Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2016

Numar înregistrari gasite: 653
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/02.02.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române Lege 115/2016
27.05.2016
2. L2/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 200/2016
04.11.2016
3. L3/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2016 pentru modificarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare Lege 178/2016
07.10.2016
4. L4/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 63/2017
13.04.2017
5. L5/02.02.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 127/2016
07.07.2016
6. L6/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice Lege 179/2016
07.10.2016
7. L7/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2016 pentru modificarea art.28 alin.(4) indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România Lege 92/2016
11.05.2016
8. L8/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Lege 194/2016
31.10.2016
9. L9/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere adoptat
de Senat
14.03.2016
10. L10/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora Lege 353/2018
27.12.2018
11. L11/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Lege 248/2016
05.12.2016
12. L12/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Lege 154/2016
15.07.2016
13. L13/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Lege 43/2017
31.03.2017
14. L14/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Lege 156/2016
15.07.2016
15. L15/02.02.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 242/2016
29.11.2016
16. L16/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice Lege 235/2018
05.10.2018
17. L17/02.02.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 117/2016
31.05.2016
18. L18/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov Lege 107/2016
26.05.2016
19. L19/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2015 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(4) al art.II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil Lege 80/2016
29.04.2016
20. L20/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 108/2016
26.05.2016
21. L21/02.02.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), art.20 alin.(5) și art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 149/2017
27.06.2017
22. L22/02.02.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 67/2016
19.04.2016
23. L23/02.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor Lege 8/2018
05.01.2018
24. L24/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 36 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
21.03.2016
25. L25/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
08.06.2016
26. L26/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ respinsa
de Senat
19.09.2016
27. L27/02.02.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015 Lege 26/2016
17.03.2016
28. L28/02.02.2016 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015 Lege 29/2016
17.03.2016
29. L29/02.02.2016 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga la 25 aprilie 2015 Lege 28/2016
17.03.2016
30. L30/02.02.2016 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Oslo la 27 aprilie 2015 Lege 27/2016
17.03.2016
31. L31/02.02.2016 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția internatională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 Lege 31/2016
17.03.2016
32. L32/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 al Legii 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România Lege 175/2016
07.10.2016
33. L33/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice respinsa
28.03.2017
34. L34/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice respinsa
14.02.2017
35. L35/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
25.04.2017
36. L36/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
30.05.2018
37. L37/02.02.2016 Propunere legislativă privind acordarea cetățeniei române membrilor comunităților românești de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice respinsa
21.02.2017
38. L38/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice respinsa
14.02.2017
39. L39/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
14.02.2017
40. L40/02.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr.92/2012 respinsa
25.04.2017
41. L41/02.02.2016 Propunere legislativă privind instituirea unor cerințe generale referitoare la lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice respinsa
10.02.2021
42. L42/02.02.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 233/2018
09.08.2018
43. L43/02.02.2016 Propunere legislativă privind obligativitatea și prioritizarea finanțării din fonduri europene a proiectelor și obiectivelor de investiții eligibile respinsa
13.02.2018
44. L44/02.02.2016 Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile respinsa
30.05.2018
45. L45/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 a asistenței sociale Lege 79/2017
26.04.2017
46. L46/02.02.2016 Propunere legislativă pentru instituirea unor pachete alimentare sociale pentru elevii-cazuri sociale respinsa
14.02.2017
47. L47/02.02.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea art.5 din Legea nr.35/2007 respinsa
14.02.2017
48. L48/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 al Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 347/2018
27.12.2018
49. L49/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin (1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsa
de Senat
11.04.2016
50. L50/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților respinsa
14.02.2017
51. L51/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Lege 164/2016
22.07.2016
52. L52/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 Lege 234/2016
24.11.2016
53. L53/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 4 indice 1 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertifit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 Lege 252/2016
23.12.2016
54. L54/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
21.02.2017
55. L55/02.02.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, republicată respinsa
de Senat
19.04.2016
56. L56/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2010 Lege 203/2016
07.11.2016
57. L57/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale respinsa
14.02.2017
58. L58/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.340/2004, republicată, privind prefectul și instituția prefectului respinsa
07.03.2017
59. L59/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.210/1999 a concediului paternal adoptata
de Senat
29.03.2016
60. L60/02.02.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
07.03.2017
61. L61/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată respinsa
21.02.2017
62. L62/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 22/2017
21.03.2017
63. L63/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curții Constituționale respinsa
14.02.2017
64. L64/02.02.2016 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962 ( Ziua Partizanilor Anticomuniști) respinsa
19.09.2017
65. L65/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului respinsa
21.02.2017
66. L66/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
14.02.2017
67. L67/02.02.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea alineatului (2) al articolului 375 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
14.02.2017
68. L68/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății respinsa
14.02.2017
69. L69/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
28.03.2017
70. L70/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.29, alineatul 2 și a Anexei 4, punctul 8 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
25.04.2016
71. L71/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 172/2016
07.10.2016
72. L72/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
14.02.2017
73. L73/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) și (5) ale art.5 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
14.02.2017
74. L74/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.101 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali adoptata
de Senat
13.06.2016
75. L75/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 500 din 2002 privind finanțele publice respinsa
14.02.2017
76. L76/02.02.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
14.02.2017
77. L77/02.02.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr. 485 din 16.07/2012, cu modificările și completările ulterioare respinsa
14.02.2017
78. L78/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.264 din 16 iunie 2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale respinsa
07.11.2018
79. L79/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
de Senat
22.03.2016
80. L80/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii concurenței nr.21/1996 respinsa
03.04.2019
81. L81/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 adoptata
de Senat
29.03.2016
82. L82/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 11.06.2009, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
22.03.2016
83. L83/02.02.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor respinsa
21.03.2017
84. L84/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2007 republicată, privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România Lege 147/2016
12.07.2016
85. L85/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 respinsa
de Senat
05.04.2016
86. L86/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență respinsa
07.03.2017
87. L87/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
14.02.2017
88. L88/02.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale respinsa
14.02.2017
89. L89/02.02.2016 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe în România Lege 177/2016
07.10.2016
90. L90/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
21.03.2017
91. L91/02.02.2016 Propunere legislativă privind siguranța operațiunilor petroliere offshore Lege 165/2016
22.07.2016
92. L92/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată respinsa
21.02.2017
93. L93/02.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
21.02.2017
94. L94/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
21.02.2017
95. L95/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
de Senat
04.04.2016
96. L96/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 19 al Legii Nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respinsa
28.03.2017
97. L97/02.02.2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeul Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio" situat din București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect.1 respinsa
de Senat
21.03.2016
98. L98/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
14.02.2017
99. L99/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
de Senat
04.04.2016
100. L100/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală respinsa
de Senat
29.03.2016
101. L101/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
14.02.2017
102. L102/02.02.2016 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat respinsa
26.09.2017
103. L103/02.02.2016 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultațiile prenatale respinsa
07.11.2018
104. L104/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 14/2003, a partidelor politice respinsa
14.02.2017
105. L105/02.02.2016 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România Lege 223/2016
17.11.2016
106. L106/08.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe Lege 17/2017
17.03.2017
107. L107/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe respinsa
de Senat
06.03.2017
108. L108/08.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal respinsa
de Senat
07.06.2016
109. L109/08.02.2016 Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter comunist și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război respinsa
de Senat
25.04.2016
110. L110/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România respinsa
30.05.2017
111. L111/08.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
14.02.2017
112. L112/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății respinsa
28.02.2017
113. L113/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
28.02.2017
114. L114/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
25.04.2016
115. L115/08.02.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea art.4 indice 2 din legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare respinsa
14.02.2017
116. L116/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
30.05.2018
117. L117/08.02.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
14.02.2017
118. L118/15.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2016 pentru suspendarea art.96 alin.(1) lit.(f) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal adoptat
de Senat
04.04.2016
119. L119/15.02.2016 Proiect de Lege privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 151/2016
13.07.2016
120. L120/15.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin. (1), lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin. (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult respinsa
21.02.2017
121. L121/15.02.2016 Propunere legislativă privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală respinsa
14.02.2017
122. L122/15.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare respinsa
28.03.2017
123. L123/15.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.201 din 21 martie 2014 adoptata
de Senat
09.05.2016
124. L124/15.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului adoptata
de Senat
25.04.2016
125. L125/15.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii societăților nr.31/1990 respinsa
14.02.2017
126. L126/15.02.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 respinsa
27.11.2019
127. L127/15.02.2016 Propunere legislativă privind Legea sindicatelor respinsa
25.04.2017
128. L128/15.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea alin(2) al art.96 din Legea nr. 448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
09.03.2021
129. L129/15.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcții respinsa
14.02.2017
130. L130/15.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice respinsa
14.02.2017
131. L131/15.02.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr 95/2006 privind reforma în sănătate respinsa
26.09.2017
132. L132/22.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor Lege 180/2016
07.10.2016
133. L133/22.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul Penal cu infracțiunea de "Înșelăciune privind date sau caracteristici ale vehiculelor" respinsa
de Senat
25.04.2016
134. L134/22.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 345/2018
27.12.2018
135. L135/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 53 din 2003 - Codul Muncii respinsa
21.02.2017
136. L136/22.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
07.11.2017
137. L137/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
21.03.2017
138. L138/22.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și a Legii nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare respinsa
07.11.2017
139. L139/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 407 din 2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
21.03.2017
140. L140/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.68, alin.(7), din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
28.03.2017
141. L141/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.68, alin.(7), din Legea nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsa
28.03.2017
142. L142/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii- cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
30.05.2018
143. L143/22.02.2016 Propunere legislativă privind promovarea transportului ecologic Lege 37/2018
19.01.2018
144. L144/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
21.03.2017
145. L145/22.02.2016 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei respinsa
30.05.2017
146. L146/22.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.171/2010 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice respinsa
07.11.2018
147. L147/22.02.2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 21 iulie Ziua Banatului adoptata
de Senat
26.04.2016
148. L148/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și completările ulterioare respinsa
21.03.2017
149. L149/22.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
de Senat
25.04.2016
150. L150/29.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 152/2016
13.07.2016
151. L151/29.02.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 153/2016
13.07.2016
152. L152/07.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică Lege 160/2016
19.07.2016
153. L153/07.03.2016 Proiect de Lege privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 201/2016
04.11.2016
154. L154/07.03.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de Informații privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014 Lege 70/2016
25.04.2016
155. L155/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.504/2002, Legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
13.06.2016
156. L156/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
de Senat
13.06.2016
157. L157/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
13.06.2016
158. L158/07.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților respinsa
de Senat
13.03.2017
159. L159/07.03.2016 Propunere legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român respinsa
de Senat
08.06.2016
160. L160/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 51 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
08.06.2016
161. L161/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 277 din Legea educației naționale nr. 1/2011 Lege 140/2016
12.07.2016
162. L162/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 Lege 141/2016
12.07.2016
163. L163/07.03.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățămîntului preuniversitar respinsa
de Senat
08.06.2016
164. L164/07.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea și educarea publicului inclusiv sub aspect științific și tehnologic Lege 187/2016
20.10.2016
165. L165/07.03.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 118/2016
31.05.2016
166. L166/07.03.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croația la Spațiul Economic European, semnat de către Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Republica Croația, la 11 aprilie 2014, la Bruxelles și de către România , la 12 noiembrie 2014, la Bruxelles Lege 84/2016
29.04.2016
167. L167/07.03.2016 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004 Lege 96/2016
16.05.2016
168. L168/07.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 122/2016
01.07.2016
169. L169/07.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.38 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
22.06.2016
170. L170/14.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011 (actualizată) respinsa
de Senat
13.06.2016
171. L171/14.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
13.06.2016
172. L172/21.03.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 192/2016
26.10.2016
173. L173/21.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executarea a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal adoptat
de Senat
09.05.2016
174. L174/21.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 241/2016
29.11.2016
175. L175/21.03.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015 Lege 97/2016
16.05.2016
176. L176/21.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004, privind statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
18.04.2017
177. L177/21.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, pentru modificarea Legii nr.115/2015, Legii nr.393/2004 și Legii nr.554/2004, precum și pentru completarea Legii nr.340/2004 în vederea stabilirii unor atribuții ale prefecților privind validarea și invalidarea mandatelor de consilieri, precum și privind transmiterea unui punct de vedere în considerarea legalității actului administrativ respinsa
de Senat
27.02.2017
178. L178/21.03.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate respinsa
21.02.2017
179. L179/29.03.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 169/2016
30.09.2016
180. L180/29.03.2016 Proiect de Lege privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice Lege 159/2016
19.07.2016
181. L181/29.03.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 124/2016
07.07.2016
182. L182/29.03.2016 Propunere legislativă privind schimbarea reședinței comunei Traian Vuia respinsa
de Senat
13.02.2017
183. L183/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul organizării instanțelor judecătorești respinsa
de Senat
20.03.2017
184. L184/04.04.2016 Propunere legislativă privind instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de dezvoltare economică și socială a României pe termen lung respinsa
13.06.2017
185. L185/04.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
10.02.2021
186. L186/04.04.2016 Propunere legislativă privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul Serviciilor de Ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov Lege 5/2021
08.01.2021
187. L187/04.04.2016 Propunere legislativă privind Codul Rutier respinsa
de Senat
04.10.2016
188. L188/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
11.05.2021
189. L189/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic retrasa
de catre initiator
03.05.2016
190. L190/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ respinsa
de Senat
13.06.2016
191. L191/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România", cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
03.05.2016
192. L192/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali adoptata
de Senat
05.09.2016
193. L193/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
07.11.2018
194. L194/04.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 63 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și actualizată respinsa
10.02.2021
195. L195/04.04.2016 Propunere legislativă pentru reglementarea și organizarea votului electronic respinsa
16.05.2017
196. L196/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal Lege 2/2017
12.01.2017
197. L197/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit. a) și b) din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
07.11.2018
198. L198/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii pentru prevenirea și combaterea violenței în familie nr.217/2003 (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 30 mai 2012) Lege 35/2017
27.03.2017
199. L199/04.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 respinsa
21.11.2018
200. L200/11.04.2016 Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune Lege 196/2016
31.10.2016
201. L201/11.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative Lege 210/2016
09.11.2016
202. L202/11.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului precum și modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere Lege 159/2017
30.06.2017
203. L203/11.04.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 19/2017
17.03.2017
204. L204/11.04.2016 Propunere legislativă privind activitatea de prevenție în sănătate raport
depus
14.10.2020
205. L205/11.04.2016 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar retrimis
la comisii
05.09.2016
206. L206/11.04.2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Management în Sănătate respinsa
de Senat
19.09.2016
207. L207/11.04.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 139/2019
18.07.2019
208. L208/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
de Senat
06.09.2016
209. L209/11.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Dieteticienilor din România respinsa
26.09.2018
210. L210/11.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
28.03.2017
211. L211/11.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
03.04.2019
212. L212/11.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
30.05.2018
213. L213/11.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor respinsa
de Senat
27.06.2016
214. L214/11.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea art.7 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
21.02.2017
215. L215/11.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
de Senat
07.06.2016
216. L216/11.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România respinsa
de Senat
21.06.2016
217. L217/11.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor respinsa
21.02.2017
218. L218/11.04.2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională adoptata
de Senat
26.09.2016
219. L219/11.04.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.221 din 24 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
19.04.2017
220. L220/18.04.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale Lege 181/2016
17.10.2016
221. L221/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară respinsa
de Senat
19.09.2016
222. L222/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
13.03.2017
223. L223/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 1/2011 a educației naționale respinsa
de Senat
03.04.2017
224. L224/18.04.2016 Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înființarea unei Uniuni Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale, precum și a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenția privind înființarea Uniunii Internaționale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890 Lege 121/2016
01.07.2016
225. L225/18.04.2016 Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România respinsa
07.11.2017
226. L226/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.107/1996 Legea apelor adoptata
de Senat
26.09.2016
227. L227/18.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr.70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată respinsa
13.02.2018
228. L228/18.04.2016 Propunere legislativă privind aprobarea Programului Național "Creșe pentru copiii României" respinsa
19.04.2017
229. L229/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 12 din Legea farmaciei nr.266/2008 respinsa
19.09.2017
230. L230/18.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
26.09.2017
231. L231/18.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea articolului 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Lege 91/2017
28.04.2017
232. L232/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.42 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată Lege 183/2016
17.10.2016
233. L233/18.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
07.11.2018
234. L234/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(1) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
21.11.2018
235. L235/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.138 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015 adoptata
de Senat
13.06.2016
236. L236/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
26.09.2018
237. L237/25.04.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil Lege 123/2017
30.05.2017
238. L238/25.04.2016 Propunere legislativă privind măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria Lege 185/2016
20.10.2016
239. L239/25.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Lege 170/2017
14.07.2017
240. L240/25.04.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Ordonanța Guvernului nr.29 din 22 august 1997 privind Codul aerian Lege 358/2018
27.12.2018
241. L241/25.04.2016 Propunere legislativă privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate Lege 216/2016
14.11.2016
242. L242/25.04.2016 Propunere legislativă pentru Mamele Eroine privind indemnizația viageră pentru mamele care au născut și crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii adoptata
de Senat
17.10.2016
243. L243/25.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 108/2017
19.05.2017
244. L244/25.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Lege 209/2017
03.11.2017
245. L245/03.05.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea alin.(4) al art.24 indice 1 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului Lege 27/2017
24.03.2017
246. L246/03.05.2016 Propunere legislativă pentru abrogarea LEGII nr.134/2004 privind declararea ca oraș a comunei Căzănești, județul Ialomița precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorilui național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități respinsa
de Senat
19.09.2016
247. L247/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 67/2017
13.04.2017
248. L248/03.05.2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INPSUR respinsa
27.04.2021
249. L249/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
10.02.2021
250. L250/03.05.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 154/2019
24.07.2019
251. L251/04.05.2016 Propunere legislativă privind interpretarea art.38 alin.(11) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor raport
depus
21.06.2017
252. L252/07.06.2016 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 240/2016
29.11.2016
253. L253/07.06.2016 Proiect de Lege privind ceremoniile oficiale Lege 215/2016
11.11.2016
254. L254/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive Lege 219/2016
17.11.2016
255. L255/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 221/2016
17.11.2016
256. L256/07.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.62 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală Lege 214/2016
09.11.2016
257. L257/07.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Lege 72/2017
14.04.2017
258. L258/07.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 131/2017
31.05.2017
259. L259/07.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri Lege 135/2017
13.06.2017
260. L260/07.06.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol Lege 212/2016
09.11.2016
261. L261/07.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art.31 alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară adoptat
de Senat
04.10.2016
262. L262/07.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență nr.10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil Lege 20/2017
17.03.2017
263. L263/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune în reexaminare
21.12.2017
264. L264/07.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Insulei Man privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015 Lege 161/2016
21.07.2016
265. L265/07.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din Țările și Teritoriile de peste mări, precum și a Acordului de gestionare arierate între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții care reglementează procedurile de plată și rambursare în cadrul Acordului de Garantare privind împrumuturile care urmează a fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din Statele din Africa, Caraibe și Pacific, precum și din Țările și Teritoriile de peste mări, semnate de România, la, 1 iulie 2015, la București Lege 128/2016
07.07.2016
266. L266/07.06.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerțul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 și semnat de România la New York la 3 iunie 2013, și ratificat de România prin Legea nr.32/2014 Lege 162/2016
21.07.2016
267. L267/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
13.03.2017
268. L268/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u și art.32 din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securitații respinsa
de Senat
01.02.2017
269. L269/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
10.04.2017
270. L270/07.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române respinsa
de Senat
19.09.2016
271. L271/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respinsa
de Senat
13.02.2017
272. L272/07.06.2016 Propunere legislativă privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi Lege 34/2017
27.03.2017
273. L273/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.43 din 15 mai 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor adoptata
de Senat
27.09.2016
274. L274/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.25 alin 1 și 2, art.26 alin.2, art.27 din Legea 205/2004 privind protecția animalelor adoptata
de Senat
01.11.2016
275. L275/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
11.10.2016
276. L276/07.06.2016 Propunere legislativă privind Adopția în România respinsa
19.04.2017
277. L277/07.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
16.05.2017
278. L278/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră adoptata
de Senat
05.10.2016
279. L279/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
16.05.2017
280. L280/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
25.04.2017
281. L281/07.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea articolului 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori adoptata
de Senat
01.11.2016
282. L282/07.06.2016 Propunere legislativă referitoare la procedura privind emiterea somației de plata pentru creanțele necontestate adoptata
de Senat
01.11.2016
283. L283/07.06.2016 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
19.04.2017
284. L284/07.06.2016 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei Lege 65/2017
13.04.2017
285. L285/07.06.2016 Propunere legislativă "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" Lege 91/2018
19.04.2018
286. L286/07.06.2016 Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de pulberi, gaze și vapori provenite de la fostele fabrici, uzine și intreprinderi din raza municipiului Turda respinsa
de Senat
17.10.2016
287. L287/07.06.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul public al comunei Corbii Mari și în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița respinsa
07.11.2018
288. L288/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
de Senat
04.10.2016
289. L289/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale respinsa
de Senat
10.10.2016
290. L290/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
10.02.2021
291. L291/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români respinsa
25.04.2017
292. L292/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului adoptata
de Senat
26.09.2016
293. L293/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura adoptata
de Senat
20.09.2016
294. L294/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 223/2018
31.07.2018
295. L295/07.06.2016 Propunere legislativă privind parteneriatul civil respinsa
de Senat
24.10.2016
296. L296/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 53/2003 - Codul muncii respinsa
de Senat
04.10.2016
297. L297/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
26.09.2017
298. L298/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.51 din 08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice respinsa
19.04.2017
299. L299/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92 din 10 aprilie 2007 Privind serviciile de transport public local respinsa
03.04.2019
300. L300/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere respinsa
03.04.2019
301. L301/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsa
26.09.2017
302. L302/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile comerciale și alte forme de asociere în agricultură Lege 68/2017
13.04.2017
303. L303/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 28/2020
27.03.2020
304. L304/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) respinsa
03.04.2019
305. L305/07.06.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil adoptata
de Senat
05.10.2016
306. L306/07.06.2016 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Lege 249/2016
05.12.2016
307. L307/07.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 147/2017
26.06.2017
308. L308/07.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare respinsa
28.03.2017
309. L309/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 105/1999 Lege 237/2018
10.10.2018
310. L310/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Lege 107/2017
18.05.2017
311. L311/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun, modificată și completată prin Legea nr.15/2016 adoptata
de Senat
01.11.2016
312. L312/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal respinsa
30.05.2017
313. L313/07.06.2016 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste Lege 127/2017
30.05.2017
314. L314/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) și (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
26.09.2017
315. L315/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general respinsa
21.03.2017
316. L316/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate respinsa
07.03.2017
317. L317/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961 respinsa
25.04.2017
318. L318/07.06.2016 Propunere legislativă de completare a Ordonanței de urgență nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare respinsa
21.03.2017
319. L319/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Fiscal respinsa
de Senat
20.09.2016
320. L320/07.06.2016 Propunere legislativă privind completarea Art.198 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
01.11.2016
321. L321/07.06.2016 Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse respinsa
03.04.2019
322. L322/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare Lege 218/2016
17.11.2016
323. L323/07.06.2016 Propunere legislativă de completare a Legii 286/2009 privind Codul Penal al României adoptata
de Senat
01.11.2016
324. L324/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015- CODUL FISCAL respinsa
de Senat
20.09.2016
325. L325/07.06.2016 Propunere legislativă privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru reducerea riscului de boală cardiovasculară respinsa
19.04.2017
326. L326/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative adoptata
de Senat
26.09.2016
327. L327/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare respinsa
19.09.2017
328. L328/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 2010 respinsa
de Senat
26.09.2016
329. L329/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare respinsa
25.04.2017
330. L330/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare respinsa
25.04.2017
331. L331/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.530 din 23 iulie 2003 Lege 69/2018
19.03.2018
332. L332/07.06.2016 Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 173/2016
07.10.2016
333. L333/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin(1), lit.b din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
28.03.2017
334. L334/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri respinsa
19.09.2017
335. L335/07.06.2016 Propunere legislativă privind completarea art.3 din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun retrasa
de catre initiator
05.09.2016
336. L336/07.06.2016 Propunere legislativă privind creșterea salariilor medicilor din sistemul public din România respinsa
03.04.2019
337. L337/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală respinsa
10.02.2021
338. L338/07.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal respinsa
13.02.2018
339. L339/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015- CODUL FISCAL respinsa
03.04.2019
340. L340/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă adoptata
de Senat
01.11.2016
341. L341/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
07.11.2018
342. L342/07.06.2016 Propunere legislativă privind măsurile de prevenire și control a tuberculozei Lege 302/2018
10.12.2018
343. L343/07.06.2016 Propunere legislativă pentru reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în învățământul preuniversitar respinsa
21.02.2017
344. L344/13.06.2016 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 123/2016
07.07.2016
345. L345/13.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană și a Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 Lege 206/2016
07.11.2016
346. L346/13.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 250/2016
17.12.2016
347. L347/13.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 5 iunie 2015 și la Chișinău la 21 iulie 2015 Lege 167/2016
22.07.2016
348. L348/13.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea economică între Guvernul României și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, semnat la București la 20 martie 2013 Lege 174/2016
07.10.2016
349. L349/13.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993 Lege 188/2016
20.10.2016
350. L350/14.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României și Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015 Lege 126/2016
07.07.2016
351. L351/13.06.2016 Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile și imunitățile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949 Lege 171/2016
07.10.2016
352. L352/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.352 alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 56/2017
10.04.2017
353. L353/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.465, alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Lege 196/2017
29.09.2017
354. L354/13.06.2016 Propunere legislativă privind abrogarea art.23 alin.(a) din Ordonanța de Urgență nr.11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
16.05.2017
355. L355/13.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263 privind sistemul unitar de pensii publice adoptata
de Senat
07.11.2016
356. L356/13.06.2016 Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată respinsa
21.02.2017
357. L357/13.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal respinsa
19.09.2017
358. L358/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 9 din Ordonanța nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România Lege 60/2018
09.03.2018
359. L359/13.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.17 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
07.11.2017
360. L360/13.06.2016 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 25 martie - Ziua națională a pădurilor Lege 23/2017
21.03.2017
361. L361/13.06.2016 Propunere legislativă privind activitatea de recuperare debite respinsa
26.09.2018
362. L362/13.06.2016 Propunere legislativă pentru înființarea Institutului de Studii Avansate a Culturii și Civilizației Levantului Lege 117/2017
26.05.2017
363. L363/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.09.2017
364. L364/13.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.62 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
14.09.2016
365. L365/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 62,101 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.09.2017
366. L366/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
30.05.2018
367. L367/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respinsa
26.09.2018
368. L368/13.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
13.09.2016
369. L369/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.77 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
14.09.2016
370. L370/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 105/2017
18.05.2017
371. L371/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 220/2016
17.11.2016
372. L372/13.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
10.02.2021
373. L373/13.06.2016 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică și economică pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice adoptata
de Senat
27.09.2016
374. L374/13.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
26.09.2018
375. L375/21.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 118/2017
29.05.2017
376. L376/21.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră Lege 130/2017
31.05.2017
377. L377/21.06.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene Lege 93/2017
05.05.2017
378. L378/21.06.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la București la 9 iulie 2015 Lege 189/2016
20.10.2016
379. L379/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României respinsa
de Senat
13.02.2017
380. L380/21.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
06.03.2017
381. L381/21.06.2016 Propunere legislativă privind abrogarea articolului 29 indice 1 din Legea audiovizualului nr.504/2002 Lege 66/2017
13.04.2017
382. L382/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004, republicată respinsa
de Senat
26.11.2019
383. L383/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului Lege 191/2017
24.07.2017
384. L384/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.3, Art.10 și Art.12 din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 244/2017
06.12.2017
385. L385/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (3) a articolului 68 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată respinsa
07.11.2018
386. L386/21.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată respinsa
30.05.2018
387. L387/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
388. L388/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției Lege 128/2017
31.05.2017
389. L389/21.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvenului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura și modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 adoptata
de Senat
04.10.2016
390. L390/21.06.2016 Propunere legislativă privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down respinsa
05.05.2021
391. L391/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Lege 50/2017
05.04.2017
392. L392/21.06.2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Manageriale din România respinsa
26.09.2017
393. L393/21.06.2016 Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar retrasa
de catre initiator
07.11.2016
394. L394/21.06.2016 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare respinsa
de Senat
05.10.2016
395. L395/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal respinsa
27.04.2021
396. L396/21.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 2008 respinsa
10.02.2021
397. L397/27.06.2016 Proiect de Lege privind aderarea României la Centrul European pentru interdependență și solidaritate mondială creat prin Rezoluția (89)14, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a cărui continuare a fost confirmată prin Rezoluția (93)51 adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993 Lege 125/2016
07.07.2016
398. L398/27.06.2016 Proiect de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale Lege 16/2017
17.03.2017
399. L399/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației respinsa
de Senat
27.03.2017
400. L400/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015 privind educația națională respinsa
de Senat
19.02.2018
401. L401/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
402. L402/27.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respinsa
07.11.2018
403. L403/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.209/2015 privind anularea unor obligații fiscale respinsa
26.09.2018
404. L404/27.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare respinsa
07.06.2017
405. L405/27.06.2016 Propunere legislativă privind diferențierea substanțelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire respinsa
19.09.2017
406. L406/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, reactualizată respinsa
13.02.2018
407. L407/27.06.2016 Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar Lege 195/2020
07.09.2020
408. L408/27.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
13.02.2018
409. L409/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal adoptata
de Senat
22.12.2016
410. L410/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România retrasa
de catre Senat
27.12.2016
411. L411/27.06.2016 Propunere legislativă privind Sărbătorirea zilei de 10 MAI ca Ziua Independenței Naționale a ROMÂNIEI adoptata
de Senat
22.12.2016
412. L412/27.06.2016 Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet respinsa
21.03.2017
413. L413/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal respinsa
de Senat
01.11.2016
414. L414/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 217/2017
17.11.2017
415. L415/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
416. L416/27.06.2016 Propunere legislativă privind asigurarea calității în sistemul de sănătate Lege 185/2017
24.07.2017
417. L417/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 272/2004, republicată în 2014, privind protecția și promovarea drepturilor copilului adoptata
de Senat
22.12.2016
418. L418/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.164 din 24 iunie 2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole Lege 41/2017
29.03.2017
419. L419/27.06.2016 Propunere legislativă privind numirea sau alegerea de către Camera Deputaților, Senatul sau Parlamentul României a unor persoane în funcții de membri sau în funcții de conducere ale unor autorități sau instituții publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
420. L420/27.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
21.02.2017
421. L421/27.06.2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 Mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională respinsa
de Senat
07.11.2016
422. L422/05.09.2016 Proiect de Lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară Lege 213/2016
09.11.2016
423. L423/05.09.2016 Proiect de Lege pentru completarea art.5 alin (1) din Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru respins
30.05.2018
424. L424/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 77/2017
26.04.2017
425. L425/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.57 alin.(1) din Legea minelor nr.85/2003 adoptat
de Senat
01.11.2016
426. L426/05.09.2016 Proiect de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Lege 24/2017
21.03.2017
427. L427/05.09.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind pia?a de capital Lege 29/2017
24.03.2017
428. L428/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundația Romanian Angel Appeal Lege 64/2017
13.04.2017
429. L429/05.09.2016 Proiect de Lege privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european Lege 202/2016
04.11.2016
430. L430/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(4) indice 1 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Lege 146/2017
26.06.2017
431. L431/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim Lege 88/2017
28.04.2017
432. L432/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2016 pentru aprobarea plății contribuției financiare voluntare la Fundația ''Stichting Europeana'' - Olanda Lege 40/2017
29.03.2017
433. L433/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2016 privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor Lege 245/2016
05.12.2016
434. L434/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național Lege 22/2018
15.01.2018
435. L435/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată Lege 155/2017
29.06.2017
436. L436/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație Lege 44/2017
31.03.2017
437. L437/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală Lege 55/2017
10.04.2017
438. L438/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor Lege 116/2017
26.05.2017
439. L439/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal bugetare Lege 47/2017
03.04.2017
440. L440/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale Lege 238/2016
28.11.2016
441. L441/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal adoptat
de Senat
01.11.2016
442. L442/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.1 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Lege 28/2017
24.03.2017
443. L443/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei Lege 74/2017
25.04.2017
444. L444/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2016 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014 Lege 94/2017
05.05.2017
445. L445/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 98/2021
26.04.2021
446. L446/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil adoptat
de Senat
01.11.2016
447. L447/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 235/2016
24.11.2016
448. L448/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestiunea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 75/2017
25.04.2017
449. L449/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 136/2017
13.06.2017
450. L450/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români Lege 14/2018
12.01.2018
451. L451/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Lege 19/2018
12.01.2018
452. L452/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 Lege 243/2016
29.11.2016
453. L453/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 45/2017
03.04.2017
454. L454/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 21/2018
15.01.2018
455. L455/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje Lege 99/2021
26.04.2021
456. L456/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 96/2018
24.04.2018
457. L457/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative adoptat
de Senat
01.11.2016
458. L458/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 179/2017
18.07.2017
459. L459/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 49/2017
05.04.2017
460. L460/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal - bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale adoptat
de Senat
01.11.2016
461. L461/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 3/2017
17.01.2017
462. L462/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 48/2017
05.04.2017
463. L463/05.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Lege 26/2017
24.03.2017
464. L464/05.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Lege 51/2018
02.03.2018
465. L465/05.09.2016 Propunere legislativă privind înființarea instituției Avocatul Copilului respinsa
de Senat
13.02.2017
466. L466/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare Lege 32/2017
27.03.2017
467. L467/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum și a Legii nr.504/2002 a audiovizualului respinsa
de Senat
19.02.2018
468. L468/05.09.2016 Propunere legislativă privind Statutul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor retrimis
la comisii
22.03.2021
469. L469/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.47 din 18 mai 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale republicată Lege 66/2018
14.03.2018
470. L470/05.09.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între România și Centrul sud-est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 22 iulie 2015 Lege 190/2016
20.10.2016
471. L471/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 164/2018
10.07.2018
472. L472/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război respinsa
13.04.2021
473. L473/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului respinsa
19.04.2017
474. L474/05.09.2016 Propunere legislativă privind Codul Aerian al României adoptata
de Senat
22.12.2016
475. L475/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat adoptata
de Senat
22.12.2016
476. L476/05.09.2016 Propunere legislativă pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate respinsa
19.09.2017
477. L477/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 a asistenței sociale Lege 194/2018
19.07.2018
478. L478/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale adoptata
de Senat
22.12.2016
479. L479/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea OUG 13/2013 privind serviciile poștale respinsa
19.04.2017
480. L480/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și completarea art.41 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale Lege 110/2017
19.05.2017
481. L481/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.291 și a art.292 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
482. L482/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.289 și a art.290 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
483. L483/05.09.2016 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
26.09.2018
484. L484/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
03.04.2019
485. L485/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
22.12.2016
486. L486/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal adoptata
de Senat
01.11.2016
487. L487/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile Lege 235/2017
29.11.2017
488. L488/05.09.2016 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată adoptata
de Senat
22.12.2016
489. L489/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare adoptata
de Senat
22.12.2016
490. L490/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
491. L491/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
22.12.2016
492. L492/05.09.2016 Propunere legislativă pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei produsă din sursele regenerabile biomasă, biogaz și energie geotermală adoptata
de Senat
22.12.2016
493. L493/05.09.2016 Propunere legislativă privind achiziționarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu- Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, Județul Argeș de către Ministerul Culturii respinsa
15.11.2018
494. L494/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
07.11.2018
495. L495/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.23 din Legea nr.325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările ulterioare respinsa
26.09.2017
496. L496/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală respinsa
19.09.2017
497. L497/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
30.03.2021
498. L498/05.09.2016 Propunere legislativă privind aprobarea Programului "Case sociale în mediul rural" respinsa
07.11.2018
499. L499/05.09.2016 Propunere legislativă privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule Lege 132/2017
31.05.2017
500. L500/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap adoptata
de Senat
22.12.2016
501. L501/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică respinsa
07.11.2018
502. L502/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea poziției nr.38 a anexei nr. 2 din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată Lege 297/2020
18.12.2020
503. L503/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor adoptata
de Senat
01.11.2016
504. L504/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică respinsa
26.09.2017
505. L505/05.09.2016 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Locomotivelor din Dej Lege 244/2018
30.10.2018
506. L506/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor adoptata
de Senat
22.12.2016
507. L507/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 212/2020
30.09.2020
508. L508/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice adoptata
de Senat
22.12.2016
509. L509/05.09.2016 Propunere legislativă privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universități, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială și culturală a României Lege 158/2017
30.06.2017
510. L510/05.09.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, în administrarea Universității Politehnica din București retrasa
de catre Senat
27.12.2016
511. L511/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.158 din Legea nr.286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal retrasa
de catre Senat
27.12.2016
512. L512/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea nr.135 din 1 iulie 2010 privind Noul Cod de Procedură Penală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
513. L513/05.09.2016 Propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice respinsa
30.05.2018
514. L514/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate Lege 192/2017
24.07.2017
515. L515/05.09.2016 Propunere legislativă pentru "Inocența Copilăriei" privind interzicerea cursurilor de educație sexuală în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără acordul scris al părinților sau tutorelui respinsa
30.05.2018
516. L516/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
07.11.2018
517. L517/05.09.2016 Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Române pentru Siguranță Rutieră - ARSR adoptata
de Senat
22.12.2016
518. L518/05.09.2016 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de sănătate adoptata
de Senat
22.12.2016
519. L519/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială retrasa
de catre Senat
27.12.2016
520. L520/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 217 din 2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.205 din 24 martie 2014 adoptata
de Senat
22.12.2016
521. L521/05.09.2016 Propunere legislativă privind tichetele de bicicletă respinsa
09.03.2021
522. L522/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
13.02.2018
523. L523/05.09.2016 Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune, orașe și municipii a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
07.06.2017
524. L524/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
07.11.2018
525. L525/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei și gazelor naturale nr.123/2012 respinsa
26.09.2017
526. L526/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
30.05.2018
527. L527/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
10.02.2021
528. L528/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav". respinsa
28.03.2017
529. L529/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea și contrafacerea) retrasa
de catre Senat
27.12.2016
530. L530/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
03.04.2019
531. L531/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
10.02.2021
532. L532/05.09.2016 Propunere legislativă privind economia de acces adoptata
de Senat
22.12.2016
533. L533/05.09.2016 Propunere legislativă pentru înfiin?area Festivalului Interna?ional ?Bucure?ti - Pasărea Măiastră? respinsa
07.11.2018
534. L534/05.09.2016 Propunere legislativă privind răspunderea dirigin?ilor de ?antier și a comisiilor de recep?ie a lucrărilor de construc?ii și instala?ii aferente acestora respinsa
13.06.2017
535. L535/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 adoptata
de Senat
22.12.2016
536. L536/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social retrasa
de catre initiator
13.09.2016
537. L537/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 - CODUL FISCAL respinsa
26.09.2017
538. L538/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
27.12.2016
539. L539/05.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
30.05.2018
540. L540/05.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
13.02.2018
541. L541/05.09.2016 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare respinsa
19.09.2017
542. L542/13.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii adoptat
de Senat
10.10.2016
543. L543/13.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Lege 150/2017
27.06.2017
544. L544/13.09.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale Lege 140/2017
16.06.2017
545. L545/19.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.51/1991 privind securitatea națională a României, republicată la comisii
03.02.2021
546. L546/19.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 90/2017
28.04.2017
547. L547/26.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Lege 146/2019
22.07.2019
548. L548/26.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori adoptat
de Senat
01.11.2016
549. L549/26.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Lege 119/2017
29.05.2017
550. L550/26.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie Lege 122/2019
03.07.2019
551. L551/26.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2016 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus?inere și promovare a exportului cu finan?are de la bugetul de stat Lege 120/2017
29.05.2017
552. L552/26.09.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obliga?ii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, afla?i sub autoritatea Ministerului Economiei, Comer?ului și Rela?iilor cu mediul de Afaceri Lege 239/2016
29.11.2016
553. L553/26.09.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice Lege 174/2017
14.07.2017
554. L554/26.09.2016 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului dintre România și Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la București, la 18 noiembrie 2015 Lege 204/2016
07.11.2016
555. L555/26.09.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014 Lege 205/2016
07.11.2016
556. L556/26.09.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 19 mai 2016 Lege 191/2016
20.10.2016
557. L557/04.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. precum și modificarea și completarea unor acte normative Lege 50/2021
26.03.2021
558. L558/04.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2016 pentru modificarea art.890 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 10/2017
01.03.2017
559. L559/04.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj și stimularea ocupării for?ei de muncă Lege 172/2017
14.07.2017
560. L560/04.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educa?iei fizice și sportului nr.69/2000 Lege 58/2017
10.04.2017
561. L561/04.10.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Canadei, semnat la București la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea și folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977 Lege 236/2016
28.11.2016
562. L562/04.10.2016 Proiect de Lege privind denunțarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de către aeronave terților pe pământ, adoptată la Roma la 29 mai 1933, semnată de România la Roma la 29 mai 1933 Lege 237/2016
28.11.2016
563. L563/10.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională adoptat
de Senat
22.12.2016
564. L564/10.10.2016 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Control Financiar respinsa
de Senat
01.02.2017
565. L565/10.10.2016 Propunere legislativă prevede că aleșii locali, primarii, președinții de consilii județene și consilierii comunali, orășenești, municipali și județeni nu vor putea ocupa aceste funcții mai mult de două mandate succesive respinsa
de Senat
27.02.2017
566. L566/10.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și modificarea unor acte normative respinsa
de Senat
27.11.2017
567. L567/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea încetării valabilității acordurilor privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate de către România cu statele membre ale Uniunii Europene Lege 18/2017
17.03.2017
568. L568/10.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016 Lege 208/2016
08.11.2016
569. L569/17.10.2016 Propunere legislativă de revizuire a Constituției României adoptata
de Senat
11.09.2018
570. L570/17.10.2016 Propunere legislativă privind eliminarea unor taxe precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 1/2017
06.01.2017
571. L571/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României retras
de catre Senat
27.12.2016
572. L572/17.10.2016 Proiect de Lege privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină retras
de catre Senat
27.12.2016
573. L573/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înfiin?area Autorită?ii de Reformă Feroviară Lege 53/2017
10.04.2017
574. L574/17.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 Lege 171/2018
13.07.2018
575. L575/17.10.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A Lege 42/2017
29.03.2017
576. L576/17.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli Lege 121/2017
29.05.2017
577. L577/17.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.5 indice 1 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru func?ionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a popula?iei Lege 73/2017
25.04.2017
578. L578/24.10.2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF retras
de catre Senat
27.12.2016
579. L579/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor Lege 166/2017
12.07.2017
580. L580/24.10.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970, la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana și semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova Lege 244/2016
29.11.2016
581. L581/24.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate Lege 60/2017
12.04.2017
582. L582/31.10.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2016 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară adoptat
de Senat
08.02.2017
583. L583/31.10.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Legea nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1122/2004 respinsa
de Senat
20.11.2017
584. L584/31.10.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
de Senat
26.11.2019
585. L585/31.10.2016 Propunere legislativă privind deconspirarea activității întregului personal al Securității (ofițeri, colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respinsa
de Senat
10.04.2017
586. L586/07.11.2016 Legea asistenței medicale comunitare retras
de catre Senat
27.12.2016
587. L587/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare Lege 197/2017
29.09.2017
588. L588/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 122/2017
29.05.2017
589. L589/07.11.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat Lege 92/2017
05.05.2017
590. L590/07.11.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str. Arțarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 Lege 37/2017
29.03.2017
591. L591/07.11.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucure?ti Lege 59/2017
12.04.2017
592. L592/07.11.2016 Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legatură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sesizare de
neconstitutionalitate
18.02.2020
593. L593/07.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.1/2011 a educației naționale retrimis
la comisii
26.06.2017
594. L594/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.262 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 114/2019
07.06.2019
595. L595/07.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 7/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Lege 145/2017
26.06.2017
596. L596/07.11.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
597. L597/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România retrasa
de catre Senat
27.12.2016
598. L598/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolelor (2) și (7) din Ordonanța de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
599. L599/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art.50 din Ordonanța Guvernului nr.21 din 21 august 1992, republicată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
600. L600/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului retrasa
de catre Senat
27.12.2016
601. L601/07.11.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală retrasa
de catre Senat
27.12.2016
602. L602/07.11.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
603. L603/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare și reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare retrasa
de catre Senat
27.12.2016
604. L604/07.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor Legii nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ retrasa
de catre Senat
27.12.2016
605. L605/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor retrasa
de catre Senat
27.12.2016
606. L606/07.11.2016 Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice retrasa
de catre Senat
27.12.2016
607. L607/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, republicată retrasa
de catre Senat
27.12.2016
608. L608/07.11.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României retrasa
de catre Senat
27.12.2016
609. L609/07.11.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu și de regim juridic special retrasa
de catre Senat
27.12.2016
610. L610/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate retrasa
de catre Senat
27.12.2016
611. L611/07.11.2016 Propunere legislativă privind acordarea unui drept de folosință gratuită pe terenurile aferente poligoanelor militare, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale retrasa
de catre Senat
27.12.2016
612. L612/08.02.2016 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali adoptata
de Senat
21.06.2016
613. L612/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea a reglementărilor privind Legea nr.210/1999 privind concediul paternal și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate retrasa
de catre Senat
27.12.2016
614. L613/07.11.2016 Propunere legislativă pentru înființarea Fondului pentru Accelerarea Accesării Fondurilor Europene Nerambursabile retrasa
de catre Senat
27.12.2016
615. L614/07.11.2016 Propunere legislativă privind acordarea unei protecții beneficiarilor Programului Prima Casă în cazul cărora s-a demarat procedura valorificării locuinței ce face obiectul garanției Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii retrasa
de catre Senat
27.12.2016
616. L615/07.11.2016 Propunere legislativă privind abrogarea alineatelor (3) și (4) ale art. 25 din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naționale a României retrasa
de catre Senat
27.12.2016
617. L616/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente retrasa
de catre Senat
27.12.2016
618. L617/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. retrasa
de catre Senat
27.12.2016
619. L618/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanent retrasa
de catre Senat
27.12.2016
620. L619/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului republicată în 2008 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
621. L620/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență nr.64/2014 pentru modificarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate retrasa
de catre Senat
27.12.2016
622. L621/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorităti contractante retrasa
de catre Senat
27.12.2016
623. L622/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente respinsa
21.02.2017
624. L622/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
625. L623/07.11.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 retrasa
de catre Senat
27.12.2016
626. L624/07.11.2016 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României", din Timișoara, județul Timiș retrasa
de catre Senat
27.12.2016
627. L625/07.11.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/20016 privind reforma în domeniul sănătății retrasa
de catre Senat
27.12.2016
628. L626/07.11.2016 Propunere legislativă privind ajutorul bănesc acordat de stat mamelor care au născut și au păstrat în îngrijire trei sau mai mulți copii retrasa
de catre Senat
27.12.2016
629. L627/07.11.2016 Propunere legislativă privind forma electronică a înscrisurilor școlare și utilizarea programelor și sistemelor informatice în învățământul preuniversitar retrasa
de catre Senat
27.12.2016
630. L628/27.12.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II, de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România Lege 38/2017
29.03.2017
631. L629/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Lege 39/2017
29.03.2017
632. L630/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptat
de Senat
30.10.2017
633. L631/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administra?iei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 80/2017
27.04.2017
634. L632/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 16/2018
12.01.2018
635. L633/27.12.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 205/2019
08.11.2019
636. L634/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal Lege 82/2017
27.04.2017
637. L635/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura la comisii
26.04.2021
638. L636/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 139/2017
13.06.2017
639. L637/27.12.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de către elevii și studenții din România Lege 113/2017
24.05.2017
640. L638/27.12.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului ariilor naturale protejate Lege 204/2017
31.10.2017
641. L639/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei Lege 141/2017
16.06.2017
642. L640/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război Lege 96/2017
05.05.2017
643. L641/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 Lege 104/2017
16.05.2017
644. L642/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 141/2018
18.06.2018
645. L643/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziții din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă adoptat
de Senat
12.04.2021
646. L644/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale Lege 62/2017
12.04.2017
647. L645/27.12.2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 111/2017
19.05.2017
648. L646/27.12.2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 152/2017
27.06.2017
649. L647/27.12.2016 Propunere legislativă privind modificarea art.174, alin.6 din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 70/2017
14.04.2017
650. L648/27.12.2016 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (finanțare adițională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016 Lege 46/2017
03.04.2017
651. L649/27.12.2016 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris, la 12 decembrie 2015 și semnat de România la New York la 22 aprilie 2016 Lege 57/2017
10.04.2017
652. L650/27.12.2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
de Senat
27.02.2017
653. L651/27.12.2016 Proiect de Lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile instituțiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 21 noiembrie 1947, pentru instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite Lege 33/2017
27.03.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 februarie 2023, 8:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro