Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2013

Numar înregistrari gasite: 726
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/21.01.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor Lege 219/2013
05.07.2013
2. L2/23.01.2013 Proiectul Legii - Legea bugetului de stat pe anul 2013 Lege 5/2013
21.02.2013
3. L3/23.01.2013 Proiectul Legii - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Lege 6/2013
21.02.2013
4. L4/23.01.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la preocupările poporului irlandez referitoare la Tratatul de la Lisabona, semnat la Bruxelles, la 13 iunie 2012 Lege 141/2013
30.04.2013
5. L5/23.01.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 3/2013
13.02.2013
6. L6/11.02.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale Lege 250/2013
19.07.2013
7. L7/11.02.2013 Proiect de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 254/2013
19.07.2013
8. L8/11.02.2013 Proiect de Lege privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal Lege 253/2013
19.07.2013
9. L9/11.02.2013 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune Lege 252/2013
19.07.2013
10. L10/11.02.2013 Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale Lege 255/2013
19.07.2013
11. L11/11.02.2013 Proiect de Lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contractele încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante Lege 72/2013
28.03.2013
12. L12/11.02.2013 Proiect de Lege privind majorarea capitalului deținut de România la Banca Europeană de Investiții Lege 43/2013
08.03.2013
13. L13/11.02.2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public și respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Băncii Naționale a României respins
27.09.2016
14. L14/11.02.2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 337/2013
10.12.2013
15. L15/11.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale Lege 157/2013
30.04.2013
16. L16/11.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 156/2013
30.04.2013
17. L17/11.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor Lege 251/2013
19.07.2013
18. L18/11.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art.II din Legea nr.211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război Lege 112/2013
18.04.2013
19. L19/11.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și a gazului natural adoptat
de Senat
26.02.2013
20. L20/11.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale Lege 261/2013
02.10.2013
21. L21/11.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale Lege 73/2018
22.03.2018
22. L22/11.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 168/2013
29.05.2013
23. L23/11.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 151/2013
30.04.2013
24. L24/11.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.11 indice 5 din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Lege 152/2013
30.04.2013
25. L25/11.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 144/2013
30.04.2013
26. L26/11.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative Lege 140/2013
30.04.2013
27. L27/11.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea unor acte normative conexe Lege 214/2013
28.06.2013
28. L28/11.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății Lege 359/2013
18.12.2013
29. L29/11.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2012 pentru completarea art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătățirii condițiilor de derulare a programului "Prima casă" Lege 237/2013
15.07.2013
30. L30/11.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 135/2013
26.04.2013
31. L31/18.02.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 - Legea Educației Naționale respins
de Senat
19.03.2013
32. L32/18.02.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război române?ti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Ia?i la 3 martie 2012 Lege 57/2013
21.03.2013
33. L33/18.02.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chișinău la 20 aprilie 2012 Lege 75/2013
28.03.2013
34. L34/18.02.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor respins
de Senat
19.03.2013
35. L35/18.02.2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.1/2011 privind legea educației naționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.8 din data de 10 ianuarie 2011, cu completările și modificările ulterioare respins
de Senat
19.03.2013
36. L36/18.02.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Statele Membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protec?ia informa?iilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011 Lege 64/2013
21.03.2013
37. L37/18.02.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile lor respective, semnat la Dubai la 21 iunie 2011 Lege 69/2013
28.03.2013
38. L38/18.02.2013 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri speciale pentru protec?ia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice Lege 73/2013
28.03.2013
39. L39/18.02.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana, la 15 iunie 2011 Lege 58/2013
21.03.2013
40. L40/18.02.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava 27 mai 2011, la Conven?ia cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpa?ilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 Lege 76/2013
05.04.2013
41. L41/18.02.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor, semnat la Ia?i la 3 martie 2012 Lege 65/2013
28.03.2013
42. L42/18.02.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea unei contribu?ii suplimentare a României la nivelul Organiza?iei Interna?ionale de Poli?ie Criminală - INTERPOL prin deta?area ofi?erilor de poli?ie Lege 66/2013
28.03.2013
43. L43/25.02.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2012 pentru aprobarea Acordului de garan?ie dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și Banca Europeană pentru Recontrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro Lege 93/2013
12.04.2013
44. L44/25.02.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.133/2010 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009 Lege 94/2013
12.04.2013
45. L45/04.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății Lege 224/2013
15.07.2013
46. L46/04.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 67/2015
01.04.2015
47. L47/04.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2013 pentru plata eșalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozițiilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaților și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Convenției dintre România și Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, relativă la regimul proprietăților situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, republicată, Legii nr.290/2003 și Legii nr. 393/2006. Lege 287/2013
07.11.2013
48. L48/04.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate Lege 132/2013
26.04.2013
49. L49/04.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară Lege 113/2013
23.04.2013
50. L50/11.03.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor respinsa
22.06.2016
51. L51/11.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule Lege 37/2014
07.04.2014
52. L52/11.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere Lege 109/2014
11.07.2014
53. L53/11.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene Lege 221/2013
15.07.2013
54. L54/11.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 71/2013
28.03.2013
55. L55/11.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013 la comisii
11.03.2013
56. L56/18.03.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România Lege 158/2013
15.04.2013
57. L57/18.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale Lege 187/2013
25.06.2013
58. L58/18.03.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate Lege 175/2013
06.06.2013
59. L59/18.03.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securității, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 și semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb Lege 111/2013
18.04.2013
60. L60/18.03.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de încetare a Convenției Consulare dintre Republica Socialistă România și Republica Austria din 24 septembrie 1970, semnat la București la 13 septembrie 2012 Lege 109/2013
18.04.2013
61. L61/18.03.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind recunoașterea academică a diplomelor și perioadelor de studii din învățământul superior, semnat la București la 18 octombrie 2012 Lege 108/2013
18.04.2013
62. L62/18.03.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adițional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea și repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 și semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenția privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro) Lege 110/2013
18.04.2013
63. L63/18.03.2013 Proiect de Lege pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 118/2013
24.04.2013
64. L64/18.03.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2012 privind aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Forumul European al Registrelor Comerțului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfășurarea conferințelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerțului organizate de România precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte Lege 120/2013
24.04.2013
65. L65/18.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2012 pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 126/2013
26.04.2013
66. L66/25.03.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 257/2013
26.09.2013
67. L67/25.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 204/2013
27.06.2013
68. L68/25.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 209/2013
27.06.2013
69. L69/25.03.2013 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin Lege 205/2013
27.06.2013
70. L70/25.03.2013 Propunere legislativă privind cazierul profesional respinsa
de Senat
23.04.2013
71. L71/25.03.2013 Propunere legislativă privind cazierul medical respinsa
de Senat
22.05.2013
72. L72/25.03.2013 Propunere legislativă de completare a Legii nr.1 din 5 Ianuarie 2011 privind educația națională respinsa
de Senat
23.04.2013
73. L73/25.03.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Lege 195/2013
26.06.2013
74. L74/02.04.2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internațional umanitar Lege 177/2013
11.06.2013
75. L75/02.04.2013 Proiect de Lege privind abrogarea art IV din Legea nr.10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive Lege 201/2013
27.07.2013
76. L76/02.04.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului prin Ministerul Finanțelor Publice de a scoate la licitație certificate de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 207/2013
27.06.2013
77. L77/02.04.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2013 pentru desemnarea entității publice care exercită, în numele Statului Român, calitatea de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Lege 58/2015
26.03.2015
78. L78/02.04.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare Lege 189/2013
25.06.2013
79. L79/02.04.2013 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social Lege 248/2013
19.07.2013
80. L80/02.04.2013 Propunere legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului respinsa
08.10.2013
81. L81/02.04.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
22.10.2013
82. L82/02.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială respinsa
22.10.2013
83. L83/02.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
22.10.2013
84. L84/02.04.2013 Propunere legislativă privind scutirea de la plata creanțelor fiscale accesorii respinsa
13.02.2018
85. L85/02.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal respinsa
03.06.2014
86. L86/08.04.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc Lege 227/2013
15.07.2013
87. L87/08.04.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului Lege 192/2013
26.06.2013
88. L88/08.04.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă Lege 228/2013
15.07.2013
89. L89/08.04.2013 Proiect de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română dar care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Lege 211/2013
27.06.2013
90. L90/08.04.2013 Propunere legislativă privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere respinsa
08.04.2014
91. L91/08.04.2013 Propunere legislativă - Legea apiculturii Lege 383/2013
24.12.2013
92. L92/08.04.2013 Propunere legislativă pentru amnistierea unor infracțiuni și grațierea unor pedepse respinsa
18.11.2014
93. L93/11.04.2013 Proiect de Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 165/2013
16.05.2013
94. L94/15.04.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 203/2013
27.06.2013
95. L95/15.04.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009 - 2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009 ? 2014 Lege 242/2013
17.07.2013
96. L96/15.04.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 231/2013
15.07.2013
97. L97/15.04.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18/10.01.2011 Lege 206/2013
27.06.2013
98. L98/15.04.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.218/ 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
03.06.2013
99. L99/15.04.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 Lege 87/2019
25.04.2019
100. L100/15.04.2013 Propunere legislativă privind trecerea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crișan și Maliuc, județul Tulcea și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 221/2017
20.11.2017
101. L101/15.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 respinsa
20.09.2016
102. L102/15.04.2013 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social respinsa
22.10.2013
103. L103/15.04.2013 Propunere legislativă pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în domeniul public al județului Tulcea și administrarea Consiliului Județean Tulcea Lege 363/2013
18.12.2013
104. L104/15.04.2013 Propunere legislativă privind interzicerea cultivării și importului Organismelor Modificate Genetic (OMG), și interzicerea importului, producției și comercializării produselor care conțin Organisme Modificate Genetic (OMG) respinsa
24.09.2013
105. L105/15.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală respinsa
12.11.2013
106. L106/15.04.2013 Propunere legislativă privind redevența gazelor respinsa
12.11.2013
107. L107/15.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
04.11.2015
108. L108/22.04.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. Lege 350/2013
18.12.2013
109. L109/22.04.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013 Lege 233/2013
15.07.2013
110. L110/22.04.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene Lege 223/2013
15.07.2013
111. L111/22.04.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programelor de transport public județean Lege 225/2013
15.07.2013
112. L112/22.04.2013 Propunere legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetățenilor persoane fizice din imobile cu destinația de locuință respinsa
28.02.2017
113. L113/22.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Lege 99/2015
07.05.2015
114. L114/22.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia respinsa
26.06.2013
115. L115/22.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea forței de muncă respinsa
22.10.2013
116. L116/22.04.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă Lege 291/2013
13.11.2013
117. L117/22.04.2013 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane respinsa
08.10.2013
118. L118/22.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră respinsa
03.04.2019
119. L119/22.04.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice respinsa
03.06.2014
120. L120/22.04.2013 Propunere legislativă pentru modificarea lit.h) a alin.(1) al art.257 din Legea nr.571/2003 - Codul Fiscal Lege 262/2013
02.10.2013
121. L121/22.04.2013 Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională Lege 241/2013
17.07.2013
122. L122/07.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală Lege 89/2015
23.04.2015
123. L123/07.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 119/2016
23.06.2016
124. L124/07.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 234/2013
15.07.2013
125. L125/07.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale Lege 264/2013
10.10.2013
126. L126/07.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 40/2014
11.04.2014
127. L127/07.05.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare Lege 259/2013
01.10.2013
128. L128/07.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 181/2015
30.06.2015
129. L129/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
de Senat
10.06.2013
130. L130/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.238 din 7 iunie 2004 a petrolului respinsa
12.11.2013
131. L131/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole respinsa
25.11.2014
132. L132/07.05.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic Lege 149/2015
16.06.2015
133. L133/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2012 privind medierea și organizarea profesiei de mediator respinsa
28.03.2017
134. L134/07.05.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.11.2013
135. L135/07.05.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
03.06.2014
136. L136/07.05.2013 Propunere legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.11.2013
137. L137/07.05.2013 Propunere legislativă privind registratorii comerciali și activitatea de înregistrare în registrul comertului respinsa
04.03.2015
138. L138/07.05.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Lege-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.877/2010, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.10.2013
139. L139/07.05.2013 Propunere legislativă privind proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 63/2010 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind Finanțele publice locale respinsa
08.10.2013
140. L140/07.05.2013 Propunere legislativă - Legea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu respinsa
13.05.2015
141. L141/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea lit.l) a alin.(3) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică respinsa
03.06.2014
142. L142/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
12.11.2013
143. L143/07.05.2013 Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 186/2013
25.06.2013
144. L144/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri Lege 277/2013
24.10.2013
145. L145/07.05.2013 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 9 Mai, Ziua Independenței Naționale a României, sărbătoare națională legală zi nelucrătoare respinsa
12.11.2013
146. L146/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.13 din Legea nr.148/2000, privind publicitatea respinsa
12.11.2013
147. L147/07.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
12.11.2013
148. L148/13.05.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului Lege 249/2013
19.07.2013
149. L149/13.05.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2013 privind finanțarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților Lege 325/2013
03.12.2013
150. L150/13.05.2013 Proiect de Lege privind emisiile industriale Lege 278/2013
24.10.2013
151. L151/13.05.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2013 pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare Lege 247/2013
17.07.2013
152. L152/13.05.2013 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco Lege 169/2013
31.05.2013
153. L153/13.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației generată de epidemii și pandemii Lege 268/2013
11.10.2013
154. L154/13.05.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013 Lege 166/2013
22.05.2013
155. L155/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
08.10.2013
156. L156/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin (1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
03.06.2015
157. L157/13.05.2013 Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay respinsa
03.06.2014
158. L158/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsa
12.11.2013
159. L159/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului respinsa
08.10.2013
160. L160/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului respinsa
08.10.2013
161. L161/13.05.2013 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule respinsa
12.11.2013
162. L162/13.05.2013 Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura respinsa
03.06.2014
163. L163/13.05.2013 Propunere legislativă - Legea apiculturii respinsa
10.12.2013
164. L164/13.05.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea petrolului nr.238/2004 respinsa
12.11.2013
165. L165/13.05.2013 Propunere legislativă privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945 - 22 decembrie 1989) respinsa
12.11.2013
166. L166/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice respinsa
12.11.2013
167. L167/13.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată prin legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare respinsa
30.03.2016
168. L168/14.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 341/2013
16.12.2013
169. L169/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
22.06.2016
170. L170/21.05.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Lege 86/2014
27.06.2014
171. L171/21.05.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor bugetare restante asupra Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN"-S.A. Baia Mare, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent Lege 266/2013
11.10.2013
172. L172/21.05.2013 Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior Lege 335/2013
10.12.2013
173. L173/21.05.2013 Proiect de Lege privind înființarea Fundației "Proiect Ferentari" Lege 73/2014
10.06.2014
174. L174/21.05.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare Lege 274/2013
21.10.2013
175. L175/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.139 alin (1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
12.11.2013
176. L176/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art. 6 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.11.2013
177. L177/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
03.06.2014
178. L178/21.05.2013 Propunere legislativă privind încurajarea absolvenților sistemului de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone respinsa
03.06.2014
179. L179/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
22.04.2015
180. L180/21.05.2013 Propunere legislativă privind înființarea "Fondului Român de Investiții Strategice în Energie și Resurse Energetice" - S.A. respinsa
13.06.2017
181. L181/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România respinsa
de Senat
09.09.2013
182. L182/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
04.03.2015
183. L183/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.11.2013
184. L184/21.05.2013 Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuți respinsa
12.11.2013
185. L185/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
13.04.2021
186. L186/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
12.11.2013
187. L187/21.05.2013 Propunere legislativă privind desființarea societăților comerciale, ONG-urilor și fundațiilor sub acoperire respinsa
22.04.2015
188. L188/21.05.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333/2007, cu modificările și completările ulterioare Lege 338/2013
10.12.2013
189. L189/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală Lege 342/2013
18.12.2013
190. L190/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.57 din Legea nr.571/2003, republicată, privind Codul fiscal respinsa
12.11.2013
191. L191/21.05.2013 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania respinsa
03.06.2014
192. L192/27.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei Lege 286/2013
07.11.2013
193. L193/27.05.2013 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 182/2013
19.06.2013
194. L194/27.05.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale Lege 35/2016
22.03.2016
195. L195/27.05.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Memorandumului de Înțelegere încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V. semnat la București la 15 februarie 2013 lege
declarata
neconstitutionala
15.05.2017
196. L196/27.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare Lege 64/2016
12.04.2016
197. L197/27.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați Lege 229/2015
06.10.2015
198. L198/27.05.2013 Propunere legislativă privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate Lege 297/2013
14.11.2013
199. L199/27.05.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct.2011 respinsa
09.12.2014
200. L200/27.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată respinsa
08.06.2016
201. L201/27.05.2013 Propunere legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăților ale căror acțiuni se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate Lege 151/2014
22.10.2014
202. L202/03.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Lege 222/2013
15.07.2013
203. L203/03.06.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37 precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) și art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 284/2013
31.10.2013
204. L204/03.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
18.09.2013
205. L205/03.06.2013 Propunere legislativă privind înființarea Registrului Industriilor Alimentare respinsa
03.06.2014
206. L206/03.06.2013 Propunere legislativă pentru aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar federațiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activități Lege 52/2015
19.03.2015
207. L207/03.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificat de Legea 40/2011 respinsa
22.04.2015
208. L208/03.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961 Lege 27/2014
19.03.2014
209. L209/03.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.06.2014
210. L210/03.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsa
03.06.2014
211. L211/03.06.2013 Propunere legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie respinsa
29.04.2015
212. L212/03.06.2013 Propunere legislativă de completare și modificare a articolului 56, alineatul 5 din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.06.2014
213. L213/03.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările și completările ulterioare respinsa
04.11.2015
214. L214/03.06.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de organizare și funcționare a activității Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F.- " ISPIF" București respinsa
13.05.2015
215. L215/03.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române Lege 290/2013
13.11.2013
216. L216/03.06.2013 Propunere legislativă privind modificarea articolului 1 din Ordonanța nr.26 din 22 iulie 1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională respinsa
12.11.2013
217. L217/10.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale Lege 267/2013
11.10.2013
218. L218/10.06.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor Lege 13/2017
17.03.2017
219. L219/10.06.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 269/2013
14.10.2013
220. L220/10.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A. prin alocații de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011 Lege 316/2013
26.11.2013
221. L221/10.06.2013 Proiect de Lege privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate respins
15.10.2013
222. L222/10.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 23/2014
14.03.2014
223. L223/10.06.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Lege 220/2013
05.07.2013
224. L224/10.06.2013 Proiect de Lege pentru schimbarea denumirii satului Brazii, comuna Rădulești, jud. Ialomița, în satul Rădulești respins
de Senat
10.12.2013
225. L225/10.06.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Anexei 1 la Legea nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
13.02.2017
226. L226/10.06.2013 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.123 din 20 februarie 2007 respins
de Senat
25.02.2014
227. L227/10.06.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție între statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări Lege 244/2013
17.07.2013
228. L228/10.06.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005 Lege 245/2013
17.07.2013
229. L229/10.06.2013 Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri respinsa
29.04.2015
230. L230/10.06.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare respinsa
29.04.2015
231. L231/10.06.2013 Propunere legislativă privind proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
03.06.2014
232. L232/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin (2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
233. L233/10.06.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
de Senat
24.09.2013
234. L234/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
21.02.2017
235. L235/10.06.2013 Propunere legislativă privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil" respinsa
13.05.2015
236. L236/10.06.2013 Propunere legislativă privind abrogarea legii 220/2011 și modificarea legii 95/2006 respinsa
03.06.2014
237. L237/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
25.11.2014
238. L238/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea pct.17 al alin.(1) al art.250 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
03.06.2014
239. L239/10.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli respinsa
09.12.2014
240. L240/10.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
22.04.2015
241. L241/11.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 pe ordinea de zi
04.05.2016
242. L242/17.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea articolului II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Lege 54/2014
30.04.2014
243. L243/17.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul managementului substanțelor chimice Lege 326/2013
03.12.2013
244. L244/17.06.2013 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a Administrației Fiscale) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013 Lege 212/2013
27.06.2013
245. L245/17.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.04.2015
246. L246/17.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.125/2011 privind Codul Fiscal respinsa
03.06.2014
247. L247/17.06.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice Lege 313/2015
07.12.2015
248. L248/17.06.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007 respinsa
09.12.2014
249. L249/17.06.2013 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție Lege 21/2014
13.03.2014
250. L250/17.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
09.12.2014
251. L251/17.06.2013 Propunere legislativă privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licențelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă respinsa
06.04.2016
252. L252/25.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor Lege 289/2013
07.11.2013
253. L253/25.06.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale Lege 301/2013
15.11.2013
254. L254/25.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare Drobeta Turnu Severin și înființarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN Lege 302/2013
15.11.2013
255. L255/25.06.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690MHz, precum și pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar bugetar Lege 239/2013
15.07.2013
256. L256/25.06.2013 Proiect de Lege pentru realizarea capabilității operaționale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene" Lege 240/2013
15.07.2013
257. L257/25.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 28 septembrie 2012, precum și a Scrisorii semnate de autoritățile române la București la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011 Lege 256/2013
24.09.2013
258. L258/25.06.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2013 pentru completarea art.53 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Lege 265/2013
10.10.2013
259. L259/25.06.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative Lege 260/2013
02.10.2013
260. L260/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14/2003 a partidelor politice respinsa
11.06.2014
261. L261/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.04.2015
262. L262/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată respinsa
03.06.2014
263. L263/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.06.2014
264. L264/25.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
21.02.2017
265. L265/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată respinsa
03.06.2014
266. L266/25.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.99/29.08.2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată respinsa
03.06.2014
267. L267/25.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994, privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată respinsa
22.04.2015
268. L268/25.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.2/12.07.2001, privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.06.2014
269. L269/25.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
22.04.2015
270. L270/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată respinsa
27.09.2016
271. L271/25.06.2013 Propunere legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
11.06.2014
272. L272/25.06.2013 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) indice 1 al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
13.10.2015
273. L273/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
09.12.2014
274. L274/25.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
03.06.2014
275. L275/25.06.2013 Propunere legislativă privind butonul de panică respinsa
09.12.2014
276. L276/25.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
09.12.2014
277. L277/25.06.2013 Propunere legislativă privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat sau privat, a unui supliment alimentar sub forma de pachete alimentare sau o masă caldă respinsa
09.12.2014
278. L278/25.06.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
09.12.2014
279. L279/25.06.2013 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 februarie Ziua Primarului respinsa
03.06.2014
280. L280/25.06.2013 Propunere legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii respinsa
06.05.2015
281. L281/25.06.2013 Propunere legislativă privind Programul Național O Șansă prin Sport pentru copiii instituționalizați respinsa
03.06.2014
282. L282/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
21.02.2017
283. L283/25.06.2013 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 noiembrie - ZIUA BUCOVINEI Lege 250/2015
28.10.2015
284. L284/25.06.2013 Propunere legislativă pentru completarea articolului 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
28.06.2016
285. L285/25.06.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 respinsa
22.04.2015
286. L286/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu Lege 2/2014
08.01.2014
287. L287/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", promoția 2013 Lege 331/2013
10.12.2013
288. L288/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 362/2013
18.12.2013
289. L289/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură Lege 185/2014
29.12.2014
290. L290/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2013 pentu modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Lege 357/2013
18.12.2013
291. L291/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 379/2013
19.12.2013
292. L292/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru prorogarea unui termen Lege 349/2013
18.12.2013
293. L293/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii Lege 211/2016
09.11.2016
294. L294/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul public al județului Brăila și administrarea Consiliului Județean Brăila Lege 116/2014
11.07.2014
295. L295/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenței Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 144/2014
21.10.2014
296. L296/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie Lege 26/2014
19.03.2014
297. L297/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 369/2013
18.12.2013
298. L298/07.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor Lege 92/2014
01.07.2014
299. L299/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru adoptat
de Senat
21.10.2013
300. L300/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 158/2016
19.07.2016
301. L301/03.09.2013 Proiect de Lege privind trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi Lege 318/2013
28.11.2013
302. L302/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Lege 16/2014
28.02.2014
303. L303/03.09.2013 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia Lege 139/2014
15.10.2014
304. L304/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 respins
10.12.2013
305. L305/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Tabelelor - anexă la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri precum și pentru completarea anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 51/2014
17.04.2014
306. L306/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 343/2013
18.12.2013
307. L307/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 314/2013
25.11.2013
308. L308/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală Lege 300/2013
15.11.2013
309. L309/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 2013 Lege 294/2013
13.11.2013
310. L310/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice Lege 16/2015
03.03.2015
311. L311/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice Lege 334/2013
10.12.2013
312. L312/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2013 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 371/2013
18.12.2013
313. L313/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România Lege 370/2013
18.12.2013
314. L314/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Dezvoltare Rurală Lege 332/2013
10.12.2013
315. L315/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă în domeniul forței de muncă Lege 333/2013
10.12.2013
316. L316/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 293/2013
13.11.2013
317. L317/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligațiilor financiare ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare la organismele și organizațiile internaționale Lege 322/2013
28.11.2013
318. L318/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la organisme internaționale Lege 320/2013
28.11.2013
319. L319/03.09.2013 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluția nr.612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot și a participării țărilor aflate în tranziție și a celor în curs de dezvoltare" adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, și respectiv în conformitate cu Rezoluția nr.613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010" adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD Lege 323/2013
28.11.2013
320. L320/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul migrației și azilului Lege 376/2013
19.12.2013
321. L321/03.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Lege 18/2014
07.03.2014
322. L322/03.09.2013 Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Corporația Financiară Internațională, în conformitate cu Rezoluția nr.256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului și creșterea selectivă a capitalului Corporației Financiare Internaționale Lege 352/2013
18.12.2013
323. L323/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora Lege 317/2013
28.11.2013
324. L324/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Lege 36/2016
22.03.2016
325. L325/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară Lege 47/2014
17.04.2014
326. L326/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 304/2013
21.11.2013
327. L327/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 69/2014
12.05.2014
328. L328/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare Lege 168/2014
16.12.2014
329. L329/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2013 pentru crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii Lege 336/2013
10.12.2013
330. L330/03.09.2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri cu suprafața totală de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj" - "Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" Lege 372/2013
18.12.2013
331. L331/03.09.2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța" Lege 375/2013
19.12.2013
332. L332/03.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Lege 384/2013
24.12.2013
333. L333/03.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România Lege 15/2014
28.02.2014
334. L334/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
de Senat
06.11.2013
335. L335/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii Audiovizualului nr.504 din 11 iulie 2002 respinsa
de Senat
06.11.2013
336. L336/03.09.2013 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respinsa
de Senat
27.02.2017
337. L337/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.112 din Ordonanța Guvernului nr.93/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
29.04.2015
338. L338/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
03.06.2014
339. L339/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
09.12.2014
340. L340/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
14.02.2017
341. L341/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/18 august 1997 respinsa
09.12.2014
342. L342/03.09.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice Lege 108/2014
10.07.2014
343. L343/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003, Codul Fiscal respinsa
03.06.2014
344. L344/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.6 - din Legea (r) nr.61 din 22/09/1993 respinsa
10.02.2021
345. L345/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.06.2014
346. L346/03.09.2013 Propunere legislativă pentru instituirea taxei de poluare respinsa
03.06.2014
347. L347/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală respinsa
09.12.2014
348. L348/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.33 indice 1 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
13.05.2015
349. L349/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
08.06.2016
350. L350/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România Lege 14/2014
28.02.2014
351. L351/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare respinsa
03.06.2014
352. L352/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.24 din Legea 62 din 10 mai 2011 a dialogului social - republicată respinsa
13.05.2015
353. L353/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
03.06.2014
354. L354/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2001 respinsa
11.06.2014
355. L355/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților respinsa
22.04.2015
356. L356/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator respinsa
28.03.2017
357. L357/03.09.2013 Propunere legislativă privind obligativitatea statului de a asigura diferențele de majorări de preț la facturile de utilități pentru agenții economici respinsa
03.06.2014
358. L358/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Lege 352/2015
23.12.2015
359. L359/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 53/2016
30.03.2016
360. L360/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Art. 10, 12 și 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" cu modificările și completările ulterioare Lege 122/2014
18.07.2014
361. L361/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
03.06.2014
362. L362/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
03.06.2014
363. L363/03.09.2013 Propunere legislativă privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au în îngrijire copii ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate respinsa
03.06.2014
364. L364/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
28.10.2015
365. L365/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane Lege 88/2014
01.07.2014
366. L366/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu respinsa
03.06.2014
367. L367/03.09.2013 Propunere legislativă privind declararea zilei de 23 aprilie drept Ziua Cărții Lege 81/2014
24.06.2014
368. L368/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor respinsa
08.06.2016
369. L369/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice respinsa
11.06.2014
370. L370/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
27.05.2015
371. L371/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
05.05.2021
372. L372/03.09.2013 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) al art.21 al Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale respinsa
06.05.2015
373. L373/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
13.02.2018
374. L374/03.09.2013 Propunere legislativă de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare Lege 68/2014
12.05.2014
375. L375/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 319/2015
11.12.2015
376. L376/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
06.05.2015
377. L377/03.09.2013 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respinsa
09.12.2014
378. L378/03.09.2013 Propunere legislativă privind declararea zilei 10 Mai - sărbătoare națională Lege 103/2015
14.05.2015
379. L379/03.09.2013 Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității respinsa
03.06.2014
380. L380/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății respinsa
03.06.2014
381. L381/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
09.12.2014
382. L382/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
11.05.2021
383. L383/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
18.11.2015
384. L384/03.09.2013 Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice Lege 124/2014
23.09.2014
385. L385/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoanele care aduc daune sănătății altor persoane respinsa
09.12.2014
386. L386/03.09.2013 Propunere legislativă privind completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
03.06.2014
387. L387/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
03.06.2014
388. L388/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art. 27 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
03.06.2014
389. L389/03.09.2013 Propunere legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paște drept sărbătoare legală în care nu se lucrează respinsa
03.06.2014
390. L390/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
03.06.2014
391. L391/03.09.2013 Propunere legislativă privind utilizarea monedei naționale respinsa
11.06.2014
392. L392/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice respinsa
14.02.2017
393. L393/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respinsa
03.06.2014
394. L394/03.09.2013 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
14.02.2017
395. L395/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România respinsa
17.06.2015
396. L396/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respinsa
03.06.2014
397. L397/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților respinsa
22.04.2015
398. L398/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile speciale de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate respinsa
22.04.2015
399. L399/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social - republicată Lege 1/2016
11.01.2016
400. L400/03.09.2013 Propunere legislativă Privind adopția în România respinsa
29.04.2015
401. L401/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ respinsa
03.06.2014
402. L402/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) indice 1 al art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
09.12.2014
403. L403/03.09.2013 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România Lege 83/2015
21.04.2015
404. L404/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului respinsa
03.06.2014
405. L405/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
406. L406/03.09.2013 Propunere legislativă privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative respinsa
29.04.2015
407. L407/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
30.03.2016
408. L408/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin (2) al art.96 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 55/2014
30.04.2014
409. L409/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor și al munițiilor respinsa
11.11.2015
410. L410/03.09.2013 Propunere legislativă privind serviciile consulare prestate pe teritoriul României și nivelul taxelor aferente acestora respinsa
04.11.2015
411. L411/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral respinsa
09.12.2014
412. L412/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 256 alin (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
06.05.2015
413. L413/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative respinsa
03.06.2014
414. L414/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(8) din Legea nr.76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă retrasa
de catre initiator
18.09.2013
415. L415/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
03.06.2014
416. L416/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
09.12.2014
417. L417/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
28.10.2015
418. L418/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu respinsa
03.06.2014
419. L419/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD respinsa
29.04.2015
420. L420/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996 Lege 153/2014
03.12.2014
421. L421/03.09.2013 Propunere legislativă privind facilitățile acordate șomerilor pentru transportul intern respinsa
03.06.2014
422. L422/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin (1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii respinsa
03.06.2015
423. L423/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii. respinsa
03.06.2014
424. L424/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
09.12.2014
425. L425/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
03.06.2014
426. L426/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice respinsa
14.02.2017
427. L427/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice respinsa
14.02.2017
428. L428/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1. din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat respinsa
08.06.2016
429. L429/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
22.04.2015
430. L430/03.09.2013 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenței României respinsa
02.03.2016
431. L431/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale respinsa
29.04.2015
432. L432/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art. 27 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
03.06.2014
433. L433/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
03.06.2014
434. L434/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (4) al art.251 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare Lege 77/2014
24.06.2014
435. L435/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
03.06.2014
436. L436/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.04.2015
437. L437/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
03.06.2014
438. L438/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, cu modificărilor și completările ulterioare respinsa
15.06.2016
439. L439/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori adoptata
de Senat
16.12.2013
440. L440/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 68/2016
25.04.2016
441. L441/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară Lege 38/2014
07.04.2014
442. L442/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
03.06.2014
443. L443/03.09.2013 Propunere legislativă privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Școlii Ardelene Lege 93/2014
01.07.2014
444. L444/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
09.12.2014
445. L445/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice Lege 178/2014
16.12.2014
446. L446/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă respinsa
09.12.2015
447. L447/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
09.12.2014
448. L448/03.09.2013 Propunere legislativă privind programul "Masă la Școală" pentru elevii din învățământul obligatoriu de stat și privat, primar și gimnazial respinsa
de Senat
10.12.2013
449. L449/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier respinsa
04.03.2015
450. L450/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 27 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă, republicată respinsa
09.03.2016
451. L451/03.09.2013 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua revenirii Dobrogei la România Lege 230/2015
06.10.2015
452. L452/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
13.05.2015
453. L453/03.09.2013 Propunere legislativă privind reproducerea umană asistată medical adoptata
de Senat
06.11.2013
454. L454/03.09.2013 Propunere legislativă privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului Lege 91/2014
01.07.2014
455. L455/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil Lege 98/2014
04.07.2014
456. L456/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.139 alin.1 din Legea nr.53/2003, codul muncii respinsa
03.06.2014
457. L457/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea completarea Legii 38/2003, cu modificările și completările ulterioare adoptata
de Senat
28.11.2013
458. L458/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.13/2007 respinsa
13.05.2015
459. L459/03.09.2013 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manaisa respinsa
15.06.2016
460. L460/03.09.2013 Propunere legislativă privind clasificarea fermelor și exploatațiilor agricole Lege 37/2015
11.03.2015
461. L461/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată respinsa
22.04.2015
462. L462/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571 din 2003 privind Codul Fiscal respinsa
03.06.2014
463. L463/03.09.2013 Propunere legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice respinsa
06.05.2015
464. L464/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
09.12.2014
465. L465/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.89/1998 - Legea apiculturii respinsa
03.06.2014
466. L466/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor respinsa
22.04.2015
467. L467/03.09.2013 Propunere legislativă privind Clarificarea Statutului Pieței RASDAQ și a Pieței Valorilor Mobiliare Necotate respinsa
13.05.2015
468. L468/03.09.2013 Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor românești sau a limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat respinsa
03.06.2014
469. L469/03.09.2013 Propunere legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual respinsa
03.06.2014
470. L470/03.09.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
03.06.2014
471. L471/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Codului penal respinsa
13.05.2015
472. L472/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 82/2014
24.06.2014
473. L473/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
30.03.2016
474. L474/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială persoanelor vârstnice respinsa
03.06.2014
475. L475/09.09.2013 Proiect de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roșia Montană și stimularea și facilitarea dezvoltării activităților miniere în România respins
03.06.2014
476. L476/09.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A. Lege 348/2013
18.12.2013
477. L477/09.09.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecției martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă la 24 mai 2012, semnat de România la Stirin, Republica Cehă, la aceeași dată Lege 310/2013
21.11.2013
478. L478/09.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității respinsa
de Senat
11.05.2015
479. L479/09.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații Lege 299/2013
14.11.2013
480. L480/17.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Lege 61/2014
30.04.2014
481. L481/17.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2013 privind declanșarea procedurii insolvenței de la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta Turnu - Severin Lege 12/2014
28.02.2014
482. L482/17.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate Lege 10/2014
28.02.2014
483. L483/17.09.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcționare a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012 Lege 292/2013
13.11.2013
484. L484/17.09.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 14 septembrie 2012 Lege 276/2013
24.10.2013
485. L485/17.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției Lege 324/2013
28.11.2013
486. L486/23.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 25/2014
19.03.2014
487. L487/23.09.2013 Proiect de Lege privind completarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 respins
de Senat
16.12.2013
488. L488/23.09.2013 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educația națională respins
de Senat
06.11.2013
489. L489/23.09.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 2013 Lege 305/2013
21.11.2013
490. L490/23.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea încetării valabilității, prin denunțare, a Convenției privind crearea Organizației Internaționale pentru colaborarea economică și tehnico-științifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO " în relație cu România Lege 306/2013
21.11.2013
491. L491/23.09.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012 Lege 308/2013
21.11.2013
492. L492/23.09.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009 Lege 311/2013
21.11.2013
493. L493/23.09.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia , ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 și respectiv 21 iunie 2011 la Luxemburg și Oslo, precum și a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 și respective 21 iunie 2011 la Luxemburg și Oslo Lege 309/2013
21.11.2013
494. L494/23.09.2013 Proiect de Lege privind aderarea României la Asociația Internațională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale Lege 313/2013
21.11.2013
495. L495/23.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2013 pentru modificarea art.13 alin.(1) indice 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție Lege 295/2013
14.11.2013
496. L496/23.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 339/2013
10.12.2013
497. L497/30.09.2013 Proiect de Lege privind invențiile de serviciu Lege 83/2014
24.06.2014
498. L498/30.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Lege 368/2013
18.12.2013
499. L499/30.09.2013 Proiect de Lege privind parteneriatul public-privat Lege 233/2016
24.11.2016
500. L500/30.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor Lege 272/2013
21.10.2013
501. L501/30.09.2013 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism Lege 125/2017
30.05.2017
502. L502/30.09.2013 Propunere legislativă privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale către autoritățile administrației publice locale respinsa
de Senat
28.04.2015
503. L503/30.09.2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 296/2013
14.11.2013
504. L504/30.09.2013 Proiect de Lege pentru completarea art. 43 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune Lege 71/2014
28.05.2014
505. L505/30.09.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la construirea și exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul Antiprotonilor și al Ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 Lege 307/2013
21.11.2013
506. L506/30.09.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 26 iunie 2013 Lege 285/2013
31.10.2013
507. L507/30.09.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 147/2015
16.06.2015
508. L508/07.10.2013 Proiect de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 Lege 10/2016
18.01.2016
509. L509/07.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe recipoce rezultate din contractul de vânzare/cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company Lege 7/2014
09.01.2014
510. L510/07.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Lege 1/2015
07.01.2015
511. L511/07.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educației naționale nr.1/2011 respins
de Senat
06.11.2013
512. L512/07.10.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
04.05.2015
513. L513/07.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
17.12.2013
514. L514/07.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.196 indice 1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 358/2013
18.12.2013
515. L515/07.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea participării României la Forumul Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale Lege 328/2013
05.12.2013
516. L516/15.10.2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare de finanțări rambursabile de către Municipiul București Lege 6/2014
08.01.2014
517. L517/15.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
11.02.2015
518. L518/15.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile familiale Lege 4/2014
08.01.2014
519. L519/15.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare Lege 378/2013
19.12.2013
520. L520/15.10.2013 Proiect de Lege privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere Lege 360/2013
18.12.2013
521. L521/15.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii Lege 8/2014
28.02.2014
522. L522/15.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic respins
24.06.2014
523. L523/15.10.2013 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
04.05.2015
524. L524/15.10.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului respinsa
de Senat
11.05.2015
525. L525/15.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucure?ti la 1 martie 2012 și la Paris la 1 august 2011 și la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucure?ti la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006, precum și pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucure?ti la 27 decembrie 2005 și la Paris la 10 ianuarie 2006 Lege 312/2013
21.11.2013
526. L526/15.10.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalității organizate, traficului de persoane, terorismului, finanțării terorismului și a altor infracțiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013 Lege 330/2013
05.12.2013
527. L527/21.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate Lege 11/2014
28.02.2014
528. L528/21.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2013 pentru modificarea și completarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parțială a Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie Lege 3/2014
08.01.2014
529. L529/21.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României Lege 381/2013
24.12.2013
530. L530/21.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială UCM S.A. Reșița Lege 49/2014
17.04.2014
531. L531/21.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respins
14.02.2017
532. L532/21.10.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.86 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 327/2013
05.12.2013
533. L533/21.10.2013 Propunere legislativă privind definirea spațiului rural național respinsa
de Senat
28.04.2015
534. L534/21.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
10.12.2013
535. L535/21.10.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica India pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013 Lege 329/2013
05.12.2013
536. L536/28.10.2013 Proiect de Lege privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea administrației naționale a penitenciarelor Lege 374/2013
19.12.2013
537. L537/28.10.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 Lege 63/2014
12.05.2014
538. L538/28.10.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varșovia la 5 iunie 2013 Lege 319/2013
28.11.2013
539. L539/28.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași (România) - Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chișinău la 11 iunie 2013 Lege 354/2013
18.12.2013
540. L540/28.10.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012 Lege 351/2013
18.12.2013
541. L541/28.10.2013 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor Lege 118/2014
14.07.2014
542. L542/28.10.2013 Proiect de Lege privind protecția întreprinzătorului din România respins
de Senat
27.11.2013
543. L543/28.10.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale respinsa
de Senat
04.05.2015
544. L544/28.10.2013 Proiect de Lege privind modificarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 respins
de Senat
17.12.2013
545. L545/28.10.2013 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1 din 2011 a Educației Naționale respins
de Senat
17.12.2013
546. L546/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2012 pe ordinea de zi
04.05.2016
547. L547/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2012 pe ordinea de zi
04.05.2016
548. L548/29.10.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Lege 364/2013
18.12.2013
549. L549/29.10.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Lege 366/2013
18.12.2013
550. L550/29.10.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
28.02.2017
551. L551/04.11.2013 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări Lege 5/2014
08.01.2014
552. L552/04.11.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Lege 341/2015
22.12.2015
553. L553/04.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.264 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul oficial nr.18 din 18 ianuarie 2011 respinsa
de Senat
04.05.2015
554. L554/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 - Legea Educației Naționale respinsa
de Senat
02.11.2015
555. L555/04.11.2013 Propunere legislativă de modificare și completare a articolului 77 din Legea Educației Naționale, nr.1/2011 respinsa
de Senat
04.05.2015
556. L556/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.105, alin.(2), lit.f) din Legea nr.1/2011 a educației naționale Lege 1/2014
08.01.2014
557. L557/04.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
11.05.2015
558. L558/04.11.2013 Propunere legislativă privind punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiția al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007 retrimis
la comisii
17.09.2018
559. L559/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
04.05.2015
560. L560/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
04.05.2015
561. L561/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011, Legea Educației Naționale respinsa
de Senat
17.12.2013
562. L562/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003, privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri respinsa
de Senat
10.12.2013
563. L563/04.11.2013 Propunere legislativă privind folosirea limbajului semnelor române și limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat respinsa
18.11.2015
564. L564/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
04.03.2015
565. L565/04.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
22.04.2015
566. L566/04.11.2013 Propunere legislativă pentru înființarea ghișeului unic pentru înmatricularea autovehiculelor respinsa
11.11.2015
567. L567/04.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 54/2015
24.03.2015
568. L568/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
03.06.2014
569. L569/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea lit. a) a alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
04.03.2015
570. L570/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor respinsa
03.06.2014
571. L571/04.11.2013 Propunere legislativă privind economia socială respinsa
03.06.2015
572. L572/04.11.2013 Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscale pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și stimularea consumului respinsa
17.06.2014
573. L573/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
13.05.2015
574. L574/04.11.2013 Propunere legislativă privind recuperarea unor procente din impozitul pe venituri din salarii și venituri asimilate acestora respinsa
29.04.2015
575. L575/04.11.2013 Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite școlare respinsa
13.05.2015
576. L576/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală respinsa
11.06.2014
577. L577/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
09.12.2014
578. L578/04.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
09.12.2014
579. L579/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat respinsa
03.06.2014
580. L580/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
08.06.2016
581. L581/04.11.2013 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiilor de bonă și de babysitter în România Lege 167/2014
16.12.2014
582. L582/04.11.2013 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești respinsa
09.12.2014
583. L583/04.11.2013 Propunere legislativă privind Cinematografia și Industria Filmului retrasa
de catre initiator
17.02.2014
584. L584/04.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
06.05.2015
585. L585/04.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
29.04.2015
586. L586/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea TITLULUI XV - "Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
06.05.2015
587. L587/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal cu modificările și completările ulterioare respinsa
06.05.2015
588. L588/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
13.05.2015
589. L589/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99 din 29 august 2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață Lege 57/2015
25.03.2015
590. L590/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente respinsa
22.04.2015
591. L591/04.11.2013 Propunere legislativă privind educația prin sport respinsa
09.12.2014
592. L592/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respinsa
09.12.2014
593. L593/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 302/2015
27.11.2015
594. L594/04.11.2013 Propunere legislativă pentru reintrarea în administrația Statului a clădirii "Casa radio" din Calea Plevnei, București, în vederea construirii unui complex muzeal și de săli de conferințe, cuprinzând inclusiv Muzeul Dictaturii Comuniste respinsa
03.06.2014
595. L595/04.11.2013 Propunere legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților respinsa
06.05.2015
596. L596/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare respinsa
06.04.2016
597. L597/04.11.2013 Propunere legislativă privind parteneriatul civil respinsa
11.06.2014
598. L598/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic respinsa
06.09.2016
599. L599/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996 - Legea apelor respinsa
09.12.2014
600. L600/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.92/2007 serviciilor de transport public local respinsa
07.11.2018
601. L601/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 2010 respinsa
03.06.2014
602. L602/04.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Art.244 al Legii 286/2009 privind Codul Penal respinsa
06.05.2015
603. L603/04.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
09.12.2014
604. L604/05.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.45, alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată Lege 321/2013
28.11.2013
605. L605/05.11.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Lege 365/2013
18.12.2013
606. L606/05.11.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2013 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Lege 367/2013
18.12.2013
607. L607/11.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Lege 29/2014
19.03.2014
608. L608/11.11.2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, județul Cluj Lege 60/2015
26.03.2015
609. L609/11.11.2013 Propunere legislativă privind completarea art.8 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată respinsa
29.04.2015
610. L610/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ respinsa
30.05.2018
611. L611/11.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006 respinsa
22.04.2015
612. L612/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive respinsa
09.12.2014
613. L613/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.102 din 21 septembrie 1992 privind stema țării și sigiliul statului respinsa
27.05.2015
614. L614/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate respinsa
de Senat
11.02.2014
615. L615/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/17.07.2006, privind activitatea de Voluntariat din România respinsa
03.06.2014
616. L616/11.11.2013 Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău Lege 218/2015
23.07.2015
617. L617/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
13.05.2015
618. L618/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare respinsa
09.12.2014
619. L619/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli respinsa
09.12.2014
620. L620/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
13.05.2015
621. L621/11.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată respinsa
13.05.2015
622. L622/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
03.06.2014
623. L623/11.11.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii respinsa
04.04.2017
624. L624/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
04.03.2015
625. L625/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției respinsa
29.04.2015
626. L626/11.11.2013 Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 82 din 25.10.2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
04.03.2015
627. L627/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea dispozițiilor Legii-cadru nr.284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
de Senat
11.02.2014
628. L628/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
09.12.2014
629. L629/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.82/1991 - Legea contabilității respinsa
03.06.2014
630. L630/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
09.12.2015
631. L631/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
30.06.2015
632. L632/11.11.2013 Propunere legislativă privind trecerea canalului și barajului de pe pârâul Bușmei din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în domeniul public al Comunei Farcașa și în administrarea Consiliului Local al Comunei Farcașa, Județul Neamț respinsa
28.10.2015
633. L633/11.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală. respinsa
09.12.2014
634. L634/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.59 alin.(1) lit.c) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 67/2014
12.05.2014
635. L635/11.11.2013 Propunere legislativă de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal respinsa
29.04.2015
636. L636/11.11.2013 Propunere legislativă pentru interzicerea manifestărilor și organizațiilor de tip extremist respinsa
03.06.2014
637. L637/11.11.2013 Propunere legislativă privind falimentul persoanelor fizice respinsa
de Senat
17.12.2013
638. L638/15.11.2013 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică la comisii
01.04.2014
639. L639/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art. 65 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale Lege 20/2014
13.03.2014
640. L640/18.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale respinsa
de Senat
11.05.2015
641. L641/18.11.2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 15 iulie 2013 Lege 315/2013
25.11.2013
642. L642/18.11.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România Lege 148/2015
16.06.2015
643. L643/18.11.2013 Propunere legislativă privind gestionarea câinilor fără deținător, identificarea și controlul reproducerii câinilor respinsa
07.11.2018
644. L644/18.11.2013 Propunere legislativă privind cartela de acces în instituțiile de învățământ și sanitare respinsa
09.12.2014
645. L645/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finanțarea rezidențiatului respinsa
04.03.2015
646. L646/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.103/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea si finanțarea rezidențiatului respinsa
04.03.2015
647. L647/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.83 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
09.12.2014
648. L648/18.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea respinsa
03.06.2014
649. L649/18.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu Normele Metodologice de Aplicare respinsa
06.05.2015
650. L650/18.11.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 11/2015
08.01.2015
651. L651/18.11.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Lege 28/2014
19.03.2014
652. L652/18.11.2013 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 353/2013
18.12.2013
653. L653/18.11.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014 Lege 355/2013
18.12.2013
654. L654/18.11.2013 Proiectul Legii - Legea bugetului de stat pe anul 2014 Lege 356/2013
18.12.2013
655. L655/18.11.2013 Proiectul Legii - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 Lege 340/2013
10.12.2013
656. L656/21.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 Lege 377/2013
19.12.2013
657. L657/27.11.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Lege 114/2014
11.07.2014
658. L658/27.11.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar Lege 247/2016
05.12.2016
659. L659/27.11.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. Lege 44/2014
11.04.2014
660. L660/27.11.2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru fondul de participare JEREMIE Lege 41/2014
11.04.2014
661. L661/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind practica elevilor și studenților nr.258/2007 respinsa
de Senat
11.05.2015
662. L662/27.11.2013 Propunere legislativă privind instituirea unor facilități pentru studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, relații internaționale și studii europene sub forma unor stagii de practică retribuite respinsa
de Senat
11.05.2015
663. L663/27.11.2013 Proiect de Lege privind ratificarea Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 12 septembrie 2013 și aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internațional din 27 septembrie 2013 Lege 361/2013
18.12.2013
664. L664/27.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.142 alin.(6) din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
11.05.2015
665. L665/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
13.05.2015
666. L666/27.11.2013 Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconvenționale care periclitează siguranța mediului respinsa
09.12.2014
667. L667/27.11.2013 Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili respinsa
09.12.2014
668. L668/27.11.2013 Propunere legislativă privind completarea și modificarea unor prevederi din Legea nr.185 din 05.iulie 2013 pentru amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 154/2017
29.06.2017
669. L669/27.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
22.04.2015
670. L670/27.11.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte normative respinsa
de Senat
18.03.2014
671. L671/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale respinsa
09.12.2014
672. L672/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
06.05.2015
673. L673/27.11.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic respinsa
25.03.2014
674. L674/27.11.2013 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedură penală respinsa
de Senat
25.02.2014
675. L675/27.11.2013 Propunere legislativă privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace respinsa
10.02.2021
676. L676/27.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale Lege 113/2015
18.05.2015
677. L677/27.11.2013 Propunere legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internaționale ale României respinsa
13.05.2015
678. L678/02.12.2013 Proiect de Lege privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Lege 85/2014
25.06.2014
679. L679/02.12.2013 Propunere legislativă privind declararea zilei de început de an școlar - Zi liberă pentru părinți respinsa
09.03.2016
680. L680/02.12.2013 Propunere legislativă privind egalitatea în drepturi a cetățenilor români aparținând majorității cu cetățenii români aparținând minorităților etnice respinsa
09.12.2014
681. L681/02.12.2013 Propunere legislativă privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni respinsa
13.05.2015
682. L682/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a Educației Fizice și Sportului respinsa
22.04.2015
683. L683/02.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea legii nr.152/1998, înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
04.03.2015
684. L684/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
22.04.2015
685. L685/02.12.2013 Propunere legislativă privind reglementarea activității de voluntariat în România Lege 78/2014
24.06.2014
686. L686/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
de Senat
25.03.2014
687. L687/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Silvic respinsa
06.05.2015
688. L688/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ respinsa
22.04.2015
689. L689/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
04.11.2015
690. L690/02.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
29.04.2015
691. L691/02.12.2013 Propunere legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Lege 34/2015
11.03.2015
692. L692/02.12.2013 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondență a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate respinsa
09.12.2014
693. L693/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române respinsa
15.06.2016
694. L694/02.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsa
13.02.2018
695. L695/02.12.2013 Propunere legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare respinsa
06.05.2015
696. L696/02.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe retrasa
de catre initiator
16.12.2013
697. L697/09.12.2013 Proiect de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice și de înființare a Autorității pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare Lege 17/2014
07.03.2014
698. L698/09.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor adoptat
de Senat
18.02.2014
699. L699/09.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice adoptat
de Senat
07.04.2014
700. L700/09.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin (1) al art. 27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local respinsa
de Senat
01.04.2014
701. L701/09.12.2013 Propunere legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat Lege 120/2014
18.07.2014
702. L702/09.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010 - Legea Poliției Locale respinsa
13.05.2015
703. L703/09.12.2013 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina respinsa
13.05.2015
704. L704/09.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 ? 31 decembrie 1961 respinsa
04.03.2015
705. L705/09.12.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice respinsa
de Senat
31.03.2014
706. L706/09.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.52 din Legea nr.29/2000 privind sistemul național de decorații al României respinsa
20.09.2016
707. L707/09.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
06.05.2015
708. L708/09.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
de Senat
25.03.2014
709. L709/09.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
29.04.2015
710. L710/09.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
22.04.2015
711. L711/09.12.2013 Propunere legislativă privind funcționarea și desfășurarea activității științifice și tehnologice a I.N.C.D.M.I. Cantacuzino respinsa
29.04.2015
712. L712/09.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.3 din Legea 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
de Senat
25.03.2014
713. L713/09.12.2013 Propunere legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului respinsa
22.04.2015
714. L714/09.12.2013 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic Lege 48/2014
17.04.2014
715. L715/09.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009 - Codul Penal respinsa
13.05.2015
716. L716/16.12.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 Lege 79/2014
24.06.2014
717. L717/16.12.2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii Lege 62/2014
30.04.2014
718. L718/16.12.2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare Lege 70/2014
13.05.2014
719. L719/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.9 și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
04.05.2015
720. L720/16.12.2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 76 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
11.05.2015
721. L721/16.12.2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România respinsa
06.09.2016
722. L722/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.37 din Ordonanța Guvernului României nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
09.12.2014
723. L723/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
03.06.2015
724. L724/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului unor persoane vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii Lege 217/2015
23.07.2015
725. L725/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice respinsa
09.12.2014
726. L726/16.12.2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea lit.e), alin.(1) a art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
de Senat
11.02.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 5:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro