Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Proces legislativ la Senat > Rezultat interogare Versiunea pentru printare

Rezultat interogare

Lista initiativelor legislative generata pe baza interogarii:
Sursa: Baza de date a Senatului
Numar/an de înregistrare:*/2011

Numar înregistrari gasite: 782
  Numar Titlu Stadiu
1. L1/08.02.2011 Proiect de Lege privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurată de zilieri respins
29.03.2011
2. L2/08.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European Lege 80/2011
06.06.2011
3. L3/08.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii Lege 51/2012
19.03.2012
4. L4/08.02.2011 Proiect de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Lege 185/2013
25.06.2013
5. L5/08.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei respins
19.06.2012
6. L6/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile Lege 182/2011
14.10.2011
7. L7/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului Lege 104/2012
04.07.2012
8. L8/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2011privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile Lege 289/2011
16.12.2011
9. L9/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creșterea siguranței rutiere și destinația sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuții de inspecție și control în urma aplicării sancțiunilor contravenționale specifice activităților de transport rutier Lege 161/2011
11.07.2011
10. L10/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică Lege 222/2018
31.07.2018
11. L11/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență Lege 124/2012
12.07.2012
12. L12/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război Lege 211/2012
13.11.2012
13. L13/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon Lege 252/2011
05.12.2011
14. L14/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța națională Lege 165/2011
15.07.2011
15. L15/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei Lege 111/2011
15.06.2011
16. L16/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici Lege 78/2011
06.06.2011
17. L17/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2011 pentru stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii Lege 92/2011
06.06.2011
18. L18/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu Lege 64/2011
10.05.2011
19. L19/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea plății cotizației anuale a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ce decurge din statutul de observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - CoAg pentru perioada 2010 - 2011, precum și pentru anii următori respectiv pentru aprobarea plății cotizației anuale de către Institutul Național de Statistică-România, cotizație ce decurge din statutul României de "Observator permanent" în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTATpentru perioada 2010 -2011, precum și pentru plata cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT Lege 146/2011
05.07.2011
20. L20/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 303/2013
15.11.2013
21. L21/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule Lege 186/2012
24.10.2012
22. L22/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse de dublă utilizare Lege 197/2011
07.11.2011
23. L23/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru Obiectivul convergență Lege 81/2011
06.06.2011
24. L24/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului pentru modificarea Legii privind finanțele publice nr.500/2002 Lege 125/2011
20.06.2011
25. L25/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea dispozițiilor referitoare la sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Lege 195/2011
07.11.2011
26. L26/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2010 privind abrogarea prevederilor Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă Lege 178/2011
14.10.2011
27. L27/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2010 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții de identitate Lege 144/2011
05.07.2011
28. L28/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, precum și pentru prorogarea unor termene Lege 118/2011
15.06.2011
29. L29/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin.(2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării Societăților Comerciale Filiale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A. Lege 79/2011
06.06.2011
30. L30/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării" Lege 216/2013
02.07.2013
31. L31/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale Lege 60/2011
10.05.2011
32. L32/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2010 privind prorogarea aplicării dispozițiilor art.4 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora Lege 172/2011
14.10.2011
33. L33/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 215/2012
13.11.2012
34. L34/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 (r2) privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Lege 82/2011
06.06.2011
35. L35/08.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 191/2013
26.06.2013
36. L36/14.02.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 115/2011
15.06.2011
37. L37/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea în domeniul managementului substanțelor chimice Lege 249/2011
05.12.2011
38. L38/14.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Lege 28/2012
16.03.2012
39. L39/14.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri Lege 301/2011
23.12.2011
40. L40/14.02.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 190/2013
26.06.2013
41. L41/14.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2011 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Lege 33/2012
19.03.2012
42. L42/14.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozibile Lege 123/2011
20.06.2011
43. L43/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr958 din 28/12/2002 respinsa
12.03.2013
44. L44/14.02.2011 Propunere legislativă privind funcționarea Birourilor de Credit respinsa
14.09.2011
45. L45/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr.111/24 oct.2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și valorificarea activelor bancare neperformante respinsa
14.09.2011
46. L46/14.02.2011 Propunere legislativă privind regimul special maritim respinsa
16.04.2013
47. L47/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate respinsa
17.05.2011
48. L48/14.02.2011 Propunere legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România respinsa
22.11.2011
49. L49/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementări specifice personalului care ocupă funcții de demnitate publică și personalului care ocupă funcții asimilate cu funcții de demnitate publică, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
22.11.2011
50. L50/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260 din 04/11/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor respinsa
12.10.2011
51. L51/14.02.2011 Propunere legislativă privind introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii români aflați în străinătate respinsa
05.03.2013
52. L52/14.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării" respinsa
14.09.2011
53. L53/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în M.Of. nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.05.2011
54. L54/14.02.2011 Propunere legislativă privind standardele de cost în domeniul diagnosticului clinic de laborator respinsa
12.03.2013
55. L55/14.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.13 al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale respinsa
19.06.2012
56. L56/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată respinsa
12.03.2013
57. L57/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Lege 253/2011
05.12.2011
58. L58/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1/03.01.2008 respinsa
05.03.2013
59. L59/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.7, alin. (9) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 269/2011
07.12.2011
60. L60/14.02.2011 Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD - Groupe Societe Generale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA Lege 9/2014
28.02.2014
61. L61/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.48 indice 2 al Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
22.11.2011
62. L62/14.02.2011 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație respinsa
22.11.2011
63. L63/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
14.09.2011
64. L64/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
14.09.2011
65. L65/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare respinsa
14.09.2011
66. L66/14.02.2011 Propunere legislativă pentru stimularea înființării de întreprinderi micro, mici și mijlocii în mediul rural, în domeniul producției agroalimentare respinsa
14.09.2011
67. L67/14.02.2011 Propunere legislativă privind sistemele de agricultură practicate în România respinsa
08.11.2011
68. L68/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(2) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap respinsa
05.03.2013
69. L69/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
70. L70/14.02.2011 Propunere legislativă privind restituirea sumelor reținute în mod abuziv persoanelor fără copii respinsa
14.09.2011
71. L71/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.3 din 22 februarie 2000, privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare sesizare de
neconstitutionalitate
20.07.2012
72. L72/14.02.2011 Propunere legislativă privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice Lege 148/2012
23.07.2012
73. L73/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea modului de calcul a impozitului pe autovehicule respinsa
12.03.2013
74. L74/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
16.09.2011
75. L75/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice respinsa
08.11.2011
76. L76/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 Lege 274/2011
07.12.2011
77. L77/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 alin.(1) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
12.03.2013
78. L78/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.26 alin.(2) din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.06.2012
79. L79/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Secțiunii 3 - Întâmpinarea, art.201), alin.(1) - Comunicarea întâmpinării din Codul de procedură civilă respinsa
14.09.2011
80. L80/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din OUG nr.43/2010 respinsa
02.11.2011
81. L81/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din OUG nr.43/2010 respinsa
02.11.2011
82. L82/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din OUG nr.43/2010 respinsa
02.11.2011
83. L83/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.138) alin.(6) al Legii nr.169/2010 privind procedura insolvenței respinsa
05.03.2013
84. L84/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din OUG nr.43/2010 respinsa
02.11.2011
85. L85/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare a alin.(1) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificată prin art.IV, din OUG nr.43/2010 respinsa
22.11.2011
86. L86/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.18), art.19) și art.20) din Legea nr.356/2001 din 10.07.2001 respinsa
22.11.2011
87. L87/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.129) alin.(5) ? Secțiunea 4 ? Reprezentarea părților în judecată ? Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă respinsa
16.09.2011
88. L88/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.3) alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10.07.2001 respinsa
22.11.2011
89. L89/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Secțiunii 4 - Reprezentarea părților în judecată - Conținutul mandatului art.86) respinsa
14.09.2011
90. L90/14.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) și (4) ale art.253 din Legea nr.31/1990, republicată respinsa
02.11.2011
91. L91/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.88) alin.(1) - Secțiunea 4 - Reprezentarea părților în judecată - Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă respinsa
14.09.2011
92. L92/14.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.252) din Legea nr.31/1990, republicată respinsa
02.11.2011
93. L93/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.40) din Codul de procedură civilă a Capitolului I - Judecătorul. Incompatibilitatea respinsa
14.09.2011
94. L94/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990, republicată respinsa
02.11.2011
95. L95/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007 respinsa
14.09.2011
96. L96/14.02.2011 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național "Constantin Brâncuși" respinsa
12.06.2013
97. L97/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.11.2008 respinsa
12.10.2011
98. L98/14.02.2011 Propunere legislativă privind parteneriatul civil retrasa
de catre initiator
23.02.2011
99. L99/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social retrasa
de catre initiator
07.03.2011
100. L100/14.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
17.05.2011
101. L101/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
11.05.2021
102. L102/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată Lege 270/2011
07.12.2011
103. L103/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066, din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
104. L104/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 270 indice 2 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
105. L105/14.02.2011 Propunere legislativă de abrogare a articolului 270 indice 1 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
106. L106/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare a art.260 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modifiările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
107. L107/14.02.2011 Propunere legislativă de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
108. L108/14.02.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
109. L109/14.02.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
110. L110/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
111. L111/14.02.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
112. L112/14.02.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
113. L113/14.02.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
114. L114/14.02.2011 Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
115. L115/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
116. L116/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
117. L117/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare și completare a art.226 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
118. L118/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare și completare a art.224 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
119. L119/14.02.2011 Propunere legislativă de completare a art.224 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
120. L120/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare și completare a art.203 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare respinsa
02.11.2011
121. L121/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare și completare a Articolului.72 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale respinsa
02.11.2011
122. L122/14.02.2011 Propunere legislativă privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României respinsa
05.03.2013
123. L123/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale Lege 129/2011
23.06.2011
124. L124/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
125. L125/14.02.2011 Propunere legislativă privind protejarea și susținerea apărătorilor drepturilor omului respinsa
14.09.2011
126. L126/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/22.12.2003, privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare respinsa
14.09.2011
127. L127/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali respinsa
11.05.2021
128. L128/14.02.2011 Propunere legislativă privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat adoptata
27.03.2012
129. L129/14.02.2011 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Ambulanței din România respinsa
25.09.2012
130. L130/14.02.2011 Propunere legislativă privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
22.11.2011
131. L131/14.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea anexei la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului Lege 162/2011
11.07.2011
132. L132/14.02.2011 Propunere legislativă privind performanța energetică a clădirilor din România Lege 121/2014
18.07.2014
133. L133/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea și finanțarea studiilor pedologice și agrochimice și finanțarea Sistemului național de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum și sol-vegetație forestieră pentru silvicultură Lege 243/2011
05.12.2011
134. L134/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 adoptata
de Senat
27.04.2011
135. L135/14.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
12.03.2013
136. L136/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
28.02.2012
137. L137/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
12.03.2013
138. L138/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
08.11.2011
139. L139/14.02.2011 Propunere legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituțiilor financiare și instituțiilor de credit respinsa
14.09.2011
140. L140/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii privind cimitirele și serviciile funerare respinsa
16.09.2011
141. L141/14.02.2011 Propunere legislativă privind alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice respinsa
25.09.2012
142. L142/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
08.11.2011
143. L143/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat Lege 244/2011
05.12.2011
144. L144/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.5, alin.(4), din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 respinsa
21.02.2017
145. L145/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.175/ 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
20.12.2011
146. L146/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
12.03.2013
147. L147/14.02.2011 Propunere legislativă privind completarea art.9 din Legea nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului Legea caselor naționalizate respinsa
22.11.2011
148. L148/14.02.2011 Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatorii care încadrează șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă respinsa
14.09.2011
149. L149/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Codului fiscal respinsa
14.09.2011
150. L150/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
08.11.2011
151. L151/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 38/2003, privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere adoptata
de Senat
20.04.2011
152. L152/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
19.06.2012
153. L153/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
13.05.2015
154. L154/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
22.11.2011
155. L155/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2001 Legea voluntariatului respinsa
14.09.2011
156. L156/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată respinsa
27.03.2012
157. L157/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr.927 din Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificările și completările ulterioare respinsa
14.09.2011
158. L158/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului respinsa
14.09.2011
159. L159/14.02.2011 Propunere legislativă pentru declararea Municipiului Craiova, județul Dolj, oraș-martir Lege 235/2011
05.12.2011
160. L160/14.02.2011 Propunere legislativă privind completarea articolului 45 din Legea nr.85/2003, Legea minelor respinsa
14.09.2011
161. L161/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România respinsa
14.09.2011
162. L162/14.02.2011 Propunere legislativă - Legea profesiei de jurnalist respinsa
14.09.2011
163. L163/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M.Of. nr.941 din 29 Decembrie 2003 (rectificată și republicată), cu modificările și completările ulterioare respinsa
14.09.2011
164. L164/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
165. L165/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000, privind publicitatea respinsa
14.09.2011
166. L166/14.02.2011 Propunere legislativă privind examinarea psihologică și psihiatrică a celor ce candidează pentru obținerea de funcții de demnitate publică, în administrația locală sau care ocupă funcții de înalt funcționar public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau ministru în cadrul ministerelor respinsa
27.03.2012
167. L167/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public privat nr.178/2010 respinsa
09.03.2016
168. L168/14.02.2011 Propunere legislativă privind declararea zilei de 25 ianuarie Ziua Ecumenismului retrasa
de catre initiator
06.04.2011
169. L169/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
12.03.2013
170. L170/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.06.2012
171. L171/14.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
28.02.2012
172. L172/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.192 din 14/10/2010, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.695 din 18/10/2010, privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora respinsa
19.06.2012
173. L173/14.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială respinsa
22.11.2011
174. L174/14.02.2011 Propunere legislativă privind stimularea înființării de creșe și grădinițe private respinsa
14.09.2011
175. L175/14.02.2011 Propunere legislativă privind instituirea unui regim juridic distinct și temeinic fundamentat pentru categoriile diferite de drepturi bănești cuvenite victimelor regimului totalitar comunist adoptata
de Senat
04.05.2011
176. L176/14.02.2011 Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.03.2013
177. L177/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.9, art.19 alin.(4), art.22 alin.(1), art.23, art.II alin.(1) și alin.(2) și abrogarea art.21 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744/2 nov.2009 respinsa
14.09.2011
178. L178/14.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare respinsa
08.11.2011
179. L179/22.02.2011 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare privind funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului Lege 116/2011
15.06.2011
180. L180/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici respins
22.11.2011
181. L181/22.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin.(8) al art.39 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat Lege 26/2013
04.03.2013
182. L182/22.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referință câștigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii și protecției sociale Lege 184/2011
14.10.2011
183. L183/22.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli Lege 179/2011
14.10.2011
184. L184/22.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la aeroportul Internațional București-Otopeni Lege 169/2011
14.10.2011
185. L185/22.02.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare între Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la București la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998 Lege 54/2011
21.04.2011
186. L186/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respins
de Senat
12.02.2013
187. L187/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.101 din 22.05.1992 respinsa
de Senat
24.09.2012
188. L188/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe respins
de Senat
31.10.2011
189. L189/22.02.2011 Propunere legislativă privind împărțirea administrativ-teritorială a României respinsa
de Senat
25.09.2012
190. L190/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României Lege 155/2011
05.07.2011
191. L191/22.02.2011 Proiect de Lege privind pregătirea practică a studenților respins
de Senat
21.05.2012
192. L192/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respins
de Senat
06.12.2011
193. L193/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari Lege 23/2012
17.01.2012
194. L194/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 504/2002 a audiovizualului respins
de Senat
05.11.2013
195. L195/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea Lege 156/2011
05.07.2011
196. L196/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010 respinsa
de Senat
07.12.2011
197. L197/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 și art.118 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată respins
de Senat
31.10.2011
198. L198/22.02.2011 Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) și (4) ale art.57 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 respins
de Senat
07.12.2011
199. L199/22.02.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
07.12.2011
200. L200/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.45 și 97 din Legea administrației locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
07.12.2011
201. L201/22.02.2011 Proiect de Lege privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești respins
de Senat
31.10.2011
202. L202/22.02.2011 Propunere legislativă privind unele măsuri suplimentare pentru etichetarea produselor alimentare respinsa
20.12.2011
203. L203/22.02.2011 Propunere legislativă privind promovarea invențiilor retrasa
de catre initiator
18.04.2011
204. L204/22.02.2011 Propunere legislativă - Legea antreprenorului social respinsa
12.03.2013
205. L205/22.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
20.12.2011
206. L206/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale respinsa
22.11.2011
207. L207/22.02.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.11.2011
208. L208/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007 respinsa
20.12.2011
209. L209/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.26 alin.(3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 271/2011
07.12.2011
210. L210/22.02.2011 Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protecție a minorilor respinsa
14.09.2011
211. L211/22.02.2011 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Sisești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov Lege 137/2011
05.07.2011
212. L212/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.10.2011
213. L213/22.02.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare respinsa
22.11.2011
214. L214/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.06.2012
215. L215/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicată respinsa
14.09.2011
216. L216/22.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare Lege 22/2014
13.03.2014
217. L217/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 respinsa
02.11.2011
218. L218/22.02.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 45/2012
19.03.2012
219. L219/22.02.2011 Proiect de Lege pentru interpretarea părții introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară unor obiective de interes național, județean și local Lege 90/2011
06.06.2011
220. L220/28.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2011 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb Lege 25/2015
09.03.2015
221. L221/28.02.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Grupul de Lucru pentru Construcții Navale din cadrul OCDE, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Paris, la 6 septembrie 2007, respectiv 6 iulie 2009 Lege 42/2011
04.04.2011
222. L222/28.02.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 28 septembrie 2010 Lege 56/2011
21.04.2011
223. L223/28.02.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 și la București la 27 august 2010 Lege 57/2011
21.04.2011
224. L224/28.02.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2011 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor Lege 44/2011
04.04.2011
225. L225/28.02.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Actelor Finale ale Conferinței Mondiale pentru Radiocomunicații (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007 Lege 41/2011
04.04.2011
226. L226/28.02.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Bosnia și Herțegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul între România și Bosnia și Herțegovina privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Sarajevo, la 20 februarie 2001 Lege 43/2011
04.04.2011
227. L227/28.02.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional, semnat la București la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990 Lege 50/2011
07.04.2011
228. L228/28.02.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 40/2011
31.03.2011
229. L229/07.03.2011 Proiect de Lege privind gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune și care fac parte din sistemul de finanțare al fondurilor europene pentru agricultură, precum și din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene Lege 188/2011
24.10.2011
230. L230/07.03.2011 Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ?Gheorghe Ionescu-Șișești"- Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiție ?Autostrada Arad -Timișoara -Lugoj" -?Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiție ?Autostrada Nădlac - Arad" Lege 231/2011
05.12.2011
231. L231/07.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative Lege 108/2011
15.06.2011
232. L232/07.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2011 privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă Lege 41/2012
19.03.2012
233. L233/07.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2011 privind modificarea și completarea articolului II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 Lege 19/2013
04.03.2013
234. L234/07.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2011 privind finanțarea unor activități de îmbunătățiri funciare Lege 143/2011
05.07.2011
235. L235/07.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Consiliului de Supraveghere Lege 188/2012
30.10.2012
236. L236/07.03.2011 Proiect de Lege privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea Lege 148/2011
05.07.2011
237. L237/07.03.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind transporturile rutiere internaționale de persoane și mărfuri, semnat la București la 12 iulie 2010 Lege 55/2011
21.04.2011
238. L238/07.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare Lege 53/2011
21.04.2011
239. L239/07.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
de Senat
22.06.2011
240. L240/08.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare respinsa
17.04.2013
241. L241/08.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaților și senatorilor republicată respinsa
17.04.2013
242. L242/08.03.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, cu completările ulterioare pe ordinea de zi
04.05.2016
243. L243/2011 Proiect de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului și a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului din România Lege 198/2011
07.11.2011
244. L244/16.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă Lege 251/2011
05.12.2011
245. L245/16.03.2011 Proiect de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2011 respins
24.05.2011
246. L246/16.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naționale în anul 2011 Lege 145/2011
05.07.2011
247. L247/11.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 14/2012
06.01.2012
248. L248/16.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la București, la 12 ianuarie 2011 și la Bruxelles, la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009, și a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 și la București la 18 iunie 2009 Lege 51/2011
07.04.2011
249. L249/21.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România Lege 157/2011
11.07.2011
250. L250/21.03.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției Lege 233/2011
05.12.2011
251. L251/21.03.2011 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(6) indice 1 al art.37 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat respinsa
05.03.2013
252. L252/21.03.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor respinsa
14.09.2011
253. L253/28.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia Lege 209/2011
15.11.2011
254. L254/28.03.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli și gestionarea fondurilor comunitare Lege 147/2011
05.07.2011
255. L255/28.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și stabilirea unor măsuri financiar-bugetare Lege 185/2011
24.10.2011
256. L256/28.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localitățile afectate de inundațiile din perioada iunie-august 2010 Lege 181/2011
14.10.2011
257. L257/28.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2011 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii Lege 175/2011
14.10.2011
258. L258/28.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor de plată Lege 15/2012
06.01.2012
259. L259/28.03.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2011 privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului național unic de plată a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar Lege 177/2011
14.10.2011
260. L260/04.04.2011 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului național de decorații și semnelor onorifice Lege 189/2011
24.10.2011
261. L261/04.04.2011 Proiect de Lege privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 153/2011
05.07.2011
262. L262/04.04.2011 Proiectul Legii - Legea Turismului respins
12.02.2013
263. L263/04.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice Lege 67/2013
28.03.2013
264. L264/04.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora, utilizate în activitatea feroviară Lege 17/2013
04.03.2013
265. L265/04.04.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății Lege 237/2011
05.12.2011
266. L266/04.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activității Consiliului Superior al Magistraturii Lege 116/2012
04.07.2012
267. L267/04.04.2011 Proiect de Lege pentru instituirea unei măsuri referitoare la admiterea în magistratură în perioada 2010-2011 respins
de Senat
14.06.2011
268. L268/04.04.2011 Proiect de Lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr.51/1991 privind siguranța națională a României respins
de Senat
21.05.2012
269. L269/04.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
de Senat
07.12.2011
270. L270/04.04.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată respins
de Senat
19.02.2013
271. L271/04.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.258/29.04.2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României Lege 273/2011
07.12.2011
272. L272/04.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, actualizată respinsa
19.06.2012
273. L273/04.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1968 Codul penal al României, publicată în B.Of. nr.79-79 bis/21 iun.1968, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 16 apr.1997, cu modificările și completările ulterioare respinsa
03.06.2014
274. L274/11.04.2011 Proiectul Legii - Legea Dialogului Social Lege 62/2011
10.05.2011
275. L275/11.04.2011 Proiect de Lege privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ Lege 63/2011
10.05.2011
276. L276/11.04.2011 Proiect de Lege privind activitatea de emitere de monedă electronică Lege 127/2011
20.06.2011
277. L277/11.04.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere Lege 186/2011
24.10.2011
278. L278/11.04.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2011 pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum și pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă" Lege 171/2011
14.10.2011
279. L279/11.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2007 privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România Lege 170/2011
14.10.2011
280. L280/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață respinsa
20.12.2011
281. L281/11.04.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope respinsa
05.03.2013
282. L282/11.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat respinsa
08.11.2011
283. L283/11.04.2011 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni în domeniul public al unității administrativ-teritoriale Secuieni, județul Neamț și în administrarea Consiliului Local Secuieni, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Secuieni Lege 160/2011
11.07.2011
284. L284/11.04.2011 Propunere legislativă privind promovarea producerii și utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport respinsa
12.11.2013
285. L285/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli respinsa
12.03.2013
286. L286/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore respinsa
08.11.2011
287. L287/11.04.2011 Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale respinsa
08.11.2011
288. L288/11.04.2011 Propunere legislativă privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitatea Ion Creangă" respinsa
13.09.2017
289. L289/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
20.12.2011
290. L290/11.04.2011 Propunere legislativă - Legea timbrului cultural adoptata
de Senat
20.06.2011
291. L291/11.04.2011 Propunere legislativă de modificarea și completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea și funcționarea Monitorului Oficial al României, cu modificări și completări, republicată respinsa
08.11.2011
292. L292/11.04.2011 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, local și județean Lege 205/2011
07.11.2011
293. L293/11.04.2011 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane respinsa
08.11.2011
294. L294/11.04.2011 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social respinsa
16.04.2013
295. L295/11.04.2011 Propunere legislativă privind instituirea pazei grădinițelor, școlilor generale și liceelor pe durata desfășurării activităților didactice respinsa
20.12.2011
296. L296/11.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică respinsa
09.12.2015
297. L297/11.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
19.06.2012
298. L298/11.04.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului și publicității imobiliare respinsa
22.11.2011
299. L299/11.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului respinsa
11.09.2012
300. L300/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante Lege 204/2011
07.11.2011
301. L301/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii respinsa
19.06.2012
302. L302/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare respinsa
16.04.2013
303. L303/11.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, local și județean respinsa
28.06.2011
304. L304/11.04.2011 Propunere legislativă de completare a art.12 din legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării Lege 190/2011
27.10.2011
305. L305/11.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respinsa
08.11.2011
306. L306/11.04.2011 Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire și supraveghere a copiilor pe timpul zilei respinsa
16.04.2013
307. L307/18.04.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale Lege 208/2011
15.11.2011
308. L308/18.04.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale Lege 152/2011
05.07.2011
309. L309/18.04.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București, la 9 septembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 24 septembrie 2010 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009 Lege 84/2011
06.06.2011
310. L310/18.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare respinsa
05.03.2013
311. L311/18.04.2011 Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României respinsa
19.06.2012
312. L312/18.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.02.2013
313. L313/18.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonanța nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile respinsa
20.12.2011
314. L314/18.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată respinsa
08.11.2011
315. L315/18.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonanței nr.75 din 30 august privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal respinsa
19.06.2012
316. L316/18.04.2011 Propunere legislativă privind modifcarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respinsa
20.12.2011
317. L317/18.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil respinsa
20.12.2011
318. L318/18.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1968 - Codul Penal al României și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal Lege 27/2012
16.03.2012
319. L319/18.04.2011 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria berii retrasa
de catre initiator
25.05.2011
320. L320/18.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2009 privind pescuitul și acvacultura respinsa
08.11.2011
321. L321/18.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun Lege 15/2016
29.01.2016
322. L322/26.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2010 privind parteneriatul public-privat Lege 205/2015
20.07.2015
323. L323/26.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente Lege 32/2012
19.03.2012
324. L324/26.04.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre Lege 176/2011
14.10.2011
325. L325/26.04.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului pentru înființarea Academiei Internaționale Anticorupție ca organizație internațională, semnat de România la Viena, la 2 septembrie 2010 Lege 87/2011
06.06.2011
326. L326/26.04.2011 Proiectul Legii ratificarea Tratatului între România și Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la București la 10 noiembrie 2010 Lege 78/2012
13.06.2012
327. L327/26.04.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului privind extrădarea între România și Republica Arabă Siriană semnat la București la 10 noiembrie 2010 Lege 79/2012
13.06.2012
328. L328/26.04.2011 Proiectul Legii ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma, la 27 iulie 2010, dintre România și Republica San Marino de modificare a Convenției dintre România și Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007 Lege 85/2011
06.06.2011
329. L329/26.04.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 și 2 martie 2010 la București și la 3 februarie 2010 la Washington, dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la București la 24 iulie 2006 și pentru modificarea Legii nr.124/2007 privind ratificarea acestui Acord Lege 86/2011
06.06.2011
330. L330/26.04.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene privind suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968, semnată de România, la Strasbourg la 21 mai 2010 Lege 114/2011
15.06.2011
331. L331/26.04.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Amendamentului nr.5 convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 24 martie 2010 și 19 aprilie 2010 și la Luxemburg la 31 martie 2010 dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr.489/2001 privind ratificarea acestui Contract, cu modificările ulterioare Lege 113/2011
15.06.2011
332. L332/26.04.2011 Proiect de Lege privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
21.12.2011
333. L333/26.04.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.74, art.75, art.76, din Legea nr.84 (r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învățământului respins
de Senat
21.05.2012
334. L334/26.04.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.127 din Legea învățămâmtului nr.84/1995 respins
de Senat
18.06.2012
335. L335/26.04.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
06.12.2011
336. L336/26.04.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
21.05.2012
337. L337/26.04.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.508 din 17 noiembrie 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism respins
de Senat
21.05.2012
338. L338/26.04.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
19.06.2012
339. L339/26.04.2011 Propunere legislativă privind stimularea și sprijinirea construcțiilor de case respinsa
20.12.2011
340. L340/26.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
341. L341/26.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr. 133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
342. L342/26.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
27.03.2012
343. L343/26.04.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respinsa
de Senat
18.06.2012
344. L344/26.04.2011 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani respinsa
11.06.2013
345. L345/02.05.2011 Proiect de Lege pentru afilierea Autorității naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor prețioase Lege 46/2013
14.03.2013
346. L346/02.05.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2011 pentru modificarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane Lege 210/2011
15.11.2011
347. L347/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004 respinsa
25.09.2012
348. L348/02.05.2011 Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora respinsa
12.03.2013
349. L349/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
05.03.2013
350. L350/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii respinsa
19.06.2012
351. L351/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate respinsa
05.03.2013
352. L352/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere respinsa
20.12.2011
353. L353/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
20.12.2011
354. L354/02.05.2011 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Autoritatea Națională pentru Produse Aromatice și de Sinteză respinsa
19.06.2012
355. L355/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar respinsa
19.06.2012
356. L356/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu respinsa
19.06.2012
357. L357/02.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri respinsa
05.03.2013
358. L358/02.05.2011 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Constanța "Oraș-martir" Lege 236/2011
05.12.2011
359. L359/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.06.2012
360. L360/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public respinsa
19.06.2012
361. L361/02.05.2011 Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I-IV, și gimnazial respinsa
19.06.2012
362. L362/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3), alin.(6) respinsa
19.06.2012
363. L363/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
17.12.2013
364. L364/02.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.218/2002 respinsa
08.11.2011
365. L365/02.05.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
17.12.2013
366. L366/02.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
19.06.2012
367. L367/09.05.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Lege 119/2013
24.04.2013
368. L368/09.05.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare Lege 29/2012
16.03.2012
369. L369/09.05.2011 Propunere legislativă privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice respinsa
10.02.2021
370. L370/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul Lege 50/2012
19.03.2012
371. L371/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală Lege 122/2012
06.07.2012
372. L372/09.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură respinsa
19.06.2012
373. L373/09.05.2011 Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri respinsa
20.12.2011
374. L374/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.30 din Legea administrației publice nr.215/2001, republicată respinsa
de Senat
07.12.2011
375. L375/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(3) din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr.213/1998 respinsa
19.06.2012
376. L376/09.05.2011 Propunere legislativă privind scoaterea din fondul forestier proprietate publică a statului a unei suprafețe de teren necesare desfășurării activității de interes strategic ale Companiei Naționale ROMARM S.A., Filiala S.C.Uzina Mecanică Mija S.A. retrasa
de catre initiator
25.05.2011
377. L377/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.06.2012
378. L378/09.05.2011 Propunere legislativă privind comunicațiile electronice retrasa
de catre initiator
04.10.2011
379. L379/09.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
19.06.2012
380. L380/09.05.2011 Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe-Ionescu - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj Lege 53/2012
19.03.2012
381. L381/09.05.2011 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată de Legea nr.290/2005 cu modificările ulterioare respinsa
08.11.2011
382. L382/09.05.2011 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010 respinsa
14.06.2012
383. L383/16.05.2011 Proiect de Lege privind regimul deșeurilor Lege 211/2011
15.11.2011
384. L384/16.05.2011 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 131/2011
27.06.2011
385. L385/16.05.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Lege 199/2011
07.11.2011
386. L386/16.05.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru valorificarea Activelor Statului Lege 34/2012
19.03.2012
387. L387/16.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) și (2) indice 1 ale art.1 din Ordonanța Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 266/2011
07.12.2011
388. L388/16.05.2011 Propunere legislativă privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului respinsa
12.03.2013
389. L389/16.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice retrasa
de catre initiator
25.05.2011
390. L390/16.05.2011 Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay respinsa
20.12.2011
391. L391/16.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea punctului 5 Anexa 2 din Legea nr.176/2010 privind integritatea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Lege 116/2013
24.04.2013
392. L392/16.05.2011 Propunere legislativă - Legea arhivelor respinsa
de Senat
05.09.2011
393. L393/16.05.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
20.12.2011
394. L394/16.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.523/2003 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Schi în România" respinsa
12.11.2013
395. L395/16.05.2011 Propunere legislativă privind protecția persoanelor de interes public respinsa
05.03.2013
396. L396/16.05.2011 Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau compensații financiare cetățenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podișul Transilvaniei respinsa
20.12.2011
397. L397/16.05.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
22.11.2011
398. L398/16.05.2011 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale respinsa
16.04.2013
399. L399/16.05.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
20.12.2011
400. L400/23.05.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea art.17 din Ordonanța Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile familiale Lege 40/2013
08.03.2013
401. L401/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
12.02.2013
402. L402/23.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respins
de Senat
18.06.2012
403. L403/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale respins
de Senat
18.06.2012
404. L404/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării respins
de Senat
21.05.2012
405. L405/23.05.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției europene revizuită în materia adopției de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 și semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009 Lege 138/2011
05.07.2011
406. L406/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
de Senat
07.12.2011
407. L407/23.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională Lege 166/2011
05.10.2011
408. L408/23.05.2011 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Rectorilor din România respins
de Senat
18.06.2012
409. L409/23.05.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Moldova în domeniul securității sociale, semnat la București la 27 aprilie 2010 Lege 130/2011
23.06.2011
410. L410/23.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități respins
de Senat
07.12.2011
411. L411/23.05.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
07.12.2011
412. L412/23.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
de Senat
07.12.2011
413. L413/23.05.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 2 februarie 2011 și modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 septembrie 2009 Lege 128/2011
21.06.2011
414. L414/23.05.2011 Proiectul Legii ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în prevenirea și combaterea criminalității organizate, semnat la București la 10 noiembrie 2010 Lege 80/2012
13.06.2012
415. L415/23.05.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților Lege 143/2015
12.06.2015
416. L416/23.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.527 din 30/05/2007 privind denumirea, marcarea compoziției fibroasă și etichetarea produselor textile respinsa
08.11.2011
417. L417/23.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor respinsa
19.06.2012
418. L418/23.05.2011 Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii respinsa
20.09.2016
419. L419/23.05.2011 Propunere legislativă privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) și 6 mai (Kâdârlez) ca sărbători legale respinsa
25.09.2012
420. L420/24.05.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor respinsa
17.04.2013
421. L421/30.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României Lege 280/2011
07.12.2011
422. L422/30.05.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2011 privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile Lege 105/2013
18.04.2013
423. L423/30.05.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București la 10 noiembrie 2010 Lege 101/2012
04.07.2012
424. L424/30.05.2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională respins
de Senat
24.09.2012
425. L425/30.05.2011 Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol) Lege 55/2012
19.03.2012
426. L426/30.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite respinsa
19.06.2012
427. L427/30.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore Lege 6/2012
06.01.2012
428. L428/30.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
04.03.2015
429. L429/30.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri respinsa
19.06.2012
430. L430/30.05.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.15 din Legea nr.208/1997, privind cantinele de ajutor social respinsa
25.09.2012
431. L431/06.06.2011 Proiect de Lege privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare Lege 194/2011
07.11.2011
432. L432/06.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și a altor prevederi financiar-fiscale Lege 16/2012
06.01.2012
433. L433/06.06.2011 Proiect de Lege pentru aderarea României la Acordul între Confederația Elvețiană și Republica Austria privind înființarea și funcționarea la Viena a Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993 Lege 167/2011
05.10.2011
434. L434/06.06.2011 Proiect de Lege privind Statutul rezerviștilor voluntari Lege 270/2015
10.11.2015
435. L435/06.06.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statul aleșilor locali Lege 74/2012
17.05.2012
436. L436/06.06.2011 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii respinsa
12.03.2013
437. L437/06.06.2011 Propunere legislativă privind contractarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică de către autoritățile publice centrale, companii/societăți naționale cu capital majoritar de stat și regiile autonome respinsa
05.03.2013
438. L438/06.06.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.571/2003 Codul Fiscal respinsa
20.12.2011
439. L439/06.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.296/2004 privind Codul Consumului, a Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor respinsa
19.06.2012
440. L440/06.06.2011 Propunere legislativă privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare respinsa
28.12.2016
441. L441/06.06.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
19.06.2012
442. L442/06.06.2011 Propunere legislativă privind desfășurarea activității de picnic Lege 54/2012
19.03.2012
443. L443/06.06.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale respinsa
14.05.2013
444. L444/06.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.06.2012
445. L445/06.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
446. L446/06.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
447. L447/06.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) alin.(3) al art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate respinsa
19.06.2012
448. L448/06.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
449. L449/06.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale respinsa
20.12.2011
450. L450/14.06.2011 Proiectul Legii - Proiectul legii asistenței sociale Lege 292/2011
20.12.2011
451. L451/14.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Lege 31/2012
19.03.2012
452. L452/14.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în admnistrarea Ministerului Administrației și Internelor din folosința gratuită a Ambasadei Franței în România în folosința gratuită a Fundației "Lycee Francais Anna de Noailles" Lege 201/2011
07.11.2011
453. L453/14.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene și pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de benzină, motorină și petrol pentru turboreactoare care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor și stabilirea regimului taxei pe valoare adăugată și al accizelor pentru aceste cantități Lege 200/2011
07.11.2011
454. L454/14.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României Lege 239/2011
05.12.2011
455. L455/14.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
de Senat
07.12.2011
456. L456/14.06.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare respins
de Senat
07.12.2011
457. L457/14.06.2011 Propunere legislativă privind autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești respinsa
19.06.2012
458. L458/14.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul respinsa
19.06.2012
459. L459/14.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile respinsa
12.03.2013
460. L460/14.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
461. L461/14.06.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
12.03.2013
462. L462/14.06.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
463. L463/14.06.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
12.03.2013
464. L464/14.06.2011 Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale respinsa
19.06.2012
465. L465/14.06.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
12.03.2013
466. L466/14.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
19.06.2012
467. L467/20.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007 Lege 275/2011
07.12.2011
468. L468/20.06.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale Lege 5/2012
06.01.2012
469. L469/20.06.2011 Propunere legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naționale respinsa
14.05.2013
470. L470/20.06.2011 Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular respinsa
03.06.2015
471. L471/20.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.32), alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar respinsa
19.06.2012
472. L472/20.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
16.04.2013
473. L473/20.06.2011 Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare Lege 56/2012
22.03.2012
474. L474/20.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial adoptata
de Senat
09.11.2011
475. L475/20.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
476. L476/20.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat respinsa
19.06.2012
477. L477/28.06.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 respins
de Senat
24.09.2012
478. L478/28.06.2011 Proiectul Legii - Legea serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrative-teritoriale respins
04.03.2015
479. L479/28.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011 Lege 234/2011
05.12.2011
480. L480/28.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății naționale a Căilor Ferate Române Lege 93/2012
04.07.2012
481. L481/28.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători Lege 21/2012
11.01.2012
482. L482/28.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziții din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, precum și pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul și de transport feroviar Lege 4/2012
06.01.2012
483. L483/28.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art.5/2 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local Lege 39/2012
19.03.2012
484. L484/28.06.2011 Proiect de Lege privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene Lege 105/2012
04.07.2012
485. L485/28.06.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înțelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de înțelegere) între Uniunea Europeană și România, semnat la Bruxelles, la 8 aprilie 2011 și la București, la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Europeană și România, semnat la București și la Bruxelles la 23 iunie 2009 Lege 168/2011
10.10.2011
486. L486/28.06.2011 Proiect de Lege privind trecerea satului Fînațele Mădărușului din componența comunei Band în componența comunei Mădărașului, județul Mureș Lege 217/2011
24.11.2011
487. L487/28.06.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară respins
de Senat
05.10.2011
488. L488/28.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
de Senat
07.12.2011
489. L489/28.06.2011 Propunere legislativă privind măsuri temporare de combatere a creșterii prețurilor la combustibili respinsa
21.02.2017
490. L490/28.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
05.03.2013
491. L491/28.06.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
492. L492/28.06.2011 Propunere legislativă privind producerea și comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificație și a produselor făinoase respinsa
12.03.2013
493. L493/28.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.03.2013
494. L494/28.06.2011 Propunere legislativă privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului" respinsa
19.06.2012
495. L495/28.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor Lege 288/2011
14.12.2011
496. L496/28.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și a Legii poliției locale nr.155/2010 respinsa
12.03.2013
497. L497/28.06.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.58 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
19.06.2012
498. L498/28.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
19.06.2012
499. L499/28.06.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009 respinsa
16.04.2013
500. L500/28.06.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative respinsa
25.09.2012
501. L501/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor, precum și de menținere și asigurare a ordinii publice Lege 81/2012
13.06.2012
502. L502/06.09.2011 Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri Lege 52/2012
19.03.2012
503. L503/06.09.2011 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente și decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum și instrumente de drept internațional privat în domeniul obligațiilor de întreținere Lege 36/2012
19.03.2012
504. L504/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal - bugetar și a unor măsuri financiar - bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 Lege 291/2011
19.12.2011
505. L505/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar Lege 43/2012
19.03.2012
506. L506/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon Lege 114/2013
24.04.2013
507. L507/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și unele măsuri de prevenire a apariției acestor nereguli Lege 142/2012
18.07.2012
508. L508/06.09.2011 Proiect de Lege pentru completarea Codului Penal și a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal Lege 63/2012
17.04.2012
509. L509/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformității dispozitivelor medicale și a sistemelor de management de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare Lege 161/2013
15.05.2013
510. L510/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale Lege 13/2013
04.03.2013
511. L511/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea articolului 3 din Legea nr.491/2003 a plantelor medicinale și aromatice, precum și produsele stupului Lege 207/2012
13.11.2012
512. L512/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 217/2012
13.11.2012
513. L513/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în securitatea aviației civile Lege 149/2012
23.07.2012
514. L514/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia Lege 181/2013
11.06.2013
515. L515/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil Lege 10/2013
04.03.2013
516. L516/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2011 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere până la sfârșitul anului 2011 Lege 94/2012
04.07.2012
517. L517/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București Lege 8/2012
06.01.2012
518. L518/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformității Lege 136/2013
26.04.2013
519. L519/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 114/2012
04.07.2012
520. L520/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Lege 109/2012
04.07.2012
521. L521/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului "Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii" Lege 218/2012
19.11.2012
522. L522/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local Lege 78/2013
05.04.2013
523. L523/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordată României prin intermediul Programului de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse precum și a contribuției naționale aferente acestei asistente Lege 2/2012
06.01.2012
524. L524/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice Lege 22/2012
11.01.2012
525. L525/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2011 pentru modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 Lege 3/2012
06.01.2012
526. L526/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991, Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicate, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele Lege 14/2013
04.03.2013
527. L527/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății Lege 89/2012
04.07.2012
528. L528/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor Lege 99/2013
12.04.2013
529. L529/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal Lege 113/2012
04.07.2012
530. L530/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier Lege 18/2012
06.01.2012
531. L531/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere adoptat
de Senat
14.11.2011
532. L532/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare adoptat
de Senat
21.11.2011
533. L533/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guverului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală Lege 126/2012
12.07.2012
534. L534/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Lege 209/2012
13.11.2012
535. L535/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energie termică furnizată populației prin sisteme centralizate Lege 88/2012
04.07.2012
536. L536/06.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 92/2012
04.07.2012
537. L537/06.09.2011 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011, a educației naționale respins
de Senat
12.02.2013
538. L538/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România respinsa
12.03.2013
539. L539/06.09.2011 Propunere legislativă privind reglementarea activităților de lobby în România respinsa
23.03.2021
540. L540/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român respinsa
19.06.2012
541. L541/06.09.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare respinsa
12.11.2013
542. L542/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență Lege 222/2012
21.11.2012
543. L543/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
05.03.2013
544. L544/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
19.06.2012
545. L545/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
546. L546/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local respinsa
19.06.2012
547. L547/06.09.2011 Propunere legislativă privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului respinsa
25.09.2012
548. L548/06.09.2011 Propunere legislativă privind asigurarea ordinii și liniștii publice respinsa
14.02.2017
549. L549/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 privind educația fizică și sportul Lege 96/2014
01.07.2014
550. L550/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
12.03.2013
551. L551/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respinsa
19.06.2012
552. L552/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
19.06.2012
553. L553/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, local și județean Lege 229/2013
15.07.2013
554. L554/06.09.2011 Propunere legislativă privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României respinsa
19.06.2012
555. L555/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
23.04.2013
556. L556/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 380/2013
24.12.2013
557. L557/06.09.2011 Propunere legislativă privind numirea managerilor și specialiștilor în consiilile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare respinsa
19.06.2012
558. L558/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Decretului - Lege nr.61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație respinsa
19.06.2012
559. L559/06.09.2011 Propunere legislativă privind măsurile de recuperare a sumelor diminuate ca urmare a aplicării Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar respinsa
19.06.2012
560. L560/06.09.2011 Propunere legislativă privind transmiterea suprafețelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităților administrațiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor respinsa
19.06.2012
561. L561/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală respinsa
14.06.2012
562. L562/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României respinsa
19.06.2012
563. L563/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea a Legii nr.230 din 06/07/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
19.06.2012
564. L564/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale respinsa
19.06.2012
565. L565/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război respinsa
12.03.2013
566. L566/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 respinsa
12.03.2013
567. L567/06.09.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia respinsa
19.06.2012
568. L568/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 respinsa
19.06.2012
569. L569/06.09.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
19.06.2012
570. L570/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență respinsa
12.03.2013
571. L571/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și a mandatului ad-hoc respinsa
12.11.2013
572. L572/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală respinsa
14.06.2012
573. L573/06.09.2011 Propunere legislativă privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale respinsa
12.03.2013
574. L574/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 37/2013
08.03.2013
575. L575/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 46/2003 privind drepturile pacientului respinsa
12.11.2013
576. L576/06.09.2011 Propunere legislativă pentru completarea art. 28 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
19.06.2012
577. L577/06.09.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă respinsa
05.03.2013
578. L578/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.3 - pct 7 și pct 8 și a art.64 alin (1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței respinsa
05.03.2013
579. L579/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea art.7, alin.(4) din O.U.G. nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale respinsa
19.06.2012
580. L580/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată Lege 44/2013
14.03.2013
581. L581/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.197 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
582. L582/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură respinsa
19.06.2012
583. L583/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
584. L584/06.09.2011 Propunere legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilități publice din condominii respinsa
19.06.2012
585. L585/06.09.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.175/16.07.2010 pentru modificarea Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari respinsa
19.06.2012
586. L586/06.09.2011 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de manager de condominii, de organizare și funcționare a Camerei Managerilor de Condominii din România respinsa
19.06.2012
587. L587/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.276/20.04.2011 respinsa
12.03.2013
588. L588/06.09.2011 Propunere legislativă privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern Lege 207/2016
08.11.2016
589. L589/06.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative respins
de Senat
18.03.2014
590. L590/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu respinsa
16.04.2013
591. L591/06.09.2011 Propunere legislativă privind medicina școlară respinsa
16.04.2013
592. L592/06.09.2011 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 147/2012
23.07.2012
593. L593/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările și completările ulterioare respinsa
12.03.2013
594. L594/06.09.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
05.03.2013
595. L595/06.09.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
596. L596/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
19.06.2012
597. L597/06.09.2011 Propunere legislativă privind managementul privat al întreprinderilor publice respinsa
11.09.2012
598. L598/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu privire la recuperarea unor sume bănești de la persoane care aduc daune sănătății altor persoane respinsa
12.03.2013
599. L599/06.09.2011 Propunere legislativă privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă respinsa
13.10.2015
600. L600/06.09.2011 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 10 Mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională respinsa
09.12.2014
601. L601/06.09.2011 Propunere legislativă privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară respinsa
08.10.2013
602. L602/06.09.2011 Propunere legislativă pentru declararea municipiului Caransebeș "Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989" Lege 7/2012
06.01.2012
603. L603/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respinsa
12.11.2013
604. L604/06.09.2011 Propunere legislativă privind prevenirea violenței și abuzurilor sexuale asupra minorului respinsa
19.06.2012
605. L605/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
12.03.2013
606. L606/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 (Codul fiscal) respinsa
21.02.2012
607. L607/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată respinsa
19.06.2012
608. L608/06.09.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
609. L609/06.09.2011 Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.3 din 28 martie 1974, Legea presei din Republica Socialistă România Lege 95/2012
04.07.2012
610. L610/06.09.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
611. L611/06.09.2011 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, județul Ilfov și în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate respinsa
05.03.2013
612. L612/06.09.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației retrasa
de catre initiator
26.10.2011
613. L613/12.09.2011 Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule Lege 9/2012
06.01.2012
614. L614/12.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar Lege 17/2012
06.01.2012
615. L615/12.09.2011 Proiect de Lege pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respins
de Senat
07.12.2011
616. L616/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010 pe ordinea de zi
04.05.2016
617. L617/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010 pe ordinea de zi
04.05.2016
618. L618/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare Lege 125/2013
26.04.2013
619. L619/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 Lege 142/2013
30.04.2013
620. L620/19.09.2011 Proiect de Lege pentru prelungirea perioadei stabilite la art.24/1 din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor Lege 281/2011
12.12.2011
621. L621/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2011 pentru modificarea Legii nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român Lege 172/2013
31.05.2013
622. L622/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 180/2013
11.06.2013
623. L623/19.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2011 privind reglementarea situației juridice a unor imobile Lege 40/2012
19.03.2012
624. L624/19.09.2011 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.67/2005 pentru înființarea de comune respins
de Senat
07.12.2011
625. L625/19.09.2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune respins
de Senat
21.06.2012
626. L626/26.09.2011 Proiect de Lege privind înființarea universității "Agora" din Oradea Lege 59/2012
29.03.2012
627. L627/26.09.2011 Proiect de Lege privind înființarea Universității "Sapienția" din Cluj-Napoca Lege 58/2012
29.03.2012
628. L628/26.09.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2011 privind realizarea obiectivului de investiție ?Consolidare și restaurare Cazino Constanța", de către Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin Compania Națională de Investiții ?C.N.I."-S.A. Lege 37/2012
19.03.2012
629. L629/03.10.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene Lege 35/2012
19.03.2012
630. L630/03.10.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006 adoptat
de Senat
06.12.2011
631. L631/03.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății Lege 184/2015
02.07.2015
632. L632/03.10.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215 (r1) din 23/04/2001 privind administrația publică locală Lege 264/2011
07.12.2011
633. L633/03.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene prvind Acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011 Lege 215/2011
15.11.2011
634. L634/10.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr.287/2008 privind Codul Civil Lege 60/2012
10.04.2012
635. L635/10.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă Lege 61/2012
10.04.2012
636. L636/10.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 219/2012
19.11.2012
637. L637/10.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare Lege 199/2012
01.11.2012
638. L638/10.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2011 privind stabilirea unor măsuri referitoare la Banca de Export-Import a României - EXIMBANK S.A. Lege 12/2012
06.01.2012
639. L639/10.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale Lege 38/2012
19.03.2012
640. L640/10.10.2011 Proiectul Legii ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 17 februarie 2011 Lege 219/2011
24.11.2011
641. L641/10.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării, semnată la București la 21 aprilie 1992 Lege 218/2011
24.11.2011
642. L642/17.10.2011 Proiect de Lege privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate Lege 48/2012
19.03.2012
643. L643/17.10.2011 Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator respins
16.03.2016
644. L644/17.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 81/2013
05.04.2013
645. L645/24.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 Lege 206/2015
20.07.2015
646. L646/24.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2011 pentru efectuarea investigațiilor tehnice privind siguranța în cazul accidentelor din sectorul de transport maritim adoptat
de Senat
06.12.2011
647. L647/24.10.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie Lege 134/2012
18.07.2012
648. L648/24.10.2011 Proiect de Lege pentru înființarea studioului teritorial Constanța al Societății Române de Televiziune respins
de Senat
21.06.2012
649. L649/24.10.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Acordului multilateral între statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la București la 20 mai 2008 Lege 242/2011
05.12.2011
650. L650/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 9 decembrie 2010 Lege 227/2011
29.11.2011
651. L651/24.10.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 10 martie 2011 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011 Lege 285/2011
14.12.2011
652. L652/24.10.2011 Proiect de Lege privind ratificarea Scrisorii de intenție semnată de autoritățile române la București la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 7 ianuarie 2011 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009 Lege 286/2011
14.12.2011
653. L653/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Guernsey privind schimbul de informații în domeniul fiscal, semnat la Londra, la 12 ianuarie 2011 și în Guernsey, la 17 ianuarie 2011 Lege 265/2011
07.12.2011
654. L654/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției între România și Confederația Elvețiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului, semnate la București la 25 octombrie 1993 Lege 261/2011
07.12.2011
655. L655/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului între România și Regatul Novegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010 Lege 296/2011
21.12.2011
656. L656/24.10.2011 Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul European de Informații privind Vehiculele și Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg la 29 iunie 2000 Lege 241/2011
05.12.2011
657. L657/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei cu privire la funcționarea Institutului Cultural Român de la Madrid și a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din București, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010 Lege 295/2011
21.12.2011
658. L658/24.10.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată respins
de Senat
21.06.2012
659. L659/24.10.2011 Proiect de Lege privind completarea art.289 din Legea educației naționale nr.1/2011 respins
de Senat
24.09.2012
660. L660/24.10.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației Lege 229/2019
25.11.2019
661. L661/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi, la 13 aprilie 2011 Lege 298/2011
21.12.2011
662. L662/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind transportul rutier internațional de persoane și mărfuri, semnat la Amman la 9 ianuarie 2011 Lege 263/2011
07.12.2011
663. L663/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la Convenție, semnate la Riad la 26 aprilie 2011 Lege 259/2011
07.12.2011
664. L664/24.10.2011 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la poluanții organici persistenți, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998, adoptate prin deciziile 2009/1, 2009/2 și 2009/3 cu ocazia celei de-a douazeci și șaptea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva, la 14-18 decembrie 2009 Lege 1/2012
06.01.2012
665. L665/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002 Lege 262/2011
07.12.2011
666. L666/24.10.2011 Proiectul Legii ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010 Lege 297/2011
21.12.2011
667. L667/24.10.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului euro-mediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană și statele sale membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010 Lege 260/2011
07.12.2011
668. L668/31.10.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 212/2012
13.11.2012
669. L669/31.10.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.237, alin(1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
12.03.2013
670. L670/2011 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Limbii Române Lege 53/2013
14.03.2013
671. L671/31.10.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial nr.440 din 24 iunie 2002 cu modificările și completările ulterioare respinsa
19.06.2012
672. L672/31.10.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
19.06.2012
673. L673/07.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic de Urgență Timișoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și aprobarea modului de operare, funcționare și finanțare a asistenței de urgență acordate de acest elicopter Lege 24/2013
04.03.2013
674. L674/07.11.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.48 din Legea nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali adoptata
27.03.2012
675. L675/14.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2011 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative Lege 122/2013
26.04.2013
676. L676/14.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 privind aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional Lege 110/2012
04.07.2012
677. L677/14.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. Lege 210/2012
13.11.2012
678. L678/14.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 pentru organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici Lege 107/2012
04.07.2012
679. L679/14.11.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educația națională respins
de Senat
24.09.2012
680. L680/14.11.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul securității naționale respinsa
de Senat
15.06.2015
681. L681/14.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene Lege 135/2012
18.07.2012
682. L682/14.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății retrasa
de catre initiator
06.12.2011
683. L683/14.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
16.04.2013
684. L684/14.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 143/2014
21.10.2014
685. L685/14.11.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Art.5 alin.(1) literele d), i), j) a Legii nr.341/12.07.2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
16.04.2013
686. L686/14.11.2011 Propunere legislativă privind regimul juridic al averilor ilicite respinsa
07.11.2018
687. L687/14.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local respinsa
05.03.2013
688. L688/14.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.239/2002 privind înființarea Universității "Titu Maiorescu" din București respinsa
12.03.2013
689. L689/14.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare respinsa
19.06.2012
690. L690/14.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor respinsa
19.06.2012
691. L691/14.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.35 din 06/06/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment respinsa
19.06.2012
692. L692/14.11.2011 Propunere legislativă pentru completarea Hotărârii nr.361 din 28/04/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților respinsa
19.06.2012
693. L693/14.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea art.33 din Legea fondului funciar nr.18/1991 respinsa
19.06.2012
694. L694/14.11.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care si-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 respinsa
16.04.2013
695. L695/14.11.2011 Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
12.03.2013
696. L696/21.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2011 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 Lege 153/2013
30.04.2013
697. L697/21.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 Lege 124/2013
26.04.2013
698. L698/21.11.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor retrasa
de catre Senat
21.12.2012
699. L699/21.11.2011 Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe Lege 284/2011
14.12.2011
700. L700/21.11.2011 Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul justiției respins
de Senat
08.06.2016
701. L701/21.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2011 privind unele măsuri de aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2006 Lege 111/2012
04.07.2012
702. L702/21.11.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 Lege 64/2012
20.04.2012
703. L703/21.11.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011 Lege 290/2011
16.12.2011
704. L704/21.11.2011 Propunere legislativă privind modificarea articolului 140 din Codul Fiscal respinsa
12.03.2013
705. L705/21.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii poliției locale nr.155/2010 respinsa
19.06.2012
706. L706/21.11.2011 Propunere legislativă privind modificarea Codului Fiscal respinsa
12.03.2013
707. L707/21.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin(5) al art 21 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 135/2014
15.10.2014
708. L708/21.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) indice 1 al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
05.03.2013
709. L709/21.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății adoptata
de Senat
22.03.2012
710. L710/21.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
13.05.2015
711. L711/21.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
11.09.2012
712. L712/21.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat respinsa
09.03.2016
713. L713/21.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
05.03.2013
714. L714/21.11.2011 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Multipleților respinsa
12.03.2013
715. L715/21.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
16.03.2016
716. L716/21.11.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.134/2011 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legii nr.161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției respinsa
19.06.2012
717. L717/28.11.2011 Proiectul Legii - Legea bugetului de stat pe anul 2012 Lege 293/2011
21.12.2011
718. L718/28.11.2011 Proiectul Legii - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 Lege 294/2011
21.12.2011
719. L719/28.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte măsuri în domeniul pensiilor administrate privat Lege 108/2012
04.07.2012
720. L720/28.11.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA și tuberculozei în România, implementate în fundația Romanian Angel Appeal Lege 8/2013
04.03.2013
721. L721/28.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 și 15 din Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali respins
de Senat
18.06.2012
722. L722/28.11.2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali respins
de Senat
21.05.2012
723. L723/28.11.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale respins
de Senat
21.05.2012
724. L724/28.11.2011 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 77 din Legea educației naționale nr.1/2011 respinsa
de Senat
18.06.2012
725. L725/28.11.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie respinsa
25.09.2012
726. L726/28.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.42 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, prin adăugarea Art.14, alin.(4) și Art.14, alin.(4), lit.a respinsa
19.06.2012
727. L727/28.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respinsa
13.05.2015
728. L728/28.11.2011 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren portuar din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Oltenița și amenajare port turistic" respinsa
16.04.2013
729. L729/28.11.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
16.04.2013
730. L730/06.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională ''Apele Române'' Lege 188/2013
25.06.2013
731. L731/06.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrației Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea unor acte normative Lege 382/2013
24.12.2013
732. L732/06.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale Lege 156/2012
28.09.2012
733. L733/06.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății Lege 138/2012
18.07.2012
734. L734/06.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD Lege 96/2012
04.07.2012
735. L735/06.12.2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope Lege 23/2013
04.03.2013
736. L736/06.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Lege 24/2012
17.01.2012
737. L737/06.12.2011 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
11.09.2012
738. L738/06.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 respinsa
25.09.2012
739. L739/06.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică respinsa
25.09.2012
740. L740/06.12.2011 Propunere legislativă privind ridicarea și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar respinsa
19.06.2012
741. L741/06.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
25.09.2012
742. L742/06.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România, publicată în M.Of. nr.836 din 25 Noiembrie 2003 respinsa
12.03.2013
743. L743/06.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă adoptata
de Senat
10.04.2012
744. L744/06.12.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
11.09.2012
745. L745/12.12.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro Lege 85/2012
20.06.2012
746. L746/12.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI "Renta viageră'' din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru unele măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011 Lege 168/2012
09.10.2012
747. L747/12.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale Lege 110/2014
11.07.2014
748. L748/12.12.2011 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la București la 24 noiembrie 2010 Lege 70/2012
25.04.2012
749. L749/12.12.2011 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.IV din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
12.03.2013
750. L750/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției respinsa
11.09.2012
751. L751/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical respinsa
19.03.2013
752. L752/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială respinsa
25.09.2012
753. L753/12.12.2011 Propunere legislativă pentru completarea art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
25.09.2012
754. L754/12.12.2011 Propunere legislativă privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate respinsa
05.03.2013
755. L755/12.12.2011 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea și în administrarea Consiliului local al Comunei Fundulea, județul Călărași respinsa
12.11.2013
756. L756/12.12.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
11.09.2012
757. L757/12.12.2011 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului respinsa
12.03.2013
758. L758/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranța națională Lege 112/2012
04.07.2012
759. L759/12.12.2011 Propunere legislativă pentru abrogarea Cap. IV(art.17 - 26) din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional respinsa
13.05.2015
760. L760/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1995 privind notarii publici și activitățile notariale respinsa
19.06.2012
761. L761/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice respinsa
12.03.2013
762. L762/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului retrasa
de catre initiator
05.03.2012
763. L763/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.406 din 10 iulie 2001 pentru acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român respinsa
11.09.2012
764. L764/12.12.2011 Propunere legislativă pentru consacrarea zilei de 25 noiembrie ca Ziua împotriva violenței domestice în România respinsa
12.03.2013
765. L765/12.12.2011 Propunere legislativă pentru accesul gratuit în muzee al preșcolarilor și școlarilor din învățământul primar respinsa
12.03.2013
766. L766/12.12.2011 Propunere legislativă privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor respinsa
19.06.2012
767. L767/12.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea lit.b a art.42) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 respinsa
19.06.2012
768. L768/12.12.2011 Propunere legislativă privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999 respinsa
19.06.2012
769. L769/12.12.2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru modificarea art.29 alin.(1) lit.b din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară Lege 300/2011
23.12.2011
770. L770/12.12.2011 Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, precum și pentru modificarea și completarea Titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali respins
17.04.2013
771. L771/19.12.2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Lege 111/2016
27.05.2016
772. L772/19.12.2011 Propunere legislativă privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului Lege 82/2012
13.06.2012
773. L773/19.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale republicată respinsa
11.09.2012
774. L774/19.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni Lege 176/2013
06.06.2013
775. L775/19.12.2011 Propunere legislativă privind administrarea fondului de sănătate de către patronate și sindicate respinsa
12.03.2013
776. L776/19.12.2011 Propunere legislativă privind administrarea fondului de pensii de către patronate și sindicate respinsa
25.09.2012
777. L777/19.12.2011 Propunere legislativă privind administrarea fondului de șomaj de către patronate și sindicate respinsa
25.09.2012
778. L778/19.12.2011 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
19.06.2012
779. L779/19.12.2011 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.111 din 8/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor respinsa
05.03.2013
780. L780/19.12.2011 Propunere legislativă privind completarea OUG nr 58/2010 - Modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale respinsa
12.03.2013
781. L781/19.12.2011 Propunere legislativă privind declararea comunei Șepreuș, județul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste Lege 87/2014
01.07.2014
782. L782/19.12.2011 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/17.07.2006 - privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
11.09.2012

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 28 septembrie 2022, 7:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro