Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2012

Numar înregistrari gasite: 444
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială Lege 198/2012
01.11.2012
2. L2/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității Lege 195/2012
01.11.2012
3. L3/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului prin Ministerul Finanțelor Publice de a scoate la licitație certificate de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene Lege 163/2012
04.10.2012
4. L4/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2011pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităților de apă grea și de octoxid de uraniu pentru unitățile 1 - 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă Lege 77/2013
05.04.2013
5. L5/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2011 preluarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comeciale Lege 143/2012
23.07.2012
6. L6/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2011 pentru prorogarea unor termene Lege 54/2013
14.03.2013
7. L7/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" -S.A. și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, precum și a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice Lege 91/2012
04.07.2012
8. L8/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2011 privind constituirea ?Infrastructurii comune de comunicații electronice a statului" Lege 139/2012
18.07.2012
9. L9/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 127/2013
26.04.2013
10. L10/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2011privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibili pentru unii operatori economici Lege 137/2012
18.07.2012
11. L11/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială Lege 166/2012
09.10.2012
12. L12/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Lege 106/2012
04.07.2012
13. L13/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile Lege 90/2012
04.07.2012
14. L14/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar Lege 183/2012
24.10.2012
15. L15/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare Lege 139/2013
30.04.2013
16. L16/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit Lege 288/2013
07.11.2013
17. L17/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 162/2012
04.10.2012
18. L18/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2000 privind stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul Lege 158/2012
28.09.2012
19. L19/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2012 privind modificarea Legii nr.334/2002 privind bibliotecile Lege 41/2013
08.03.2013
20. L20/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării Lege 216/2012
13.11.2012
21. L21/13.02.2012 Proiect de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 76/2012
24.05.2012
22. L22/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 167/2012
09.10.2012
23. L23/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activităților notariale nr.36/1995 Lege 77/2012
01.06.2012
24. L24/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin inspecția tehnică periodică Lege 232/2013
15.07.2013
25. L25/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport Lege 221/2012
21.11.2012
26. L26/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor Lege 55/2015
24.03.2015
27. L27/13.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din lege Lege 185/2012
24.10.2012
28. L28/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor Lege 146/2012
23.07.2012
29. L29/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a educației naționale respins
de Senat
18.06.2012
30. L30/13.02.2012 Proiect de Lege privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001 respins
de Senat
21.06.2012
31. L31/13.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 215/2001 privind administrația publică locală respins
de Senat
21.06.2012
32. L32/13.02.2012 Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor aflate în domeniul privat al statului, cu destinație curți-construcții, aferente activelor(construcții) din patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării lor, vândute persoanelor fizice/juridice, în cadrul procesului de privatizare sau lichidare a societăților respinsa
12.11.2013
33. L33/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice respinsa
11.09.2012
34. L34/13.02.2012 Propunere legislativă privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137 din 2000 respinsa
16.04.2013
35. L35/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.3 indice 1 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor respinsa
12.11.2013
36. L36/13.02.2012 Propunere legislativă privind contractele de investiții de interes public respinsa
11.09.2012
37. L37/13.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
16.04.2013
38. L38/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
11.09.2012
39. L39/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
04.07.2012
40. L40/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
12.03.2013
41. L41/13.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 Lege 178/2012
18.10.2012
42. L42/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei respinsa
13.05.2015
43. L43/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
25.09.2012
44. L44/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
12.03.2013
45. L45/13.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare respinsa
19.06.2012
46. L46/13.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
25.09.2012
47. L47/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor adoptata
de Senat
09.05.2012
48. L48/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
12.03.2013
49. L49/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.287 din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
12.03.2013
50. L50/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respinsa
12.03.2013
51. L51/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu" de la Muntele Athos, Grecia respinsa
12.03.2013
52. L52/13.02.2012 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități pentru tinerii căsătoriți precum și pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreținere doi sau mai mulți copii minori respinsa
25.09.2012
53. L53/13.02.2012 Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe locuință, autoturisme/autovehicule și terenuri a salariaților bugetari respinsa
25.09.2012
54. L54/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
25.09.2012
55. L55/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu completările și modificările ulterioare Lege 144/2012
23.07.2012
56. L56/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.304 din 04/07/2003 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice respinsa
12.03.2013
57. L57/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
12.03.2013
58. L58/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.566/2004 Legea cooperației agricole Lege 95/2013
12.04.2013
59. L59/13.02.2012 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole respinsa
13.05.2015
60. L60/13.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 180/2012
18.10.2012
61. L61/13.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/ din 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat respinsa
19.06.2012
62. L62/13.02.2012 Propunere legislativă privind înființarea posturilor de poliție în comunele cu peste 5000 de locuitori respinsa
11.09.2012
63. L63/2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vărstnice respinsa
05.03.2013
64. L64/13.02.2012 Propunere legislativă privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004 respinsa
19.06.2012
65. L65/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996 respinsa
05.03.2013
66. L66/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice respinsa
19.06.2012
67. L67/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
16.04.2013
68. L68/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
11.09.2012
69. L69/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
16.04.2013
70. L70/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
11.09.2012
71. L71/13.02.2012 Propunere legislativă privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învățământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private respinsa
12.03.2013
72. L72/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului respinsa
11.09.2012
73. L73/13.02.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița respinsa
12.11.2013
74. L74/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr. 59/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localitați respinsa
09.03.2016
75. L75/13.02.2012 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități respinsa
25.09.2012
76. L76/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
16.04.2013
77. L77/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.48 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război respinsa
11.09.2012
78. L78/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
11.09.2012
79. L79/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
80. L80/13.02.2012 Propunere legislativă privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creștinării Poporului Român respinsa
20.06.2012
81. L81/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
82. L82/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată respinsa
26.06.2012
83. L83/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
05.03.2013
84. L84/13.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului respinsa
25.09.2012
85. L85/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri respinsa
12.03.2013
86. L86/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
05.03.2013
87. L87/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă respinsa
12.03.2013
88. L88/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată respinsa
11.09.2012
89. L89/13.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare respinsa
05.03.2013
90. L90/20.02.2012 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private și abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
05.03.2013
91. L91/20.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare Lege 177/2012
18.10.2012
92. L92/20.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea articolului 284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
25.09.2012
93. L93/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață respinsa
25.09.2012
94. L94/20.02.2012 Propunere legislativă privind colectarea și stocarea datelor necesare identificării clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite respinsa
16.04.2013
95. L95/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
11.09.2012
96. L96/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
12.03.2013
97. L97/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor respinsa
19.06.2012
98. L98/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
19.06.2012
99. L99/20.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.37 din Legea 69/2000 a Educației Fizice și Sportului respinsa
16.04.2013
100. L100/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului respinsa
24.09.2013
101. L101/20.02.2012 Propunere legislativă privind introducerea ținutei școlare obligatorii în învățământul general obligatoriu, liceal și profesional de stat și particular respinsa
16.04.2013
102. L102/20.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive respinsa
14.05.2013
103. L103/20.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale respinsa
19.06.2012
104. L104/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
105. L105/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.03.2013
106. L106/20.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun respinsa
12.03.2013
107. L107/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate Lege 200/2013
27.06.2013
108. L108/20.02.2012 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
05.03.2013
109. L109/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finanțarea rezidențiatului respinsa
12.03.2013
110. L110/20.02.2012 Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanței nr.189 din 2000 respinsa
de Senat
21.05.2012
111. L111/20.02.2012 Propunere legislativă privind statutul artistului în România, exercitarea profesiei de artist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Artiștilor din România respinsa
24.09.2013
112. L112/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment respinsa
11.06.2013
113. L113/20.02.2012 Propunere legislativă privind modificarea art.40 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice respinsa
04.03.2015
114. L114/20.02.2012 Propunere legislativă privind protecția minorilor împotriva presei cu conținut indecent respinsa
16.04.2013
115. L115/20.02.2012 Propunere legislativă privind înființarea "Muzeului Comunismului" respinsa
23.04.2013
116. L116/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice respinsa
24.09.2013
117. L117/20.02.2012 Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România Lege 160/2013
15.05.2013
118. L118/20.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare respinsa
12.03.2013
119. L119/20.02.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.84 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului respinsa
11.09.2012
120. L120/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor pe ordinea de zi
04.05.2016
121. L121/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în M.Of.nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în M.Of. nr.196/13 Martie 2008, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.04.2013
122. L122/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) și (4) ale articolului 24 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor pe ordinea de zi
04.05.2016
123. L123/27.02.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96(r1) din 21/04/2006 Republicata în Monitorul Oficial, Partea I nr.763 din 12/11/2008 privind Statutul deputaților și al senatorilor respinsa
17.04.2013
124. L124/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Canada privind localurile diplomatice, semnat la București la 11 martie 2011 Lege 69/2012
25.04.2012
125. L125/27.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2011 privind ratificarea Acordului cadru de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Imprumutător, România, în calitate de împrumutat și Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutatului, în valoare de maxim 1.400.000.000 euro, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Luxemburg la 30 iunie 2011 și a Memorandumului de înțelegere între Uniunea Europeană și România, semnat la București la 28 iunie 2011 și la Bruxelles la 29 iunie 2011 Lege 171/2012
09.10.2012
126. L126/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011 Lege 68/2012
25.04.2012
127. L127/27.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internațional Lege 172/2012
09.10.2012
128. L128/27.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2011 privind ratificarea Acordului de împrumut (Al treilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 20 decembrie 2011 Lege 170/2012
09.10.2012
129. L129/27.02.2012 Proiect de Lege privind ratificarea celui de-al doilea Protocol Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, semnat la București la 10 august 2011 și la Chișinău la 16 august 2011, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 Lege 66/2012
20.04.2012
130. L130/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de parteneriat și de cooperare globală între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, semnat la Jakarta la 9 noiembrie 2009 Lege 75/2012
17.05.2012
131. L131/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerț, dezvoltare și cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999 Lege 71/2012
17.05.2012
132. L132/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 10 mai 2010 Lege 72/2012
17.05.2012
133. L133/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de modificare pentru a doua oară a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg, la 25 iunie 2005, deschis spre semnare la Ougadougou, la 21 iunie 2010, semnat de România la Bruxelles, la 9 septembrie 2010 Lege 73/2012
17.05.2012
134. L134/27.02.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2011pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Lege 87/2012
29.06.2012
135. L135/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind înființarea și funcționarea Centrului Comun de Contact Galați, semnat la Galați la 31 mai 2011 Lege 67/2012
20.04.2012
136. L136/27.02.2012 Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă, referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 Lege 65/2012
20.04.2012
137. L137/27.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare Lege 128/2012
12.07.2012
138. L138/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 iunie 2011 Lege 102/2012
04.07.2012
139. L139/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea celui de-al Cincilea Protocol Adițional semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 Lege 99/2012
04.07.2012
140. L140/27.02.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului 1 semnat de partea română la București, la 10 februarie 2010, la Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la București, la 30 iulie 2008 Lege 98/2012
04.07.2012
141. L141/27.02.2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respins
de Senat
18.06.2012
142. L142/27.02.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.96 alin.(3) din Legea educației naționale nr.1/2011 Lege 62/2013
21.03.2013
143. L143/05.03.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind Legea educației naționale respins
de Senat
18.06.2012
144. L144/12.03.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.31 privind societățile comerciale Lege 193/2012
30.10.2012
145. L145/12.03.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice Lege 140/2012
18.07.2012
146. L146/12.09.2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respins
de Senat
12.02.2013
147. L147/19.03.2012 Proiect de Lege privind energia electrică și organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Lege 123/2012
10.07.2012
148. L148/19.03.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 Lege 161/2012
02.10.2012
149. L149/19.03.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Titlul VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente" Lege 117/2012
04.07.2012
150. L150/26.03.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 179/2012
18.10.2012
151. L151/26.03.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională Lege 169/2012
09.10.2012
152. L152/02.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 56/2013
14.03.2013
153. L153/02.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2012 pentru completarea anexei la Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2011privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantitați de combustibili pentru unii operatori economici Lege 141/2012
18.07.2012
154. L154/02.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011 respins
de Senat
18.06.2012
155. L155/02.04.2012 Propunere legislativă privind completarea alin.(1) al art.264 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.02.2018
156. L156/02.04.2012 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respins
de Senat
12.02.2013
157. L157/02.04.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
de Senat
18.06.2012
158. L158/12.09.2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respins
de Senat
12.02.2013
159. L159/10.04.2012 Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafețe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Sisești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas - Constanța, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța" Lege 164/2012
04.10.2012
160. L160/10.04.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare Lege 157/2012
28.09.2012
161. L161/2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce privește creanțele maritime Lege 97/2013
12.04.2013
162. L162/10.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acțiuni a unor sume datorate de către Compania Națională Căi Ferate "CFR'' S.A. și modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind Transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române Lege 31/2013
04.03.2013
163. L163/17.04.2012 Propunere legislativă privind interzicerea activității de cerșetorie respinsa
05.03.2013
164. L164/17.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 lit.c) din Legea nr.178/1997, cu modificările și completările ulterioare respinsa
11.09.2012
165. L165/17.04.2012 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice respinsa
12.03.2013
166. L166/17.04.2012 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cerșetoria respinsa
05.03.2013
167. L167/17.04.2012 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice Lege 84/2012
14.06.2012
168. L168/23.04.2012 Proiect de Lege privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Lege 197/2012
01.11.2012
169. L169/23.04.2012 Proiect de Lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian Lege 190/2012
30.10.2012
170. L170/23.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvență radio 830-862 MHz, 174,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz Lege 165/2012
04.10.2012
171. L171/23.04.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare Lege 35/2013
08.03.2013
172. L172/23.04.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statul Israel în domeniul securității sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011 Lege 150/2012
23.07.2012
173. L173/23.04.2012 Proiectul Legii de modificare a Legii Educa?iei Na?ionale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respins
de Senat
18.06.2012
174. L174/23.04.2012 Propunere legislativă privind declararea municipiului Iași "Oraș Inițiator al Revoluției din decembrie 1989" respinsa
12.03.2013
175. L175/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, nr.341/2004 respinsa
16.04.2013
176. L176/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată respinsa
12.03.2013
177. L177/23.04.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare respinsa
05.03.2013
178. L178/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
25.09.2012
179. L179/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.03.2013
180. L180/23.04.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare respinsa
12.03.2013
181. L181/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea articolul 296 indice 18 al legii nr.571, din 22 decembrie 2003, privind codul fiscal respinsa
12.03.2013
182. L182/23.04.2012 Propunere legislativă privind completarea articolului 2, alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N., aprobată prin Legea nr.20/2011, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.03.2013
183. L183/23.04.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, nr.241/2005 Lege 50/2013
14.03.2013
184. L184/23.04.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.03.2013
185. L185/23.04.2012 Propunere legislativă privind organizarea activității fiscale a marilor contribuabili respinsa
12.03.2013
186. L186/23.04.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte respinsa
12.03.2013
187. L187/23.04.2012 Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
19.03.2013
188. L188/23.04.2012 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Instructorilor Auto din România respinsa
14.02.2017
189. L189/23.04.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor respinsa
25.09.2012
190. L190/23.04.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
12.03.2013
191. L191/23.04.2012 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.25 din legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploaterea pajiștilor respinsa
24.09.2013
192. L192/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respinsa
16.04.2013
193. L193/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice Lege 48/2013
14.03.2013
194. L194/23.04.2012 Propunere legislativă privind abrogarea lit.c) a art.2 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 146/2013
30.04.2013
195. L195/23.04.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
16.04.2013
196. L196/23.04.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe respinsa
16.04.2013
197. L197/23.04.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respinsa
12.03.2013
198. L198/23.04.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași, pentru realizarea unui campus universitar pentru Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București - Filiala Călărași respinsa
05.03.2013
199. L199/23.04.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial respinsa
05.03.2013
200. L200/23.04.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Oltenița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial respinsa
05.03.2013
201. L201/23.04.2012 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al Orașului Fundulea, Județul Călărași și în administrarea Consiliului Local al Orașului Fundulea, Județul Călărași, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Orașului Fundulea respinsa
05.03.2013
202. L202/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996 adoptata
de Senat
24.09.2012
203. L203/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului respinsa
05.03.2013
204. L204/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
05.03.2013
205. L205/23.04.2012 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
206. L206/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
05.03.2013
207. L207/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
208. L208/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
209. L209/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
210. L210/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului Lege 47/2013
14.03.2013
211. L211/23.04.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
212. L212/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe adoptata
de Senat
24.09.2012
213. L213/23.04.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
08.05.2013
214. L214/02.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Lege 159/2013
15.05.2013
215. L215/02.05.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Lege 203/2012
09.11.2012
216. L216/02.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor Lege 189/2012
30.10.2012
217. L217/02.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul Național de Dezvoltare a infrastructurii Lege 21/2013
04.03.2013
218. L218/02.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
05.03.2013
219. L219/02.05.2012 Propunere legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii Lege 186/2016
20.10.2016
220. L220/02.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică respinsa
12.03.2013
221. L221/02.05.2012 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea respinsa
12.03.2013
222. L222/02.05.2012 Propunere legislativă privind trecerea colecției de timbre a României de la Compania Națională Poșta Română în patrimoniul Bancii Naționale a României Lege 298/2013
14.11.2013
223. L223/02.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar respinsa
12.03.2013
224. L224/02.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
225. L225/02.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 privind asistența socială, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.905 din 20 decembrie 2011 respinsa
de Senat
17.09.2012
226. L226/02.05.2012 Propunere legislativă pentru înființarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu" respinsa
12.03.2013
227. L227/08.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate respinsa
12.03.2013
228. L228/08.05.2012 Propunere legislativă privind interzicerea explorărilor și exploatărilor perimetrelor cu zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică și anularea licențelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică respinsa
04.03.2015
229. L229/08.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.226 din 2006 privind încadrarea în condiții speciale a unor locuri de muncă respinsa
12.03.2013
230. L230/08.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului respinsa
16.04.2013
231. L231/08.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești'' și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
13.05.2015
232. L232/08.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență respinsa
16.04.2013
233. L233/21.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice Lege 196/2012
01.11.2012
234. L234/21.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate Lege 87/2013
05.04.2013
235. L235/21.05.2012 Proiect de Lege privind aderarea României la acordul parțial extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluția CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniștri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniștrilor adjuncți) Lege 59/2013
21.03.2013
236. L236/21.05.2012 Proiect de Lege privind aderarea Cur?ii Constitu?ionale a României la Conferin?a Mondială a Justi?iei Constitu?ionale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 119/2012
04.07.2012
237. L237/21.05.2012 Proiect de Lege privind aderarea Institutului Na?ional al Magistraturii la Re?eaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte Lege 120/2012
04.07.2012
238. L238/21.05.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Liber Schimb între Uniunea Europeană și Statele Membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 6 octombrie 2010 Lege 100/2012
04.07.2012
239. L239/21.05.2012 Proiect de Lege privind acceptarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Interna?ional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Interna?ional prin Rezolu?ia nr.66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv Lege 152/2012
23.07.2012
240. L240/21.05.2012 Proiect de Lege privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene Lege 373/2013
18.12.2013
241. L241/21.05.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind opera?iunile transfrontaliere de poli?ie aeriană, semnat la Bucure?ti la 12 octombrie 2011 Lege 97/2012
04.07.2012
242. L242/21.05.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentului aprobat la cea de a 13-a Reuniune Anuală a Consiliului Guvernatorilor, prin Rezoluția Nr. 131, adoptată la Tirana la 19 iunie 2011, la Acordul de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994 Lege 151/2012
23.07.2012
243. L243/21.05.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernan?a în cadrul Uniunii Economice și Monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Daemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul ?ărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda și Regatul Suediei, semnat la Bruxelles, la 2 martie 2012 Lege 83/2012
14.06.2012
244. L244/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență la Secretarul
general
29.10.2012
245. L245/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004 respinsa
de Senat
17.09.2012
246. L246/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată prin Legea nr.71/2007 respinsa
24.09.2013
247. L247/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2011 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respinsa
12.03.2013
248. L248/21.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic respinsa
04.03.2015
249. L249/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă respinsa
12.03.2013
250. L250/21.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați respinsa
16.04.2013
251. L251/21.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
05.03.2013
252. L252/21.05.2012 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
253. L253/21.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
254. L254/21.05.2012 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule respinsa
12.03.2013
255. L255/21.05.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
12.03.2013
256. L256/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.292/2011 privind asistența socială respinsa
05.03.2013
257. L257/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României respinsa
16.04.2013
258. L258/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
12.03.2013
259. L259/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 213/2013
27.06.2013
260. L260/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre initiator
25.06.2012
261. L261/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz Lege 51/2013
14.03.2013
262. L262/21.05.2012 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață respinsa
25.09.2012
263. L263/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
264. L264/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.30/2011, care modifică și completează Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
12.03.2013
265. L265/21.05.2012 Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatărilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administrarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea respinsa
12.03.2013
266. L266/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 respinsa
16.04.2013
267. L267/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura respinsa
16.04.2013
268. L268/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
16.04.2013
269. L269/21.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății respinsa
16.04.2013
270. L270/29.05.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducal al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles, la 9 decembrie 2011 Lege 86/2012
29.06.2012
271. L271/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, Republicată respinsa
17.04.2013
272. L272/29.05.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale Lege 182/2012
24.10.2012
273. L273/29.05.2012 Propunere legislativă privind interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile respinsa
05.03.2013
274. L274/29.05.2012 Propunere legislativă privind transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale respinsa
16.04.2013
275. L275/29.05.2012 Propunere legislativă privind înființarea, funcționarea și organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcină respinsa
12.03.2013
276. L276/29.05.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1), lit.b din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate respinsa
25.09.2012
277. L277/29.05.2012 Propunere legislativă pentru declararea de rezervație arheologică și bun de utilitate publica de interes național a unor zone din teritoriul localităților Sarmisegetusa, Mintia-Vețel și a Complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei - Costești -Cetățuie; Cetățuia Înalta; Ciocuța; Costești-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Fețele Alba; Grădiștea Muncelului; Piatra Roșie - Județul Hunedoara. respinsa
30.05.2017
278. L278/12.06.2012 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 127/2012
12.07.2012
279. L279/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.V din Ordonanța Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 164/2013
15.05.2013
280. L280/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare Lege 197/2013
26.06.2013
281. L281/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente Lege 137/2013
26.04.2013
282. L282/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 202/2012
01.11.2012
283. L283/12.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Căi ferate "C.F.R." S.A. în scopul achitării oblligațiilor de plată datorate furnizorilor de energie electrică Lege 194/2012
30.10.2012
284. L284/12.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării cărților de alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de vot respinsa
05.03.2013
285. L285/12.06.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.296 indice 18 din Codul Fiscal al României respinsa
05.03.2013
286. L286/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea art.296 indice 4 și art 296 indice 5 din Codul Fiscal respinsa
12.03.2013
287. L287/12.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor Lege 191/2015
02.07.2015
288. L288/12.06.2012 Propunere legislativă pentru completarea alineatului 3 al articolului 11 din Ordonanța de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice respinsa
24.09.2013
289. L289/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 respinsa
16.04.2013
290. L290/12.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.47 al Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.03.2013
291. L291/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică Lege 281/2013
31.10.2013
292. L292/12.06.2012 Propunere legislativă privind instalarea de camere video în secțiile de votare respinsa
12.03.2013
293. L293/12.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială respinsa
12.03.2013
294. L294/12.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii respinsa
16.04.2013
295. L295/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010 - Legea poliției locale respinsa
12.03.2013
296. L296/12.06.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările și completările ulterioare respinsa
08.06.2016
297. L297/12.06.2012 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 actualizată privind Codul fiscal respinsa
16.04.2013
298. L298/12.06.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.253 și 267 din Codul Fiscal al României respinsa
12.03.2013
299. L299/12.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.277 al Legii nr.1/2011 a educației naționale retrasa
de catre Senat
21.01.2013
300. L300/18.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor idicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar Lege 4/2013
13.02.2013
301. L301/18.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative Lege 16/2013
04.03.2013
302. L302/18.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Lege 132/2012
18.07.2012
303. L303/18.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă respinsa
12.03.2013
304. L304/18.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
12.03.2013
305. L305/18.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere respinsa
de Senat
18.09.2012
306. L306/18.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 131/2012
18.07.2012
307. L307/21.06.2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale la comisii
18.07.2012
308. L308/25.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor respinsa
17.04.2013
309. L309/25.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale Lege 36/2013
08.03.2013
310. L310/25.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2011 pentru modificarea Legii nr:411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat Lege 82/2013
05.04.2013
311. L311/25.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor respinsa
de Senat
19.02.2013
312. L312/25.06.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 16 decembrie 2011 pentru finanțarea Proiectului "Centrala electrică Paroșeni" Lege 121/2012
05.07.2012
313. L313/25.06.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucure?ti la 22 noiembrie 2011 Lege 173/2012
09.10.2012
314. L314/25.06.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobîndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucure?ti la 10 noiembrie 2011 Lege 174/2012
09.10.2012
315. L315/25.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 171/2013
31.05.2013
316. L316/25.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și func?ionarea Ministerului Administra?iei și Internelor Lege 118/2012
04.07.2012
317. L317/25.06.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2012 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 sesizare de
neconstitutionalitate
28.05.2020
318. L318/25.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.73 alin. 3 din Legea nr.7/2006 republicată, privind Statutul funcționarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.35 din 16/01/2006, privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
23.04.2013
319. L319/25.06.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571, din 22 decembrie 2003, privind Codul Fiscal, în vederea introducerii sistemului de TVA la încasare respinsa
12.03.2013
320. L320/05.07.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională Lege 213/2012
13.11.2012
321. L321/05.07.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului Lege 107/2013
18.04.2013
322. L322/05.07.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 29/2013
04.03.2013
323. L323/06.07.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Lege 153/2012
24.07.2012
324. L324/06.07.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art.240/28 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Lege 271/2013
21.10.2013
325. L325/18.07.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale Lege 183/2013
19.06.2013
326. L326/27.08.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2012 pentru modificarea art.81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 206/2012
09.11.2012
327. L327/10.09.2012 Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii Lege 128/2013
26.04.2013
328. L328/10.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată Lege 12/2013
04.03.2013
329. L329/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital Lege 10/2015
08.01.2015
330. L330/10.09.2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România Lege 18/2013
04.03.2013
331. L331/10.09.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă Lege 202/2013
27.06.2013
332. L332/10.09.2012 Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor terenuri în suprafață totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Autostrada Timișoara - Lugoj" Lege 230/2013
15.07.2013
333. L333/10.09.2012 Proiect de Lege privind suplimentele alimentare Lege 56/2021
31.03.2021
334. L334/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 102/2013
12.04.2013
335. L335/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor automatizate a datelor de referință în relația cu statele membre ale Uniunii Europene și asigurării recunoașterii rezultatelor activității de laborator referitoare la datele dactiloscopice Lege 22/2013
04.03.2013
336. L336/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative Lege 83/2013
05.04.2013
337. L337/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit Lege 15/2013
04.03.2013
338. L338/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 208/2012
13.11.2012
339. L339/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 100/2013
12.04.2013
340. L340/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 280/2013
31.10.2013
341. L341/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 , pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană Lege 89/2013
05.04.2013
342. L342/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare Lege 103/2013
12.04.2013
343. L343/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii Lege 210/2013
27.06.2013
344. L344/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării dispozițiilor Legii nr.148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice Lege 30/2013
04.03.2013
345. L345/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 170/2013
31.05.2013
346. L346/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor fiananciare anuale și al situațiilor anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați Lege 149/2013
30.04.2013
347. L347/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD Lege 220/2012
19.11.2012
348. L348/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2012 privind unele măsuri pentru derularea exercitării operațiunii de vânzare de acțiuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achiziționarea și subînscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" S.A. Lege 199/2013
27.06.2013
349. L349/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de Ia bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural Lege 101/2013
12.04.2013
350. L350/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și transferul Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad și acțiunilor aferente deținute în numele statului de la Ministerul Sănătății și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri Lege 7/2013
04.03.2013
351. L351/10.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României Lege 63/2013
21.03.2013
352. L352/10.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar Lege 113/2014
11.07.2014
353. L353/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Lege 74/2013
28.03.2013
354. L354/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2012 pentru completarea art.1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie Lege 39/2013
08.03.2013
355. L355/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2012 pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012 Lege 88/2013
05.04.2013
356. L356/10.09.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 98/2013
12.04.2013
357. L357/10.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială FORTUS S.A. Iași Lege 32/2013
04.03.2013
358. L358/10.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea art.68 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
19.02.2013
359. L359/10.09.2012 Proiect de Lege pentru modificarea art.12 din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare Lege 49/2013
14.03.2013
360. L360/10.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 3 indice 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale respinsa
16.04.2013
361. L361/10.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/1997 privind declararea complexului "Memorialului victimelor comunismului și al rezistenței - Sighet" ca ansamblu de interes național Lege 150/2013
30.04.2013
362. L362/10.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
05.03.2013
363. L363/10.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2008 republicată, privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora, cu modificările și completările ulterioare respinsa
16.04.2013
364. L364/10.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
16.04.2013
365. L365/10.09.2012 Propunere legislativă privind amnistia fiscală pentru pensionari respinsa
16.04.2013
366. L366/10.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea părții introductive a alin.(2) indice 1 al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
12.03.2013
367. L367/10.09.2012 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
12.03.2013
368. L368/10.09.2012 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România retrasa
de catre Senat
21.12.2012
369. L369/10.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
16.04.2013
370. L370/10.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea articolului11 alineatul (1) litera a) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
16.04.2013
371. L371/10.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni respinsa
12.03.2013
372. L372/10.09.2012 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, îmbunătățirea calității vieții în Delta Dunării, întărirea instituțională a Administrației Rezervației Biosfera Delta Dunării și Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură respinsa
16.04.2013
373. L373/10.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.8 din Legea nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
16.04.2013
374. L374/10.09.2012 Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum și a majorărilor de întârziere aferente respinsa
12.03.2013
375. L375/10.09.2012 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative retrasa
de catre Senat
21.12.2012
376. L376/10.09.2012 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
12.11.2013
377. L377/10.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
12.11.2013
378. L378/10.09.2012 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor naturale cu conținuturi de metale prețioase ale României respinsa
16.04.2013
379. L379/10.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010 - Legea poliției locale respinsa
14.02.2017
380. L380/10.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Codului Penal respinsa
21.10.2015
381. L381/10.09.2012 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
de Senat
09.10.2012
382. L382/17.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli Lege 174/2013
06.06.2013
383. L383/17.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea și prelungirea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea rela?iilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, semnat la Bucure?ti la 5 iulie 2012 Lege 201/2012
01.11.2012
384. L384/17.09.2012 Proiectul Legii ratificarea Protocolului de modificare a Conven?iei dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 și a Protocolului adi?ional la acesta, semnate la Luxembug, la 4 octombrie 2011 Lege 181/2012
18.10.2012
385. L385/24.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar redistribuit din unitățile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de batrâni la unitățile sanitare care își reiau activitatea Lege 178/2013
11.06.2013
386. L386/24.09.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural Lege 55/2013
14.03.2013
387. L387/02.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea "Programului de dezvoltare a infrastructurii din mediul rural" Lege 60/2013
21.03.2013
388. L388/02.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art.5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Lege 45/2013
14.03.2013
389. L389/02.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor asupra Societății Comerciale AVERSA S.A.București, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent Lege 79/2013
05.04.2013
390. L390/02.10.2012 Proiectul Legii ratificarea Acordului între România și Republica Bulgaria privind instituirea blocului func?ional de spa?iu aerian" DANUBE-FAB" , semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011 Lege 192/2012
30.10.2012
391. L391/02.10.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucure?ti, la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protec?ie a informa?iilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C., la 21 iunie 1995 Lege 200/2012
01.11.2012
392. L392/02.10.2012 Proiect de Lege pentru retragerea declara?iei prevazută prin Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul interna?ional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescrip?iilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul interna?ional (APTU) și a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului destinat a fi utilizat în traficul interna?ional (ATMF), cuprinse în apendicele E,F ?i, respectiv, G la Conven?ia privind transporturile interna?ionale feroviare(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009) Lege 184/2012
24.10.2012
393. L393/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011 pe ordinea de zi
04.05.2016
394. L394/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011 pe ordinea de zi
04.05.2016
395. L395/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 Lege 147/2013
30.04.2013
396. L396/09.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 Lege 143/2013
30.04.2013
397. L397/15.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și al altor operațiuni cu produse militare Lege 104/2013
16.04.2013
398. L398/15.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2012 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației Lege 130/2013
26.04.2013
399. L399/15.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II alin. (1) din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Lege 86/2013
05.04.2013
400. L400/15.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și func?ionarea Poli?iei Române, Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și func?ionarea Jandarmeriei Române și Legii nr.155/2010, Legea poli?iei locale respins
de Senat
12.02.2013
401. L401/15.10.2012 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de inten?ie semnată de autorită?ile române la Bucure?ti, la 9 iunie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Interna?ional din 27 iunie 2011, a Scrisorii de inten?ie semnată de autorită?ile române la Bucure?ti, la 14 septembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Interna?ional din 29 septembrie 2011, a Scrisorii de inten?ie semnată de autorită?ile române la Bucure?ti, la 2 decembrie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Interna?ional din 19 decembrie 2011, a Scrisorii de inten?ie semată de autorită?ile române la Bucure?ti, la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar interna?ional din 21 martie 2012 și a Scrisorii de inten?ie semnată de autorită?ile române la Bucure?ti , la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului Directorilor Executivi ai Fondului Monetar Interna?ional din 22 iunie 2012 Lege 205/2012
09.11.2012
402. L402/15.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2012 privind unele măsuri pentru asigurarea furnizării serviciului public de televiziune Lege 68/2013
28.03.2013
403. L403/15.10.2012 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă Lege 2/2013
01.02.2013
404. L404/22.10.2012 Proiect de Lege privind majorarea capitalului deținut de România la Banca Europeană de Investiții retras
de catre Senat
21.12.2012
405. L405/22.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și pădurilor Lege 117/2013
24.04.2013
406. L406/22.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în vederea înființării unei societăți comerciale Lege 236/2013
15.07.2013
407. L407/29.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală retras
de catre Senat
21.12.2012
408. L408/29.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Național și de energie termică, precum și/sau energie termică pentru populație, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici Lege 106/2013
18.04.2013
409. L409/29.10.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale respins
de Senat
12.02.2013
410. L410/29.10.2012 Proiect de Lege privind ratificarea Contractului de finan?are între România și Banca Europeană de Investi?ii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucure?ti - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Universitate - Pantelimon, semnat la Bucure?ti, la 16 decembrie 2011 Lege 33/2013
08.03.2013
411. L411/29.10.2012 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Sprijin al Proiectului între România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri, la 8 iunie 2011 Lege 28/2013
04.03.2013
412. L412/2012 Proiect de Lege privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de în?elegere între Uniunea Europeană și România, semnat la Bucure?ti la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011 și a celui de-al doilea memorandum suplimentar de în?elegere între Uniunea Europeană și România, semnat la Bucure?ti la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012 Lege 27/2013
04.03.2013
413. L413/29.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgen?ă a Guvernului nr.51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu op?iune de amânare a tragerii) între România și Banca Interna?ională pentru Reconstruc?ie și Dezvoltare, semnat la Bucure?ti , la 11 septembrie 2012 Lege 11/2012
04.03.2012
414. L414/29.10.2012 Propunere legislativă pentru modificarea art.56 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice retrasa
de catre Senat
21.12.2012
415. L415/30.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 Lege 123/2013
26.04.2013
416. L416/30.10.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 Lege 154/2013
30.04.2013
417. L417/12.12.2012 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 1/2013
04.01.2013
418. L418/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiul Economic European rezidenți în România Lege 235/2013
15.07.2013
419. L419/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați Lege 115/2013
24.04.2013
420. L420/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României pentru Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de programare 2009-2014 Lege 246/2013
17.07.2013
421. L421/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 238/2013
15.07.2013
422. L422/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2012 pentru modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanțe datorate statului Lege 173/2013
31.05.2013
423. L423/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere în anul 2012 Lege 92/2013
12.04.2013
424. L424/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (2) ale art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 privind instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 129/2013
26.04.2013
425. L425/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art.55 al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 121/2013
26.04.2013
426. L426/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 273/2013
21.10.2013
427. L427/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2012 pentru modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Lege 96/2013
12.04.2013
428. L428/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice, centralizată Lege 184/2013
25.06.2013
429. L429/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantității de 2.000 tone mototorină pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" S.A. Lege 91/2013
12.04.2013
430. L430/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2012 pentru modificarea punctului II al Anexei nr.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Lege 134/2013
26.04.2013
431. L431/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din minicipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007 Lege 80/2013
05.04.2013
432. L432/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Lege 196/2013
26.06.2013
433. L433/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 193/2013
26.06.2013
434. L434/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș Lege 133/2013
26.04.2013
435. L435/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii Lege 163/2013
15.05.2013
436. L436/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Lege 36/2014
07.04.2014
437. L437/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2012 pentru modificarea alin.(1) indice 3 al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 131/2013
26.04.2013
438. L438/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal Lege 90/2013
05.04.2013
439. L439/21.12.2012 Proiect de Lege privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile românești Lege 162/2013
15.05.2013
440. L440/21.12.2012 Proiect de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege adoptat
de Senat
25.03.2013
441. L441/21.12.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 270/2013
15.10.2013
442. L442/21.12.2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă Lege 179/2013
11.06.2013
443. L443/21.12.2012 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2012 privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară după izbucnirea conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii Lege 84/2013
05.04.2013
444. L444/21.12.2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator adoptat
de Senat
12.02.2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 7:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro