06.2018
533. L533/11.12.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Lege 80/2018
28.03.2018
534. L534/11.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Lege 79/2018
28.03.2018
535. L535/11.12.2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 107/2018
11.05.2018
536. L536/11.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1) și (4) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 71/2018
19.03.2018
537. L537/11.12.2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 19 din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere Lege 251/2018
07.11.2018
538. L538/11.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
10.02.2021
539. L539/11.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale respinsa
17.11.2020
540. L540/11.12.2017 Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale respinsa
28.01.2020
541. L541/11.12.2017 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor respinsa
de Senat
19.03.2018
542. L542/11.12.2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia respinsa
16.03.2021
543. L543/11.12.2017 Propunere legislativă privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în primul război mondial Lege 67/2018
15.03.2018
544. L544/11.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 125/2018
07.06.2018
545. L545/11.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Lege 242/2018
12.10.2018
546. L546/14.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
25.03.2019
547. L547/14.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 207/2018
20.07.2018
548. L548/14.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii Lege 234/2018
04.10.2018
549. L549/18.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, func?ionarea și atribu?iile oficiilor teritoriale ale Autorită?ii Na?ionale de Management al Calită?ii în Sănătate Lege 294/2018
03.12.2018
550. L550/18.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și func?ionarea Sistemului Informa?ional pentru Pia?a Produselor Agricole și Alimentare Lege 98/2018
27.04.2018
551. L551/18.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj și stimularea ocupării for?ei de muncă și pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata crean?elor salariale Lege 140/2018
18.06.2018
552. L552/18.12.2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului Lege 135/2018
18.06.2018
553. L553/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne la comisii
18.12.2017
554. L554/18.12.2017 Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informații la comisii
03.02.2021
555. L555/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 pe ordinea de zi
19.05.2021
556. L556/18.12.2017 Propunere legislativă referitoare la modificarea și completarea Legii nr.416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare Lege 192/2018
19.07.2018
557. L557/18.12.2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România" Lege 107/2019
24.05.2019
558. L558/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată respinsa
de Senat
03.04.2018
559. L559/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achizițiile publice nr.98/2016 respinsa
de Senat
19.03.2018
560. L560/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 Lege 328/2018
21.12.2018
561. L561/18.12.2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 128/2018
15.06.2018

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 8:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro